Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok

2 1. Obsah 1. OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ČASOVÝ PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ŠK. ROKU 2006/ STUDIJNÍ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM - POVINNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA - DÁLKOVÉ STUDIUM Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED TŘÍD PŘEHLED KLASIFIKACE TŘÍD VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK MATURITA NANEČISTO MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ÚSPĚCHY V SOUTĚŢÍCH PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2007/2008 NA OA ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ PŘI OBCHODNÍ AKADEMII V JIHLAVĚ JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY DENNÍ STUDIUM STÁTNÍ ZKOUŠKY KURZY CITY AND GUILDS ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO SIPVZ DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY VYBAVENÍ NEJDŮLEŢITĚJŠÍCH ODBORNÝCH UČEBEN ŠKOLY DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Strana 2 (celkem 24)

3 2. Základní údaje Název: Obchodní akademie a Státní jazyková škola Jihlava Adresa: nám. Svobody 1, Jihlava , tel.: , , fax: Zřizovatel: Sídlo: Vedení školy: Školská rada: http: Kraj Vysočina, Ţiţkova 57, Jihlava Mgr. Voštová Vlasta, ředitelka školy PaedDr.Popelka František, zástupce ředitelky, výchovný poradce Mgr. Vlček Pavel, zástupce ředitelky pro SJŠ a projektový manager Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Ing. Dagmar Kosová zástupce zřizovatele Luděk Vavrda - zástupce rodičů Irena Štěchová zástupce zletilých ţáků PaedDr. Marian Gurka zástupce pedagogů Ing. Marcela Sedláková zástupce pedagogů Součástmi školy jsou obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělání v souladu s platnými předpisy. Veškeré činnosti je oprávněna provádět s vyuţitím zřizovatelem svěřeného majetku. V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění k provozování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. Strana 3 (celkem 24)

4 3. Přehled pracovníků školy Příjmení Jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost pro SŠ Praxe na OA Voštová Vlasta VŠ-MAT, DEG Ano 36 Popelka František VŠ-MAT, ZEM Ano 19 Vlček Pavel VŠ- ANJ, RUJ, PSY Ano 6 Bojanovský Tomáš VŠ-ANJ, TEV Ano 9 Bouchnerová Dana VŠ-ekon.př. Ano 20 Fišer Jaroslav SPŠ-VYT Ne 15 Gurka Marian VŠ-OBN, TEV Ano 14 Havlíková Soňa VŠ-FRJ, DEJ Ne 1 Janouškovcová Jindřiška VŠ-OBN, TEV Ano 1 Jehličková Miluše VŠ-ČJL, NEJ Ano 14 Karafiát Jiří VŠ-ČJL, ANJ Ano 23 Karamonová Marie VŠ-ČJL, NEJ Ano 29 Kotíková Olena VŠ-ČJL, FRJ Ano 17 Král Zbyněk VŠ-elektro Ano 7 Lakomý Karel VŠ-MAT, CHE Ano 14 Langmajerová Hana VŠ-ekon. př. Ano 21 Munduchová Eva VŠ-NEJ Ano 29 Nováková Hana VŠ ČJL, RUJ Ano 20 Nováková Jana VŠ-TEV, OBK Ano 22 Obrdlík Aleš VŠ-MAT, VYT Ano 1 Pazderníková Petra VŠ-TEV, RUJ, ZEM Ano 7 Přibylová Iva VŠ-ekon.př., NEJ Ano 7 Rybáček Petr VŠ-ČJL, DEJ Ano 3 Razoes Ana Sofia VŠ ANJ Ano 0 Sedláková Jaroslava VŠ-ekon.př. Ano 1 Sedláková Marcela VŠ-ekon.př. Ano 18 Siglerová Eva VŠ-RUJ, HUV, ANJ Ano 14 Sýkorová Bohumila VŠ-ekon. př. Ano 17 Vlasáková Marcela VŠ-ANJ Ano 3 Voláková Jolana VŠ-ekon. př. Ano 0 Provozní zaměstnanci: Faltová Jana SOU 1 Hodová Jitka SEŠ 5 Nikodýmová Dana VŠE 5 Badalík Bohumír SPŠ 6 Berka Jaroslav ZŠ 5 Berková Jaroslava SOŠ 5 Gondeková Eva SOU 18 Jonášová Věra SOU 13 Strana 4 (celkem 24)

5 4. Časový přehled hlavních akcí šk. roku 2006/ Zahajovací porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Zahájení školního roku Zahájení pravidelné školní výuky Podzimní prázdniny Třídní schůzky OSOA a výbor OSOA Zimní prázdniny Pedagogické konzultace pro rodiče a výbor OSOA Klasifikační pololetní porada Vydání vysvědčení za I. pololetí Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Písemná maturitní zkouška z českého jazyka Třídní schůzky OSOA a výbor OSOA I. termín přijímacích zkoušek Praktické odborné maturitní zkoušky Ústní maturitní zkoušky a odborná praxe 3. ročníků Závěrečná klasifikační porada Vydání výročních vysvědčení Strana 5 (celkem 24)

6 5. Studijní obor: Obchodní akademie Formy studia: Počet studentů na začátku studia: 387 Hlavní cíle: všeobecně vzdělávací základ čtyřleté denní studium /12 tříd, 358 studentů/ pětileté dálkové studium /3 třídy, 29 studentů/ jazyková příprava (angličtina, němčina, francouzština, ruština) profesní příprava a specializace prostřednictvím odborných a volitelných předmětů příprava na vysoké školy (rozšířená výuka matematiky a cizích jazyků) aktivní zapojení do mezinárodních projektů společenské vystupování a rozvoj sportovních i kulturních aktivit studentů Skladba vyučovacích předmětů se ve srovnání se školním rokem 2005/06 nezměnila, tzn. zahrnovala povinné předměty všeobecně vzdělávací a odborné, ve třetím a čtvrtém ročníku i předměty volitelné. Strana 6 (celkem 24)

7 5.1.Učební plány OA denní studium - povinné předměty Předmět Zkratka Ročník Č. jazyk a literatura CJL Celkem První cizí jazyk ANJ, NEJ 4/4 4/4 4/4 4/4 16/16 Druhý cizí jazyk ANJ, FRJ, NEJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 Matematika MAT Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Hospodářský zeměpis HOZ Informační technologie INT 1/1 2/2 2/2 1/1 6/6 Písemná a elektronická komunikace PEK 3/3 3/3 2/2-8/8 Ekonomika EKO Právo PRN Účetnictví UCE - 3/1 4/3 4/4 11/8 Statistika STA /2 2/2 Zboţíznalství ZBO Fiktivní firma FIF /2 2/2 Volitelné předměty Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Učební plány OA denní studium volitelné předměty Studenti si volí: ve 3. ročníku 4 hodiny z moţností ve 4. ročníku 5 hodin z moţností Předmět Zkratka 3. roč. 4. roč. Konverzace německý jazyk KNJ 1 1 Konverzace anglický jazyk KAJ 1 1 Francouzský jazyk FRJ 0 2 Ruský jazyk RUJ 2 2 Informační technologie v matematice ITM 2 0 Ekonomická cvičení EKC 1 2 Fondy EU FEU 0 1 Cestovní ruch CER 1 1 Finance v praxi FIP 0 1 Psychologie PSY 1 0 Filozofie FIL 0 1 Celkem 9 12 Strana 7 (celkem 24)

8 5.3. Učební plány OA - dálkové studium Předmět ročník Celkem Český jazyk a literatura l. cizí jazyk (ANJ, NEJ) cizí jazyk (ANJ, FRJ) Matematika Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zboţíznalství Ekonomické cvičení Jednodenní soustředění Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Z průběhu školního roku Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Porada k organizaci školního roku Zahájení školního roku Zahájení pravidelné výuky Třídní schůzky prvních ročníků Sportovní kurz 1. ročníků na táboře Kalich u Kamenice nad Lipou Srdíčkový den účast studentů z 3. ročníků Srdíčkový den účast studentů z 3. ročníků Opravné praktické maturitní zkoušky Opravné ústní maturitní zkoušky Středoškolské závody v atletice tým dívek naší školy 2. místo, druţstvo chlapců 8. místo Strana 8 (celkem 24)

9 Evropský den jazyků Středoškolské hry chlapců v kopané naše škola 3. místo Podzimní prázdniny Veletrh Gaudeamus v Brně pro 4. ročníky Exkurze 2. ročníků do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi Středoškolské hry dívek ve florbalu naše škola 1. místo, postup do krajského kola Čtvrtletní klasifikační porada Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Státní zkoušky z anglického jazyka písemná část Středoškolské hry chlapců ve florbalu naše škola 3. místo Seminář v německém Reimlingenu účast 19 vybraných studentů 3. a 4. ročníků Středoškolské hry dívek v košíkové naše škola 1. místo, postup do krajského kola Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Středoškolské hry dívek ve volejbalu naše škola 5. místo Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Středoškolské hry dívek v košíkové krajské kolo, naše škola 3. místo Beseda studentů 2. ročníků s vedoucím odboru školství MMJ Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Srdíčkový den účast studentů z 2. ročníků Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Středoškolské hry dívek ve florbalu krajské kolo, naše škola 3. místo Exkurze do Vídně účast němčinářů všech ročníků Beseda o AIDS účast studentů 2. ročníků Filmové představení účast studentů ročníků Den ochrany člověka při mimořádných situacích Zimní prázdniny Týdenní lyţařský kurz 2. B Okresní kolo konverzační soutěţe v NEJ v DDM Jihlava Barbora Barešová 5. místo, Lenka Hanáková (obě 3. C) 11. místo Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací Exkurze studentů z 2. A a 2. C u Okresního soudu v Jihlavě Uzavření klasifikace za 1. pololetí Pololetní klasifikační porada Umělecký přednes pásma o J. Wolkerovi a J. Nerudovi herec Vladimír Kotrlík účast studentů 2. a 3. ročníků Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Ředitelské volno pro studenty Strana 9 (celkem 24)

10 Exkurze na OA Vlašim vyučující Pololetní prázdniny Okresní kolo konverzační soutěţe v ANJ v DDM Jihlava Petr Bouček (2. B) 7. místo, Tereza Šimková (2. A) 8. místo Exkurze studentů z 2. B u Okresního soudu v Jihlavě Týdenní lyţařský kurz 2. C Týdenní lyţařský kurz 2. A Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Jarní prázdniny Beseda pro dívky z 1. ročníků S tebou o tobě Krajská soutěţ v psaní na klávesnici a autorské korektuře ve Ţďáru nad Sázavou Mezinárodní veletrh fiktivních firem účast dvou FIF studentů 4. ročníků (HMK trade, s. r. o. a M-Soft fiction, s. r. o.) Exkurze 3. B a části 3. C na veletrh FIF a do Národní galerie Exkurze 3. A a části 3. C na veletrh FIF a do Národní galerie Projekt MANA (maturita nanečisto) z českého jazyka pro 4. ročníky Projekt MANA z anglického jazyka pro 4. ročníky Projekt MANA z matematiky a občanského základu pro 4. ročníky Projekt MANA z německého jazyka pro 4. ročníky Srdíčkový den účast studentů z 2. ročníků Srdíčkový den účast studentů z 2. ročníků Turnaj středních škol Hokejbal proti drogám tým chlapců naší školy 3. místo Velikonoční turnaj středních škol ve florbalu tým dívek naší školy 1. místo, druţstvo chlapců 2. místo Velikonoční prázdniny Písemná maturitní zkouška z českého jazyka 4. ročníky, ředitelské volno 1. ročníky, ostatní ročníky výuka dle rozvrhu Zájezd vybraných studentů z 1. a 2. ročníků do Londýna a okolí Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Prezentace projektu Krajina za školou na partnerské škole v rakouském Zwettlu účast 10 studentek z 2. ročníků Klasifikační porada ke 3. čtvrtletí Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Přijímací zkoušky, ročníky návštěva filmového představení Pýcha a předsudek, 4. ročníky zvláštní rozvrh Fotografování tříd Informace pro 4. C na Úřadu práce Jihlava Informace pro 4. B na Úřadu práce Jihlava Projekt Mládeţ Evropy Strana 10 (celkem 24)

11 Informace pro 4. A na Úřadu práce Jihlava Partnerská schůzka projektu Comenius účast vybraných studentů 3. ročníků Praktická odborná maturitní zkouška, 2. ročníky ředitelské volno Praktická odborná maturitní zkoušky Klasifikace maturitních tříd 4. B a 4. C Státní zkoušky z německého jazyka písemná část Státní zkoušky z anglického jazyka písemná část Exkurze 3. B a části 3. C do České národní banky a Staroměstské radnice v Praze Klasifikace maturitních tříd 4. A a V. DS Exkurze 3. A a části 3. C do České národní banky a Staroměstské radnice v Praze Ústní maturitní zkoušky 4. B a 4. C Souvislá odborná praxe 3. ročníků Ústní maturitní zkoušky 4. A a V. DS Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Soutěţ Ekonomický team Junior na OA v Pelhřimově účast dvou tříčlenných druţstev studentů 3. ročníků Soutěţ Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pro OA pořádaná na naší škole Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Státní zkoušky z německého jazyka ústní část Státní zkoušky z německého jazyka ústní část Státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace 2. B a část 2. C Státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace 2. A a část 2. C Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Uzavření klasifikace za 2. pololetí Závěrečná klasifikační porada 1. část Vlastivědné exkurze: 2. ročníky Chýnovská jeskyně a Tábor, 1. a 3. ročníky dle rozhodnutí třídního učitele Den ochrany člověka při mimořádných situacích (sportovní soutěţe, filmy s tematikou první pomoci) Závěrečná klasifikační porada 2. část Schůzka rodičů budoucích 1. ročníků Burza učebnic Úklid tříd a šaten Rozdání výročních vysvědčení, závěrečná porada, zhodnocení školního roku Strana 11 (celkem 24)

12 5.5. Přehled tříd 1. A Mgr. Vlasáková Marcela, 30 ţáků Bartáková Silvie, Bláhová Aneta, Borošová Veronika, Bouchnerová Lucie, Burdová Kateřina, Coufalová Martina, Drobný Tomáš, Fialová Lucie, Grölingová Kristýna, Havlová Petra, Hill Martin, Holub Tomáš, Handlová Michala, Horáková Hana, Jelínková Anna, Jurečková Petra, Kabátková Michaela, Kazdová Markéta, Klofáčová Soňa, Klusková Tereza, Konířová Eva, Křivánková Iva, Kučera Tomáš, Laňková Barbora, Ligmajerová Michaela, Němec Jiří, Novák Martin, Součková Dagmar, Zdarsová Andrea, Zikmundová Petra 1. B PaedDr. Gurka Marian, 31 ţáků Bartoňová Aneta, Beránek Lukáš, Dvořák Milan, Dvořáková Petra, Grygarová Lucie, Honsa Sebastian, Kuchyňová Adéla, Kunst Karel, Matějíček Daniel, Mikšíová Karla, Nováková Tereza, Peroutková Hana, Pešout Radim, Polcar Michael, Policarová Lucie, Pospíchalová Jana, Pospíšil Ondřej, Prokešová Veronika, Prokšová Tereza, Radochová Martina, Schligsbier Michal, Slaninová Petra, Slézová Lada, Smejkalová Ţaneta, Steidlová Tereza, Straková Iva, Škrdlová Petra, Týmová Leona, Vacková Petra, Václavek Tomáš, Vojáčková Lenka 1. C Ing. Langmajerová Hana, 30 ţáků Brychtová Soňa, Bulíčková Andrea, Dechtěrenková Šárka, Doleţal Milan, Habrová Ivana, Hanzlíková Eva, Heroutová Marie, Joukl Jiří, Kazatel Denis, Klimentová Kateřina, Koníř Petr, Kopecký Petr, Kovářová Petra, Králíková Nikola, Kučera Jaroslav, Marešová Adéla, Marková Martina, Mokrejšová Eva, Mokrejšová Jana, Okapalová Ţaneta, Pavlová Veronika, Perničková Veronika, Polanská Petra, Procházka Ondřej, Sidimáková Ivana, Sokoliová Milada, Soldátová Veronika, Teichmanová Andrea, Velcová Kristýna, Vaníčková Helena 2. A Mgr. Kotíková Olena, 30 ţáků Danko Miroslav, Hartmannová Michaela, Holubová Jana, Hrevúšová Tereza, Hromádková Michaela, Hruška Robert, Chalupová Jana, Jarušková Natálie, Javůrek Jiří, Jeřábková Lucie, Karasová Kateřina, Křepinská Petra, Kubišová Daniela, Líbal Karel, Líbalová Zuzana, Menšíková Iveta, Nikrmajerová Šárka, Pisková Aneta, Pjenčáková Pavlína, Prchalová Karolína, Svobodová Daniela, Šandera Petr, Šimková Tereza, Škrdlová Petra, Švengrová Andrea, Vavrdová Zuzana, Veselá Jana, Vrzalová Barbora 2. B Mgr. Rybáček Petr, 30 ţáků Baierová Lenka, Bouček Petr, Brejšová Aneta, Bruknerová Jana, Čápová Monika, Čermáková Marcela, Doleţalová Jana, Dubová Markéta, Fortelný Lukáš, Havlová Šárka, Herbst Bedřich, Chudobová Zuzana, Komůrková Karolína, Kosmáková Lucie, Králová Lenka, Králová Michaela, Královská Renata, Kučerová Dora, Lagronová Lucie, Neckářová Tereza, Novotná Nikola, Procházka Lukáš, Schreková Monika, Sláma Adam, Slavíková Tereza, Sobotková Veronika, Vaňková Markéta, Vinterová Dagmar, Zbranková Eva, Havlíčková Barbora 2. C Ing. Sedláková Marcela, 30 ţáků Bartková Michaela, Baštová Eliška, Benáček Jiří, Čejková Kateřina, Dohnalová Radka, Dolejší Jana, Doleţalová Andrea, Hladíková Monika, Honsová Jana, Kalců Martina, Komínková Markéta, Kosová Jana, Král Petr, Kratochvíl Jan, Kroftová Lucie, Lorencová Lucie, Machová Markéta, Musil Miroslav, Smutná Tereza, Sobotková Helena, Součková Jana, Stejskalová Lucie, Škrdlová Renáta, Šrámková Iva, Štanclová Kateřina, Švehlíková Iveta, Vacková Helena, Varhaníková Andrea, Veselá Petra, Zikmundová Kristýna 3.A - Mgr. Bojanovský Tomáš, 31 ţáků Bambula Dominik, Beránková Jitka, Beránková Michaela, Cirhan Tomáš, Dechtěrenková Jana, Dítě Ondřej, Dvořáčková Adéla, Feitlová Lucie, Flaška Milan, Fürbacherová Adéla, Holub Marek, Jahodová Pavla, Jarošová Michaela, Jonášová Ţaneta, Kadlecová Barbora, Korovjak Lukáš, Košťálová Petra, Kubínová Michaela, Kutějová Adéla, Marek Dominik, Matějíček Jan, Musilová Gabriela, Navrátilová Lenka, Novák Martin, Nováková Aneta, Smrčková Radka, Váňová Petra, Vondráková Hana, Pokorný Štěpán, Fendrychová Michaela, Dubová Lucie Strana 12 (celkem 24)

13 3.B - Ing. Bouchnerová Dana, 32 ţáků Drahorušská Jana, Fischerová Lada, Kováčová Pavlína, Ohnútová Lenka, Pejcal Jakub, Pekárková Michaela, Petrášová Kateřina, Plachá Ivana, Prášek David, Príborská Eva, Rauscherová Lucie, Sedláková Andrea, Skoumal Karel, Slavík Jan, Sochor Filip, Součková Markéta, Svoboda Lukáš, Špendlíček Kamil, Šťastná Lada, Toufar Jakub, Uhrinová Pavlína, Václavíková Nikola, Valentová Markéta, Váňová Eva, Vojáčková Šárka, Vondráková Kateřina, Zeman Michal, Zemanová Věra, Zikmundová Jana, Fišer Mirko, Zápotočný Ondřej, Hlávka Jan 3.C - Mgr. Karamonová Marie, 31 ţáků Antonů Renáta, Barešová Barbora, Bauer Michal, Beneš Zdeněk, Dohnal Vladimír, Fiala David, Göth Jan, Hájková Denisa, Hanáková Lenka, Jakoubek Josef, Jíra Jan, Jírová Klára, Kalců Renata, Kořínková Jitka, Králíková Petra, Kuča Lukáš, Kuchařová Veronika, Lánová Jana, Lovětínská Jolana, Moravský Miroslav, Morkus František, Nevosadová Jana, Peřina Jan, Píbil Pavel, Pospíšilová Anna, Rambousek Dan, Svatková Markéta, Štenglová Anna, Štohanzlová Lucie, Trutnová Zuzana, Viererová Eliška 4.A Ing. Král Zbyněk, 28 ţáků Bureš Jiří, Dostálová Lucie, Dvořáková Dana, Eliášová Zuzana, Jelínková Hana, Kavina Pavel, Kestlerová Barbora, Kisiová Jana, Klimentová Andrea, Kouřilová Monika, Krčál Petr, Kruţíková Lada, Kubíček Tomáš, Kvasnička Jakub, Lagmajerová Pavlína, Mejzlíková Kateřina, Palánová Jitka, Pauzarová Leona, Průchová Andrea, Reiterman Filip, Sargsyan Edgar, Shakhbazyan Liana, Sobotková Monika, Svobodová Jana, Trčková Lenka, Václavík Tomáš, Veselý Marcel, Vyskočil David 4.B Mgr. Munduchová Eva, 30 ţáků Babák Miloš, Borský Marek, Čada Martin, Kosmák David, Nováková Zuzana, Pechová Martina, Plátová Lenka, Pospěchová Romana, Poukarová Hana, Prchal Ondřej, Sadílková Simona, Sekničková Pavla, Součková Martina, Suchá Edita, Suchá Věra, Šimková Věra, Šotterová Lenka, Šťastná Denisa, Šteflová Ţaneta, Štěchová Irena, Štohanzlová Jana, Štursová Klára, Vašíčková Pavla, Vlčková Šárka, Volfová Kateřina, Vorálek Radek, Zimolová Lucie, Ţatečková Zuzana, Nešpor Daniel, Sylvestrová Jiřina 4.C Ing. Sýkorová Bohumila, 27 ţáků Abrahámová Denisa, Bednářová Hana, Boučková Petra, Brancuzská Markéta, Broţová Eva, Číhalová Veronika, Dolejší Andrea, Doleţalová Martina, Fuxová Kateřina, Hodačová Irena, Holubová Lenka, Honzárková Kateřina, Horáčková Eva, Hřeben David, Jedounová Lucie, Karafiátová Dagmar, Karlíková Monika, Kopecká Martina, Kopřivová Lenka, Kremláčková Agáta, Němcová Veronika, Pavelka Ondřej, Pykalová Michaela, Studený Jakub, Vojtěchovská Lucie, Voříšková Jitka, Zápotočný Ondřej DS2 - Ing. Bouchnerová Dana, 9 ţáků Čechová Kateřina, Nevrklová Julie, Nováková Petra, Vávrová Lenka, Vlčková Barbora, Zmeškalová Soňa, Smetanová Petra, Pokorný Stanislav, Valová Jitka DS3 - Ing. Langmajerová hana, 9 ţáků Drexlerová Zuzana, Houserová Edita, Kočišová Jitka, Lusová Kateřina, Neubauerová Pavla, Plvanová Iveta, Sekavová Ivana, Velebová Lucie, Hošková Markéta DS5 - Mgr. Jehličková Miluše, 11 ţáků Kosová Lucie, Krumplová Jana, Matějová Jana, Neubauerová Lucie, Novotný Lubomír, Stránecký Karel, Štanclová Petra, Tománková Simona, Vincourová Jitka, Kuncová Zuzana, Krupilová Monika Strana 13 (celkem 24)

14 5.6. Přehled klasifikace tříd I. pololetí Třída Počet ţáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./ţák) 1. A 30 1, ,5 1. B 31 2, ,7 1. C 30 2, ,9 2. A 28 2, ,7 2. B 30 1, ,3 2. C 30 1, ,7 3. A 31 2, ,8 3. B 32 2, ,7 3. C 31 2, ,9 4. A 28 2, ,1 4. B 30 2, ,7 4. C 27 2, ,7 Celkem 358 2, ,1 2. DS 9 2, ,6 3. DS 9 3, ,3 5 DS 11 2, ,3 Celkem 29 2, ,4 II. pololetí Třída Počet ţáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./ţák) 1. A 31 2, ,6 1. B 31 2, ,8 1. C 30 2, ,2 2. A 28 2, ,9 2. B 30 1, ,2 2. C 30 1, ,7 3. A 29 2, ,3 3. B 32 1, ,2 3. C 31 2, ,3 4. A 28 2, ,1 4. B 30 2, ,5 4. C 26 2, ,4 Celkem 356 2, ,7 2. DS 4 2, ,3 3. DS 7 2, ,4 5. DS 11 2, ,3 Celkem 22 2, ,7 Strana 14 (celkem 24)

15 5.7. Výsledky maturitních zkoušek 1. termín květen 2007 Třída Počet ţáků Vyznamenání Prospěli celkem Neprospěli z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem V.DS termín září 2007 Třída Počet ţáků Vyznamenání Prospěli celkem Neprospěli z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem V.DS Celkem po 1. a 2. termínu Třída Počet ţáků Průměr. prosp. Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nezúčastnili se IV. A 28 2, IV. B 30 2, IV. C 26 2, Celkem 84 2, V.DS 11 2, Strana 15 (celkem 24)

16 5.8. Maturita nanečisto 2007 Škola se zapojila do společné části Maturity nanečisto MANA 7. Ve všech předmětech dosáhli naši studenti ve srovnání se všemi ostatními školami výrazně lepších výsledků neţ celostátní i krajský průměr.(viz.www.cermat.cz) 5.9. Mezinárodní aktivity Socrates / Comenius 1.1 Projekt partnerských škol Evropští občané? To jsme! Byl ukončen 2. rok tříletého mezinárodního projektu pod hlavičkou agentury Comenius, jehoţ se OA a JŠ účastní společně s partnerskými školami z Itálie, Kypru, Slovenska, Irska, Polska a Francie. Úkolem našich studentů pro tento školní rok bylo zmapovat skladbu současné mezinárodní imigrace v našem regionu, stanovit její důvody a formou rozhovorů a dotazníků zjistit, jakou formou se občané cizích národností podílí na současných změnách naší kultury a jak se zapojují do běţného ţivota společnosti. Důleţitým prvkem bylo odhalit případnou izolovanost dané skupiny přistěhovalců. Po úvodní schůzce roku v kyperské Nicosii, která tento program stanovila, následovala neformální, avšak podnětná, schůzka věnovaná seznámení ředitelů škol ve francouzském Nice a rok projektu Euroobčané? Ano, to jsme! byl zakončen studentskými prezentacemi výsledků průzkumu ve slovenském Zvolenu. Projekt, který byl financován z evropského grantu a finančně podpořen OSOA při OA a JŠ Jihlava, KÚ Vysočina a podporován Městem Jihlava, byl velkým přínosem pro další rozvoj spolupráce partnerských škol (OA Zvolen se např. jiţ 2. rokem zapojila do účasti v soutěţi Talenti 1.ročníků, pořádané naší školou), ale i osobních přátelství studentů a učitelů zúčastněných zemí. Zásluhou našich studentů byla vytvořena mezinárodní webová stránka projektu na adrese která postupně zmapuje celý jeho průběh. Strana 16 (celkem 24)

17 Comenius 2.2 Projekt pro evropské jazykové asistenty V rámci tohoto projektu vyučovala ve školním roce 2005/2006 anglický jazyk portugalská učitelka Ana Maria Razoes. Vzhledem k výsledkům jejího působení pokračovala s výukou i ve školním roce 2006/2007. Interreg 3A S velkým ohlasem a úspěchem se setkaly výsledky mezinárodního projektu Krajina za školou včera a dnes, na němţ škola pracovala společně s partnerskou Obchodní akademií /BHAK/ v rakouském Zwettlu. Studenti vyhledávali místa na základě starých fotografií, znovu je fotili a formou internetových prolínaček dokládali jejich současné změny (www.krajinazaskolou.cz). Vznikla rovněţ rozsáhlá výstava fotografií, která měla úspěšnou měsíční premiéru v Rakousku, aby byla posléze přestěhována na Magistrát města Jihlavy. V současné době putuje po regionálních knihovnách, kde se rovněţ těší velkému zájmu veřejnosti. Spolupráce s partnerskou školou přerostla v nabídku studijního hostitelského pobytu v rodinách pro studenty našich škol (připravuje se). Náklady na projekt byly ze 75% hrazeny z Dispozičního fondu Vysočiny, programu Interreg 3A. Seminář Tvoříme novou Evropu Češi a Němci jako příklad Ve dnech se zúčastnilo 19 studentů OA semináře Tvoříme novou Evropu Češi a Němci jako příklad, který pořádal Evropský dům Jihlava a vzdělávací institut St. Albert Haus v Rreimlingenu v Německu. Studenti obou zemí předvedli prezentaci své školy, zúčastnili se řady přednášek a seminářů, byli přijati starostou partnerského města Heidenheimu, navštívili památky v Augsburku a Heidenheimu. Komunikace probíhala v německém a anglickém jazyce. Adaptabilní škola (OP RLZ opatření 3.1) V červnu byla odevzdáním kolektivní autorské publikace pro pilotní ověření ukončena spolupráce OA a JŠ na projektu ESF Adaptabilní škola další vzdělávání dospělých. V průběhu roku bylo vytvořeno schéma výukového programu pro anglickou obchodní korespondenci, které bylo doplněno výukovým materiálem, vhodným i pro výuku obchodní angličtiny na zainteresovaných SOŠ. Strana 17 (celkem 24)

18 Světová škola Na jaře byla podána přihláška do projektu Světová škola realizovaného programem Člověk v tísni. Tematická náplň projektu spočívá v tvorbě a pilotním ověřování výukových materiálů pro SOŠ zaměřených na lidská práva, globalizaci, chudobu a Fair Trade. Evropský parlament mládeţe Na základě ţádosti regionálního mládeţnického parlamentu se naši učitelé a studenti podíleli na programu červnové návštěvy představitelů Evropského parlamentu mládeţe na Vysočině. Mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha ve dnech účast dvou fiktivních firem naší školy: HMK-trade, s. r. o. (nákup a prodej spodního prádla) M-Soft fiction, s. r. o. (nákup a prodej výpočetní techniky) Úspěchy v soutěţích Soutěţe v grafických disciplínách Krajská soutěţ v psaní na klávesnici a autorské korektuře VOŠ a SPŠ Ţďár n. Sáz. dne Korektura textu: 2. místo Petra Košťálová (3. A) 5. místo Petra Veselá (2. C) 8. místo Jana Kovářová (2. C) Psaní na klávesnici: 8. místo Petra Košťálová (3. A) 13. místo Martin Novák (1. A) Mistrovství republiky v grafických disciplínách Mohelnice dne Korektura textu: 18. místo Petra Košťálová (3. A) 23. místo Petra Veselá (2. C) Psaní na klávesnici: 30. místo Petra Košťálová (3. A) 44. místo Petra Veselá (2. C) Soutěţ Talenti 1. ročníků OA a JŠ Jihlava dne s mezinárodní účastí Korektura textu: 2. místo Petra Jurečková (1. A) 4. místo Martin Novák (1. A) 5. místo Soňa Klofáčová (1. A) Psaní na klávesnici: 3. místo Martin Novák (1. A) Psaní na klávesnici soutěţ druţstev: 2. místo OA a JŠ Jihlava Strana 18 (celkem 24)

19 Jazykové soutěţe Okresní kolo konverzační soutěţe v ANJ pro SŠ DDM Jihlava dne Petr Bouček (2. B) 7. místo Tereza Šimková (2. A) 8. místo Okresní kolo konverzační soutěţe v NEJ pro SŠ DDM Jihlava dne Barbora Barešová (3. C) 5. místo Lenka Hanáková (3. C) 11. místo Sportovní soutěţe Atletika: Okresní kolo SŠH dívek 2. místo Okresní kolo SŠH chlapců 8. místo Fotbal: Okresní kolo SŠH chlapců 3. místo Florbal: Okresní kolo SŠH chlapců 3. místo Okresní kolo SŠH dívek 1. místo Krajské kolo SŠH dívek 3. místo Velikonoční pohár dívek 1. místo Velikonoční pohár chlapců 2. místo Basketbal: Okresní kolo SŠH dívek 1. místo Krajské kolo SŠH dívek 3. místo Hokejbal: Hokejbal proti drogám (chlapci) 3. místo Volejbal: Okresní kolo SŠH dívek 5. místo Přijímací řízení pro šk. rok 2007/2008 na OA Přijímací zkoušky na OA a JŠ Jihlava se konaly pouze v prvním termínu Ke zkouškám na denní studium se přihlásilo 111 ţáků ZŠ, přijato bylo 90 ţáků, z toho 71 dívek a 19 hochů. Ţáci, kteří měli celkový průměrný prospěch za osmý a devátý ročník ZŠ do 1,20, byli přijati bez přijímacích zkoušek - celkem 31 ţáků. Zbývající ţáci konali písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Hodnocení výsledků přijímacího řízení bylo stanoveno na základě těchto zásad: v přijímacím řízení bylo moţno získat nejvýše 70 bodů, z toho 30 bodů za test z českého jazyka, 30 bodů za test z matematiky, 8 bodů za studijní výsledky v posledních dvou ročnících ZŠ, 1 bod za další výrazné výsledky ve znalostních soutěţích na ZŠ, 1 bod za výstupní hodnocení Opravy prováděli učitelé OA ve dvou kolech. Autorství jednotlivých prací bylo utajeno, práce jsou opravovány pod kódovými čísly, zpracování výsledků počítačové. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky byl z českého jazyka 5 bodů a z matematiky také 5 bodů. O přijetí či nepřijetí se rozhodovalo na základě pořadí u přijímacích zkoušek a dalších kritérií, se kterými byly uchazeči seznámeni na pozvánce k přijímacím zkouškám. Proběhlo rovněţ přijímací řízení pro dálkovou formu studia OA. Přijati byly všichni uchazeči, kteří splnili podmínku úspěšného absolvování základní školy. Celkem bylo přijato 19 zájemců, z toho 14 ţen a 5 muţů. Strana 19 (celkem 24)

20 5.12. Školská rada Školská rada má šest členů Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Ing. Dagmar Kosová zástupce zřizovatele Luděk Vavrda zástupce rodičů - předseda Irena Štěchová zástupce zletilých ţáků PaedDr. Marian Gurka zástupce pedagogů Ing. Marcela Sedláková zástupce pedagogů Na svých jednáních byla školská rada seznámena s výroční zprávou OA a SJŠ Jihlava za školní rok 2005/2006, ke které neměla připomínky. Dále byly projednávány mezinárodní aktivity školy, zpráva o hospodaření za rok 2006 atd Občanské sdruţení při Obchodní akademii v Jihlavě Sloţení správní rady OSOA zástupci jednotlivých tříd denního studia z řad rodičů zástupci učitelů (pedagogů) Členové rady 1.A Bouchner Miroslav 1.B Kunstová Jaroslava 1.C Děchtěrenková Alena 2.A Hrevúšová Jana 2.B Havlová Ivana 2.C Hladíková Lenka 3.A Novák František 3.B Vondráková Jana 3.C Štenglová Anna 4.A Vyskočilová Jana 4.B Čadová Irena 4.C Voříšková Jana Členové za OA: Bouchnerová Dana, Ing. Gurka Marian, PaedDr. Strana 20 (celkem 24)

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007 2008 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2009-2010 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 1 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 Název procesu/ Číslo Vlastník Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 p.č. příjmení a jméno 1. Bašta Daniel 2. Bicanová Dominika Lea 3. Bosáková Kristýna 4. Bulířová Petra 5. Buryová

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B Maturitní komise: Předsedkyně maturitní komise: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ivan Hnízdil Mgr. Jaroslava Chudobová Mgr. Petra Mahelová Český jazyk a literatura: Zkoušející: Mgr. Ludmila Marešová

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy Organizace školního roku 2014/2015 Informace pro pedagogy PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor CR1 303 1 Ekonomika a podnikání CR MR1 ZR1 po-pá RNDr. Pavel Hejkrlík 2 3 Ekonomika a

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Opravné zkoušky pro třídu D1.A 2. pololetí školního roku 2011/12

Opravné zkoušky pro třídu D1.A 2. pololetí školního roku 2011/12 Opravné zkoušky pro třídu D1.A 2. pololetí školního roku 2011/12 Základy společenských věd Písemná a elektronická komunikace 29. 8. 2012 Rychtařík Matěj Písemná a elektronická komunikace 29. 8. 2012 Rychtařík

Více

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006 Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky 1 Vivien René Knapová 2009 Akademie Praha 6 8,7 2 Barbora Hejnová 2009 ASK Slavia Praha 9,2 3 Isabella Sekyrová 2009 Akademie Praha 6 11,6 40 m dívky

Více

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Čísl. ZŠ MŠ LOMNICE/ LUŢNICÍ PSP JDH JZ PSM PP Body 1. Jakub Kodel 25 15 34 1 15 99 2. Pavel Prášek 4 3 34 15 15 134 3. Karolína Řezáčová 3 3 4 2 1 13

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006662 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: U3 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Hana Ulmannová Místopředseda: Mgr. Jana Hirnšálová Třídní: RNDr. Jana Srpová Místnost: 404 - učebna jazyků Gabriela Hauptmanová

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Český jazyk a literatura - základní, Český jazyk a literatura, základnídidaktický test Učebna: Učebna č.23 Datum a čas začátku zkoušky: 11.10.2010 09:00 1. Austová Kristýna 2. Babicová Jana 3. Bařinová

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY CORNY středoškolský pohár v atletice 26. ročník VÝSLEDKY okresního kola Stadion 5. ZŠ Pasířská 72 Jablonec nad Nisou 25. září 2007 100m chlapci 1. Hadač Lukáš SŠGS Poštovní 11,7 663 2. Kovařík Radim SPŠT

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více