ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ Zpracovala: Mgr. Jana Manová Č.j.:171/013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov, okres Blansko adresa školy Šebetov č. 118 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel:mgr. Jana kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Obec Šebetov adresa zřizovatele Šebetov č. 108 kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Základní škola 60 Školní družina základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna MŠ x x x Školní jídelna ZŠ x x x Komentář: Ve školním roce 2012/2013 jsme byli školou podlimitní. Zastupitelstvo obce schválilo škole výjimku z počtu žáků. Škola nemá svoji jídelnu, žáci se stravují v MŠ. ŠD se nachází na odloučeném pracovišti (celé 1. patro MŠ, Šebetov č. 108). 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Učebny 2, herna pro ŠD 1 Odborné pracovny, knihovna, multimediální Knihovna ano učebna multimediální učebny 2 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Žáci využívají zahradu i hřiště k odpočinku a pohybu o velké přestávce. Stránka 2 z 17

3 Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj Využití tělocvičny, malého školního hřiště a velkého hřiště v parku. Využití školního pozemku při setbě, pěstování okrasných rostlin a sázení přísad v hodinách Pč, přírodovědném kroužku. Výškově stavitelný, odpovídá hygienickým normám. Zakoupeny nové pomůcky do Prv, AJ, knihy do žákovské knihovny PL i učebnice byly žákům poskytnuty zdarma, obsahují doložku MŠMT ČR. V učebnách jsou keramické tabule pro popis fixem vhodné pro alergiky 10 PC žákovských, 1 PC v ředitelně, 3 notebooky pro pedagogy, výukový software Terasoft, Silcom, DVD, video, televize, kopírka, tiskárna barevná i černobílá, scanner, digitální fotoaparáty a kamera, interaktivní tabule Q Benq, Smart Board, radiomagnetofon, 4 staré PC- ŠD Škola v letošním roce pořídila ze získaných finančních prostředků na šk. plese další IT Smart Board. Komentář: Škola se zapojila do projektu EU Peníze školám, vytvořila projekt Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, v jehož rámci se vytvářejí inovativní učební materiály, vzdělávají se pedagogové. Projekt č. CZ.1.07./1.4.00/ končí k Celkem bylo vytvořeno 120 DUM pro výuku Aj, M, Inf a 72 vzdělávacích materiálů pro rozvoj čtenářské gramotnosti v Jč, Pří a VL. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Ing. Miroslav Ožvoldík zástupce rodičů, Bc. Kamila zástupce pg, Ivanka Hachlerová zástupce zřizovatele 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace - Zaměření - Kontakt - 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Č.j / až 5. ročník 3 Přehled pracovníků školy Stránka 3 z 17

4 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 4 Počet učitelů ZŠ 3 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace Mgr. Jana ředitelka, uč. 1,00 nad 31 VŠ Učit. 1. stupeň, spec.tv Petra Lepková učitelka 0,86 nad 25 SŠ vychovatelství Bc. Kamila učitelka 0,31 nad 2 VŠ MŠ Bc. Kamila vychovatelka 0,58 nad 2 SŠ, VŠ Vychovatelství, předškolní výchova Komentář: Z důvodu nízkého počtu žáků a šetření finančních prostředků dochází ke spojování tříd v některých hodinách. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 1. stupně 50 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Komentář: Paní učitelka přijata ke studiu na PF. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Školnice, uklizečka 0,95 SOU 1 Mzdy SSŠ Brno, Smlouva o pracovní činnosti Účetnictví Dohoda o práci 1 Správa počítačové sítě Dohoda o práci Komentář: Mzdy zpracovává paní Jarmila Klimešová, vedoucí účtárny ve Středisku zařízení služeb školám Brno, pobočka Blansko, nám. Svobody 2. Od účetnictví školy zpracovává Bc. Martina Šumberová Stránka 4 z 17

5 Správu počítačové sítě zajišťuje p. František Komínek. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář: K udělen dodatečný odklad 1 žákovi. Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2013/2014 proběhl dne Do 1. ročníku nastoupí 3 žáci. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 x soukromá gymnázia 0 x církevní gymnázia 0 x e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku x 5. ročník ukončil 1 žák (dívka) Komentář: Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium vykonala a byla přijata 1 dívka. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I. /1.ročník ročník/ II. /3.ročník ročník ročník/ Celkem Stránka 5 z 17

6 Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň Komentář: Všichni žáci postupují do dalšího ročníku. Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I./1.ročník/ I./2.ročník/ II./3.ročník/ II./4.ročník/ II/5.ročník/ Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň 1. stupeň celkem Komentář: Žádný snížený stupeň z chování a žádné neomluvené hodiny. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň celkem Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení - - Komentář: V současné době nemáme ve škole žádného integrovaného žáka. Stránka 6 z 17

7 5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Zvolen dobře Individuální přístup, úlevy v ČJ, AJ, jiné hodnocení, dyslektický kroužek Individuální přístup, zájmová činnost, soutěže Vypracován, dodržováno ŽK, týdenní plány, pohovory s rodiči-třídní schůzky, osobní konzultace, webové stránky Nemáme šk. psychologa, spolupracujeme s PPP Vyškov (pobočka Boskovice) a Brno, řídíme se doporučeními PPP MPP Krizový plán proti šikaně Přátelské, rodinného typu Ano/průběžné sledování a sebehodnocení, ankety, dotazníky a jejich vyhodnocování/, otevřená komunikace s rodiči. Hodnocení Minimálního preventivního programu Během celého školního roku se škola snažila vytvořit takové podmínky, aby zvyšovala odolnost žáků vůči sociálně patologickým vlivům, podporovala jejich zdraví a zájem o zdravý životní styl a nabízela hodnotné volnočasové aktivity. V rámci výuky připadá hlavní úkol v této oblasti zejména učitelům v přírodovědě, prvouce, tělesné výchově. Výskyt sociálně patologických jevů ve šk. roce 2012/2013 ano ne věk celkem případů návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření ne 0 záškoláctví ne 0 šikana ano 8, 9 2,1 gambling ne 0 kriminalita ano ne 9 1 rasismus ne 7, 9 1, 1 jiné ne 0 uveďte v % Stránka 7 z 17

8 V průběhu roku se řešily případy nevhodného chování, vulgární vyjadřování, poznámky s rasistickým podtextem, pokus o vyčlenění z kolektivu, v jednom případě fyzické napadení a krádež telefonu. Na drobné prohřešky dětí bylo okamžitě reagováno formou rozhovoru, modelových situací. Fyzické napadení bylo řešeno společně s ředitelkou školy, třídní vyučující a zákonným zástupcem. Odcizení telefonu ve ŠD řešeno ve spolupráci se žákovským parlamentem, vychovatelkou a ŘŠ. Krádež telefonu nebyla prokazatelně objasněna, a proto se podílel celý kolektiv na nápravě. Nejvíce prostoru bylo věnováno prevenci šikany. Potěšující je, že se nevyskytl žádný případ kouření ani záškoláctví, což svědčí o správně nastaveném plánu MPP. Předcházet problémům je vždy jednodušší, než je potom složitě řešit. Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků Ano, dodržováno. Ano, bylo dodržováno. Ano, bylo respektováno Ano, bylo respektováno Ano, bylo respektováno Nadstandartní vybavení Odpovídající Ve vysoké míře využíváno Na dobré úrovni Ano, přiměřeně sledováno Ano, pomoc a spolupráce žákovského parlamentu Etická výchova Kulturní a sportovní akce pořádané školou, na kterých se podíleli sami žáci. Školní časopis Školák, zájmová činnost Ano, pravidelná a konkrétní práce s chybou, projektové práce krátkodobé, celoškolní dlouhodobé. Ano, na vyhovující úrovni. Na dobré úrovni. Ano, průběžně sledováno a ověřováno hospitací ŘŠ Tělovýchovné chvilky, písnička, koberec, didaktické hry, možnost výběru činnosti Stránka 8 z 17

9 forma kladení otázek Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků aj. Důraz na otevřenou otázku Ano, ve většině případů jsou žáci velmi aktivní, do školy se těší. Kladen důraz na propojení s praxí /projekty, ankety, dotazníky, domácí úkoly, zkoumání a pátrání, sběr materiálů, hra na obchod, porovnávání, výroba časopisu, výtvarné a literární zpracování aj./ Ano Důraz na pozitivní motivaci Ano, možnost opravy Ano Přátelské, většinou pozitivní Ano, většinou až na výjimky Schránka důvěry, školní žákovský parlament, sebehodnocení a sebereflexe, hodnocení pedagogů, webové stránky. Ano, spolupráce se Sociálními službami v Šebetově, etická výchova, týmová spolupráce napříč ročníky Ano, ověřováno při hospitaci ŘŠ, kulturní a jiná vystoupení, spolupráce s místní knihovnou, vlastní powerpointové prezentace s komentářem, propagace a prodej vlastních výrobků samotnými žáky, literární soutěže a vlastní tvorba žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků Ano, s důrazem na citlivé sdělení ano Ano, pravidelně Stránka 9 z 17

10 ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Ano, spojeno s pochvalou, či drobným dárkem Ano, vždy. ano ano 6. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy. Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok 2012/2013 Vynaložené finanční prostředky za kalendářní rok 2012: ,-Kč a z této částky bylo z prostředků EU čerpáno a vynaloženo ,-Kč. 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Seminář pro ředitele škol b) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Specializovaná činnost v oblasti prevence b) Specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy Pracovník Termín studia Instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) Brno, Hybešova Název akce Školení vedoucích pracovníků BOZP a PO zařízení Akreditace MŠMT ČR,č.j / Brno Podpora integrace nově vytvořených materiálů do výuky AJ v ročníku ZŠ Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ Boskovice Seminář pro metodiky prevence Lepková Lepková Blansko Školení Boxed Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Rozmanitost přírody Č.j. MSMT 39381/ Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ rozvoj přírodních věd Financování 600,-Kč 0,-Kč 0,-Kč 500,-Kč 3.335,-Kč Stránka 10 z 17

11 Č.j. MSMT 5509/ c) Specializovaná činnost v oblasti matematiky Lepková Školení Boxed Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ rozvoj matematické gramotnosti Č.j. MSMT 5509/ ,-Kč Brno Tablet jako pomocník učitele Č.j. MSMT 6235/ ,-Kč Blansko Základy práce s fotografií včetně terminologie a zásad Č.j / ,-Kč a) Specializovaná činnost v oblasti ICT Blansko Brno Rozšířené základy práce s fotografií Č.j / Pokročilá úroveň práce s fotografií Č.j. MSMT 27625/ ,-Kč 0,-Kč Metodika výuky tématu digitální fotografie Č.j. MSMT 27625/ ,-Kč 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 1.4 Samostudium Celkem Lepková 1x týdně 2 hodiny 16 vzdělávacích akcí NIDV Hybešova Brno Kurs anglického jazyka pro pokročilé Č.j / ,-Kč Sebevzdělávání v oblasti ICT a jazyků, pravidelné sledování a studium časopisů o školství (Učitelské noviny, Školství, Řízení školy, ), novinky v oborech, aj. Údaje o zapojení školy do : rozvojových programů mezinárodních programů ne Škola v lese, les ve škole Stránka 11 z 17

12 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů OÚ Šebetov, MŠ Šebetov, ZŠ Vanovice, ZŠ Knínice, ZŠ Velké Opatovice, Sociální služby Šebetov, spolky TJ Sokol a SDH Šebetov, PPP Vyškov a Brno, DDM Boskovice, místní podnikatelé, MAS Boskovicko/ sdružení pro obnovu venkova/, Zdravotnická škola Brno, Knihovna Šebetov, Významné akce školy Rada školy. Oslava výročí 100 let od založení školy v Šebetově a vydání 1. Almanachu k 100. výročí školy Dokončení projektu EU Peníze do škol /číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ / k Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi (Vypuštěno 303 balónků) XI. Školní ples Školní výlet zámek Draxmoor, Šiklův mlýn- Westernové městečko Koncert Petra Bendeho v naší škole Ostatní akce školy Drakiáda společně s MŠ, opékání Dopravní hřiště Blansko Lampionový průvod Mikulášské strašení Těšíme se do školy (Předškoláci) Muzeum Boskovice, jarmark Beseda s občany, vystoupení Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost Dětský karneval se ŠD DYS-KO-HRY Boskovice Stránka 12 z 17

13 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Vítání občánků na OÚ v Šebetově Nemocnice zvířátek (Vyšší odborná zdravotnická škola) a Muzeum hraček v Brně Vystoupení ke Dni matek v KD Slavnost Slabikáře, rozloučení s Terezkou Společné čtení v knihovně, noční stezka odvahy a spaní v tělocvičně Den Policie v Boskovicích Beseda Sedni si ke mně blíž a práce v dílničkách s PL (Liga vozíčkářů) Beseda s Policií Boskovice Beseda o zdraví a jeho ochraně s pí Hachlerovou s praktickým nácvikem ustřižení mašličky Sportovní odpoledne s rodiči (Turnaj v přehazované) Beseda s MUDr. Paděrovou Péče o zuby Najdi si svůj červený kontejner, Brno (akce Asekol- Reyklohraní) Zasazení červeného javoru před školou u příležitosti výročí 100 let školy, vysázení tújí a tisů podél plotu před školou (říjen 2012) Výukový program Dravci ZŠ Knínice, Celoroční projekt Recyklohraní Beseda Tonda obal na cestách třídění a recyklace odpadů (Ekokom) Den Země s podtitulem Příroda všemi smysly společně se ZŠ ve Vanovicích Sběr tužkových baterií a starého papíru formou soutěže Stránka 13 z 17

14 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Výtvarná soutěž My a Vy (Sociální služby Šebetov) vyhodnocení soutěže, vernisáž prací Výtvarná soutěž ZOO Hravě žij zdravě /internetová soutěž o výživě/, od Soutěž Modelka roku Zimní olympiáda Matematický týden Klokánek Matematická mezinárodní soutěž Cvrček kolo Počet zúčastněných 16 žáků Odesláno 10 nejlepších prací 16 žáků Žákyně 5. ročníku T. Kejíková Účastnilo se 11 děvčat 2. kolo 3. kolo 2. místo 1. N. Cápalová 2. L. Minxová 3. O. Jekl 230 bodů 1. T. Kejíková 2. Ožvoldíková 3. L.Minxová A.Tesařová L. Minxová, R. Cápal 2. V. Feilhauerová, Kejíková 3. D. Rosenbergová, Odehnal M.Jašková, D. Stloukal, J.Odehnal. 2. Ožvoldíková, L.Minxová, Kučerová 3. V. Feilhauerová,T.Kejíková R. Cápal 2. J. Odehnal 3. L. Minxová Matematická mezinárodní soutěž Klokan Recitační soutěž Dívky se neumístily. 16 Kategorie I. II. 1. A. Ožvoldíková A. Banya 2. N. Cápalová, D. Stloukal 3. V. Feilhauerová A. Tesařová 6 Ocenění celého týmu soutěžících: DYS-KO-HRY Boskovice Jeklovi, Cápalovi, Kučerová, Minxová Výtvarná soutěž Příroda 16 Nejlepší obrázky: všemi smysly kresba na + žáci Vanovic T.Jekl, N. Cápalová, D. Rosenbergová chodníku Soutěž ve sběru 16 Nejvíce odevzdali: elektrospotřebičů Ožvoldíková, Stloukal, Tesařová Výtvarná soutěž 16 1.Ožvoldíková Jak sportuji já Cápalová 3.Rosenbergová EKO pohádka výtvarná Kejíková Neumístili se Stránka 14 z 17

15 soutěž EKO pohádka literární soutěž,vyprávění Okresní výtvarná soutěž pro žáky 1. Ročníků téma V hodině Tv Soutěž ve sběru starého papíru Výtvarná soutěž Skrvrny a skvrnky Dopravní soutěž jízda zručnosti na kole teoretické znalosti Cápalová 3. Banya Alex Rosenberová 2. Odehnal 3. Ožvoldíkováx 5 Nicol Cápalová 1. místo v ZŠ Šebetov 3. místo v rámci okresu 14 Nejlepší: Ožvoldíková 909,4 kg, Stloukal 440 kg, Odehnal 386 kg Rosenberová 2. Stloukall 3. Jekl O., Odehnal 16 + žáci Vanovic 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Zimní olympiáda Okresní atletická olympiáda 1. ročníků, Velké Opatovice Královna švihadla Soutěž ve šplhu O nejrychlejší opičku Atletická olympiáda Nejlepší v disciplínách Branný závod společně se ZŠ Vanovice Sportovní hry, přehazovaná s rodiči Počet žáků Umístění 15 Kategorie I. II. 1. L. Minxová R. Cápal 2. V. Feilhauerová T.Kejíková 3. D. Rosenbergová J.Odehnal. 4 Nejúspěšnější: Denisa Rosenbergová Skok z místa- 4.místo, 150 cm 10. místo v pořadí škol Kučerová 2. Stloukal 3. Banya Alex 14 Nejlepší: Kučerová Vendulka 3,30s 15 Sportovcem roku se stal Jan Odehnal 75 bodů Běh 50 m 7,76 s Odehnal Skok z místa cm Odehnal Vytrval. běh 2910 m Minxová 16 Nejúspěšnější hlídka z obou škol: Robin Cápal, Teodor Jekl 27 Celkový počet soutěží ve školním roce: 30 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 242 Stránka 15 z 17

16 Komentář: V letošním školním roce byly žákům nabídnuty zájmové kroužky: - Keramický - Syntetický - Dyslektický - Přírodovědný - Fj - Taneční, břišní tance Provoz školní družiny probíhal jako v předchozích letech. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 ČŠI školu nenavštívila. 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012, viz příloha Výroční zprávy o hospodaření za rok Závěr Škola ve spolupráci s Radou školy a zřizovatelem důstojně oslavila 100. výročí od založení školy v Šebetově, a proto také roční plán činnosti nesl název Škola v naší obci včera a dnes a tematicky prolínal všemi předměty. K prohloubení spolupráce s rodiči přispěly společné sportovní aktivity a velmi sledovaná celoroční soutěž žáků. Jako jedna z mála škol jsme se zapojily do projektu EU Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v třídě ZŠ. Při ověřování těchto materiálů v praxi jsme získali velmi kvalitní didaktické pomůcky pro výuku angličtiny zdarma. Dále naše škola podala žádost a získala dotaci na IT Smard Board (zvýhodněnou cenu). Bezplatnou účastí v projektu Fotoškola jsme získali pro školu digitální fotoaparát. Při celostátním testování žáků 5. ročníků naše škola dopadla následovně: Český jazyk 87%, anglický jazyk 86%, v matematice 67%. Škola splňuje podmínky pro výchovu a vzdělávání. Pracujeme se žáky talentovanými i méně nadanými. Naší snahou je poskytovat služby v oblasti výuky a vzdělávání žáků v rámci rovného přístupu ve vzdělávání prostřednictvím nových metod a soustavným zkvalitňováním a zefektivňováním výuky. Příloha: Výroční zpráva o hospodaření Zprávu vypracovala: Mgr. Jana Zpráva projednána na pedagogické radě dne: Zpráva projednána a schválena na jednání školské rady dne : Stránka 16 z 17

17 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Obsah výroční zprávy ZŠ Šebetov za rok 2012 (dle zák. č. 564/1990 Sb., 17e ve znění pozdějších platných předpisů) Celkové příjmy Státní dotace /MŠMT/ Provozní dotace /obec/ Tržby Úroky Fond odměn Výdaje celkem Náklady na mzdy pracovníků z toho obec Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění Odvody do FKSP Jiné ostatní náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby ,53 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 714,02 Kč 33,51 Kč ,00 Kč ,43 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 768,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,00 Kč 8 121,40 Kč 4 687,00 Kč ,83 Kč Hospodářský výsledek za rok ,10 Kč Rozdělení HV schválilo OZ na 6. zasedání dne usnesením č. 8/6 následovně: Rezervní fond Fond odměn ,10 Kč ,00 Kč Dne Mgr. Jana ředitelka školy Stránka 17 z 17

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Útvina, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ a MŠ Útvina školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153 právní forma IČO 60610751 IZO 000 000 000

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary. Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva školní rok 2006/2007 adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2016/2017 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 2012 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok 1. Základní údaje Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015 2016 1.1 zřizovatel název zřizovatele Obec Habrovany adresa zřizovatele Habrovany 345

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více