dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje."

Transkript

1 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Adresář je koncipován podle jednotlivých typů sociálních služeb, tak jak jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro lepší orientaci je vytvořen tzv. Rejstřík, který odkazuje na příslušnou obec s rozšířenou působností, ve které je sociální služba poskytována. Adresář by měl sloužit každému, kdo se potřebuje zorientovat v nabídce sociálních služeb v jednotlivých územně správních obvodů obcí s rozšířenou působností, získat základní informace o příslušné organizaci, jenž bude schopná mu pomoci při řešení konkrétního problému. Jsme si vědomi, toho, že adresář není zcela vyčerpávající a jistě bude potřeba doplňovat nové organizace či upravovat údaje. Jakékoliv dotazy, připomínky a doplnění prosím směřujte i na související Adresář je neprodejný, volně a zdarma k dostání: 1) na adrese nebo 2) na sekretariátu odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajský úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/ Brno. v.r. JUDr. Marie Cacková radní Jihomoravského kraje

2 Obsah: SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ...6 SOCIÁLNÍ PÉČE...7 SOCIÁLNÍ PREVENCE...8 Odborné sociální poradenství...10 Osobní asistence...30 Pečovatelská služba...34 Průvodcovské a předčitatelské služby...52 Podpora samostatného bydlení...54 Odlehčovací služby...55 Centra denních služeb...60 Denní stacionáře...65 Týdenní stacionáře...72 Domovy pro osoby se...74 zdravotním postižením...74 Domovy pro seniory...79 Domovy se zvláštním režimem...92 Chráněné bydlení

3 Rané péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Azylové domy Domy na půl cesty Kontaktní centra Krizová pomoc Intervenční centra Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity Terénní programy Sociální rehabilitace

4 REJSTŘÍK:

5 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, definuje základní druhy a formy sociálních služeb. Sociální služby zahrnují: Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní a terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobně poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostřední. 5

6 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ a) sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. b) odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 6

7 SOCIÁLNÍ PÉČE Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení 39 Osobní asistence 40 Pečovatelská služba 41 Tísňová péče 42 Průvodcovské a předčitatelské služby 43 Podpora samostatného bydlení 44 Odlehčovací služby 45 Centra denních služeb 46 Denní stacionáře 47 Týdenní stacionáře 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 49 Domovy pro seniory 50 Domovy se zvláštním režimem 51 Chráněné bydlení 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 7

8 SOCIÁLNÍ PREVENCE Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situací, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 54 Raná péče 55 Telefonická krizová pomoc 56 Tlumočnické služby 57 Azylové domy 58 Domy na půl cesta 59 Kontaktní centra 60 Krizová pomoc 60a Intervenční centra 61 Nízkoprahová denní centra 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 63 Noclehárny 64 Služby následné péče 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 67 Sociálně terapeutické dílny 68 Terapeutické komunity 69 Terénní programy 70 Sociální rehabilitace 8

9 9

10 Odborné sociální poradenství Název zařízení: Okno dokořán Blansko 1 Komenského 19, Blansko, Tel: Název zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 1 Sladkovského 2b, Blansko Tel: Název zařízení: Svaz Tělesně postižených v České republice, o.s. 1 Čapkova 6, Blansko Seifertova 3, Blansko Tel: ,

11 Název zařízení: Poradna pro uživatele sociálních služeb Boskovice 2 U Lázní 1734, Boskovice Tel: Název zařízení: A Kluby ČR, o.p.s. - Poradna pro zaměstnanost 3 Křenová 62b, Brno-střed, Trnitá, Brno Tel: Název zařízení: A Kluby ČR, o.p.s. - A poradna 3 Křenová 62b, Brno-střed, Trnitá, Brno 2 Tel: Název zařízení: Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s.brno 3 Slovinská 41, Královo Pole, Brno 12 Tel: ,

12 Název zařízení: Centrum naděje a pomoci o.s. 3 Vodní 13, Brno-střed, Staré Brno, Brno Tel: Název zařízení: Manželská a rodinná poradna 3 Sejkorova 6, Židenice, Brno 36 Tel: Starobrněnská 7, Brno-město, Brno 2 Tel: Název zařízení: Manželská a rodinná poradna 3 Název zařízení: Manželská a rodinná poradna 3 Buzkova 43, Židenice, Brno 15 Tel:

13 Název zařízení: Manželská a rodinná poradna 3 Táborská 198, Židenice, Brno 15 Tel: Název zařízení: Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP 3 Štefánikova 40, Brno-Královo Pole, Ponava, Brno 12 Tel: Název zařízení: Celsuz - charitní poradenství 3 třída Kpt. Jaroše 9, Brno-střed, Černá Pole, Brno 2 Tel:

14 Název zařízení: Diecézní charita Brno Oddělení migrace 3 Koliště 13, Brno-střed, Černá Pole, Brno 2 Tel: Název zařízení: Sociální poradna DNO 3 Mendlovo náměstí 11, Brno-střed, Staré Brno, Brno 3 Tel: Název zařízení: Hospic sv. Alžběty 3 Kamenná 36, Brno-střed, Štýřice, Brno 39 Tel: Název zařízení: DebRA ČR 3 Černopolní 9, Brno-sever, Černá Pole, Brno 13 Tel:

15 Název zařízení: Středisko integrace menšin Brno 3 Musilova 2, Brno-sever, Husovice, Brno 14 Tel: Název zařízení: Centrum poradenství a zaměstnanosti 3 Hybešova 41, Brno-střed, Staré Brno, Brno 2 Tel: Název zařízení: Liga za práva vozíčkářů, o.s. 3 Bzenecká 23, Brno-Vinohrady, Židenice, Brno 28 Tel: Název zařízení: Poradna Na počátku 3 Soběšická 60, Brno-sever, Husovice, Brno 14 Tel:

16 Název zařízení: Poradna pro uživatele sociálních služeb - Brno-město 3 Veselá 5, Brno-město, Brno 2 Tel: Název zařízení: Občanská poradna Brno 3 Anenská 10, Brno-střed, Staré Brno, Brno 2 Tel: Název zařízení: Občanské sdružení Anabell - sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií 3 Bratislavská 2, Brno-střed, Zábrdovice, Brno 2 Tel: Název zařízení: Občanské sdružení LOGO 3 Vsetínská 527/20, Brno-střed, Štýřice, Brno 39 Tel:

17 Název zařízení: Open Family, o.p.s. 3 Mezírka 1, Brno-střed, Veveří, Brno 2 Tel: Název zařízení: Organizace pro pomoc uprchlíkům 3 Leitnerova 9, Brno-střed, Staré Brno, Brno 2 Tel: Název zařízení: ParaCENTRUM Fenix 3 Netroufalky 3, Bohunice, Brno 25 Tel: Název zařízení: Persefona o.s. 3 Jiráskova 8, Brno-střed, Veveří, Brno 2 Tel:

18 Název zařízení: Právní občanská poradna Dialog, o.s. 3 Nerudova 7, Brno-střed, Veveří, Brno 2 Tel: Název zařízení: Rada seniorů České republiky, o.s. regionální pracoviště Brno 3 Malinovského náměstí 4, Brno-město, Brno 2 Tel: Název zařízení: Rozkoš bez Rizika 3 Vlhká 10, Brno-střed, Zábrdovice, Brno 2 Tel:

19 Název zařízení: Poradna náhradní rodinné péče 3 Anenská 10, Brno-střed, Staré Brno, Brno 2 Tel: Název zařízení: Drogové služby ve vězení a následná péče 3 Francouzská 851/36, Brno-střed, Zábrdovice, Brno 2 Tel: Název zařízení: Speciální prevence 3 Hapalova 22, Řečkovice, Brno 21 Tel: Název zařízení: Sdružení Práh 3 Tuřanská 12, Brno-Tuřany, Brněnské Ivanovice, Brno 20 Tel:

20 Název zařízení: SOZE 3 Mostecká 5, Brno-sever, Husovice, Brno 14 Tel: Název zařízení: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Brno 3 Křenová 67, Brno-střed, Trnitá, Brno 2 Tel: Název zařízení: Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. městská organizace 3 Mečová 5, Brno-město, Brno 2 Tel: Název zařízení: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Brno venkov 3 Palackého třída 11, Královo Pole, Brno 12 Tel:

21 Název zařízení: Občanská poradna 3 Orlí 20, Brno-město, Brno 2 Tel: Název zařízení: TyfloCentrum Brno - Dům soc.služeb J.Chaloupky pro nevidomé 3 Chaloupkova 7, Královo Pole, Brno 12 Tel: Název zařízení: Unie neslyšících Brno 3 Palackého třída 120, Královo Pole, Brno 12 Tel: Název zařízení: VIDA centrum Brno 3 Botanická 16, Brno-střed, Veveří, Brno 2 Tel: ,

22 Název zařízení: Charitní sociálně právní poradna Bučovice 4 Zámecká 550, Bučovice Tel: Název zařízení: Poradna pro uživatele sociálních služeb Břeclav 5 nám. T. G. Masaryka 10, Břeclav 2 Tel: Název zařízení: Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace 5 Stromořadní 5, Břeclav 2 Název zařízení: TyfloCentrum Brno,pracoviště Břeclav 5 Sovadinova 6, Břeclav 2 Tel:

23 Název zařízení: Charitní poradna Hodonín 6 Wilsonova, Hodonín Tel: , Název zařízení: Poradna pro uživatele sociálních služeb - Hodonín 6 Palackého 14, Hodonín Tel: Název zařízení: Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. 6 Skácelova 2, Hodonín 1 Tel: , Název zařízení: Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Okresní organizace Hodonín 6 třída Palackého 7, Kyjov 1 Tel:

24 Název zařízení: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Brno venkov 8 Palackého třída 11, Brno 12 Tel: Název zařízení: Občanská poradna 10 třída Palackého 30, Kyjov 1 Tel: Název zařízení: Sociální poradna SONS Kyjov 10 třída Komenského 20, Kyjov Tel: Název zařízení: Specifické poradenství pro sluchově postižené - Zastávka u Brna 14 Babická 139, Zastávka u Brna Tel:

25 Název zařízení: Charitní sociálně-právní poradna, Slavkov u Brna 15 Dům s pečovatelskou službou, Polní 1 444, Slavkov u Brna Tel: , Název zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a dítě, okres Brno venkov 16 Opuštěná 2, Brno 2 Tel: Název zařízení: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Brno - venkov 16 Palackého třída 11, Brno 12 Tel: Název zařízení: Poradna Porta Tišnov 17 Ráboňova 116, Tišnov 1 Tel: ,

26 Název zařízení: Charita Veselí nad Moravou - Občanská poradna 18 třída Masarykova 136, Veselí nad Moravou Tel: Název zařízení: Poradna pro ženy a dívky veselí nad Moravou 18 Za poštou 110, Veselí nad Moravou Tel: , Název zařízení: Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek "PAPRSEK" 19 Lípová 2, Brňany, Vyškov 1 Tel: ,

27 Název zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 19 Smetanovo nábřeží 27, Vyškov 1 Tel: Název zařízení: Poradna pro uživatele sociálních služeb Vyškov 19 Lípová 2, Vyškov 1, poskytovatel Praha Tel: , Název zařízení: TyfloCentrum Brno, pracoviště Vyškov 20 Sídliště Osvobození 56, Vyškov 1 Tel:

28 Název zařízení: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 20 Jarošova 26, Znojmo 2 Tel: Název zařízení: Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 21 Zámečnická 10, Znojmo 2 Tel: Název zařízení: Centrum poradenství a pomoci Znojmo 20 Dolní Česká 1, Znojmo 2 Tel: Název zařízení: Poradna pro uživatele sociálních služeb - Znojmo 20 Velká Michalská 22, Znojmo Tel:

29 Název zařízení: TyfloCentrum Brno, pracoviště Znojmo 21 Dukelských bojovníků 150, Znojmo 5 Tel: Název zařízení: DLBsH Rajhrad 21 Jiráskova 47, Rajhrad Tel: Název zařízení: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Brno - venkov 21 Palackého třída 11, Brno 12 Tel:

30 Osobní asistence Název zařízení: Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o.s.* Poděbradova 5, Královo Pole, Brno 12 Tel: Název zařízení: Liga za práva vozíčkářů, o.s. 3 Bzenecká 23, Brno-Vinohrady, Židenice, Brno 28 Tel: Název zařízení: Eliada, osobní asistence 3 Kamenná 21, Brno-střed, Štýřice, Brno 39 Tel:

31 Název zařízení: Domov pro mne 3 Poděbradova 5, Královo Pole, Brno 12 Tel: Název zařízení: Terénní osobní asistence 3 Smetanova 20, Brno-střed, Veveří, Brno 2 Tel: Název zařízení: REMEDIA PLUS o.p.s. 5 U nemocnice 1, Břeclav Název zařízení: Centrum pro rodinu Hodonín 6 Štefánkova 15, Hodonín 1 Tel:

32 Název zařízení: Pečovatelská služba Homedica, o.p.s. 6 DPS Polní 12, Hodonín Tel: Název zařízení: Centrum sociálních služeb Kyjov 10 třída Palackého 7, Kyjov 1 Tel: Název zařízení: Osobní asistence Kyjov 10 třída Palackého 30, Kyjov 1 Tel: Název zařízení: Osobní asistence Charita Strážnice 18 Kovářská 396, Strážnice Tel:

33 Název zařízení: Charita Veselí nad Moravou osobní asistence 18 tř. Masarykova 136, Veselí nad Moravou Tel: Název zařízení: Osobní asistence Zdislava Veselí 18 tř. Masarykova 118, Veselí nad Moravou Tel: Název zařízení: Osobní asistence Znojmo 20 Horní Česká 6, Znojmo Tel:

34 Pečovatelská služba Název zařízení: Pečovatelská služba Města Blansko 1 nám.republiky 1, Blansko Tel: Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Blansko 1 Sadová 2, Blansko Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba města Adamova 1 Pod Horkou 2, Adamov Tel: , Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou 1 Havlíčkovo náměstí 71, Jedovnice Tel:

35 35

36 Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou 1 Petrovice 174, Rájec-Jestřebí Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba 2 Havlíčkova 19, Boskovice Tel: Název zařízení: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace 2 J. Haška 12, Letovice Tel: , Název zařízení: Terénní pečovatelská služba 2 Bahna 280, Velké Opatovice Tel:

37 Název zařízení: Betánie - křesťanská pomoc, pečovatelská služba 3 Joštova 7, Brno-město, Brno 2 Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba Brigancia 3 Mařákova 13, Líšeň, Brno 28 Tel: Název zařízení: Diakonie ČCE - středisko v Brně 3 Hrnčířská 27 Brno-střed, Veveří Brno 2 Tel: Název zařízení: CHPS - Brno - charitní pečovatelská služba 3 Žižkova 3, Brno-střed, Veveří, Brno 2 Tel:

38 Název zařízení: Dům Naděje Brno-Bohunice 3 Arménská 4, Bohunice, Brno 25 Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba Nazaria 3 Kubelkova 19, Líšeň, Brno 28 Tel: Název zařízení: Sanus Brno 3 Štefánkova 63a, Brno-Královo Pole, Ponava, Brno 12 Tel: Název zařízení: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, pečovatelská služba 3 Lipová 31, Brno-střed, Pisárky, Brno 2 Tel:

39 Název zařízení: Pečovatelská služba 3 Rotalova 13, Brno-sever, Husovice, Brno 14 Tel: Název zařízení: Odbor sociálních služeb 3 Ptašínského 9, Brno-Královo Pole, Ponava, Brno 2 Tel: Název zařízení: Statutární město Brno-ÚMČ Žabovřesky, odbor pečovatelské služby 3 Horova 77, Žabovřesky, Brno 16 Tel: Název zařízení: Odbor pečovatelské služby ÚMČ Brno-Bystrc 3 Vondrákova 7, Bystrc, Brno 35 Tel:

40 Název zařízení: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, pečovatelská služba 3 Lipová 31, Brno-střed, Pisárky, Brno 2 Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba Brno-Židenice 3 Jamborova 61, Židenice, Brno 15 Tel: Název zařízení: Svaz důchodců ČR, Městská organizace Brno 3 Běhounská 17, Brno-město, Brno 2 Tel: Název zařízení: Agentura domácí péče JAS 3 třída Kpt. Jaroše 3, Brno-střed, Černá Pole, Brno 2 Tel:

41 Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Bučovice 4 Slavkovská 33, Bučovice Tel: Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou Bučovice 4 Zahradní 886, Bučovice Tel: Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Břeclav 5 Seniorů 1, Břeclav 3 Tel: Název zařízení: Organizační složka Pečovatelská služba, zřízená Městem Valtice 5 Rudé armády 306, Valtice Tel:

42 Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou 5 Luční 590, Moravská Nová Ves Tel: Název zařízení: REMEDIA PLUS o.p.s. 5 U nemocnice 1, Břeclav 2 Tel: Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Mutěnice 6 Květná 379, Mutěnice Tel: Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Ratíškovice 6 Dubňanská 1301, Ratíškovice Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba Homedica, o.p.s. 6 DPS Polní 12, Hodonín Tel:

43 Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Ždánice 10 Zámecká 848, Ždánice Tel: Název zařízení: Domovinka charitní pečovatelská služba Šardice 6 Šardice 613, Šardice Tel: Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou 6 Blatnice pod Svatým Antonínkem 886, Blatnice p.sv.antonínkem Tel: Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou 7 Žižkova 1, Hustopeče u Brna Tel:

44 Název zařízení: Domácnosti osob ve městě včetně Domu s pečovatelskou službou 7 nám. Míru 1, Klobouky u Brna Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba Ivančice 8 Na úvoze 5, Ivančice Název zařízení: Centrum sociálních služeb Kuřim 9 Zahradní 1275, Kuřim Tel: , , Název zařízení: Centrum sociálních služeb Kyjov, 10 třída Palackého 7, , Kyjov 1 Tel:

45 Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Ždánice 10 Zámecká 848, , Ždánice Tel: Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Kyjov 10 třída Palackého 30, Kyjov 1 Tel: Název zařízení: Charitní pečovtelská služba Svatobořice Mistřín 10 Hlavní 97, Svatobořice Tel: Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Vracov 10 Luční 1590, Vracov Tel:

46 Název zařízení: Pečovatelská služba Bzenec 10 Horní náměstí 54, , Bzenec Tel: Název zařízení: Dům pečovatelské služby 11 Pod Strání 7, Mikulov Tel: Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou Říčany 14 nám. Osvobození 286, Říčany u Brna Tel: Název zařízení: Penzion pro důchodce Rosice 14 Kaštanová 1223, Rosice u Brna Tel:

47 Název zařízení: Pečovatelská služba Heršpice 15 Heršpice 91, Slavkov u Brna Tel: Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Bučovice, pracoviště Slavkov u Brna 15 Polní 1444, Slavkov u Brna Tel: Název zařízení: Město Šlapanice, Masarykovo nám. 7, Šlapanice 16 Masarykovo náměstí 7, Šlapanice, Šlapanice u Brna Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov 17 Králova 1742, Tišnov Tel: ,

48 Název zařízení: Centrum sociálních služeb Tišnov 17 Králova 1742, Tišnov Tel: , Název zařízení: Městys Lomnice - Pečovatelská služba 17 nám. Palackého 32, Lomnice u Tišnova Tel: Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Strážnice 18 Kovářská 396, Strážnic Tel: Název zařízení: Charita Veselí nad Moravou- Pečovatelská služba 18 třída Masarykova 136, Veselí nad Moravou Tel:

49 Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou 18 Blatnice pod Svatým Antonínkem 886, Blatnice pod Svatým Antonínkem Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba Zdislava Veselí 18 tř. Masarykova 118, , Veselí nad Moravou Tel: Název zařízení: Individuální sociální péče pečovatelská služba 19 Tyršova 29, Vyškov Tel: Název zařízení: Dům s pečovatelskou službou 19 Habrovany 274, Rousínov u Vyškova Tel:

50 Název zařízení: Oblastní charita Vyškov Dědice 19 Morávkova 1a, Dědice, Vyškov 1 Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba Vyškov 19 Polní 5, Brňany, Vyškov 1 Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba 20 Vančurova 17, Znojmo 2 Tel: Název zařízení: Charitní pečovatelská služba Znojmo 20 Horní Česká 6, Znojmo Tel: Název zařízení: Pečovatelská služba Židlochovice 21 Masarykova 115, Židlochovice Tel:

51 51

52 Průvodcovské a předčitatelské služby Název zařízení: SONS ČR Blansko- PPS 1 K.J.Mašky 2, Blansko Tel: Název zařízení: Dům sociálních služeb Josefa Chaloupky pro nevidomé 3 Chaloupkova 7, Královo Pole, Brno 12 Tel: Název zařízení: TyfloCentrum Brno,pracoviště Břeclav 5 Sovadinova 6, Břeclav 2 Tel:

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Konstantinovy Lázně. České Budějovice

Konstantinovy Lázně. České Budějovice NázevČlena Adresa Město PSČ Titul Jméno Příjmení URL AG FOODS Group a.s. Soběšická 151 Brno - Lesná 638 00 Pavel Fies www. Agfoods.eu ArjoHuntleigh s.r.o. Hlinky 505/118 Brno 603 00 Lubomír Kachyňa, MBA

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

let Almanach k 20. výročí

let Almanach k 20. výročí 1992-2012 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO ŽIJEME SPOLEČNĚ S VÁMI2 let Almanach k 20. výročí 20 let žijeme společně svámi V šichni vnímáme, že láska neodmyslitelně patří k našemu životu. A měla by být také hlavním

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku 8/2012 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku Sociotrendy, 2012 OBSAH ÚVOD 3 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Výroční zpráva - 2003 -

Výroční zpráva - 2003 - Nadace Divoké husy Výroční zpráva - 2003-1 Vážení přátelé, Nadace Divoké husy předkládá zprávu o své činnosti za rok 2003. Tento rok byl pro nadaci, přes všechny úspěchy, poznamenán úmrtím předsedy správní

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více