POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013"

Transkript

1 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v dopoledních hodinách 20 vyuč. hodin týdně Místo výuky: moderní učebny HANNAH SCHOOL - centrum Kolína, Husova 48 Počet studentů ve skupině: 9-15 Školné: Kč, možnost platby ve 2 splátkách, možnost slev Učebnice (2 sety student.a prac. knihy) a ostatní výukový materiál v ceně Předplatné anglického časopisu Bridge Absolventi obdrží Certifikát o absolvování studia a dle vstupní úrovně budou připraveni ke složení některé z dále uvedených mezinárodních zkoušek z AJ Výuka podle evropských jazykových standardů Možná kombinace s dalšími jazyky v odpoledních hodinách. Nabízíme široký výběr kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny. Kurz 1x2 vyučovací hodiny týdně získáte v kombinaci s pomaturitním studiem za příplatek pouhých 2500 Kč. Bezplatné poradenské služby ohledně cizích jazyků Průkazka do knihovny zjednodušené četby AJ zdarma Bezplatný přístup k internetu v prostorech jazyk. školy, možnost občerstvení a stolní voda během vyučování zdarma Pro zájemce možnost poznávacího zájezdu do Londýna Pro zájemce po ukončení pomaturitního studia studijní pobyt v Británii, Austrálii,..

2 HANNAH SCHOOL (HANNAH Group s.r.o.) člen Asociace certifikovaných jazykových škol ČR (ACERT) pro Vás v září 2012 otevírá oblíbený, vysoce efektivní intenzivní typ pomaturitního studia anglického jazyka, který je možné studovat samostatně, nebo v kombinaci s dalšími jazyky v odpoledních hodinách. Výuka je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností - poslechu, konverzace, čtení, psaní, gramatiky a slovní zásoby. Vychází z potřeb jednotlivých studentů. Kromě obecného jazyka je pomaturitní studium zaměřeno také na kulturu, reálie, firemní komunikaci, marketing aj. Naučíte se např. jak si správně napsat životopis, jak úspěšně absolvovat interview a další praktické věci. Přihlásit se může každý, kdo cítí potřebu komplexního zdokonalování se v jazyce. Studium je zařazeno ve vyhlášce MŠMT ČR. Je pravda, že se na základě plánovaných legislativních změn předpokládá možnost zrušení statutu studenta pro posluchače jednoletých pomaturitních jazykových kurzů. Pokud se ale přihlásíte do našeho kurzu nejpozději do konce srpna 2012, máte statut studenta garantován po celý školní rok 2012/2013, se všemi souvisejícími výhodami. Maturantům z roku 2012 (první maturita) je tak přiznán statut středoškolského studenta v plném rozsahu jako na střední škole spojený s nárokem na veškeré sociální výhody studenta zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu a další studentské výhody. Termín pomaturitního studia anglického jazyka Začátek studia Konec studia Výuka neprobíhá ve dnech , , , , STUDIJNÍ PROGRAM Kdo může kurz navštěvovat Do jednoletého pomaturitního studia jazyků se může přihlásit každý maturant z roku 2012 (musí se jednat o první maturitu) bez ohledu na závěrečné hodnocení ze střední školy (vysvědčení). Bude mu přiznán statut středoškolského studenta v plném rozsahu tak, jako na střední škole (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, apod.). Podmínkou je dodat do kanceláře školy ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Studenti, kteří nejsou maturanty z roku 2012 studovat mohou, ale nemohou využívat uvedené sociální výhody studenta. Potvrzení o studiu jsme oprávněni vydávat až po nástupu ke studiu.

3 Výukový program Výuka probíhá každý všední den 4 vyučovací hodiny se zachováním všech státních a školních prázdnin. Jazyková výuka je založena především na konverzaci a zlepšení schopnosti komunikace. Vstupní úroveň je ve výuce anglického jazyka Elementary/Pre- Intermediate, Intermediate a vyšší. V případě kombinace s výukou dalšího jazyka v odpoledních hodinách dle aktuální nabídky. Postupně se ve vyučování seznámíte se základními tematickými a gramatickými oblastmi tak, jak jsou zapotřebí pro složení mezinárodního certifikátu, resp. jsou zapotřebí v praxi. Jeden den v týdnu probíhá speciální předmět, ve kterém se studenti detailně seznamují s formátem dané zkoušky ve všech čtyřech jazykových dovednostech (čtení, psaní, mluvení, poslech) a jsou pravidelně testováni v přesném formátu zkoušky, na kterou se připravují. Studenti jsou průběžně testováni a absolvují velký pololetní a závěrečný test. Test studentům ukáže pokrok, kterého ve svých znalostech dosáhli, a umožní jim získat i zcela konkrétní představu, jak průběh zkoušek v praxi vypadá a jakou mají na složení dané zkoušky šanci. Naši lektoři Klíčem k úspěšnému studiu jsou kvalifikovaní, zkušení a zároveň flexibilní lektoři, kteří jsou schopni reagovat na podněty studentů a osvětlit v dostatečné míře probíranou problematiku zábavnou formou. Všichni naši lektoři jsou s praxí a prošli náročným výběrovým řízením. Výuka dle úrovně kombinuje české lektory a rodilé mluvčí (dle zvážení metodika JŠ). Studijní materiály Výuka je vedena především na základě moderních zahraničních učebnic s aktuální slovní zásobou a pomocí moderních metod, které usnadňují ovládnutí cizího jazyka. Učebnice, které jsou v hodinách užívány, jsou zahrnuty v ceně kurzu (2 studentské a 2 pracovní knihy). Zakončení studia Výuka je směrována tak, aby studenti byli v případě zájmu schopni složit některou z níže uvedených mezinárodně uznávaných zkoušek anglického jazyka. To, na jakou zkoušku budou připraveni záleží na vstupní úrovni jazyka a jak efektivně daný rok výuky využijí. Naši lektoři mají k dispozici veškeré podklady a studijní materiály nutné k úspěšnému složení zkoušek, včetně testů a poslechových cd ze zkoušek v minulých letech. Absolventi na konci studia obdrží Certifikát potvrzující jejich roční studium a prospěch. Podmínkou pro získání Certifikátu je 80% docházka.

4 MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY Anglický jazyk Studiem anglického jazyka jsou posluchači připravováni k mezinárodně uznávaným Cambridge certifikátům organizovaným Britskou radou HANNAH SCHOOL provádí registraci studentů, poplatky za zkoušky však nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Registrační poplatek za zkoušky je splatný v březnu/dubnu Dle úrovně vstupní znalosti, připravujeme posluchače k následujícím zkouškám: Preliminary (level2) - PET (B1) K testu se můžou připravit studenti, jejichž vstupní úroveň znalosti jazyka je Elementary až Pre-Intermediate. Testuje komunikativní kompetenci ve všech čtyřech jazykových dovednostech na úrovni odpovídající dvěma třetinám FCE. Na této úrovni by měl student jazykově zvládat situace každodenního života, které vyžadují angličtinu jak v zemi studentova původu, tak v zahraničí v kontaktu s rodilými i nerodilými mluvčími. First (level 3) - FCE (B2) K testu se můžou připravit studenti, jejichž vstupní úroveň znalosti jazyka je Intermediate až Upper-Intermediate. Jedná se o nejčastěji skládanou zkoušku řady Cambridge ESOL exams. Odpovídá úrovni Upper Intermediate a vyžaduje znalost všech jazykových dovedností. FCE je uznáváno v průmyslu a obchodu, např. kontakt s veřejností nebo sekretářská práce v bankovnictví, letecká doprava, catering apod., a na některých univerzitách a dalších institucích. PODMÍNKY STUDIA Školné, přihlášky Školné je možné platit v hotovosti v kanceláři školy, bankovním převodem nebo fakturou. Při zápisu je třeba složit zápisné 5500,- Kč v hotovosti, které bude odečteno z celkové částky. Navráceno bude pouze v případě přijetí studenta k dennímu studiu na některé vysoké škole (bez administrativního poplatku 500,- Kč) a po předložení dopisu děkana fakulty o přijetí ke studiu do 27.srpna I po tomto termínu běžně umožňujeme později přijatým studentům vrácení školného v případě nástupu náhradníka, kterého si sami zajistí. HANNAH SCHOOL umožňuje 5% slevu z ceny kurzovného v případě zaplacení celé částky do

5 HANNAH SHOOL umožňuje platit kurzovné ve dvou splátkách (2 x 9000,- Kč) bez navýšení kurzovného. První splátka je splatná do 10. září Druhá splátka je splatná do 14. ledna Závaznou přihlášku k pomaturitnímu studiu můžete vyplnit osobně v kanceláři školy. Vyplněné závazné přihlášky (včetně zápisného 5500,- Kč) se přijímají do 31. července Po tomto datu škola přijímá přihlášky také, avšak vždy s ohledem na kapacitu školy, respektive pokud není studium naplněno. Doporučujeme se informovat telefonicky, elektronicky či osobně na aktuální stav naplněnosti a možnosti dodatečného přijetí uchazeče ke studiu. Ke studiu se lze přihlásit i po zahájení kurzu v případě, že jsou ještě volná místa. Studentům je odečtena alikvotní část školného. Rozřazovací testy Každý student musí absolvovat písemný diagnostický rozřazovací test, na který se telefonicky či osobně přihlásí v kanceláři školy tel.č.: , , Testy se konají v otevírací době kanceláře po předchozí domluvě na adrese školy HANNAH SCHOOL - Husova 48, Kolín 1. Testy jsou zdarma.

ASTRA. Pomaturitní studium. Letní intenzivní kurz? a nevíte jak na to? [ www.menu.kult.cz ] Léto je tady! Kterou si vybrat?

ASTRA. Pomaturitní studium. Letní intenzivní kurz? a nevíte jak na to? [ www.menu.kult.cz ] Léto je tady! Kterou si vybrat? ročník 2 03 číslo 2 02 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi ı Léto je tady! využijte letních intenzivních kurzů Kterou si vybrat? anketa jazykových škol... str. 2 Pomaturitní

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Věc: Opatření ředitelky personálního odboru k zajištění jazykového vzdělávání ve školním roce 2011/201

Věc: Opatření ředitelky personálního odboru k zajištění jazykového vzdělávání ve školním roce 2011/201 Ředitelům KGŘ, KKMR, O17, O19, O22, O23, O24, O25, O30 KNPZ, O9, O10 KEN, O1, O2, O3, O6, O8, O2012 KNOD, O12, O16, O20 KNP, O11, O18 KNSM, O31 KNOM, O28, O29 Ředitelům a vrchním přednostům: OPT Olomouc,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

KATALOG SLUŽEB 2015/2016

KATALOG SLUŽEB 2015/2016 KATALOG SLUŽEB 2015/2016 Vy s námi, my pro vás. Jazyk je jediný nástroj, který se užíváním ostří (Washington Irving). Stejně tak jsme my partnerem, který je rostoucími potřebami svých klientů motivován

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 75 Vysvětlivky Ikony: obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené

Více

JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ

JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ Slovo úvodem Vážení klienti, děkujeme, že jste si pro jazykové vzdělání v rámci vaší společnosti zvolili právě STUDENT AGENCY. Dostává se vám do rukou naše specializovaná

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí Jazykové kurzy 2013 pro dospelé v zahranicí Vysvětlivky Ikony Tabulky obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené zkouškou (více informací na str. 148 151) odborné kurzy kurzy pro

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol

Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL Cizí jazyky pro život Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol Východisko

Více

pro migranty a migrantky

pro migranty a migrantky Integrační kurzy pro migranty a migrantky Zahraniční zkušenosti V rámci projektu IOM - Mezinárodní organizace pro migraci Výměna zkušeností zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů Integrační

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více