ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740"

Transkript

1 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

2 Škola v Náchodě Sokolovna, Škola v Hronově,

3 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna 1996 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod, s.r.o. 1. září 2006 Gymnázium a SOŠ cestovního ruchu Náchod, s.r.o. 1. září 2008 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. 3

4 Úvodní slovo Již 20 let existence školy a již 10 let ve své budově! Jak ten čas letí Od počátku bylo naším cílem dobře připravit všechny absolventy pro vstup do demokratické společnosti a to na společenské úrovni se znalostmi tržní ekonomiky. Otevřela se nám všem Evropa, jezdili jsme a vnímali západní svět. Brzdou se ukázala značná neznalost cizích jazyků, a proto jednou z priorit byla dostatečná hodinová dotace na výuku cizích jazyků. Díky panu starostovi Obce sokolské, panu Zelenému a jeho manželce paní Vítězce Zelené škola získala místo k provozování. Náchodská Sokolovna se stala na 10 let hlavním působištěm prvního soukromého subjektu ve školství na Náchodsku. 1. září 1992 jsme mohli zahájit první školní rok v Bartoňově sále za přítomnosti zástupců MěÚ Náchod, ČŠI, Jednoty sokolské a odboru školství. Do prvních ročníků nastoupilo 46 studentů pomaturitního studia Management a marketing a 33 žáků čtyřletého studia studijního oboru Ekonom podnikatel. V době svého vzniku měla naše škola pouze tři stálé učitele na plný úvazek: Ing. Anna Ptáčková, ředitelka a zřizovatelka (výuka psychologie prodeje, základy podnikání, zbožíznalství), Ing. František Flídr (výuka ekonomiky, managementu a marketingu), anglický jazyk od prvního dne přijela z Anglie vyučovat Joanne Hooker. Tato lektorka hovořila pouze anglicky a rusky a studenti si museli rychle zvyknout na konverzaci v angličtině. My učitelé jsme měli možnost i díky studentům získat zahraniční odbornou literaturu, ze které jsme pak mohli čerpat nové poznatky pro výuku nových předmětů. Ostatní učitelé z jiných škol byli zaměstnáni na částečný úvazek, nebo jsme využili externisty z praxe. Všichni kolegové ať již ze škol nebo z praxe se do nové výuky pustili s nadšením a odpovědností. Všech kolegů za plné nasazení a jejich snahu naučit naše studenty všemu tak, aby se mohli velmi dobře uplatnit v praxi, si velmi vážím a děkuji jim za spolupráci. Od první chvíle bylo celých 20 let naplněno stálým budováním, vybavováním školy a její modernizací, rozšiřováním a to od roku 1993 i v Hronově ve školní budově SOU Hronov (Pod kostelem). V roce 2002 došlo k přemístění všech oborů do současné budovy na Plhově pod zámkem v Náchodě. Stále se snažíme držet krok s nejlepšími školami z ČR a to účastí na různých soutěžích, v projektech, pořádáním vlastních soutěží, spoluprací se zahraničními školami apod. Pravidelně dosahujeme úspěchů v soutěžích cestovního ruchu a také ve znalostech ekonomiky a podnikání za pomocí programů Junior Achievement, v zahraničních stážích a v mezinárodních projektech Comenius. Dle uplatnění našich absolventů v ČR i v celém světě můžeme konstatovat, že naše cíle byly zvoleny správné. Doufám, že i v dalším desetiletí se škole bude dařit připravovat absolventy pro život! Ing. Anna Ptáčková, zřizovatelka školy 4

5 Hlavní cíle školy od roku 1992 rozvíjet komunikativní dovednosti žáků, upevňovat korektní vztahy mezi pedagogy a žáky založené na vzájemné důvěře a respektu, správnými motivačními prostředky dosahovat dobrých výsledků, vést žáky k soutěživosti a dosahování co nejlepších výsledků, vést žáky formou demokratické diskuse, podporovat jejich iniciativu, Historie školy Bartoňův sál náchodské Sokolovny Povolení a zařazení do sítě škol přišlo z MŠMT ČR v červnu září 1992 se zahájilo studium v pomaturitním oboru Management a marketing v počtu 46 studentů a v maturitním studiu Technická administrativa 33 žáků. Zahájení školního roku v září

6 Tři měsíce musely stačit půjčené stoly. Lektorka Joanne Hooker při diskusi se studentem Kamilem Huškem Studenti 1. PM se rychle vžili do angličtiny vlastní učebna výpočetní techniky 6

7 Každoroční vylepšování vybavenosti školy Zahájení školního roku 1993 na hronovské radnici. Projev přednesli pan starosta Ing. M. Houšťek a pan inspektor Mgr. Aleš Fetters. V roce září zahájila výuku pobočka školy v Hronově v maturitním studiu Rodinná škola. Vzhledem k připomínkám na tento obor ze strany MŠMT ČR jsme obor v roce 1994 zrušili a zavedli studijní obor Management cestovního ruchu. Studentky si doplnily ve 2. ročníku chybějící předměty za 1. ročník a od této chvíle se ukazuje, že záměr byl velmi úspěšný. 7

8 Jak se měnila vybavenost školy, přizpůsobovaly se novým podmínkám i studijní obory. Od zahájení až do vydrželo beze změny pomaturitní studium Management a marketing. Od byl název oboru změněn na pokyn MŠMT na Obchodní akademie (tento obor byl však zrušen dle školského zákona a nahrazen VOŠ). Škola se rozhodla pro výuku pouze čtyřletého maturitního studia. Studijní obor Technická administrativa se hned po prvním roce změnil na Ekonom podnikatel, který se v roce 1995 na požadavek MŠMT ČR přejmenoval také na Obchodní akademii. V roce 1994 se v Hronově otevřel studijní obor Ekonomické lyceum. Na foto třída cestovního ruchu v Hronově. Čtyřletý obor SŠ Obchodní akademie se vyučoval do roku 2010, Management cestovního ruchu a Ekonomické lyceum se vyučují dodnes. V roce 2007 jsme zahájili výuku všeobecného gymnázia. V první polovině devadesátých let se výuka hlavně zaměřovala na marketing, management a psychologii prodeje. V roce 1995 byla škola vybrána ke spolupráci s Warrington University College a v roce 1996 otevřela pomaturitní studium cestovního ruchu dle anglických osnov (Leisure and Tourism). Studium bylo hodně spojené s praxí. 8

9 V zapojení do programu Phare v rámci Leonardo da Vinci byla škola 3x úspěšná (2x Anglie, 1x Španělsko). Projekty zaměřené na ekologický turismus a udržitelný rozvoj byly vyhodnoceny v České republice i v Bruselu jako velmi úspěšné. Škola byla v roce 1996 požádána reprezentovat okres Náchod na celosvětovém veletrhu ve Warringtonu v oblasti cestovního ruchu. Krátká stáž ve Warringtonu na přípravu studia Leisure and Tourism. Dr. Anna Jirsáková z naší školy a spolupracovníci z Warringtonu Na fotografii náš stánek Škola si vydobyla během svého dvacetiletého působení prestižní postavení v České republice i v některých zemí EU. Díky stážím v Anglii se výuka ve všech studijních oborech měnila a přizpůsobovala požadavkům Evropské unie. 9

10 pozitivní přínos pro školu i rozvoj regionu. Škola dává šanci mnoha lidem, zvláště svým studentům, získat odborné znalosti a nalézt uplatnění ve státní i soukromé sféře. Studentky cestovního ruchu byly průvodkyněmi německých účastníků zájezdu Po stopách Albrechta z Valdštejna. Týdenní zájezd v ČR vše v němčině. Rozvoj mezinárodních zkušeností a nové přístupy k výuce mají vliv i na to, že si škola drží prvenství v ČR; např. celostátní soutěže Svět patří nám (od roku 1999 dosud) PROFI GO a TOP GUIDE od roku 2003, Soutěž studentských firem pomocí programů Junior Achievement od roku 1998/99. Mezinárodními projekty a propagací udržitelného rozvoje, ekologického turismu, diskusemi studentů se žáky ZŠ o životním stylu a životním prostředí získala škola v roce 2000 certifikát přidružené školy celosvětové organizace UNESCO. Celoživotní vzdělávání (ÚP Náchod do roku 2003), spolupráce s podnikatelskými subjekty, hospodářskou komorou, svazem Branka, University College Warrington, jsou aktivity, které měly a mají Škola dostává pozvání na různé akce. Asp UNESCO L. Pošepná, J. Šubrtová, S. Rožnovská. Pozvání z velvyslanectví JAR na recepci účast dvou škol z ČR. 10

11 Díky podpoře náchodské radnice a vstřícnosti vedení TEPNY, a. s. Náchod škola získala budovu bývalých jeslí. Po rekonstrukci je od využívaná školou pro všechny studijní obory. Byla tak odstartována další etapa soukromé školy v odpovídající budově. Žákyně z Náchoda a žáci z Uherského Hradiště Návštěva ministra školství v Sokolovně (2001) Rekonstrukce nové budovy 11

12 Přestavba trvala 3,5 měsíce a jsme zahajovali výuku. Ve školním roce 2002/2003 jsme se v nové budově rychle adaptovali a opět naši studenti přinášeli diplomy za umístění v soutěžích Svět patří nám, TOP GUIDE, v jazykových soutěžích a v programech Junior Achievement. Zdařily se zájezdy do Paříže, Vídně, Berlína, Prahy, Brna v rámci praxe nebo veletrhy cestovního ruchu. Každý školní rok přibývají nové aktivity v mezinárodních projektech vyhlašovaných různými organizacemi. V České republice patříme mezi nejaktivnější školy jak v soutěžích CR, tak v programech Junior Achievement a UNESCO. Studenti pomáhali při stěhování. 12

13 O naše studenty začal být velký zájem od významných hradů a zámků. Mohu jmenovat např.: Karlštejn, Frýdlant v Čechách, Kynžvart apod. V roce 2004 se stáváme v ČR pilotní školou UNESCO, která se zaměřuje na ochranu kulturního dědictví a životního prostředí. V roce 2005 obdržela naše škola za dlouhodobé ekologické aktivity od MŠMT ČR a Klubu ekologické výchovy (jehož členem jsme od roku 1998) diplom 1. stupně při příležitosti zahájení dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Mnoho bylo připravováno pro mezinárodní spolupráci v rámci projektu COMENIUS. Během hlavních prázdnin 2005 byla provedena přístavba na severní terase. Získali jsme multimediální učebnu, malou jazykovou učebnu a kanceláře pro vedení školy. V roce 2005 byla škola požádána o prezentaci památek UNESCO v ČR na Ministerstvu zahraničí v řeckých Aténách. Pět studentů s pedagogickým dozorem si připravili prezentační materiály, které na recepci mohli představit řeckým ministrům a významným osobnostem z oblasti ochrany památek. Účastníci se hodně zajímali i o české školství a i na to byli studenti připraveni zpracovaným plakátem, který ukazoval standardní i nadstandardní aktivity přidružených škol UNESCO. Návštěva školy, ubytování v rodinách studentů, zhlédnutí památek to vše jim přineslo mnoho poznatků a jiný pohled na řeckou kulturu. Na řeckém ministerstvu zahraničí naši studenti a pracovníci našeho velvyslanectví s účastníky recepce. V Řecku reprezentovali: Václav Zezulka, Kateřina Daňková, Veronika Šedová, Andrea Teunerová a Petra Vávrová. Pedagogický doprovod: Ing. Antonín Ptáček. Českou delegaci vedla paní senátorka Jaroslava Moserová. 13

14 Ve školním roce 2008/2009 studenti cestovního ruchu zahájili nový projekt Zelené Ratibořice, se kterým vystoupili na celostátní konferenci v Praze. Obdrželi diplom za zpracovanou prezentaci. Na zmapování vzácných stromů v zámeckém ratibořickém parku obdrželi od organizace SEVER finanční podporu. Studentská firma Green for us nechala vyrobit panely a další studenti nafotili skupiny vzácných stromů. Paní Mgr. Eva Malinová zpracovala výukové materiály pro všechny stupně ZŠ i pro ročníky žáků SŠ. Návštěva památek v řeckých Aténách 22. září 2006 v rámci mezinárodního projektu Krajina za školou studenti připravili a zahájili výstavu s názvem Průniky času v prostorách MěÚ v Náchodě, která trvala do Partnerská škola z Kamenné Gory (PL) byla partnerem. Též byly zahájeny stáže v Německu s pokračováním i v příštích letech. V červnu 2006 škola získala certifikát testovacího střediska ECDL a může provádět zkoušky způsobilosti pracovat na PC (sedm modulů zkoušky dle EU). Panely zhotovila studentská firma Green for us. 14

15 Projekty COMENIUS od roku 2006 jsou přínosem učitelům i žákům. Minimálně pět zemí po dva roky spolupracuje na tématech, které seznamují žáky s různou kulturou, architekturou, přírodou a přístupem k udržitelnému rozvoji. Pracuje se převážně v angličtině, žáci si připravují prezentace ze svých zemí na daná témata, která v hostitelských školách si prezentují navzájem. Těmito programy si nejen žáci, ale i učitelé uvědomí, co dělají dobře a co by mohli zlepšit. Sportovní kurz v Jizerských horách, 3. ročníky 2012 Škola nezapomíná na tělesný rozvoj žáků a to nejen výukou, ale i různými soutěžemi a oblíbenými sportovními zimními i letními kurzy. 15

16 Sportovní kurz pěší turistika, 3. ročníky 2012 Sportovní kurz na Korsice, 3.ročníky 2011 Tělocvik trochu jinak Korsika má velmi dobré zázemí pro turistiku i odpočinek 16

17 Věříme v pokračování daných cílů a nastolené cesty, která se jistě bude měnit s pokrokem. Přejme všem, kteří pokračují v započaté práci, hodně sil držet krok se světem a přitom neztratit svoji identitu. 17

18 Vyjádření našich spolupracovníků Mgr. Petra Vondrušková, spolu zřizovatelka od roku 1996 Soukromé vzpomínání aneb, jak to všechno tenkrát začalo Psal se rok 1992, ale myšlenka na to, založit si svou vlastní školu vznikla už mnohem dříve. Zkrátka přišel ten správný čas, nastala správná doba k tomu, aby bylo možné zúročit nasbírané zkušenosti a přidat k tomu odvážné odhodlání a škola byla na světě! Začátky to byly vskutku pionýrské! Prostor pro výuku i zázemí pro skrovný počet zaměstnanců poskytla TJ Sokol Náchod. A vskutku v sokolském duchu probíhala výuka i vše ostatní. Škola zkrátka nasála sportovní atmosféru vyzařující ze stěn historické budovy Sokolovny. Nadšení a elán paní ředitelky připomínalo odvahu a vytrvalost bratrů a sester národa sokolského. Vždyť také dělené hodiny jazyků zprvu probíhaly ve společném prostoru s kanceláří představenstva Sokola, což je v dnešní době jen těžko představitelné. Dostala jsem možnost v těchto začátcích být při tom a snad se i v něčem trochu přiučit. Začínala jsem s výukou rétoriky a etiky a nemohu si nevzpomenout, že zpočátku to byl pro mne docela tvrdý oříšek. Těmito předměty se totiž v době nedávno minulé běžná středoškolská výuka moc nezabývala a když, tak velmi stručně a povrchně. Vše bylo tedy znovu v začátcích. Umět se slušně chovat, dokázat srozumitelně vyjádřit svůj názor na všelijaká témata a nebát se diskuze to bylo hlavní náplní těchto předmětů. Učili jsme se vlastně všichni. Ale vždyť ani slavný řečník Démosthenés nezačínal snadno a musel se prát s vlastními nedostatky a tak jsme se snažili a občas i bojovali. Brzy bylo patrné, že by stálo za to výsledky tohoto snažení ukázat. A tak se od roku 1994 začala každoročně pořádat řečnická soutěž. Myslím, že si i ona po čase našla své příznivce. Soutěží a veřejných prezentací školy přibývalo a dobré výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Roky plné úspěchů střídala náročnější a těžší období, kdy bylo zapotřebí vynaložit mnoho sil a přirozeně i financí, aby bylo možné i nadále přinášet kvalitní vzdělání. Na přelomu tisíciletí škola dala 18

19 sbohem náchodské Sokolovně i hronovskému působišti a pevně zakotvila v příjemně klidném prostředí náchodského podzámčí. Za dobu své existence vychovala řadu schopných absolventů někteří pracují nebo podnikají v cestovním ruchu či v ekonomických oborech, pro jiné to byl předstupeň ke studiu na vysoké škole. Pevně věřím, že pro většinu z nás, kdo jsme na škole působili či studovali, to nebyl ztracený čas. Vzpomínám na všechny bývalé kolegy i studenty, kteří se mi natrvalo zapsali do paměti. Jsem ráda, že jsem svým dílem mohla pomoci škole při jejich prvních krůčcích a i když moje další cesta šla trochu jiným směrem, jsem stále jejím velkým fanouškem. Držím jí palce vždyť dvacítka je krásný a odvážný věk, kdy nic není nemožné, anebo ještě lépe všechno je možné. HODNĚ ŠTĚSTÍ! Mgr. Petra Vondrušková (Hornychová), učitelka a zřizovatelka od roku 1996 PaedDr. Ladislav Skořepa, výkonný ředitel v Hronově Už je to skoro čtvrt století Patřím k pamětníkům počátků dnešní Academie Mercurii v roce 1993 jsem totiž nastoupil coby učitel matematiky na tehdejší COP (Centrum odborné přípravy) v Hronově a v téže budově ing. Ptáčková otevřela 1. ročník Rodinné školy jako odloučené pracoviště Soukromé střední školy podnikatelské (SSŠP) v Náchodě. Mne požádala o vedení výuky matematiky v této třídě a o třídnictví v tomto kolektivu 16 děvčat. Technicky ani organizačně to žádný problém nebyl, neboť vše bylo pod jednou střechou a jak se i v průběhu další doby ukázalo, spolupráce obou středních škol byla 19

20 velmi dobrá, kolegiálně vstřícný postoj pedagogických kolektivů byl viditelný. Mé vzpomínky na onu dobu jsou velmi příjemné posuďte sami: učebna sídlila v rohové učebně v 1. patře budovy na Komenského náměstí (tzv. pod kostelem, přímo naproti rodinnému domu spisovatele Aloise Jiráska, na jehož zápraží se také chodilo tajně kouřit), vyučující přecházeli v rámci rozvrhu plynule bez přezouvání ze školy do školy, hlavně však tato třída byla jen dívčí s menším počtem hlav, což způsobilo, že v prostředí velkou většinou plného především ostrých hochů z COPu bývala tato rodinka přirovnávána k lázním, kde si vyučující vlastně při práci odpočinul. V COPu bývalo studentů či učňů i přes třicet a byly to kolektivy mnohem živější prostě strojaři, elektrotechnici, gumaři. Vývoj v celém našem školství však šel cestou nikoliv příznivou pro tehdy začínající maturitní obor Rodinná škola, proto ředitelka školy prozíravě nabídla hned po roce těmto dívkám přechod na studijní obor Management cestovního ruchu. Během 1. pololetí následujícího ročníku si proto třída doplnila potřebné chybějící předměty (např. chemii) a pokračovala pak dále pod novým názvem stejně jako další nové ročníky. Postupně pak přibyl maturitní obor Ekonomické lyceum, čímž se škola během následujících let rozrostla do té míry, že po odchodu COPu do své nové budovy nedaleko hronovského nádraží jsme naši školu obsadili celou. Tím se také vytvořila možnost komfortnější výuky, protože byla zařízena nová ředitelna a sborovna, vyučování cizích jazyků bylo možné rozdělit do skupin podle úrovně studentů aj. To víte, doba to byla jiná ve srovnání s dneškem psalo se na tabuli křídami, notebooky ani mobily nebyly, tělocvik často probíhal nedaleko blízkého hřbitova, učitelé přejížděli v průběhu výuky autobusem nebo autem mezi Náchodem a Hronovem (v Náchodě se učilo v sokolovně), měli jsme rodilé anglické lektory s nulovou znalostí češtiny... A my učitelé jsme byli o těch dvacet let mladší. Ale když to vše sečteme, je určitě na co v dobrém vzpomínat a škole do dalších let lze dnes jen popřát vše nejlepší hlavně však dobré žáky a výborné učitele. PaedDr. Ladislav Skořepa 20

21 Studenti se sami rozhodli vyslat mě na celostátní soutěž Zlatý Ámos, kde jsem obsadil 2. místo. Škole přeji úspěch v další práci. Mgr. Aleš Semerák Mgr. Aleš Semerák, výkonný ředitel v Náchodě Na SSŠP jsem nastoupil v roce1996. Pracoval jsem zde 5 let jako výkonný ředitel pro pracoviště v Náchodě. Podle mého úsudku jsem byl kolegy respektován, snažil jsem se méně zkušeným nebo začínajícím učitelům předat některé své poznatky a být jim nápomocen v jejich práci. U žáků jsem si získal přirozenou autoritu a byl jsem u nich celkem oblíbený což nakonec vyústilo ve vítězství v soutěži o nejoblíbenějšího učitele na škole. 21

22 Současné vedení školy Ing. Anna Ptáčková, zřizovatelka školy, jednatelka společnosti, ředitelka školy od roku 1992 do Mgr. Dana Sharplesová, ředitelka školy od Ing. Antonín Ptáček, ředitel pro pedagogiku 22

23 Rekapitulace studijních oborů Pomaturitní studium Management a marketing Obchodní akademie Střední odborné maturitní studium Ekonom podnikatel Obchodní akademie Rodinná škola Management cestovního ruchu Ekonomické lyceum Gymnázium všeobecné 1994 dosud 1994 dosud 2007 dosud 23

24 Mezinárodní stáže Program LEONARDO DA VINCI 1 měsíc Warrington University College 1998 Warrington University College 1999 Siera Magina, FENPA Sevilla 2000 TANDEM výměnné stáže Německo 3 týdny Lipsko 2006 Halle 2007 Náchod němečtí studenti u nás 2008 Mezinárodní aktivity ASPnet UNESCO Vinnytsay, Ukrajina, 2003 (L. Pošepná,P. Wagner, Mgr. Sharplesová) Róros, Norsko, 2003 (M. Bláhová, P. Wagner) Athény, Řecko, 2005 (5 studentů + vyučující) Mondialogo a True Story, , vždy jedna třída 10. výročí JAR, 2004 (L. Pošepná, Jana Šubrtová, Soňa Rožnovská, Ing. Ptáčková), Praha Projekt Luční orchideje, 2006/2007 okolí Náchoda Fotografická soutěž Fauna a flóra regionu 2007/2008 Beit Berl College, Izrael, 2009 (Ing. A. Ptáčková) Slavnosti stromů, 2010 zahájení v Ratibořicích Klub ekologické výchovy vedoucí aktivit Mgr. Eva malinová Mezinárodní soutěž obrazů na téma Živá voda 2. místo 2003 Petr Wagner Celostátní konference Klubu ekologické výchovy Projekty: Zelené Ratibořice (žáci 3.ročníků) 2008 Znečišťování vesmíru (Petr Brychta) 2009 Nosorožci ze ZOO Dvůr Králové v Africe (Karolína Kubová) 2010 Ekologické aktivity v regionu Slavnosti stromů v Ratibořicích 2010/2011 (studenti školy) Louky plné orchidejí 2010 (mapování a zpracování) Ekologické soustředění 2010/2011 Vila Čerych, Č. Skalice Ekostopy v zámeckém parku v Ratibořicích, 2010/2011 DEN ZEMĚ každoročně v měsíci dubnu Slunce a cestování za zatměními slunce Projekt Ekopolis přemýšlení o městě 24

25 Celostátní soutěže cestovního ruchu Soutěž pro střední školy Svět patří nám (4. ročníky cestovního ruchu) místo místo místo místo místo místo místo místo místo místo TOP GUIDE junior studenti s praxí v cestovním ruchu místo - Michal Hrubý místo Jan Knejp 2. místo Petra Strnadová místo Lenka Dřímalová 2. místo Petr Wagner 3. místo Monika Bláhová místo Monika Kulovaná 2. místo Veronika Šedová místo Richard Švanda místo Veronika Macháčková místo Terezie Borecká Zvláštní cena poroty Patrik Holubář 2010 Zvláštní cena poroty za projev v angličtině Lenka Řeháková PROFI GO soutěž pro mladé průvodce do 30 let místo Andrea Havlíčková místo Richard Švanda místo Michaela Voborníková místo Anna Menclová 2012 Mariana Protsyuk obdržela zvláštní cenu za přednes v ruském jazyce Řečnické soutěže školní soutěž Okresní kolo řečnické soutěže pořádané školou místo Blanka Klicperová 2. místo Jiří Nývlt místo Petra Nováková 2. místo Jiří Nývlt místo Zuzana Lamková místo Petra Hubková Soutěž v rámci festivalu Prima sezóna místo Kateřina Škrobánková místo Kateřina Bardonová místo Kateřina Bardonová místo Michal Hrubý 25

26 místo Michal Hrubý 3. místo Richard Švanda místo Richard Švanda 2. místo Petra Vávrová Čestné uznán Leona Židková, Jana Štěpánková 2004/ místo Richard Švanda 3. místo Leona Židková Čestné uznání Adéla Horáková 2005/ místo Richard Švanda Čestné uznání Leona Židková 2006/ místo Klára Paslerová 2. místo Leona Židková Čestné uznání V. Hornychová 2005/2006 IGNIS 1. místo 5. místo 2006/2007 PAPRSEK 1. místo 4. místo 2007/2008 TEENS 1.místo 4. místo 2007/2008 LUNARIO WEBDESING 2. místo 2008/2009 Wings for us 1. místo 2. místo 2009/2010 Green for us 1. místo zvláštní cena VODAFONE za nejkreativnější produkty 2010/2011 PRO RADOST 1. místo místo Soutěž o Latinské Americe Je Latinská Amerika bohatá či chudá? místo v ČR Andrea Havlíčková (mezi 16 gymnázii jediná studentka z odborné školy) Celosvětová organizace JUNIOR ACHIEVEMENT Programy pro praktickou výuku Aplikovaná ekonomie založení studentské společnosti (o.s.), Poznej své peníze, Řízení firmy (MESE), Banky v akci, Etika v podnikání Soutěže studentských společností (3. ročníky) Oblastní kola (Čechy), celostátní kola 1999/2000 BRILANT 1. místo 5. místo 2000/2001 TOP BOHEMIA TOUR 1. místo 5. místo 2002/2003 KALATHEA 1. místo 5. místo 2004/ místo 3. místo Andrea Havlíčková druhá zleva 26

27 Nejlepší student ekonomie v ČR 2001 Studenti Obchodní akademie: Jiří Sedláček Jakub Kasnar Václav Zezulka 2006 Na soutěži Svět patří nám v roce 2001 a 2002 družstvo obsadilo 1. místo v obou ročnících, Andrea Havlíčková v jednotlivcích též v obou ročnících 1. místo. Horní foto: TOP GUIDE 2004, spodní foto: PROFI GO TOP GUIDE místo Lenka Dřímalová, 2. místo Petr Wagner, 3. místo Monika Bláhová TOP GUIDE místo Jan Knejp, 2. místo Petra Strnadová PROFI GO 1. místo R. Švanda, TOP GUIDE 1. a 2.místo M. Kulovaná a V. Šedová 27

28 Soutěž Svět patří nám 3.místo Terezie Borecká 3. místo družstev, 3. místo v AJ K. Špetlová, vlevo, 2011 PROFI GO místo Anna Menclová, vlevo 2. místo družstev, P. Faltejsková, P. Přibylová, M. Propílek, učitel Igor Chmelař 28

29 Řečnická soutěž 1. místo Klára Paslerová, čestné uznání V. Hornychová Kromě praxe i poznání okolí 2008 Stáž studentů v Německu Příprava stravování s německými studenty 29

30 Němečtí studenti u nás, využití volného času Výměnné stáže učitelů v programu COMENIUS Adršpašské skály Dorozumívací jazyk angličtina 2007 Výlet do Prahy

31 Ekologické aktivity Monitoring lučních orchidejí, hledání vstavačů Studenti na naučné stezce 31

32 COMENIUS 2008 v Náchodě Poslední den návštěvy v Praze Kolegové z Francie, Německa, Rakouska, Irska a Slovenska 32

33 Seznam absolventů od roku 1994 do 2012 Rok ukončení: 1994 Management a marketing Ing. František Flídr 2. PM 1. Bedroš Martin 2. Benešová Soňa 3. Černý Roman 4. Dubnová Gabriela 5. Dvořák Martin 6. Flousek Luboš 7. Hřebík Vítězslav 8. Hušek Kamil 9. Janák Robert 10. Jirmanová Monika 11. Kašparová Eva 12. Komora Pavel 13. Kos Petr 14. Krásová Andrea 15. Kristová Kateřina 16. Kvapil Pavel 17. Macek Zdeněk 18. Macháňová Radka 19. Morávková Alena 20. Nývltová Martina 21. Patřičná Jitka 22. Petr Jiří 23. Rejhold Roman 24. Rozínková Pavlína 25. Runkasová Jaroslava 26. Seidl Zdeněk 27. Semerák Jan 28. Syrovátková Jana 29. Škop Zdeněk 30. Štveráková Lenka 31. Tempírová Magdaléna 32. Valnohová Gabriela 33. Vandasová Olga 34. Vašata Roman 35. Zubec Ondřej 36. Žďárová Edita 33

34 Rok ukončení: 1995 Management a marketing Mgr. Libor Michálek 2. PM 1. Ansorgová Jitka 2. Balcarová Lenka 3. Bartoňová Pavla 4. Bejšovec Tomáš 5. Bílek Roman 6. Cejnar Ondřej 7. Ducháčová Pavlína 8. Dvořák Miroslav 9. Galbová Judita 10. Chladová Petra 11. Kaňka Jaroslav 13. Kubeček Leoš 14. Malinský Zdeněk 15. Mertlíková Alena 16. Netík Libor 17. Nývltová Simona 18. Pfeifer Roman 19. Repáňová Simona 20. Škoda Milan 21. Tomek Daniel 22. Trojanová Martina 23. Velebný Roman 24. Vojtěchovská Romana 25. Baudyšová Marie Rok ukončení: 1996 Ekonom podnikatel Petra Hornychová 4. EP 1. Domková Markéta 2. Douchová Radka 3. Dušková Zdeňka 4. Erbanová Soňa 5. Exner Martin 6. Florian Roman 7. Hannausková Kateřina 8. Hladíková Věra 9. Hrubá Edita 10. Hůlková Pavlína 11. Janečková Jana 12. Karásková Jana 13. Klicperová Blanka 14. Kohlová Blanka 34

35 15. Kos Viktor 16. Koukolová Pavla 17. Kotland Jiří 18. Kučerová Petra 19. Manych Jaroslav 20. Mervartová Jaroslava 21. Míl Jakub 22. Milerová Edita 23. Nývlt Jiří 24. Plíštilová Veronika 25. Rind Štěpán 26. Schmidtová Michaela 27. Svobodová Petra 28. Štěpánek Martin 29. Zelená Jiřina 30. Zemánková Pavla 31. Žočková Renata 32. Holečková Monika Rok ukončení: 1996 Management a marketing Argus Sharples BA(HONS) 2. PM 1. Bartoš Břetislav 2. Beranová Markéta 3. Böhmová Petra 4. Grim Vojtěch 5. Grummichová Michaela 6. Havelka Jiří 7. Janecký Radovan 8. Kolisko Jan 9. Konvalinková Lucie 10. Langer Michal 11. Lejdar Ludvík 12. Matěnová Radka 13. Nejedlá Hana 14. Netík Martin 15. Nováková Petra 16. Pajas Petr 17. Pavelka Jan 18. Pell Vlastimil 19. Popelková Věra 20. Samlerová Lenka 21. Semeráková Věra 22. Stránská Hana 23. Sychrovská Lenka 24. Šotola Jan 25. Telk Oldřich 26. Venclová Marcela 27. Žůrek Oldřich 35

36 Rok ukončení: 1997 Obchodní akademie Alena Ježková 4. EP 1. Asad Zijad 2. Bečka Roman 3. Cvejnová Lenka 4. Doležal Lukáš 5. Duch Vlastimil 6. Ducháčková Petra 7. Dvořáčková Iveta 8. Flechtnerová Marcela 9. Hanzlová Helena 10. Ingrišová Pavlína 11. Jirková Andrea 12. Kopecká Pavlína 13. Kosina Tomáš 14. Laštovička Pavel 15. Lejdarová Veronika 16. Marek Milan 17. Mědílková Kateřina 18. Němeček Jiří 19. Nováková Jana 20. Prouza Lukáš 21. Ptáčková Renata 22. Peprná Zuzana 23. Synek Ladislav 24. Szabóvá Kateřina 25. Štverák Jan 26. Vacková Adriana 27. Vlachová Radka 28. Weiss Vladimír 29. Zajíček Jan 30. Ravingerová Ivana 31. Petráčková Zdena Rok ukončení: 1997 Management cestovního ruchu PaedDr. Ladislav Skořepa 4. S 1. Čejpová Michaela 2. Hanušová Monika 3. Janečková Lenka 4. Kultová Andrea 5. Macková Lenka 6. Manderová Lucie 36

37 7. Poppelková Zuzana 8. Prouzová Pavla 9. Raslová Pavlína 10. Slaninová Marie 11. Španielová Petra 12. Tesařová Petra 13. Valentová Kateřina 14. Vanžurová Petra 15. Žlůvová Radka Rok ukončení: 1997 Management a marketing Ing. František Flídr 2. PM 1. Drašnar Pavel 2. Hajzlerová Kateřina 3. Hubková Michaela 4. Chvojka Martin 5. Jungmann Libor 6. Krmášek Filip 7. Leskovská Andrea 8. Pavelka Štěpán 9. Poláčková Hana 10. Šorfová Jitka 11. Suchánková Vlasta 12. Škoda Petr 13. Uhlířová Helena 14. Janecký Radovan Rok ukončení: 1998 Obchodní akademie Ing. Anna Ptáčková 4. EP 1. Bartošová Renata 2. Baudyšová Andrea 3. Baudyšová Lucie 4. Brusnická Pavla 5. Ducháč Michal 6. Hanušová Kristýna 7. Hloušová Lucie 8. Hofmanová Markéta 9. Kašpar Tomáš 10. Kopecká Šárka 11. Kotland Radek 12. Kubát Roman 37

38 13. Kubišta Petr 14. Kuldová Jana 15. Luciaková Martina 16. Máslová Linda 17. Pasler Pavel 18. Pivcová Hana 19. Polák Viktor 20. Schefzu Marcela 21. Skalický Radek 22. Suchánková Kateřina 23. Šálová Jana 24. Štěrba David 25. Václavková Žaneta 26. Zikmund Václav Rok ukončení: 1998 Management cestovního ruchu Ing. Ivana Stonjeková 4. B 1. Adlofová Kateřina 2. Brejcha Lukáš 3. Bursíková Adéla 4. Hanušová Tereza 5. Kaválková Eva 6. Klemešová Olga 7. Kořenská Daniela 8. Kulhánková Monika 9. Lamková Zuzana 10. Michalíček Jan 11. Mňuková Leona 12. Plachtová Lenka 13. Puhlovská Renáta 14. Rýdlová Markéta 15. Severová Lucie 16. Vodehnalová Silvie Rok ukončení: 1998 Ekonomické lyceum Mgr. Renata Jochová 4. A 1. Dvořáčková Petra 2. Friedrichová Iva 3. Hofmanová Hana 4. Jordansová Dita 5. Kaválková Radka 6. Krupa Pavel 38

39 7. Kubečková Markéta 8. Kulhánek Ondřej 9. Malá Michaela 10. Pražáková Pavlína 11. Rosová Alena 12. Roubalová Iveta 13. Sedláčková Lenka 14. Stierand Pavel 15. Škodová Lenka 16. Šnajdrová Simona 17. Špačková Renata Rok ukončení: 1998 Diploma in Leisure and Tourism Ing. Anna Ptáčková W 2 1. Cögerová Martina 2. Gregorovičová Andrea 3. Charvátová Zuzana Rok ukončení: 1999 Obchodní akademie Mgr. Luboš Čepa 4. EP 1. Andrlík Michal 2. Čejchanová Kateřina 3. Dohnal Aleš 4. Doležalová Petra 5. Dušek Ondřej 6. Hanzálek Lukáš 7. Horník Jiří 8. Jirouchová Zdeňka 9. Köhlerová Veronika 10. Kožený Lukáš 11. Mědílková Jana 12. Novotný David 13. Petrů Simona 14. Racková Zuzana 15. Rejzková Barbora 16. Resl Tomáš 17. Simonová Martina 18. Sochová Dana 19. Staněk Martin 20. Šedek Luděk 39

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš Almanach? Má-li být almanach ukázkou toho nejtypičtějšího za uplynulé období, muselo by v něm být všechno, co se v této době povedlo a co vítězilo, ale také s čím se zápasilo a co někdy pokulhávalo. Jenže

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Ze života školy... 7 Sonety Williama Shakespeara... 7 Den jazyků... 7 Panama z první ruky... 7 Jen houšť a větší kapky!... 8 Památník písemnictví na Moravě... 8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český Krumlov Identifikátor zařízení: 600 008 231 IČO: 00 583 839 Sídlo

Více

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM ZPRACOVALI: Mgr. Jiří Šorm, ředitel školy Mgr. Martin Král, Mgr. Zdeněk Novák LEDEN 2011 strana 1 PREAMBULE: Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 4 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Přehled oborů vzdělání

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ředitel školy: Ing. Josef Vondál V Opavě, červenec 2009 ÚVODEM Zahájení školního roku 2008/2009 bylo historickým

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2. Z historie basketbalu str. 7 8. Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20

OBSAH. Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2. Z historie basketbalu str. 7 8. Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20 OBSAH Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2 Oddíl basketbalu TJ Slavia Kroměříž se představuje str. 3 6 Z historie basketbalu str. 7 8 Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20 Moderní historie kroměřížského

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2007 Čj. 640/2007 4190 Výtisk číslo : 2 Počet listů : 31 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2006/2007

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více