Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP"

Transkript

1 Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 3 Název prioritní osy Číslo oblasti podpory 3.3 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního grantu CZ.1.04/ Název globálního grantu Číslo výzvy 96 Sociální integrace a rovné příležitosti Integrace sociálně vyloučených skupin na trh Integrace sociálně vyloučených skupin na trh II. Obecné informace o výzvě Vyhlašovatel Datum vyhlášení výzvy Způsob uveřejnění výzvy Ministerstvo a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU Datum ukončení příjmu žádostí Celková alokace výzvy (Kč) Celkový počet přijatých žádostí Celkový objem požadovaných prostředků (Kč) ,- Kč po navýšení alokace při druhé revizi výzvy 308 doručeno, 307 registrováno v IS Monit7+ (1 žádost před registrací stažena žadatelem) ,36 Kč (za 307 registrovaných žádostí) III. Hodnocení formální, přijatelnosti a věcné Formální hodnocení Počet hodnocených žádostí Počet vyřazených Výsledky formálního hodnocení 307 žádostí 3 Hodnocení přijatelnosti Výsledky hodnocení přijatelnosti Věcné hodnocení Způsob věcného hodnocení Celkový počet hodnotitelů pro výzvu Výsledky věcného hodnocení Počet hodnocených žádostí Počet vyřazených žádostí Externí hodnotitelé OP LZZ 62 Počet hodnocených žádostí Počet vyřazených žádostí

2 IV. Zasedání výběrové komise Datum zasedání Místo zasedání MPSV ČR, Podskalská 19, Praha 2 Počet projednávaných žádostí 172 Počet nedoporučených žádostí 54 VI. Vybrané projekty Počet vybraných projektů 112 Celková maximální výše podpory Počet projektů v zásobníku projektů 6 Zbývající prostředky ,78 Kč ,22 Kč VII. Informace o další výzvě Termín vyhlášení Další výzva v tomto programovém období již není plánována. VIII. Seznam vybraných projektů Registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Název projektu Aktivně za novou prací 2 Místo gauče volím KOUČE - Komplexní program na podporu zaměstnanosti ohrožené mládeže v Žatci a v Mostě Žiji a pracuji v Odrách - Dživav the kerav buči Odrende Další šance pro romskou menšinu z Karviné Podpora služeb Centra podporovaného zaměstnávání Mít práci a být jako ostatní S euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji Vzděláváním k integraci na trh REALITA Nová perspektiva po "50" Žadatel Požadovaná výše podpory (Kč) Věcné hodnocení počet bodů Z toho Celkem obecná kritéria Schválená podpora (Kč) Renarkon, o. p. s. 4,512, ,487, o.s.mosty - sociálně psychologické centrum 5,976, ,976, Město Odry 4,590, ,589, "Sdružení Romů Severní Moravy" 5,933, ,933, FOKUS Tábor 3,448, ,446, Cesta do světa - Slunečnice, o.s. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky CEDR Pardubice JOB ASISTENT "Centrum komunitní Ústí nad Labem" 5,261, ,205, ,687, ,225, ,859, ,790, ,983, ,983, ,867, ,867, CZ.1.04/3.3.05/ Bez drog a do Magdaléna, 5,990, ,970, CZ.1.04/3.3.05/ Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III MESADA, občanské sdružení 5,902, ,889,

3 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Se záznamem do Do zaměstnávání s asistenční podporou na pracovišti Na trhu máme své místo! Krok k samostatné budoucnosti PERSPEKTIVA PRO MLADÉ Zaměstnanost 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v odlehlých venkovských oblastech okresu Prostějov na trh Nevidomí na trh Vstup do je vstupem do života RUBIKON Centrum 5,995, ,991, Agentura Osmý den, o.s. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezskéh o kraje o.s. Aktivně životem COMÉNIA CONSULT MOST Na cestě k prosperitě, o.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s bfz-vzdělávací akademie 5,680, ,672, ,768, ,767, ,837, ,837, ,977, ,977, ,079, ,919, ,058, ,998, ,709, ,709, CZ.1.04/3.3.05/ Rovná šance bfz 5,967, ,967, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb Zúročíme své zkušenosti Příležitost pro nezaměstnané v Moravském Berouně a ve Šternberku STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN bfz-vzdělávací akademie INTERWORK SERVICE 4,752, ,711, ,988, ,920, ,266, ,266, CZ.1.04/3.3.05/ PRVNÍ KROK DOMINO cz, o.s. 5,639, ,880, CZ.1.04/3.3.05/ S_ANIMA - podpora osob před a po propuštění z výkonu trestu k rovnému zapojení na trhu Národní centrum pro rodinu 1,331, ,309, CZ.1.04/3.3.05/ Společně do Liga vozíčkářů 5,918, ,322, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ VOZATAJ II - efektivní podpora osob vymaňujících se ze závislosti na návykových látkách na cestě k aktivnímu a zodpovědnému řešení svého života a uplatnění se na trhu Podpora na trhu II. Chceme v Bělotíně žít i pracovat II Most k integraci Ven z bludného kruhu - aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu na trh Minulost je za námi Komplexní program zaměstnanosti pro odsouzené ve Věznici Pardubice Attavena, 5,924, ,521, KONÍČEK, občanské sdružení 4,643, ,643, Obec Bělotín 5,920, ,920, Oblastní charita Most 5,986, ,676, Fokus Labe 5,455, ,455, YMCA v Ústí nad Labem 3,473, ,473, DP WORK 4,039, ,495,

4 CZ.1.04/3.3.05/ Pomoc sociálně vyloučeným romským obyvatelům Opavy k pracovní integraci DŽIVIPEN 5,992, ,992, CZ.1.04/3.3.05/ S potřebnou rekvalifikací na trh IMPULS TŘEBÍČ 5,394, ,377, CZ.1.04/3.3.05/ Jirkov dává šanci Město Jirkov 5,700, ,480, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Hlavu vzhůrupodpora osob 50+ na trhu Komplexní program pracovní integrace mladých sociálně vyloučených osob v regionu Bílinska I my rádi pracujeme! AKTIVIZACE osob se zdravotním postižením na trhu - Českobudějovicko S Rytmusem do Motivační a řemeslné kurzy Axmanovou technikou modelování pro lidi se zdravotním postižením Nechceme almužnu, potřebujeme práci! SEDUKON, 5,390, ,064, Rekvalifikační a informační centrum Denní centrum Barevný svět, Česká asociace pro psychické zdraví Rytmus Benešov, SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené ONYX engineering, spol. s r. o. 5,922, ,922, ,758, ,714, ,138, ,057, ,950, ,484, ,545, ,517, ,808, ,381, CZ.1.04/3.3.05/ S chutí do "Masopust, o.s." 5,719, ,717, CZ.1.04/3.3.05/ Kariéra navzdory bariérám EDUCO CENTRUM 5,922, ,922, CZ.1.04/3.3.05/ Chci pracovat THS CZ 3,584, ,383, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Chci práci II Motivace - aktivizace -. Ucelený soubor služeb podporující pracovní integraci osob starších 50 let na Krnovsku a Bruntálsku Pracovní integrace sociálně vyloučených na Javornicku Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji Podporované zaměstnávání na Trutnovsku a Jičínsku Občanské sdružení Krok "AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství" Občanské sdružení Ester 1,733, ,733, ,482, ,438, ,597, ,597, KLUB HANOI 3,501, ,133, Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí 5,991, ,431, CZ.1.04/3.3.05/ Trojí efekt Slunečnice, o.s. 5,916, ,916, CZ.1.04/3.3.05/ Chceme uspět YMCA v Ústí nad Labem 3,877, ,877, CZ.1.04/3.3.05/ Nová! 365, 5,998, ,853, CZ.1.04/3.3.05/ S námi na trh Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. 3,687, ,687, CZ.1.04/3.3.05/ Přejít na druhý břeh! MĚSTO BÍLINA 2,645, ,645,

5 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci Pracovat bez rukou lze - integrace těžce zdravotně postižených na trh v Libereckém kraji Aktivní padesátka v Ústeckém kraji Mladí svářeči Nový začátek Podpora osob sociálně vyloučených na trhu S handicapem do Amelie, o.s. 5,997, ,006, "Polovina nebe" 5,980, ,980, Republikové centrum vzdělávání, Trenkwalder, SVT Consulting s. r. o. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko 5,981, ,532, ,579, ,579, ,980, ,902, ,842, ,823, ,895, ,895, CZ.1.04/3.3.05/ Zelený Rumburk Město Rumburk 5,763, ,286, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Perspektiva pracovního uplatnění etnických menšin Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic - rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání CZ.1.04/3.3.05/ Integrace po 50 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ MPIC - Mobilní poradenská a informační centra TEPROM - Terénní pracovníci v Olomouckém a Moravskoslezském kraji IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií 5,999, ,412, Obec Supíkovice 5,983, ,901, GARANCIA, Kolín 5,971, ,460, S E L L I 5,999, ,999, SocioFactor 5,887, ,061, CZ.1.04/3.3.05/ Bez bariér AKROPOLIS, o.s. 4,462, ,453, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Komplexní program k posílení pracovní integrace Návrat do zaměstnání S podporou za prací na Šluknovsku S pomocí to zvládneme - podpora lidí s autismem při vstupu na trh Komplexní program integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva v regionu obcí Krušných hor "Získej práci, co tě baví" Posílení integrace mladých bez kvalifikace komplexním programem s individuálním přístupem SÍDLIŠTĚ - příležitost pro mladé nezaměstnané z Janova PROGRES Šumperk POE EDUCO, spol. s r. o. 5,956, ,696, ,923, ,910, TIVIT spol. s r.o. 5,961, ,433, Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Svazek obcí v regionu Krušných hor MAVO- Vzdělávání, Institut moderního vzdělávání, 5,940, ,740, ,759, ,706, ,998, ,682, ,384, ,002, LIBUŠE 3,405, ,297,

6 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do po 50 Uplatnit se bez překážek Vyhoďte nás z pytle ven! Druhá šance je na tobě Centrum pro zaměstnání a integraci osob se specifickými potřebami Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, Šance pro lepší zaměstnatelnost ohrožených osob Známe Vaše potřeby - projekt šitý na míru Založení a rozvoj sítě Job - RS klubů Sdružení Cepac - Morava Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. 4,705, ,229, ,893, ,674, Město Vsetín 5,908, ,362, Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace 5,764, ,764, "Etincelle, o.s." 3,337, ,873, Zkuste to s námi 4,085, ,912, Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení "Občanské sdružení Baobab" "Občanské sdružení SMS" 5,997, ,972, ,951, ,951, ,296, ,557, CZ.1.04/3.3.05/ Sdílím péči a pracuji TREMEDIAS 4,458, ,435, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Komplexní program podpory k posílení pracovní integrace sociálně vyloučených osob v Ústeckém kraji Profese pro tebe Pracovat znamená žít Návrat do - návrat do společnosti 2 Podporované zaměstnávání Individuální podpora na cestě do Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh v Ústeckem kraji. Nový začátek Práce pro zdravotně postižené v Jihočeském kraji Podpora pracovní integrace romské menšiny ze Vsetínska Šance pracovat CZ.1.04/3.3.05/ HELP 50+ Naděje - M, 5,936, ,870, JOB ASISTENT IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi" 5,999, ,494, ,169, ,897, Český západ o.s. 5,844, ,836, Aspekt 5,665, ,557, AGENTURA PONDĚLÍ "Občanské sdružení OBERIG" Azylový dům pro ženy a matky s dětmi DAMACO Group Demokratická aliance Romů ČR KOLPINGOVA RODINA SMEČNO Grafia, společnost s ručením omezeným 3,589, ,453, ,358, ,358, ,003, ,882, ,908, ,514, ,279, ,279, ,852, ,825, ,999, ,402, CZ.1.04/3.3.05/ Hurá do! Město Luže 5,724, ,602, CZ.1.04/3.3.05/ Máme pro vás práci Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 5,593, ,476,

7 CZ.1.04/3.3.05/ Řešením je aneb nové pracovní příležitosti pro znevýhodněné osoby na Manětínsku MAVO 5,998, ,942, CZ.1.04/3.3.05/ Zkusíme to jinak ASISTA, 3,858, ,826, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Něco za něco - uč se a práci najdeš Řešení pro Olomoucký kraj RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v regionu Uničovsko Podporované zaměstnávání na Svitavsku a Orlickoústecku Příprava na práci po 50 Využijme zkušenost 50+ Komplexní podpora zdravotně postižených osob při jejich integraci na trh o.s. InternetPoradna.c z 5,998, ,998, POE, spol. s r.o. 5,921, ,666, MAS Uničovsko, Rytmus Chrudim, 5,111, ,866, ,904, ,856, F R A M O, 4,914, ,785, Avenue Human Relations Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, o. s. 5,088, ,982, ,745, ,479, IX. Zásobník projektů Registrační číslo Název projektu Zadatel Požadovaná výše podpory (Kč) Věcné hodnocení počet bodů Celkem Z toho obecná kritéria Schválená podpora (Kč) CZ.1.04/3.3.05/ Práce v Českém Švýcarsku MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA 5,974, ,684, CZ.1.04/3.3.05/ Společně proti sociálnímu vylučování Občanské sdružení Společně pro region 5,249, ,619, CZ.1.04/3.3.05/ Věk a péče nemusí být překážkou IdeaHELP, 5,862, ,545, CZ.1.04/3.3.05/ Návrat pěstounů na trh Aktivně životem 5,235, ,937, CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Pomoc osobám nad 50 let na trhu Nová šance - mikroregion Kojetínsko MARLIN, 5,870, ,572, LED-JAPA CZ, 5,913, ,760, X. Seznam všech podaných projektů VH Registrační číslo projektu Název projektu Žadatel FH HP Celkem Z toho obecná kritéria VK CZ.1.04/3.3.05/ Ukotvení v práci pro osoby do 25 let a mladistvých do 18 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace z Plzeňského kraje Bohemia Training Institute A A 50,160 50,160 X CZ.1.04/3.3.05/ Věk není překážkou! Pomocné ruce, o.s. A A 57,920 56,920 X 7

8 CZ.1.04/3.3.05/ Nová ŠANCE II. WHITE LIGHT I. A A 43,980 42,980 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Podpora pracovní integrace romské menšiny ze Vsetínska Pomáháme tam, kde je to potřebné Hrádečkem k lepšímu životu Zaměstnání v osoblažském regionu Zvyšování zaměstnatelnosti na Bruntálsku Zkušení do! Demokratická aliance Romů ČR A A 78,023 74,023 A Charita Třinec A A 51,335 49,835 X Pobočka Diakonie Církve bratrské v Hrádku nad Olší A A 48,870 48,370 X Althaia o. s. A A 60,768 55,768 X LIGA o.s. A A 55,550 51,550 X Občanské sdružení JETY98 A A 75,765 69,765 N CZ.1.04/3.3.05/ Za prací bez bariér Pomocné ruce, o.s. A A 66,513 63,013 X CZ.1.04/3.3.05/ Dobrý začátek Občanské sdružení JETY98 A A 75,765 69,765 N CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Podporované zaměstnávání SVĚT změnamotivace-radost Aspekt A A 78,920 74,420 A Art Movement, o.s. A A 47,300 46,800 X CZ.1.04/3.3.05/ Zkušenost má zelenou SOLEDPRO A A 83,530 76,030 N CZ.1.04/3.3.05/ Minulost je za námi YMCA v Ústí nad Labem A A 91,148 83,648 A CZ.1.04/3.3.05/ Další šance pro romskou menšinu z Karviné "Sdružení Romů Severní Moravy" A A 100,483 92,983 A CZ.1.04/3.3.05/ Padesátkou kariéra nekončí PROSPERITA Písek, o.s. A A 82,740 78,240 N CZ.1.04/3.3.05/ Dáme vám šanci Hroznatovy děti A A 64,240 57,240 X CZ.1.04/3.3.05/ Ověřená integrace OZP na trh "Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s." A A 88,005 83,505 N CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Začleníme se Vzdělání Romů s cílem složení zkoušek dílčí kvalifikace a závěrečných zkoušek a jejich následné uplatnění na trhu nebo získání lepších pracovních podmínek "Počítejte s námi" Motivace - aktivizace -. Ucelený soubor služeb podporující pracovní integraci osob starších 50 let na Krnovsku a Bruntálsku Zpět do s hendikepem Podpora pracovní integrace OZP v Moravskoslezském kraji Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu Občanské sdružení města Králův Dvůr Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska "AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství" A N X X X A A 67,130 61,130 X A A 53,658 46,658 X A A 87,863 81,863 A FOR JANE o.s. A A 59,433 57,933 X Petr Otáhal, A A 85,305 81,305 N CZ.1.04/3.3.05/ Integrace Milovice Po Právu, o.s. A A 70,175 61,675 X CZ.1.04/3.3.05/ Aktivně za novou prací 2 Renarkon, o. p. s. A A 106,968 90,880 A 8

9 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ I my rádi pracujeme! Podpora služeb Centra podporovaného zaměstnávání Návrat pěstounů na trh Nové obzory-integrace mladých lidí na trh MPIC - Mobilní poradenská a informační centra CAMP Cestou aktivizace, motivace, Denní centrum Barevný svět, A A 90,585 85,585 A FOKUS Tábor A A 100,010 93,510 A Aktivně životem A A 70,550 66,550 Z TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. A A 76,780 72,280 N S E L L I A A 84,063 79,063 A S E L L I A A 60,663 55,663 X CZ.1.04/3.3.05/ Zkusíme to jinak ASISTA, A A 76,710 72,710 A CZ.1.04/3.3.05/ S_ANIMA - podpora osob před a po propuštění z výkonu trestu k rovnému zapojení na trhu Národní centrum pro rodinu A A 93,858 89,858 A CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do po 50 Sdružení Cepac - Morava A A 82,010 77,510 A CZ.1.04/3.3.05/ Stop sociální izolaci Centrum mladé rodiny Milísek, o. s. A A 54,833 52,833 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Nevzdávám to v Libereckém kraji Začátek konce Nový začátek Centrum pro zaměstnání a integraci osob se specifickými potřebami ARBEIT CZ, A A 63,500 61,000 X Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi A A 67,303 64,303 X A A 78,340 72,840 A "Etincelle, o.s." A A 80,985 74,485 A CZ.1.04/3.3.05/ Chci práci II Občanské sdružení Krok A A 88,620 84,620 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Diagnostika, poradenství, rekvalifikace, zaměstnání Smysluplné zaměstnání: cesta k dlouhodobé abstinenci Můj cíl - první zaměstnání Vaše integrace je možná Řešení pro Moravskoslezský kraj VOZATAJ II - efektivní podpora osob vymaňujících se ze závislosti na návykových látkách na cestě k aktivnímu a zodpovědnému řešení svého života a uplatnění se na trhu Aktivně proti sociálnímu vyloučení Společně proti sociálnímu vylučování Oblastní charita Jilemnice A A 55,230 54,230 X o.s. Lotos Brno A A 48,375 46,375 X ICV - Institut certifikovaného vzdělávání Občanské sdružení Čermná ve Slezsku A A 81,253 76,753 N A A 68,600 62,600 X POE, spol. s r.o. A A 60,425 57,925 X Attavena, A A 92,618 89,118 A HARTA o.s. A A 67,600 61,600 X EKO Trend o.s. A A 68,600 62,600 X CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do zaměstnání POE EDUCO, spol. s r. o. A A 83,482 70,438 A CZ.1.04/3.3.05/ Řešení pro Olomoucký kraj POE, spol. s r.o. A A 75,895 69,895 A 9

10 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Pracovní uplatnění pro osoby s těžkým spastickým postižením a osoby, které pečují o osobu blízkou s touto diagnózou ALMA JOB Karlovarský kraj Něco za něco - uč se a práci najdeš Podporované zaměstnávání na Trutnovsku a Jičínsku Plánujeme budoucnost Reaktivace osob starších 50 let k návratu na trh Pracovně aktivní v předdůchodovém věku s pomocí nástrojů dobré praxe ze zahraničí Vznik širší sítě českovietnamských asistentů v Karlovarském kraji Mládí vpřed v Karlovarském kraji Sportovní klub Spastic Tricykl A A 83,890 78,390 N ALMA FEMINA o. s. A A 61,340 58,840 X o.s. InternetPoradna.cz A A 75,900 70,400 A Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí DŮM ROMSKÉ KULTURY A A 87,185 82,185 A A A 62,955 59,455 X EDUCA QUALITY, o.s. A A 62,260 59,760 X ATTEST, A A 67,395 64,395 X KLUB HANOI A A 87,215 80,715 A ATTEST, A A 63,560 61,060 X CZ.1.04/3.3.05/ IKAROS 3 Zaměstnanost o.s. A A 64,245 60,245 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Pomáháme mladým se vstupem na trh Kariéra navzdory bariérám EDUCA QUALITY, o.s. A A 65,070 61,570 X EDUCO CENTRUM A A 89,193 82,693 A CZ.1.04/3.3.05/ Nové dovednosti pro válečné veterány "ASOCIACE ZÁLOŽNÍCH BRIGÁD" A A 68,210 64,710 X CZ.1.04/3.3.05/ Pracovat znamená žít IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi" A A 79,390 74,890 A CZ.1.04/3.3.05/ Příležitost pro Tebe Asociace TRIGON A A 59,120 57,620 X CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do života MARLIN, A A 58,990 56,490 X CZ.1.04/3.3.05/ Šance M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Změna kurzu CEDR - komunitní centrum, občanské sdružení A A 67,240 58,240 X CZ.1.04/3.3.05/ Známe Vaše potřeby - projekt šitý na míru "Občanské sdružení Baobab" A A 80,690 75,690 A CZ.1.04/3.3.05/ S handicapem do M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko A A 85,563 81,063 A CZ.1.04/3.3.05/ Pomoc osobám nad 50 let na trhu MARLIN, A A 69,130 65,130 Z CZ.1.04/3.3.05/ Padesátkou kariéra nekončí Centrum evropské spolu A A 58,760 55,260 X CZ.1.04/3.3.05/ Chceme v Bělotíně žít i pracovat II Obec Bělotín A A 91,840 82,840 A CZ.1.04/3.3.05/ Nový začátek SVT Consulting s. r. o. A A 86,068 81,068 A CZ.1.04/3.3.05/ Podpora motivace k zaměstnání Romské sdružení občanského porozumění A A 41,730 40,230 X 10

11 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Krok k samostatné budoucnosti S námi na trh Odstraňujeme bariéry pro vstup sociálně vyloučených na trh Nová šance - mikroregion Kojetínsko Zaměstnávání a vzdělávání v CENTROM RESIT CENTRUM Karlovarského kraje - motivace, vzdělání, zaměstnanost Aktivně životem A A 96,305 93,305 A Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Občanské sdružení AMOS - HAVÍŘOV A A 86,675 81,675 A A A 54,973 50,973 X LED-JAPA CZ, A A 68,908 65,908 Z CENTROM, občanské sdružení A A 66,460 63,460 X Carlsbader Gate A A 77,993 74,493 N CZ.1.04/3.3.05/ Zpátky do Město Otrokovice A A 97,370 88,870 N CZ.1.04/3.3.05/ Bez ohledu na minulost SOLEDPRO A A 89,618 83,118 N CZ.1.04/3.3.05/ Zkušenost má zelenou SVT Consulting s. r. o. A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic - rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání Komplexní program k posílení pracovní integrace CESTA VPŘED V OLOMOUCKÉM KRAJI Prevence nezaměstnanosti na Kroměřížsku Motivační a řemeslné kurzy Axmanovou technikou modelování pro lidi se zdravotním postižením Pomoc sociálně vyloučeným romským obyvatelům Opavy k pracovní integraci Zaměstnanost 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v odlehlých venkovských oblastech okresu Prostějov na trh Nová šance pro mladé Dřevodílna Jasánek - nové pracovní zkušenosti pro OZP na Javornicku Podporované zaměstnávání na Svitavsku a Orlickoústecku Cesta za prací formou komplexního a individuálního přístupu Obec Supíkovice A A 84,755 74,755 A PROGRES Šumperk A A 83,695 72,195 A POE EDUCO, spol. s r. o. A A 64,640 59,640 X Akademie rozvoje lidských zdrojů o.s. SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené A A 60,493 56,493 X A A 89,430 83,430 A DŽIVIPEN A A 90,980 85,480 A Na cestě k prosperitě, o.s. CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, Litvínov A A 95,345 85,345 A A A 67,055 63,555 X Občanské sdružení SALET A A 73,075 66,575 N Rytmus Chrudim, A A 75,233 71,733 A Spolu dětem A A 48,598 46,098 X CZ.1.04/3.3.05/ Všichni mohou pracovat Ing. Pavel Štohl A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Šance pro zdravotně postižené v Moravskoslezském kraji. Druhá šance je na tobě Santé Institut A A 64,533 59,033 X Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace A A 81,200 77,200 A 11

12 CZ.1.04/3.3.05/ Ukažte, co umíte Mezi proudy A A 44,650 42,150 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Digitální gramotnost pro neslyšící a trh Dohoníme zameškané Práce pro zdravotně znevýhodněné v o.s. Spolek přátel Frýdku- Místku Nevzdáme to v Jihočeském kraji Máme pro vás práci Vzděláním a zaměstnáním k sociální integraci Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu Spolek přátel Frýdku- Místku o.s. A A 95,898 89,398 N A A 78,985 74,485 N A A 31,415 29,915 X Jintes CB A A 74,513 71,513 N Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 A A 77,235 71,735 A OS - KAPKA A A 59,500 49,000 X CZ.1.04/3.3.05/ Se záznamem do RUBIKON Centrum A A 96,700 90,200 A CZ.1.04/3.3.05/ Překonat bariéru sociálního vyloučení Diecézní charita Brno A A 56,625 55,125 X CZ.1.04/3.3.05/ Trojí efekt Slunečnice, o.s. A A 86,833 78,833 A CZ.1.04/3.3.05/ Mostecké obzory PERSONA GRATA v.o.s. A A 58,720 52,220 X CZ.1.04/3.3.05/ Nahoru Sociální agentura A A 80,594 69,630 N CZ.1.04/3.3.05/ Individuální podpora na cestě do AGENTURA PONDĚLÍ A A 78,703 72,703 A CZ.1.04/3.3.05/ Nová šance Trenkwalder, A A 65,545 56,045 X CZ.1.04/3.3.05/ Nový začátek ROA A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Nová Šance v Královéhradeckém kraji MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, o.s. A A 49,470 48,970 X CZ.1.04/3.3.05/ Vyhoďte nás z pytle ven! Město Vsetín A A 81,502 71,365 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ DELTA II - 5 aktivit usnadňujících cestu k zaměstnání Centrum pracovního poradenství Světlo Cesta k práci sociálně vyloučených občanů Benešovska Hlavu vzhůru-podpora osob 50+ na trhu Škola manažerského rozvoje Občanské sdružení Světlo Kadaň (OSS Kadaň) Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, A A 85,449 75,408 N A A 64,815 60,815 X A N X X X SEDUKON, A A 90,685 83,685 A CZ.1.04/3.3.05/ Kariérový koučink dětským domovům Škola manažerského rozvoje A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Uplatnit se bez překážek Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. A A 81,990 78,490 A CZ.1.04/3.3.05/ Šance pro lidi s duševním onemocněním FOKUS - Písek, o.s. A A 64,100 56,100 X CZ.1.04/3.3.05/ Začít a vytrvat Vzdělávací agentura FÉNIX, A A 72,685 68,185 N CZ.1.04/3.3.05/ Šance na integraci "KERAS SAVORE, o. s." A A 52,385 45,885 X CZ.1.04/3.3.05/ Vize 50 "Občanské sdružení A proto nezištně" A N X X X 12

13 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Osoby pečující o osobu blízkou se stávají profesionálními pečovateli/pečovatelkami Žiji a pracuji v Odrách - Dživav the kerav buči Odrende Společně proti sociálnímu vylučování Občanské sdružení Ostravské Slunéčko A A 61,360 57,860 X Město Odry A A 104,493 92,493 A Občanské sdružení Společně pro region A A 74,088 68,588 Z CZ.1.04/3.3.05/ Nová cesta ExVA A A 97,330 90,330 N CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Posílení integrace mladých bez kvalifikace komplexním programem s individuálním přístupem S potřebnou rekvalifikací na trh RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v regionu Uničovsko Institut moderního vzdělávání, A A 82,210 76,210 A IMPULS TŘEBÍČ A A 90,930 82,930 A MAS Uničovsko, A A 75,485 69,485 A CZ.1.04/3.3.05/ Chci pracovat THS CZ A A 89,103 84,603 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Individuální podporou k zaměstnání Komplexní program pro posílení pracovní integrace minoritního etnika Jihočeská rozvojová A A 94,368 89,868 N GeaCert, A A 85,463 79,463 N CZ.1.04/3.3.05/ REALITA JOB ASISTENT A A 98,010 91,510 A CZ.1.04/3.3.05/ Moudrost věku ExVA A A 63,218 58,718 X CZ.1.04/3.3.05/ Spolu proti bariérám Občanské sdružení - TRIANON A A 74,638 70,138 N CZ.1.04/3.3.05/ Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III MESADA, občanské sdružení A A 96,848 88,848 A CZ.1.04/3.3.05/ Nový start MVDr. Zuzana Řezáčová Lukášková A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Příprava na práci po 50 F R A M O, A A 74,723 70,723 A CZ.1.04/3.3.05/ Začít znovu K - system. CZ A A 60,440 57,940 X CZ.1.04/3.3.05/ Každý potřebuje práci "VRÁTKA o.s." A A 96,003 89,003 N CZ.1.04/3.3.05/ Využijme zkušenost 50+ Avenue Human Relations A A 74,623 71,123 A CZ.1.04/3.3.05/ "Pracujeme, protože žijeme" Bohemia EU Planners A A 64,835 59,835 X CZ.1.04/3.3.05/ Hurá do! Město Luže A A 77,383 67,883 A CZ.1.04/3.3.05/ Profese pro tebe JOB ASISTENT A A 79,443 73,943 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Příprava na budoucí zaměstnání Šance! Srovnejme šance! Edu-Morava N X X X X Akademie Jana Amose Komenského, oblast - Šumperk Městská charita České Budějovice A A 52,883 49,383 X A A 42,823 40,823 X CZ.1.04/3.3.05/ Mít práci a být jako ostatní Cesta do světa - Slunečnice, o.s. A A 99,673 90,673 A 13

14 CZ.1.04/3.3.05/ Jedeme dál! Akademie J.A.Komenského oblast Česká Lípa A A 63,335 61,335 X CZ.1.04/3.3.05/ Osoblažsko pracuje Obec Osoblaha A A 63,115 55,615 X CZ.1.04/3.3.05/ Zúročíme své zkušenosti bfz-vzdělávací akademie A A 94,065 88,065 A CZ.1.04/3.3.05/ Šance 50 plus STELMA spol. s r.o. A A 69,565 63,565 X CZ.1.04/3.3.05/ Rovná šance bfz A A 94,743 89,243 A CZ.1.04/3.3.05/ Místo gauče volím KOUČE - Komplexní program na podporu zaměstnanosti ohrožené mládeže v Žatci a v Mostě o.s.mosty - sociálně psychologické centrum A A 106,368 96,368 A CZ.1.04/3.3.05/ Klienti a lektoři Muži a ženy, A A 87,530 76,530 N CZ.1.04/3.3.05/ Komunitní přístup k řešení nezaměstnanosti v Obrnicích K srdci klíč A A 57,355 53,355 X CZ.1.04/3.3.05/ Sdílím péči a pracuji TREMEDIAS A A 80,563 76,063 A CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do po padesátce Střední škola EDUCHEM, a.s. A A 70,623 67,123 N CZ.1.04/3.3.05/ Přejít na druhý břeh! MĚSTO BÍLINA A A 86,615 77,615 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Práce bez hranic - komplexní vzdělávací program pro uplatnění zdravotně znevýhodněných a postižených na trhu Vyškolení skupiny lektorů rekrutujících se z ohrožených skupin na trhu a zajištění jejich úspěšného startu do podnikání Sociální stabilizace a integrace znevýhodněných osob na trh. Vstup do je vstupem do života Zkušenost se cení - komplexní vzdělávací a poradenský program pro osoby starší 50let, které jsou v evidenci ÚP déle jak 6 měsíců Práce v Českém Švýcarsku Praemia A A 74,980 66,980 N Erudio Patria A N X X X A Kluby České republiky bfz-vzdělávací akademie A A 82,745 78,745 N A A 95,043 90,043 A Praemia A A 64,395 58,395 X MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA A A 74,433 65,433 Z CZ.1.04/3.3.05/ My se nebojíme VIA ALTA a.s. A A 58,820 57,820 X CZ.1.04/3.3.05/ Chceme zde pracovat bfz A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Komplexní program s individuálním koučinkem pro úspěšný návrat na trh Snazší přístup lidí se zdravotním postižením na trh v Písku Komplexní program zaměstnanosti pro odsouzené ve Věznici Pardubice Spojení v Libereckém kraji MULTIPAS A A 79,855 67,140 N Občanské sdružení MARTIN při OU pro žáky s více vadami A A 67,910 56,410 X DP WORK A A 90,993 85,993 A MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, o.s. A A 51,465 50,465 X 14

15 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ KOMPETENCE aktivity proti sociálnímu vyloučení osob ve věku do 25 let bez kvalifikace SÍDLIŠTĚ - příležitost pro mladé nezaměstnané z Janova Litvínovská vzdělávací společnost A A 92,660 83,160 N LIBUŠE A A 82,200 74,700 A CZ.1.04/3.3.05/ S Rytmusem do Rytmus Benešov, A A 89,840 83,840 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Podpora osob sociálně vyloučených na trhu Komplexní program podpory k posílení pracovní integrace sociálně vyloučených osob v Ústeckém kraji Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 A A 85,675 75,675 A Naděje - M, A A 79,675 74,675 A CZ.1.04/3.3.05/ Abstine et Labora GI projekt A A 61,260 57,760 X CZ.1.04/3.3.05/ Zelený Rumburk Město Rumburk A A 85,560 76,060 A CZ.1.04/3.3.05/ Chceme uspět YMCA v Ústí nad Labem A A 86,785 79,785 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ AKTIVIZACE osob se zdravotním postižením na trhu - Českobudějovicko Do zaměstnávání s asistenční podporou na pracovišti START - Tréninkový pracovní program pro dospívající mládež z dětských domovů v Karlovarském kraji PERSPEKTIVA PRO MLADÉ Česká asociace pro psychické zdraví A A 89,870 83,870 A Agentura Osmý den, o.s. A A 96,450 89,450 A o.s.mosty - sociálně psychologické centrum COMÉNIA CONSULT MOST A A 99,740 87,740 N A A 95,783 86,783 A CZ.1.04/3.3.05/ Bez bariér AKROPOLIS, o.s. A A 83,818 76,318 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Nikdy není pozdě na novou kariéru Dokážeme, že to dokážeme! Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci Šance pro mladé bez vzdělání OPUS DEXTRA, A A 66,690 56,690 X Bílá holubice-občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem A A 58,403 47,403 X Amelie, o.s. A A 86,585 82,585 A Počítačová služba A A 77,925 72,925 N CZ.1.04/3.3.05/ Vaše šance yourchance A A 53,580 46,580 X CZ.1.04/3.3.05/ Šance na rovnocenný přístup MAVO A A 77,468 68,468 N CZ.1.04/3.3.05/ Equilibrium SOZE A A 60,395 57,895 X CZ.1.04/3.3.05/ Může to zvládnout každý! COFET, a.s. A A 84,107 71,915 N CZ.1.04/3.3.05/ Restart 50 + CZ.1.04/3.3.05/ Pracovat bez rukou lze - integrace těžce zdravotně postižených na trh v Libereckém kraji Institut Rozvoje Podnikání, A A 79,966 68,150 N "Polovina nebe" A A 86,450 76,450 A CZ.1.04/3.3.05/ Atelier DIGITUS Digitus o.s. A N X X X 15

16 CZ.1.04/3.3.05/ Dveře trhu otevřeny FM - kurzy A A 58,730 56,730 X CZ.1.04/3.3.05/ Nová šance po padesátce SENIOR CONSULT A A 78,695 68,695 N CZ.1.04/3.3.05/ Nová příležitost SOZE A A 64,555 61,055 X CZ.1.04/3.3.05/ Nová pracovní příležitost Sdružení Romano jasnica A A 51,575 50,075 X CZ.1.04/3.3.05/ Vzděláváním k integraci na trh CEDR Pardubice A A 98,463 92,463 A CZ.1.04/3.3.05/ Šance na nový začátek FM - kurzy A A 55,495 53,995 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Příležitost pro nezaměstnané v Moravském Berouně a ve Šternberku Zkuste to s námi CZ.1.04/3.3.05/ Nová perspektiva po "50" CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Tréninková zábavněvzdělávací herna a čajovna Věk a péče nemusí být překážkou INTERWORK SERVICE Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, "Centrum komunitní Ústí nad Labem" A A 94,008 87,508 A A A 80,980 73,480 A A A 97,493 80,448 A Z labyrintu o.s. A A 44,485 40,485 X IdeaHELP, A A 71,748 69,248 Z CZ.1.04/3.3.05/ Založení a rozvoj sítě Job - RS klubů "Občanské sdružení SMS" A A 80,623 76,623 A CZ.1.04/3.3.05/ Nevidomí na trh TyfloCentrum Brno, o.p.s A A 95,050 91,550 A CZ.1.04/3.3.05/ Rozšíření pracovních možností a podpora uplatnění na trhu sociálně vyloučených skupin COMPETO o. s. A A 57,390 55,890 X CZ.1.04/3.3.05/ "Získej práci, co tě baví" MAVO-Vzdělávání, A A 82,703 76,703 A CZ.1.04/3.3.05/ Nová! 365, A A 86,685 75,185 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Úspěšný první krok - Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Nové cesty k zaměstnávání sociálně vyloučených Podpora sociálně vyloučených při vstupu na trh na Táborsku Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh v Ústeckem kraji. Workcamp - zajištění základních znalostí a dovedností pro uplatnění se na trhu Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb Dát příležitost, získat potenciál. Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 A A 87,328 77,828 N Člověk v tísni, A N X X X Cheiron T, A A 54,843 51,343 X "Občanské sdružení OBERIG" A A 78,610 72,610 A A A 43,825 42,825 X STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A A 94,163 83,163 A IQ Roma servis, o.s. A A 61,113 56,113 X CZ.1.04/3.3.05/ Bez vzdělání do Educa Team A A 57,005 49,005 X CZ.1.04/3.3.05/ PROFESIONÁLNÍ ROSKA II Unie Roska - postižených roztroušenou sklerózou v ČR A A 60,535 52,535 X 16

17 CZ.1.04/3.3.05/ S chutí do "Masopust, o.s." A A 89,333 79,833 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ V multigeneračním týmu k lepšímu postavení na pracovním trhu Zapojte se! - projekt pro zájemce o zaměstnání ve věkové skupině nad 50 let Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Vinařice Nechci zůstat doma Program pro efektivní návrat osob opouštějících Heřmanickou věznici do společnosti a na trh Pečuji a pracuji - pracovní uplatnění osob znevýhodněných na trhu v oboru pečovatelství Propojení osobní zkušenosti se vzděláváním a podporou k uplatnění se na trhu Forkys, o.s. A A 60,053 57,553 X "Elio, o.s." N X X X X Centrum podpory podnikání Praha Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Centrum podpory podnikání Praha A A 48,168 47,668 X A A 59,978 56,478 X A A 43,518 43,018 X SocioFactor A A 73,940 70,440 N ANIMA VIVA o. s. A A 58,160 50,160 X CZ.1.04/3.3.05/ Most k integraci Oblastní charita Most A A 91,643 86,643 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Spoluprací v místních komunitách Pošumaví ke zvýšení šancí na získání a udržení zaměstnání Zvyšování možností trvalé zaměstnatelnosti znevýhodněných osob Zaměstnání není samozřejmost Zaměstnávání v Azylovém domě R-Mosty TEPROM - Terénní pracovníci v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Úhlava, A A 65,290 64,290 X Oblastní charita Červený Kostelec A A 63,010 55,510 X Sdružení TULIPAN A A 65,440 60,440 X Občanské sdružení R - MOSTY A N X X X SocioFactor A A 83,987 72,715 A CZ.1.04/3.3.05/ Do z Břas Obec Břasy A A 45,905 43,905 X CZ.1.04/3.3.05/ Najděte své uplatnění GLE A A 80,980 77,980 N CZ.1.04/3.3.05/ Asistent v sociálně vyloučené lokalitě Město Kutná Hora A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Neslyšící úspěšně pracují APPN, o. s. A A 59,323 47,823 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Na trhu máme své místo! Komplexní podpora zdravotně postižených osob při jejich integraci na trh Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, o. s. A A 96,350 90,350 A A A 74,575 66,575 A CZ.1.04/3.3.05/ Máme příležitost Helpion, A A 70,195 59,695 X CZ.1.04/3.3.05/ Komplexní poradenství na podporu pracovní integrace CZ.1.04/3.3.05/ Zpět do po 50 CZ.1.04/3.3.05/ HELP 50+ Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, Jazyková škola ATHENA Grafia, společnost s ručením omezeným A A 57,475 56,475 X A A 84,203 77,703 N A A 77,695 71,195 A 17

18 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Integrace sociálně vyloučených skupin do běžného života Integrace mužů a žen v azylových domech na trh Oni to dokážou! Návrat na trh zaměstnáním Naděje návratu o.s. A A 53,850 49,350 X TRIANON - ČECHY, o.s. A A 38,255 37,255 X Integrace a rovné příležitosti, o. s. A A 45,720 45,720 X Mgr. Marie Čigelská A A 57,100 53,100 X CZ.1.04/3.3.05/ ECHO Afilianta A A 66,075 61,075 X CZ.1.04/3.3.05/ První kroky na trhu WITTICO CZ, spol. s r.o. A A 75,605 69,605 N CZ.1.04/3.3.05/ HLAVU VZHŮRU Institut pro ženy, o.s. A A 67,423 64,923 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Ven z bludného kruhu - aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu na trh Ulehčení přístupu na trh klientům Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Lužích - Košumberku Fokus Labe A A 91,156 78,778 A Šance na vzdělání, A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Po 50-ti do Počítačová služba A A 89,780 83,280 N CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Nová cesta na trh - Podnikatel v Olomouckém kraji Podpora zaměstnanosti Romů Středočeského a Libereckého kraje Rekvalifikační kurz obchodní zástupce S podporou za prací na Šluknovsku Od malých krůčků k velkému skoku Práce pro zdravotně postižené v Jihočeském kraji Perspektiva pracovního uplatnění etnických menšin Stopy (Po stopách zkušeností k profesní dovednosti) Nová šance pro osoby 50+ Šance pracovat Pracovní integrace sociálně vyloučených na Javornicku HERTIN N X X X X RomPraha A A 69,060 66,560 N HERTIN A A 88,920 77,920 N TIVIT spol. s r.o. A A 83,340 75,840 A Facilita CZ, A A 81,930 77,430 N DAMACO Group A A 78,185 72,185 A IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií A A 85,195 78,695 A Centrum mentoringu, o.s. A A 62,925 59,925 X DAMACO Group A A 89,210 80,710 N KOLPINGOVA RODINA SMEČNO A A 77,753 70,753 A Občanské sdružení Ester A A 87,685 81,185 A CZ.1.04/3.3.05/ Mladí svářeči Trenkwalder, A A 86,138 76,638 A CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ ArtBrut (Nová cesta k začleňování osob s duševní poruchou na trh ) Integrace sociálně vyloučených žen nad 50 let na trh a využívání jejich zkušeností při práci s dětmi Řešením je aneb nové pracovní příležitosti pro znevýhodněné osoby na Manětínsku PURPURA, o.s. A A 60,485 55,985 X FAIRWAY, o.s. A A 55,855 53,355 X MAVO A A 76,880 69,380 A 18

19 CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Nechceme almužnu, potřebujeme práci! Komplexní program integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva v regionu obcí Krušných hor Komplexní program sociálního znovuzačlenění osob do 25 let věku z oblasti Mostecka Poradenské centrum k trhu pro mladé se základním vzděláním Komplexní program pracovní integrace mladých sociálně vyloučených osob v regionu Bílinska Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením II ONYX engineering, spol. s r. o. Svazek obcí v regionu Krušných hor A A 89,391 70,355 A A A 83,050 73,550 A OMNI TEMPORE A A 92,473 82,973 N Bílá Růže o.s. A N X X X Rekvalifikační a informační centrum Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži A A 90,628 81,128 A A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ Ještě chceme pracovat!!! Mikroregion Hranicko A A 86,383 75,883 N CZ.1.04/3.3.05/ Z vězení do Za branou, o. s. A A 55,130 54,130 X CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ Na zkušenou do Pracovní šance pro veterány Zednické a údržbářské - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu Pomáháme potřebným na trh - pracovník v sociálních službách Společně to zvládneme aneb Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým "APOLENKA"- hiporehabilitace Československá obec legionářská A A 64,508 55,008 X A A 81,695 73,195 N Darmoděj o.s. A A 70,105 65,605 N Mondus o.s. A A 65,320 60,320 X Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub "PAPRSEK" A A 41,813 37,813 X CZ.1.04/3.3.05/ PRVNÍ KROK DOMINO cz, o.s. A A 93,930 89,930 A CZ.1.04/3.3.05/ Druhá šance VIA ALTA a.s. A N X X X CZ.1.04/3.3.05/ S Premi k práci 50+ Premi Consult A A 91,890 76,718 N CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ CZ.1.04/3.3.05/ S euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji Asistent prevence v sociálně vyloučených lokalitách S pomocí to zvládneme - podpora lidí s autismem při vstupu na trh Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Romské sdružení,,indigo Děčín Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. A A 99,293 87,293 A A A 56,515 51,515 X A A 83,295 76,295 A CZ.1.04/3.3.05/ Tradičními řemesly k zaměstnání Aktivní život od A do Z A A 85,480 78,480 N CZ.1.04/3.3.05/ Společně do Liga vozíčkářů A A 93,325 84,825 A CZ.1.04/3.3.05/ Aktivní padesátka v Ústeckém kraji Republikové centrum vzdělávání, A A 86,200 81,200 A CZ.1.04/3.3.05/ Podpora na trhu II. KONÍČEK, občanské sdružení A A 91,870 86,370 A 19

20 CZ.1.04/3.3.05/ Jirkov dává šanci Město Jirkov A A 90,795 77,995 A CZ.1.04/3.3.05/ Začni znovu a úplně jinak EDLiT A A 80,195 74,195 N CZ.1.04/3.3.05/ Návrat do - návrat do společnosti 2 Český západ o.s. A A 79,200 73,700 A CZ.1.04/3.3.05/ Sociální integrace a rovné příležitosti pro sociálně vyloučené pracovníky vietnamské národnosti v Královéhradeckém kraji Klub Bat tay VIET-SEC, o.s. A A 45,780 44,280 X CZ.1.04/3.3.05/ Sociálně ohrožená skupina vietnamské komunity a jejich rovné příležitosti v EU Rozvojová agentura ústeckého kraje, o.s. A A 48,018 46,018 X CZ.1.04/3.3.05/ O krok blíže k zaměstnání Republikové centrum vzdělávání, A A 74,745 69,745 N CZ.1.04/3.3.05/ Šance pro lepší zaměstnatelnost ohrožených osob Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení A A 80,918 77,918 A CZ.1.04/3.3.05/ Bez drog a do Magdaléna, A A 97,115 88,615 A CZ.1.04/3.3.05/ Integrace po 50 GARANCIA, Kolín A A 84,355 77,855 A CZ.1.04/3.3.05/ Práce a moje budoucnost Labyrinth - Help Me A N X X X Poznámky: FH - formální hodnocení HP - hodnocení přijatelnosti VH - věcné hodnocení uvede se průměrný počet získaných bodů (nutno min. 65 bodů z obecných kritérií) VK - výběrová komise Vyplňuje se: A ano, projekt uspěl N ne, projekt neuspěl Z zásobník projektů X projekt nebyl dále hodnocen 20

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

ČSOB Nadační program vzdělání

ČSOB Nadační program vzdělání ČSOB Nadační program vzdělání Vítězné projekty v roce 2014 Zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou Mraveniště Organizace: DOMINO cz, o.p.s. Víkendová setkávání dětí a mladých lidí z Novojičínska

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Výroční zpráva - 2003 -

Výroční zpráva - 2003 - Nadace Divoké husy Výroční zpráva - 2003-1 Vážení přátelé, Nadace Divoké husy předkládá zprávu o své činnosti za rok 2003. Tento rok byl pro nadaci, přes všechny úspěchy, poznamenán úmrtím předsedy správní

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více