Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded"

Transkript

1 Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

2 Důležitá upozornění Důležitá upozornění Q Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napáen pouze následovně (při připoení OpenStage Key Module 15): Pomocí příslušného originálního napáeče. Číslo předmětu: L30250-F600-C14x (x: 1=EU, 2=UK, 3=US). Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnouli se problémy, obraťte se na správce systému. Používete pouze originální příslušenství Siemens! Používání iného příslušenství e nebezpečné a vede k neplatnosti záruky, ručení výrobce a označení CE. Označení CE Shoda přístroe se směrnicí EU 1999/5/EC e potvrzena označením CE. Výrobce, Siemens Enterprise Communication GmbH, tímto prohlašue, že zařízení OpenStage e ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Všechny elektrické a elektronické přístroe e třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístroů slouží ako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a sou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístroů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého ste produkt zakoupili, od svého konzultačního partnera v oblasti prodee. Tyto výroky platí en pro zařízení, která sou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhaí evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. 2 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

3 Důležitá upozornění Stanoviště telefonu Telefon by se měl používat v kontrolovaném prostředí s teplotním rozmezím 5 C až 40 C. Pro dobrou kvalitu hlasitého telefonování by měl prostor před mikrofonem (vpředu vpravo) zůstat volný. Optimální vzdálenost pro hlasité telefonování e 50 cm. Nepoužívete telefon v místnosti s vysokou prašností to může značně snížit eho životnost. Nevystavute telefon přímému slunečnímu inému tepelnému záření, ť může poškodit elektronické součásti a plastový kryt. Nepoužívete telefon ve vlhkém prostředí (např. koupelny). Podpora produktu na Internetu Informace a podporu k našim produktům nadete na Internetu: Technické pokyny, aktuální informace k aktualizaci firmware, často kladené otázky a další nadete na Internetu: TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 3

4 Obsah Obsah Důležitá upozornění Označení CE Stanoviště telefonu Podpora produktu na Internetu Obecné informace K návodu k použití Servis Použití Informace o typu telefonu Kvalita hlasitého telefonování a čitelnost displee Vícelinkový telefon, šéf-sekretářské funkce Skupinové funkce První seznámení OpenStage Uživatelské rozhraní OpenStage 15 T OpenStage Key Module Tlačítka Tlačítka pro nastavení zvuku Tlačítko schránky a tlačítko menu Tlačítka pro listování Volně programovatelná tlačítka funkcí Číslicová tlačítka Disple Klidový stav Schránka Zprávy Hlasové zprávy Seznam volaících Servisní menu Základní funkce Příem volání Příem volání sluchátkem Příem volání přes reproduktor (hlasité telefonování) Přepnutí na hlasité telefonování Přepnutí na sluchátko Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru Volba/volání Volba Volba se zavěšeným sluchátkem Volba tlačítkem cílové volby TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

5 Obsah Opakování volby Ukončení hovoru Odmítnutí volání Vypnutí/zapnutí mikrofonu Volání druhého účastníka (zpětný dotaz) Střídání k právě čekaícímu účastníkovi (střídání mezi hovory) Předání hovoru Přesměrování volání Variabilní přesměrování Přesměrování po čase (CFNR) Přesměrování volání v síti provozovatele/ přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Zpětné volání Uložení zpětného volání Příem zpětného volání Kontrola/smazání uloženého zpětného volání Komfortní funkce Příem volání Převzetí volání pro spolupracovnici/spolupracovníka Přímé hlasité oslovení Příem volání ze vstupního telefonu u dveří/otvírání dveří Volba/volání Bloková volba/oprava telefonního čísla Seznam volaících Volba z interního telefonního seznamu Volba z telefonní databáze (LDAP) (ne pro HiPath 500) Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby Volba tlačítky pro zkrácené volby Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka přes reproduktor 45 Diskretní oslovení spolupracovnice/spolupracovníka (ne pro HiPath 500) Automatické sestavení spoení/horká linka Rezervace linky Přidělení telefonního čísla Zprostředkovaná volba/podpora volby TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 5

6 Obsah Během hovoru Druhé volání (upozornění) Zákaz/povolení druhého volání (automatické upozornění) Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Uložení telefonního čísla Parkování hovoru Přidržení externích hovorů Vedení konference Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Záznam hovoru Předání hovoru po ohlášení Vyslání signálu do sítě (ne pro HiPath 500) Pokud ste nebyli spoeni Upozornění připomenutí Napoení vstup do hovoru Noční zapoení Programování tlačítek funkcí Zřízení tlačítek funkcí Přehled funkcí Zřízení tlačítka postupu Zřízení tlačítek cílové volby Smazání programování tlačítek funkcí Zobrazení/přiřazení hovorného Zobrazení hovorného pro Váš telefon Zobrazení hovorného pro iný telefon Volba s přiřazením hovorného Privátní oblast/zabezpečení Zapnutí/vypnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka Naslouchání/tané napoení (ne pro HiPath 500) Kontrola místnosti (sledování zvuků) Identifikace anonymního volaícího zachycení Zamknutí telefonu proti zneužití Zamknutí cizího telefonu proti zneužití Uložení osobního identifikačního čísla TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

7 Obsah Další funkce/služby Funkce termínu Uložení termínu Připomenutí termínu Posílání zpráv Sestavení a posílání zpráv Prohlížení a zpracování přiatých zpráv Zanechání zprávy/textové odpovědi Smazání textové odpovědi Zobrazení počtu čekaících volání/zobrazení přetížení Použití iného telefonu ako vlastního pro eden hovor Informační text při přímu faxu/zpráva na telefonním záznamníku Výměna telefonního čísla (výměna koncového zařízení/stěhování/relokace) Smazání služeb/funkcí (smazání platné v celém systému pro eden telefon) Zapnutí funkcí pro iný telefon Využití systémových funkcí ze vzdáleného pracoviště DISA (přímý přístup do systému) Funkce v ISDN pomocí volby kódu (klávesnicová volba) Připoené počítače/ovládání programů /telefonní datová služba Komunikace s počítačovými aplikacemi pomocí rozhraní CSTA Zapnutí/vypnutí spínače (en pro HiPath 3000) Senzory (en u HiPath 33x0/35x0) Vyhledávání osob (ne pro HiPath 500) Telefonování ve skupině Šéf-sekretariát Linky Používání linek Obsazení linky Tlačítka linky Příem volání tlačítky linky Volba tlačítky linky Držení a opakovaný příem hovoru na tlačítku linky Střídavé telefonování na více linkách Uvolnění konference MULAP Tlačítka pro přímou volbu Příem volání tlačítky pro přímou volbu Přímá volba účastníka skupiny Předání probíhaícího hovoru Převzetí volání pro iného účastníka skupiny Přesměrování volání pro linky Přepnutí vyzvánění přímo k vedoucí(mu) TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 7

8 Obsah Skupinové funkce Zapnutí/vypnutí skupinového vyzvánění Převzetí volání pro spolupracovnici/spolupracovníka ve skupině Přiřazení vyzvánění Rovnoměrná distribuce volání (UCD) Speciální funkce v LAN (ne u HiPath 500) Vypnutí ze skupinové přípoky/skupinové vyzvánění Přepnutí přesměrování volání Noční zapoení Přiřazení vyzvánění Zapnutí přepínačů (en pro HiPath 3000) Otvírání dveří Individuální nastavení telefonu Nastavení kontrastu Nastavení zvuku Změna hlasitosti přímu během hovoru Změna hlasitosti vyzvánění Změna melodie vyzvánění Nastavení hlasitosti upozorňovacího tónu Přizpůsobení hlasitého telefonování akustice místnosti Vypnutí/zapnutí vyzvánění Nastavení azyka pro funkce Kontrola telefonu Kontrola funkčnosti Kontrola přiřazení tlačítek TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

9 Obsah Rozdílná zobrazení na displei v prostředí HiPath 4000 (ne pro HiPath 500) Rádce pro uživatele Chybová hlášení na displei Konzultační partner v případě problémů Odstraňování poruch funkcí Údržba telefonu Popisování tlačítek Restřík Přehled funkcí a kódů TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 9

10 Obecné informace Obecné informace K návodu k použití Informace v tomto dokumentu obsahuí obecné popisy technických možností, které nemusí být v konkrétním případě vždy k dispozici. Požadované funkce e třeba stanovit při uzavírání smlouvy. Pokud zistíte, že některé funkce na telefonu nesou k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro telefon zřízena - obraťte se prosím na správce systému. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici - obraťte se prosím na nebližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. Tento návod k použití Vám umožní poznat OpenStage a eho funkce. Obsahue důležité informace pro bezpečný a řádný provoz OpenStage. Řiďte se přesně těmito pokyny, aby nedošlo k chybám při obsluze a mohli ste svů multifunkční telefon v síti optimálně používat. Tento návod k použití by si měl přečíst a dodržovat každý, kdo instalue, obsluhue programue OpenStage. Tento návod k použití e sestaven komfortně, tzn., že budete krok za krokem seznamováni s ovládáním OpenStage. Správa e popsána v samostatné příručce. Zkrácený návod k použití obsahue rychlé a spolehlivé vysvětlení často používaných funkcí. Servis Pro Vaši vlastní bezpečnost si prosím pečlivě přečtěte odstavec s bezpečnostními pokyny. Dodržute přesně tyto instrukce, abyste neohrozili sebe ostatní a nepoškodili zařízení. Servisní oddělení Siemens může řešit pouze problémy vady na samotném zařízení. Máte-li dotazy k používání, obraťte se prosím na svého distributora správce sítě. Máte-li dotazy k telefonní přípoce, obraťte se prosím na svého provozovatele sítě. V případě problémů vad na zařízení volete prosím servisní telefonní číslo ve Vaší zemi. 10 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

11 Obecné informace Použití Telefon OpenStage byl vyvinut ako zařízení pro přenos hlasu a e určen pro umístění na pracovní stůl příp. na stěnu. Každé iné použití e v rozporu s eho určením. Informace o typu telefonu Identifikační údae o telefonu nadete na typovém štítku na spodní straně zařízení zde e uvedeno přesné označení produktu a eho sériové číslo. Potřebné údae o komunikační platformě obdržíte popř. od svého správce systému. Tyto údae musíte uvádět vždy při kontaktu s naším servisním oddělením, pokud se vyskytnou problémy poruchy. Kvalita hlasitého telefonování a čitelnost displee Pro zaištění dobré kvality hlasitého telefonování dbete prosím na to, aby byl prostor před mikrofonem (vpředu vpravo) volný. Optimální vzdálenost e asi 50 cm. Pro dosažení co nelepší čitelnosti displee postupute následovně: Umístěte telefon a nastavte disple tak, abyste si ho mohli pohodlně prohlížet a přitom zabránit odrazu světla. Seřiďte kontrast podle svých potřeb strana 111. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

12 Obecné informace Vícelinkový telefon, šéf-sekretářské funkce Váš telefon OpenStage 15 T e vícelinkový. To znamená, že na rozdíl od ednolinkových telefonů může na něm zřídit Váš správce systému více linek. Každá z těchto linek má k dispozici vlastní telefonní číslo, prostřednictvím kterého lze provádět popř. přiímat volání. Volně programovatelná tlačítka funguí u vícelinkového telefonu ako tlačítka linky strana 92. Při telefonování s vícelinkovým telefonem musíte přihlížet k některým zvláštnostem strana 93. Zvláštnost tvoří konfigurace CHESE. Přitom se edná o vícelinkový telefon se zvláštními funkcemi (např. Přepnutí vyzvánění a Převzetí ) strana 91 speciálně přizpůsobený situaci Šéf-sekretariát. Skupinové funkce Pro eště efektivněší telefonování může Váš správce systému zřídit skupinové funkce, ako např. skupiny pro převzetí volání, skupinové přípoky a skupiny pro distribuci volání. 12 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

13 První seznámení OpenStage První seznámení OpenStage Následuící informace seznamuí uživatele s často používanými ovládacími prvky a zobrazením na displei. Uživatelské rozhraní OpenStage 15 T Pomocí sluchátka můžete telefonovat ako obvykle. 2 Disple Vám intuitivně pomáhá při ovládání telefonu strana Pro optimální nastavení zvukových vlastností Vašeho telefonu máte k dispozici tlačítka pro nastavení zvuku strana O Tlačítko schránky a N tlačítko menu. 5 Číslicová tlačítka slouží k zadávání telefonních čísel/kódů. 6 Pomocí tlačítek pro listování ovládáte telefon strana Volně programovatelným tlačítkům můžete přiřadit funkce (např. Rozpoení) strana 59. Vlastnosti telefonu OpenStage 15 T Konstrukce displee LCD, 24 x 2 znaků Plně duplexní funkce hlasitého telefonování Montáž na zeď TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

14 První seznámení OpenStage OpenStage Key Module 15 OpenStage Key Module 15 e přídavný modul, který lze upevnit z boku na telefon a který Vám poskytue dalších 18 prosvícených a volně programovatelných tlačítek. Tato tlačítka můžete steně ako u telefonu přiřadit a používat podle svého přání strana 16. Ke svému OpenStage 15 T můžete připoit maximálně eden OpenStage Key Module TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

15 První seznámení OpenStage Tlačítka Tlačítka pro nastavení zvuku Tlačítko Funkce při stisku tlačítka - Nastavení nižší hlasitosti a světleších kontrastů strana 111. n Zapnutí/vypnutí reproduktoru (s červenou světelnou signalizací LED) strana Nastavení vyšší hlasitosti a tmavších kontrastů strana 111. Tlačítko schránky a tlačítko menu Tlačítko O N Funkce při stisku tlačítka Otevření schránky (s červenou světelnou signalizací LED) strana 19. Otevření servisního menu (s červenou světelnou signalizací LED) strana 21. Tlačítka pro listování Těmito obslužnými prvky ovládáte většinu funkcí telefonu a zobrazení na displei: Tlačítko Funkce při stisku tlačítka < Otevření menu klidového stavu strana 18 listování v menu zpět. = Provedení akce. : Otevření menu klidového stavu strana 18 listování v menu vpřed. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

16 První seznámení OpenStage Volně programovatelná tlačítka funkcí Váš OpenStage 15 T má k dispozici 8 prosvícených tlačítek, kterým můžete přiřadit funkce telefonní čísla. Počet volně programovatelných tlačítek zvýšíte připoením přídavného modulu strana 14. Peter Fox CILE? V závislosti na naprogramování použite tlačítka ako: tlačítka funkcí strana 59 tlačítka cílové volby/pro přímou volbu strana 64 Na edno tlačítko lze naprogramovat ednu funkci. Zřízení tlačítek pro přímou volbu musí uvolnit Váš správce systému. Tlačítkům pro přímou volbu můžete přiřadit interní telefonní číslo ze systému HiPath Krátkým dotykem vyvoláte naprogramovanou funkci popř. zaháíte volbu uloženého telefonního čísla. Dlouhým dotykem otevřete menu pro programování tlačítka funkce strana 59. K Vašemu OpenStage sou dodávány popisné štítky. Do bílých polí štítků napište funkci méno. Stav funkce poznáte podle světelné signalizace (LED) příslušného tlačítka. Světelené signalizace (LED) u tlačítek funkcí/tlačítek pro přímé volání LED Význam tlačítka funkce Význam tlačítka pro přímé volání Snesvítí Funkce e vypnuta. Linka e volná. Tbliká [1] Funkce e aktivní. Linka e obsazena. Rsvítí Funkce e zapnuta. Volání na lince [1] Blikaící tlačítka sou v tomto návodu k použití bez ohledu na interval blikání zobrazena tímto symbolem. Interval blikání se liší pro různé stavy, které sou přesně popsány na příslušných místech v návodu. U vícelinkového telefonu funguí volně programovatelná tlačítka ako tlačítka linky strana TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

17 První seznámení OpenStage Číslicová tlačítka V situacích, ve kterých e možné zadávání textu, můžete vedle číslic 0 až 9, mřížky a hvězdičky zadávat číslicovými tlačítky také text, interpunkční znaménka a zvláštní znaky. K tomu musíte číslicová tlačítka několikrát stisknout. Příklad: Chcete-li napsat h, stiskněte 2x číslicové tlačítko 4. Chcete-li zadat v alfanumerickém zadávacím poli číslici, můžete také dlouze stisknout příslušné tlačítko. Abecední popis číslicových tlačítek Vám pomáhá také při zadávání Vanity čísel (telefonní číslo v podobě ména např MUSTER = ). TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

18 První seznámení OpenStage Disple OpenStage 15 T e vybaven nastavitelným monochromatickým LCD displeem. Nastavte kontrast podle svých potřeb strana 111. Klidový stav Pokud netelefonuete popř. neprovádíte nastavení, nachází se Váš telefon v klidovém stavu. Příklad: čas 13:15 Po f datum otevření menu klidového stavu vlastní telefonní číslo Menu klidového stavu Stisknete-li v klidovém stavu tlačítko 3-cestného navigačního prvku strana 15, zobrazí se menu klidového stavu. Zde můžete vyvolat různé funkce. Menu klidového stavu obsahue vybrané funkce ze servisního menu strana 21. Menu klidového stavu může obsahovat následuící záznamy: seznam volaicich presmerovani zap. telefon zamknout NERUSIT zapnout [1] textove odp. zap. vyzvaneni zapnuto poslat zpravu odeslane zpravy [2] zpetne volani [3] telefonni seznam primou odpov. zap. zobraz. cisla vyp upozorn. bez tonu DISA interne [1] musí být uvolněn správcem systému [2] zobrazue se en, dokud si eště příemce neprohlédnul zprávy [3] zobrazue se en, když sou uloženy žádosti o zpětné volání 18 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

19 První seznámení OpenStage Schránka V závislosti na Vašem komunikačním systému a eho konfiguraci (zeptete se správce systému) máte pomocí tlačítka Schránka přístup ke zprávám o službách, ako např. HiPath XPressions. Zprávy Jednotlivým interním účastníkům skupinám můžete posílat krátké textové zprávy (informační texty). V menu klidového stavu strana 18 ste na nové zprávy upozorňováni následovně: Signalizace tlačítka O se rozsvítí Na displei se zobrazí zobrazit zpravy. Stiskněte tlačítko schránky O. Příklad: informace o volaícím zprava od: Coco,Chanel text? f menu funkcí zobrazení zprávy Popis ke zpracování záznamů strana 78. Hlasové zprávy V případě připoeného systému hlasové paměti (např. Entry Voice Mail) sou došlé zprávy rovněž signalizovány svítícím tlačítkem Schránka. Dodatečně se na displei zobrazí příslušné hlášení (např. u Entry Voice Mail: X novych zprav ). Pro poslech hlasových zpráv sledute prosím výzvy na displei. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

20 První seznámení OpenStage Seznam volaících Jestliže nemůžete přimout externí a/ interní volání, uloží se žádost o volání do seznamu volaících. Uložit lze také přiatá volání (zeptete se správce systému). Váš telefon ukládá až 10 volání v časovém pořadí. Každé volání e opatřeno časovým údaem. Zobrazení začíná neaktuálněším eště nesmazaným záznamem ze seznamu. U volání od steného volaícího účastníka se nevytváří pokaždé nový záznam v seznamu volání, nýbrž se aktualizue en poslední platný časový úda pro tohoto volaícího. Každý seznam, který obsahue alespoň eden záznam, se Vám v menu klidového stavu strana 18 nabízí automaticky strana 40. Volaící účastníci, kteří nepředávaí identifikační číslo, nelze zahrnout do seznamu volaících. Uvidíte informace o volaícím a okamžiku volání. Příklad: informace o volaícím Peter obsazeno :25 f menu funkcí čas datum stav telefonu během pokusu o volání Popis ke zpracování seznamů volání strana TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

21 První seznámení OpenStage Servisní menu Pomocí tlačítka menu N vyvoláte servisní menu Vašeho komunikačního systému. Dokud se nacházíte v menu, svítí signalizace tlačítka menu červeně. Příklad:: název menu servisni menu: *7= volit zkrac. c.? f k dispozici sou další záznamy možnost menu Dvoitá šipka vedle záznamu znamená, že příslušný záznam obsahue další možnosti. Struktura menu zahrnue několik úrovní. V rámci této struktury se v prvním řádku zobrazí právě volené menu a v druhém možnost tohoto menu. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

22 Základní funkce Základní funkce Aby bylo možné provést na zařízení popsané kroky, doporučue se pozorně si pročíst úvodní kapitolu První seznámení s OpenStage strana 13. Příem volání Váš telefon vyzvání standardně určitým volacím signálem: V případě interního volání zazvoní ednou za čtyři vteřiny (ednotónové pořadí). V případě externího volání zazvoní co čtyři vteřiny dvakrát krátce za sebou (dvoutónové pořadí). V případě volání vstupního telefonu u dveří zazvoní co čtyři vteřiny třikrát krátce za sebou (třítónové pořadí). V případě druhého volání uslyšíte zhruba co 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí). Správce systému může pro Vás změnit volací rytmy externích a interních volání. Tzn., že pro konkrétní interní volaící lze stanovit určité rytmy volání. Na displei se zobrazí telefonní číslo méno volaícího. Příem volání sluchátkem Telefon vyzvání. Zobrazí se volaící účastník. ^ Zvedněte sluchátko. + - Nastavte hlasitost hovoru. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastavní požadovaná hlasitost. 22 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

23 Základní funkce Příem volání přes reproduktor (hlasité telefonování) n popř. + - Pokyny k hlasitému telefonování: Řekněte svému telefonnímu partnerovi, že telefonuete hlasitě. Během hlasitého telefonování nastavte hlasitost reproduktoru. Optimální vzdálenost od telefonu e při hlasitém telefonování asi 50 cm. Telefon vyzvání. Zobrazí se volaící. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Nastavte hlasitost reproduktoru. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastavní požadovaná hlasitost. Ukončení hovoru n Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

24 Základní funkce Přepnutí na hlasité telefonování Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko. n\ Držte tlačítko stisknuté a přitom položte sluchátko. Poté tlačítko uvolněte. Pokračute v hovoru. popř. + - Nastavte hlasitost hovoru. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastavní požadovaná hlasitost. Přepnutí na sluchátko ^ a [ Předpoklad: Telefonuete hlasitě. Zvedněte sluchátko. Pokračute v hovoru. Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru Osoby v místnosti mohou naslouchat Vašemu hovoru. Řekněte svému telefonnímu partneru, že zapínáte reproduktor. Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko. Zapnutí n Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Vypnutí n Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. 24 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

25 Základní funkce Volba/volání Volba ^ Zvedněte sluchátko. Interní: Zadete číslo volaného. Externí: Zadete přestupný volaící znak (např. 0) a číslo volaného. Účastník se nehlásí má obsazeno: \ Položte sluchátko. Volba se zavěšeným sluchátkem Interní: Zadete číslo volaného. Externí: Zadete přestupný volaící znak (např. 0) a číslo volaného. Váš systém může být naprogramován tak, že musíte před volbou interního čísla stisknout tlačítko interní. Před volbou externího telefonního čísla pak nemusíte volit externí kód (e zapnuto automatické obsazení linky zeptete se správce systému). Účastník se ohlásí přes reproduktor: ^ Zvedněte sluchátko. V případě zavěšeného sluchátka telefonute hlasitě. Účastník se nehlásí má obsazeno: n Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

26 Základní funkce S Volba tlačítkem cílové volby Předpoklad: Pod tlačítko cílové volby ste uložili telefonní číslo strana 64. Stiskněte tlačítko s uloženým telefonním číslem. Je-li číslo uloženo na druhé úrovni tlačítek, stiskněte předtím tlačítko Shift. Tlačítko cílové volby můžete stisknout také během hovoru, spustí se automaticky zpětný dotaz strana 28. listovat? volat? S Opakování volby Deset naposledy volených externích čísel se automaticky uloží. Je-li tato funkce zřízena (zeptete se správce systému), uloží se také zadaná čísla proektu strana 68. Ty můžete znovu volit stiskem tlačítka. Zobrazení a volba uložených telefonních čísel Předpoklad: Je zřízeno tlačítko Opakování volby. Stiskněte tlačítko Opakování volby (= naposledy volené telefonní číslo). Stiskněte 2x tlačítko (= druhé naposledy volené telefonní číslo). Stiskněte 3x tlačítko (= třetí naposledy volené telefonní číslo). Potvrďte, dokud se nezobrazí požadované telefonní číslo. Ukončení hovoru n Stiskněte svítící tlačítko. \ Položte sluchátko. 26 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000 OpenStage 20 T www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

HiPath 3000, HiPath 500

HiPath 3000, HiPath 500 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 4.3.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Digitální telefonní služba ACN. Obecné

Digitální telefonní služba ACN. Obecné Digitální telefonní služba ACN Obecné 1. Co potřebuji, abych mohl využívat digitální telefonní službu ACN? Zákazníci budou potřebovat širokopásmové připojení k internetu s minimální odchozí rychlostí (upload)

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S645 Siemens

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Našim cílem je Vaše spokojenost...

Našim cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Našim cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme vám, že jste se rozhodli pro nákup pobočkové ústředny nové řady ATEUS - OMEGA od výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně vás prosíme, abyste

Více

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 0 eneschopenka Funkce modulu eneschopenka... 2 Výhody... 2 Než začnete... 2 Nastavení pro práci s eneschopenkou... 3 1. část nastavení - v seznamu uživatelů

Více

HiPath Xpressions Compact V2.0 Integrovaná hlasová pošta pro HiPath 3000/5000 RSM

HiPath Xpressions Compact V2.0 Integrovaná hlasová pošta pro HiPath 3000/5000 RSM HiPath Xpressions Compact V2.0 Integrovaná hlasová pošta pro HiPath 3000/5000 RSM HiPath TM Xpressions Compact zajistí telefonickou dosažitelnost po celých 24 hodin a umožní Vašemu podniku pružně a rychle

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL Obsah Úvod... 3 Přední strana... 3 Spodní část a spínač... 3 Kryt baterií... 4 Přepínač funkcí... 4 Popis testovacího režimu... 5

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Digitální telefonní služba ACN. Obecné

Digitální telefonní služba ACN. Obecné Digitální telefonní služba ACN Obecné 1. Co potřebuji, abych mohl využívat digitální telefonní službu ACN? Zákazníci budou potřebovat širokopásmové připojení k internetu s minimální odchozí rychlostí (upload)

Více

MEDIXcom drátový systém pacient sestra

MEDIXcom drátový systém pacient sestra MEDIXcom drátový systém pacient sestra Základní popis Komunikační jednotka - (dále jen KJ) oboustranná hovorová jednotka s možností optické signalizace KJ se připojuje k analogové telefonní lince dané

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5

Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5 Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5 Zkrácený návod na obsluhu 2009 Avaya Všechna práva vyhrazena 2 Seznamte se s Vaším telefonem

Více