2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ"

Transkript

1 2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ Výnosy: 90,7 mld. EUR EBITDA: 16,5 mld. EUR Čistý zisk, podíl skupiny: 4,0 mld. EUR Čistý opakovaný zisk, podíl skupiny 1 : 3,5 mld. EUR Čistý dluh 2 : 37,6 mld. EUR Podíl čistého dluhu/ebitda 2,3x Poměr vlastního/cizího kapitálu 46,8% Dividendy: 1,50 EUR za akcii 3 Ojedinělé strategické umístění GDF SUEZ zajišťující solidní dlouhodobý výhled Zrychlený rozvoj na rychle rostoucích trzích Stále posilovaná finanční struktura Úspěšné přenastavení cen v roce 2011 u dlouhodobých smluv na dodávky plynu Potvrzená dividendová politika GDF SUEZ stále vykazuje solidní výsledky za rok 2011 s výnosy ve výši 90,7 miliard EUR, což představuje nárůst o 7,3%,a to i přes velmi nepříznivé povětrnostní podmínky a zmrazení tarifů zemního plynu ve Francii. EBITDA vzrostla o 9,5%, a to díky příspěvku International Power od února 2011, uvedení nových zařízení do provozu ve všech divizích, díky velmi dobré výkonnosti mezinárodních aktivit, zejména v Asii, Latinské a Severní Americe a činnostem divize Exploration & Production a LNG a tak díky plánu Efficio. Tohoto výkonu bylo dosaženo v náročném ekonomickém prostředí v kombinaci s výjimečné mírným počasí v Evropě a zmrazení cen plynu ve Francii. Důsledná finanční disciplína a rychlé plnění 3-letého plánu optimalizace aktiv v hodnotě 10 mld. EUR vedly k posílení finanční struktury s poklesem čistého dluhu na 37,6 mld. EUR. 1 Čistý zisk bez nákladů na restrukturalizaci, MtM, znehodnocení, odprodeje, ostatní jednorázové položky a příspěvek jaderné energie v Belgii 2 Nová definice čistého dluhu (viz. strana 8) 3 Dividenda bude předložena ke schválení akcionáři na valné hromadě akcionářů dne 23. dubna Zůstatková dividenda ve výši 0.67/akcii bude vyplacena k 30. dubnu 2012 GDF SUEZ CORPORATE HEADQUARTERS Tour T1-1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'arche Paris La Défense cedex - France Tel. +33 (0) GDF SUEZ - SA AU CAPITAL de 2,252,636,208 EUROS - RCS NANTERRE /8

2 Tento solidní výkon umožňuje GDF SUEZ znovu potvrdit své ambiciózní provozní cíle ve všech divizích: Elektřina: zvýšit instalovanou kapacitu na 150 GW do roku 2016, z toho 90 GW mimo Evropu zvýšit instalovanou kapacitu obnovitelných zdrojů o 50% do roku 2015 (vs 2009) Plyn: produkce ~ 65 Mboe v divizi Exploration Production do roku zdvojnásobit externích prodej LNG na rozvíjejících se trzích do roku 2020 (oproti 34 TWh v roce 2010) Služby: zvýšit výnosy z energetické účinnosti o 40% do roku (vs 2010) k dosažení cíle 2 mil smart měřidel do roku 2014(+150%) dosáhnout poměru 2 miliony tun recyklovaných odpadů na každý 1 mil. tun likvidovaného odpadu do roku 2017 Gérard Mestrallet, předseda představenstva a generální ředitel společnosti GDF SUEZ uvedl následující: "Díky vyváženému obchodnímu modelu splnila GDF SUEZ všechny své průmyslové a finanční cíle pro rok 2011, a to ve velmi náročném prostředí Tento solidní výkon prokazuje, že máme správnou dlouhodobou strategii. Jsme přesvědčeni, že síla a flexibilita GDF SUEZ skupině umožní úspěšně řešit budoucí výzvy světového hospodářství a zajistit trvalý růst se zaměřením na ziskovost v příštích letech. Výsledky za rok 2011 potvrzují dlouhodobou strategii skupiny Skupina těží z vyváženého obchodního mixu se silnou vedoucí pozicí ve všech oblastech podnikání: - V el. energii - s instalovaným příkonem 117,3 GW je GDF SUEZ nezávislým dodavatelem číslo jedna v oblasti el. energie na světě a producentem nejaderné energie na světě číslo jedna. V roce 2011 GDF SUEZ zahájila výrobu asi 5 GW včetně plynové elektrárny RAS LAFFAN v Kataru, vodní elektrárny Estreito v Brazílii a tepelné elektrárny CTA / CTH v Chile. Ve Francii skupina dosáhla 1 GW instalovaného větrné energie a získala jeden milion maloobchodních odběratelů elektřiny. - V plynárenství je GDF SUEZ v Evropě dovozcem LNG číslo jedna, číslo jedna v oblasti udržování zákona číslem jedna v přenosových a distribučních sítí. V roce 2011 uzavřela GDF SUEZ dohodu o partnerství pro rozvoj své činnosti v oblasti přenosu ve Francii a po celé Evropě s konsorciem CNP Assurances-Caisse des Dépôts, s 25% podílem ve společnosti GRT gaz. GDF SUEZ také získala pět podzemního zásobníků plynu v Německu. V roce 2011 došlo k uvedení dvou hlavních plynovodů, ve kterých je GDF SUEZ partnerem, do provozu: Medgaz a Nord Stream. - V oblasti služeb je GDF SUEZ největším dodavatelem energie a služeb v oblasti ochrany životního prostředí v Evropě, a druhým největším dodavatelem v oblasti služeb spojených s vodou a odpady na světě. V roce 2011 naše skupina podepsala nové kontrakty v oblasti pitné vody a čištění odpadních vod v Austrálii, Španělsku a Francii a spustila zařízení na využití energie z odpadů v Nizozemsku. V Chile získala GDF SUEZ počátkem roku 2012 Termika, což je lídr v oblasti návrhu, instalace a správy energetických služeb. Skupina také těží ze své globální přítomnosti s velmi silným postavením na svých domácích evropských trzích a ze svých rostoucích pozic v rychle rostoucích trzích, což bylo v roce 2011 posíleno úspěšnou integrace International Power a strategickým partnerstvím uzavřeným s CIC. 2/8

3 Pro skupinu byl rok 2011 poznamenán určitými objasněními různých témat: - Téměř všechny dlouhodobé smluv na dodávky plynu přezkoumány tak, došlo se zvýšení indexace tržních cen na více než 25%, snížení indexovných cen ropy a zkrácení doby přenastavení cen. - Ve Francii došlo k potvrzení ze strany Conseil d'etat ohledně toho, že tarify by měly odrážet náklady, a z tohoto důvodu byl zaveden nový vzorec pro regulované tarify, který vedl k 4,4% nárůstu k 1. lednu V Belgii došlo ke zvýšení podílu jaderné energie na rok 2012 na úrovni 550 milionů EUR, a to pro celé odvětví, což vede k odhadovanému čistému dopadu na GDF SUEZ ve výši 250 milionů EUR. - Skupina se rozhodla dále integrovat své evropské aktivity s vytvořením divize Energy Europe s ohledem na očekávanou změnu energetického trhu. Tato divize bude v provozu od 1. ledna Analýza EBITDA podle divize Divize Energy France zaznamenala 50,7% pokles EBITDA, a to kvůli kombinovanému vlivu nepříznivého počasí (-30 TWh v prodeji plynu v roce 2011 vs průměrné povětrnostních podmínky a -56 TWh ve srovnání s rokem 2010) a zmrazení cen plynu ve Francii. Celkový dopad těchto dvou položek činil ve srovnání s rokem ,9 mld. EUR, a to vzhledem k tomu, pokles EBITDA je omezen na -0.5 mld. EUR, a to díky celoroční příspěvku nových aktiv spojených s energetikou. EBITDA divize Energy Europe & International vzrostla ještě silněji o 27,8%, a to po začlenění International Power. EBITDA International Power vzrostla ještě výrazněji o 66,7% s velkým dopadem rozsahu, ale také v důsledku silného růstu v Severní Americe, která těžila z vyšší ziskovosti v oblasti LNG a v Latinské Americe, která zaznamenala značný růst v Brazílii, Chile a Peru, a to společně s prvními výsledky nových projektů spouštěných v Brazílii a Chile. V zemích Beneluxu a Německu se EBITDA snížila o 2,5%, což bylo ovlivnilo jak tlakem na marže, tak i jednorázovým pozitivním vlivem v roce 2010, zatímco EBITDA byla ve zbytku Evropy stabilní, s rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Polsko, Maďarsko a Rumunsko se potýká s problémy. Slovensko a Řecko rostlo díky zlepšení marží a akvizicím nových aktiv, zatímco výkonnost Itálie byla stabilní, a to navzdory obtížným ekonomickým podmínkám. Pyrenejský poloostrov klesal hlavně kvůli jednorázovým pozitivním vlivům v roce 2010 a vzhledem k nižším objemům. Divize Global Gas & LNG vykázala silný růst EBITDA o 14,7%, s dobrými výkony v oblasti průzkumu a výroby a zejména s dopadem nových polí Gj0a a Vega a lepší výkonností v činnostech LNG, zejména v Asii (+ 60% vs nákladů), což kompenzuje nepříznivý dopad spreadu nafty/plynu a snížení prodeje velkým evropským zákazníkům. Divize Infrastructures zaznamenala pokles EBITDA o -7,2%, a to s pozitivními účinky uvedení terminálu Fos Cavaou LNG do provozu, který ale jen částečně vykompenzoval nepříznivé vlivy počasí (-34 TWh v množství plynu distribuovaného v roce 2011 vs průměrné povětrnostní podmínky, -63 TWh ve rovnání s rokem 2010 nebo -314 mil. EUR) a snížení prodeje podzemních skladovacích kapacit. Divize Energy Services dosáhla růstu EBITDA o 8,9% růst, který byl podpořen akvizicemi v roce 2010, a který vykázal odolnost a schopnost čelit obtížným ekonomickým podmínkám. 3/8

4 Divize SUEZ ENVIRONNEMENT zaznamenala nárůst EBITDA o +7,4%, a to díky růstu objemů a ziskovosti v Evropě, celoroční integraci Agbaru, akvizici WSN v Austrálii v roce 2011, a to navzdory všem obtížím se smlouvou v Melbourne. Bez dopadu a počasí a poklesu tarifů zemního plynu ve Francii EBITDA dosáhla 17,4 miliardy EUR, což splňuje cíl skupiny na úrovni 17-17,5 miliard EUR, s tím, že k růstu EBITDA přispívají všechny divize. Také čistý výnos z akcie splňuje cíl skupiny, který odpovídá úrovni roku Skupina potvrzuje své silné odhodlání poskytovat akcionářům udržitelnou a konkurenceschopnou návratnost a za rok 2011 vyplatí dividendu 4 ve výši roku 2010 na úrovni 1,5 EUR za akcii. Finanční struktura dále posílena K 31. prosinci 2011 dosáhl čistý dluh činil 37,6 miliardy EUT, což je snížení o 4 mld. EUR ve srovnání s proforma čistým dluhem 5 na konci roku 2010 spolu s dalším zlepšením čistého dluhu / EBITDA v poměru 2,3 x, což je pod cílem skupiny na úrovni 2,5 x. Tohoto zlepšení finanční struktury bylo dosaženo kombinací silného průmyslového rozvoje hrubých inv. nákladů ve výši 10,7 miliardy EUR, vysoké generace volných finančních prostředků ve výši 8,8 miliardy EUR a příspěvku programu optimalizace portfolia. Cíl dosažení 10 miliard eur v průběhu období byl oznámen v březnu 2011, a jeho realizace je na dobré cestě s tím, že 2/3 bylo dosaženo už na konci roku Poměr vlastního/cizího kapitálu činil 46,8%, což odpovídá poměru vlastního/cizího kapitálu vykázanému na konci roku 2010 před integrací International Power. GDF SUEZ byla v roce 2011 opět velmi aktivní v oblasti bankovních a dluhopisových trhů, prodloužila průměrnou dobu splatnosti svého čistého dluhu o více než dva roky na více než 11 let, došlo k dalšímu posílení úrovně likvidity skupiny na úrovni 27,3 mld. EUT (15,9 mld. EUR v hotovosti a 11,4 mld. EUR u nevyčerpaných úvěrových linek), a to při zachování průměrných nákladů na hrubý dluh na úrovni 4,57%. V souvislosti s hospodářskou krizí se skupina zaměřuje na čtyři prioritní oblasti: zvýšení finanční flexibilitu, optimalizace majetkové základny a koncentrace na čistý opakovaný zisk a předvídání nových trendů na trhu. Robustní cíle s přísnou finanční disciplinou Finanční cíle předpokládají průměrné povětrnostní podmínky a stabilní regulaci: Čistý opakující se zisk podílu skupiny mezi 3,5 a 4,0 mld. EUR 7 Hrubá kapitálové výdaje ve výši přibližně 11 mld. EUR Běžná dividenda rovna nebo vyšší než v roce 2011 Poměr čistého dluhu / EBITDA nižší nebo roven 2,5 x a rating kategorie "A" GDF SUEZ je rovněž odhodlána dosáhnout plnění cílů udržitelného rozvoje pro rok 2015 zaměstnání nových zaměstnanců v období Školení: Nejméně 2/3 zaměstnanců skupiny vyškolených každým rokem Obnovitelné zdroje energie: Zvýšení instalovaného výkonu o 50% oproti roku 2009 Diverzita: 25% manažerek Zdraví a bezpečnost: počet výskytu událostí nižší než 6 Biodiverzita: spuštění akčního plánu pro každé citlivé místo v EU Zaměstnanecké akcie: 3% kapitálu skupiny ve formě zaměstnaneckých akcií 4 Dividenda bude předložena ke schválení akcionáři na valné hromadě akcionářů dne 23. dubna Nová definice čistého dluhu (viz strana 8) a pro forma IPR 6 Cíle předpokládají průměrné povětrnostní podmínky, plné převedení nákladů na dodávky u francouzských regulovaných tarifů zemního plynu a žádné další významne změny předpisů a makroekonomie. Základní předpoklady jsou následující: průměrný brent $/bbl 98 v roce 2012; průměrná cena elektřiny v Belgii /MWh 55 v roce 2012 ; průměrná cena plynu NBP /MWh 27 v roce Indikativní 2012 Ebitda ve výši 17 mld. EUR 7 Vs cíl EPS 2012> EPS 2011 oznámeno dne 3. března /8

5 Do roku 2015 GDF SUEZ očekává čistý opakovaný zisk podílu skupiny 8 kolem 5 miliard EUR při průměrném počasí a stabilní regulaci s hrubými inv. náklady mezi 9 a 11 miliardami EUR ročně 9 a silné finanční struktuře (poměr čistý dluh / EBITDA nižší než roven 2.5x a rating kategorie A ) umožňující během období stabilní nebo rostoucí dividendy. NADCHÁZEJÍCÍ UDÁKOSTI 23. dubna 2012 valná hromada akcionářů GDF SUEZ - Palais des Congrès, Paris 24.dubna 2012 zveřejnění výsledků prvního čtvrtletí roku 2012 (konferenční hovor) 30. dubna 2012 výplata dividend (0,67 EUR za akcii) za finanční rok Ex-datem bude 25. dubna srpna zveřejnění výsledků za první pololetí roku 2012 Prezentace výsledků roku 2011 výroční finanční zpráva, včetně zprávy vedení, konsolidované účetní závěrky a příloh jsou k dispozici na internetových stránkách GDF SUEZ: Konsolidovaná účetní závěrka skupiny a firemní účty GDF SUEZ SA k 31. prosinci 2011 byly schváleny představenstvem dne 8. února Statutární auditoři skupiny provedli audit těchto účtů. Příslušné zprávy o auditu budou vydány po dokončení specifického ověřování požadovaného francouzským právem. 8 Cíle předpokládají průměrné povětrnostní podmínky, plné převedení nákladů na dodávky u francouzských regulovaných tarifů zemního plynu a žádné další významne změny předpisů. Za předpokladu žádných změn účetních postupů ve srovnání s rokem o Indikativní Ebitda 2015 ve výši 21 mld. EUR. Vs cíl EBITDA 2013 > 20 mld. EUR a vs cíl roku 2013> EPS 2012 oznámeno dne 3. března Vs 11 mld. EUR během období oznámeno dne 3. března /8

6 SOUHRNNÝ VÝKAZ ZISKŮ v mil. eur Výnosy 84,478 90,673 Nákupy (44,673) (46,695) Osobní náklady (11,755) (12,775) Amortizace, odpisy a rezervy (5,899) (7,115) Ostatní provizní příjmy a výdaje (13,356) (15,110) Běžný provozní zisk 8,795 8,978 MtM, znehodnocení, restrukturalizace, odprodeje a ostatní Zisk z provozních činností 9,497 9,684 Finanční výsledek (náklady) (2,222) (2,606) z toho náklady na čistý dluh 1) (1,566)(2) (1,945) z toho odpočet nákladů ve vztahu k dlouhodobým rezervám (588) (597) z toho dividendy a ostatní (67)(2) (64) daň z příjmu (1913) (2119) běžná daň z příjmu (2,164) (1,647) odložená daň z příjmu 251 (473) Podíl na čistém zisku přidružených společností Menšinové podíly (1,010) (1,418) Čistý příjem podílu skupiny EBITDA 15,086 16,525 (1) Na základě nové definice čistého dluhu (2) Reklasifikace podle nové definice čistého dluhu Výkaz cash flow V mil. eur Hrubý cash před finanční ztrátou a daní z příjmu Uhrazená daň z příjmu (vyjma daně z příjmu z odprodejů) Změna v provozním pracovním kapitálu 14,736 (2,146) (258) 16,117 (1,853) (426) CASH FLOW Z PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ 12,332 13,838 Čisté hmotné a nehmotné investice Finanční investice Odprodeje a ostatní investiční toky (9,292) (1,386) 2,895 (8,898) (1,703) 2,696 (1) CASH FLOW Z INVESTIČNÍCH AKTIVIT (7,783) (7,905) Vyplácené dividendy Odkup akcií Zůstatek splácení dluhu / nový dluh úroky placené z finančních činností Zvýšení kapitálu Ostatní cash flow (3,918) (491) 1,285 (1,565) (2) (4,363) (362) 1,597 (1,977) 569 2,040 (3) CASH FLOW Z FINANČNÍCH AKTIVIT (3,683) (2,496) Dopad směnného kurzu a ostatní 106 (58) CASH A HOTOVOSTNÍ EKVIVALENTY NA ZAČÁTKU OBDOBÍ 10,324 11,296 CELKOVÝ CASH FLOW ZA DANÉ OBDOBÍ 972 3,379 CASH A HOTOVOSTNÍ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBÍ 11,296 14,675 (1) včetně čistého dopadu konsolidace IPR a výplaty zvláštní (2) včetně hotovostního dopadu hybridního kapitálového zajiš (3) včetně transakcí mezi majiteli (GRTgaz a E&P transaction PASIVA 12/31/10 (1) 12/31/11 (1) včetně čistého dopadu konsolidace IPR a výplaty zvláštní dividendy ve výši 92 pencí/akcii akcionářům IPR dne 2/25/2011 (2) včetně hotovostního dopadu hybridního kapitálového zajištění ve výši 750 mi. EUR (3) včetně transakcí mezi majiteli (GRTgaz a E&P transactions) 6/8

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 15. listopadu 2007

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život Výroční zpráva 2008 Jsme s Vámi celý život Klíčové ukazatele roku 2008 FINANČNÍ UKAZATELE (V TISÍCÍCH EUR) 2008 2007 Celkové výnosy 142 771 121 971 EBITDA 39 491 38 376 Provozní zisk 22 681 26 043 Čistý

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč Fio banka, a.s. 5.1.211 Skupina ČEZ Fio Předchozí doporučení - Koupit Nové doporučení Koupit Předchozí cílová cena - 113 Kč Nová cílová cena - 943 Kč Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů

Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů VYSOKÁ ŠKOLA EKONOLMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra měnové teorie a politiky Hlavní specializace: Finance Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů Autor diplomové

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více