KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS. č. 2/11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS. č. 2/11. www.krizovatka-hc.cz"

Transkript

1 KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS č. 2/11

2 2 Sídlo společnosti: Rokycanova 2654, Pardubice Adresa poskytování sluţeb: Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice tel.: , web: NÁVŠTĚVNÍ HODINY: Pondělí 8: hod hod. Úterý 8: hod. Středa 8: hod. 13: hod. Čtvrtek 8: hod. 13:00 16:00 hod. Pátek dle domluvy TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

3 3 CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: Kontakty... 2 Co jsme pro vás připravili... 3 Úvodní slovo... 4 Kurz komunikace... 5 Pozvánka na sportovní den... 6 Výstavní veletrh Rehaprotex Brno Výlet Zámek Častolovice Rekondice Kouty nad Desnou... 9 Co se skrývá za: Fototerapií Kreativní tvoření Záţitkový seminář Tip na výlet Jánské lázně Dostaveníčko s historií Jánské lázně Okénko sociálního poradenství Schránka otázek Projekt ESF Pomáháme, kdo pomůţe nám? Kříţovka Koutek pro kompenzační pomůcky Sport boří bariéry Chvilka poezie Pomazánka z krabích tyčinek Uţitečné informace Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

4 4 ÚVODNÍ SLOVO Po krátké odmlce drţíte v ruce opět nové číslo časopisu Kompas. Přinášíme Vám v něm hned několik novinek a zajímavostí. Mimo obvyklých akcí plavání, hipoterapie a výletu do Chrudimi na Kateřinskou pouť, nás bude čekat prezentace kompenzačních pomůcek, kterou pořádáme ve spolupráci s firmou DMA. Prohlédnout si budete moct pomůcky, které se vyuţívají při ergoterapii. Těšit se můţete na besedu o Ukrajině a Zakarpatské Rusi a jako kaţdý rok i na tradiční vánoční posezení, které se tentokrát uskuteční v penzionu Birdie. Od září se v našem centru můţete setkávat s novými zaměstnanci. Novým sociálním pracovníkem je Mgr. Michal Morávek. Kontaktovat ho můţete na telefonním čísle nebo na u: Tím také dochází ke změně klíčového pracovníka u některých z Vás. Novou ergoterapeutkou je Bc. Adéla Perná. S ní se budete setkávat na ergoterapii a kontaktovat ji můţete na u: nebo na telefonu Ještě připomínáme, ţe pokud máte zájem napsat nějaký článek z akcí či zajímavý postřeh, který by se mohl zařadit do našeho časopisu Kompas, tak neváhejte a kontaktujte koordinátora časopisu Michala Morávka. Termín odevzdání článků do lednového Kompasu je Děkujeme všem, kteří na sebe vezmou tuto nelehkou úlohu a do našeho časopisu přispějí nějakým článkem. A co ještě dodat? Uţívejte si hezký adventní čas. PRACOVNÍCI KŘIŢOVATKY VÁM PŘEJÍ ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE A PROJETÍ ROKEM 2012 BEZ NEHOD.

5 5 KURZ KOMUNIKACE Komunikovat znamená sdílet, předávat informace, obohatit se a obohatit i někoho dalšího. Všichni jsme v tomto procesu zapojeni, všech se nás týká i dokonce zvířata a příroda kolem nás svým způsobem komunikuje. Správná komunikace je pro všechny strany přínosná, všichni se cítí spokojeni, všichni si odnášejí přesně to, co potřebují. Kurz komunikace Vám můţe pomoci, abyste byli schopni přesně vysvětlit to, co chcete, uměli si obhájit svůj názor, dokázali říci ne. Nebáli se postavit před skupinu lidí a říci něco o sobě a to vše hravou formou. Přes velké mnoţství komunikačních her a záţitkových metod (nebudeme si jen povídat, ale hlavně budeme vše prakticky zkoušet). V kurzu si vyzkoušíte nácvik asertivních technik (umění říct ne, umění stát si za svým názorem, ale tak abych druhého člověka neurazil). Budeme si povídat o tom, jak být úspěšným řečníkem a co vše hraje při komunikaci svoji roli. Kurz bude probíhat pravidelně 1x měsíčně ve společenské místnosti centra. Úvodní hodina se uskuteční ve čtvrtek od 10 hod. do hod. Na úvodní hodině se domluvíme na obsahu kurzu i na termínech. S případnými dotazy se obracejte na Michala Morávka nebo Zájemce prosíme o nahlášení. Na příjemné setkání a dobré popovídání se těší lektor Michal Morávek

6 6 Bliţší informace o Vánočním posezení najdete na straně 18. Pozvánka na sportovní den

7 7 OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI AKCEMI Výstava Rehaprotex Brno 2011: Jako kaţdý rok i letos jsme vyrazili na výstavu Rehaprotex do Brna. Před dvěma lety jsme jeli speciálním vlakem, kterému se říkalo vlak úsměvů, letos jsme vyrazili autem. Přesto to byla jízda plná úsměvů, pohodová a plná veselých příhod. Počasí bylo pochmurné, ale nikomu to nevadilo a nálada byla stále dobrá. Ani jsme se nenadáli a uţ tu bylo Brno. Přivítalo nás sluníčko a celý den byl prosluněn. V prvním pavilonu jsme viděli práce chráněných dílen a ocenili nesmírnou trpělivost a dovednost těch, kteří se těmto lidem věnují. V dalším sále bylo moţné vyzkoušet si elektrické i mechanické vozíky např. od firem Otto Bock, Partner, Meyra, Sivak, Ortoservis a další. Ještě nás zaujalo vystavované malé auto ELBA, do kterého je moţné zajet vozíkem. K vidění byly i zvedáky a škála dalších kompenzačních pomůcek. Výstava byla velmi zajímavá a snad se můţeme těšit na její další ročník.

8 8 Zámek Častolovice: Slunečné počasí a dobrá nálada. Tak by se dal charakterizovat začátek výletu do Častolovic. Po příjezdu nás nejprve čekala prohlídka zámku. Jako jeden z mála u nás má zámek plošinu, která vyveze vozíčkáře pohodlně po schodišti nahoru. Zámecké místnosti nabízely mnoho zajímavých expozic a historických sbírek. Dík patří našim dvěma milým průvodcům, kteří se o nás starali. Po prohlídce zámku jsme se vypravily na oběd do nedaleké restaurace v Česticích. Po obědě nás pak čekala procházka krásným rozkvetlým parkem, kde bylo k vidění hodně rozmanitých květin. Nechyběla ani prohlídka mini zoo a obory s bílými daňky. Den plný klidu a pohody jsme ukončili malým občerstvením v restauraci na zámku.

9 9 REKONDIČNÍ POBYT Hotel Dlouhé stráně - Kouty nad Desnou První zářijový týden se opět uskutečnil rekondiční ozdravný pobyt. Tentokrát jsme zavítali do krásného prostředí Jeseníků. Ubytováni jsme byli v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Po celý týden nám v skutku přálo počasí a tak jsme mohli absolvovat všechny naplánované výlety. Do Koutů jsme dorazili ve středu odpoledne a čas do večeře jsme věnovali zabydlením se a seznámení s hotelem. Ubytováni jsme byli v pěkných pokojích. Na hotelu jsme mohli vyuţívat bazén, infrasaunu, šipky a kulečník. První den jsme absolvovali exkurzi přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Tato úţasná stavba patří mezi 7 divů ČR. V sobotu jsme se zúčastnili tradičních česko - polských doţínek v Bělé pod Pradědem. V neděli jsme absolvovali vycházku do okolí Koutů nad Desnou. V pondělí pak následoval výlet do městečka Zlaté Hory. Nedaleko města Zlaté Hory jsme navštívili známý poutní kostel Panny Marie Pomocné. Po obědě jsme prošli Zlatohorskou naučnou stezku, místo, kde se dříve rýţovalo zlato. V úterý, poslední den pobytu, jsme navštívili veterán muzeum v Rapotíně a muzeum silnic v nedalekých Vikýřovicích. Ve středu po snídani jsme týdenní rekondiční pobyt v Koutech pod Desnou zakončili a vydali se nazpět do Pardubic. Celkově se pobyt v krásném prostředí Jeseníků vydařil. Celkem se pobytu zúčastnilo osmnáct lidí, z čehoţ bylo osm handicapovaných. Pavel Řehák Promítání fotografií z rekondičního pobytu se uskuteční od 12 hod. v prostorech Křiţovatky.

10 10 CO SE SKRÝVÁ ZA: FOTOTERAPIÍ Světlo je odpradávna povaţováno za zdroj ţivota. Přirozeným zdrojem světla je slunce. Ze slunce získáváme energii, fotochemické reakce jsou základem potravního řetězce a slunce je také hlavním zdrojem tepla. Blahodárné účinky světla jsou známé jiţ dlouho, ale vyuţívat se začaly teprve nedávno. Fototerapie je odborný název pro léčbu světlem. Bylo zjištěno, ţe světlo v určitých vlnových délkách můţe v lidském těle vyvolat léčebné reakce, jedná se tedy o léčení světelnými paprsky. Fototerapie nabízí nové moţnosti léčby nebo podporu léčby klasické. Její účinky jsou prokázané a na celém světě bychom našli spousty lidí, kterým pomohla fototerapie nemoc vyléčit nebo její následky zmírnit. Hlavními obory, kde se fototerapie vyuţívá, jsou zejména chirurgie, revmatologie, ortopedie, praktické a dětské lékařství, léčebná kosmetika, alergologie, ORL, gynekologie, pediatrie, rehabilitační a sportovní medicína. Fototerapie si vydobyla své postavení také díky tomu, ţe přirozeným způsobem aktivuje samoléčebné schopnosti lidského těla a jeho obranných mechanismů. Kde fototerapie pomáhá: - deprese a posílení účinku antidepresivních léků - bolesti hlavy - zlepšení koţních příznaků (svědění apod.) - zlepšení špatného vidění - neurovegetativní dystonie - zlepšení mentálních funkcí u demence - poruchy biorytmu spánek bdění - zlepšení vitality, nálady a odstranění stresu zdravých osob Převzato

11 11 KREATIVNÍ TVOŘENÍ Líbí se Vám skládání z papíru? Pak si jistě přijdete rádi vyzkoušet zajímavou techniku: TEA BAG FOLDING (skládání čajových sáčkŧ) Tato technika vznikla v Holandsku, kdyţ slečna Tiny chtěla pro svou sestru udělat přání k narozeninám. Neměla dekorační papír, tak zkusila pouţít sáčky od čaje. Základem techniky je skládání z papíru origami. Na výrobu jedné hvězdičky je potřeba dva druhy po čtyřech sáčcích. Odstřihneme okraje sáčku, které ho spojují, a první skládání vyzkoušíme z předních částí obalu. Na čtverci vyznačíme diagonální přehyby a podle nich sloţíme na čtvrtiny. Vznikne nám trojúhelník. Takto sloţíme všech osm čtverců. Na kaţdém sloţeném trojúhelníku z jedné strany přeloţíme cíp dovnitř podél středové osy. Jednotlivé dílky skládáme do sebe. Poslední dílek sesadíme jako předchozí a pak zasuneme první dílek jako ostatní. Zkontrolujeme, ţe hvězdička sedí a slepíme jednotlivé dílky. Hvězdičku můţeme pouţít jako přání, jako ozdobu na dárek nebo jako zajímavou dekoraci. Techniku pro Vás připravila Michaela Voltrová

12 12 ZÁŢITKOVÝ SEMINÁŘ Na dětský tábor do Heroltic u Tišnova, který pořádá Městská policie Pardubice, jsme byli pozváni, abychom pro děti zorganizovali Záţitkový seminář. Po seznámení a úvodu jsme se rozešli na jednotlivá stanoviště. Kaţdé stanoviště ukazovalo jinou oblast z běţného ţivota lidí na vozíku. Na prvním stanovišti byla ukázka jízdy na mechanickém vozíku, spojená s povídáním o tom, jak vozíčkářům můţeme pomáhat. Velký úspěch zaznamenalo druhé stanoviště. Tady se děti seznámily s asistenčním psem Čakem. Dozvěděly se o výcviku asistenčních psů i o sdruţeních, které se výcvikem zabývají. Třetí stanoviště ukazovalo práci na PC a speciální kompenzační pomůcky pro handicapované, kteří mají problémy s jemnou motorikou rukou. Děti si vyzkoušely práci s myší BigTRACK a čtení textu v programu Zoom Text, pro osoby s kombinací tělesného a zrakového postiţení.

13 13 Na třetím stanovišti čekala ergoterapie a ukázka sebeobsluhy. Děti se na chvíli vţily do role kvadruplegiků. Zkoušely si oblékat tričko, pít a krájet potraviny v rukavicích se sešitými prsty. Poslední stanoviště ukazovalo sporty pro vozíčkáře, kterých je opravdu hodně. Děti měly moţnost vyzkoušet si sledge brusli, ve které se hraje sledge hokej i hru Boccia. Závěrečným záţitkem byla prohlídka auta se speciálně upraveným ručním řízením. Domů jsme se vracely unavení, ale s pocitem hezky proţitého dne. Od září v našem centru budeme organizovat Záţitkové semináře pravidelně. Rádi bychom široké i odborné veřejnosti více přiblíţili problémy osob s tělesným postiţením, zaměřili se na prevenci proti úrazům a ukázali, jak správně vozíčkářům můţeme pomáhat. Záţitkové semináře chceme realizovat na základních i středních školách, na Univerzitě i pro pracovníky různých úřadů. Rádi bychom spolupracovali také s odbornými lékaři. Touto osvětovou činností chceme ukázat nejen na problémy, které sebou tělesné postiţení přináší, ale také jak odstraňovat architektonické bariéry i předsudky v myslích některých lidí. Doufáme, ţe tím pomůţeme ke zlepšování ţivotních podmínek lidí na vozíku. Za celý tým semináře Petra Nováková

14 14 TIP NA VÝLET: JÁNSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA V sobotu jsme se vypravili na výlet do Jánských Lázní, které se nacházejí ve východní části Krkonoš. Janské Lázně jsou jediným významným lázeňským městem na české straně Krkonoš a rozkládají se na úpatí Černé hory, jenţ je vysoká 1299m n.m. Dříve se v Jánských Lázních léčily stavy po dětské mozkové obrně, a i nadále se zde léčí především nemoci pohybového ústrojí. V Jánských Lázních je i Obchodní akademie pro tělesně postiţené, kde mnozí z nás studovali. Odjezd byl naplánován na 8.30 hod. od bezbariérového domu v Rokycanově ulici. Asi po hodině a půl klidné jízdy jsme přijeli na místo určení. Janské Lázně byly plné ţivota, a to i přesto, ţe bylo teprve 10 hod. Po krátké poradě jsme se rozhodli pro návštěvu Černé hory, která byla celá zahalena mlţným oparem. Díky vyjednanému povolení vjezdu autem aţ na samý vrchol, jsme měli jedinečnou příleţitost vidět krásy Krkonošského národního parku, aniţ bychom týrali své asistenty a elektrické vozíky jízdou do prudkého kopce. Silnice na Černou horu se ze začátku jevila jako široká a bezpečná. Čím blíţe k vrcholu se naše plně naloţená auta prokousávala, tím strmější a uţší silnice byla. Při setkání s protijedoucím autem, musel jeden z řidičů couvat i několik desítek metrů a najít širší a bezpečnější místo pro objetí. Viditelnost na vrcholu Černé hory byla asi 50 m, coţ zcela znemoţňovalo vyhlídku na okolní panorama, ale procházka k bývalému televiznímu vysílači a hotelu Černá bouda nám spravila náladu. Po rychlém naloţení do auta jsme se vydali stejnou cestou zpět do Janských Lázní. Světe div se, ale dole v lázeňském městě svítilo sluníčko a bylo teplo jako v létě.

15 15 Hurááá, po nekonečném hledání parkovacího místa jsme konečně spočinuli v zemi zaslíbené, v Jánských Lázních. Část účastníků zájezdu se společně rozhodla pro oběd ve staro - nové restauraci Biograf, coţ je nově zrekonstruovaný Snackbar a ostatní vyrazili na čumendu po okolí. Příjezd do Pardubic byl téměř podle plánu v hod. Akce se zúčastnilo sedm vozíčkářů, deset asistentů a jeden pes. Věřím, ţe se všem celý výlet líbil a ţe se i příští rok společně vydáme směr Jánské Lázně. Jan Horák DOSTAVENÍČKO S HISTORIÍ JÁNSKÉ LÁZNĚ Teplý pramen v Jánských Lázních byl podle trutnovského kronikáře Simona Huttla objeven 6. června 1006, Janem Hockovem, zbrojnošem rytíře Albrechta z Trautenberku. V té době bylo vyuţívání pramene ryze praktické. Termální voda slouţila k pohonu vodního kola, které uvádělo v činnost hamr na ţeleznou rudu, který byl postaven v blízkosti pramene.

16 16 K prvnímu vyuţívání termální vody ke koupelím dochází aţ ve čtrnáctém století, kdy majitel panství Zilvar ze Silbersteinu nechal zřídit první primitivní lázeňské zařízení. Byla to dřevěná budova vystavěná nad pramenem, ke které v roce 1485 přibyla i budova k ubytování. Deset let poté hamr vyhořel a na jeho místě byl postaven mlýn. Základ dnešnímu lázeňskému místu dal Jan Adolf, kníţe Schwarzenberg, který nechal postavit 6 nových budov a pověřil Dr. Hettmayera sepsáním učeného pojednání o účincích léčivého pramene. Janské Lázně se pak dále rozvíjely. V roce 1685 uţ bylo v místě 22 domů, mlýn, hostinec a lázeňský dům. Během sedmileté války mezi Rakouskem a Pruskem se panství nevyhnulo rabování válčícími vojsky, a to se neblaze projevilo na jeho stavu. Roku 1902 pak koupila lázně obec a roku 1920 převzala lázně se vším zařízením, pozemky a prameny akciová společnost, a tím nastalo období největšího rozvoje. K němu přispělo i zahájení provozu kabinové lanové dráhy na vrchol Černé hory, v roce Významný krok v historii lázní znamenalo zavedení léčebné metody stavů po dětské obrně podle amerických lázní Warm - Springs. Za druhé světové války slouţily Janské Lázně jako vojenské lazarety a ubytovny pro utečence ze ztracených území. Po skončení války Janské Lázně získávají celosvětový věhlas v úspěšnosti léčby stavů po dětské obrně. Roku 1965 jsou Janské Lázně povýšeny na město. Další rozvoj znamená uvedení televizní vysílače na Černé hoře do provozu a nová kabinová lanovka na vrchol Černé hory. Dnes jsou Jánské Lázně moderním lázeňským městem, kde se stále léčí vady pohybového ústrojí. Petra Nováková

17 17 II. část OKÉNKO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Nárok na invalidní dŧchod: Druhy invalidních dŧchodŧ 1. Invalidní důchod pro pracovní úraz Na invalidní důchod máme nárok, jestliţe jste mladší neţ 65 let. Pokud jiţ splňujeme podmínky nároku na starobní důchod, není to na překáţku. Také nemusíme mít potřebnou dobu pojištění. jste se stali invalidní následkem pracovního úrazu (vymezení pracovního úrazu a nemoci z povolání viz 25 Zákona 155/1995) 2. Invalidita z mládí Pokud nám vznikla plná invalidita před dosaţením stáří 18 let, můţe nám být přiznán zvláštní druh invalidity - invalidita z mládí. V tomto případě nemusíme mít ţádnou dobu pojištění. Souběh invalidního dŧchodu s příjmem: Při pobírání invalidního důchodu si můţete přivydělávat, ať uţ jako zaměstnanci, nebo jako osoby samostatně výdělečně činné. Výše našeho výdělku není nijak omezena, musíme ale dbát omezení, která vyplývají z našeho zdravotního stavu - z naší sníţené pracovní schopnosti. Tomáš Potůček

18 18 SCHRÁNKA OTÁZEK OTÁZKA: Na internetových stránkách jsem si všiml změny v ových adresách pracovníků Křiţovatky. Jaké ové adresy jsou aktuální? ODPOVĚĎ: Ano, došlo ke změně ových adres. Změna se týká všech pracovníků Křiţovatky. Nová podoba ových adres pracovníků je: Konkrétní adresy na jednotlivé pracovníky najdete na internetových stránkách Křiţovatky v sekci Kontakty. Staré ové adresy jsou stále platné, ale prosíme, vyuţívejte nové. Děkujeme. VÁNOČNÍ POSEZENÍ Blíţí se konec roku a my jsme pro Vás i letos připravili tradiční vánoční posezení. Letos se společně sejdeme dne od hod. v plně bezbariérové restauraci Birdie. Od hod. je připraveno kulturní vystoupení ţáků základní umělecké školy Pardubice Polabiny. Kdo bude chtít poobědvat, či povečeřet, čeká ho výběr z bohatého jídelního lístku. Tým pracovníků centra Křiţovatka se těší na pěkně společně strávený předvánoční den.

19 19 PROJEKT ESF Pomáháme, kdo pomŧţe nám. Naše sdruţení úspěšně dokončilo realizaci projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů pro osoby, které pečují o osobu blízkou. Rádi bychom se za projektem naposledy ohlédli a podívali se na něj očima koordinátora asistenčních sluţeb, který napsal: Rekvalifikační projekt Pomáháme, kdo pomůţe nám? pro osoby pečující o osobu blízkou právě skončil. Jeho realizátorem bylo handicap centrum KŘIŢOVATKA Pardubice ve spolupráci s MÚ Česká Třebová. Za pomoc při realizaci patří velký dík zejména pracovnicím odboru sociálních věcí. Projekt byl v plné výši hrazen z evropského sociálního fondu, probíhal od začátku dubna 2010 do konce června Zbývá zhodnotit, nakolik splnil své poslání. Do projektu vstupovalo celkem 16 účastnic maminek handicapovaných dětí, nebo ve 4 případech dcer nemocných matek, jeţ všechny spojoval pouze zájem poskytovat kvalitní péči na nich závislým osobám a také nepolevující chuť přiučit se něčemu novému. Všechny aktivity projektu se odehrávaly paralelně na dvou místech účastnice z Českotřebovska a Litomyšlska se scházely na Gymnáziu v České Třebové, šest maminek z Holic a okolí dojíţdělo do Pardubic. Nejdříve se účastnily Bilanční diagnostiky, poté postupně absolvovaly rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních sluţbách (150 hod.), kurz Základy obsluhy PC (72 hod.) a kurz Základy podnikání (120 hod.).

20 20 Všechny kurzy byly zaměřeny tak, aby zvýšily moţnosti jejich pracovního uplatnění. Kromě toho se formou 16 čtyřhodinových seminářů seznamovaly s dalšími příbuznými tématy ze sociální a zdravotní oblasti poznaly blíţe hipoterapii, zásady úspěšné komunikace, ergoterapii, muzikoterapii, základy první pomoci i sebeobrany, besedovaly s neurologem, s ortopedem, opakovaně se setkávaly s psycholoţkou v individuálním poradenství, více se dozvěděly o kompenzačních pomůckách i aktuální právní úpravě sociálních sluţeb v ČR. Většina z účastnic vytrvala, po celou dobu se velmi intenzivně vzdělávala, coţ je i vzhledem k jejich často nelehké osobní situaci hodné obdivu. Poděkování zaslouţí rovněţ výborní lektoři jednotlivých kurzů a seminářů. Jen díky všem takto zúčastněným se mohla vytvořit tak přátelská a přitom tvůrčí atmosféra, v níţ se skvěle pracovalo. Účastnice projektu si zvýšily svou kvalifikaci, také v osobní péči si rozšířily obzory, nezbývá tedy neţ vyslovit přání, aby nabyté vědomosti skutečně uplatnily i v praxi. Jan Vávra Tento projekt je financován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

21 21 KŘÍŢOVKA V tajence naleznete znění citátu, jehoţ autorem je William Hazlitt. Kříţovka: Rébus: Podkova y = $ Kč í

22 22 Legenda: Tajenka: 1) mírnit 2) vybírání peněz 3) být odveden (do armády) 4) učedník 5) jméno cestovatele Holuba 6) doktor všeobecného lékařství 7) archaické 8) propast v Moravském krasu 9) sladkovodní dravá ryba 10) odposlouchávací zařízení Mlčení je velké... (slovo z rébusu)... (slovo z tajenky). Několik dobrých rad pro luštění: 1. Tajenka je označena barevně a písmeno v ní zapsané je součástí tajenky. 2. Kaţdé písmeno napíšeme do jednoho políčka kříţovky. 3. V odpovědi se mohou vyskytnout stejná, po sobě jdoucí písmena. 4. Diakritika zůstává v platnosti. 5. Odpovědi se někdy skládají z více slov. Přejeme vám hodně úspěchů při luštění a uţ se těšíme na vaše správně vyplněné tajenky!

23 23 Michal Kmoch KOUTEK PRO KOMPENZAČNÍ POMŦCKY Oblečení pro vozíčkáře Kaţdého z Vás asi občas trápí, ţe si nemůţe nakoupit oblečení podle svých představ, a hlavně takové, které Vám sedne a bude Vám i funkčně vyhovovat. Italská značka Lydda Wear, která na evropském trhu s oblečením pro vozíčkáře působí jiţ 15 let, má v současné době zastoupení i v České republice. Jedná se o širokou škálu oblečení, které nepatří mezi běţnou konfekci, ale jedná se o oblečení šité na míru kaţdému jednotlivci. Sortiment Lydda Wear Kalhoty pro sedící Bundy a Ponča Zimní oblečení Oblečení do deště Oblečení ke čtyřkolkám Oblečení ochlazující Sportovní dres POLAR Společenské oděvy Oblečení podle postiţení Plavky pro postiţené Spodní prádlo Pyţama a noční košile Doplňky České obchodní zastoupení Lada Horová Dřevčická 635/ Praha - Malešice

24 24 tel.: web: mail: SPORT BOŘÍ BARIÉRY Milan Pešek Dalším ze série oblíbených sportů pro vozíčkáře, který stojí zato představit, je: Basketbal Basketbal vozíčkářů je nejrozšířenějším kolektivním sportem lidí s tělesným postiţením. Věnují se mu tisíce lidí po celém světě. Hraje se na speciálně upravených sportovních vozících. Na standardním basketbalovém hřišti se standardní výškou košů i hrací dobou. Hráči jsou bodování podle zdravotní klasifikace. Na naše otázky tentokrát odpovídal Vojtěch Buhr, hráč WBS Pardubice: 1). Jak dlouho se basketbalu věnuješ? Od roku 2010, takţe teď v září to bude uţ rok. 2). Co tě k basketu přivedlo? Mám rád kolektivní sporty a hledal jsem nějakou sportovní aktivitu na letní období, kdy není sezóna sledge hokeje, kterému se také věnuji. A od kamaráda jsem se dozvěděl o moţnosti zapojit se do nového basketbalového týmu vozíčkářů, který tehdy právě vznikal. 3). Co ti sport přináší do ţivota? Radost, aktivitu i kamarády. Sport se stal součástí mého ţivota, bez kterého si ho uţ jen těţko dokáţu představit. Pokud se z nějakého důvodu nemůţu delší čas sportovně vybít, tak se mnou není k vydrţení. 4). Jaké akce tě příští rok čekají? Uţ se nemůţu dočkat pravidelných tréninků, na kterých si vyzkouším svůj nový basketbalový vozík. V listopadu pak začíná

25 basketbalová liga vozíčkářů a v červnu se koná tradiční Český pohár. Je to kolektivní sport, takţe je pro mě důleţitý úspěch celého týmu. Vojtovi přejeme do jeho sportovní kariéry mnoho úspěchů. CHVILKA POEZIE 25 Dušan Kvasnička (Z knihy Jana Horáka Chuť rozlitého vína) Tvůj úsměv bych poznal mezi miliony, je jak rozbřesk ranních chvil. Jsou v něm skryty všechny tóny, jež orchestr z tvé duše rozeznil. Tvůj úsměv je rodícím se sluncem, co každé ráno vychází a úsvit oslaví tě tancem, když noční ticho odchází. Tvůj úsměv často vídám ve spaní a i ve dne o něm snívám. Rozsypané verše sbírám do dlaní a básničkám pak život vlívám. Jan Horák

26 26

27 27 Co potřebujeme: 1 balení krabích tyčinek 1 pomazánkové máslo 1 lţíce majonézy pórek sůl pepř citrón Pracovní postup: KURZ VAŘENÍ Pomazánka z krabích tyčinek Krabí tyčinky nadrobno nakrájíme a přidáme je do mísy k pomazánkovému máslu. Najemno nakrájíme trochu pórku a společně se lţící majonézy přidáme do mísy. Osolíme a opepříme dle chuti. Na závěr zakapáme citrónem. Vše v míse dobře smícháme. Pomazánka je vhodná na chlebíčky, které stačí ozdobit vajíčkem a rajčetem. Přejeme dobrou chuť! ilustrační obrázek

28 28 UŢITEČNÉ INFORMACE Pomocné tlapky o.p.s. Společnost, která se zabývá výcvikem asistenčních psŧ Na těchto stránkách najdete informace, které Vám mohou pomoci, pokud chcete získat asistenčního psa. Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se od svého zaloţení zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého uţívání tělesně postiţeným. Další pouţité internetové odkazy: / Sudoku: Správné řešení z minulého čísla: Tajenka soutěţní kříţovky:

29 29 DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ: Město Chrudim Městský úřad Česká Třebová Úřad práce Individuální dárci: Martin Školník Vladimír Hájek SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE: Centrum Paraple o.s. Ţivot bez bariér o.s. Centrum pro zdravotně postiţené Pardubického kraje o.s Šance pro tebe o.s. Pomocné tlapky o.p.s. canisterapie Sdruţení pro pomoc zdravotně postiţeným občanům APOLENKA hipoterapie Časopis Kompas Vychází šestkrát ročně Číslo 06/2011 Vydavatel: Křiţovatka handicap centrum o.s. se sídlem Rokycanova 2654, Pardubice IČO: tel.: , Časopis Kompas vychází zdarma pro vnitřní potřebu členů a uţivatelů sluţeb Křiţovatky handicap centra o.s. Toto číslo pro vás připravili: Milan Pešek, Petra Nováková a další zaměstnanci Písemné příspěvky zasílejte na Příští číslo vyjde:

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2009 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Obsah. 1. Úvod. 2. Přehled pořadů. Rollarena 2015... 4. Novinky ze světa vozíčkářů.. 5. Pomůcky k překonávání bariér.. 5

Obsah. 1. Úvod. 2. Přehled pořadů. Rollarena 2015... 4. Novinky ze světa vozíčkářů.. 5. Pomůcky k překonávání bariér.. 5 Obsah 1. Úvod.. 3 2. Přehled pořadů Rollarena 2015... 4 Novinky ze světa vozíčkářů.. 5 Pomůcky k překonávání bariér.. 5 Zajímavosti a kuriozity ortopedického vozíku.. 6 Bezbariérové úpravy bydlení pro

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

Míti pokoj neznamená býti zbaven všeho utrpení, nýbrž býti zbaven od hořkosti J. Zeman Ing. Marika Aufová

Míti pokoj neznamená býti zbaven všeho utrpení, nýbrž býti zbaven od hořkosti J. Zeman Ing. Marika Aufová VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 BŘEZEN 2011 1. Úvodní slovo Váţení přátelé, příznivci, spolupracovníci! předkládáme Vám naší jiţ desátou výroční zprávu. Prioritou minulého roku bylo rozšíření a zkvalitnění

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Zchátralý hotel. jako budoucí zázemí pro postižené děti

Zchátralý hotel. jako budoucí zázemí pro postižené děti Zchátralý hotel jako budoucí zázemí pro postižené děti Po několikaměsíčním monitorování trhu s nemovitostmi se nám podařilo získat do dlouhodobého nájmu vhodné nebytové prostory v krásném prostředí uprostřed

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

LETNÍ / OKURKOVÝ CAFETERIA SYSTEMS

LETNÍ / OKURKOVÝ CAFETERIA SYSTEMS LETNÍ / OKURKOVÝ NEWSLETTER 2012 MADE BY CAFETERIA SYSTEMS ÚVODEM Vážené klientky, vážení klienti, Ještě než se rozjedete na dovolené, expedice, chalupy a chaty, rodinné oslavy a svatby svých přátel, dovolte

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

V roce 2002 byla činnost Svazu paraplegiků a Centra Paraple zaměřena zejména na:

V roce 2002 byla činnost Svazu paraplegiků a Centra Paraple zaměřena zejména na: Svaz paraplegiků - vznik, poslání a cíle V České republice přibude kaţdý rok více neţ 200 lidí, kteří se po úrazu s poraněním míchy mohou pohybovat jen pomocí ortopedického vozíku. Podle nejnovějších údajů

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé,

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé, SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ I SOCIÁLNÍ REHABILITACE I ZAMĚSTNÁVÁNÍ OKNO DO KAFIRY č.1/2014 Vážení přátelé, opět jsme pro Vás připravili zajímavosti ze zákulisí naší organizace. Rok 2014 s sebou přináší novinky

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně Schuster Walter místopředseda Bc. Švábová Věra místopředsedkyně,ekonomka Koklar Pavel člen výboru Erhartová Xénie členka

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

DOVOLENÁ NA DEJMONU 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH

DOVOLENÁ NA DEJMONU 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH DOVOLENÁ NA DEJMONU v maleb ném prostředí Beskyd - Čeladné 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH Pro všechny, jež chtějí načerpat psychické i fyzické síly

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Bulletin Rorýs. Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s.

Bulletin Rorýs. Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s. Bulletin Rorýs Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s. Úvodní slovo Vážení rodiče, Posíláme Vám další číslo Bulletinu Rorýs, první v roce 2014. Chtěli bychom Vám touto cestou popřát do nového roku mnoho šťastných

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Háta, o.p.s. www.hata-ops.cz Barborka č. 1191, Ledeč nad Sázavou 584 01 IČ 288 61 094 e-mail:hata.ops@seznam.cz tel: 730 177 740. Výroční zpráva 2014

Háta, o.p.s. www.hata-ops.cz Barborka č. 1191, Ledeč nad Sázavou 584 01 IČ 288 61 094 e-mail:hata.ops@seznam.cz tel: 730 177 740. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Pomáháme-li jeden druhému, jsme silní oba Obecně prospěšná společnost Háta, o.p.s. byla založena 20.11.2012 a zapsána u Krajského soudu dne 15. ledna 2013

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Časopis MŠ. Březen 2015

Časopis MŠ. Březen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion.

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion. Nabídka na léto Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion Pobytové balíčky Letní hýčkání - zaměřeno na páry Sport a relax - skupinová i

Více

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY NOVINKY PRO VAŠE RODINKY Školní rok 2012/2013 Číslo 1 webové stránky: msts-hostinne.cz MŠ SE PŘEDSTAVUJE Adresa školy: Mateřská škola Tyršovy sady 676 543 71 Hostinné číslo telefonu: 499 44 12 80 e-mail:

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více