penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá"

Transkript

1 OVB Journal duben 2008 Pro OVB penzijní reforma již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá Všichni žijeme pod jednou oblohou Rozhovor se zemskou ředitelkou Danou Benáčkovou Dobrý manažer pracuje, i když spí Rozhovor se zemským ředitelem Pavlem Slezákem

2

3 editorial Vážení a milí čtenáři i spolupracovníci, v lednu 2008 jsme Vás informovali o připravovaných změnách a úpravách našeho časopisu v návaznosti na celkovou koncepci změn v OVB. Dnes držíte v rukou první číslo OVB Journalu Není náhodou, že jeho vydání bylo časově nachystáno tak, aby se k Vám dostalo právě v den FKT. OVB Journal se změnil. Má novou koncepci, grafiku, členění jednotlivých rubrik, nového šéfredaktora a také nové spolupracovníky. Bude mít i novou internetovou podobu, na níž intenzivně pracujeme. A jaký by měl nyní OVB Journal být? V průběhu roku 2008 se stane firemním magazínem pro Vás a o Vás, což znamená, že bude přinášet informace týkající se podpory prodeje, bude referovat o Vás a Vašich úspěších, přinášet rozhovory s našimi nejlepšími a motivovat tak ostatní. Jedním ze stěžejních cílů, který sledujeme, je posílení značky a sounáležitosti s OVB Allfinanz. A nyní již pojďme k číslu, které držíte v rukou. Dozvíte se například, jak bude nyní fungovat oddělení reklamací v úseku řízení odbytu, nebo o hlavní náplni nově vytvořeného oddělení ADServisu. Seznámíte se s přípravami systému CRM, který vnese nový moment do správy portfolia klientů a který začíná u každého obchodníka, a získáte přehled o procesu vzdělávání OVB. Změny v marketingové podpoře a řízené komunikaci nebo posilování PR jsou dalšími tématy, která pro Vás redakční tým OVB Journalu připravil. Dovedu si představit, že Váš zájem se upře na informace o urychlení výplaty provizí a inovaci v systému odměňování a hodnocení pracovní aktivity nováčků. V rozhovorech se zemský ředitel Pavel Slezák přiznává, že pracuje, i když spí, protože se mu ve snu rodí myšlenky, a zemská ředitelka Dana Benáčková je úspěšná, protože činí úspěšnými druhé. Rád bych Vás upozornil na analytické téma o penzijní reformě a následně na připravenost OVB na penzijní reformu. Klient OVB muzikant Marcel Marek si od spolupráce s OVB slibuje, že ho již nikdy neopustí nabytý pocit finanční svobody. Redakční tým pro Vás také připravil fotogalerii o aktivitách společnosti v uplynulých třech měsících, které probíhaly v duchu setkání a oslav. A také se seznámíte s dalšími spolupracovníky OVB. Dovolte mi, abych při této příležitosti poblahopřál všem povýšeným spolupracovníkům, nejen manažerům, které můžete v OVB Journalu najít, a popřál jim mnoho dalších podnikatelských úspěchů v rámci OVB Allfinanz, a.s. Těším se na úspěchy dalších spolupracovníků. Srdečně Váš Pavel Uzel, předseda představenstva OVB Allfinanz 3

4 obsah OVB Info OVB tým Téma Analýzy 6 Novinky ze Servisního centra 16 Aplaus: představujeme spolupracovníky 24 Jak pokračovat v penzijní reformě 32 Vysvětlujeme klady a zápory investičního životního pojištění 18 Blahopřejeme k významným životním jubileím 4 8 Bilancujeme rok Pro OVB penzijní reforma již začala 20 Den s BL Pavlem Kolářem 14 Cesta vzhůru: povýšení v uplynulém čvrtletí 62 Důležité akce v roce 2008

5 OVB v Akci Partneři image rozhovory 38 Společenské akce konané v období prosinec až únor 48 Představujeme společnost Wüstenrot 51 Česká pojišťovna a OVB mají nový společný portál 52 Historie a současnost Českomoravské stavební spořitelny 56 Základní pravidla chování na obchodní schůzce, tipy jak při prvním setkání okouzlit klienty 10 V roce 2008 první povýšený zemský ředitel Pavel Slezák pracuje i ve spánku 34 Zemská ředitelka Dana Benáčková našla v OVB práci, pro kterou se narodila 5 44 Frontman Děda Mládek Illegal Bandu je rád, že se mu někdo stará o finance OVB Journal 1/2008 Vyšlo: v Praze, vychází 4 ročně, evidenční číslo: MK ČR E Vydavatel: OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4-Michle Šéfredaktor: Jaroslava Matoušková; Náměty a dotazy: Redakce, grafická úprava, předtisková příprava: Boomerang Publishing, Nad Kazankou 37/708, Praha 7 Osvit a tisk: D.R.J. Tiskarny Resl s.r.o. Publikace obsahuje údaje platné k datu vydání. Určeno pro vnitřní potřeby.

6 OVB info TEXT: Jaroslava Matoušková FOTO: archiv Novinky ze Servisního centra 6 Servisní centrum po změnách Celé Servisní centrum prošlo reorganizací s cílem přizpůsobit organizační strukturu podmínkám a potřebám finančních poradců. Nová organizační struktura rozděluje Servisní centrum na tři základní celky. Na část, která je procesně mířena na zaměstnance společnosti a společnost jako takovou (Public Relations, personální oddělení, účtárna, správa budovy apod.), na druhou část, jejíž kompetence a odpovědnosti spadají do oblasti informačních technologií a zpracování dat, a na třetí, která je přímo cílena na podporu finančních poradců. Sem patří úsek správy zprostředkovatelů, řízení odbytu a marketingu. Úsek řízení odbytu je prvním komunikačním partnerem pro finanční poradce. Jeho součástí je oddělení reklamace provizí, které již dnes díky nově vytvořenému systému umí dát detailní zpětnou vazbu prodejním strukturám o hlavních příčinách reklamací, a zejména má vytvořeny nástroje, jak reklamacím provizí předcházet. Dalším oddělením v rámci úseku řízení odbytu je oddělení vzdělávání, které v plném rozsahu zajišťuje organizaci základního kvalifikačního stupně vzdělávání dle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, organizuje cyklus vzdělávání CFC a pro další období bude intenzivně spolupracovat na tvorbě aktuálního systému vzdělávání Basic I a II. Zcela nově pak bylo vytvořeno oddělení ADServis, jehož hlavní náplní je přímá podpora finančních poradců v regionech. Každé zemské ředitelství má přiděleného jednoho pracovníka ADServisu, který zajišťuje efektivní komunikaci mezi prodejní strukturou a Servisním centrem a naopak. Pracovníci ADServisu jsou spojovacím článkem mezi prodejem a administrativními procesy. Na základě poznatků ze sítě, konzultací s vedoucími manažery prodejní sítě, ale i jednotlivými reprezentanty umějí pracovníci ADServisu dát jasnou zpětnou vazbu Servisnímu centru, zda procesy zde nastavené a realizované jsou prováděny efektivně, zda jsou dobře nastaveny a zda skutečně sledují stejný cíl, jako mají finanční poradci a celá OVB, to znamená kvalitní servis pro klienta a kvalitní prodej. Posilujeme Public Relations a řízenou komunikaci Cílem nové koncepce řízené interní komunikace je zajistit pravidelnou a včasnou komunikaci se spolupracovníky a posílit korporátní kulturu. Podrobné, přesné a včasné informace jsou základem pro kvalitní činnost. Vzhledem k tomu bylo nastavení jasně definovaného směru komunikačních toků prvním z projektů, který byl zahájen, dokončen a nastaven. V první řadě byly definovány typy zpráv v praxi to znamená, že každý příjemce je informován o stupni závažnosti zprávy a může identifikovat, zda se od něj očekává odpověď či další akce. Dále pak časové posloupnosti zasílání zpráv, což znamená, že distribuce zpráv probíhá od nejvyšší pozice směrem dolů tak, aby ředitel/vedoucí měl zprávy dříve než jeho tým a mohl jej efektivně řídit. Pro externí komunikaci byl vytvořen Komunikační plán OVB 2008 s cílem profilovat společnost OVB Allfinanz jako odborníka, společnost s kvalitním zázemím, servisem a vztahem k zákazníkovi, posílit tak povědomí o značce OVB a zvýšit loajalitu ke společnosti. Primárním komunikačním cílem je vybudovat povědomí o OVB jako o profesionální společnosti s vedoucím postavením na trhu. Sekundární komunikační cíl má za úkol posílení komunikační pozice společnosti OVB v oblasti produktového finančního poradenství. OVB partnerem Zlaté koruny Součástí balíku externí komunikace je i generální partnerství v soutěži OVB Zlatá koruna Soutěž, která definuje OVB jako společnost s vedoucím postavením na trhu, probíhá od března do září letošního roku. Jméno společnosti se pro rok 2008 stane verbální součástí názvu soutěže. Cíleně tak oslovíme zástupce finančních společností, posílíme svůj kredit mezi odbornou veřejností, zviditelníme se mezi širokou veřejností a mezi malými a středními firmami, které jsou námi dosud nevyčerpaným potenciálem trhu a zdrojem nových zákazníků. Rovněž využijeme široké spektrum doprovodných akcí a prezentačních příležitostí v klasických médiích a na internetu.

7 OVB pomáhá Vytváříme povědomí o OVB jako o společnosti, která pomáhá. Pro tuto oblast se připravuje založení Nadačního fondu OVB, který by měl umožnit vytvoření účinného mechanismu akumulace finančních prostředků a jejich následného efektivního využívání pro podporu všeobecně prospěšných činností a projektů nejrůznějšího zaměření (například v oblasti zdravotnictví, školství, ekologie, sportu, kultury apod.). Nadační fond OVB tak bude finančně podporovat různorodou charitativní činnost cílenou na konkrétní potřebná sdružení a osoby. Činnost Nadačního fondu OVB se bude provádět celorepublikově formou realizace cílených nadačních příspěvků a plošně působících nadačních programů. Připravujeme nový systém CRM Tento systém, jenž vnese nový moment do správy portfolia klientů, začíná u každého obchodníka. Přináší informace o aktuálních datech klientů i vlastní podřízené struktury. Zefektivní práci s daty klientů, zvýší rychlost zpracování produkce dodané na Servisní centrum a urychlí výplatu provizí. Ambiciózní perspektivy úspěchu vyžadují technická řešení, která v dostatečné míře drží krok s požadavky konkurence. Téměř 9600 pracovníků a finančních poradců OVB ve všech 14 národních společnostech bude mít brzy k dispozici nový nástroj pro řízení více než 2,5 milionu klientů. Společnost OVB v současné době koncipuje v rámci výrazně inovačně zaměřeného projektu nový systém CRM (Customer Relationship Management), který obsahuje všechny funkce pro komfortní evidenci, správu a péči o data týkající se klientů, žádostí, smluv a finančních poradců. I přes technickou jednotnost zohledňuje pro všechny uživatele nejen rozdílné místní podmínky, ale odráží i zvláštnosti příslušných prodejních struktur a s tím spojené specifické procesy. Nový systém CRM bude v České republice zaveden v srpnu 2008, postupně se přidají další země. Unikátní systém vzdělávání Vzdělávání CFC probíhá ve spolupráci s institutem St. Gallen Institut Synthegra a renomovaným týmem profesorů mezinárodně uznávaných univerzit European Examination Board for Financial Management (EEBFM). Evropská akademie finančního managementu (EAFM) společnosti OVB bude společně s institutem St. Gallen Institut Synthegra AG po celý rok intenzivně připravovat spolupracovníky OVB na mezinárodní závěrečnou zkoušku pro získání pozice Certified Financial Consultant (CFC). Tento certifikát je stabilním základem a nejlepším předpokladem jejich cesty k těm nejvyšším pozicím. Ve vzdělávání je kladen velký důraz na zprostředkování znalostí finančních oborů takovým způsobem, aby se posluchač maximálně přiblížil praxi a mohl své znalosti okamžitě aplikovat. V rámci soft skills se vyučují různé metody, které zjednodušují každodenní práci finančních poradců a umožňují jim při poradenských rozhovorech vystupovat profesionálně a úspěšně. V současné době pokračuje cyklus vzdělávání CFC, kdy odstartoval již 3. cyklus, kterého se účastní 21 spolupracovníků. Aktivně se pracuje na update Basic 1 a Basic 2 s cílem poskytnout vedoucím pracovníkům aktuální vzdělávací programy. Marketingová podpora Za aktivní spoluúčasti pracovních týmů a účasti spolupracovníků byla vytvořena a testuje se nová verze Finanční a segmentové analýzy (Finanční analýza), která byla přizpůsobena potřebám aktivního prodeje. Stejným způsobem byly aktualizovány i příručky 10 minut denně a 2 hodiny týdně. V dalších měsících se bude intenzivně pracovat na marketingové příručce náboru nových spolupracovníků, která bude popisovat firmu a atraktivitu práce finančního poradce. Připravují se nové reklamní materiály, rovněž bude prověřen sortiment a dodavatelé reklamních předmětů. V rámci marketingové podpory byla také nastavena koncepce sponzoringu, kterou bude později řešit Nadační fond OVB. Jedna z nejdůležitějších novinek na závěr. V rámci výběrového řízení byl vybrán partner pro dlouhodobou reklamní spolupráci významná mezinárodní síťová agentura rmg.connect. Naším prvotním společným úkolem bude vytvoření marketingové komunikační strategie pro rok 2008 a současně zahájení spolupráce při tvorbě prodejních brožur, propagačních materiálů, realizace out - doorových a indoorových reklamních kampaní, tvorba corporate identity, podpora v oblasti grafických prací (návrhy pozvánek, materiálů pro eventy ) a jiných podpůrných materiálů. Cílem tohoto dlouhodobého projektu je vybudovat kvalitní marketingovou podporu pro naše finanční poradce a zviditelnit značku OVB na českém trhu. 7

8 OVB info TEXT: Eva Sovová, Jaroslava Matoušková FOTO: Jan Zavřel Úspěch je věcí cílených aktivit 8 Rok 2007 byl pro OVB Allfinanz ve znamení zvratů. Odchod téměř jedné třetiny produkce však společnost neoslabil. Všem spolupracovníkům, kteří spojili síly, se podařilo udržet OVB na pozici jedničky na trhu. OVB Allfinanz, a.s. se daří zavádět koncepční změny a zvyšovat kvalitu řízení. Došlo i k posílení úlohy Servisního centra, které se po třech měsících změn skutečně stává důležitým servisním a poradenským střediskem všech finančních poradců. Změna koncepce nebyla záležitostí jednoho člověka, na změnách se s různou mírou odpovědnosti a kompetencí účastnili a účastní všichni, jak spolupracovníci, tak zaměstnanci OVB. Cílem Servisního centra je nyní poskytnout spolupracovníkům takový servis a zázemí, který jim zabezpečí maximální možnost koncentrovat se na nezávislou rodinnou finanční analýzu, říká Pavel Uzel, předseda představenstva OVB Allfinanz. V Servisním centru bude uveden do provozu nový informační systém, který detailně zachytí jednotlivé obchodní případy ve všech strukturách OVB. Program umožní roztřídit veškeré uzavřené obchody podle nastavených parametrů od vyplácení provizí až po přehled obchodů s jednotlivými partnery. Databáze informací bude důležitým zdrojem, který přispěje k lepší komunikaci se všemi partnery. Cílem je urychlit provizní běh a stáhnout ho o pět až sedm dnů, vysvětluje Pavel Uzel. Chceme být spolehlivým partnerem a plnit své finanční závazky vůči spolupracovníkům v co nejkratších termínech. Z dlouhodobého hlediska tak tento nový informační systém umožní, aby si každý jednotlivý spolupracovník mohl zvolit výplatu provize jednou nebo dokonce dvakrát do měsíce. Výraznou změnu nyní zaznamená i řízení kvality obchodu. Vedoucí pracovníci na všech úrovních mají zajištěn přístup ke všem nezbytným informacím o uzavíraných obchodech ve své struktuře. To jim umožní podstatně lepší řízení každého spolupracovníka na nižší pozici. Vedoucí získají důležitý přehled o kvalitě uzavíraných obchodů a své spolupracovníky na nižších Boj nevyhraje rychlejší nebo silnější, ale ten, kdo vydrží. pozicích tak budou moci lépe podporovat v jejich obchodní aktivitě, předávat jim zkušenosti a pomáhat zkvalitňovat jejich práci, zdůrazňuje Pavel Uzel. Jak dodává, OVB Allfinanz má navázánu spolupráci s celou řadou partnerů a s dalšími o spolupráci právě nyní jedná. Další novinka se týká nových spolupracovníků, kteří od prvního dne spolupráce zaznamenají výraznou inovaci v systému odměňování a hodnocení jejich pracovní aktivity při uzavírání obchodů. Noví spolupracovníci, kteří ještě nezískali licenci, budou mít započítány na svůj účet obchodní jednotky za každý obchod, který byl uzavřen jejich vedoucím s licencí, ale oni schůzku s klientem a jeho vedoucím sjednali. Provizní vyúčtování pak budou všichni noví lidé dostávat od počátku spolupráce přímo od OVB, vysvětluje předseda představenstva. Cílem změny je podpořit motivaci každého nováčka k co nejlepšímu Prodejní síti se nedá nic nařídit, vždy je nutná dohoda. startu a zajistit mu, aby navázal bezprostřední komunikaci s OVB, která se do budoucna stává jeho dlouholetým partnerem. Společnost OVB působí na finančním trhu v Evropě již téměř 40 let. Obchodní úspěchy naší společnosti umožňují, abychom podpořili zajímavé projekty, zdůrazňuje Pavel Uzel. Letos jsme se rozhodli podpořit projekt Zlatá koruna, prestižní soutěž o nejlepší produkty na českém finančním trhu, upozorňuje Pavel Uzel. Zlaté koruny se každoročně účastní všechny přední banky, pojišťovny, leasingové, investiční a další finanční společnosti působící na českém trhu. Strategickým cílem nového představenstva je udržet vedoucí pozici společnosti OVB na českém trhu finančního poradenství. Nadále je třeba pracovat na tom, abychom dosahovali obrat o jednu třetinu vyšší, než mají na trhu ostatní poradenské společnosti. Věřím, že společným úsilím se podaří tyto současné ekonomické ukazatele do budoucna ještě posílit, zdůrazňuje Pavel Uzel. Výzvou pro nové vedení je i to, aby se v České republice stala značka OVB široce známou a společnost OVB Allfinanz a její dobré jméno byly oporou v práci každého spolupracovníka. Zákazníci se k nám s důvěrou vracejí, což potvrzuje kvalitu našeho poradenství. Být součástí OVB není jen výzvou, ale i šancí. Dokážeme poskytovat finanční poradenství na vysoké úrovni a máme bohaté zkušenosti. Lehké situace klientů umí řešit každý, těžké jen OVB Allfinanz, zdůrazňuje předseda představenstva Pavel Uzel.

9 Předseda představenstva OVB Allfinanz Pavel Uzel: Finanční poradenství má obrovskou budoucnost Pavel Uzel oceňuje výborné mezilidské vztahy uvnitř OVB, je loajální ke svým spolupracovníkům a to samé očekává i od nich V čem je podle vás síla OVB? Naše společnost byla založena v Německu v roce Má za sebou 38 let zkušeností a vývoje. Učili jsme trh. V tom jsme jedineční. Na českém trhu začala OVB působit od roku Předchozí zkušenosti jsme zde dokázali rozvinout a dále propracovat. V systému a know-how, které nyní máme, spočívá naše úspěšnost. A to nelze kopírovat. níci obsluhují náš kmen 760 tisíc klientů, kteří již důvěru OVB dali, a naši spolupracovníci vědí, že nesmí s příchodem penzijní reformy tyto klienty zklamat. Na druhé straně si všichni velmi dobře uvědomují, že pouze kvalitním výběrem nových spolupracovníků a neustálým budováním prodejní Co je předpokladem dobré spolupráce s partnery? Jde nám o to získat vždy dobré a seriózní partnery. Rozhodujícími faktory, podle kterých si je vybíráme, jsou stabilita partnerské společnosti, její historie jak z evropského, tak i lokálního hlediska, portfolio produktů a forma řešení jednotlivých obchodních případů. I nyní máme vytipovány další partnerské organizace, které pečlivě pozorujeme, abychom se po čase správně rozhodli, zda s nimi navážeme spolupráci nebo ne. Jedině tak můžeme s dobrým svědomím doporučovat našim zákazníkům jejich produkty a uzavírat s nimi smlouvy. Spolupráce s OVB je samozřejmě pro řadu společností velmi žádoucí. Naše síla na trhu je mnohonásobně vyšší než síla obchodní sítě vlastní společnosti. Nepovyšujeme se. Jsme opatrní. Umět se rychle rozhodnout pro každého partnera umí každý. Umět situaci analyzovat a raději se rozhodnout třeba i nepopulárně, již není tak jednoduché. Na jaké lidi nyní sázíte? Očekávám loajalitu spolupracovníků a stejně tak jsem vůči jednotlivým lidem loajální. Mezilidské vztahy jsou v naší firmě velmi dobré, což usnadňuje celkovou práci. Za to, že jsou naši spolupracovníci ochotni se mnou uskutečňovat změny, které společně připravujeme a naplňujeme, musím všem poděkovat. Jsem rád, že přibyla spousta mladých spolupracovníků, i v nich vidíme budoucnost OVB. Velkou roli v této profesi hraje vzájemná důvěra. A to jak důvěra ve vztahu zákazníků k finančnímu poradci, tak důvěra finančních poradců ve vztahu k Servisnímu centru. 9 Klíčem k úspěchu je tým poradců. O jaký tým usilujete? Jedním slovem: o dobrý! Obě strany tomu ale musí věnovat stejné úsilí, ze strany poradce musí vzniknout vůči společnosti důvěra. Kdo celkovému systému nevěří a je na vážkách, ve své práci neobstojí. Úkolem zdravé společnosti je pak vést každého k osobním a dílčím úspěchům. Na jaké úkoly se nyní především zaměřujete? Na penzijní reformu, která se v ČR očekává v roce Přestože možná odstartuje až za rok, pro naši společnost je již v plném běhu. Musíme mít v předstihu dostatek spolupracovníků, kteří se na penzijní reformu důkladně připravují a připraví. Z jedné strany již dnes stávající spolupracov- Být jedničkou na trhu není jen výhoda, ale také závazek. struktury budou schopni oslovit i klienty nové a zajistit jim odpovídající účast na novém důchodovém systému. Jak chcete udržet OVB v pozici jedničky na trhu a upevnit její pozici? Být jedničkou na trhu není jen výhoda, ale také závazek. Jak vůči našim zákazníkům, tak i vůči našim partnerským společnostem, a hlavně spolupracovníkům. Vyváženost prodejní dovednosti propojená s odborností je ideální stav. A to je cíl, který neustále sledujeme.

10

11 rozhovor 11 Pavel Slezák Dobrý manažer pracuje, i když spí, ve snu se mu rodí myšlenky TEXT: Jana Bohutínská FOTO: Michael Kratochvíl

12 12 Vystudovaný právník, který o sobě tvrdí, že je spíše humanitní než matematický typ. Po právnické kariéře se s veškerou energií začal věnovat podnikání ve finančním poradenství. V OVB patří se svým rodinným týmem, manželkou Hanou a dcerou Ditou, k nejlepším. O osudu zemského ředitele přitom rozhodla náhoda. A také jeho chuť zdolávat nové výzvy. Vyrůstal jste v malé vesnici na Slovácku. Kde přesně to bylo? Pocházím z vesničky Šumice na rozhraní Slovácka a Kopanic. Ale v zápětí jsme se přestěhovali do nedalekých Bojkovic, kde jsem vyrůstal a chodil na základní školu. V současné době odsud pochází také nejvíc našich spolupracovníků. Pak jsme se s rodiči přestěhovali do Uherského Brodu, kde bydlím s rodinou dodnes. I když jsem vystřídal mnoho velkých měst jako je Brno nebo Praha, Uherský Brod je moje domovská stanice. Vzpomenete si, kdy uzrálo vaše rozhodnutí nevěnovat se dřevu, jako váš otec, ale jít do Brna studovat práva? K právům jsem inklinoval vždycky, respektive vždy to pro mě byla zajímavá profese. Ale pevné rozhodnutí přišlo až po ukončení střední školy. Šel jsem studovat práva i z toho důvodu, že jsem nikdy nebyl technický nebo matematický typ. Víc mě to táhlo k humanitním předmětům. Když mám být upřímný, tak na základní škole a v prvních ročnících střední školy jsem nebyl vůbec nijak vyprofilovaný. Spíš jsem si užíval života. Rozhodnutí přišlo těsně před vysokou. Hned po právech jste zamířil do zbrojovky? Ještě než jsem po ukončení právnické fakulty nastoupil jako právník ve zbrojařském podniku, pracoval jsem zhruba tři roky jako ředitel velkého kulturního zařízení. Pak jsem se věnoval právu, ale v devadesátém roce byl boom nových bank, to pro mě byla výzva. Dostal jsem nabídku práce u soudu a v bance, ale finance mě lákaly víc. Když si zpětně zrekapitulujete právnickou kariéru, co vám dala? Naučil jsem se trpělivosti. Vždy jsem toužil něčeho dosáhnout. V každém oboru, ať už to byla kultura nebo pak právnické posty. V životě to nikdy nevychází úplně ideálně. Čekal jsem na nějakou šanci, ale ta nepřicházela, a když ano, znamenala odchod z regionu, kde bydlím. Vždycky to znamenalo stěhování do Prahy. Tomu jsem se chtěl vyhnout, byť jsem v Praze pět let pracoval. A stejně jsem v Praze nakonec částečně skončil. Práva se vám asi při vašem současném podnikání neztratí. V čem vám pomohla nebo pomáhají? Na začátku mého podnikání se práva dala dobře využít, protože klienti byli hodně nedůvěřiví. U právníka měli pocit, že jsou ve větším bezpečí. Měli u nových produktů, které byly v devadesátých letech uváděny na trh, pocit, že právník tomu rozumí, nepodvede je. V současné době se to vrací zpátky. Máme pětatřicet finančních partnerů, hodně produktů a pohled právníka je trochu jiný než pohled pojistného matematika a obchodníka. Jak těžké bylo rozhodování opustit právnickou kariéru a vrhnout se na finanční poradenství? Co nakonec o změně rozhodlo? Na začátek musím říci, že se mi z banky vůbec neodcházelo lehce a vůbec se mi nechtělo opouštět práva, která mají své kouzlo. Byla to obrovská náhoda. Podnikali jsme a podnikáme společně s manželkou Hankou. V roce 1996, kdy jsme byli pro tuto práci osloveni, jsme nikdy o OVB neslyšeli. Uvažovali jsme v té době, že začneme podnikat. Manželka působila jako středoškolská profesorka na gymnáziu, já v bance. Hledali jsme něco nového, ale jen formou podnikatelského přivýdělku. V té době se u nás zastavil náš společný spolužák ze základní školy a přišel s nabídkou podnikat s OVB. Byl to horník, který nikdy nepracoval s penězi, a přišel mi něco povídat o financích. Kývl jsem jen proto, že pro mě bylo zajímavé, co on může vědět o penězích. Když jsem byl poprvé na setkání lidí, kteří byli pozváni ke spolupráci, byla to pro mě obrovská výzva: čeho ti lidé chtějí v oboru financí dosáhnout! Když skončilo představení společnosti, řekli jsme si s manželkou, že do toho půjdeme a dáme tomu rok! A od té doby jsme tady. Co vás nejvíc na současné práci baví? Nejvíc se mi líbí práce s lidmi. Vždycky jsem sportoval, dokonce jsem hrál druhou ligu volejbalu, sedmnáct let jsme s manželkou tancovali folklór, takže jsme vždycky byli v kolektivu. A když jsem přišel do banky, byla komunikace jiná. Na jedné straně jsem byl já, na druhé straně klienti. Nebylo to ono. Když jsme pak s manželkou začali pracovat v OVB, je tu takový strukturální systém, že si každý musí nového člověka přivést. A jediná možnost, jak člověka ve firmě udržet, je něčím ho zaujmout. To mě udrželo a dodneška drží ve firmě. Přicházejí noví lidé s novými nápady, kteří OVB obohacují. Vždy jsem toužil něčeho dosáhnout a práva mě naučila trpělivosti. V hierarchii firmy jste se dostal až na zemského ředitele. Jak se vaše kariéra u OVB od počátku podnikání vyvíjela? Jak už jsem říkal, na začátku jsme do toho s manželkou šli s tím, že to zkusíme. Vzhledem k tomu, že jsem pracoval v bankovnictví, nemohl jsem v oboru financí pracovat, takže spolupráci s OVB nejprve podepsala manželka. Pomáhal jsem zatím formálně, jezdil jsem školit, ale zpočátku jsem se nemohl účastnit žádných obchodů.vyznávám krédo: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Nikdy jsem nevzal žádného klienta, kterého jsem měl

13 v bance v portfoliu, a jsem na to dodnes hrdý. Po roce ale byla naše firma tak velká, že bylo jasné, že manželka musí časem skončit v zaměstnání. Za rok a půl se manželka dostala na pozici BL a já dal výpověď v bance. Do devíti měsíců jsem byl GST a pak už to šlo velmi rychle tak, jak umožňuje kariérový plán. Z pozice BD na RD jsem si to Byla pro mě obrovská výzva vidět, čeho chtějí lidé z OVB v oboru financí dosáhnout. o něco prodloužil, trochu jsem si to užil. Ale zase z pozice RD na LD jsem se oproti kariérovému plánu dostal dříve. Jak vnímáte vaše rodinné podnikání? Otázka, jak to vypadá při společném podnikání manželů, padá velmi často. Většina lidí má za to, že je to jednodušší. Samozřejmě, že v něčem to tak je. Ale zároveň stejnému businessu musíte dávat dvojnásobek času: manželčin a můj. Přicházejí splíny, neúspěchy, jak to bývá všude. Měli jsme oba to štěstí, že splíny na nás přicházely střídavě, takže jeden druhého mohl podržet. Jinak by to asi bylo horší. Obdivuji lidi, co podnikají sami a všechno zvládnou. S OVB podniká také vaše starší dcera Dita, jak k tomu došlo? Rodinné podnikání vlastně vzniklo z určité potřeby, protože naše firma v tu dobu, kdy jsme uvažovali, že bychom přibrali starší dceru, byla regionální. To znamená Jihomoravský a Severomoravský kraj, občas něco v Čechách a samozřejmě na Slovensku. Protože jsme ale jezdili do Prahy na různá jednání, toužili jsme otevřít Prahu. Dokonce už jsme měli pražskou firmu, kde bylo dvaasedmdesát lidí, které jsme školili. Mysleli jsme si, že je všechno v pohodě, že se pražská část firmy udrží, a nechali jsme jí určitou volnost. Těch dvaasedmdesát lidí ale zmizelo v propadlišti dějin. Dcera tehdy končila střední školu, uvažovali jsme, kam půjde. Chtěla do Prahy, ale taky ještě nebyla vyprofilovaná. Šla studovat Vysokou školu ekonomickou, tak jsme ji požádali, jestli by do toho šla. Ona měla samozřejmě své vize, přesto jsme ji přemluvili. Začala se vzdělávat v oboru financí, respektive produktů a začala budovat firmu. Po dvou letech vygenerovala docela slušnou firmu, zaujalo ji to a dá se říci, že už ve třetím ročníku v devět v kanceláři a pracuji tak do sedmé, osmé večer, když ovšem nemám dvoudenní semináře. Na jaké koníčky byste si rád udělal čas? Až budu přesvědčený, že můžu, udělal bych si čas na focení, které je mojí velkou zálibou. Koupím si Harley, budu jezdit s foťákem na rameni a budu fotit. V současné době je mým největším koníčkem vaření. Pokud jsem doma, vařím každý den. Doma jsme také dokončili komfortní vnitřní bazén, takže denně plavu. Co je podle vás nejdůležitější pro nováčky, kteří přicházejí do OVB? Pokud noví spolupracovníci přijdou do firmy, přivede je tam jejich získatel, láká je na vlastní osobnost. Jít dělat finančního poradce je dnes tak zprofanované, že málokdo má sílu jít do toho. Nově přicházející by měli mít víru sami v sebe, aby to vydrželi, pokud v tomto oboru chtějí pracovat, vydělat si peníze a udělat kariéru. Není to jednoduché, ale stojí to za to. Jediná možnost, jak člověka ve firmě udržet, je něčím ho zaujmout a motivovat. 13 vysoké školy patřila mezi nejlepší obchodní vedoucí a postupně mezi nejlepší BD a RD v České republice a v Evropě. V rozhovoru jste řekl, že chcete objevit tajemství lepší organizace svého času. Už jste ho objevil? Většina ovbáků nebo lidí, kteří jsou posedlí prací, vám řekne, že je práce pořád baví. Jeden kolega zemský ředitel na nás apeloval, ať začneme hrát golf. My s manželkou hrajeme už šest let, a to pravidelně jednou ročně Hledám čas, abych se na hřiště dostal alespoň jednou za měsíc. Ale nedaří se mi to. Chtěl bych najít kouzlo častější dovolené. Ale nestýskám si. Nechci říci, že čas nemám, ale zatím vítězí práce nebo zájem či tlak lidí, kteří mě volají na různé semináře motivace do jejich týmů. Kolik hodin denně pracujete? Ovbák pracuje i když spí, protože by se mu jako dobrému manažerovi měly ve snu rodit dobré myšlenky, jak vést a motivovat lidi. Ale můj denní harmonogram je takový, že v osm jsem na nohou, Pavel Slezák Mgr. Pavel Slezák se narodil ve vesnici Šumice, dětství prožil v nedalekých Bojkovicích. Vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích pracoval jako ředitel kulturního domu, zhruba po třech letech nastoupil jako podnikový právník do zbrojařské firmy. V devadesátých letech přešel do bankovnictví. V roce 1997 odstartovala jeho kariéra v OVB. Od počátku mělo jeho podnikání rodinný charakter. Začínal s manželkou Hanou, dnes senior zemskou ředitelkou, později se k jejich podnikání přidala i starší dcera Dita. Mladší dcera Linda studuje vysokou školu a rodiče si přejí, aby se také věnovala rodinnému businessu. Nechávají jí však čas. Pavel Slezák byl opakovaně vyhlášen nejúspěšnějším ředitelem firmy v České republice. V roce 2008 postoupil v kariérovém řádu OVB na pozici zemského ředitele.

14 cesta vzhůru Nově povýšení manažeři v OVB Jiří Šubrt oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Petr Křen) Ing. Zdeněk Volena obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Dana Benáčková) 14 Michaela Bálintová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Miroslav Žemlička) Kateřina Gallusová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Petr Křen) Ivan Machoň obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Pavel Slezák) Kateřina Švorcová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Miroslav Šafr) Mgr. Pavel Slezák regionální ředitel RD zemský ředitel LD Petr Saic obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Pavel Slezák) Ing. Dita Slezáková oblastní ředitelka BD regionální ředitelka RD (LD Pavel Slezák)

15 Alena Jugová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Petr Křen) Ing. František Mašina oblastní ředitel BD regionální ředitel RD (LD Miroslav Žemlička) 15 Ing. Tomáš Kröner obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Dana Benáčková) Pavel Kocourek oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Petr Křen) Vratislav Včelák oblastní ředitel BD regionální ředitel RD (LD Hana Slezáková) Ing. Martin Zoubek oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Pavel Slezák) Aleš Šubrt obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Dana Benáčková)

16 aplaus Představujeme spolupracovníky 16 oblastní vedoucí Karel Synek Datum narození: Znamení: Je Vodnář, mezi nimiž je mnoho vynikajících myslitelů, básníků, vynálezců a vědců. S úsměvem pak dodává, že neví, kde se v jeho případě stala chyba. Stav: ženatý Děti: tříletý syn Původní povolání: Vystudovaný zemědělský inženýr ekonom, od školy ale pracuje pro OVB. V OVB od: srpen 2001 Proč pracuje pro OVB: Baví jej pracovat s lidmi a samozřejmě je to dané také možnostmi, které tu pro každého jsou. První klient: První byli rodiče, což bral jako jakousi generální zkoušku na další klienty. Koníčky: metalová hudba, procházky přírodou, fotografování Oblíbený film: Profesionál s Jeanem Paulem Belmondem Oblíbená kniha: Václav Kaplický Kladivo na čarodějnice Oblíbený obraz: Vybrat jeden konkrétní nedokáže, líbí se mu jich spousta. Oblíbené jídlo: koprovka s kynutým knedlíkem Na co by se nejraději nechal pozvat: na koncert Alice Coopera Na které místo na světě by se rád podíval: Jenom v naší republice jich je nepočítaně, o světě ani nemluví. Oblíbená historická postava: Karel IV., Hus či Masaryk udělali mnoho pro náš národ Kdo jej v životě nejvíc ovlivnil: rodiče a prarodiče Životní krédo: Žít a nechat žít. oblastní vedoucí Karel Svoboda Datum narození: Znamení: Jako Rak rád pomáhá a dává. Váží si dobrých vztahů, je empatický a má rozvinutou fantazii. Stav: rozvedený Děti: dcera Lenka a syn Robert Původní povolání: lesník V OVB od: červen 2003 Proč pracuje pro OVB: Je to nejbezpečnější podnikání se správnou filozofií o skutečném a kvalitním životě. Navíc OVB je o lidech a on má lidi rád. První klient: Byl jím jeho syn a jako začínající poradce se s ním nezapomněl pohádat. Sám říká, že komplikovanější klienti než ti ve vlastní rodině nejsou. Koníčky: sport a OVB Oblíbený film: Hrabě Monte Christo Oblíbená kniha: Erich Maria Remarque Tři kamarádi Oblíbený obraz: pohled na Hradčany Oblíbené jídlo: Má rád párky s hořčicí, protože je to nejrychlejší. Na co by se nejraději nechal pozvat: na rybářskou loď Na které místo na světě by se rád podíval: do Japonska Oblíbená historická postava: Napoleon Bonaparte jedinečný stratég a milovník ženské krásy Kdo jej v životě nejvíc ovlivnil: Sám život a lidé, kteří mu něco říkali a on jim naslouchal. Životní krédo: Dej a bude ti dáno, přej a bude ti přáno.

17 představuje se Hanka Drahoňovská Pokud nemůžeme změnit okolnosti, musíme změnit sami sebe TEXT: Hanka Drahoňovská, oblastní ředitelka OVB FOTO: Nicole Wagnerová Narodila jsem se ve znamení Ryb a myslím, že mě vystihuje charakteristika, kterou jsem našla v jedné knize: Ryby jsou dvanáctým znamením zvěrokruhu, jejich povaha je směsicí všech ostatních znamení. Schopnost organizovat a soustředit se spolu s mírností odráží vnitřní vědomí Panny. Jejich úsudek je stejně spravedlivý a nezaujatý jako soud Vah, u Ryb najdeme i smysl pro humor a soucit typický pro znamení Raka. Nechybí jim ani Střelcova prostořekost, upřímnost a štědrost, zábavymilovní a společenští jsou jako Lev a oddaní povinnosti jako Kozoroh. Ryba ráda škádlí a analyzuje jako Vodnář, nezřídka překypuje idealismem a nadšením Berana. Dokáže se pohybovat rychlostí Blíženců a zrovna tak chytře myslet. Může být klidná jako Býk, má bystrý důvtip a jemný půvab kombinovaný se záhadnou pronikavostí Štíra. Ryby vycítí každou neřest i ctnost a poznají každou léčku. Z toho všeho vyplývá, že jsme pro své okolí občas hádankou, někdy působíme jako výstřední podivíni. Tak praví kniha, sama za sebe bych ještě doplnila: nezraditelná intuice, šestý smysl, empatie a uličnický humor. Tak to je moje maličkost. Ve svém životě jsem si přála být učitelkou cizích jazyků, letuškou a právničkou. Mám ráda kontakt s lidmi. Vše se mi již splnilo, i když trochu jinak. Místo letušky jsem po revoluci průvodcovala, tlumočila a hodně cestovala. Právničkou jsem chtěla být proto, abych mohla chránit spravedlnost. Mám právě před státnicemi, takže právu budu zase o kousek blíž. Před tím, než jsem se seznámila s OVB, jsem zvažovala práci v advokátní kanceláři. Pak mě ale moje spolužačka z VŠ pozvala na pohovor do OVB. Filozofie firmy mě okamžitě uchvátila. Myšlenka pomáhat lidem a měnit jim v jejich prospěch život je mi vlastní odmala. Věděla jsem, že tato činnost by mě mohla naplňovat. Jen jsem měla pochybnosti o sobě. Jak se jako žena můžu prosadit v tomto tvrdém businessu? Přesto jsem se hned pustila do práce, měla jsem denně minimálně čtyři schůzky, u toho jsem musela zvládat starost o dceru a chod domácnosti. Byla jsem zřejmě ideální spolupracovník. Na nic jsem se příliš nevyptávala, o ničem jsem dlouze nepřemýšlela, nehledala důvody, proč by to nemělo fungovat, prostě jsem se do toho s patřičným nadšením pustila. Klienti si mě rádi doporučovali, nestíhala jsem. Již od prvního měsíce jsem měla na tehdejší dobu vysoký a stabilní výkon na spoustě smluv. Jsem nezaměstnatelný člověk. Nerada jsem závislá na rozhodnutí ostatních, někdy nesmyslných. Proto mi práce v OVB vyhovuje. Vím, že veškerá rozhodnutí jsou na mně, a také že za ně nesu odpovědnost. Za nikoho se neschovám. Trochu mě mrzí, že mé původní obavy o tvrdém mužském světě se částečně naplnily. Naopak mám radost, že se u klientů snažíme jít hodně do hloubky. Mnohdy se pak naše profese prolíná s prací právníka a rodinného psychologa, nejsme jen konzultanty. Ráda vzpomínám na své začátky v OVB. Nějakou dobu jsem bydlela mimo Prahu. Vrátila jsem se do Prahy a měla jediný kontakt na svého spolužáka a kamaráda Milana z vysoké školy, jinak jsem vůbec nikoho neznala. Tento kamarád mi byl v mých prvních krůčcích nápomocen, s manuálem v ruce, po týdnu u OVB, jsem mu předčítala analýzu. Tou jsme se společně prokousávali asi čtyři hodiny. Už dlouho jsem se sama sobě tak nezasmála, nebyla jsem si jista, zda financím někdy porozumím. Jak jsem později pochopila, je to dilema téměř každého začátečníka. Kamarád se ale po mé vyčerpávající prezentaci rozhodl, že se chce stát mým klientem. Byl nadšený, že taková služba existuje, a doporučil mě svým známým, kteří se stali naprosto samozřejmě také mými klienty. Tato podpora a důvěra ze strany kamaráda mě dostala tam, kde jsem dnes, za což musím Milanovi moc poděkovat. Co se týká koníčků, ráda cestuji, procházím se přírodou, studuji cizí jazyky nebo zajdu do divadla. Už se těším, až opráším hru na klavír, v současné době začínám s golfem, což je úžasný relax. Miluji dobré jídlo, především španělské, nějakou dobu jsem totiž ve Španělsku na Pobřeží pomerančového květu žila. Ačkoliv zbožňuji sluníčko, bílé pláže s palmami a panenskou přírodu, tentokrát udělám změnu a po státnicích pojedu s partnerem objevovat krásy přírody v Norsku. V budoucnu bych moc ráda navštívila Tibet a chtěla bych se také setkat s Dalajlámou, jehož si velice vážím. 17

18 blahopřejeme Gratulujeme našim jubilantům k narozeninám 18 LEDEN Andrýsek Dušan, Apfelthalerová Milena, Baštová Eliška, Bárta Tomáš, Bláhová Olga, Blažek Lubomír, Březina Bohumír, Bureš Vladislav, Cyprysová Marcela, Černá Monika, Červená Jana, Červený Josef, Doležalová Jarmila, Dostál Miroslav, Dvořáková Daniela, Dvořáková Lenka, Erlebachová Zdeňka, Fabiánková Hana, Fečo Martin, Fikrlová Eva, Florusová Jarmila, Fryčková Jana, Gavlík Pavel, Götz Evald, Gredecká Olga, Gregušová Hana, Hanáčková Simona, Hanzalová Lenka, Herk Vladimír, Hnátek František, Holba Petr, Holmanová Jindra, Horák Pavel, Hrdina Jan, Hromas Jan, Hynková Simona, Chotěborská Petra, Janušková Daniela, Jáša Václav, Ježková Vladislava, Jirásková Naděžda, Jirmanová Jana, Jonová Danuška, Kapounek Svatopluk, Kaprhál Martin, Karlíková Romana, Kejdová Marika, Klouda Eduard, Klukan Alexander, Knittl Zdeněk, Kolář Jiří, Kostková Věra, Kovář Jaroslav, Kozová Věra, Krajníková Marta, Krautová Jana, Krišalová Lenka, Kročáková Eva, Krucký Jiří, Kudláčková Vendula, Lála Petr, Linhart Ladislav, Madeja Roman, Makovická Eva, Malíková Eva, Malý Jiří, Marková Emilia, Martínek Jiří, Mašinová Veronika, Merkelová Ivana, Michálková Olga, Milich Roman, Mošnová Jana, Motal Milan, Musil Josef, Náhlovská Helena, Najmanová Lenka, Ochman Petr, Petrus Ladislav, Pflégerová Věra, Píchová Jarmila, Píchová Květoslava, Prachařová Vlasta, Prodělalová Mirka, Rain Jaromír, Reiner Jan, Samková Lucie, Samotná Jarmila, Selingerová Michaela, Schvaiger Jaroslav, Skalická Jarmila, Skřebský Milan, Slabihoudek Petr, Slezáková Hana, Sluková Zdeňka, Svobodová Eva, Ševčík Bohumil, Šindlerová Hana, Šlancová Jiřina, Šlapák Josef, Šopík František, Štěch František, Štrunc František, Tartaini Karel, Tříško Antonín, Tyllová Dagmar, Ustrnulová Marie, Vachunková Alena, Vaněčková Marie, Vavřín Richard, Vítková Irena, Vočadlo Martin, Vyvialová Jana, Zatřepálková Helena, Zděnek Petr, Zenkerová Kamila, Zpěváková Šárka, Zunová Jitka, Žákovcová Věra, Žalud Michal ÚNOR Adamčík František, Bátěk Svatopluk, Bohdálková Jarmila, Bureš Radomil, Burešová Zuzana, Caudr Roman, Čermák Miloslav, Černohous Pavel, Červenková Renata, Čiháková Michaela, Čížek Zdeněk, Dobrovodský Alois, Dušová Alena, Effenbergerová Jana, Faustová Alice, Formáček Zdeněk, Fritsch Josef, Frnková Renata, Germanová Jiřina, Hanák Jan, Hanková Soňa, Havel Petr, Hellerová Lenka, Holub Jiří, Horák Jan, Hrbek Jaroslav, Hubáček Pavel, Hyneš Pavel, Chalupová Anděla, Chalupová Ingrid, Jalovecký Jiří, Janošcová Jana, Janovská Gabriela, Jansa Jaroslav, Jelínek Václav, Jestřáb Vladimír, Jetenská Barbora, Jindra Jaroslav, Jurášek Vladimír, Justinová Gabriela, Kašná Lenka, Kaliba Josef, Kittlerová Miroslava, Klapková Martina, Kolárik Michal, Košťálová Jaroslava, Kovář Emil, Kovářová Blažena, Kraft Jiří, Krákorová Eva, Kremer René, Křížová Jiřka, Kváč Tomáš, Lacko Peter, Laštovka Vladimír, Lemermanová Olga, Levcová Jana, Mesiačková Danuše, Michálek Lukáš, Miketa Arnošt, Minster Petr, Mrázová Daniela, Müller Ján, Musilová Dana, Novák Miloš, Omasta Petr, Pečeňová Drahomíra, Pitáková Alena, Polcarová Agata, Procházková Květoslava, Pustówka Rudolf, Rejsová Tamara, Skoták Štěpán, Slabý Jindřich, Smrčka Jaroslav, Spěšný Karel, Spudilová Radka, Stehlíková Jaroslava, Strejc Libor, Surma Jaroslav, Svoboda Jiří, Synek Karel, Syselová Světla, Sýkora Lukáš, Šedivý Zdeněk, Šefl Stanislav, Šimková Olga, Števová Hana, Štěpánek Bohuslav, Tadralová Markéta, Tejmlová Věra, Tomšová Jiřina, Tyrpák Jozef, Uhýrek Václav, Ujka Jakub, Vajsejtl Pavel, Vališ Jaroslav, Vaňková Miluše, Varmuža Jiří, Velich Ladislav, Voltr Václav, Vontszemüová Světluše, Wojtaszek Eduard, Žáčková Monika, Ženíšková Jana, Žemlička Miroslav, Žinčík Roman, Žipaj Milan BŘEZEN Absolín Ladislav, Adámek Miroslav, Anderlová Jana, Aubrechtová Iva, Bak Petr, Bartošová Marie, Barvík Milan, Bastl Jiří, Beran Milan, Bienert Lubomír, Borovský Jiří, Burian Karel, Cvrček Jiří, Cúth Marian, Damašek Jindřich, Danielová Danuše, Fabián Vladimír, Fenclová Libuše, Fidrmuc Rostislav, Floriánová Zdeňka, Frebort Milan, Fučík Bohumír, Götzová Jana, Hanzelka Michal, Hájková Jana, Hájková Jaroslava, Habermannová Martina, Hásek Petr, Hladík Václav, Hlaváček Petr, Holub Martin, Hrubý Jiří, Huspeková Vendula, Chejnovský Jiří, Chládková Libuše, Choura Martin, Chvojková Hana, Janata Josef, Janík Přemysl, Jartymová Jana, Jelínková Zlata, Jindrová Jiřinka, Jílková Hana, Johnová Markéta, Káňa Josef, Kašpar Zdeněk, Konečný Jiří, Korba Ľubomír, Koutská Štěpánka, Kožmínová Petra, Král Petr, Krhovská Eva, Krug Wolfgang, Křečková Jaroslava, Křivánková Lenka, Kříhová Marie, Kučerová Hana, Kycltová Jarmila, Loucký Miloslav, Maňásková Hana, Máchová Zdenka, Mikolášková Marie, Mikulíková Jarmila, Mildorfová Marie, Miřijovská Ludmila, Mlynaříková Monika, Mráčková Pavlína, Mrázková Miroslava, Nedbal Miroslav, Nedielka Tomáš, Nedvědová Hana, Nováková Martina, Novotná Ivanka, Nulíčková Alena, Pavlík Milan, Páč Josef, Pokorný Pavel, Poláková Alena, Poledníková Alena, Procházková Eva, Prosová Lenka, Prouzová Kamila, Přidal Tomáš, Rajglová Věnceslava, Rašková Šárka, Richter Jan, Rudčenko Ivan, Rypáček Miroslav, Sarikudisová Olga, Savytska Viktoria, Schejbalová Lenka, Schmid Jindřich, Sklenářová Renata, Skohoutilová Miroslava, Skopalová Miroslava, Sluka Rudolf, Sokolová Lenka, Stehlíková Helena, Stránská Miroslava, Studená Jana, Suchá Anežka, Svoboda Jiří, Šindelář Zdeněk, Šleboda Miroslav, Štrohalm Pavel, Šturmová Jaroslava, Šumpelová Helena, Švábová Jindra, Švátora Miroslav, Tietze Josef, Tomačková Miloslava, Trunda Bohumil, Tunová Zuzana, Váchalová Emilie, Veselá Mirka, Veselý Jiří, Vlček Zdeněk, Vohánka František, Voith Oldřich, Vondrová Zdenka, Votípka Petr, Vránová Jaroslava, Warzeszka Roman, Zamarská Milena, Zlatušková Jitka

19

20 den s 7:30 Z dob strávených u ozbrojených složek jsem si odnesl disciplínu, která mi dnes velice pomáhá. Pavel Kolář 20 Osmadvacetiletý oblastní vedoucí Pavel Kolář je původem z Moravy, z Přerova, a jednou nohou je na Moravě přítomen i dnes vedle kanceláře v Praze pomáhal vybudovat kancelář OVB v Olomouci a Třinci. Morava je pro mě srdeční záležitost, přiznává. Původně nic nenasvědčovalo, že by se z něj jednou stal finančník, ve školních letech k podobné kariéře rozhodně neinklinoval. Byl jsem spíš takový ten akční typ, co se smál těm, co chodí v kravatách, přiznává s úsměvem. Vystudoval nábytkářství, už během studia mu ale bylo jasné, že tohle nebude to, co by opravdu jednou chtěl dělat. Toužil po dobrodružství, což jej krátce po škole zavedlo až ke 4. brigádě rychlého nasazení. Zvládl tvrdý výcvik, který směřoval k účasti ve vojenské misi v Bosně. Před odletem ale nakonec přišla příležitost pracovat u policie v útvaru pro ochranu ústavních činitelů, které se Pavel chytil. Tehdy jsem si řekl, dost bylo běhání po lese, jdu mezi lidi, vypráví s úsměvem. V útvaru pro ochranu ústavních činitelů strávil šest let. Postupem času jsem si uvědomil, že stát u prezidentské ložnice pro mě nebude úplně ta pravá kariéra, potvrzuje. Začal hledat jiné způsoby, jak se realizovat, a seznámil se s oblastním ředitelem OVB Pavlem Černým. Vstoupil jsem do strukturálního systému jedné firmy, kde jsem budoval obchodní tým, a na mém seznamu se objevilo jméno Pavel Černý. Tak jsem mu zavolal, jestli si nechce u mě přivydělat. Pozval si mě do kanceláře a pak už šlo vše poměrně rychle já začal dělat u něj, vzpomíná s úsměvem. Zpočátku působil ve vedlejším pracovním poměru a dál zůstával u policie, což tehdejší legislativa umožňovala. Postupem času ale přišla nutnost volit další cestu životem. Ve chvíli, kdy mé příjmy převýšily příjmy mých nadřízených u policie, už to začal být problém, takže jsem nakonec udělal celkem radikální rozhodnutí a od roku 2005 se plně věnuji práci u OVB, říká. Výměny své původní, relativně dobrodružné profese za finanční poradenství nelituje. Ve finanční branži si člověk užije dobrodružství a adrenalinových zážitků až dost, směje se. Své práci se snaží věnovat na sto procent, takže volného času mu mnoho nezbývá. Ten, který má, se však Pavel Kolář snaží využít naplno. Mám přítelkyni, se kterou se přes pracovní týden moc nevidíme, o to více se snažíme jeden druhému věnovat, když už je čas, říká. Pavel má rád sport jakéhokoli druhu a nejraději vyráží na hory, kde čerpá síly. Svůj časový rozvrh si Pavel Kolář může do velké míry určovat sám, přesto však do kanceláře obvykle doráží kolem půl osmé ráno. 8:00 Při snídani se psychicky připravuji na celý den, pak už nejsem k zastižení a zastavím se až večer. Pracovní den začíná snídaní na balkoně. Zatímco si Pavel pochutnává na bábovce, kterou mu připravila přítelkyně, projde si diář, zkontroluje y a dává si v hlavě dohromady, co všechno jej dnes čeká.

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2010

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2010 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2010 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou uloženy

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ REVOLUČNÍ MARKETING - nejpoužívanější on-line vzdělávací systém pro síťový marketing v Česku a na Slovensku. REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ Naučte se pomocí transformačního a zároveň jednoduchého a velice účinného

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Snímek 1 Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Školní vzdělávací program Umět a znát, abychom si v životě věděli rady www.zsmalika.cz Snímek 2 Postupná přeměna sídlištní školy Snímek

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů 100 900 lidí hlasovalo v anketě o nejoblíbenější finanční produkt roku Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů Praha, 21. května 2014 Běžný účet Equa bank zvítězil v Ceně veřejnosti

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám. 44, 738 01 Frýdek-Místek AHRA - Consulting, s.r.o. GSM: +420 721 980 766 Tel.: +420 558 624 116 E-mail: a-hra@a-hra.cz www.a-hra.cz učme se zkušeností a-hrou

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 Výzvy pro kariérové poradenství Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 program Evropské komise; založeno 1992 34 zemí. Euroguidance Cíle: podpora celoevropské dimenze v poradenství; poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Ročník 2010/11 garant a pořadatel projektu společnost win-win institute Zaměření Specializace Marketingová komunikace Vytváření komunikačních

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet Praha, 13. ledna 2014 Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, ocenila výjimečné počiny v kartách

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

ZADÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Václava Adamčíka Název: Webová prezentace s kalkulačním formulářem vytvoření webové prezentace účetní společnosti srovnání webhostingů a výběr optimální varianty vytvoření kalkulačního formuláře pro zákazníky

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více