penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá"

Transkript

1 OVB Journal duben 2008 Pro OVB penzijní reforma již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá Všichni žijeme pod jednou oblohou Rozhovor se zemskou ředitelkou Danou Benáčkovou Dobrý manažer pracuje, i když spí Rozhovor se zemským ředitelem Pavlem Slezákem

2

3 editorial Vážení a milí čtenáři i spolupracovníci, v lednu 2008 jsme Vás informovali o připravovaných změnách a úpravách našeho časopisu v návaznosti na celkovou koncepci změn v OVB. Dnes držíte v rukou první číslo OVB Journalu Není náhodou, že jeho vydání bylo časově nachystáno tak, aby se k Vám dostalo právě v den FKT. OVB Journal se změnil. Má novou koncepci, grafiku, členění jednotlivých rubrik, nového šéfredaktora a také nové spolupracovníky. Bude mít i novou internetovou podobu, na níž intenzivně pracujeme. A jaký by měl nyní OVB Journal být? V průběhu roku 2008 se stane firemním magazínem pro Vás a o Vás, což znamená, že bude přinášet informace týkající se podpory prodeje, bude referovat o Vás a Vašich úspěších, přinášet rozhovory s našimi nejlepšími a motivovat tak ostatní. Jedním ze stěžejních cílů, který sledujeme, je posílení značky a sounáležitosti s OVB Allfinanz. A nyní již pojďme k číslu, které držíte v rukou. Dozvíte se například, jak bude nyní fungovat oddělení reklamací v úseku řízení odbytu, nebo o hlavní náplni nově vytvořeného oddělení ADServisu. Seznámíte se s přípravami systému CRM, který vnese nový moment do správy portfolia klientů a který začíná u každého obchodníka, a získáte přehled o procesu vzdělávání OVB. Změny v marketingové podpoře a řízené komunikaci nebo posilování PR jsou dalšími tématy, která pro Vás redakční tým OVB Journalu připravil. Dovedu si představit, že Váš zájem se upře na informace o urychlení výplaty provizí a inovaci v systému odměňování a hodnocení pracovní aktivity nováčků. V rozhovorech se zemský ředitel Pavel Slezák přiznává, že pracuje, i když spí, protože se mu ve snu rodí myšlenky, a zemská ředitelka Dana Benáčková je úspěšná, protože činí úspěšnými druhé. Rád bych Vás upozornil na analytické téma o penzijní reformě a následně na připravenost OVB na penzijní reformu. Klient OVB muzikant Marcel Marek si od spolupráce s OVB slibuje, že ho již nikdy neopustí nabytý pocit finanční svobody. Redakční tým pro Vás také připravil fotogalerii o aktivitách společnosti v uplynulých třech měsících, které probíhaly v duchu setkání a oslav. A také se seznámíte s dalšími spolupracovníky OVB. Dovolte mi, abych při této příležitosti poblahopřál všem povýšeným spolupracovníkům, nejen manažerům, které můžete v OVB Journalu najít, a popřál jim mnoho dalších podnikatelských úspěchů v rámci OVB Allfinanz, a.s. Těším se na úspěchy dalších spolupracovníků. Srdečně Váš Pavel Uzel, předseda představenstva OVB Allfinanz 3

4 obsah OVB Info OVB tým Téma Analýzy 6 Novinky ze Servisního centra 16 Aplaus: představujeme spolupracovníky 24 Jak pokračovat v penzijní reformě 32 Vysvětlujeme klady a zápory investičního životního pojištění 18 Blahopřejeme k významným životním jubileím 4 8 Bilancujeme rok Pro OVB penzijní reforma již začala 20 Den s BL Pavlem Kolářem 14 Cesta vzhůru: povýšení v uplynulém čvrtletí 62 Důležité akce v roce 2008

5 OVB v Akci Partneři image rozhovory 38 Společenské akce konané v období prosinec až únor 48 Představujeme společnost Wüstenrot 51 Česká pojišťovna a OVB mají nový společný portál 52 Historie a současnost Českomoravské stavební spořitelny 56 Základní pravidla chování na obchodní schůzce, tipy jak při prvním setkání okouzlit klienty 10 V roce 2008 první povýšený zemský ředitel Pavel Slezák pracuje i ve spánku 34 Zemská ředitelka Dana Benáčková našla v OVB práci, pro kterou se narodila 5 44 Frontman Děda Mládek Illegal Bandu je rád, že se mu někdo stará o finance OVB Journal 1/2008 Vyšlo: v Praze, vychází 4 ročně, evidenční číslo: MK ČR E Vydavatel: OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4-Michle Šéfredaktor: Jaroslava Matoušková; Náměty a dotazy: Redakce, grafická úprava, předtisková příprava: Boomerang Publishing, Nad Kazankou 37/708, Praha 7 Osvit a tisk: D.R.J. Tiskarny Resl s.r.o. Publikace obsahuje údaje platné k datu vydání. Určeno pro vnitřní potřeby.

6 OVB info TEXT: Jaroslava Matoušková FOTO: archiv Novinky ze Servisního centra 6 Servisní centrum po změnách Celé Servisní centrum prošlo reorganizací s cílem přizpůsobit organizační strukturu podmínkám a potřebám finančních poradců. Nová organizační struktura rozděluje Servisní centrum na tři základní celky. Na část, která je procesně mířena na zaměstnance společnosti a společnost jako takovou (Public Relations, personální oddělení, účtárna, správa budovy apod.), na druhou část, jejíž kompetence a odpovědnosti spadají do oblasti informačních technologií a zpracování dat, a na třetí, která je přímo cílena na podporu finančních poradců. Sem patří úsek správy zprostředkovatelů, řízení odbytu a marketingu. Úsek řízení odbytu je prvním komunikačním partnerem pro finanční poradce. Jeho součástí je oddělení reklamace provizí, které již dnes díky nově vytvořenému systému umí dát detailní zpětnou vazbu prodejním strukturám o hlavních příčinách reklamací, a zejména má vytvořeny nástroje, jak reklamacím provizí předcházet. Dalším oddělením v rámci úseku řízení odbytu je oddělení vzdělávání, které v plném rozsahu zajišťuje organizaci základního kvalifikačního stupně vzdělávání dle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, organizuje cyklus vzdělávání CFC a pro další období bude intenzivně spolupracovat na tvorbě aktuálního systému vzdělávání Basic I a II. Zcela nově pak bylo vytvořeno oddělení ADServis, jehož hlavní náplní je přímá podpora finančních poradců v regionech. Každé zemské ředitelství má přiděleného jednoho pracovníka ADServisu, který zajišťuje efektivní komunikaci mezi prodejní strukturou a Servisním centrem a naopak. Pracovníci ADServisu jsou spojovacím článkem mezi prodejem a administrativními procesy. Na základě poznatků ze sítě, konzultací s vedoucími manažery prodejní sítě, ale i jednotlivými reprezentanty umějí pracovníci ADServisu dát jasnou zpětnou vazbu Servisnímu centru, zda procesy zde nastavené a realizované jsou prováděny efektivně, zda jsou dobře nastaveny a zda skutečně sledují stejný cíl, jako mají finanční poradci a celá OVB, to znamená kvalitní servis pro klienta a kvalitní prodej. Posilujeme Public Relations a řízenou komunikaci Cílem nové koncepce řízené interní komunikace je zajistit pravidelnou a včasnou komunikaci se spolupracovníky a posílit korporátní kulturu. Podrobné, přesné a včasné informace jsou základem pro kvalitní činnost. Vzhledem k tomu bylo nastavení jasně definovaného směru komunikačních toků prvním z projektů, který byl zahájen, dokončen a nastaven. V první řadě byly definovány typy zpráv v praxi to znamená, že každý příjemce je informován o stupni závažnosti zprávy a může identifikovat, zda se od něj očekává odpověď či další akce. Dále pak časové posloupnosti zasílání zpráv, což znamená, že distribuce zpráv probíhá od nejvyšší pozice směrem dolů tak, aby ředitel/vedoucí měl zprávy dříve než jeho tým a mohl jej efektivně řídit. Pro externí komunikaci byl vytvořen Komunikační plán OVB 2008 s cílem profilovat společnost OVB Allfinanz jako odborníka, společnost s kvalitním zázemím, servisem a vztahem k zákazníkovi, posílit tak povědomí o značce OVB a zvýšit loajalitu ke společnosti. Primárním komunikačním cílem je vybudovat povědomí o OVB jako o profesionální společnosti s vedoucím postavením na trhu. Sekundární komunikační cíl má za úkol posílení komunikační pozice společnosti OVB v oblasti produktového finančního poradenství. OVB partnerem Zlaté koruny Součástí balíku externí komunikace je i generální partnerství v soutěži OVB Zlatá koruna Soutěž, která definuje OVB jako společnost s vedoucím postavením na trhu, probíhá od března do září letošního roku. Jméno společnosti se pro rok 2008 stane verbální součástí názvu soutěže. Cíleně tak oslovíme zástupce finančních společností, posílíme svůj kredit mezi odbornou veřejností, zviditelníme se mezi širokou veřejností a mezi malými a středními firmami, které jsou námi dosud nevyčerpaným potenciálem trhu a zdrojem nových zákazníků. Rovněž využijeme široké spektrum doprovodných akcí a prezentačních příležitostí v klasických médiích a na internetu.

7 OVB pomáhá Vytváříme povědomí o OVB jako o společnosti, která pomáhá. Pro tuto oblast se připravuje založení Nadačního fondu OVB, který by měl umožnit vytvoření účinného mechanismu akumulace finančních prostředků a jejich následného efektivního využívání pro podporu všeobecně prospěšných činností a projektů nejrůznějšího zaměření (například v oblasti zdravotnictví, školství, ekologie, sportu, kultury apod.). Nadační fond OVB tak bude finančně podporovat různorodou charitativní činnost cílenou na konkrétní potřebná sdružení a osoby. Činnost Nadačního fondu OVB se bude provádět celorepublikově formou realizace cílených nadačních příspěvků a plošně působících nadačních programů. Připravujeme nový systém CRM Tento systém, jenž vnese nový moment do správy portfolia klientů, začíná u každého obchodníka. Přináší informace o aktuálních datech klientů i vlastní podřízené struktury. Zefektivní práci s daty klientů, zvýší rychlost zpracování produkce dodané na Servisní centrum a urychlí výplatu provizí. Ambiciózní perspektivy úspěchu vyžadují technická řešení, která v dostatečné míře drží krok s požadavky konkurence. Téměř 9600 pracovníků a finančních poradců OVB ve všech 14 národních společnostech bude mít brzy k dispozici nový nástroj pro řízení více než 2,5 milionu klientů. Společnost OVB v současné době koncipuje v rámci výrazně inovačně zaměřeného projektu nový systém CRM (Customer Relationship Management), který obsahuje všechny funkce pro komfortní evidenci, správu a péči o data týkající se klientů, žádostí, smluv a finančních poradců. I přes technickou jednotnost zohledňuje pro všechny uživatele nejen rozdílné místní podmínky, ale odráží i zvláštnosti příslušných prodejních struktur a s tím spojené specifické procesy. Nový systém CRM bude v České republice zaveden v srpnu 2008, postupně se přidají další země. Unikátní systém vzdělávání Vzdělávání CFC probíhá ve spolupráci s institutem St. Gallen Institut Synthegra a renomovaným týmem profesorů mezinárodně uznávaných univerzit European Examination Board for Financial Management (EEBFM). Evropská akademie finančního managementu (EAFM) společnosti OVB bude společně s institutem St. Gallen Institut Synthegra AG po celý rok intenzivně připravovat spolupracovníky OVB na mezinárodní závěrečnou zkoušku pro získání pozice Certified Financial Consultant (CFC). Tento certifikát je stabilním základem a nejlepším předpokladem jejich cesty k těm nejvyšším pozicím. Ve vzdělávání je kladen velký důraz na zprostředkování znalostí finančních oborů takovým způsobem, aby se posluchač maximálně přiblížil praxi a mohl své znalosti okamžitě aplikovat. V rámci soft skills se vyučují různé metody, které zjednodušují každodenní práci finančních poradců a umožňují jim při poradenských rozhovorech vystupovat profesionálně a úspěšně. V současné době pokračuje cyklus vzdělávání CFC, kdy odstartoval již 3. cyklus, kterého se účastní 21 spolupracovníků. Aktivně se pracuje na update Basic 1 a Basic 2 s cílem poskytnout vedoucím pracovníkům aktuální vzdělávací programy. Marketingová podpora Za aktivní spoluúčasti pracovních týmů a účasti spolupracovníků byla vytvořena a testuje se nová verze Finanční a segmentové analýzy (Finanční analýza), která byla přizpůsobena potřebám aktivního prodeje. Stejným způsobem byly aktualizovány i příručky 10 minut denně a 2 hodiny týdně. V dalších měsících se bude intenzivně pracovat na marketingové příručce náboru nových spolupracovníků, která bude popisovat firmu a atraktivitu práce finančního poradce. Připravují se nové reklamní materiály, rovněž bude prověřen sortiment a dodavatelé reklamních předmětů. V rámci marketingové podpory byla také nastavena koncepce sponzoringu, kterou bude později řešit Nadační fond OVB. Jedna z nejdůležitějších novinek na závěr. V rámci výběrového řízení byl vybrán partner pro dlouhodobou reklamní spolupráci významná mezinárodní síťová agentura rmg.connect. Naším prvotním společným úkolem bude vytvoření marketingové komunikační strategie pro rok 2008 a současně zahájení spolupráce při tvorbě prodejních brožur, propagačních materiálů, realizace out - doorových a indoorových reklamních kampaní, tvorba corporate identity, podpora v oblasti grafických prací (návrhy pozvánek, materiálů pro eventy ) a jiných podpůrných materiálů. Cílem tohoto dlouhodobého projektu je vybudovat kvalitní marketingovou podporu pro naše finanční poradce a zviditelnit značku OVB na českém trhu. 7

8 OVB info TEXT: Eva Sovová, Jaroslava Matoušková FOTO: Jan Zavřel Úspěch je věcí cílených aktivit 8 Rok 2007 byl pro OVB Allfinanz ve znamení zvratů. Odchod téměř jedné třetiny produkce však společnost neoslabil. Všem spolupracovníkům, kteří spojili síly, se podařilo udržet OVB na pozici jedničky na trhu. OVB Allfinanz, a.s. se daří zavádět koncepční změny a zvyšovat kvalitu řízení. Došlo i k posílení úlohy Servisního centra, které se po třech měsících změn skutečně stává důležitým servisním a poradenským střediskem všech finančních poradců. Změna koncepce nebyla záležitostí jednoho člověka, na změnách se s různou mírou odpovědnosti a kompetencí účastnili a účastní všichni, jak spolupracovníci, tak zaměstnanci OVB. Cílem Servisního centra je nyní poskytnout spolupracovníkům takový servis a zázemí, který jim zabezpečí maximální možnost koncentrovat se na nezávislou rodinnou finanční analýzu, říká Pavel Uzel, předseda představenstva OVB Allfinanz. V Servisním centru bude uveden do provozu nový informační systém, který detailně zachytí jednotlivé obchodní případy ve všech strukturách OVB. Program umožní roztřídit veškeré uzavřené obchody podle nastavených parametrů od vyplácení provizí až po přehled obchodů s jednotlivými partnery. Databáze informací bude důležitým zdrojem, který přispěje k lepší komunikaci se všemi partnery. Cílem je urychlit provizní běh a stáhnout ho o pět až sedm dnů, vysvětluje Pavel Uzel. Chceme být spolehlivým partnerem a plnit své finanční závazky vůči spolupracovníkům v co nejkratších termínech. Z dlouhodobého hlediska tak tento nový informační systém umožní, aby si každý jednotlivý spolupracovník mohl zvolit výplatu provize jednou nebo dokonce dvakrát do měsíce. Výraznou změnu nyní zaznamená i řízení kvality obchodu. Vedoucí pracovníci na všech úrovních mají zajištěn přístup ke všem nezbytným informacím o uzavíraných obchodech ve své struktuře. To jim umožní podstatně lepší řízení každého spolupracovníka na nižší pozici. Vedoucí získají důležitý přehled o kvalitě uzavíraných obchodů a své spolupracovníky na nižších Boj nevyhraje rychlejší nebo silnější, ale ten, kdo vydrží. pozicích tak budou moci lépe podporovat v jejich obchodní aktivitě, předávat jim zkušenosti a pomáhat zkvalitňovat jejich práci, zdůrazňuje Pavel Uzel. Jak dodává, OVB Allfinanz má navázánu spolupráci s celou řadou partnerů a s dalšími o spolupráci právě nyní jedná. Další novinka se týká nových spolupracovníků, kteří od prvního dne spolupráce zaznamenají výraznou inovaci v systému odměňování a hodnocení jejich pracovní aktivity při uzavírání obchodů. Noví spolupracovníci, kteří ještě nezískali licenci, budou mít započítány na svůj účet obchodní jednotky za každý obchod, který byl uzavřen jejich vedoucím s licencí, ale oni schůzku s klientem a jeho vedoucím sjednali. Provizní vyúčtování pak budou všichni noví lidé dostávat od počátku spolupráce přímo od OVB, vysvětluje předseda představenstva. Cílem změny je podpořit motivaci každého nováčka k co nejlepšímu Prodejní síti se nedá nic nařídit, vždy je nutná dohoda. startu a zajistit mu, aby navázal bezprostřední komunikaci s OVB, která se do budoucna stává jeho dlouholetým partnerem. Společnost OVB působí na finančním trhu v Evropě již téměř 40 let. Obchodní úspěchy naší společnosti umožňují, abychom podpořili zajímavé projekty, zdůrazňuje Pavel Uzel. Letos jsme se rozhodli podpořit projekt Zlatá koruna, prestižní soutěž o nejlepší produkty na českém finančním trhu, upozorňuje Pavel Uzel. Zlaté koruny se každoročně účastní všechny přední banky, pojišťovny, leasingové, investiční a další finanční společnosti působící na českém trhu. Strategickým cílem nového představenstva je udržet vedoucí pozici společnosti OVB na českém trhu finančního poradenství. Nadále je třeba pracovat na tom, abychom dosahovali obrat o jednu třetinu vyšší, než mají na trhu ostatní poradenské společnosti. Věřím, že společným úsilím se podaří tyto současné ekonomické ukazatele do budoucna ještě posílit, zdůrazňuje Pavel Uzel. Výzvou pro nové vedení je i to, aby se v České republice stala značka OVB široce známou a společnost OVB Allfinanz a její dobré jméno byly oporou v práci každého spolupracovníka. Zákazníci se k nám s důvěrou vracejí, což potvrzuje kvalitu našeho poradenství. Být součástí OVB není jen výzvou, ale i šancí. Dokážeme poskytovat finanční poradenství na vysoké úrovni a máme bohaté zkušenosti. Lehké situace klientů umí řešit každý, těžké jen OVB Allfinanz, zdůrazňuje předseda představenstva Pavel Uzel.

9 Předseda představenstva OVB Allfinanz Pavel Uzel: Finanční poradenství má obrovskou budoucnost Pavel Uzel oceňuje výborné mezilidské vztahy uvnitř OVB, je loajální ke svým spolupracovníkům a to samé očekává i od nich V čem je podle vás síla OVB? Naše společnost byla založena v Německu v roce Má za sebou 38 let zkušeností a vývoje. Učili jsme trh. V tom jsme jedineční. Na českém trhu začala OVB působit od roku Předchozí zkušenosti jsme zde dokázali rozvinout a dále propracovat. V systému a know-how, které nyní máme, spočívá naše úspěšnost. A to nelze kopírovat. níci obsluhují náš kmen 760 tisíc klientů, kteří již důvěru OVB dali, a naši spolupracovníci vědí, že nesmí s příchodem penzijní reformy tyto klienty zklamat. Na druhé straně si všichni velmi dobře uvědomují, že pouze kvalitním výběrem nových spolupracovníků a neustálým budováním prodejní Co je předpokladem dobré spolupráce s partnery? Jde nám o to získat vždy dobré a seriózní partnery. Rozhodujícími faktory, podle kterých si je vybíráme, jsou stabilita partnerské společnosti, její historie jak z evropského, tak i lokálního hlediska, portfolio produktů a forma řešení jednotlivých obchodních případů. I nyní máme vytipovány další partnerské organizace, které pečlivě pozorujeme, abychom se po čase správně rozhodli, zda s nimi navážeme spolupráci nebo ne. Jedině tak můžeme s dobrým svědomím doporučovat našim zákazníkům jejich produkty a uzavírat s nimi smlouvy. Spolupráce s OVB je samozřejmě pro řadu společností velmi žádoucí. Naše síla na trhu je mnohonásobně vyšší než síla obchodní sítě vlastní společnosti. Nepovyšujeme se. Jsme opatrní. Umět se rychle rozhodnout pro každého partnera umí každý. Umět situaci analyzovat a raději se rozhodnout třeba i nepopulárně, již není tak jednoduché. Na jaké lidi nyní sázíte? Očekávám loajalitu spolupracovníků a stejně tak jsem vůči jednotlivým lidem loajální. Mezilidské vztahy jsou v naší firmě velmi dobré, což usnadňuje celkovou práci. Za to, že jsou naši spolupracovníci ochotni se mnou uskutečňovat změny, které společně připravujeme a naplňujeme, musím všem poděkovat. Jsem rád, že přibyla spousta mladých spolupracovníků, i v nich vidíme budoucnost OVB. Velkou roli v této profesi hraje vzájemná důvěra. A to jak důvěra ve vztahu zákazníků k finančnímu poradci, tak důvěra finančních poradců ve vztahu k Servisnímu centru. 9 Klíčem k úspěchu je tým poradců. O jaký tým usilujete? Jedním slovem: o dobrý! Obě strany tomu ale musí věnovat stejné úsilí, ze strany poradce musí vzniknout vůči společnosti důvěra. Kdo celkovému systému nevěří a je na vážkách, ve své práci neobstojí. Úkolem zdravé společnosti je pak vést každého k osobním a dílčím úspěchům. Na jaké úkoly se nyní především zaměřujete? Na penzijní reformu, která se v ČR očekává v roce Přestože možná odstartuje až za rok, pro naši společnost je již v plném běhu. Musíme mít v předstihu dostatek spolupracovníků, kteří se na penzijní reformu důkladně připravují a připraví. Z jedné strany již dnes stávající spolupracov- Být jedničkou na trhu není jen výhoda, ale také závazek. struktury budou schopni oslovit i klienty nové a zajistit jim odpovídající účast na novém důchodovém systému. Jak chcete udržet OVB v pozici jedničky na trhu a upevnit její pozici? Být jedničkou na trhu není jen výhoda, ale také závazek. Jak vůči našim zákazníkům, tak i vůči našim partnerským společnostem, a hlavně spolupracovníkům. Vyváženost prodejní dovednosti propojená s odborností je ideální stav. A to je cíl, který neustále sledujeme.

10

11 rozhovor 11 Pavel Slezák Dobrý manažer pracuje, i když spí, ve snu se mu rodí myšlenky TEXT: Jana Bohutínská FOTO: Michael Kratochvíl

12 12 Vystudovaný právník, který o sobě tvrdí, že je spíše humanitní než matematický typ. Po právnické kariéře se s veškerou energií začal věnovat podnikání ve finančním poradenství. V OVB patří se svým rodinným týmem, manželkou Hanou a dcerou Ditou, k nejlepším. O osudu zemského ředitele přitom rozhodla náhoda. A také jeho chuť zdolávat nové výzvy. Vyrůstal jste v malé vesnici na Slovácku. Kde přesně to bylo? Pocházím z vesničky Šumice na rozhraní Slovácka a Kopanic. Ale v zápětí jsme se přestěhovali do nedalekých Bojkovic, kde jsem vyrůstal a chodil na základní školu. V současné době odsud pochází také nejvíc našich spolupracovníků. Pak jsme se s rodiči přestěhovali do Uherského Brodu, kde bydlím s rodinou dodnes. I když jsem vystřídal mnoho velkých měst jako je Brno nebo Praha, Uherský Brod je moje domovská stanice. Vzpomenete si, kdy uzrálo vaše rozhodnutí nevěnovat se dřevu, jako váš otec, ale jít do Brna studovat práva? K právům jsem inklinoval vždycky, respektive vždy to pro mě byla zajímavá profese. Ale pevné rozhodnutí přišlo až po ukončení střední školy. Šel jsem studovat práva i z toho důvodu, že jsem nikdy nebyl technický nebo matematický typ. Víc mě to táhlo k humanitním předmětům. Když mám být upřímný, tak na základní škole a v prvních ročnících střední školy jsem nebyl vůbec nijak vyprofilovaný. Spíš jsem si užíval života. Rozhodnutí přišlo těsně před vysokou. Hned po právech jste zamířil do zbrojovky? Ještě než jsem po ukončení právnické fakulty nastoupil jako právník ve zbrojařském podniku, pracoval jsem zhruba tři roky jako ředitel velkého kulturního zařízení. Pak jsem se věnoval právu, ale v devadesátém roce byl boom nových bank, to pro mě byla výzva. Dostal jsem nabídku práce u soudu a v bance, ale finance mě lákaly víc. Když si zpětně zrekapitulujete právnickou kariéru, co vám dala? Naučil jsem se trpělivosti. Vždy jsem toužil něčeho dosáhnout. V každém oboru, ať už to byla kultura nebo pak právnické posty. V životě to nikdy nevychází úplně ideálně. Čekal jsem na nějakou šanci, ale ta nepřicházela, a když ano, znamenala odchod z regionu, kde bydlím. Vždycky to znamenalo stěhování do Prahy. Tomu jsem se chtěl vyhnout, byť jsem v Praze pět let pracoval. A stejně jsem v Praze nakonec částečně skončil. Práva se vám asi při vašem současném podnikání neztratí. V čem vám pomohla nebo pomáhají? Na začátku mého podnikání se práva dala dobře využít, protože klienti byli hodně nedůvěřiví. U právníka měli pocit, že jsou ve větším bezpečí. Měli u nových produktů, které byly v devadesátých letech uváděny na trh, pocit, že právník tomu rozumí, nepodvede je. V současné době se to vrací zpátky. Máme pětatřicet finančních partnerů, hodně produktů a pohled právníka je trochu jiný než pohled pojistného matematika a obchodníka. Jak těžké bylo rozhodování opustit právnickou kariéru a vrhnout se na finanční poradenství? Co nakonec o změně rozhodlo? Na začátek musím říci, že se mi z banky vůbec neodcházelo lehce a vůbec se mi nechtělo opouštět práva, která mají své kouzlo. Byla to obrovská náhoda. Podnikali jsme a podnikáme společně s manželkou Hankou. V roce 1996, kdy jsme byli pro tuto práci osloveni, jsme nikdy o OVB neslyšeli. Uvažovali jsme v té době, že začneme podnikat. Manželka působila jako středoškolská profesorka na gymnáziu, já v bance. Hledali jsme něco nového, ale jen formou podnikatelského přivýdělku. V té době se u nás zastavil náš společný spolužák ze základní školy a přišel s nabídkou podnikat s OVB. Byl to horník, který nikdy nepracoval s penězi, a přišel mi něco povídat o financích. Kývl jsem jen proto, že pro mě bylo zajímavé, co on může vědět o penězích. Když jsem byl poprvé na setkání lidí, kteří byli pozváni ke spolupráci, byla to pro mě obrovská výzva: čeho ti lidé chtějí v oboru financí dosáhnout! Když skončilo představení společnosti, řekli jsme si s manželkou, že do toho půjdeme a dáme tomu rok! A od té doby jsme tady. Co vás nejvíc na současné práci baví? Nejvíc se mi líbí práce s lidmi. Vždycky jsem sportoval, dokonce jsem hrál druhou ligu volejbalu, sedmnáct let jsme s manželkou tancovali folklór, takže jsme vždycky byli v kolektivu. A když jsem přišel do banky, byla komunikace jiná. Na jedné straně jsem byl já, na druhé straně klienti. Nebylo to ono. Když jsme pak s manželkou začali pracovat v OVB, je tu takový strukturální systém, že si každý musí nového člověka přivést. A jediná možnost, jak člověka ve firmě udržet, je něčím ho zaujmout. To mě udrželo a dodneška drží ve firmě. Přicházejí noví lidé s novými nápady, kteří OVB obohacují. Vždy jsem toužil něčeho dosáhnout a práva mě naučila trpělivosti. V hierarchii firmy jste se dostal až na zemského ředitele. Jak se vaše kariéra u OVB od počátku podnikání vyvíjela? Jak už jsem říkal, na začátku jsme do toho s manželkou šli s tím, že to zkusíme. Vzhledem k tomu, že jsem pracoval v bankovnictví, nemohl jsem v oboru financí pracovat, takže spolupráci s OVB nejprve podepsala manželka. Pomáhal jsem zatím formálně, jezdil jsem školit, ale zpočátku jsem se nemohl účastnit žádných obchodů.vyznávám krédo: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Nikdy jsem nevzal žádného klienta, kterého jsem měl

13 v bance v portfoliu, a jsem na to dodnes hrdý. Po roce ale byla naše firma tak velká, že bylo jasné, že manželka musí časem skončit v zaměstnání. Za rok a půl se manželka dostala na pozici BL a já dal výpověď v bance. Do devíti měsíců jsem byl GST a pak už to šlo velmi rychle tak, jak umožňuje kariérový plán. Z pozice BD na RD jsem si to Byla pro mě obrovská výzva vidět, čeho chtějí lidé z OVB v oboru financí dosáhnout. o něco prodloužil, trochu jsem si to užil. Ale zase z pozice RD na LD jsem se oproti kariérovému plánu dostal dříve. Jak vnímáte vaše rodinné podnikání? Otázka, jak to vypadá při společném podnikání manželů, padá velmi často. Většina lidí má za to, že je to jednodušší. Samozřejmě, že v něčem to tak je. Ale zároveň stejnému businessu musíte dávat dvojnásobek času: manželčin a můj. Přicházejí splíny, neúspěchy, jak to bývá všude. Měli jsme oba to štěstí, že splíny na nás přicházely střídavě, takže jeden druhého mohl podržet. Jinak by to asi bylo horší. Obdivuji lidi, co podnikají sami a všechno zvládnou. S OVB podniká také vaše starší dcera Dita, jak k tomu došlo? Rodinné podnikání vlastně vzniklo z určité potřeby, protože naše firma v tu dobu, kdy jsme uvažovali, že bychom přibrali starší dceru, byla regionální. To znamená Jihomoravský a Severomoravský kraj, občas něco v Čechách a samozřejmě na Slovensku. Protože jsme ale jezdili do Prahy na různá jednání, toužili jsme otevřít Prahu. Dokonce už jsme měli pražskou firmu, kde bylo dvaasedmdesát lidí, které jsme školili. Mysleli jsme si, že je všechno v pohodě, že se pražská část firmy udrží, a nechali jsme jí určitou volnost. Těch dvaasedmdesát lidí ale zmizelo v propadlišti dějin. Dcera tehdy končila střední školu, uvažovali jsme, kam půjde. Chtěla do Prahy, ale taky ještě nebyla vyprofilovaná. Šla studovat Vysokou školu ekonomickou, tak jsme ji požádali, jestli by do toho šla. Ona měla samozřejmě své vize, přesto jsme ji přemluvili. Začala se vzdělávat v oboru financí, respektive produktů a začala budovat firmu. Po dvou letech vygenerovala docela slušnou firmu, zaujalo ji to a dá se říci, že už ve třetím ročníku v devět v kanceláři a pracuji tak do sedmé, osmé večer, když ovšem nemám dvoudenní semináře. Na jaké koníčky byste si rád udělal čas? Až budu přesvědčený, že můžu, udělal bych si čas na focení, které je mojí velkou zálibou. Koupím si Harley, budu jezdit s foťákem na rameni a budu fotit. V současné době je mým největším koníčkem vaření. Pokud jsem doma, vařím každý den. Doma jsme také dokončili komfortní vnitřní bazén, takže denně plavu. Co je podle vás nejdůležitější pro nováčky, kteří přicházejí do OVB? Pokud noví spolupracovníci přijdou do firmy, přivede je tam jejich získatel, láká je na vlastní osobnost. Jít dělat finančního poradce je dnes tak zprofanované, že málokdo má sílu jít do toho. Nově přicházející by měli mít víru sami v sebe, aby to vydrželi, pokud v tomto oboru chtějí pracovat, vydělat si peníze a udělat kariéru. Není to jednoduché, ale stojí to za to. Jediná možnost, jak člověka ve firmě udržet, je něčím ho zaujmout a motivovat. 13 vysoké školy patřila mezi nejlepší obchodní vedoucí a postupně mezi nejlepší BD a RD v České republice a v Evropě. V rozhovoru jste řekl, že chcete objevit tajemství lepší organizace svého času. Už jste ho objevil? Většina ovbáků nebo lidí, kteří jsou posedlí prací, vám řekne, že je práce pořád baví. Jeden kolega zemský ředitel na nás apeloval, ať začneme hrát golf. My s manželkou hrajeme už šest let, a to pravidelně jednou ročně Hledám čas, abych se na hřiště dostal alespoň jednou za měsíc. Ale nedaří se mi to. Chtěl bych najít kouzlo častější dovolené. Ale nestýskám si. Nechci říci, že čas nemám, ale zatím vítězí práce nebo zájem či tlak lidí, kteří mě volají na různé semináře motivace do jejich týmů. Kolik hodin denně pracujete? Ovbák pracuje i když spí, protože by se mu jako dobrému manažerovi měly ve snu rodit dobré myšlenky, jak vést a motivovat lidi. Ale můj denní harmonogram je takový, že v osm jsem na nohou, Pavel Slezák Mgr. Pavel Slezák se narodil ve vesnici Šumice, dětství prožil v nedalekých Bojkovicích. Vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích pracoval jako ředitel kulturního domu, zhruba po třech letech nastoupil jako podnikový právník do zbrojařské firmy. V devadesátých letech přešel do bankovnictví. V roce 1997 odstartovala jeho kariéra v OVB. Od počátku mělo jeho podnikání rodinný charakter. Začínal s manželkou Hanou, dnes senior zemskou ředitelkou, později se k jejich podnikání přidala i starší dcera Dita. Mladší dcera Linda studuje vysokou školu a rodiče si přejí, aby se také věnovala rodinnému businessu. Nechávají jí však čas. Pavel Slezák byl opakovaně vyhlášen nejúspěšnějším ředitelem firmy v České republice. V roce 2008 postoupil v kariérovém řádu OVB na pozici zemského ředitele.

14 cesta vzhůru Nově povýšení manažeři v OVB Jiří Šubrt oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Petr Křen) Ing. Zdeněk Volena obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Dana Benáčková) 14 Michaela Bálintová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Miroslav Žemlička) Kateřina Gallusová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Petr Křen) Ivan Machoň obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Pavel Slezák) Kateřina Švorcová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Miroslav Šafr) Mgr. Pavel Slezák regionální ředitel RD zemský ředitel LD Petr Saic obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Pavel Slezák) Ing. Dita Slezáková oblastní ředitelka BD regionální ředitelka RD (LD Pavel Slezák)

15 Alena Jugová obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Petr Křen) Ing. František Mašina oblastní ředitel BD regionální ředitel RD (LD Miroslav Žemlička) 15 Ing. Tomáš Kröner obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Dana Benáčková) Pavel Kocourek oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Petr Křen) Vratislav Včelák oblastní ředitel BD regionální ředitel RD (LD Hana Slezáková) Ing. Martin Zoubek oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Pavel Slezák) Aleš Šubrt obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Dana Benáčková)

16 aplaus Představujeme spolupracovníky 16 oblastní vedoucí Karel Synek Datum narození: Znamení: Je Vodnář, mezi nimiž je mnoho vynikajících myslitelů, básníků, vynálezců a vědců. S úsměvem pak dodává, že neví, kde se v jeho případě stala chyba. Stav: ženatý Děti: tříletý syn Původní povolání: Vystudovaný zemědělský inženýr ekonom, od školy ale pracuje pro OVB. V OVB od: srpen 2001 Proč pracuje pro OVB: Baví jej pracovat s lidmi a samozřejmě je to dané také možnostmi, které tu pro každého jsou. První klient: První byli rodiče, což bral jako jakousi generální zkoušku na další klienty. Koníčky: metalová hudba, procházky přírodou, fotografování Oblíbený film: Profesionál s Jeanem Paulem Belmondem Oblíbená kniha: Václav Kaplický Kladivo na čarodějnice Oblíbený obraz: Vybrat jeden konkrétní nedokáže, líbí se mu jich spousta. Oblíbené jídlo: koprovka s kynutým knedlíkem Na co by se nejraději nechal pozvat: na koncert Alice Coopera Na které místo na světě by se rád podíval: Jenom v naší republice jich je nepočítaně, o světě ani nemluví. Oblíbená historická postava: Karel IV., Hus či Masaryk udělali mnoho pro náš národ Kdo jej v životě nejvíc ovlivnil: rodiče a prarodiče Životní krédo: Žít a nechat žít. oblastní vedoucí Karel Svoboda Datum narození: Znamení: Jako Rak rád pomáhá a dává. Váží si dobrých vztahů, je empatický a má rozvinutou fantazii. Stav: rozvedený Děti: dcera Lenka a syn Robert Původní povolání: lesník V OVB od: červen 2003 Proč pracuje pro OVB: Je to nejbezpečnější podnikání se správnou filozofií o skutečném a kvalitním životě. Navíc OVB je o lidech a on má lidi rád. První klient: Byl jím jeho syn a jako začínající poradce se s ním nezapomněl pohádat. Sám říká, že komplikovanější klienti než ti ve vlastní rodině nejsou. Koníčky: sport a OVB Oblíbený film: Hrabě Monte Christo Oblíbená kniha: Erich Maria Remarque Tři kamarádi Oblíbený obraz: pohled na Hradčany Oblíbené jídlo: Má rád párky s hořčicí, protože je to nejrychlejší. Na co by se nejraději nechal pozvat: na rybářskou loď Na které místo na světě by se rád podíval: do Japonska Oblíbená historická postava: Napoleon Bonaparte jedinečný stratég a milovník ženské krásy Kdo jej v životě nejvíc ovlivnil: Sám život a lidé, kteří mu něco říkali a on jim naslouchal. Životní krédo: Dej a bude ti dáno, přej a bude ti přáno.

17 představuje se Hanka Drahoňovská Pokud nemůžeme změnit okolnosti, musíme změnit sami sebe TEXT: Hanka Drahoňovská, oblastní ředitelka OVB FOTO: Nicole Wagnerová Narodila jsem se ve znamení Ryb a myslím, že mě vystihuje charakteristika, kterou jsem našla v jedné knize: Ryby jsou dvanáctým znamením zvěrokruhu, jejich povaha je směsicí všech ostatních znamení. Schopnost organizovat a soustředit se spolu s mírností odráží vnitřní vědomí Panny. Jejich úsudek je stejně spravedlivý a nezaujatý jako soud Vah, u Ryb najdeme i smysl pro humor a soucit typický pro znamení Raka. Nechybí jim ani Střelcova prostořekost, upřímnost a štědrost, zábavymilovní a společenští jsou jako Lev a oddaní povinnosti jako Kozoroh. Ryba ráda škádlí a analyzuje jako Vodnář, nezřídka překypuje idealismem a nadšením Berana. Dokáže se pohybovat rychlostí Blíženců a zrovna tak chytře myslet. Může být klidná jako Býk, má bystrý důvtip a jemný půvab kombinovaný se záhadnou pronikavostí Štíra. Ryby vycítí každou neřest i ctnost a poznají každou léčku. Z toho všeho vyplývá, že jsme pro své okolí občas hádankou, někdy působíme jako výstřední podivíni. Tak praví kniha, sama za sebe bych ještě doplnila: nezraditelná intuice, šestý smysl, empatie a uličnický humor. Tak to je moje maličkost. Ve svém životě jsem si přála být učitelkou cizích jazyků, letuškou a právničkou. Mám ráda kontakt s lidmi. Vše se mi již splnilo, i když trochu jinak. Místo letušky jsem po revoluci průvodcovala, tlumočila a hodně cestovala. Právničkou jsem chtěla být proto, abych mohla chránit spravedlnost. Mám právě před státnicemi, takže právu budu zase o kousek blíž. Před tím, než jsem se seznámila s OVB, jsem zvažovala práci v advokátní kanceláři. Pak mě ale moje spolužačka z VŠ pozvala na pohovor do OVB. Filozofie firmy mě okamžitě uchvátila. Myšlenka pomáhat lidem a měnit jim v jejich prospěch život je mi vlastní odmala. Věděla jsem, že tato činnost by mě mohla naplňovat. Jen jsem měla pochybnosti o sobě. Jak se jako žena můžu prosadit v tomto tvrdém businessu? Přesto jsem se hned pustila do práce, měla jsem denně minimálně čtyři schůzky, u toho jsem musela zvládat starost o dceru a chod domácnosti. Byla jsem zřejmě ideální spolupracovník. Na nic jsem se příliš nevyptávala, o ničem jsem dlouze nepřemýšlela, nehledala důvody, proč by to nemělo fungovat, prostě jsem se do toho s patřičným nadšením pustila. Klienti si mě rádi doporučovali, nestíhala jsem. Již od prvního měsíce jsem měla na tehdejší dobu vysoký a stabilní výkon na spoustě smluv. Jsem nezaměstnatelný člověk. Nerada jsem závislá na rozhodnutí ostatních, někdy nesmyslných. Proto mi práce v OVB vyhovuje. Vím, že veškerá rozhodnutí jsou na mně, a také že za ně nesu odpovědnost. Za nikoho se neschovám. Trochu mě mrzí, že mé původní obavy o tvrdém mužském světě se částečně naplnily. Naopak mám radost, že se u klientů snažíme jít hodně do hloubky. Mnohdy se pak naše profese prolíná s prací právníka a rodinného psychologa, nejsme jen konzultanty. Ráda vzpomínám na své začátky v OVB. Nějakou dobu jsem bydlela mimo Prahu. Vrátila jsem se do Prahy a měla jediný kontakt na svého spolužáka a kamaráda Milana z vysoké školy, jinak jsem vůbec nikoho neznala. Tento kamarád mi byl v mých prvních krůčcích nápomocen, s manuálem v ruce, po týdnu u OVB, jsem mu předčítala analýzu. Tou jsme se společně prokousávali asi čtyři hodiny. Už dlouho jsem se sama sobě tak nezasmála, nebyla jsem si jista, zda financím někdy porozumím. Jak jsem později pochopila, je to dilema téměř každého začátečníka. Kamarád se ale po mé vyčerpávající prezentaci rozhodl, že se chce stát mým klientem. Byl nadšený, že taková služba existuje, a doporučil mě svým známým, kteří se stali naprosto samozřejmě také mými klienty. Tato podpora a důvěra ze strany kamaráda mě dostala tam, kde jsem dnes, za což musím Milanovi moc poděkovat. Co se týká koníčků, ráda cestuji, procházím se přírodou, studuji cizí jazyky nebo zajdu do divadla. Už se těším, až opráším hru na klavír, v současné době začínám s golfem, což je úžasný relax. Miluji dobré jídlo, především španělské, nějakou dobu jsem totiž ve Španělsku na Pobřeží pomerančového květu žila. Ačkoliv zbožňuji sluníčko, bílé pláže s palmami a panenskou přírodu, tentokrát udělám změnu a po státnicích pojedu s partnerem objevovat krásy přírody v Norsku. V budoucnu bych moc ráda navštívila Tibet a chtěla bych se také setkat s Dalajlámou, jehož si velice vážím. 17

18 blahopřejeme Gratulujeme našim jubilantům k narozeninám 18 LEDEN Andrýsek Dušan, Apfelthalerová Milena, Baštová Eliška, Bárta Tomáš, Bláhová Olga, Blažek Lubomír, Březina Bohumír, Bureš Vladislav, Cyprysová Marcela, Černá Monika, Červená Jana, Červený Josef, Doležalová Jarmila, Dostál Miroslav, Dvořáková Daniela, Dvořáková Lenka, Erlebachová Zdeňka, Fabiánková Hana, Fečo Martin, Fikrlová Eva, Florusová Jarmila, Fryčková Jana, Gavlík Pavel, Götz Evald, Gredecká Olga, Gregušová Hana, Hanáčková Simona, Hanzalová Lenka, Herk Vladimír, Hnátek František, Holba Petr, Holmanová Jindra, Horák Pavel, Hrdina Jan, Hromas Jan, Hynková Simona, Chotěborská Petra, Janušková Daniela, Jáša Václav, Ježková Vladislava, Jirásková Naděžda, Jirmanová Jana, Jonová Danuška, Kapounek Svatopluk, Kaprhál Martin, Karlíková Romana, Kejdová Marika, Klouda Eduard, Klukan Alexander, Knittl Zdeněk, Kolář Jiří, Kostková Věra, Kovář Jaroslav, Kozová Věra, Krajníková Marta, Krautová Jana, Krišalová Lenka, Kročáková Eva, Krucký Jiří, Kudláčková Vendula, Lála Petr, Linhart Ladislav, Madeja Roman, Makovická Eva, Malíková Eva, Malý Jiří, Marková Emilia, Martínek Jiří, Mašinová Veronika, Merkelová Ivana, Michálková Olga, Milich Roman, Mošnová Jana, Motal Milan, Musil Josef, Náhlovská Helena, Najmanová Lenka, Ochman Petr, Petrus Ladislav, Pflégerová Věra, Píchová Jarmila, Píchová Květoslava, Prachařová Vlasta, Prodělalová Mirka, Rain Jaromír, Reiner Jan, Samková Lucie, Samotná Jarmila, Selingerová Michaela, Schvaiger Jaroslav, Skalická Jarmila, Skřebský Milan, Slabihoudek Petr, Slezáková Hana, Sluková Zdeňka, Svobodová Eva, Ševčík Bohumil, Šindlerová Hana, Šlancová Jiřina, Šlapák Josef, Šopík František, Štěch František, Štrunc František, Tartaini Karel, Tříško Antonín, Tyllová Dagmar, Ustrnulová Marie, Vachunková Alena, Vaněčková Marie, Vavřín Richard, Vítková Irena, Vočadlo Martin, Vyvialová Jana, Zatřepálková Helena, Zděnek Petr, Zenkerová Kamila, Zpěváková Šárka, Zunová Jitka, Žákovcová Věra, Žalud Michal ÚNOR Adamčík František, Bátěk Svatopluk, Bohdálková Jarmila, Bureš Radomil, Burešová Zuzana, Caudr Roman, Čermák Miloslav, Černohous Pavel, Červenková Renata, Čiháková Michaela, Čížek Zdeněk, Dobrovodský Alois, Dušová Alena, Effenbergerová Jana, Faustová Alice, Formáček Zdeněk, Fritsch Josef, Frnková Renata, Germanová Jiřina, Hanák Jan, Hanková Soňa, Havel Petr, Hellerová Lenka, Holub Jiří, Horák Jan, Hrbek Jaroslav, Hubáček Pavel, Hyneš Pavel, Chalupová Anděla, Chalupová Ingrid, Jalovecký Jiří, Janošcová Jana, Janovská Gabriela, Jansa Jaroslav, Jelínek Václav, Jestřáb Vladimír, Jetenská Barbora, Jindra Jaroslav, Jurášek Vladimír, Justinová Gabriela, Kašná Lenka, Kaliba Josef, Kittlerová Miroslava, Klapková Martina, Kolárik Michal, Košťálová Jaroslava, Kovář Emil, Kovářová Blažena, Kraft Jiří, Krákorová Eva, Kremer René, Křížová Jiřka, Kváč Tomáš, Lacko Peter, Laštovka Vladimír, Lemermanová Olga, Levcová Jana, Mesiačková Danuše, Michálek Lukáš, Miketa Arnošt, Minster Petr, Mrázová Daniela, Müller Ján, Musilová Dana, Novák Miloš, Omasta Petr, Pečeňová Drahomíra, Pitáková Alena, Polcarová Agata, Procházková Květoslava, Pustówka Rudolf, Rejsová Tamara, Skoták Štěpán, Slabý Jindřich, Smrčka Jaroslav, Spěšný Karel, Spudilová Radka, Stehlíková Jaroslava, Strejc Libor, Surma Jaroslav, Svoboda Jiří, Synek Karel, Syselová Světla, Sýkora Lukáš, Šedivý Zdeněk, Šefl Stanislav, Šimková Olga, Števová Hana, Štěpánek Bohuslav, Tadralová Markéta, Tejmlová Věra, Tomšová Jiřina, Tyrpák Jozef, Uhýrek Václav, Ujka Jakub, Vajsejtl Pavel, Vališ Jaroslav, Vaňková Miluše, Varmuža Jiří, Velich Ladislav, Voltr Václav, Vontszemüová Světluše, Wojtaszek Eduard, Žáčková Monika, Ženíšková Jana, Žemlička Miroslav, Žinčík Roman, Žipaj Milan BŘEZEN Absolín Ladislav, Adámek Miroslav, Anderlová Jana, Aubrechtová Iva, Bak Petr, Bartošová Marie, Barvík Milan, Bastl Jiří, Beran Milan, Bienert Lubomír, Borovský Jiří, Burian Karel, Cvrček Jiří, Cúth Marian, Damašek Jindřich, Danielová Danuše, Fabián Vladimír, Fenclová Libuše, Fidrmuc Rostislav, Floriánová Zdeňka, Frebort Milan, Fučík Bohumír, Götzová Jana, Hanzelka Michal, Hájková Jana, Hájková Jaroslava, Habermannová Martina, Hásek Petr, Hladík Václav, Hlaváček Petr, Holub Martin, Hrubý Jiří, Huspeková Vendula, Chejnovský Jiří, Chládková Libuše, Choura Martin, Chvojková Hana, Janata Josef, Janík Přemysl, Jartymová Jana, Jelínková Zlata, Jindrová Jiřinka, Jílková Hana, Johnová Markéta, Káňa Josef, Kašpar Zdeněk, Konečný Jiří, Korba Ľubomír, Koutská Štěpánka, Kožmínová Petra, Král Petr, Krhovská Eva, Krug Wolfgang, Křečková Jaroslava, Křivánková Lenka, Kříhová Marie, Kučerová Hana, Kycltová Jarmila, Loucký Miloslav, Maňásková Hana, Máchová Zdenka, Mikolášková Marie, Mikulíková Jarmila, Mildorfová Marie, Miřijovská Ludmila, Mlynaříková Monika, Mráčková Pavlína, Mrázková Miroslava, Nedbal Miroslav, Nedielka Tomáš, Nedvědová Hana, Nováková Martina, Novotná Ivanka, Nulíčková Alena, Pavlík Milan, Páč Josef, Pokorný Pavel, Poláková Alena, Poledníková Alena, Procházková Eva, Prosová Lenka, Prouzová Kamila, Přidal Tomáš, Rajglová Věnceslava, Rašková Šárka, Richter Jan, Rudčenko Ivan, Rypáček Miroslav, Sarikudisová Olga, Savytska Viktoria, Schejbalová Lenka, Schmid Jindřich, Sklenářová Renata, Skohoutilová Miroslava, Skopalová Miroslava, Sluka Rudolf, Sokolová Lenka, Stehlíková Helena, Stránská Miroslava, Studená Jana, Suchá Anežka, Svoboda Jiří, Šindelář Zdeněk, Šleboda Miroslav, Štrohalm Pavel, Šturmová Jaroslava, Šumpelová Helena, Švábová Jindra, Švátora Miroslav, Tietze Josef, Tomačková Miloslava, Trunda Bohumil, Tunová Zuzana, Váchalová Emilie, Veselá Mirka, Veselý Jiří, Vlček Zdeněk, Vohánka František, Voith Oldřich, Vondrová Zdenka, Votípka Petr, Vránová Jaroslava, Warzeszka Roman, Zamarská Milena, Zlatušková Jitka

19

20 den s 7:30 Z dob strávených u ozbrojených složek jsem si odnesl disciplínu, která mi dnes velice pomáhá. Pavel Kolář 20 Osmadvacetiletý oblastní vedoucí Pavel Kolář je původem z Moravy, z Přerova, a jednou nohou je na Moravě přítomen i dnes vedle kanceláře v Praze pomáhal vybudovat kancelář OVB v Olomouci a Třinci. Morava je pro mě srdeční záležitost, přiznává. Původně nic nenasvědčovalo, že by se z něj jednou stal finančník, ve školních letech k podobné kariéře rozhodně neinklinoval. Byl jsem spíš takový ten akční typ, co se smál těm, co chodí v kravatách, přiznává s úsměvem. Vystudoval nábytkářství, už během studia mu ale bylo jasné, že tohle nebude to, co by opravdu jednou chtěl dělat. Toužil po dobrodružství, což jej krátce po škole zavedlo až ke 4. brigádě rychlého nasazení. Zvládl tvrdý výcvik, který směřoval k účasti ve vojenské misi v Bosně. Před odletem ale nakonec přišla příležitost pracovat u policie v útvaru pro ochranu ústavních činitelů, které se Pavel chytil. Tehdy jsem si řekl, dost bylo běhání po lese, jdu mezi lidi, vypráví s úsměvem. V útvaru pro ochranu ústavních činitelů strávil šest let. Postupem času jsem si uvědomil, že stát u prezidentské ložnice pro mě nebude úplně ta pravá kariéra, potvrzuje. Začal hledat jiné způsoby, jak se realizovat, a seznámil se s oblastním ředitelem OVB Pavlem Černým. Vstoupil jsem do strukturálního systému jedné firmy, kde jsem budoval obchodní tým, a na mém seznamu se objevilo jméno Pavel Černý. Tak jsem mu zavolal, jestli si nechce u mě přivydělat. Pozval si mě do kanceláře a pak už šlo vše poměrně rychle já začal dělat u něj, vzpomíná s úsměvem. Zpočátku působil ve vedlejším pracovním poměru a dál zůstával u policie, což tehdejší legislativa umožňovala. Postupem času ale přišla nutnost volit další cestu životem. Ve chvíli, kdy mé příjmy převýšily příjmy mých nadřízených u policie, už to začal být problém, takže jsem nakonec udělal celkem radikální rozhodnutí a od roku 2005 se plně věnuji práci u OVB, říká. Výměny své původní, relativně dobrodružné profese za finanční poradenství nelituje. Ve finanční branži si člověk užije dobrodružství a adrenalinových zážitků až dost, směje se. Své práci se snaží věnovat na sto procent, takže volného času mu mnoho nezbývá. Ten, který má, se však Pavel Kolář snaží využít naplno. Mám přítelkyni, se kterou se přes pracovní týden moc nevidíme, o to více se snažíme jeden druhému věnovat, když už je čas, říká. Pavel má rád sport jakéhokoli druhu a nejraději vyráží na hory, kde čerpá síly. Svůj časový rozvrh si Pavel Kolář může do velké míry určovat sám, přesto však do kanceláře obvykle doráží kolem půl osmé ráno. 8:00 Při snídani se psychicky připravuji na celý den, pak už nejsem k zastižení a zastavím se až večer. Pracovní den začíná snídaní na balkoně. Zatímco si Pavel pochutnává na bábovce, kterou mu připravila přítelkyně, projde si diář, zkontroluje y a dává si v hlavě dohromady, co všechno jej dnes čeká.

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Strana 1 ze 5 OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Další posílení prodejního potenciálu: Růst finančních poradců, zákazníků a nových smluv Trvale pozitivní vývoj obchodu v segmentu jižní a západní Evropy

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

KONZULTAČNÍ HODINY, TŘÍDNICKÉ HODINY školní rok 2012 / 2013

KONZULTAČNÍ HODINY, TŘÍDNICKÉ HODINY školní rok 2012 / 2013 odborné předměty strojírenské, školní rok 2012 / 2013 Bečka Josef, Ing. Burian Zdeněk, Ing. Fišer Miloslav, Ing. Hloušek Milan, Ing. Karafiátová Stanislava,Ing. Kocmanová Katarína, Ing. Mašíček Libor,

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012 Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory Praha, 8. března 2012 Informovanost ekonomicky aktivních obyvatel ČR o probíhající penzijní reformě je stále

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Tisková zpráva Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Praha, 11. března 2013 11. ročník soutěže Zlatá koruna startuje letos symbolicky 11. března. Od dnešního dne mohou finanční společnosti

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ REVOLUČNÍ MARKETING - nejpoužívanější on-line vzdělávací systém pro síťový marketing v Česku a na Slovensku. REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ Naučte se pomocí transformačního a zároveň jednoduchého a velice účinného

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Změny ve vedení 3M Česko

Změny ve vedení 3M Česko Změny ve vedení 3M Česko Praha Ve společnosti 3M Česko, která má na svém kontě více jak 50 000 inovativních produktů, dochází k obměnám na postech šéfů dvou divizí a v marketingu. Hlavním úkolem nově obsazené

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Nižbor okres... Beroun konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Reference, hodnocení služeb Madio

Reference, hodnocení služeb Madio Reference, hodnocení služeb Madio MADIO z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí velké množství kvalitních služeb v oboru vzdělávání a prevence rizikového chování u dětí a mládeže v mateřských,

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Individuální plány aneb people management v praxi

Individuální plány aneb people management v praxi Individuální plány aneb people management v praxi Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM Jednatel, Image Lab Ing. Stanislav Sýkora Generální ředitel, Asseco Solutions Image Lab Asseco Solutions Image

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Úhonice okres... Praha-západ konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570 Červeně jsou označeni Mistři Jihomoravského kraje a modře další postupující do semifinále Mistrovství ČR a zeleně další postupující na Mistrovství ČR. Muži KK Blansko - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

#LOVCI

#LOVCI WWW.OFFICEHUNTERS.CZ #LOVCI A GOAL WITHOUT A PLAN IS JUST A WISH. ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY O NÁS Jsme realitní a konzultační společnost zaměřená na prodeje a pronájmy komerčních nemovitostí s mezinárodními

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme -

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme - Geberit Kompass Vize (graficky) Vize Kam míříme Poslání Hodnoty Faktory úspěchu Zásady řízení Co děláme Co nás vede Co nás dělá úspěšnými Jak spolupracujeme - Předmluva Albert M. Baehny Milí kolegové,

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

SŠ informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G. Fiktivní firma Cleaners, s. r. o. (školní rok 2014/2015) Výroční zpráva

SŠ informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G. Fiktivní firma Cleaners, s. r. o. (školní rok 2014/2015) Výroční zpráva SŠ informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G Fiktivní firma Cleaners, s. r. o. (školní rok 2014/2015) Výroční zpráva Obsah Úvod... 3 Základní informace o firmě... 4 O firmě... 5 Průběh pracovního

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Meziokresní přebor ČB-ČK Zpravodaj č.4 TJ Sokol Soběnov C - VOLNO 0:0 0-0 (0:0) 16.10. Kuželky Borovany A - TJ Sokol Soběnov B 0:0 Odloženo (0:0) 12.10. Kuželky Borovany C - TJ Dynamo České Budějovice

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Plumlov okres... Prostějov konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

XVII. MISTROVSTVÍ ČESKÉ POŠTY. Výsledková listina slalom

XVII. MISTROVSTVÍ ČESKÉ POŠTY. Výsledková listina slalom XVII. MISTROVSTVÍ ČESKÉ POŠTY 23.ledna 2011 Harrachov Výsledková listina slalom Ženy 1. kolo 2. kolo 1. 7 ŠEDOVÁ Markéta SČ 1:06.23 0,00 32.15 ( 1) 34.08 ( 2) 2. 4 KARLOVÁ Jarmila CE 1:09.49 3.26 34.63

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2013) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2012) Třída: *4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 11. 9. 2017 dopoledne Předseda: Mgr. Jiří Leden

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Ročník 2010/11 garant a pořadatel projektu společnost win-win institute Zaměření Specializace Marketingová komunikace Vytváření komunikačních

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

8: (11:1) TJ - TJ

8: (11:1) TJ - TJ TJ Dynamo České Budějovice - KK Český Krumlov 8:0 2499-2318 (11:1) 31.01. TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Chotoviny B 7,5:0,5 2543-2388 (9:3) 05.02. TJ Kunžak A - TJ Dynamo Č: Budějovice 6:2 2577-2497

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

NOVINKY Sponzoring & Eventy

NOVINKY Sponzoring & Eventy Plán akcí ke stažení ZDE duben 2011 NOVINKY Sponzoring & Eventy Sponzoring Eventy Tým str 2 Úvodní strana / Tým duben 2011 Tomáš Dufek Manažer pro Sponzoring & Eventy Týmový vizionář, Pardubák Pavlína

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_ 01.04.2011 Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1 Řehoř Klimeš * cca 1620 př. 1699 Markéta? * cca 1630 po_ 19-07-1699 2 Matouš Klimeš * cca 1660 Uršyla? * cca 1660 bef 1716 Magdalena? 15.06.1716 * cca 1690

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN Oblastní charita Ústí nad Labem Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem Tel: 475 601 805 E-mail: charita@charitausti.cz IČO: 44 22 55 12 DŮM SAMARITÁN Člověk nám není

Více

Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku

Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku 2008 2009 Vyhodnocení součtem získaných bodů v osmi kolech z devíti pořádaných TŘÍDA A 1. OSTŘEŠANY A 79 954,4 Buchtele Pavel 9 248,2 2. MALNA 70 931,4 Petrášek Jaroslav

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ. Generální tajemník

Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ. Generální tajemník Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ Generální tajemník Kancelář GT 210 Divize a zástupce GT 220 Divize ekonomiky a

Více

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35 Rozpis studentů u maturitní zkoušky Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Třída: 4.D - Ekonomika a podnikání Třída: 4.M - Ekonomika a podnikání, Management

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 14 14. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - TJ Sokol Rudná D 14:2 2436-2139 12.01. VSK ČVUT Praha B - KK Dopravní podniky Praha B 4:12

Více