FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015"

Transkript

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE

2 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání dětí a dospělých evýuka - TABLET

3 Ing. Petr Andrle - lektor Nepracuji pro ŽÁDNOU finanční instituci Nenabízím ŽÁDNÝ finanční produkt Jsem praktik a dám Vám rady ve financích Upozorním Vás na chyby a navrhnu jejich řešení Školím NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRAXI Odpovím Vám na dotazy a předám na nástěnku GRANTOVÉ FINANCOVÁNÍ MÉ PRÁCE

4 Proč jsem s Vámi?

5 OSNOVA ŠKOLENÍ A) VSTUPNÍ ZNALOSTNÍ TEST 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI finanční plán jednotlivce a rodiny, jistota příjmu a optimalizace nákladu podle příjmů, práce jako zdroj příjmů, kategorie půjčka a úvěr, pojem sleva a akce, smluvní vztahy ve finanční gramotnosti, osobní bankrot 2. FINANČNÍ PLÁN JEDNOTLIVCE A RODINY příjmy a výdaje, praktické příklady sestavení plánu a jeho korigování v průběhu měsíce a dlouhodobost plánování 3. PŮJČKA A ÚVĚR - DOČASNÉ ŘEŠENÍ FINANČNÍ SITUACE smluvní vztahy, úrok a jeho výpočet, doba splácení a kolik přeplatím 4. BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ INSTITUCE a jejich charakteristika základní rozdíly, jak poznat nejlepší nabídku, vyrovnaný smluvní vztah a podpis v tísni 5. BANKOVNÍ PRODUKTY A JEJICH KATEGORIE jak najít správnou banku, běžný, spořící a kontokorentní účet, poplatky a kategorie pojištění.

6 OSNOVA ŠKOLENÍ 6. INDIKÁTORY FINANČNÍCH PROBLÉMŮ a jejich včasné odhalení když peníze dočasně schází, chování jednotlivce v druhotné platební neschopnosti a cesty jak přizpůsobit finanční plán 7. FINANČNÍ BANKROT JEDNOTLIVCE a jeho chování v procesu insolvence zákonná úprava, instituce v osobní bankrotu a kdo mi bankrot povolí. 8. NEZBYTNÉ PLATBY V PROCESU OSOBNÍHO BANKROTU v jaké výši musím platit své půjčky, kolik mám na osobní potřebu a jak dlouho bude trvat můj osobní bankrot 9. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A JEHO DOPAD NA FINANČNÍ GRAMOTNOST praktické ukázky dopadů nových ustanovení NOZ do finanční gramotnosti, nové pojmy a smluvní vztahy po ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ KATEGORIÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI B) VÝSTUPNÍ ZNALOSTNÍ TEST

7 Základní pojmy FG

8 2. Finanční plán rodiny a jednotlivce

9 Příjmy - výdaje ROZDÍL

10 Jdeme na to!!!

11 Zdroje příjmů Podnikání Zaměstnání Sociální dávky Mimořádné příjmy

12 Podnikání - Zákon o obchodních korporacích Obchodní společnosti a družstva 1. FYZICKÉ OSOBY OSVČ osoby samotně výdělečně činné. Základní druh podnikání v České republice pro fyzické osoby, nevedou účetnictví, jen evidenci příjmů a uplatňují paušální náklady 2. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM právnická osoba, nejrozšířenější forma soukromé společnosti, umožňuje vstup společníků, vedení účetnictví, liberalizace v NOZ základní kapitál 1 Kč 3. AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI akcie, vyšší kapitál, korporace, nadnárodní společnosti základní kapitál 2, NEZISKOVÉ SPOLEČNOSTI- SPOLKY, NADACE, NADAČNÍ FONDY společnosti, které nevytváří zisk, zájmová společenství 5. Bytová družstva společnosti obhospodařující bytový fond

13 Zaměstnání Plat odměna za práci Platová třída státní sektor Mzda pracovní smlouva a) časová b) úkolová Hrubá ( minimální mzda) Kč ( při 160 hodinách měsíčně) Čistá mzda ( zákonné srážky) - příklady

14 Zaměstnání Pracovní smlouva (druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Dále dovolená, výše mzdy a výpovědní a zkušební doba). Měsíční fond 160 hodin. Vždy písemně. Dohoda o pracovní činnosti (druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Dále rozsah dní, dovolená, výše mzdy a výpovědní a zkušební doba). Nepřekračuje ½ týdenní pracovní doby. Vždy písemně. Dohoda o provedení práce (druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Maximální počet hodin u jednoho zaměstnavatele 300 ročně maximální částka měsíčně. Vždy písemně. Zaměstnavatel neodvádí SP ani ZP. Vy pouze 15% daň. Mzdové kalkulačky

15

16 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 1. Chybí náležitosti smlouvy 2. Není písemná 3. Delší zkušební doba než 3 měsíce 4. Smluvní pokuta za porušení pracovní kázně Obrana 1. Upozornění zaměstnavatele 2. Inspektorát práce ve všech krajských městech návštěva a oznámení 3. Úřad práce návštěva a oznámení 4. Veřejný ochránce práv 5. Nadační fondy na ochranu zaměstnanců (Člověk v tísni) 6. Soudní podání

17 Mimořádné příjmy 1. Prodej nemovitosti ( daň z nabytí z nemovitých věcí 4%) 2. Prodej věci ( u některých věcí nutný převod na nového vlastníka) 3. Dědictví ( bezúplatné nabytí daň od ledna 2014 NENÍ) 4. Darování ( 15% daň nutno prozkoumat osvobození) 5. Výhra ( osvobozena od daně) 6. Odměna ( postupujeme stejně jako v hrubé mzdě) 7. Vrácení daně ( roční zúčtování daně)

18 Roční zúčtování příjmů 1. Provádí zaměstnavatel 2. Provádí fyzická osoba do následujícího roku Využití poradenství státu - finanční úřady, neziskové organizace a finanční poradce

19 Sociální dávky Státní sociální podpora 1. Přídavek na dítě 2. Rodičovský příspěvek 3. Příspěvek na bydlení 4. Porodné 5. Pohřebné 6. Dávky pěstounské peče Pomoc v hmotné nouzi 1. Příspěvek na živobytí 2. Doplatek na bydlení 3. Mimořádná okamžitá pomoc

20 Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na přídavek na dítě má od nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny Pro nárok na přídavek na dítě se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Přídavek na dítě je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.

21 Přídavek na dítě Věk nezaopatřeného dítěte v rodině a výše přídavku na dítě do 6 let 500 Kč od 6 do 15 let 610 Kč od 15 do 26 let 700 Kč

22 Rodičovský příspěvek Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Příjem rodiče NENÍ sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.

23 Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu

24 Příspěvek na bydlení Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus u všech bytů náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.

25 Porodné Základní podmínka pro nárok na porodné zůstala stejná jako v předcházejícím roce. O porodné tedy mohou žádat ty rodiny, kterým se narodí dítě a současně jejich příjmy (za předcházející čtvrtletí) nepřesáhnou 2,4 násobek životního minima. Nárok na porodné má tedy běžná dvoučlenná rodina, pokud čisté příjmy obou manželů nepřesáhly částku Kč. Pokud se jedná o matku samoživitelku - čistý příjem nesmí přesáhnout Kč výpočet se provádí jako součet všech členů rodiny (tj. otec + matka). Jako příjem se počítá nejenom příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání), ale patří sem i podpora v nezaměstnanosti, důchody (vdovským, sirotčí, invalidní, starobní) a různé sociální dávky. Dokládají se příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí (před narozením dítěte / dětí). Dokládají se příjmy obou rodičů.

26 Porodné 2015 Porodné se od příštího roku s největší pravděpodobností začne vyplácet i na druhé dítě. Navíc se rozšíří okruh rodin, které na něj dosáhnou. I nadále však půjde o dávku pro rodiče s nejnižšími příjmy.

27 Pohřebné Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši Kč. Příjem rodiny se netestuje. Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

28 Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Příspěvek při ukončení pěstounské péče Odměna pěstouna Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla Obecně na pěstounské dávky mají nárok ti, kdo pečují o svěřené dítě (v pěstounské péči) a jsou vedeni v seznamu osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči

29 Dávky v hmotné nouzi příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc Osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

30 Dávky v hmotné nouzi Životní minimum Jednotlivec První osoba v domácnosti Druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem Dítě do 6 let Dítě od 6 do 15 let Dítě od 15 do 26 let x) Existenční minimum 2 200

31 Podpora v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte v případě, že máte bydliště na území ČR a současně musíte za poslední 2 roky pracovat alespoň 12 měsíců (resp. po dobu 12 měsíců platit důchodové pojištění). Jako práce se započítává doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby. Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena takto: první 2 měsíce máte nárok na 65% průměrné čisté mzdy další 2 měsíce máte nárok na 50% průměrné čisté mzdy po zbytek doby máte nárok na 45 % průměrné čisté mzdy

32 Podpora v nezaměstnanosti Sociální dávky pro nezaměstnané Pokud přijdete o práci, a nesplníte podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nebo pokud se vám nepodaří najít práci a skončí vám podpora, máte nárok už jen na základní sociální dávky. Člověk bez práce, který nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, může získat pouze částku ve výši životního minima tj Kč Pokud by se nesnažil najít si novou práci či jiný zdroj příjmu, může být tato sociální dávka snížena jen na 2200 Kč (existenční minimum jednotlivce).

33 Nemocenské dávky 1. Nemocenské 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Ošetřovné 4. Porodné 5. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

34 Zdroje výdajů Existenční Nutné Zbytné Zbytečné

35 Výdaje existenční potraviny, léky nájemné platba za elektřinu, vodu, plyn, topení běžné oblečení splátky hypotéky, spotřebitelských a spotřebních úvěrů, leasingu a kreditních karet

36 Výdaje nutné poplatek za rozhlas a televizi pojištění bankovní poplatky platby na spoření a připojištění tvorba finanční rezervy (cca 3 až 15 % z čistých příjmů nebo nákladů domácnosti) telefony (i mobilní) a internet výdaje na dopravu nebo provoz automobilu (včetně jeho pojištění) drogerie, kosmetika a kadeřnictví údržba domácnosti školné a školní pomůcky oprava oděvů, bot a dalších nezbytností

37 Výdaje zbytné kouření alkohol drogy jídla v restauracích a v podnicích rychlého občerstvení oslavy svátků ( vánoce, narozeniny a jmeniny) módní oblečení koníčky, sport, nákupy pro radost, kina a divadla dovolená vybavení domácnosti

38 Výdaje zbytné kouření alkohol drogy jídla v restauracích a v podnicích rychlého občerstvení oslavy svátků ( vánoce, narozeniny a jmeniny) módní oblečení koníčky, sport, nákupy pro radost, kina a divadla dovolená vybavení domácnosti

39 Výdaje zbytečné sázky automaty a videohry předváděcí akce půjčky s nemožností splácet akce na zbytné výdaje výhodné nabídky bez porovnání pokuty a penále

40 VAŠE OTÁZKY?

41 POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Finanční plán rodiny

42 POROVNÁNÍ VÝDAJŮ Ve třetí fázi sestavování rodinného rozpočtu dochází k porovnání součtu veškerých příjmů se sumářem všech výdajů. Tyto dvě hodnoty by se sobě měly rovnat. V případě, že jsou vydání větší než příjmy, je třeba snížit výdaje nebo navýšit příjmy, popřípadě provést obojí V opačném případě, kdy jsou příjmy vyšší než výdaje, je vhodné zvýšit částku určenou na spoření k tvorbě FINANČNÍ REZERVY

43 POROVNÁNÍ VÝDAJŮ Aby rozpočet odpovídal skutečnosti, je třeba provádět jeho aktualizaci a zahrnovat do něj aktuální potřeby či vydání domácnosti. Kontrolu rozpočtu se doporučuje provádět jednou za měsíc, nebo maximálně jedenkrát za tři měsíce.

44 Rozpočet nástroje Papír a tužka Tabulkový procesor Počítačový program Webový kalkulátor

45 Rozpočet alternativy Obálky a hrníčky Více bankovních účtu zadarmo Odkládání u jiných osob Rodinná rada

46 VAŠE OTÁZKY?

47 3. Půjčka a úvěr - dočasné řešení finanční situace

48 Úvěry a půjčky - podle typu Spotřebitelské Kontokorentní Nemovitost - hypotéka Podnikatelské

49 Úvěry a půjčky podle času 1 Krátkodobé 2 Střednědobé 3 Dlouhodobé

50 Půjčka a úvěr - SPOLEČNĚ RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

51 Výpočet úroku Jistina půjčky např Kč RPSN 10% ročně x0,1 = Kč Doba půjčky 2 roky Celkem náklady navíc 2x Kč Nebo kalkulačky na webu Vyžádat si celkové náklady půjčky na poskytovateli s podpisem

52 RPSN POZOR Normální RPSN v % je v rozmezí 5% -20% Pozor na záměny roční a měsíční sazba Započítání všech poplatků Kolik skutečně za úvěr zaplatíte RPSN je POVINNÝ ÚDAJ o půjčce Trvejte na tabulce kolik zaplatíte celkem

53 7% ročně

54 7% měsíčně

55 Etický kodex půjčky Srozumitelnost smluvních podmínek Přítomnost úroků z prodlení nad rámec zákonné úpravy Náklady na jednu zpožděnou splátku v podobě sankcí Cena produktu v případě řádného splácení Využívání institutu rozhodčí doložky Využívání zajišťovacích titulů jako je směnka, exekutorský zápis, dohoda o srážkách ze mzdy atd. Úprava započítávání příchozích plateb Náklady soudního, resp. rozhodčího řízení Slučování žalob RPSN Asociace finančních institucí

56 Výpověď půjčky dříve Pokud dlužník zjistí, že jsou pro něj podmínky uzavřené smlouvy nepřijatelné až po jejím podpisu, stále má možnost své rozhodnutí změnit, protože od smlouvy, ve které se úvěr sjednává, může bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pokud smlouva neobsahuje všechny povinné informace, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace v náležité formě poskytne. Odstoupit od smlouvy je třeba písemně. Lhůta je zachována, pokud je odstoupení věřiteli odesláno nejpozději poslední den lhůty.

57 JAK SE BRÁNIT

58 JAK SE BRÁNIT FINANČNÍ ARBITR Hlavním posláním finančního arbitra, a tedy i hlavním důvodem založení tohoto institutu, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a vybranými finančními institucemi.

59 JAK SE BRÁNIT Česká obchodní inspekce

60 4. BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ INSTITUCE a jejich charakteristika

61 Podle poskytovatele 1 Bankovní 2 Nebankovní 3 Jiné (speciální banky)

62 Bankovní a nebankovní půjčky Bankovní tuzemské banky KB, ČSOB, ČSS, AIR Bank a podobně ( mají bankovní licenci) Nebankovní ( členové asociace LaFS) Provident, Home Credit, Cetelem, Cofidis, Essox (ale i malé společnosti a jednotlivci)

63 Správná smlouva Smlouva sjednávající úvěr/půjčku musí být uzavřena písemně a musí obsahovat určité zákonem stanovené náležitosti (mimo jiné dobu trvání, celkovou výši, výpůjční úrokovou sazbu, hodnotu ukazatele RPSN, údaje o výši a splatnosti každé jednotlivé splátky, informace o právu na odstoupení od smlouvy a o právu na předčasné splacení úvěru, informace o postupu v případě ukončení smluvního vztahu a další)

64 Co dělat když?... nemám peníze na následující splátku úvěru? Neprodleně kontaktuji věřitele a snažím se s ním dohodnout na odkladu splátky, případně změně splátkového kalendáře, zejména pokud jsem měl problémy se splácením již dříve. Zkusím najít jinou banku a požádám o KONSOLIDACI... zjistím, že jsou o mne vedené nesprávné údaje v registru dlužníků? Kontaktuji věřitele (banku, nebankovního poskytovatele úvěrů), který o mne údaje do registru zanesl.

65 Co dělat když?... potřebuji půjčit peníze a věřitel mi je půjčí jen tehdy, pokud mám živnostenský list? Vím, že kdybych takovou smlouvu uzavřel, zbavil bych se tím všech práv, která bych jinak měl podle zákona o spotřebitelském úvěru jako spotřebitel (předsmluvní informace, možnost odstoupení od smlouvy, předčasné splacení aj.) V případě jakýchkoliv problémů bych se pak ani nemohl obrátit na finančního arbitra, neboť ten není příslušný spory z takovýchto smluv řešit.

66 Časová tíseň V žádném případě by zájemce o úvěr neměl podlehnout možnému tlaku zástupce věřitele či zprostředkovatele a jednat například v časové tísni. Není-li věřitel nebo zprostředkovatel ochoten umožnit zájemci o úvěr od okamžiku, kdy mu poskytne předsmluvní informace a písemný návrh smlouvy, jejich řádné prostudování v časovém prostoru, dle požadavku potenciálního dlužníka, svědčí to každopádně o neserióznosti věřitele nebo zprostředkovatele. Pak je na místě zvážit, zda s takovýmto subjektem vůbec vstupovat do natolik závažného právního vztahu, jakým poskytnutí spotřebitelského úvěru bezesporu je.

67 Posouzení dlužníka Zákon o spotřebitelském úvěru také stanoví věřiteli povinnost posoudit před uzavřením úvěrové smlouvy schopnost spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet. Takové posouzení musí být provedeno s odbornou péčí na základě dostatečných informací získaných i od spotřebitele. Věřitel může poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele zřejmé, že bude schopen úvěr splácet, jinak je úvěrová smlouva neplatná!

68 Jištění úvěru Důležité je vědět, že od ke splacení ani zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek. Zákon také nově stanoví, že zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky (např. k zajištění úvěru ve výši několika tisíc korun není jistě přiměřené použít zastavení rodinného domu). Kromě toho zákon zakazuje, aby byly při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru používány telefonní linky s vyšším než běžným hovorným (obvykle telefonní čísla začínající číslicí 9).

69 Chyb ve smlouvě co dále V případě, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr nebude mít písemnou formu, nebude obsahovat zákonem stanovené informace nebo nebude spotřebiteli alespoň v jednom vyhotovení poskytnuta v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat a spotřebitel se rozhodne tuto skutečnost uplatnit u věřitele, bude spotřebitelský úvěr nadále považován za úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky (platnou v době uzavření smlouvy). Diskontní sazba České národní banky bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší. Vedle toho se stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotřebitelského úvěru. Toto ustanovení zákona představuje pro věřitele určitou formu postihu, na druhé straně dává spotřebiteli možnost těžit určitou finanční výhodu v důsledku pochybení věřitele a v praxi dochází ke snížení úvěrových splátek.

70 VAŠE OTÁZKY?

71 5. Bankovní produkty a jejich kategorie

72 Finanční ústavy - podle typu Centrální banka ČNB Obchodní banky klient Družstevní záložny - člen Speciální banky

73 Standartní produkty banky běžný účet kontokorentní účet spořící účet terminovaný vklad debetní karta kreditní karta internetová karta nálepková karta

74 Běžný účet standartní nejčastější produkt bezhotovostní platební styk jednorázový příkaz k úhradě trvalý příkaz k úhradě inkaso poplatky za vedení, za vklad, za výběr v hotovosti, za výběr z bankomatu, transakční poplatek a jiné internetbanking ( homebanking) obsluha po internetu smartbanking banka v mobilu nebo tabletu velký výběr na trhu dobrá rozvaha

75 Kontokorentní účet - úvěr Standartní produkt i součást běžného účtu Jít do mínusu Jednoduché posouzení finančního zdraví Nabídky i bez posouzení Obvyklý úrok ve výši 25% za rok Jednou za rok splatit Objeví se Vám jako záporný zůstatek na běžném účtu

76 Spořící účet Standartní produkt je součást běžného účtu Úrok od 1-2% ročně Možnost denně vkládat a převádět Dobrý produkt, ale nízký úrok Hotovostní mimořádná rezerva Hodně nabídek i bez nutnosti vedení běžného účtu

77 Terminovaný vkladový účet Produkt není součást běžného účtu Úrok od 3-5% ročně Výběr převod hotovosti jeden den v rámci uplynutí časové periody Měsíční, čtvrtletní, roční i delší období Poplatek za mimořádný výběr Dlouhodobá rezerva pak se vyplatí

78 NEPŘIJDU O PENÍZE??? V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v korunách i v cizí měně - vklady na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo vkladatele - fyzické osoby do výše Euro ( Kč)

79 Na co si dát pozor! Nedostatečné chráněný nebo nevhodné zvolený podpisový vzor muže byt zneužitý podvodníky k provedení podvodných platebních transakcí z Vašeho učtu. Proto je nezbytné dodržovat maximální obezřetnost při jeho výběru, uchovávaní a používání.

80 Debetní karta Debetní kartou se čerpají především vlastní peněžní prostředky POPIS karty : šestnáctimístné číslo, které se také označuje jako číslo karty, toto číslo je dále členěno do segmentů, ze kterých lze vyčíst na co je karta určena a jakého je typu jméno oprávněného vlastníka karty platnost karty podpis vlastníka karty CVC, trojmístný kontrolní kód používaný při platbách na internetu

81 Kreditní karta Z pohledu držitele spojuje kreditní karta vlastnosti platební karty a revolvingového spotřebitelského úvěru. O její vydání je potřeba požádat v bance nebo jiné finanční instituci, která kreditní karty vydává. Ta žadatele stejně jako v případě jiných úvěrů podrobí takzvanému : credit scoringu, což znamená zjištění údajů o jeho majetkové situaci a vyhodnocení rizika nesplácení úvěru. Kreditní karty vzhledem k poměrně nízkým úvěrovým limitům patří k nejsnáze dosažitelným úvěrům, a hodí se proto i pro klienty s nižšími příjmy nebo bez úvěrové historie

82 Kreditní karta Určena na platby u obchodníků NIKOLIV na výběr z bankomatů Má bezúročné období ve kterém je nutno kartu/úvěr vyrovnat ( zaplatit) Musí se hlídat - sama se nezaplatí, ale je nabízena služba, kdy Vám určený den odejde splátka Pozor nezaplatíte-li účtuje si banka sankční úrok 20% dále poplatky a výzvy Dobrý sluha zlý pán

83 Na co si dát pozor Policie České republiky řeší ročně kolem deseti tisíc případů zneužití platebních karet Skimming načítací zařízení namontované v bankomatu Máte-li podezření, že (by) mohlo dojít ke zneužití vaší karty nebo údajů z ní, kontaktujte neodkladně non-stop klientskou linku banky či vydavatele platební karty, nahlaste zneužití karty a kartu zablokujte. Blokace je zdarma. PIN do peněženky nepatří, pozor při výběru

84 Na co si dát pozor Existují již BEZKONTAKTNÍ karty do 500 Kč není nutné zadávat PIN Ztráta nahlásit a banka je odpovědná za zneužité transakce Je nutné zkontrolovat podmínky Mít v telefonu číslo na zablokování karty Při výměně karty starou kartu znehodnotit Využít na karty pojištění standartní nabídka banky

85 Internetová karta Pouze papírová karta Obsahující : 16 místné číslo karty, Bezpečnostní kód (CVC2) trojmístné číslo Platnost karty MM/RR Typ karty Bezpečná karta na platby po internetu 3D SECUR Funguje jako běžná karta odečtení do 3 dnů z běžného účtu Zdarma vydává banka Nejideálnější platební styk na internetu

86

87 Nálepková karta Nálepka na telefon nebo peněženku Moderní způsob placení Snadné zneužití Banky se předhánění v oblasti IN Pro děti a mládež

88 HOMEBANKING/ SMARTBANKING Obsluha banky z Vašeho PC(MT) Jednoduché ovládání Jednoduché zneužití Podvodné y Vylákání identifikačních údajů Návody budou řešeny v IT gramotnost Většinou svázány s identifikačním mobilním telefonem Identifikátor, heslo a kód přijde SMS Lze odmítnou jako produkt

89 VAŠE OTÁZKY?

90 6. INDIKÁTORY FINANČNÍCH PROBLÉMŮ

91 INDIKÁTORY Telefonáty od věřitelů Upomínky a výzvy Upozornění z banky na neprovedení příkazů Nemožnost vybrat z bankomatu Běžný účet v mínusu Návštěvy věřitelů Blokace účtu Exekuce

92 Jak postupovat? Předně nepropadejte panice, nic není ztraceno. Nejdůležitější je začít co nejdříve jednat. Jestliže máte pocit, že se vaše dluhy dostávají mimo Vaší kontrolu, není dobré nedělat nic a myslet si, že se situace sama zlepší. Nezlepší!

93 Jak postupovat? Kontaktujte pracovníky :banky (či jiného poskytovatele úvěru) a řekněte jim, jaký máte problém. Zanalyzujte svou finanční situaci a snažte se najít oblasti, kde můžete ušetřit, a získat tak další prostředky na splácení dluhu. Znovu su udělejte finanční rozvahu příjmů a výdajů. Co byste dále měli udělat? Navštivte pracovníky Okresní sociální správy a poraďte se zda využíváte všechny sociální dávky a podpory

94 Jak postupovat? Předložte svému věřiteli plán, jak hodláte dluh splácet. Řekněte mu, jak chcete snížit své výdaje a zvýšit příjmy. Určitě se bude chtít přesvědčit, že jste udělali vše proto, abyste svůj dluh smazali. Jestliže se vám dostalo chladné odpovědi, nevzdávejte se! Posílejte částky, které jste nabídli, i kdyby věřitel tvrdil, že to není dostatečné. Pečlivě schovávejte kopie všech dopisů, které jste poslali, a odpovědí, které jste obdrželi. Zaznamenejte si (včetně data a jména osoby) všechny telefonické hovory, které jste uskutečnili; jestliže se vám pracovníci věřitele nesnaží pomoci, vyžádejte si jejich nadřízené. Když se na něčem dohodnete po telefonu, okamžitě tuto dohodu převeďte do psané podoby a pošlete ji věřiteli.

95 Jak postupovat? Kontaktujte odborníky, kteří vám, pokud možno zdarma, poradí, jak se zachovat a jaká opatření přijmout. Využijte služeb spotřebitelských organizací. Relativně nejjednodušším, neboli ekonomickým řešením, bývají různé splátkové dohody či restrukturalizační opatření, kdy se přestaví celý úvěrový vztah. Odklad splátek často bývá maximálně na dobu 6 měsíců. Poté může být odložená splátka zaplacena buď jednorázově, anebo rozpuštěna do dalších splátek. Tím pochopitelně dojde k výraznému prodloužení splatnosti úvěru. Pozor! Ani v případě odložení splátek nebývá zastaveno úročení úvěru! Konsolidace dluhu do jednoho.

96 Jak postupovat? Při úvěru nebo při nákupu na splátky Vám banky nebo splátkové společnosti k půjčce často automaticky přidají pojištění schopnosti splácet. Pokud tedy nebudete např. ze zdravotních důvodů schopni svůj dluh splácet, ujme se vyrovnání pojišťovna. V nejzákladnější variantě budete pojištěni pro případ smrti, pracovní neschopnosti a plné invalidity. Pojištění i v případě ztráty zaměstnání.

97 Co nedělat! 1. Nepůjčujte si další peníze, abyste splatili svůj původní dluh. Tahle varianta může vypadat lákavě, ovšem může vás snadno dostat do mnohem horší situace. Za určitých okolností by to pro vás mohlo být výhodné, ovšem je nezbytné celou věc opravdu důkladně promyslet a nejlépe požádat o pomoc odborníka. Splácet úvěr úvěrem doporučujeme jedině po konzultaci s odborníkem, který Vám tuto variantu doporučí. 2. Neignorujte dopisy či žádosti o zaplacení. 3. Neslibujte splátky, které nejste schopni zaplatit. 4. Neignorujte své dluhy. Je lepší zaplatit i malou částku než nic. 5. Jestliže máte dluh na kreditní kartě či v obchodě, přestaňte jejich služeb užívat a jen splácejte své závazky.

98 Co nedělat! 6. Některé dluhy jsou horší než jiné: Sepište si seznam lidí či organizací, kterým dlužíte, s rozpisem, kolik máte zaplatit každému z nich. Stanovte si priority pro splácení, největší dluh nemusí nutně být ten nejvážnější problém. Nejdůležitější asi bude vyrovnat dluhy za nájem či hypotéku, protože vám hrozí vystěhování z bytu. Přednostně zaplacené dluhy by měly být také ty, u nichž Vám hrozí nejvyšší úrokové sazby či penále. 7. Pokud by vám poskytovatel úvěru začal vyhrožovat, obraťte se na policii.

99 VAŠE OTÁZKY?

100 Zahlazení trestu O zahlazení rozhoduje soud na žádost odsouzeného. Žádosti lze vyhovět pokud odsouzený vedl nepřetržitě po výkonu uloženého trestu nebo po jeho prominutí či promlčení řádný život po zákonem stanovenou dobu. Ta činí 10 let u odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu 5 let, 5 let u odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu 1 rok, 3 roky u trestu odnětí svobody do 1 roku a trestu vyhoštění, 1 rok u trestu propadnutí majetku, propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty, domácího vězení, trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce či zákazu pobytu nebo u peněžitého trestu za úmyslný trestný čin. Zahladit však nelze odsouzení, pokud ještě nebylo ukončeno uložené ochranné opatření (např. ochranná léčba), a to i tehdy, že od výkonu trestu již uplynula doba požadovaná pro zahlazení.

101 Zahlazení trestu V případě některých trestů nemusí odsouzený žádat o zahlazení a jako na neodsouzeného se na něho hledí již po vykonání trestu. To platí u podmíněného trestu odnětí svobody (pokud nebyl přeměněn na nepodmíněný), trestu obecně prospěšných prací (pokud je celý vykonán a nedošlo k přeměně na trest odnětí svobody), peněžitého trestu za nedbalostní trestný čin (nebyl-li kvůli nezaplacení nařízen náhradní trest odnětí svobody), trestu zákazu činnosti a trestu vyhoštění na dobu 1 roku až deseti let (tedy nikoliv na dobu neurčitou). Bylo-li odsouzenému uloženo jedním rozsudkem více trestů, počítá se lhůta pro zahlazení až od vykonání posledního z těchto trestů.

102 7. OSOBNÍ BANKROT JEDNOTLIVCE

103 DEFINICE POJMŮ Povoluje soud tzv. INSOLVENČNÍ NÁVRH Více než 1 věřitel Neschopnost splácet z pravidelného přijmu Nesplácíte více než 30 dní Možnost i u podnikatelů osoba samostatně výdělečná činnost Manželé společně Bezchybný návrh možnost i doplnění do 7 dnů od výzvy soudu

104 5 let splácení Postup osobního bankrotu Insolvenční správce Schválení soudem Insolvenční návrh Až 6 měsíců do vyhlášení OB

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

10 +1 otázek. pro zodpovědného spotřebitele

10 +1 otázek. pro zodpovědného spotřebitele 10 +1 otázek pro zodpovědného spotřebitele Podpis úvěrové smlouvy znamená často dlouhodobý závazek, který by si měl každý člověk důkladně promyslet. Přistoupit k němu s rozvahou a zhodnotit všechna pro

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí Porušení smlouvy Klient potřebuje vědět, že může začít jednat s věřiteli ještě před tím, než dojde k porušení smlouvy. Čím dříve se věřitel dozví, že nedostane

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Vyhněte se dluhové pasti

Vyhněte se dluhové pasti Vyhněte se dluhové pasti Finanční gramotnost v praxi Praha, 10/5/2012 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna Obsah Co je dluhová past a jak se do ní lze dostat» Vznik dluhové pasti» Možnosti zlepšení

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 10. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s dluhy, které již není schopen splácet Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Webinář, 26. března 2015, 19:00 hod. Přednášející: Michala Baslová, Člověk v tísni, o.p.s. www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz Představení na úvod Michala Baslová

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více