Západoevropští integrovaní operátoři

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západoevropští integrovaní operátoři"

Transkript

1 Boj se zadlužeností bez vítěze Touha telekomunikačních firem po růstu objemu jejich "byznysu" spolu s tvrdým postojem domácích regulačních orgánů vedla v posledních dvou letech integrované operátory k masivní mezinárodní expanzi. Cílem bylo rozšířit klientskou základnou, využít kapacitu sítí a služeb, dosáhnout synergiemi úspory z rozsahu. Ceny potenciálních akvizičních cílů se v konkurenčním boji záhy vyšplhaly do závratných výšin, které manažeři firem byli ochotni zaplatit i za cenu nejisté návratnosti vložených prostředků a růstu zadlužení firmy. Počínající technologická horečka ospravedlňovala tehdejší vysoké ohodnocení zahraničních investic. Boj o podíl na globálním telekomunikačním trhu vrcholil. Postupem času a zejména zreálněním hodnot technologií se z boje o moc stal boj o přežití. Integrovaní operátoři (tedy firmy, které působí na poli fixních linek, mobilních telefonů a dalších doplňkových služeb) se potýkají se zadlužeností, plynoucí z přeinvestovanosti svých firem. Strmě růstová křivka výnosů z poskytovaných služeb roku se v letošním roce výrazně zpomalila. Přesto bude průměrný růst tržeb západoevropských telekomunikačních operátorů dvouciferný, z výpočtů vycházejících z odhadů analytiků investiční banky Schroder Salomon Smith Barney (SSSB) vychází solidních 13 procent. Z firemního pohledu by nejvíce měly růst tržby France Telecomu a Deutsche Telekomu, tedy právě těch operátorů, kteří v minulosti investovaly nejvíce. Bylo by jistě zajímavé dnes nahlédnout do loňských podnikatelských plánů, do kterých byl zapracován efekt akviziční činnosti, a porovnat je se současnými odhady. Nižšímu stupni zadlužení odpovídá také slabší růst výkonů v řádu procent, jak je tomu v případě Telekomu Austria, Swisscomu nebo Telie. K porovnávání rentability telekomů je nejčastěji využíván agregovaný ukazatel EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization), který lépe než čistý zisk zohledňuje množství disponibilních zdrojů pro další investiční (nebo útlumové) plány firem. EBITDA marže je pak podílem tohoto ukazatele k tržbám. Průměrný přírůstek zisku před úroky, zdaněním a odpisy (dále EBITDA) by měl v letošním roce činit 7%, což se nejeví ve srovnání s ostatními sektory "tradiční" ekonomiky jako velmi vysoký růst. Navíc v tomto čísle nejsou ještě zahrnuty úrokové náklady na obsluhu dluhů. Je tedy zřejmé, že vykazovaný čistý zisk firem telekomunikačního sektoru zaznamená letos výrazný propad. Pokles zisku připadajícího na akcii, který je predikován i v následujících letech, jednoznačně stojí za pádem cen akcií telekomů v posledních 18 měsících. Podle odhadů SSSB by v letošním roce měla nejvíce vzrůst EBITDA Telekomu Austria. Jedná se o menšího operátora, který bude v letošním roce profitovat z vyšších marží Mobilkomu, mobilního operátora, který je zahrnut do konsolidace. Pokles ukazatele zřejmě nastane u konzervativního Swisscomu, který v uplynulých letech do mezinárodní expanze neinvestoval. Průměrná úroveň marží EBITDA, která svědčí o síle konkurenčního prostředí a stupni deregulace v zemích, v nichž telekomunikační firma operuje, dosahuje dnes v Evropě necelých 30 procent. Nadprůměrné hodnoty v případě Telecomu Italia plyne z vysoké schopnosti operátora generovat hotovost, u Telefonicy jde o méně rozvinuté konkurenční prostředí zejména v zemích Latinské Ameriky, kam firma zaměřila svou expanzivní činnost. V nejvyspělejších evropských zemích jsou EBITDA marže stlačeny na 25 (a méně) procent. 1/1

2 Operátor EBITDA Tržby Index EBITDA marže % Index 01 E /00 01 E /00 E British Telecom 0,96 1,11 27,0% Deutsche Telekom 1,13 1,24 28,8% France Telecom 1,10 1,27 27,8% KPN 1,03 1,09 28,9% Portugal Telecom 1,08 1,15 36,8% Swisscom 0,92 1,05 25,1% TDC 0,98 1,18 24,3% Telecom Italia 1,10 1,13 44,0% Telefonica 1,12 1,13 41,4% Telekom Austria 1,25 1,01 25,5% Telenor 1,13 1,12 23,6% Telia 1,07 1,05 24,6% výpočty autor, odhady SSSB Investory ostře sledovaným ukazatelem v telekomunikačním sektoru je zadluženost. Kapitálové trhy zvlášť citlivě reagují na změnu v kreditním ratingu společností, který se promítá do nákladů na finanční zdroje podniku. Agentura Standard & Poors v letošním roce snížila téměř všem telekomům ratingové ohodnocení a pro udržení stávajících ratingů vyhlásila tvrdé limity. Pokud si operátor hodlá podržet například dlouhodobý A rating, poměr čistého dluhu a EBITDA nesmí překročit úroveň 3,5. Je to však pouze jedno z kritérií, které splňuje zhruba polovina evropských operátorů. Z operátorů se nedaří udržet dlouhodobý rating alespoň "jedno A" KPN a Telecomu Italia. KPN je relativně nejvíce zadlužený operátor, u Telecomu Italia se agentuře nelíbí propojení s předluženou firmou Olivetti. Standard & Poors informuje investory o dalším snížení ratingu tzv. negativním výhledem. Záporným znaménkem v ohodnocení naznačí firmě, že pokud nesníží ukazatele zadluženosti, bude následovat pokles ratingu o celý stupeň. Většina operátorů tak vyhlásila tvrdý boj zadluženosti, kterou chtějí snižovat zejména dvěma způsoby - prodejem nepotřebných aktiv (případně neefektivních akvizic) a úpisem akcií na kapitálovém trhu metodou tzv. "right issue". Při této metodě jsou stávající akcionáři vyzvání k nákupu dalších akcií operátora, samozřejmě za nižší než tržní cenu. Zřejmou nevýhodou right issue je velký tlak na cenu akcií operátora. V letošním roce tuto metodu s úspěchem využil British Telecom, který tak vygeneroval téměř 6 miliard liber hotovosti. Podpůrným ukazatelem zadluženosti je poměr dluhu k tržní kapitalizaci, který je obtížněji srovnatelný vzhledem k silné volatilitě telekomunikačních titulů. Velikost čistého dluhu KPN a France Telecomu již přesáhla tržní kapitalizaci, zejména KPN je v problémech, které vyžadují rychlé řešení. Jakmile se začalo na trhu spekulovat o prodeji nových akcií stávajícím akcionářům KPN, cena akcií operátora spadla na polovinu. Kromě prodeje některých akvizic z minulých let (např. podílu v Českém Telekomu) je diskutována fúze s belgickým telekomunikačním operátorem Belgacomem. Svým konzervativním investičním přístupem mohl nejvíce vydělat Swisscom, jehož zadluženost je téměř nulová. Po zreálnění cen telekomunikačních aktiv se stal vyhledávaným partnerem, zatím se však nezdá, že by se švýcarský operátor hrnul do akvizic. 2/2

3 Operátor S&P credit rating Čistý dluh/ebitda Čistý dluh/tržní kapitaliz. Krátkodobý Dlouhodobý E E (k 15/08/01) British Telecom A-2 A- 3,6 49,4% Deutsche Telekom A-2 A- 4,6 80,8% France Telecom A-2 A- 4,6 104,3% KPN A-2 BBB+ 4,8 296,3% Portugal Telecom A-1 A 3,1 58,3% Swisscom na Na 0,1 1,5% TDC A-1 A+ 2,4 45,5% Telecom Italia A-2 BBB+ 1,5 41,8% Telefonica A-1 A+ 1,9 41,7% Telekom Austria na Na 2,2 42,4% Telenor A-1 A 3,5 48,5% Telia A-1+ AA 2,4 21,7% výpočty - autor, odhady - SSSB, ratingy - Reuters Hospodaření západoevropských integrovaných operátorů se vyznačuje v posledním období následujícími rysy :! Růst tržeb je tažen mobilními operátory! Firmy pozvolna ztrácejí (a budou ztrácet) podíl na domácím trhu na úkor alternativních operátorů, kteří mají nižší náklady! Marže operátorů klesají přes úspory v provozních nákladech! Výrazné zpomalení akviziční činnosti Namísto pokračování mezinárodní expanze nastupuje v telekomunikačním sektoru proces konsolidace. Jeho cílem je snížit kapitálovou intenzitu jednotlivých firem. Fúze by měly být ospravedlněny strategickými, spíše než finančními argumenty. Prvořadým předpokladem spojování firem jsou silné synergické efekty, vysoká zadluženost bude v procesu hrát menší roli. Již v minulosti zde byly pokusy o vytvoření mezinárodních telekomunikačních skupin, narážely však na nejasnou strategii a konflikty mezi partnery. Rozpadl se tak například bývalý Unisource (KPN, Telia, Swisscom a Telefonica). Dnes je zřejmé, že dosažení synergických efektů u fixních operátorů je velmi obtížné. Fixní operátoři z různých zemí mají velmi malou společnou zákaznickou bázi, spojení tak má smysl pouze u mezinárodních hovorů. Mobilní operátoři, kterých je dnes v Evropě více než 50, budou patrně k využití synergických efektů vhodnější. Obecně je motivem ke konsolidaci operátorů zvýšení výnosnosti "očištěním" investic z minulých let, neboť míra výnosnosti aktiv evropských firem je nyní pod úrovní nákladů na kapitál. Východiskem z této situace je buď převzetí konkurence nebo eliminace ztrátových provozů. Tento proces by se mohl rozběhnout ještě v tomto roce, na trhu je několik subjektů, kteří chtějí prodávat (na prodej jsou například podíly v TDC, belgickém Belgacomu nebo finské Soneře, partnera hledá také KPN). Konsolidační snaha však zřejmě bude narážet na regulátory trhu, jejichž záměrem je konkurenční telekomunikační trh, ne trh několika gigantů. 3/3

4 Integrovaný operátor British Telecom Deutsche Telekom France Telecom KPN Portugal Telecom Swisscom TDC Telecom Italia Telefonica Telekom Austria Telenor Telia Klíčová událost v roce Posílení bilance o 5,9 mld. GBP díky úpisu nových akcií (tzv. rights issue) a oznámení prodeje nepotřebných aktiv za 2,3 mld. GBP. Koncem roku by se měla osamostatnit (vyčlenit) společnost BT Wireless. Pokud by se nepodařilo prodat aktiva, může výše čistého dluhu letos dosáhnout 70 mld. EUR - tedy 1,4 násobek očekávaných tržeb v roce. Cílem DT je snížit zadlužení na 50 mld. EUR do konce r V prvním pololetí byla začleněna do konsolidace firma Orange. Spolu s dalšími mezinárodními akvizicemi Orange výrazně přispěla k 33% růstu tržeb v prvním pololetí. KPN prodalo Telenoru podíl v maďarském mobilním operátorovi Pannon za 603 mil. EUR jako součást svého plánu snížit čistý dluh o 5 mld. EUR v letošním roce. Diskutována je fúze KPN s Belgacomem nebo možnost "right issue". Zvyšující se expozice operátora v Brazílii přináší rizika v nejbližším období, v delším horizontu je zajímavou investiční příležitostí. PT se navíc rozhodl propojit své brazilské investice s Telefonicou, která rovněž expanduje do Lat. Ameriky. Swisscom se zbavil téměř všech dluhů, po úhradě 2,3 mld. SFr od Vodafone, která se očekává začátkem příštího roku bude čistý dluh záporný. Spekuluje se o partnerství s Vodafonem, které je však v rozporu s konzervativním postojem firmy. TDC podobně KPN prodal svůj minoritní podíl v maďarském Pannonu. Dalšími prodeji na obzoru je podíl v německém Talkline a belgickém Belgacomu (po fúzi Belgacomu s KPN). Firma zaznamenává ztráty ze svých investic ve Švýcarsku. Rozhodnutí managementu společnosti jsou ovlivněna holdingovou strukturou skupiny. Dividendy Telecomu Italia jsou použity na splácení dluhu Olivetti. Úvahy o fúzi mezi TI a Olivetti narážejí na tvrdý odpor minoritních akcionářů TI. Krize v Argentině poznamenala mj. také akcie Telefonicy. Investice španělského operátora v Brazílii, Argentině a dalších zemích Latinské Ameriky by však měly být nejvýznamnější devizou růstu tržeb a zisků firmy v dalších letech. Rakouský operátor v uplynulém období těžil z rostoucích tržeb Mobilkomu. Vysoká penetrace mobilních telefonů v Rakousku (přes 80%) však naznačuje nasycenost tohoto trhu. Telenor využil problémů KPN a navýšil svůj podíl v maďarském Pannonu na 100%. Norský operátor svou expanzi zaměřil na Thajsko (TAC) a Malajsii (DiGi). Zadlužení firmy by nemělo vzrůst, aby nebyl ohrožen "A" rating společnosti. Telia má velmi nízkou expozici na poli UMTS, díky tomu je bilance firmy silná. Některé menší akvizice (např. brazilský mobilní operátor Tess) prodává, spekuluje se o další expanzi v regionu, cílem by měla být finská Sonera nebo dánské TDC. 4/4

5 Vývoj na kapitálovém trhu svědčí o významném vlivu telekomunikačních titulů na celý akciový trh. Z pohledu na graf, který srovnává výkonnost indexu evropských telekomunikačních společností DJ STOXX Telecom a "celotržního" indexu DJ STOXX 50 plyne, že růst tržního indexu z přelomu let a byl způsoben právě růstem akcií telekomů (a technologických sektorů), obdobně to bylo s následujícím propadem. Přes výrazný pokles v posledních 18 měsících trh stále hodnotí telekomunikační akcie jako růstové. Současné ceny znamenají, že telekomunikační sektor se obchoduje za přibližně dvojnásobek očekávaných zisků roku 2002 (vyjádřeno ukazatelem P/E) než je průměrné ocenění celého evropského trhu. Komentáře analytiků, že akcie telekomů již nemají kam klesat, tak mohou vyznít naprázdno. 2,2 2 Sektorový index evropských telekomů v. tržní index DJ Stoxx 50 - indexovaná cena 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 VIII- X- XII- II- IV- VI- VIII- X- XII- II- IV- VI- DJS TELECOM DJ STOXX 50 5/5

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč Fio banka, a.s. 5.1.211 Skupina ČEZ Fio Předchozí doporučení - Koupit Nové doporučení Koupit Předchozí cílová cena - 113 Kč Nová cílová cena - 943 Kč Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT Cílová cena 12M: 679 CZK 26,3 EUR Doporučení : koupit buy Akt.kurz (15.4.13): 584 CZK 22,6 EUR Diskont od 12M: 16,3 % Účinek velkého meziročního propadu ve výhledu společnosti na rok 2013, zveřejněný při

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015 RANNÍ PŘEHLED 9. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 967 bodů (-0.2% d/d); objem: 701 mil. Kč Padající asijské trhy byly včera pravděpodobně hlavní příčinou slabého zahájení

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Investiční. speciál 2012. 1/2012 investiční. . magazin. Poradeství: Investiční pravidla pro vaše děti. Akcie, které byste v roce 2012 neměli ignorovat

Investiční. speciál 2012. 1/2012 investiční. . magazin. Poradeství: Investiční pravidla pro vaše děti. Akcie, které byste v roce 2012 neměli ignorovat Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I v roce 2012 náklad 60 000 ks měsíčně I elektronická distribuce 135 000

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více