STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o."

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, OLOMOUC Tel., fax: Web: E mail:

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Na základě vyhlášky č. 225/2009 ze dne 10. července 2009 ve znění platných předpisů škola zpracovává výroční zprávu o činnosti školy za školní rok

3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV A SÍDLO STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Olomouc spol. s r. o. Řepčínská 239/101, Olomouc Řepčín IČO: IZO: Tel., fax: , Web: E mail: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č. j / Poslední zařazení do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne pod č. j. 5154/ Poslední výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne Původní adresa školy byla Olomouc, Jiřího z Poděbrad 13. Zde v objekt u Slovanského gymnázia Olomouc zajišťovala škola výuku v prvním školním roce své existence, ve školním roce 1991/1992. Od 1. září 1992 je sídlo školy na nynější adrese. IČ: IZO: IZO RED: Právní forma: Forma hospodaření: Ředitel: společnost s ručením omezením podnikatelský subjekt Mgr. Světlana Daňková ZŘIZOVATEL Zřizovatelé školy: RNDr. Antonín Franek RNDr. Hana Blahová Mgr. Ivana Stejskalová Jednatelé Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o.: RNDr. Antonín Franek RNDr. Hana Blahová Mgr. Ivana Stejskalová 3

4 Mgr. Světlana Daňková ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘISTUP Telefon, fax Mobil E mail Web ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ ŠKOLSKÁ RADA Zřízení školské rady se uskutečnilo dne 11. dubna Školská rada má 6 členů: třetinu členů (2) jmenuje ředitel školy třetinu členů (2) volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci denního a dálkového studia třetinu (2) volí pedagogičtí pracovníci školy Za zákonné zástupce nezletilých žáků předsedkyně Jméno, příjmení Třída zas. žáka Atena Doleželová I.B Za zletilé žáky dálkového studia Jméno, příjmení Třída zas. žáka Marie Cenklová DII Za pedagogické pracovníky školy Jméno, příjmení Aprobace Mgr. Jaromír Glacner ZEM, TEV Ing. Taťána Bognárová EKO, UCE, AEK Za vedení školy Jméno, příjmení Funkce Mgr. Ivana Stejskalová zřizovatelka Ing. Renata Edlová ekonomka společnosti 4

5 Významným partnerem vedení školy je také: RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE OLOMOUC spol. s r. o. registrované jako občanské sdružení. Řídícím orgánem Rodičovského sdružení je Rada rodičů, v níž mají zastoupení rodiče žáků všech tříd. Předsedou Rady rodičů je pan Mgr. Vašíček. Pravidelná setkání vedení školy se zástupci rodičů v Radě rodičů vedle třídních schůzek či pravidelných konzultací s rodiči zabezpečují optimální spolupráci při přípravě žáků pro život, řešení individuálních problémů žáků a řadu akcí navazujících na vzdělávací programy školy, např. tuzemské a zahraniční zájezdy, exkurze, maturitní ples, soutěže atp. AKTIV ŽÁKŮ Je orgánem žáků, který umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů. Zaručuje realizaci nalezených řešení. Aktiv žáků spolupracuje především s ředitelkou školy, výchovně karierním poradcem, školním speciálním pedagogem, koordinátorem prevence a třídními učiteli. Dle potřeby zve na své zasedání i zřizovatele školy nebo ostatní vyučující. Žáci mají možnost vyjádřit se k problémům ve výuce, k chodu školy, k sortimentu kantýny apod. Aktiv žáků se schází každý měsíc. Vznikne li potřeba, je možnost svolat mimořádný aktiv. V aktivu jsou zastoupeny všechny třídy. Každá třída vysílá 2 3 své zástupce. Většinou to jsou představitelé třídní samosprávy. Jednání aktivu jsou otevřená. V letošním roce se řešil sortiment kantýny, některé problémy ve výuce a organizace vánoční besídky a maturitního plesu. ZASTUPITELSTVO MLÁDEŽE OLOMOUCKÉHO KRAJE Ve školním roce byla zvolena do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje Barbora Hrobařová, žákyně druhého ročníku, která navazuje na práci bývalé žákyně naší školy Anety Grohmannové, která byla členkou Zastupitelstva mládeže dva roky. 5

6 CERTIFIKÁTY Škola ve školním roce získala a ve školním roce obhájila CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 90001:2001 V OBORU VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH a zavedla a udržuje systém managmentu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 viz příloha č. 1 Škola získala CERTIFIKÁT KVALITY udělený Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska viz příloha č. 2 ZLATÝ CERTIFIKÁT KVALITY udělený Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska viz příloha č. 3 Škola se v roce 2009 stala FAKULTNÍ ŠKOLOU při PdF UP Olomouc. 6

7 PROVOZNÍ PODMÍNKY ŠKOLY Ve školním roce sloužily provozu školy dvě budovy, v nichž se nachází: 1 odborná učebna předmětů veřejnosprávní činnost a společenská kultura 2 odborné učebny cizích jazyků (anglického, německého, ruského) 2 stálé a 1 mobilní učebna informatiky a výpočetní techniky 2 multimediální učebny posilovna 7 dalších učeben pedagogická a žákovská knihovna, školní bufet, klubovna, sborovna 5 kabinetů, 3 kanceláře vedení školy, 2 kanceláře účetní sociální zařízení (včetně dívčích a chlapeckých sprch ), šatny, dílna Učebny splňují hygienické normy dané vyhláškou, jsou rovněž vybaveny školním výškověstavitelným nábytkem Vedle toho má škola na Základní škole v Olomouci Řepčíně, Svatoplukova ulice, smluvně zajištěný pronájem velké tělocvičny. UČEBNY CIZÍCH JAZYKŮ V jedné jazykové učebně je instalována vyučovací laboratoř M 024 s ovládacím pultem pro učitele, sluchátky s mikrofonem a příslušenstvím pro 17 studentů. V učebně je pedagogům a žákům k dispozici piáno. K výuce slouží mapy USA, Velké Británie a německy mluvících zemí. Každý vyučující cizích jazyků má k dispozici magnetofon s množstvím jazykových nahrávek. V případě potřeby je možné využít video, DVD, diaprojektor a Smart tabuli. Škola je vybavena dostupnou audio a videotechnikou. Při výuce je možno využít dataprojektorů, interaktivních tabulí, zpětných projektorů, diaprojektorů, magnetofonů, CD přehrávačů a diktafonů. Vyučující mohou pracovat s videokamerou či kvalitním fotoaparátem a digitálním fotoaparátem a využívat video. Škola rovněž vlastní rozsáhlou audio a videotéku. Žáci mají též k dispozici přenosnou fotokomoru. POSILOVNA Sál je vybaven posilovacími stroji zn. Kettler, například rotoped, expander lavice,,rubberresistance, víceúčelový posilovací stroj. K náčiní náleží různé posilovací náramky a pružiny, kroužky, švihadla, činky a míče, stůl na stolní tenis. Při výuce se využívá videoprojektor se zavěšenou obrazovkou pro znázornění cviků pro formování postavy v hodinách aerobiku, stepaerobiku, kalanetiky a relaxačních 7

8 cvičeních. V posilovně je pružná protiskluzová podlaha, topná tělesa jsou opatřena bezpečnostními kryty. POČÍTAČOVÉ A MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY V současné době je multimediální učebna č. 22 vybavena 17 ks počítači PC konfiguračně vhodné pro grafické aplikace a nadále počítače procházejí technickou obnovou. V učebně jsou k dispozici WEB kamery, dataprojektor a interaktivní tabule, dva skenery s adapterem diapozitivů, reproduktorová soustava a reprografický stůl Učebna je vybavena plochými LCD displeji. Učebna je propojena strukturovanou kabeláži v síti LAN/WAN. Všechny PC pracují pod OS Windows XP Professional. Tisk je zabezpečen duplexní tiskárnou Samsung ML Na všech počítačích je instalován licencovaný SW MS OFFICE Počítače jsou zabezpečeny antivirovým programem NOD32 s multilicencí. Učebna č. 21 je v současné době vybavena 17 ks počítači PC konfiguračně vhodnými pro grafické aplikace. Nadále počítače procházejí technickou obnovou. V roce 2008 byla učebna doplněna ve vybavení dataprojektorem BENQ a projekčním plátnem. Ve školním roce 2008/2009 byla vytvořena mobilní informační učebna. Disponuje 10 notebooky Fujitsu Siemens s totožnou SW konfuguraci jako PC na učebnách 21 a 22. Notebooky se připojují do počítačové sítě LAN prostřednictvím sitě WiFi a to v obou frekvenčních pásmech, tudíž je možné vést výuku nezávisle na strukturované kabeláži ve škole. K tomuto účelu byla zřízená směrová síť WiFi v obou částech budovy tak, aby signál pokrýval učebny školy. Všechny počítače jsou připojeny vysokorychlostním připojením WiFi 4G Mbs, online bez omezení stažených dat a počítače jsou vybaveny multimediálnímu sluchátky. Počítače jsou propojeny v síti MS Windows server 2003 pomocí aktivních prvků 3 ks SWITCH 100 Mbps. Z hlediska softwarového vybavení učebny disponují takovými programy, které jsou potřebné pro výuku. Vzhledem ke své budoucí profesi musí žáci zvládnout základní obsluhu počítače, práci s textovými, tabulkovými procesory, prezentacemi, v prostředí MS Office 2003, dále grafickými programy Adobe Photoshop CS2 a Adobe Acrobat Professional. Vybavení počítačové učebny je samozřejmě využíváno i pro výuku nebo procvičování učiva ostatních předmětů. Počítače na naší škole používáme k výuce techniky administrativy programovaná výuka psaní všemi deseti naslepo ZAV, v oboru knihovnické a informační systémy a služby program Clavius a nový program pro knihovnické a informační systémy ARL, programy k výuce účetnictví, aplikované ekonomie hra MESE, práva a veřejné správy, demografie a statistiky, písemné a elektronické komunikace, hospodářské korespondence a na doplnění a oživení výuky prakticky ve všech předmětech. 8

9 MODERNIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Mimo výše zmiňovanou mobilní učebnu informatiky došlo po dohodě s majitelem nemovitosti k výměně 17 oken za okna plastová. Pokračuje se ve zkvalitnění estetického prostředí školy, byla zmodernizována klubovna a nově zřízena byla klubovna ve druhém pavilonu. V obou odpočinkových místnostech mají žáci možnost ohřevu hotových jídel. SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S VÝUKOU Jako doplněk výuky škola nabízí žákům nejrůznější aktivity: návštěvy divadel, koncertů, zájezdy tuzemské i zahraniční, autoškola, příprava na státní zkoušku z techniky administrativy a cizích jazyků, taneční kurzy, sportovní aktivity. V letech jsme se zapojili do realizace 2 projektů financovaných z ESF. V projektu Vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů v oblasti aplikace ICT do výuky jsme byli partnerem PřF UP v Olomouci. Několika typy školení prošlo asi 200 učitelů olomouckého regionu. V projektu Příležitost pro ženy jsme formou služby realizovali jako jedno ze 7 center cyklus vzdělávacích kurzů pro ženy na mateřské dovolené či nezaměstnané. Tyto kurzy absolvovalo asi 100 žen, které získaly větší uplatnitelnost na trhu práce. Pro pedagogickou veřejnost nabízíme akreditované programy DVPP z oblasti techniky administrativy a zpracování digitální fotografie. ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA Žákovská knihovna má zapsaných 954 titulů. Ve školním roce 2008/2009 přibylo 190 titulů, z části se jednalo o dar, ale především o nákup v antikvariátu. V tomto školním roce je zaznamenáno 155 výpůjček, výběr nákupu i výpůjček byl ovlivněn připraveným seznamem pro plánovanou státní maturitu. 9

10 POSTAVENÍ A POSLÁNÍ ŠKOLY Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. je střední škola, která rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje svým žákům obsahově širší všeobecné vzdělání. HLAVNÍ ČINNOSTÍ ŠKOLY JE poskytování středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou ve čtyřletém denním a pětiletém dálkovém studiu, zajišťování vzdělávacích, zájmových a mimoškolních aktivit pro žáky a zaměstnance školy. CÍLEM VZDĚLÁVÁNÍ JE rozvoj osobnosti žáka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života získání odborného vzdělání pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházejících ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 10

11 ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ VEDENÍ ŠKOLY: zřizovatelé a ředitelka školy ÚSEKY: pedagogický hospodářsko správní a provozně technický METODICKÉ ORGÁNY: výchovný kariérní poradce školní speciální pedagog školní metodik prevence koordinátor environmentální výchovy osoba pověřená požární ochranou a bezpečností práce předmětové komise, jejich předsedové a členové uvádějící učitelé PORADNÍ ORGÁNY: pedagogická rada aktiv žáků PORADNÍ A SCHVALOVACÍ ORGÁNY: Školská rada Rodičovské sdružení při Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. ŘÍZENÍ ŠKOLY Ředitel školy zodpovídá za koncepci práce a za řízení studijních programů a pedagogický proces. Personální zajištění výuky zajišťuje zřizovatelka školy RNDr. Hana Blahová, personální zajištění provozu, prostorové a materiální podmínky zajišťuje zřizovatelka školy Mgr. Ivana Stejskalová. Partnery jsou další vyučující pověření funkcemi: výchovného karierního poradce Ing. Taťana Bognárová školní speciální pedagog Mgr. Ivana Stejskalová školní metodik prevence Mgr. Lukáš Nápravník koordinátor environmentální výchovy Mgr. Jaromír Glacner osoba pověřená požární ochranou a bezpečností práce Mgr. Ivana Stejskalová předsedové předmětových komisí třídní učitelé 11

12 b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU viz příloha č. 4 12

13 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, JEJICH ZAMĚŘENÍ A FORMY DÉLKA VZDĚLÁNÍ DENNÍ STUDIUM DÁLKOVÉ STUDIUM 4 roky 5 let FORMA STUDIA DENNÍ DÁLKOVÁ OBORY VZDĚLÁNÍ 1) M/001 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY čtyřleté denní studium ZAMĚŘENÍ: zpracování informací 2) M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST čtyřleté denní studium 3) M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST pětileté dálkové studium při zaměstnání Cílem vzdělávání je poskytnou střední vzdělání občanům České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a získat maturitní zkoušku. Předávané poznatky a vědomosti vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání na základě co nejširšího uplatňování účinných metod moderních pedagogických přístupů a forem výuky. Typ školy: střední odborná škola Počet tříd: 13 z toho: 8 denní studium 5 dálkové studium DENNÍ DÁLKOVÉ 3 třídy Knihovnické a informační systémy a služby 5 tříd Veřejnosprávní činnost 5 tříd Veřejnosprávní činnost 13

14 ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ DENNÍ STUDIUM 4 roky počínaje zářím a konče červnem daného školního roku DÁLKOVÉ STUDIUM 5 let počínaje zářím a konče červnem daného školního roku PŘIJÍMANÍ UCHAZEČŮ Do prvního ročníku se přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. Jednotná kritéria přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok (hodnocení schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti žáka nebo uchazeče) stanoví ředitel školy a zveřejní je do konce března. PRŮBĚH VZDĚLÁNÍ V denním studiu probíhá vyučování od pondělí do pátku dle stanoveného rozvrhu hodin. V dálkovém studiu probíhá vyučování formou konzultací vždy jeden den v týdnu v rozsahu 6 7 hodin. UKONČOVÁNÍ STUDIA Studium je ukončeno maturitní zkouškou, viz pojetí maturitní zkoušky. Žák získává doklad o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou maturitní vysvědčení. Již druhý rok zajišťuje absolventům škola mezinárodní doložku k maturitnímu vysvědčení Europass. 14

15 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY M/001 čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou Učební plán vydalo MŠMT ČR dne 26. srpna 1998, č. j /98 23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem. POJETÍ OBORU Délka přípravy Forma studia Obor je určen Podmínky pro přijetí Způsob ukončení studia Poskytované vzdělání 4 roky denní pro hochy i dívky úspěšné ukončení 9. ročník ZŠ a splnění podmínek přijímacího řízení maturitní zkouška střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou CHARAKTERISTIKA OBORU Obor vzdělání připravuje žáky pro činnost v informačních střediscích, v knihovnách, knihkupectvích, archivech a dalších institucích státního i soukromého sektoru, kde je potřeba pracovat s informacemi vědeckými, technickými, ekonomickými a sociálními. Studium je organizováno jako denní studium pro absolventy ZŠ (čtyřleté). Je zakončeno maturitní zkouškou a získáním středního vzdělání. Absolventi studia se mohou dále vzdělávat na vysoké škole a vyšších odborných školách. Obsah studia tvoří základní všeobecně vzdělávací předměty a předměty odborné. Vzdělávací obsah tvoří složka všeobecně vzdělávací, složka odborného vzdělání a klíčové dovednosti. Složku všeobecného vzdělávání tvoří vzdělávání jazykové, společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické a rozvoj tělesné kultury. Velký důraz je kladen na poznávání a pochopení literárních děl. 15

16 Složka odborného vzdělávání je tvořena těmito předměty: informační systémy a služby informační procesy informační management technika administrativy informační a výpočetní technika právní nauka ekonomika Ve 3. a 4. ročníku se tyto poznatky prohlubují a rozšiřují prostřednictvím odborných předmětů v zaměření zpracování informací. V oblasti klíčových dovedností jsou rozvíjeny především komunikativní dovednosti a dovednosti ve využívání informačních technologií a práce s informacemi. Výuka je teoretická i praktická. Praxi absolvují žáci ve třetím a čtvrtém ročníku. Studium je pouze v denní formě. PROFIL ABSOLVENTA KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY M/001 Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopný uplatnit své odborné vzdělání v oblasti informačních činností a služeb. Z hlediska všeobecně vzdělávací složky a klíčových dovedností se absolvent vyznačuje následujícími kvalitami: spolehlivou znalostí českého jazyka dovedností kultivovaně a jazykově správně se vyjadřovat ústně i písemně umí řešit rozmanité komunikační společenské i pracovní situace zná vývoj domácí i světové literatury má kulturní přehled vycházející z poznání různých oblastí umění (literatury, hudby, výtvarného umění apod.) orientuje se v textu, umí pracovat s textem, získávat z něj informace a pracovat s nimi, umí využívat jazykové příručky a slovníky, používat osvojené vědomosti a dovednosti ve vlastní informační práci s lidmi je schopen cizojazyčně komunikovat i v odborné oblasti orientuje se v systému přírodních věd, má poznatky ze středoškolské matematiky a tyto poznatky umí aplikovat v praxi umí se orientovat v systému společenských věd, chápe principy fungování demokratické společnosti, má pozitivní hodnotovou orientaci má geografické vědomosti 16

17 umí pracovat s tradičními a netradičními informačními prameny je schopen estetického vnímání skutečnosti projevuje aktivní postoj k vlastnímu tělesnému a duševnímu rozvoji Z hlediska odborné složky a klíčových dovedností absolvent: má potřebné vědomosti z teorie knihovnictví, informatiky, bibliografie, archivnictví a knihovědy v souladu se zvoleným zaměřením umí získávat, zpracovávat, ukládat, chránit a využívat informační fondy jak klasickým způsobem, tak pomocí výpočetní techniky umí pracovat se základními právními normami a standardy oboru má přehled o etapách vývoje informačních institucí, o současném stavu i perspektivách rozvoje informačních institucí v ČR i v zahraničí zná počítačové zpracování dat včetně textového a tabulkového editoru umí vyhledávat informace ve veřejných datových sítích včetně Internetu a zpracovávat je zvládl desetiprstovou hmatovou metodu psaní má odpovídající vědomosti a potřebné dovednosti z metodiky zpracování dokumentů a umí je aplikovat v jiných oborech je schopen organizovat práci na pracovišti, pracovat v týmu osvojil si základy ekonomického myšlení, orientuje se v tržní ekonomice má zájem zdokonalovat svoji odbornost umí přijmout odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních Ve školním roce třída IIIA a IV.A má zaměření: ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ absolvent umí zpracovávat hromadná data má potřebné vědomosti o našich i zahraničních druhově a oborově specializovaných dokumentografických a faktografických systémech a veřejných datových sítích umí předkládat informace pracovního charakteru vhodným způsobem s ohledem na jejich následujícího uživatele MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ: Absolvent je připraven pro budoucí uplatnění ve funkcích středních odborných pracovníků všech typů a druhů knihoven, informačních středisek, archivů a dalších institucí, v kultuře a oblasti informačního průmyslu, kde se předpokládá práce s informacemi, znalost cizích jazyků a středoškolské odborné vzdělání. 17

18 72 41 M/001 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY Učební plán vydaný MŠMT č. j /98 23 platnost od (čtyřleté denní studium) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník A. POVINNÉ ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Zeměpis ZEM Tělesná výchova TEV Informační systémy a služby ISS Informační procesy IPR Informační management IMG 2 2 Technika administrativy TEA 3 3 Informační a kom. tech. IVT 2/2 3/3 3/3 8/8 Právní nauka PRN Ekonomika EKO 3 3 b/ VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY DLE ZAMĚŘENÍ 6 9 Praxe

19 POJETÍ PRAXE KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY Úkolem předmětu praxe je komplexní přístup k práci s informacemi, tj. budování, zpracovávání, ukládání a využívání informací a dokumentového fondu, a k práci s uživatelem informačních institucí. Výchovně vzdělávací cíle: - získat praktické dovednosti při získávání informačních pramenů - seznámit se na konkrétních pracovištích s řídící, metodickou a hospodářskou agendou - získat přehled o katalogizačním, bibliografickém a dokumentačním záznamu Rámcový rozpis učiva: Praxe má 2 základní formy: - souvislá praxe, kterou konají žáci během školního roku v rozsahu 2 týdnů ročně souvisle v přirozených podmínkách vybraných pracovišť, a to ve 3. ročníku na konci školního roku a ve 4. ročníku na počátku I. pololetí. Žáci kromě pracovních úkolů, vyplývajících z jejich zařazení na pracovišti, plní i úkoly zadané učiteli odborných předmětů. průběžná praxe, kterou konají žáci 3. a 4. ročníku během školního roku jeden den v týdnu v rozsahu 4 hodin týdně 19

20 PŘEHLED PRAXE VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou 2008/2009 Mgr. Lukáš Nápravník III.A Knihovnické a informační systémy a služby Odborná praxe Příjmení, jméno Čepová Martina Hulínová Jitka Janoušková Klára Koudelková Nikol Krausová Veronika Lazebníčková Nikola Mašková Aneta Milarová Veronika Odložilík Adam Petrová Kateřina Suchánková Ludmila Škodová Petra Pracoviště Městská knihovna Litovel Knihovna, Městská kulturní zařízení Šternberk Vědecká knihovna v Olomouci Knihovna města Olomouce Městská knihovna Hranice Vědecká knihovna v Olomouci Knihkupectví KOSMAS s.r.o., Olomouc Vědecká knihovna v Olomouci Městská knihovna v Přerově Knihovna Cyrilometodějské fakulty UP Knihovna, Vysoká škola logistiky, Přerov Knihkupectví ATLAS ALFA, Litovel 20

21 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou 2008/2009 Ing. Libor Musialek IV.A Knihovnické a informační systémy a služby Příjmení, jméno Axmannová Tereza Barvíř Jan Birknerová Jana Helisová Alena Hořínková Zuzana Kabele Adam Kalodová Markéta Kruťová Zuzana Krylová Markéta Menšík Jan Paulík Tomáš Polachová Michaela Pultrová Monika Rozehnalová Renata Sekerková Michaela Sládková Karolína Ševčíková Adéla Tobiášová Radka Vrzalová Marie Wantuloková Nela Zapletalová Lenka Zeiner Miroslav Pracoviště Knihovna, Městské kulturní zařízení Uničov Knihovna, Městská kulturní zařízení, Šternberk Hitrádio Apollo Olomouc Knihovna UP, Univerzita Palackého v Olomouci Zemský archiv v Opavě Městská knihovna, Lipník nad Bečvou Knihovna, Centrum Aletti Velehrad Roma Knihovna města Olomouce Knihovna města Olomouce Knihovna města Olomouce Knihovna města Olomouce Knihkupectví Dobrovský s.r.o. Vědecká knihovna v Olomouci Městská knihovna Prostějov Městská knihovna v Litovli Městská knihovna v Litovli Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci Klub studentů, rodičů a přátel CMG Vědecká knihovna v Olomouci Knihkupectví TYCHO, Knihovna UP, Univerzita Palackého v Olomouci TV MORAVA, s.r.o. 21

22 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST M/001 čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou Učební plán vydalo MŠMT ČR dne č. j / s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem POJETÍ OBORU VZDĚLÁNÍ čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou pětileté dálkové studium při zaměstnání zakončené maturitní zkouškou po pátém ročníku Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení a certifikace: střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce MOŽNOST UPLATNĚNÍ Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků apod. Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Uplatnit se může i v občanském sektoru. 22

23 PROFIL ABSOLVENTA Absolvent v oblasti výkonu profese: dovede vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování je schopen využívat poznatky z psychologie v interpersonálním styku i v osobním životě zná a dodržuje etiku státního úředníka aktivně ovládá dva cizí jazyky chápe a uplatňuje zásady ústavního práva, zná správní právo a má všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích dovede pracovat s právními normami a prameny má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy dovede vykonávat správní činnosti a agendy je seznámen s vývojovými trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje regionu a obce disponuje základními znalostmi a dovednostmi z ekonomiky, z finančního plánování a hospodaření a z účetní evidence v působnosti správních a samosprávných orgánů zpracovává a vede příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti pracuje s různými zdroji informací, využívá pro práci prostředky výpočetní a kancelářské techniky Absolvent byl veden tak, aby: znal své reálné odborné i osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat o nejlepších výsledků a konstruktivně přistupoval k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, uměl posoudit a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění uměl vhodným způsobem prezentovat výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, snažil se o loajálnost a hospodárnost v pozici zaměstnance dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání 23

24 Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě: čte s porozuměním texty verbální i ikonické (obrazové), čerpá z nich informace a kriticky je hodnotí, uživatelsky používá elektronická média a dovede se kultivovaně, jazykově správně ústně i písemně vyjadřovat v mateřském jazyce používá cizí jazyk k dorozumívání má základní pro život potřebné znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti má základní znalosti v oblasti právního vědomí má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce a v pracovněprávních vztazích má základní početní znalosti má základní znalosti o přírodních procesech a jevech zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění a ví, jak má jednat v situaci ohrožení s pomocí svých shora uvedených vědomostí a dovedností dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká, a hledat způsoby jejich řešení Vzdělávání směřovalo k tomu, aby absolvent v oblasti citové, postojové a hodnotové: záměrně vyhledával potřebné informace, orientoval se v nich a pracoval s nimi uvážlivě respektoval lidská práva ctil život jako nejvyšší hodnotu chránil životní prostředí a zapojil se do jeho ochrany a zlepšování jednal hospodárně, ctil hodnotu lidské práce a jejích výsledků, pečoval o majetek pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti 24

25 68 43 M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Učební plán vydaný MŠMT č. j / platnost od (čtyřleté denní studium) VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM A. POVINNÉ a) ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Matematika MAT Občanská nauka OBN Základy přírodních věd ZPV Dějepis DEJ Zeměpis ZEM Tělesná výchova TEV Aplikovaná psychologie APS 2/1 1 3/1 Společenská kultura SPK Právo PRV Veřejná správa VSP Ekonomika a sociální politika ESP Veřejné finance VFI 2 2 Technika administrativy TEA 2/2 2/2 4/4 Písemná a elektr. komunikace PEK Výpočetní technika VPT Účetnictví UCE 2/1 1/1 3/2 b) VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY Jazykové praktikum JAZ Historie české správy HČS 1 1 Demografie a statistika DMG 2 2 Regionalistika REG 2 2 Konverzace v prvním ciz. jaz Cvičení ze správního řízení CSŘ 2 2 Informační a komunikační IVT 1/1 1/1 2/2 technologie Aplikovaná ekonomie AEK 1/1 1/

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Přerov 9. 10. 2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více