ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ Zpracovala: Mgr. Jana Manová Č.j.:171/013.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov, okres Blansko adresa školy Šebetov č. 118 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel:mgr. Jana kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Obec Šebetov adresa zřizovatele Šebetov č. 108 kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Základní škola 60 Školní družina základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna MŠ x x x Školní jídelna ZŠ x x x Komentář: Ve školním roce 2012/2013 jsme byli školou podlimitní. Zastupitelstvo obce schválilo škole výjimku z počtu žáků. Škola nemá svoji jídelnu, žáci se stravují v MŠ. ŠD se nachází na odloučeném pracovišti (celé 1. patro MŠ, Šebetov č. 108). 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Učebny 2, herna pro ŠD 1 Odborné pracovny, knihovna, multimediální Knihovna ano učebna multimediální učebny 2 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Žáci využívají zahradu i hřiště k odpočinku a pohybu o velké přestávce. Stránka 2 z 17

3 Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj Využití tělocvičny, malého školního hřiště a velkého hřiště v parku. Využití školního pozemku při setbě, pěstování okrasných rostlin a sázení přísad v hodinách Pč, přírodovědném kroužku. Výškově stavitelný, odpovídá hygienickým normám. Zakoupeny nové pomůcky do Prv, AJ, knihy do žákovské knihovny PL i učebnice byly žákům poskytnuty zdarma, obsahují doložku MŠMT ČR. V učebnách jsou keramické tabule pro popis fixem vhodné pro alergiky 10 PC žákovských, 1 PC v ředitelně, 3 notebooky pro pedagogy, výukový software Terasoft, Silcom, DVD, video, televize, kopírka, tiskárna barevná i černobílá, scanner, digitální fotoaparáty a kamera, interaktivní tabule Q Benq, Smart Board, radiomagnetofon, 4 staré PC- ŠD Škola v letošním roce pořídila ze získaných finančních prostředků na šk. plese další IT Smart Board. Komentář: Škola se zapojila do projektu EU Peníze školám, vytvořila projekt Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, v jehož rámci se vytvářejí inovativní učební materiály, vzdělávají se pedagogové. Projekt č. CZ.1.07./1.4.00/ končí k Celkem bylo vytvořeno 120 DUM pro výuku Aj, M, Inf a 72 vzdělávacích materiálů pro rozvoj čtenářské gramotnosti v Jč, Pří a VL. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Ing. Miroslav Ožvoldík zástupce rodičů, Bc. Kamila zástupce pg, Ivanka Hachlerová zástupce zřizovatele 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace - Zaměření - Kontakt - 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Č.j / až 5. ročník 3 Přehled pracovníků školy Stránka 3 z 17

4 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 4 Počet učitelů ZŠ 3 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace Mgr. Jana ředitelka, uč. 1,00 nad 31 VŠ Učit. 1. stupeň, spec.tv Petra Lepková učitelka 0,86 nad 25 SŠ vychovatelství Bc. Kamila učitelka 0,31 nad 2 VŠ MŠ Bc. Kamila vychovatelka 0,58 nad 2 SŠ, VŠ Vychovatelství, předškolní výchova Komentář: Z důvodu nízkého počtu žáků a šetření finančních prostředků dochází ke spojování tříd v některých hodinách. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 1. stupně 50 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Komentář: Paní učitelka přijata ke studiu na PF. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Školnice, uklizečka 0,95 SOU 1 Mzdy SSŠ Brno, Smlouva o pracovní činnosti Účetnictví Dohoda o práci 1 Správa počítačové sítě Dohoda o práci Komentář: Mzdy zpracovává paní Jarmila Klimešová, vedoucí účtárny ve Středisku zařízení služeb školám Brno, pobočka Blansko, nám. Svobody 2. Od účetnictví školy zpracovává Bc. Martina Šumberová Stránka 4 z 17

5 Správu počítačové sítě zajišťuje p. František Komínek. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář: K udělen dodatečný odklad 1 žákovi. Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2013/2014 proběhl dne Do 1. ročníku nastoupí 3 žáci. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 x soukromá gymnázia 0 x církevní gymnázia 0 x e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku x 5. ročník ukončil 1 žák (dívka) Komentář: Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium vykonala a byla přijata 1 dívka. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I. /1.ročník ročník/ II. /3.ročník ročník ročník/ Celkem Stránka 5 z 17

6 Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň Komentář: Všichni žáci postupují do dalšího ročníku. Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I./1.ročník/ I./2.ročník/ II./3.ročník/ II./4.ročník/ II/5.ročník/ Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň 1. stupeň celkem Komentář: Žádný snížený stupeň z chování a žádné neomluvené hodiny. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň celkem Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení - - Komentář: V současné době nemáme ve škole žádného integrovaného žáka. Stránka 6 z 17

7 5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Zvolen dobře Individuální přístup, úlevy v ČJ, AJ, jiné hodnocení, dyslektický kroužek Individuální přístup, zájmová činnost, soutěže Vypracován, dodržováno ŽK, týdenní plány, pohovory s rodiči-třídní schůzky, osobní konzultace, webové stránky Nemáme šk. psychologa, spolupracujeme s PPP Vyškov (pobočka Boskovice) a Brno, řídíme se doporučeními PPP MPP Krizový plán proti šikaně Přátelské, rodinného typu Ano/průběžné sledování a sebehodnocení, ankety, dotazníky a jejich vyhodnocování/, otevřená komunikace s rodiči. Hodnocení Minimálního preventivního programu Během celého školního roku se škola snažila vytvořit takové podmínky, aby zvyšovala odolnost žáků vůči sociálně patologickým vlivům, podporovala jejich zdraví a zájem o zdravý životní styl a nabízela hodnotné volnočasové aktivity. V rámci výuky připadá hlavní úkol v této oblasti zejména učitelům v přírodovědě, prvouce, tělesné výchově. Výskyt sociálně patologických jevů ve šk. roce 2012/2013 ano ne věk celkem případů návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření ne 0 záškoláctví ne 0 šikana ano 8, 9 2,1 gambling ne 0 kriminalita ano ne 9 1 rasismus ne 7, 9 1, 1 jiné ne 0 uveďte v % Stránka 7 z 17

8 V průběhu roku se řešily případy nevhodného chování, vulgární vyjadřování, poznámky s rasistickým podtextem, pokus o vyčlenění z kolektivu, v jednom případě fyzické napadení a krádež telefonu. Na drobné prohřešky dětí bylo okamžitě reagováno formou rozhovoru, modelových situací. Fyzické napadení bylo řešeno společně s ředitelkou školy, třídní vyučující a zákonným zástupcem. Odcizení telefonu ve ŠD řešeno ve spolupráci se žákovským parlamentem, vychovatelkou a ŘŠ. Krádež telefonu nebyla prokazatelně objasněna, a proto se podílel celý kolektiv na nápravě. Nejvíce prostoru bylo věnováno prevenci šikany. Potěšující je, že se nevyskytl žádný případ kouření ani záškoláctví, což svědčí o správně nastaveném plánu MPP. Předcházet problémům je vždy jednodušší, než je potom složitě řešit. Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků Ano, dodržováno. Ano, bylo dodržováno. Ano, bylo respektováno Ano, bylo respektováno Ano, bylo respektováno Nadstandartní vybavení Odpovídající Ve vysoké míře využíváno Na dobré úrovni Ano, přiměřeně sledováno Ano, pomoc a spolupráce žákovského parlamentu Etická výchova Kulturní a sportovní akce pořádané školou, na kterých se podíleli sami žáci. Školní časopis Školák, zájmová činnost Ano, pravidelná a konkrétní práce s chybou, projektové práce krátkodobé, celoškolní dlouhodobé. Ano, na vyhovující úrovni. Na dobré úrovni. Ano, průběžně sledováno a ověřováno hospitací ŘŠ Tělovýchovné chvilky, písnička, koberec, didaktické hry, možnost výběru činnosti Stránka 8 z 17

9 forma kladení otázek Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků aj. Důraz na otevřenou otázku Ano, ve většině případů jsou žáci velmi aktivní, do školy se těší. Kladen důraz na propojení s praxí /projekty, ankety, dotazníky, domácí úkoly, zkoumání a pátrání, sběr materiálů, hra na obchod, porovnávání, výroba časopisu, výtvarné a literární zpracování aj./ Ano Důraz na pozitivní motivaci Ano, možnost opravy Ano Přátelské, většinou pozitivní Ano, většinou až na výjimky Schránka důvěry, školní žákovský parlament, sebehodnocení a sebereflexe, hodnocení pedagogů, webové stránky. Ano, spolupráce se Sociálními službami v Šebetově, etická výchova, týmová spolupráce napříč ročníky Ano, ověřováno při hospitaci ŘŠ, kulturní a jiná vystoupení, spolupráce s místní knihovnou, vlastní powerpointové prezentace s komentářem, propagace a prodej vlastních výrobků samotnými žáky, literární soutěže a vlastní tvorba žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků Ano, s důrazem na citlivé sdělení ano Ano, pravidelně Stránka 9 z 17

10 ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Ano, spojeno s pochvalou, či drobným dárkem Ano, vždy. ano ano 6. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy. Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok 2012/2013 Vynaložené finanční prostředky za kalendářní rok 2012: ,-Kč a z této částky bylo z prostředků EU čerpáno a vynaloženo ,-Kč. 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Seminář pro ředitele škol b) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Specializovaná činnost v oblasti prevence b) Specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy Pracovník Termín studia Instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) Brno, Hybešova Název akce Školení vedoucích pracovníků BOZP a PO zařízení Akreditace MŠMT ČR,č.j / Brno Podpora integrace nově vytvořených materiálů do výuky AJ v ročníku ZŠ Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ Boskovice Seminář pro metodiky prevence Lepková Lepková Blansko Školení Boxed Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Rozmanitost přírody Č.j. MSMT 39381/ Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ rozvoj přírodních věd Financování 600,-Kč 0,-Kč 0,-Kč 500,-Kč 3.335,-Kč Stránka 10 z 17

11 Č.j. MSMT 5509/ c) Specializovaná činnost v oblasti matematiky Lepková Školení Boxed Zpracování sad vzdělávacích materiálů pro ZŠ rozvoj matematické gramotnosti Č.j. MSMT 5509/ ,-Kč Brno Tablet jako pomocník učitele Č.j. MSMT 6235/ ,-Kč Blansko Základy práce s fotografií včetně terminologie a zásad Č.j / ,-Kč a) Specializovaná činnost v oblasti ICT Blansko Brno Rozšířené základy práce s fotografií Č.j / Pokročilá úroveň práce s fotografií Č.j. MSMT 27625/ ,-Kč 0,-Kč Metodika výuky tématu digitální fotografie Č.j. MSMT 27625/ ,-Kč 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 1.4 Samostudium Celkem Lepková 1x týdně 2 hodiny 16 vzdělávacích akcí NIDV Hybešova Brno Kurs anglického jazyka pro pokročilé Č.j / ,-Kč Sebevzdělávání v oblasti ICT a jazyků, pravidelné sledování a studium časopisů o školství (Učitelské noviny, Školství, Řízení školy, ), novinky v oborech, aj. Údaje o zapojení školy do : rozvojových programů mezinárodních programů ne Škola v lese, les ve škole Stránka 11 z 17

12 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů OÚ Šebetov, MŠ Šebetov, ZŠ Vanovice, ZŠ Knínice, ZŠ Velké Opatovice, Sociální služby Šebetov, spolky TJ Sokol a SDH Šebetov, PPP Vyškov a Brno, DDM Boskovice, místní podnikatelé, MAS Boskovicko/ sdružení pro obnovu venkova/, Zdravotnická škola Brno, Knihovna Šebetov, Významné akce školy Rada školy. Oslava výročí 100 let od založení školy v Šebetově a vydání 1. Almanachu k 100. výročí školy Dokončení projektu EU Peníze do škol /číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ / k Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi (Vypuštěno 303 balónků) XI. Školní ples Školní výlet zámek Draxmoor, Šiklův mlýn- Westernové městečko Koncert Petra Bendeho v naší škole Ostatní akce školy Drakiáda společně s MŠ, opékání Dopravní hřiště Blansko Lampionový průvod Mikulášské strašení Těšíme se do školy (Předškoláci) Muzeum Boskovice, jarmark Beseda s občany, vystoupení Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost Dětský karneval se ŠD DYS-KO-HRY Boskovice Stránka 12 z 17

13 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Vítání občánků na OÚ v Šebetově Nemocnice zvířátek (Vyšší odborná zdravotnická škola) a Muzeum hraček v Brně Vystoupení ke Dni matek v KD Slavnost Slabikáře, rozloučení s Terezkou Společné čtení v knihovně, noční stezka odvahy a spaní v tělocvičně Den Policie v Boskovicích Beseda Sedni si ke mně blíž a práce v dílničkách s PL (Liga vozíčkářů) Beseda s Policií Boskovice Beseda o zdraví a jeho ochraně s pí Hachlerovou s praktickým nácvikem ustřižení mašličky Sportovní odpoledne s rodiči (Turnaj v přehazované) Beseda s MUDr. Paděrovou Péče o zuby Najdi si svůj červený kontejner, Brno (akce Asekol- Reyklohraní) Zasazení červeného javoru před školou u příležitosti výročí 100 let školy, vysázení tújí a tisů podél plotu před školou (říjen 2012) Výukový program Dravci ZŠ Knínice, Celoroční projekt Recyklohraní Beseda Tonda obal na cestách třídění a recyklace odpadů (Ekokom) Den Země s podtitulem Příroda všemi smysly společně se ZŠ ve Vanovicích Sběr tužkových baterií a starého papíru formou soutěže Stránka 13 z 17

14 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Výtvarná soutěž My a Vy (Sociální služby Šebetov) vyhodnocení soutěže, vernisáž prací Výtvarná soutěž ZOO Hravě žij zdravě /internetová soutěž o výživě/, od Soutěž Modelka roku Zimní olympiáda Matematický týden Klokánek Matematická mezinárodní soutěž Cvrček kolo Počet zúčastněných 16 žáků Odesláno 10 nejlepších prací 16 žáků Žákyně 5. ročníku T. Kejíková Účastnilo se 11 děvčat 2. kolo 3. kolo 2. místo 1. N. Cápalová 2. L. Minxová 3. O. Jekl 230 bodů 1. T. Kejíková 2. Ožvoldíková 3. L.Minxová A.Tesařová L. Minxová, R. Cápal 2. V. Feilhauerová, Kejíková 3. D. Rosenbergová, Odehnal M.Jašková, D. Stloukal, J.Odehnal. 2. Ožvoldíková, L.Minxová, Kučerová 3. V. Feilhauerová,T.Kejíková R. Cápal 2. J. Odehnal 3. L. Minxová Matematická mezinárodní soutěž Klokan Recitační soutěž Dívky se neumístily. 16 Kategorie I. II. 1. A. Ožvoldíková A. Banya 2. N. Cápalová, D. Stloukal 3. V. Feilhauerová A. Tesařová 6 Ocenění celého týmu soutěžících: DYS-KO-HRY Boskovice Jeklovi, Cápalovi, Kučerová, Minxová Výtvarná soutěž Příroda 16 Nejlepší obrázky: všemi smysly kresba na + žáci Vanovic T.Jekl, N. Cápalová, D. Rosenbergová chodníku Soutěž ve sběru 16 Nejvíce odevzdali: elektrospotřebičů Ožvoldíková, Stloukal, Tesařová Výtvarná soutěž 16 1.Ožvoldíková Jak sportuji já Cápalová 3.Rosenbergová EKO pohádka výtvarná Kejíková Neumístili se Stránka 14 z 17

15 soutěž EKO pohádka literární soutěž,vyprávění Okresní výtvarná soutěž pro žáky 1. Ročníků téma V hodině Tv Soutěž ve sběru starého papíru Výtvarná soutěž Skrvrny a skvrnky Dopravní soutěž jízda zručnosti na kole teoretické znalosti Cápalová 3. Banya Alex Rosenberová 2. Odehnal 3. Ožvoldíkováx 5 Nicol Cápalová 1. místo v ZŠ Šebetov 3. místo v rámci okresu 14 Nejlepší: Ožvoldíková 909,4 kg, Stloukal 440 kg, Odehnal 386 kg Rosenberová 2. Stloukall 3. Jekl O., Odehnal 16 + žáci Vanovic 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Zimní olympiáda Okresní atletická olympiáda 1. ročníků, Velké Opatovice Královna švihadla Soutěž ve šplhu O nejrychlejší opičku Atletická olympiáda Nejlepší v disciplínách Branný závod společně se ZŠ Vanovice Sportovní hry, přehazovaná s rodiči Počet žáků Umístění 15 Kategorie I. II. 1. L. Minxová R. Cápal 2. V. Feilhauerová T.Kejíková 3. D. Rosenbergová J.Odehnal. 4 Nejúspěšnější: Denisa Rosenbergová Skok z místa- 4.místo, 150 cm 10. místo v pořadí škol Kučerová 2. Stloukal 3. Banya Alex 14 Nejlepší: Kučerová Vendulka 3,30s 15 Sportovcem roku se stal Jan Odehnal 75 bodů Běh 50 m 7,76 s Odehnal Skok z místa cm Odehnal Vytrval. běh 2910 m Minxová 16 Nejúspěšnější hlídka z obou škol: Robin Cápal, Teodor Jekl 27 Celkový počet soutěží ve školním roce: 30 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 242 Stránka 15 z 17

16 Komentář: V letošním školním roce byly žákům nabídnuty zájmové kroužky: - Keramický - Syntetický - Dyslektický - Přírodovědný - Fj - Taneční, břišní tance Provoz školní družiny probíhal jako v předchozích letech. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 ČŠI školu nenavštívila. 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012, viz příloha Výroční zprávy o hospodaření za rok Závěr Škola ve spolupráci s Radou školy a zřizovatelem důstojně oslavila 100. výročí od založení školy v Šebetově, a proto také roční plán činnosti nesl název Škola v naší obci včera a dnes a tematicky prolínal všemi předměty. K prohloubení spolupráce s rodiči přispěly společné sportovní aktivity a velmi sledovaná celoroční soutěž žáků. Jako jedna z mála škol jsme se zapojily do projektu EU Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v třídě ZŠ. Při ověřování těchto materiálů v praxi jsme získali velmi kvalitní didaktické pomůcky pro výuku angličtiny zdarma. Dále naše škola podala žádost a získala dotaci na IT Smard Board (zvýhodněnou cenu). Bezplatnou účastí v projektu Fotoškola jsme získali pro školu digitální fotoaparát. Při celostátním testování žáků 5. ročníků naše škola dopadla následovně: Český jazyk 87%, anglický jazyk 86%, v matematice 67%. Škola splňuje podmínky pro výchovu a vzdělávání. Pracujeme se žáky talentovanými i méně nadanými. Naší snahou je poskytovat služby v oblasti výuky a vzdělávání žáků v rámci rovného přístupu ve vzdělávání prostřednictvím nových metod a soustavným zkvalitňováním a zefektivňováním výuky. Příloha: Výroční zpráva o hospodaření Zprávu vypracovala: Mgr. Jana Zpráva projednána na pedagogické radě dne: Zpráva projednána a schválena na jednání školské rady dne : Stránka 16 z 17

17 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Obsah výroční zprávy ZŠ Šebetov za rok 2012 (dle zák. č. 564/1990 Sb., 17e ve znění pozdějších platných předpisů) Celkové příjmy Státní dotace /MŠMT/ Provozní dotace /obec/ Tržby Úroky Fond odměn Výdaje celkem Náklady na mzdy pracovníků z toho obec Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění Odvody do FKSP Jiné ostatní náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby ,53 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 714,02 Kč 33,51 Kč ,00 Kč ,43 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 768,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,00 Kč 8 121,40 Kč 4 687,00 Kč ,83 Kč Hospodářský výsledek za rok ,10 Kč Rozdělení HV schválilo OZ na 6. zasedání dne usnesením č. 8/6 následovně: Rezervní fond Fond odměn ,10 Kč ,00 Kč Dne Mgr. Jana ředitelka školy Stránka 17 z 17

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více