KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB"

Transkript

1 KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2010 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, PŘEROV TEL: MOBIL: KONTAKTNÍ OSOBY: BC. Vendula Škodová obchodní referentka Zuzana Kelnarová obchodní referentka

2 214 O FIRMĚ PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. vznikl dne , tzn. dnem zápisu v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20917, a sídlí na ulici Palackého 1380/19 v Přerově. Jsme členem Asociace institucí vzdělávání dospělých a máme své zastoupení také v Regionálním sdružení rozvoje lidských zdrojů. Pravidelně se zúčastňujeme týdnů vzdělávání dospělých a veletrhu AEDUCA. Při tvorbě a organizaci vzdělávacích činností úzce spolupracujeme s Vysokou školou logistiky o.p.s., Soukromou střední odbornou školou živnostenskou Přerov, s.r.o. a Vyšší odbornou školou živnostenskou Přerov, s.r.o. VZDĚLÁVÁNÍ akreditované vzdělávací programy a pomaturitní vzdělávání specializované kurzy pro vybrané profesní skupiny - vzdělávání pedagogických pracovníků, strážníků Městské policie, pracovníků ve veřejné správě vzdělávací programy a kurzy pro zaměstnance firem a institucí vzdělávacích kurzy pro veřejnost: kurzy jazykové, přípravné, profesní, zájmové komplexní vzdělávací programy pro firmy i jednotlivce - z oblastí logistiky, marketingu, personalistiky a řízení lidských zdrojů, manažerských a řídících dovedností, obchodních a komunikačních dovedností, ekonomiky a podnikání, ale i práce na PC, vzdělávání jazyků přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ na SŠ, studenty středních škol na VŠ kurzy pro studenty středních, vyšších a vysokých škol rekvalifikační kurzy připravujeme e-vzdělávání (e-learning jazyků, TSP on-line a další)

3 314 ORGANIZAČNÍ ČINNOST A KONFERENČNÍ SERVIS služby v oblasti organizací konferencí semináře a vzdělávací akce přednášky, setkání, workshopy večírky, odborné a společenské akce organizace rekvalifikačních kurzů sportovní a kulturní akce zajištění sportovních aktivit, spolupráce s organizací STOB SERVISNÍ A PROPAGAČNÍ SLUŽBY zajištění propagace, inzerce, tiskových zpráv, reklamních letáků, reklamních předmětů apod. služby pro partnerské školy propagační materiály - tvorba podkladů, zajištění, dodání objednávky knih a učebnic propagace škol na veletrzích a výstavách Týden vzdělávání dospělých databáze firem a institucí - zadání dat, aktualizace údajů tvorba a aktualizace seznamů firem, institucí, škol apod. NAŠE STRATEGIE Nejde nám pouze o provedení vzdělávacího programu, ale o ukázání možností zvýšení kvality řízení a rozšíření znalostí pracovníků firem a institucí a rozvíjení schopností získané informace efektivně využít při své práci. Dle našich zkušeností preferujeme vzájemnou spolupráci s klientem tak, aby byl vytvořen ucelený systém pravidelného a efektivního vzdělávání, jehož hlavním cílem je zvýšení kvality pracovníků a tím zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity firem.

4 414 NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY VZDĚLÁVÁNÍ Oblasti vzdělávání: LOGISTIKA / Nákupní logistika, skladové hospodaření, ekonomika logistiky, logistický informační systém, logistika prodeje, management a logistika podniku/. PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE /komunikační dovednosti, obchodní dovednosti, prezentační dovednosti, rétorika, zvládání zátěžových situací/. OBCHOD A MARKETING /prodej a prodejní techniky, obchodní strategie, plánování, ekonomika prodeje, marketingové řízení a strategie atp./ EKONOMIKA A PRÁVO PERSONALISTIKA A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ MANAŽERSKÉ A ŘÍDÍCÍ DOVEDNOSTI PRÁCE NA PC JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CÍÍLLOOVVÉÉ SSKKUUPPIINNYY:: UČITELÉ A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI STUDENTI STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ŠKOL STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL PŘÍSLUŠNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE ZAMĚSTNANCI FIREM A INSTITUCÍ ŽÁCI ZŠ VEŘEJNOST KUURRZZYY AA VVZZDDĚĚLLÁÁVVAACCÍÍ AAKKCCEE:: Jednodenní kurzy a semináře: Jedná se o jednodenní kurzy, které slouží účastníkům pro doplnění informací z důvodu nové legislativy, vývoje technologie, nových poznatků apod. Dle svého obsahu jsou určeny pro zaměstnance firem a institucí a pro širokou veřejnost. Dlouhodobé kurzy kvalifikačního vzdělávání: Slouží účastníkům pro zvyšování nebo rozšiřování kvalifikace. Dle rozsahu a způsobu realizace lze zvolit z těchto možností vzdělávání:

5 514 Firemní vzdělávání Dlouhodobé kurzy kvalifikačního vzdělávání: WEBDESIGNER tvorba jednoduchých www stránek vč. grafiky, umísťování textů na web PRACOVNÍK V OBLASTI IT S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU základní kancelářský software už nebude problém. Součástí je i práce s grafikou, úprava fotografií PRACOVNÍK GRAFICKÉHO STUDIA práce s grafikou, úprava fotografií PRACOVNÍK GRAFICKÉHO STUDIA S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU práce s grafikou, úprava fotografií, výuka cizího jazyka ÚČETNICTVÍ zvládnutí podvojného účetnictví vč. daňového přiznání, analýza a syntéza získaných výstupů ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE problematika podvojného účetnictví MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ orientace v mzdové problematice a pracovně-právních předpisech EKONOMICKÝ PRACOVNÍK orientace v oblasti financí ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK ovládání kancelářského softwaru, komunikace s klienty ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU ovládání kancelářského softwaru, komunikace s klienty v českém i anglickém jazyce OBCHODNÍ ZÁSTUPCE orientace v oblasti marketingu, obchodního práva, získání komunikačních dovedností OBCHODNÍ ZÁSTUPCE S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU rozvoj komunikačních dovedností MARKETING S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU rozvoj komunikačních dovedností v českém a anglickém jazyce, orientace v oblasti trhu a marketingové strategie MARKETING OBCHODNÍ REFERENT OBCHODNÍ REFERENT S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU LOGISTIK řídící činnost na úrovni středního managementu v malých podnicích SKLADOVÝ LOGISTIK evidence zásob dle mezinárodních standardů, orientace v nákupu a využití mechanizační techniky SKLADNÍK evidence zásob OPERÁTOR SKLADŮ OSOBA ODB.ZPŮSOBILÁ PRO ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V BOZP OSOBA ODB.ZPŮSOBILÁ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY PŘÍPRAVNÝ KURZ NA FUNKCI TECHNIKA POUŽÁRNÍ OCHRANY V rámci projektu "VZDĚLÁVEJTE SE!" (např. práce s PC, jazykové kurzy, účetnictví atd.)

6 614 Jednodenní kurzy a semináře: VIZÁŽ OSOBNOSTI buďte úspěšná, buďte šik ZÁKONITOSTI OBCHODNÍ KORESPONDENCE základním prvkem při obchodování je komunikace CELNÍ PROBLEMATIKA clo a daně při obchodních operacích se zahraničím CESTOVNÍ NÁHRADY účtujte správně cestovní výdaje DAŇ Z PŘÍJMU DAŇOVÁ REFORMA reforma veřejných financí a její provázanost do dalších oblastí ekonomiky, účetnictví FINANCE NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ změny ve výpočtu a úhradě nemocenského pojištění PROJEKTY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ STAVEBNÍ ZÁKON SYNDROM VYHOŘENÍ VÝKLAD ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ OBCHODNÍ DOVEDNOSTI MARKETING PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ, TÝMOVÁ PRÁCE LOGISTIKA V NÁKUPU A PRODEJI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ EKONOMIKA FIRMY LOGISTICKÝ MANAGEMENT PODNIKU ZÁKONÍK PRÁCE změny v legislativě od 1. ledna 2008 MZDOVÁ PROBLEMATIKA výpočet mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění, slevy na dani DATOVÉ SCHRÁNKY seznámení s významem a možnostmi datových schránek pro firmu a občana

7 714 Vzdělávání pro veřejnost Dlouhodobé kurzy kvalifikačního vzdělávání: ÚČETNICTVÍ podvojné účetnictví, změny v zákoně o účetnictví JAZYKOVÉ KURZY angličtina, němčina, ruština, francouzština Jednodenní kurzy a semináře: VIZÁŽ OSOBNOSTI buďte úspěšná, buďte šik ZÁKONITOSTI OBCHODNÍ KORESPONDENCE základním prvkem při obchodování je komunikace CELNÍ PROBLEMATIKA clo a daně při obchodních operacích se zahraničím CESTOVNÍ NÁHRADY účtujte správně cestovní výdaje DAŇ Z PŘÍJMU DAŇOVÁ REFORMA reforma veřejných financí a její provázanost do dalších oblastí ekonomiky, účetnictví FINANCE NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ změny ve výpočtu a úhradě nemocenského pojištění PROJEKTY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ STAVEBNÍ ZÁKON SYNDROM VYHOŘENÍ VÝKLAD ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ OBCHODNÍ DOVEDNOSTI MARKETING PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ, TÝMOVÁ PRÁCE LOGISTIKA V NÁKUPU A PRODEJI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ EKONOMIKA FIRMY LOGISTICKÝ MANAGEMENT PODNIKU ZÁKONÍK PRÁCE změny v legislativě od 1. ledna 2008 MZDOVÁ PROBLEMATIKA výpočet mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění, slevy na dani DATOVÉ SCHRÁNKY seznámení s významem a možnostmi datových schránek pro firmu a občana

8 814 Kurzy kvalifikačního vzdělávání pro vybrané profesní skupiny Specializace na tyto profesní skupiny: Učitelé a pedagogičtí pracovníci v MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ Žáci ZŠ Studenti SŠ, VOŠ, VŠ Strážníci Městské policie Učitelé a pedagogičtí pracovníci v MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ Oblasti vzdělávání: Psychologie a komunikace Projekty Práce na PC Distanční vzdělávání Ostatní Psychologie a komunikace Komunikace ve škole Syndrom vyhoření Postižené dítě a škola Učitel před tabulí rétorika Řešení konfliktních situací Šikana, prevence kriminality, závislosti Osobnost učitele, osobní rozvoj osobnosti Time management Stres management Projekty Projekty a jejich zpracování Řízení projektů Práce na PC Distanční vzdělávání Úvod do distančního vzdělávání Seminář pro tutory, organizátory distančních kurzů a studijní poradce Specializované kurzy na míru. Závisí na vstupních požadavcích a počtu účastníků Ostatní Možnosti mobility učitelů

9 914 Žáci ZŠ Nultý ročník dorovnávací kurz, příprava žáků 9. tříd ZŠ na SŠ Studenti SŠ, VŠ, VOŠ Oblasti vzdělávání: Jazykové kurzy (různé stupně pokročilosti): angličtina němčina ruština francouzština Přípravné kurzy: příprava na maturitu srovnávací kurzy pro studenty středních škol srovnávací kurzy pro studenty vysokých škol příprava na vysokou školu Rozsahy kurzů se odvíjí od vstupní úrovně a požadavků studentů. Strážníci Městské policie Jazykový komunikační kurz Angličtiny pro příslušníky MP Jazykový komunikační kurz Němčiny pro příslušníky MP Komunikační výcvik pro příslušníky MP

10 1014 Rekvalifikační kurzy Rekvalifikační kurzy jsou nabízeny ve spolupráci s partnerskými školami a jsou v rámci akreditací studijních oborů škol. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu. Aktuální nabídka rekvalifikačních kurzů: TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK tvorba jednoduchých www stránek vč. grafiky, umísťování textů na web PRACOVNÍK V OBLASTI IT S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU základní kancelářský software už nebude problém. Součástí je i práce s grafikou, úprava fotografií OBSLUHA OSOBNÍHO PC PRACOVNÍK GRAFICKÉHO STUDIA práce s grafikou, úprava fotografií PRACOVNÍK GRAFICKÉHO STUDIA S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU práce s grafikou, úprava fotografií, výuka cizího jazyka ÚČETNICTVÍ zvládnutí podvojného účetnictví vč. daňového přiznání, analýza a syntéza získaných výstupů ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE problematika podvojného účetnictví MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ orientace v mzdové problematice a pracovně-právních předpisech EKONOMICKÝ PRACOVNÍK orientace v oblasti financí ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK ovládání kancelářského softwaru, komunikace s klienty ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU ovládání kancelářského softwaru, komunikace s klienty v českém i anglickém jazyce OBCHODNÍ ZÁSTUPCE orientace v oblasti marketingu, obchodního práva, získání komunikačních dovedností OBCHODNÍ ZÁSTUPCE S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU rozvoj komunikačních dovedností MARKETING MARKETING S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU rozvoj komunikačních dovedností v českém a anglickém jazyce, orientace v oblasti trhu a marketingové strategie OBCHODNÍ REFERENT OBCHODNÍ REFERENT S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU LOGISTIK řídící činnost na úrovni středního managementu v malých podnicích LOGISTIK S JAZYKOVOU PŘÍPRAVOU SKLADOVÝ LOGISTIK evidence zásob dle mezinárodních standardů, orientace v nákupu a využití mechanizační techniky ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

11 1114 Jazykové kurzy FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY FRANCOUZŠTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ FRANCOUZŠTINA V PROFESI RUSKÝ JAZYK PRO ZAČÁTEČNÍKY RUSKÝ JAZYK PRO POKROČILÉ RUŠTINA V PROFESI ANGLICKÝ JAZYK PRO ZAČÁTEČNÍKY ANGLICKÝ JAZYK PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY ANGLICKÝ JAZYK PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÝ JAZYK PRO POKROČILÉ ANGLIČTINA V PROFESI NĚMECKÝ JAZYK PRO ZAČÁTEČNÍKY NĚMECKÝ JAZYK PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY NĚMECKÝ JAZYK PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ NĚMECKÝ JAZYK PRO POKROČILÉ NĚMČINA V PROFESI MAĎARŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY MAĎARŠTINA PRO POKROČILÉ Počítačové kurzy MS WORD psaní a úpravy textu, generování výstupů (rejstříky, obsah) MS EXCEL práce s tabulkami, výpočty MS POWERPOINT tvořte netradiční prezentace MS OUTLOOK INTERNETOVÉ PROHLÍŽEČE OBCHODNÍ KORESPONDENCE NA PC GRAFIKA, GRAFICKÉ PRÁCE NA PC ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK OBSLUHA OSOBNÍHO PC POČET ÚČASTNÍKŮ V KURZECH Maximální počet účastníků v kurzech: 5-15 osob.

12 1214 FORMY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Kurzy jsou vedeny interaktivními formami práce dle požadavků na vzdělávání dospělých /interaktivní přednášky, krátké prezentace s výkladem, diskuze nad konkrétními tématy, praktické ukázky, zpětná vazba a komentáře/. při výuce je používána didaktická technika PC, dataprojektor, zpětný projektor, flip chart. Za přípravu a realizaci vzdělávání zodpovídá PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. /dále jen dodavatel školení/, zajišťuje odbornou a materiální stránku kurzu, zodpovídá za odbornou úroveň studijních materiálů, zajišťuje jejich přípravu a tisk, zajišťuje učební prostory a jejich technické vybavení. Vede potřebnou dokumentaci, evidenci posluchačů, vede spolupráci s lektory, odpovídá za časový harmonogram akce, vystavuje závěrečná osvědčení. AKREDITACE Všechny vzdělávací akce a programy jsou v souladu s akreditovanými studijními programy partnerských škol - Vysoké školy logistiky o.p.s., Vyšší odborné školy živnostenské Přerov, s.r.o. a Soukromé střední odborné školy živnostenské Přerov, s.r.o. ZPĚTNÁ VAZBA Zpětná vazba ze strany vzdělávacího institutu a lektorů je po absolvování podávána vedení firmy. Účastníci kurzů získají zpětnou vazbu okamžitě v průběhu kurzu, v rámci rozborů jednotlivých činností a oblastí s odborným komentářem a doporučením do jejich další práce. STUDIJNÍ MATERIÁLY Součástí každého kurzu jsou speciálně vytvořené pracovní a studijní materiály pro účastníky. S doporučenou literaturou a odkazy k jednotlivým tématům jsou účastníci obeznámeni v průběhu školení. UČEBNY A ŠKOLÍCÍ PROSTORY Vzdělávání probíhá v učebnách a odborných pracovnách Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově a v Praze. V případě potřeby jiného prostředí většinou u vzdělávacích programů pro obchodníky a manažery využíváme rekreačních středisek v blízkosti místa sídla firmy. Doporučujeme, aby kurzy mohly probíhat mimo pracoviště účastníků kurzu.

13 1314 LEKTORSKÝ TÝM Při výběru lektorského zabezpečení Institut spolupracuje s odbornými lektory působícími na půdě Vysoké školy logistiky o.p.s., Vyšší odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o. a s nezávislými odbornými lektory z celé republiky. Lektory vybíráme dle rozsahu problematiky a specializace firmy, pro kterou je vzdělávání koncipováno. Externí lektoři Miroslava Calabová PaedDr. Mgr. Věra Facová Ing. Dagmar Fitříková Mgr. Zdeňka Frydrýšková prof. Ing. Ivan Gros, CSc. Mgr. Dagmar Churá Ing. Karel Janderka Dita Kalábová Martina Klapalová JUDr. Jiří Kořínek Ing. Ivo Kozáček Ing. Karel Kvítek Ing. Martin Macenauer JUDr. Pavel Matoušek Daniel Mazáč Mgr. Marie Nečesaná MUDr. Miroslav Orel, PhDr. JUDr. Hana Poláková Mgr. Halka Prášilová JUDr. Marie Salačová Ing. Petra Sekaninová PhDr. Pavel Slezák, MBA Mgr. Jana Švarcová Adam Vašíček Ing. Vladimír Vlach Mgr. Alena Volná Ing. Hana Vymazalová Ing. Michal Ztratil Iva Žilinská Lektoři SOŠ, VOŠ, VŠLG JUDr. Ivan Barančík Ing. Růžena Caletková Prof. Ing. Ivan Gros, CSc. Mgr. Václav Holas doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Ing. Blanka Kalupová Ing. Libor Kavka Bc. Soňa Kulíšková Ing. Renata Mašková Mgr. Petra Matyášová Ing. Jitka Němcová Ing. Pavla Plocková Ing. Hynek Procházka Mgr. Alena Ptáčková Ing. Jaroslava Stoklásková doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc. Ing. Jaroslav Šenkýř, CSc. Ing. Miroslav Šmída Mgr. Milan Šváb Ing. Jaroslava Václavková Ing. Simona Vojtková Prof. Ing. Karel Voleský, CSc. Ing. Jana Žižlavská

14 1414 PROČ VYUŽÍT NAŠICH SLUŽEB? Odbornost a profesionalita jednotlivé programy a kurzy jsou pod odbornou garancí renomovaných pedagogů a lektorů. Vysoká škola logistiky o.p.s. je technickou školou, která nabízí jedinečné studijní zaměření na logistiku. Perspektiva oboru logistika se v poslední době stala jedním z rozhodujících faktorů světové ekonomiky. Důvodem toho je především globalizace světa a světového obchodu, vývoj nových technologií řízení, faktor snižování nákladů, ceny. Globální konkurence je dobou logistiky. Akreditace studijních programů všechny navržené programy a kurzy jsou v souladu s akreditovaným studijním programem na Vysoké škole logistiky o.p.s. Zkušenosti vzdělavatele v oboru a propojenost s praxí řada lektorů a pedagogů se podílí na výzkumných a vývojových aktivitách s propojením do firemní sféry, spolupracují na projektech EU atd. Flexibilita studijního programu je plně v kompetenci vedení společnosti Mountfield a.s. jaké kurzy a programy si zvolí. Jsme připraveni upravit nabídku dle požadavků a zaměření firmy. Časová flexibilita na základě požadavků a časových možností zaměstnanců lze dohodnout termíny jednotlivých kurzů a vzdělávacích aktivit tak, aby nedocházelo k absencích z důvodu směnného provozu, sezónních provozů apod. Zpětná vazba Zpětná vazba ze strany vzdělávacího institutu a lektorů je po absolvování podávána vedení firmy. Účastníci kurzů získají zpětnou vazbu okamžitě v průběhu kurzu, v rámci rozborů jednotlivých činností a oblastí s odborným komentářem a doporučením do jejich další práce. Regionální zastoupení dle požadavků firmy můžeme zabezpečit vzdělávání pracovníků v prostorách Vysoké školy logistiky o.p.s. v Praze pro oblast Čechy a v prostorách v Přerově pro oblast Moravy. Partnerství Vysoká škola logistiky o.p.s. navazuje spolupráci s firmami a institucemi v ČR i v zahraničí. Smyslem této spolupráce je vzájemné působení na kvalitu a perspektivu studijních oborů, na kvalitu pracovníků firem, na kvalitu a rozvoj podnikatelského prostředí. KONTAKTY PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, PŘEROV TEL: MOBIL: KONTAKTNÍ OSOBY: Bc. Vendula Škodová obchodní referentka Zuzana Kelnarová obchodní referentka

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Přerov 9. 10. 2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2011 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více