ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740"

Transkript

1 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

2 Škola v Náchodě Sokolovna, Škola v Hronově,

3 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna 1996 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod, s.r.o. 1. září 2006 Gymnázium a SOŠ cestovního ruchu Náchod, s.r.o. 1. září 2008 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. 3

4 Úvodní slovo Již 20 let existence školy a již 10 let ve své budově! Jak ten čas letí Od počátku bylo naším cílem dobře připravit všechny absolventy pro vstup do demokratické společnosti a to na společenské úrovni se znalostmi tržní ekonomiky. Otevřela se nám všem Evropa, jezdili jsme a vnímali západní svět. Brzdou se ukázala značná neznalost cizích jazyků, a proto jednou z priorit byla dostatečná hodinová dotace na výuku cizích jazyků. Díky panu starostovi Obce sokolské, panu Zelenému a jeho manželce paní Vítězce Zelené škola získala místo k provozování. Náchodská Sokolovna se stala na 10 let hlavním působištěm prvního soukromého subjektu ve školství na Náchodsku. 1. září 1992 jsme mohli zahájit první školní rok v Bartoňově sále za přítomnosti zástupců MěÚ Náchod, ČŠI, Jednoty sokolské a odboru školství. Do prvních ročníků nastoupilo 46 studentů pomaturitního studia Management a marketing a 33 žáků čtyřletého studia studijního oboru Ekonom podnikatel. V době svého vzniku měla naše škola pouze tři stálé učitele na plný úvazek: Ing. Anna Ptáčková, ředitelka a zřizovatelka (výuka psychologie prodeje, základy podnikání, zbožíznalství), Ing. František Flídr (výuka ekonomiky, managementu a marketingu), anglický jazyk od prvního dne přijela z Anglie vyučovat Joanne Hooker. Tato lektorka hovořila pouze anglicky a rusky a studenti si museli rychle zvyknout na konverzaci v angličtině. My učitelé jsme měli možnost i díky studentům získat zahraniční odbornou literaturu, ze které jsme pak mohli čerpat nové poznatky pro výuku nových předmětů. Ostatní učitelé z jiných škol byli zaměstnáni na částečný úvazek, nebo jsme využili externisty z praxe. Všichni kolegové ať již ze škol nebo z praxe se do nové výuky pustili s nadšením a odpovědností. Všech kolegů za plné nasazení a jejich snahu naučit naše studenty všemu tak, aby se mohli velmi dobře uplatnit v praxi, si velmi vážím a děkuji jim za spolupráci. Od první chvíle bylo celých 20 let naplněno stálým budováním, vybavováním školy a její modernizací, rozšiřováním a to od roku 1993 i v Hronově ve školní budově SOU Hronov (Pod kostelem). V roce 2002 došlo k přemístění všech oborů do současné budovy na Plhově pod zámkem v Náchodě. Stále se snažíme držet krok s nejlepšími školami z ČR a to účastí na různých soutěžích, v projektech, pořádáním vlastních soutěží, spoluprací se zahraničními školami apod. Pravidelně dosahujeme úspěchů v soutěžích cestovního ruchu a také ve znalostech ekonomiky a podnikání za pomocí programů Junior Achievement, v zahraničních stážích a v mezinárodních projektech Comenius. Dle uplatnění našich absolventů v ČR i v celém světě můžeme konstatovat, že naše cíle byly zvoleny správné. Doufám, že i v dalším desetiletí se škole bude dařit připravovat absolventy pro život! Ing. Anna Ptáčková, zřizovatelka školy 4

5 Hlavní cíle školy od roku 1992 rozvíjet komunikativní dovednosti žáků, upevňovat korektní vztahy mezi pedagogy a žáky založené na vzájemné důvěře a respektu, správnými motivačními prostředky dosahovat dobrých výsledků, vést žáky k soutěživosti a dosahování co nejlepších výsledků, vést žáky formou demokratické diskuse, podporovat jejich iniciativu, Historie školy Bartoňův sál náchodské Sokolovny Povolení a zařazení do sítě škol přišlo z MŠMT ČR v červnu září 1992 se zahájilo studium v pomaturitním oboru Management a marketing v počtu 46 studentů a v maturitním studiu Technická administrativa 33 žáků. Zahájení školního roku v září

6 Tři měsíce musely stačit půjčené stoly. Lektorka Joanne Hooker při diskusi se studentem Kamilem Huškem Studenti 1. PM se rychle vžili do angličtiny vlastní učebna výpočetní techniky 6

7 Každoroční vylepšování vybavenosti školy Zahájení školního roku 1993 na hronovské radnici. Projev přednesli pan starosta Ing. M. Houšťek a pan inspektor Mgr. Aleš Fetters. V roce září zahájila výuku pobočka školy v Hronově v maturitním studiu Rodinná škola. Vzhledem k připomínkám na tento obor ze strany MŠMT ČR jsme obor v roce 1994 zrušili a zavedli studijní obor Management cestovního ruchu. Studentky si doplnily ve 2. ročníku chybějící předměty za 1. ročník a od této chvíle se ukazuje, že záměr byl velmi úspěšný. 7

8 Jak se měnila vybavenost školy, přizpůsobovaly se novým podmínkám i studijní obory. Od zahájení až do vydrželo beze změny pomaturitní studium Management a marketing. Od byl název oboru změněn na pokyn MŠMT na Obchodní akademie (tento obor byl však zrušen dle školského zákona a nahrazen VOŠ). Škola se rozhodla pro výuku pouze čtyřletého maturitního studia. Studijní obor Technická administrativa se hned po prvním roce změnil na Ekonom podnikatel, který se v roce 1995 na požadavek MŠMT ČR přejmenoval také na Obchodní akademii. V roce 1994 se v Hronově otevřel studijní obor Ekonomické lyceum. Na foto třída cestovního ruchu v Hronově. Čtyřletý obor SŠ Obchodní akademie se vyučoval do roku 2010, Management cestovního ruchu a Ekonomické lyceum se vyučují dodnes. V roce 2007 jsme zahájili výuku všeobecného gymnázia. V první polovině devadesátých let se výuka hlavně zaměřovala na marketing, management a psychologii prodeje. V roce 1995 byla škola vybrána ke spolupráci s Warrington University College a v roce 1996 otevřela pomaturitní studium cestovního ruchu dle anglických osnov (Leisure and Tourism). Studium bylo hodně spojené s praxí. 8

9 V zapojení do programu Phare v rámci Leonardo da Vinci byla škola 3x úspěšná (2x Anglie, 1x Španělsko). Projekty zaměřené na ekologický turismus a udržitelný rozvoj byly vyhodnoceny v České republice i v Bruselu jako velmi úspěšné. Škola byla v roce 1996 požádána reprezentovat okres Náchod na celosvětovém veletrhu ve Warringtonu v oblasti cestovního ruchu. Krátká stáž ve Warringtonu na přípravu studia Leisure and Tourism. Dr. Anna Jirsáková z naší školy a spolupracovníci z Warringtonu Na fotografii náš stánek Škola si vydobyla během svého dvacetiletého působení prestižní postavení v České republice i v některých zemí EU. Díky stážím v Anglii se výuka ve všech studijních oborech měnila a přizpůsobovala požadavkům Evropské unie. 9

10 pozitivní přínos pro školu i rozvoj regionu. Škola dává šanci mnoha lidem, zvláště svým studentům, získat odborné znalosti a nalézt uplatnění ve státní i soukromé sféře. Studentky cestovního ruchu byly průvodkyněmi německých účastníků zájezdu Po stopách Albrechta z Valdštejna. Týdenní zájezd v ČR vše v němčině. Rozvoj mezinárodních zkušeností a nové přístupy k výuce mají vliv i na to, že si škola drží prvenství v ČR; např. celostátní soutěže Svět patří nám (od roku 1999 dosud) PROFI GO a TOP GUIDE od roku 2003, Soutěž studentských firem pomocí programů Junior Achievement od roku 1998/99. Mezinárodními projekty a propagací udržitelného rozvoje, ekologického turismu, diskusemi studentů se žáky ZŠ o životním stylu a životním prostředí získala škola v roce 2000 certifikát přidružené školy celosvětové organizace UNESCO. Celoživotní vzdělávání (ÚP Náchod do roku 2003), spolupráce s podnikatelskými subjekty, hospodářskou komorou, svazem Branka, University College Warrington, jsou aktivity, které měly a mají Škola dostává pozvání na různé akce. Asp UNESCO L. Pošepná, J. Šubrtová, S. Rožnovská. Pozvání z velvyslanectví JAR na recepci účast dvou škol z ČR. 10

11 Díky podpoře náchodské radnice a vstřícnosti vedení TEPNY, a. s. Náchod škola získala budovu bývalých jeslí. Po rekonstrukci je od využívaná školou pro všechny studijní obory. Byla tak odstartována další etapa soukromé školy v odpovídající budově. Žákyně z Náchoda a žáci z Uherského Hradiště Návštěva ministra školství v Sokolovně (2001) Rekonstrukce nové budovy 11

12 Přestavba trvala 3,5 měsíce a jsme zahajovali výuku. Ve školním roce 2002/2003 jsme se v nové budově rychle adaptovali a opět naši studenti přinášeli diplomy za umístění v soutěžích Svět patří nám, TOP GUIDE, v jazykových soutěžích a v programech Junior Achievement. Zdařily se zájezdy do Paříže, Vídně, Berlína, Prahy, Brna v rámci praxe nebo veletrhy cestovního ruchu. Každý školní rok přibývají nové aktivity v mezinárodních projektech vyhlašovaných různými organizacemi. V České republice patříme mezi nejaktivnější školy jak v soutěžích CR, tak v programech Junior Achievement a UNESCO. Studenti pomáhali při stěhování. 12

13 O naše studenty začal být velký zájem od významných hradů a zámků. Mohu jmenovat např.: Karlštejn, Frýdlant v Čechách, Kynžvart apod. V roce 2004 se stáváme v ČR pilotní školou UNESCO, která se zaměřuje na ochranu kulturního dědictví a životního prostředí. V roce 2005 obdržela naše škola za dlouhodobé ekologické aktivity od MŠMT ČR a Klubu ekologické výchovy (jehož členem jsme od roku 1998) diplom 1. stupně při příležitosti zahájení dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Mnoho bylo připravováno pro mezinárodní spolupráci v rámci projektu COMENIUS. Během hlavních prázdnin 2005 byla provedena přístavba na severní terase. Získali jsme multimediální učebnu, malou jazykovou učebnu a kanceláře pro vedení školy. V roce 2005 byla škola požádána o prezentaci památek UNESCO v ČR na Ministerstvu zahraničí v řeckých Aténách. Pět studentů s pedagogickým dozorem si připravili prezentační materiály, které na recepci mohli představit řeckým ministrům a významným osobnostem z oblasti ochrany památek. Účastníci se hodně zajímali i o české školství a i na to byli studenti připraveni zpracovaným plakátem, který ukazoval standardní i nadstandardní aktivity přidružených škol UNESCO. Návštěva školy, ubytování v rodinách studentů, zhlédnutí památek to vše jim přineslo mnoho poznatků a jiný pohled na řeckou kulturu. Na řeckém ministerstvu zahraničí naši studenti a pracovníci našeho velvyslanectví s účastníky recepce. V Řecku reprezentovali: Václav Zezulka, Kateřina Daňková, Veronika Šedová, Andrea Teunerová a Petra Vávrová. Pedagogický doprovod: Ing. Antonín Ptáček. Českou delegaci vedla paní senátorka Jaroslava Moserová. 13

14 Ve školním roce 2008/2009 studenti cestovního ruchu zahájili nový projekt Zelené Ratibořice, se kterým vystoupili na celostátní konferenci v Praze. Obdrželi diplom za zpracovanou prezentaci. Na zmapování vzácných stromů v zámeckém ratibořickém parku obdrželi od organizace SEVER finanční podporu. Studentská firma Green for us nechala vyrobit panely a další studenti nafotili skupiny vzácných stromů. Paní Mgr. Eva Malinová zpracovala výukové materiály pro všechny stupně ZŠ i pro ročníky žáků SŠ. Návštěva památek v řeckých Aténách 22. září 2006 v rámci mezinárodního projektu Krajina za školou studenti připravili a zahájili výstavu s názvem Průniky času v prostorách MěÚ v Náchodě, která trvala do Partnerská škola z Kamenné Gory (PL) byla partnerem. Též byly zahájeny stáže v Německu s pokračováním i v příštích letech. V červnu 2006 škola získala certifikát testovacího střediska ECDL a může provádět zkoušky způsobilosti pracovat na PC (sedm modulů zkoušky dle EU). Panely zhotovila studentská firma Green for us. 14

15 Projekty COMENIUS od roku 2006 jsou přínosem učitelům i žákům. Minimálně pět zemí po dva roky spolupracuje na tématech, které seznamují žáky s různou kulturou, architekturou, přírodou a přístupem k udržitelnému rozvoji. Pracuje se převážně v angličtině, žáci si připravují prezentace ze svých zemí na daná témata, která v hostitelských školách si prezentují navzájem. Těmito programy si nejen žáci, ale i učitelé uvědomí, co dělají dobře a co by mohli zlepšit. Sportovní kurz v Jizerských horách, 3. ročníky 2012 Škola nezapomíná na tělesný rozvoj žáků a to nejen výukou, ale i různými soutěžemi a oblíbenými sportovními zimními i letními kurzy. 15

16 Sportovní kurz pěší turistika, 3. ročníky 2012 Sportovní kurz na Korsice, 3.ročníky 2011 Tělocvik trochu jinak Korsika má velmi dobré zázemí pro turistiku i odpočinek 16

17 Věříme v pokračování daných cílů a nastolené cesty, která se jistě bude měnit s pokrokem. Přejme všem, kteří pokračují v započaté práci, hodně sil držet krok se světem a přitom neztratit svoji identitu. 17

18 Vyjádření našich spolupracovníků Mgr. Petra Vondrušková, spolu zřizovatelka od roku 1996 Soukromé vzpomínání aneb, jak to všechno tenkrát začalo Psal se rok 1992, ale myšlenka na to, založit si svou vlastní školu vznikla už mnohem dříve. Zkrátka přišel ten správný čas, nastala správná doba k tomu, aby bylo možné zúročit nasbírané zkušenosti a přidat k tomu odvážné odhodlání a škola byla na světě! Začátky to byly vskutku pionýrské! Prostor pro výuku i zázemí pro skrovný počet zaměstnanců poskytla TJ Sokol Náchod. A vskutku v sokolském duchu probíhala výuka i vše ostatní. Škola zkrátka nasála sportovní atmosféru vyzařující ze stěn historické budovy Sokolovny. Nadšení a elán paní ředitelky připomínalo odvahu a vytrvalost bratrů a sester národa sokolského. Vždyť také dělené hodiny jazyků zprvu probíhaly ve společném prostoru s kanceláří představenstva Sokola, což je v dnešní době jen těžko představitelné. Dostala jsem možnost v těchto začátcích být při tom a snad se i v něčem trochu přiučit. Začínala jsem s výukou rétoriky a etiky a nemohu si nevzpomenout, že zpočátku to byl pro mne docela tvrdý oříšek. Těmito předměty se totiž v době nedávno minulé běžná středoškolská výuka moc nezabývala a když, tak velmi stručně a povrchně. Vše bylo tedy znovu v začátcích. Umět se slušně chovat, dokázat srozumitelně vyjádřit svůj názor na všelijaká témata a nebát se diskuze to bylo hlavní náplní těchto předmětů. Učili jsme se vlastně všichni. Ale vždyť ani slavný řečník Démosthenés nezačínal snadno a musel se prát s vlastními nedostatky a tak jsme se snažili a občas i bojovali. Brzy bylo patrné, že by stálo za to výsledky tohoto snažení ukázat. A tak se od roku 1994 začala každoročně pořádat řečnická soutěž. Myslím, že si i ona po čase našla své příznivce. Soutěží a veřejných prezentací školy přibývalo a dobré výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Roky plné úspěchů střídala náročnější a těžší období, kdy bylo zapotřebí vynaložit mnoho sil a přirozeně i financí, aby bylo možné i nadále přinášet kvalitní vzdělání. Na přelomu tisíciletí škola dala 18

19 sbohem náchodské Sokolovně i hronovskému působišti a pevně zakotvila v příjemně klidném prostředí náchodského podzámčí. Za dobu své existence vychovala řadu schopných absolventů někteří pracují nebo podnikají v cestovním ruchu či v ekonomických oborech, pro jiné to byl předstupeň ke studiu na vysoké škole. Pevně věřím, že pro většinu z nás, kdo jsme na škole působili či studovali, to nebyl ztracený čas. Vzpomínám na všechny bývalé kolegy i studenty, kteří se mi natrvalo zapsali do paměti. Jsem ráda, že jsem svým dílem mohla pomoci škole při jejich prvních krůčcích a i když moje další cesta šla trochu jiným směrem, jsem stále jejím velkým fanouškem. Držím jí palce vždyť dvacítka je krásný a odvážný věk, kdy nic není nemožné, anebo ještě lépe všechno je možné. HODNĚ ŠTĚSTÍ! Mgr. Petra Vondrušková (Hornychová), učitelka a zřizovatelka od roku 1996 PaedDr. Ladislav Skořepa, výkonný ředitel v Hronově Už je to skoro čtvrt století Patřím k pamětníkům počátků dnešní Academie Mercurii v roce 1993 jsem totiž nastoupil coby učitel matematiky na tehdejší COP (Centrum odborné přípravy) v Hronově a v téže budově ing. Ptáčková otevřela 1. ročník Rodinné školy jako odloučené pracoviště Soukromé střední školy podnikatelské (SSŠP) v Náchodě. Mne požádala o vedení výuky matematiky v této třídě a o třídnictví v tomto kolektivu 16 děvčat. Technicky ani organizačně to žádný problém nebyl, neboť vše bylo pod jednou střechou a jak se i v průběhu další doby ukázalo, spolupráce obou středních škol byla 19

20 velmi dobrá, kolegiálně vstřícný postoj pedagogických kolektivů byl viditelný. Mé vzpomínky na onu dobu jsou velmi příjemné posuďte sami: učebna sídlila v rohové učebně v 1. patře budovy na Komenského náměstí (tzv. pod kostelem, přímo naproti rodinnému domu spisovatele Aloise Jiráska, na jehož zápraží se také chodilo tajně kouřit), vyučující přecházeli v rámci rozvrhu plynule bez přezouvání ze školy do školy, hlavně však tato třída byla jen dívčí s menším počtem hlav, což způsobilo, že v prostředí velkou většinou plného především ostrých hochů z COPu bývala tato rodinka přirovnávána k lázním, kde si vyučující vlastně při práci odpočinul. V COPu bývalo studentů či učňů i přes třicet a byly to kolektivy mnohem živější prostě strojaři, elektrotechnici, gumaři. Vývoj v celém našem školství však šel cestou nikoliv příznivou pro tehdy začínající maturitní obor Rodinná škola, proto ředitelka školy prozíravě nabídla hned po roce těmto dívkám přechod na studijní obor Management cestovního ruchu. Během 1. pololetí následujícího ročníku si proto třída doplnila potřebné chybějící předměty (např. chemii) a pokračovala pak dále pod novým názvem stejně jako další nové ročníky. Postupně pak přibyl maturitní obor Ekonomické lyceum, čímž se škola během následujících let rozrostla do té míry, že po odchodu COPu do své nové budovy nedaleko hronovského nádraží jsme naši školu obsadili celou. Tím se také vytvořila možnost komfortnější výuky, protože byla zařízena nová ředitelna a sborovna, vyučování cizích jazyků bylo možné rozdělit do skupin podle úrovně studentů aj. To víte, doba to byla jiná ve srovnání s dneškem psalo se na tabuli křídami, notebooky ani mobily nebyly, tělocvik často probíhal nedaleko blízkého hřbitova, učitelé přejížděli v průběhu výuky autobusem nebo autem mezi Náchodem a Hronovem (v Náchodě se učilo v sokolovně), měli jsme rodilé anglické lektory s nulovou znalostí češtiny... A my učitelé jsme byli o těch dvacet let mladší. Ale když to vše sečteme, je určitě na co v dobrém vzpomínat a škole do dalších let lze dnes jen popřát vše nejlepší hlavně však dobré žáky a výborné učitele. PaedDr. Ladislav Skořepa 20

21 Studenti se sami rozhodli vyslat mě na celostátní soutěž Zlatý Ámos, kde jsem obsadil 2. místo. Škole přeji úspěch v další práci. Mgr. Aleš Semerák Mgr. Aleš Semerák, výkonný ředitel v Náchodě Na SSŠP jsem nastoupil v roce1996. Pracoval jsem zde 5 let jako výkonný ředitel pro pracoviště v Náchodě. Podle mého úsudku jsem byl kolegy respektován, snažil jsem se méně zkušeným nebo začínajícím učitelům předat některé své poznatky a být jim nápomocen v jejich práci. U žáků jsem si získal přirozenou autoritu a byl jsem u nich celkem oblíbený což nakonec vyústilo ve vítězství v soutěži o nejoblíbenějšího učitele na škole. 21

22 Současné vedení školy Ing. Anna Ptáčková, zřizovatelka školy, jednatelka společnosti, ředitelka školy od roku 1992 do Mgr. Dana Sharplesová, ředitelka školy od Ing. Antonín Ptáček, ředitel pro pedagogiku 22

23 Rekapitulace studijních oborů Pomaturitní studium Management a marketing Obchodní akademie Střední odborné maturitní studium Ekonom podnikatel Obchodní akademie Rodinná škola Management cestovního ruchu Ekonomické lyceum Gymnázium všeobecné 1994 dosud 1994 dosud 2007 dosud 23

24 Mezinárodní stáže Program LEONARDO DA VINCI 1 měsíc Warrington University College 1998 Warrington University College 1999 Siera Magina, FENPA Sevilla 2000 TANDEM výměnné stáže Německo 3 týdny Lipsko 2006 Halle 2007 Náchod němečtí studenti u nás 2008 Mezinárodní aktivity ASPnet UNESCO Vinnytsay, Ukrajina, 2003 (L. Pošepná,P. Wagner, Mgr. Sharplesová) Róros, Norsko, 2003 (M. Bláhová, P. Wagner) Athény, Řecko, 2005 (5 studentů + vyučující) Mondialogo a True Story, , vždy jedna třída 10. výročí JAR, 2004 (L. Pošepná, Jana Šubrtová, Soňa Rožnovská, Ing. Ptáčková), Praha Projekt Luční orchideje, 2006/2007 okolí Náchoda Fotografická soutěž Fauna a flóra regionu 2007/2008 Beit Berl College, Izrael, 2009 (Ing. A. Ptáčková) Slavnosti stromů, 2010 zahájení v Ratibořicích Klub ekologické výchovy vedoucí aktivit Mgr. Eva malinová Mezinárodní soutěž obrazů na téma Živá voda 2. místo 2003 Petr Wagner Celostátní konference Klubu ekologické výchovy Projekty: Zelené Ratibořice (žáci 3.ročníků) 2008 Znečišťování vesmíru (Petr Brychta) 2009 Nosorožci ze ZOO Dvůr Králové v Africe (Karolína Kubová) 2010 Ekologické aktivity v regionu Slavnosti stromů v Ratibořicích 2010/2011 (studenti školy) Louky plné orchidejí 2010 (mapování a zpracování) Ekologické soustředění 2010/2011 Vila Čerych, Č. Skalice Ekostopy v zámeckém parku v Ratibořicích, 2010/2011 DEN ZEMĚ každoročně v měsíci dubnu Slunce a cestování za zatměními slunce Projekt Ekopolis přemýšlení o městě 24

25 Celostátní soutěže cestovního ruchu Soutěž pro střední školy Svět patří nám (4. ročníky cestovního ruchu) místo místo místo místo místo místo místo místo místo místo TOP GUIDE junior studenti s praxí v cestovním ruchu místo - Michal Hrubý místo Jan Knejp 2. místo Petra Strnadová místo Lenka Dřímalová 2. místo Petr Wagner 3. místo Monika Bláhová místo Monika Kulovaná 2. místo Veronika Šedová místo Richard Švanda místo Veronika Macháčková místo Terezie Borecká Zvláštní cena poroty Patrik Holubář 2010 Zvláštní cena poroty za projev v angličtině Lenka Řeháková PROFI GO soutěž pro mladé průvodce do 30 let místo Andrea Havlíčková místo Richard Švanda místo Michaela Voborníková místo Anna Menclová 2012 Mariana Protsyuk obdržela zvláštní cenu za přednes v ruském jazyce Řečnické soutěže školní soutěž Okresní kolo řečnické soutěže pořádané školou místo Blanka Klicperová 2. místo Jiří Nývlt místo Petra Nováková 2. místo Jiří Nývlt místo Zuzana Lamková místo Petra Hubková Soutěž v rámci festivalu Prima sezóna místo Kateřina Škrobánková místo Kateřina Bardonová místo Kateřina Bardonová místo Michal Hrubý 25

26 místo Michal Hrubý 3. místo Richard Švanda místo Richard Švanda 2. místo Petra Vávrová Čestné uznán Leona Židková, Jana Štěpánková 2004/ místo Richard Švanda 3. místo Leona Židková Čestné uznání Adéla Horáková 2005/ místo Richard Švanda Čestné uznání Leona Židková 2006/ místo Klára Paslerová 2. místo Leona Židková Čestné uznání V. Hornychová 2005/2006 IGNIS 1. místo 5. místo 2006/2007 PAPRSEK 1. místo 4. místo 2007/2008 TEENS 1.místo 4. místo 2007/2008 LUNARIO WEBDESING 2. místo 2008/2009 Wings for us 1. místo 2. místo 2009/2010 Green for us 1. místo zvláštní cena VODAFONE za nejkreativnější produkty 2010/2011 PRO RADOST 1. místo místo Soutěž o Latinské Americe Je Latinská Amerika bohatá či chudá? místo v ČR Andrea Havlíčková (mezi 16 gymnázii jediná studentka z odborné školy) Celosvětová organizace JUNIOR ACHIEVEMENT Programy pro praktickou výuku Aplikovaná ekonomie založení studentské společnosti (o.s.), Poznej své peníze, Řízení firmy (MESE), Banky v akci, Etika v podnikání Soutěže studentských společností (3. ročníky) Oblastní kola (Čechy), celostátní kola 1999/2000 BRILANT 1. místo 5. místo 2000/2001 TOP BOHEMIA TOUR 1. místo 5. místo 2002/2003 KALATHEA 1. místo 5. místo 2004/ místo 3. místo Andrea Havlíčková druhá zleva 26

27 Nejlepší student ekonomie v ČR 2001 Studenti Obchodní akademie: Jiří Sedláček Jakub Kasnar Václav Zezulka 2006 Na soutěži Svět patří nám v roce 2001 a 2002 družstvo obsadilo 1. místo v obou ročnících, Andrea Havlíčková v jednotlivcích též v obou ročnících 1. místo. Horní foto: TOP GUIDE 2004, spodní foto: PROFI GO TOP GUIDE místo Lenka Dřímalová, 2. místo Petr Wagner, 3. místo Monika Bláhová TOP GUIDE místo Jan Knejp, 2. místo Petra Strnadová PROFI GO 1. místo R. Švanda, TOP GUIDE 1. a 2.místo M. Kulovaná a V. Šedová 27

28 Soutěž Svět patří nám 3.místo Terezie Borecká 3. místo družstev, 3. místo v AJ K. Špetlová, vlevo, 2011 PROFI GO místo Anna Menclová, vlevo 2. místo družstev, P. Faltejsková, P. Přibylová, M. Propílek, učitel Igor Chmelař 28

29 Řečnická soutěž 1. místo Klára Paslerová, čestné uznání V. Hornychová Kromě praxe i poznání okolí 2008 Stáž studentů v Německu Příprava stravování s německými studenty 29

30 Němečtí studenti u nás, využití volného času Výměnné stáže učitelů v programu COMENIUS Adršpašské skály Dorozumívací jazyk angličtina 2007 Výlet do Prahy

31 Ekologické aktivity Monitoring lučních orchidejí, hledání vstavačů Studenti na naučné stezce 31

32 COMENIUS 2008 v Náchodě Poslední den návštěvy v Praze Kolegové z Francie, Německa, Rakouska, Irska a Slovenska 32

33 Seznam absolventů od roku 1994 do 2012 Rok ukončení: 1994 Management a marketing Ing. František Flídr 2. PM 1. Bedroš Martin 2. Benešová Soňa 3. Černý Roman 4. Dubnová Gabriela 5. Dvořák Martin 6. Flousek Luboš 7. Hřebík Vítězslav 8. Hušek Kamil 9. Janák Robert 10. Jirmanová Monika 11. Kašparová Eva 12. Komora Pavel 13. Kos Petr 14. Krásová Andrea 15. Kristová Kateřina 16. Kvapil Pavel 17. Macek Zdeněk 18. Macháňová Radka 19. Morávková Alena 20. Nývltová Martina 21. Patřičná Jitka 22. Petr Jiří 23. Rejhold Roman 24. Rozínková Pavlína 25. Runkasová Jaroslava 26. Seidl Zdeněk 27. Semerák Jan 28. Syrovátková Jana 29. Škop Zdeněk 30. Štveráková Lenka 31. Tempírová Magdaléna 32. Valnohová Gabriela 33. Vandasová Olga 34. Vašata Roman 35. Zubec Ondřej 36. Žďárová Edita 33

34 Rok ukončení: 1995 Management a marketing Mgr. Libor Michálek 2. PM 1. Ansorgová Jitka 2. Balcarová Lenka 3. Bartoňová Pavla 4. Bejšovec Tomáš 5. Bílek Roman 6. Cejnar Ondřej 7. Ducháčová Pavlína 8. Dvořák Miroslav 9. Galbová Judita 10. Chladová Petra 11. Kaňka Jaroslav 13. Kubeček Leoš 14. Malinský Zdeněk 15. Mertlíková Alena 16. Netík Libor 17. Nývltová Simona 18. Pfeifer Roman 19. Repáňová Simona 20. Škoda Milan 21. Tomek Daniel 22. Trojanová Martina 23. Velebný Roman 24. Vojtěchovská Romana 25. Baudyšová Marie Rok ukončení: 1996 Ekonom podnikatel Petra Hornychová 4. EP 1. Domková Markéta 2. Douchová Radka 3. Dušková Zdeňka 4. Erbanová Soňa 5. Exner Martin 6. Florian Roman 7. Hannausková Kateřina 8. Hladíková Věra 9. Hrubá Edita 10. Hůlková Pavlína 11. Janečková Jana 12. Karásková Jana 13. Klicperová Blanka 14. Kohlová Blanka 34

35 15. Kos Viktor 16. Koukolová Pavla 17. Kotland Jiří 18. Kučerová Petra 19. Manych Jaroslav 20. Mervartová Jaroslava 21. Míl Jakub 22. Milerová Edita 23. Nývlt Jiří 24. Plíštilová Veronika 25. Rind Štěpán 26. Schmidtová Michaela 27. Svobodová Petra 28. Štěpánek Martin 29. Zelená Jiřina 30. Zemánková Pavla 31. Žočková Renata 32. Holečková Monika Rok ukončení: 1996 Management a marketing Argus Sharples BA(HONS) 2. PM 1. Bartoš Břetislav 2. Beranová Markéta 3. Böhmová Petra 4. Grim Vojtěch 5. Grummichová Michaela 6. Havelka Jiří 7. Janecký Radovan 8. Kolisko Jan 9. Konvalinková Lucie 10. Langer Michal 11. Lejdar Ludvík 12. Matěnová Radka 13. Nejedlá Hana 14. Netík Martin 15. Nováková Petra 16. Pajas Petr 17. Pavelka Jan 18. Pell Vlastimil 19. Popelková Věra 20. Samlerová Lenka 21. Semeráková Věra 22. Stránská Hana 23. Sychrovská Lenka 24. Šotola Jan 25. Telk Oldřich 26. Venclová Marcela 27. Žůrek Oldřich 35

36 Rok ukončení: 1997 Obchodní akademie Alena Ježková 4. EP 1. Asad Zijad 2. Bečka Roman 3. Cvejnová Lenka 4. Doležal Lukáš 5. Duch Vlastimil 6. Ducháčková Petra 7. Dvořáčková Iveta 8. Flechtnerová Marcela 9. Hanzlová Helena 10. Ingrišová Pavlína 11. Jirková Andrea 12. Kopecká Pavlína 13. Kosina Tomáš 14. Laštovička Pavel 15. Lejdarová Veronika 16. Marek Milan 17. Mědílková Kateřina 18. Němeček Jiří 19. Nováková Jana 20. Prouza Lukáš 21. Ptáčková Renata 22. Peprná Zuzana 23. Synek Ladislav 24. Szabóvá Kateřina 25. Štverák Jan 26. Vacková Adriana 27. Vlachová Radka 28. Weiss Vladimír 29. Zajíček Jan 30. Ravingerová Ivana 31. Petráčková Zdena Rok ukončení: 1997 Management cestovního ruchu PaedDr. Ladislav Skořepa 4. S 1. Čejpová Michaela 2. Hanušová Monika 3. Janečková Lenka 4. Kultová Andrea 5. Macková Lenka 6. Manderová Lucie 36

37 7. Poppelková Zuzana 8. Prouzová Pavla 9. Raslová Pavlína 10. Slaninová Marie 11. Španielová Petra 12. Tesařová Petra 13. Valentová Kateřina 14. Vanžurová Petra 15. Žlůvová Radka Rok ukončení: 1997 Management a marketing Ing. František Flídr 2. PM 1. Drašnar Pavel 2. Hajzlerová Kateřina 3. Hubková Michaela 4. Chvojka Martin 5. Jungmann Libor 6. Krmášek Filip 7. Leskovská Andrea 8. Pavelka Štěpán 9. Poláčková Hana 10. Šorfová Jitka 11. Suchánková Vlasta 12. Škoda Petr 13. Uhlířová Helena 14. Janecký Radovan Rok ukončení: 1998 Obchodní akademie Ing. Anna Ptáčková 4. EP 1. Bartošová Renata 2. Baudyšová Andrea 3. Baudyšová Lucie 4. Brusnická Pavla 5. Ducháč Michal 6. Hanušová Kristýna 7. Hloušová Lucie 8. Hofmanová Markéta 9. Kašpar Tomáš 10. Kopecká Šárka 11. Kotland Radek 12. Kubát Roman 37

38 13. Kubišta Petr 14. Kuldová Jana 15. Luciaková Martina 16. Máslová Linda 17. Pasler Pavel 18. Pivcová Hana 19. Polák Viktor 20. Schefzu Marcela 21. Skalický Radek 22. Suchánková Kateřina 23. Šálová Jana 24. Štěrba David 25. Václavková Žaneta 26. Zikmund Václav Rok ukončení: 1998 Management cestovního ruchu Ing. Ivana Stonjeková 4. B 1. Adlofová Kateřina 2. Brejcha Lukáš 3. Bursíková Adéla 4. Hanušová Tereza 5. Kaválková Eva 6. Klemešová Olga 7. Kořenská Daniela 8. Kulhánková Monika 9. Lamková Zuzana 10. Michalíček Jan 11. Mňuková Leona 12. Plachtová Lenka 13. Puhlovská Renáta 14. Rýdlová Markéta 15. Severová Lucie 16. Vodehnalová Silvie Rok ukončení: 1998 Ekonomické lyceum Mgr. Renata Jochová 4. A 1. Dvořáčková Petra 2. Friedrichová Iva 3. Hofmanová Hana 4. Jordansová Dita 5. Kaválková Radka 6. Krupa Pavel 38

39 7. Kubečková Markéta 8. Kulhánek Ondřej 9. Malá Michaela 10. Pražáková Pavlína 11. Rosová Alena 12. Roubalová Iveta 13. Sedláčková Lenka 14. Stierand Pavel 15. Škodová Lenka 16. Šnajdrová Simona 17. Špačková Renata Rok ukončení: 1998 Diploma in Leisure and Tourism Ing. Anna Ptáčková W 2 1. Cögerová Martina 2. Gregorovičová Andrea 3. Charvátová Zuzana Rok ukončení: 1999 Obchodní akademie Mgr. Luboš Čepa 4. EP 1. Andrlík Michal 2. Čejchanová Kateřina 3. Dohnal Aleš 4. Doležalová Petra 5. Dušek Ondřej 6. Hanzálek Lukáš 7. Horník Jiří 8. Jirouchová Zdeňka 9. Köhlerová Veronika 10. Kožený Lukáš 11. Mědílková Jana 12. Novotný David 13. Petrů Simona 14. Racková Zuzana 15. Rejzková Barbora 16. Resl Tomáš 17. Simonová Martina 18. Sochová Dana 19. Staněk Martin 20. Šedek Luděk 39

Okresní finále v přespolním běhu družstev Police nad Metují

Okresní finále v přespolním běhu družstev Police nad Metují Okresní finále v přespolním běhu družstev Police nad Metují 24. 9. 2015 D3 1 06:02 Říhová Monika Jiráskovo gymnázium Náchod 2 06:03 Sedláčková Zuzana ZŠ a MŠ Krčín 3 06:04 Hrubá Karolína Jiráskovo gymnázium

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové 2 0 0 6 Kategorie : dorostenky, dorostenci Náchod 10.4.2006 žáci, žákyně Náchod 12.4.2006 junioři, juniorky Náchod 14.4.2006 ženy, ženy seniorky

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Předškolní děti - žákyně

Předškolní děti - žákyně Tělocvičná jednota Předškolní děti - žákyně 40 m tenis. Havlová Nikola 22 2007 Dvůr Králové 23 1 8,50 1. 12,14 2. 1,41 1. 00:01,00 1.-27. 80 383 346 0 809 1. Součková Tereza 31 2007 Atletika Jaroměř 23

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Okresní kolo Corny středoškolského poháru Chlapci 100 m 400 m

Okresní kolo Corny středoškolského poháru Chlapci 100 m 400 m Název akce: Okresní kolo Corny středoškolského poháru Místo a datum: Ústí nad Orlicí, 18. září 2014 Pořadatel: Jiskra Ústí nad Orlicí Ředitel závodu: Eva Hüblová Hlavní rozhodčí: Jan Vencl Výsledky zpracoval:

Více

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 1. A - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 Ander Tomáš 10 kg 30,- Kč 3 kg 12,- Kč 42,- Kč Fejksová Nikola 24 kg 72,- Kč,- Kč 72,- Kč Galbavý Michael,- Kč 9 kg 36,- Kč 36,- Kč Gažák Tomáš 11 kg 33,- Kč,- Kč 33,- Kč Herasymjuk

Více

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2002-2008 28 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2002-2008 32 Nejmladší žákyně Nejmladší žáci 2000-2001 2000-2001

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2013

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2013 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Karolína Burešová Náchodská 285, Velké Poříčí 424 1. 9 Monika Koryčánková 379 2. 4 Vendula Trybulová 343 3. 12 Eliška Příkaská Střední škola, J. Skácela 890, Strážnice 334

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

Natálie Drábková pátek sp. - Český jazyk 9:40 10:00 Mgr. Naděžda Brousilová / PhDr. Marie Šponarová / sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Hana

Natálie Drábková pátek sp. - Český jazyk 9:40 10:00 Mgr. Naděžda Brousilová / PhDr. Marie Šponarová / sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Hana Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 6.A (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Dobromila Janáčová Místopředseda: RNDr. Věra Šulcová Třídní: Mgr. Naděžda Brousilová Místnost: 303 Lucie Adamcová

Více

Okresní finále v přespolním běhu družstev Police nad Metují

Okresní finále v přespolním běhu družstev Police nad Metují Okresní finále v přespolním běhu družstev Police nad Metují 22. 9. 2016 D3 1 06:13 Plná Natálie ZŠ a MŠ Machov 2 06:18 Taucová Simona ZŠ a MŠ Machov 3 06:19 Turínská Kristýna ZŠ a MŠ Hronov 4 06:23 Dvořáčková

Více

KATEGORIE DÍVKY 1. TŘÍDA

KATEGORIE DÍVKY 1. TŘÍDA KATEGORIE DÍVKY 1. TŘÍDA 1 ČIVRNÁ ELIŠKA ZŠ NÁM MÍRUVRCHLABÍ 3:27 15 2 MENOUŠKOVÁ TEREZA ZŠ NÁM MÍRUVRCHLABÍ 3:29 14 3 KŘÍŽOVÁ KRISTÝNKA ZŠ ŠPINDLERŮV MLÝN 4:12 13 4 MORÁVKOVÁ TEREZA ZŠ HORNÍ BRANNÁ 4:46

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06 Běh městem Hrotovice 2016 - výsledky Běh dívky rok narození 2011-2013 s rodiči a prarodiči 100 m 1. Adéla Patůčková 21:74 Vendula Bartošková 22:21 Klára Hladíková 23:06 Běh chlapci rok narození 2011-2013

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

Šachový oddíl TJ Náchod Evidence partií z mistrovských utkání od roku 1965

Šachový oddíl TJ Náchod Evidence partií z mistrovských utkání od roku 1965 Šachový oddíl TJ Náchod Evidence partií z mistrovských utkání od roku 1965 Hráči, kteří získali 150 bodů a více jsou členy "Klubu superkanonýrů" Hráči, kteří získali 100 až 149 bodů jsou členy "Klubu kanonýrů"

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Hodnocení v náhradním termínu I.pololetí školního roku 2012/2013

Hodnocení v náhradním termínu I.pololetí školního roku 2012/2013 Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Kladská 335 Náchod 547 01 tel. 491 427 850 sekretariat@socea.cz www.socea.cz IČO: 00189391 Hodnocení v náhradním termínu I.pololetí školního roku 2012/2013

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017 Rozpis družstev před první lekcí VLŠ 0 Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Ceé Anežka Beránek Krejčí Jak. Bušanský Marek Částek Filip Hradecká Nikol Hrdlička Michael

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

X. ročník - O pohár starosty TJ SOKOL na Mělníce Výsledková listina. Předškolní děti I (2011 a mladší) Běh na 50 metrů

X. ročník - O pohár starosty TJ SOKOL na Mělníce Výsledková listina. Předškolní děti I (2011 a mladší) Běh na 50 metrů Strana 1 Předškolní děti I (2011 a mladší) Běh na 50 metrů Hříbal Tobiáš 2011 TJ Sokol na Mělníce 1 12,2 s Hamplová Ráchel 2011 TJ Sokol na Mělníce 2 14,7 s Fiorantová Věra 2001 Mělník 3 14,9 s Kubelka

Více

Dorostenci m

Dorostenci m ML.ŽÁCI I 2005-2007 25 m 1 Škrdla Šimon 2005 Jihlava 0,23,6 2 Partl Filip 2005 Jihlava 0,26,7 3 Seemann Lukáš 2005 Jihlava 0,33,90 4 Tvrdík Jan 2005 Jihlava 0,39,4 5 Bydžovský Tomáš 2005 Jihlava 0,39,8

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

Pohár Rozhlasu 2008 Vlašim 20. kv tna 2008 starší žákyn družstva ZŠ Vlašim Sídlišt Gymnázium Benešov ZŠ Votice ZŠ Benešov Dukelská ZŠ Trhový Št

Pohár Rozhlasu 2008 Vlašim 20. kv tna 2008 starší žákyn družstva ZŠ Vlašim Sídlišt Gymnázium Benešov ZŠ Votice ZŠ Benešov Dukelská ZŠ Trhový Št družstva 1 ZŠ Vlašim Sídliště 4969 2 Gymnázium Benešov 4802 3 ZŠ Votice 4159 4 ZŠ Benešov Dukelská 4005 5 ZŠ Trhový Štěpánov 3954 6 Gymnázium Vlašim 3871 7 ZŠ Vlašim Vorlina 3863 8 ZŠ Benešov Karlov 3426

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

Hráči a funkcionáři náchodského házenkářského týmu

Hráči a funkcionáři náchodského házenkářského týmu Hráči a funkcionáři náchodského házenkářského týmu Malina Oldřich Černý Josef Vejman Jiří Žďárek Oldřich Rykr Arnošt Zilvar Josef Kareš Václav Dr.Eichler Jiří Fučík Ivan Hronovský Jar. Kárník Jan Prouza

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Výsledky INDIÁNSKÁ STEZKA regionální kolo Kladno 14.6.2010

Výsledky INDIÁNSKÁ STEZKA regionální kolo Kladno 14.6.2010 turistické a topo abc tábor turistické a topo abc tábor Výsledky INDIÁNSKÁ STEZKA regionální kolo Kladno..00 Nejmladší dívky Kateřina Staňková Veronika Sponiarová Luţná 9:0 0: 0 0 0 0 0: 0: :0 Veronika

Více

Lyžařský pohár Vysočiny Alpský pohár Vysočiny

Lyžařský pohár Vysočiny Alpský pohár Vysočiny Suchý slalom - Jednokolově ROZHODČÍ ASISTENT ROZHODČÍHO Milan Obršlík Eva Cenková POČASÍ : oblačno TEPLOTA S : 0 C : 15 Poz. StC. Jméno a příjmenní Rok Klub Čas Dif Asociace : Myšáci dívky 1 2 Urbánková

Více

Výsledková listina Kategorie D5, 1400m, 8 kontrol

Výsledková listina Kategorie D5, 1400m, 8 kontrol Přebor škol a mládeže ZŠ a SŠ v OB, krajské kolo, Liberec 14.5.2008 Výsledková listina Kategorie D5, 1400m, 8 kontrol 1 Šemberová Kristýna ZŠ a MŠ Studenec 1997 51 64,49 13,49 8 2 Koubová Lenka ZŠ Jablonec,

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013

ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013 ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013 1 Mejsnar František Sokol Semily 21-60. Pfeifer Miroslav Spartak Rokytnice n.j. 2 Bělovský Josef Sokol Semily Řepík Petr Orel Studenec 3 Šír Milan Sokol Jablonec n.j. Strnad

Více

Výsledková listina okresního finále AŠSK v přespolním běhu škol okresu Semily

Výsledková listina okresního finále AŠSK v přespolním běhu škol okresu Semily Výsledková listina okresního finále AŠSK v přespolním běhu škol okresu Semily Jilemnice - Hraběnka 3.10.2013 Nejmladší žáci 4.-5. třída ( 2002 a mladší ) 1000m 1 4 Votoček Matyáš 03 ZŠ Komenského, Jilemnice

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Oficiální výsledková listina týmů

Oficiální výsledková listina týmů Datum konání : 20/02/2008 Místo konání : LA Kašperské Hory ZÁVOD DRUŽSTEV Oficiální výsledková listina týmů Kategorie : III. Mladší žáci 1. ZŠ Národní 00:02:03.67 2 PILOUŠEK Adam 1994 ZŠ Národní 00:01:01.66

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi Kategorie: ŠKOLKA - DĚVČATA I. kolo II. kolo 32 Kalíková Kateřina 2002 LO Tesla Pardubice 1:36,04 01:37,12 03:13,16 1 63 Daňková Anežka 2003 SKI Klub Hlinsko 01:37,25 01:36,46 03:13,71 2 2 Pfefferová Zuzana

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová 1. Lenka Celnarová svědomitá pomoc třídní učitelce a kamarádský přístup ke spolužákům 2. Kateřina Doležalová vzorné plnění školních povinností 3. Nikol

Více

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín Třída: 5.A Bartoň Martin, 5. A Čmelová Klára, 5. A Bílá Marcela, 5. A Kohl Štěpán, 5. A Fraňková Romana, 5. A Třída: 5.A Kuchaříková Klára, 5. A Svobodová Simona, 5. A Zaplatilová Eva, 5. A Mička Filip,

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Plavání - okresní kolo základních a středních škol 2015. pořadí příjmení jméno škola čas body

Plavání - okresní kolo základních a středních škol 2015. pořadí příjmení jméno škola čas body 25 m znak hoši I. kategorie ročník 2009-2006 1. Merker Tobias ZŠ Liberecká 24,6 1 2. Řehoř Šimon ZŠ Pivovarská 25,2 2 3. Plešák Benjamin ZŠ Svobodná 26,2 3 4. Fichtner Šimon ZŠ ŽB Pelechovská 27,7 4 5.

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : :

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : : ANDĚL Jan 99 23 100 VZ 1:06.42 309 1:01.8 93.04 15 100 Z 1:18.12 245 1:15.8 97.03 22 50 VZ :31.42 269 :28.8 91.66 BARTOŇOVÁ Adéla 05 3 100 VZ 1:31.17 175 1:34.4 103.54 2 50 M :50.22 114 :56.80 113.10 3

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Okresní kolo Poháru rozhlasu Místo a datum: Ústí nad Orlicí, 11. května 2015 Jiskra Ústí nad Orlicí

Okresní kolo Poháru rozhlasu Místo a datum: Ústí nad Orlicí, 11. května 2015 Jiskra Ústí nad Orlicí Starší žáci Název akce: Okresní kolo Poháru rozhlasu Místo a datum: Ústí nad Orlicí, 11. května 2015 Pořadatel: Jiskra Ústí nad Orlicí Ředitel závodu: Eva Hüblová Hlavní rozhodčí: Eva Hüblová Výsledky

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 14 14. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - TJ Sokol Rudná D 14:2 2436-2139 12.01. VSK ČVUT Praha B - KK Dopravní podniky Praha B 4:12

Více

DISCIPLÍNA Příjmení, jméno ročník Škola Čas body umístění. MOTÝL Kadlec Vojtěch 1997 ZŠ Palackého Mor.Třebová 00:20,2 1 1.

DISCIPLÍNA Příjmení, jméno ročník Škola Čas body umístění. MOTÝL Kadlec Vojtěch 1997 ZŠ Palackého Mor.Třebová 00:20,2 1 1. STARŠÍ ŽÁCI MOTÝL Kadlec Vojtěch 1997 ZŠ Palackého Mor.Třebová 00:20,2 1 1. MOTÝL Bárta David 1998 ZŠ TGM Polička 00:23,4 2 2. VZ Plachý Martin 1998 ZŠ TGM Polička 00:33,2 1 1. VZ Novák Dalibor 1998 ZŠ

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce m Muži

Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce m Muži Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce 2002 -------- 60 m Muži ----------- 7.25 ( ) Vokoun Martin,101276 Jablonec 2708 7.44 ( 4R) Kočí Martin,130480 Kladno 2908 7.72h ( 3R) Provazník

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje 09. 01. 2016 Kompletní Výsledky Benjamínci D (50m) 1 Anežka Halasová (56) Orel Vyškov 0:13.430 2 Michaela Žáková (1) Obec

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Výsledková listina závodu Cena Frymburku v obřím slalomu ze dne: 01.03.2015 Přebor ČOS v obřím slalomu

Výsledková listina závodu Cena Frymburku v obřím slalomu ze dne: 01.03.2015 Přebor ČOS v obřím slalomu Obří slalom Červeňák, Olešnice v Orlických horách Kategorie: špunti dívky 1 Čtvrtečková Magdaléna 2008 OK ski Pardubice 0:20.08 0:19.47 0:39.55 2 1 Machová Veronika 2008 Sokol Nový Hrádek 0:20.63 0:20.63

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 18 18. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - KK Konstruktiva Praha E 8:8 2260-2262 16.02. KK Dopravní podniky Praha B - Slavoj Velké Popovice

Více

Výuka cizích jazyků 2015/16

Výuka cizích jazyků 2015/16 Výuka cizích jazyků 2015/16 Výuka probíhá v pondělí. V případě problémů kontaktujte: martin.skvara@ujep.cz Jméno Jazyk Skupina Vyučující Čas Místnost Dvořák, Josef angličtina 1 Daniel Kratochvíl MA 8.00

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi Kategorie: ŠKOLKA - DĚVČATA Příjmení Jméno Oddíl I. kolo II. kolo 10 Kmoníčková Lenka 2001 Tesla Pardubice 93,07 97,80 190,87 1 41 Daňková Anežka 2003 SKI KLUB Hlinsko 104,42 113,32 217,74 2 22 Malá Magdaléna

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

60 m Žákyně. (11.05.2011 10:05) poř. dráha SČ Jméno Narozen Oddíl Výkon Body

60 m Žákyně. (11.05.2011 10:05) poř. dráha SČ Jméno Narozen Oddíl Výkon Body skok vysoký Žákyně (11.05.2011 09:00) 1 23 Řeháková Petra 00 Gymnázium Varnsdorf 1.40 512 28 Škvorová Bára 00 Gymnázium Varnsdorf 1.40 512 3 22 Kopejsková Barbora 00 ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín 1.35 460 6 Melová

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

Pohár rozhlasu O K R S K O V É K O L O

Pohár rozhlasu O K R S K O V É K O L O Výsledková listina okrskového kola Poháru rozhlasu Kategorie : mladší žáci 7.5.2015 1. ZŠ ŠAFAŘÍKOVA, Valašské 4 199 2. ZŠ Vyhlídka, Valašské 3 877 3. ZŠ Zašová 3 575 4. ZŠ Loučka, okr. Vsetín 2 528 5.

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více