VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ"

Transkript

1 PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKYV JIHOMORAVSKÉM KRAJI VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ Cíle Evropského roku dobrovolnictví 1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví a ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem Starosti mi dělá / Problémy vidím propagace zákon malá prestiž dobrovolnictví u starší/střední třídy nevidím problém v EU, ale u našich politiků - v jejich pohledu na dobr., neziskový sektor, občanskou společnost přímá podpora zaměstnavatelů prestiž a propagace dobrovolnických aktivit - málo medializované, informovanost v rámci středních škol, začlenění do koncepcí (EVVO, apod.) otázka ekonomické úrovně společnosti, dobrovolník můžu být, až nebudu řešit problém nájemného, školného atd. zajistit co nejlepší zpětnou vazbu úředníkům, kteří zastupují ČR v EU, v těchto otázkách aby měli povědomí o realitě, co skutečně potřebujeme úloha škol v motivaci mladých lidí k zapojení do dobrovolnických aktivit, upozornění na jejich důležitosti pro život samotných žáků i společnosti 2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, s cílem usnadňovat dobrovolné činnosti a

2 pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných činností a podněcovat navazování kontaktů Potřebovali bychom... / Pomohlo by nám... změna zákona propojit spolupráci jednotlivých subjektů / resortů grantové výzvy na péči o dobrovolníky/ice kofinancování na místní úrovni uznávání dobrovolnické práce jako kofinancování vyhlašovaných ministerstvy, kraji a městem) zrušení nutnosti vedení podvojného účetnictví pozměnění zákona o dobrovolnictví možnost dobrovolníků, kteří o to mají zájem, vykonávat v akreditovaném režimu stejnou činnost jako zaměstnanci lepší podmínky pro fundraising na práci koordinátorů dobrovolnických aktivit v rámci projektů centrální pomoc v rámci účetnictví a právní poradenství ukotvit dobrovolnictví v zákoně + ve strategiích, dokumentech rozvoje krajů naplňovat smysl akreditace-spornost kvality problém-rozdílné vnímání resortů 3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem podporovat vhodné pobídky pro jednotlivce, společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků Daří se nám spolupráce s místními zastupitelstvy v malých obcích oceňovat dobrovolníky v organizaci (DOBROŠ), spolupracujeme s dalšími organizacemi zajímajících se o dobrovolnictví oceňovat dobrovolníky/ice formou prezentace v našem časopisu návrh - každoroční vyhlášení dobrovolnických ambasadorů pro kraje- osoba, která má přímou zkušenost s dobrovolnictvím a po dobu 1 roku může ovlivňovat věci ve prospěch dobrovolnictví na strategických úrovních, čili né tvář ale účinný spojující článek spolupráce s hospodářskou komorou- praxe, zaměstnání, zlepšení podmínek propagace zážitkové výchovy a dobrovolnictví 4) zlepšit povědomí o významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti dobrovolnictví. Pro spolupráci v rámci ERD nabízíme spolupráci na akcích, které prezentují lokální dobrovolnické projekty mladých lidí + dialog se zástupci komunity (o.s. Dynama) zázemí/prostor/konzultace-v rámci nového "dobrovolnického centra" v Brně (K. Petrášová) vytvořit zázemí pro dobrovolnictví (spolupráce se samosprávou v Břeclavi - Royal Rangers) účast na společné akci za účelem propagace Tereza Nádvorníková,

3 společná kampaň 3 DNY PRO HRDINY (Jihomoravská rada dětí a mládeže) samospráva-podpora nejen finanční, zajišťování potřeb, medializace, oceňování dobr. činnosti ANNO - síťování Tereza Nádvorníková,

4 Další doporučení a návrhy padlé v průběhu setkání: dotace na kraji podle rezortů dobrovolník x člověk dostávající náhradu nákladů-je stále dobrovolník? propagace na městské úřady posílit uznávání a kvalifikaci dobrovolníků vklad dobrovolnické práce/činnosti do projektu (hodiny práce)- sjednotit nastavení u vyhlašovatelů grantu doporučení pro školy od odboru školství na kraji-větší spolupráce škol s neziskovými organizacemi, do škol informace o dobrovolnických aktivitách, které mohou podpořit upozornit poslance a senátory, aby za dobrovolníky kopali na svých jednáních sborník dobré praxe-výpočet kolik hodin za rok/kraj/ dobrovolníci odpracovali, přínos v penězích pro kraj/stát-ukázka toho, jak moc práce se skrývá za dobrovolnou činností pojmenovat a odstranit problémy dobrovolníků v DDM Tereza Nádvorníková,

5 PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKYV JIHOMORAVSKÉM KRAJI Celkové hodnocení z pohledu účastníků vyhodnocení dotazníků Podařilo se získat 35 vyplněných hodnotících dotazníků: Komunikace s organizátory a zajištění informací před setkáním bylo: 25x velmi dobré, 9x dobré, 1x nedostatečné Zdála se Vám forma a obsah setkání vyhovující: 30x ano, 5x částečně Byli jste spokojeni se zázemím (navigace, prostory, občerstvení): 34x ano, 1x částečně Chcete se podílet na dalších aktivitách souvisejících s tématem ERD v Jihomoravském kraji? 34x ano, 1x ne V jaké podobě?: - Prací v tematické skupině - Účastí na akcích - Propagací - Snahou připojit k ERD Týdny pro neziskový sektor nejlépe celorepublikově - Výměnou zkušeností - Vzájemnou podporou - Podporou ze strany města Brna (pokud bude zájem zastupitelů) - Přípravou projektů. V čem Vás setkání potěšilo? - Velká účast zástupců organizací - Ochota lidí z JMK účastnit se setkání - Příjemná tvořivá atmosféra - Zajímavé věkové složení

6 - Konstruktivní jednání - Široké spektrum organizací, - Profesionální organizační úroveň - Interaktivně vedené setkání - Dodržování časového programu - Příjemné vedení - Viditelná naděje na lepší zítřky - Splnilo svůj síťovací účel - Přínos praktických návrhů a nápadů pro další spolupráci - Přístup k informacím Co považujete za slabou stránku setkání: - Málo konkrétní úvod - Kopírování chyb z Berouna - Vše probíhalo moc rychle - Časová náročnost - Nenaplnění některých pracovních skupin - Neúčast někoho vyššího (např.hejtman) - Neosobní aula. Tereza Nádvorníková,

7 PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI K diskusi a zpracování v rámci organizací přehled Vašich akcí, kde bude možné prezentovat tématiku dobrovolnictví - jak? možnosti propagace tématu dobrovolnictví v rámci organizace - přehled všech nástrojů a termínů návrh společné prezentační akce? adresář organizací a členů tematických skupin - směřujme prosím k lídrům skupin rozpracování nástřelů práce tematických skupin na prvním setkání - Vaše komentáře a další doplnění (kompletovat za všechny účastníky budeme na 2. setkání) další podněty a připomínky k tématu dobrovolnictví a naplňování cílů v Jihomoravském kraji Tereza Nádvorníková,

8 PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Vedoucí skupin Dobrovolnictví v sociálních službách a zdravotnictví - Markéta Procházková, Ratolest Brno, o.s., Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží Pavel Zdráhal, Jihomoravská rada dětí a mládeže, Dobrovolnictví ve sportu - Kateřina Fantová, Jihomoravský kraj, Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí - Dalimil Toman, Hnutí Brontosaurus, Dobrovolnictví v zájmových organizacích - Bronislava Milinková, Český svaz žen-jihomoravský kraj, Tereza Nádvorníková,

9 PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tematická skupina Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží Aktuální stav Název organizace...počet dobrovolníků ČASPV-RC (20 organizací) O. S. DYNAMA Salesiánská střediska...cca 150 Royal Rangers...cca 120 Další organizace ANNO JMK, SVČ Ivančice, DDM Strážnice, Veselí nad Moravou, JRDM (18 organizací), Skaut, YMCA Problémy a nedostatky v dané tematické oblasti ZÁKON změna členství versus dobrovolnictví umožnit dobrovolníkům práci jako zaměstnancům otevřít debatu o podobě zákona změna postojů zaměstnavatelů vůči dobrovolníkům a jejich uvolňování vytvořit zázemí pro práci s dobr. vytvořit dlouhodobou podporu v grantové politice JMK (stabilní) vytvořit koncepci práce s mládeží v JMK včetně dobrovolnictví a NNO

10 Konkrétní aktivity, které je možné, v rámci ERD, realizovat Ocenění dobrovolník roku cena hejtmana JMK kampaň tři dny pro hrdiny sdílení příkladů dobré praxe v rámci setkávání pracovních skupin dle dohody presentace dobrovolnických projektů v JMK (dobrovolnikjmk.cz) zvolení koordinátora (JRDM) 1. setkání (začátek března 2011) zapojení úředníků, politiků podnikatelů Tereza Nádvorníková,

11 PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tematická skupina Dobrovolnictví v sociálních službách a zdravotnictví Aktuální stav Název organizace...počet dobrovolníků Ratolest Brno...40 o.s. Logo... 7 SOZE Na počátku IQ Roma servis Nemocnice Milosrdných bratří Další organizace Charita, Liga vozíčkářů, OPU, SRNM, o.s. Petrov, DROM, Tyflocentrum, Podané ruce, Problémy a nedostatky v dané tematické oblasti neatraktivní cílová skupina nekoncepčnost financování (nejasná legislativa, různé výzvy na různé činnosti, kofinancování) nízký status dobrovolnictví nízká osvěta, informovanost- co mi to může dát? chybí provázanost NNO a komerčního sektoru zúžený pohled na pomoc v soc. službách (finance x nehmotná pomoc)

12 Konkrétní aktivity, které je možné, v rámci ERD, realizovat - využít mediální kampaň nábor dobrovolníků -systém vzdělávání koordinátorů a dobrovolníků -pokračovat v informační kampani -zvýšit atraktivitu cíl. skupiny, získat dobrovolníky z cílové skupiny -zvýšit povědomí o dobrovolnictví (dobr. ví, co dělá, co mu to může dát, možnosti uplatnění -zefektivnit spolupráci, provázanost organizací v rámci pracovní skupiny JMK zlepšit informační tok seshora dolů Václav Klaus- poděkuje v novoročním projevu všem dobrovolníkům Tereza Nádvorníková,

13 PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tematická skupina Dobrovolnictví ve sportu Aktuální stav Adresář včetně kontaktů dodá Kateřina Fantová: 97% členů tvoří DOBROVOLNÍCI Problémy a nedostatky v dané tematické oblasti Nejasný směr Legislativa Konkrétní aktivity, které je možné, v rámci ERD, realizovat ZÁKON=NUTNÁ ZMĚNA, dobrovolná služba x dobrovolnictví, vztah zaměstnavatele k dobrovolnictví, státní x nestátní, kdo je dobrovolník? Právní postavení dobrovolníka ve spol. Zaměstnavatelů a dobrovolníků Politická reprezentace. Tereza Nádvorníková,

14 PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Aktuální stav Tematické skupiny - zadání Jaké organizace se v Jihomoravském kraji tématem zabývají? S kolika dobrovolníky pracují? Problémy a nedostatky v dané tematické oblasti Konkrétní aktivity, které je možné, v rámci ERD, realizovat a) CO chceme realizovat/změnit? b) KAM chceme posunout? Jakého cílového stavu chceme dosáhnout? c) JAK zlepšit? Jakými kroky, nástroji? d) KDO může participovat na změně nebo ji ovlivnit? Další náměty a postřehy související s tématem skupiny Tereza Nádvorníková,

15 PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tematická skupina Dobrovolnictví v zájmových organizacích Aktuální stav Problémy a nedostatky v dané tematické oblasti podrobněji specifikovat pojem zájmová činnost profesionál x dobrovolník x zájm. činnost střední generace řeší jiné problémy novela zákona o dobrovolnictví oborová specializace omezuje možnosti podpory Konkrétní aktivity, které je možné, v rámci ERD, realizovat zvýšit informovanost a síťování změnit pohled politiků na dobrovolnictví ve výročních zprávách uvádět počty dobrovolníků a objem práce (hodin), zviditelnění v médiích, na veletrzích apod. politici, státní správa, úředníci Tereza Nádvorníková,

16 PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tematická skupina Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí Aktuální stav Název organizace...počet dobrovolníků NESEHNUTÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS HNUTÍ DUHA DĚTI ZEMĚ...10 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS VERONICA NADACE PARTNERSTVÍ...20 LIPKA...50 REZEKVÍTEK...50 EKOCENTRUM BRNO...20 CAV PLÁLAVA...30 VIS BÍLÉ KARPATY...30 ČSOP BARVÍNEK...20 CEV DOUBRAVA HODONÍN...10 EVVO (sdružuje výše uvedené a další organizace) 2360 Cca Problémy a nedostatky v dané tematické oblasti Dobrovolnictví je málo v grantových výzvách, chybí v koncepcích režijních dokumentů, Dobrovolnictví chybí jako rámcové téma pro školy a školská zařízení a chybí spolupráce s NNO Prestiž a zapojení NNO a občanů do ochrany ŽP- podpora ministerstev

17 Dobrovolnictví není cool Chybí trvalá udržitelnost dobrovolníka Medializace projektů a jejich aktivit Sdílení zkušeností s dalšími NNO Minimalizovat administrativní nároky na dobrovolníky (účetnictví, dotace) Veřejné oceňování dobrovolníků Škola občanské iniciativy pro lidi i organizace po celé ČR Konkrétní aktivity, které je možné, v rámci ERD, realizovat Prestiž a informovanost začlenění dobrovolnictví do grantových schémat a strategických koncepcí, medializace dobrých příkladů, oceňování dobrovolníků včetně ožehavých politických témat, zlepšení postavení (destigmatizace) ekologických aktivistů, nastavení spolupráce mezi profesionálním sektorem a NNO, podpora NNO JKM pro rok Dobrovolnictví- ve více grantových schémat přímo pro dobrovolnické činnosti Kraj, ministerstva, obce, média, známé osobnosti, mediální kampaň-známé osobnosti podporující nějakou organizaci Na DEN ZEMĚ (Jihomoravský) hlavní téma Dobrovolnictví Další náměty a postřehy související s tématem skupiny Společná cena NNO- dobrovolník roku (připojit např. k akci Ropák roku) Tereza Nádvorníková,

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. HLAS Z RADNICE Každý z nás byl, je, či určitě bude někdy

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více