Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok

2 1. Obsah 1. OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ČASOVÝ PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ŠK. ROKU 2006/ STUDIJNÍ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM - POVINNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA - DÁLKOVÉ STUDIUM Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED TŘÍD PŘEHLED KLASIFIKACE TŘÍD VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK MATURITA NANEČISTO MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ÚSPĚCHY V SOUTĚŢÍCH PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2007/2008 NA OA ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ PŘI OBCHODNÍ AKADEMII V JIHLAVĚ JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY DENNÍ STUDIUM STÁTNÍ ZKOUŠKY KURZY CITY AND GUILDS ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO SIPVZ DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY VYBAVENÍ NEJDŮLEŢITĚJŠÍCH ODBORNÝCH UČEBEN ŠKOLY DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Strana 2 (celkem 24)

3 2. Základní údaje Název: Obchodní akademie a Státní jazyková škola Jihlava Adresa: nám. Svobody 1, Jihlava , tel.: , , fax: Zřizovatel: Sídlo: Vedení školy: Školská rada: http: Kraj Vysočina, Ţiţkova 57, Jihlava Mgr. Voštová Vlasta, ředitelka školy PaedDr.Popelka František, zástupce ředitelky, výchovný poradce Mgr. Vlček Pavel, zástupce ředitelky pro SJŠ a projektový manager Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Ing. Dagmar Kosová zástupce zřizovatele Luděk Vavrda - zástupce rodičů Irena Štěchová zástupce zletilých ţáků PaedDr. Marian Gurka zástupce pedagogů Ing. Marcela Sedláková zástupce pedagogů Součástmi školy jsou obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělání v souladu s platnými předpisy. Veškeré činnosti je oprávněna provádět s vyuţitím zřizovatelem svěřeného majetku. V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění k provozování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. Strana 3 (celkem 24)

4 3. Přehled pracovníků školy Příjmení Jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost pro SŠ Praxe na OA Voštová Vlasta VŠ-MAT, DEG Ano 36 Popelka František VŠ-MAT, ZEM Ano 19 Vlček Pavel VŠ- ANJ, RUJ, PSY Ano 6 Bojanovský Tomáš VŠ-ANJ, TEV Ano 9 Bouchnerová Dana VŠ-ekon.př. Ano 20 Fišer Jaroslav SPŠ-VYT Ne 15 Gurka Marian VŠ-OBN, TEV Ano 14 Havlíková Soňa VŠ-FRJ, DEJ Ne 1 Janouškovcová Jindřiška VŠ-OBN, TEV Ano 1 Jehličková Miluše VŠ-ČJL, NEJ Ano 14 Karafiát Jiří VŠ-ČJL, ANJ Ano 23 Karamonová Marie VŠ-ČJL, NEJ Ano 29 Kotíková Olena VŠ-ČJL, FRJ Ano 17 Král Zbyněk VŠ-elektro Ano 7 Lakomý Karel VŠ-MAT, CHE Ano 14 Langmajerová Hana VŠ-ekon. př. Ano 21 Munduchová Eva VŠ-NEJ Ano 29 Nováková Hana VŠ ČJL, RUJ Ano 20 Nováková Jana VŠ-TEV, OBK Ano 22 Obrdlík Aleš VŠ-MAT, VYT Ano 1 Pazderníková Petra VŠ-TEV, RUJ, ZEM Ano 7 Přibylová Iva VŠ-ekon.př., NEJ Ano 7 Rybáček Petr VŠ-ČJL, DEJ Ano 3 Razoes Ana Sofia VŠ ANJ Ano 0 Sedláková Jaroslava VŠ-ekon.př. Ano 1 Sedláková Marcela VŠ-ekon.př. Ano 18 Siglerová Eva VŠ-RUJ, HUV, ANJ Ano 14 Sýkorová Bohumila VŠ-ekon. př. Ano 17 Vlasáková Marcela VŠ-ANJ Ano 3 Voláková Jolana VŠ-ekon. př. Ano 0 Provozní zaměstnanci: Faltová Jana SOU 1 Hodová Jitka SEŠ 5 Nikodýmová Dana VŠE 5 Badalík Bohumír SPŠ 6 Berka Jaroslav ZŠ 5 Berková Jaroslava SOŠ 5 Gondeková Eva SOU 18 Jonášová Věra SOU 13 Strana 4 (celkem 24)

5 4. Časový přehled hlavních akcí šk. roku 2006/ Zahajovací porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Zahájení školního roku Zahájení pravidelné školní výuky Podzimní prázdniny Třídní schůzky OSOA a výbor OSOA Zimní prázdniny Pedagogické konzultace pro rodiče a výbor OSOA Klasifikační pololetní porada Vydání vysvědčení za I. pololetí Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Písemná maturitní zkouška z českého jazyka Třídní schůzky OSOA a výbor OSOA I. termín přijímacích zkoušek Praktické odborné maturitní zkoušky Ústní maturitní zkoušky a odborná praxe 3. ročníků Závěrečná klasifikační porada Vydání výročních vysvědčení Strana 5 (celkem 24)

6 5. Studijní obor: Obchodní akademie Formy studia: Počet studentů na začátku studia: 387 Hlavní cíle: všeobecně vzdělávací základ čtyřleté denní studium /12 tříd, 358 studentů/ pětileté dálkové studium /3 třídy, 29 studentů/ jazyková příprava (angličtina, němčina, francouzština, ruština) profesní příprava a specializace prostřednictvím odborných a volitelných předmětů příprava na vysoké školy (rozšířená výuka matematiky a cizích jazyků) aktivní zapojení do mezinárodních projektů společenské vystupování a rozvoj sportovních i kulturních aktivit studentů Skladba vyučovacích předmětů se ve srovnání se školním rokem 2005/06 nezměnila, tzn. zahrnovala povinné předměty všeobecně vzdělávací a odborné, ve třetím a čtvrtém ročníku i předměty volitelné. Strana 6 (celkem 24)

7 5.1.Učební plány OA denní studium - povinné předměty Předmět Zkratka Ročník Č. jazyk a literatura CJL Celkem První cizí jazyk ANJ, NEJ 4/4 4/4 4/4 4/4 16/16 Druhý cizí jazyk ANJ, FRJ, NEJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 Matematika MAT Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Hospodářský zeměpis HOZ Informační technologie INT 1/1 2/2 2/2 1/1 6/6 Písemná a elektronická komunikace PEK 3/3 3/3 2/2-8/8 Ekonomika EKO Právo PRN Účetnictví UCE - 3/1 4/3 4/4 11/8 Statistika STA /2 2/2 Zboţíznalství ZBO Fiktivní firma FIF /2 2/2 Volitelné předměty Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Učební plány OA denní studium volitelné předměty Studenti si volí: ve 3. ročníku 4 hodiny z moţností ve 4. ročníku 5 hodin z moţností Předmět Zkratka 3. roč. 4. roč. Konverzace německý jazyk KNJ 1 1 Konverzace anglický jazyk KAJ 1 1 Francouzský jazyk FRJ 0 2 Ruský jazyk RUJ 2 2 Informační technologie v matematice ITM 2 0 Ekonomická cvičení EKC 1 2 Fondy EU FEU 0 1 Cestovní ruch CER 1 1 Finance v praxi FIP 0 1 Psychologie PSY 1 0 Filozofie FIL 0 1 Celkem 9 12 Strana 7 (celkem 24)

8 5.3. Učební plány OA - dálkové studium Předmět ročník Celkem Český jazyk a literatura l. cizí jazyk (ANJ, NEJ) cizí jazyk (ANJ, FRJ) Matematika Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zboţíznalství Ekonomické cvičení Jednodenní soustředění Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Z průběhu školního roku Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Porada k organizaci školního roku Zahájení školního roku Zahájení pravidelné výuky Třídní schůzky prvních ročníků Sportovní kurz 1. ročníků na táboře Kalich u Kamenice nad Lipou Srdíčkový den účast studentů z 3. ročníků Srdíčkový den účast studentů z 3. ročníků Opravné praktické maturitní zkoušky Opravné ústní maturitní zkoušky Středoškolské závody v atletice tým dívek naší školy 2. místo, druţstvo chlapců 8. místo Strana 8 (celkem 24)

9 Evropský den jazyků Středoškolské hry chlapců v kopané naše škola 3. místo Podzimní prázdniny Veletrh Gaudeamus v Brně pro 4. ročníky Exkurze 2. ročníků do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi Středoškolské hry dívek ve florbalu naše škola 1. místo, postup do krajského kola Čtvrtletní klasifikační porada Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Státní zkoušky z anglického jazyka písemná část Středoškolské hry chlapců ve florbalu naše škola 3. místo Seminář v německém Reimlingenu účast 19 vybraných studentů 3. a 4. ročníků Středoškolské hry dívek v košíkové naše škola 1. místo, postup do krajského kola Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Středoškolské hry dívek ve volejbalu naše škola 5. místo Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Středoškolské hry dívek v košíkové krajské kolo, naše škola 3. místo Beseda studentů 2. ročníků s vedoucím odboru školství MMJ Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Srdíčkový den účast studentů z 2. ročníků Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Středoškolské hry dívek ve florbalu krajské kolo, naše škola 3. místo Exkurze do Vídně účast němčinářů všech ročníků Beseda o AIDS účast studentů 2. ročníků Filmové představení účast studentů ročníků Den ochrany člověka při mimořádných situacích Zimní prázdniny Týdenní lyţařský kurz 2. B Okresní kolo konverzační soutěţe v NEJ v DDM Jihlava Barbora Barešová 5. místo, Lenka Hanáková (obě 3. C) 11. místo Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací Exkurze studentů z 2. A a 2. C u Okresního soudu v Jihlavě Uzavření klasifikace za 1. pololetí Pololetní klasifikační porada Umělecký přednes pásma o J. Wolkerovi a J. Nerudovi herec Vladimír Kotrlík účast studentů 2. a 3. ročníků Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Ředitelské volno pro studenty Strana 9 (celkem 24)

10 Exkurze na OA Vlašim vyučující Pololetní prázdniny Okresní kolo konverzační soutěţe v ANJ v DDM Jihlava Petr Bouček (2. B) 7. místo, Tereza Šimková (2. A) 8. místo Exkurze studentů z 2. B u Okresního soudu v Jihlavě Týdenní lyţařský kurz 2. C Týdenní lyţařský kurz 2. A Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Jarní prázdniny Beseda pro dívky z 1. ročníků S tebou o tobě Krajská soutěţ v psaní na klávesnici a autorské korektuře ve Ţďáru nad Sázavou Mezinárodní veletrh fiktivních firem účast dvou FIF studentů 4. ročníků (HMK trade, s. r. o. a M-Soft fiction, s. r. o.) Exkurze 3. B a části 3. C na veletrh FIF a do Národní galerie Exkurze 3. A a části 3. C na veletrh FIF a do Národní galerie Projekt MANA (maturita nanečisto) z českého jazyka pro 4. ročníky Projekt MANA z anglického jazyka pro 4. ročníky Projekt MANA z matematiky a občanského základu pro 4. ročníky Projekt MANA z německého jazyka pro 4. ročníky Srdíčkový den účast studentů z 2. ročníků Srdíčkový den účast studentů z 2. ročníků Turnaj středních škol Hokejbal proti drogám tým chlapců naší školy 3. místo Velikonoční turnaj středních škol ve florbalu tým dívek naší školy 1. místo, druţstvo chlapců 2. místo Velikonoční prázdniny Písemná maturitní zkouška z českého jazyka 4. ročníky, ředitelské volno 1. ročníky, ostatní ročníky výuka dle rozvrhu Zájezd vybraných studentů z 1. a 2. ročníků do Londýna a okolí Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Prezentace projektu Krajina za školou na partnerské škole v rakouském Zwettlu účast 10 studentek z 2. ročníků Klasifikační porada ke 3. čtvrtletí Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Přijímací zkoušky, ročníky návštěva filmového představení Pýcha a předsudek, 4. ročníky zvláštní rozvrh Fotografování tříd Informace pro 4. C na Úřadu práce Jihlava Informace pro 4. B na Úřadu práce Jihlava Projekt Mládeţ Evropy Strana 10 (celkem 24)

11 Informace pro 4. A na Úřadu práce Jihlava Partnerská schůzka projektu Comenius účast vybraných studentů 3. ročníků Praktická odborná maturitní zkouška, 2. ročníky ředitelské volno Praktická odborná maturitní zkoušky Klasifikace maturitních tříd 4. B a 4. C Státní zkoušky z německého jazyka písemná část Státní zkoušky z anglického jazyka písemná část Exkurze 3. B a části 3. C do České národní banky a Staroměstské radnice v Praze Klasifikace maturitních tříd 4. A a V. DS Exkurze 3. A a části 3. C do České národní banky a Staroměstské radnice v Praze Ústní maturitní zkoušky 4. B a 4. C Souvislá odborná praxe 3. ročníků Ústní maturitní zkoušky 4. A a V. DS Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Soutěţ Ekonomický team Junior na OA v Pelhřimově účast dvou tříčlenných druţstev studentů 3. ročníků Soutěţ Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pro OA pořádaná na naší škole Státní zkoušky z anglického jazyka ústní část Státní zkoušky z německého jazyka ústní část Státní zkoušky z německého jazyka ústní část Státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace 2. B a část 2. C Státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace 2. A a část 2. C Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Uzavření klasifikace za 2. pololetí Závěrečná klasifikační porada 1. část Vlastivědné exkurze: 2. ročníky Chýnovská jeskyně a Tábor, 1. a 3. ročníky dle rozhodnutí třídního učitele Den ochrany člověka při mimořádných situacích (sportovní soutěţe, filmy s tematikou první pomoci) Závěrečná klasifikační porada 2. část Schůzka rodičů budoucích 1. ročníků Burza učebnic Úklid tříd a šaten Rozdání výročních vysvědčení, závěrečná porada, zhodnocení školního roku Strana 11 (celkem 24)

12 5.5. Přehled tříd 1. A Mgr. Vlasáková Marcela, 30 ţáků Bartáková Silvie, Bláhová Aneta, Borošová Veronika, Bouchnerová Lucie, Burdová Kateřina, Coufalová Martina, Drobný Tomáš, Fialová Lucie, Grölingová Kristýna, Havlová Petra, Hill Martin, Holub Tomáš, Handlová Michala, Horáková Hana, Jelínková Anna, Jurečková Petra, Kabátková Michaela, Kazdová Markéta, Klofáčová Soňa, Klusková Tereza, Konířová Eva, Křivánková Iva, Kučera Tomáš, Laňková Barbora, Ligmajerová Michaela, Němec Jiří, Novák Martin, Součková Dagmar, Zdarsová Andrea, Zikmundová Petra 1. B PaedDr. Gurka Marian, 31 ţáků Bartoňová Aneta, Beránek Lukáš, Dvořák Milan, Dvořáková Petra, Grygarová Lucie, Honsa Sebastian, Kuchyňová Adéla, Kunst Karel, Matějíček Daniel, Mikšíová Karla, Nováková Tereza, Peroutková Hana, Pešout Radim, Polcar Michael, Policarová Lucie, Pospíchalová Jana, Pospíšil Ondřej, Prokešová Veronika, Prokšová Tereza, Radochová Martina, Schligsbier Michal, Slaninová Petra, Slézová Lada, Smejkalová Ţaneta, Steidlová Tereza, Straková Iva, Škrdlová Petra, Týmová Leona, Vacková Petra, Václavek Tomáš, Vojáčková Lenka 1. C Ing. Langmajerová Hana, 30 ţáků Brychtová Soňa, Bulíčková Andrea, Dechtěrenková Šárka, Doleţal Milan, Habrová Ivana, Hanzlíková Eva, Heroutová Marie, Joukl Jiří, Kazatel Denis, Klimentová Kateřina, Koníř Petr, Kopecký Petr, Kovářová Petra, Králíková Nikola, Kučera Jaroslav, Marešová Adéla, Marková Martina, Mokrejšová Eva, Mokrejšová Jana, Okapalová Ţaneta, Pavlová Veronika, Perničková Veronika, Polanská Petra, Procházka Ondřej, Sidimáková Ivana, Sokoliová Milada, Soldátová Veronika, Teichmanová Andrea, Velcová Kristýna, Vaníčková Helena 2. A Mgr. Kotíková Olena, 30 ţáků Danko Miroslav, Hartmannová Michaela, Holubová Jana, Hrevúšová Tereza, Hromádková Michaela, Hruška Robert, Chalupová Jana, Jarušková Natálie, Javůrek Jiří, Jeřábková Lucie, Karasová Kateřina, Křepinská Petra, Kubišová Daniela, Líbal Karel, Líbalová Zuzana, Menšíková Iveta, Nikrmajerová Šárka, Pisková Aneta, Pjenčáková Pavlína, Prchalová Karolína, Svobodová Daniela, Šandera Petr, Šimková Tereza, Škrdlová Petra, Švengrová Andrea, Vavrdová Zuzana, Veselá Jana, Vrzalová Barbora 2. B Mgr. Rybáček Petr, 30 ţáků Baierová Lenka, Bouček Petr, Brejšová Aneta, Bruknerová Jana, Čápová Monika, Čermáková Marcela, Doleţalová Jana, Dubová Markéta, Fortelný Lukáš, Havlová Šárka, Herbst Bedřich, Chudobová Zuzana, Komůrková Karolína, Kosmáková Lucie, Králová Lenka, Králová Michaela, Královská Renata, Kučerová Dora, Lagronová Lucie, Neckářová Tereza, Novotná Nikola, Procházka Lukáš, Schreková Monika, Sláma Adam, Slavíková Tereza, Sobotková Veronika, Vaňková Markéta, Vinterová Dagmar, Zbranková Eva, Havlíčková Barbora 2. C Ing. Sedláková Marcela, 30 ţáků Bartková Michaela, Baštová Eliška, Benáček Jiří, Čejková Kateřina, Dohnalová Radka, Dolejší Jana, Doleţalová Andrea, Hladíková Monika, Honsová Jana, Kalců Martina, Komínková Markéta, Kosová Jana, Král Petr, Kratochvíl Jan, Kroftová Lucie, Lorencová Lucie, Machová Markéta, Musil Miroslav, Smutná Tereza, Sobotková Helena, Součková Jana, Stejskalová Lucie, Škrdlová Renáta, Šrámková Iva, Štanclová Kateřina, Švehlíková Iveta, Vacková Helena, Varhaníková Andrea, Veselá Petra, Zikmundová Kristýna 3.A - Mgr. Bojanovský Tomáš, 31 ţáků Bambula Dominik, Beránková Jitka, Beránková Michaela, Cirhan Tomáš, Dechtěrenková Jana, Dítě Ondřej, Dvořáčková Adéla, Feitlová Lucie, Flaška Milan, Fürbacherová Adéla, Holub Marek, Jahodová Pavla, Jarošová Michaela, Jonášová Ţaneta, Kadlecová Barbora, Korovjak Lukáš, Košťálová Petra, Kubínová Michaela, Kutějová Adéla, Marek Dominik, Matějíček Jan, Musilová Gabriela, Navrátilová Lenka, Novák Martin, Nováková Aneta, Smrčková Radka, Váňová Petra, Vondráková Hana, Pokorný Štěpán, Fendrychová Michaela, Dubová Lucie Strana 12 (celkem 24)

13 3.B - Ing. Bouchnerová Dana, 32 ţáků Drahorušská Jana, Fischerová Lada, Kováčová Pavlína, Ohnútová Lenka, Pejcal Jakub, Pekárková Michaela, Petrášová Kateřina, Plachá Ivana, Prášek David, Príborská Eva, Rauscherová Lucie, Sedláková Andrea, Skoumal Karel, Slavík Jan, Sochor Filip, Součková Markéta, Svoboda Lukáš, Špendlíček Kamil, Šťastná Lada, Toufar Jakub, Uhrinová Pavlína, Václavíková Nikola, Valentová Markéta, Váňová Eva, Vojáčková Šárka, Vondráková Kateřina, Zeman Michal, Zemanová Věra, Zikmundová Jana, Fišer Mirko, Zápotočný Ondřej, Hlávka Jan 3.C - Mgr. Karamonová Marie, 31 ţáků Antonů Renáta, Barešová Barbora, Bauer Michal, Beneš Zdeněk, Dohnal Vladimír, Fiala David, Göth Jan, Hájková Denisa, Hanáková Lenka, Jakoubek Josef, Jíra Jan, Jírová Klára, Kalců Renata, Kořínková Jitka, Králíková Petra, Kuča Lukáš, Kuchařová Veronika, Lánová Jana, Lovětínská Jolana, Moravský Miroslav, Morkus František, Nevosadová Jana, Peřina Jan, Píbil Pavel, Pospíšilová Anna, Rambousek Dan, Svatková Markéta, Štenglová Anna, Štohanzlová Lucie, Trutnová Zuzana, Viererová Eliška 4.A Ing. Král Zbyněk, 28 ţáků Bureš Jiří, Dostálová Lucie, Dvořáková Dana, Eliášová Zuzana, Jelínková Hana, Kavina Pavel, Kestlerová Barbora, Kisiová Jana, Klimentová Andrea, Kouřilová Monika, Krčál Petr, Kruţíková Lada, Kubíček Tomáš, Kvasnička Jakub, Lagmajerová Pavlína, Mejzlíková Kateřina, Palánová Jitka, Pauzarová Leona, Průchová Andrea, Reiterman Filip, Sargsyan Edgar, Shakhbazyan Liana, Sobotková Monika, Svobodová Jana, Trčková Lenka, Václavík Tomáš, Veselý Marcel, Vyskočil David 4.B Mgr. Munduchová Eva, 30 ţáků Babák Miloš, Borský Marek, Čada Martin, Kosmák David, Nováková Zuzana, Pechová Martina, Plátová Lenka, Pospěchová Romana, Poukarová Hana, Prchal Ondřej, Sadílková Simona, Sekničková Pavla, Součková Martina, Suchá Edita, Suchá Věra, Šimková Věra, Šotterová Lenka, Šťastná Denisa, Šteflová Ţaneta, Štěchová Irena, Štohanzlová Jana, Štursová Klára, Vašíčková Pavla, Vlčková Šárka, Volfová Kateřina, Vorálek Radek, Zimolová Lucie, Ţatečková Zuzana, Nešpor Daniel, Sylvestrová Jiřina 4.C Ing. Sýkorová Bohumila, 27 ţáků Abrahámová Denisa, Bednářová Hana, Boučková Petra, Brancuzská Markéta, Broţová Eva, Číhalová Veronika, Dolejší Andrea, Doleţalová Martina, Fuxová Kateřina, Hodačová Irena, Holubová Lenka, Honzárková Kateřina, Horáčková Eva, Hřeben David, Jedounová Lucie, Karafiátová Dagmar, Karlíková Monika, Kopecká Martina, Kopřivová Lenka, Kremláčková Agáta, Němcová Veronika, Pavelka Ondřej, Pykalová Michaela, Studený Jakub, Vojtěchovská Lucie, Voříšková Jitka, Zápotočný Ondřej DS2 - Ing. Bouchnerová Dana, 9 ţáků Čechová Kateřina, Nevrklová Julie, Nováková Petra, Vávrová Lenka, Vlčková Barbora, Zmeškalová Soňa, Smetanová Petra, Pokorný Stanislav, Valová Jitka DS3 - Ing. Langmajerová hana, 9 ţáků Drexlerová Zuzana, Houserová Edita, Kočišová Jitka, Lusová Kateřina, Neubauerová Pavla, Plvanová Iveta, Sekavová Ivana, Velebová Lucie, Hošková Markéta DS5 - Mgr. Jehličková Miluše, 11 ţáků Kosová Lucie, Krumplová Jana, Matějová Jana, Neubauerová Lucie, Novotný Lubomír, Stránecký Karel, Štanclová Petra, Tománková Simona, Vincourová Jitka, Kuncová Zuzana, Krupilová Monika Strana 13 (celkem 24)

14 5.6. Přehled klasifikace tříd I. pololetí Třída Počet ţáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./ţák) 1. A 30 1, ,5 1. B 31 2, ,7 1. C 30 2, ,9 2. A 28 2, ,7 2. B 30 1, ,3 2. C 30 1, ,7 3. A 31 2, ,8 3. B 32 2, ,7 3. C 31 2, ,9 4. A 28 2, ,1 4. B 30 2, ,7 4. C 27 2, ,7 Celkem 358 2, ,1 2. DS 9 2, ,6 3. DS 9 3, ,3 5 DS 11 2, ,3 Celkem 29 2, ,4 II. pololetí Třída Počet ţáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./ţák) 1. A 31 2, ,6 1. B 31 2, ,8 1. C 30 2, ,2 2. A 28 2, ,9 2. B 30 1, ,2 2. C 30 1, ,7 3. A 29 2, ,3 3. B 32 1, ,2 3. C 31 2, ,3 4. A 28 2, ,1 4. B 30 2, ,5 4. C 26 2, ,4 Celkem 356 2, ,7 2. DS 4 2, ,3 3. DS 7 2, ,4 5. DS 11 2, ,3 Celkem 22 2, ,7 Strana 14 (celkem 24)

15 5.7. Výsledky maturitních zkoušek 1. termín květen 2007 Třída Počet ţáků Vyznamenání Prospěli celkem Neprospěli z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem V.DS termín září 2007 Třída Počet ţáků Vyznamenání Prospěli celkem Neprospěli z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem V.DS Celkem po 1. a 2. termínu Třída Počet ţáků Průměr. prosp. Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nezúčastnili se IV. A 28 2, IV. B 30 2, IV. C 26 2, Celkem 84 2, V.DS 11 2, Strana 15 (celkem 24)

16 5.8. Maturita nanečisto 2007 Škola se zapojila do společné části Maturity nanečisto MANA 7. Ve všech předmětech dosáhli naši studenti ve srovnání se všemi ostatními školami výrazně lepších výsledků neţ celostátní i krajský průměr.(viz.www.cermat.cz) 5.9. Mezinárodní aktivity Socrates / Comenius 1.1 Projekt partnerských škol Evropští občané? To jsme! Byl ukončen 2. rok tříletého mezinárodního projektu pod hlavičkou agentury Comenius, jehoţ se OA a JŠ účastní společně s partnerskými školami z Itálie, Kypru, Slovenska, Irska, Polska a Francie. Úkolem našich studentů pro tento školní rok bylo zmapovat skladbu současné mezinárodní imigrace v našem regionu, stanovit její důvody a formou rozhovorů a dotazníků zjistit, jakou formou se občané cizích národností podílí na současných změnách naší kultury a jak se zapojují do běţného ţivota společnosti. Důleţitým prvkem bylo odhalit případnou izolovanost dané skupiny přistěhovalců. Po úvodní schůzce roku v kyperské Nicosii, která tento program stanovila, následovala neformální, avšak podnětná, schůzka věnovaná seznámení ředitelů škol ve francouzském Nice a rok projektu Euroobčané? Ano, to jsme! byl zakončen studentskými prezentacemi výsledků průzkumu ve slovenském Zvolenu. Projekt, který byl financován z evropského grantu a finančně podpořen OSOA při OA a JŠ Jihlava, KÚ Vysočina a podporován Městem Jihlava, byl velkým přínosem pro další rozvoj spolupráce partnerských škol (OA Zvolen se např. jiţ 2. rokem zapojila do účasti v soutěţi Talenti 1.ročníků, pořádané naší školou), ale i osobních přátelství studentů a učitelů zúčastněných zemí. Zásluhou našich studentů byla vytvořena mezinárodní webová stránka projektu na adrese která postupně zmapuje celý jeho průběh. Strana 16 (celkem 24)

17 Comenius 2.2 Projekt pro evropské jazykové asistenty V rámci tohoto projektu vyučovala ve školním roce 2005/2006 anglický jazyk portugalská učitelka Ana Maria Razoes. Vzhledem k výsledkům jejího působení pokračovala s výukou i ve školním roce 2006/2007. Interreg 3A S velkým ohlasem a úspěchem se setkaly výsledky mezinárodního projektu Krajina za školou včera a dnes, na němţ škola pracovala společně s partnerskou Obchodní akademií /BHAK/ v rakouském Zwettlu. Studenti vyhledávali místa na základě starých fotografií, znovu je fotili a formou internetových prolínaček dokládali jejich současné změny (www.krajinazaskolou.cz). Vznikla rovněţ rozsáhlá výstava fotografií, která měla úspěšnou měsíční premiéru v Rakousku, aby byla posléze přestěhována na Magistrát města Jihlavy. V současné době putuje po regionálních knihovnách, kde se rovněţ těší velkému zájmu veřejnosti. Spolupráce s partnerskou školou přerostla v nabídku studijního hostitelského pobytu v rodinách pro studenty našich škol (připravuje se). Náklady na projekt byly ze 75% hrazeny z Dispozičního fondu Vysočiny, programu Interreg 3A. Seminář Tvoříme novou Evropu Češi a Němci jako příklad Ve dnech se zúčastnilo 19 studentů OA semináře Tvoříme novou Evropu Češi a Němci jako příklad, který pořádal Evropský dům Jihlava a vzdělávací institut St. Albert Haus v Rreimlingenu v Německu. Studenti obou zemí předvedli prezentaci své školy, zúčastnili se řady přednášek a seminářů, byli přijati starostou partnerského města Heidenheimu, navštívili památky v Augsburku a Heidenheimu. Komunikace probíhala v německém a anglickém jazyce. Adaptabilní škola (OP RLZ opatření 3.1) V červnu byla odevzdáním kolektivní autorské publikace pro pilotní ověření ukončena spolupráce OA a JŠ na projektu ESF Adaptabilní škola další vzdělávání dospělých. V průběhu roku bylo vytvořeno schéma výukového programu pro anglickou obchodní korespondenci, které bylo doplněno výukovým materiálem, vhodným i pro výuku obchodní angličtiny na zainteresovaných SOŠ. Strana 17 (celkem 24)

18 Světová škola Na jaře byla podána přihláška do projektu Světová škola realizovaného programem Člověk v tísni. Tematická náplň projektu spočívá v tvorbě a pilotním ověřování výukových materiálů pro SOŠ zaměřených na lidská práva, globalizaci, chudobu a Fair Trade. Evropský parlament mládeţe Na základě ţádosti regionálního mládeţnického parlamentu se naši učitelé a studenti podíleli na programu červnové návštěvy představitelů Evropského parlamentu mládeţe na Vysočině. Mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha ve dnech účast dvou fiktivních firem naší školy: HMK-trade, s. r. o. (nákup a prodej spodního prádla) M-Soft fiction, s. r. o. (nákup a prodej výpočetní techniky) Úspěchy v soutěţích Soutěţe v grafických disciplínách Krajská soutěţ v psaní na klávesnici a autorské korektuře VOŠ a SPŠ Ţďár n. Sáz. dne Korektura textu: 2. místo Petra Košťálová (3. A) 5. místo Petra Veselá (2. C) 8. místo Jana Kovářová (2. C) Psaní na klávesnici: 8. místo Petra Košťálová (3. A) 13. místo Martin Novák (1. A) Mistrovství republiky v grafických disciplínách Mohelnice dne Korektura textu: 18. místo Petra Košťálová (3. A) 23. místo Petra Veselá (2. C) Psaní na klávesnici: 30. místo Petra Košťálová (3. A) 44. místo Petra Veselá (2. C) Soutěţ Talenti 1. ročníků OA a JŠ Jihlava dne s mezinárodní účastí Korektura textu: 2. místo Petra Jurečková (1. A) 4. místo Martin Novák (1. A) 5. místo Soňa Klofáčová (1. A) Psaní na klávesnici: 3. místo Martin Novák (1. A) Psaní na klávesnici soutěţ druţstev: 2. místo OA a JŠ Jihlava Strana 18 (celkem 24)

19 Jazykové soutěţe Okresní kolo konverzační soutěţe v ANJ pro SŠ DDM Jihlava dne Petr Bouček (2. B) 7. místo Tereza Šimková (2. A) 8. místo Okresní kolo konverzační soutěţe v NEJ pro SŠ DDM Jihlava dne Barbora Barešová (3. C) 5. místo Lenka Hanáková (3. C) 11. místo Sportovní soutěţe Atletika: Okresní kolo SŠH dívek 2. místo Okresní kolo SŠH chlapců 8. místo Fotbal: Okresní kolo SŠH chlapců 3. místo Florbal: Okresní kolo SŠH chlapců 3. místo Okresní kolo SŠH dívek 1. místo Krajské kolo SŠH dívek 3. místo Velikonoční pohár dívek 1. místo Velikonoční pohár chlapců 2. místo Basketbal: Okresní kolo SŠH dívek 1. místo Krajské kolo SŠH dívek 3. místo Hokejbal: Hokejbal proti drogám (chlapci) 3. místo Volejbal: Okresní kolo SŠH dívek 5. místo Přijímací řízení pro šk. rok 2007/2008 na OA Přijímací zkoušky na OA a JŠ Jihlava se konaly pouze v prvním termínu Ke zkouškám na denní studium se přihlásilo 111 ţáků ZŠ, přijato bylo 90 ţáků, z toho 71 dívek a 19 hochů. Ţáci, kteří měli celkový průměrný prospěch za osmý a devátý ročník ZŠ do 1,20, byli přijati bez přijímacích zkoušek - celkem 31 ţáků. Zbývající ţáci konali písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Hodnocení výsledků přijímacího řízení bylo stanoveno na základě těchto zásad: v přijímacím řízení bylo moţno získat nejvýše 70 bodů, z toho 30 bodů za test z českého jazyka, 30 bodů za test z matematiky, 8 bodů za studijní výsledky v posledních dvou ročnících ZŠ, 1 bod za další výrazné výsledky ve znalostních soutěţích na ZŠ, 1 bod za výstupní hodnocení Opravy prováděli učitelé OA ve dvou kolech. Autorství jednotlivých prací bylo utajeno, práce jsou opravovány pod kódovými čísly, zpracování výsledků počítačové. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky byl z českého jazyka 5 bodů a z matematiky také 5 bodů. O přijetí či nepřijetí se rozhodovalo na základě pořadí u přijímacích zkoušek a dalších kritérií, se kterými byly uchazeči seznámeni na pozvánce k přijímacím zkouškám. Proběhlo rovněţ přijímací řízení pro dálkovou formu studia OA. Přijati byly všichni uchazeči, kteří splnili podmínku úspěšného absolvování základní školy. Celkem bylo přijato 19 zájemců, z toho 14 ţen a 5 muţů. Strana 19 (celkem 24)

20 5.12. Školská rada Školská rada má šest členů Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Ing. Dagmar Kosová zástupce zřizovatele Luděk Vavrda zástupce rodičů - předseda Irena Štěchová zástupce zletilých ţáků PaedDr. Marian Gurka zástupce pedagogů Ing. Marcela Sedláková zástupce pedagogů Na svých jednáních byla školská rada seznámena s výroční zprávou OA a SJŠ Jihlava za školní rok 2005/2006, ke které neměla připomínky. Dále byly projednávány mezinárodní aktivity školy, zpráva o hospodaření za rok 2006 atd Občanské sdruţení při Obchodní akademii v Jihlavě Sloţení správní rady OSOA zástupci jednotlivých tříd denního studia z řad rodičů zástupci učitelů (pedagogů) Členové rady 1.A Bouchner Miroslav 1.B Kunstová Jaroslava 1.C Děchtěrenková Alena 2.A Hrevúšová Jana 2.B Havlová Ivana 2.C Hladíková Lenka 3.A Novák František 3.B Vondráková Jana 3.C Štenglová Anna 4.A Vyskočilová Jana 4.B Čadová Irena 4.C Voříšková Jana Členové za OA: Bouchnerová Dana, Ing. Gurka Marian, PaedDr. Strana 20 (celkem 24)

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007 2008 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Náměstí Svobody 1. Jihlava. Autoevaluace. školy

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Náměstí Svobody 1. Jihlava. Autoevaluace. školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Náměstí Svobody 1 Jihlava Autoevaluace školy za školní roky 2007/2008-2009/2010 V Jihlavě 30.10. 2010... Ing. Bohumír Jelínek

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2008-2009 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Učebnice ve školním roce 2009/2010

Učebnice ve školním roce 2009/2010 Učebnice ve školním roce 2009/200 Obor vzdělání : Obchodní akademie Třída : A.A Třídní učitel : Ing. Marie Koumarová POZN. ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ LIV Soukal J.: Přehled dějin literatury

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2010-2011 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Setkání s rodiči 21. listopadu 2016 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2009-2010 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06 Běh městem Hrotovice 2016 - výsledky Běh dívky rok narození 2011-2013 s rodiči a prarodiči 100 m 1. Adéla Patůčková 21:74 Vendula Bartošková 22:21 Klára Hladíková 23:06 Běh chlapci rok narození 2011-2013

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Učebnice ve školním roce 2011/2012

Učebnice ve školním roce 2011/2012 Učebnice ve školním roce 0/0 Obor vzdělání : Třída : A. Třídní učitel : Mgr. Miroslava Lupačová ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ, LIV Soukal: Přehled dějin literatury Soukal: Čítanka pro.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2013) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2012) Třída: *4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 11. 9. 2017 dopoledne Předseda: Mgr. Jiří Leden

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Dorostenci m

Dorostenci m ML.ŽÁCI I 2005-2007 25 m 1 Škrdla Šimon 2005 Jihlava 0,23,6 2 Partl Filip 2005 Jihlava 0,26,7 3 Seemann Lukáš 2005 Jihlava 0,33,90 4 Tvrdík Jan 2005 Jihlava 0,39,4 5 Bydžovský Tomáš 2005 Jihlava 0,39,8

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: DS5 - Pedagogika pro asistenty (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 5. 9. 2011 dopoledne Předseda: Mgr. Alena Hloušková Místopředseda: PhDr. Jiřina Čelechovská Třídní: Mgr. Blanka Broskevičová Drahomíra

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

XV. kouřimské sportovní hry výsledky

XV. kouřimské sportovní hry výsledky XV. kouřimské sportovní hry výsledky Kategorie: chlapci do 5 let Jakub Moskala Kouřim 18:28 1. Albert Neruda Kouřim 25:42 2. Louis Bignall Kouřim 29:38 3. Kryštof Jandečka Pečky 37:63 4. David Pokorný

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Přehled akcí: školní rok 2009/10

Přehled akcí: školní rok 2009/10 1.9. 2.9. 3.9. 8:00 Opravné maturity POC 8:00-9:40 Zahájení školního roku 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 1.EL, 1.OA, 6.A, 2.C, 2.EL, 2.OA, 7.A, 3.C, 3.EL, 3.OA, 8.A, 4.B, 4.C, 4.EL, 4.OA 11:00 Opravné maturity

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 1 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín Plán školního roku 2016/2017 35 29.08.-04.09. 1.9. zahájení školního roku 1. - 7.9. společná část MZ - podzimní termín 36 05.09-11.09. 12. - 16.9. sportovní kurz - 1C, 1M - Sázava 37 12.09.-18.09. 12.

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 Název procesu/ Číslo Vlastník Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 p.č. příjmení a jméno 1. Bašta Daniel 2. Bicanová Dominika Lea 3. Bosáková Kristýna 4. Bulířová Petra 5. Buryová

Více

Oficiální výsledková listina. Krajský klasifikační závod SL Pardubického kraje a závod Českomoravského poháru

Oficiální výsledková listina. Krajský klasifikační závod SL Pardubického kraje a závod Českomoravského poháru Oficiální výsledková listina Krajský klasifikační závod SL Pardubického kraje a závod Českomoravského poháru Pořadatel: Klub klasického lyţování Hlinsko Datum: 11. února 2012 Místo závodu: Hlinsko Lyţařský

Více

Župa plk. Švece - Třebíč atletika jednotlivci

Župa plk. Švece - Třebíč atletika jednotlivci Ml. žákyně I Body 50 m Hod Skok 300 m 1. Neprašová Denisa 2005 Bedřichov 671 8,4 315 15,25 69 355 210 01:02,1 77 2. Augustová Alena 2005 Pelhřimov 434 8,8 225 9,50 23 322 146 01:10,2 40 3. Svobodová Šárka

Více

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek jarní termín šk. roku 2013/14. Management a podnikání v umění a reklamě

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek jarní termín šk. roku 2013/14. Management a podnikání v umění a reklamě Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava Helenín Hálkova 42 Časový rozpis ústních maturitních zkoušek jarní termín šk. roku 2013/14 Třída 4. D Management a podnikání v umění a reklamě Pondělí 26. května

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600015360 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: M1 Místo konání (místnost) určené

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

100 VZ ženy

100 VZ ženy Hustopečský Džbánek 2015 Strana 1 z 22 100 VZ ženy - 2001-2002 Čas uzavření výsledků 17.1. 2015 10:12 1. Demová Kateřina 2002 ASKBl 01:10.80 7/3 406 2. Březinová Barbora 2002 SpUB 01:11.30 7/2 397 3. Kuklínková

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30 Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2009) Předseda: Mgr. Lenka Zychová Místopředseda: RNDr. Jaroslav Šolc Třídní: PhDr. Hana Zikmundová

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

Orlík Tour Kooperativy

Orlík Tour Kooperativy 1 Felt team Holýšov 1 20 6952 Jakub VLAS 00:38:50.1 2 24 3851 Miroslav VLAS 00:39:11.8 2 Fišeráci 1 36 6815 Jaroslav FIŠER 00:44:28.3 2 37 3843 Jaroslav FIŠER 00:44:30.6 3 KOVIS 1 38 3908 David KOVÁŘ 00:45:06.1

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2002-2008 28 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2002-2008 32 Nejmladší žákyně Nejmladší žáci 2000-2001 2000-2001

Více