Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/ Na druhý pokus.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus."

Transkript

1 Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/ Na druhý pokus. Finanční gramotnost Co je obsahem tohoto pojmu Hospodaření domácnosti Domácnost je základní ekonomickou jednotkou. Uživatelé v projektu nejdřívevytvoří stálé skupiny modelové domácnosti. V nich postupně řeší konkrétní životní situace spojené s finančním rozhodováním. Důležitou součástí jejich rozhodování je práce s rozpočtem domácnosti. Rozpočet je tvořen na základě: informací o příjmech a vydáních své fiktivní domácnosti složení domácnosti ekonomického zajištění typu bydlení osobních potřeb jednotlivých členů Návrhy svých řešení promítají do rozpočtu a sledují jejich krátkodobý i dlouhodobý dopad na životní úroveň a zodpovědné zajištění rizik. Tento způsob výuky nabízí uživatelům: reálné životní situace možnost spolupráce prožitek z nových rolí pocit skupinové identity příležitost pro řešení problémů a nutnost hledání kompromisů Výstupy: Formuluje své názory, argumentuje, komunikuje, spolupracuje,naslouchádruhým Vybere si, respektuje a charakterizuje roli ve skupině, přispívá kespolupráci ve skupině, podporuje její identitu Odvodí a domýšlí souvislosti, argumentuje, prezentuje Sestaví návrh položek rozpočtu, rozlišuje položky příjmu a výdajů Roztřídí druhy potřeb a způsob jejich naplňování Vysvětlí rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou, odhadne / vypočítá výšičistémzdy Přiřadí správně typ státní dávky k situaci zakládající právo na její získání Vyjmenuje základní typy daní a vysvětlí jejich význam Vyhledá z dostupných materiálů konkrétní údaje o výši příjmů a vydání vjednotlivých položkách rozpočtu domácnosti Rozliší typy rozpočtu (deficitní, přebytkový, vyrovnaný) Navrhne strategii hospodaření, plánuje nutná opatření Ověří si porozumění základním pojmům z oblasti rozpočtu domácnosti,definuje pojem finanční gramotnost, domácnost, rozpočet, životní úroveň

2 Cvičení Zkuste si vytvořit svůj osobní rozpočet a to tak, že nejdříve odhadněte své hlavní výdajové položky, napište do sloupečku odhadovanou částku na měsíc a po sledování výdajů a příjmů konkrétního měsíce doplňte skutečná čísla. Příjmy Odhadovaná částka Kč Skutečná částka Kč Příjmy celkem Výdaje Odhadovaná částka Kč Skutečná částka Kč Výdaje celkem - odpovídají skutečné částky částkám odhadovaným? - Vynechal/a jste v odhadu nějakou důležitou položku proti skutečnosti? - Odpovídají příjmy výdajům? - Objevil/a jste některé výdaje, které by se daly změnit a jak byste to provedl/a?

3 Svět peněz Co víme o penězích samotných? A co bychom možná ještě měli vědět?to jsou vstupní otázky do tématu, jehož cílem je provést uživatele historií,současností i blízkou budoucností peněz. Setkají se s vývojem forem, typů, ochrany i používání peněz. Blíže poznají společnou evropskou měnu. Toto téma dává hodně příležitostí k poznání: jak se v současnosti s penězi pracuje (hlavně s těmi virtuálními) různých forem platebního styku seznámení se s platebními kartami a pravidly jejich bezpečného používání přehledu o základních finančních produktech a službách propojených s rozpočtem domácnosti Uživatelé diskutují a tvoří etické principy finančního rozhodování a nakládání s penězi. Téma je také příležitostí ke zdokonalování dovednosti práce s odborným textem. Je zde přirozená možnost ke: vzájemnému učení diskusím zapracování osobní zkušenosti Výstupy: Vyjádří svůj postoj k penězům a k různým tvrzením o penězích Diskutuje, popisuje, odvozuje souvislosti, argumentuje, spolupracuje, prezentuje Zjistí měny vybraných států a země, kde je možno platit Eurem, zjistíaktuální kurzy Eura Volí strategii vzájemného učení, učí se navzájem, rozlišuje mezi faktemanázorem, tvoří myšlenkovou mapu jako výukový rámec tématu Uvede funkce platebních karet (bezhotovostní platby, výběr peněz v hotovosti, dobíjení kreditu mobilního telefonu, příp. cestovní pojištění,pojištění zneužití karty, ), objasní základní pravidla bezpečnéhopoužíváníplatebních karet a rizika jejich zneužití, vysvětlí rozdíl mezidebetní akreditní kartou Posoudí výhody bezhotovostních plateb Formuluje osobní zkušenosti, poznatky, přínos z práce individuální, skupinové i společné Debetní karty tady můžete nakupovat a vybírat hotovost jen do výše zůstatku na účtu. Peněžní částka, kterou můžete vybrat je omezena limitem např. týdenního výběru. V případě, že máte k účtu sjednaný tzv, kontokorent (sloučení vkladového a úvěrového účtu) můžete jít v určité povolené částce do minusu. Tady zase je třeba si dát pozor. Banka vám sice vyplatí peníze, i když je na účtu nemáte, ale úroky za přečerpání neomezeně stoupají, takže přečerpání účtu se hodí jedině jako překlenovací řešení krátkodobého problému. Jinak zaplatíte poplatky a nehorázný úrok. Při používání debetní karty se požaduje zadat PIN nebo podpis podle podpisového vzoru (méně časté), takže si musíme svůj kód zapamatovat. Není dobré si zadávat např. svá data narození a také kombinace čísel 1234 vaši kartu příliš neochrání. Pokud máte strach, že si PIN

4 nezapamatujete a chcete si ho napsat, určitě si lístek neschovávejte do peněženky nebo na místo, kde ho každý najde. Kreditní (úvěrové karty)-tady jde již o čerpání úvěru od banky, nebo jiné společnosti do výše dohodnutého limitu. Čerpání je automatické a může se opakovat. Kreditní kartu dnes můžete sehnat bez problémů, dokonce se vám na každém kroku nabízí- najdete ji ve schránce, možnosti se nabízejí na internetu, popř. jako součást časopisů(někdy kromě peněz, které potřebujete nabízejí různé dárky telefon ) Ale pozor je to jeden z nejdražších způsobů, jak sehnat peníze. Když půjčku nesplatíte včas, začnete platit úroky, někdy až 30% a dostanete se do dluhů, které jenom narůstají. Rada: Pokud si věci, které bystechtěli nemůžete dovolit, vůbec si kreditku nepořizujte. Pamatujte, že banky chtějí, abyste utráceli a proto na nás bankovní reklamy útočí ze všech stran a pro člověka v tíživé situaci jsou velkým lákadlem. Co bývá na kreditních kartách psáno drobným písmem: -kromě úroků se na kreditech platí další poplatky a to např.: -penále za zpozdilé platby -poplatky za výběr hotovosti -roční poplatek -penále za překročení kreditního limitu Karty z obchodu Jsou obchody, kde Vám nabídnou slevu a jejich kreditní kartu. Je to lákavé, ale roční úroky mohou být velmi vysoké. Pokud dokážete zaplatit celou částku, dokud se z ní neplatí ještě úroky, může to být výhodné ale jinak je to taky velmi rychlá cesta, jak se dostat do dluhů. Směnky - jsou cenné papíry, které potvrzují určitý dluh, a také jimi lze platit. Směnka nemá předepsanou formu, ale musí obsahovat určité náležitosti. Pozor na to, aby se směnka nedostala do nepovolaných rukou, protože když obsahuje potřebné údaje je platná, i když ji napíšeš na ubrousek. RPSN (úrok) Roční procentní sazba nákladů jsou peníze, které zaplatíš za provoz karty. Berou se v úvahu úroky a všechny platby okolo, které jsou známé před konečným zúčtováním. Díky tomuto údaji porovnáte, která nabídka je výhodnější čím nižší RPSN tím výhodnější nabídka. Nelze se řídit podle výše úroku, protože při nižším úroku, mohou různé poplatky půjčku učinit nevýhodnější než při vyšším úroku. Ale zase RPSN není nejdůležitější, nejdůležitější je, kolik jste schopní splácet.

5 Zodpovědné zadlužování Pochopení problematiky dluhů spočívá v odhalení: toho jaké jsou jejich výhody a nevýhody jak je možné je bezpečně používat jaký je rozdíl mezi zadlužením a předlužením jaká rizika a úskalí může přinést nezodpovědné finanční rozhodování Lekce uživatelům nabízí zabývat se situacemi již existujících finančních nesnází, způsobených dluhy. Významným poselstvím této lekce je odkaz na řešitelnost každé, třebaže svízelné situace. Podporujeme tak u uživatelů odvahu nést osobní zodpovědnost za aktivní řešení problémů. Rozkrýváním příběhů ze sousedství se žáci učí nacházet souvislosti,příčiny a důsledky zadlužení. Získávají řadu odborných informacíseznámí se s: různými druhy půjček kreditní kartou směnkou konsolidací dluhů Lekce se dotýká také řady právních ustanovení v souvislosti s ochranou spotřebitele, s ručitelstvím a spoludlužnictvím, s pravidly pro uzavírání smluv. Výstupy: Vyjádří své zkušenosti a postoje k dluhům, argumentuje své postoje, vyjádří své pocity, vnímá a respektuje pocity druhých Vytváří pravidla pro spolupráci a vzájemné respektování Diskutuje na zadané téma, rozpozná prvky rizikového chování vsouvislostis penězi Vysvětlí výhody a nevýhody úvěrových finančních produktů Nastuduje odborný text, konzultuje jeho pochopení, učí druhé; aplikuje práva spotřebitelů při řešení modelových případů Prezentuje návrh na řešení problému se zadlužením, porovná možnosti různých řešení v situaci zadlužení, navrhne kritéria zodpovědného výběru věřitelů Tvoří pravidla na obranu proti závislosti na dluzích Zpracuje získané poznatky do osobního plánu, vysvětlí svůj postoj k dluhům Reflektuje svou práci, své pocity V případě, že jste se do dluhů dostali, pamatuj si tyto zásady: - před dluhy se neschovávejte, nesmíte je ignorovat ani skrývat. Dluhy Vám zůstanou a postupně Vás budou utápět. - Nepřestávejte otvírat účty a dopisy z banky. - Nesplácejte dluh dluhem. - Nechte si poradit kontaktujte organizace, které Vám poradí a pomohou vytvořit plán, jak dluhy splatit - Udržujte dobré vztahy s bankou a ostatními věřiteli.

6 Smlouvy Úkolem lekce jeumožnit uživatelům mimo jiné ohlédnutí za některými z tématpředcházejících, vyhodnotit a uzavřít práci s rozpočtem modelovýchdomácností, demonstrovat praktické možnosti využití tematickéhoportfolia jako významného informačního zdroje. Samostatným novým tématem lekce jsou smlouvy. Co bychom měli o smlouvách vědět? Nejdříve je potřeba objasnit: co to smlouva je čeho se obvykle týká jaké má obsahovat údaje jak je potřeba přistupovat k jejímu uzavírání Na řadě konkrétních příkladů z praxe jsou demonstrovány situace, k nimž může dojít při zanedbání zodpovědného přístupu ke smlouvě. Uživatelé se opět setkají s různými finančními produkty a službami, tentokrát s důrazem na smlouvy, které je k jejich získání potřeba podepsat. Uživatelé se soustředí na vytváření dalšího osobního produktu každého uživatele osobního plánu jako vize svého dalšího života. Do svého dlouhodobého plánu zahrnují i využití konkrétních finančních produktů a služeb. Touto aktivitou si rovněž ověřují klíčovou kompetenci, která je provázela po celou dobu projektu zodpovědné rozhodování. Výstupy: Rekapituluje své poznatky a postupy řešení, zobecní zkušenosti,formulujealternativní řešení Spolupracuje ve skupině, argumentuje, prezentuje, hodnotí Pojmenuje základní typy smluv, vysvětlí význam smlouvy, uvede rizika spojená s nesprávným obsahem smlouvy nebo nezodpovědnýmzpůsobemjejího uzavírání Analyzuje oficiální texty smluv, vysvětlí jejich obsah; vysvětlí, co by měla každá smlouva obsahovat a proč Objasní konkrétní problematiku koupě na zkoušku, smluvní pokuty,náhrady škody, doby ručení a nájemní smlouvy; argumentuje výhody práce s osobním rozpočtem Vytvoří časovou přímku jako vizi svého života, odvodí souvislosti mezi očekávanou životní úrovní a profesní přípravou, získáváním životních zkušeností a finanční gramotností Konfrontuje svou osobní životní vizi s vizí druhého, hledá kompromisynebojiná možná řešení, stanoví priority a kritéria rozhodování; reflektujízískanépoznatky, zkušenosti, pocity a prožitky

7 Dluhy (převzato z Když se ocitnu v prodlení s placením Nepropadejte panice, nic není ztraceno. Nejdůležitější je začít co nejdříve jednat. Jestliže máte pocit, že se dluhy dostávají mimo vaši kontrolu, není dobré nedělat nic a myslet si, že se situace sama zlepší. Nezlepší. Co byste měli udělat? 1. Vypracujte si seznam věřitelů a aktuální výši dluhů Nejprve je třeba se zorientovat v tom, jak hluboký váš problém vlastně je, zejm. zjistit, komu a jaké částky vlastně dlužíte, ajakou část dluhu jste již úspěšně splatili. 2. Zjistěte stav svého dluhu Pokud jste v prodlení s plněním svých finančních závazků dlouhodobě a ztratili jste o nich přehled, je důležité zjistit, v jakém stavu se dotyčná pohledávka nachází (byla postoupena někomu jinému, např. vymahačské firmě?; je soudně či dokonce exekučně vymáhána?). Tyto informace se pokuste zjistit buď prostudováním dopisů, popř. upomínek, které vám věřitel posílal, anebo zkontaktujte přímo věřitele (nejlépe písemně) a požádejte jej o sdělení současné výše dluhu. 3. Sepište si seznam svých příjmů a výdajů Tento seznam by měl obsahovat pokud možno veškeré příjmyrodiny od všech zdrojů a všechny výdaje (včetně uvedení účelu těchto výdajů). Cílem je tu zjistit, kolik máte měsíčně k dispozici a kam tyto peníze mizí. V seznamu můžete sledovat příjmy a výdaje měsíční či týdenní, ale nikdy tyto dvě možnosti nesměšujte a jasně uveďte, zda se vámi zadané údaje týkají týdnu či měsíce. Roční poplatky (např. dálniční známka či platba pojistného) vydělte 12 (dostanete měsíční údaj) nebo 52 (pro týdenní sumu). Na jednu stranu seznamu napište všechny existující zdroje příjmu, které vám přicházejí: mzda, příjem z podnikání, starobní či jiný důchod atd., sociální dávky (např. přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení aj.), podpora v nezaměstnanosti, nemocenské aj., výživné, příjmy z pronájmu či podnájmu bytu apod., Na druhou stranu seznamu sepište veškeré své výdaje: domácnost: platby nájemného, plyn, voda, elektřina, telefon atp., jídlo a oblečení, cestování: veškeré náklady na MHD, vlak, autobus, na provoz automobilu či motocyklu,

8 finanční závazky (pojištění, stavební spoření, platby jiných úvěrů, alimenty atd.), výdaje na lékařskou péči a léky, výdaje na školní docházku vašich dětí, další věci a aktivity vašei vašich dětí: nezapomeňte na nepravidelné výdaje jako je např. stříhání vlasů, oprava bot či domácí elektroniky. Máte nějaké domácí zvíře? Mobilní telefon? Sázíte? Kouříte? Buďte důkladní a na nic nezapomeňte. Tento přehled vám pomůže pouze tehdy, když bude obsahovat opravdu všechny existující výdaje. Nezapomeňte tento přehled pravidelně upravovat podle změn ve vašich příjmech či výdajích. 4. Posuďte své výdaje a zvažte, zda by je nešlo snížit Studujte podrobně svůj seznam a důkladně zvažujte, zda nemůžete snížit či zcela odstranit aspoň některé své výdaje: Můžete utrácet méně za jídlo, zábavu či cigarety? Koupili jste si na úvěr něco, co by bylo možné vrátit? Skutečně potřebujete mobilní telefon? A pokud ano, máte ten pro vás nejvýhodnější tarif? Neutrácíte víc než je nutné za oblečení? Opravdu musíte jezdit do práce autem? Zamyslete se nad všemi věcmi, které kupujete. Skutečně jsou nezbytné? Omezovat základní věci jako jídlo či energii na topení není dobré řešení, pokud neutrácíte víc, než je potřebné. Například hotové jídlo ze supermarketů nebo z prodejen rychlého občerstvení je vždycky dražší než pokrm připravený doma. 5. Snažte se zvýšit svůj příjem Zamyslete se nad dalšími zdroji příjmu: Nemůžete si přivydělat např. prací na částečný úvazek, brigádou apod. anebo tím, že byste dali váš byt (s písemným souhlasem pronajímatele) do podnájmu? Pobíráte všechny sociální dávky, na které máte nárok? Poraďte se kupř. na úřadu práce či sociálním odboru obecního úřadu či využijte bezplatného poradenství např. v síti občanských poraden. Neplatíte zbytečně vysoké daně? Poraďte se se svým účetním či daňovým poradcem. Nevlastníte něco, co by bylo možné prodat? Uvědomte si, že výtěžek dobrovolného prodeje bývá zpravidla podstatně vyšší, než cena, která je dosažená v rámci nuceného prodeje v rámci exekuce. Nemohly by vám dospělé děti či jiní členové domácnosti začít přispívat (popř. přispívat vyšší částkou) na výdaje na domácnost? Je třeba dosáhnout toho, aby vaše příjmy byly vyšší než výdaje, protože jedině tak máte šanci dluh uhradit.

9 6. Předložte věřitelům plán splácení vašich dluhů Předložte svému věřiteli plán, jak hodláte dluh splácet.řekněte mu, jak chcete snížit své výdaje a zvýšit příjmy. Určitě se bude chtít přesvědčit, že jste udělali vše, co bylo reálně ve vašich silách, abyste svůj dluh smazali. Můžete požádat o rozložení splátek na delší časové období, čímž dojde ke snížení výše splátek (zároveňovšem celkově zaplatíte vyšší částku navíc). Pokud jsou důvody, kvůli nimž momentálně nejste schopni splácet své finanční závazky, ryze dočasné, můžete požádat věřitele o odklad splátek. Odklad splátek často bývá maximálně na dobu6 měsíců a v řadě případů je tato "služba" zpoplatněna. Pokud např. společnost Cetelem dá na základě žádosti klienta souhlas s odkladem jedné nebo více splátek, může po vás požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 4 % z odložené částky (tak totiž zní část ustanoveníz Všeobecných obchodních podmínek společnosti). Poté může být odložená splátka zaplacena buď jednorázově, anebo rozpuštěna do dalších splátek. Tím pochopitelně dojde k výraznému prodloužení splatnosti úvěru. Pozor! Ani v případě odložení splátek nebývá zastaveno úročení úvěru! Některá základní pravidla pro vyjednávání s věřiteli: Nenabízejte veškeré finanční prostředky jednomu věřiteli. Pokud víte, že z nějakého důvodu nebudete moci řádně a včas splnit některou ze splátek, začněte jednat s věřitelem ještě předtím, než se ocitnete v prodlení se splácením dotyčného dluhu. Nenechte se věřiteli dotlačit k tomu, abyste přistoupili na dohodu, podle níž máte splácet natolik vysoké splátky, že je s nejvyšší pravděpodobností nebudete schopni splácet. Je důležité, abyste jednou zahájené platby nepřerušili. Jestliže se vám dostalo od věřitele chladné odpovědi, nevzdávejte se. Posílejte částky, které jste nabídli, i kdyby věřitel tvrdil, že to není dostatečné. Snižujete tím dlužnou částku a věřitel možná bude ochoten změnit názor, když uvidí, že to myslíte vážně. Dbejte, abyste ke všem platbám měli potvrzení, abyste popř. mohli prokázat, že jste platbu provedli. Pečlivě si schovávejte kopie všech dopisů, které jste poslali, a odpovědí, které jste obdrželi. Zaznamenejte si (včetně data a jména osoby) všechny telefonické hovory, které jste uskutečnili; jestliže se vám pracovníci věřitele nesnaží pomoci, vyžádejte si jejich nadřízené, Když se na něčem s věřitelem (či jeho pracovníky) dohodnete po telefonu, okamžitě tuto dohodu převeďte do psané podoby a pošlete ji věřiteli, abyste oba měli o dohodě psaný záznam. Když se s některým z věřitelů dohodnete na výši splátek, zahrňte je do svého osobního rozpočtu, resp. seznamu příjmů a výdajů, abyste vy, popř. i ostatní věřitelé viděli, jaká je vaše aktuální finanční situace. Je třeba výslovně zdůraznit, že pokud jste se ocitli v prodlení s placením dluhu, jste to vy, kdo porušuje své smluvní závazky. Věřitelé nejsou povinni s vámi vyjednávat ani zjišťovat

10 konkrétní důvody, proč jste svůj smluvní závazek porušili. Nejsou samozřejmě ani povinni řešit věc dohodou, nýbrž jde čistě o jejich blahovůli. Na druhou stranu, pokud v případě problémů se splácením okamžitě kontaktujete své věřitele a vysvětlíte jim, jaké máte problémy (a nepůjde o problémy, které jste si zjevně zavinili sami), věřitelé často bývají vcelku vstřícní. Co byste naopak dělat neměli? 1) Nepůjčujte si další peníze, abyste splatili svůj původní dluh. Tahle varianta může vypadat lákavě, ovšem může vás snadno dostat do mnohem horší situace.výhodná je tato varianta pouze tehdy, pokud nový úvěr je levnější než úvěry, které jeho prostřednictvím refinancujete. Pokud jste ovšem již v potížích se splácením dluhů, budou vás věřitelé hodnotit jako rizikového klienta a je možné, že se Vám nepodaří získat levnější úvěr. Pokud je nový úvěr stejně drahý, nebo dokonce ještě dražší než dosavadní úvěry, pak tím jen odsouváte problém do budoucna, popř. jej dokonce zhoršujete. Budete totiž mít k dispozici stále jen dosavadní příjem, z něhož jste nebyli schopni splácet původní úvěr, přičemž splácení nového úvěru vás zatíží stejně nebo ještě více, než splácení původních úvěrů. Obvyklým případem bohužel právě je, že klient tzv. vytlouká klín klínem, přičemž sipeníze vypůjčuje za stále nevýhodnějších podmínek. Místo toho, aby jeho zadlužení klesalo, dramaticky narůstá. Sám sebe tak vlastně zažene do kouta. Nakonec mu už nikdo nepůjčí a jeho věřitelé se začnou důrazně domáhat svých práv. 2) Neignorujte dopisy či žádosti o zaplacení. 3)Neslibujte splátky, které nejste schopni zaplatit. Pokud nebudete schopni plnit splátky dle dohody, u věřitelů tím ztratíte jakoukoli důvěryhodnost. 4)Neignorujte své dluhy. Je lepší zaplatit i malou částku než nic. 5) Jestliže máte dluh na kreditní kartě či v obchodě, přestaňte jejich služeb užívat a jen splácejte své závazky. Jestliže budete se svým věřitelem o problémech hovořit a řeknete mu, že je chceteřešit, pravděpodobně se k vám budou chovat vstřícně. Koneckonců bude chtít zpět své peníze a je v jeho zájmu pomoci vám splácet, byť by se celý proces měl opozdit. Čím dříve mu řeknete o svém problému, tím jednodušší bude vyjednávání s ním. Podceníte-li tuto věc a zaujmete pozici mrtvého brouka, vaše situace se pravděpodobně zhorší ještě více. Smluvní sankce za nesplácení totiž mohou narůstat rychle. Pokud si sami se svým problémem nevíte rady, anebo potřebujete věc zkonzultovat s nezúčastněnou třetí osobou, můžete se obrátit na některou z organizací, které nabízejí bezplatné poradenství, např. na občanské poradny, anebo sdružení SPES, jež se specializuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v potížích se splácením dluhů. Seznam občanských poraden: Sdružení SPES:

11 Pracovní texty Čtyři mýty dlužníků: Adresu dám na úřad, to není moje a zahojím se na rodině 1. mýtus: Trvalý pobyt si nechám na úřadě a do bytu mi nepolezou Tady jde o klasickou problematiku doručování a obecně výkonu exekuce, když má povinný trvalý pobyt na ohlašovně (tedy na úřadě). Vyhýbání se doručování soudních písemností tím, že si dlužník změní trvalý pobyt na adresu ohlašovny, nic nevyřeší, naopak se sám vědomě zbavuje možnosti dozvědět se včas o existenci nedoplatku a včas zaplatit, stejně tak se dlužník v postavení žalovaného předem zříká možnosti účastnit se soudního řízení. Již třetím rokem zákon umožňuje účinné doručování soudních rozhodnutí i zmizelým účastníkům řízení, kteří nemají zájem plnit si své občanské, smluvní či procesní povinnosti. Pokud se doručuje do vlastních rukou adresátu s trvalým pobytem na ohlašovně a adresát není zastižen, zásilka se uloží na poště a adresátovi se v místě doručování zanechá výzva k vyzvednutí. Desátým dnem po dni uložení se zásilka považuje a doručenou a měl by se vhodit do domovní schránky adresáta. Protože ji na obecním úřadu není možné vhodit do domovní schránky adresáta, vrací se soudu, který vyvěsí výzvu k vyzvednutí na úřední desce, aby tak posílil možnost adresáta se s obsahem písemnosti seznámit, vysvětluje princip doručování Lukáš Jícha, exekutorský kandidát z Exekutorského úřadu Přerov. Není-li možné zanechat výzvu například proto, že z kapacitních důvodů některé městské úřady takovou vývěsku nemají, zásilka se neukládá a rovnou vrací odesílajícímu soudu, u kterého se uloží a soud současně s uložením vyvěsí na úřední desce oznámení o uložení a výzvu k jejímu vyzvednutí. Desátým dnem po dni vyvěšení výzvy se zásilka považuje za doručenou, i když se o ní adresát nedozví. Typické exekuční výmluvy na to, že dlužník o dluhu nevěděl nebo že mu nebyl doručen rozsudek, jsou ohledem na novou právní úpravu doručování stále častěji jen marným výstřelem do tmy. Před zablokováním účtu, mzdy nebo nemovitosti a povinností zaplatit i náklady exekuce dlužníka bydlení na magistrátu stejně neochrání. V době, kdy se dlužník o nedoplatku dozví, propásne ke své škodě nejen všechny odvolací lhůty, ale citelně časový posun oproti možnému doručení první upomínky pocítí po nařízení exekuce na výši úroků a nákladech řízení, které bude muset zaplatit, varuje Jícha před důsledky skrývání dlužníka. 2. mýtus: Já tu nebydlím, jsem na návštěvě a ty věci nejsou moje Za co se dlužníci nejčastěji skrývají a hrozí něco jejich příbuzným, kteří s nimi nebydlí? Samotný trvalý pobyt na magistrátu je jen úřední adresou a nemá nic společného se skutečnou adresou bydliště. Proto v případě, že vykonavatel soudního exekutora zjistí skutečný pobyt povinného, může na této adrese provést soupis movitých věcí.

12 Právě typická výmluva, že dlužník zde nebydlí a je na návštěvě, se zcela zbortí v okamžiku, kdy jeho pobyt potvrdí sousedé, na zazvonění otevře povinný v domácím oblečení a v bytě jsou poházeny složenky a další pošta opět na jeho jméno. Je-li v takovémto bytě povinného proveden soupis movitých věcí, mohou již při soupisu nebo následně 30 dnů po něm třetí osoby prokázat vlastnictví k věcem, které jsou pojaty do soupisu. Do soupisu se již při samotném výkonu nepojmou ty věci, o nichž je na místě nepochybně prokázáno, že povinnému nepatří. Do 30 dnů ode dne, kdy se třetí osoba dozví o pojetí věci do soupisu, může soudního exekutora požádat o vyškrtnutí věci ze soupisu, když současně s návrhem prokáže, že jí věc patří. Pouhé tvrzení nic neprokazuje. Bude-li při soupisu nebo po něm předložena falešná listina za účelem vyškrtnutí věci ze soupisu, dopouští se ten, kdo ji předkládá, trestného činu, varuje Jícha dlužníky před neuváženým jednáním. 3. mýtus: Exekutoři se zahojí na příbuzných Existují dlužníci, kteří nejen že si nedělají starosti ze svých dluhů, ale mají i dost drzosti na to, aby stále vyvolávali dojem, že bydlí např. u rodičů, partnera/-ky, příbuzných. Jejich nejbližší pak mají vědomě strach, že když dojde k případné exekuci vůči dlužníkovi, seberou jim také všechno, protože vykonavatele nebude zajímat, že dlužník tam už nebydlí. Rodiče pak mají obavy o svůj majetek, o který by mohli přijít nezodpovědným chováním svých plnoletých dětí. Rodiče neodpovídají za dluhy svých plnoletých dětí. S takovými případy se často setkáváme, a pokud tam prokazatelně povinný nebydlí, přestože si nechal např. u rodičů trvalý pobyt, o svůj majetek nepřijdou, uklidňuje Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory. 4. mýtus: Oddlužením se zastaví exekuce Když dojde dluh do extrému, na jehož konci je exekuce a dlužníkovi se podaří úspěšně podat insolvenční návrh s povolením oddlužení, je často překvapen, že se exekuce nezastavila. Nechápe, proč má stále obstavený majetek. Povolením oddlužení se exekuce nezastavuje, jen ji nelze vykonat, vysvětluje Jiří Prošek. Jinými slovy tak exekutorský úřad čeká, zda oddlužení dopadne úspěšně, či nikoli. Pokud se dlužníkovi během 5 let (nebo i dříve) podaří splnit podmínky pro povolení oddlužení, exekuce končí. Pokud ale ne, a tyto případy přibývají, exekuce se stane vykonatelnou, varuje Prošek před následky neplnění podmínek oddlužení.

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory Obezřetnost se vyplácí Průvodce nejen pro seniory Při své práci se často potkáváme se staršími lidmi, kteří se dostali do nelehké životní situace. Dobře víme, že není vždy jednoduché se v některých problémech

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s. a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Podpořeno

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

JAK PRODAT NEMOVITOST

JAK PRODAT NEMOVITOST JAK PRODAT NEMOVITOST Předkládám Vám zjednodušený manuál prodeje nemovitosti. PETR MIKYSKA OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ 2014 Petr Mikyska, JAK PRODAT NEMOVITOST Tento ebook jsem vytvořil pro Vás a Vaše známé,

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06 SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ www.finexpert.cz KOLIK STOJÍ BEZPEČÍ Možnosti zabezpečení

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více