Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok

2 1. Obsah 1. OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ČASOVÝ PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ŠK. ROKU 2006/ STUDIJNÍ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM - POVINNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA - DÁLKOVÉ STUDIUM Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED TŘÍD PŘEHLED KLASIFIKACE TŘÍD VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK MATURITA NANEČISTO MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ÚSPĚCHY V SOUTĚŢÍCH PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2007/2008 NA OA ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ PŘI OBCHODNÍ AKADEMII V JIHLAVĚ JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY DENNÍ STUDIUM STÁTNÍ ZKOUŠKY KURZY CITY AND GUILDS ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO SIPVZ DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY VYBAVENÍ NEJDŮLEŢITĚJŠÍCH ODBORNÝCH UČEBEN ŠKOLY DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Strana 2 (celkem 24)

3 2. Základní údaje Název: Obchodní akademie a Státní jazyková škola Jihlava Adresa: nám. Svobody 1, Jihlava , tel.: , , fax: Zřizovatel: Sídlo: Vedení školy: Školská rada: http: Kraj Vysočina, Ţiţkova 57, Jihlava Mgr. Voštová Vlasta, ředitelka školy PaedDr.Popelka František, zástupce ředitelky, výchovný poradce Mgr. Vlček Pavel, zástupce ředitelky pro SJŠ a projektový manager Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Ing. Dagmar Kosová zástupce zřizovatele Luděk Vavrda - zástupce rodičů Irena Štěchová zástupce zletilých ţáků PaedDr. Marian Gurka zástupce pedagogů Ing. Marcela Sedláková zástupce pedagogů Součástmi školy jsou obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělání v souladu s platnými předpisy. Veškeré činnosti je oprávněna provádět s vyuţitím zřizovatelem svěřeného majetku. V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění k provozování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. Strana 3 (celkem 24)

4 3. Přehled pracovníků školy Příjmení Jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost pro SŠ Praxe na OA Voštová Vlasta VŠ-MAT, DEG Ano 36 Popelka František VŠ-MAT, ZEM Ano 19 Vlček Pavel VŠ- ANJ, RUJ, PSY Ano 6 Bojanovský Tomáš VŠ-ANJ, TEV Ano 9 Bouchnerová Dana VŠ-ekon.př. Ano 20 Fišer Jaroslav SPŠ-VYT Ne 15 Gurka Marian VŠ-OBN, TEV Ano 14 Havlíková Soňa VŠ-FRJ, DEJ Ne 1 Janouškovcová Jindřiška VŠ-OBN, TEV Ano 1 Jehličková Miluše VŠ-ČJL, NEJ Ano 14 Karafiát Jiří VŠ-ČJL, ANJ Ano 23 Karamonová Marie VŠ-ČJL, NEJ Ano 29 Kotíková Olena VŠ-ČJL, FRJ Ano 17 Král Zbyněk VŠ-elektro Ano 7 Lakomý Karel VŠ-MAT, CHE Ano 14 Langmajerová Hana VŠ-ekon. př. Ano 21 Munduchová Eva VŠ-NEJ Ano 29 Nováková Hana VŠ ČJL, RUJ Ano 20 Nováková Jana VŠ-TEV, OBK Ano 22 Obrdlík Aleš VŠ-MAT, VYT Ano 1 Pazderníková Petra VŠ-TEV, RUJ, ZEM Ano 7 Přibylová Iva VŠ-ekon.př., NEJ Ano 7 Rybáček Petr VŠ-ČJL, DEJ Ano 3 Razoes Ana Sofia VŠ ANJ Ano 0 Sedláková Jaroslava VŠ-ekon.př. Ano 1 Sedláková Marcela VŠ-ekon.př. Ano 18 Siglerová Eva VŠ-RUJ, HUV, ANJ Ano 14 Sýkorová Bohumila VŠ-ekon. př. Ano 17 Vlasáková Marcela VŠ-ANJ Ano 3 Voláková Jolana VŠ-ekon. př. Ano 0 Provozní zaměstnanci: Faltová Jana SOU 1 Hodová Jitka SEŠ 5 Nikodýmová Dana VŠE 5 Badalík Bohumír SPŠ 6 Berka Jaroslav ZŠ 5 Berková Jaroslava SOŠ 5 Gondeková Eva SOU 18 Jonášová Věra SOU 13 Strana 4 (celkem 24)

5 4. Časový přehled hlavních akcí šk. roku 2006/ Zahajovací porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Zahájení školního roku Zahájení pravidelné školní výuky Podzimní prázdniny Třídní schůzky OSOA a výbor OSOA Zimní prázdniny Pedagogické konzultace pro rodiče a výbor OSOA Klasifikační pololetní porada Vydání vysvědčení za I. pololetí Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Písemná maturitní zkouška z českého jazyka Třídní schůzky OSOA a výbor OSOA I. termín přijímacích zkoušek Praktické odborné maturitní zkoušky Ústní maturitní zkoušky a odborná praxe 3. ročníků Závěrečná klasifikační porada Vydání výročních vysvědčení Strana 5 (celkem 24)

6 5. Studijní obor: Obchodní akademie Formy studia: Počet studentů na začátku studia: 387 Hlavní cíle: všeobecně vzdělávací základ čtyřleté denní studium /12 tříd, 358 studentů/ pětileté dálkové studium /3 třídy, 29 studentů/ jazyková příprava (angličtina, němčina, francouzština, ruština) profesní příprava a specializace prostřednictvím odborných a volitelných předmětů příprava na vysoké školy (rozšířená výuka matematiky a cizích jazyků) aktivní zapojení do mezinárodních projektů společenské vystupování a rozvoj sportovních i kulturních aktivit studentů Skladba vyučovacích předmětů se ve srovnání se školním rokem 2005/06 nezměnila, tzn. zahrnovala povinné předměty všeobecně vzdělávací a odborné, ve třetím a čtvrtém ročníku i předměty volitelné. Strana 6 (celkem 24)

7 5.1.Učební plány OA denní studium - povinné předměty Předmět Zkratka Ročník Č. jazyk a literatura CJL Celkem První cizí jazyk ANJ, NEJ 4/4 4/4 4/4 4/4 16/16 Druhý cizí jazyk ANJ, FRJ, NEJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 Matematika MAT Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Hospodářský zeměpis HOZ Informační technologie INT 1/1 2/2 2/2 1/1 6/6 Písemná a elektronická komunikace PEK 3/3 3/3 2/2-8/8 Ekonomika EKO Právo PRN Účetnictví UCE - 3/1 4/3 4/4 11/8 Statistika STA /2 2/2 Zboţíznalství ZBO Fiktivní firma FIF /2 2/2 Volitelné předměty Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Učební plány OA denní studium volitelné předměty Studenti si volí: ve 3. ročníku 4 hodiny z moţností ve 4. ročníku 5 hodin z moţností Předmět Zkratka 3. roč. 4. roč. Konverzace německý jazyk KNJ 1 1 Konverzace anglický jazyk KAJ 1 1 Francouzský jazyk FRJ 0 2 Ruský jazyk RUJ 2 2 Informační technologie v matematice ITM 2 0 Ekonomická cvičení EKC 1 2 Fondy EU FEU 0 1 Cestovní ruch CER 1 1 Finance v praxi FIP 0 1 Psychologie PSY 1 0 Filozofie FIL 0 1 Celkem 9 12 Strana 7 (celkem 24)

8 5.3. Učební plány OA - dálkové studium Předmět ročník Celkem Český jazyk a literatura l. cizí jazyk (ANJ, NEJ) cizí jazyk (ANJ, FRJ) Matematika Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zboţíznalství Ekonomické cvičení Jednodenní soustředění Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Z průběhu školního roku Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Porada k organizaci školního roku Zahájení školního roku Zahájení pravidelné výuky Třídní schůzky prvních ročníků Sportovní kurz 1. ročníků na táboře Kalich u Kamenice nad Lipou Srdíčkový den účast studentů z 3. ročníků Srdíčkový den účast studentů z 3. ročníků Opravné praktické maturitní zkoušky Opravné ústní maturitní zkoušky Středoškolské závody v atletice tým dívek naší školy 2. místo, druţstvo chlapců 8. místo Strana 8 (celkem 24)

9 Evropský den jazyků Středoškolské hry chlapců v kopané naše škola 3. místo Podzimní prázdniny Veletrh Gaudeamus v Brně pro 4. ročníky Exkurze 2. ročníků do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi Středoškolské hry dívek ve florbalu naše škola 1. místo, postup do krajského kola Čtvrtletní klasifikační porada Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Státní zkoušky z anglického jazyka písemná část Středoškolské hry chlapců ve florbalu naše škola 3. místo Seminář v německém Reimlingenu účast 19 vybraných studentů 3. a 4. ročníků Středoškolské hry dívek v košíkové naše škola 1. místo, postup do krajského kola Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Středoškolské hry dívek ve volejbalu naše škola 5. místo Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Středoškolské hry dívek v košíkové krajské kolo, naše škola 3. místo Beseda studentů 2. ročníků s vedoucím odboru školství MMJ Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Srdíčkový den účast studentů z 2. ročníků Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Středoškolské hry dívek ve florbalu krajské kolo, naše škola 3. místo Exkurze do Vídně účast němčinářů všech ročníků Beseda o AIDS účast studentů 2. ročníků Filmové představení účast studentů ročníků Den ochrany člověka při mimořádných situacích Zimní prázdniny Týdenní lyţařský kurz 2. B Okresní kolo konverzační soutěţe v NEJ v DDM Jihlava Barbora Barešová 5. místo, Lenka Hanáková (obě 3. C) 11. místo Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací Exkurze studentů z 2. A a 2. C u Okresního soudu v Jihlavě Uzavření klasifikace za 1. pololetí Pololetní klasifikační porada Umělecký přednes pásma o J. Wolkerovi a J. Nerudovi herec Vladimír Kotrlík účast studentů 2. a 3. ročníků Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Ředitelské volno pro studenty Strana 9 (celkem 24)

10 Exkurze na OA Vlašim vyučující Pololetní prázdniny Okresní kolo konverzační soutěţe v ANJ v DDM Jihlava Petr Bouček (2. B) 7. místo, Tereza Šimková (2. A) 8. místo Exkurze studentů z 2. B u Okresního soudu v Jihlavě Týdenní lyţařský kurz 2. C Týdenní lyţařský kurz 2. A Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Jarní prázdniny Beseda pro dívky z 1. ročníků S tebou o tobě Krajská soutěţ v psaní na klávesnici a autorské korektuře ve Ţďáru nad Sázavou Mezinárodní veletrh fiktivních firem účast dvou FIF studentů 4. ročníků (HMK trade, s. r. o. a M-Soft fiction, s. r. o.) Exkurze 3. B a části 3. C na veletrh FIF a do Národní galerie Exkurze 3. A a části 3. C na veletrh FIF a do Národní galerie Projekt MANA (maturita nanečisto) z českého jazyka pro 4. ročníky Projekt MANA z anglického jazyka pro 4. ročníky Projekt MANA z matematiky a občanského základu pro 4. ročníky Projekt MANA z německého jazyka pro 4. ročníky Srdíčkový den účast studentů z 2. ročníků Srdíčkový den účast studentů z 2. ročníků Turnaj středních škol Hokejbal proti drogám tým chlapců naší školy 3. místo Velikonoční turnaj středních škol ve florbalu tým dívek naší školy 1. místo, druţstvo chlapců 2. místo Velikonoční prázdniny Písemná maturitní zkouška z českého jazyka 4. ročníky, ředitelské volno 1. ročníky, ostatní ročníky výuka dle rozvrhu Zájezd vybraných studentů z 1. a 2. ročníků do Londýna a okolí Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Prezentace projektu Krajina za školou na partnerské škole v rakouském Zwettlu účast 10 studentek z 2. ročníků Klasifikační porada ke 3. čtvrtletí Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Přijímací zkoušky, ročníky návštěva filmového představení Pýcha a předsudek, 4. ročníky zvláštní rozvrh Fotografování tříd Informace pro 4. C na Úřadu práce Jihlava Informace pro 4. B na Úřadu práce Jihlava Projekt Mládeţ Evropy Strana 10 (celkem 24)

11 Informace pro 4. A na Úřadu práce Jihlava Partnerská schůzka projektu Comenius účast vybraných studentů 3. ročníků Praktická odborná maturitní zkouška, 2. ročníky ředitelské volno Praktická odborná maturitní zkoušky Klasifikace maturitních tříd 4. B a 4. C Státní zkoušky z německého jazyka písemná část Státní zkoušky z anglického jazyka písemná část Exkurze 3. B a části 3. C do České národní banky a Staroměstské radnice v Praze Klasifikace maturitních tříd 4. A a V. DS Exkurze 3. A a části 3. C do České národní banky a Staroměstské radnice v Praze Ústní maturitní zkoušky 4. B a 4. C Souvislá odborná praxe 3. ročníků Ústní maturitní zkoušky 4. A a V. DS Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Soutěţ Ekonomický team Junior na OA v Pelhřimově účast dvou tříčlenných druţstev studentů 3. ročníků Soutěţ Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pro OA pořádaná na naší škole Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Státní zkoušky z německého jazyka ústní část Státní zkoušky z německého jazyka ústní část Státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace 2. B a část 2. C Státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace 2. A a část 2. C Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Uzavření klasifikace za 2. pololetí Závěrečná klasifikační porada 1. část Vlastivědné exkurze: 2. ročníky Chýnovská jeskyně a Tábor, 1. a 3. ročníky dle rozhodnutí třídního učitele Den ochrany člověka při mimořádných situacích (sportovní soutěţe, filmy s tematikou první pomoci) Závěrečná klasifikační porada 2. část Schůzka rodičů budoucích 1. ročníků Burza učebnic Úklid tříd a šaten Rozdání výročních vysvědčení, závěrečná porada, zhodnocení školního roku Strana 11 (celkem 24)

12 5.5. Přehled tříd 1. A Mgr. Vlasáková Marcela, 30 ţáků Bartáková Silvie, Bláhová Aneta, Borošová Veronika, Bouchnerová Lucie, Burdová Kateřina, Coufalová Martina, Drobný Tomáš, Fialová Lucie, Grölingová Kristýna, Havlová Petra, Hill Martin, Holub Tomáš, Handlová Michala, Horáková Hana, Jelínková Anna, Jurečková Petra, Kabátková Michaela, Kazdová Markéta, Klofáčová Soňa, Klusková Tereza, Konířová Eva, Křivánková Iva, Kučera Tomáš, Laňková Barbora, Ligmajerová Michaela, Němec Jiří, Novák Martin, Součková Dagmar, Zdarsová Andrea, Zikmundová Petra 1. B PaedDr. Gurka Marian, 31 ţáků Bartoňová Aneta, Beránek Lukáš, Dvořák Milan, Dvořáková Petra, Grygarová Lucie, Honsa Sebastian, Kuchyňová Adéla, Kunst Karel, Matějíček Daniel, Mikšíová Karla, Nováková Tereza, Peroutková Hana, Pešout Radim, Polcar Michael, Policarová Lucie, Pospíchalová Jana, Pospíšil Ondřej, Prokešová Veronika, Prokšová Tereza, Radochová Martina, Schligsbier Michal, Slaninová Petra, Slézová Lada, Smejkalová Ţaneta, Steidlová Tereza, Straková Iva, Škrdlová Petra, Týmová Leona, Vacková Petra, Václavek Tomáš, Vojáčková Lenka 1. C Ing. Langmajerová Hana, 30 ţáků Brychtová Soňa, Bulíčková Andrea, Dechtěrenková Šárka, Doleţal Milan, Habrová Ivana, Hanzlíková Eva, Heroutová Marie, Joukl Jiří, Kazatel Denis, Klimentová Kateřina, Koníř Petr, Kopecký Petr, Kovářová Petra, Králíková Nikola, Kučera Jaroslav, Marešová Adéla, Marková Martina, Mokrejšová Eva, Mokrejšová Jana, Okapalová Ţaneta, Pavlová Veronika, Perničková Veronika, Polanská Petra, Procházka Ondřej, Sidimáková Ivana, Sokoliová Milada, Soldátová Veronika, Teichmanová Andrea, Velcová Kristýna, Vaníčková Helena 2. A Mgr. Kotíková Olena, 30 ţáků Danko Miroslav, Hartmannová Michaela, Holubová Jana, Hrevúšová Tereza, Hromádková Michaela, Hruška Robert, Chalupová Jana, Jarušková Natálie, Javůrek Jiří, Jeřábková Lucie, Karasová Kateřina, Křepinská Petra, Kubišová Daniela, Líbal Karel, Líbalová Zuzana, Menšíková Iveta, Nikrmajerová Šárka, Pisková Aneta, Pjenčáková Pavlína, Prchalová Karolína, Svobodová Daniela, Šandera Petr, Šimková Tereza, Škrdlová Petra, Švengrová Andrea, Vavrdová Zuzana, Veselá Jana, Vrzalová Barbora 2. B Mgr. Rybáček Petr, 30 ţáků Baierová Lenka, Bouček Petr, Brejšová Aneta, Bruknerová Jana, Čápová Monika, Čermáková Marcela, Doleţalová Jana, Dubová Markéta, Fortelný Lukáš, Havlová Šárka, Herbst Bedřich, Chudobová Zuzana, Komůrková Karolína, Kosmáková Lucie, Králová Lenka, Králová Michaela, Královská Renata, Kučerová Dora, Lagronová Lucie, Neckářová Tereza, Novotná Nikola, Procházka Lukáš, Schreková Monika, Sláma Adam, Slavíková Tereza, Sobotková Veronika, Vaňková Markéta, Vinterová Dagmar, Zbranková Eva, Havlíčková Barbora 2. C Ing. Sedláková Marcela, 30 ţáků Bartková Michaela, Baštová Eliška, Benáček Jiří, Čejková Kateřina, Dohnalová Radka, Dolejší Jana, Doleţalová Andrea, Hladíková Monika, Honsová Jana, Kalců Martina, Komínková Markéta, Kosová Jana, Král Petr, Kratochvíl Jan, Kroftová Lucie, Lorencová Lucie, Machová Markéta, Musil Miroslav, Smutná Tereza, Sobotková Helena, Součková Jana, Stejskalová Lucie, Škrdlová Renáta, Šrámková Iva, Štanclová Kateřina, Švehlíková Iveta, Vacková Helena, Varhaníková Andrea, Veselá Petra, Zikmundová Kristýna 3.A - Mgr. Bojanovský Tomáš, 31 ţáků Bambula Dominik, Beránková Jitka, Beránková Michaela, Cirhan Tomáš, Dechtěrenková Jana, Dítě Ondřej, Dvořáčková Adéla, Feitlová Lucie, Flaška Milan, Fürbacherová Adéla, Holub Marek, Jahodová Pavla, Jarošová Michaela, Jonášová Ţaneta, Kadlecová Barbora, Korovjak Lukáš, Košťálová Petra, Kubínová Michaela, Kutějová Adéla, Marek Dominik, Matějíček Jan, Musilová Gabriela, Navrátilová Lenka, Novák Martin, Nováková Aneta, Smrčková Radka, Váňová Petra, Vondráková Hana, Pokorný Štěpán, Fendrychová Michaela, Dubová Lucie Strana 12 (celkem 24)

13 3.B - Ing. Bouchnerová Dana, 32 ţáků Drahorušská Jana, Fischerová Lada, Kováčová Pavlína, Ohnútová Lenka, Pejcal Jakub, Pekárková Michaela, Petrášová Kateřina, Plachá Ivana, Prášek David, Príborská Eva, Rauscherová Lucie, Sedláková Andrea, Skoumal Karel, Slavík Jan, Sochor Filip, Součková Markéta, Svoboda Lukáš, Špendlíček Kamil, Šťastná Lada, Toufar Jakub, Uhrinová Pavlína, Václavíková Nikola, Valentová Markéta, Váňová Eva, Vojáčková Šárka, Vondráková Kateřina, Zeman Michal, Zemanová Věra, Zikmundová Jana, Fišer Mirko, Zápotočný Ondřej, Hlávka Jan 3.C - Mgr. Karamonová Marie, 31 ţáků Antonů Renáta, Barešová Barbora, Bauer Michal, Beneš Zdeněk, Dohnal Vladimír, Fiala David, Göth Jan, Hájková Denisa, Hanáková Lenka, Jakoubek Josef, Jíra Jan, Jírová Klára, Kalců Renata, Kořínková Jitka, Králíková Petra, Kuča Lukáš, Kuchařová Veronika, Lánová Jana, Lovětínská Jolana, Moravský Miroslav, Morkus František, Nevosadová Jana, Peřina Jan, Píbil Pavel, Pospíšilová Anna, Rambousek Dan, Svatková Markéta, Štenglová Anna, Štohanzlová Lucie, Trutnová Zuzana, Viererová Eliška 4.A Ing. Král Zbyněk, 28 ţáků Bureš Jiří, Dostálová Lucie, Dvořáková Dana, Eliášová Zuzana, Jelínková Hana, Kavina Pavel, Kestlerová Barbora, Kisiová Jana, Klimentová Andrea, Kouřilová Monika, Krčál Petr, Kruţíková Lada, Kubíček Tomáš, Kvasnička Jakub, Lagmajerová Pavlína, Mejzlíková Kateřina, Palánová Jitka, Pauzarová Leona, Průchová Andrea, Reiterman Filip, Sargsyan Edgar, Shakhbazyan Liana, Sobotková Monika, Svobodová Jana, Trčková Lenka, Václavík Tomáš, Veselý Marcel, Vyskočil David 4.B Mgr. Munduchová Eva, 30 ţáků Babák Miloš, Borský Marek, Čada Martin, Kosmák David, Nováková Zuzana, Pechová Martina, Plátová Lenka, Pospěchová Romana, Poukarová Hana, Prchal Ondřej, Sadílková Simona, Sekničková Pavla, Součková Martina, Suchá Edita, Suchá Věra, Šimková Věra, Šotterová Lenka, Šťastná Denisa, Šteflová Ţaneta, Štěchová Irena, Štohanzlová Jana, Štursová Klára, Vašíčková Pavla, Vlčková Šárka, Volfová Kateřina, Vorálek Radek, Zimolová Lucie, Ţatečková Zuzana, Nešpor Daniel, Sylvestrová Jiřina 4.C Ing. Sýkorová Bohumila, 27 ţáků Abrahámová Denisa, Bednářová Hana, Boučková Petra, Brancuzská Markéta, Broţová Eva, Číhalová Veronika, Dolejší Andrea, Doleţalová Martina, Fuxová Kateřina, Hodačová Irena, Holubová Lenka, Honzárková Kateřina, Horáčková Eva, Hřeben David, Jedounová Lucie, Karafiátová Dagmar, Karlíková Monika, Kopecká Martina, Kopřivová Lenka, Kremláčková Agáta, Němcová Veronika, Pavelka Ondřej, Pykalová Michaela, Studený Jakub, Vojtěchovská Lucie, Voříšková Jitka, Zápotočný Ondřej DS2 - Ing. Bouchnerová Dana, 9 ţáků Čechová Kateřina, Nevrklová Julie, Nováková Petra, Vávrová Lenka, Vlčková Barbora, Zmeškalová Soňa, Smetanová Petra, Pokorný Stanislav, Valová Jitka DS3 - Ing. Langmajerová hana, 9 ţáků Drexlerová Zuzana, Houserová Edita, Kočišová Jitka, Lusová Kateřina, Neubauerová Pavla, Plvanová Iveta, Sekavová Ivana, Velebová Lucie, Hošková Markéta DS5 - Mgr. Jehličková Miluše, 11 ţáků Kosová Lucie, Krumplová Jana, Matějová Jana, Neubauerová Lucie, Novotný Lubomír, Stránecký Karel, Štanclová Petra, Tománková Simona, Vincourová Jitka, Kuncová Zuzana, Krupilová Monika Strana 13 (celkem 24)

14 5.6. Přehled klasifikace tříd I. pololetí Třída Počet ţáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./ţák) 1. A 30 1, ,5 1. B 31 2, ,7 1. C 30 2, ,9 2. A 28 2, ,7 2. B 30 1, ,3 2. C 30 1, ,7 3. A 31 2, ,8 3. B 32 2, ,7 3. C 31 2, ,9 4. A 28 2, ,1 4. B 30 2, ,7 4. C 27 2, ,7 Celkem 358 2, ,1 2. DS 9 2, ,6 3. DS 9 3, ,3 5 DS 11 2, ,3 Celkem 29 2, ,4 II. pololetí Třída Počet ţáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./ţák) 1. A 31 2, ,6 1. B 31 2, ,8 1. C 30 2, ,2 2. A 28 2, ,9 2. B 30 1, ,2 2. C 30 1, ,7 3. A 29 2, ,3 3. B 32 1, ,2 3. C 31 2, ,3 4. A 28 2, ,1 4. B 30 2, ,5 4. C 26 2, ,4 Celkem 356 2, ,7 2. DS 4 2, ,3 3. DS 7 2, ,4 5. DS 11 2, ,3 Celkem 22 2, ,7 Strana 14 (celkem 24)

15 5.7. Výsledky maturitních zkoušek 1. termín květen 2007 Třída Počet ţáků Vyznamenání Prospěli celkem Neprospěli z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem V.DS termín září 2007 Třída Počet ţáků Vyznamenání Prospěli celkem Neprospěli z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem V.DS Celkem po 1. a 2. termínu Třída Počet ţáků Průměr. prosp. Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nezúčastnili se IV. A 28 2, IV. B 30 2, IV. C 26 2, Celkem 84 2, V.DS 11 2, Strana 15 (celkem 24)

16 5.8. Maturita nanečisto 2007 Škola se zapojila do společné části Maturity nanečisto MANA 7. Ve všech předmětech dosáhli naši studenti ve srovnání se všemi ostatními školami výrazně lepších výsledků neţ celostátní i krajský průměr.(viz.www.cermat.cz) 5.9. Mezinárodní aktivity Socrates / Comenius 1.1 Projekt partnerských škol Evropští občané? To jsme! Byl ukončen 2. rok tříletého mezinárodního projektu pod hlavičkou agentury Comenius, jehoţ se OA a JŠ účastní společně s partnerskými školami z Itálie, Kypru, Slovenska, Irska, Polska a Francie. Úkolem našich studentů pro tento školní rok bylo zmapovat skladbu současné mezinárodní imigrace v našem regionu, stanovit její důvody a formou rozhovorů a dotazníků zjistit, jakou formou se občané cizích národností podílí na současných změnách naší kultury a jak se zapojují do běţného ţivota společnosti. Důleţitým prvkem bylo odhalit případnou izolovanost dané skupiny přistěhovalců. Po úvodní schůzce roku v kyperské Nicosii, která tento program stanovila, následovala neformální, avšak podnětná, schůzka věnovaná seznámení ředitelů škol ve francouzském Nice a rok projektu Euroobčané? Ano, to jsme! byl zakončen studentskými prezentacemi výsledků průzkumu ve slovenském Zvolenu. Projekt, který byl financován z evropského grantu a finančně podpořen OSOA při OA a JŠ Jihlava, KÚ Vysočina a podporován Městem Jihlava, byl velkým přínosem pro další rozvoj spolupráce partnerských škol (OA Zvolen se např. jiţ 2. rokem zapojila do účasti v soutěţi Talenti 1.ročníků, pořádané naší školou), ale i osobních přátelství studentů a učitelů zúčastněných zemí. Zásluhou našich studentů byla vytvořena mezinárodní webová stránka projektu na adrese která postupně zmapuje celý jeho průběh. Strana 16 (celkem 24)

17 Comenius 2.2 Projekt pro evropské jazykové asistenty V rámci tohoto projektu vyučovala ve školním roce 2005/2006 anglický jazyk portugalská učitelka Ana Maria Razoes. Vzhledem k výsledkům jejího působení pokračovala s výukou i ve školním roce 2006/2007. Interreg 3A S velkým ohlasem a úspěchem se setkaly výsledky mezinárodního projektu Krajina za školou včera a dnes, na němţ škola pracovala společně s partnerskou Obchodní akademií /BHAK/ v rakouském Zwettlu. Studenti vyhledávali místa na základě starých fotografií, znovu je fotili a formou internetových prolínaček dokládali jejich současné změny (www.krajinazaskolou.cz). Vznikla rovněţ rozsáhlá výstava fotografií, která měla úspěšnou měsíční premiéru v Rakousku, aby byla posléze přestěhována na Magistrát města Jihlavy. V současné době putuje po regionálních knihovnách, kde se rovněţ těší velkému zájmu veřejnosti. Spolupráce s partnerskou školou přerostla v nabídku studijního hostitelského pobytu v rodinách pro studenty našich škol (připravuje se). Náklady na projekt byly ze 75% hrazeny z Dispozičního fondu Vysočiny, programu Interreg 3A. Seminář Tvoříme novou Evropu Češi a Němci jako příklad Ve dnech se zúčastnilo 19 studentů OA semináře Tvoříme novou Evropu Češi a Němci jako příklad, který pořádal Evropský dům Jihlava a vzdělávací institut St. Albert Haus v Rreimlingenu v Německu. Studenti obou zemí předvedli prezentaci své školy, zúčastnili se řady přednášek a seminářů, byli přijati starostou partnerského města Heidenheimu, navštívili památky v Augsburku a Heidenheimu. Komunikace probíhala v německém a anglickém jazyce. Adaptabilní škola (OP RLZ opatření 3.1) V červnu byla odevzdáním kolektivní autorské publikace pro pilotní ověření ukončena spolupráce OA a JŠ na projektu ESF Adaptabilní škola další vzdělávání dospělých. V průběhu roku bylo vytvořeno schéma výukového programu pro anglickou obchodní korespondenci, které bylo doplněno výukovým materiálem, vhodným i pro výuku obchodní angličtiny na zainteresovaných SOŠ. Strana 17 (celkem 24)

18 Světová škola Na jaře byla podána přihláška do projektu Světová škola realizovaného programem Člověk v tísni. Tematická náplň projektu spočívá v tvorbě a pilotním ověřování výukových materiálů pro SOŠ zaměřených na lidská práva, globalizaci, chudobu a Fair Trade. Evropský parlament mládeţe Na základě ţádosti regionálního mládeţnického parlamentu se naši učitelé a studenti podíleli na programu červnové návštěvy představitelů Evropského parlamentu mládeţe na Vysočině. Mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha ve dnech účast dvou fiktivních firem naší školy: HMK-trade, s. r. o. (nákup a prodej spodního prádla) M-Soft fiction, s. r. o. (nákup a prodej výpočetní techniky) Úspěchy v soutěţích Soutěţe v grafických disciplínách Krajská soutěţ v psaní na klávesnici a autorské korektuře VOŠ a SPŠ Ţďár n. Sáz. dne Korektura textu: 2. místo Petra Košťálová (3. A) 5. místo Petra Veselá (2. C) 8. místo Jana Kovářová (2. C) Psaní na klávesnici: 8. místo Petra Košťálová (3. A) 13. místo Martin Novák (1. A) Mistrovství republiky v grafických disciplínách Mohelnice dne Korektura textu: 18. místo Petra Košťálová (3. A) 23. místo Petra Veselá (2. C) Psaní na klávesnici: 30. místo Petra Košťálová (3. A) 44. místo Petra Veselá (2. C) Soutěţ Talenti 1. ročníků OA a JŠ Jihlava dne s mezinárodní účastí Korektura textu: 2. místo Petra Jurečková (1. A) 4. místo Martin Novák (1. A) 5. místo Soňa Klofáčová (1. A) Psaní na klávesnici: 3. místo Martin Novák (1. A) Psaní na klávesnici soutěţ druţstev: 2. místo OA a JŠ Jihlava Strana 18 (celkem 24)

19 Jazykové soutěţe Okresní kolo konverzační soutěţe v ANJ pro SŠ DDM Jihlava dne Petr Bouček (2. B) 7. místo Tereza Šimková (2. A) 8. místo Okresní kolo konverzační soutěţe v NEJ pro SŠ DDM Jihlava dne Barbora Barešová (3. C) 5. místo Lenka Hanáková (3. C) 11. místo Sportovní soutěţe Atletika: Okresní kolo SŠH dívek 2. místo Okresní kolo SŠH chlapců 8. místo Fotbal: Okresní kolo SŠH chlapců 3. místo Florbal: Okresní kolo SŠH chlapců 3. místo Okresní kolo SŠH dívek 1. místo Krajské kolo SŠH dívek 3. místo Velikonoční pohár dívek 1. místo Velikonoční pohár chlapců 2. místo Basketbal: Okresní kolo SŠH dívek 1. místo Krajské kolo SŠH dívek 3. místo Hokejbal: Hokejbal proti drogám (chlapci) 3. místo Volejbal: Okresní kolo SŠH dívek 5. místo Přijímací řízení pro šk. rok 2007/2008 na OA Přijímací zkoušky na OA a JŠ Jihlava se konaly pouze v prvním termínu Ke zkouškám na denní studium se přihlásilo 111 ţáků ZŠ, přijato bylo 90 ţáků, z toho 71 dívek a 19 hochů. Ţáci, kteří měli celkový průměrný prospěch za osmý a devátý ročník ZŠ do 1,20, byli přijati bez přijímacích zkoušek - celkem 31 ţáků. Zbývající ţáci konali písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Hodnocení výsledků přijímacího řízení bylo stanoveno na základě těchto zásad: v přijímacím řízení bylo moţno získat nejvýše 70 bodů, z toho 30 bodů za test z českého jazyka, 30 bodů za test z matematiky, 8 bodů za studijní výsledky v posledních dvou ročnících ZŠ, 1 bod za další výrazné výsledky ve znalostních soutěţích na ZŠ, 1 bod za výstupní hodnocení Opravy prováděli učitelé OA ve dvou kolech. Autorství jednotlivých prací bylo utajeno, práce jsou opravovány pod kódovými čísly, zpracování výsledků počítačové. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky byl z českého jazyka 5 bodů a z matematiky také 5 bodů. O přijetí či nepřijetí se rozhodovalo na základě pořadí u přijímacích zkoušek a dalších kritérií, se kterými byly uchazeči seznámeni na pozvánce k přijímacím zkouškám. Proběhlo rovněţ přijímací řízení pro dálkovou formu studia OA. Přijati byly všichni uchazeči, kteří splnili podmínku úspěšného absolvování základní školy. Celkem bylo přijato 19 zájemců, z toho 14 ţen a 5 muţů. Strana 19 (celkem 24)

20 5.12. Školská rada Školská rada má šest členů Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Ing. Dagmar Kosová zástupce zřizovatele Luděk Vavrda zástupce rodičů - předseda Irena Štěchová zástupce zletilých ţáků PaedDr. Marian Gurka zástupce pedagogů Ing. Marcela Sedláková zástupce pedagogů Na svých jednáních byla školská rada seznámena s výroční zprávou OA a SJŠ Jihlava za školní rok 2005/2006, ke které neměla připomínky. Dále byly projednávány mezinárodní aktivity školy, zpráva o hospodaření za rok 2006 atd Občanské sdruţení při Obchodní akademii v Jihlavě Sloţení správní rady OSOA zástupci jednotlivých tříd denního studia z řad rodičů zástupci učitelů (pedagogů) Členové rady 1.A Bouchner Miroslav 1.B Kunstová Jaroslava 1.C Děchtěrenková Alena 2.A Hrevúšová Jana 2.B Havlová Ivana 2.C Hladíková Lenka 3.A Novák František 3.B Vondráková Jana 3.C Štenglová Anna 4.A Vyskočilová Jana 4.B Čadová Irena 4.C Voříšková Jana Členové za OA: Bouchnerová Dana, Ing. Gurka Marian, PaedDr. Strana 20 (celkem 24)

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2007 Čj. 640/2007 4190 Výtisk číslo : 2 Počet listů : 31 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2006/2007

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5 RADA ŠKOLY...5 UČITELSKÝ SBOR...5 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...6 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE...7

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2011 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více