Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/ Na druhý pokus.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus."

Transkript

1 Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/ Na druhý pokus. Finanční gramotnost Co je obsahem tohoto pojmu Hospodaření domácnosti Domácnost je základní ekonomickou jednotkou. Uživatelé v projektu nejdřívevytvoří stálé skupiny modelové domácnosti. V nich postupně řeší konkrétní životní situace spojené s finančním rozhodováním. Důležitou součástí jejich rozhodování je práce s rozpočtem domácnosti. Rozpočet je tvořen na základě: informací o příjmech a vydáních své fiktivní domácnosti složení domácnosti ekonomického zajištění typu bydlení osobních potřeb jednotlivých členů Návrhy svých řešení promítají do rozpočtu a sledují jejich krátkodobý i dlouhodobý dopad na životní úroveň a zodpovědné zajištění rizik. Tento způsob výuky nabízí uživatelům: reálné životní situace možnost spolupráce prožitek z nových rolí pocit skupinové identity příležitost pro řešení problémů a nutnost hledání kompromisů Výstupy: Formuluje své názory, argumentuje, komunikuje, spolupracuje,naslouchádruhým Vybere si, respektuje a charakterizuje roli ve skupině, přispívá kespolupráci ve skupině, podporuje její identitu Odvodí a domýšlí souvislosti, argumentuje, prezentuje Sestaví návrh položek rozpočtu, rozlišuje položky příjmu a výdajů Roztřídí druhy potřeb a způsob jejich naplňování Vysvětlí rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou, odhadne / vypočítá výšičistémzdy Přiřadí správně typ státní dávky k situaci zakládající právo na její získání Vyjmenuje základní typy daní a vysvětlí jejich význam Vyhledá z dostupných materiálů konkrétní údaje o výši příjmů a vydání vjednotlivých položkách rozpočtu domácnosti Rozliší typy rozpočtu (deficitní, přebytkový, vyrovnaný) Navrhne strategii hospodaření, plánuje nutná opatření Ověří si porozumění základním pojmům z oblasti rozpočtu domácnosti,definuje pojem finanční gramotnost, domácnost, rozpočet, životní úroveň

2 Cvičení Zkuste si vytvořit svůj osobní rozpočet a to tak, že nejdříve odhadněte své hlavní výdajové položky, napište do sloupečku odhadovanou částku na měsíc a po sledování výdajů a příjmů konkrétního měsíce doplňte skutečná čísla. Příjmy Odhadovaná částka Kč Skutečná částka Kč Příjmy celkem Výdaje Odhadovaná částka Kč Skutečná částka Kč Výdaje celkem - odpovídají skutečné částky částkám odhadovaným? - Vynechal/a jste v odhadu nějakou důležitou položku proti skutečnosti? - Odpovídají příjmy výdajům? - Objevil/a jste některé výdaje, které by se daly změnit a jak byste to provedl/a?

3 Svět peněz Co víme o penězích samotných? A co bychom možná ještě měli vědět?to jsou vstupní otázky do tématu, jehož cílem je provést uživatele historií,současností i blízkou budoucností peněz. Setkají se s vývojem forem, typů, ochrany i používání peněz. Blíže poznají společnou evropskou měnu. Toto téma dává hodně příležitostí k poznání: jak se v současnosti s penězi pracuje (hlavně s těmi virtuálními) různých forem platebního styku seznámení se s platebními kartami a pravidly jejich bezpečného používání přehledu o základních finančních produktech a službách propojených s rozpočtem domácnosti Uživatelé diskutují a tvoří etické principy finančního rozhodování a nakládání s penězi. Téma je také příležitostí ke zdokonalování dovednosti práce s odborným textem. Je zde přirozená možnost ke: vzájemnému učení diskusím zapracování osobní zkušenosti Výstupy: Vyjádří svůj postoj k penězům a k různým tvrzením o penězích Diskutuje, popisuje, odvozuje souvislosti, argumentuje, spolupracuje, prezentuje Zjistí měny vybraných států a země, kde je možno platit Eurem, zjistíaktuální kurzy Eura Volí strategii vzájemného učení, učí se navzájem, rozlišuje mezi faktemanázorem, tvoří myšlenkovou mapu jako výukový rámec tématu Uvede funkce platebních karet (bezhotovostní platby, výběr peněz v hotovosti, dobíjení kreditu mobilního telefonu, příp. cestovní pojištění,pojištění zneužití karty, ), objasní základní pravidla bezpečnéhopoužíváníplatebních karet a rizika jejich zneužití, vysvětlí rozdíl mezidebetní akreditní kartou Posoudí výhody bezhotovostních plateb Formuluje osobní zkušenosti, poznatky, přínos z práce individuální, skupinové i společné Debetní karty tady můžete nakupovat a vybírat hotovost jen do výše zůstatku na účtu. Peněžní částka, kterou můžete vybrat je omezena limitem např. týdenního výběru. V případě, že máte k účtu sjednaný tzv, kontokorent (sloučení vkladového a úvěrového účtu) můžete jít v určité povolené částce do minusu. Tady zase je třeba si dát pozor. Banka vám sice vyplatí peníze, i když je na účtu nemáte, ale úroky za přečerpání neomezeně stoupají, takže přečerpání účtu se hodí jedině jako překlenovací řešení krátkodobého problému. Jinak zaplatíte poplatky a nehorázný úrok. Při používání debetní karty se požaduje zadat PIN nebo podpis podle podpisového vzoru (méně časté), takže si musíme svůj kód zapamatovat. Není dobré si zadávat např. svá data narození a také kombinace čísel 1234 vaši kartu příliš neochrání. Pokud máte strach, že si PIN

4 nezapamatujete a chcete si ho napsat, určitě si lístek neschovávejte do peněženky nebo na místo, kde ho každý najde. Kreditní (úvěrové karty)-tady jde již o čerpání úvěru od banky, nebo jiné společnosti do výše dohodnutého limitu. Čerpání je automatické a může se opakovat. Kreditní kartu dnes můžete sehnat bez problémů, dokonce se vám na každém kroku nabízí- najdete ji ve schránce, možnosti se nabízejí na internetu, popř. jako součást časopisů(někdy kromě peněz, které potřebujete nabízejí různé dárky telefon ) Ale pozor je to jeden z nejdražších způsobů, jak sehnat peníze. Když půjčku nesplatíte včas, začnete platit úroky, někdy až 30% a dostanete se do dluhů, které jenom narůstají. Rada: Pokud si věci, které bystechtěli nemůžete dovolit, vůbec si kreditku nepořizujte. Pamatujte, že banky chtějí, abyste utráceli a proto na nás bankovní reklamy útočí ze všech stran a pro člověka v tíživé situaci jsou velkým lákadlem. Co bývá na kreditních kartách psáno drobným písmem: -kromě úroků se na kreditech platí další poplatky a to např.: -penále za zpozdilé platby -poplatky za výběr hotovosti -roční poplatek -penále za překročení kreditního limitu Karty z obchodu Jsou obchody, kde Vám nabídnou slevu a jejich kreditní kartu. Je to lákavé, ale roční úroky mohou být velmi vysoké. Pokud dokážete zaplatit celou částku, dokud se z ní neplatí ještě úroky, může to být výhodné ale jinak je to taky velmi rychlá cesta, jak se dostat do dluhů. Směnky - jsou cenné papíry, které potvrzují určitý dluh, a také jimi lze platit. Směnka nemá předepsanou formu, ale musí obsahovat určité náležitosti. Pozor na to, aby se směnka nedostala do nepovolaných rukou, protože když obsahuje potřebné údaje je platná, i když ji napíšeš na ubrousek. RPSN (úrok) Roční procentní sazba nákladů jsou peníze, které zaplatíš za provoz karty. Berou se v úvahu úroky a všechny platby okolo, které jsou známé před konečným zúčtováním. Díky tomuto údaji porovnáte, která nabídka je výhodnější čím nižší RPSN tím výhodnější nabídka. Nelze se řídit podle výše úroku, protože při nižším úroku, mohou různé poplatky půjčku učinit nevýhodnější než při vyšším úroku. Ale zase RPSN není nejdůležitější, nejdůležitější je, kolik jste schopní splácet.

5 Zodpovědné zadlužování Pochopení problematiky dluhů spočívá v odhalení: toho jaké jsou jejich výhody a nevýhody jak je možné je bezpečně používat jaký je rozdíl mezi zadlužením a předlužením jaká rizika a úskalí může přinést nezodpovědné finanční rozhodování Lekce uživatelům nabízí zabývat se situacemi již existujících finančních nesnází, způsobených dluhy. Významným poselstvím této lekce je odkaz na řešitelnost každé, třebaže svízelné situace. Podporujeme tak u uživatelů odvahu nést osobní zodpovědnost za aktivní řešení problémů. Rozkrýváním příběhů ze sousedství se žáci učí nacházet souvislosti,příčiny a důsledky zadlužení. Získávají řadu odborných informacíseznámí se s: různými druhy půjček kreditní kartou směnkou konsolidací dluhů Lekce se dotýká také řady právních ustanovení v souvislosti s ochranou spotřebitele, s ručitelstvím a spoludlužnictvím, s pravidly pro uzavírání smluv. Výstupy: Vyjádří své zkušenosti a postoje k dluhům, argumentuje své postoje, vyjádří své pocity, vnímá a respektuje pocity druhých Vytváří pravidla pro spolupráci a vzájemné respektování Diskutuje na zadané téma, rozpozná prvky rizikového chování vsouvislostis penězi Vysvětlí výhody a nevýhody úvěrových finančních produktů Nastuduje odborný text, konzultuje jeho pochopení, učí druhé; aplikuje práva spotřebitelů při řešení modelových případů Prezentuje návrh na řešení problému se zadlužením, porovná možnosti různých řešení v situaci zadlužení, navrhne kritéria zodpovědného výběru věřitelů Tvoří pravidla na obranu proti závislosti na dluzích Zpracuje získané poznatky do osobního plánu, vysvětlí svůj postoj k dluhům Reflektuje svou práci, své pocity V případě, že jste se do dluhů dostali, pamatuj si tyto zásady: - před dluhy se neschovávejte, nesmíte je ignorovat ani skrývat. Dluhy Vám zůstanou a postupně Vás budou utápět. - Nepřestávejte otvírat účty a dopisy z banky. - Nesplácejte dluh dluhem. - Nechte si poradit kontaktujte organizace, které Vám poradí a pomohou vytvořit plán, jak dluhy splatit - Udržujte dobré vztahy s bankou a ostatními věřiteli.

6 Smlouvy Úkolem lekce jeumožnit uživatelům mimo jiné ohlédnutí za některými z tématpředcházejících, vyhodnotit a uzavřít práci s rozpočtem modelovýchdomácností, demonstrovat praktické možnosti využití tematickéhoportfolia jako významného informačního zdroje. Samostatným novým tématem lekce jsou smlouvy. Co bychom měli o smlouvách vědět? Nejdříve je potřeba objasnit: co to smlouva je čeho se obvykle týká jaké má obsahovat údaje jak je potřeba přistupovat k jejímu uzavírání Na řadě konkrétních příkladů z praxe jsou demonstrovány situace, k nimž může dojít při zanedbání zodpovědného přístupu ke smlouvě. Uživatelé se opět setkají s různými finančními produkty a službami, tentokrát s důrazem na smlouvy, které je k jejich získání potřeba podepsat. Uživatelé se soustředí na vytváření dalšího osobního produktu každého uživatele osobního plánu jako vize svého dalšího života. Do svého dlouhodobého plánu zahrnují i využití konkrétních finančních produktů a služeb. Touto aktivitou si rovněž ověřují klíčovou kompetenci, která je provázela po celou dobu projektu zodpovědné rozhodování. Výstupy: Rekapituluje své poznatky a postupy řešení, zobecní zkušenosti,formulujealternativní řešení Spolupracuje ve skupině, argumentuje, prezentuje, hodnotí Pojmenuje základní typy smluv, vysvětlí význam smlouvy, uvede rizika spojená s nesprávným obsahem smlouvy nebo nezodpovědnýmzpůsobemjejího uzavírání Analyzuje oficiální texty smluv, vysvětlí jejich obsah; vysvětlí, co by měla každá smlouva obsahovat a proč Objasní konkrétní problematiku koupě na zkoušku, smluvní pokuty,náhrady škody, doby ručení a nájemní smlouvy; argumentuje výhody práce s osobním rozpočtem Vytvoří časovou přímku jako vizi svého života, odvodí souvislosti mezi očekávanou životní úrovní a profesní přípravou, získáváním životních zkušeností a finanční gramotností Konfrontuje svou osobní životní vizi s vizí druhého, hledá kompromisynebojiná možná řešení, stanoví priority a kritéria rozhodování; reflektujízískanépoznatky, zkušenosti, pocity a prožitky

7 Dluhy (převzato z Když se ocitnu v prodlení s placením Nepropadejte panice, nic není ztraceno. Nejdůležitější je začít co nejdříve jednat. Jestliže máte pocit, že se dluhy dostávají mimo vaši kontrolu, není dobré nedělat nic a myslet si, že se situace sama zlepší. Nezlepší. Co byste měli udělat? 1. Vypracujte si seznam věřitelů a aktuální výši dluhů Nejprve je třeba se zorientovat v tom, jak hluboký váš problém vlastně je, zejm. zjistit, komu a jaké částky vlastně dlužíte, ajakou část dluhu jste již úspěšně splatili. 2. Zjistěte stav svého dluhu Pokud jste v prodlení s plněním svých finančních závazků dlouhodobě a ztratili jste o nich přehled, je důležité zjistit, v jakém stavu se dotyčná pohledávka nachází (byla postoupena někomu jinému, např. vymahačské firmě?; je soudně či dokonce exekučně vymáhána?). Tyto informace se pokuste zjistit buď prostudováním dopisů, popř. upomínek, které vám věřitel posílal, anebo zkontaktujte přímo věřitele (nejlépe písemně) a požádejte jej o sdělení současné výše dluhu. 3. Sepište si seznam svých příjmů a výdajů Tento seznam by měl obsahovat pokud možno veškeré příjmyrodiny od všech zdrojů a všechny výdaje (včetně uvedení účelu těchto výdajů). Cílem je tu zjistit, kolik máte měsíčně k dispozici a kam tyto peníze mizí. V seznamu můžete sledovat příjmy a výdaje měsíční či týdenní, ale nikdy tyto dvě možnosti nesměšujte a jasně uveďte, zda se vámi zadané údaje týkají týdnu či měsíce. Roční poplatky (např. dálniční známka či platba pojistného) vydělte 12 (dostanete měsíční údaj) nebo 52 (pro týdenní sumu). Na jednu stranu seznamu napište všechny existující zdroje příjmu, které vám přicházejí: mzda, příjem z podnikání, starobní či jiný důchod atd., sociální dávky (např. přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení aj.), podpora v nezaměstnanosti, nemocenské aj., výživné, příjmy z pronájmu či podnájmu bytu apod., Na druhou stranu seznamu sepište veškeré své výdaje: domácnost: platby nájemného, plyn, voda, elektřina, telefon atp., jídlo a oblečení, cestování: veškeré náklady na MHD, vlak, autobus, na provoz automobilu či motocyklu,

8 finanční závazky (pojištění, stavební spoření, platby jiných úvěrů, alimenty atd.), výdaje na lékařskou péči a léky, výdaje na školní docházku vašich dětí, další věci a aktivity vašei vašich dětí: nezapomeňte na nepravidelné výdaje jako je např. stříhání vlasů, oprava bot či domácí elektroniky. Máte nějaké domácí zvíře? Mobilní telefon? Sázíte? Kouříte? Buďte důkladní a na nic nezapomeňte. Tento přehled vám pomůže pouze tehdy, když bude obsahovat opravdu všechny existující výdaje. Nezapomeňte tento přehled pravidelně upravovat podle změn ve vašich příjmech či výdajích. 4. Posuďte své výdaje a zvažte, zda by je nešlo snížit Studujte podrobně svůj seznam a důkladně zvažujte, zda nemůžete snížit či zcela odstranit aspoň některé své výdaje: Můžete utrácet méně za jídlo, zábavu či cigarety? Koupili jste si na úvěr něco, co by bylo možné vrátit? Skutečně potřebujete mobilní telefon? A pokud ano, máte ten pro vás nejvýhodnější tarif? Neutrácíte víc než je nutné za oblečení? Opravdu musíte jezdit do práce autem? Zamyslete se nad všemi věcmi, které kupujete. Skutečně jsou nezbytné? Omezovat základní věci jako jídlo či energii na topení není dobré řešení, pokud neutrácíte víc, než je potřebné. Například hotové jídlo ze supermarketů nebo z prodejen rychlého občerstvení je vždycky dražší než pokrm připravený doma. 5. Snažte se zvýšit svůj příjem Zamyslete se nad dalšími zdroji příjmu: Nemůžete si přivydělat např. prací na částečný úvazek, brigádou apod. anebo tím, že byste dali váš byt (s písemným souhlasem pronajímatele) do podnájmu? Pobíráte všechny sociální dávky, na které máte nárok? Poraďte se kupř. na úřadu práce či sociálním odboru obecního úřadu či využijte bezplatného poradenství např. v síti občanských poraden. Neplatíte zbytečně vysoké daně? Poraďte se se svým účetním či daňovým poradcem. Nevlastníte něco, co by bylo možné prodat? Uvědomte si, že výtěžek dobrovolného prodeje bývá zpravidla podstatně vyšší, než cena, která je dosažená v rámci nuceného prodeje v rámci exekuce. Nemohly by vám dospělé děti či jiní členové domácnosti začít přispívat (popř. přispívat vyšší částkou) na výdaje na domácnost? Je třeba dosáhnout toho, aby vaše příjmy byly vyšší než výdaje, protože jedině tak máte šanci dluh uhradit.

9 6. Předložte věřitelům plán splácení vašich dluhů Předložte svému věřiteli plán, jak hodláte dluh splácet.řekněte mu, jak chcete snížit své výdaje a zvýšit příjmy. Určitě se bude chtít přesvědčit, že jste udělali vše, co bylo reálně ve vašich silách, abyste svůj dluh smazali. Můžete požádat o rozložení splátek na delší časové období, čímž dojde ke snížení výše splátek (zároveňovšem celkově zaplatíte vyšší částku navíc). Pokud jsou důvody, kvůli nimž momentálně nejste schopni splácet své finanční závazky, ryze dočasné, můžete požádat věřitele o odklad splátek. Odklad splátek často bývá maximálně na dobu6 měsíců a v řadě případů je tato "služba" zpoplatněna. Pokud např. společnost Cetelem dá na základě žádosti klienta souhlas s odkladem jedné nebo více splátek, může po vás požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 4 % z odložené částky (tak totiž zní část ustanoveníz Všeobecných obchodních podmínek společnosti). Poté může být odložená splátka zaplacena buď jednorázově, anebo rozpuštěna do dalších splátek. Tím pochopitelně dojde k výraznému prodloužení splatnosti úvěru. Pozor! Ani v případě odložení splátek nebývá zastaveno úročení úvěru! Některá základní pravidla pro vyjednávání s věřiteli: Nenabízejte veškeré finanční prostředky jednomu věřiteli. Pokud víte, že z nějakého důvodu nebudete moci řádně a včas splnit některou ze splátek, začněte jednat s věřitelem ještě předtím, než se ocitnete v prodlení se splácením dotyčného dluhu. Nenechte se věřiteli dotlačit k tomu, abyste přistoupili na dohodu, podle níž máte splácet natolik vysoké splátky, že je s nejvyšší pravděpodobností nebudete schopni splácet. Je důležité, abyste jednou zahájené platby nepřerušili. Jestliže se vám dostalo od věřitele chladné odpovědi, nevzdávejte se. Posílejte částky, které jste nabídli, i kdyby věřitel tvrdil, že to není dostatečné. Snižujete tím dlužnou částku a věřitel možná bude ochoten změnit názor, když uvidí, že to myslíte vážně. Dbejte, abyste ke všem platbám měli potvrzení, abyste popř. mohli prokázat, že jste platbu provedli. Pečlivě si schovávejte kopie všech dopisů, které jste poslali, a odpovědí, které jste obdrželi. Zaznamenejte si (včetně data a jména osoby) všechny telefonické hovory, které jste uskutečnili; jestliže se vám pracovníci věřitele nesnaží pomoci, vyžádejte si jejich nadřízené, Když se na něčem s věřitelem (či jeho pracovníky) dohodnete po telefonu, okamžitě tuto dohodu převeďte do psané podoby a pošlete ji věřiteli, abyste oba měli o dohodě psaný záznam. Když se s některým z věřitelů dohodnete na výši splátek, zahrňte je do svého osobního rozpočtu, resp. seznamu příjmů a výdajů, abyste vy, popř. i ostatní věřitelé viděli, jaká je vaše aktuální finanční situace. Je třeba výslovně zdůraznit, že pokud jste se ocitli v prodlení s placením dluhu, jste to vy, kdo porušuje své smluvní závazky. Věřitelé nejsou povinni s vámi vyjednávat ani zjišťovat

10 konkrétní důvody, proč jste svůj smluvní závazek porušili. Nejsou samozřejmě ani povinni řešit věc dohodou, nýbrž jde čistě o jejich blahovůli. Na druhou stranu, pokud v případě problémů se splácením okamžitě kontaktujete své věřitele a vysvětlíte jim, jaké máte problémy (a nepůjde o problémy, které jste si zjevně zavinili sami), věřitelé často bývají vcelku vstřícní. Co byste naopak dělat neměli? 1) Nepůjčujte si další peníze, abyste splatili svůj původní dluh. Tahle varianta může vypadat lákavě, ovšem může vás snadno dostat do mnohem horší situace.výhodná je tato varianta pouze tehdy, pokud nový úvěr je levnější než úvěry, které jeho prostřednictvím refinancujete. Pokud jste ovšem již v potížích se splácením dluhů, budou vás věřitelé hodnotit jako rizikového klienta a je možné, že se Vám nepodaří získat levnější úvěr. Pokud je nový úvěr stejně drahý, nebo dokonce ještě dražší než dosavadní úvěry, pak tím jen odsouváte problém do budoucna, popř. jej dokonce zhoršujete. Budete totiž mít k dispozici stále jen dosavadní příjem, z něhož jste nebyli schopni splácet původní úvěr, přičemž splácení nového úvěru vás zatíží stejně nebo ještě více, než splácení původních úvěrů. Obvyklým případem bohužel právě je, že klient tzv. vytlouká klín klínem, přičemž sipeníze vypůjčuje za stále nevýhodnějších podmínek. Místo toho, aby jeho zadlužení klesalo, dramaticky narůstá. Sám sebe tak vlastně zažene do kouta. Nakonec mu už nikdo nepůjčí a jeho věřitelé se začnou důrazně domáhat svých práv. 2) Neignorujte dopisy či žádosti o zaplacení. 3)Neslibujte splátky, které nejste schopni zaplatit. Pokud nebudete schopni plnit splátky dle dohody, u věřitelů tím ztratíte jakoukoli důvěryhodnost. 4)Neignorujte své dluhy. Je lepší zaplatit i malou částku než nic. 5) Jestliže máte dluh na kreditní kartě či v obchodě, přestaňte jejich služeb užívat a jen splácejte své závazky. Jestliže budete se svým věřitelem o problémech hovořit a řeknete mu, že je chceteřešit, pravděpodobně se k vám budou chovat vstřícně. Koneckonců bude chtít zpět své peníze a je v jeho zájmu pomoci vám splácet, byť by se celý proces měl opozdit. Čím dříve mu řeknete o svém problému, tím jednodušší bude vyjednávání s ním. Podceníte-li tuto věc a zaujmete pozici mrtvého brouka, vaše situace se pravděpodobně zhorší ještě více. Smluvní sankce za nesplácení totiž mohou narůstat rychle. Pokud si sami se svým problémem nevíte rady, anebo potřebujete věc zkonzultovat s nezúčastněnou třetí osobou, můžete se obrátit na některou z organizací, které nabízejí bezplatné poradenství, např. na občanské poradny, anebo sdružení SPES, jež se specializuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v potížích se splácením dluhů. Seznam občanských poraden: Sdružení SPES:

11 Pracovní texty Čtyři mýty dlužníků: Adresu dám na úřad, to není moje a zahojím se na rodině 1. mýtus: Trvalý pobyt si nechám na úřadě a do bytu mi nepolezou Tady jde o klasickou problematiku doručování a obecně výkonu exekuce, když má povinný trvalý pobyt na ohlašovně (tedy na úřadě). Vyhýbání se doručování soudních písemností tím, že si dlužník změní trvalý pobyt na adresu ohlašovny, nic nevyřeší, naopak se sám vědomě zbavuje možnosti dozvědět se včas o existenci nedoplatku a včas zaplatit, stejně tak se dlužník v postavení žalovaného předem zříká možnosti účastnit se soudního řízení. Již třetím rokem zákon umožňuje účinné doručování soudních rozhodnutí i zmizelým účastníkům řízení, kteří nemají zájem plnit si své občanské, smluvní či procesní povinnosti. Pokud se doručuje do vlastních rukou adresátu s trvalým pobytem na ohlašovně a adresát není zastižen, zásilka se uloží na poště a adresátovi se v místě doručování zanechá výzva k vyzvednutí. Desátým dnem po dni uložení se zásilka považuje a doručenou a měl by se vhodit do domovní schránky adresáta. Protože ji na obecním úřadu není možné vhodit do domovní schránky adresáta, vrací se soudu, který vyvěsí výzvu k vyzvednutí na úřední desce, aby tak posílil možnost adresáta se s obsahem písemnosti seznámit, vysvětluje princip doručování Lukáš Jícha, exekutorský kandidát z Exekutorského úřadu Přerov. Není-li možné zanechat výzvu například proto, že z kapacitních důvodů některé městské úřady takovou vývěsku nemají, zásilka se neukládá a rovnou vrací odesílajícímu soudu, u kterého se uloží a soud současně s uložením vyvěsí na úřední desce oznámení o uložení a výzvu k jejímu vyzvednutí. Desátým dnem po dni vyvěšení výzvy se zásilka považuje za doručenou, i když se o ní adresát nedozví. Typické exekuční výmluvy na to, že dlužník o dluhu nevěděl nebo že mu nebyl doručen rozsudek, jsou ohledem na novou právní úpravu doručování stále častěji jen marným výstřelem do tmy. Před zablokováním účtu, mzdy nebo nemovitosti a povinností zaplatit i náklady exekuce dlužníka bydlení na magistrátu stejně neochrání. V době, kdy se dlužník o nedoplatku dozví, propásne ke své škodě nejen všechny odvolací lhůty, ale citelně časový posun oproti možnému doručení první upomínky pocítí po nařízení exekuce na výši úroků a nákladech řízení, které bude muset zaplatit, varuje Jícha před důsledky skrývání dlužníka. 2. mýtus: Já tu nebydlím, jsem na návštěvě a ty věci nejsou moje Za co se dlužníci nejčastěji skrývají a hrozí něco jejich příbuzným, kteří s nimi nebydlí? Samotný trvalý pobyt na magistrátu je jen úřední adresou a nemá nic společného se skutečnou adresou bydliště. Proto v případě, že vykonavatel soudního exekutora zjistí skutečný pobyt povinného, může na této adrese provést soupis movitých věcí.

12 Právě typická výmluva, že dlužník zde nebydlí a je na návštěvě, se zcela zbortí v okamžiku, kdy jeho pobyt potvrdí sousedé, na zazvonění otevře povinný v domácím oblečení a v bytě jsou poházeny složenky a další pošta opět na jeho jméno. Je-li v takovémto bytě povinného proveden soupis movitých věcí, mohou již při soupisu nebo následně 30 dnů po něm třetí osoby prokázat vlastnictví k věcem, které jsou pojaty do soupisu. Do soupisu se již při samotném výkonu nepojmou ty věci, o nichž je na místě nepochybně prokázáno, že povinnému nepatří. Do 30 dnů ode dne, kdy se třetí osoba dozví o pojetí věci do soupisu, může soudního exekutora požádat o vyškrtnutí věci ze soupisu, když současně s návrhem prokáže, že jí věc patří. Pouhé tvrzení nic neprokazuje. Bude-li při soupisu nebo po něm předložena falešná listina za účelem vyškrtnutí věci ze soupisu, dopouští se ten, kdo ji předkládá, trestného činu, varuje Jícha dlužníky před neuváženým jednáním. 3. mýtus: Exekutoři se zahojí na příbuzných Existují dlužníci, kteří nejen že si nedělají starosti ze svých dluhů, ale mají i dost drzosti na to, aby stále vyvolávali dojem, že bydlí např. u rodičů, partnera/-ky, příbuzných. Jejich nejbližší pak mají vědomě strach, že když dojde k případné exekuci vůči dlužníkovi, seberou jim také všechno, protože vykonavatele nebude zajímat, že dlužník tam už nebydlí. Rodiče pak mají obavy o svůj majetek, o který by mohli přijít nezodpovědným chováním svých plnoletých dětí. Rodiče neodpovídají za dluhy svých plnoletých dětí. S takovými případy se často setkáváme, a pokud tam prokazatelně povinný nebydlí, přestože si nechal např. u rodičů trvalý pobyt, o svůj majetek nepřijdou, uklidňuje Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory. 4. mýtus: Oddlužením se zastaví exekuce Když dojde dluh do extrému, na jehož konci je exekuce a dlužníkovi se podaří úspěšně podat insolvenční návrh s povolením oddlužení, je často překvapen, že se exekuce nezastavila. Nechápe, proč má stále obstavený majetek. Povolením oddlužení se exekuce nezastavuje, jen ji nelze vykonat, vysvětluje Jiří Prošek. Jinými slovy tak exekutorský úřad čeká, zda oddlužení dopadne úspěšně, či nikoli. Pokud se dlužníkovi během 5 let (nebo i dříve) podaří splnit podmínky pro povolení oddlužení, exekuce končí. Pokud ale ne, a tyto případy přibývají, exekuce se stane vykonatelnou, varuje Prošek před následky neplnění podmínek oddlužení.

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák:

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák: Příloha č. 1 Finanční gramotnost Č.j.: ZŠKAP/0173/2013 Praktické činnosti, 6. ročník - vysvětlí pojmy domácnost, majetek, příjmy a výdaje, rozpočet Domácnost a rozpočet OSV rozvoj schopností poznávání

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V SOUVISLOSTI S DLUHOVOU PASTÍ 19.6.2009 Magistrát města České Budějovice EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Zadluženost X předluženost

Zadluženost X předluženost DLUHY Zadluženost X předluženost zadlužení samo o sobě není nutně negativní, pokud dluhy zvládáme splácet nezdravé zadlužení, objektivní neschopnost splácet = předlužení rozdíl mezi okamžikem vzniku dluhu

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů

Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů Nesplácené hypotéky vyvolají dražby domů a bytů Po dvou letech, co se americká hypoteční krize projevila v Česku poklesem cen nemovitostí a rostoucím počtem lidí, kteří nemají na splácení hypoték, se banky

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Spoříme a půjčujeme I

Spoříme a půjčujeme I 4.5.14 Spoříme a půjčujeme I Předpoklady: 040513 Př. 1: Odhadni. a) 5 % ze 120 b) 17 % z 5140 c) 4,7 % z 18 720 a) 5 % z 120 Odhad: 1 % 1,2 5 % 5 1,2 = 6 Přesný výpočet: 0, 05 120 = 6. Akceptovatelný rozsah:

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Standardy finanční gramotnosti

Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti Projekt Rozumíme penězům 1. Hospodaření domácnosti [1] 1.1. Domácnost prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Osobní půjčka. Kreditní karty

Osobní půjčka. Kreditní karty Osobní půjčka. Kreditní karty HOR_62_INOVACE_8.ZSV.34 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 24. 5. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Osobní půjčka. Kreditní karty. 1 Výukový materiál je připraven

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY PRACOVNÍ LIST pro SŠ Úkol č. 1 TÉMA K ZAMYŠLENÍ A DISKUSI: Nyní jste v 1. období finančního cyklu. Co to pro vás znamená? Na co všechno z hlediska financí

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Dotazník pro insolvenčního dlužníka

Dotazník pro insolvenčního dlužníka Dotazník pro insolvenčního dlužníka Sp. zn.: Jméno a příjmení: Datum narození / RČ / IČ: Adresa trvalého pobytu / sídla: (město, ulice, č. popisné, PSČ) Korespondenční adresa: (město, ulice, č. popisné,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu?

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Mgr. Zuzana Válková Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Odpověď: Ano, zboží vrátit můžeme, dokonce

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje Domácí rozpočet Příjmy a výdaje HOR_62_INOVACE_8.ZSV.9 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 16. 11. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Domácí rozpočet. Příjmy a výdaje 1 Výukový materiál je připraven

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST)

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Název pomůcky Klíčová slova Autoři Časový rámec Cílová skupina RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Příjmy, výdaje, investice, rozpočet Veronika Hudská, Denisa Podešvová 1 vyučovací hodina (45 minut)

Více

Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na

Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na vymáhací agentury Marie Švagrová, ředitelka odboru restrukturalizace a vymáhání České spořitelny 26. 5. 2011

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel pro práci s aktivními a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY pracovní list k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY Individuální práce A) Práce v hodině Úkol č. 1: Doplňte správný název Desatera spotřebitele dle ČNB k textu: Desatero spotřebitele dle ČNB:

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí Porušení smlouvy Klient potřebuje vědět, že může začít jednat s věřiteli ještě před tím, než dojde k porušení smlouvy. Čím dříve se věřitel dozví, že nedostane

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR PŘEDMSLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITESLKÉMU ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi.

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi. Anotace Pracovní list k finanční gramotnosti. Hra s kartičkami správné přiřazování finančních termínů k definicím. Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Čekalová Sylva Čeština Orientace

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více