Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: Číslo jednací: ZŠD-227/2013

2 I. Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, Drnholec Zřizovatel školy: Městys Drnholec, Kostelní 368, Drnholec Ředitelka školy: RNDr. Jana Kalandrová Součástí školy jsou školní družina, školní klub, školní jídelna při ZŠ, školní jídelna při MŠ Jevišovka, výdejna v MŠ Drnholec, MŠ Dobré Pole, MŠ Nový Přerov, Mateřská škola v Drnholci, Dobrém Poli, v Jevišovce s odloučeným pracovištěm v Novém Přerově. telefon , mobil: , Školní rok celkem Počet tříd počet ročníků Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Celkem ,40 1. stupeň ,60 2. stupeň ,20 Počty žáků (dle výkazu M 3 k ) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 16 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 13,07 Školská rada Školská rada zřízena dle 167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění v roce Složení: Mgr. Zabloudilová Soňa, Mgr. Bárta Dalibor, Stašová Renáta, Čížková Marcela, Kleinová Anna, Marx Petr, Seveldová Pavla, Malík Jiří, Ing. Lambot Jan. V roce 2012 se vzdala členství ve Školské radě paní Anna Kleinová a paní Marceli Čížkové zanikl mandát vzhledem k tomu, že její dítě ukončilo povinnou školní docházku. Obě zastupovaly rodiče. V prosinci 2012 proto byly do Školské rady zvoleny dvě nové zástupkyně z řad rodičů: paní Marie Abassy a paní Dagmar Jandová. Vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu: Ve všech ročnících: Základní škola C/01 č.j.: 3099/ ŠVP Drnholec č.j.: 3150/

3 Školní jídelna, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti škol. prac. ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ - výdejna Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby: 9 Přepočtení na plně zaměstnané: 5,7 Školní družina, která je součástí základní školy počet oddělení ŠD: 2 počet dětí v ŠD: 60 počet vychovatelů ŠD: fyz. 2 / přepoč. 1,6 Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí: 2 Z činnosti školní družiny: Školní družina je součástí ZŠ a tvoří s ní jedno výchovně vzdělávací zařízení. V tomto školním roce byla otevřena dvě oddělení, do školní družiny bylo zapsáno 60 žáků z ročníku, kteří byli řádně přihlášeni. Provoz školní družiny byl zajišťován od hodin. Byla také učiněna nabídka na ranní provoz družiny, avšak rodiče tuto službu nevyužili. Ve školní družině vytváříme předpoklady k účelnému využití volného času dětí a vhodně organizujeme jejich odpočinek a relaxaci. Úkolem je vypěstovat u dětí určité návyky společenského chování a sebe-obsluhy, rozvíjet jejich aktivitu, tvořivost a smysl pro kolektiv. Naše výchovně vzdělávací činnost s dětmi nenapodobuje vyučování ve třídě, ale naopak dovoluje zcela jiné pojetí práce, zachovává určitou uvolněnost, probíhá v radostné atmosféře. Školní družina koordinuje práci se školou, spolupracuje s třídními učiteli. Výchovně vzdělávací činnost se realizuje zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Pro naplnění výchovně vzdělávací činnosti byla využívána tělocvična, učebna počítačové techniky, knihovna, dětské a školní hřiště, školní kuchyň. Děti ze školní družiny se zúčastňují kulturních akcí např. vánoční jarmark, vánoční besídka pro důchodce, oslava MDŽ pro důchodce, Den matek a také vyrábí k těmto příležitostem drobné dárky. Školní družiny pracovaly podle schváleného ŠVP a svého celoročního plánu, jehož součástí je i plán akcí na každý měsíc, jehož výčet uvádíme: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Dopravní výchova Pozor, děti na silnici! Barevný podzim vztah k přírodě Drakiáda Šplhoun Vánoční besídka pro důchodce Výroba dárku pro děti zápis do 1. třídy Sněhový sochař Dětské sudoku 2

4 Březen: Duben: Květen: Červen: Opičí dráha Vystoupení k MDŽ Jarní hrátky Čistá planeta Zahradní slavnost Kuličkiáda Sranda olympiáda Malý vědec Renáta Stašová vedoucí vychovatelka ŠD Školní klub počet oddělení ŠK: 1 počet dětí v ŠK: 23 počet vychovatelů ŠK: fyz. 5 / přepoč. 0,1 (DPČ) Z činnosti školního klubu: Ve školním roce 2012/2013 byla činnost klubu zaměřena pouze na ICT a sport a jeho činnost byla zkrácena a určena hlavně pro dojíždějící žáky 2. stupně. II. Údaje o pracovnících školy Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků: 18/17,20 Z toho odborně kvalifikovaných: 17/1 (94%/6%) Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy: 2 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Učitelé Muži Ženy Celkem 5 13 Rodičovská dovolená 0 0 do 35 let let 1 5 nad 50 let 4 5 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 0 0 3

5 Romský asistent: NE Jiný asistent: NE III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za školu Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy , ,00 4

6 3. Neomluvené hodiny Celkový počet neomluvených hodin na škole: 216 průměr na jednoho žáka: 1, Údaje o přijímacím řízení na školu Gymnázia Školní rok 2012/13 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium SOŠ SOU Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ 9. ročník: 25 nižší ročník: 3 Celkem: 28 IV. Inspekce a kontroly V tomto školním roce neproběhla inspekce. Dne proběhla veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu 13 ods. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole provedené na základě pověření zřizovatele Městyse Drnholec a vedoucího kontroly, starosty Jana Ivičiče firmou Dataxa, s.r.o. Kontrola nezjistila žádná závažná kontrolní zjištění. Dne se uskutečnila Kontrola o plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pracovnicemi OSSZ. Kontrola nezjistila žádných pochybení a závěr je bez připomínek. Dne pracovnice KHS Brno, územní pracoviště Břeclav provedly kontrolu ve Školní jídelně Drnholec. Drobné zjištěné nedostatky byly odstraněny do konce roku V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i,

7 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/2013: 26 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014: 22 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy DVPP: Tvorba IVP: Bejdáková Školení BOZP: Pichanič Semináře v rámci projektu IB-KSP: Bárta, Bejdáková, Zabloudilová, Škrabalová Studium výchovného poradenství: Juřenová Studium školní metodik prevence: Vlková Chemie je hra: Zabloudilová Činnostní učení v matematice: Bejdáková Změny v zákoníku práce a dopad na školská zařízení: Kalandrová Seminář metodiků prevence: Radkovičová Extremismus: Radkovičová Čtenářská gramotnost: Šimčíková, Bejdáková Jak na zápis do 1. třídy: Juřenová Finanční matematika: Bárta, Mančíková Užití matematických programů ve výuce: Mančíková, Kalandrová, Slavík Dobré nápady ve výuce přírodních věd: Vlková, Zabloudilová, Slavík, Kalandrová Náprava dysgrafie: Šimčíková, Mrenicová Dramatická výchova: Šimčíková Konference OUP AJ: Kalandrová Hravá matematika: Škrabalová Forum Bohemicum: Krivjanský Comenia Script: Bejdáková, Škrabalová, Šimčíková, Mrenicová, Juřenová Aktiv výchovných poradců: Juřenová Porada školních metodiků prevence: Radkovičová Zaměstnanci: Hospodaření příspěvkových organizací: Dubšová Účetnictví: Dubšová Spisová služba: Václavíková VII. - Další údaje o škole Září Branně- sportovní den maraton E. Zátopka, úklid úseků ŠD: dopravní výchova, sportovní odpoledne, soutěž o nejhezčí dýni 6

8 Strojírenský veletrh Brno, žáci 8. a 9. tříd Dýňový pochod ZŠ + MŠ Plenární zasedání SRPŠ Třídní schůzky: ročník 2. A: vycházka do polí 3. A: výlet do Jevišovky 4. A: vycházka do přírody Drnholecké vinobraní: vystoupení Jarabáčku Říjen přespolní běh Břeclav CEV Mikulov: 1.A, 2.A Počtář školy 1. kolo, II. st. Bílá pastelka: sbírka + beseda: Život potmě, I. stupeň 6. AB: dějepisná exkurze Dolní Věstonice Přírodovědný klokan: 8. a 9. ročník Drakiáda s modeláři 2. A, 3. A, 4. A: Den v přírodě ŠD: Barevný podzim, Drakiáda Florbal: žáci 8. a 9. ročník Sálová kopaná: žáci 8. a 9. ročník 6. B: seznamovací výlet 7. A: výlet do krytého bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou ročník: Já na to mám - projektový týden Jarabáček: víkendové soustředění Listopad Počtář školy. 2. kolo, II. st. Přehazovaná 8. a 9. ročník děvčata Šachový turnaj v Břeclavi Beseda s ilustrátorkou Vendulou Pucharovou ŠD: Šplhoun Skok vysoký, I. a II. stupeň 1. A: Pohádkový den třídní projekt Soustředění tanečního kroužku Setkání metodického sdružení a učitelek z MŠ Drnholec a Jevišovka Prosinec 2. A, 3. A: zahájení plavání Počtář školy 3. kolo Rozsvěcování vánočního stromečku v obcích Drnholec a Jevišovka Konzultace s rodiči, vánoční jarmark a kulturní program žáků Burza škol 6. AB: Anthropos a Planetárium Brno Mikulášská nadílka na NŠ ŠD: návštěva knihovny, čas myslet na druhé výroba drobných dárků Vánoční besídka pro důchodce 7

9 Vánoční šplh 7. A: výlet do krytého bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou 2. A: Vánoční besídka s rodiči Třídní vánoční besídky a zpívání koled v kostele Leden Počtář školy 4. kolo, II. stupeň Novoroční turnaj v šachu 2. A, 3. A: plavání v Hustopečích Školní turnaj stolní tenis Školní turnaj pálkovaná ŠD: Výroba dárků k zápisu, Sněhový sochař Maškarní ples pro děti Krajské kolo v šachu Konverzační soutěž v AJ Zápis do 1. třídy Dobrovolné testování dětí IQ, Mensa ČR Návštěva dětí z MŠ Drnholec a Jevišovka v 1. třídě Únor ŠD: Dětské sudoku, Opičí dráha Počtář školy 5. kolo, II. stupeň 1. A, 2. A: Divadlo Radost Brno 2. A, 3. A: plavání v Hustopečích Výchovný koncert I. stupeň Školní kolo v ruském přednesu Pythagoriáda ročník Březen Recitační soutěž - školní kolo Počtář školy 6. kolo, II. stupeň Školní kolo v gymnastice Edukačně stimulační program pro předškoláky 8. A, 9. A: odbíjená smíšená družstva ŠD: oslava MDŽ pro seniorky, Jarní hrátky, Kuličkiáda, Návštěva knihovny Krajské závody ve SG ve Slavkově Soustředění pěveckého kroužku Mikulovský zpěváček soutěž, pěvecký sbor a Jarabáček ročník: Divadlo Radost v Brně ročník: Oslava jara Celostátní přehlídka pěveckých sborů v Brně 8. a 9. ročník: zájezd do Osvětimi Okrskové kolo v basketbalu Vystoupení Jarabáčku na místním koštu vín a v Mikulově ročník: Coca cola cup Matematický klokan ročník Školní kolo zeměpisné olympiády 8

10 Duben 8. a 9. ročník: okresní kolo v basketbalu Počtář školy 7. kolo, II. stupeň ročník: Vybíjená Oblastní kolo recitační soutěže, Mikulov 17. ročník závodů ve sportovní gymnastice Oblastní soutěž dětských folklorních souborů, Mikulov, Jarabáček Regionální kolo ve zpěvu Ukázka dravců: výukový program pro ročník ŠD: Čistá planeta Fotografování 1. stupeň Den Země: projektový den 2. Dětský krojový ples ročník: přehazovaná dívek Edukačně stimulační program pro předškoláky Soutěž Stonožka, DDM Mikulov 1. A: vycházka do jarní přírody Květen ročník: Já na to mám - projektový týden ŠD: výroba dárků na Zahradní slavnost, Kuličkiáda Počtář školy 8. kolo, II. stupeň ročník: zájezd do Londýna 8. a 9. ročník: výtvarná soutěž Život kolem nás Drnholecký slavík ročník, chlapci: Mac Donald cup 6. B: vrstevnický program Edukačně stimulační program pro předškoláky 2. A: třídní oslava Dne matek Zahradní slavnost a den otevřených dveří spojený s oslavou Dne matek 3. A: soutěž Švihadlák 4. A: projektový den Lovci mamutů CEV Pálava: 1. A Hrátky s němčinou školní kolo Atletické závody v Mikulově pro I. stupeň Oblastní kolo v přehazované dívek Školní kolo v šachu 3. A: Beseda se zdravotní sestrou Sportovní den a florbal v Mikulově 9. A: divadelní představení: Memento ročník: Divadelní představení k MDD ročník: vycházky do přírody 1. A: návštěva Dolního dvora u Dřevojánků, chov domácích zvířat Květinový den sbírka, Liga proti rakovině Červen Místní oslava MDD 9

11 1. 9. ročník: výlety 4. A, 5. A: CEV Pálava 9. A: Holocaust, Mikulov Soutěž v rozcvičkách Focení tříd Pálkovaná pro ročník 6. AB: Tajemství římské mince, Mikulov ŠD sranda olympiáda, Malý vědec Setkání rodičů budoucích prvňáčků Drnholecký trojboj a netradiční olympiáda 4. A: Besídka s rodiči Vystoupení Jarabáčku: Dolní Dunajovice, Březí, Hrušovany Slavnostní rozloučení s absolventy Červenec, srpen Příměstský tábor pro 1. stupeň: jeden týden v červenci i srpnu Dětský letní tábor v Onšově Vystoupení souboru Jarabáček v Drnholci Úspěchy v soutěžích: Tradičně výborných výsledků škola dosahuje ve sportovních soutěžích. V říjnu Erik Malik vyhrál Přespolní běh v Břeclavi v kategorii mladších žáků a družstvo skončilo na 5. místě. Mladší žáci se v listopadu v okrskovém kole umístili na 2. postupovém místě v Coca Cola Cupu. V prosinci smíšené družstvo ve složení Pavla Seveldová, Erik Malik, Táňa Trefilíková a Jaroslav Šenk získalo 1. místo v trojboji a Pohár starosty města Hrušovany nad Jevišovkou. V lednu na Hustopečském skákání vybojoval 1. místo v kategorii mladších žáků Ondřej Šenk. Družstvo starších žákyň obsadilo 2. místo v okresním kole přehazované v Břeclavi. Přeborníkem okresu ve šplhu se stal Jaroslav Šenk. Družstvo starších žáků obsadilo 2. místo v Coca Cola Cupu. Výborných výsledků dlouhodobě dosahují sportovní gymnasté a gymnastky. V krajském přeboru ve Slavkově se družstvo mladších i starších žákyň umístilo na 2. místě. Na Šlapanickém konikleci (sportovní gymnastika) se Jakub Křivánek v kategorii mladších žáků umístil druhý, v dorostenkách Karolína Mrenicová obsadila 2. místo a Eliška Marxová 3. místo. V oblastní soutěži ve sportovní gymnastice, kterou pořádala naše škola, 1. místo vybojoval Vojtěch Marx v kategorii žáků 1. a 2. ročníku, 1. místo obsadil v mladších žácích Jakub Křivánek a rovněž 1. místo v kategorii dorostenek vybojovala Eliška Marxová. Nebývalého úspěchu dosáhli šachisté v okresním přeboru v Břeclavi. Družstvo mladších žáků obsadilo 2. místo a postoupilo do krajského kola, kde se umístili na 5. místě. Družstvo starších žáků obsadilo na okrese 3. místo a v krajské soutěži skončili desátí. Vynikajících výsledků dosáhli žáci také v pěveckých soutěžích. V Mikulovském zpěváčku v 1. kategorii obsadila Kateřina Jandová 2. místo, ve 2. kategorii vyhrál Tomáš Ledvina, druhý byl Petr Polák, ve 3. kategorii 1. místo obsadila Sarah Abassy a 2. místo Táňa Trefilíková. Oblastní kolo Přehlídky dětských národopisných souborů Jihomoravského kraje v Mikulově vyhrál soubor Jarabáček a reprezentoval naši oblast ve Strážnici. 10

12 V tomto roce jsme měli rovněž zastoupení v krajském kole recitační soutěže v Brně, do kterého si postup zajistila na okresním kole v Mikulově Nikola Mandíková v kategorii starších žáků. Škola veřejnosti: Kurzy jazyků angličtiny, němčiny RNDr. Jana Kalandrová, Jitka Radkovičová, Mgr. Soňa Zabloudilová Cvičení žen, aerobic Mgr. Kateřina Smíšková, Mgr. Bronislava Šimčíková VII. Zhodnocení a závěr Naše škola naplňuje své poslání, plní ŠVP, který od dozná dílčích změn. Kvalifikovanost pedagogického sboru je vysoká a snaží se plnit své úkoly zodpovědně a s pochopením k věku žáků a žákyň. Desítky akcí, které uspořádali naši učitelé, učitelky a vychovatelky přispěly k dobrému jménu školy a všem patří upřímné poděkování. Vandalismus, záškoláctví, hrubé násilí se daří zásluhou kolektivu objasňovat a řešit neprodleně a ve vysokém procentu úspěšnosti. Bohužel, snižování zájmu žáků o vzdělávání na II. stupni má vzestupnou tendenci. V tomto roce byl završen projekt EU peníze do škol, až do roku 2016 se bude pokračovat v udržování projektu Já na to mám. Škola je rovněž zapojena do projektu Ovoce do škol a IB-KSP výuka německého jazyka dětí a dospělých. Rovněž jsme podávali dva projekty na kraj a na MŠMT: Šestka utváření třídního kolektivu a Hravý jazýček k úspěchu klíček logopedická prevence. Požadovanou dotaci jsme ale ani v jednom případě nezískali. Dary škole Poděkování patří všem firmám v Drnholci i okolí, které jak finančně či věcnými dary pomáhají škole v její činnosti a akcích pro veřejnost. Jsou to: firma Ing. Sekula Hrušovany nad Jevišovkou, firma Alstav Drnholec, Česká spořitelna Mikulov, ing. Kabrhelová Drnholec, ČSZ Drnholec, TJ Dynamo Drnholec, Drnholecká chasa, Městys Drnholec, Velkoslad Sláma Drnholec, Potraviny Zdeněk Konečný Drnholec, Jitka Kršková Drnholec, Dědíkovi Jevišovka, Kovo Malík s.r.o. Drnholec, Květinářství u Lidušky Drnholec, Reda Brno, Smíšené zboží Pražák Jevišovka, Nové vinařství Drnholec, Pante s.r.o. Drnholec, Vinofol Novosedly, Rybníkářství Pohořelice a.s., Eliška Macajová Drnholec, G+M s.r.o. Hrušovany nad Jevišovkou. Zakončení školního roku Školní rok byl slavnostně ukončen rozloučením s vycházejícími žáky za účasti představitelů obecních úřadů Drnholec, Novosedly, Jevišovka. Žákyní roku se stala Táňa Trefilíková. 11

13 VIII. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) Počty fyzický počet úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 zahájeno specializační studium na Pedagogické fakultě MU Brno vysokoškolské školní metodik prevence 1 školení středoškolské školní psycholog školní speciální pedagog Věková struktura do 35let let nad 50 let / z toho důchodci výchovný poradce / - školní metodik prevence / 0 Poradenská činnost v naší škole je žákům poskytována výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Práce výchovného poradce se zaměřuje na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péči o děti se vzdělávacími a výchovnými problémy, na poradenství při volbě povolání, organizaci zápisu do první třídy a burzy studijních oborů. Pro svou práci má výchovný poradce dobré podmínky, bylo mu umožněno studium výchovného poradenství na PF Masarykovy univerzity v Brně, které je čtyř semestrové. Veškeré materiály jsou uloženy v elektronické podobě, kterou poskytuje školní matrika v Bakaláři a také v podobě písemných dokumentů vyšetření z PPP a SPC, legislativa k integracím, formuláře pro rodiče a učitele. V začátcích práce výchovného poradce jsem nejvíce využívala knihu Výchovné poradenství z nakladatelství Wolster Kluwer, dále čerpám ze svého studia, vzdělávacích seminářů, učitelského tisku (Učitelské noviny). Spolupracuji s PPP Břeclav a její pobočkou v Mikulově, kam nejčastěji doporučujeme žáky při podezření na vývojové poruchy učení, dále pak se SPC v Brně. Při řešení problémů se schází výchovná komise ve složení: paní ředitelka, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel. V uplynulém školním roce jsme nejčastěji řešili vzájemné ubližování a napadání mezi žáky, krádeže, kouření na WC, nevhodné chování žáků k vyučujícímu. Rodiče byli pozváni kvůli vysoké absenci a neprospívání svých dětí ve třech případech. Nejzávažnějším problémem bylo oznámení šikany matkou žáka. Byli jsme si vědomi závažnosti situace, a proto jsme požádali o 12

14 pomoc PPP v Břeclavi. Její pracovnice paní Mgr. Adamusová strávila v dané třídě celkem šest hodin a provedla zde diagnostiku třídy. S výsledkem seznámila třídní učitelku a ta na nejbližší třídní schůzce informovala rodiče. S tímto postupem jsme udělali velmi dobrou zkušenost, neboť účinek působení paní psycholožky i paní učitelky třídní byl téměř okamžitý. Rodiče a žáci byli o rozsahu poradenských služeb informováni prostřednictvím informačního listu na první třídní schůzce, kde svým podpisem vyjádřili souhlas s poskytováním poradenských služeb. Své požadavky a připomínky mohou vznášet buď přímo, nebo prostřednictvím třídního učitele. Informace například k přijímacímu řízení ať už do první třídy nebo k dalšímu studiu po základní škole najdou na webových stránkách školy. V závažných případech jsou rodiče vyrozuměni a zváni písemnou formou. Efektivita řešení jednotlivých problémů je podle mého názoru na velmi dobré úrovni, neboť se snažíme řešit vzniklé problémové situace okamžitě. V současné době evidujeme v naší databázi 42 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2012/2013 jsme měli jednu mimořádně nadanou žákyni v první třídě, ve druhém ročníku byl jeden žák integrovaný pro specifické poruchy učení. Třetí ročník navštěvoval žák s lehkou mentální retardací. Tento žák je integrován s asistencí pedagoga. V oblasti péče o žáky a prevenci poruch učení byla rozšířena spolupráce s mateřskými školami v Drnholci a Jevišovce. Učitelky MŠ byly před zápisem dvakrát na návštěvě v první třídě, učitelky prvního stupně se zase byly na ně podívat v mateřské škole, jak pracují a chovají se ve svém prostředí. Podařilo se získat rodiče pro účast na přípravném kurzu pro předškoláky. Paní učitelky z mateřských škol byly zvány na komisi metodického sdružení, kde je paní učitelka první třídy informovala o adaptaci dětí a jejich prospěchu. V základní škole je zavedená péče o žáky se SVP, na prvním stupni dobře fungují dyslektické kroužky. V průběhu školního roku jsem provedla dotazníkové šetření mezi pedagogy ohledně jejich spolupráce s výchovnou poradkyní. Zajímalo mne, zda je pro ně dostatečná pomoc při tvorbě IVP, jak jsou spokojeni s činností výchovné komise a jak by se dala rozšířit spolupráce pedagoga s výchovným poradcem. Dotazníky vyplnilo 10 učitelů z 16. Z odpovědí vyplynula spokojenost s pomocí při tvorbě IVP i spokojenost s pomocí při začleňování žáků se SVP do výuky. Dva pedagogové si nepřáli rozšířit spolupráci na pomoc při řešení neprospěchu a vysoké absenci žáků a práci s třídním kolektivem. Mgr. Jana Juřenová, výchovná poradkyně V Drnholci, RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy 13

15 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZŠ DRNHOLEC /2013 Cílem minimálního preventivního programu bylo ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Cílem bylo také zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování, a tím dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Za velmi důležitou oblast jsme považovali prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě = smysluplné využívání volného času. Dalším důležitým cílem bylo zlepšení informovanosti rodičů a celkové zlepšení spolupráce mezi školou a rodinou, což se nám díky pořádání akcí pro rodiče v letošním roce dařilo. Byl proveden průzkum formou anonymního dotazníku jak mezi žáky II. stupně ZŠ, tak mezi rodiči všech žáků, cílem bylo zjistit spokojenost s prostředím, s klimatem tříd a školy, výukou, informovaností. Žáci i v tomto školním roce byli motivováni k zásadám zdravého životního stylu (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky - jejich pozitivní i negativní stránka). Škola poskytovala žákům základní nezkreslené informace o zakázaných, ale volně dostupných návykových látkách, škodlivosti kouření na jejich mladý a nevyvinutý organismus, riziku zneužívání drog, drogové prevenci v souvislosti s AIDS a o alkoholismu. Byly zpřístupněny kontakty na odborníky v těchto oblastech. Preventivní program zasahoval výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, směřoval k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Program sledoval obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže; na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování. Základním principem strategie prevence rizikového chování byla výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Součástí našeho programu byla i účast metodika prevence na odborných školeních a vzdělávacích programech, získané informace byly předávány ostatním pedagogickým pracovníkům. Školní metodik prevence odpovídal za plnění MPP, koordinoval práci jednotlivých učitelů, podílel se na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování minimálního preventivního programu informoval vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocoval aktuální situaci ve škole. 14

16 V oblasti prevence jsme se zaměřili na : rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty, boj proti šikaně formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojují, musí korespondovat s věkem a navazovat na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny i působení vrstevníků. Do vzdělávacího procesu byla zapracována tato témata: oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity oblast společenskovědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie, ekologie oblast sociálně právní právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti ke společensky nežádoucím jevům, práva dítěte, apod. oblast pracovní pracovní postupy, návyky, vztah k práci a k výsledkům práce druhých, pocit úspěchu z dobře vykonané práce Mladší školní věk: Preventivní činnost ve výuce na I. stupni Primární prevenci na prvním stupni měly jako i předcházejících letech na starosti třídní učitelky. S jednotlivými tématy se děti setkávaly především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce byly využity různé metody, např. výklad, předávání informací, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování či dramatická výchova. jednotlivá témata: Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Člověk a jeho zdraví plnili vyučující s žáky průběžně během školního roku pedagogičtí pracovníci i žáci si společně stanovili pravidla harmonického soužití, navozovali příznivé psychosociální klima ve třídě zvyšovali zdravé sebevědomí žáků, zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti nacvičovali v různých situacích projevy vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry rozvíjeli schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty rozvíjeli i schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor osvojovali a upevňovali základní hygienické návyky hygiena, životospráva, základní informace z oblasti prevence návykových látek, umění říci ne seznamovali se se základy etické a právní výchovy snažili jsme se o včasné odhalování specifických poruch učení, o všestranný rozvoj osobnosti žáka, o diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídě rodiče spolupracovali se školou 15

17 v rámci ekologické výchovy žáci ve třídách třídili odpad, zaměřili se na sběr hliníku byly organizovány kulturní akce návštěva divadelních a filmových představení, výchovných koncertů, besed žáci se zapojovali do různých soutěží pokračoval projekt Já na to mám v 5. ročníku Cíl - po pěti letech by děti měly umět: definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mít základní sociální dovednosti umět se chránit před cizími lidmi mít základní zdravotní návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas umět rozlišit léky a návykové látky znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát následky užívání návykových látek umět odmítat Starší školní věk: Na druhém stupni jsme se zaměřili na koordinaci, aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracovalo ve všech předmětech, zahrnovaly je především: občanská výchova (6. ročník: Naše škola, naše obec. Naše obec, region, kraj. Naše vlast. Kulturní život. Lidská setkání. Zásady lidského soužití, 8. ročník: Podobnost a odlišnost lidí. Vnitřní svět člověka. Osobní rozvoj. 9. ročník: Stát a právo. Mezinárodní vztahy, globální svět) přírodopis - člověk a zdraví (9. ročník: Vztahy mezi lidmi a formy soužití. Změny v životě člověka a jejich reflexe. Zdravý způsob života a péče o zdraví. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Hodnota a podpora zdraví. Osobnostní a sociální rozvoj) výchova ke zdraví dospívání, zdraví, vztahy člověk a svět práce (8. ročník: Trh práce. Volba profesní orientace, 9. ročník: Svět práce) K práci s tématy bylo využito různých metod: výklad, samostatná práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besedy, přednášky. Zaměřili jsme se na: vzájemné poznávání a upevňování vztahů v komunitě vrstevníků vytváření a prohlubování vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem stanovení a dodržování pravidel soužití třídní komunity formování skupiny, která se stane pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí apod. trénink obrany před manipulací s uměním říci ne 16

18 zvládání náročných fyzických a duševních situací umění vyrovnat se s neúspěchem. vytváření a prohlubování vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu a antisemitismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. zvýšení pozornosti prevence kouření - osvěta v rámci hodin OV dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí zajištění široké nabídky volnočasových aktivit zájmové kroužky pracovaly pod DDM Mikulov účast v literárních, vzdělávacích, sportovních a jiných soutěžích ekologická výchova (třídění odpadu ve třídách, využití plastů ve výtvarné výchově), Den Země v červnu tradiční trojboj a školní olympijské hry zapojení do celostátních projektů (Člověk v tísni, Šance, Bílá pastelka, Český den proti rakovině) zapojení do soutěží projekty Já na to mám, IB-KSP a Ovoce do škol. Cíl - žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět: pojmenovat základní návykové látky znát jejich účinky na lidský organizmus orientovat se v problematice závislosti znát základní právní normy vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku správně se rozhodovat, odmítat zaujímat zdravé životní postoje orientovat se v problematice sexuální výchovy bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc zvládat základní sociální dovednosti Problémoví žáci Škola monitorovala žáky s problémovým chováním a prospěchem. Těmto žákům byl věnován zvýšený dohled třídních i ostatních učitelů, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu rizikového chování. 17

19 Žáci se specifickými poruchami učení U každého žáka se poruchy učení projevují různě, proto učitelé na I. i II. stupni svým individuálním přístupem umožňovali dětem dosahovat dobrých studijních výsledků a zažívat pocity úspěchu ve své práci. Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení, zejména spolupráce s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a třídními učiteli. monitorování výskytu patologických jevů věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky soustředit se zejména na problematiku šikany v rámci prevence kouření vytvoření dostatečné informovanosti sledování absence žáků prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce. V problematických případech možnost vyžadovat lékařského potvrzení. sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor ve sborovně byla doplňována knihovna i videotéka samostudium materiálů k prevenci zneužívání návykových látek, vzniku závislostí, poradenská činnost ze strany metodika využívání nabídky videoprogramů a dalších materiálů zapojení vedení školy i kolegů do tohoto programu Aktivity pro rodiče a veřejnost: seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka propagačních materiálů o drogách seznámení rodičů s postupem školy v případě výchovných problémů žáků (Školní řád obdrželi všichni rodiče) na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog - zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách informovanost prostřednictvím místního tisku a na webových stránkách školy - Drbník konzultace pro rodiče se školním metodikem prevence a výchovným poradcem pořádání dnů otevřených dveří v tomto školním roce proběhla dvě velká setkání s rodiči prvním byly konzultace dne spojené s besídkou a jarmarkem s žákovskými výrobky, druhým potom oslava Dne matek Zahradní slavnost opět s kulturním programem, s mnoha zajímavými aktivitami pro děti i rodiče Den otevřených dveří 18

20 Informační systém na škole: metodik předával informace na pedagogických radách nástěnka s informacemi a konkrétními kontakty v případě krizových situací byla pro pedagogické pracovníky umístěna ve sborovně nástěnka a schránka důvěry pro žáky informace, kontakty telefon, webové adresy byla umístěna ve druhém poschodí, schránka nebyla využívána schránka důvěry Svěř se vrbě je umístěna na školní webové stránce Drbník informace o dění i o plánech školy obdrželi rodiče na plenární schůzi SRPŠ a na třídních schůzkách v září Klima školy Dotazníkovým šetřením prošli žáci na prvním stupni. Zúčastnilo se ho 71 žáků druhého až pátého ročníku. Otázky byly koncipovány do čtyř oblastí chuť vzdělávat se, vztahy se spolužáky, důvěra v učitele, celkový vztah ke škole. Největší motivovanost a snaha být úspěšný byla ve druhém a čtvrtém ročníku 95%. Nejmenší motivaci k učení měli žáci v pátém ročníku pouze ve čtyřech případech ze sedmnácti, ve třetí třídě osm z dvaceti. Tomu také odpovídala aktivita v hodinách a snaha dokončit úkol. 66% z dotazovaných žáků se vůbec nebojí chodit do školy, ostatní se bojí trochu nebo někdy. Osm dětí mělo pocit, že je jim ve škole ubližováno ze strany spolužáků ostatní většinou uváděly bezproblémové vztahy nebo občasný konflikt. Celkově hodnotily vztahy mezi sebou jako spíše dobré. Na otázku, komu by se svěřily v případě problému, odpovědělo celkem 58 žáků, že by se obrátili na třídní učitelku. Důvěra v třídní učitelky je tedy vysoká, což svědčí také o úzké vazbě mezi žáky a jejich učitelkou. Ve školním roce 2012/2013 jsme provedli také mezi žáky II. stupně na Základní škole v Drnholci průzkum formou anonymního dotazníku, abychom zjistili, jak se jednotliví účastníci školního procesu cítí v prostředí dané školy, jak je toto prostředí motivuje k práci a studiu, jak ovlivňuje průběh učení i učební výsledky. Na II. stupni se celkem tohoto průzkumu zúčastnilo 83 žáků z třídy. Vyjadřovali kladný, neutrální nebo záporný vztah k jednotlivým předmětům. Pouze ve dvou naukových předmětech převládal záporný vztah, u všech ostatních byl počet kladných a neutrálních symbolů na téměř stejné úrovni. U výchov převládal kladný vztah, záporný nepřevýšil počet 5 dotázaných. Někteří žáci vyjádřili své názory i mimo jednotlivé předměty, z jejich poznámek vyplynulo, že by uvítali vlídnější přístup některých vyučujících a že by učitelé měli být přístupnější jejich názorům. Ve výuce jim někdy chybí opakované vysvětlení učiva, kterému nerozumí. Sami, podle jejich sdělení, přispějí ke zlepšení prospěchu i některých vztahů tím, že se budou více učit. V průběhu druhého pololetí školního roku 2012/2013 jsme mezi rodiči provedli dotazníkové šetření o klimatu školy. Dotazník vyplnilo a poslalo zpět do školy 137 rodičů z prvního i druhého stupně (nejméně dotazníků se vrátilo z 9. ročníku, a to 4 dotazníky). Dotazník, obsahující 53 uzavřených otázek, byl členěný na několik okruhů týkající se vedení školy, spolužáků, vztahu dítěte ke škole a k učitelům, vzhledu školy a další. Rodiče mohli vybírat z odpovědí na tvrzení: rozhodně ano (1), spíše ano (2), spíše ne (3) a rozhodně ne (4). Uvádíme průměrnou známku za každou oblast (někde i známku za konkrétní otázku), kde 1 je nejlepší a 4 je nejhorší. Žádná z oblastí nedostala horší známku, než 2. Pouze odpovědi na 3 konkrétní otázky byly ohodnoceny známkou 2,1 2,3 (viz níže). 19

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Základní škola Ruda nad Moravou

Základní škola Ruda nad Moravou Základní škola Ruda nad Moravou Sportovní 300 Ruda nad Moravou 789 63 tel. + 420 583 236 330 Minimální preventivní program protidrogová prevence a další sociálně patologické jevy pro školní rok 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů

Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů Témata z oblasti prevence jsou začleněna především v předmětech občanská výchova, rodinná výchova,tělesná výchova, přírodopis, chemie.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školy 2005-2006

Výroční zpráva školy 2005-2006 Výroční zpráva školy 2005-2006 Základní škola a mateřská škola Drnholec I. - Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, příspěvková organizace, okres Břeclav Svatoplukova

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více