Město Moravská Třebová. Usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Moravská Třebová. Usnesení"

Transkript

1 Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města schvaluje: 4111/R/ /R/ Předložený program schůze rady města. Čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová k provedení nákupu - dodávky a montáže varného plynového kotle pro potřeby stravovacího provozu domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová ve výši ,00 Kč. Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 4113/R/ Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., se sídlem Čs. armády 20, Praha 6 Bubeneč, IČ: v souladu s předloženým návrhem Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 4114/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ: o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu Partnerská výměna žáků Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy a školy ve Vlaardingenu v termínu květen - červen 2014 ve výši Kč. 4115/R/ Plán aktivit s partnerskými městy v roce 2014 v souladu s předloženým návrhem. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 4116/R/ Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, Ing. Mgr. Dany Buriánkové, Mgr. Miroslava Muselíka, Ing. Miroslava Krejčího do partnerského města Staufenberg ve dnech /R/ Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, Mgr. Miroslava Muselíka, Ing. Miroslava Krejčího, Ing. Miroslava Netolického, Ing. Mgr. Dany Buriánkové, Bc. Nikoly Jakoubkové do partnerského města Vlaardingen ve dnech

2 4118/R/ Bezplatné použití znaku města Turistickému informačnímu centru Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 33, Moravská Třebová za účelem zadávání výroby upomínkových předmětů a propagačních materiálů s logem města Moravská Třebová pro rok Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 4119/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na 1. byt č. 4 o velikosti na ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 12 o velikosti na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 9 o velikosti na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 4 o velikosti na ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové, s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy 5. byt č. 7 o velikosti na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 4 o velikosti na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 4 o velikosti na ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové, s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy 8. byt č. 11 o velikosti na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 11 o velikosti na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 5 o velikosti na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové, s platností od s podmínkou úhrady dlužného nájemného v pravidelných měsíčních splátkách 11. byt č. 1 o velikosti na ul. Komenského č. o. 59 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 2 o velikosti na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové, s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy 4120/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 209 o velikosti v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové.

3 4121/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 215 o velikosti v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové. 4122/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 7 o velikosti na ul. Olomoucké č. o. 38 v Moravské Třebové, s platností od s podmínkou uznání dluhu na nájmu, uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách, úhrady nájemného za měsíc červen 2014 a úhrady dluhu za komunální odpad před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za příslušný měsíc a úhrady splátky dluhu na nájmu dle dohody o úhradě dluhu ve splátkách. 4123/R/ Uzavření dohody o úhradě dluhu na nájmu ve výši Kč v 17 pravidelných měsíčních splátkách 4124/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o velikosti na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové, s platností od s podmínkou uznání dluhu na nájmu, uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách, úhrady nájemného za měsíc červen 2014 a úhrady splátky dluhu za komunální odpad. Nájemní smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za příslušný měsíc, úhrady splátky dluhu na nájmu dle dohody o úhradě dluhu ve splátkách a úhrady splátky dluhu za komunální odpad. 4125/R/ /R/ Uzavření dohody o úhradě dluhu na nájmu ve výši Kč v pravidelných měsíčních splátkách dle předloženého vzoru Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o výměře 25 m 2 náležejícího k domu č. p. 253 na ul. Lanškrounské č. o. 57 v Moravské Třebové za účelem zřízení skladovacích prostor u domu. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/ /R/ Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 254 o výměře cca 50 m 2, druh pozemku ostatní plocha, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, na Zámeckém náměstí, za účelem zřízení předzahrádky u restaurace.

4 4128/R/ Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 16 m 2, druh pozemku ostatní plocha, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Sluneční, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 4129/R/ Záměr pronájmu pozemku parc. č. 3066/1 o celkové výměře 299 m 2, druh pozemku zahrada, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, v části obce Udánky, za účelem zřízení ovocného sadu. 4130/R/ Pronájem pozemku parc. č. 2353/3 o výměře 1495 m 2, druh pozemku trvalý travní porost, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Na Strání, za účelem údržby pozemku sečením. Nájemní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod /R/ /R/ Pronájem časti pozemku parc. č. 3500/1, o výměře 17 m 2, druh pozemku ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 3530/1 o výměře 20 m 2, druh pozemku zahrada, oba v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, v části obce Sušice, za účelem zřízení oplocení. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 8. Záměr prodeje pozemku parc. č. 2674/2 o výměře 0,21 m 2, druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Západní. 4133/R/ Záměr prodeje podílu ideálních 2550/10000 stavební parcely č. 1069/1 o výměře 238 m 2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na ul. Lidická v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 4134/R/ Uzavření smlouvy č. IE-12_ /sopr/A o právu provést stavbu M. Třebová, TS 331 Alema-rozvaděč vn, mezi městem Moravská Třebová a ČEZ Distribuce, a.s. dle předloženého návrhu.

5 4135/R/ Uzavření Dohody o udělení souhlasu o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti pozemku parc. č. 389/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, a to v souladu s ustanovením 25 odst. 10) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění v souvislosti s existencí ochranného pásma zařízení elektrizační soustavy mezi městem Moravská Třebová a ČEZ Distribuce, a.s. dle předloženého návrhu. 4136/R/ Ve věci veřejné zakázky Přeprava a odstranění odpadu z katastrálního území města Moravská Třebová následující usnesení: 1. Rada města bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek týkající se veřejné zakázky Přeprava a odstranění odpadu z katastrálního území města Moravská Třebová. 2. Rada města pověřuje jednatelku obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Bc. Gabrielu Horčíkovou, k podpisu Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení týkající se vyloučení uchazeče van Gansewinkel, a.s., IČ z další účasti v zadávacím řízení Přeprava a odstranění odpadu z katastrálního území města Moravská Třebová. 3. Rada města ruší v souladu s 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění zadávací řízení na veřejnou zakázku Přeprava a odstranění odpadu z katastrálního území města Moravská Třebová. 4. Rada města pověřuje jednatelku obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Bc. Gabrielu Horčíkovou, k podpisu Oznámení o rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Přeprava a odstranění odpadu z katastrálního území města Moravská Třebová. Z: Bc. Gabriela Horčíková jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 4137/R/ Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Zimní stadion - obnova solankovodu, firmu ČKD Chlazení, s.r.o., Nádražní 631, Choceň, IČ: , podle předloženého návrhu. 4138/R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku Zimní stadion - obnova solankovodu, s firmou ČKD Chlazení, s.r.o., Nádražní 631, Choceň, IČ: , podle předloženého návrhu.

6 Rada města neschvaluje: 4139/R/ Pořádání trhů na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové organizovaných firmou Antonín Berousek, IČ , se sídlem Mezilesí 501/119. Praha Horní Počernice. Rada města potvrzuje: 4140/R/ Své usnesení č. 3999/R/240314, kterým neudělila souhlas k ubytování na městské ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové. Rada města doporučuje: 4141/R/ Řešit dopravní situaci na ulici Jiráskově v souladu s předloženou variantou č. 4 (střídavé stání v úseku ul. Tyršova ul. B. Němcové). Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 4142/R/ Schválit závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2013 bez výhrad takto (v Kč): Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2013: Upravený rozpočet Skutečnost k rozpočtové příjmy (po konsolidaci) ,00 Kč ,84 Kč rozpočtové výdaje (po konsolidaci) ,00 Kč ,71 Kč saldo příjmů a výdajů ,00 Kč ,13 Kč financování (po konsolidaci) ,00 Kč ,13 Kč Stavy na bankovních účtech města k : k k běžné účty vč. projektových účtů ,04 Kč ,35 Kč fond rozvoje bydlení ,74 Kč ,44 Kč sociální fond ,26 Kč ,23 Kč Rozpočtové prostředky CELKEM ,04 Kč ,02 Kč depozitní účet ,08 Kč ,06 Kč Mimorozpočtové prostředky CELKEM ,08 Kč ,06 Kč účet hospodářské činnosti ,07 Kč ,81 Kč

7 4143/R/ Schválit vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města za rok 2013 takto: Zisk po zdanění: hlavní činnost: ,90 Kč hospodářská činnost: ,87 Kč převést na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 4144/R/ Schválit předloženou účetní závěrku města za rok /R/ Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 4/2014 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2014 takto (v tis. Kč): a) závazné ukazatele stanovené radě města rozpočet 2014 před úpravou úprava rozpočtu rozpočet 2014 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM , , ,00 Financování: Zapojení zůstatků finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech k , , ,00 Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 2 150,00 0, ,00 Celkové rozpočtové zdroje , , ,00 Rozpočtové potřeby: Rozpočtové výdaje CELKEM , , ,00 Financování: Splátky jistiny přijatých úvěrů 7 400,00 0, ,00 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 Celkové rozpočtové potřeby , , ,00 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace příspěvek 2014 úprava příspěvek 2014 před úpravou příspěvku po úpravě Zakladní škola Mor. Třebová, Čs. armády ,70 485, , /R/ Schválit rozpočtový výhled města na období dle předloženého návrhu.

8 4147/R/ Schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny (aktualizované k , ve znění dodatku č. 1) příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, podle předloženého návrhu. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 4148/R/ Zvolit tyto přísedící Okresního soudu ve Svitavách: - Ing. Petr Ferlík - Vlastimil Jančík - Milan Kotoulek - Miroslav Kupsa - Mgr. Miroslav Muselík - JUDr. Jana Zemánková - JUDr. Ludmila Hanusová - Pavel Vaňous Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 4149/R/ Schválit prodej podílu ideálních 5631/10000 stavební parcely č. 808 o výměře 326 m 2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na ul. Olomoucká v obci a katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 4150/R/ Schválit prodej pozemku parc. č. 1946/7 o výměře 123 m 2, kultura zahrada za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč bez DPH ( Kč včetně 15% DPH) a pozemku parc.č. 1947/2 o výměře 5 m 2, kultura ostatní plocha za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 600 Kč vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. U Písku s tím, že kupní ceny za uvedené nemovitosti uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. Rada města bere na vědomí: 4151/R/ /R/ /R/ Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti konané dne Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze dne

9 4154/R/ Předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření a za hospodářskou činnost města za rok /R/ Předložený rozbor hospodaření města k /R/ Předložené varianty posouzení možností dopravního řešení na ulici Jiráskově v úseku od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí B. Němcové. Rada města vyhlašuje: 4157/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Cyklostezka Brněnská - Gorazdova, Moravská Třebová a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - STRABAG a.s., Zábřežská 74, Šumperk, IČ: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Pelhřimov, K Silu 1143, IČ: M-Silnice a.s., Za Pivovarem 611, Chrudim, IČ: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice Zelené Předměstí, IČ: S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, Litomyšl, IČ: SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové, Pardubická 852/10a, PSČ , IČ: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník - Karel Musil - člen, Ludmila Lišková - náhradník - Ing. Josef Jílek - člen, Ing. Miloš Mička - náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena bez DPH - 100% 4158/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Demolice objektu č. p. 302, č. o CVČ na ul. Komenského v Moravské Třebové a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - STRABAG a.s., Zábřežská 74, Šumperk, IČ: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Pelhřimov, K Silu 1143, IČ: MATI - Moravia s.r.o., Koclířov 204, Koclířov u Svitav, IČ: BISA s.r.o., Pospíšilova 378, Hradec Králové,

10 IČ: M-Silnice a.s., Za Pivovarem 611, Chrudim, IČ: VINA Prostav, s.r.o., Na okruhu 386/19, Písnice, Praha 4, IČ: MATOUŠEK CZ a.s., Olomoucká 226, Jevíčko, IČ: S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, Litomyšl, IČ: Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, Moravská Třebová, IČ: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník - Ing. Josef Jílek člen, Ing. Miloš Mička - náhradník - Eva Štěpařová člen, Karel Musil - náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena včetně DPH - 100% 4159/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368, Moravská Třebová a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - STRABAG a.s., Zábřežská 74, Šumperk, IČ: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Pelhřimov, K Silu 1143, IČ: M-Silnice a.s., Za Pivovarem 611, Chrudim, IČ: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice Zelené Předměstí, IČ: S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, Litomyšl, IČ: SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové, Pardubická 852/10a, PSČ , IČ: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, Svitavy, IČ: Hodnotící komisi ve složení: - JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník - Karel Musil - člen, Eva Štěpařová - náhradník - Ing. Josef Jílek - člen, Ing. Miloš Mička - náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena bez DPH - 100% 4160/R/ V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb.,

11 v platném znění dle 38 výběrové řízení na veřejnou zakázku Kanalizace ul. Jevíčská, Moravská Třebová dodavatel stavby a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou jako dodavatelé stavby: - ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, Mor. Třebová, IČ: Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, Moravská Třebová, IČ: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ: AKVAMONT, společnost s ručením omezeným, Svitavy Lačnov, Hlavní 426/4, Svitavy, IČ: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, Svitavy, IČ: CGM Morava s.r.o., U Habrovky, Praha 4-Krč, IČ: Komisi pro otevírání obálek - Ing. Pavel Brettschneider - člen, Ing. Miroslav Netolický - náhradník - Karel Musil - člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník - Eva Štěpařová - člen, Ing. Pavel Báča - náhradník 3. Komisi pro hodnocení nabídek - JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník - Ing. Josef Jílek - člen, Ing. Miloš Mička - náhradník - Ing. Dušan Sejbal - člen, Jiří Sova - náhradník - Karel Musil - člen, Ing. Petr Václavík - náhradník - Eva Štěpařová - člen, Ludmila Lišková - náhradník 4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Rada města ukládá: 4161/R/ Vedoucímu OD předložit návrh řešení parkování na ul. Jiráskově (v úseku od ul. Tyršovy po ul. B. Němcové) dle předložené varianty č. 4 (střídavé stání). Z: Ing. Petr Václavík, vedoucí OD T:

12 Rada města odkládá: 4162/R/ Projednání tisku č. 36 (Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku - Stavební úpravy, plynoinstalace, ústřední vytápění, elektroinstalace objektu Latinské školy, Kostelní nám. 25/1 v Moravské Třebové ). Rada města ruší: 4163/R/ Veřejnou zakázku Nákup nového a prodej ojetého služebního vozidla. Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV V Moravské Třebové Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek JUDr. Miloš Izák starosta města Ing. Pavel Brettschneider místostarosta města Ing. Václav Mačát místostarosta města

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více