Zpráva o šetření. Bezbariérový přístup na pobočku poskytovatele poštovních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. Bezbariérový přístup na pobočku poskytovatele poštovních služeb"

Transkript

1 I. Bezbariérový přístup do budovy je zajištěn v případě, že se do ní může osoba se zdravotním postižením dostat a následně se v ní pohybovat sama bez pomoci či asistence další osoby. II. III. Pokud k budově poskytovatele služeb není zřízen bezbariérový přístup, je poskytovatel služby povinen zajistit osobám se zdravotním postižením přístupnost budovy alternativním způsobem, např. poskytnutím asistence. V případě, že by zastoupení ve specifickém řízení, které je v rámci využívání služby nutné absolvovat, bylo zpoplatněno, osoby se zdravotním postižením, které mají ztížený přístup do budovy, by měly být od poplatku osvobozeny. V Brně dne 18. dubna 2013 Sp. zn.: 78/2012/DIS/JKV Zpráva o šetření Bezbariérový přístup na pobočku poskytovatele poštovních služeb A. Obsah podnětu Dne 5. dubna 2012 se na veřejného ochránce práv obrátil se svou opakovanou stížností pan J.S. Své podání koncipoval jako žádost o radu. Uvedl, že mu přišla poštou zásilka z ciziny, která leží na poště Praha 120. Podle vyjádření Pražské organizace vozíčkářů, o. s., není pošta bezbariérová. Pan S. uvedl, že platba 200,- Kč za zastupování poštou v celním řízení je pro něj nepřiměřená a jakožto vozíčkář se na poštu nedostane z důvodu její bariérovosti. Protože zásilka ze zahraničí manuál na opravu automobilu ho stál 29 USD, poplatky, které po něm vyžaduje poskytovatel poštovních služeb, tvoří 60 % z ceny výrobku. Dne 8. dubna 2012 pan S. svoje podání doplnil a uvedl, že by chtěl osobně celně odbavit zásilku, tak, jak mohou chodící zákazníci a neplatit tak poplatek několik set korun poskytovateli poštovních služeb. Zopakoval, že dle vyjádření Pražské organizace vozíčkářů, o. s., není pobočka bezbariérová. Na jiné pobočce toto projednat nemůže, protože v celé republice jiná pobočka takovéto odbavení neposkytuje. Pan S. proto žádá, aby Česká republika přistupovala ke všem zákazníkům stejně. Chodícím nejsou kladeny ze strany pošty žádné bariéry, a tak se mohou svobodně rozhodnout, zda ušetří, nebo ne. Lidem na vozíku je možnost takového rozhodnutí znemožněna. Pan S. upozornil, že by poskytovatel poštovních služeb měl z důvodu bariérovosti odpustit osobám se sníženou schopností pohybu poplatek za zastupování, resp. přesunout agendu přijímání zásilek ze zahraničí na jinou, bezbariérovou pobočku. B. Skutková zjištění Protože existoval rozpor mezi informacemi zveřejněnými na internetových stránkách poskytovatele poštovních služeb a tvrzením pana S. ohledně zjištění

2 bezbariérového přístupu na pobočku, která je určena pro vyzvedávání mezinárodních zásilek, zahájil jsem ve věci šetření v souladu s 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. V rámci šetření mnou pověřený zaměstnanec vyzval ředitele regionu Praha Ing. J.O. k vyjádření a vysvětlení ohledně přístupnosti pošty Praha 120, která zajišťuje úkoly související s odchodem a příchodem zásilek do a ze zahraničí. V reakci ze dne 6. června 2012 ředitel regionu uvedl, že poskytovatel na všech svých provozovnách usiluje o plné zabezpečení opatření plynoucí z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Není-li však možné splnění těchto podmínek z důvodu již existující úpravy stávající provozovny ( ), přijímá poskytovatel taková opatření, která vedou k minimalizaci překážek v pohybu osob na vozíku pro invalidy a osob, které mají s sebou kočárek s dítětem nebo osob se sníženou pohyblivostí. Dále uvedl, že na poště Praha 56, která sídlí ve stejné budově, jako pošta Praha 120, se plánují příslušné stavební úpravy. V současné době byla projekční kanceláří A. zpracována studie bezbariérového přístupu na poštu Praha 56 (resp. poštu Praha 120) dodal. Studie byla zpracována ve třech variantách. Podle jeho vyjádření byla studie zaslána k posouzení Lize vozíčkářů, která souhlasila s rozpracováním a realizací varianty C, která je založena na stavebních úpravách pouze uvnitř objektu. K otázce možnosti osvobození od poplatků spojených se zastupováním v celním řízení ředitel regionu uvedl: Tato možnost je samozřejmě vhodným řešením této situace do doby zajištění bezbariérového přístupu na předmětnou poštu. V tomto případě by poskytovatel zastupoval klienta v celním projednání jemu adresované zásilky, ale nebyl by mu účtován poplatek za Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu (JSD) ve výši 180 Kč, ale pouze poplatek za Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace (SD) ve výši 96 Kč. Upozornil, že se jedná o poplatek vybíraný i při osobním celním projednání a vyzvednutí zásilky. Aby mohli takto postupovat, je potřebné, aby zákazník zplnomocnil poskytovatele k zastupování v celním řízení a doložil, že je držitelem průkazu ZTP. Pokud by zákazník trval na osobním odbavení zásilky, ředitel regionu uvedl, že bude mít možnost kontaktovat zaměstnance infolinky pošty Praha 120 či elektronicky a sdělit jim své požadavky a kontaktní údaje Po celou dobu celního projednání zásilky bude klientovi nápomocen pracovník pošty Praha 120. Za tuto službu zákazník uhradí poplatek za Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace (SD) ve výši 96 Kč, jako každý jiný zákazník při osobním projednání zásilky. Dodal však, že nejjednodušším způsobem celního projednání zásilky zůstává vyplnění a podepsání plné moci k zastupování v celním řízení a prokázání se průkazem ZTP. Následně pošta zajistí celní projednání zásilky a poté bude zásilka odeslána adresátovi zásilky na dodací poštu. Při doručení zásilky bude vybrán poplatek ve výši 96,- Kč jako v případě osobního odbavení zásilky na poště Praha 120. Závěrem ředitel regionu upozornil, že tyto možnosti budou omezeny do doby realizace stavebních úprav. Stěžovatel, který se na mě obrátil, přitom uvedl, že byl s výše uvedenými opatřeními seznámen. V přiložené studii bezbariérového přístupu je citováno vyjádření Ligy vozíčkářů, podle něhož není možné považovat poštu za poštu s bezbariérovým 2

3 přístupem, ale pouze za budovu bezbariérovou s asistencí, protože bezbariérový nájezd v podobě rampy svými parametry nevyhovuje osobám na vozíku. Podle varianty C pro řešení bezbariérového přístupu by byly provedeny stavební úpravy pouze uvnitř objektu. Přístup na poštu by byl přímo z parkoviště vyhrazeného pro osoby se zdravotním postižením. Ve studii se dále uvádí, že se v budoucnu plánuje přeložení pošty Praha 120 do jiné budovy. Varianta C pro úpravy byla vyhodnocena jako nejlevnější, nejméně komplikovaná a nejrychlejší. Podle vyjádření ředitele regionu by její realizace měla trvat 4 7 měsíců. Co se týče konkrétních stavebních úprav, ty by měly zahrnovat instalaci tlačítka pro zavolání pomocného personálu pošty na začátek rampy, řádně proškolit pomocný personál pro obsluhu vozíků pro invalidy, instalovat vodorovná madla, zrekonstruovat stávající tlačítko u vstupních dveří, snížit prahy uvnitř budovy, dále rekonstrukci výtahů, úpravu dveří. Dne 14. března 2013 provedli mnou pověření zaměstnanec a zaměstnankyně Kanceláře veřejného ochránce práv šetření na místě. Při té příležitosti zdokumentovali umístění vyhrazeného parkoviště pro osoby se zdravotním postižením, příjezdovou cestu k samotnému nájezdu směřujícímu do zvýšeného přízemí, vstupní dveře, tlačítko pro osoby se zdravotním postižením, které je umístěno až za strmou příjezdovou rampou a prostory vyměňovací pošty Praha 120. Pro názornost si dovoluji vložit obrazovou dokumentaci do textu zprávy o šetření. Obr. 1 a 2: Parkoviště vyhrazené pro osoby se zdravotním postižením 3

4 Obr. 3 a 4: Cesta od parkoviště ke vchodu do budovy Obr. 5 a 6: Vchod do budovy 4

5 Obr. 7 a 8: Přístupová cesta k budově Obr. 9: Tlačítko pro osoby s hendikepem za vstupními dveřmi 5

6 Obr. 10: Vstupní dveře Obr. 11: Výtah 6

7 Protože pověřená zaměstnankyně a zaměstnanec při neohlášené návštěvě pošty Praha 56 a 120 nezastihli vedoucího D.P., neboť byl celý týden nepřítomen, a hovořili pouze s jeho zástupcem, kontaktovala pověřená zaměstnankyně vedoucího pobočky D.P. dne 19. března V rámci telefonického hovoru vedoucí sdělil, že v mezidobí po zahájení šetření veřejného ochránce práv byl upraven výtah uvnitř budovy, který již vyhovuje požadavkům osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V dalším odkázal na rozhodnutí odboru investic. Potvrdil tedy, že se stavební úpravy plánují, nicméně on jako vedoucí o nich není kompetentní rozhodnout a v současné době se čeká na rozhodnutí k tomu kompetentního odboru. Na internetových stránkách poskytovatele je dodnes uveřejněna informace o bezbariérovém přístupu pošty Praha C.1 Bezbariérový přístup do budov C. Právní hodnocení Základním požadavkem, který odbourává překážky bránící účinnému uplatnění práv osob se zdravotním postižením, je princip přístupnosti. Bez zajištění přístupu do budov a k dalším statkům nedochází pouze k omezení pohybu osob se zdravotním postižením, ale i znemožnění užívání dalších práv. Osoby se zdravotním postižením mají právo na přístup ke všemu, co je běžně přístupné lidem bez postižení, což zahrnuje přístup do prostor, přístupnost služeb apod. 2 Přitom je důležité, aby jim byly prostory, jakož i služby pokud možno přístupné bez pomoci dalších osob. Konkrétní podmínky pro bezbariérovost staveb jsou určeny vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podle ustanovení této vyhlášky všechny nově vznikající stavby, které jsou určeny pro užívání veřejnosti, jakož i změny dokončených staveb musí mít přístupy bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Pokud tomu ale brání závažné důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo zdvihací plošinou. Ve zkoumaném případě z vyjádření pana S. i ředitele regionu vyplynulo, že budova, v níž sídlí pošta Praha 120, má nájezdovou rampu. Ta však svým sklonem, jakož i dalšími dispozicemi nevyhovuje, resp. neumožňuje přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a pohybovat se po ní bez pomoci. Budova, v níž sídlí pošta Praha 120, je starší, proto se na ni neuplatní ustanovení výše uvedené vyhlášky, resp. uplatní se až na její případné úpravy prováděné po datu nabytí účinnosti této vyhlášky, proto by s největší pravděpodobností nebylo možné shledat porušení stavebních předpisů v tomto případě. V rozporu s těmito skutečnostmi je na internetových stránkách poskytovatele uveřejněna informace, že má pošta bezbariérový přístup. Z vyjádření pana S. i ředitele regionu vyplývá, že pošta naopak skutečně bezbariérový přístup, tj. přístupnost pro osoby s hendikepem bez pomoci další osoby, nemá, i když má jisté 1 Viz. 2 Tyto zásady, jakož i další práva osob se zdravotním postižením jsou kodifikovány ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb. m. s., Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. 7

8 řešení bezbariérovosti. Informace na internetových stránkách o přístupnosti je tak nepřesná a přinejmenším matoucí. C.2 Diskriminace osob se zdravotním postižením v oblasti přístupu ke službám Zajištění přístupu do budovy, v níž jsou nabízeny služby, je součástí oblasti přístupu ke službám, která je jednou z oblastí, v níž je podle antidiskriminačního zákona 3 zakázána diskriminace z důvodu zdravotního postižení, jakož i z jiných zákonem zakázaných důvodů. V řešeném případě nic nenasvědčuje tomu, že by se mohlo jednat o přímou diskriminaci založenou na zdravotním postižení, neboť zdravotní postižení není důvodem pro vyloučení z poskytování služby. V úvahu by přicházela nepřímá diskriminace osob se zdravotním postižením podle ustanovení 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona. Podle tohoto ustanovení se nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení rozumí také odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením možnost využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. Z toho vyplývá povinnost poskytovatelů služeb určených veřejnosti uzpůsobit podmínky tak, aby byl zajištěn přístup pro osoby se zdravotním postižením. Umožnit přístup na pobočku poskytovatele poštovních služeb, která zajišťuje tak specifickou službu, jakou je zajišťování úkolů souvisejících s odchodem a příchodem zásilek do a ze zahraničí, je zvlášť důležité. Jak bylo uvedeno výše, ze stavebně-technického hlediska budova není vyhovující, proto je důležité zhodnotit, zda je přístupnost ke službě zajištěna jiným alternativním způsobem. Z vyjádření ředitele regionu Praha vyplynulo, že si je vedení poskytovatele plně vědomo nevyhovujícího stavu ohledně přístupnosti pošty Praha 120. Z toho důvodu informoval, že osoby s hendikepem budou do doby realizace stavebních úprav osvobozeny od poplatků spojených se zastupováním v celním řízení. Toto řešení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením je řešením vhodným, které lze vnímat jako dostatečně přiměřené opatření. Zůstávají ovšem pochybnosti o tom, zda se jedná o řešení univerzální, neboť poskytovatel, o této možnosti žádným způsobem veřejně neinformuje. Druhé opatření je namířeno na klienty, kteří by trvali na osobním odbavení zásilky. Těm poskytovatel nabízí osobní asistenci pracovníka pošty. I toto opatření je nutné shledat přiměřeným. Spornou tak zůstává pouze otázka, jakým způsobem jsou informace o přístupnosti pošty Praha 120 a možnosti asistence zveřejněny. Na internetových stránkách je v rozporu s tímto stavem uveřejněna zavádějící, ne-li chybná informace týkající se bezbariérového přístupu. Poskytovatel si sice vyhrazuje krátkodobá operativní omezení provozu pošty, která se v systému nemusí projevit. Nicméně ze šetření vyplynulo, že v tomto případě spory o bezbariérový přístup nejsou krátkodobým omezením provozu, ale jedná se o dlouhodobě nevyhovující stav. 3 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). 8

9 D. Závěr Bezbariérový přístup do budovy je zajištěn v případě, že se do ní může osoba se zdravotním postižením dostat a následně se v ní pohybovat sama bez pomoci či asistence další osoby. Pokud do budovy vede bezbariérový nájezd, po němž se osoba se zdravotním postižením nemůže pohybovat sama bez pomoci, nejedná se o bezbariérový přístup. Pokud k budově poskytovatele služeb není zřízen bezbariérový přístup, je poskytovatel služby povinen zajistit osobám se zdravotním postižením přístupnost budovy alternativním způsobem, např. poskytnutím asistence. Pokud tak neučiní, dopustí se nepřímé diskriminace založené na zdravotním postižení v rozporu s ustanovením 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona. V případě, že by zastoupení ve specifickém řízení, které je v rámci využívání služby nutné absolvovat, bylo zpoplatněno, osoby se zdravotním postižením, které mají ztížený přístup do budovy, by měly být od poplatku osvobozeny. V opačném případě by mohlo dojít k diskriminaci založené na zdravotním postižení, neboť osoba se zdravotním postižením si kvůli bariérám nemůže zvolit, zda se dostaví, nebo se nechá v řízení zastoupit. Ve zkoumaném případě bylo zjištěno, že do budovy pobočky poskytovatele poštovních služeb, vyměňovací pošta Praha 120, která poskytuje specifickou službu výdeje zásilek, jež musí projít celním řízením, není bezbariérový přístup pro osoby se zdravotním postižením. Nicméně jsou naplánovány stavební úpravy, po nichž by měl být přístup do budovy již plně bezbariérový. Zároveň bylo zjištěno, že pošta podnikla ve vztahu k osobám s postižením vstřícné kroky, ať už jde o asistenci či odpuštění poplatku za zastupování v celním řízení. Protože o těchto možnostech veřejně neinformuje, zůstaly pochybnosti o tom, zda se jedná o řešení univerzální, tj. vztahující se na všechny podobné případy. Podezření na diskriminaci osob se zdravotním postižením tak nemohlo být uspokojivě vyvráceno. Spornou zůstala i informace na stránkách poskytovatele, v níž se uvádí, že je na pobočku zřízen bezbariérový přístup. Z toho důvodu jsem vedení poskytovatele, doporučil opravu informace na internetových stránkách. Dále jsem doporučil, aby poskytovatel o možných bariérách a způsobech asistence pro osoby se zdravotním postižením na vyměňovací poště Praha 120 vhodným způsobem informovala. Tímto mé šetření končí. Zprávu o šetření jsem zaslal vedení spokytovatele poštovních služeb, i stěžovateli. Vedení poskytovatele jsem požádal o informaci, jakým způsobem naložila s mými doporučeními. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 9

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. března 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana X. Y. (rodné číslo uváděné na listovní obálce úřední zásilky) A Shrnutí podnětu Dne 26. září

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření I. Paušální omezení horní věkovou hranicí představuje značný zásah do důstojnosti starších osob a jako takové představuje nežádoucí nedovolené omezení pro osoby vyššího věku. II. III. Pokud banka omezí

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÁ REPUBLIKA 2011 Zprávu vytvořili Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den Bc. Zuzana Thürlová Asociace pomáhající lidem

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více