VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany

2 Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti Historie zařízení Sociální péče Zdravotní péče Aktivizační činnosti Personální zabezpečení Ekonomické údaje Organizační členění Členství ve společnostech a organizacích Sponzorské aktivity

3 Základní informace Název organizace: Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Sídlo organizace: Břežany 1, Břežany IČ: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, BRNO Ič: Vedoucí pracovníci ředitel: vedoucí úseku ekonomického a provozního: vedoucí úseku sociální a zdravotní péče: vedoucí úseku aktivizačních činností: sociální pracovnice: Mgr. Jiří Herzig Ing. Miluše Musilová Ludmila Kutláková Mgr. Zdeňka Protivínská Eva Cuperová Marika Jeneiová DiS. Telefon: ekonomický úsek, ústředna úsek soc. a zdravotní péče, ordinace ředitel telefonní automat Fax: www: zamekbrezany.cz bankovní spojení: KB Znojmo, expozitura Hrušovany nad Jevišovkou číslo účtu: /0100 Kapacita Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany: Kapacita: celkem 155 klientů, skutečnost osob Služba Chráněné bydlení Šanov: Kapacita: celkem 11 klientů, skutečnost - 11 osob Cílová skupina, poslání a předmět činnosti Předmět činnosti Zámek Břežany poskytuje dvě sociální služby v souladu s paragrafem č. 35, 48 a 51 zákona č. 108/2006 Sb. domov pro osoby se zdravotním postižením v Břežanech a chráněné bydlení v obci Šanov. Poskytováním sociální služeb se rozumí : - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy V závislosti na stupni mentálního postižení: - zdravotní, ošetřovnou a rehabilitační péči

4 - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředním - sociálně terapeutické činnosti - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost - pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Dále nabízí k využití: - hiporehabilitaci, venkovní bazén a chatu na Vranovské přehradě, v lokalitě Bítov-Horka. Poslání DOZP Zámek Břežany je domov pro osoby s mentálním postižením všech stupňů. Posláním je vytvořit plnohodnotný náhradní domov, kde se život přibližuje co nejvíce přirozenému životu a kde podpora rozvíjí individualitu a schopnosti obyvatel. Cílová skupina - mládež od 16 let a dospělé osoby - s mentálním postižením (středně těžký, těžký, hluboký stupeň postižení) - s kombinovanými vadami Uchazeči mohou být z celé republiky, přednostně přijímáme uchazeče z Jihomoravského kraje. Kvalitní služby nemůžeme poskytnou zájemcům: - jejichž aktuální zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení - s autistickými rysy - s těžkými psychiatrickými onemocněními / např. schizofrenie../ - s agresivními sklony, ohrožujícími sebe nebo své okolí - s těžkým stupněm specifických smyslových vad / zrakové postižení, sluchové postižení,vady řeči / - s nasogasterickou sondou - alkoholikům a osobám, které mají problémy s jinými návykovými látkami Poslání služby chráněné bydlení je umožnit dospělému člověku s mentálním znevýhodněním naučit se žít samostatný život, s využitím podpory asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů. Cílová skupina Služba je poskytována dospělým lidem od 18-ti s mentálním znevýhodněním, kteří potřebují individuální podporu asistenta ve stravování, bydlení, hospodaření s penězi, cestování, sociálních kontaktech. Cílem služby je podpořit klienta k co největší samostatnosti a odpovědnosti za svůj život, nabízet nácvik činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, nalézt vhodné pracovní uplatnění pro seberealizaci. Poskytnout klientovi podporu na jeho cestě k podporovanému bydlení. Kvalitní služby nemůžeme poskytnou zájemcům: - jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení - s těžší formou kombinovaného zdravotního postižení - s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení - s diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách - s agresivními sklony, ohrožujícími sebe i své okolí - s diagnózou sexuální deviace - s diagnózou akutního infekčního onemocnění, žloutenka typu C - mající sklon k trestné činnosti - s epilepsií, s diagnózou autismus

5 Historie zařízení Původem barokní zámek, přebudován ve stylu empirickém, se nachází v malé vesničce Břežany na jižní Moravě, nedaleko státních hranic s Rakouskem. Zámek stojí na vyvýšenině, je dvoupodlažní a postavený do tvaru čtyřúhelníku. Obklopuje jej rozsáhlý anglický park o rozměrech 6 ha. Jeho součástí jsou přilehlé hospodářské budovy. Historie zámku se datuje k roku 1490, kdy patřil klášteru Velehradskému, více už není známo. Až roku 1713 udávají prameny jako pána Adama z Lichtensteina. Které jiné šlechtické rody se na zámku vystřídaly, není nikde zaznamenáno. V roce 1926 byl zámek odkoupen Kongregací sester sv. Hedviky od barona Wambolta Umstadta, za účelem zřízení ústavu pro oligofrenní dívky. V roce 1947 byla budova zestátněna, majitelem se stala Česká katolická Charita a zařízení načas sloužilo přestárlým lidem. Od roku 1952 však bylo rozhodnuto o umísťování pouze dětí mentálně postižených. Účel využití domov pro mentálně postižené už nikdy nebyl změněn. Přestavba zámku pro sociální účely byla dlouhodobá a trvá s menšími přestávkami až do současné doby. Obnova vybavení a modernizace bydlení je realizována etapovým způsobem, dle stanovených priorit a finančních možností zařízení a majitele objektu. Spolupráce s majitelem objektu Českou provincií Kongregace sester sv. Hedviky je na odpovídající úrovni. Částku za roční pronájem majitel objektu vkládá do modernizace zařízení a oprav budovy. Je připravena studie modernizace všech oddělení do roku Zámek Břežany je příspěvkovou organizací. Zřizovatelské funkce vůči ní vykonává Rada Jihomoravského kraje, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění. Sociální péče Počet obyvatel domova k datu byl 155, z toho 61 mužů a 94 žen. Ve službě chráněné bydlení Šanov žilo ke stejnému datu 11 klientů 4 muži a 7 žen. Průměrný věk klientů byl k datu v domově 44,2 roků a v chráněném bydlení Šanov 44,8 roků. Členění, počet příjmů a ukončení pobytů Celkem byl v průběhu roku 2012 ukončen jeden pobyt, a to z důvodu úmrtí. Zároveń byl do služby DOZP přijat 1 klient. V pobytové službě chráněné bydlení nebyly v průběhu roku žádné změny. Rozdělení obyvatel podle věkových skupin Od 16 - do 18 let 1 Od 19 - do 26 let 12 Od 27 - do 65 let 139 nad 65 let 14 Celkem 166 Úroveň bydlení Klienti jsou ubytováni na 34pokojích a 2 pokojích vybudovaných na galeriích. Z celkového počtu jsou 2 jednolůžkové, jeden dvojlůžkový a 11 trojlůžkových. Ostatní pokoje jsou vícelůžkové. V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce všech původních 14 oddělení. Všechna oddělení mají charakter tzv. chráněné domácnosti, kdy je v jednom místě soustředěno celé oddělení tj. ložnice, pracovna a sociální zařízení.

6 Úhrady za pobyt K datu byly platné tyto úhrady za bydlení a služby za jeden ubytovací den: Domov pro osoby se zdravotním postižením: Služby 65 Kč Ubytování v 1-3 lůžkovém pokoji 87 Kč Ubytování ve vícelůžkovém pokoji 82 Kč Chráněné bydlení: Samostatná garsoniéra - 1 osoba Samostatná garsoniéra - 2 osoby Individuální ubytování pokoj 160 Kč 140 Kč 120 Kč Stravování klientů Stravování klientů v domově zajišťujeme vlastním stravovacím úsekem. Stravování je zajištěno celodenně tj. snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře / v případě dietních požadavků i další večeře/. K datu byly platné tyto finanční normy průměrných nákladů na potraviny na jeden ubytovací den: DOZP Břežany Strava normální Strava dietní a diabetická Režie CELKEM Klienti ve věku do 18 let Klienti ve věku od 18 let Klienti ve věku od 18 let V chráněném bydlení je dodavatelsky zajištěn oběd v pracovních dnech, ostatní stravu / snídaně, večeře a víkendové obědy / si klienti zajišťují svépomoci ve spolupráci s asistenty. CHB ŠANOV Strava normální Strava dietní a diabetická Režie CELKEM Klienti ve věku od 18 let Klienti ve věku od 18 let Doba návštěv Návštěvy klientů v domově i v chráněném bydlení jsou možné v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna. Návštěvní neděle je každá druhá neděle v měsíci. V tento den je zajištěna v dopoledních hodinách přítomnost ředitele zařízení nebo jeho zástupce, sociální pracovnice a vrchní sestry. Návštěvy klientů se přijímají na místech k tomu vymezených vestibul, chodba v přízemí, jídelna, malá zasedací místnost., návštěvy nemocných klientů mohou být uskutečněny u lůžka. Návštěvy mají možnost pohybu po celém areálu domova. V rámci tradičního Duhového dne Dne otevřených dveří - mají rodiče a ostatní hosté možnost volného pohybu po celém areálu zařízení, čehož využívají v hojné míře Zdravotní péče Uživatelé sociálních služeb jsou v zařízení dle svých fyzických a mentálních schopností, věku a pohlaví rozděleni do 14 domácností, z toho 2 domácnosti jsou určeny pro klienty s hlubokým stupněm postižením. V průběhu roku je klientům poskytována komplexní ošetřovatelská péče, kterou vyžaduje jejich zdravotní stav, tak aby se mohli co nejvíce zapojit do každodenního života a do chodu domova.

7 Péče je zajišťována v souladu se standardy ošetřovatelské péče jednotlivých výkonů a individuálními ošetřovatelskými plány, které umožňují individuální řešení vzniklých problémů. Preventivní léčebnou péči zajišťovala obvodní lékařka, dojíždějící do zařízení 2 x týdne / v pondělí a ve čtvrtek/. Dalšími odbornými lékaři, kteří ordinují přímo v zařízení jsou psychiatrička / 1 x za 14 dní/ a kožní lékařka / 1 x měsíčně/. Snahou všech zaměstnanců je vytvořit klientům klidné, pohodlné, alespoň částečně rodinné prostředí, zvláště těm, kteří zde zůstávají po celý rok. Aktivizační činnosti Rok 2012 byl pro tento úsek rokem změn. Byl stanoven aktuální počet nabízených terapií, ke každé terapii byl vybrán odpovědný pracovník. Klienti a klíčoví pracovníci byli již v průběhu druhé poloviny roku 2011 oslovováni a vybírali si z nabídky plánovaných terapií. Podle zájmu pak byly sestaveny týdenní rozpisy docházek na jednotlivé terapie a na každou domácnost byla sestavena jmenná tabulka pro docházku do terapií. Tyto tabulky budou vždy 1x ročně aktualizovány /k měsíci lednu/. Návazně byl zpracován pro všechny pracovníky aktivizačních činností manuál, který slouží jako návod pro nabídku činností v jednotlivých dílnách a terapiích. Vychází se z něj při tvorbě ročních plánů aktivizačního úseku, při tvorbě osobních cílů v IP a navazuje na plány střednědobého rozvoje zařízení. Spolu s obrázkovými manuály v jednotlivých dílnách /určenými především pro klienty/ tvoří základní osnovu činností v dílnách a terapiích a pracovníci aktivizačních činností z něj čerpají při tvorbě písemných příprav na denní činnosti. Součástí manuálu je i oblast sociálních dovedností a sportovních a pohybových aktivit. Rozvoj těchto oblastí je základem každodenní práce pracovníka s klientem. Dále byly v návaznosti na všechny tyto změny zpracovány denní harmonogramy činností pracovníka, vždy specifické pro jednotlivé dílny a terapie. Byla posílena osobní odpovědnost pracovníků dílen a terapií za jejich provoz, zároveň zůstávají pracovníci AČ součástí pracovních kolektivů na některých domácnostech a plní si i zde své pracovní povinnosti a povinnosti klíčových pracovníků. Od měsíce března 2012 byla zavedena samostatně nová terapie bazální stimulace a od měsíce září osobní asistence. Nabídka dílen a terapií v roce 2012 byla následující: keramická dílna výtvarná dílna rukodělná dílna dřevařská dílna tkalcovská dílna wellness terapie hiporehabilitace animoterapie bazální stimulace muzikoterapie osobní asistence sportovní aktivity nácvik a vedení v oblasti sociálních dovedností/např. samostatné nakupování, telefonování, učení se vzájemné pomoci a toleranci, mytí nádobí, skládání prádla, / Keramická dílna Terapie v keramické dílně byla zaměřená především na seznámení se s rozsahem zručnosti a schopnostmi jednotlivých klientů, přičemž k nim samozřejmě musel být brán zřetel na jejich individualitu.

8 Denní maximální kapacita dílny je 10 klientů, dílna je v provozu od pondělí do pátku každé dopoledne a ve středu i v odpoledních hodinách. Týdně se v ní prostřídalo 60 klientů z různých domácností, z toho byli 4 imobilní. Výtvarná dílna Výtvarnou dílnu navštěvují od pondělí do pátku smíšené skupinky klientů z různých domácností. Během celého pracovního týdne se v dílně vystřídá okolo 54 klientů, s tím, že někteří navštěvují dílnu i několikrát týdně. Denní maximální kapacita je 12 klientů. Výtvarnou dílnu navštěvují klienti převážně mobilní, dva klienti docházející do dílny jsou imobilní. Klienti si během roku mohli vyzkoušet různé výtvarné techniky (malování na sklo, batikování, kašírování, enkaustika malba horkým voskem, malba solí, práce s prstovými barvami, kresba voskem, vyškrabávání vosku, malba na textil, koláže, apod.) Malovali nejen vodovými, temperovými barvami, ale i křídami, uhlem, pastelkami a snažili se zakomponovat do vzniklého obrázku či výrobku i jiný než klasicky výtvarný materiál např. látka, provázky, noviny, časopisy, korek, barevný papír, přírodniny, apod. Obrázky, které v průběhu roku vznikaly, zdobí nejen prostory dílny, některé výtvory jsou zarámované a zdobí chodby domova, což je pro klienty jistě hodně motivující prvek. Rukodělná dílna Rukodělnou dílnu navštíví týdně cca 40 klientů z různých domácností. Skupiny jsou smíšené, dílnu navštěvují ženy i muži, méně i více zruční. Činnost je přizpůsobena individuálním dovednostem, potřebám a přáním klientů. Výrobky, které v dílně vznikaly byly převážně z přírodního materiálu jako je např. pedig, papírový pedig, dřevo, přírodniny. Tkalcovská dílna Celkový počet klientů navštěvující tkalcovskou dílnu v roce 2012 byl průměrně klientů z různých domácností, z toho 2 klienti imobilní. Dílna byla v provozu každý den v odpoledních hodinách. Hlavní důraz byl kladen na výrobu koberců a podsedáků. Techniku ručního (kolíkového) tkaní má osvojeno 26 klientů, tkaní koberců na stavu je náročnější, zvládne ho 7 klientů. Neméně důležitou součástí terapie v dílně bylo vyšívání, což ve velké či malé míře umí 11 klientů. Nejčastěji klienti používali stonkový a řetízkový steh. Dřevařská dílna a pracovní terapie Dílnu navštěvuje týdně přibližně 35 klientů ze 4 domácností, s tím, že denně je to 6-7 klientů,terapie probíhá v dopoledních hodinách a v pátek dochází i 1 žena. V dílně se zaměřujeme na udržení schopností, dovedností a i fyzického stavu klientů. Klienti pracují se základním nářadím jako je pilka, páječka, pilník, rašple, dláto, ruční vrtačka, úhelník, hoblík. Učí se měřit metrem, natírat štětcem, brousit smirkovým papírem, obkreslovat podle šablony a stříhat nůžkami. Tyto činnosti příznivě rozvíjí jejich manuální dovednosti, myšlení, pozornost, představivost. Klienti se rovněž v průběhu roku věnovali pracovním terapiím - údržbě květinových záhonů a cest v areálu domova, pomáhali při hrabání listí, zametání a po celý rok udržovali v pořádku sportovní areál. Muzikoterapie Průměrně za týden využilo těchto hodin ve skupinové terapii 123 klientů, v individuální terapii 4 klienti. Zúčastňují se jí klienti ze všech domácností. Hodiny ve skupinové terapii byly členěny do 3 bloků. V první části jsme společně zpívali lidové, umělé i moderní písně i písničky z pohádek. Náš repertoár obsahuje přibližně 80 lidových písní, 30 písní umělých a moderních a 30 písní ze známých pohádek.

9 V druhém bloku jsme využili muzikálnosti i šikovnosti našich klientů a náš zpěv jsme obohatili o hru na jednotlivé hudební nástroje. Třetí blok každé hodiny byl zaměřen na poslech lidových a umělých písní, písniček z pohádek, vážné a relaxační hudby. Hodiny v individuální terapii byla vedeny individuálně dle zájmu klientů, vybíralo se ze dvou bloků, a to zpěv a hra na hudební nástroje a poslech a pohybové i relaxační techniky. Hiporehabilitace a animoterapie V roce 2012 bylo do všech činností v hospodářství aktivně zapojeno celkem 77 klientů ze všech domácností. Terapie probíhaly po celý rok pravidelně od pondělí do pátku podle nového plánu. Lekce terapií byly skupinové s maximálním počtem 9 klientů. Ke každému klientovi však byl využíván individuální přístup podle jeho schopností a potřeb. Hiporehabilitace se účastnilo celkem 38 klientů. Terapie probíhaly od pondělí do čtvrtka dopoledne (ve čtvrtek i odpoledne). K terapii byl využíván většinou přilehlý zámecký park, pro zdatnější klienty byly terapie oživeny i vyjížďkami mimo areál domova. Součástí terapie byla i práce s koňmi ze země, která probíhala na pískové jízdárně. Klienti se při ní zdokonalují v manipulaci s koněm, zdolávají společně různé překážkové dráhy a učí se novým cvikům. V letošním roce jsme k hiporehabilitaci využívali všech našich 5 koní. I nejmladší klisna Markýza je již plně zapojena do terapie. Skupina animoterapie se nám velmi rozrostla a po celý rok tuto terapii navštěvovalo celkem 39 uživatelů. Terapie probíhaly od pondělí do středy vždy v odpoledních hodinách. Kvůli velkému zájmu o tuto terapii probíhaly každé odpoledne dokonce dvě lekce. Hospodářství také nabízí mnoho zajímavých možností pracovního uplatnění a pracovní terapie probíhala pravidelně po celý rok vždy od pondělí do pátku, i když ti největší pomocníci chodili pracovat i o víkendu. S každodenní péčí o zvířata nám pomáhalo celkem 16 klientů, z toho 10 mužů a 6 žen. Po celý rok jsme připravovali různé soutěže a akce se zvířaty, kterých se mohli zúčastnit všichni klienti domova. Nejoblíbenější byly výlety koňským povozem do okolí domova a týdenní stanování s koňmi v Božicích na Kolonce. Wellness terapie V roce 2012 měli možnost využít služeb wellness terapie všichni klienti Domova, z nich pak především klienti se ztíženou pohyblivostí a klienti imobilní. Provoz byl zajištěn dvěma pracovnicemi. Průměrně navštívilo naši službu cca 90 klientů týdně. Terapie spočívala v relaxačních koupelích v hydromasážním bazéně a ve vířivé polohovací vaně s použitím aromatických koupelových olejů. Po koupeli, ale i zvlášť, byly prováděny rekondiční a relaxační masáže převážně šíje a zad s prvky aromaterapie.. Procvičování jemné a hrubé motoriky probíhalo formou ruční práce a hry. Mezi velmi oblíbenou terapii patřila bazální stimulace. V průběhu teplých jarních a letních měsíců byla s nadšením klientů využívána venkovní trampolína. V měsíci květnu jsme se dočkali nové polohovací vany, díky výtěžku z benefičních koncertů a finančním darům našich sponzorů. V průběhu roku byla terapie dovybavena polohovací masážní židlí s přístrojem Biomag, který slouží k magnetoterapii. Poskytované služby a samo prostředí wellness přineslo klientům zlepšení fyzického i psychického stavu. U imobilních klientů s nezvratnými změnami pohybového aparátu bylo snahou udržet současný fyzický stav - ne u každého se to zdařilo. Velmi dobrý vliv na psychický stav klientů měli - změna prostředí, fyzický kontakt, komunikace individuální přístup. Bazální stimulace V roce 2012 se tato terapie poskytovala individuálně 24 klientům. Terapie probíhala každé dopoledne po celý týden, kdy byli klienti navštěvováni přímo u lůžka a byly s nimi prováděny různé techniky BS dle jejich momentální nálady a reakcí. Každému klientovi bylo věnováno 45 minut individuální péče.

10 Mezi nejčastější používané prvky patřilo polohování (mumie, hnízdo), somatická stimulace a komunikace. Největší úspěch u klientů měla technika štětečkování obličejové části a míčkování celého těla v kombinaci s poslechem příjemné hudby a povídáním. Osobní asistence V roce 2012 byla od 1.9. zavedena osobní asistence u 10 klientů, z toho je 5 klientů imobilních. Pracovník určený pro tuto klientelu se zaměřuje především na osobní doprovod klienta na vycházky do přírody, doprovází klienty na vozíčku za nákupy do vesnice a do cukrárny, povídá si s nimi, maluje. U jednoho klienta na vozíčku je nápomocen osobní asistencí u ranní hygieny, oblékání a docházky do školy a terapií. Chráněné bydlení Šanov Hlavní náplní života klientů je plnění individuálních plánů, které podporují přípravu pro běžný život, pomáhají jim v integraci do společnosti ať už obce Šanov či všeobecně. Všichni klienti mají za sebou kus poctivé práce, někteří jsou více samostatní, u jiných je potřeba pomoci asistentek ve větší míře. Přístup je u všech zodpovědný a je jen na nich samotných, jak se úspěch dostaví. Dvousměnný provoz služby chráněné bydlení zajišťují na denní směny 3 pracovnice, přičemž 2 z nich se střídají i na tzv. nočním telefonu. Klienti v průběhu roku 2012 zvládali tyto oblasti: 1. Cestování Všichni naši klienti jsou samostatní po stránce cestování na nacvičených trasách (Hrušovany nad Jevišovkou, Břežany), většina dojíždí i mimo tyto oblasti (Valtice, Znojmo, Mikulov, Skalice, Božice). Zcela samostatně cestuje za prací a aktivitami 7 klientů, ve dvojici 4 klienti (vždy záleží na momentálním rozpoložení daného klienta). Všichni ti, kteří cestují vlakem, umějí po zakoupení integrované jízdenky použít označovací strojek na budově železniční stanice, vědí, že bez označení je jízdenka neplatná. Ti, kteří využívají dopravy autobusem si umí zakoupit jízdenku se správným počtem zón, vědí, kam cestují a znají i hodnotu jízdenky 2. Návštěvy lékaře Všichni klienti zvládají návštěvu obvodního lékaře samostatně, vyzvednutí léků v lékárně rovněž obstarávají klienti sami (po předešlé dohodě asistentky s lékařem). Jelikož se s vyšším věkem klientů objevují i závažnější onemocnění a je nutný osobní kontakt asistentky s lékařem /především specialistou/, podpora samostatnosti v těchto případech není možná. 3. Nákupy Na základě lístečkové a obrázkové metody dnes zvládají nákupy i klienti, kteří neumí číst a psát, všichni klienti doloží nákup daňovým dokladem s razítkem (sami si ho vyžádají), všichni klienti se sami a bez potíží výborně orientují v místním obchodě se smíšeným zbožím, nečiní jim sebemenší problém najít v regále požadované zboží, vědí, kde ho hledat. Stejně tak se dobře orientují ve městě Hrušovany nad Jev., vědí, kde hledat prodejnu s masem, drogérii či prodej elektrospotřebičů. Doposud se neobjevil jediný případ, že by klient ztratil hotovost, či mu byly nesprávně vráceny peníze za nákup. 4. Domácí práce Všichni klienti si bez potíží obstarají praní, žehlení, úklid vlastní domácnosti. Pro lepší a kvalitnější čistotu prádla byl vypracován pro klienty obrázkový manuál na vyváření a třídění prádla, který má každý u své pračky v koupelně. Vaření probíhá pod dohledem asistentky, klienti si vaří sami o víkendech, kdy se spravedlivě střídají ve službách. Výbornou pomůcku našli všichni v obrázkové kuchařce, která vzniká průběžně během vaření. Asistentky fotí krok po kroku, aby mohli příští vaření postupovat klienti v přípravě pokrmů samostatně. Již nafocené receptury se průběžně opakují, aby si mohli všichni vyzkoušet daný recept. 5. Hospodaření s penězi Na základě brigád (forma dohody o provedení práce) si klienti vydělávají finanční hotovost, kterou mají pro svoji potřebu. Jsou však motivovány k šetrnosti a peníze si sami ukládají na svůj bankovní účet v KB v Hrušovanech nad Jevišovkou. Již v několika případech si za své vydělané peníze

11 nakoupili to, po čem toužili (mobilní telefon, fotoaparát, satelit apod.), což je maximálně motivuje k další kvalitně odvedené práci. 6. Zaměstnání Jako veliký úspěch považujeme zaměstnání dvou našich klientek na stálý pracovní poměr ve znojemských firmách, a to Oděva, kde od pracuje na pozici pomocná šička jedna klientka a kino Svět, kde od pracuje na pozici uklízečka další klientka. Úspěšně pokračuje i spolupráce s Ligou vozíčkářů, konkrétně s koordinátorkou projektu na podporu zaměstnávání lidí s handicapem. Již dva naši klienti jsou přímo účastníci toho projektu, v pravidelných intervalech dochází do centra Ligy vozíčkářů na odborné konzultace. Věříme, že se podaří najít práci pro další naše klienty. Celkové zhodnocení roční práce na úseku AČ Harmonogram nabízených činností byl nastaven na požadavky a schopnosti klientely. Při podpoře bylo v co nejvyšší míře využíváno prostředí a pohybu využívalo se především rozsáhlého lesoparku zámku, vybaveného sportovního areálu domova, hřiště, vycházek do přilehlé okolní přírody a vesnice. V průběhu roku to byla nabídka sezónních pohybových činností sáňkování, jízdy na tříkolce, dvoukole, plavání ve venkovním bazénu, cvičení na trampolíně. V zimních a chladných měsících k terapiím sloužily vybavené dílny, posilovna, relaxační místnost pro individuální terapii a v odpoledních hodinách byly využívány stávající výchovné prostory(třídy v patře) ke vzájemnému setkávání klientů, posezení u kafíčka,.. Integrace Snahou naší služby a pořádaných akcí je i nadále integrace klientů do blízkého okolí, běžné společnosti. Pravidelností se staly samostatné i kolektivní vycházky klientů do místní cukrárny, restaurace, nákupy v obchodech, návštěvy a výpůjčky knih v místní obecní knihovně, využívání služby místní pošty, účast na rybářských závodech, tradiční hodové veselici,.. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím se uskutečňovalo kolektivně i individuálně. Každý měsíc proběhlo v průměru 3-5 akcí, viz příloha. Z důvodu nedostatku sněhu neproběhla akce Mrazíkovo sáńkování a Radovánky s koňmi. Všechny ostatní naplánované akce byly uskutečněny a přispívají nejen k radosti a seberealizaci klientů, ale mnohé i k otevření se naší služby veřejnosti a propagaci našeho Domova. Vzdělávání I v roce 2012 probíhalo vzdělávání klientů. Celkem se v našem domově pod záštitou ZŠ v Hrádku a pod výukou 2 speciálních pedagogů vzdělává 6 klientů ve třídě s rehabilitačním programem a 13 klientů v kurzech večerní školy. Závěrečnými zkouškami ukončili docházku do kurzu základu vzdělání 3 naši dospělí klienti. Spolupráce s pedagogy byla a nadále je velkým přínosem. Po dohodě s pedagogickými pracovníky zaměřují učivo trivia na praktický život klientů /nákupy v obchodech, platby, jednání na úřadech,../ Bítov V roce 2012 nebyly plánovány rekreační pobyty na chatě Bítov a to z důvodu špatné kanalizace a řešení tohoto stavu. Spolupráce se školami V loňském roce naši službu navštívili v rámci exkurze studenti SPgŠ Znojmo a to celkem 3x. Odbornou praxi na úseku AČ vykonalo 5 studentů/spgš, VOŠ, VŠ/ a to v délce 44 pracovních dnů. Pokračuje spolupráce s MU Brno v oblasti poskytování stáží, spolupráce v diplomových pracích, zapůjčené odborné literatury,.. V loňském roce proběhlo v Domově dotazníkové šetření ke 2 diplomovým pracím a probíhají i do roku 2013 dvě výzkumná šetření.

12 Spolupráce s ostatními subjekty Majitelem hotelu Vltava v Luhačovicích, p. Michalem Kolaříkem byl v měsíci únoru a listopadu nabídnut a uskutečněn sponzorský rekreační pobyt pro naše klienty. Celkem se jej zúčastnilo 69 klientů. Přijemní a milí lidé a celková vysoká úroveň služeb /výběr jídel, masáže, večerní živá hudba,../a další nabídka jako kuželky, solné jeskyně, plavecký bazén, to vše přispívá k tomu, že se naši klienti na pobyt velice těší a užívají si jej. Velkou výhodou je i umístění hotelu v centru města-bezpečná zóna kolonády na vycházky, vlastní nákupy,. V roce 2012 byl na rekreaci ponechán náš autobus, což navýšilo i kvalitu nabídky byly uskutečněny výlety do Čokoládovny ve Vizovicích, do kina ve Zlíně, nebo za historickými památkami. Pokračovali jsme i v roce 2012 v pořádání Benefičních koncertů. V pořadí 2. Benefiční koncert byl zaštítěn jmény jako např. Sisa Sklovská, Leona Machálková, Zbyněk Drda, pořádal se ve spolupráci s Kongregací sester sv. Hedviky a výtěžek byl určen/ jako z prvního koncertu 2011/ na zakoupení nové polohovací vany do wellness terapie. Cílem této akce nebyl jen finanční výtěžek ale i větší otevření se Domova a jeho obyvatel širokému okolí, což se nám podařilo. Našim věrným sponzorem zůstává i Znojemský komorní orchestr. Krásné zážitky máme z Adventního koncertu na Zámku, který byl taktéž pořádán i pro veřejnost. V loňském roce koncert proběhl poslední 4. neděli adventní, krásná hudba a vzájemné sdílení této vánoční doby s příjemnými lidmi byl nádherný zážitek pro všechny. Tradičně pokračuje spolupráce s Kongregací sester sv. Hedviky/majitelem objektu/, která při pořádání vlastních akcí má volný vstup i pro klienty naší služby, tradičně zajištuje akci Mikuláš v kapli a v letošním roce i dvě burzy pro klienty. Stejně tak nezištně a obětavě už po několik let přispívají lidé z farnosti Štítná, kteří k nám do Domova pravidelně na Mikuláše dojíždí se spoustou dárků a dobrot pro naše klienty a společně s klienty prožívají pěkné odpoledne. Manželé Velečtí a křesťanská mládež z Valtic pro nás a klienty z Klentnice také již tradičně organizují lednové setkání společenský ples. Krásné prostředí restaurace Zámku Valtice, živá hudba a hlavně známí milí lidé, kteří tuto akci pořádají, jsou příjemným zpestřením měsíce ledna. Dobrovolnictví Od byla navázána smluvní spolupráce s oblastní organizací ADRA ve Znojmě v programu Dobrovolnictví. V průběhu roku k nám docházely 2 proškolené dobrovolnice, které se věnovaly jak jednotlivcům, tak skupince klientů. Celkově u nás odpracovaly 92,5 hodin dobrovolnické práce. Čas strávený s klienty většinou vyplńovaly povídáním, vycházkou, společenskými hrami, výtvarnými činnostmi. V našem zařízení byla určena kontaktní osoba pro dobrovolníky, která jednak dobrovolníky seznamuje s naší sociální službou a dále je nápomocná dobrovolníkům pokud je potřeba něco řešit apod. Adra pro kontaktní osoby a vedoucí pracovníky v průběhu roku 2012 zorganizovala 2 skupinové supervize a 1 společnou vánoční supervizi pro všechny zapojené organizace, na které měli naši klienti hudební vystoupení a která byla velmi příjemná. Naši klienti se na setkání a čas strávený s dobrovolníky těší a tento nový kontakt je pro ně velkým přínosem. Informace o naplňování standardů kvality sociálních služeb Standard č.2 Pokračujeme i nadále na samostatném pohybu klientů v lokalitě zařízení Domova park, hospodářství, areál budovy. Celkem se nám prozatím toto podařilo u 60 klientů. Samostatný pohyb v lokalitě vesnice zvládá 5 klientů, v roce 2012 jej však prakticky využívali pouze klienti dva. Pokračuje i samostatné cestování 1 klienta naší služby, kdy dojíždí za svou rodinou do Znojma. Standard č.5 V oblasti individuálního plánování se v roce 2012 plnily cíle krátkodobé i dlouhodobé, bylo provedeno akreditované proškolení 16 klíčových pracovníků v individuálním plánování. Realizační

13 tým pro IP /osobní profil/ v obrázkové formě v průběhu roku 2012 vytvořil pro dalších 39 vytypovaných klientů tento profil a úspěšně tak zakončil tuto sice náročnou, ale pro klienty prospěšnou věc. Celkem je tedy zpracováno 74 osobních profilů v obrázkové podobě, které budou 1x ročně aktualizovány. Plníme si tak povinnost vhodnou a srozumitelnou formou informovat naše klienty o poskytované službě. Byly zpracovány a vytvořeny Týdenní individuální plány v obrázkové formě. Klienti si ve formě tabulky a lepících kartiček samostatně nebo s pomocí pracovnic na domácnosti aktuálně doplňují a plánují svůj týdenní program/např. kterou terapii kdy navštěvují, kdy a jakou akci v týdnu navštíví, návštěvu lékaře, nákupy, oslavu narozenin,.. apod. Jak osobní obrázkové profily, tak i týdenní plány jsou jejich osobním vlastnictvím. Snažíme se i tímto vést klienty k samostatnosti při rozhodování, uplatňovat svou svobodnou vůli. I nadále se pracovníci učí pracovat s IP klientů, řešit problémy klientů a hledat cesty řešení. Toto se dařilo řešit v roce 2012 spíše individuálně. Standard č.9 V návaznosti na organizační změny na úseku AČ v roce 2012 byly upraveny a nově zpracovány denní harmonogramy činností u pracovníků pedagogických a PSP ZVNČ. Standard č.10 V oblasti vzdělávání proběhly kurzy dle ročního plánu vzdělávání a to kurzy s akreditací i vlastní školící akce a byla tak zase mírně navýšena kvalita poskytovaných služeb/ např. třídenní kurz Sexuální výchova u MP,..,../.Pracovnice v hiporehabilitaci, muzikoterapii, wellness terapii a bazální stimulaci absolvovali specializovaný seminář z této oblasti a nové poznatky ve své práci využívají a zavádí. Standard č.12 Prostřednictvím internetových stránek dochází k informovanosti široké veřejnosti o dění v našem Domově. Stránky jsou pravidelně aktualizovány fotodokumentací a články z našich akcí. I v roce 2012 jsme se snažili pravidelně v našich regionálních novinách/ Znojemsko, Znojemský týden, Niva/ informovat o akcích v našem Domově. V těchto novinách bylo otištěno celkem 19 našich příspěvků a vměsíčníku Sociální služby vyšly články 3. Informační tabule Zámek Břežany,p.o. umístěná v obci Břežany je pravidelně 4x ročně aktualizována, obyvatelé obce si mohou přečíst články z akcí, zhlédnout fotografie, pravidelně zde vyvěšujeme i pozvánky na akce pro širokou veřejnost. Byly vytvořeny návrhy a vytištěny nové, aktuální propagační letáčky naší sociální služby a zpracována ukázková prezentace na DVD práce ve wellness terapii. Pravidelně jsou taktéž pracovnicí z hiporehabilitace zpracovávány na DVD akce Duhový den, Benefiční koncert, Akce v hospodářství, které jsou zpracovány nejen zajímavě, ale mají i vysokou úroveń provedení a mohou být využity jako ukázková propagace služby. I v loňském roce bylo naší snahou se otevřít okolnímu regionu a začlenit se do komunity obce. Přispěly k tomu dny otevřených dveří- už tradiční Duhový den před prázdninami/celodenní akce s dlouholetou tradicí, hudební a sportovní vystoupení, jarmark výrobků z dílen/, dále již zmińovaný Benefiční koncert a Adventní koncert, vánoční besídka v divadle Znojmo a pro rodiče i obyvatele vesnice v prostorách zámecké kaple, prezentace našich sportovců ve sportovních kláních např. námi pořádaný již 14. Ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise pro region Jihomoravského kraje, Krajské sportovní hry Zubří, turnaje v bocce, plavání, tenise,..kterých se pravidelně účastníme. Ukázková prezentace naší služby na Dni sociálních služeb ve Znojmě v měsíci září a navazující přednášky o naší sociální službě ve Znojmě v Týdnu sociálních služeb, byly taktéž zdařilou akcí. Přednášky byly celkem 2 a to na téma animoterapie a chráněné bydlení a zejména animoterapie a přímý kontakt se zvířátky v průběhu přednášky měl velký úspěch.

14 Ekonomické údaje Údaje z rozvahy k v tis. Kč Aktiva celkem Stálá aktiva Oběžná aktiva v tom: zásoby 663 krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek Pasiva celkem Vlastní kapitál v tom: jmění účetní jednotky fondy účetní jednotky výsledek hospodaření Cizí zdroje v tom: dlouhodobé závazky 0 krátkodobé závazky Přehled o plnění rozpočtu v roce 2012 / v tis. Kč/ Sestavený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Změna stavu zásob Použití fondů Jiné ostatní výnosy Přijaté dotace z MPSV Příspěvek na provoz CELKEM VÝNOSY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Z toho: platy zaměstnanců OON náhrada mzdy za PN soc. a zdravotní pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady Odpisy majetku Daně a poplatky Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z majetku

15 Ostatní náklady Dodatečná daň 5 5 CELKEM NÁKLADY Výsledek hospodaření 0 Personální záležitosti Stav zaměstnanců k osob Stav zaměstnanců k osob Počet pracovníků dle kategorií k Správní zaměstnanci 6 Všeobecná sestra 12 Pracovnice sociální péče přímá obslužná činnost 58 Sociální pracovnice 3 Vychovatel 6 Pracovnice sociální péče výchovná činnost 19 Údržbář 4 Kuchař 9 Krejčí 1 Pradlena 4 Uklízečka 6 Organizační členění - úsek zdravotní péče - všeobecné sestry+ ordinace - úsek sociální péče - 14 domácností - úsek aktivizačních činností chráněné bydlení, hipoterapie, wellness, dílny - úsek ekonomický a provozní účtárna +sklad, provozy : kuchyně, prádelna, údržba, úklid, - sociální pracovnice Členství ve společnostech a organizacích - České Hnutí speciálních olympiád Praha - Česká hudební společnost - Mezinárodní hudební festival Salva Charita a Salve Vita Strakonice - Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Děkujeme všem našim přátelům za jejich sponzorské aktivity v roce 2012 : Balada Jan, Břežany BN Soft Znojmo Česká provincie Kongregace sester svaté Hedviky, Břežany DHL Supply Chain s.r.o. Pohořelice Fousková Miluše, Hrušovany n.jevišovkou Hrušovanská lékárna s.r.o. Hrušovany n. Jevišovkou Hotel WEISS Lechovice Hříbek Martin, Dyjákovice Intramo Znojmo Jatka Borotice s.r.o. Jelínek Jiří, Znojmo Kolařík Michal, Luhačovice KOVOX spol.s.r.o. Otrokovice

16 MUDr. Alois Maloušek, Hrušovany n.jevišovkou MUDr. Pavel Mastný, Hodonice MUDr. Ladislava Svobodová, Miroslav MUDr. Drahomíra Schneiderová Nadace pojišťovny GENERALI Obec Břežany Obec Hodonice Obec Únanov Pan ing. Vladislav Škarek Pan ing. Karel Králík Paní ing. Alice Becková Paní Lenka Kočí, Břežany Paní Růžena Konečná, Hodonice Paní Anny Vitkovska, Wien Paní Marie Weissová, Břežany Paní Zdeňka Bajková, Krkovice Paní Pavla Velecká a přátelé z Valtic Pan Radek Protivínský, Břežany Pan Ladislav Tomanec, Nivnice Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří SCA Hygiene Products s.r.o. Praha Sdružení rodičů a přátel domova Zámek Břežany Varga Kamil, Znojmo Vašina Jan, HAIVA Tasovice ZEMKO s.r.o. Moravské Budějovice Žák Jiří, Břežany Břežany Mgr. Jiří Herzig ředitel zařízení

17 Seznam uskutečněných kulturních a sportovních akcí za rok 2011 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Vánoční koncert ZUŠ Božice v kapli Tříkrálové koledování Ples Valtice Zimní rekreace Jeseníky Lipová Lázně Zimní radovánky s koňmi Divadlo Znojmo Divadlo Znojmo Turnaj ve stolním tenise v Kyjově Masopustní veselice Kuželky Šanov Rekreace Luhačovice Turnaj v jízdě na rotopedu Divadlo Znojmo Zámecký skořápovník Pepíkovský turnaj ve stolním tenise v Prostějově Koncert nadace NOVA Chceme žít s Vámi Pálení čarodějnic táborák Jednodenní výlet Lechovice koňmo parta u koní Diskotéka Plavecké závody Hodonín Mezinárodní hudební festival Strakonice Výšlap do přírody s táborákem Divadlo Znojmo Tématický sponzorský výlet do Rožnova p.radhoštěm Jezdecký den v Oleksovicích Tématický výlet do Podyjí Malování pro radost-výtvarné odpoledne Den plný her a překvapení, párty pod stanem Sportovní hry Zubří Pobyty chata Bítov Duhový den den otevřených dveří Výlet koňmo na Emín Kino Božice Sportovní hry NIKÉ FACTORY Westernový den v Litobratřicích Pětidenní putování koňským povozem- stanování Kuchařovice Pobyty chata Bítov Večerní koupání v bazénu Večerní koupání v bazénu Dvoudenní putování koňským povozem-stanování Božice Pobyt na chatě Bítov - rodiče

18 Září Říjen Listopad Prosinec Krajské sportovní hry TMP Uherský Brod Kovbojská výprava za pokladem koňmo Tematický jednodenní výlet ZOO Jihlava Soutěž Śikovné ruce a hlavy Benefiční koncert na Zámku Bocca Střelice Podzimní dýňobraní Břežany open 4. ročník cyklistických závodů Tématický výlet do přírodního parku Rokytná Den sociálních služeb ve Znojmě Hudební vystoupení Veletrh Brno Podzimní olympiáda Člověče nezlob se Kuželky Šanov Podzimní sponzorská rekreace Luhačovice,14 dní Rozsvícení Adventního stromu Mikuláš v kapli Mikulášský turnaj ve stolním tenise XIII. ročník Vánoční besídka v divadle Znojmo Vánoční besídka v kapli Adventní koncert Štědrovečerní koledování

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2011 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2011 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2011 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Zámek Břežany, příspěvková organizace. Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zámek Břežany p.o. rok 2007

Zámek Břežany, příspěvková organizace. Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zámek Břežany p.o. rok 2007 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA Zámek Břežany p.o. rok 2007 Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti Historie zařízení Sociální

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Poskytovaná sociální služba, cíle, cílová skupina a zásady poskytování ambulantní služby sociálně terapeutické dílny (dále jen STD ) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

Zámek Břežany, příspěvková organizace. Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zámek Břežany p.o. rok 2008

Zámek Břežany, příspěvková organizace. Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zámek Břežany p.o. rok 2008 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA Zámek Břežany p.o. rok 2008 Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti Historie zařízení Sociální

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ Výroční zpráva 2012 Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ 277 44 ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ O. P. S. POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ Motto: Důležité je, abychom čas, který na péči máme, využili co nejsmysluplněji.

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ:

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 POPIS REALIZACE SLUŽBY (podle stavu k 01. 10. 2016) POSKYTOVATEL ADRESA SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBA KAPACITA KONTAKT Domov pod hradem Žampach,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HÁJ U DUCHCOVA Druh služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Název poskytovatele

Více