penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá"

Transkript

1 OVB Journal duben 2008 Pro OVB penzijní reforma již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá Všichni žijeme pod jednou oblohou Rozhovor se zemskou ředitelkou Danou Benáčkovou Dobrý manažer pracuje, i když spí Rozhovor se zemským ředitelem Pavlem Slezákem

2

3 editorial Vážení a milí čtenáři i spolupracovníci, v lednu 2008 jsme Vás informovali o připravovaných změnách a úpravách našeho časopisu v návaznosti na celkovou koncepci změn v OVB. Dnes držíte v rukou první číslo OVB Journalu Není náhodou, že jeho vydání bylo časově nachystáno tak, aby se k Vám dostalo právě v den FKT. OVB Journal se změnil. Má novou koncepci, grafiku, členění jednotlivých rubrik, nového šéfredaktora a také nové spolupracovníky. Bude mít i novou internetovou podobu, na níž intenzivně pracujeme. A jaký by měl nyní OVB Journal být? V průběhu roku 2008 se stane firemním magazínem pro Vás a o Vás, což znamená, že bude přinášet informace týkající se podpory prodeje, bude referovat o Vás a Vašich úspěších, přinášet rozhovory s našimi nejlepšími a motivovat tak ostatní. Jedním ze stěžejních cílů, který sledujeme, je posílení značky a sounáležitosti s OVB Allfinanz. A nyní již pojďme k číslu, které držíte v rukou. Dozvíte se například, jak bude nyní fungovat oddělení reklamací v úseku řízení odbytu, nebo o hlavní náplni nově vytvořeného oddělení ADServisu. Seznámíte se s přípravami systému CRM, který vnese nový moment do správy portfolia klientů a který začíná u každého obchodníka, a získáte přehled o procesu vzdělávání OVB. Změny v marketingové podpoře a řízené komunikaci nebo posilování PR jsou dalšími tématy, která pro Vás redakční tým OVB Journalu připravil. Dovedu si představit, že Váš zájem se upře na informace o urychlení výplaty provizí a inovaci v systému odměňování a hodnocení pracovní aktivity nováčků. V rozhovorech se zemský ředitel Pavel Slezák přiznává, že pracuje, i když spí, protože se mu ve snu rodí myšlenky, a zemská ředitelka Dana Benáčková je úspěšná, protože činí úspěšnými druhé. Rád bych Vás upozornil na analytické téma o penzijní reformě a následně na připravenost OVB na penzijní reformu. Klient OVB muzikant Marcel Marek si od spolupráce s OVB slibuje, že ho již nikdy neopustí nabytý pocit finanční svobody. Redakční tým pro Vás také připravil fotogalerii o aktivitách společnosti v uplynulých třech měsících, které probíhaly v duchu setkání a oslav. A také se seznámíte s dalšími spolupracovníky OVB. Dovolte mi, abych při této příležitosti poblahopřál všem povýšeným spolupracovníkům, nejen manažerům, které můžete v OVB Journalu najít, a popřál jim mnoho dalších podnikatelských úspěchů v rámci OVB Allfinanz, a.s. Těším se na úspěchy dalších spolupracovníků. Srdečně Váš Pavel Uzel, předseda představenstva OVB Allfinanz 3

4 obsah OVB Info OVB tým Téma Analýzy 6 Novinky ze Servisního centra 16 Aplaus: představujeme spolupracovníky 24 Jak pokračovat v penzijní reformě 32 Vysvětlujeme klady a zápory investičního životního pojištění 18 Blahopřejeme k významným životním jubileím 4 8 Bilancujeme rok Pro OVB penzijní reforma již začala 20 Den s BL Pavlem Kolářem 14 Cesta vzhůru: povýšení v uplynulém čvrtletí 62 Důležité akce v roce 2008

5 OVB v Akci Partneři image rozhovory 38 Společenské akce konané v období prosinec až únor 48 Představujeme společnost Wüstenrot 51 Česká pojišťovna a OVB mají nový společný portál 52 Historie a současnost Českomoravské stavební spořitelny 56 Základní pravidla chování na obchodní schůzce, tipy jak při prvním setkání okouzlit klienty 10 V roce 2008 první povýšený zemský ředitel Pavel Slezák pracuje i ve spánku 34 Zemská ředitelka Dana Benáčková našla v OVB práci, pro kterou se narodila 5 44 Frontman Děda Mládek Illegal Bandu je rád, že se mu někdo stará o finance OVB Journal 1/2008 Vyšlo: v Praze, vychází 4 ročně, evidenční číslo: MK ČR E Vydavatel: OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4-Michle Šéfredaktor: Jaroslava Matoušková; Náměty a dotazy: Redakce, grafická úprava, předtisková příprava: Boomerang Publishing, Nad Kazankou 37/708, Praha 7 Osvit a tisk: D.R.J. Tiskarny Resl s.r.o. Publikace obsahuje údaje platné k datu vydání. Určeno pro vnitřní potřeby.

6 OVB info TEXT: Jaroslava Matoušková FOTO: archiv Novinky ze Servisního centra 6 Servisní centrum po změnách Celé Servisní centrum prošlo reorganizací s cílem přizpůsobit organizační strukturu podmínkám a potřebám finančních poradců. Nová organizační struktura rozděluje Servisní centrum na tři základní celky. Na část, která je procesně mířena na zaměstnance společnosti a společnost jako takovou (Public Relations, personální oddělení, účtárna, správa budovy apod.), na druhou část, jejíž kompetence a odpovědnosti spadají do oblasti informačních technologií a zpracování dat, a na třetí, která je přímo cílena na podporu finančních poradců. Sem patří úsek správy zprostředkovatelů, řízení odbytu a marketingu. Úsek řízení odbytu je prvním komunikačním partnerem pro finanční poradce. Jeho součástí je oddělení reklamace provizí, které již dnes díky nově vytvořenému systému umí dát detailní zpětnou vazbu prodejním strukturám o hlavních příčinách reklamací, a zejména má vytvořeny nástroje, jak reklamacím provizí předcházet. Dalším oddělením v rámci úseku řízení odbytu je oddělení vzdělávání, které v plném rozsahu zajišťuje organizaci základního kvalifikačního stupně vzdělávání dle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, organizuje cyklus vzdělávání CFC a pro další období bude intenzivně spolupracovat na tvorbě aktuálního systému vzdělávání Basic I a II. Zcela nově pak bylo vytvořeno oddělení ADServis, jehož hlavní náplní je přímá podpora finančních poradců v regionech. Každé zemské ředitelství má přiděleného jednoho pracovníka ADServisu, který zajišťuje efektivní komunikaci mezi prodejní strukturou a Servisním centrem a naopak. Pracovníci ADServisu jsou spojovacím článkem mezi prodejem a administrativními procesy. Na základě poznatků ze sítě, konzultací s vedoucími manažery prodejní sítě, ale i jednotlivými reprezentanty umějí pracovníci ADServisu dát jasnou zpětnou vazbu Servisnímu centru, zda procesy zde nastavené a realizované jsou prováděny efektivně, zda jsou dobře nastaveny a zda skutečně sledují stejný cíl, jako mají finanční poradci a celá OVB, to znamená kvalitní servis pro klienta a kvalitní prodej. Posilujeme Public Relations a řízenou komunikaci Cílem nové koncepce řízené interní komunikace je zajistit pravidelnou a včasnou komunikaci se spolupracovníky a posílit korporátní kulturu. Podrobné, přesné a včasné informace jsou základem pro kvalitní činnost. Vzhledem k tomu bylo nastavení jasně definovaného směru komunikačních toků prvním z projektů, který byl zahájen, dokončen a nastaven. V první řadě byly definovány typy zpráv v praxi to znamená, že každý příjemce je informován o stupni závažnosti zprávy a může identifikovat, zda se od něj očekává odpověď či další akce. Dále pak časové posloupnosti zasílání zpráv, což znamená, že distribuce zpráv probíhá od nejvyšší pozice směrem dolů tak, aby ředitel/vedoucí měl zprávy dříve než jeho tým a mohl jej efektivně řídit. Pro externí komunikaci byl vytvořen Komunikační plán OVB 2008 s cílem profilovat společnost OVB Allfinanz jako odborníka, společnost s kvalitním zázemím, servisem a vztahem k zákazníkovi, posílit tak povědomí o značce OVB a zvýšit loajalitu ke společnosti. Primárním komunikačním cílem je vybudovat povědomí o OVB jako o profesionální společnosti s vedoucím postavením na trhu. Sekundární komunikační cíl má za úkol posílení komunikační pozice společnosti OVB v oblasti produktového finančního poradenství. OVB partnerem Zlaté koruny Součástí balíku externí komunikace je i generální partnerství v soutěži OVB Zlatá koruna Soutěž, která definuje OVB jako společnost s vedoucím postavením na trhu, probíhá od března do září letošního roku. Jméno společnosti se pro rok 2008 stane verbální součástí názvu soutěže. Cíleně tak oslovíme zástupce finančních společností, posílíme svůj kredit mezi odbornou veřejností, zviditelníme se mezi širokou veřejností a mezi malými a středními firmami, které jsou námi dosud nevyčerpaným potenciálem trhu a zdrojem nových zákazníků. Rovněž využijeme široké spektrum doprovodných akcí a prezentačních příležitostí v klasických médiích a na internetu.

7 OVB pomáhá Vytváříme povědomí o OVB jako o společnosti, která pomáhá. Pro tuto oblast se připravuje založení Nadačního fondu OVB, který by měl umožnit vytvoření účinného mechanismu akumulace finančních prostředků a jejich následného efektivního využívání pro podporu všeobecně prospěšných činností a projektů nejrůznějšího zaměření (například v oblasti zdravotnictví, školství, ekologie, sportu, kultury apod.). Nadační fond OVB tak bude finančně podporovat různorodou charitativní činnost cílenou na konkrétní potřebná sdružení a osoby. Činnost Nadačního fondu OVB se bude provádět celorepublikově formou realizace cílených nadačních příspěvků a plošně působících nadačních programů. Připravujeme nový systém CRM Tento systém, jenž vnese nový moment do správy portfolia klientů, začíná u každého obchodníka. Přináší informace o aktuálních datech klientů i vlastní podřízené struktury. Zefektivní práci s daty klientů, zvýší rychlost zpracování produkce dodané na Servisní centrum a urychlí výplatu provizí. Ambiciózní perspektivy úspěchu vyžadují technická řešení, která v dostatečné míře drží krok s požadavky konkurence. Téměř 9600 pracovníků a finančních poradců OVB ve všech 14 národních společnostech bude mít brzy k dispozici nový nástroj pro řízení více než 2,5 milionu klientů. Společnost OVB v současné době koncipuje v rámci výrazně inovačně zaměřeného projektu nový systém CRM (Customer Relationship Management), který obsahuje všechny funkce pro komfortní evidenci, správu a péči o data týkající se klientů, žádostí, smluv a finančních poradců. I přes technickou jednotnost zohledňuje pro všechny uživatele nejen rozdílné místní podmínky, ale odráží i zvláštnosti příslušných prodejních struktur a s tím spojené specifické procesy. Nový systém CRM bude v České republice zaveden v srpnu 2008, postupně se přidají další země. Unikátní systém vzdělávání Vzdělávání CFC probíhá ve spolupráci s institutem St. Gallen Institut Synthegra a renomovaným týmem profesorů mezinárodně uznávaných univerzit European Examination Board for Financial Management (EEBFM). Evropská akademie finančního managementu (EAFM) společnosti OVB bude společně s institutem St. Gallen Institut Synthegra AG po celý rok intenzivně připravovat spolupracovníky OVB na mezinárodní závěrečnou zkoušku pro získání pozice Certified Financial Consultant (CFC). Tento certifikát je stabilním základem a nejlepším předpokladem jejich cesty k těm nejvyšším pozicím. Ve vzdělávání je kladen velký důraz na zprostředkování znalostí finančních oborů takovým způsobem, aby se posluchač maximálně přiblížil praxi a mohl své znalosti okamžitě aplikovat. V rámci soft skills se vyučují různé metody, které zjednodušují každodenní práci finančních poradců a umožňují jim při poradenských rozhovorech vystupovat profesionálně a úspěšně. V současné době pokračuje cyklus vzdělávání CFC, kdy odstartoval již 3. cyklus, kterého se účastní 21 spolupracovníků. Aktivně se pracuje na update Basic 1 a Basic 2 s cílem poskytnout vedoucím pracovníkům aktuální vzdělávací programy. Marketingová podpora Za aktivní spoluúčasti pracovních týmů a účasti spolupracovníků byla vytvořena a testuje se nová verze Finanční a segmentové analýzy (Finanční analýza), která byla přizpůsobena potřebám aktivního prodeje. Stejným způsobem byly aktualizovány i příručky 10 minut denně a 2 hodiny týdně. V dalších měsících se bude intenzivně pracovat na marketingové příručce náboru nových spolupracovníků, která bude popisovat firmu a atraktivitu práce finančního poradce. Připravují se nové reklamní materiály, rovněž bude prověřen sortiment a dodavatelé reklamních předmětů. V rámci marketingové podpory byla také nastavena koncepce sponzoringu, kterou bude později řešit Nadační fond OVB. Jedna z nejdůležitějších novinek na závěr. V rámci výběrového řízení byl vybrán partner pro dlouhodobou reklamní spolupráci významná mezinárodní síťová agentura rmg.connect. Naším prvotním společným úkolem bude vytvoření marketingové komunikační strategie pro rok 2008 a současně zahájení spolupráce při tvorbě prodejních brožur, propagačních materiálů, realizace out - doorových a indoorových reklamních kampaní, tvorba corporate identity, podpora v oblasti grafických prací (návrhy pozvánek, materiálů pro eventy ) a jiných podpůrných materiálů. Cílem tohoto dlouhodobého projektu je vybudovat kvalitní marketingovou podporu pro naše finanční poradce a zviditelnit značku OVB na českém trhu. 7

8 OVB info TEXT: Eva Sovová, Jaroslava Matoušková FOTO: Jan Zavřel Úspěch je věcí cílených aktivit 8 Rok 2007 byl pro OVB Allfinanz ve znamení zvratů. Odchod téměř jedné třetiny produkce však společnost neoslabil. Všem spolupracovníkům, kteří spojili síly, se podařilo udržet OVB na pozici jedničky na trhu. OVB Allfinanz, a.s. se daří zavádět koncepční změny a zvyšovat kvalitu řízení. Došlo i k posílení úlohy Servisního centra, které se po třech měsících změn skutečně stává důležitým servisním a poradenským střediskem všech finančních poradců. Změna koncepce nebyla záležitostí jednoho člověka, na změnách se s různou mírou odpovědnosti a kompetencí účastnili a účastní všichni, jak spolupracovníci, tak zaměstnanci OVB. Cílem Servisního centra je nyní poskytnout spolupracovníkům takový servis a zázemí, který jim zabezpečí maximální možnost koncentrovat se na nezávislou rodinnou finanční analýzu, říká Pavel Uzel, předseda představenstva OVB Allfinanz. V Servisním centru bude uveden do provozu nový informační systém, který detailně zachytí jednotlivé obchodní případy ve všech strukturách OVB. Program umožní roztřídit veškeré uzavřené obchody podle nastavených parametrů od vyplácení provizí až po přehled obchodů s jednotlivými partnery. Databáze informací bude důležitým zdrojem, který přispěje k lepší komunikaci se všemi partnery. Cílem je urychlit provizní běh a stáhnout ho o pět až sedm dnů, vysvětluje Pavel Uzel. Chceme být spolehlivým partnerem a plnit své finanční závazky vůči spolupracovníkům v co nejkratších termínech. Z dlouhodobého hlediska tak tento nový informační systém umožní, aby si každý jednotlivý spolupracovník mohl zvolit výplatu provize jednou nebo dokonce dvakrát do měsíce. Výraznou změnu nyní zaznamená i řízení kvality obchodu. Vedoucí pracovníci na všech úrovních mají zajištěn přístup ke všem nezbytným informacím o uzavíraných obchodech ve své struktuře. To jim umožní podstatně lepší řízení každého spolupracovníka na nižší pozici. Vedoucí získají důležitý přehled o kvalitě uzavíraných obchodů a své spolupracovníky na nižších Boj nevyhraje rychlejší nebo silnější, ale ten, kdo vydrží. pozicích tak budou moci lépe podporovat v jejich obchodní aktivitě, předávat jim zkušenosti a pomáhat zkvalitňovat jejich práci, zdůrazňuje Pavel Uzel. Jak dodává, OVB Allfinanz má navázánu spolupráci s celou řadou partnerů a s dalšími o spolupráci právě nyní jedná. Další novinka se týká nových spolupracovníků, kteří od prvního dne spolupráce zaznamenají výraznou inovaci v systému odměňování a hodnocení jejich pracovní aktivity při uzavírání obchodů. Noví spolupracovníci, kteří ještě nezískali licenci, budou mít započítány na svůj účet obchodní jednotky za každý obchod, který byl uzavřen jejich vedoucím s licencí, ale oni schůzku s klientem a jeho vedoucím sjednali. Provizní vyúčtování pak budou všichni noví lidé dostávat od počátku spolupráce přímo od OVB, vysvětluje předseda představenstva. Cílem změny je podpořit motivaci každého nováčka k co nejlepšímu Prodejní síti se nedá nic nařídit, vždy je nutná dohoda. startu a zajistit mu, aby navázal bezprostřední komunikaci s OVB, která se do budoucna stává jeho dlouholetým partnerem. Společnost OVB působí na finančním trhu v Evropě již téměř 40 let. Obchodní úspěchy naší společnosti umožňují, abychom podpořili zajímavé projekty, zdůrazňuje Pavel Uzel. Letos jsme se rozhodli podpořit projekt Zlatá koruna, prestižní soutěž o nejlepší produkty na českém finančním trhu, upozorňuje Pavel Uzel. Zlaté koruny se každoročně účastní všechny přední banky, pojišťovny, leasingové, investiční a další finanční společnosti působící na českém trhu. Strategickým cílem nového představenstva je udržet vedoucí pozici společnosti OVB na českém trhu finančního poradenství. Nadále je třeba pracovat na tom, abychom dosahovali obrat o jednu třetinu vyšší, než mají na trhu ostatní poradenské společnosti. Věřím, že společným úsilím se podaří tyto současné ekonomické ukazatele do budoucna ještě posílit, zdůrazňuje Pavel Uzel. Výzvou pro nové vedení je i to, aby se v České republice stala značka OVB široce známou a společnost OVB Allfinanz a její dobré jméno byly oporou v práci každého spolupracovníka. Zákazníci se k nám s důvěrou vracejí, což potvrzuje kvalitu našeho poradenství. Být součástí OVB není jen výzvou, ale i šancí. Dokážeme poskytovat finanční poradenství na vysoké úrovni a máme bohaté zkušenosti. Lehké situace klientů umí řešit každý, těžké jen OVB Allfinanz, zdůrazňuje předseda představenstva Pavel Uzel.

9 Předseda představenstva OVB Allfinanz Pavel Uzel: Finanční poradenství má obrovskou budoucnost Pavel Uzel oceňuje výborné mezilidské vztahy uvnitř OVB, je loajální ke svým spolupracovníkům a to samé očekává i od nich V čem je podle vás síla OVB? Naše společnost byla založena v Německu v roce Má za sebou 38 let zkušeností a vývoje. Učili jsme trh. V tom jsme jedineční. Na českém trhu začala OVB působit od roku Předchozí zkušenosti jsme zde dokázali rozvinout a dále propracovat. V systému a know-how, které nyní máme, spočívá naše úspěšnost. A to nelze kopírovat. níci obsluhují náš kmen 760 tisíc klientů, kteří již důvěru OVB dali, a naši spolupracovníci vědí, že nesmí s příchodem penzijní reformy tyto klienty zklamat. Na druhé straně si všichni velmi dobře uvědomují, že pouze kvalitním výběrem nových spolupracovníků a neustálým budováním prodejní Co je předpokladem dobré spolupráce s partnery? Jde nám o to získat vždy dobré a seriózní partnery. Rozhodujícími faktory, podle kterých si je vybíráme, jsou stabilita partnerské společnosti, její historie jak z evropského, tak i lokálního hlediska, portfolio produktů a forma řešení jednotlivých obchodních případů. I nyní máme vytipovány další partnerské organizace, které pečlivě pozorujeme, abychom se po čase správně rozhodli, zda s nimi navážeme spolupráci nebo ne. Jedině tak můžeme s dobrým svědomím doporučovat našim zákazníkům jejich produkty a uzavírat s nimi smlouvy. Spolupráce s OVB je samozřejmě pro řadu společností velmi žádoucí. Naše síla na trhu je mnohonásobně vyšší než síla obchodní sítě vlastní společnosti. Nepovyšujeme se. Jsme opatrní. Umět se rychle rozhodnout pro každého partnera umí každý. Umět situaci analyzovat a raději se rozhodnout třeba i nepopulárně, již není tak jednoduché. Na jaké lidi nyní sázíte? Očekávám loajalitu spolupracovníků a stejně tak jsem vůči jednotlivým lidem loajální. Mezilidské vztahy jsou v naší firmě velmi dobré, což usnadňuje celkovou práci. Za to, že jsou naši spolupracovníci ochotni se mnou uskutečňovat změny, které společně připravujeme a naplňujeme, musím všem poděkovat. Jsem rád, že přibyla spousta mladých spolupracovníků, i v nich vidíme budoucnost OVB. Velkou roli v této profesi hraje vzájemná důvěra. A to jak důvěra ve vztahu zákazníků k finančnímu poradci, tak důvěra finančních poradců ve vztahu k Servisnímu centru. 9 Klíčem k úspěchu je tým poradců. O jaký tým usilujete? Jedním slovem: o dobrý! Obě strany tomu ale musí věnovat stejné úsilí, ze strany poradce musí vzniknout vůči společnosti důvěra. Kdo celkovému systému nevěří a je na vážkách, ve své práci neobstojí. Úkolem zdravé společnosti je pak vést každého k osobním a dílčím úspěchům. Na jaké úkoly se nyní především zaměřujete? Na penzijní reformu, která se v ČR očekává v roce Přestože možná odstartuje až za rok, pro naši společnost je již v plném běhu. Musíme mít v předstihu dostatek spolupracovníků, kteří se na penzijní reformu důkladně připravují a připraví. Z jedné strany již dnes stávající spolupracov- Být jedničkou na trhu není jen výhoda, ale také závazek. struktury budou schopni oslovit i klienty nové a zajistit jim odpovídající účast na novém důchodovém systému. Jak chcete udržet OVB v pozici jedničky na trhu a upevnit její pozici? Být jedničkou na trhu není jen výhoda, ale také závazek. Jak vůči našim zákazníkům, tak i vůči našim partnerským společnostem, a hlavně spolupracovníkům. Vyváženost prodejní dovednosti propojená s odborností je ideální stav. A to je cíl, který neustále sledujeme.

10

11 rozhovor 11 Pavel Slezák Dobrý manažer pracuje, i když spí, ve snu se mu rodí myšlenky TEXT: Jana Bohutínská FOTO: Michael Kratochvíl

12 12 Vystudovaný právník, který o sobě tvrdí, že je spíše humanitní než matematický typ. Po právnické kariéře se s veškerou energií začal věnovat podnikání ve finančním poradenství. V OVB patří se svým rodinným týmem, manželkou Hanou a dcerou Ditou, k nejlepším. O osudu zemského ředitele přitom rozhodla náhoda. A také jeho chuť zdolávat nové výzvy. Vyrůstal jste v malé vesnici na Slovácku. Kde přesně to bylo? Pocházím z vesničky Šumice na rozhraní Slovácka a Kopanic. Ale v zápětí jsme se přestěhovali do nedalekých Bojkovic, kde jsem vyrůstal a chodil na základní školu. V současné době odsud pochází také nejvíc našich spolupracovníků. Pak jsme se s rodiči přestěhovali do Uherského Brodu, kde bydlím s rodinou dodnes. I když jsem vystřídal mnoho velkých měst jako je Brno nebo Praha, Uherský Brod je moje domovská stanice. Vzpomenete si, kdy uzrálo vaše rozhodnutí nevěnovat se dřevu, jako váš otec, ale jít do Brna studovat práva? K právům jsem inklinoval vždycky, respektive vždy to pro mě byla zajímavá profese. Ale pevné rozhodnutí přišlo až po ukončení střední školy. Šel jsem studovat práva i z toho důvodu, že jsem nikdy nebyl technický nebo matematický typ. Víc mě to táhlo k humanitním předmětům. Když mám být upřímný, tak na základní škole a v prvních ročnících střední školy jsem nebyl vůbec nijak vyprofilovaný. Spíš jsem si užíval života. Rozhodnutí přišlo těsně před vysokou. Hned po právech jste zamířil do zbrojovky? Ještě než jsem po ukončení právnické fakulty nastoupil jako právník ve zbrojařském podniku, pracoval jsem zhruba tři roky jako ředitel velkého kulturního zařízení. Pak jsem se věnoval právu, ale v devadesátém roce byl boom nových bank, to pro mě byla výzva. Dostal jsem nabídku práce u soudu a v bance, ale finance mě lákaly víc. Když si zpětně zrekapitulujete právnickou kariéru, co vám dala? Naučil jsem se trpělivosti. Vždy jsem toužil něčeho dosáhnout. V každém oboru, ať už to byla kultura nebo pak právnické posty. V životě to nikdy nevychází úplně ideálně. Čekal jsem na nějakou šanci, ale ta nepřicházela, a když ano, znamenala odchod z regionu, kde bydlím. Vždycky to znamenalo stěhování do Prahy. Tomu jsem se chtěl vyhnout, byť jsem v Praze pět let pracoval. A stejně jsem v Praze nakonec částečně skončil. Práva se vám asi při vašem současném podnikání neztratí. V čem vám pomohla nebo pomáhají? Na začátku mého podnikání se práva dala dobře využít, protože klienti byli hodně nedůvěřiví. U právníka měli pocit, že jsou ve větším bezpečí. Měli u nových produktů, které byly v devadesátých letech uváděny na trh, pocit, že právník tomu rozumí, nepodvede je. V současné době se to vrací zpátky. Máme pětatřicet finančních partnerů, hodně produktů a pohled právníka je trochu jiný než pohled pojistného matematika a obchodníka. Jak těžké bylo rozhodování opustit právnickou kariéru a vrhnout se na finanční poradenství? Co nakonec o změně rozhodlo? Na začátek musím říci, že se mi z banky vůbec neodcházelo lehce a vůbec se mi nechtělo opouštět práva, která mají své kouzlo. Byla to obrovská náhoda. Podnikali jsme a podnikáme společně s manželkou Hankou. V roce 1996, kdy jsme byli pro tuto práci osloveni, jsme nikdy o OVB neslyšeli. Uvažovali jsme v té době, že začneme podnikat. Manželka působila jako středoškolská profesorka na gymnáziu, já v bance. Hledali jsme něco nového, ale jen formou podnikatelského přivýdělku. V té době se u nás zastavil náš společný spolužák ze základní školy a přišel s nabídkou podnikat s OVB. Byl to horník, který nikdy nepracoval s penězi, a přišel mi něco povídat o financích. Kývl jsem jen proto, že pro mě bylo zajímavé, co on může vědět o penězích. Když jsem byl poprvé na setkání lidí, kteří byli pozváni ke spolupráci, byla to pro mě obrovská výzva: čeho ti lidé chtějí v oboru financí dosáhnout! Když skončilo představení společnosti, řekli jsme si s manželkou, že do toho půjdeme a dáme tomu rok! A od té doby jsme tady. Co vás nejvíc na současné práci baví? Nejvíc se mi líbí práce s lidmi. Vždycky jsem sportoval, dokonce jsem hrál druhou ligu volejbalu, sedmnáct let jsme s manželkou tancovali folklór, takže jsme vždycky byli v kolektivu. A když jsem přišel do banky, byla komunikace jiná. Na jedné straně jsem byl já, na druhé straně klienti. Nebylo to ono. Když jsme pak s manželkou začali pracovat v OVB, je tu takový strukturální systém, že si každý musí nového člověka přivést. A jediná možnost, jak člověka ve firmě udržet, je něčím ho zaujmout. To mě udrželo a dodneška drží ve firmě. Přicházejí noví lidé s novými nápady, kteří OVB obohacují. Vždy jsem toužil něčeho dosáhnout a práva mě naučila trpělivosti. V hierarchii firmy jste se dostal až na zemského ředitele. Jak se vaše kariéra u OVB od počátku podnikání vyvíjela? Jak už jsem říkal, na začátku jsme do toho s manželkou šli s tím, že to zkusíme. Vzhledem k tomu, že jsem pracoval v bankovnictví, nemohl jsem v oboru financí pracovat, takže spolupráci s OVB nejprve podepsala manželka. Pomáhal jsem zatím formálně, jezdil jsem školit, ale zpočátku jsem se nemohl účastnit žádných obchodů.vyznávám krédo: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Nikdy jsem nevzal žádného klienta, kterého jsem měl

13 v bance v portfoliu, a jsem na to dodnes hrdý. Po roce ale byla naše firma tak velká, že bylo jasné, že manželka musí časem skončit v zaměstnání. Za rok a půl se manželka dostala na pozici BL a já dal výpověď v bance. Do devíti měsíců jsem byl GST a pak už to šlo velmi rychle tak, jak umožňuje kariérový plán. Z pozice BD na RD jsem si to Byla pro mě obrovská výzva vidět, čeho chtějí lidé z OVB v oboru financí dosáhnout. o něco prodloužil, trochu jsem si to užil. Ale zase z pozice RD na LD jsem se oproti kariérovému plánu dostal dříve. Jak vnímáte vaše rodinné podnikání? Otázka, jak to vypadá při společném podnikání manželů, padá velmi často. Většina lidí má za to, že je to jednodušší. Samozřejmě, že v něčem to tak je. Ale zároveň stejnému businessu musíte dávat dvojnásobek času: manželčin a můj. Přicházejí splíny, neúspěchy, jak to bývá všude. Měli jsme oba to štěstí, že splíny na nás přicházely střídavě, takže jeden druhého mohl podržet. Jinak by to asi bylo horší. Obdivuji lidi, co podnikají sami a všechno zvládnou. S OVB podniká také vaše starší dcera Dita, jak k tomu došlo? Rodinné podnikání vlastně vzniklo z určité potřeby, protože naše firma v tu dobu, kdy jsme uvažovali, že bychom přibrali starší dceru, byla regionální. To znamená Jihomoravský a Severomoravský kraj, občas něco v Čechách a samozřejmě na Slovensku. Protože jsme ale jezdili do Prahy na různá jednání, toužili jsme otevřít Prahu. Dokonce už jsme měli pražskou firmu, kde bylo dvaasedmdesát lidí, které jsme školili. Mysleli jsme si, že je všechno v pohodě, že se pražská část firmy udrží, a nechali jsme jí určitou volnost. Těch dvaasedmdesát lidí ale zmizelo v propadlišti dějin. Dcera tehdy končila střední školu, uvažovali jsme, kam půjde. Chtěla do Prahy, ale taky ještě nebyla vyprofilovaná. Šla studovat Vysokou školu ekonomickou, tak jsme ji požádali, jestli by do toho šla. Ona měla samozřejmě své vize, přesto jsme ji přemluvili. Začala se vzdělávat v oboru financí, respektive produktů a začala budovat firmu. Po dvou letech vygenerovala docela slušnou firmu, zaujalo ji to a dá se říci, že už ve třetím ročníku v devět v kanceláři a pracuji tak do sedmé, osmé večer, když ovšem nemám dvoudenní semináře. Na jaké koníčky byste si rád udělal čas? Až budu přesvědčený, že můžu, udělal bych si čas na focení, které je mojí velkou zálibou. Koupím si Harley, budu jezdit s foťákem na rameni a budu fotit. V současné době je mým největším koníčkem vaření. Pokud jsem doma, vařím každý den. Doma jsme také dokončili komfortní vnitřní bazén, takže denně plavu. Co je podle vás nejdůležitější pro nováčky, kteří přicházejí do OVB? Pokud noví spolupracovníci přijdou do firmy, přivede je tam jejich získatel, láká je na vlastní osobnost. Jít dělat finančního poradce je dnes tak zprofanované, že málokdo má sílu jít do toho. Nově přicházející by měli mít víru sami v sebe, aby to vydrželi, pokud v tomto oboru chtějí pracovat, vydělat si peníze a udělat kariéru. Není to jednoduché, ale stojí to za to. Jediná možnost, jak člověka ve firmě udržet, je něčím ho zaujmout a motivovat. 13 vysoké školy patřila mezi nejlepší obchodní vedoucí a postupně mezi nejlepší BD a RD v České republice a v Evropě. V rozhovoru jste řekl, že chcete objevit tajemství lepší organizace svého času. Už jste ho objevil? Většina ovbáků nebo lidí, kteří jsou posedlí prací, vám řekne, že je práce pořád baví. Jeden kolega zemský ředitel na nás apeloval, ať začneme hrát golf. My s manželkou hrajeme už šest let, a to pravidelně jednou ročně Hledám čas, abych se na hřiště dostal alespoň jednou za měsíc. Ale nedaří se mi to. Chtěl bych najít kouzlo častější dovolené. Ale nestýskám si. Nechci říci, že čas nemám, ale zatím vítězí práce nebo zájem či tlak lidí, kteří mě volají na různé semináře motivace do jejich týmů. Kolik hodin denně pracujete? Ovbák pracuje i když spí, protože by se mu jako dobrému manažerovi měly ve snu rodit dobré myšlenky, jak vést a motivovat lidi. Ale můj denní harmonogram je takový, že v osm jsem na nohou, Pavel Slezák Mgr. Pavel Slezák se narodil ve vesnici Šumice, dětství prožil v nedalekých Bojkovicích. Vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích pracoval jako ředitel kulturního domu, zhruba po třech letech nastoupil jako podnikový právník do zbrojařské firmy. V devadesátých letech přešel do bankovnictví. V roce 1997 odstartovala jeho kariéra v OVB. Od počátku mělo jeho podnikání rodinný charakter. Začínal s manželkou Hanou, dnes senior zemskou ředitelkou, později se k jejich podnikání přidala i starší dcera Dita. Mladší dcera Linda studuje vysokou školu a rodiče si přejí, aby se také věnovala rodinnému businessu. Nechávají jí však čas. Pavel Slezák byl opakovaně vyhlášen nejúspěšnějším ředitelem firmy v České republice. V roce 2008 postoupil v kariérovém řádu OVB na pozici zemského ředitele.

14 cesta vzhůru Nově povýšení manažeři v OVB Jiří Šubrt oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Petr Křen) Ing. Zdeněk Volena obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Dana Benáčková) 14 Michaela Bálintová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Miroslav Žemlička) Kateřina Gallusová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Petr Křen) Ivan Machoň obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Pavel Slezák) Kateřina Švorcová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Miroslav Šafr) Mgr. Pavel Slezák regionální ředitel RD zemský ředitel LD Petr Saic obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Pavel Slezák) Ing. Dita Slezáková oblastní ředitelka BD regionální ředitelka RD (LD Pavel Slezák)

15 Alena Jugová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Petr Křen) Ing. František Mašina oblastní ředitel BD regionální ředitel RD (LD Miroslav Žemlička) 15 Ing. Tomáš Kröner obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Dana Benáčková) Pavel Kocourek oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Petr Křen) Vratislav Včelák oblastní ředitel BD regionální ředitel RD (LD Hana Slezáková) Ing. Martin Zoubek oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Pavel Slezák) Aleš Šubrt obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Dana Benáčková)

16 aplaus Představujeme spolupracovníky 16 oblastní vedoucí Karel Synek Datum narození: Znamení: Je Vodnář, mezi nimiž je mnoho vynikajících myslitelů, básníků, vynálezců a vědců. S úsměvem pak dodává, že neví, kde se v jeho případě stala chyba. Stav: ženatý Děti: tříletý syn Původní povolání: Vystudovaný zemědělský inženýr ekonom, od školy ale pracuje pro OVB. V OVB od: srpen 2001 Proč pracuje pro OVB: Baví jej pracovat s lidmi a samozřejmě je to dané také možnostmi, které tu pro každého jsou. První klient: První byli rodiče, což bral jako jakousi generální zkoušku na další klienty. Koníčky: metalová hudba, procházky přírodou, fotografování Oblíbený film: Profesionál s Jeanem Paulem Belmondem Oblíbená kniha: Václav Kaplický Kladivo na čarodějnice Oblíbený obraz: Vybrat jeden konkrétní nedokáže, líbí se mu jich spousta. Oblíbené jídlo: koprovka s kynutým knedlíkem Na co by se nejraději nechal pozvat: na koncert Alice Coopera Na které místo na světě by se rád podíval: Jenom v naší republice jich je nepočítaně, o světě ani nemluví. Oblíbená historická postava: Karel IV., Hus či Masaryk udělali mnoho pro náš národ Kdo jej v životě nejvíc ovlivnil: rodiče a prarodiče Životní krédo: Žít a nechat žít. oblastní vedoucí Karel Svoboda Datum narození: Znamení: Jako Rak rád pomáhá a dává. Váží si dobrých vztahů, je empatický a má rozvinutou fantazii. Stav: rozvedený Děti: dcera Lenka a syn Robert Původní povolání: lesník V OVB od: červen 2003 Proč pracuje pro OVB: Je to nejbezpečnější podnikání se správnou filozofií o skutečném a kvalitním životě. Navíc OVB je o lidech a on má lidi rád. První klient: Byl jím jeho syn a jako začínající poradce se s ním nezapomněl pohádat. Sám říká, že komplikovanější klienti než ti ve vlastní rodině nejsou. Koníčky: sport a OVB Oblíbený film: Hrabě Monte Christo Oblíbená kniha: Erich Maria Remarque Tři kamarádi Oblíbený obraz: pohled na Hradčany Oblíbené jídlo: Má rád párky s hořčicí, protože je to nejrychlejší. Na co by se nejraději nechal pozvat: na rybářskou loď Na které místo na světě by se rád podíval: do Japonska Oblíbená historická postava: Napoleon Bonaparte jedinečný stratég a milovník ženské krásy Kdo jej v životě nejvíc ovlivnil: Sám život a lidé, kteří mu něco říkali a on jim naslouchal. Životní krédo: Dej a bude ti dáno, přej a bude ti přáno.

17 představuje se Hanka Drahoňovská Pokud nemůžeme změnit okolnosti, musíme změnit sami sebe TEXT: Hanka Drahoňovská, oblastní ředitelka OVB FOTO: Nicole Wagnerová Narodila jsem se ve znamení Ryb a myslím, že mě vystihuje charakteristika, kterou jsem našla v jedné knize: Ryby jsou dvanáctým znamením zvěrokruhu, jejich povaha je směsicí všech ostatních znamení. Schopnost organizovat a soustředit se spolu s mírností odráží vnitřní vědomí Panny. Jejich úsudek je stejně spravedlivý a nezaujatý jako soud Vah, u Ryb najdeme i smysl pro humor a soucit typický pro znamení Raka. Nechybí jim ani Střelcova prostořekost, upřímnost a štědrost, zábavymilovní a společenští jsou jako Lev a oddaní povinnosti jako Kozoroh. Ryba ráda škádlí a analyzuje jako Vodnář, nezřídka překypuje idealismem a nadšením Berana. Dokáže se pohybovat rychlostí Blíženců a zrovna tak chytře myslet. Může být klidná jako Býk, má bystrý důvtip a jemný půvab kombinovaný se záhadnou pronikavostí Štíra. Ryby vycítí každou neřest i ctnost a poznají každou léčku. Z toho všeho vyplývá, že jsme pro své okolí občas hádankou, někdy působíme jako výstřední podivíni. Tak praví kniha, sama za sebe bych ještě doplnila: nezraditelná intuice, šestý smysl, empatie a uličnický humor. Tak to je moje maličkost. Ve svém životě jsem si přála být učitelkou cizích jazyků, letuškou a právničkou. Mám ráda kontakt s lidmi. Vše se mi již splnilo, i když trochu jinak. Místo letušky jsem po revoluci průvodcovala, tlumočila a hodně cestovala. Právničkou jsem chtěla být proto, abych mohla chránit spravedlnost. Mám právě před státnicemi, takže právu budu zase o kousek blíž. Před tím, než jsem se seznámila s OVB, jsem zvažovala práci v advokátní kanceláři. Pak mě ale moje spolužačka z VŠ pozvala na pohovor do OVB. Filozofie firmy mě okamžitě uchvátila. Myšlenka pomáhat lidem a měnit jim v jejich prospěch život je mi vlastní odmala. Věděla jsem, že tato činnost by mě mohla naplňovat. Jen jsem měla pochybnosti o sobě. Jak se jako žena můžu prosadit v tomto tvrdém businessu? Přesto jsem se hned pustila do práce, měla jsem denně minimálně čtyři schůzky, u toho jsem musela zvládat starost o dceru a chod domácnosti. Byla jsem zřejmě ideální spolupracovník. Na nic jsem se příliš nevyptávala, o ničem jsem dlouze nepřemýšlela, nehledala důvody, proč by to nemělo fungovat, prostě jsem se do toho s patřičným nadšením pustila. Klienti si mě rádi doporučovali, nestíhala jsem. Již od prvního měsíce jsem měla na tehdejší dobu vysoký a stabilní výkon na spoustě smluv. Jsem nezaměstnatelný člověk. Nerada jsem závislá na rozhodnutí ostatních, někdy nesmyslných. Proto mi práce v OVB vyhovuje. Vím, že veškerá rozhodnutí jsou na mně, a také že za ně nesu odpovědnost. Za nikoho se neschovám. Trochu mě mrzí, že mé původní obavy o tvrdém mužském světě se částečně naplnily. Naopak mám radost, že se u klientů snažíme jít hodně do hloubky. Mnohdy se pak naše profese prolíná s prací právníka a rodinného psychologa, nejsme jen konzultanty. Ráda vzpomínám na své začátky v OVB. Nějakou dobu jsem bydlela mimo Prahu. Vrátila jsem se do Prahy a měla jediný kontakt na svého spolužáka a kamaráda Milana z vysoké školy, jinak jsem vůbec nikoho neznala. Tento kamarád mi byl v mých prvních krůčcích nápomocen, s manuálem v ruce, po týdnu u OVB, jsem mu předčítala analýzu. Tou jsme se společně prokousávali asi čtyři hodiny. Už dlouho jsem se sama sobě tak nezasmála, nebyla jsem si jista, zda financím někdy porozumím. Jak jsem později pochopila, je to dilema téměř každého začátečníka. Kamarád se ale po mé vyčerpávající prezentaci rozhodl, že se chce stát mým klientem. Byl nadšený, že taková služba existuje, a doporučil mě svým známým, kteří se stali naprosto samozřejmě také mými klienty. Tato podpora a důvěra ze strany kamaráda mě dostala tam, kde jsem dnes, za což musím Milanovi moc poděkovat. Co se týká koníčků, ráda cestuji, procházím se přírodou, studuji cizí jazyky nebo zajdu do divadla. Už se těším, až opráším hru na klavír, v současné době začínám s golfem, což je úžasný relax. Miluji dobré jídlo, především španělské, nějakou dobu jsem totiž ve Španělsku na Pobřeží pomerančového květu žila. Ačkoliv zbožňuji sluníčko, bílé pláže s palmami a panenskou přírodu, tentokrát udělám změnu a po státnicích pojedu s partnerem objevovat krásy přírody v Norsku. V budoucnu bych moc ráda navštívila Tibet a chtěla bych se také setkat s Dalajlámou, jehož si velice vážím. 17

18 blahopřejeme Gratulujeme našim jubilantům k narozeninám 18 LEDEN Andrýsek Dušan, Apfelthalerová Milena, Baštová Eliška, Bárta Tomáš, Bláhová Olga, Blažek Lubomír, Březina Bohumír, Bureš Vladislav, Cyprysová Marcela, Černá Monika, Červená Jana, Červený Josef, Doležalová Jarmila, Dostál Miroslav, Dvořáková Daniela, Dvořáková Lenka, Erlebachová Zdeňka, Fabiánková Hana, Fečo Martin, Fikrlová Eva, Florusová Jarmila, Fryčková Jana, Gavlík Pavel, Götz Evald, Gredecká Olga, Gregušová Hana, Hanáčková Simona, Hanzalová Lenka, Herk Vladimír, Hnátek František, Holba Petr, Holmanová Jindra, Horák Pavel, Hrdina Jan, Hromas Jan, Hynková Simona, Chotěborská Petra, Janušková Daniela, Jáša Václav, Ježková Vladislava, Jirásková Naděžda, Jirmanová Jana, Jonová Danuška, Kapounek Svatopluk, Kaprhál Martin, Karlíková Romana, Kejdová Marika, Klouda Eduard, Klukan Alexander, Knittl Zdeněk, Kolář Jiří, Kostková Věra, Kovář Jaroslav, Kozová Věra, Krajníková Marta, Krautová Jana, Krišalová Lenka, Kročáková Eva, Krucký Jiří, Kudláčková Vendula, Lála Petr, Linhart Ladislav, Madeja Roman, Makovická Eva, Malíková Eva, Malý Jiří, Marková Emilia, Martínek Jiří, Mašinová Veronika, Merkelová Ivana, Michálková Olga, Milich Roman, Mošnová Jana, Motal Milan, Musil Josef, Náhlovská Helena, Najmanová Lenka, Ochman Petr, Petrus Ladislav, Pflégerová Věra, Píchová Jarmila, Píchová Květoslava, Prachařová Vlasta, Prodělalová Mirka, Rain Jaromír, Reiner Jan, Samková Lucie, Samotná Jarmila, Selingerová Michaela, Schvaiger Jaroslav, Skalická Jarmila, Skřebský Milan, Slabihoudek Petr, Slezáková Hana, Sluková Zdeňka, Svobodová Eva, Ševčík Bohumil, Šindlerová Hana, Šlancová Jiřina, Šlapák Josef, Šopík František, Štěch František, Štrunc František, Tartaini Karel, Tříško Antonín, Tyllová Dagmar, Ustrnulová Marie, Vachunková Alena, Vaněčková Marie, Vavřín Richard, Vítková Irena, Vočadlo Martin, Vyvialová Jana, Zatřepálková Helena, Zděnek Petr, Zenkerová Kamila, Zpěváková Šárka, Zunová Jitka, Žákovcová Věra, Žalud Michal ÚNOR Adamčík František, Bátěk Svatopluk, Bohdálková Jarmila, Bureš Radomil, Burešová Zuzana, Caudr Roman, Čermák Miloslav, Černohous Pavel, Červenková Renata, Čiháková Michaela, Čížek Zdeněk, Dobrovodský Alois, Dušová Alena, Effenbergerová Jana, Faustová Alice, Formáček Zdeněk, Fritsch Josef, Frnková Renata, Germanová Jiřina, Hanák Jan, Hanková Soňa, Havel Petr, Hellerová Lenka, Holub Jiří, Horák Jan, Hrbek Jaroslav, Hubáček Pavel, Hyneš Pavel, Chalupová Anděla, Chalupová Ingrid, Jalovecký Jiří, Janošcová Jana, Janovská Gabriela, Jansa Jaroslav, Jelínek Václav, Jestřáb Vladimír, Jetenská Barbora, Jindra Jaroslav, Jurášek Vladimír, Justinová Gabriela, Kašná Lenka, Kaliba Josef, Kittlerová Miroslava, Klapková Martina, Kolárik Michal, Košťálová Jaroslava, Kovář Emil, Kovářová Blažena, Kraft Jiří, Krákorová Eva, Kremer René, Křížová Jiřka, Kváč Tomáš, Lacko Peter, Laštovka Vladimír, Lemermanová Olga, Levcová Jana, Mesiačková Danuše, Michálek Lukáš, Miketa Arnošt, Minster Petr, Mrázová Daniela, Müller Ján, Musilová Dana, Novák Miloš, Omasta Petr, Pečeňová Drahomíra, Pitáková Alena, Polcarová Agata, Procházková Květoslava, Pustówka Rudolf, Rejsová Tamara, Skoták Štěpán, Slabý Jindřich, Smrčka Jaroslav, Spěšný Karel, Spudilová Radka, Stehlíková Jaroslava, Strejc Libor, Surma Jaroslav, Svoboda Jiří, Synek Karel, Syselová Světla, Sýkora Lukáš, Šedivý Zdeněk, Šefl Stanislav, Šimková Olga, Števová Hana, Štěpánek Bohuslav, Tadralová Markéta, Tejmlová Věra, Tomšová Jiřina, Tyrpák Jozef, Uhýrek Václav, Ujka Jakub, Vajsejtl Pavel, Vališ Jaroslav, Vaňková Miluše, Varmuža Jiří, Velich Ladislav, Voltr Václav, Vontszemüová Světluše, Wojtaszek Eduard, Žáčková Monika, Ženíšková Jana, Žemlička Miroslav, Žinčík Roman, Žipaj Milan BŘEZEN Absolín Ladislav, Adámek Miroslav, Anderlová Jana, Aubrechtová Iva, Bak Petr, Bartošová Marie, Barvík Milan, Bastl Jiří, Beran Milan, Bienert Lubomír, Borovský Jiří, Burian Karel, Cvrček Jiří, Cúth Marian, Damašek Jindřich, Danielová Danuše, Fabián Vladimír, Fenclová Libuše, Fidrmuc Rostislav, Floriánová Zdeňka, Frebort Milan, Fučík Bohumír, Götzová Jana, Hanzelka Michal, Hájková Jana, Hájková Jaroslava, Habermannová Martina, Hásek Petr, Hladík Václav, Hlaváček Petr, Holub Martin, Hrubý Jiří, Huspeková Vendula, Chejnovský Jiří, Chládková Libuše, Choura Martin, Chvojková Hana, Janata Josef, Janík Přemysl, Jartymová Jana, Jelínková Zlata, Jindrová Jiřinka, Jílková Hana, Johnová Markéta, Káňa Josef, Kašpar Zdeněk, Konečný Jiří, Korba Ľubomír, Koutská Štěpánka, Kožmínová Petra, Král Petr, Krhovská Eva, Krug Wolfgang, Křečková Jaroslava, Křivánková Lenka, Kříhová Marie, Kučerová Hana, Kycltová Jarmila, Loucký Miloslav, Maňásková Hana, Máchová Zdenka, Mikolášková Marie, Mikulíková Jarmila, Mildorfová Marie, Miřijovská Ludmila, Mlynaříková Monika, Mráčková Pavlína, Mrázková Miroslava, Nedbal Miroslav, Nedielka Tomáš, Nedvědová Hana, Nováková Martina, Novotná Ivanka, Nulíčková Alena, Pavlík Milan, Páč Josef, Pokorný Pavel, Poláková Alena, Poledníková Alena, Procházková Eva, Prosová Lenka, Prouzová Kamila, Přidal Tomáš, Rajglová Věnceslava, Rašková Šárka, Richter Jan, Rudčenko Ivan, Rypáček Miroslav, Sarikudisová Olga, Savytska Viktoria, Schejbalová Lenka, Schmid Jindřich, Sklenářová Renata, Skohoutilová Miroslava, Skopalová Miroslava, Sluka Rudolf, Sokolová Lenka, Stehlíková Helena, Stránská Miroslava, Studená Jana, Suchá Anežka, Svoboda Jiří, Šindelář Zdeněk, Šleboda Miroslav, Štrohalm Pavel, Šturmová Jaroslava, Šumpelová Helena, Švábová Jindra, Švátora Miroslav, Tietze Josef, Tomačková Miloslava, Trunda Bohumil, Tunová Zuzana, Váchalová Emilie, Veselá Mirka, Veselý Jiří, Vlček Zdeněk, Vohánka František, Voith Oldřich, Vondrová Zdenka, Votípka Petr, Vránová Jaroslava, Warzeszka Roman, Zamarská Milena, Zlatušková Jitka

19

20 den s 7:30 Z dob strávených u ozbrojených složek jsem si odnesl disciplínu, která mi dnes velice pomáhá. Pavel Kolář 20 Osmadvacetiletý oblastní vedoucí Pavel Kolář je původem z Moravy, z Přerova, a jednou nohou je na Moravě přítomen i dnes vedle kanceláře v Praze pomáhal vybudovat kancelář OVB v Olomouci a Třinci. Morava je pro mě srdeční záležitost, přiznává. Původně nic nenasvědčovalo, že by se z něj jednou stal finančník, ve školních letech k podobné kariéře rozhodně neinklinoval. Byl jsem spíš takový ten akční typ, co se smál těm, co chodí v kravatách, přiznává s úsměvem. Vystudoval nábytkářství, už během studia mu ale bylo jasné, že tohle nebude to, co by opravdu jednou chtěl dělat. Toužil po dobrodružství, což jej krátce po škole zavedlo až ke 4. brigádě rychlého nasazení. Zvládl tvrdý výcvik, který směřoval k účasti ve vojenské misi v Bosně. Před odletem ale nakonec přišla příležitost pracovat u policie v útvaru pro ochranu ústavních činitelů, které se Pavel chytil. Tehdy jsem si řekl, dost bylo běhání po lese, jdu mezi lidi, vypráví s úsměvem. V útvaru pro ochranu ústavních činitelů strávil šest let. Postupem času jsem si uvědomil, že stát u prezidentské ložnice pro mě nebude úplně ta pravá kariéra, potvrzuje. Začal hledat jiné způsoby, jak se realizovat, a seznámil se s oblastním ředitelem OVB Pavlem Černým. Vstoupil jsem do strukturálního systému jedné firmy, kde jsem budoval obchodní tým, a na mém seznamu se objevilo jméno Pavel Černý. Tak jsem mu zavolal, jestli si nechce u mě přivydělat. Pozval si mě do kanceláře a pak už šlo vše poměrně rychle já začal dělat u něj, vzpomíná s úsměvem. Zpočátku působil ve vedlejším pracovním poměru a dál zůstával u policie, což tehdejší legislativa umožňovala. Postupem času ale přišla nutnost volit další cestu životem. Ve chvíli, kdy mé příjmy převýšily příjmy mých nadřízených u policie, už to začal být problém, takže jsem nakonec udělal celkem radikální rozhodnutí a od roku 2005 se plně věnuji práci u OVB, říká. Výměny své původní, relativně dobrodružné profese za finanční poradenství nelituje. Ve finanční branži si člověk užije dobrodružství a adrenalinových zážitků až dost, směje se. Své práci se snaží věnovat na sto procent, takže volného času mu mnoho nezbývá. Ten, který má, se však Pavel Kolář snaží využít naplno. Mám přítelkyni, se kterou se přes pracovní týden moc nevidíme, o to více se snažíme jeden druhému věnovat, když už je čas, říká. Pavel má rád sport jakéhokoli druhu a nejraději vyráží na hory, kde čerpá síly. Svůj časový rozvrh si Pavel Kolář může do velké míry určovat sám, přesto však do kanceláře obvykle doráží kolem půl osmé ráno. 8:00 Při snídani se psychicky připravuji na celý den, pak už nejsem k zastižení a zastavím se až večer. Pracovní den začíná snídaní na balkoně. Zatímco si Pavel pochutnává na bábovce, kterou mu připravila přítelkyně, projde si diář, zkontroluje y a dává si v hlavě dohromady, co všechno jej dnes čeká.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

TOP 2011 ZNÁME JMÉNA VÍTĚZŮ

TOP 2011 ZNÁME JMÉNA VÍTĚZŮ Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. duben 2012 ročník III TOP 2011 ZNÁME JMÉNA VÍTĚZŮ OK Life nový exkluzivní produkt v segmentu OK Zabezpečení 3

Více

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13 k v ě t e n 2 0 1 0 / 5 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Na špičce jazyka Eva Brixi Hana Krbcová Na špičce jazyka Cítím tvé

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2011 ÚVODNÍK Slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, těší nás, že vám po třech měsících můžeme opět zprostředkovat díky našemu firemnímu zpravodaji aktuální

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš Almanach? Má-li být almanach ukázkou toho nejtypičtějšího za uplynulé období, muselo by v něm být všechno, co se v této době povedlo a co vítězilo, ale také s čím se zápasilo a co někdy pokulhávalo. Jenže

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA Miroslav Kalousek rozhovor / 14 Jiří Grygar proti šarlatánství / 12 Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 Gaudeamus slaví 60 let

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII?

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? profi 5 /2013 PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? SOS CONSULTING JAK SE HRAJE V PRVNÍ LIZE FLEXI POD LUPOU PŘÍLOHA PENZIJNÍ FONDY PŘÍLOHA POVINNÉ RUČENÍ Petr Kučera Bude

Více

ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá

ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá TÉMA: Za vším hledej ženu, aneb Jsou skutečně kvóty pro ženy potřeba? PROFIL TÜV SÜD: Velký třesk před 150 lety SLOUPEK INVESTORAge, aneb Co přidat

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se.

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se. listopad 2008 Žena, která se neztratí MOJE HLAVA V PRACOVNÍ DOBĚ Eva Brixi Červené listí Možná sníh Polibek k tobě jede na saních Zavírám oči Slyším smích Zajíci tančí na polích Slibuji Co už víš Nebudu

Více