Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)"

Transkript

1 Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

2 Časový harmonogram podzimního projektu Moje zdraví září stanovení tématu a typu projektu - starší učí mladší říjen domluvení témat mezi třídními učiteli I. a II. stupně, postupné zajišťování informací, podkladů a pomůcek odborné učebny si zamluvte u zástupců , 5., 6. vyučovací hodina práce třídních učitelů II. st. a žáků tříd nad tématem (příprava aktivit, příprava pomůcek, nácvik všech činností se třídou ) tvorba pracovních listů, další zajištění pomůcek, materiálu, aktivit od 8.00 hod. projekt ve třídách I. a II. st. - ověření připravených aktivit a materiálů I.stupeň II.stupeň TU I.stupeň TU II.st. 1.skupina Vyučující II.st. 2.skupina Témata 1.A 9.A Vérostová Honzírková Kostelníčková Hravě žij Zdravě 1.B 6.B Patloková Vozková Urubková Zdraví, naše nejcennější 1.C 6.B Bezděková Vozková Urubková bohatství 2.A 7.A Hladilová Kolářová Zapletalová Zdravý životní styl 2.B 7.A Šimková Kolářová Zapletalová Pohyb a zdraví 3.A 8.B Koukalová Nesvadbová Čecháková Zdravá výživa 3.B 6.A Ovečková Šenkyříková Kostelníčková Prevence je lepší než léčba 4.A 8.A Vykoukalová Trnčíková Bartoň Pohrajme si s lidským tělem 4.B 8.A Polová Trnčíková Bartoň a Leonardo da Vincim 5.A 9.B Jiříková Blažková Šerka Jak znám svoje tělo 5.B 9.B Zlámalová Blažková Šerka Organizační zajištění projektu, kontrola připravenosti jednotlivých tříd na projekt Moje zdraví Hrabalová, Skopalová, Fečková po do vytvoření metodiky na jednotlivé dílčí podprojekty ve třídách - texty, pracovní listy, fotodokumentace - sestavení sborníku

3 Pohrajme si s lidským tělem a Leonardo da Vincim Celoškolní projekt Moje zdraví Zpracovala: Mgr.Petra Trnčíková Projekt vedli: Jan Bartoň, Simona Polová, Mgr.Eva Vykoukalová Třídy: 8.A, 4.AB

4 Cíle: 1. prožitkové zaměření činností 2. činnosti zaměřit tak, aby přispěly k utváření kamarádské a přívětivé atmosféry mezi staršími a mladšími žáky 3. průběh projektu zdokumentovat, vyhodnotit splnění cílů Mezipředmětové vztahy Matematika a její aplikace - délkové jednotky, jednotky času (převody) Člověk a příroda Př - lidské smysly (hmat, čich, zrak, sluch, chuť) F - měření času, délky, vynálezy a objevy L. da Vinci Člověk a společnost D, Vo - Leonardo da Vinci, renesance Umění a kultura Vv - práce s plasty, kresba na plátno, Leonardo da Vinci Člověk a zdraví Tv - pohybové aktivity (např. balancování, florbal) Očekávané kompetence Kompetence k učení žáci propojují do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí Kompetence k řešení problémů týmová spolupráce, využití moderní techniky, samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívají při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy Kompetence komunikativní formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu Kompetence sociální a personální podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívají k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají Kompetence občanské rozhodují se zodpovědně podle dané situace, poskytnou dle svých možností účinnou pomoc Kompetence pracovní práce podle návodu, za použití moderní techniky, vyhodnocení získaných poznatků a dat Činnosti: 1. příprava projektu s žáky 8. ročníku 2. motivační a informativní rozhovor se žáky 4. r., zadání úkolů, vytyčení cílů 3. zhlédnutí krátkých filmů o Leonardu da Vincim 4. práce s pracovními listy 5. plnění úkolů na stanovištích 6. florbal 7. výtvarná dílna 8. vyhodnocení jednotlivých aktivit, předání cen a medailí 9. zhodnocení projektu

5 Harmonogram činností s popisem a fotodokumentací 1. Příprava projektu s žáky 8. ročníku 9.11.(týden před projektem) Výzdoba pracovny fyziky Upevnění plátna do prostoru mezi dataprojektor a tabuli Plátno připravené na kresbu Ideálního muže od Leonarda da Vinci Medaile před vystřihnutím

6 Výsledková tabule, medaile a bodovací kartičky pro každého soutěžícího Pracovní listy spojovačka Ideální muž Příprava jednotlivých stanovišť Projektový den vyučovací hodina - ad 2.,3.,4. motivace žáků 4. ročníku, seznámení se s programem a s Leonardem da Vinci formou a) motivačního rozhovoru b) krátkých motivačních filmů, encyklopedií a časopisu Epocha

7 vyplnění pracovních listů viz příloha (osmáci se pomalu zapojují do činností) vyučovací hodina ad 5. Plnění úkolů na stanovištích každý osmák má připravenou svoji disciplínu, stopky, psací potřeby a po splnění zadaného úkolu zapisuje body do bodovací kartičky čtvrťáka jednotlivé disciplíny viz foto (celkem 17 stanovišť)

8 Výroba frkačky a její uvedení do chodu Káča z cédéčka Postavení nejvyšší věže, komínu Sestavení řetězu z kanc.sponek (poslepu) Balancování na tenisácích a PETlahvi naplněné vodou

9 Ochutnávka a poznávačka sušeného ovoce Poznávačka předmětů hmatem Skákání přes švihadlo v časovém limitu Kouzelný šuplík

10 Nejdelší pásek z PETlahve Jo-jo Poznávačka sluchem Hlavolamy z PETlahví

11 4. vyučovací hodina ad 6.,7. Florbal, výtvarná dílna (žáci obou ročníků jsou rozděleni dle zájmů na sportovní nebo výtvarnou aktivitu) Pomocí dataprojektoru promítají osmáci čtvrťákům Ideálního muže na plátno a pomocí černých fixů zhotovují společné dílo Přátelské utkání ve florbale

12 5. vyučovací hodina ad 8. Vyhodnocení soutěžních disciplín, předání cen a medailí Delegace osmáků předává ceny a medaile

13 6.vyučovací hodina ad 9. Zhodnocení projektu, úklid - třídní učitelé hodnotí už odděleně průběh celého dne se svými třídami, čtvrťáci posílají osmákům zdvižený a obrácený palec se vzkazy (převládá kladné hodnocení, většina osmáků předvedla své maximum) - osmáci mají možnost zhlédnout na závěr dne film Šifra mistra Leonarda

14 Příloha

15 Prevence je lepší než léčba Celoškolní projekt Moje zdraví Zpracoval: Olga Šenkyříková Projekt vedli: Petra Ovečková Třídy: 6.A, 3.B

16 Cíl: 1. Jak chránit svoje zdraví 2. Seznámit se s tím, co jsou Biopotraviny 3. Jsme to, co jíme. Zastavit ohrožování sami sebe 4. Zjistit, co je potřeba udělat pro zachování svého zdraví Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 6.A - Pojetí biopotravin, rozbor informací - Hra, potravinové přesmyčky 3.B - Breuilovi: Filipova dobrodružství (společná četba, Filip v Zemi zdraví) - Obrázky a slova Anglický jazyk 6.A - Obrázky ovoce a zeleniny, kvíz Healthy life quiz - Calabrese a Rampone: Cross curricular resources for young leaarners 3.B - Obrázky ovoce a zeleniny, kvíz Healthy life quiz Matematika 6.A - Jednotky energetického příjmu 3.B - Převody jednotek hmotnosti Člověk a jeho svět 6.A - Potraviny zdravé a nezdravé 3.B - Ochrana životního prostředí, ekologické chování Výtvarná výchova 6.A - Barvy a ovoce, hra pro třeťáky 3.B - Výtvarné ztvárnění Filip v Zemi zdraví Tělesná výchova 6.A - Chůze, nejzdravější dopravní prostředek 3.B - Návštěva vegetariánské jídelny Člověk a svět práce 6.A - Ochutnávka ovoce a zeleniny 3.B - Konzumace a poznávání jednotlivých druhů - Potravinová pyramida Očekávané kompetence: Kompetence k učení - žáci 6. A vyhledávali informace z různých zdrojů, třídili je a využili při prezentaci pro třeťáky Kompetence k řešení problémů - samostatně řešili problém zdravých a nezdravých potravin, obhajovali svá rozhodnutí při závěrečné diskuzi Kompetence komunikativní - formulovali své názory a myšlenky v určitém sledu, snažili se vyjadřovat výstižně Kompetence sociální a personální - snažili se účinně spolupracovat, přispívali k diskuzi, efektivně pracovali při řešení daného úkolu Kompetence občanské - vcítili se do situace ostatních lidí Kompetence pracovní - v uvedených aktivitách projevili smysl pro tvořivost a realizaci

17 Činnosti: 1. Mapování zdravého životního stylu na naší škole - počet oslovených žáků: počet odpovědí: vegetariánskou jídelnu navštívilo: 17 - rychlé občerstvení navštívilo: Příprava třídy 6.A 3. Pozvání 3.B 4. Úvodní informace od žáků 6.A 5. Obrázkové leporelo 3.B 6. Společné aktivity - obrázky ovoce a zeleniny - přiřazování barev k obrázkům - ochutnávka - přesmyčky - tajenka - pohybová hra - kvíz

18

19 7. Společný odchod do vegetariánské jídelny 8. Povídání o zdravém životním stylu 9. Společný oběd 10. Návrat do školy, společné shrnutí zážitků, potravinová pyramida 11. Závěr: a jak dopadl náš oběd? - celkem jedlíků 31 - chutnalo a snědl: 6 - chutnalo a nesnědl: 5 - nechutnalo a nesnědl: 15 - nechutnalo a snědl: 5

20 Zdravý životní styl Celoškolní projekt Moje zdraví Zpracovaly a projekt vedly: Mgr. Naděžda Hladilová Mgr. Jarmila Zapletalová Třídy: 7.B, 2.A

21 Cíl: Spolupráce mezi dětmi různého věku, doplnění informací o zdravém životním stylu nejen vyhledáváním, ale i praktickými ukázkami a zkouškami. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk - opis receptu, vyplnění dotazníku Matematika - porovnávání čísel ČS - zdravá strava - ochutnávka koktejlů, vytvoření pyramidy zdravé stravy, volnočasové aktivity zaměřené na sport TV - test tělesné zdatnosti Očekávané kompetence: Kompetence k učení opis, porovnávání čísel, zdraví strava, sport Kompetence k řešení problémů shánění informací do dotazníku, nastavení pyramidy zdravých potravin Kompetence komunikativní vyplnění dotazníku, pokládání otázek Kompetence sociální a personální rozdělení rolí ve skupině Kompetence občanské spolupráce ve skupině (1 žák 7. ročníku, 3 žáci 2. ročníku) Kompetence pracovní lepení a stříhání papíru Činnosti: 1. Seznámení, rozdělení do skupin - představení jmény - žáci 2. ročníku si na samolepky napsali jména, žáci 7. ročníku si jmenovky vyrobili a vytiskli na PC 2. Seznámení s tématem projektu - četba pohádky O líném princi - ukázky obrázků ( obrázky, viz příloha č. 1), žáci 2. ročníku určují, co je na obrázcích správně a co ne, žáci 7. ročníku vysvětlují proč - oznámení programu na celé dopoledne

22 3. Knížka zdraví - recept pro maminku - žáci 2. roč. mají za úkol vybrat jeden z receptů zdravé výživy, opsat do nachystaného receptáře, poté společně se sedmáky svázat a nadepsat Zdravé recepty pro maminku, viz příloha č.2 4. Pracovní list - pracovní list s doplňovačkou a omalovánkami, úkolem každého je naučit se zpaměti jednoduchou báseň o zelenině a dovědět se nové informace o zdravé výživě, viz příloha č.3

23 5. Pyramida zdravé výživy - žáci dostali obrázky potravin z letáků a časopisů, úkolem bylo nalepit je do pyramidy podle pravidel zdravého stravování 6. Pexeso - lístečky s obrázky ovoce, zeleniny a sportů sloužily jako hrací karty pro známou hru Pexeso, žáci hrají společně, viz příloha č.4 7. Dotazník - žáci obcházejí ve skupinkách ve škole dospělé osoby a s jejich pomocí vyplní dotazník, viz příloha č.5, potom pomocí barevných lepicích pásků shrnou nasbírané informace, žáci 7. ročníku jsou u této aktivity pouhými pozorovateli

24 8. Soutěže na stanovištích v tělocvičně - žáci 7. ročníku jsou rozhodčí - druháci plní postupně úkoly na všech stanovištích psaní, kreslení, sbírání předmětů prsty u nohou hod na cíl (5 pokusů) běh s pingpongovým míčkem na lžíci, hlavičky s nafukovacím balónkem (na čas) přeskoky přes švihadlo za 30s. leh sed za 30s. dřepy za 30s. poznávání potravin všemi smysly (5ks)

25 9. Koktejlová párty ochutnávka fresh džusů, příloha č Hodnocení - sebehodnocení - hodnocení dětí 2. a 7. ročníku navzájem

26 Příloha č.1

27

28 Příloha č.2 Příloha č.3 pyramidacek basnicky.pdf pyramidacek omalovanky.pdf Příloha č.4 pexeso.pdf

29 Příloha č.5 Dotazník o výživě 1. Jak často jíte zeleninu? celkem Několikrát denně Několikrát týdně Několikrát měsíčně Vyjímečně Nejím zeleninu vůbec 2. Jak často jíte ovoce? celkem ; Několikrát denně Několikrát týdně Několikrát měsíčně Vyjímečně Nejím ovoce vůbec 3. Jak často jíte ryby? celkem Několikrát denně Několikrát týdně několikrát měsíčně Vyjímečně Nejím ryby vůbec 4. Jak často se věnujete aktivnímu pohybu? (Sport, turistika, plavání, cyklistika ) celkem Několikrát denně Několikrát týdně Několikrát měsíčně Vyjímečně Vůbec necvičím a nesportuji

30 Příloha č.6 Recepty na míchané ovocné koktejly Posilovač imunity mrkev, jablko, pomeranč, zázvor Pro krásu citron, lesní ovoce, jablko, grep Na energii mrkev, petržel, jablko, zázvor Vitalita jahody, banán, jablko Proti chřipce a nachlazení zázvor, citron, grep, pomeranč Na dobrou náladu maliny, mango, bílý jogurt, banán, jablko Na štíhlou linii maliny, jahody, ananas, jablko Osvěžující kiwi, ananas, pomeranč, maliny Bystrozraký rajče, červená, řepa, mrkev, mléko

31 Zdravá výživa" Celoškolní projekt Moje zdraví Zpracovala: Mgr. Lenka Nesvadbová Projekt vedly: Mgr.Magdaléna Koukalová, Mgr.Věra Čecháková Třídy: 3.A, 8.B

32 Cíl: Cílem projektu bylo seznámit žáky s důležitostí péče o své zdraví, zdravou výživou, aby dokázali rozpoznat a zdůvodnit zdravé a nezdravé potraviny. Také se žáci měli něco dozvědět o složení potravin (bílkoviny, cukry, tuky, vitamíny), zamysleli se nad svou stravou (co je jejich oblíbené jídlo a jestli je zdravé nebo ne), sami si vyzkoušeli přípravu jednoduchého pokrmu, naučili se spolu komunikovat, spolupracovat a řešit problémové úkoly i zábavnou formou se něco naučili. Také si mohli zacvičit. Mezipředmětové vztahy: ČP příprava pokrmu (salát, pomazánka, keksy) Informatika interaktivní hry na PC Tv rozcvička na jednom stanovišti (viz dále) Vv kresba obrázku oblíbeného jídla, lepení a stříhání obrázků (na postavy zdravý a nezdravý člověk viz dále) ČJ společné vyprávění o zdravé a nezdravé výživě, zdůvodňování, sestavování jídelníčku Očekávané kompetence: Kompetence k učení práce s informacemi, zpracování pracovních listů (křížovka, kvíz, otázka, odpověď) Kompetence k řešení problémů práce s mladšími spolužáky, interaktivní hry na PC (puzzle, pexeso, trávicí soustava ) Kompetence komunikativní žáci 8.B museli vysvětlit mladším spolužákům 3.A zadání úkolů na jednotlivých stanovištích, dohlédnout na jejich správné splnění Kompetence sociální a personální skupinové práce, obě třídy byly rozděleny při vaření i na stanovištích na smíšené skupiny (3.A,8.B), nutnost kooperace, vzájemného respektování, hry Kompetence občanské po skončení projektu společný úklid a třídění odpadů (letáky, zbylé obaly od potravin, nepoužité materiály) Kompetence pracovní příprava pokrmů v kuchyňce Činnosti: 1. Motivace Televizní soutěže ve vaření (sledujete je?, které znáte?, které se vám líbí?, použijete někdy doma některý z receptů?), teď si na takový pořad zahrajeme

33 2. Kuchyňka- rozdělení žáků obou tříd do smíšených skupin (6 skupin po 5 žácích) - každá skupina dostala recept (vždy 2 skupiny stejný) a museli jít k p. učitelce pro potřebné suroviny jako do obchodu, poté připravovali pomazánku, salát a keksy (vždy 2 skupiny soutěžily s jedním receptem) - poté vyhodnocení, vzájemné ochutnávání, bodování, své výtvory všichni posvačili a pak společně celou kuchyňku uklidili Recepty viz příloha č.1 3. Multifunkční učebna Interaktivní CD Výživa hrou aneb s Danem jíme zdravě (vydal Institut Danone, nadační fond 2006) - žáci 3.A sledují nejprve úvodní část CD o výživě, poté si zkouší hry na CD (zuby, puzzle, pexeso vše zaměřeno na zdravou stravu ) - 8.B sleduje, poté odchází chystat další část projektu, stanoviště s jednotlivými úkoly do třídy a na chodbu

34 4. Stanoviště s úkoly: 5 stanovišť, vždy 2 žáci 8.B vedoucí, kteří mají za úkol vysvětlit 3.A, co mají na daném místě dělat a dohlédnout na správné plnění úkolu, třída 3.A rozdělena na skupiny po 4 žácích, na každém stanovišti tráví mladší žáci 20 minut, poté výměna na další atd. A Hra Lidské tělo a rozcvička střídají se ve hře, kde je za úkol vést přesně řez lidským tělem jako při operaci, jinak se chyba signalizuje červeným světlem a žák se střídá s jiným. Vyhrává ten, komu se podaří co nejrychleji dokončit operaci bezchybně. V rámci zdravého životního stylu žáci na tomto stanovišti sami vymýšleli a předcvičovali rozcvičku pro ostatní ve skupině. B Pexeso, domino - na tomto stanovišti žáci střídavě hrají oblíbené dětské hry pexeso a domino s náměty zdravé stravy ovoce, zelenina

35 C Vyplňování prac. listů - křížovka s tajenkou VITAMÍNY - sestavení zdravého jídelníčku na jeden den - z následujících možností vyber zdravou snídani - nakresli své oblíbené jídlo a řekni, jestli je zdravé nebo ne (příloha č.2 - pracovní list s úkoly) D Postavy zdravého a nezdravého jedince vytvoření z obalů potravin a letáků zdravého a nezdravého člověka tak, že ze zamíchaných materiálů postupně vybírají jednotlivé potraviny, stříhají je a lepí, až vznikne postava celá polepená ze zdravých potravin a druhá z nezdravých, také mají svou volbu zdůvodnit, co je zdravé a co ne a proč

36 E Kvíz žáci 3.A dostanou na tomto stanovišti kvíz s 12 otázkami a vybírají z nabízených odpovědí správnou ( možnost a, b, c), poté jim žáci 8.B vyhodnotí jejich odpovědi a zhodnotí jejich znalosti o zdravé výživě (příloha č. 3 kvíz se správným řešením) 5. Vyhodnocení celého projektu probíhalo tak, že měli možnost se k celému dni vyjádřit jak žáci 3.A (jak se jim s,, velkými spolupracovalo, jak jim každý úkol vysvětlili atd.), tak žáci 8.B (jak se cítili při objasňování úkolů, která skupina byla nejlepší, co jim vadilo atd.). Vyhodnocení projektu probíhalo ústní formou otázek a odpovědí a všichni se ho zúčastnili aktivně, zapojili se do diskuse. Žáci obou tříd byli spokojeni s vykonanou prací. Poté proběhl společný úklid ve třídě i na chodbě, třídění odpadů.

37 Příloha č.1

38 Příloha č.2 + nakresli své oblíbené jídlo je zdravé nebo nezdravé?

39 Příloha č.3

40

41 Zdraví naše nejcennější bohatství Celoškolní projekt Moje zdraví Zpracovala: Mgr. Vozková Renáta Projekt vedly: Mgr. Bezděková Libuše, Mgr.Urubková Stanislava Třídy: 1.B, 1.C, 6.B

42 Cíl: 1. Osvojení si poznatků o zdraví a vytváření zdravých životních návyků a postojů. 2. Směřování činností k prožitku a získávání nových zkušeností. 3. Spoluvytváření pohodového prostředí. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk čtení s porozuměním, nácvik mluvního projevu, poslech pohádky, povídání o vitamínech, o zelenině a ovoci, o léčivých účincích bylinek, předcházení nemocem dříve a nyní Matematika třídění, přiřazování, tvoření dvojic a skupin, porovnávání Člověk a svět získání nových vědomostí o zdraví a prevenci předcházení vzniku nemoc Výtvarná výchova fotografie, výtvarné činnosti (vymalovávání, různé druhy, barvy a formáty papíru) Tělesná výchova vycházka do okolí školy (pozorování přírody, hledání a určování léčivých rostlin šípek, kopřiva ), štafeta Člověk a práce pracovní činnosti (stříhání, lepení, skládání, sypání, balení manuální zručnost) Etická výchova umění komunikace Přírodopis vitamíny, bylinky a jejich účinky na lidský organismus Očekávané kompetence: Kompetence k učení - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí Kompetence k řešení problémů - schopnost řešit problémy, úkoly a různé situace, nebát se zeptat a poradit Kompetence komunikativní - přemýšlet a to, o čem přemýšlí, také vyjádřit, popsat vlastní zážitky, rozvoj slovní zásoby Kompetence sociální a personální - přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními dětmi (bez rozdílu věku) Kompetence občanské - vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi Kompetence pracovní - rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka podporovat a které je mohou poškozovat

43 Činnosti: Žáci 6.B byli rozděleni do tří skupin, každá skupina měla aktivity sestavené trošku jinak. 1. skupina: Úvod seznámení s prvňáčky samolepky se jmény 1. Motivace Pohádka o zdraví 2. Návodné otázky (Proč jsme vám četli právě tuto pohádku? Proč začal být dráček Zdraví slabý a nemocný? Co musíme dělat pro to, abychom byli zdraví? Co nám kromě ovoce a zeleniny pomáhá udržet si zdraví? V dnešní době se na různé nemoci užívají léky. Jak to dělali dřív, když ještě léky neznali? = postupně děti přivést na BYLINKY) 3. Krátké povídání o léčivých rostlinách (bylinách), barevné obrázky na magnetické tabuli 4. Společné vytváření pexesa (léčivé rostliny) 5. Hra pexesa (rozdělit děti na dvě skupiny jedni hrají pexeso, druzí kreslí oblíbené jídlo, vzájemně hádají, co nakreslili, povídají si, jestli je dané jídlo zdravé, pak výměna) 6. Příprava krabiček na čaje, plnění sáčků čajem 7. Čajový dýchánek příprava čaje, ochutnávka 8. Shrnutí, hodnocení prvňáčků (lepení smajlíků) Nejdříve se žáci vzájemně představili, nalepili si samolepky se jmény. Jako motivaci k projektu využili žáci šestého ročníku Pohádku o zdraví (viz přílohač.1) Po přečtení pokládali prvňáčkům návodné otázky, pomocí kterých se postupně dostali k hlavnímu tématu projektu bylinám. Poté žáci prvňáčkům povídali o léčivých rostlinách, bylinách, děti poznávaly jednotlivé rostliny. V další části vystřihovali a lepili všichni společně bylinkové pexeso (viz příloha č.2a). Samozřejmě si je prvňáčci i rádi zahráli.

44 Zároveň někteří kreslili obrázky oblíbeného jídla a pak hádali, kdo co nakreslil a povídali si o tom, jestli je to či ono jídlo zdravé, nezdravé a proč. Po ukončení aktivity se žáci ve skupinkách vyměnili. Když byli žáci hotovi s hrou i kreslením obrázků, začali vyrábět dárkové krabičky na čaje. Pak do nich vkládali papírové sáčky, do kterých nasypali bylinkový čaj. Všichni společně se pak přesunuli do kuchyňky, kde šesťáci připravili prvňáčkům čajový dýchánek ochutnávku čajů.

45 V závěru projektu si děti vše společně zopakovaly, zhodnotily, starší žáci se ptali mladších spolužáků, jak se jim dopoledne líbilo, co je bavilo nejvíc nebo které činnosti jim moc nešly. Nakonec ohodnotili prvňáčci práci šesťáků lepením smajlíků (viz příloha č. 3). 2. a 3. skupina měly aktivity stejné, pouze je žáci vykonávali v různém pořadí 2. skupina Popis činností: Úvod seznámení s prvňáčky samolepky se jmény 1. Motivace Pohádka o zdraví 2. Návodné otázky (Proč jsme vám četli právě tuto pohádku? Co musíme dělat pro to, abychom byli zdraví? Co nám, kromě jiného, pomáhá udržet si zdraví? V čem je nejvíc vitamínů? = přivést je k odpovědi OVOCE, ZELENINA) 3. Společné vytváření pexesa (ovoce) 4. Hra pexesa (rozdělit děti na dvě skupiny jedni hrají pexeso, druzí třeba kreslí oblíbené jídlo, vzájemně hádají, co nakreslili, povídají si, jestli je dané jídlo zdravé, pak výměna) 5. Pohybová aktivita dvě družstva štafeta - oblékání ponožek, šály) 6. Rozdělení zdravých, nezdravých jídel povídání, jestli zařadili dobře, proč je to či ono nezdravé Oblékání panáčků na různé aktivity (na sport, do společnosti, na bazén, na noc, ) 7. Oblékání panáčků na různé aktivity (na sport, do společnosti, na bazén, na noc, ) 8. Shrnutí, hodnocení (prvňáčci hodnotí šesťáky lepení smajlíků)

46 3. skupina Popis činností: Úvod seznámení s prvňáčky samolepky se jmény 1. Motivace Pohádka o zdraví 2. Návodné otázky (Proč jsme vám četli právě tuto pohádku? Co musíme dělat pro to, abychom byli zdraví? Co nám, kromě jiného, pomáhá udržet si zdraví? V čem je nejvíc vitamínů? = přivést je k odpovědi OVOCE, ZELENINA) 3. Společné vytváření pexesa (zelenina) 4. Hra pexesa (rozdělit děti na dvě skupiny jedni hrají pexeso, druzí třeba kreslí oblíbené jídlo, vzájemně hádají, co nakreslili, povídají si, jestli je dané jídlo zdravé, pak výměna) 5. Rozdělení zdravých, nezdravých jídel povídání, jestli zařadili dobře, proč je to či ono nezdravé 6. Oblékání panáčků na různé aktivity (na sport, do společnosti, na bazén, na noc, ) 7. Pohybová aktivita dvě družstva štafeta - oblékání ponožek, šály) 8. Shrnutí, hodnocení (prvňáčci hodnotí šesťáky lepení smajlíků) Po úvodní aktivitě seznámení žáků, přečetli šesťáci prvňáčkům Pohádku o zdraví. Všichni prvňáčci pozorně poslouchali, ve druhé skupině velmi pěkně a pohotově odpovídali na položené otázky, někteří žáci ve třetí skupině měli menší problémy s vyjadřováním.

47 Ve druhé aktivitě žáci společně vyráběli (vystříhávali, lepili, vymalovávali) zeleninové a ovocné pexeso (viz příloha č.2b,c). Pak si je postupně v menších skupinkách zahráli. Ti, kteří zrovna nehráli, kreslili oblíbené jídlo a pak hádali, co kdo nakreslil, a povídali si o tom, je-li toto jídlo zdravé, nezdravé a proč.

48 Na diskusi navázali žáci následující aktivitou rozdělováním zdravých a nezdravých jídel. Každý prvňáček si vylosoval jednu, dvě karty s nějakým pokrmem a měl je položit na správnou hromádku. Když byly všechny karty rozdělené, měli žáci za úkol stoupnout si k té hromádce, ve které převládalo jídlo, které konzumují nejvíce. Pak si povídali o tom, jestli jedí správně, co by měli do jídelníčku zařadit, co jíst méně. Následovalo oblékání panáčků. Žáci si připravili papírové panáčky a na ně oblečení na různé příležitosti do společnosti, na sport, na bazén, do školy

49 Děti měly za úkol panáčky obléknout podle toho, co jim starší spolužáci zadali. Poslední bylo oblečení na fotbal. Z toho pak vyšli žáci při rozhovoru s dětmi o tom, kdo sportuje, jaký sport dělá, kolikrát týdně mají děti nějaký aktivní pohyb, jestli je baví tělocvik a podobně. Na rozhovor navázali žáci poslední aktivitou štafetou. Děti byly rozdělené do dvou družstev a jejich úkolem bylo doběhnout na určené místo, obléknout si věci, které tam byly připravené, zase si je svléknout a běžet předat pomyslný štafetový kolík dalšímu spolužákovi. V této aktivitě se projevila velká soutěživost prvňáčků. Všichni chtěli vyhrát a moc se snažili, aby byli co nejrychlejší.

50 V závěru projektu poprosili šesťáci své mladší spolužáky, aby jim postupně řekli, co se jim nejvíce líbilo, ve které aktivitě si třeba nebyli moc jistí, co je nebavilo. Nakonec rozdali prvňáčkům samolepky smajlíků (usměvavé, ale i zamračené). Všechny děti hodnotily projektové dopoledne pozitivně. Podle jejich slov se jim velmi líbilo. Hodnocení projektu: Žáci šestého ročníku se velmi pěkně zhostili zadaného úkolu. Všechny aktivity měli řádně připravené, nachystali si vhodné otázky ke všem aktivitám, vyhledali si spoustu informací, které potom vhodnou formou předali svým mladším spolužákům. Prvňáčky stále pozitivně motivovali. Chválili je, povzbuzovali, vedli je ke správnému řešení daných aktivit. Velmi kladně hodnotím chování žáků a způsob jednání s menšími dětmi. Přesně vycítili, co prvňáčci potřebují, pomáhali jim, snažili se o to, aby bylo téma projektu pro žáky prvních tříd co nejsrozumitelnější.

51 Příloha č.1 Pohádka o zdraví V jednom království se ztratilo zdraví. Místo něj přiletěl zlý drak Nemoc a začal trápit lidi. Drak měl tři hlavy, a když létal nad královstvím, hlavy se rozhlížely, komu by mohly ublížit. Když se na někoho podívala první hlava, hned si zlomil nohu, nebo rozbil koleno, nebo mu něco v těle přestalo správně pracovat. Když se podívala druhá hlava, člověk byl strašně smutný, nic ho netěšilo a nic se mu nechtělo dělat. A když se podívala ta třetí hlava, člověk nenašel doktora ani léky, začal se hádat a nesnášet s ostatními lidmi, přišel o práci, jeho studna ztratila pramen a úroda uschla. Zkrátka a dobře, v království bylo zle, lidé byli nemocní a nikdo si nevěděl rady, jak se zlého draka Nemoci zbavit. Pan král a paní královna byli nešťastní a nešťastná byla také jejich princátka, dvojčata Robert a Julie. Byly to sice ještě děti, ale brzo je napadlo, že musí království zachránit. A tak podnikali výpravy do všech koutů země a hledali odvážného hrdinu, který by království pomohl zahnat draka Nemoc. Zkoušeli to u věhlasných lékařů, ale ti všichni kroutili hlavami: "Kdepak, na takové nemoci jsem krátký". A jiný zase říkal: "Na draka Nemoc mé léky nestačí." Robert a Julie byli smutní. A když nepochodili ani u rádců, učenců a vyhlášených siláků, vraceli se domů a báli se, že budou také nemocní. Jak tak šli lesem, uslyšeli z nedaleké jeskyně nějaké naříkání a kňourání. A hned se tam šli podívat. "Kdo to tady pláče?" ptal se Robert. V jeskyni se krčil malý dráček. A měl tři hlavičky! Julie se k němu naklonila: "Kdopak jsi? Takhle malého dráčka jsme nikdy neviděli. Že ty jsi také nemocný kvůli tomu drakovi?" "No právě", kňoural dráček. Vždyť já jsem drak Zdraví a po celé roky hlídám ve vašem království, aby lidé moc nestonali. Já býval silák, ale drak Nemoc mě zahnal a takhle jsem dopadl. Jsem čím dál tím menší a slabší. A jestli umřu, tak už vás nikdo nezachrání." "Co budeme dělat?" bědovala Julie. "Jak se to stalo, že jsi tak slabý? Co s tebou uděláme?" byl zvědavý Robert. Dráček přestal fňukat a začal se zlobit: "Ale vždyť za to můžete vy všichni v království. Přestali jste se o mě starat, a proto vás mohl drak přemoci." "A proč máš tři hlavy jako drak Nemoc?" divili se Robert s Julií. "To já vám hned řeknu. A také vám povím, co můžete udělat, aby drak Nemoc zase odletěl." "Tak honem povídej, dokud je čas. V království už jsou skoro všichni nemocní." skočil mu do řeči Robert. "Tak poslouchejte," řekl dráček: "Já začal slábnout, protože se lidé přestali starat o své zdraví. No a protože já jsem zdraví, tak jste se přestali vlastně starat o mě. Tak třeba: lidé v království se přejídají a navíc se vyhýbají jídlům, která jsou zdravá. A také nikdo necvičí a nesportuje a nikomu se nechce pracovat." "No ale vždyť jsou všichni nemocní, tak nemohou" začala království omlouvat Julie. "Právě, když někdo nežije zdravě, chytne všechny možné nemoci. A také jste se přestali mýt! Víte, co nemocí se přenáší špinavýma rukama?" pokračoval dráček. "A je toho ještě víc, co je důležité: spánek, dobrá nálada a to, že se lidé mají rádi a pomáhají si. A protože ve vašem království je všechno špatně, tak já slábnu a lidé jsou nemocní. "A co ty tři hlavy...?" ptala se Julie. "Jedna má na starosti všechno co se týká těla, druhá to, jak se cítíme a třetí všechno ostatní, co potřebují lidé k životu. A jak to není třeba jen u jedné hlavy v pořádku, tak začnou slábnout,

52 protože to už zdraví není tak, jak má být." vysvětlil dráček a pak zavzdychal, protože se zase zmenšil. "Tak já už asi vím, co pomůže tobě i našemu království!" vykřikla Julie. "Roberte, honem poběž, dokud je čas!" Děti pospíchaly do království a všem lidem vyprávěly o dráčkovi Zdraví i o tom, proč je čím dál tím menší a slabší. Vysvětlovali všem, že musí jíst zdravě, dodržovat čistotu, spát a odpočívat, ale také cvičit a pracovat. Protože lidé v království cítili, že je opravdu zle, začali dělat všechno správně, aby dráčka Zdraví zachránili. A opravdu, dráček začal sílit a růst a čím byl zdatnější, tím víc slábnul drak Nemoc. A zanedlouho se z dráčka stal drak Zdraví a ten zesláblého draka Nemoc přemohl. Spolu s lidmi z království ho zavřeli do pevné klece, aby už nemohl lidem škodit. To víte, klec je sice pevná, ocelová, ale kdyby se lidé přestali o zdraví starat, tak by mohl drak Nemoc zesílit, klec rozbít a zase dělat neplechu. A proto drak Zdraví často létá nad královstvím, aby lidé nezapomněli, co mají pro něj i pro sebe dělat.

53 Příloha č.2a Bez Bříza Heřmánek Jitrocel Kopřiva Lékořice

54 Lípa Máta Mateřídouška

55 Příloha č. 2 b,c

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Příloha č.3

66 Jak znám svoje tělo Celoškolní projekt Moje zdraví Zpracoval: Mgr. Lenka Blažková Projekt vedli: Mgr. Lenka Blažková, Mgr. Karel Šerka Mgr. Soňa Jiříková, Eva Zlámalová Třídy: 9.B, 5.A,B

67 Cíl: 1. Uvědomit si hodnotu svého zdraví a důležitost jednotlivých orgánů svého těla. 2. Uplatňovat základní hygienické a preventivní návyky ve spojení s pohybem a sportem 3. Vytvoření zdravého vztahu k vlastní osobě a podpoře zdraví 4. Přebírat odpovědnost za společné úkoly a za činnosti v nich Mezipředmětové vztahy: Přírodopis - uplatňuje režimové a jiné zdravotně preventivní návyky na základě elementárních znalostí - moje tělo Anglický jazyk - MY BODY osvojení základní slovní zásoby k popisu lidského těla Český jazyk - vyjádřit ústně i písemně své pocity, zážitky, nálady dokázat určit role mluvčího a posluchače - v mluveném projevu využívá vhodně verbální a neverbální prostředků řeči Tělesná výchova - rozvoj pohybových aktivit, hygiena těla Matematika - využití vzorečků, numerické počítání, vyhodnocení výsledků, orientace v grafu Očekávané kompetence: Kompetence k učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Kompetence k řešení problémů - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lid Kompetence sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce Kompetence pracovní - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

68 Činnosti: 1. Motivace - obě třídy dohromady - 5.AB multifunkční učebna - seznámení s cílem a obsahem projektu - krátké DVD Tělo a toxiny z cyklu Byl jednou jeden život 2. Moje kondice - tělocvičny - žáci 9.roč. příprava prostoru obou tělocvičen - žíněnky, stoly, židle, psací potřeby, stopky, tabulky, kalkulačky, osobní váha, metr. - žáci rozděleni podle tříd 5.AB do obou tělocvičen po ukončení aktivity se žáci vystřídají - testování a somatická měření /tuky, měření výšky, váhy, vypočet BMI, tepová frekvence

69 - obě třídy byly v tělocvičnách postupně seznámeny vyučujícím s aktivitami o významu pohybových aktivit pro své zdraví a se způsobem sebehodnocení - k záznamům sloužila kartička, kterou každý žák dostal při vstupu do tělocvičny a před cvičením vepsal svou třídu a jméno Jméno: VÝŠKA VÁHA BMI TUK KLIDOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE ZÁTĚŽOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE Třída: POZÁTĚŽ. TEPOVÁ FREKVENCE CELKOVÉ HODNOCE NÍ Tělocvična zelená měření tepové frekvence - žáci 5.ročníků cvičili na pokyny cvičitelky. Před, během i po cvičení si za pomocí starších spolužáků pravidelně měřili tepovou frekvenci. Jednotlivé hodnoty si zapisovali do připravených a vyplněných tabulek.

70 - měření tepové frekvence mělo ukázat jednotlivcům jejich fyzickou zdatnost - cvičením si také mohli ohodnotit své pohybové schopnosti

71 Tělocvična červená měření tuků, výšky, váhy a výpočet BMI - žáci 5.ročníků si postupně na jednotlivých stanovištích za pomoci starších spolužáků a vyučujícího měřili tuky, výšku, váhu. Získané hodnoty zapsali do tabulky a podle grafů a tabulek. Kontrolu sebehodnocení a pomoc zajišťovali starší spolužáci. Z výšky a váhy si vypočítali BMI podle připraveného vzorečku a za pomoci kalkulačky.

72 V grafu si pak vyhledali své hodnoty a do tabulky si zakreslili správného smajlíka. Závěrečné vyhodnocení měření a aktivit za třídu Moje kondice. Vyučující vyhodnotil průběh aktivit, chování žáků během nich a upozornil na význam získaných informací pro děti (množství tuku více se hýbat).

73 3. Teoretická část - Jak funguje naše tělo - žáci 5.ročníků se rozdělí na 9-10 skupin - žáci 9. ročníku si připravili v pěti skupinách teoretické informace o jednotlivých orgánových soustavách lidského těla. Za pomocí notebooků a krátkého video klipu, představili i nejdůležitější orgány jednotlivých soustav. Zdroj: - Human Body - Respiratory System - Kids Animation Learn Series - Human Body - Nervous System - Kids Animation Learn Series - Human Body - Digestive System - Kids Animation Learn Series - Body Songs - Kids Cartoon Animation Learn Series - Human Body - Urinary System - Kids Animation Learn Series Poukázali na dodržování správného životního stylu. Upozornili na rizika ohrožující zdraví a připomenuli civilizační choroby spojené se špatným životním stylem dnešní společnosti. - na závěr prezentace žáci 5. ročníků odpovídali na kontrolní otázky v pracovních listech, připravené staršími spolužáky - ověření získaných informací. Skupinky se střídaly na stanovištích po 10. minutách stanoviště - Oběhová soustava - tř.5a - 2. stanoviště - Nervová soustava - tř.5a kabinet - 3. stanoviště - Trávící soustava - tř.5b - 4. stanoviště - Dýchací soustava - tř.5b kabinet - 5. stanoviště - Vylučovací soustava - chodba

74

75 4. Vědomostně orientační hra Člověk (při pěkném počasí proběhne venku vzhledem nepříznivému počasí probíhala hra v prostorách školy) Žáci byli seznámeni s pravidly hry: - sestavit 5 důležitých orgánových soustav - vyhledat v prostorách školy jednotlivé orgány a správně je zařadit do patřičné soustavy - jednotlivé orgány byly rozmístněny po celé budově školy a označeny názvem a čísly - každá skupina dostala plán budovy, kde byla označena místa jejich umístění - důležitá byla nejen rychlost, spolupráce ve skupině, organizace taktika, přesnost ale i logika - dodržování pravidel kontrolovali žáci 9. ročníku i vyučující

76

77 5. Závěr vyhodnocení jednotlivých aktivit - společné vyhodnocení po každé aktivitě - slovní hodnocení žáků i vyučujícího (pochvala za aktivitu žáků, za splnění úkolů, hodnocení získaných informací o svém těle měření tuků, význam správné stravy, a pravidelného pohybu) - hodnocení písemné žáci 5. ročníků článek do časopisu viz. příloha - hodnocení žáci 9. ročníku - vyhodnocení pracovních listů - kontrola chybných a správných opovědí hned po vyplnění viz. příloha - úspěchy a neúspěchy mladších žáků, hodnocení vlastních úspěchů - vlastní pohled a dojem z chování mladších žáků - klady i zápory předávání informací mladším spolužákům v průběhu projektu - hodnocení spolupráce ve skupinách během celého projektu Otázky ke slovnímu hodnocení: - co se mi na projektu nejvíce líbilo - jak jsem zvládl/a roli učitele - z čeho jsem měl/a největší obavy - co se mi podařilo - jaké nové informace jsem si odnesl/a - s kým se ti pracovalo nejlépe - která aktivita se ti nejvíce líbila - co bys uděl/a příště jinak, lépe - koho bys za odvedenou práci pochválil

78 Příloha č.1 Soustavy a orgány ČLOVĚK ČLOVĚK ČLOVĚK ČLOVĚK ČLOVĚK ČLOVĚK ČLOVĚK ČLOVĚK ČLOVĚK ČLOVĚK NERVOVÁ NERVOVÁ NERVOVÁ NERVOVÁ NERVOVÁ NERVOVÁ NERVOVÁ NERVOVÁ NERVOVÁ NERVOVÁ DÝCHACÍ DÝCHACÍ DÝCHACÍ DÝCHACÍ DÝCHACÍ DÝCHACÍ DÝCHACÍ DÝCHACÍ DÝCHACÍ DÝCHACÍ

79 OBĚHOVÁ OBĚHOVÁ OBĚHOVÁ OBĚHOVÁ OBĚHOVÁ OBĚHOVÁ OBĚHOVÁ OBĚHOVÁ OBĚHOVÁ OBĚHOVÁ TRÁVICÍ TRÁVICÍ TRÁVICÍ TRÁVICÍ TRÁVICÍ TRÁVICÍ TRÁVICÍ TRÁVICÍ TRÁVICÍ TRÁVICÍ VYLUČOVACÍ VYLUČOVACÍ VYLUČOVACÍ VYLUČOVACÍ VYLUČOVACÍ VYLUČOVACÍ VYLUČOVACÍ VYLUČOVACÍ VYLUČOVACÍ VYLUČOVACÍ MOZEK SRDCE PLÍCE MOZEK SRDCE PLÍCE MOZEK SRDCE PLÍCE

80 MOZEK SRDCE PLÍCE MOZEK SRDCE PLÍCE MOZEK SRDCE PLÍCE MOZEK SRDCE PLÍCE MOZEK SRDCE PLÍCE MOZEK SRDCE PLÍCE MOZEK SRDCE PLÍCE LEDVINY LEDVINY LEDVINY LEDVINY LEDVINY LEDVINY LEDVINY LEDVINY LEDVINY LEDVINY ŽALUDEK ŽALUDEK ŽALUDEK ŽALUDEK ŽALUDEK ŽALUDEK ŽALUDEK ŽALUDEK ŽALUDEK ŽALUDEK MÍCHA MÍCHA MÍCHA NERVY NERVY NERVY NOSNÍ DUTINA NOSNÍ DUTINA NOSNÍ DUTINA

81 MÍCHA MÍCHA MÍCHA MÍCHA MÍCHA MÍCHA MÍCHA NERVY NERVY NERVY NERVY NERVY NERVY NERVY NOSNÍ DUTINA NOSNÍ DUTINA NOSNÍ DUTINA NOSNÍ DUTINA NOSNÍ DUTINA NOSNÍ DUTINA NOSNÍ DUTINA PRŮDUŠKY TEPNY ŽÍLY PRŮDUŠKY TEPNY ŽÍLY PRŮDUŠKY TEPNY ŽÍLY PRŮDUŠKY TEPNY ŽÍLY PRŮDUŠKY TEPNY ŽÍLY PRŮDUŠKY TEPNY ŽÍLY PRŮDUŠKY TEPNY ŽÍLY PRŮDUŠKY TEPNY ŽÍLY PRŮDUŠKY TEPNY ŽÍLY PRŮDUŠKY TEPNY ŽÍLY MOČOVÝ MĚCHÝŘ MOČOVODY STŘEVA MOČOVÝ MĚCHÝŘ MOČOVODY STŘEVA MOČOVÝ MĚCHÝŘ MOČOVODY STŘEVA

82 MOČOVÝ MĚCHÝŘ MOČOVODY STŘEVA MOČOVÝ MĚCHÝŘ MOČOVODY STŘEVA MOČOVÝ MĚCHÝŘ MOČOVODY STŘEVA MOČOVÝ MĚCHÝŘ MOČOVODY STŘEVA MOČOVÝ MĚCHÝŘ MOČOVODY STŘEVA MOČOVÝ MĚCHÝŘ MOČOVODY STŘEVA MOČOVÝ MĚCHÝŘ MOČOVODY STŘEVA JÍCEN JÍCEN JÍCEN JÍCEN JÍCEN JÍCEN JÍCEN JÍCEN JÍCEN JÍCEN JÍCEN JÍCEN NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY NEURONY

83 PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY PLICNÍ SKLÍPKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY KRVINKY

84 MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ MOČ ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY ZUBY

85 Příloha č. 2 Tabulka Jméno: Třída: VÝŠKA VÁHA BMI TUK KLIDOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE ZÁTĚŽOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE POZÁTĚŽ. TEPOVÁ FREKVENCE CELKOVÉ HODNOCENÍ Jméno: Třída: VÝŠKA VÁHA BMI TUK KLIDOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE ZÁTĚŽOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE POZÁTĚŽ. TEPOVÁ FREKVENCE CELKOVÉ HODNOCENÍ Jméno: Třída: VÝŠKA VÁHA BMI TUK KLIDOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE ZÁTĚŽOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE POZÁTĚŽ. TEPOVÁ FREKVENCE CELKOVÉ HODNOCENÍ

86 Příloha č. 3 Pracovní list Nervová soustava 1. Kolik kilogramů váží mozek?.. 2. Napište 5 věcí, které byste nemohli bez nervová soustavy dělat? 3. Z čeho se skládá nervová soustava 4. Mozek se skládá z P.. a L..H.. 5. Která část mozku kontroluje rovnováhu?. 6. Která část mozku kontroluje dýchání. 7. Co byste měli dělat proto, abyste svůj mozek udrželi v kondici?. 8. Doplňte obrázek.

87 Pracovní list Dýchací soustava 1. Jak své plíce udržovat zdravé (co nemáme dělat)? Z čeho se skládá dýchací systém? (obrázek). 3. Co vdechujeme, co vydechujeme, co naše tělo spotřebovává? 5. Kolik je v plicích plicních sklípků? 6. Popis obrázku:

88 Pracovní list Vylučovací soustava 1. Napiš hlavní orgány vylučovací soustavy? (obrázek) 2. Po kolika mililitrech vody má člověk potřebu jít na záchod? Co zajišťuje vylučovací soustava? Jaký má objem močový měchýř? Co spojuje ledviny a močový měchýř?.. 6. Co by se nemělo objevit v moči? Jak velká je asi ledvina a jaký má tvar?..

89 Pracovní list - Oběhová soustava 1) Srdečnice neboli 2) Kolikrát srdce protluče za 1 rok?.. 3) Kolik srdce přečerpá litrů krve za 1 min.?. 4) Základní stavební jednotky krve napiš 3.. 5) Kterou barvou se označuje okysličená krev? 6) Hlavní orgán oběhové soustavy je?.. 7) Kolik komor má srdce?. 8) A jak se nazývají?. 9) Srdce pumpuje krev do celého?.. 10) Kolik je v srdci chlopní?

90 Pracovní list Trávící soustava 1. Jak je dlouhé tenké střevo?. 2. Jak je dlouhé tlusté střevo? 3. Jak se anglicky řekne žaludek? 4. Jak se anglicky řekne tlusté střevo? 5. Co je zdravé pro naše trávící ustrojí?. 6. Byli jste někdy v nějakém fast-foodu?.. 7. Jak často je navštěvujete?. 8. Kolikrát denně jíte ovoce a zeleninu?..

91 Příloha č.4

92 Příloha č. 5 Tabulky a grafy k měření a porovnávání

93

94

95 Příloha č. 6 Hodnocení žáků 5.ročníku vybraný článek do časopisu Moje zdraví Dne se uskutečnil u nás v ZŠ Zachar Kroměříž celoškolní podzimní projekt na téma,,moje zdraví. Projektu se zúčastnila celá škola. Vše začalo tím, že nám naši učitelé pustili na DVD poučný pořad na téma:,,my a toxiny. Našim úkolem bylo zapamatovat si co nejvíce informací, které se nám hodily do pozdější skupinové soutěže. Poté jsme se rozdělili do několika skupin a přesunuli se do tělocvičen. Tam nás učitelé a naši starší spolužáci z devátých tříd zvážili, změřili a odhalili naše tukové zásoby. Tohle vše se pak vyhodnotilo smajlíkem a my jsme hned věděli, jak jsme na tom s naším BMI. Následovala druhá aktivita, tentokrát fyzická. Ve vedlejší tělocvičně na nás s úsměvem čekala trenérka aerobiku. Nejdříve jsme si změřili tepovou frekvenci v klidu před cvičením, poté asi po dvaceti minutové zátěži jsme se měřili znovu. Dozvěděli jsme se, jak jsme na tom s naší fyzickou kondicí před a po fyzické námaze. Po zasloužené svačinové přestávce následovala hodina vzdělávání, na které nás naši starší spolužáci vyzbrojili vědomostmi, potřebnými do poslední aktivity. Hra,,ČLOVĚK byla zajímavá. Měli jsme na plakátu sestavit 5 důležitých orgánových soustav, které jsme museli nejdříve najít a pak správně vložit do patřičné soustavy. Orgány, vytištěny na papírcích, byly pečlivě rozmístněny po budově školy. K tomu jsme dostali do rukou plán školy s umístěním jednotlivých soutěžních úkolů. Celá soutěž byla nesmírně poutavá a velice nás bavila. Vyžadovala taktiku, přesnost, rychlost i logiku. Každý z nás se mohl plně realizovat. Po vyhodnocení celého dne jsme ze školy odcházeli plní dojmů. Zajímavou formou jsme se dozvěděli o tom, jak to v našem těle funguje, jak můžeme tělu pomoci po fyzické ale i duševní stránce. Za celý projekt chceme poděkovat všem, kteří se na něm podíleli a pečlivě ho připravili. Jsme rádi, že na naší škole je tahle forma výuky běžná a už se zase těšíme na nový projektový den, který nám připraví kolektiv našich skvělých učitelů. Žáci 5.A třídy ZŠ ZACHAR

96 Příloha č.7 Ukázka vyplněné tabulky

97 Příloha č.8 Hodnocení žáků 5.ročníků ukázka

98 Příloha č.9 Ukázky vyplněných pracovních listů

99

100

101

102 Moje zdraví? Celoškolní projekt Moje zdraví Zpracovala: Mgr. Iva Kolářová Projekt vedly: Mgr. Iva Kolářová, Mgr. Romana Šimková Třídy: 2.B, 7.A

103 Cíl: 1. Zvýšit znalosti dětí o správné výživě. 2. Umožnit žákům uplatnit dosavadní znalosti a zkušenosti, rozvíjet jejich organizační schopnosti a samostatnost při řešení problémů. 3. Směřovat činnosti k prožitku a získávání nových poznatků. Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace poslech pohádky, rozvoj slovní zásoby Matematika a její aplikace procvičení numerického počítání v oboru do 20 statistika - anketa Člověk a jeho svět získání nových znalostí o správné výživě Umění a kultura uplatnit představivost, trpělivost, pečlivost při výtvarných aktivitách Člověk a zdraví dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce a chování pohybové aktivity (rozcvička) Člověk a svět práce pracovní činnosti (manuální zručnosti) Očekávané kompetence Kompetence k učení žák pracuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, pracuje s daným textem. Kompetence k řešení problémů žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení logické, matematické postupy. Nenechá se odradit nezdarem a vytrvale hledá konečné problémy řešení. Kompetence komunikativní žák se vyjadřuje výstižně, souvisle v písemném i ústním projevu. Kompetence sociální a personální žák se podílí společně s učitelem na vytváření pravidel práce ve skupině, rozvíjí schopnost pomáhat a respektovat práci vlastní i druhých. Kompetence občanské žák se rozhoduje v zájmu podpory a ochrany zdraví, respektuje pravidla správného chování a vystupování. Kompetence pracovní žák používá bezpečně a účinně potřebné pomůcky, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje. Činnosti: 1. Příprava projektu 2. Sbírání a třídění materiálů 3. Seznámení žáků 4. Čtení pohádky 5. Rozhovor - pitný režim, pohyb, zdravé a nezdravé potraviny 6. Rozcvička 7. Ochutnávka potravin 8. Hypertext - zdravé, nezdravé potraviny

104 9. Výroba knihy zdraví 10. Anketa 11. Hypertext-vyhodnocení ankety 12. Soutěž-plnění zadaných úkolů 13. Hypertext-hodnocení projektu 14. Sebehodnocení Harmonogram činností Září - listopad 2010 Během těchto měsíců si žáci sedmého ročníku připravovali projekt pro žáky druhých tříd. Byli rozděleni do dvou skupin. První skupina připravovala projekt pro II.A a druhá skupina pak pro třídu II.B dopoledne si žáci chystali hypertexty, kartičky pro soutěž a anketu,úkoly do soutěže,rozcvičku, Seznámili se s pohádkou, rozdělili si úkoly při projektu. Hypertexty, rozcvička,.to dá zabrat Uvítání a seznámení proběhlo na začátku projektu. Každý žák dostal svou samolepku,kterou si sám podepsal a nalepil na svetr.

105 Název projektu byl ukryt v pohádce, kterou si připravily Broňa a Vanda. Děti pozorně poslouchaly (příloha č. 1). Z pohádky vyplynulo, že princ dělal spoustu chyb. Děti na chyby hravě přišly a snažily se princovi pomoci. Pitný režim, hodně pohybu a zdravé jídlo, to je rada od dětí. Následovala ochutnávka netradičních zdravých potravin. Nejvíce chutnaly. Po těchto zkušenostech sestavit pyramidu zdraví nebyl žádný problém. Žáci dostali 2 samolepky, na které měli napsat zdravou a nezdravou potravinu. Takto popsané samolepky vlepili do připraveného hypertextu.

106 Pyramida se nám povedla, neudělali jsme žádnou chybu. Rozcvička připravenou Vandou a Broňou byla za chvíli pro nás hračkou. Hlava, ramena, kolena.. Pro maminku vyrobili žáci knížku, která měla celkem pět stran. 1. strana knihy - žáci ozdobili ovesnými vločkami písmeno O a Z, pastelkami vybarvili ozdobný název "Moje zdraví "(přílohy č.2,3,4,5,6,7,8).

107 Vybarvit, nalepit a máme hotovo. 2. strana knihy - žáci opsali recept, přečetli si recepty z naší jídelny, které byly na druhé straně listu. Martin a Klára nám pomáhají s receptem. 3. strana knihy - žáci spolu s Jonatánem k obrázkům dopisovali název zeleniny, nebo ovoce a zapisovali do listů jejich barvy. Jonatán je náš průvodce pracovním listem.

108 4. strana knihy - žáci ve shluku písmen hledali název ovoce, nebo zeleniny. Jahoda, brusinky, 5. strana knihy - žáci se naučili říkanku o jablíčku, vybarvili obrázek. Práce se nám dařila.

109 Svázat a máme hotovo. Anketa byla pro žáky něco nového. Vysvětlili jsme si význam tohoto slova a žáci ve dvojicích spolu s asistentem se vydali do areálu školy oslovit 10 osob, které odpovídaly na anketní otázku. Odpovědi si žáci zapisovali do anketního lístku. Po návratu do třídy anketu vyhodnotili, zpracovali a pomocí samolepky vlepili do hypertextu (příloha č.9). Anketu vyhrálo jablko. Vyhodnocení ankety. Barevnými samolepkami jsme doplnili naše oblíbené ovoce.

110 Na soutěž pozvali sedmáci druháky do své kmenové třídy. Ukázali jim třídu, rozdělili do skupin a mohli soutěžit. Každý žák dostal soutěžní kartičku, kterou si podepsal, kolíkem připnul na svetr a soutěž mohla začít. 1. stanoviště - ochutnávka potravin Příprava na soutěž (příloha č.10,11) Banány,hrozny.. 2. stanoviště - skládání slov 3. stanoviště - hod "vajíčkem" na cíl

111 4. stanoviště - poznávání, ochutnávka potravin Výsledky soutěže.

112 Žáci pracovali během soutěže velmi odpovědně, proto si zasloužili odměnu. Nejlepší medaile, všichni mysli tyčinku. Hodnocení projektu jsme provedli do hypertextu. Nejdříve žáci druhé třídy dostali oranžovou samolepku a měli do hypertextu odpovědět na otázku "Jak se mi líbilo dopoledne ve škole", poté pak pomocí bílé samolepky hodnotili své chování a práci během projektu. Hodnocení žáků a učitelů bylo stejné u žáků druhých tříd. Po rozloučení odešli žáci sedmého ročníku do své kmenové třídy, kde podobným způsobem doplnili hypertext a vyzdobili si třídu. Hodnocení žáků a učitelů nebylo ve všem shodné u žáků sedmého ročníku.

113 A máme hotovo.

114 Příloha číslo 1.

115 Přílohy číslo 2,3,4,5,6,7,8

116

117

118

119

120

121 Zelný salát 0,3 l sterilizovaného zelí 100 g libového salámu 3 vajíčka 1 cibule 100 g tatarské omáčky Vajíčka uvaříme, zelí propereme,cibuli a salám nakrájíme. Vše smícháme,mažeme na tmavé pečivo a zdobíme ředkvičkou. Zelný salát 0,3 l sterilizovaného zelí 100 g libového salámu 3 vajíčka 1 cibule 100 g tatarské omáčky Vajíčka uvaříme, zelí propereme,cibuli a salám nakrájíme. Vše smícháme,mažeme na tmavé pečivo a zdobíme ředkvičkou. Zelný salát 0,3 l sterilizovaného zelí 100 g libového salámu 3 vajíčka 1 cibule 100 g tatarské omáčky Vajíčka uvaříme, zelí propereme,cibuli a salám nakrájíme. Vše smícháme,mažeme na tmavé pečivo a zdobíme ředkvičkou. Zelný salát 0,3 l sterilizovaného zelí 100 g libového salámu 3 vajíčka 1 cibule 100 g tatarské omáčky Vajíčka uvaříme, zelí propereme,cibuli a salám nakrájíme. Vše smícháme,mažeme na tmavé pečivo a zdobíme ředkvičkou. Zelný salát 0,3 l sterilizovaného zelí 100 g libového salámu 3 vajíčka 1 cibule 100 g tatarské omáčky Vajíčka uvaříme, zelí propereme,cibuli a salám nakrájíme. Vše smícháme,mažeme na tmavé pečivo a zdobíme ředkvičkou. Zelný salát 0,3 l sterilizovaného zelí 100 g libového salámu 3 vajíčka 1 cibule 100 g tatarské omáčky Vajíčka uvaříme, zelí propereme,cibuli a salám nakrájíme. Vše smícháme,mažeme na tmavé pečivo a zdobíme ředkvičkou.

122 Přílohy číslo 9,10,11 A N K E T A II.B a VII.A A N K E T A II.B a VII.A Nejraději mám toto ovoce: Nejraději mám toto ovoce: Jablka Banány Hrozny Pomeranče Pomelo C e l k e m Jablka Banány Hrozny Pomeranče Pomelo C e l k em C e l k e m 10 dotázaných 10 C e l k e m 10 dotázaných 10 Na prvním místě se umístilo: Na prvním místě se umístilo: S O U T Ě Ž II.B a VII.A S O U T Ě Ž II.B a VII.A S o u t ě ž í c í Příjmení, jméno S o u t ě ž í c í Stanoviště č.1 Stanoviště č.1 Stanoviště č.2 Stanoviště č.2 Stanoviště č.3 Stanoviště č.3 Stanoviště č.4 Stanoviště č.4 Příjmení, jméno C e l k e m bodů C e l k e m bodů

123 MYSLI ROZINKY GRAHAMOVÝ PLÁTEK OVESNÉ VLOČKY KUKUŘIČNÉ LUPÍNKY

124 Hravě žij zdravě Celoškolní projekt Moje zdraví Zpracovala: Mgr. Honzírková Projekt vedly: Vérostová Marie, Mgr. Marcela Honzírková Třídy: 1.A, 9.A

125 Cíl: 1. poznávat zdraví jako důležitou hodnotu 2. poznávat člověka jako biologického jedince, získávat základní orientaci v názorech na to, co je zdravé, co může zdraví prospět, co zdraví ohrožuje (základní poznatky o lidském těle, představa o zdravé životosprávě, základní názvy potravin) 3. pochopit zdraví jako stav tělesné, duševní i sociální pohody (pozitivní postoj k pohybu) Mezipředmětové vztahy Český jazyk zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, získání sebedůvěry při vystupování, rozvoj ústního projevu Člověk a jeho svět (I. stupeň) poznání podstaty zdraví a příčin nemocí, upevňování preventivního chování, získání vědomostí o lidském těle (smysly) Člověk a příroda využití osvojených poznatků a dovedností k ochraně svého zdraví Člověk a zdraví jednání v souladu se zdravím, získávat orientaci v činnostech podporujících zdraví, poznávání významu tělesné zdatnosti pro zdraví, vnímání radostných prožitků z pohybové činnosti Očekávané kompetence Kompetence k učení operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, zhodnotí výsledky svého učení Kompetence k řešení problémů samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, zhodnotí výsledky a kvalitu realizovaného projektu Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se výstižně, srozumitelně v projevu ústním i písemném, naslouchá druhým, využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahu potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními Kompetence sociální a personální spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi, naslouchá druhým, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevnění dobrých mezilidských vztahů Kompetence občanské rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

126 Činnosti PŘÍPRAVA PROJEKTU příprava obrázkového materiálu k úvodní motivační aktivitě příprava pracovních listů výtvarná příprava medailí příprava bodovacích tabulek příprava pomůcek k jednotlivým aktivitám Příprava pomůcek, obrázkového materiálu, pracovních listů Kartička k bodování aktivit Medaile

127 SEZNAMOVACÍ, MOTIVAČNÍ AKTIVITY Výměna žáků podle společného znaku žáci sedí v kruhu, ve kterém je o jednu židličku méně než žáků. Jeden žák stojí uprostřed a dává pokyn Místo si vymění ti, kteří např. bydlí na vesnici apod. Uprostřed kruhu se vystřídá tak několik žáků. Co všechno potřebuje Filip, aby zůstal zdravý Žáci 9. ročníku pomocí obrázků seznámí mladší spolužáky s tím, co potřebujeme všechno pro zdraví (doktor prevence, jablko vitamíny, mrkev vitamíny, kartáček zdravé zuby, tekutiny pitný režim, mléko kosti, zuby, míč pro pohyb, úsměv pro dobrou náladu, sluníčko pro zdraví, čisté ruce prevence chorob, rostliny léčivé účinky) Doplnění informací k základním poznatkům o lidském těle a k životosprávě vyučující 1. ročníku. Úvodní motivace Co všechno potřebuje Filip, aby zůstal zdravý SPOLEČNÁ ČINNOST ŽÁKŮ žáci 1. ročníku získávají body za splnění úkolů na připravených stanovištích žáky 9. ročníku. AKTIVITY LIDSKÉ TĚLO (poznáváme lidské tělo, smysly) zisk bodů za splněné úkoly nemocný brouček vybrat z předmětů, co potřebuje brouček k uzdravení puzzle složit obrázek lidského těla, vyjmenovat části těla zdravý zub vybrat z obrázků, co všechno potřebuje zub k tomu, aby byl zdravý podle chuti poznat potraviny podle čichu poznat některé potraviny

128 podle sluchu poznat, co se ukrývá v obalech od kindervajíček hmatem seřadit předměty podle velikosti poslepu hmatové pexeso najít dva stejné předměty hmatové domino najít dva stejné materiály hmatový portrét vyjmenovat předměty, které tvoří obličej poslepu navlékat korále podle tvaru vložit předměty do správného otvoru Podle chuti a čichu poznat potraviny Hmatové pexeso Pomůcka Hmatové domino Haptický portrét

129 Puzzle lidské tělo Pomůcka Co všechno potřebuje k uzdravení Obrázkový podklad pro pomůcku Podle sluchu poznat předměty Seřadit předměty podle velikosti

130 AKTIVITY POHYB A VÝŽIVA (pohyb a výživa pro zdraví) zisk bodů za splněné úkoly - hod míčkem do různě vzdálených košů - hod míčkem na cíl - leh sed za minutu - hod míčkem na plato od vajíček se ziskem bodů - pohyb s míčkem na lžičce po určené trase - vyjmenovat co nejvíce sportů - poznat potraviny podle chuti - poznávání potravin ovesné vločky, hrozinky, rýže, kroupy ) - vybrat z potravin ty, které škodí a prospívají zubům - roztřídit potraviny na zdraví prospěšné a méně zdravé - puzzle ovoce, pojmenovat - vyhledat mezi obrázky potravin mléčné výrobky - roztřídit na dvě skupiny ovoce a zeleninu Potraviny zdravé a nezdravé Pomůcka Vyhledat mléčné výrobky Pomůcka

131 Puzzle ovoce Pojmenovat potraviny Pohyb s míčkem po trase Sed-leh Hod míčkem na cíl

132 ZÁVĚREČNÁ ČINNOST - vybarvovací hádanka žáci 1. ročníku s pomocí žáka 9. ročníku plní zadaný úkol - spočítání bodů za splnění úkolů - vyhodnocení žáků s předáním medailí - závěrečná písnička s pohybovou aktivitou Vyhodnocení aktivit s udělením medailí Závěrečná písnička s pohybovou aktivitou

133 HODNOCENÍ PROJEKTU Společné hodnocení ústní (komunitní kruh) zhodnocení vlastního stanoviště - co se dařilo, nedařilo, co bych udělal jinak, reakce dětí co se mi líbilo co se mi nelíbilo co bylo těžké co bylo lehlé celkové zhodnocení

134 Ukázka pracovních materiálů

135

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více