VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 tel.: , fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 V Brně dne 8. října 2009 Ing. Ladislav Němec ředitel školy

2 Část I. Základní charakteristika školy Oddíl A a/ Název školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Sídlo: Sokolská 1, Brno Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: b/ Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 261/05/Z 4 ze dne 16. června 2005 byla schválena nová zřizovací listina příspěvkové organizace. S účinností od 1.září 2005 došlo ke změně názvu školy na Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1. Oddíl B Ředitel školy ( jméno, příjmení, adresa ): Ing. Ladislav NĚMEC nám. 1. května Kuřim Oddíl C a/ Všechny druhy a typy škol, školských zařízení /DM, školní jídelna /, které škola sdružuje: Školní rok 2008/2009 ( k ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu střední škola , 25 VOŠ , 66

3 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická sídlí na Sokolské ulici 1. Zde probíhá kompletní teoretická i praktická výuka s výjimkou výuky tělesné výchovy, která probíhá v pronajatých prostorách Sokola Brno na Kounicově ulici. b/ Ke stravování žáků, studentů a pracovníků školy slouží vlastní výdejna jídla s kapacitou cca 500 obědů. K zakoupení občerstvení slouží bufet a 7 výdejních automatů na teplé a studené nápoje, cukrovinky a rychlé občerstvení. c/ Datum zařazení do sítě: Datum poslední aktualizace : d/ Celková kapacita školy a jejich součástí: Střední škola 1472 žáci Vyšší odborná škola: 300 žáků e/ Specifika studijních programů Rozhodnutím MŠMT ČR č.j / ze dne má škola akreditováno v denním, nástavbovém, dálkovém studiu a vyšším studiu 14 oborů: STŘEDNÍ ŠKOLA KKOV Obor Studium Délka studia M/001 Slévárenství denní 4 r. 0 měsíců M/001 Strojírenství denní 4 r. 0 měsíců (dobíhající) M/01 Strojírenství denní 4 r. 0 měsíců M/003 Mechatronika (dobíhající) denní 4 r. 0 měsíců M/01 Ekonomika a podnikání denní 4 r. 0 měsíců M/003 Strojírenská tech. administrativa denní 4 r. 0 měsíců (dobíhající) M/001 Technické lyceum denní 4 r. 0 měsíců (dobíhající) M/01 Technické lyceum denní 4 r. 0 měsíců

4 82-41-M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů plošné a plastické rytí dobíhající denní 4 r. 0 měsíců M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství dobíhající denní 4 r. 0 měsíců M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání - dobíhající denní 4 r. 0 měsíců M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů denní 4 r. 0 měsíců VYŠŠÍ ŠKOLA KKOV Obor Studium Délka st N/006 Počítačová podpora v řízení podniku (dobíhající) denní 3 roky N/07 Počítačová podpora v řízení podniku denní 3 roky Na střední škole mohou žáci studovat obor Strojírenství v šesti zaměřeních, v členění na Strojírenství všeobecné, počítačovou grafiku, informační systémy, počítačové řízení CNC strojů, automatizaci a informatiku a počítačovou podporu technologií. Kromě oboru Strojírenství se ve škole úspěšně daří naplňovat obory Ekonomika a podnikání, Technické lyceum a Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů na střední škole a obor Počítačová podpora v řízení podniku na vyšší odborné škole. Do útlumu se dostaly obory Slévárenství, Mechatronika, Řízení a kontrola výroby na střední škole a obor Slaboproudá elektrotechnika na vyšší odborné škole. Tyto obory ve školním 2008/2009 nebyly naplněny v žádném ročníku. K výuce akreditovaných oborů škola disponuje špičkovým vybavením: 12 učeben je vybaveno počítačovou technikou, dále pak mají žáci k dispozici moderně vybavené odborné učebny a laboratoře. Ve školním roce byla provedena modernizace jedné počítačové učebny a nákup nové k CNC strojům, které byly pořízeny z prostředků ESF. Již dva roky se používá klasifikace žáků na internetu. Byla provedena modernizace struktury a designu školních webových stránek s ohledem na moderní technologie a snazší přístup k informacím pro rodiče a příznivce školy. Již 3 roky běží ostrý provoz technologického centra vybaveného 5-ti osým obráběcím centrem Herme. Toto centrum vybudovala firma SolidVision v pronajatých

5 prostorách dílen školy a vznikl tak naprosto unikátní provoz, který slouží jak firmě SolidVision, tak i studentům a vyučujícím školy. Na vysoké úrovni, co se týče i softwarového vybavení, jsou učebny pro výuku konstruování v CAD a CAD/CAM pro programování CNC strojů. V uplynulém školním roce pokračovalo sjednocování programového vybavení pro výuku odborných předmětů. Výuka těchto předmětů byla posílena o moderní 3D tiskárnu pro rapid prototyping, která byla zakoupena také z prostředků ESF. Výuka předmětu kontrola a měření probíhá ve 4 odborných laboratořích, kde především laboratoř pro délková a prostorová měření je vybavena moderními digitálními měřidly s možností statistické kontroly a třísouřadnicovým měřícím strojem. I tyto laboratoře byly dovybaveny moderní technikou pořízenou z ESF ultrazvukový defektoskop, laboratorní metalografický mikroskop, vakuová pec pro tepelné zpracování vzorků. Laboratoře elektrotechniky a elektroniky byly posíleny o nové učební pomůcky, pořízené také z projektu ESF. Obdobně byly dovybaveny i laboratoře automatizace a robotiky. Pro dílenská praktická cvičení jsme modernizovali jednu učebnu CNC strojního obrábění. Byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace a podlahy. K ověřování praktických dovedností v ekonomických předmětech slouží fiktivní firma.

6 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva STŘEDNÍ ŠKOLA Číslo oboru: Název oboru. Počet tříd v jednotlivých ročnících: KKOV I. II. III. IV. Denní studium: M/001 Strojírenství M/001 Technické lyceum M/003 Strojírenská technická administrativa M/01 Ekonomika a podnikání M/012 Výtvarné zpracování kovů CELKEM VYŠŠÍ STUDIUM Číslo oboru: Název oboru Počet tříd v jednotlivých ročnících povolení KKOV I. II. III N / 006 Počítačová podpora 2 2 v řízení podniku (dobíhající) N/07 Počítačová podpora 2 v řízení podniku CELKEM

7 Oddíl D : Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků, zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení žáci, celkový počet neomluvených hodin D2 : STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní studium Studijní obory SOŠ jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků 1.ročník ročník ročník ročník Celkem Ročník Prospěli s vyzname náním Prospěli Neprospěli Neklasifiko váno Celkový počet zamešk. hodin neoml. hodin Přerušení studia Předčasné ukončení vyloučení z prosp. dův. Celkem Z jiných dův. Oddíl D : Výsledky výchovy a vzdělávání D6 : VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Celkové hodnocení a klasifikace žáků Denní studium Počet tříd Počet žáků 1.ročník ročník ročník 2 30 celkem 6 94

8 Část III. Oddíl E : Výsledky maturitních zkoušek ( dle maturitního protokolu ) Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce Celkem Výsledky absolutorií Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní studium jiné formy studia Celkem Plnění učebních osnov a učebních plánů Výuka všech povolených a schválených oborů a zaměření probíhala dle platných učebních dokumentů, upravovaných dle potřeb sociálních partnerů v mezích kompetencí daných pedagogickou dokumentací a legislativou. Učební osnovy i učební plány pro školní rok 2008/2009 byly splněny beze zbytku.

9 Oddíl F : Přijímací řízení STŘEDNÍ ŠKOLA Obor 1.kolo - počet další kola počet CELKEM Kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých M/01 Strojírenství M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Technické lyceum M/012 Výtvarné zpracování kovů Celkem VYŠŠÍ ŠKOLA Obor 1.kolo počet další kola- počet Celkem počet Kód Název (forma) přihlášených zúčastněných přijatých přihlášených zúčastněných přijatých zúčastněných přijatých N/07 Počítačová podpora v řízení podniku ( denní )

10 Část IV. Celkový přehled personální situace ( uveden přepočtený počet) Oddíl H : Útvar Funkce střední škola VOŠ ředitel 0,925 0,075 zástupce ředitele 3,775 0,225 Pedag.pracovníci učitel 85,672 7,387 mistr odborného výcviku 0,00 0,00 vychovatel 0,00 0,00 Celkem 86,597 7,462 Nepedagogičtí pracovníci 26,134 1,529 Kvalifikovanost a aprobovanost Učitelé na SŠ Kvalifikovanost v % 94,68 Aprobovanost v % 95,63 Věkové složení pedagogických pracovníků Učitelé na SŠ Učitelé na VOŠ Věk Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 7,852 10,181 0,714 0, let 12,885 8,865 1,508 0,857 nad 50 let 22,331 15,618 2,711 0,584 Důchodci 4,334 4,531 0,136 0,666 Celkem 47,402 39,195 5,069 2,393

11 Oddíl I : Výkon státní správy Rada školy Školské rady zasedaly ve školním roce 2008/2009 dvakrát. Při zasedání rad probíhalo schvalování výroční zprávy za školní rok 2007/2008, schvalování zprávy o hospodaření, projednání koncepčních záměrů rozvoje školy, výsledky maturitních zkoušek, projednání vlastního hodnocení školy a zpráva o jednání AVOŠ. Na základě usnesení 876/05/R19 Rady jihomoravského kraje a v souladu s 167 odst. 4 zákona č. 561/2004Sb. proběhly ve dnech 29. a doplňovací volby do školské rady Střední průmyslové školy a školské rady Vyšší odborné školy technické. Každá školská rada má 6 členů (2 členy každé rady jmenoval zřizovatel školy, 2 členy volili pedagogičtí pracovníci školy, 2 členy volili zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků školy.) Složení školských rad: Rada Střední průmyslové školy: RNDr. Miloš Šifalda Ing. Jiří Štoudek Ing. Petr Plšek PhDr. Rostislava Hanušová PaedDr. Libor Havelka Věra Sedláčková Rada Vyšší odborné školy technické: PhDr. Jiřina Válková Jan Hájek Libor Zubíček Jakub Sochor Ing. Jaroslav Kotásek PaedDr. Libor Havelka

12 Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2008/2009 nebyla kontrola provedena. Oddíl K : Část V. Poradenské služby na školách SPŠ a VOŠ Údaje o pracovnících školy výchovný poradce školní metodik prevence Fyzický počet 1 kvalifikace, specializace FF UK-pedagog, psycholog dosažené vzdělání VŠ Mgr.,PhD. do 35 let věková struktura let nad 50 let důchodci úvazek školní psycholog 0,13 kvalifikace, specializace FF UK-pedagog, psycholog dosažené vzdělání VŠ Mgr.,PhD. do 35 let věková struktura let nad 50 let důchodci 0 0 0,13 0 školní spec.pedagog (*) *) zařazený podle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KÚ Jmk) Program (grant) Organizace poskytující grant Výše fin.částky (v Kč) Modernizace MPSV, ESF Finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese Zdroj Výše fin.částky (v Kč) žádný 0

13 Část VI. Další údaje o škole a/ Mimoškolní aktivity - na škole působí občanské Sdružení rodičů, které úzce spolupracuje s vedením školy při řešení otázek koncepce, hospodaření, řešení pedagogických problémů, mimoškolních činností apod. - škola má uzavřenou dohodu o vzájemné spolupráci s předním brněnským podnikem ABB EJF s r.o., TOS Kuřim a udržuje kontakty s desítkami výrobních a hospodářských organizací a společností, především z hlediska zajišťování odborných prací a exkurzí - ve školním roce 2008/2009 jsme pokračovali speciálním vydáním školního periodika SOKOLSKÁ PLUS SPECIÁL, které bylo zaměřeno hlavně na představení studijní nabídky školy a jejich sociálních partnerů. - na pravidelných setkáních škola udržuje kontakty s bývalými pracovníky školy i absolventy - škola spolupracuje se sdružením Liga vozíčkářů a žáci školy se každoročně podílí na organizaci akce Zasukované tkaničky Na všestranný rozvoj žáků má velký vliv i působení mimo výuku. Zde sehrávají významnou úlohu zájmové kroužky. Nejvíce rozšířené jsou kroužky sportovní a v poslední době stále častěji populárnější kroužky odborné a to v oblasti programování CNC strojů a kroužek automatizace. Sportovní kroužky, které úspěšně reprezentují školu: - fotbal - basketbal - volejbal - hokejbal - stolní tenis - házená Dále na škole působí kroužky vodní turistiky a florbalu. Ostatní kroužky : - kroužky programování CNC strojů rozšiřování dovedností v jedné z nosných činností školy - kroužek CAD systémů je určen převážně žákům 3.a 4.ročníků kroužek INTERNETU je určen všem studentům střední školy k rozšíření vědomostí

14 fotografický kroužek již tradičně získal řadu ocenění v soutěži Brněnské kolo, nejlepší práce se vystavují přímo ve výstavních vitrínách ve škole, případně se zakládají do školní kroniky. autoškola v průběhu studia mohou žáci získat řidičský průkaz na malý motocykl, motocykl a auto v neposlední řadě jsou důležité i kroužky doučovací zejména z MAT, MEC. kroužek Automatizace a robotiky pro žáky 3. a 4. ročníků Další aktivity: Konference SolidCam a konference SolidVision a VŠ a SŠ "Světlo v mýdle 2009" prezentace kovaných svítidel pomoc při XIII. Reprezentačním slévárenském plese Jarmark řemesel v Kuřimi - prezentace uměleckého oboru Praxe žáků 3. ročníku (kováři) v rakouském městečku Ybbsitz Světové technické fórum 46. Slévárenské dny (stánek, prezentace) mezinárodní setkání uměleckých kovářů - zámek v Brtnici Slévárenské sympozium v Bystřici nad Pernštejnem Hefaiston - mezinárodní přehlídka a soutěž kovářů a hradě Helfštýn Škola spolupracuje s obcí Těšany a je spoluorganizátorem akce Mladý těšanský kovář, což je akce, která je součástí Těšanských národopisných slavností a probíhá ve spolupráci s radnicí Těšany, Technickým muzeem Brno a školou. 40 žáků se zúčastnilo letního sportovního kurzu v Itálii Žáci absolvovali výběrový cyklistický kurz Škola zorganizovala pro žáky týdenní jazykový pobyt v Londýně a Holandsku V měsíci červnu byly pro žáky školy zorganizovány sportovní dny V oblasti kulturní měli žáci možnost navštívit již tradičně řadu filmových a divadelních představení a jiných kulturních akcí organizovaných školou mimo vyučování Žáci uměleckých oborů uspořádali již 7. ročník výstavy kovaných svítidel SVĚTLO V MÝDLE

15 b/ Účasti školy v soutěžích SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/ soutěž v 3D modelování v Hranicích na Moravě - 4. místo pro školu soutěž v 3D modelování v Hradci Králové - 1. místo v jednotlivcích, 2. místo v družstvech národní kolo světové soutěže "F1 ve školách" - 8. místo v republice Účast 24 studentů v celostátní soutěži "Dopady průmyslu na životní prostředí v regionu fa ABB AMAVET - čestné uznání z 18 zúčastněných SOČ - 4. a 5. místo v městském kole Robotchallenge - Vídeň mezinárodní soutěž 31. místo ze Eurobot starter - celostátní 2.,4.,5. a 8. místo z Fyzikální cirkus - celostátní místo z 24 a 1. a 2. místo z Istrobot - mezinárodní 14. místo z Fyzikální olympiáda - krajské kolo 20. místo z Fyzikální cirkus - celostátní místo - vozítko a 9. místo z 24 rakety, cena poroty za design Co víš o energetice 1. místo z Green Energy - solar race - krajské kolo 1. místo z 11 Matematická soutěž středních škol - celostátní kolo 2., 3. místo z 300 v každé kategorii Účast v mezinárodní soutěži "Klokan" zúčastněných Přebor Brna v nohejbalu - 2. místo Volejbal hoši - 2. místo v Brně, 2. místo v kraji Volejbal dívky - 4. místo v Brně Sálová kopaná - hoši 6. místo v Brně Nohebal trojic - 5. místo v Brně Šplh - celostátní kolo - 4. místo Silový čtyřboj - 5. místo krajské kolo. Plážový volejbal - hoši - 3. místo v Brně Konečné bodování brněnských středních škol ve školním roce 2008/ místo Konečné umístění chlapců 4. místo. A to vše bez vlastní tělocvičny! Účast v soutěži "Terezín" Účast v soutěži "Brněnské kolo" 32 žáků - 3. místo klavír, 3. místo kytara, ceny za užité umění, foto, čestná uznání za užité umění, foto a poezii. c/ Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy, občanská a zájmová sdružení ) - pro ZŠ organizujeme exkurze, informujeme žáky o možnostech studia - škola úzce spolupracuje se základními školami zejména v okolí své působnosti. Z těchto škol pak získáváme zájemce o studium na naší škole. V měsíci říjnu

16 probíhá na naší škole organizované setkání s výchovnými poradkyněmi ZŠ v rámci kraje, včetně dalších sociálních partnerů - spolupráce s VUT je rozsáhlá, zejména v předmětu KOM, AUT, CNC a dalších odborných předmětech - naše škola je členem několika asociací a společností a to jak vzdělávacích, tak profesních. : Vzdělávací asociace: Asociace středních průmyslových škol Asociace vyšších odborných škol Profesní asociace: Česko-moravská společnost pro automatizaci - úzká spolupráce s Úřadem práce na zvýšení počtu zájemců o studium strojírenských oborů a uplatnění absolventů i na dalším vzdělávání nezaměstnaných a pracovníků organizací - pracovní setkání s pracovníky Úřadů práce, zaměstnavatelské sféry a škol k uplatnění absolventů - úzká spolupráce se Svazem sléváren na koncepci slévárenských a technologických vzdělávacích programech d/ Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci: - aktivní účast na úspěšném veletrhu středních škol - účast na veletrzích škol v Břeclavi, Vyškově, Hodoníně, Znojmě a Třebíči - organizace soutěže ve volejbale ve spolupráci s AŠSK - spolupráce s Technickým muzeem a obcí Těšany - účast na veletrhu Gaudeamus e/ Spolupráce školy s výrobními podniky apod. Škola spolupracuje s předními brněnskými podniky a akciovými společnostmi. Studenti se seznamují s budoucími pracovišti formou exkurzí a škola napomáhá podnikům při vyhledávání schopných budoucích pracovníků. Mezi tradiční partnerské společnosti se řadí ABB, Alstom Power, Šmeral, Zetor, TOS Kuřim, Honeywell, Siemens, DI Internacional, AB Komponenty, Slévárna Heunisch a Kovoprojekta. Spolupráce s výrobními podniky probíhala na mnoha úrovních, z nichž nejvýznamnějšími je zajištění praxí žáků 3. ročníků SPŠS a VOŠT a spolupráce při zajišťování odborných exkurzích. Nejvýznamnější exkurze byly do podniků Alstom Power, Poclain Hydraulics, JE Dukovany, Dalešice a další. Praxe žáků 3. ročníků SPŠ byla v souladu s učebními plány a největšími partnery při zajišťování praxí byly ALSTOM POWER Brno, ABB EJF s.r.o., AHOLD, APOS Blansko, BMT Brno, Brilant a.s., České dráhy, Delong instrument a.s., Hošek Motors, IMOS Brno, InfoTel, Invesys systems, JME a.s., Kovoment, Metal Progres a.s., Strojprojekt, Teplárny Brno, Zetor Brno a velké množství dalších menších firem a podniků..

17 f/ Vzdělávání dospělých Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků SPŠ a VOŠ (včetně řídících pracovníků školy) Typ kurzu/školení Počet zúčastněných Výpočetní techniky 8 Pedagogická školení a kurzy 6 Kurz konstruování v CAD a SolidWorks 5 Jiné odborné kurzy 22 Ekonomické, účetní, personalistika 18 celkem 59 Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání délka počet Konference " Uplatnění absolventů SOŠ " 7 hodin 69 Uspořádání Mezinárodní konference FORMY BRNO hodin 94 - uspořádání mezinárodní konference Formy Brno 2008 pro pracovníky hospodářské sféry, odborné učitele i studenty (94 účastníků), semináře pro studenty Formy se zúčastnilo přes 73 osob - odborná konference AUTOMATIZACE 2008, délka 5 hodin, 46 účastníků - škola, jako akreditované pracoviště, provádí testování počítačové gramotnosti v rámci projektu ECDL - zajištění kurzu pro ÚP Brno-město, 2x seřizovač víceosých CNC strojů a 1x obsluha CNC strojů celkový počet uchazečů 19 - třídenní mezinárodní konference SolidWorks 2008 ve spolupráci s firmou SolidVision s.r.o., počet účastníků 58

18 Část VII. Zhodnocení a závěr Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 plní funkci víceúčelové vzdělávací instituce poskytující sekundární a terciální vzdělávání v denní formě. Nosnými obory se opět stávají obor Strojírenství s několika zaměřeními, Technické lyceum a Umělecké zpracování kovů a drahých kamenů. Větší pozornost si vyžádá do budoucna postsekundární vzdělávání navazující na vzdělání středoškolské. Zájem v posledních letech přesahuje kapacitní možnosti školy. Škola je v současné době jednou z největších středních škol poskytujících technické vzdělávání v republice. Jde hlavně o počet maturujících žáků ročně v technických oborech. Výuka je zajišťována především erudovanými interními učiteli s určitým podílem externích učitelů. Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a přijímáním kvalifikovaných absolventů se oproti minulému období zvýšila aprobovanost učitelů, která je v současnosti přibližně na 98 %. Při tvorbě školních vzdělávacích programů, zajišťování praxí a exkurzí škola úzce spolupracuje s předními brněnskými podniky a společnostmi, úřady práce, obchodní a hospodářskou komorou i státní správou. Účinná spolupráce je navazována především s transformovanými výrobními organizacemi se zahraniční účastí, kde převažuje vysoká úroveň technologií. V uplynulém školním roce byl realizován projekt Modernizace techniky pro výuku odborných předmětů, který byl financován z prostředků ESF. Jednalo se o částku přibližně 7 mil. korun, za kterou bylo pořízeno 10 CNC školních obráběcích strojů, jedna 3D tiskárna a modernizovány laboratoře strojního měření, elektrotechniky a automatizace. Tato modernizace kvalitativně posunula výuku odborných předmětů na moderní technologickou úroveň. Komplexně byla provedena rekonstrukce jedné ze strojních laboratoří (nová podlaha, elektrorozvody a osvětlení) kde jsou umístěny výše uvedené CNC stroje. Do této učebny byla pořízena počítačová technika pro doplnění výuky. Touto opravou jsme získali další počítačovou učebnu využitelnou nejen pro výuku programování CNC. Ze tří největších učeben byly opravami a modernizací a vybavením didaktickou technikou vytvořeny specializované učebny a to pro předmětovou sekci CJL, pro předmětovou sekci STT a sekci SPS. Od září 2008 probíhala výuka prvních ročníků podle nových vzdělávacích programů ŠVP. V souvislosti s touto změnou Byla provedena změna organizační struktury školy, která by měla více odrážet specifika nových vzdělávacích programů. Tyto vzdělávací programy a organizační struktura budou vyhodnoceny po dvouletém cyklu v měsíci červnu 2010.

19 Pro příští školní rok je nutné se zaměřit na ověřování školních vzdělávacích programů, zavádění nových metod do výuky a v neposlední řadě na efektivnější využívání informačních technologií jak v řízení a organizaci chodu školy, tak i ve výuce. Z pohledu oprav je třeba zahájit opravy vlhkého suterénu a další laboratoře praktických cvičení. V Brně dne 8. října 2009 Ing. Ladislav Němec ředitel školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne předseda školské rady SPŠ a VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr. Miloš Pártl 1. 10. 2012 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 byla

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

za školní rok 2003/2004

za školní rok 2003/2004 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 dle 17 e) odst. 2,3 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Střední odborné učiliště,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více