FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015"

Transkript

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE

2 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání dětí a dospělých evýuka - TABLET

3 Ing. Petr Andrle - lektor Nepracuji pro ŽÁDNOU finanční instituci Nenabízím ŽÁDNÝ finanční produkt Jsem praktik a dám Vám rady ve financích Upozorním Vás na chyby a navrhnu jejich řešení Školím NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRAXI Odpovím Vám na dotazy a předám na nástěnku GRANTOVÉ FINANCOVÁNÍ MÉ PRÁCE

4 Proč jsem s Vámi?

5 OSNOVA ŠKOLENÍ A) VSTUPNÍ ZNALOSTNÍ TEST 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI finanční plán jednotlivce a rodiny, jistota příjmu a optimalizace nákladu podle příjmů, práce jako zdroj příjmů, kategorie půjčka a úvěr, pojem sleva a akce, smluvní vztahy ve finanční gramotnosti, osobní bankrot 2. FINANČNÍ PLÁN JEDNOTLIVCE A RODINY příjmy a výdaje, praktické příklady sestavení plánu a jeho korigování v průběhu měsíce a dlouhodobost plánování 3. PŮJČKA A ÚVĚR - DOČASNÉ ŘEŠENÍ FINANČNÍ SITUACE smluvní vztahy, úrok a jeho výpočet, doba splácení a kolik přeplatím 4. BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ INSTITUCE a jejich charakteristika základní rozdíly, jak poznat nejlepší nabídku, vyrovnaný smluvní vztah a podpis v tísni 5. BANKOVNÍ PRODUKTY A JEJICH KATEGORIE jak najít správnou banku, běžný, spořící a kontokorentní účet, poplatky a kategorie pojištění.

6 OSNOVA ŠKOLENÍ 6. INDIKÁTORY FINANČNÍCH PROBLÉMŮ a jejich včasné odhalení když peníze dočasně schází, chování jednotlivce v druhotné platební neschopnosti a cesty jak přizpůsobit finanční plán 7. FINANČNÍ BANKROT JEDNOTLIVCE a jeho chování v procesu insolvence zákonná úprava, instituce v osobní bankrotu a kdo mi bankrot povolí. 8. NEZBYTNÉ PLATBY V PROCESU OSOBNÍHO BANKROTU v jaké výši musím platit své půjčky, kolik mám na osobní potřebu a jak dlouho bude trvat můj osobní bankrot 9. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A JEHO DOPAD NA FINANČNÍ GRAMOTNOST praktické ukázky dopadů nových ustanovení NOZ do finanční gramotnosti, nové pojmy a smluvní vztahy po ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ KATEGORIÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI B) VÝSTUPNÍ ZNALOSTNÍ TEST

7 Základní pojmy FG

8 2. Finanční plán rodiny a jednotlivce

9 Příjmy - výdaje ROZDÍL

10 Jdeme na to!!!

11 Zdroje příjmů Podnikání Zaměstnání Sociální dávky Mimořádné příjmy

12 Podnikání - Zákon o obchodních korporacích Obchodní společnosti a družstva 1. FYZICKÉ OSOBY OSVČ osoby samotně výdělečně činné. Základní druh podnikání v České republice pro fyzické osoby, nevedou účetnictví, jen evidenci příjmů a uplatňují paušální náklady 2. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM právnická osoba, nejrozšířenější forma soukromé společnosti, umožňuje vstup společníků, vedení účetnictví, liberalizace v NOZ základní kapitál 1 Kč 3. AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI akcie, vyšší kapitál, korporace, nadnárodní společnosti základní kapitál 2, NEZISKOVÉ SPOLEČNOSTI- SPOLKY, NADACE, NADAČNÍ FONDY společnosti, které nevytváří zisk, zájmová společenství 5. Bytová družstva společnosti obhospodařující bytový fond

13 Zaměstnání Plat odměna za práci Platová třída státní sektor Mzda pracovní smlouva a) časová b) úkolová Hrubá ( minimální mzda) Kč ( při 160 hodinách měsíčně) Čistá mzda ( zákonné srážky) - příklady

14 Zaměstnání Pracovní smlouva (druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Dále dovolená, výše mzdy a výpovědní a zkušební doba). Měsíční fond 160 hodin. Vždy písemně. Dohoda o pracovní činnosti (druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Dále rozsah dní, dovolená, výše mzdy a výpovědní a zkušební doba). Nepřekračuje ½ týdenní pracovní doby. Vždy písemně. Dohoda o provedení práce (druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Maximální počet hodin u jednoho zaměstnavatele 300 ročně maximální částka měsíčně. Vždy písemně. Zaměstnavatel neodvádí SP ani ZP. Vy pouze 15% daň. Mzdové kalkulačky

15

16 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 1. Chybí náležitosti smlouvy 2. Není písemná 3. Delší zkušební doba než 3 měsíce 4. Smluvní pokuta za porušení pracovní kázně Obrana 1. Upozornění zaměstnavatele 2. Inspektorát práce ve všech krajských městech návštěva a oznámení 3. Úřad práce návštěva a oznámení 4. Veřejný ochránce práv 5. Nadační fondy na ochranu zaměstnanců (Člověk v tísni) 6. Soudní podání

17 Mimořádné příjmy 1. Prodej nemovitosti ( daň z nabytí z nemovitých věcí 4%) 2. Prodej věci ( u některých věcí nutný převod na nového vlastníka) 3. Dědictví ( bezúplatné nabytí daň od ledna 2014 NENÍ) 4. Darování ( 15% daň nutno prozkoumat osvobození) 5. Výhra ( osvobozena od daně) 6. Odměna ( postupujeme stejně jako v hrubé mzdě) 7. Vrácení daně ( roční zúčtování daně)

18 Roční zúčtování příjmů 1. Provádí zaměstnavatel 2. Provádí fyzická osoba do následujícího roku Využití poradenství státu - finanční úřady, neziskové organizace a finanční poradce

19 Sociální dávky Státní sociální podpora 1. Přídavek na dítě 2. Rodičovský příspěvek 3. Příspěvek na bydlení 4. Porodné 5. Pohřebné 6. Dávky pěstounské peče Pomoc v hmotné nouzi 1. Příspěvek na živobytí 2. Doplatek na bydlení 3. Mimořádná okamžitá pomoc

20 Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na přídavek na dítě má od nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny Pro nárok na přídavek na dítě se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Přídavek na dítě je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.

21 Přídavek na dítě Věk nezaopatřeného dítěte v rodině a výše přídavku na dítě do 6 let 500 Kč od 6 do 15 let 610 Kč od 15 do 26 let 700 Kč

22 Rodičovský příspěvek Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Příjem rodiče NENÍ sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.

23 Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu

24 Příspěvek na bydlení Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus u všech bytů náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.

25 Porodné Základní podmínka pro nárok na porodné zůstala stejná jako v předcházejícím roce. O porodné tedy mohou žádat ty rodiny, kterým se narodí dítě a současně jejich příjmy (za předcházející čtvrtletí) nepřesáhnou 2,4 násobek životního minima. Nárok na porodné má tedy běžná dvoučlenná rodina, pokud čisté příjmy obou manželů nepřesáhly částku Kč. Pokud se jedná o matku samoživitelku - čistý příjem nesmí přesáhnout Kč výpočet se provádí jako součet všech členů rodiny (tj. otec + matka). Jako příjem se počítá nejenom příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání), ale patří sem i podpora v nezaměstnanosti, důchody (vdovským, sirotčí, invalidní, starobní) a různé sociální dávky. Dokládají se příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí (před narozením dítěte / dětí). Dokládají se příjmy obou rodičů.

26 Porodné 2015 Porodné se od příštího roku s největší pravděpodobností začne vyplácet i na druhé dítě. Navíc se rozšíří okruh rodin, které na něj dosáhnou. I nadále však půjde o dávku pro rodiče s nejnižšími příjmy.

27 Pohřebné Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši Kč. Příjem rodiny se netestuje. Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

28 Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Příspěvek při ukončení pěstounské péče Odměna pěstouna Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla Obecně na pěstounské dávky mají nárok ti, kdo pečují o svěřené dítě (v pěstounské péči) a jsou vedeni v seznamu osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči

29 Dávky v hmotné nouzi příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc Osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

30 Dávky v hmotné nouzi Životní minimum Jednotlivec První osoba v domácnosti Druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem Dítě do 6 let Dítě od 6 do 15 let Dítě od 15 do 26 let x) Existenční minimum 2 200

31 Podpora v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte v případě, že máte bydliště na území ČR a současně musíte za poslední 2 roky pracovat alespoň 12 měsíců (resp. po dobu 12 měsíců platit důchodové pojištění). Jako práce se započítává doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby. Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena takto: první 2 měsíce máte nárok na 65% průměrné čisté mzdy další 2 měsíce máte nárok na 50% průměrné čisté mzdy po zbytek doby máte nárok na 45 % průměrné čisté mzdy

32 Podpora v nezaměstnanosti Sociální dávky pro nezaměstnané Pokud přijdete o práci, a nesplníte podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nebo pokud se vám nepodaří najít práci a skončí vám podpora, máte nárok už jen na základní sociální dávky. Člověk bez práce, který nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, může získat pouze částku ve výši životního minima tj Kč Pokud by se nesnažil najít si novou práci či jiný zdroj příjmu, může být tato sociální dávka snížena jen na 2200 Kč (existenční minimum jednotlivce).

33 Nemocenské dávky 1. Nemocenské 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Ošetřovné 4. Porodné 5. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

34 Zdroje výdajů Existenční Nutné Zbytné Zbytečné

35 Výdaje existenční potraviny, léky nájemné platba za elektřinu, vodu, plyn, topení běžné oblečení splátky hypotéky, spotřebitelských a spotřebních úvěrů, leasingu a kreditních karet

36 Výdaje nutné poplatek za rozhlas a televizi pojištění bankovní poplatky platby na spoření a připojištění tvorba finanční rezervy (cca 3 až 15 % z čistých příjmů nebo nákladů domácnosti) telefony (i mobilní) a internet výdaje na dopravu nebo provoz automobilu (včetně jeho pojištění) drogerie, kosmetika a kadeřnictví údržba domácnosti školné a školní pomůcky oprava oděvů, bot a dalších nezbytností

37 Výdaje zbytné kouření alkohol drogy jídla v restauracích a v podnicích rychlého občerstvení oslavy svátků ( vánoce, narozeniny a jmeniny) módní oblečení koníčky, sport, nákupy pro radost, kina a divadla dovolená vybavení domácnosti

38 Výdaje zbytné kouření alkohol drogy jídla v restauracích a v podnicích rychlého občerstvení oslavy svátků ( vánoce, narozeniny a jmeniny) módní oblečení koníčky, sport, nákupy pro radost, kina a divadla dovolená vybavení domácnosti

39 Výdaje zbytečné sázky automaty a videohry předváděcí akce půjčky s nemožností splácet akce na zbytné výdaje výhodné nabídky bez porovnání pokuty a penále

40 VAŠE OTÁZKY?

41 POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Finanční plán rodiny

42 POROVNÁNÍ VÝDAJŮ Ve třetí fázi sestavování rodinného rozpočtu dochází k porovnání součtu veškerých příjmů se sumářem všech výdajů. Tyto dvě hodnoty by se sobě měly rovnat. V případě, že jsou vydání větší než příjmy, je třeba snížit výdaje nebo navýšit příjmy, popřípadě provést obojí V opačném případě, kdy jsou příjmy vyšší než výdaje, je vhodné zvýšit částku určenou na spoření k tvorbě FINANČNÍ REZERVY

43 POROVNÁNÍ VÝDAJŮ Aby rozpočet odpovídal skutečnosti, je třeba provádět jeho aktualizaci a zahrnovat do něj aktuální potřeby či vydání domácnosti. Kontrolu rozpočtu se doporučuje provádět jednou za měsíc, nebo maximálně jedenkrát za tři měsíce.

44 Rozpočet nástroje Papír a tužka Tabulkový procesor Počítačový program Webový kalkulátor

45 Rozpočet alternativy Obálky a hrníčky Více bankovních účtu zadarmo Odkládání u jiných osob Rodinná rada

46 VAŠE OTÁZKY?

47 3. Půjčka a úvěr - dočasné řešení finanční situace

48 Úvěry a půjčky - podle typu Spotřebitelské Kontokorentní Nemovitost - hypotéka Podnikatelské

49 Úvěry a půjčky podle času 1 Krátkodobé 2 Střednědobé 3 Dlouhodobé

50 Půjčka a úvěr - SPOLEČNĚ RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

51 Výpočet úroku Jistina půjčky např Kč RPSN 10% ročně x0,1 = Kč Doba půjčky 2 roky Celkem náklady navíc 2x Kč Nebo kalkulačky na webu Vyžádat si celkové náklady půjčky na poskytovateli s podpisem

52 RPSN POZOR Normální RPSN v % je v rozmezí 5% -20% Pozor na záměny roční a měsíční sazba Započítání všech poplatků Kolik skutečně za úvěr zaplatíte RPSN je POVINNÝ ÚDAJ o půjčce Trvejte na tabulce kolik zaplatíte celkem

53 7% ročně

54 7% měsíčně

55 Etický kodex půjčky Srozumitelnost smluvních podmínek Přítomnost úroků z prodlení nad rámec zákonné úpravy Náklady na jednu zpožděnou splátku v podobě sankcí Cena produktu v případě řádného splácení Využívání institutu rozhodčí doložky Využívání zajišťovacích titulů jako je směnka, exekutorský zápis, dohoda o srážkách ze mzdy atd. Úprava započítávání příchozích plateb Náklady soudního, resp. rozhodčího řízení Slučování žalob RPSN Asociace finančních institucí

56 Výpověď půjčky dříve Pokud dlužník zjistí, že jsou pro něj podmínky uzavřené smlouvy nepřijatelné až po jejím podpisu, stále má možnost své rozhodnutí změnit, protože od smlouvy, ve které se úvěr sjednává, může bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pokud smlouva neobsahuje všechny povinné informace, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace v náležité formě poskytne. Odstoupit od smlouvy je třeba písemně. Lhůta je zachována, pokud je odstoupení věřiteli odesláno nejpozději poslední den lhůty.

57 JAK SE BRÁNIT

58 JAK SE BRÁNIT FINANČNÍ ARBITR Hlavním posláním finančního arbitra, a tedy i hlavním důvodem založení tohoto institutu, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a vybranými finančními institucemi.

59 JAK SE BRÁNIT Česká obchodní inspekce

60 4. BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ INSTITUCE a jejich charakteristika

61 Podle poskytovatele 1 Bankovní 2 Nebankovní 3 Jiné (speciální banky)

62 Bankovní a nebankovní půjčky Bankovní tuzemské banky KB, ČSOB, ČSS, AIR Bank a podobně ( mají bankovní licenci) Nebankovní ( členové asociace LaFS) Provident, Home Credit, Cetelem, Cofidis, Essox (ale i malé společnosti a jednotlivci)

63 Správná smlouva Smlouva sjednávající úvěr/půjčku musí být uzavřena písemně a musí obsahovat určité zákonem stanovené náležitosti (mimo jiné dobu trvání, celkovou výši, výpůjční úrokovou sazbu, hodnotu ukazatele RPSN, údaje o výši a splatnosti každé jednotlivé splátky, informace o právu na odstoupení od smlouvy a o právu na předčasné splacení úvěru, informace o postupu v případě ukončení smluvního vztahu a další)

64 Co dělat když?... nemám peníze na následující splátku úvěru? Neprodleně kontaktuji věřitele a snažím se s ním dohodnout na odkladu splátky, případně změně splátkového kalendáře, zejména pokud jsem měl problémy se splácením již dříve. Zkusím najít jinou banku a požádám o KONSOLIDACI... zjistím, že jsou o mne vedené nesprávné údaje v registru dlužníků? Kontaktuji věřitele (banku, nebankovního poskytovatele úvěrů), který o mne údaje do registru zanesl.

65 Co dělat když?... potřebuji půjčit peníze a věřitel mi je půjčí jen tehdy, pokud mám živnostenský list? Vím, že kdybych takovou smlouvu uzavřel, zbavil bych se tím všech práv, která bych jinak měl podle zákona o spotřebitelském úvěru jako spotřebitel (předsmluvní informace, možnost odstoupení od smlouvy, předčasné splacení aj.) V případě jakýchkoliv problémů bych se pak ani nemohl obrátit na finančního arbitra, neboť ten není příslušný spory z takovýchto smluv řešit.

66 Časová tíseň V žádném případě by zájemce o úvěr neměl podlehnout možnému tlaku zástupce věřitele či zprostředkovatele a jednat například v časové tísni. Není-li věřitel nebo zprostředkovatel ochoten umožnit zájemci o úvěr od okamžiku, kdy mu poskytne předsmluvní informace a písemný návrh smlouvy, jejich řádné prostudování v časovém prostoru, dle požadavku potenciálního dlužníka, svědčí to každopádně o neserióznosti věřitele nebo zprostředkovatele. Pak je na místě zvážit, zda s takovýmto subjektem vůbec vstupovat do natolik závažného právního vztahu, jakým poskytnutí spotřebitelského úvěru bezesporu je.

67 Posouzení dlužníka Zákon o spotřebitelském úvěru také stanoví věřiteli povinnost posoudit před uzavřením úvěrové smlouvy schopnost spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet. Takové posouzení musí být provedeno s odbornou péčí na základě dostatečných informací získaných i od spotřebitele. Věřitel může poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele zřejmé, že bude schopen úvěr splácet, jinak je úvěrová smlouva neplatná!

68 Jištění úvěru Důležité je vědět, že od ke splacení ani zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek. Zákon také nově stanoví, že zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky (např. k zajištění úvěru ve výši několika tisíc korun není jistě přiměřené použít zastavení rodinného domu). Kromě toho zákon zakazuje, aby byly při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru používány telefonní linky s vyšším než běžným hovorným (obvykle telefonní čísla začínající číslicí 9).

69 Chyb ve smlouvě co dále V případě, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr nebude mít písemnou formu, nebude obsahovat zákonem stanovené informace nebo nebude spotřebiteli alespoň v jednom vyhotovení poskytnuta v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat a spotřebitel se rozhodne tuto skutečnost uplatnit u věřitele, bude spotřebitelský úvěr nadále považován za úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky (platnou v době uzavření smlouvy). Diskontní sazba České národní banky bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší. Vedle toho se stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotřebitelského úvěru. Toto ustanovení zákona představuje pro věřitele určitou formu postihu, na druhé straně dává spotřebiteli možnost těžit určitou finanční výhodu v důsledku pochybení věřitele a v praxi dochází ke snížení úvěrových splátek.

70 VAŠE OTÁZKY?

71 5. Bankovní produkty a jejich kategorie

72 Finanční ústavy - podle typu Centrální banka ČNB Obchodní banky klient Družstevní záložny - člen Speciální banky

73 Standartní produkty banky běžný účet kontokorentní účet spořící účet terminovaný vklad debetní karta kreditní karta internetová karta nálepková karta

74 Běžný účet standartní nejčastější produkt bezhotovostní platební styk jednorázový příkaz k úhradě trvalý příkaz k úhradě inkaso poplatky za vedení, za vklad, za výběr v hotovosti, za výběr z bankomatu, transakční poplatek a jiné internetbanking ( homebanking) obsluha po internetu smartbanking banka v mobilu nebo tabletu velký výběr na trhu dobrá rozvaha

75 Kontokorentní účet - úvěr Standartní produkt i součást běžného účtu Jít do mínusu Jednoduché posouzení finančního zdraví Nabídky i bez posouzení Obvyklý úrok ve výši 25% za rok Jednou za rok splatit Objeví se Vám jako záporný zůstatek na běžném účtu

76 Spořící účet Standartní produkt je součást běžného účtu Úrok od 1-2% ročně Možnost denně vkládat a převádět Dobrý produkt, ale nízký úrok Hotovostní mimořádná rezerva Hodně nabídek i bez nutnosti vedení běžného účtu

77 Terminovaný vkladový účet Produkt není součást běžného účtu Úrok od 3-5% ročně Výběr převod hotovosti jeden den v rámci uplynutí časové periody Měsíční, čtvrtletní, roční i delší období Poplatek za mimořádný výběr Dlouhodobá rezerva pak se vyplatí

78 NEPŘIJDU O PENÍZE??? V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v korunách i v cizí měně - vklady na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo vkladatele - fyzické osoby do výše Euro ( Kč)

79 Na co si dát pozor! Nedostatečné chráněný nebo nevhodné zvolený podpisový vzor muže byt zneužitý podvodníky k provedení podvodných platebních transakcí z Vašeho učtu. Proto je nezbytné dodržovat maximální obezřetnost při jeho výběru, uchovávaní a používání.

80 Debetní karta Debetní kartou se čerpají především vlastní peněžní prostředky POPIS karty : šestnáctimístné číslo, které se také označuje jako číslo karty, toto číslo je dále členěno do segmentů, ze kterých lze vyčíst na co je karta určena a jakého je typu jméno oprávněného vlastníka karty platnost karty podpis vlastníka karty CVC, trojmístný kontrolní kód používaný při platbách na internetu

81 Kreditní karta Z pohledu držitele spojuje kreditní karta vlastnosti platební karty a revolvingového spotřebitelského úvěru. O její vydání je potřeba požádat v bance nebo jiné finanční instituci, která kreditní karty vydává. Ta žadatele stejně jako v případě jiných úvěrů podrobí takzvanému : credit scoringu, což znamená zjištění údajů o jeho majetkové situaci a vyhodnocení rizika nesplácení úvěru. Kreditní karty vzhledem k poměrně nízkým úvěrovým limitům patří k nejsnáze dosažitelným úvěrům, a hodí se proto i pro klienty s nižšími příjmy nebo bez úvěrové historie

82 Kreditní karta Určena na platby u obchodníků NIKOLIV na výběr z bankomatů Má bezúročné období ve kterém je nutno kartu/úvěr vyrovnat ( zaplatit) Musí se hlídat - sama se nezaplatí, ale je nabízena služba, kdy Vám určený den odejde splátka Pozor nezaplatíte-li účtuje si banka sankční úrok 20% dále poplatky a výzvy Dobrý sluha zlý pán

83 Na co si dát pozor Policie České republiky řeší ročně kolem deseti tisíc případů zneužití platebních karet Skimming načítací zařízení namontované v bankomatu Máte-li podezření, že (by) mohlo dojít ke zneužití vaší karty nebo údajů z ní, kontaktujte neodkladně non-stop klientskou linku banky či vydavatele platební karty, nahlaste zneužití karty a kartu zablokujte. Blokace je zdarma. PIN do peněženky nepatří, pozor při výběru

84 Na co si dát pozor Existují již BEZKONTAKTNÍ karty do 500 Kč není nutné zadávat PIN Ztráta nahlásit a banka je odpovědná za zneužité transakce Je nutné zkontrolovat podmínky Mít v telefonu číslo na zablokování karty Při výměně karty starou kartu znehodnotit Využít na karty pojištění standartní nabídka banky

85 Internetová karta Pouze papírová karta Obsahující : 16 místné číslo karty, Bezpečnostní kód (CVC2) trojmístné číslo Platnost karty MM/RR Typ karty Bezpečná karta na platby po internetu 3D SECUR Funguje jako běžná karta odečtení do 3 dnů z běžného účtu Zdarma vydává banka Nejideálnější platební styk na internetu

86

87 Nálepková karta Nálepka na telefon nebo peněženku Moderní způsob placení Snadné zneužití Banky se předhánění v oblasti IN Pro děti a mládež

88 HOMEBANKING/ SMARTBANKING Obsluha banky z Vašeho PC(MT) Jednoduché ovládání Jednoduché zneužití Podvodné y Vylákání identifikačních údajů Návody budou řešeny v IT gramotnost Většinou svázány s identifikačním mobilním telefonem Identifikátor, heslo a kód přijde SMS Lze odmítnou jako produkt

89 VAŠE OTÁZKY?

90 6. INDIKÁTORY FINANČNÍCH PROBLÉMŮ

91 INDIKÁTORY Telefonáty od věřitelů Upomínky a výzvy Upozornění z banky na neprovedení příkazů Nemožnost vybrat z bankomatu Běžný účet v mínusu Návštěvy věřitelů Blokace účtu Exekuce

92 Jak postupovat? Předně nepropadejte panice, nic není ztraceno. Nejdůležitější je začít co nejdříve jednat. Jestliže máte pocit, že se vaše dluhy dostávají mimo Vaší kontrolu, není dobré nedělat nic a myslet si, že se situace sama zlepší. Nezlepší!

93 Jak postupovat? Kontaktujte pracovníky :banky (či jiného poskytovatele úvěru) a řekněte jim, jaký máte problém. Zanalyzujte svou finanční situaci a snažte se najít oblasti, kde můžete ušetřit, a získat tak další prostředky na splácení dluhu. Znovu su udělejte finanční rozvahu příjmů a výdajů. Co byste dále měli udělat? Navštivte pracovníky Okresní sociální správy a poraďte se zda využíváte všechny sociální dávky a podpory

94 Jak postupovat? Předložte svému věřiteli plán, jak hodláte dluh splácet. Řekněte mu, jak chcete snížit své výdaje a zvýšit příjmy. Určitě se bude chtít přesvědčit, že jste udělali vše proto, abyste svůj dluh smazali. Jestliže se vám dostalo chladné odpovědi, nevzdávejte se! Posílejte částky, které jste nabídli, i kdyby věřitel tvrdil, že to není dostatečné. Pečlivě schovávejte kopie všech dopisů, které jste poslali, a odpovědí, které jste obdrželi. Zaznamenejte si (včetně data a jména osoby) všechny telefonické hovory, které jste uskutečnili; jestliže se vám pracovníci věřitele nesnaží pomoci, vyžádejte si jejich nadřízené. Když se na něčem dohodnete po telefonu, okamžitě tuto dohodu převeďte do psané podoby a pošlete ji věřiteli.

95 Jak postupovat? Kontaktujte odborníky, kteří vám, pokud možno zdarma, poradí, jak se zachovat a jaká opatření přijmout. Využijte služeb spotřebitelských organizací. Relativně nejjednodušším, neboli ekonomickým řešením, bývají různé splátkové dohody či restrukturalizační opatření, kdy se přestaví celý úvěrový vztah. Odklad splátek často bývá maximálně na dobu 6 měsíců. Poté může být odložená splátka zaplacena buď jednorázově, anebo rozpuštěna do dalších splátek. Tím pochopitelně dojde k výraznému prodloužení splatnosti úvěru. Pozor! Ani v případě odložení splátek nebývá zastaveno úročení úvěru! Konsolidace dluhu do jednoho.

96 Jak postupovat? Při úvěru nebo při nákupu na splátky Vám banky nebo splátkové společnosti k půjčce často automaticky přidají pojištění schopnosti splácet. Pokud tedy nebudete např. ze zdravotních důvodů schopni svůj dluh splácet, ujme se vyrovnání pojišťovna. V nejzákladnější variantě budete pojištěni pro případ smrti, pracovní neschopnosti a plné invalidity. Pojištění i v případě ztráty zaměstnání.

97 Co nedělat! 1. Nepůjčujte si další peníze, abyste splatili svůj původní dluh. Tahle varianta může vypadat lákavě, ovšem může vás snadno dostat do mnohem horší situace. Za určitých okolností by to pro vás mohlo být výhodné, ovšem je nezbytné celou věc opravdu důkladně promyslet a nejlépe požádat o pomoc odborníka. Splácet úvěr úvěrem doporučujeme jedině po konzultaci s odborníkem, který Vám tuto variantu doporučí. 2. Neignorujte dopisy či žádosti o zaplacení. 3. Neslibujte splátky, které nejste schopni zaplatit. 4. Neignorujte své dluhy. Je lepší zaplatit i malou částku než nic. 5. Jestliže máte dluh na kreditní kartě či v obchodě, přestaňte jejich služeb užívat a jen splácejte své závazky.

98 Co nedělat! 6. Některé dluhy jsou horší než jiné: Sepište si seznam lidí či organizací, kterým dlužíte, s rozpisem, kolik máte zaplatit každému z nich. Stanovte si priority pro splácení, největší dluh nemusí nutně být ten nejvážnější problém. Nejdůležitější asi bude vyrovnat dluhy za nájem či hypotéku, protože vám hrozí vystěhování z bytu. Přednostně zaplacené dluhy by měly být také ty, u nichž Vám hrozí nejvyšší úrokové sazby či penále. 7. Pokud by vám poskytovatel úvěru začal vyhrožovat, obraťte se na policii.

99 VAŠE OTÁZKY?

100 Zahlazení trestu O zahlazení rozhoduje soud na žádost odsouzeného. Žádosti lze vyhovět pokud odsouzený vedl nepřetržitě po výkonu uloženého trestu nebo po jeho prominutí či promlčení řádný život po zákonem stanovenou dobu. Ta činí 10 let u odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu 5 let, 5 let u odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu 1 rok, 3 roky u trestu odnětí svobody do 1 roku a trestu vyhoštění, 1 rok u trestu propadnutí majetku, propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty, domácího vězení, trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce či zákazu pobytu nebo u peněžitého trestu za úmyslný trestný čin. Zahladit však nelze odsouzení, pokud ještě nebylo ukončeno uložené ochranné opatření (např. ochranná léčba), a to i tehdy, že od výkonu trestu již uplynula doba požadovaná pro zahlazení.

101 Zahlazení trestu V případě některých trestů nemusí odsouzený žádat o zahlazení a jako na neodsouzeného se na něho hledí již po vykonání trestu. To platí u podmíněného trestu odnětí svobody (pokud nebyl přeměněn na nepodmíněný), trestu obecně prospěšných prací (pokud je celý vykonán a nedošlo k přeměně na trest odnětí svobody), peněžitého trestu za nedbalostní trestný čin (nebyl-li kvůli nezaplacení nařízen náhradní trest odnětí svobody), trestu zákazu činnosti a trestu vyhoštění na dobu 1 roku až deseti let (tedy nikoliv na dobu neurčitou). Bylo-li odsouzenému uloženo jedním rozsudkem více trestů, počítá se lhůta pro zahlazení až od vykonání posledního z těchto trestů.

102 7. OSOBNÍ BANKROT JEDNOTLIVCE

103 DEFINICE POJMŮ Povoluje soud tzv. INSOLVENČNÍ NÁVRH Více než 1 věřitel Neschopnost splácet z pravidelného přijmu Nesplácíte více než 30 dní Možnost i u podnikatelů osoba samostatně výdělečná činnost Manželé společně Bezchybný návrh možnost i doplnění do 7 dnů od výzvy soudu

104 5 let splácení Postup osobního bankrotu Insolvenční správce Schválení soudem Insolvenční návrh Až 6 měsíců do vyhlášení OB

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s. a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Podpořeno

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory Obezřetnost se vyplácí Průvodce nejen pro seniory Při své práci se často potkáváme se staršími lidmi, kteří se dostali do nelehké životní situace. Dobře víme, že není vždy jednoduché se v některých problémech

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více