Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s."

Transkript

1 - Ocenění Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s. Zachovat váhu (vůči indexu PX-50) Česká republika Analytik: Dmitrij Morozov Tel.: ledna 2003 Bloomberg:CSRD CP Cena (30/12/2002): 189,00 Kč Vnitřní hodnota: Kč Výkonnost Období Absolutně Relativně k PX-50 1 měsíc -7,94% -7,19% 3 měsíce -13,14% -17,37% 12 měsíců -45,81% -62,57% Základní ukazatele K prosinci roku e 2003f 2004f EPS (Kč) 26,2 26,1 37,1 41,2 BVPS (Kč) 364,5 391,5 428,7 469,8 Dividendový výnos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% P/E 7,2 7,2 5,1 4,6 P/CF 2,7 2,7 2,4 2,4 P/BVPS 0,5 0,5 0,4 0,4 EV/EBITDA 6,7 7,2 4,7 4,3 EV/Sales 2,1 2,1 2,0 1,8 EV/EBITDA 3,0 2,6 2,4 2,4 (kons.radiomobil)* EV/Sales 1,1 1,0 1,0 1,0 (kons.radiomobil)* *počítáno s proporcionální konsolidací podílu v Radiomobilu, avšak bez vyloučení výsledků z vzájemných transakcí mezi ČRa a Radiomobilem Kč /02 7/02 8/02 9/02 10/02 11/02 12/02 Informace o akcii Počet akcií Tržní kapitalizace mil. Kč Free float 28,0 % Váha v PX50 1,60 % Ostatní 28,1% Objem ČRa PX50 rel. Struktura akcionářů Hlavní akcionáři tis. ks Podle našeho současného ocenění se akcie Českých radiokomunikací obchodují výrazně pod svou fundamentální hodnotou. Domníváme se, že cena akcií byla stlačena netransparentním jednáním nového majoritního vlastníka, konsorcia Bivideon (Deutsche Bank a TDC), a obavami minoritních akcionářů z nekalého jednání tohoto konsorcia. Rizika spojená s dalším postupem majoritního akcionáře však i nadále považujeme za podstatná, a proto i přes relativně nízké tržní ocenění akcií ČRa doporučujeme zachovat váhu těchto akcií vůči indexu PX-50. Při stanovení vnitřní hodnoty akcií ČRa jsme vycházeli ze dvou variant. První variantou je ocenění na základě diskontace peněžních toků a předpokladu neomezeného trvání podniku. Druhá varianta pak počítá s prodejem hlavních majetkových účastí a s následným prodejem mateřského podniku do rukou nového strategického vlastníka. Nejcennějším aktivem i nadále zůstává podíl ČRa ve společnosti Radiomobil, a proto hodnota tohoto podílu se stává nejdůležitější proměnnou v případě stanovení vnitřní hodnoty akcií ČRa. Je vysoce pravděpodobné, že ČRa se budou snažit svého podílu v druhém největším českém mobilním operátorovi zbavit. Vzhledem k současné situaci se však zdá, že cena transakce bude záviset na poptávce kupujícího než na fundamentální hodnotě podílu. Základní podnikatelská činnost ČRa představuje jen malou část hodnoty akcií ČRa. Zde předpokládáme stabilní hospodaření s omezeným potenciálem k růstu. S největší pravděpodobností podnik nakonec po odprodeji hlavních majetkových účastí získá nového strategického vlastníka, což může (ale nemusí) vyústit v odkup akcií od minoriotních akcionářů. Perspektiva segmentu telekomunikačních služeb bude výrazně záležet jak na strategii konečného strategického vlastnika, tak i na rozhodnutí představitelů Deutsche Bank a TDC ohledně dalšího osudu dceřiné firmy ČRa, Contactelu. Bivideon 71,9% PPF burzovní společnost a.s. 1

2 Obsah 1 VÝHLED HOSPODAŘENÍ VÝNOSY POMĚROVÉ UKAZATELE A FINANČNÍ VÝKAZY Ziskové marže Finanční výkazy RADIOMOBIL OCENĚNÍ METODA DISKONTOVANÝCH PENĚŽNÍCH TOKŮ ZA PŘEDPOKLADU NEOMEZENÉHO TRVÁNÍ PODNIKU ČRa DFCF Radiomobil DFCF Radiomobil diskontace dividendových příjmů Závěr VARIANTA PRODEJE HLAVNÍCH MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ A NÁSLEDNÝ PRODEJ MATEŘSKÉHO PODNIKU DO RUKOU NOVÉHO STRATEGICKÉHO VLASTNÍKA Radiomobil 39,23% podíl Contactel 50% podíl Mateřská společnost Závěr SWOT ANALÝZA ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PPF burzovní společnost a.s. 2

3 1 VÝHLED HOSPODAŘENÍ Telekomunikační služby v současné době generují přibližně polovinu všech tržeb společnosti a očekáváme, že se podíl těchto služeb bude i nadále se zvyšovat...počítáme s průměrným ročním růstem výnosů z telekomunikačních služeb do roku 2010 ve výši 7 % 1.1 VÝNOSY České radiokomunikace v rámci restrukturalizace firmy vytvořily tři úseky, do kterých rozdělily telekomunikační služby, šíření televizního a rozhlasového signálu a správu majetku. V současnosti společnost vedle pronájmu okruhů, datových služeb a služeb mobilním operátorům rozšiřuje svou nabídku o internetové a hlasové služby, které dosud nabízela pouze dceřiná firma Contactel. Dne 1. listopadu 2002 společnost získala licenci na hlasové služby a tyto služby budou nabízeny pod názvem BlueTone Voice. Společnost tak kompletuje svoji nabídku telekomunikačních služeb do uceleného balíčku s názvem BlueTone, který zahrnuje komplexní portfolio: služby datové, internetové a hlasové. Telekomunikační služby v současné době generují přibližně polovinu všech tržeb společnosti (bez poměrné konsolidace mobilního operátora Radiomobil) a očekáváme, že se podíl těchto služeb bude i nadále zvyšovat. Hlavním důvodem je spíš omezený potenciál růstu výnosů z rozhlasového a televizního vysílání, i když služby interaktivní televize by mohly v nejbližších letech přitáhnout více pozornosti. Přestože na poli hlasových a internetových služeb bude společnost čelit velmi silné konkurenci, která má v současnosti výrazný náskok, má firma několik výhod. Především se jedná o rozsáhlou vlastní páteřní síť a zkušenosti s dceřiným podnikem Contactel. Domníváme se tak, že v případě volby správné marketingové strategie má celý projekt šance na úspěch. Za důležité však považujeme strategii konečného strategického vlastníka ČRa a osud dceřiné společnosti Contactel. Přestože ČRa před nedávnem prohlásily, že nehodlají dále investovat do projektu Contactelu, ve svých předpovědích zatím předpokládáme setrvání tohoto podniku v rámci skupiny ČRa a počítáme s průměrným ročním růstem výnosů z telekomunikačních služeb do roku 2010 ve výši 7 %. Struktura výnosů (podíl jednotlivých složek) e 2003 f 2004 f Rozhlasové vysílání 14 % 14 % 13 % 12 % Televizní vysílání 23 % 23 % 22 % 21 % Telekomunikační služby 46 % 53 % 55 % 57 % Družicové služby 3 % 3 % 2 % 2 % Ostatní služby 15 % 8 % 8 % 8 % Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % Zdroj: ČRa a odhady PPF b.s. V případě konsolidace poměrné části výnosů a EBITDA Radiomobilu je pak patrné, že mobilní služby představují základní část hodnoty ČRa. Výnosy 39,23% podílu Radiomobilu představují ¾ celkových tržeb konsolidovaného celku a odhadovaný 39,23% podíl na zisku Radiomobilu před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) v roce 2002 představuje více než 80 % konsolidované hodnoty EBITDA. Struktura výnosů v případě poměrné konsolidace Radiomobilu (podíl jednotlivých složek) e 2003 f 2004 f Rozhlasové vysílání 3 % 3 % 3 % 3 % Televizní vysílání 5 % 5 % 5 % 5 % Telekomunikační služby 11 % 12 % 14 % 15 % Družicové služby 1 % 1 % 1 % 1 % Radiomobil* 76 % 76 % 75 % 75 % Ostatní služby 4 % 2 % 2 % 2 % Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % Zdroj: ČRa a odhady PPF b.s. PPF burzovní společnost a.s. 3

4 mobilní služby představují základní část hodnoty ČRa Podíl jednotlivých složek odhadu ukazatele EBITDA ČRa v roce 2002 v případě poměrné konsolidace podílu v Radiomobilu ČRa bez poměrné konsolidace Radiomobilu 17,7% Poměrná konsolidace Radiomobilu 82,3% Zdroj: ČRa a odhady PPF burzovní společnosti Poznámka: počítáno s proporcionální konsolidací podílu v Radiomobilu, avšak bez vyloučení výsledků ze vzájemných transakcí mezi ČRa a Radiomobilem Do roku 2010 pak za nejdynamičtější složky výnosů považujeme výnosy z telekomunikačních služeb a konsolidované výnosy mobilního operátora Radiomobil. O rychlý růst telekomunikačních služeb by se měly postarat především výnosy z přenosu dat, kde v nadcházejících dvou letech očekáváme oživení, a výnosy z pronájmů okruhu, které by měly být povzbuzeny liberalizací českého telekomunikačního trhu a s tím spojeným rostoucím využitím sítí. Růst obou segmentů by však měl být tlumen klesajícími cenami za tyto služby v prostředí silné konkurence. Co se týče nově vznikajícího maloobchodního segmentu zaměřujícího se na hlasové a internetové služby, tak tady zatím zůstáváme spíše opatrní a čekáme na další osud dceřiného podniku Contactel. Průměrný roční výnos jednotlivých segmentu od roku 2002 do roku 2010 (CAGR ) Celkem s poměrnou konsolidací Radiomobilu Celkem bez poměrné konsolidace výnosů Radiomobilu 5,2% 5,6% Ostatní služby 4,6% Radiomobil* Družicové služby 5,3% 5,8% Telekomunikační služby 7,3% Televizní vysílání 2,4% Rozhlasové vysílání 0,6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Zdroj: Odhady PPF b.s. Poznámka: počítáno s proporcionální konsolidací podílu v Radiomobilu, avšak bez vyloučení výsledků ze vzájemných transakcí mezi ČRa a Radiomobilem provozní zisk je stále negativně ovlivňován vysokými odpisy 1.2 POMĚROVÉ UKAZATELE A FINANČNÍ VÝKAZY Ziskové marže Přestože společnost dokázala v poslední době lehce zvýšit efektivnost hospodaření, provozní zisk je stále negativně ovlivňován vysokými odpisy, které byly způsobeny rozsáhlou investiční činností ČRa v minulých obdobích. Společnost úspěšně dokončila výstavbu optické páteřní sítě, což by mělo výrazně snížit investiční výdaje v následujících letech. Investice v následujících letech by měly být soustředěny na propojení ke konečným telekomunikačním zákazníkům. Na úrovni EBITDA marže zásadní tlak vychází z vysokých provozních nákladů dceřiného podniku Contactel a relativně vysokých personálních nákladů. Společnost však přistoupila k razantnímu snížení počtu pracovníků a znovu přehodnotila svůj postoj vůči dceřinému podniku Contactel. V roce Č PPF burzovní společnost a.s. 4

5 Očekáváme, že pozitivní dopady probíhající restrukturalizace by se měly projevit již v roce 2003 a v roce 2004 by se společnost měla vrátit k provoznímu zisku 2002 ČRa propustily zhruba 400 zaměstnanců. Vzhledem k vyplacenému odstupnému však lze výrazné úspory osobních nákladů očekávat až v následujících letech. Tíživá finanční situace Contactelu a nejistota ohledně budoucího financování by měla přinutit tento podnik k razantním opatřením v oblasti nákladů. EBITDA Contactelu v 1. pololetí 2002 dosáhla výše 147 mil. Kč, což je výrazné zlepšení ve srovnání se stejným obdobím roku 2001 (-343 mil. Kč). Očekáváme, že pozitivní dopady probíhající restrukturalizace by se měly projevit již v roce 2003 a v roce 2004 by se společnost měla vrátit k provoznímu zisku (provozního zisku bez konsolidace hospodaření Contactelu by společnost měla dosáhnout už v roce 2003). Ve svých předpokladech počítáme s tím, že podíl kapitálových investic (CAPEX) na celkových tržbách společnosti by měl klesnout do roku 2010 pod úroveň 25 % (což je poměrně konzervativní předpoklad), což by mělo zvednout EBIT marži na úroveň kolem 15 %. EBITDA marže by se měla po počátečním růstu ustálit se na hranici 38 %. Ziskové marže ČRa 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% e 2003f 2004f 2005f 2006f 2007f 2008f 2009f 2010f EBITDA marže EBIT marže Čistá zisková marže (bez konsolidace zisku Radiomobilu) především velmi nízké zadlužení, ale rentabilita investovaného kapitálu zatím zaostává za náklady na jeho získání Zdroj: ČRa a odhady PPF b.s Finanční výkazy Mezi hlavní přednosti finanční charakteristiky ČRa patří především velmi nízké zadlužení. Dokonce hodnota čistého dluhu (definujeme jako úročené úvěry a půjčky mínus hotovostní peněžní prostředky a jejich ekvivalenty) dosahuje záporných hodnot. Nicméně rentabilita investovaného kapitálu zatím zaostává za náklady na jeho získání, což snižuje efektivnost hospodaření společnosti. Důležitý je i ten fakt, že čistého zisku společnost zatím dosahuje jen díky konsolidaci zisků z 39,23% podílu v mobilním operátorovi Radiomobilu. Výkaz zisků a ztrát (po konsolidaci dle IAS v mil. Kč) e 2003 f 2004 f Výnosy meziroční změna 4 % 0 % 8 % 7 % EBITDA meziroční změna 12 % -7 % 54 % 8 % Odpisy EBIT meziroční změna 85 % 1 % -86 % -246 % HV před zdaněním Zisk / Ztráta z podniků s podstatným vlivem HV po zdanění Zdroj: ČRa a odhady PPF burzovní společnosti PPF burzovní společnost a.s. 5

6 Rozvaha (po konsolidaci dle IAS v mil. Kč) e 2003 f 2004 f Peníze a pen. ekvivalenty Pohledávky Zásoby Ostatní Běžná aktiva Pozemky, budovy a zařízení Nehmotná aktiva Finanční investice Dlouhodobá aktiva Aktiva celkem Závazky vůči věřitelům Odlož. daňový závazek Krátkodobé úvěry a výpůjčky Dlouhodobé výpůjčky a závazky Závazky Základní kapitál Ostatní vlastní kapitál Vlastní kapitál Vlastní kapitál a závazky celkem Zdroj: ČRa a odhady PPF b.s. Poměrové ukazatele (po konsolidaci dle IAS) e 2003 f 2004 f EBITDA marže 32,0 % 29,8 % 42,3 % 42,7 % EBIT marže -20,0 % -20,1 % -2,6 % 3,6 % Čistý dluh / Základní -20,1 % -2,7 % -3,4 % -5,3 % kapitál Čistý dluh / EBITDA -266,4 % -41,4 % -37,3 % -59,2 % ROA 3,5 % 5,9 % 8,6 % 8,7 % ROE 4,4 % 6,9 % 9,0 % 9,2 % Pohotová likvidita 1,0 1,5 1,9 2,2 Úrokové krytí -9,7-27,4-2,1 3,1 Zdroj: ČRa a odhady PPF b.s. 1.3 RADIOMOBIL Domníváme se, že přejmenování služeb Paegas na T-Mobile pozitivně ovlivní tržní postavení druhého největšího českého mobilního operátora. Přestože Eurotel i nadále drží vedoucí pozici na trhu velkých podnikových klientů, domníváme se, že Radiomobil bude tento rozdíl postupně snižovat. Očekáváme, že mobilní penetrace v ČR dosáhla na konci roku 2002 hodnoty 83 % a na Radiomobil připadne přes 40 % zákazníků. Přestože Eurotel i nadále drží vedoucí pozici na trhu velkých podnikových klientů, domníváme se, že Radiomobil bude tento rozdíl postupně snižovat 100% 80% 60% 40% 20% 0% Tržní podíly mobilních operátorů na celkovém počtu zakazníků e 2003f 2004f 2005f 2006f 2007f 2008f 2009f 2010f Zdroj: Radiomobil, Eurotel, Český Mobil a odhady PPF b.s. Eurotel Radiomobil Český Mobil PPF burzovní společnost a.s. 6

7 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Mobilní trh Radiomobilu a penetrace trhu v ČR e 2003f 2004f 2005f 2006f 2007f 2008f 2009f 2010f tis. osob Penetrace ČR Radiomobil Zdroj: Radiomobil a odhady PPF b.s. V závěru roku 2002 se zejména zvyšoval zájem o telefony, které umožňují služby využívající GPRS a MMS. Tyto služby by měly umožnit další nárůst výnosů z datových služeb, které by podle našich odhadů měly dosáhnout v roce 2010 více než 35 % všech výnosů operátora. Rostoucí podíl datových služeb by měl následně pozitivně ovlivnit průměrný výnos na uživatele a tím zmírnit negativní vliv zpomalujícího se růstu uživatelské základny. Český mobilní trh totiž projevuje silné známky nasycení a operátoři by měli hledat jiné způsoby, jak zvyšovat své tržby. Očekáváme, že ukazatel ARPU (průměrný výnos na zákazníka) se obrátí k růstu až v roce 2004 a aktivační příjmy budou i nadále prudce klesat. I přes to, že Radiomobil je stále více úspěšný v získávání nových podnikových klientů, očekáváme, že cenová válka v oblasti nových datových služeb a rostoucí marketingové výdaje by měly vést k postupnému poklesu EBITDA marže. Rostoucí podíl datových služeb by měl následně pozitivně ovlivnit průměrný výnos na uživatele a tím zmírnit negativní vliv zpomalujícího se růstu uživatelské základny 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% ARPU a EBITDA marže e 2003f 2004f 2005f 2006f 2007f EBITDA marže Zdroj: Radiomobil a odhady PPF b.s. 2008f 2009f 2010f ARPU Kč % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Výnosy z datových služeb e 2003f 2004f 2005f 2006f 2007f 2008f 2009f 2010f mil. Kč Podíl výnosů z datových služeb na celkových výnosech za služby Výnosy z datových služeb Negativní vliv na výnosy Radiomobilu v následujících dvou letech by mohly mít pokles propojovacích poplatků mezi mobilní a pevnou sítí a klesající ceny roamingu. Evropské regulační orgány zde zaujaly velmi přísný postoj a trend snižování propojovacích poplatků a sazeb za služby roamingu by se neměl vyhnout ani České republice. Negativní tlaky na výnosy by měly být kompenzovány migrací komunikačního provozu do mobilního spojení, kde očekáváme výrazný nárůst počtu provolaných minut. 0 PPF burzovní společnost a.s. 7

8 Základní ukazatele očekávaného hospodaření společnosti Radiomobil e 2003 f 2004 f Počet uživatelů (tis.osob) ARPU (Kč) Celkové výnosy na zákazníka (Kč) Celkové výnosy (mil. Kč) meziroční změna 19 % 3 % 2 % 4 % EBITDA (mil. Kč) EBITDA marže 36 % 43 % 42 % 40 % EBIT (mil. Kč) EBIT marže 23% 28% 26% 23% HV po zdanění (mil. Kč) CAPEX (mil. Kč) CAPEX/Celkové výnosy 67 % 28 % 25 % 25 % Zdroj: Radiomobil a odhady PPF b.s. 2 OCENĚNÍ Hodnotu společnosti bez 39,23% podílu v Radiomobilu oceňujeme na 110 Kč na akcii 2.1 METODA DISKONTOVANÝCH PENĚŽNÍCH TOKŮ ZA PŘEDPOKLADU NEOMEZENÉHO TRVÁNÍ PODNIKU ČRa DFCF Při ocenění konsolidovaného celku ČRa bez konsolidace podílu v Radiomobilu metodou diskontovaných volných peněžních toků ČRa jsme vycházeli z následujících předpokladů. Anuita představuje diskontaci odhadovaných volných peněžních toků do roku 2010 při hodnotě WACC (průměrné náklady na kapitál) 9,2 % a poměru úročeného dluhu k vlastnímu kapitálu ve výši 1/9. Nominální dlouhodobou míru růstu perpetuity jsme stanovili na 4 %. Náklady na cizí kapitál 7,4 % Daňová sazba 31,0 % Efektivní náklady na cizí kapitál 5,1 % Bezriziková úroková míra 4,2 % Riziková prémie 5,5 % Požadovaná výnosová míra vlastního kapitálu (RRR) 9,7 % WACC 9,2 % Výslednou hodnotu základní skupiny ČRa odhadujeme na 3,4 mld. Kč nebo 110 Kč na akcii. Takto stanovená částka oceňuje základní aktivity ČRa na úrovni EV/EBITDA 4,1 a EV/Sales 1,2. Výsledné ocenění je pak výrazně ovlivněno současným příznivým úrokovým prostředím v ČR. RRR Vnitřní hodnota na akcii ČRa (Kč) 8% 9% 10% 11% 2% Míra růstu diskontované perpetuity 3% % % % PPF burzovní společnost a.s. 8

9 Hodnotu 39,23% podílu v Radiomobilu oceňujeme od 478 do 586 Kč na akcii ČRa Radiomobil DFCF Při ocenění 39,23% podílu Radiomobilu metodou diskontovaných volných peněžních toků jsme vycházeli z následujících předpokladů. Anuita představuje diskontaci odhadovaných volných peněžních toků do roku 2010 pří hodnotě WACC (průměrné náklady na kapitál) 8,4 % a poměru úročeného dluhu k vlastnímu kapitálu ve výší 7/13. Nominální dlouhodobou míru růstu perpetuity jsme stanovili na 4 %. Náklady na cizí kapitál 6,1 % Daňová sazba 31,0 % Efektivní náklady na cizí kapitál 4,2 % Bezriziková úroková míra 4,2 % Riziková prémie 6,5 % Požadovaná výnosová míra vlastního kapitálu (RRR) 10,7 % WACC 8,4 % Výslednou hodnotu společnosti Radiomobil odhadujeme na 37,5 mld. Kč a hodnotu 39,23% podílu pak počítáme na 476 Kč na akcii ČRa. Takto stanovená částka oceňuje Radiomobil na úrovni EV/EBITDA 5,7 a EV/Sales 2,4. Výsledné ocenění je pak výrazně ovlivněno současným příznivým úrokovým prostředím v ČR. RRR Vnitřní hodnota podílu na akcii ČRa (Kč) 9% 10% 11% 12% 2% Míra růstu 3% diskontované 4% perpetuity 5% % Radiomobil diskontace dividendových příjmů Akcionáři společnosti RadioMobil v roce 2002 doplnili akcionářskou smlouvu ve vztahu ke společnosti RadioMobil odsouhlasením režimu vyplácení dividend společností RadioMobil v budoucnu. Za předpokladu, že čistá finanční aktiva společnosti a rozdělitelné rezervy budou na dostatečné výši, aby pokryla budoucí dividendu, akcionáři společnosti RadioMobil sjednali, že zajistí, aby společnost rozdělila ročně pro rata v hotovosti dividendu ve výši 85 % čistého zisku dosaženého v předchozím účetním období. Akcionáři však zdůraznili, že na základě současné provozní výkonnosti a stavu současných finančních závazků společnosti RadioMobil není očekávána výplata dividend nejméně po dobu dvou let. Následující ocenění podílu ČRa ve společnosti Radiomobil pak vychází z diskontace hotovostních dividend obdržených v rámci výše uvedené dohody za předpokladu nekonečného setrvání ČRa ve funkci držitelů 39,23% podílu v Radiomobilu. Tato metoda však má ještě jeden zjednodušený předpoklad. Přestože by dividenda měla být vyplácena v souladu s výkazy podle CAS, ve svých předpovědích hospodaření Radiomobilu vycházíme z výkazů podle IAS. Při ocenění 39,23% podílu Radiomobilu metodou diskontovaných čistých dividend, jsme vycházeli z následujících předpokladů. Společnost začne vyplácet dividendu až od roku Daň z dividend činí 15 %. Anuita představuje diskontaci očekávaných dividend do roku 2010 při hodnotě RRR (požadovaná výnosová míra vlastního kapitálu) 10,7 % (4,2 % bezriziková úroková míra a 6,5 % riziková prémie). Nominální dlouhodobou míru růstu perpetuity jsme stanovili na 4 %. Výslednou hodnotu společnosti Radiomobil podle této metody odhadujeme na 29 mld. Kč a hodnotu 39,23% podílu jsme tak spočetli na 368 Kč na akcii ČRa. Výsledné ocenění je pak výrazně ovlivněno současným příznivým úrokovým prostředím v ČR. PPF burzovní společnost a.s. 9

10 Rok 2004 f 2005 f 2006 f 2007 f 2008 f 2009 f 2010 f Předpokládaná čistá dividenda Radiomobilu (mil. Kč) Zdroj: Odhady PPF b.s Závěr Podle metody diskontovaných peněžních toků se výsledná vnitřní hodnota akcií ČRa pohybuje v rozmezí od 478 Kč na akcii do 586 Kč na akcii. Tento způsob ocenění však má za předpoklad nekonečné trvání podniku a spíše vypovídá o teoretické hodnotě skupiny. V současnosti však předpokládáme za pravděpodobnější variantu odprodeje strategických investic a následný prodej základních aktivit ze strany stávajícího majoritního vlastníka. Vzhledem k současné situaci se však zdá, že cena 39,23% podílu v Radiomobilu bude záviset spíš na poptávce kupujícího než na fundamentální hodnotě tohoto podílu 2.2 VARIANTA PRODEJE HLAVNÍCH MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ A NÁSLEDNÝ PRODEJ MATEŘSKÉHO PODNIKU DO RUKOU NOVÉHO STRATEGICKÉHO VLASTNÍKA Radiomobil 39,23% podíl Je vysoce pravděpodobné, že ČRa se budou snažit svého podílu v druhém největším českém mobilním operátorovi zbavit. Přestože současný majoritní vlastník se zatím přesně nevyjádřil o budoucnosti 39,23% podílu v Radiomobilu, je patrné, že cílem finančního investora je nejdříve podnik restrukturalizovat a pak po částech prodat. Zájem o nákup zbylého podílu v Radiomobilu by mohla mít především mobilní dcera německého operátora Deutsche Telekomu, která v současnosti ovládá majoritní podíl v Radiomobilu. Vzhledem k současné situaci se však zdá, že cena transakce bude záviset na poptávce kupujícího než na fundamentální hodnotě podílu. Nicméně v našich výpočtech budeme vycházet z tržního ocenění hlavních evropských mobilních operátorů. Společnost EV/Revenues EV/EBITDA ORANGE SA 1,0 3,0 TIM SPA 2,4 5,6 TELEFONICA MOVILES SA 1,8 3,7 MMO2 PLC 2,5 6,0 VODAFONE GROUP PLC 2,5 8,2 Medián 2,4 5,6 Aritmetický průměr 2,2 5,3 Hodnota 38,23% podílu na základě mediánu (mil.kč) Hodnota 38,23% podílu na základě aritm. prům.(mil. Kč) Zdroj: Bloomberg Poznámka:údaje k Předpokládáme, že ČRa využijí daňového štítu, který společnost vytvořila v rámci prodeje kupní opce na svůj podíl v Radiomobilu dceřiné společnosti ČRa Limited založené na Kajmanských ostrovech a výslednou hotovost vyplatí ve formě dividend. Nicméně jedná se jenom o předpoklad. Nelze vyloučit i takovou variantu, kdy opční smlouva bude uplatněna a 39,23% podíl v Radiomobilu bude převeden za nižší částku na kajmanskou dceru a následně prodán bez zaplacení daně z příjmu. Taková transakce by však mohla vzbudit negativní reakci regulačních orgánů a minoritních akcionářů. Celkem (mil. Kč) Na akcii ČRa (Kč) Prodejní cena 39% podílu v Radiomobilu* Účetní hodnota podílu Daňový štít Daň z příjmů Čistý výnos z prodeje Výnos akcionáře po srážce 15% daně z dividend *Prodejní cena je počítaná jako průměr hodnot stanovených na základě mediánu metody EV/EBITDA a EV/Sales PPF burzovní společnost a.s. 10

11 Podle našeho konzervativního předpokladu získá mateřská společnost za svůj 50% podíl ve společnosti Contactel svou část neodepsaného úvěru Podle našich odhadů by základní aktivity mohly být prodány za 94 Kč na akcií ČRa Contactel 50% podíl Představenstvo společnosti rozhodlo o vytvoření opravné položky, která by zohledňovala hodnotu firemních investic ve společnosti Contactel s.r.o. Opravná položka činila 1,271 mld. Kč, což je částka, která je rovna majetkovému podílu společnosti ČRa v Contactelu plus 371 mil. Kč z její půjčky Contactelu, která činila celkem 787,5 mil. Kč. Opravná položka byla zahrnuta do hospodářských výsledků podle českých účetních standardů za rok Podle našeho konzervativního předpokladu získá mateřská společnost za svůj 50% podíl ve společnosti Contactel svou část neodepsaného úvěru a výsledná suma bude rozdělena ve formě dividend. Nicméně ve skutečnosti se domníváme, že i přes ne zcela povedený vstup Contactelu na český telekomunikační trh, jeho ztrátové hospodaření a nejistotu ohledně budoucího vlastníka, má 50% podíl ČRa v Contactelu ve skutečnosti vyšší hodnotu. Celkem (mil. Kč) Na akcii ČRa (Kč) Prodejní cena 50% podílu 0 0 Hodnota neodepsaného dluhu 416,5 13 Výnos akcionáře po srážce15% daně z dividend Mateřská společnost V případě základních aktivit ČRa zavádíme zjednodušený předpoklad, že po odprodeji základních majetkových účastí a výplatě dividendy bude mateřská společnost prodána konečnému strategickému partnerovi, který pak nabídne minoritním akcionářům odkup jejich akcií za akviziční cenu (což ale nemusí být pravdou). Do základních aktivit ČRa patří následující segmenty: telekomunikační služby (pronájem okruhu a služby přenosu dat), rozhlasové vysílání a televizní vysílání. Na kapitálových trzích není moc podniků s podobným portfoliem služeb, avšak níže uvedení představitelé podnikají na podobných trzích. Společnost P/BVPS P/S CROWN CASTLE INTL CORP 0,3 0,8 AMERICAN TOWER CORP-CL A 0,4 0,7 COLT TELECOM GROUP PLC 0,4 0,6 KINGSTON COMM(HULL) PLC 0,8 0,8 FIBERNET GROUP PLC 0,2 0,4 ISLANDSSIMI HF 0,9 1,4 CROWN CASTLE INTL CORP 0,3 0,8 Medián 0,4 0,7 Aritmetický průměr 0,5 0,8 Hodnota akcie na základě mediánu (Kč) Hodnota akcie na základě aritm. průměru (Kč) Zdroj: Bloomberg Poznámka:údaje k Teoretickou prodejní cenu stanovujeme jako průměr mediánu obou metod (na základě P/BVPS a P/S), která činí 94 Kč na akcii ČRa Závěr Výsledná vnitřní hodnota akcií ČRa podle této metody pak vychází na 346 Kč. Nicméně rádi bychom zdůraznili, že se jedná o hypotetický a zjednodušený model realizace investice Bivideonu. I nadále se obáváme, že současný majoritní vlastník by mohl zneužít kajmanskou strukturu a nedokonalost českých zákonů v neprospěch minoritních akcionářů. PPF burzovní společnost a.s. 11

12 3 SWOT ANALÝZA Silné stránky 39,23% podíl v Radiomobilu Vlastní páteřní přenosová soustava Minimální zadlužení Stabilní peněžní toky z podnikání v oblasti rozhlasového a televizního vysílání Příležitosti Restrukturalizace prováděná současným majoritním vlastníkem Vstup na trh hlasových a internetových služeb Dividendy ze strany Radiomobilu Slabé stránky Neprůhledné a netransparentní jednání současného majoritního vlastníka Ztrátové hospodaření Contactelu Nízká likvidita akcií na trhu Nejistota ohledně konečného strategického vlastníka Hrozby Ze strany současného majoritního vlastníka by mohlo dojít ke zneužití kajmanské struktury a nedokonalostí českých zákonů v neprospěch minoritních akcionářů Silná konkurence na českém telekomunikačním trhu Relativně nízká tržní cena akcií ČRa ve srovnání s fundamentální hodnotou firmy nevylučuje možnost budoucího zhodnocení ceny akcií ČRa, avšak budoucí jednání majoritního vlastníka zůstává velkým rizikem 4 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ Na základě výše uvedených metod ocenění odhadujeme vnitřní hodnotu akcií ČRa v rozmezí od Kč. Vysoké rozpětí vnitřní hodnoty je dáno nejistotou ohledně budoucnosti této firmy a z toho vyplývajících dvou úplně odlišných způsobů ocenění. Nicméně se více přikláníme k nižší hodnotě tohoto rozpětí, protože předpokládáme, že současná struktura skupiny v budoucnu zachována nebude. Relativně nízká tržní cena akcií ČRa ve srovnání s fundamentální hodnotou firmy nevylučuje možnost budoucího zhodnocení ceny akcií ČRa, avšak budoucí jednání majoritního vlastníka zůstává velkým rizikem. I nadále ponecháváme opatrný postoj vůči tzv. kajmanské struktuře vytvořené majoritním vlastníkem. Touto operací sice společnost vytvořila prostor pro daňový náklad ve výši ceny za zpětný odkup opčního práva, ale také otevřela prostor pro jiné využití kajmanské dcery, které nemusí být v souladu se zájmy minoritních akcionářů. Chceme upozornit, že tržní cena akcií po delší dobu nemusí reflektovat vnitřní hodnotu akcií ČRa z důvodu obav investorů ohledně budoucnosti firmy nebo jiných faktorů (například netransparentní jednání majoritního vlastníka, nebo výkup akcií za nižší cenu atd.). Vzhledem k tomu, že existuje pravděpodobnost prudkého pohybu akcií ČRa jak směrem dolů, tak i směrem nahoru, doporučujeme zachovat jejich váhu vůči indexu PX50 a tím se vyhnout riziku zvýšené volatility portfolia investora. PPF burzovní společnost a.s. 12

13 Kontakt na analytiky Anne-Francoise Blüher tel: Ing. Jiří Lembák tel: Ing. Petr Kalina tel: Ing. Dmitrij Morozov tel: Martin Pohl tel: Ing. Karel Tregler tel: PPF burzovní společnost a.s. Na Pankráci Praha 4 Tel.: Fax.: Tento materiál slouží pouze pro informativní účely. PPF burzovní společnost a.s. neodpovídá za přesnost a úplnost informací uvedených v tomto komentáři. Jednotlivá doporučení jsou názorem daného analytika. PPF burzovní společnost a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto dokumentu. PPF burzovní společnost a.s. 13

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. České radiokomunikace

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. České radiokomunikace AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ České radiokomunikace ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ Telekomunikační služby České radiokomunikace ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 23. 07. 2003 ANALYTIK Dmitrij Morozov

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ AKCIOVÉ TRHY ČERVENEC 2003 ČEZ ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG CEZ CP (+420) 261 319 081 CENA (30. 6. 2003) 105,64 Kč

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK Erste Bank SNÍŽIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG RBAG CP (+420) 261 319 514 CENA (30. 6. 2003) 2 427 Kč kalinap@ppf.cz

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 14. května 2014 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 Tisková zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 24. července 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015 Mezitímní zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015 13. května 2015 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až březen 2015, připravené

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: držet Cílová cena: 434 Kč. 22.6.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT. Telefónica Czech Republic, a.s.

Analýzy a doporučení. Doporučení: držet Cílová cena: 434 Kč. 22.6.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT. Telefónica Czech Republic, a.s. Fio Analýzy a doporučení Telefónica Czech Republic, a.s. Fio banka, a.s. Doporučení: držet Cílová cena: 434 Kč 22.6.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení pro telekomunikační

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012 6. listopadu 2012 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s.

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Analýzy a doporučení Komerční banka, a.s. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Nové doporučení: držet Původní doporučení: držet Nová cílová cena: 4 301 Kč Původní cílová cena: 4 079 Kč 2.1.2014 Komerční banka,

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2012

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2012 Tisková zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2012 27. února 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za leden až prosinec

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: akumulovat Cílová cena: 408 Kč. Telefónica Czech Republic, a.s. 13.12.2012

Analýzy a doporučení. Doporučení: akumulovat Cílová cena: 408 Kč. Telefónica Czech Republic, a.s. 13.12.2012 Fio Analýzy a doporučení Telefónica Czech Republic, a.s. Fio banka, a.s. Doporučení: akumulovat Cílová cena: 408 Kč 13.12.2012 Z důvodu poklesu cen akcií společnosti Telefónica Czech Republic zvyšujeme

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti NUCOR Corp. Společnost Nucor corp. vyrábí a prodává ocel a ocelové výrobky. Produkce společnosti je rozdělena do dvou částí, a to na výrobu a zpracování oceli

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Fio banka Analýzy a doporučení

Fio banka Analýzy a doporučení Fio banka Analýzy a doporučení Popis společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Fio banka, a.s. 17.6.2011 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Základní informace o společnosti: Adresa společnosti: Jastrzębska

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

28.6.2013. Komerční banka, a.s. Nové doporučení - akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová cílová cena 4079,- Kč Předešlá cílová cena 4212 Kč

28.6.2013. Komerční banka, a.s. Nové doporučení - akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová cílová cena 4079,- Kč Předešlá cílová cena 4212 Kč 13.8.13 Snižujeme naše doporučení na akcie společnosti Komerční banka, a.s. na stupeň držet z původního akumulovat a ponecháváme naší cílovou cenu na hodnotě 4079,- Kč. Důvodem pro snížení našeho doporučení

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2012

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2012 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2012 10. května 2012 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Micron Technology Inc.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Micron Technology Inc. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Micron Technology Inc. Micron Technology, Inc. a jeho dceřiné společnosti konstruují, vyrábějí a prodávají polovodičové paměti a počítačové systémy. Mezi hlavní

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více