Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s."

Transkript

1 - Ocenění Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s. Zachovat váhu (vůči indexu PX-50) Česká republika Analytik: Dmitrij Morozov Tel.: ledna 2003 Bloomberg:CSRD CP Cena (30/12/2002): 189,00 Kč Vnitřní hodnota: Kč Výkonnost Období Absolutně Relativně k PX-50 1 měsíc -7,94% -7,19% 3 měsíce -13,14% -17,37% 12 měsíců -45,81% -62,57% Základní ukazatele K prosinci roku e 2003f 2004f EPS (Kč) 26,2 26,1 37,1 41,2 BVPS (Kč) 364,5 391,5 428,7 469,8 Dividendový výnos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% P/E 7,2 7,2 5,1 4,6 P/CF 2,7 2,7 2,4 2,4 P/BVPS 0,5 0,5 0,4 0,4 EV/EBITDA 6,7 7,2 4,7 4,3 EV/Sales 2,1 2,1 2,0 1,8 EV/EBITDA 3,0 2,6 2,4 2,4 (kons.radiomobil)* EV/Sales 1,1 1,0 1,0 1,0 (kons.radiomobil)* *počítáno s proporcionální konsolidací podílu v Radiomobilu, avšak bez vyloučení výsledků z vzájemných transakcí mezi ČRa a Radiomobilem Kč /02 7/02 8/02 9/02 10/02 11/02 12/02 Informace o akcii Počet akcií Tržní kapitalizace mil. Kč Free float 28,0 % Váha v PX50 1,60 % Ostatní 28,1% Objem ČRa PX50 rel. Struktura akcionářů Hlavní akcionáři tis. ks Podle našeho současného ocenění se akcie Českých radiokomunikací obchodují výrazně pod svou fundamentální hodnotou. Domníváme se, že cena akcií byla stlačena netransparentním jednáním nového majoritního vlastníka, konsorcia Bivideon (Deutsche Bank a TDC), a obavami minoritních akcionářů z nekalého jednání tohoto konsorcia. Rizika spojená s dalším postupem majoritního akcionáře však i nadále považujeme za podstatná, a proto i přes relativně nízké tržní ocenění akcií ČRa doporučujeme zachovat váhu těchto akcií vůči indexu PX-50. Při stanovení vnitřní hodnoty akcií ČRa jsme vycházeli ze dvou variant. První variantou je ocenění na základě diskontace peněžních toků a předpokladu neomezeného trvání podniku. Druhá varianta pak počítá s prodejem hlavních majetkových účastí a s následným prodejem mateřského podniku do rukou nového strategického vlastníka. Nejcennějším aktivem i nadále zůstává podíl ČRa ve společnosti Radiomobil, a proto hodnota tohoto podílu se stává nejdůležitější proměnnou v případě stanovení vnitřní hodnoty akcií ČRa. Je vysoce pravděpodobné, že ČRa se budou snažit svého podílu v druhém největším českém mobilním operátorovi zbavit. Vzhledem k současné situaci se však zdá, že cena transakce bude záviset na poptávce kupujícího než na fundamentální hodnotě podílu. Základní podnikatelská činnost ČRa představuje jen malou část hodnoty akcií ČRa. Zde předpokládáme stabilní hospodaření s omezeným potenciálem k růstu. S největší pravděpodobností podnik nakonec po odprodeji hlavních majetkových účastí získá nového strategického vlastníka, což může (ale nemusí) vyústit v odkup akcií od minoriotních akcionářů. Perspektiva segmentu telekomunikačních služeb bude výrazně záležet jak na strategii konečného strategického vlastnika, tak i na rozhodnutí představitelů Deutsche Bank a TDC ohledně dalšího osudu dceřiné firmy ČRa, Contactelu. Bivideon 71,9% PPF burzovní společnost a.s. 1

2 Obsah 1 VÝHLED HOSPODAŘENÍ VÝNOSY POMĚROVÉ UKAZATELE A FINANČNÍ VÝKAZY Ziskové marže Finanční výkazy RADIOMOBIL OCENĚNÍ METODA DISKONTOVANÝCH PENĚŽNÍCH TOKŮ ZA PŘEDPOKLADU NEOMEZENÉHO TRVÁNÍ PODNIKU ČRa DFCF Radiomobil DFCF Radiomobil diskontace dividendových příjmů Závěr VARIANTA PRODEJE HLAVNÍCH MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ A NÁSLEDNÝ PRODEJ MATEŘSKÉHO PODNIKU DO RUKOU NOVÉHO STRATEGICKÉHO VLASTNÍKA Radiomobil 39,23% podíl Contactel 50% podíl Mateřská společnost Závěr SWOT ANALÝZA ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PPF burzovní společnost a.s. 2

3 1 VÝHLED HOSPODAŘENÍ Telekomunikační služby v současné době generují přibližně polovinu všech tržeb společnosti a očekáváme, že se podíl těchto služeb bude i nadále se zvyšovat...počítáme s průměrným ročním růstem výnosů z telekomunikačních služeb do roku 2010 ve výši 7 % 1.1 VÝNOSY České radiokomunikace v rámci restrukturalizace firmy vytvořily tři úseky, do kterých rozdělily telekomunikační služby, šíření televizního a rozhlasového signálu a správu majetku. V současnosti společnost vedle pronájmu okruhů, datových služeb a služeb mobilním operátorům rozšiřuje svou nabídku o internetové a hlasové služby, které dosud nabízela pouze dceřiná firma Contactel. Dne 1. listopadu 2002 společnost získala licenci na hlasové služby a tyto služby budou nabízeny pod názvem BlueTone Voice. Společnost tak kompletuje svoji nabídku telekomunikačních služeb do uceleného balíčku s názvem BlueTone, který zahrnuje komplexní portfolio: služby datové, internetové a hlasové. Telekomunikační služby v současné době generují přibližně polovinu všech tržeb společnosti (bez poměrné konsolidace mobilního operátora Radiomobil) a očekáváme, že se podíl těchto služeb bude i nadále zvyšovat. Hlavním důvodem je spíš omezený potenciál růstu výnosů z rozhlasového a televizního vysílání, i když služby interaktivní televize by mohly v nejbližších letech přitáhnout více pozornosti. Přestože na poli hlasových a internetových služeb bude společnost čelit velmi silné konkurenci, která má v současnosti výrazný náskok, má firma několik výhod. Především se jedná o rozsáhlou vlastní páteřní síť a zkušenosti s dceřiným podnikem Contactel. Domníváme se tak, že v případě volby správné marketingové strategie má celý projekt šance na úspěch. Za důležité však považujeme strategii konečného strategického vlastníka ČRa a osud dceřiné společnosti Contactel. Přestože ČRa před nedávnem prohlásily, že nehodlají dále investovat do projektu Contactelu, ve svých předpovědích zatím předpokládáme setrvání tohoto podniku v rámci skupiny ČRa a počítáme s průměrným ročním růstem výnosů z telekomunikačních služeb do roku 2010 ve výši 7 %. Struktura výnosů (podíl jednotlivých složek) e 2003 f 2004 f Rozhlasové vysílání 14 % 14 % 13 % 12 % Televizní vysílání 23 % 23 % 22 % 21 % Telekomunikační služby 46 % 53 % 55 % 57 % Družicové služby 3 % 3 % 2 % 2 % Ostatní služby 15 % 8 % 8 % 8 % Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % Zdroj: ČRa a odhady PPF b.s. V případě konsolidace poměrné části výnosů a EBITDA Radiomobilu je pak patrné, že mobilní služby představují základní část hodnoty ČRa. Výnosy 39,23% podílu Radiomobilu představují ¾ celkových tržeb konsolidovaného celku a odhadovaný 39,23% podíl na zisku Radiomobilu před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) v roce 2002 představuje více než 80 % konsolidované hodnoty EBITDA. Struktura výnosů v případě poměrné konsolidace Radiomobilu (podíl jednotlivých složek) e 2003 f 2004 f Rozhlasové vysílání 3 % 3 % 3 % 3 % Televizní vysílání 5 % 5 % 5 % 5 % Telekomunikační služby 11 % 12 % 14 % 15 % Družicové služby 1 % 1 % 1 % 1 % Radiomobil* 76 % 76 % 75 % 75 % Ostatní služby 4 % 2 % 2 % 2 % Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % Zdroj: ČRa a odhady PPF b.s. PPF burzovní společnost a.s. 3

4 mobilní služby představují základní část hodnoty ČRa Podíl jednotlivých složek odhadu ukazatele EBITDA ČRa v roce 2002 v případě poměrné konsolidace podílu v Radiomobilu ČRa bez poměrné konsolidace Radiomobilu 17,7% Poměrná konsolidace Radiomobilu 82,3% Zdroj: ČRa a odhady PPF burzovní společnosti Poznámka: počítáno s proporcionální konsolidací podílu v Radiomobilu, avšak bez vyloučení výsledků ze vzájemných transakcí mezi ČRa a Radiomobilem Do roku 2010 pak za nejdynamičtější složky výnosů považujeme výnosy z telekomunikačních služeb a konsolidované výnosy mobilního operátora Radiomobil. O rychlý růst telekomunikačních služeb by se měly postarat především výnosy z přenosu dat, kde v nadcházejících dvou letech očekáváme oživení, a výnosy z pronájmů okruhu, které by měly být povzbuzeny liberalizací českého telekomunikačního trhu a s tím spojeným rostoucím využitím sítí. Růst obou segmentů by však měl být tlumen klesajícími cenami za tyto služby v prostředí silné konkurence. Co se týče nově vznikajícího maloobchodního segmentu zaměřujícího se na hlasové a internetové služby, tak tady zatím zůstáváme spíše opatrní a čekáme na další osud dceřiného podniku Contactel. Průměrný roční výnos jednotlivých segmentu od roku 2002 do roku 2010 (CAGR ) Celkem s poměrnou konsolidací Radiomobilu Celkem bez poměrné konsolidace výnosů Radiomobilu 5,2% 5,6% Ostatní služby 4,6% Radiomobil* Družicové služby 5,3% 5,8% Telekomunikační služby 7,3% Televizní vysílání 2,4% Rozhlasové vysílání 0,6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Zdroj: Odhady PPF b.s. Poznámka: počítáno s proporcionální konsolidací podílu v Radiomobilu, avšak bez vyloučení výsledků ze vzájemných transakcí mezi ČRa a Radiomobilem provozní zisk je stále negativně ovlivňován vysokými odpisy 1.2 POMĚROVÉ UKAZATELE A FINANČNÍ VÝKAZY Ziskové marže Přestože společnost dokázala v poslední době lehce zvýšit efektivnost hospodaření, provozní zisk je stále negativně ovlivňován vysokými odpisy, které byly způsobeny rozsáhlou investiční činností ČRa v minulých obdobích. Společnost úspěšně dokončila výstavbu optické páteřní sítě, což by mělo výrazně snížit investiční výdaje v následujících letech. Investice v následujících letech by měly být soustředěny na propojení ke konečným telekomunikačním zákazníkům. Na úrovni EBITDA marže zásadní tlak vychází z vysokých provozních nákladů dceřiného podniku Contactel a relativně vysokých personálních nákladů. Společnost však přistoupila k razantnímu snížení počtu pracovníků a znovu přehodnotila svůj postoj vůči dceřinému podniku Contactel. V roce Č PPF burzovní společnost a.s. 4

5 Očekáváme, že pozitivní dopady probíhající restrukturalizace by se měly projevit již v roce 2003 a v roce 2004 by se společnost měla vrátit k provoznímu zisku 2002 ČRa propustily zhruba 400 zaměstnanců. Vzhledem k vyplacenému odstupnému však lze výrazné úspory osobních nákladů očekávat až v následujících letech. Tíživá finanční situace Contactelu a nejistota ohledně budoucího financování by měla přinutit tento podnik k razantním opatřením v oblasti nákladů. EBITDA Contactelu v 1. pololetí 2002 dosáhla výše 147 mil. Kč, což je výrazné zlepšení ve srovnání se stejným obdobím roku 2001 (-343 mil. Kč). Očekáváme, že pozitivní dopady probíhající restrukturalizace by se měly projevit již v roce 2003 a v roce 2004 by se společnost měla vrátit k provoznímu zisku (provozního zisku bez konsolidace hospodaření Contactelu by společnost měla dosáhnout už v roce 2003). Ve svých předpokladech počítáme s tím, že podíl kapitálových investic (CAPEX) na celkových tržbách společnosti by měl klesnout do roku 2010 pod úroveň 25 % (což je poměrně konzervativní předpoklad), což by mělo zvednout EBIT marži na úroveň kolem 15 %. EBITDA marže by se měla po počátečním růstu ustálit se na hranici 38 %. Ziskové marže ČRa 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% e 2003f 2004f 2005f 2006f 2007f 2008f 2009f 2010f EBITDA marže EBIT marže Čistá zisková marže (bez konsolidace zisku Radiomobilu) především velmi nízké zadlužení, ale rentabilita investovaného kapitálu zatím zaostává za náklady na jeho získání Zdroj: ČRa a odhady PPF b.s Finanční výkazy Mezi hlavní přednosti finanční charakteristiky ČRa patří především velmi nízké zadlužení. Dokonce hodnota čistého dluhu (definujeme jako úročené úvěry a půjčky mínus hotovostní peněžní prostředky a jejich ekvivalenty) dosahuje záporných hodnot. Nicméně rentabilita investovaného kapitálu zatím zaostává za náklady na jeho získání, což snižuje efektivnost hospodaření společnosti. Důležitý je i ten fakt, že čistého zisku společnost zatím dosahuje jen díky konsolidaci zisků z 39,23% podílu v mobilním operátorovi Radiomobilu. Výkaz zisků a ztrát (po konsolidaci dle IAS v mil. Kč) e 2003 f 2004 f Výnosy meziroční změna 4 % 0 % 8 % 7 % EBITDA meziroční změna 12 % -7 % 54 % 8 % Odpisy EBIT meziroční změna 85 % 1 % -86 % -246 % HV před zdaněním Zisk / Ztráta z podniků s podstatným vlivem HV po zdanění Zdroj: ČRa a odhady PPF burzovní společnosti PPF burzovní společnost a.s. 5

6 Rozvaha (po konsolidaci dle IAS v mil. Kč) e 2003 f 2004 f Peníze a pen. ekvivalenty Pohledávky Zásoby Ostatní Běžná aktiva Pozemky, budovy a zařízení Nehmotná aktiva Finanční investice Dlouhodobá aktiva Aktiva celkem Závazky vůči věřitelům Odlož. daňový závazek Krátkodobé úvěry a výpůjčky Dlouhodobé výpůjčky a závazky Závazky Základní kapitál Ostatní vlastní kapitál Vlastní kapitál Vlastní kapitál a závazky celkem Zdroj: ČRa a odhady PPF b.s. Poměrové ukazatele (po konsolidaci dle IAS) e 2003 f 2004 f EBITDA marže 32,0 % 29,8 % 42,3 % 42,7 % EBIT marže -20,0 % -20,1 % -2,6 % 3,6 % Čistý dluh / Základní -20,1 % -2,7 % -3,4 % -5,3 % kapitál Čistý dluh / EBITDA -266,4 % -41,4 % -37,3 % -59,2 % ROA 3,5 % 5,9 % 8,6 % 8,7 % ROE 4,4 % 6,9 % 9,0 % 9,2 % Pohotová likvidita 1,0 1,5 1,9 2,2 Úrokové krytí -9,7-27,4-2,1 3,1 Zdroj: ČRa a odhady PPF b.s. 1.3 RADIOMOBIL Domníváme se, že přejmenování služeb Paegas na T-Mobile pozitivně ovlivní tržní postavení druhého největšího českého mobilního operátora. Přestože Eurotel i nadále drží vedoucí pozici na trhu velkých podnikových klientů, domníváme se, že Radiomobil bude tento rozdíl postupně snižovat. Očekáváme, že mobilní penetrace v ČR dosáhla na konci roku 2002 hodnoty 83 % a na Radiomobil připadne přes 40 % zákazníků. Přestože Eurotel i nadále drží vedoucí pozici na trhu velkých podnikových klientů, domníváme se, že Radiomobil bude tento rozdíl postupně snižovat 100% 80% 60% 40% 20% 0% Tržní podíly mobilních operátorů na celkovém počtu zakazníků e 2003f 2004f 2005f 2006f 2007f 2008f 2009f 2010f Zdroj: Radiomobil, Eurotel, Český Mobil a odhady PPF b.s. Eurotel Radiomobil Český Mobil PPF burzovní společnost a.s. 6

7 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Mobilní trh Radiomobilu a penetrace trhu v ČR e 2003f 2004f 2005f 2006f 2007f 2008f 2009f 2010f tis. osob Penetrace ČR Radiomobil Zdroj: Radiomobil a odhady PPF b.s. V závěru roku 2002 se zejména zvyšoval zájem o telefony, které umožňují služby využívající GPRS a MMS. Tyto služby by měly umožnit další nárůst výnosů z datových služeb, které by podle našich odhadů měly dosáhnout v roce 2010 více než 35 % všech výnosů operátora. Rostoucí podíl datových služeb by měl následně pozitivně ovlivnit průměrný výnos na uživatele a tím zmírnit negativní vliv zpomalujícího se růstu uživatelské základny. Český mobilní trh totiž projevuje silné známky nasycení a operátoři by měli hledat jiné způsoby, jak zvyšovat své tržby. Očekáváme, že ukazatel ARPU (průměrný výnos na zákazníka) se obrátí k růstu až v roce 2004 a aktivační příjmy budou i nadále prudce klesat. I přes to, že Radiomobil je stále více úspěšný v získávání nových podnikových klientů, očekáváme, že cenová válka v oblasti nových datových služeb a rostoucí marketingové výdaje by měly vést k postupnému poklesu EBITDA marže. Rostoucí podíl datových služeb by měl následně pozitivně ovlivnit průměrný výnos na uživatele a tím zmírnit negativní vliv zpomalujícího se růstu uživatelské základny 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% ARPU a EBITDA marže e 2003f 2004f 2005f 2006f 2007f EBITDA marže Zdroj: Radiomobil a odhady PPF b.s. 2008f 2009f 2010f ARPU Kč % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Výnosy z datových služeb e 2003f 2004f 2005f 2006f 2007f 2008f 2009f 2010f mil. Kč Podíl výnosů z datových služeb na celkových výnosech za služby Výnosy z datových služeb Negativní vliv na výnosy Radiomobilu v následujících dvou letech by mohly mít pokles propojovacích poplatků mezi mobilní a pevnou sítí a klesající ceny roamingu. Evropské regulační orgány zde zaujaly velmi přísný postoj a trend snižování propojovacích poplatků a sazeb za služby roamingu by se neměl vyhnout ani České republice. Negativní tlaky na výnosy by měly být kompenzovány migrací komunikačního provozu do mobilního spojení, kde očekáváme výrazný nárůst počtu provolaných minut. 0 PPF burzovní společnost a.s. 7

8 Základní ukazatele očekávaného hospodaření společnosti Radiomobil e 2003 f 2004 f Počet uživatelů (tis.osob) ARPU (Kč) Celkové výnosy na zákazníka (Kč) Celkové výnosy (mil. Kč) meziroční změna 19 % 3 % 2 % 4 % EBITDA (mil. Kč) EBITDA marže 36 % 43 % 42 % 40 % EBIT (mil. Kč) EBIT marže 23% 28% 26% 23% HV po zdanění (mil. Kč) CAPEX (mil. Kč) CAPEX/Celkové výnosy 67 % 28 % 25 % 25 % Zdroj: Radiomobil a odhady PPF b.s. 2 OCENĚNÍ Hodnotu společnosti bez 39,23% podílu v Radiomobilu oceňujeme na 110 Kč na akcii 2.1 METODA DISKONTOVANÝCH PENĚŽNÍCH TOKŮ ZA PŘEDPOKLADU NEOMEZENÉHO TRVÁNÍ PODNIKU ČRa DFCF Při ocenění konsolidovaného celku ČRa bez konsolidace podílu v Radiomobilu metodou diskontovaných volných peněžních toků ČRa jsme vycházeli z následujících předpokladů. Anuita představuje diskontaci odhadovaných volných peněžních toků do roku 2010 při hodnotě WACC (průměrné náklady na kapitál) 9,2 % a poměru úročeného dluhu k vlastnímu kapitálu ve výši 1/9. Nominální dlouhodobou míru růstu perpetuity jsme stanovili na 4 %. Náklady na cizí kapitál 7,4 % Daňová sazba 31,0 % Efektivní náklady na cizí kapitál 5,1 % Bezriziková úroková míra 4,2 % Riziková prémie 5,5 % Požadovaná výnosová míra vlastního kapitálu (RRR) 9,7 % WACC 9,2 % Výslednou hodnotu základní skupiny ČRa odhadujeme na 3,4 mld. Kč nebo 110 Kč na akcii. Takto stanovená částka oceňuje základní aktivity ČRa na úrovni EV/EBITDA 4,1 a EV/Sales 1,2. Výsledné ocenění je pak výrazně ovlivněno současným příznivým úrokovým prostředím v ČR. RRR Vnitřní hodnota na akcii ČRa (Kč) 8% 9% 10% 11% 2% Míra růstu diskontované perpetuity 3% % % % PPF burzovní společnost a.s. 8

9 Hodnotu 39,23% podílu v Radiomobilu oceňujeme od 478 do 586 Kč na akcii ČRa Radiomobil DFCF Při ocenění 39,23% podílu Radiomobilu metodou diskontovaných volných peněžních toků jsme vycházeli z následujících předpokladů. Anuita představuje diskontaci odhadovaných volných peněžních toků do roku 2010 pří hodnotě WACC (průměrné náklady na kapitál) 8,4 % a poměru úročeného dluhu k vlastnímu kapitálu ve výší 7/13. Nominální dlouhodobou míru růstu perpetuity jsme stanovili na 4 %. Náklady na cizí kapitál 6,1 % Daňová sazba 31,0 % Efektivní náklady na cizí kapitál 4,2 % Bezriziková úroková míra 4,2 % Riziková prémie 6,5 % Požadovaná výnosová míra vlastního kapitálu (RRR) 10,7 % WACC 8,4 % Výslednou hodnotu společnosti Radiomobil odhadujeme na 37,5 mld. Kč a hodnotu 39,23% podílu pak počítáme na 476 Kč na akcii ČRa. Takto stanovená částka oceňuje Radiomobil na úrovni EV/EBITDA 5,7 a EV/Sales 2,4. Výsledné ocenění je pak výrazně ovlivněno současným příznivým úrokovým prostředím v ČR. RRR Vnitřní hodnota podílu na akcii ČRa (Kč) 9% 10% 11% 12% 2% Míra růstu 3% diskontované 4% perpetuity 5% % Radiomobil diskontace dividendových příjmů Akcionáři společnosti RadioMobil v roce 2002 doplnili akcionářskou smlouvu ve vztahu ke společnosti RadioMobil odsouhlasením režimu vyplácení dividend společností RadioMobil v budoucnu. Za předpokladu, že čistá finanční aktiva společnosti a rozdělitelné rezervy budou na dostatečné výši, aby pokryla budoucí dividendu, akcionáři společnosti RadioMobil sjednali, že zajistí, aby společnost rozdělila ročně pro rata v hotovosti dividendu ve výši 85 % čistého zisku dosaženého v předchozím účetním období. Akcionáři však zdůraznili, že na základě současné provozní výkonnosti a stavu současných finančních závazků společnosti RadioMobil není očekávána výplata dividend nejméně po dobu dvou let. Následující ocenění podílu ČRa ve společnosti Radiomobil pak vychází z diskontace hotovostních dividend obdržených v rámci výše uvedené dohody za předpokladu nekonečného setrvání ČRa ve funkci držitelů 39,23% podílu v Radiomobilu. Tato metoda však má ještě jeden zjednodušený předpoklad. Přestože by dividenda měla být vyplácena v souladu s výkazy podle CAS, ve svých předpovědích hospodaření Radiomobilu vycházíme z výkazů podle IAS. Při ocenění 39,23% podílu Radiomobilu metodou diskontovaných čistých dividend, jsme vycházeli z následujících předpokladů. Společnost začne vyplácet dividendu až od roku Daň z dividend činí 15 %. Anuita představuje diskontaci očekávaných dividend do roku 2010 při hodnotě RRR (požadovaná výnosová míra vlastního kapitálu) 10,7 % (4,2 % bezriziková úroková míra a 6,5 % riziková prémie). Nominální dlouhodobou míru růstu perpetuity jsme stanovili na 4 %. Výslednou hodnotu společnosti Radiomobil podle této metody odhadujeme na 29 mld. Kč a hodnotu 39,23% podílu jsme tak spočetli na 368 Kč na akcii ČRa. Výsledné ocenění je pak výrazně ovlivněno současným příznivým úrokovým prostředím v ČR. PPF burzovní společnost a.s. 9

10 Rok 2004 f 2005 f 2006 f 2007 f 2008 f 2009 f 2010 f Předpokládaná čistá dividenda Radiomobilu (mil. Kč) Zdroj: Odhady PPF b.s Závěr Podle metody diskontovaných peněžních toků se výsledná vnitřní hodnota akcií ČRa pohybuje v rozmezí od 478 Kč na akcii do 586 Kč na akcii. Tento způsob ocenění však má za předpoklad nekonečné trvání podniku a spíše vypovídá o teoretické hodnotě skupiny. V současnosti však předpokládáme za pravděpodobnější variantu odprodeje strategických investic a následný prodej základních aktivit ze strany stávajícího majoritního vlastníka. Vzhledem k současné situaci se však zdá, že cena 39,23% podílu v Radiomobilu bude záviset spíš na poptávce kupujícího než na fundamentální hodnotě tohoto podílu 2.2 VARIANTA PRODEJE HLAVNÍCH MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ A NÁSLEDNÝ PRODEJ MATEŘSKÉHO PODNIKU DO RUKOU NOVÉHO STRATEGICKÉHO VLASTNÍKA Radiomobil 39,23% podíl Je vysoce pravděpodobné, že ČRa se budou snažit svého podílu v druhém největším českém mobilním operátorovi zbavit. Přestože současný majoritní vlastník se zatím přesně nevyjádřil o budoucnosti 39,23% podílu v Radiomobilu, je patrné, že cílem finančního investora je nejdříve podnik restrukturalizovat a pak po částech prodat. Zájem o nákup zbylého podílu v Radiomobilu by mohla mít především mobilní dcera německého operátora Deutsche Telekomu, která v současnosti ovládá majoritní podíl v Radiomobilu. Vzhledem k současné situaci se však zdá, že cena transakce bude záviset na poptávce kupujícího než na fundamentální hodnotě podílu. Nicméně v našich výpočtech budeme vycházet z tržního ocenění hlavních evropských mobilních operátorů. Společnost EV/Revenues EV/EBITDA ORANGE SA 1,0 3,0 TIM SPA 2,4 5,6 TELEFONICA MOVILES SA 1,8 3,7 MMO2 PLC 2,5 6,0 VODAFONE GROUP PLC 2,5 8,2 Medián 2,4 5,6 Aritmetický průměr 2,2 5,3 Hodnota 38,23% podílu na základě mediánu (mil.kč) Hodnota 38,23% podílu na základě aritm. prům.(mil. Kč) Zdroj: Bloomberg Poznámka:údaje k Předpokládáme, že ČRa využijí daňového štítu, který společnost vytvořila v rámci prodeje kupní opce na svůj podíl v Radiomobilu dceřiné společnosti ČRa Limited založené na Kajmanských ostrovech a výslednou hotovost vyplatí ve formě dividend. Nicméně jedná se jenom o předpoklad. Nelze vyloučit i takovou variantu, kdy opční smlouva bude uplatněna a 39,23% podíl v Radiomobilu bude převeden za nižší částku na kajmanskou dceru a následně prodán bez zaplacení daně z příjmu. Taková transakce by však mohla vzbudit negativní reakci regulačních orgánů a minoritních akcionářů. Celkem (mil. Kč) Na akcii ČRa (Kč) Prodejní cena 39% podílu v Radiomobilu* Účetní hodnota podílu Daňový štít Daň z příjmů Čistý výnos z prodeje Výnos akcionáře po srážce 15% daně z dividend *Prodejní cena je počítaná jako průměr hodnot stanovených na základě mediánu metody EV/EBITDA a EV/Sales PPF burzovní společnost a.s. 10

11 Podle našeho konzervativního předpokladu získá mateřská společnost za svůj 50% podíl ve společnosti Contactel svou část neodepsaného úvěru Podle našich odhadů by základní aktivity mohly být prodány za 94 Kč na akcií ČRa Contactel 50% podíl Představenstvo společnosti rozhodlo o vytvoření opravné položky, která by zohledňovala hodnotu firemních investic ve společnosti Contactel s.r.o. Opravná položka činila 1,271 mld. Kč, což je částka, která je rovna majetkovému podílu společnosti ČRa v Contactelu plus 371 mil. Kč z její půjčky Contactelu, která činila celkem 787,5 mil. Kč. Opravná položka byla zahrnuta do hospodářských výsledků podle českých účetních standardů za rok Podle našeho konzervativního předpokladu získá mateřská společnost za svůj 50% podíl ve společnosti Contactel svou část neodepsaného úvěru a výsledná suma bude rozdělena ve formě dividend. Nicméně ve skutečnosti se domníváme, že i přes ne zcela povedený vstup Contactelu na český telekomunikační trh, jeho ztrátové hospodaření a nejistotu ohledně budoucího vlastníka, má 50% podíl ČRa v Contactelu ve skutečnosti vyšší hodnotu. Celkem (mil. Kč) Na akcii ČRa (Kč) Prodejní cena 50% podílu 0 0 Hodnota neodepsaného dluhu 416,5 13 Výnos akcionáře po srážce15% daně z dividend Mateřská společnost V případě základních aktivit ČRa zavádíme zjednodušený předpoklad, že po odprodeji základních majetkových účastí a výplatě dividendy bude mateřská společnost prodána konečnému strategickému partnerovi, který pak nabídne minoritním akcionářům odkup jejich akcií za akviziční cenu (což ale nemusí být pravdou). Do základních aktivit ČRa patří následující segmenty: telekomunikační služby (pronájem okruhu a služby přenosu dat), rozhlasové vysílání a televizní vysílání. Na kapitálových trzích není moc podniků s podobným portfoliem služeb, avšak níže uvedení představitelé podnikají na podobných trzích. Společnost P/BVPS P/S CROWN CASTLE INTL CORP 0,3 0,8 AMERICAN TOWER CORP-CL A 0,4 0,7 COLT TELECOM GROUP PLC 0,4 0,6 KINGSTON COMM(HULL) PLC 0,8 0,8 FIBERNET GROUP PLC 0,2 0,4 ISLANDSSIMI HF 0,9 1,4 CROWN CASTLE INTL CORP 0,3 0,8 Medián 0,4 0,7 Aritmetický průměr 0,5 0,8 Hodnota akcie na základě mediánu (Kč) Hodnota akcie na základě aritm. průměru (Kč) Zdroj: Bloomberg Poznámka:údaje k Teoretickou prodejní cenu stanovujeme jako průměr mediánu obou metod (na základě P/BVPS a P/S), která činí 94 Kč na akcii ČRa Závěr Výsledná vnitřní hodnota akcií ČRa podle této metody pak vychází na 346 Kč. Nicméně rádi bychom zdůraznili, že se jedná o hypotetický a zjednodušený model realizace investice Bivideonu. I nadále se obáváme, že současný majoritní vlastník by mohl zneužít kajmanskou strukturu a nedokonalost českých zákonů v neprospěch minoritních akcionářů. PPF burzovní společnost a.s. 11

12 3 SWOT ANALÝZA Silné stránky 39,23% podíl v Radiomobilu Vlastní páteřní přenosová soustava Minimální zadlužení Stabilní peněžní toky z podnikání v oblasti rozhlasového a televizního vysílání Příležitosti Restrukturalizace prováděná současným majoritním vlastníkem Vstup na trh hlasových a internetových služeb Dividendy ze strany Radiomobilu Slabé stránky Neprůhledné a netransparentní jednání současného majoritního vlastníka Ztrátové hospodaření Contactelu Nízká likvidita akcií na trhu Nejistota ohledně konečného strategického vlastníka Hrozby Ze strany současného majoritního vlastníka by mohlo dojít ke zneužití kajmanské struktury a nedokonalostí českých zákonů v neprospěch minoritních akcionářů Silná konkurence na českém telekomunikačním trhu Relativně nízká tržní cena akcií ČRa ve srovnání s fundamentální hodnotou firmy nevylučuje možnost budoucího zhodnocení ceny akcií ČRa, avšak budoucí jednání majoritního vlastníka zůstává velkým rizikem 4 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ Na základě výše uvedených metod ocenění odhadujeme vnitřní hodnotu akcií ČRa v rozmezí od Kč. Vysoké rozpětí vnitřní hodnoty je dáno nejistotou ohledně budoucnosti této firmy a z toho vyplývajících dvou úplně odlišných způsobů ocenění. Nicméně se více přikláníme k nižší hodnotě tohoto rozpětí, protože předpokládáme, že současná struktura skupiny v budoucnu zachována nebude. Relativně nízká tržní cena akcií ČRa ve srovnání s fundamentální hodnotou firmy nevylučuje možnost budoucího zhodnocení ceny akcií ČRa, avšak budoucí jednání majoritního vlastníka zůstává velkým rizikem. I nadále ponecháváme opatrný postoj vůči tzv. kajmanské struktuře vytvořené majoritním vlastníkem. Touto operací sice společnost vytvořila prostor pro daňový náklad ve výši ceny za zpětný odkup opčního práva, ale také otevřela prostor pro jiné využití kajmanské dcery, které nemusí být v souladu se zájmy minoritních akcionářů. Chceme upozornit, že tržní cena akcií po delší dobu nemusí reflektovat vnitřní hodnotu akcií ČRa z důvodu obav investorů ohledně budoucnosti firmy nebo jiných faktorů (například netransparentní jednání majoritního vlastníka, nebo výkup akcií za nižší cenu atd.). Vzhledem k tomu, že existuje pravděpodobnost prudkého pohybu akcií ČRa jak směrem dolů, tak i směrem nahoru, doporučujeme zachovat jejich váhu vůči indexu PX50 a tím se vyhnout riziku zvýšené volatility portfolia investora. PPF burzovní společnost a.s. 12

13 Kontakt na analytiky Anne-Francoise Blüher tel: Ing. Jiří Lembák tel: Ing. Petr Kalina tel: Ing. Dmitrij Morozov tel: Martin Pohl tel: Ing. Karel Tregler tel: PPF burzovní společnost a.s. Na Pankráci Praha 4 Tel.: Fax.: Tento materiál slouží pouze pro informativní účely. PPF burzovní společnost a.s. neodpovídá za přesnost a úplnost informací uvedených v tomto komentáři. Jednotlivá doporučení jsou názorem daného analytika. PPF burzovní společnost a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto dokumentu. PPF burzovní společnost a.s. 13

AKCIOVÉ TRHY - ANALÝZA VNITŘNÍ HODNOTY. Český Telecom

AKCIOVÉ TRHY - ANALÝZA VNITŘNÍ HODNOTY. Český Telecom - Český Telecom ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - Telekomunikační služby Český Telecom ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 12. 08. 2003 ANALYTIK Dmitrij Morozov BLOOMBERG SPTT CP (+420) 261 319 064 CENA (11.

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. České radiokomunikace

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. České radiokomunikace AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ České radiokomunikace ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ Telekomunikační služby České radiokomunikace ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 23. 07. 2003 ANALYTIK Dmitrij Morozov

Více

AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY. Telecommunications

AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY. Telecommunications AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY Telecommunications ZÁPADNÍ EVROPA A USA AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY Telecommunication Services Výhled sektoru ZÁPADNÍ EVROPA: ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu DJ STOXX

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Komerční banka

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Komerční banka AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ Komerční banka ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ BANKOVNICTVÍ Komerční banka ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 31. 07. 2003 ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG KOMB CP (+420) 261

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ AKCIOVÉ TRHY ČERVENEC 2003 ČEZ ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG CEZ CP (+420) 261 319 081 CENA (30. 6. 2003) 105,64 Kč

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ KOMERČNÍ BANKA

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ KOMERČNÍ BANKA ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ KOMERČNÍ BANKA Komerční banka ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG KOMB CP (+420) 261 319 514 CENA (30.6.2003) 1 985 Kč kalinap@ppf.cz

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK Erste Bank SNÍŽIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG RBAG CP (+420) 261 319 514 CENA (30. 6. 2003) 2 427 Kč kalinap@ppf.cz

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ ČEZ

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ ČEZ AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ ČEZ ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ ENERGETIKA ČEZ ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 27. 03. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG CEZ CP (+420) 261 319 081 CENA (26. 03.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 17.5.2010 Aktualizace odhadů Komerční banka, a.s. Nové doporučení koupit Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 4467,- Kč Předešlá cílová

Více

ČESKÝ TELECOM. Výsledky za první tři čtvrtletí 2003

ČESKÝ TELECOM. Výsledky za první tři čtvrtletí 2003 ČESKÝ TELECOM Výsledky za první tři čtvrtletí 2003 Konferenční hovor Gabriel Berdár, Předseda představenstva a generální ředitel Juraj Šedivý, 1. místopředseda představenstva a finanční ředitel 30.10.2003

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se O2 Czech Republic a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby v tomto souboru.

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2009

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2009 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2009 29. července 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2009,

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 15.3.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení držet Nová cílová cena 4 549,- Kč Předešlá

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ ČEZ

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ ČEZ AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ ČEZ ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ ENERGETIKA ČEZ ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 25. 02. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG CEZ CP (+420) 261 319 081 CENA (14. 02.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2014 Mezitímní zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2014 12. listopadu 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až září 2014, připravené

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Slovak Telekom. Představení společnosti. lkl (I) Profil společnosti

Slovak Telekom. Představení společnosti. lkl (I) Profil společnosti Slovak Telekom Představení společnosti lkl (I) Profil společnosti Společnost Slovak Telekom, a.s. (dále také Společnost nebo ST ) je dle tržeb s podílem 40 % největším telekomunikačním operátorem na Slovensku.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČESKÝ TELECOM

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČESKÝ TELECOM ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČESKÝ TELECOM AKCIOVÉ TRHY LEDEN 2003 Český Telecom DOPORUČENÍ ZÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 3. 2. 2003 ANALYTIK Dmitrij Morozov BLOOMBERG SPTT CP (+420) 231 619 064

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM 283 249 274 208 Stálá aktiva 256 860 258 658 Dlouhodobý hmotný majetek 171 505 175 555 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 289 320 291 100 Oprávky

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2009

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2009 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2009 11. listopadu 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Mezitímní zpráva Období: Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/ Praha 10

Mezitímní zpráva Období: Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/ Praha 10 Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2011 18. 5. 2011 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913 Obchodní firma

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 14. května 2014 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Čistý zisk O2 vzrostl o polovinu na 2,3 miliardy korun.

Čistý zisk O2 vzrostl o polovinu na 2,3 miliardy korun. Tisková zpráva Čistý zisk O2 vzrostl o polovinu na 2,3 miliardy korun. 29. 7. 2015 Konsolidované provozní výnosy se meziročně stabilizovaly a dosáhly výše 18,393 miliardy korun Provozní zisk před odpisy

Více

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý.

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý. Základní údaje Název emitenta Jihočeské papírny, a.s., Větřní Emitent IČ 12297 Adresa sídla Papírenská čp. 2, Větřní Jméno Aleš Chytrý Kontaktní osoba Funkce finanční ředitel E-mail ales.chytry@jip.cz

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2013

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2013 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2013 20. března 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok končící 31.

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více