Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha"

Transkript

1 Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003

2 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana Telefon: Fax: Internetová adresa: Vedení: Doc.PhDr.Luboš Chaloupka, CSc. - ředitel Kontaktní osoba: Ing. Petr Blecha - ekonom Termín auditu: duben květen 2003 Předchozí termín auditu Q FR: - bory vzdělávání: jazykové vzdělávání Forma poskytovaných služeb: uzavřené kurzy otevřené kurzy prodej/vývoj didaktického materiálu semináře, konference Rok založení: 1995 Právní statut: občanské sdružení Vzdělávací instituce je členem: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Česká asociace distančního univerzitního vzdělání Akreditované poradenské pracoviště v rámci Central Consultancy Register PHARE-TACIS Akreditované středisko distančního vzdělávání v rámci PHARE Multi-Country Programme in Distance Education Akreditované vzdělávací programy MŠMT Vzdělávací instituce spolupracuje s těmito subjekty: Vysoká škola J. A. Komenského Akademia vzdelávania Bratislava WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) ICC (International Certificatre Conference) dstraněno: K Vzdělávací instituce je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: - Copyright DAHA 2

3 Charakteristika vzdělávací instituce Vznik a vývoj vzdělávací instituce AJAK Praha vznikla v roce 1995 jako pobočka celorepublikové sítě AJAK (založena 1990, 50 poboček v ČR). Zpočátku se soustředila zejména na rekvalifikační kurzy, od roku 1992 zaměřila svou pozornost na výuku cizích jazyků. V roce 1995 byl otevřen první ročník Jednoletého pomaturitního jazykového studia. Po celou dobu existence AJAK participuje na různých programech a projektech distančního vzdělávání, celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých (viz bod 1). V roce 2001 AJAK Praha založila Vysokou školu J. A. Komenského, která v současné době působí v oblasti vzdělávání dospělých a speciální pedagogice, do budoucna se předpokládá další vědecký a programový rozvoj VŠ. Aktivity a specifika vzdělávací instituce - Akademie J. A. Komenského Praha je součástí sítě Akademie J. A. Komenského (AJAK) s působností po celé ČR - AJAK Praha má oprávnění udělovat jazykové certifikáty TELC s mezinárodní platností Vize a záměry v oblasti vzdělávacích aktivit - rozšíření realizovaných vzdělávacích aktivit - další zkvalitňování výuky a služeb - vydávání vlastních metodických materiálů - rozšíření mezinárodní spolupráce zapojení do mezinárodních projektů Příprava a realizace vzdělávací akce, následné služby - inzerce marketingová činnost - jednání se zájemci - příprava kontraktu - testování zájemců - příprava lektorů, výběr studijní literatury - výuka - příprava k vykonání zkoušek - zkoušky - udělení certifikátu Interní sledování kvality - porady s pracovníky - plánování odborného růstu zaměstnanců, zejména lektorů - pravidelná metodická a kontrolní činnost hospitace - vyhodnocování kontrolní činnosti - proškolování lektorů zahraničními experty pro systém zkoušek a certifikátů Copyright DAHA 3

4 Struktura vzdělávací instituce Způsob řízení rganizace má statut občanského sdružení. Činnost řídí rada oblastní organizace, která jmenuje ředitele, jenž je současně statutárním zástupcem. Řízení je dvoustupňové. Pracovníci a lektoři vzdělávací instituce Akademie J. A. Komenského Praha dstraněno: XXX Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci 13 externí 14 1 Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní pracovníci zaměstnanci 3 4 externí Vzdělávací programy realizované v období 9 / / 2003 tevřené kurzy Počet kurzů 4 typy kurzů počet skupin viz seznam kurzů Průměrná délka 9 měsíců Průměrný počet účastníků 12 Uzavřené kurzy Počet kurzů kurzy pro 40 firem v rámci toho několik znalostních úrovní skupinových a individuálních kurzů Průměrná délka tematického modulu 3 roky Průměrný počet účastníků 25 Copyright DAHA 4

5 bory vzdělávání ekonomie a administrativa ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko - management personální management management ve veřejném sektoru informatika jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BZ bory/služby, které představují více než 15% činnosti vzdělávací instituce a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. bory/služby, které představují méně než 15% činnosti vzdělávací instituce nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 5

6 Seznam kurzů / projektů Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Večerní kurz AJ level hod./1 semestr 1 Večerní kurz AJ level hod./1 sem. 1 Večerní kurz AJ level hod./1 sem. 1 Večerní kurz AJ level hod./1 sem. 1 Večerní kurz AJ level hod./1 sem. 1 Večerní kurz AJ level hod./1 sem. 1 Večerní kurz AJ level hod./1 sem. 1 Jednoleté pomaturitní jazykové studium AJ level 1 1 Jednoleté pomaturitní jazykové studium AJ level 2 2 Jednoleté pomaturitní jazykové studium AJ level 3 3 Jednoleté pomaturitní jazykové studium AJ level 5 2 Jednoleté pomaturitní jazykové studium NJ level 2 1 Jednoleté pomaturitní jazykové studium NJ level 3 1 Jednoleté pomaturitní jazykové studium NJ level 4 1 Studentský jazykový kurz FJ 150 hod/ 1rok 1 Studentský jazykový kurz FJ 150 hod/ 1rok 1 Studentský jazykový kurz Šp.J 150 hod/ 1rok 1 Firemní jazykové kurzy AJ, NJ E-academy e-learning AJ U Jazykové zkoušky TELC * otevřený =, uzavřený = U, poradenství = P, vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej = D, jiné služby = J Profesní struktura účastníků kurzů top management, vedení firem 4 Počítáno podle: střední management 21 počtu dní řadoví pracovníci (THP) 46 x počtu účastníků asistenti/sekretářky 27 obratu dělníci/řemeslníci 2 jinak % Copyright DAHA 6

7 Sektory, z nichž se rekrutují účastníci kurzů % průmyslové podniky 8 sektor služeb 2 Počítáno podle: veřejná správa 52 počtu dní finanční instituce 1 x počtu účastníků obchodní instituce 6 obratu drobní podnikatelé 1 jinak uchazeči o zaměstnání 0 veřejnost 30 jiné Velikost firem vysílajících účastníky kurzů % méně než 50 zaměstnanců 0 Počítáno podle: zaměstnanců 8 počtu dní zaměstnanců 12 počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců 80 x obratu Údaje se týkají pouze uzavřených firemních kurzů jinak Reference významní zákazníci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Český úřad bezpečnosti práce Vrchní státní zastupitelství v Praze Úřad vlády České republiky Transgas, a.s. DHL Expres Státní úřad pro jadernou bezpečnost Správa státních hmotných rezerv Česká správa sociálního zabezpečení Ministerstvo dopravy a spojů ČR Copyright DAHA 7

8 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala od do Počet dotazovaných zákazníků: 11 bdobí, v němž proběhly telefonické ankety: duben 2003 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 90,9 86 Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Všichni dotázaní účastníci jsou s touto fázi vzdělávací akce velmi spokojeni nebo spokojeni. V případě uzavřených kurzů (jazykové vzdělávání ve firmách) jde o zavedenou, většinou dlouhodobou a standardně probíhající spolupráci. Akademie J. A. Komenského Praha (dále AJAK) nabídne a připraví kurz podle požadavků zákazníka, vč. studijních materiálů a v případě potřeby i příslušných testů. Zákazníci oceňují rozsáhlé know-how a zkušenosti. Účastníci otevřených kurzů polointenzivních i pomaturitních - v této fázi podstupují rozřazovací test a na základě jeho výsledků jsou zapsáni do kurzu odpovídající pokročilosti. Vše probíhá operativně a bez problémů. Copyright DAHA 8

9 Průběh akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90,9% Účastníci uzavřených kurzů i personalisté/vzdělavatelé ve firmách a stejně tak účastníci otevřených polointenzivních kurzů projevují spokojenost s koncepcí výuky a skladbou lekcí. V ojedinělých případech zazněly požadavky na větší podíl konverzace nebo stížnost, že výuka postupuje příliš rychle, což je odrazem různorodosti požadavků i úrovně jednotlivých posluchačů. Frekventanti pomaturitního jazykového studia angličtiny obecně hodnotí studium jako méně náročné ve srovnání s jinými jazykovými školami (což jim ovšem na druhou stranu vyhovuje) a uvítali by intenzivnější přípravu na složení certifikátu. Pomaturitní studium němčiny je podle názoru studentů koncipováno a členěno dobře, pouze konverzace by podle jejich názoru mohlo být věnováno více prostoru a měla by být lépe vedena. Lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 81,8% Až na jednu výjimku se všichni dotázaní zákazníci a účastníci kurzů jeví jako velmi spokojení nebo spokojení, jeden účastník pomaturitního studia jako indiferentní. Za silné stránky AJAK personalisté a vzdělavatelé v zákaznických firmách považují schopnost vytvořit kurz na míru, operativnost, vstřícnost, celkový přístup a kontakt se zákazníky. Prostor ke zlepšování vidí v úrovni lektorů, která je zejména u rodilých mluvčích nestejná, zejména pokud jde o pedagogické schopnosti. Didaktický materiál / technika Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 81,8% Všichni dotázaní zákazníci jsou spokojeni s využíváním techniky a jeho rozsah považují za dostačující. Výjimkou je nejpokročilejší stupeň pomaturitního studia angličtiny, kde zazněl názor, že by měl být častěji zařazován poslech. Pokud jde o studijní materiály, bylo kladně hodnoceno, že lektoři v naprosté většině případů učebnice doplňují ještě dalšími texty, příp. jinými materiály, které do hodin přinášejí. S učebnicemi, které AJAK doporučuje pro uzavřené kurzy ve firmách a polointenzivní otevřené kurzy, panuje až na výjimky spokojenost. Posluchači pomaturitního studia angličtiny jsou s učebnicemi a dalšími studijními materiály rovněž spokojeni. Velmi kladně byla hodnocena návštěva anglického oddělení Městské knihovny. Pokud jde o pomaturitní studium němčiny, v jedné skupině si posluchači na doporučení zakoupili drahou zahraniční učebnici, která ovšem není zcela vyhovující, lektoři s ní příliš nepracují a přinášejí jiné studijní materiály. Tento postup byl kritizován. rganizace / administrativa Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Všichni dotázaní zákazníci se jeví v tomto aspektu jako velmi spokojení nebo spokojení. Výuka probíhá z organizačního hlediska zcela bez problémů, pracovníci AJAK se maximálně snaží vyjít zákazníkům vstříc, pokud jde o dobu výuky apod. Výuka až na nepatrné výjimky neodpadá bez předchozího ohlášení a hodiny jsou nahrazovány. V případě absence stálého lektora je nabízena náhrada. Copyright DAHA 9

10 Infrastruktura / ubytování Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 42,9% Tento aspekt nebyl hodnocen u uzavřených kurzů, které probíhají v prostorách zákazníků. Menší míra spokojenosti účastníků otevřených kurzů je dána technickými možnostmi budovy, v níž AJAK sídlí některé učebny jsou menší, chladnější nebo hlučnější, jiné pak průchozí. Méně spokojení byli zejména někteří účastnící pomaturitního studia, kteří v učebně tráví relativně hodně času. Další stránky zázemí (sociální zařízení, možnost občerstvení atd.) jsou hodnoceny jako vyhovující. Vyhodnocení / následný servis Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 87,5% Stálí zákazníci, zastoupení personalisty nebo vzdělavateli ve firmách, projevují spokojenost se standardním průběhem tohoto aspektu jazykové výuky. AJAK dodá vhodné testy, které vyhodnotí a s výsledky seznámí odpovědného pracovníka. Rovněž je zpracováván a předáván přehled o docházce. Pouze v případě jedné malé firmy by zákazník uvítal podrobnější hodnocení (přiznává ovšem, že o ně nežádal). Účastníci otevřených kurzů nemohou tento aspekt v plné šíři hodnotit. Posluchači pomaturitního studia kladně hodnotí, že kromě běžných testů v pololetí průběžně absolvují zkušební testy jako přípravu na certifikát. Kontakt s klientem Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Pokud jde o uzavřené kurzy, jsou všichni zákazníci s tímto aspektem spolupráce nadmíru spokojení. Pracovníci AJAK jsou velice ochotní, vstřícní, rychle a pružně reagují na přání a požadavky. Účastníci polointenzivních kurzů tento aspekt nehodnotili (se studijním oddělením prakticky nepřicházejí do styku), účastníci pomaturitního studia jsou spokojeni jak s kontakty se studijním oddělením, tak s přístupem třídních lektorů. Vztah kvalita / cena Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 88,9% U uzavřených kurzů hodnotí zákazníci vztah kvalita cena jako příznivý (jakožto personalisté a vzdělavatelé mají srovnání), ceny považují za vyhovující. Dotázaní účastníci otevřených kurzů polointenzivních i pomaturitních jsou většinou s cenou spokojeni. Bylo ovšem zřejmé, že jim cena příliš neleží na srdci, protože jim kurz platí rodiče. Jejich hodnocení tedy nemá příliš velkou vypovídací hodnotu. Celková spokojenost Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90,9% Až na jednu výjimku se všichni dotázaní zákazníci a účastníci kurzů jeví jako velmi spokojení nebo spokojení, jeden účastník pomaturitního studia jako indiferentní. Za silné stránky AJAK personalisté a vzdělavatelé v zákaznických firmách považují schopnost vytvořit kurz na míru, operativnost, vstřícnost, celkový přístup a kontakt se zákazníky. Prostor ke zlepšování vidí v úrovni lektorů, která je zejména u rodilých mluvčích nestejná, zejména pokud jde o pedagogické schopnosti. Copyright DAHA 10

11 Účastníci otevřených kurzů polointenzivních a pomaturitních kladně hodnotí malé skupiny posluchačů, lektory, konverzaci s rodilými mluvčími, možnost získat certifikát, celkovou atmosféru výuky a přístup naprosté většiny lektorů. Za slabší stránku jsou považovány v několika případech učebny, dále někteří jednotliví lektoři a v případě pomaturitního studia angličtiny slabší pracovní morálka (která ovšem na druhou stranu většině studentů jak sami přiznávají vyhovuje). Všichni dotázaní zákazníci z řad firem by se v budoucnu na AJAK obrátili znovu, posluchači z otevřených kurzů v několika případech také, jiní by pro změnu zkusili jinou jazykovou školu (je zřejmé, že na tuto otázku nemají většinou vyhraněný názor). Návštěva vzdělávací instituce Dne navštívila auditorka vzdělávací instituci, v jejímž průběhu namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které vzdělávací instituce pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. věření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FR vzdělávací instituci Akademie J. A. Komenského Praha. Závěr auditu Vzdělávací instituce Akademie J. A. Komenského Praha, k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka PhDr. Zdeněk Palán, Dr. předseda komise expertů Copyright DAHA 11

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1069/12-A Název kontrolované osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Česko Britská základní škola, s.r.o. K Lesu 558/2, 142 00 Praha

Více