Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO"

Transkript

1 Příloha č. 5 Standard finanč gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikač standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) 1. A. Peze A. 1 Formy peněz Hotovost a bezhotovost peze Dokáže uvést rozdíly mezi hotovostmi a bezhotovostmi penězi. 2. A. Peze A. 1 Formy peněz Hotovost a bezhotovost peze Ví, že padělá a pozměňová peněz, udává padělaných a pozměněných peněz i neoprávněné opatře, padělá a pozměně platebho prostředku je trestný čin. 1

2 3. A. Peze A. 1 Formy peněz Hotovost a bezhotovost peze Zná příslušnou práv úpravu ( 233 až 235 trestho zákoku) 1 včetně možných sankcí. 4. A. Peze A. 1 Formy peněz Hotovost a bezhotovost peze Zná základ zásady bezpečnosti při používá bezhotovostch peněz A. Peze A. 1 Formy peněz Hotovost a bezhotovost peze Ví, jak postupovat, když má poškozenou/neúplnou bankovku. 6. A. Peze A. 1 Formy peněz Peze vlast a cizí/půjčené Zná praktické rozdíly mezi vlastmi a cizími (půjčenými) penězi. 1 Nutno sledovat případné aktualizace/novelizace. 2 Zejména se jedná o platby prostřednictvím platebch karet, jak v obchodech, tak na internetu, a internetové bankovnictví. 2

3 7. A. Peze A. 2 Place Způsoby place hotovost a bezhotovost Zná limit pro hotovost platby ve vazbě na zákon č. 254/2004 Sb. v platném zně. 8. A. Peze A. 2 Place Způsoby place hotovost a bezhotovost Zná rozdíly mezi jednotlivými možnostmi bezhotovostho place (platba prostřednictvím terminálu v obchodě/pos, platba plateb kartou na internetu, internetové bankovnictví). 9. A. Peze A. 2 Place Plateb karty rozdíly a druhy Zná možnosti využití platebch karet (včetně rizik spojených s jejich užívám). 10. A. Peze A. 2 Place Plateb karty rozdíly a druhy Ví, co je bezkontakt place u obchodka a jeho náležitosti. 11. A. Peze A. 2 Place Plateb karty rozdíly a druhy Ví, jak postupovat při ztrátě plateb karty. 3

4 A. Peze A. Peze A. 2 Place A. 2 Place Cena zboží/služeb a její tvorba (základy tvorby cen peněžch produktů) Cena zboží/služeb a její tvorba (základy tvorby cen peněžch produktů) Zná rozdíl mezi konečnou cenou a cenou bez DPH. Zná rozdíl mezi úrokovou sazbou a poplatkem. 14. A. Peze A. 3 Cena a hodnota peněz Hodnota peněz a inflace Ví, že množství zboží a služeb, které lze pořídit za určitou částku peněz, se v čase mě zejména v důsledku inflace (zná důsledek inflace). 15. A. Peze A. 3 Cena a hodnota peněz Hodnota peněz a inflace Zná pojmy kup síla peněz, míra inflace, index spotřebitelských cen. 4

5 16. A. Peze A. 3 Cena a hodnota peněz Hodnota peněz a inflace Zná přibližnou míru inflace v ČR. 17. A. Peze A. 3 Cena a hodnota peněz Hodnota peněz a inflace Zná obvyklé úrokové sazby u základch spořicích a úvěrových produktů (běžný účet, spořicí účet, spotřebitelský úvěr, hypotéč úvěr, kredit karta) A. Peze A. Peze A. 3 Cena a hodnota peněz A. 3 Cena a hodnota peněz Znalost základch matematických pojmů a operací procento, přímá a nepřímá úměra, úrok Znalost základch matematických pojmů a operací procento, přímá a nepřímá úměra, úrok Umí použít základ matematické operace - zejména procenta, přímou a nepřímou úměru. Dokáže převést rozdíl ceny v procentech na Kč a rozdíl v Kč na procenta. 5

6 A. Peze A. Peze A. Peze A. 3 Cena a hodnota peněz A. 3 Cena a hodnota peněz A. 3 Cena a hodnota peněz Znalost základch matematických pojmů a operací procento, přímá a nepřímá úměra, úrok Znalost základch matematických pojmů a operací procento, přímá a nepřímá úměra, úrok Znalost základch matematických pojmů a operací procento, přímá a nepřímá úměra, úrok Rozliší použití přímé a nepřímé úměry v různých situacích použití peněz a směny. Dokáže převést úrok dané částky uvedený v procentech za jednotkové časové období (měsíc, rok) na částku za celkové období v Kč. Ví, že pro výpočty úroků může použít online finanč kalkulátory na internetových stránkách nebo šablony tabulkových kalkulátorů. 6

7 23. A. Peze A. 3 Cena a hodnota peněz Znalost základch matematických pojmů a operací procento, přímá a nepřímá úměra, úrok Zná příklady online finančch kalkulátorů na internetových stránkách nebo šablony tabulkových kalkulátorů Rozpočet Základ typy příjmů a výdajů Rozlišuje základ typy příjmů a výdajů Rozpočet Základ typy příjmů a výdajů Dokáže správně určit: výdaje povinné a nezbytné (z pohledu sankcionality) 4 výdaje nezbytné 5 výdaje zbytné, které nejsou vynakládány ani ze zákonné povinnosti včetně dříve uzavřených smluv, ani pro zajiště základch životch podmínek. 1 Rozpočet Rozpočet, Ví, že sestave rozpočtu a vede příjmů a výdajů je hlav pomůcka pro ujasně finančch možností. 3 Příklady příjmy: mzdy ze všech pracovch poměrů, dávky nemocenského pojiště, sociál dávky, důchody, příjmy z majetku, nahodilé příjmy (např. dary, náhrady zaměstnancům); výdaje: platby ze smluv, platby da, platby sociálho a zdravotho pojiště, platby ostat (léky, poplatky apod.). 4 Například nájemné, daně, školné, splátky úvěrů, různé ostat. 5 Například obleče, strava, doprava, spoře apod. 7

8 26. rozpočet přebytkový, vyrovnaný a schodkový (deficit), sestave domácího rozpočtu, jednorázové větší výdaje a nahodilé příjmy Rozpočet Rozpočet, rozpočet přebytkový, vyrovnaný a schodkový (deficit), sestave domácího rozpočtu, jednorázové větší výdaje a nahodilé příjmy Dokáže sestavit rozpočet pro dané období s využitím zadaných obvyklých příjmů a výdajů celkem za toto období a stanovit výslednou částku rozpočtu Rozpočet Rozpočet, Rozlišuje rozpočet přebytkový, vyrovnaný a schodkový. 8

9 rozpočet přebytkový, vyrovnaný a schodkový (deficit), sestave domácího rozpočtu, jednorázové větší výdaje a nahodilé příjmy Rozpočet Rozpočet, rozpočet přebytkový, vyrovnaný a schodkový (deficit), sestave domácího rozpočtu, jednorázové větší výdaje a nahodilé příjmy Ví, že při plánová rozpočtu ne vhodné započítávat nahodilé příjmy a že je třeba tvořit finanč rezervu zejména na jednorázové větší výdaje. 9

10 30. 1 Rozpočet Rozpočet, rozpočet přebytkový, vyrovnaný a schodkový (deficit), sestave domácího rozpočtu, jednorázové větší výdaje a nahodilé příjmy Ví, že rozpočet schodkový, popř. vyrovnaný, se dá upravit na rozpočet přebytkový úpravou (výdajových) položek rozpočtu Rozpočet Rozpočet, rozpočet přebytkový, vyrovnaný a schodkový (deficit), sestave domácího rozpočtu, jednorázové větší výdaje a nahodilé příjmy V rozpočtu učí, ve kterém měsíci nebo dni bude součet výdajů vyšší než součet příjmů vzhledem k počátku období rozpočtu (cash-flow pro daný měsíc nebo den bude záporný). 10

11 32. 1 Rozpočet Rozpočet, rozpočet přebytkový, vyrovnaný a schodkový (deficit), sestave domácího rozpočtu, jednorázové větší výdaje a nahodilé příjmy Ví, že do rozpočtu může uvažovat s příjmem z prodeje osobho/rodinného hmotného majetku nebo z výnosů finančho majetku Rozpočet Rozpočet, rozpočet přebytkový, vyrovnaný a schodkový (deficit), sestave domácího rozpočtu, jednorázové větší výdaje a nahodilé příjmy Zná prakticky použitelnou elektronickou a veřejně přístupnou (na internetových stránkách) pomůcku pro zpracová rozpočtu (on-line tabulku nebo list tabulkového kalkulátoru automaticky počítající potřebné hodnoty). 11

12 Rozpočet 1 Rozpočet 1 Rozpočet Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová manželů Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová manželů Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová Zná rozdíl mezi penězi, hmotným majetkem a nehmotným majetkem, majetkem vlastm a cizím. Zná věcná práva a služebnosti vlastnické právo, věcné právo k věci cizí (zástav právo, věcné břemeno, zadržovací právo a předkup právo). Ví, co znamená spoluvlastnictví a podílové spoluvlastnictví. 12

13 manželů Rozpočet 1 Rozpočet Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová manželů Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová manželů Zná rozdíl mezi nemovitostí a movitým majetkem. 6 Ví, že důsledkem vlastnictví majetku a jeho užívá bývají i výdaje, 7 a že tyto výdaje musejí být zahrnuty do rozpočtu. 6 Podle nového občanského zákoku (od ) movitá věc a nemovitá věc. 7 Například provoz vlastho domu, auta apod. 13

14 Rozpočet 1 Rozpočet 1 Rozpočet Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová manželů Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová manželů Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová Ví, že k věcnému břemenu patří podmínky, které musí strpět, a podmínky, za kterých se břemeno ruší. Ví, že zástava slouží k zajiště pohledávky (a jejího případného příslušenství), a ví, že při nedodrže svého závazku splatit pohledávku se může zástava stát předmětem exekuce. Ví, že nárok na některé dávky nelze uplatnit např. tehdy, když má majetek, který je možné prodat a mít z něj příjem do rozpočtu. 14

15 manželů Rozpočet 1 Rozpočet Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová manželů Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová manželů Ví, že existuje společné jmě manželů (SJM), který majetek do SJM spadá a důsledky z toho plynoucí. Ví, kterým právm předpisem je upraveno SJM. 15

16 Rozpočet 1 Rozpočet 1 Rozpočet Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová manželů Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová manželů Majetek a závazky, společné jmě manželů (SJM), břemeno a zástava, vzájemné zastupová Zná význam společného jmě manželů pro vlastnictví majetku, ví o možnosti uzavře Dohody o zúže společného jmě manželů. Zná základ skutečnosti týkající se zastupová manželů. K problematice zastupová manželů zná odkaz na příslušný práv předpis. 16

17 manželů Rozpočet Tvorba finanč rezervy, odložená spotřeba Chápe význam finanč rezervy na udrže schopnosti splácet krátkodobé závazky a pro případ nenadálých okolností Rozpočet Tvorba finanč rezervy, odložená spotřeba Chápe význam odložené spotřeby Nemocenské pojiště Definice Ví, jaké dávky se z nemocenského pojiště poskytují a kdy je účastkem tohoto pojiště Nemocenské pojiště Definice Ví, na který úřad se obrátit pro získá závazných informací týkajících se nemocenské, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství. 8 Například nemoc, havárie, nutná oprava apod. 17

18 51. 2 Nemocenské pojiště Definice Ví, že zaměstnanec je na základě plateb sociálho pojiště vždy důchodově a nemocensky pojištěn Nemocenské pojiště - uplatně nároku na dávku 2 Nemocenské pojiště - uplatně nároku na dávku 2 Nemocenské pojiště - uplatně nároku na dávku 2 Nemocenské pojiště - uplatně nároku na dávku Dočasná pracov neschopnost Dočasná pracov neschopnost Ochranná lhůta Ochranná lhůta Ví, komu je nezbytné předložit tiskopisy k uplatně nároku na náhradu mzdy z nemocenského pojiště, pokud je uznán lékařem práce neschopným. Ví, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy v prvch 21 dnech trvá pracov neschopnosti, ale pouze pokud zaměstná po tuto dobu trvá. Ví, že i po skonče zaměstná může být poskytována nemocenská a peněžitá pomoc v mateřství, i když je uchazeč o zaměstná v evidenci Úřadu práce. Ví, kde se nárok na náhradu mzdy z nemocenského pojiště uplatňuje po ukonče pracovně-právho vztahu se zaměstnavatelem. 9 Pojiště se nikdy nevztahuje na dohody o provede práce za dodrže podmínky max. měsíč mzdy Kč včetně, nad tuto částku jsou i tyto dohody zpojistněny. 18

19 Nemocenské pojiště - nárok na peněžitou pomoc v mateřství 2 Nemocenské pojiště - nárok na peněžitou pomoc v mateřství 2 Pojistné na sociál zabezpeče - place pojistného na sociál zabezpeče 2 Pojistné na sociál zabezpeče - place pojistného na sociál zabezpeče Doba účasti na nemocenském pojiště Doba účasti na nemocenském pojiště za zaměstnance za OSVČ Ví, že pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je nezbytné splnit lhůtu min. 270 dnů účasti na nemocenském pojiště, lhůta se započítává za posled dva roky před počátkem přizná peněžité pomoci v mateřství a že začátek čerpá peněžité pomoci mateřství si určuje pojištěná sama, a to 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Ví, že doba vede v evidenci uchazečů o zaměstná na ÚP se nepovažuje za dobu účasti na nemocenském pojiště, a že se nezapočítává do 270 dnů účasti na nemocenském pojiště. Ví, že za odvody na sociál a zdravot pojiště zaměstnavatele za zaměstnance je odpovědný zaměstnavatel. Ví, že je osoba samostatně výdělečně činná povinna oznámit okres správě sociálho zabezpeče a zdravot pojišťovně den, kdy zahájila (přerušila/ukončila) výdělečnou činnost. 19

20 Pojistné na sociál zabezpeče - place pojistného na sociál zabezpeče 2 Pojistné na sociál zabezpeče - dluhy na pojistném na sociál zabezpeče 2 Pojistné na sociál zabezpeče - dluhy na pojistném na sociál zabezpeče za OSVČ za zaměstnance za OSVČ Ví, kde zjistí závaznou informaci, zda je povinen platit zálohy na sociál zabezpeče a zdravot pojiště při zaháje samostatné výdělečné činnosti. Ví, že zaměstnanec se nemůže stát dlužkem za neúhrady pojistného na sociál zabezpeče a zdravotho pojiště, za tyto dluhy je odpovědný pouze zaměstnavatel. Ví, že po ukonče samostatné výdělečné činnosti nenabíhá z dlužného pojistného na sociál zabezpeče a zdravot pojiště penále Ukonče nebo přeruše samostatné výdělečné činnosti je formál správ akt, nikoli faktický nulový výkon činnosti. Na ÚP se musí ukončem činnosti prokázat. 20

21 63. 3 Penzij systém Tří pilířový penzij systém v ČR (obecná struktura) Zná základ rozdíly tří pilířů penzijho systému Penzij systém Tří pilířový penzij systém v ČR (obecná struktura) Ví, že účast v prvm pilíři důchodové reformy je financována z odvodů a účast v něm je pro zaměstnance a OSVČ povinná Penzij systém Tří pilířový penzij systém v ČR (obecná struktura) Ví, kam se obrátit pro zjiště přibližné výše starobho důchodu Penzij systém Tří pilířový penzij systém v ČR (obecná struktura) Ví, že účast v druhém pilíři je dobrovolná, ale ne možné z něj vystoupit Penzij systém Tří pilířový penzij systém v ČR (obecná struktura) Ví, že stávající průběžný systém financová důchodů je neudržitelný z důvodu demografického vývoje, a proto je vhodné, aby si všichni průběžně tvořili finanč rezervy na stáří. 21

22 68. 3 Penzij systém Typy důchodů (starob, předčasný, invalid) Ví, že přizná řádného starobho důchodu ovlivňuje doba, po kterou byl pojištěn na sociálm zabezpeče a že je odlišná podle pohlaví, a u žen dle počtu dětí, a že se tyto podmínky mohou v čase měnit Penzij systém Typy důchodů (starob, předčasný, invalid) Ví, že může požádat o předčasný důchod. Ví, že při odchodu do předčasného důchodu dochází ke kráce výměry výše důchodu Penzij systém Typy důchodů (starob, předčasný, invalid) Ví, že invalid důchod (tři stupně invalidity) je dávka důchodového pojiště, která má sloužit k zabezpeče těch, kteří kvůli úrazu či nemoci nemohou plně pracovat a sami si vydělávat, případně nemohou pracovat vůbec Penzij systém Typy důchodů (starob, předčasný, invalid) Ví, kam se obrátit pro zjiště, zda má nárok na invalid důchod a v jaké výši. 72. C. Finanč C. 1 Úvod (co jsou finanč ) Základ subjekty na finančm trhu a jejich produkty Ví, že existují růz poskytovatelé finančch služeb, jako jsou banky včetně stavebch spořitelen, družstev záložny, nebankov poskytovatelé úvěrů, pojišťovny a penzij společnosti, a jaké základ produkty nabízejí. 22

23 73. C. Finanč C. 1 Úvod (co jsou finanč ) Základ subjekty na finančm trhu a jejich produkty Ví, mezi které poskytovatele finančch služeb patří konkrét finanč instituce působící na finančm trhu v České republice. 74. C. Finanč C. 1 Úvod (co jsou finanč Úvěr ze stavebho spoře Ví, že staveb spořitelna je banka. 75. C. Finanč C. 1 Úvod (co jsou finanč ) Základ subjekty na finančm trhu a jejich produkty Ví, že na finančm trhu působí zprostředkovatelé a jaká je jejich role. 76. C. Finanč C. 1 Úvod (co jsou finanč ) Základ subjekty na finančm trhu a jejich produkty Ví, kde je možné směnit českou měnu za cizí a na co je třeba dávat pozor C. Finanč C. 1 Úvod (co jsou finanč ) Základ subjekty na finančm trhu a jejich produkty Ví, co je bankov tajemství a ve kterých případech je prolomeno. 11 Například existence poplatků, co znamenají kurzy nákup/prodej a který se na příslušnou transakci použije. 23

24 78. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová investič trojúhelk Ví, že ne možné maximalizovat zisk, likviditu a minimalizovat riziko současně (koncept investičho trojúhelku). 79. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - diverzifikace Ví, že peněž prostředky by měly být investovány do různých nástrojů, aby nebyly vystaveny stejnému a nepokrytému riziku (koncept diverzifikace). 80. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - rizika Zná základ rizika spojená se spořem a investovám C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - rizika Zná základ členě rizik úvěrové, trž (úrokové, měnové, akciové, komodit), likvidit a operač, vč. obsahového významu a konkrétho příkladu. 82. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - pojiště vkladů Ví, které finanč produkty jsou pojištěny českým Fondem pojiště vkladů (v bankách, družstevch záložnách, stavebch spořitelnách), a jaká částka je pojištěna. 12 Například riziko změny cen či úroků na trhu, krach finanč instituce, pokles kup síly peněz apod. 24

25 83. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - pojiště vkladů Ví, že je Fond pojiště vkladů zřízen ze zákona. 84. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - pojiště vkladů Ví, jak probíhá výplata náhrad z Fondu pojiště vkladů (FPV). 85. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - pojiště vkladů Ví, kde získat více informací o FPV. 86. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - zdaně úroků Ví, že úroky z vkladů fyzických osob v bankách jsou zdaněny C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - zdaně úroků Ví, že v případě podnikajících fyzických i právnických osob jsou úroky z vkladů také zdaněny, ovšem nikoli srážkovou da. 13 Srážková daň, kterou vypočte i odvede banka, nikoli vkladatel. 25

26 88. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - rizika zdaně investic Ví, že výnosy z přímých investic do cenných papírů nebo podílových fondů jsou zdaněny. 89. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - rizika zdaně investic Ví, že u zdaně výnosů z investic na kapitálovém trhu je uplatněn časový test. 90. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Základy spoře a investová - rizika zdaně investic Ví, kdy je v případě výnosů z investic do cenných papírů nutné podávat daňové přizná. 91. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Vkladové produkty Zná základ typy bankovch vkladových produktů a rozdíly mezi nimi termínovaný vklad, vklad s výpověd lhůtou a bez, spořicí účet. 92. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Vkladové produkty Zná rozdíl mezi jednorázovým termínovaným vkladem a termínovaným vkladem s revolvingem. 26

27 93. C. Finanč C. 2. Spoře a investice Vkladové produkty Ví, které parametry je nutno vzít v úvahu při výběru vhodného vkladového produktu C. Finanč C. 2 Spoře a investice Vkladové produkty Zná možné poplatky, které mohou být spojeny s bankovmi spořicími produkty a na které by se měl před uzavřem smlouvy dotázat, 15 vč. řádové výše těchto poplatků na trhu. 95. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Vkladové produkty Ví, na co by se měl vkladatel dotázat před uzavřem smlouvy o bankovm vkladovém produktu C. Finanč C. 2 Spoře a investice Staveb spoře Ví, že staveb spoře je produktem složeným ze spoře se státm příspěvkem a možnosti budoucího úvěru za předem danou úrokovou sazbu. 14 Výše zhodnoce vkladu, účtované poplatky, podmínky předčasného výběru. 15 Poplatek za vede účtu a výpisy, za vklad a výběr prostředků, za předčasný výběr prostředků. 16 Možnost vkladů a výběrů kdykoli a za jakou cenu, poplatek za vede produktu a zasílá výpisů, možnost ukonče smlouvy kdykoli a s tím spojený poplatek, nutnost mít u banky běžný účet, jakou sazbou bude úročen zůstatek, který vkladatel očekává. 27

28 97. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Staveb spoře Zná průběh stavebho spoře, ve kterém odliší spořicí a úvěrovou fázi, vč. alternativy s čerpám překlenovacího úvěru. 98. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Staveb spoře Ví, že účastk stavebho spoře nezíská stát příspěvek, pokud ukončí spoře dříve než po 6 letech a nečerpá úvěr ze stavebho spoře. 99. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Staveb spoře Ví, co to je cílová částka a jaký je její základ dopad C. Finanč C. 2 Spoře a investice Staveb spoře Zná poplatky spojené s produktem stavebho spoře, vč. jejich řádové výše Určuje výši vstupho poplatku, strop pro naspořenou částku a výši budoucího úvěru. 18 Poplatek za uzavře smlouvy, za vede účtu vč. výpisu, za výpověď smlouvy v prvch 6 letech spoře. 28

29 101. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Úroče vkladových produktů Ví, že je u vkladových produktů často využíváno pásmové úroče a zná jeho důsledek na konečnou výši úroku C. Finanč C. 2 Spoře a investice Úroče vkladových produktů Dokáže vypočítat výši výsledného úroku u termínovaného vkladu s pásmovým úročem C. Finanč C. 2 Spoře a investice Investice - CP Ví, že je možné investovat do cenných papírů C. Finanč C. 2 Spoře a investice Investice způsoby do CP Ví, že je možné investovat na kapitálovém trhu buď přímým nákupem cenných papírů, anebo v podobě kolektivho investová C. Finanč C. 2 Spoře a investice Investice - GFOCP Ví, kde získat více informací o GFOCP. 29

30 106. C. Finanč C. 2 Spoře a investice Investice - instrumenty Zná pojmy akcie, stát dluhopisy, retailové stát dluhopisy, hypoteč zástav listy, firem dluhopisy C. Finanč C. 2 Spoře a investice Investice pojmy Zná pojem kolektiv investová, podílový fond, investič společnost, investič zprostředkovatel a vázaný zástupce, Centrál depozitář cenných papírů, depozitář fondu C. Finanč C. 2 Spoře a investice Investice - instituce Ví, na kterou instituci se obrátit v případě zájmu o investice do cenných papírů a investice formou kolektivho investová, a ví, jak taková investice probíhá C. Finanč C. 2 Spoře a investice Investice - instituce Ví, kde získat výpis ze svého účtu zaknihovaných cenných papírů C. Finanč C. 2 Spoře a investice Investice -akcie Ví, jak probíhá nákup a prodej akcií přes obchodka s cennými papíry a jak jsou vypláceny dividendy drobným akcionářům. 30

31 C. Finanč Definice Ví, že se úvěry z časového hlediska rozlišují na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (do 5 let) a dlouhodobé C. Finanč Definice Ví, že z hlediska poskytovatele se úvěry rozdělují na bankov a nebankov C. Finanč Definice Ví, že úvěrem je i kredit karta a kontokorent C. Finanč Definice Zná smluv strany věřitel (případně zprostředkovatel) a dlužk, a zná pojmy pohledávka a závazek C. Finanč Definice Ví, že je spotřebitelský úvěr upraven legislativně (v zákoně o spotřebitelském úvěru) Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru, ve zně pozdějších předpisů. 31

32 116. C. Finanč Splátky Ví, že součástí splátek je jistina a příslušenství pohledávky C. Finanč Splátky Ví, co to znamená jistina, úrok, úmor a anuita C. Finanč RPSN Ví, co znamená zkratka RPSN C. Finanč RPSN Ví, jaký úvěr je dle kritéria RPSN nejvhodnější, přičemž je si vědom, že RPSN ne jediným kritériem, které je třeba zvážit Úroky, úroky z prodle a náklady spojené s jejím uplatněm. 21 Resp. ví, co tento ukazatel zahrnuje (tj. včetně veškerých poplatků, úroků a plateb za doplňkové služby, musí-li se uzavřít povinně za účelem získám úvěru). 22 Například vysoká měsíč splátka apod. 32

33 120. C. Finanč Možné úpravy splátek Ví, že počáteč nastave výše a počtu splátek lze v případě nutnosti, vždy po dohodě s věřitelem, měnit C. Finanč Kritéria výběru úvěru Ví, že se při rozhodová o výběru úvěru nebude rozhodovat pouze podle rychlosti a jednoduchosti získá úvěru, protože právě tento přístup může vést k předluže/dluhové pasti C. Finanč Kritéria výběru úvěru Ví, že je při poptává úvěru nutné brát v potaz jak své vlast finanč možnosti, 24 tak osobu/identitu věřitele C. Finanč Kritéria výběru úvěru Ví, že si úvěr pořídí pouze v nejnutnějším případě, přičemž musí zvážit, že životnost zboží či služby kupované na úvěr má být vyšší než délka spláce úvěru. 23 V případě neschopnosti splácet je obvykle možný odklad splátek nebo sže jejich výše (se současným prodloužem doby spláce), v případě nadbytku prostředků lze zvýšit částku splátky (s případným zkrácem doby splace) nebo úvěr předčasně splatit. 24 Celková výše úvěru, výše měsíč splátky, počet splátek, resp. délka spláce úvěru, jednoduché porovná nabídky úvěrů dle RPSN. 25 Zda o sobě uvádí důležité informace a kontakty, zda nezastírá vlast identitu, zda informuje o veškerých poplatcích a sankcích apod. 33

34 124. C. Finanč ký úvěr - předsmluv informace Ví, že spotřebitel musí od věřitele nebo zprostředkovatele dostat s dostatečným předstihem před uzavřem smlouvy veškeré informace o nabízeném spotřebitelském úvěru C. Finanč ký úvěr - předsmluv informace Ví, že má věřitel nebo zprostředkovatel povinnost tyto informace spotřebiteli řádně vysvětlit, včetně důsledků prodle a dopadů na ; a to tak, aby mohl spotřebitel posoudit, zda je pro něj navrhovaná smlouva vhodná C. Finanč ký úvěr - posouze schopnosti splácet Ví, že má spotřebitel povinnost uvést za účelem sjedná spotřebitelského úvěru úplné, přesné a pravdivé informace C. Finanč ký úvěr - posouze schopnosti splácet Ví, že bude úvěr spotřebiteli poskytnut jen tehdy, jestliže bude z veškerých dostupných informací zřejmé, že ho splatí C. Finanč ký úvěr - posouze schopnosti splácet Ví, že pokud věřitel spotřebiteli úvěr poskytne, aniž by ověřil, že je spotřebitel schopen úvěr splatit, je smlouva o spotřebitelském úvěru neplatná (tj. strany si musí vrátit plně). 34

35 129. C. Finanč ký úvěr - posouze schopnosti splácet Ví, že v případě neposkytnutí úvěru v důsledku negativho záznamu v databázi má věřitel povinnost o této skutečnosti informovat C. Finanč ký úvěr - smlouva Ví, že smlouva o spotřebitelském úvěru musí mít písemnou formu, a musí být napsána jasně, výstižně a zřetelně C. Finanč ký úvěr - smlouva Ví, že jedno vyhotove smlouvy má být předáno spotřebiteli C. Finanč ký úvěr - smlouva Ví, že jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru nemá písemnou formu, neobsahuje povinné informace stanovené zákonem nebo ne-li jedno vyhotove smlouvy předáno spotřebiteli, může se spotřebitel domoci úroče spotřebitelského úvěru ve výši diskont sazby vyhlašované Českou národ bankou To však nemá vliv na jeho případnou povinnost platit zákonné úroky z prodle, které jsou o 7 procentch bodů vyšší. Diskont sazba ČNB pro leden 2013 byla 0,05 %; aktuál diskont sazbu lze najít na webové stránce 35

36 133. C. Finanč ký úvěr odstoupe od smlouvy Ví, že má spotřebitel právo od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit bez uvede důvodu do 14 d od jejího uzavře, a to písemně (v této lhůtě stačí odstoupe odeslat) C. Finanč ký úvěr - odstoupe od smlouvy Ví, že nejpozději do 30 dnů od odstoupe od smlouvy musí spotřebitel zaplatit jistinu spotřebitelského úvěru a poměrnou část úroků bez jakýchkoli dalších sankcí, ovšem s výjimkou částek nevratných poplatků placených veřejné správě C. Finanč ký úvěr - odstoupe od smlouvy Ví, že pokud odstoupí od smlouvy o spotřebitelském úvěru vázaném na koupi zboží nebo poskytnutí služby a vrátí zboží prodávajícímu, ne povinen vracet peněž prostředky z úvěru dříve, než mu prodávající vrátí kup cenu C. Finanč ký úvěr - odstoupe od smlouvy Ví, že s odstoupem od smlouvy o spotřebitelském úvěru zanikají také smlouvy o doplňkových službách C. Finanč ký úvěr - předčasné splace Ví, že má spotřebitel právo kdykoli zcela nebo zčásti spotřebitelský úvěr splatit s poměrným sžem celkových nákladů, a pak věřitel po spotřebiteli může požadovat maximálně 1 % z předčasně splacené části spotřebitelského úvěru. 36

37 138. C. Finanč ký úvěr - zprostředkovat elé Ví, že pokud spotřebitel sjednává spotřebitelský úvěr se zprostředkovatelem na základě smlouvy o zprostředková, odměnu může zprostředkovatel požadovat až po předá výsledku své činnosti (vyjádře všech oslovených věřitelů) C. Finanč ký úvěr zprostředkovatelé Ví, že se smlouva o zprostředková spotřebitelského úvěru uzavírá písemně, a že její součástí je upozorně na právo na odstoupe od zprostředkovatels a výše odměny zprostředkovateli C. Finanč ký úvěr zprostředkovatelé Ví, že jedno vyhotove smlouvy o zprostředková spotřebitelského úvěru má být předáno spotřebiteli C. Finanč ký úvěr - zprostředkovatelé Ví, že od smlouvy o zprostředková spotřebitelského úvěru může bez udá důvodu a jakékoli sankce odstoupit do 14 dnů od jejího uzavře, pakliže v té době nebyla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru, a to písemně (v této lhůtě stačí odstoupe odeslat) C. Finanč ký úvěr zprostředkovatelé Ví, že odstoupem od zprostředkovatels zanikají i smlouvy o doplňkových službách. 37

38 143. C. Finanč ký úvěr směnky a šeky Ví, že v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru nebo se smlouvou o jeho zprostředková nelze použít směnku nebo šek, a to ani pro splace, ani pro zajiště splace povinností z obou uvedených smluv C. Finanč ký úvěr zajiště Ví, že zajiště spotřebitelského úvěru nesmí být ve zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky C. Finanč ký úvěr telefon čísla Ví, že je za účelem nabíze, sjedná nebo zprostředková spotřebitelského úvěru zakázáno věřiteli a zprostředkovateli využívat telefon čísla s vysokou sazbou C. Finanč ký úvěr dozor Ví, že orgány dohledu u spotřebitelských úvěrů jsou Česká národ banka (bankov věřitelé a zprostředkovatelé) a Česká obchod inspekce (nebankov věřitelé a zprostředkovatelé) C. Finanč Hypotéč úvěr Ví, že hypotéka je dlouhodobý úvěr za účelem poříze vlastho bydle (účelový hypotéč úvěr) nebo poříze čehokoli, např. i splace dřívějších úvěrů (neúčelový). 27 Například nelze zastavit nemovitost v hodnotě miliónů korun za účelem získá spotřebitelského úvěru v řádu desítek tisíc korun. 38

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více