POJMY FINANČNÍCH PRODUKTŮ. DŮLEŽITÉ POJMY RPSN roční procentní sazba nákladů (kolik zaplatíte ročně navíc ze zapůjčené částky v %)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJMY FINANČNÍCH PRODUKTŮ. DŮLEŽITÉ POJMY RPSN roční procentní sazba nákladů (kolik zaplatíte ročně navíc ze zapůjčené částky v %)"

Transkript

1 DŮLEŽITÉ POJMY RPSN roční procentní sazba nákladů (kolik zaplatíte ročně navíc ze zapůjčené částky v %) Rozhodčí doložka možnost zrychleného řízení při nesplácení, výhodné předně pro věřitele Konsolidace možnost při splácení více úvěrů sjednotit je do jednoho (většinou za menší měsíční splátku) Pojištění při neschopnosti splácet možnost připojištění (platba navíc) pozor na nevýhodné podmínky Způsob zajištění způsob ručení (ručitel, nemovitost, rozhodčí doložka apod.) Zástavní právo - zůstávám majitelem; Zajišťovací právo majitelem se do splacení stává věřitel Předčasné splacení možnost splatit úvěr dříve a najednou (uvedeno ve smlouvě, zda je tato možnost bez poplatku) Úrok p.m. (per mensem) měsíční Úrok p.a. (per annum) roční POJMY FINANČNÍCH PRODUKTŮ Běžný účet - kasička, do které přicházejí příjmy a současně platí výdaje bezhotovostně a lze vybírat hotovost Kontokorent - jde o běžný účet, u kterého lze čerpat do mínusu Spořící účet - pro pravidelné střádání úspor a vytvoření rezervy Termínovaný vklad - uložení prostředků na dobu určitou (úročí se) Vkladní knížka - uložení prostředků Platební karta - slouží k placení a vybrání vlastních financí z účtu Debetní karta - platební karta ke kontu u něhož lze čerpat do mínusu (kontokorentní) Kreditní karta - slouží k placení a vybrání půjčených financí SMLOUVA OBSAH SMLOUVY Smlouva je důležitá! Musí být písemná a k dispozici před uzavřením Musí být kompletní včetně veškerých dodatků Musí být celá čitelná Vyhotovena nejméně ve dvou stejných originálech z nichž jeden obdrží klient Podepisuje se ten originál, který si klient přečetl VYVARUJTE SE ústních, případně jinak uzavíraných smluv!!! (po telefonu, přes internet, zadáním kódu sms-kou apod.) POZOR NA SANKCE - jsou uvedené ve smlouvě (často nesrozumitelně nebo nenápadně) převyšují půjčenou částku a mohou být pro dlužníka likvidační. Vše čtěte, nechte si čas na rozmyšlenou, nepodepisujte nic unáhleně, běžte se poradit dříve než smlouvu uzavřete!!! Věřitel - dává k dispozici prostředky (finace) Dlužník - půjčuje si od věřitele (užíván i termín povinný) Předmět smlouvy - závazek věřitele, že poskytne žadateli úvěr (půjčku) Čerpání úvěru - kdy, kde a jak předá věřitel žadateli finance Způsob splácení - kdy a jak bude dlužník splácet Prodlení dlužníka - postup (poplatek, penále, sankce) při zpoždění, nezaplacení splátky Odstoupení od smlouvy - zajakých podmínek mohou strany odsoupit od smlouvy, výše odstupného při tomto kroku Řešení sporů - jakým způsobem se bud postupovat při nedodržení smluvních podmínek (soudně, v rozhodčím řízení) Závěrečná ustanovení - např. souhlas se zpracováním osobních dat, prohlášení dlužníka o dostatečných finančních prostředcích ke splácení, prohlášení o řádném seznámení se smlouvou, ujednání o změně smouvy pouze písemným dodatkem apod.

2 PŘÍČINY PŘEDLUŽENÍ ZODPOVĚDNÉ ZADLUŽOVÁNÍ Ztráta zaměstnání (nezměstnanost) Nečekané události (úraz, nemoc) Změny ve struktuře rodiny (rozvod, přírůstek do rodiny, smrt člena rodiny) Neúspěšné zahájení podnikání Špatné hospodaření s rozpočtem rodiny Nabídka lehce dostupných úvěrů Úvěr získaný na neformálním trhu (lichva) Reklama nutící k vyšší spotřebě Skutečně potřebuji to na co si chci půjčit? Nemůžu získat peníze jinak (od příbuzných, intezivním šetřením apod.)? Nebudu v blízkém budoucnu potřebovat větší finanční hotovost? Nebudu splácet zboží ještě po skončení jeho životnosti? Určitě mi zbývá v rozpočtu tolik, abych měl na splátky? Mám-li rezervu v ropočtu, nevyplatí se mi s nákupem počkat a raději na zboží ušetřit? Je-li úvěr dlouhodobý, zvážil jsem i případná rizika, např že budu mít nižší příjmy, přijdu o práci nebo budu delší dobu nemocný? Banka mi nechtěla půjčit, nemám přeci jen zvážit svoji bonitu tedy schopnost splácet. Vybral jsem si pečlivě společnost, od které chci půjčit, znám dobře všechny podmínky, nechtějí mě jen okrást? Nerozumím všem podmínkám poskytnutí úvěru, znám někoho, kdo mi s tím poradí? COSE DĚJE S DLUHEM Upomínka (upozornění /dotaz/ věřitele, proč nedošlo k úhradě) Upomínka 2 (důrazné upozornění věřitel není povinen zasílat druhou upomínku) Vypovězení smlouvy (a výzva k uhrazení celé částky) Předání dalším institucím např.: - advokátní kanceláři - společnosti pro správu pohledávek - prodej jinému věřiteli (odkoupil pohledávku) Podání žaloby (oznámení o žalobě nebo rovnou rozhodnutí soudu) Usnesení soudu Platební rozkaz Nařízení výkonu rozhodnutí a exekuce FORMY EXEKUCE Srážky ze mzdy nebo jiných příjmů (důchod, nemocenská, opakující se dávky SSP, stipendium apod.) Bankovní účet dlužníka bez ohledu na to, jaké finance na účet chodí (přikázaním peněžité pohledávky z účtu) Prodej movitých věcí Prodej nemovitého majetku CO NELZE EXEKUOVAT Peněžité dávky sociální péče Dávky v hmotné nouzi Jednorázové dávky státní sociální podpory Příspěvek na bydlení Nezabavitelná částka Věci nezbytné pro uspokojení hmotných potřeb, (oděvy, snubní prsten, zdravotní potřeby, léky, sporné jsou např. lednička, pračka, postel a pod.) Věci nezbytné k plnění pracovních úkolů nebo výkonu podnikatelské činnosti

3 NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Nesmíte být podnikatelem ani mít aktivní živnostenský list. Nesmíte mít dluhy z podnikání, žádný ze závazků nesmí být uzavřen na IČO. POJMY Osobní bankrot Oddlužení Insolvence Máte alespoň dva věřitele a závazky jsou déle než 30 dní po splatnosti a nejste schopen je plnit. Musíte mít příjem nebo majetek, kterým pokryjete minimálně 30 % všech nezajištěných věřitelů. Uvádějí se všichni věřitelé nelze nikoho vynechat. Musíte pokrýt minimálně 30% všech nezajištěných pohledávek za 5 let a měsíční poplatek insolvenčnímu správci. Dle zákona vám musí zbýt tzv. nezabavitelná částka. Příjmy nad tuto částku se sráží ve prospěch věřitelů a na odměnu insolvenčního správce Jsou dva způsoby oddlužení, které nelze kombinovat a) prodejem majetku b) splátkovým kalendářem Insovenční návrh lidé užívají pro pojmenování způsobu řešení úpadku neboli předluženosti, které jim umožňuje insolvenční zákon Celý název: Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení Název tiskopisu: Návrh na povolení oddlužení INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK veřejně dostupná databáze na internetu, kde jsou veškeré materiály z insolvenčního řízení od jeho počátku (od podání žádosti o oddlužení) Na konci procesu oddlužení (nejdéle po 5 letech) je rozhodnutí o prominutí zbytku dluhu. Návrh se podává na předepsaném formuláři ke Krajskému soudu včetně poviných příloh NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA Po rozhodnutí Krajského soudu o povolení oddlužení musí věřitelé zaslat přihlášku svého dluhu. O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé u soudu, kterého se musíte zúčastnit Po dobu oddlužení vykonává dohled insolvenční správce nad činností dlužníka (dokladování veškerých příjmů včetně darů, dědictví), zda si nebere další půjčky, zda neodmítá práci, zda mu nevznikají další dluhy po splatnosti apod. Je částka, která nesmí být sražena povinnému (dlužníkovi) z měsíčního příjmu. (částky platné pro r. 2012) 2/3 životního minima + normativní náklady na bydlení = Kč 1/4 nezabavitelné částky na každou vyživovanou osobu = Kč (děti, manžel, manželka) A dále (zjednodušeně) patří dlužníkovi 1/3 (při oddlužení) 2/3 (při exekuci pro nepřednostní pohledávku) z příjmu převyšující nezabavitelnou částku

4 RIZIKA PRÁCE NA ČERNO PŘEDVÁDĚCÍ AKCE Nevyplacení mzdy Při úrazu - nelze požadovat odškodnění Vrácení dávek, zjistí-li se práce na černo Vyloučení z ÚP na 6 měsíců, zjistí-li se práce na černo Nejste-li v evidenci ÚP nejste pojištěni povinným zdravotním pojištěním Jste dlužníkem zdravotní pojišťovny Nejste-li v evidenci ÚP nemáte nárok na dávky hmotné nouze Nezapočítávají se vám odpracovaná léta na invalidní a starobní důchod Nemáte nárok na nemocenské dávky Manžel/ka a děti nemají nárok na případný vdovský a sirotčí důchod Jde o přestupek, za který lze uložit vysokou pokutu ŽRALOČÍ PŮJČOVÁNÍ Splátky osobním výběrem - věřitel si úmyslně nepřijde pro poslední splátku a vy nemáte telefonické ani bankovní spojení => úrok z prodlení, pokuta za porušení smlouvy Splátky složenkou - věřitel vám úmyslně nepošle složenky a vy nemáte telefonické ani bankovní spojení => úrok z prodlení, pokuta za porušení smlouvy. Splátky inkasem - věřitel si úmyslně strhne splátku po datu splatnosti => úrok z prodlení, pokuta za porušení smlouvy. Skrytou aktivací úvěrového konta např. tím, že neodmítnete kreditní kartu, která vám přišla poštou. Tím, že zavoláte, že kartu nechcete se vám právě aktivuje, jinou manipulací. Pod příslibem půjčky s vámi uzavřou např. smlouvu o životním pojištění. Půjčku většinou nedostanete a pokud pojištění pravidelně neplatíte nebo včas neodsoupíte od smlouvy jste dlužníkem. Mají za cíl ulovit zákazníka a prodat zboží za každou cenu. Vychválené zboží s klamavými prvky je předražené. Prodejci jsou vyškoleni pro psychologické působení a nátlak na zákazníka. Nenechte se izolovat od skupiny (klidně křičte)!!! Nekupujte nic co nechcete!!! Pokud nic nechcete, nic nepodepisujte!!! Když chcete něco koupit, mějte kolem sebe svědky (kamarády, známé) Když něco koupíte dávejte pozor, co podepisujete, věnujte tomu čas, nenechte se tlačit, klidně to čtěte nahlas kamarádce Nikdy nepodepisujte objednávku/žádost o osobní návštěvu (nelze odstoupit od kupní smlouvy) Když něco koupíte nenechte si zboží odvézt domů (je to jakoby jste je domů pozvali - nelze pak odstoupit od kupní smlouvy) Nezvěte si podomní obchodníky domů (nelze odstoupit od kupní smlouvy) PŮJČKY VE PROSPĚCH TŘETÍCH OSOB (dětí, vnoučat, přátel) Nikdy nespoléhejte na to, že určitě budou poctivě splácet nebo vám na splátky dávat peníze. Když budou ve finanční nouzi určitě splátky vynechají. Jsou si dobře vědomi, že úvěrová smlouva není na jejich jméno. Pokud přece jen na sebe vezmete riziko a budete ochotni nějakou dobu splácet např. za vnouče půjčku, prověřte si, že vám na to stačí příjem, nenabourá to váš domácí rozpočet a zbyde vám dostatek peněz na obživu, léky, nájem a energie. Sepište s touto osobou smlouvu o tom, že jste si v jejich prospěch vzali půjčku, peníze jste jí předali, a že se tato osoba zavázala tuto půjčku uhradit včetně úroků, případných sankcí a dalších nákladů, které by případně vyplynuly z porušení úvěrové smlouvy.

5 CO EXEKUTOR MŮŽE A NEMŮŽE CO VYMAHAČ MŮŽE A NEMŮŽE Může mi obstavit mi účet. Může mi strhávat splátky z příjmů. Nemůže mi zabavit mi celý příjem. Musí mi ponechat nezbavitelnou částku. Může mi zabavit movité i nemovité věci. Nemůže zabavit snubní prsteny. Nemůže mi zabavit věci, které nezbytně nutně potřebuji k plnění svých pracovních úkolů nebo výkonu své podnikatelské činnosti. Musí mi předat seznam zabavanených věcí. Může vstoupit do bytu bez přítomnosti dlužníka za pomoci zámečníka. Exekutor nebo soudní vykonavatel je úřední osoba a má své pravomoci, ale i povinnosti žádejte o služební a občanský průkaz, usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz s kulatým razítkem a podpisem exekutora, soupis věcí k exekuci. Může mě pozdravit.!!! Nepleťte si vymahače s exekutorem. Vymahač nemá žádné pravomoci, bude-li na vás činit nátlak můžete na něj podat trestní oznámení. Pokud si nejste jistí, zda jde o vymahače nebo exekutora (případně soudního vykonavetele), zavolejte policii dříve než ho vpustíte do bytu. ODDLUŽOVACÍ PORADNY, AGENTURY, SPOLEČNOSTI KONTAKTY NA BEZPLATNOU PROTIDLUHOVOU PORADNU Existují poradny pracující zdarma (občanské poradny, poradny neziskových organizací apod.) - především z těch vybírejte. Taková poradna je schopna poradit vám nejvodnější cestu, pomoci se zněním žádostí a připravit vám podklady k oddlužení bez poplatků. Jde-li o placené služby komerční společnosti, ptejte se dopředu co a za kolik (obvykle jde o tisícové sumy). Pozor na společnosti, které z vás chtějí vytahat jen další peníze, ale řešení nenabídnou pozor na smlouvy, které s vámi budou chtít uzavřít. Pozor ná lákavé slogany v inzerátech - nikdo vás dluhu nezbaví ani je neuhradí za vás. Oddlužení (osobní bankrot) je zákonná cesta, jak řešit předluženost, ale má podmínky, které musí dlužník splnit. Vyjednat splátkový kalendář dokážete taky budeli mít vůli věřitel; k tomu nepotřebujete placeného prostředníka. Most Fr. Malíka 973, tel.: Duchcov Husova 36, tel.:

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory Obezřetnost se vyplácí Průvodce nejen pro seniory Při své práci se často potkáváme se staršími lidmi, kteří se dostali do nelehké životní situace. Dobře víme, že není vždy jednoduché se v některých problémech

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT

EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro jednotlivce, a zdá se, že ani pro celé státy. V dnešní době prudce

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět podmínek Tyto Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank (dále

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 10821/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 164/SU/2012

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více