Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP"

Transkript

1 Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 3 Název prioritní osy Číslo oblasti podpory 3.3 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního grantu CZ.1.04/ Název globálního grantu Číslo výzvy 96 Sociální integrace a rovné příležitosti Integrace sociálně vyloučených skupin na trh Integrace sociálně vyloučených skupin na trh II. Obecné informace o výzvě Vyhlašovatel Datum vyhlášení výzvy Způsob uveřejnění výzvy Ministerstvo a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU Datum ukončení příjmu žádostí Celková alokace výzvy (Kč) Celkový počet přijatých žádostí Celkový objem požadovaných prostředků (Kč) ,- Kč po navýšení alokace při druhé revizi výzvy 308 doručeno, 307 registrováno v IS Monit7+ (1 žádost před registrací stažena žadatelem) ,36 Kč (za 307 registrovaných žádostí) III. Hodnocení formální, přijatelnosti a věcné Formální hodnocení Počet hodnocených žádostí Počet vyřazených Výsledky formálního hodnocení 307 žádostí 3 Hodnocení přijatelnosti Výsledky hodnocení přijatelnosti Věcné hodnocení Způsob věcného hodnocení Celkový počet hodnotitelů pro výzvu Výsledky věcného hodnocení Počet hodnocených žádostí Počet vyřazených žádostí Externí hodnotitelé OP LZZ 62 Počet hodnocených žádostí Počet vyřazených žádostí

2 IV. Zasedání výběrové komise Datum zasedání Místo zasedání MPSV ČR, Podskalská 19, Praha 2 Počet projednávaných žádostí 172 Počet nedoporučených žádostí 54 VI. Vybrané projekty Počet vybraných projektů 112 Celková maximální výše podpory Počet projektů v zásobníku projektů 6 Zbývající prostředky ,78 Kč ,22 Kč VII. Informace o další výzvě Termín vyhlášení Další výzva v tomto programovém období již není plánována. VIII. Seznam vybraných projektů Registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Název projektu Aktivně za novou prací 2 Místo gauče volím KOUČE - Komplexní program na podporu zaměstnanosti ohrožené mládeže v Žatci a v Mostě Žiji a pracuji v Odrách - Dživav the kerav buči Odrende Další šance pro romskou menšinu z Karviné Podpora služeb Centra podporovaného zaměstnávání Mít práci a být jako ostatní S euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji Vzděláváním k integraci na trh REALITA Nová perspektiva po "50" Žadatel Požadovaná výše podpory (Kč) Věcné hodnocení počet bodů Z toho Celkem obecná kritéria Schválená podpora (Kč) Renarkon, o. p. s. 4,512, ,487, o.s.mosty - sociálně psychologické centrum 5,976, ,976, Město Odry 4,590, ,589, "Sdružení Romů Severní Moravy" 5,933, ,933, FOKUS Tábor 3,448, ,446, Cesta do světa - Slunečnice, o.s. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky CEDR Pardubice JOB ASISTENT "Centrum komunitní Ústí nad Labem" 5,261, ,205, ,687, ,225, ,859, ,790, ,983, ,983, ,867, ,867, CZ.1.04/3.3.05/ Bez drog a do Magdaléna, 5,990, ,970, CZ.1.04/3.3.05/ Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III MESADA, občanské sdružení 5,902, ,889,

3 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Se záznamem do Do zaměstnávání s asistenční podporou na pracovišti Na trhu máme své místo! Krok k samostatné budoucnosti PERSPEKTIVA PRO MLADÉ Zaměstnanost 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v odlehlých venkovských oblastech okresu Prostějov na trh Nevidomí na trh Vstup do je vstupem do života RUBIKON Centrum 5,995, ,991, Agentura Osmý den, o.s. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezskéh o kraje o.s. Aktivně životem COMÉNIA CONSULT MOST Na cestě k prosperitě, o.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s bfz-vzdělávací akademie 5,680, ,672, ,768, ,767, ,837, ,837, ,977, ,977, ,079, ,919, ,058, ,998, ,709, ,709, CZ.1.04/3.3.05/ Rovná šance bfz 5,967, ,967, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb Zúročíme své zkušenosti Příležitost pro nezaměstnané v Moravském Berouně a ve Šternberku STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN bfz-vzdělávací akademie INTERWORK SERVICE 4,752, ,711, ,988, ,920, ,266, ,266, CZ.1.04/3.3.05/ PRVNÍ KROK DOMINO cz, o.s. 5,639, ,880, CZ.1.04/3.3.05/ S_ANIMA - podpora osob před a po propuštění z výkonu trestu k rovnému zapojení na trhu Národní centrum pro rodinu 1,331, ,309, CZ.1.04/3.3.05/ Společně do Liga vozíčkářů 5,918, ,322, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ VOZATAJ II - efektivní podpora osob vymaňujících se ze závislosti na návykových látkách na cestě k aktivnímu a zodpovědnému řešení svého života a uplatnění se na trhu Podpora na trhu II. Chceme v Bělotíně žít i pracovat II Most k integraci Ven z bludného kruhu - aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu na trh Minulost je za námi Komplexní program zaměstnanosti pro odsouzené ve Věznici Pardubice Attavena, 5,924, ,521, KONÍČEK, občanské sdružení 4,643, ,643, Obec Bělotín 5,920, ,920, Oblastní charita Most 5,986, ,676, Fokus Labe 5,455, ,455, YMCA v Ústí nad Labem 3,473, ,473, DP WORK 4,039, ,495,

4 CZ.1.04/3.3.05/ Pomoc sociálně vyloučeným romským obyvatelům Opavy k pracovní integraci DŽIVIPEN 5,992, ,992, CZ.1.04/3.3.05/ S potřebnou rekvalifikací na trh IMPULS TŘEBÍČ 5,394, ,377, CZ.1.04/3.3.05/ Jirkov dává šanci Město Jirkov 5,700, ,480, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Hlavu vzhůrupodpora osob 50+ na trhu Komplexní program pracovní integrace mladých sociálně vyloučených osob v regionu Bílinska I my rádi pracujeme! AKTIVIZACE osob se zdravotním postižením na trhu - Českobudějovicko S Rytmusem do Motivační a řemeslné kurzy Axmanovou technikou modelování pro lidi se zdravotním postižením Nechceme almužnu, potřebujeme práci! SEDUKON, 5,390, ,064, Rekvalifikační a informační centrum Denní centrum Barevný svět, Česká asociace pro psychické zdraví Rytmus Benešov, SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené ONYX engineering, spol. s r. o. 5,922, ,922, ,758, ,714, ,138, ,057, ,950, ,484, ,545, ,517, ,808, ,381, CZ.1.04/3.3.05/ S chutí do "Masopust, o.s." 5,719, ,717, CZ.1.04/3.3.05/ Kariéra navzdory bariérám EDUCO CENTRUM 5,922, ,922, CZ.1.04/3.3.05/ Chci pracovat THS CZ 3,584, ,383, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Chci práci II Motivace - aktivizace -. Ucelený soubor služeb podporující pracovní integraci osob starších 50 let na Krnovsku a Bruntálsku Pracovní integrace sociálně vyloučených na Javornicku Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji Podporované zaměstnávání na Trutnovsku a Jičínsku Občanské sdružení Krok "AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství" Občanské sdružení Ester 1,733, ,733, ,482, ,438, ,597, ,597, KLUB HANOI 3,501, ,133, Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí 5,991, ,431, CZ.1.04/3.3.05/ Trojí efekt Slunečnice, o.s. 5,916, ,916, CZ.1.04/3.3.05/ Chceme uspět YMCA v Ústí nad Labem 3,877, ,877, CZ.1.04/3.3.05/ Nová! 365, 5,998, ,853, CZ.1.04/3.3.05/ S námi na trh Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. 3,687, ,687, CZ.1.04/3.3.05/ Přejít na druhý břeh! MĚSTO BÍLINA 2,645, ,645,

5 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci Pracovat bez rukou lze - integrace těžce zdravotně postižených na trh v Libereckém kraji Aktivní padesátka v Ústeckém kraji Mladí svářeči Nový začátek Podpora osob sociálně vyloučených na trhu S handicapem do Amelie, o.s. 5,997, ,006, "Polovina nebe" 5,980, ,980, Republikové centrum vzdělávání, Trenkwalder, SVT Consulting s. r. o. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko 5,981, ,532, ,579, ,579, ,980, ,902, ,842, ,823, ,895, ,895, CZ.1.04/3.3.05/ Zelený Rumburk Město Rumburk 5,763, ,286, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Perspektiva pracovního uplatnění etnických menšin Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic - rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání CZ.1.04/3.3.05/ Integrace po 50 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ MPIC - Mobilní poradenská a informační centra TEPROM - Terénní pracovníci v Olomouckém a Moravskoslezském kraji IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií 5,999, ,412, Obec Supíkovice 5,983, ,901, GARANCIA, Kolín 5,971, ,460, S E L L I 5,999, ,999, SocioFactor 5,887, ,061, CZ.1.04/3.3.05/ Bez bariér AKROPOLIS, o.s. 4,462, ,453, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Komplexní program k posílení pracovní integrace Návrat do zaměstnání S podporou za prací na Šluknovsku S pomocí to zvládneme - podpora lidí s autismem při vstupu na trh Komplexní program integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva v regionu obcí Krušných hor "Získej práci, co tě baví" Posílení integrace mladých bez kvalifikace komplexním programem s individuálním přístupem SÍDLIŠTĚ - příležitost pro mladé nezaměstnané z Janova PROGRES Šumperk POE EDUCO, spol. s r. o. 5,956, ,696, ,923, ,910, TIVIT spol. s r.o. 5,961, ,433, Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Svazek obcí v regionu Krušných hor MAVO- Vzdělávání, Institut moderního vzdělávání, 5,940, ,740, ,759, ,706, ,998, ,682, ,384, ,002, LIBUŠE 3,405, ,297,

6 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do po 50 Uplatnit se bez překážek Vyhoďte nás z pytle ven! Druhá šance je na tobě Centrum pro zaměstnání a integraci osob se specifickými potřebami Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, Šance pro lepší zaměstnatelnost ohrožených osob Známe Vaše potřeby - projekt šitý na míru Založení a rozvoj sítě Job - RS klubů Sdružení Cepac - Morava Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. 4,705, ,229, ,893, ,674, Město Vsetín 5,908, ,362, Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace 5,764, ,764, "Etincelle, o.s." 3,337, ,873, Zkuste to s námi 4,085, ,912, Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení "Občanské sdružení Baobab" "Občanské sdružení SMS" 5,997, ,972, ,951, ,951, ,296, ,557, CZ.1.04/3.3.05/ Sdílím péči a pracuji TREMEDIAS 4,458, ,435, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Komplexní program podpory k posílení pracovní integrace sociálně vyloučených osob v Ústeckém kraji Profese pro tebe Pracovat znamená žít Návrat do - návrat do společnosti 2 Podporované zaměstnávání Individuální podpora na cestě do Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh v Ústeckem kraji. Nový začátek Práce pro zdravotně postižené v Jihočeském kraji Podpora pracovní integrace romské menšiny ze Vsetínska Šance pracovat CZ.1.04/3.3.05/ HELP 50+ Naděje - M, 5,936, ,870, JOB ASISTENT IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi" 5,999, ,494, ,169, ,897, Český západ o.s. 5,844, ,836, Aspekt 5,665, ,557, AGENTURA PONDĚLÍ "Občanské sdružení OBERIG" Azylový dům pro ženy a matky s dětmi DAMACO Group Demokratická aliance Romů ČR KOLPINGOVA RODINA SMEČNO Grafia, společnost s ručením omezeným 3,589, ,453, ,358, ,358, ,003, ,882, ,908, ,514, ,279, ,279, ,852, ,825, ,999, ,402, CZ.1.04/3.3.05/ Hurá do! Město Luže 5,724, ,602, CZ.1.04/3.3.05/ Máme pro vás práci Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 5,593, ,476,

7 CZ.1.04/3.3.05/ Řešením je aneb nové pracovní příležitosti pro znevýhodněné osoby na Manětínsku MAVO 5,998, ,942, CZ.1.04/3.3.05/ Zkusíme to jinak ASISTA, 3,858, ,826, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Něco za něco - uč se a práci najdeš Řešení pro Olomoucký kraj RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v regionu Uničovsko Podporované zaměstnávání na Svitavsku a Orlickoústecku Příprava na práci po 50 Využijme zkušenost 50+ Komplexní podpora zdravotně postižených osob při jejich integraci na trh o.s. InternetPoradna.c z 5,998, ,998, POE, spol. s r.o. 5,921, ,666, MAS Uničovsko, Rytmus Chrudim, 5,111, ,866, ,904, ,856, F R A M O, 4,914, ,785, Avenue Human Relations Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, o. s. 5,088, ,982, ,745, ,479, IX. Zásobník projektů Registrační číslo Název projektu Zadatel Požadovaná výše podpory (Kč) Věcné hodnocení počet bodů Celkem Z toho obecná kritéria Schválená podpora (Kč) CZ.1.04/3.3.05/ Práce v Českém Švýcarsku MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA 5,974, ,684, CZ.1.04/3.3.05/ Společně proti sociálnímu vylučování Občanské sdružení Společně pro region 5,249, ,619, CZ.1.04/3.3.05/ Věk a péče nemusí být překážkou IdeaHELP, 5,862, ,545, CZ.1.04/3.3.05/ Návrat pěstounů na trh Aktivně životem 5,235, ,937, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Pomoc osobám nad 50 let na trhu Nová šance - mikroregion Kojetínsko MARLIN, 5,870, ,572, LED-JAPA CZ, 5,913, ,760, X. Seznam všech podaných projektů VH Registrační číslo projektu Název projektu Žadatel FH HP Celkem Z toho obecná kritéria VK CZ.1.04/3.3.05/ Ukotvení v práci pro osoby do 25 let a mladistvých do 18 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace z Plzeňského kraje Bohemia Training Institute A A 50,160 50,160 X CZ.1.04/3.3.05/ Věk není překážkou! Pomocné ruce, o.s. A A 57,920 56,920 X 7

8 CZ.1.04/3.3.05/ Nová ŠANCE II. WHITE LIGHT I. A A 43,980 42,980 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Podpora pracovní integrace romské menšiny ze Vsetínska Pomáháme tam, kde je to potřebné Hrádečkem k lepšímu životu Zaměstnání v osoblažském regionu Zvyšování zaměstnatelnosti na Bruntálsku Zkušení do! Demokratická aliance Romů ČR A A 78,023 74,023 A Charita Třinec A A 51,335 49,835 X Pobočka Diakonie Církve bratrské v Hrádku nad Olší A A 48,870 48,370 X Althaia o. s. A A 60,768 55,768 X LIGA o.s. A A 55,550 51,550 X Občanské sdružení JETY98 A A 75,765 69,765 N CZ.1.04/3.3.05/ Za prací bez bariér Pomocné ruce, o.s. A A 66,513 63,013 X CZ.1.04/3.3.05/ Dobrý začátek Občanské sdružení JETY98 A A 75,765 69,765 N CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Podporované zaměstnávání SVĚT změnamotivace-radost Aspekt A A 78,920 74,420 A Art Movement, o.s. A A 47,300 46,800 X CZ.1.04/3.3.05/ Zkušenost má zelenou SOLEDPRO A A 83,530 76,030 N CZ.1.04/3.3.05/ Minulost je za námi YMCA v Ústí nad Labem A A 91,148 83,648 A CZ.1.04/3.3.05/ Další šance pro romskou menšinu z Karviné "Sdružení Romů Severní Moravy" A A 100,483 92,983 A CZ.1.04/3.3.05/ Padesátkou kariéra nekončí PROSPERITA Písek, o.s. A A 82,740 78,240 N CZ.1.04/3.3.05/ Dáme vám šanci Hroznatovy děti A A 64,240 57,240 X CZ.1.04/3.3.05/ Ověřená integrace OZP na trh "Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s." A A 88,005 83,505 N CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Začleníme se Vzdělání Romů s cílem složení zkoušek dílčí kvalifikace a závěrečných zkoušek a jejich následné uplatnění na trhu nebo získání lepších pracovních podmínek "Počítejte s námi" Motivace - aktivizace -. Ucelený soubor služeb podporující pracovní integraci osob starších 50 let na Krnovsku a Bruntálsku Zpět do s hendikepem Podpora pracovní integrace OZP v Moravskoslezském kraji Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu Občanské sdružení města Králův Dvůr Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska "AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství" A N X X X A A 67,130 61,130 X A A 53,658 46,658 X A A 87,863 81,863 A FOR JANE o.s. A A 59,433 57,933 X Petr Otáhal, A A 85,305 81,305 N CZ.1.04/3.3.05/ Integrace Milovice Po Právu, o.s. A A 70,175 61,675 X CZ.1.04/3.3.05/ Aktivně za novou prací 2 Renarkon, o. p. s. A A 106,968 90,880 A 8

9 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ I my rádi pracujeme! Podpora služeb Centra podporovaného zaměstnávání Návrat pěstounů na trh Nové obzory-integrace mladých lidí na trh MPIC - Mobilní poradenská a informační centra CAMP Cestou aktivizace, motivace, Denní centrum Barevný svět, A A 90,585 85,585 A FOKUS Tábor A A 100,010 93,510 A Aktivně životem A A 70,550 66,550 Z TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. A A 76,780 72,280 N S E L L I A A 84,063 79,063 A S E L L I A A 60,663 55,663 X CZ.1.04/3.3.05/ Zkusíme to jinak ASISTA, A A 76,710 72,710 A CZ.1.04/3.3.05/ S_ANIMA - podpora osob před a po propuštění z výkonu trestu k rovnému zapojení na trhu Národní centrum pro rodinu A A 93,858 89,858 A CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do po 50 Sdružení Cepac - Morava A A 82,010 77,510 A CZ.1.04/3.3.05/ Stop sociální izolaci Centrum mladé rodiny Milísek, o. s. A A 54,833 52,833 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Nevzdávám to v Libereckém kraji Začátek konce Nový začátek Centrum pro zaměstnání a integraci osob se specifickými potřebami ARBEIT CZ, A A 63,500 61,000 X Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi A A 67,303 64,303 X A A 78,340 72,840 A "Etincelle, o.s." A A 80,985 74,485 A CZ.1.04/3.3.05/ Chci práci II Občanské sdružení Krok A A 88,620 84,620 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Diagnostika, poradenství, rekvalifikace, zaměstnání Smysluplné zaměstnání: cesta k dlouhodobé abstinenci Můj cíl - první zaměstnání Vaše integrace je možná Řešení pro Moravskoslezský kraj VOZATAJ II - efektivní podpora osob vymaňujících se ze závislosti na návykových látkách na cestě k aktivnímu a zodpovědnému řešení svého života a uplatnění se na trhu Aktivně proti sociálnímu vyloučení Společně proti sociálnímu vylučování Oblastní charita Jilemnice A A 55,230 54,230 X o.s. Lotos Brno A A 48,375 46,375 X ICV - Institut certifikovaného vzdělávání Občanské sdružení Čermná ve Slezsku A A 81,253 76,753 N A A 68,600 62,600 X POE, spol. s r.o. A A 60,425 57,925 X Attavena, A A 92,618 89,118 A HARTA o.s. A A 67,600 61,600 X EKO Trend o.s. A A 68,600 62,600 X CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do zaměstnání POE EDUCO, spol. s r. o. A A 83,482 70,438 A CZ.1.04/3.3.05/ Řešení pro Olomoucký kraj POE, spol. s r.o. A A 75,895 69,895 A 9

10 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Pracovní uplatnění pro osoby s těžkým spastickým postižením a osoby, které pečují o osobu blízkou s touto diagnózou ALMA JOB Karlovarský kraj Něco za něco - uč se a práci najdeš Podporované zaměstnávání na Trutnovsku a Jičínsku Plánujeme budoucnost Reaktivace osob starších 50 let k návratu na trh Pracovně aktivní v předdůchodovém věku s pomocí nástrojů dobré praxe ze zahraničí Vznik širší sítě českovietnamských asistentů v Karlovarském kraji Mládí vpřed v Karlovarském kraji Sportovní klub Spastic Tricykl A A 83,890 78,390 N ALMA FEMINA o. s. A A 61,340 58,840 X o.s. InternetPoradna.cz A A 75,900 70,400 A Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí DŮM ROMSKÉ KULTURY A A 87,185 82,185 A A A 62,955 59,455 X EDUCA QUALITY, o.s. A A 62,260 59,760 X ATTEST, A A 67,395 64,395 X KLUB HANOI A A 87,215 80,715 A ATTEST, A A 63,560 61,060 X CZ.1.04/3.3.05/ IKAROS 3 Zaměstnanost o.s. A A 64,245 60,245 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Pomáháme mladým se vstupem na trh Kariéra navzdory bariérám EDUCA QUALITY, o.s. A A 65,070 61,570 X EDUCO CENTRUM A A 89,193 82,693 A CZ.1.04/3.3.05/ Nové dovednosti pro válečné veterány "ASOCIACE ZÁLOŽNÍCH BRIGÁD" A A 68,210 64,710 X CZ.1.04/3.3.05/ Pracovat znamená žít IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi" A A 79,390 74,890 A CZ.1.04/3.3.05/ Příležitost pro Tebe Asociace TRIGON A A 59,120 57,620 X CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do života MARLIN, A A 58,990 56,490 X CZ.1.04/3.3.05/ Šance M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Změna kurzu CEDR - komunitní centrum, občanské sdružení A A 67,240 58,240 X CZ.1.04/3.3.05/ Známe Vaše potřeby - projekt šitý na míru "Občanské sdružení Baobab" A A 80,690 75,690 A CZ.1.04/3.3.05/ S handicapem do M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko A A 85,563 81,063 A CZ.1.04/3.3.05/ Pomoc osobám nad 50 let na trhu MARLIN, A A 69,130 65,130 Z CZ.1.04/3.3.05/ Padesátkou kariéra nekončí Centrum evropské spolu A A 58,760 55,260 X CZ.1.04/3.3.05/ Chceme v Bělotíně žít i pracovat II Obec Bělotín A A 91,840 82,840 A CZ.1.04/3.3.05/ Nový začátek SVT Consulting s. r. o. A A 86,068 81,068 A CZ.1.04/3.3.05/ Podpora motivace k zaměstnání Romské sdružení občanského porozumění A A 41,730 40,230 X 10

11 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Krok k samostatné budoucnosti S námi na trh Odstraňujeme bariéry pro vstup sociálně vyloučených na trh Nová šance - mikroregion Kojetínsko Zaměstnávání a vzdělávání v CENTROM RESIT CENTRUM Karlovarského kraje - motivace, vzdělání, zaměstnanost Aktivně životem A A 96,305 93,305 A Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Občanské sdružení AMOS - HAVÍŘOV A A 86,675 81,675 A A A 54,973 50,973 X LED-JAPA CZ, A A 68,908 65,908 Z CENTROM, občanské sdružení A A 66,460 63,460 X Carlsbader Gate A A 77,993 74,493 N CZ.1.04/3.3.05/ Zpátky do Město Otrokovice A A 97,370 88,870 N CZ.1.04/3.3.05/ Bez ohledu na minulost SOLEDPRO A A 89,618 83,118 N CZ.1.04/3.3.05/ Zkušenost má zelenou SVT Consulting s. r. o. A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic - rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání Komplexní program k posílení pracovní integrace CESTA VPŘED V OLOMOUCKÉM KRAJI Prevence nezaměstnanosti na Kroměřížsku Motivační a řemeslné kurzy Axmanovou technikou modelování pro lidi se zdravotním postižením Pomoc sociálně vyloučeným romským obyvatelům Opavy k pracovní integraci Zaměstnanost 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v odlehlých venkovských oblastech okresu Prostějov na trh Nová šance pro mladé Dřevodílna Jasánek - nové pracovní zkušenosti pro OZP na Javornicku Podporované zaměstnávání na Svitavsku a Orlickoústecku Cesta za prací formou komplexního a individuálního přístupu Obec Supíkovice A A 84,755 74,755 A PROGRES Šumperk A A 83,695 72,195 A POE EDUCO, spol. s r. o. A A 64,640 59,640 X Akademie rozvoje lidských zdrojů o.s. SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené A A 60,493 56,493 X A A 89,430 83,430 A DŽIVIPEN A A 90,980 85,480 A Na cestě k prosperitě, o.s. CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, Litvínov A A 95,345 85,345 A A A 67,055 63,555 X Občanské sdružení SALET A A 73,075 66,575 N Rytmus Chrudim, A A 75,233 71,733 A Spolu dětem A A 48,598 46,098 X CZ.1.04/3.3.05/ Všichni mohou pracovat Ing. Pavel Štohl A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Šance pro zdravotně postižené v Moravskoslezském kraji. Druhá šance je na tobě Santé Institut A A 64,533 59,033 X Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace A A 81,200 77,200 A 11

12 CZ.1.04/3.3.05/ Ukažte, co umíte Mezi proudy A A 44,650 42,150 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Digitální gramotnost pro neslyšící a trh Dohoníme zameškané Práce pro zdravotně znevýhodněné v o.s. Spolek přátel Frýdku- Místku Nevzdáme to v Jihočeském kraji Máme pro vás práci Vzděláním a zaměstnáním k sociální integraci Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu Spolek přátel Frýdku- Místku o.s. A A 95,898 89,398 N A A 78,985 74,485 N A A 31,415 29,915 X Jintes CB A A 74,513 71,513 N Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 A A 77,235 71,735 A OS - KAPKA A A 59,500 49,000 X CZ.1.04/3.3.05/ Se záznamem do RUBIKON Centrum A A 96,700 90,200 A CZ.1.04/3.3.05/ Překonat bariéru sociálního vyloučení Diecézní charita Brno A A 56,625 55,125 X CZ.1.04/3.3.05/ Trojí efekt Slunečnice, o.s. A A 86,833 78,833 A CZ.1.04/3.3.05/ Mostecké obzory PERSONA GRATA v.o.s. A A 58,720 52,220 X CZ.1.04/3.3.05/ Nahoru Sociální agentura A A 80,594 69,630 N CZ.1.04/3.3.05/ Individuální podpora na cestě do AGENTURA PONDĚLÍ A A 78,703 72,703 A CZ.1.04/3.3.05/ Nová šance Trenkwalder, A A 65,545 56,045 X CZ.1.04/3.3.05/ Nový začátek ROA A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Nová Šance v Královéhradeckém kraji MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, o.s. A A 49,470 48,970 X CZ.1.04/3.3.05/ Vyhoďte nás z pytle ven! Město Vsetín A A 81,502 71,365 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ DELTA II - 5 aktivit usnadňujících cestu k zaměstnání Centrum pracovního poradenství Světlo Cesta k práci sociálně vyloučených občanů Benešovska Hlavu vzhůru-podpora osob 50+ na trhu Škola manažerského rozvoje Občanské sdružení Světlo Kadaň (OSS Kadaň) Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, A A 85,449 75,408 N A A 64,815 60,815 X A N X X X SEDUKON, A A 90,685 83,685 A CZ.1.04/3.3.05/ Kariérový koučink dětským domovům Škola manažerského rozvoje A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Uplatnit se bez překážek Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. A A 81,990 78,490 A CZ.1.04/3.3.05/ Šance pro lidi s duševním onemocněním FOKUS - Písek, o.s. A A 64,100 56,100 X CZ.1.04/3.3.05/ Začít a vytrvat Vzdělávací agentura FÉNIX, A A 72,685 68,185 N CZ.1.04/3.3.05/ Šance na integraci "KERAS SAVORE, o. s." A A 52,385 45,885 X CZ.1.04/3.3.05/ Vize 50 "Občanské sdružení A proto nezištně" A N X X X 12

13 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Osoby pečující o osobu blízkou se stávají profesionálními pečovateli/pečovatelkami Žiji a pracuji v Odrách - Dživav the kerav buči Odrende Společně proti sociálnímu vylučování Občanské sdružení Ostravské Slunéčko A A 61,360 57,860 X Město Odry A A 104,493 92,493 A Občanské sdružení Společně pro region A A 74,088 68,588 Z CZ.1.04/3.3.05/ Nová cesta ExVA A A 97,330 90,330 N CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Posílení integrace mladých bez kvalifikace komplexním programem s individuálním přístupem S potřebnou rekvalifikací na trh RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v regionu Uničovsko Institut moderního vzdělávání, A A 82,210 76,210 A IMPULS TŘEBÍČ A A 90,930 82,930 A MAS Uničovsko, A A 75,485 69,485 A CZ.1.04/3.3.05/ Chci pracovat THS CZ A A 89,103 84,603 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Individuální podporou k zaměstnání Komplexní program pro posílení pracovní integrace minoritního etnika Jihočeská rozvojová A A 94,368 89,868 N GeaCert, A A 85,463 79,463 N CZ.1.04/3.3.05/ REALITA JOB ASISTENT A A 98,010 91,510 A CZ.1.04/3.3.05/ Moudrost věku ExVA A A 63,218 58,718 X CZ.1.04/3.3.05/ Spolu proti bariérám Občanské sdružení - TRIANON A A 74,638 70,138 N CZ.1.04/3.3.05/ Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III MESADA, občanské sdružení A A 96,848 88,848 A CZ.1.04/3.3.05/ Nový start MVDr. Zuzana Řezáčová Lukášková A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Příprava na práci po 50 F R A M O, A A 74,723 70,723 A CZ.1.04/3.3.05/ Začít znovu K - system. CZ A A 60,440 57,940 X CZ.1.04/3.3.05/ Každý potřebuje práci "VRÁTKA o.s." A A 96,003 89,003 N CZ.1.04/3.3.05/ Využijme zkušenost 50+ Avenue Human Relations A A 74,623 71,123 A CZ.1.04/3.3.05/ "Pracujeme, protože žijeme" Bohemia EU Planners A A 64,835 59,835 X CZ.1.04/3.3.05/ Hurá do! Město Luže A A 77,383 67,883 A CZ.1.04/3.3.05/ Profese pro tebe JOB ASISTENT A A 79,443 73,943 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Příprava na budoucí zaměstnání Šance! Srovnejme šance! Edu-Morava N X X X X Akademie Jana Amose Komenského, oblast - Šumperk Městská charita České Budějovice A A 52,883 49,383 X A A 42,823 40,823 X CZ.1.04/3.3.05/ Mít práci a být jako ostatní Cesta do světa - Slunečnice, o.s. A A 99,673 90,673 A 13

14 CZ.1.04/3.3.05/ Jedeme dál! Akademie J.A.Komenského oblast Česká Lípa A A 63,335 61,335 X CZ.1.04/3.3.05/ Osoblažsko pracuje Obec Osoblaha A A 63,115 55,615 X CZ.1.04/3.3.05/ Zúročíme své zkušenosti bfz-vzdělávací akademie A A 94,065 88,065 A CZ.1.04/3.3.05/ Šance 50 plus STELMA spol. s r.o. A A 69,565 63,565 X CZ.1.04/3.3.05/ Rovná šance bfz A A 94,743 89,243 A CZ.1.04/3.3.05/ Místo gauče volím KOUČE - Komplexní program na podporu zaměstnanosti ohrožené mládeže v Žatci a v Mostě o.s.mosty - sociálně psychologické centrum A A 106,368 96,368 A CZ.1.04/3.3.05/ Klienti a lektoři Muži a ženy, A A 87,530 76,530 N CZ.1.04/3.3.05/ Komunitní přístup k řešení nezaměstnanosti v Obrnicích K srdci klíč A A 57,355 53,355 X CZ.1.04/3.3.05/ Sdílím péči a pracuji TREMEDIAS A A 80,563 76,063 A CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do po padesátce Střední škola EDUCHEM, a.s. A A 70,623 67,123 N CZ.1.04/3.3.05/ Přejít na druhý břeh! MĚSTO BÍLINA A A 86,615 77,615 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Práce bez hranic - komplexní vzdělávací program pro uplatnění zdravotně znevýhodněných a postižených na trhu Vyškolení skupiny lektorů rekrutujících se z ohrožených skupin na trhu a zajištění jejich úspěšného startu do podnikání Sociální stabilizace a integrace znevýhodněných osob na trh. Vstup do je vstupem do života Zkušenost se cení - komplexní vzdělávací a poradenský program pro osoby starší 50let, které jsou v evidenci ÚP déle jak 6 měsíců Práce v Českém Švýcarsku Praemia A A 74,980 66,980 N Erudio Patria A N X X X A Kluby České republiky bfz-vzdělávací akademie A A 82,745 78,745 N A A 95,043 90,043 A Praemia A A 64,395 58,395 X MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA A A 74,433 65,433 Z CZ.1.04/3.3.05/ My se nebojíme VIA ALTA a.s. A A 58,820 57,820 X CZ.1.04/3.3.05/ Chceme zde pracovat bfz A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Komplexní program s individuálním koučinkem pro úspěšný návrat na trh Snazší přístup lidí se zdravotním postižením na trh v Písku Komplexní program zaměstnanosti pro odsouzené ve Věznici Pardubice Spojení v Libereckém kraji MULTIPAS A A 79,855 67,140 N Občanské sdružení MARTIN při OU pro žáky s více vadami A A 67,910 56,410 X DP WORK A A 90,993 85,993 A MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, o.s. A A 51,465 50,465 X 14

15 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ KOMPETENCE aktivity proti sociálnímu vyloučení osob ve věku do 25 let bez kvalifikace SÍDLIŠTĚ - příležitost pro mladé nezaměstnané z Janova Litvínovská vzdělávací společnost A A 92,660 83,160 N LIBUŠE A A 82,200 74,700 A CZ.1.04/3.3.05/ S Rytmusem do Rytmus Benešov, A A 89,840 83,840 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Podpora osob sociálně vyloučených na trhu Komplexní program podpory k posílení pracovní integrace sociálně vyloučených osob v Ústeckém kraji Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 A A 85,675 75,675 A Naděje - M, A A 79,675 74,675 A CZ.1.04/3.3.05/ Abstine et Labora GI projekt A A 61,260 57,760 X CZ.1.04/3.3.05/ Zelený Rumburk Město Rumburk A A 85,560 76,060 A CZ.1.04/3.3.05/ Chceme uspět YMCA v Ústí nad Labem A A 86,785 79,785 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ AKTIVIZACE osob se zdravotním postižením na trhu - Českobudějovicko Do zaměstnávání s asistenční podporou na pracovišti START - Tréninkový pracovní program pro dospívající mládež z dětských domovů v Karlovarském kraji PERSPEKTIVA PRO MLADÉ Česká asociace pro psychické zdraví A A 89,870 83,870 A Agentura Osmý den, o.s. A A 96,450 89,450 A o.s.mosty - sociálně psychologické centrum COMÉNIA CONSULT MOST A A 99,740 87,740 N A A 95,783 86,783 A CZ.1.04/3.3.05/ Bez bariér AKROPOLIS, o.s. A A 83,818 76,318 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Nikdy není pozdě na novou kariéru Dokážeme, že to dokážeme! Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci Šance pro mladé bez vzdělání OPUS DEXTRA, A A 66,690 56,690 X Bílá holubice-občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem A A 58,403 47,403 X Amelie, o.s. A A 86,585 82,585 A Počítačová služba A A 77,925 72,925 N CZ.1.04/3.3.05/ Vaše šance yourchance A A 53,580 46,580 X CZ.1.04/3.3.05/ Šance na rovnocenný přístup MAVO A A 77,468 68,468 N CZ.1.04/3.3.05/ Equilibrium SOZE A A 60,395 57,895 X CZ.1.04/3.3.05/ Může to zvládnout každý! COFET, a.s. A A 84,107 71,915 N CZ.1.04/3.3.05/ Restart 50 + CZ.1.04/3.3.05/ Pracovat bez rukou lze - integrace těžce zdravotně postižených na trh v Libereckém kraji Institut Rozvoje Podnikání, A A 79,966 68,150 N "Polovina nebe" A A 86,450 76,450 A CZ.1.04/3.3.05/ Atelier DIGITUS Digitus o.s. A N X X X 15

16 CZ.1.04/3.3.05/ Dveře trhu otevřeny FM - kurzy A A 58,730 56,730 X CZ.1.04/3.3.05/ Nová šance po padesátce SENIOR CONSULT A A 78,695 68,695 N CZ.1.04/3.3.05/ Nová příležitost SOZE A A 64,555 61,055 X CZ.1.04/3.3.05/ Nová pracovní příležitost Sdružení Romano jasnica A A 51,575 50,075 X CZ.1.04/3.3.05/ Vzděláváním k integraci na trh CEDR Pardubice A A 98,463 92,463 A CZ.1.04/3.3.05/ Šance na nový začátek FM - kurzy A A 55,495 53,995 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Příležitost pro nezaměstnané v Moravském Berouně a ve Šternberku Zkuste to s námi CZ.1.04/3.3.05/ Nová perspektiva po "50" CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Tréninková zábavněvzdělávací herna a čajovna Věk a péče nemusí být překážkou INTERWORK SERVICE Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, "Centrum komunitní Ústí nad Labem" A A 94,008 87,508 A A A 80,980 73,480 A A A 97,493 80,448 A Z labyrintu o.s. A A 44,485 40,485 X IdeaHELP, A A 71,748 69,248 Z CZ.1.04/3.3.05/ Založení a rozvoj sítě Job - RS klubů "Občanské sdružení SMS" A A 80,623 76,623 A CZ.1.04/3.3.05/ Nevidomí na trh TyfloCentrum Brno, o.p.s A A 95,050 91,550 A CZ.1.04/3.3.05/ Rozšíření pracovních možností a podpora uplatnění na trhu sociálně vyloučených skupin COMPETO o. s. A A 57,390 55,890 X CZ.1.04/3.3.05/ "Získej práci, co tě baví" MAVO-Vzdělávání, A A 82,703 76,703 A CZ.1.04/3.3.05/ Nová! 365, A A 86,685 75,185 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Úspěšný první krok - Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Nové cesty k zaměstnávání sociálně vyloučených Podpora sociálně vyloučených při vstupu na trh na Táborsku Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh v Ústeckem kraji. Workcamp - zajištění základních znalostí a dovedností pro uplatnění se na trhu Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb Dát příležitost, získat potenciál. Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 A A 87,328 77,828 N Člověk v tísni, A N X X X Cheiron T, A A 54,843 51,343 X "Občanské sdružení OBERIG" A A 78,610 72,610 A A A 43,825 42,825 X STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A A 94,163 83,163 A IQ Roma servis, o.s. A A 61,113 56,113 X CZ.1.04/3.3.05/ Bez vzdělání do Educa Team A A 57,005 49,005 X CZ.1.04/3.3.05/ PROFESIONÁLNÍ ROSKA II Unie Roska - postižených roztroušenou sklerózou v ČR A A 60,535 52,535 X 16

17 CZ.1.04/3.3.05/ S chutí do "Masopust, o.s." A A 89,333 79,833 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ V multigeneračním týmu k lepšímu postavení na pracovním trhu Zapojte se! - projekt pro zájemce o zaměstnání ve věkové skupině nad 50 let Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Vinařice Nechci zůstat doma Program pro efektivní návrat osob opouštějících Heřmanickou věznici do společnosti a na trh Pečuji a pracuji - pracovní uplatnění osob znevýhodněných na trhu v oboru pečovatelství Propojení osobní zkušenosti se vzděláváním a podporou k uplatnění se na trhu Forkys, o.s. A A 60,053 57,553 X "Elio, o.s." N X X X X Centrum podpory podnikání Praha Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Centrum podpory podnikání Praha A A 48,168 47,668 X A A 59,978 56,478 X A A 43,518 43,018 X SocioFactor A A 73,940 70,440 N ANIMA VIVA o. s. A A 58,160 50,160 X CZ.1.04/3.3.05/ Most k integraci Oblastní charita Most A A 91,643 86,643 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Spoluprací v místních komunitách Pošumaví ke zvýšení šancí na získání a udržení zaměstnání Zvyšování možností trvalé zaměstnatelnosti znevýhodněných osob Zaměstnání není samozřejmost Zaměstnávání v Azylovém domě R-Mosty TEPROM - Terénní pracovníci v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Úhlava, A A 65,290 64,290 X Oblastní charita Červený Kostelec A A 63,010 55,510 X Sdružení TULIPAN A A 65,440 60,440 X Občanské sdružení R - MOSTY A N X X X SocioFactor A A 83,987 72,715 A CZ.1.04/3.3.05/ Do z Břas Obec Břasy A A 45,905 43,905 X CZ.1.04/3.3.05/ Najděte své uplatnění GLE A A 80,980 77,980 N CZ.1.04/3.3.05/ Asistent v sociálně vyloučené lokalitě Město Kutná Hora A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Neslyšící úspěšně pracují APPN, o. s. A A 59,323 47,823 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Na trhu máme své místo! Komplexní podpora zdravotně postižených osob při jejich integraci na trh Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, o. s. A A 96,350 90,350 A A A 74,575 66,575 A CZ.1.04/3.3.05/ Máme příležitost Helpion, A A 70,195 59,695 X CZ.1.04/3.3.05/ Komplexní poradenství na podporu pracovní integrace CZ.1.04/3.3.05/ Zpět do po 50 CZ.1.04/3.3.05/ HELP 50+ Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, Jazyková škola ATHENA Grafia, společnost s ručením omezeným A A 57,475 56,475 X A A 84,203 77,703 N A A 77,695 71,195 A 17

18 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Integrace sociálně vyloučených skupin do běžného života Integrace mužů a žen v azylových domech na trh Oni to dokážou! Návrat na trh zaměstnáním Naděje návratu o.s. A A 53,850 49,350 X TRIANON - ČECHY, o.s. A A 38,255 37,255 X Integrace a rovné příležitosti, o. s. A A 45,720 45,720 X Mgr. Marie Čigelská A A 57,100 53,100 X CZ.1.04/3.3.05/ ECHO Afilianta A A 66,075 61,075 X CZ.1.04/3.3.05/ První kroky na trhu WITTICO CZ, spol. s r.o. A A 75,605 69,605 N CZ.1.04/3.3.05/ HLAVU VZHŮRU Institut pro ženy, o.s. A A 67,423 64,923 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Ven z bludného kruhu - aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu na trh Ulehčení přístupu na trh klientům Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Lužích - Košumberku Fokus Labe A A 91,156 78,778 A Šance na vzdělání, A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Po 50-ti do Počítačová služba A A 89,780 83,280 N CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Nová cesta na trh - Podnikatel v Olomouckém kraji Podpora zaměstnanosti Romů Středočeského a Libereckého kraje Rekvalifikační kurz obchodní zástupce S podporou za prací na Šluknovsku Od malých krůčků k velkému skoku Práce pro zdravotně postižené v Jihočeském kraji Perspektiva pracovního uplatnění etnických menšin Stopy (Po stopách zkušeností k profesní dovednosti) Nová šance pro osoby 50+ Šance pracovat Pracovní integrace sociálně vyloučených na Javornicku HERTIN N X X X X RomPraha A A 69,060 66,560 N HERTIN A A 88,920 77,920 N TIVIT spol. s r.o. A A 83,340 75,840 A Facilita CZ, A A 81,930 77,430 N DAMACO Group A A 78,185 72,185 A IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií A A 85,195 78,695 A Centrum mentoringu, o.s. A A 62,925 59,925 X DAMACO Group A A 89,210 80,710 N KOLPINGOVA RODINA SMEČNO A A 77,753 70,753 A Občanské sdružení Ester A A 87,685 81,185 A CZ.1.04/3.3.05/ Mladí svářeči Trenkwalder, A A 86,138 76,638 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ ArtBrut (Nová cesta k začleňování osob s duševní poruchou na trh ) Integrace sociálně vyloučených žen nad 50 let na trh a využívání jejich zkušeností při práci s dětmi Řešením je aneb nové pracovní příležitosti pro znevýhodněné osoby na Manětínsku PURPURA, o.s. A A 60,485 55,985 X FAIRWAY, o.s. A A 55,855 53,355 X MAVO A A 76,880 69,380 A 18

19 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Nechceme almužnu, potřebujeme práci! Komplexní program integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva v regionu obcí Krušných hor Komplexní program sociálního znovuzačlenění osob do 25 let věku z oblasti Mostecka Poradenské centrum k trhu pro mladé se základním vzděláním Komplexní program pracovní integrace mladých sociálně vyloučených osob v regionu Bílinska Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením II ONYX engineering, spol. s r. o. Svazek obcí v regionu Krušných hor A A 89,391 70,355 A A A 83,050 73,550 A OMNI TEMPORE A A 92,473 82,973 N Bílá Růže o.s. A N X X X Rekvalifikační a informační centrum Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži A A 90,628 81,128 A A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Ještě chceme pracovat!!! Mikroregion Hranicko A A 86,383 75,883 N CZ.1.04/3.3.05/ Z vězení do Za branou, o. s. A A 55,130 54,130 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Na zkušenou do Pracovní šance pro veterány Zednické a údržbářské - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu Pomáháme potřebným na trh - pracovník v sociálních službách Společně to zvládneme aneb Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým "APOLENKA"- hiporehabilitace Československá obec legionářská A A 64,508 55,008 X A A 81,695 73,195 N Darmoděj o.s. A A 70,105 65,605 N Mondus o.s. A A 65,320 60,320 X Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub "PAPRSEK" A A 41,813 37,813 X CZ.1.04/3.3.05/ PRVNÍ KROK DOMINO cz, o.s. A A 93,930 89,930 A CZ.1.04/3.3.05/ Druhá šance VIA ALTA a.s. A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ S Premi k práci 50+ Premi Consult A A 91,890 76,718 N CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ S euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji Asistent prevence v sociálně vyloučených lokalitách S pomocí to zvládneme - podpora lidí s autismem při vstupu na trh Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Romské sdružení,,indigo Děčín Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. A A 99,293 87,293 A A A 56,515 51,515 X A A 83,295 76,295 A CZ.1.04/3.3.05/ Tradičními řemesly k zaměstnání Aktivní život od A do Z A A 85,480 78,480 N CZ.1.04/3.3.05/ Společně do Liga vozíčkářů A A 93,325 84,825 A CZ.1.04/3.3.05/ Aktivní padesátka v Ústeckém kraji Republikové centrum vzdělávání, A A 86,200 81,200 A CZ.1.04/3.3.05/ Podpora na trhu II. KONÍČEK, občanské sdružení A A 91,870 86,370 A 19

20 CZ.1.04/3.3.05/ Jirkov dává šanci Město Jirkov A A 90,795 77,995 A CZ.1.04/3.3.05/ Začni znovu a úplně jinak EDLiT A A 80,195 74,195 N CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do - návrat do společnosti 2 Český západ o.s. A A 79,200 73,700 A CZ.1.04/3.3.05/ Sociální integrace a rovné příležitosti pro sociálně vyloučené pracovníky vietnamské národnosti v Královéhradeckém kraji Klub Bat tay VIET-SEC, o.s. A A 45,780 44,280 X CZ.1.04/3.3.05/ Sociálně ohrožená skupina vietnamské komunity a jejich rovné příležitosti v EU Rozvojová agentura ústeckého kraje, o.s. A A 48,018 46,018 X CZ.1.04/3.3.05/ O krok blíže k zaměstnání Republikové centrum vzdělávání, A A 74,745 69,745 N CZ.1.04/3.3.05/ Šance pro lepší zaměstnatelnost ohrožených osob Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení A A 80,918 77,918 A CZ.1.04/3.3.05/ Bez drog a do Magdaléna, A A 97,115 88,615 A CZ.1.04/3.3.05/ Integrace po 50 GARANCIA, Kolín A A 84,355 77,855 A CZ.1.04/3.3.05/ Práce a moje budoucnost Labyrinth - Help Me A N X X X Poznámky: FH - formální hodnocení HP - hodnocení přijatelnosti VH - věcné hodnocení uvede se průměrný počet získaných bodů (nutno min. 65 bodů z obecných kritérií) VK - výběrová komise Vyplňuje se: A ano, projekt uspěl N ne, projekt neuspěl Z zásobník projektů X projekt nebyl dále hodnocen 20

M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu

M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 4.3 Název prioritní osy Sociální integrace a rovné příležitosti Číslo oblasti podpory 4.3.1 Název oblasti

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Číslo priority 2 Název priority Aktivní politiky trhu Číslo oblasti podpory 2.1 Název oblasti podpory Posílení aktivních politik

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení AMOS-HAVÍŘOV z. s. Navazuje na bohatou a úspěšnou historii občanského sdružení Občanské sdružení vzniklo na začátku roku 2004 se zaměřením na podporu rozvoje lidských zdrojů, sociální integraci a rovných

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání. Pozice v projektu. Partner

Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání. Pozice v projektu. Partner Přehled realizovaných projektů společností Republikové centrum vzdělávání 1. Projekty realizované v rámci předvstupní pomoci EU Název (program) COMDI počítačová diagnostika (Leonardo da Vinci) Počítačový

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 1 Název priority Číslo opatření 1.1 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech 10. - 11. 12. 2013

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech 10. - 11. 12. 2013 A-01-04 A-02-04 A-04-04 A-05-04 A-06-04 A-07-04 Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech Název Právní poradna A.N.O. Síťování a rozvoj

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Nadlimitní veřejná zakázka Název zakázky: Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci Počet částí VZ: 26

Nadlimitní veřejná zakázka Název zakázky: Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci Počet částí VZ: 26 Seznam realizovaných národních individuálních projektů v období 1. 1. 2008 31. 3. 2015 Národní individuální projekty: 1) Název projektu: Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1.

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1. Název Typ služby Příjemce dotace A-01-04 Právní poradna A.N.O. POR - IVH A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí ČR 616 000 616 000 A-02-04 Síťování

Více

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Alena Zieglerová Hradec Králové, 24.10.2014 Agentura = Odbor pro soc. začleňování Sekce

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 A-01-04 A-02-04 Právní poradna A.N.O. Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a léčby drogových závislostí Kraje

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o grant pro Akci 1 CIP EQUAL pro Priority 1, 2, 3 a 4 a 5 Opatření 1.1 - Zlepšování přístupu a návratu na

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Rozvoj celoživotního učení. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání CZ.04.1.03/3.3.10 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Rozvoj celoživotního učení. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání CZ.04.1.03/3.3.10 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3 Název priority Číslo opatření 3.3 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo výzvy 02 II. Obecné informace o výzvě Vyhlašovatel

Více

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv.

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv. Hodnocení projektů přihlášených do Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezské krajské plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Poř. č. žádos ti Doba spoluúčast Požadovaná

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Finance: 2 156 839

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE

REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE Metodika pilotního ověřování Projekt zaměřený na vytvoření modelu integrovaného systému pracovní rehabilitace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3 ázev priority Číslo opatření 3.3 ázev opatření Číslo grantového schématu ázev grantového schématu Číslo výzvy II. Obecné informace o výzvě Zpráva o

Více

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Pč. Název organizace Název projektu 1 Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, Dobrovolníci v nemocnici

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Přehled udělených/neudělených certifikací

Přehled udělených/neudělených certifikací Seznam certifikovaných služeb (k 5. 5. 2008) organizace Advaita, o.s., Liberec (Nová Ves) datum platnosti certifikátu Advaita, o.s., Nová Ves ambulantní léčba Advaita, o.s. - TK Nová Ves rezidenční péče

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Kód Číslo registrace socální 060NOS/3 2701185 67360670 060NOS/4 4882420 67360670 117NOS/1 9428197 67778399 IČ Název žadatele Název Druh "Občanské

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více