Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava byla zřízena na základě dodatku č. 13 Zřizovací listiny Střední školy obchodu a služeb Jihlava, IČO , projednaného na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne a schváleného usnesením č. 0404/05/2013/ZK.

3 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok

4 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Obsah 1. OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ČASOVÝ PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ STUDIJNÍ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM - POVINNÉ PŘEDMĚTY (63-41-M/02) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA - DÁLKOVÉ STUDIUM Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED TŘÍD PŘEHLED KLASIFIKACE TŘÍD VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OA PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘI OBCHODNÍ AKADEMII V JIHLAVĚ SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY OSOA JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY DENNÍ STUDIUM STÁTNÍ ZKOUŠKY CITY & GUILDS DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

5 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Základní údaje Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Adresa: nám. Svobody 1, Jihlava tel.: , http: Zřizovatel: Kraj Vysočina Sídlo: Žižkova 57, Jihlava Vedení školy: Ing. Jelínek Bohumír, ředitel školy Mgr. Vlček Pavel, statutární zástupce, zástupce ředitele pro JŠ a projektový manažer Předsedové komisí: - společenskovědní - Mgr. Rybáček - anglický jazyk - Mgr. Karafiát - německý jazyk - Mgr. Munduchová - přírodovědné - Ing. Král - odborné - Ing. Langmajerová - výpočetní techniky - p. Fišer - grafické - Ing. Přibylová - tělesné výchovy - PaedDr. Gurka Školská rada: Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Kamila Pěkná zástupce zletilých žáků Mgr. Petr Rybáček zástupce pedagogů Součástmi školy jsou obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělání v souladu s platnými předpisy. Veškeré činnosti je oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění k provozování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. 2

6 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Přehled pracovníků školy Učitelé: Příjmení Jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost pro SŠ Praxe na OA Ing. Jelínek Bohumír VŠ PEF, ZBE, EKO Ano 5 PaedDr. Popelka František VŠ - MAT, ZEM Ano 26 Mgr. Vlček Pavel VŠ - ANJ, RUJ, PSY Ano 13 Mgr. Bojanovský Tomáš VŠ - ANJ, TEV Ano 16 Ing. Bouchnerová Dana VŠ - ekon. př. Ano 27 p. Fišer Jaroslav SPŠ - VYT Ne 22 PaedDr. Gurka Marian VŠ - OBN, TEV Ano 21 Mgr. Machová Daniela VŠ - FRJ Ano 2 Mgr. Vrzáčková Jitka VŠ MAT, VYT Ano 1 Mgr. Janouškovcová Jindřiška VŠ - OBN, TEV Ano 8 Mgr. Jehličková Miluše VŠ - ČJL, NEJ Ano 21 Mgr. Karafiát Jiří VŠ - ČJL, ANJ Ano 30 Ing. Faltusová Michaela VŠ ANJ, EKO Ano 3 Ing. Král Zbyněk VŠ - elektro Ano 14 Ing. Langmajerová Hana VŠ - ekon. př. Ano 27 Mgr. Munduchová Eva VŠ - NEJ Ano 36 PaedDr. Nováková Hana VŠ - ČJL, RUJ Ano 27 Ing. Přibylová Iva VŠ - ekon. př., NEJ Ano 14 Mgr. Rybáček Petr VŠ - ČJL, DEJ Ano 10 Ing. Sedláková Jaroslava VŠ - ekon. př. Ano 8 Ing. Sedláková Marcela VŠ - ekon. př. Ano 25 Mgr. Siglerová Eva VŠ - RUJ, HUV, ANJ Ano 21 Ing. Vítová Jana VŠ - ekon. př. Ano 2 PaedDr. Střechová Ivana VŠ MAT,CHEM,VYT Ano 5 Ing. Sýkorová Bohumila VŠ - ekon. př. Ano 24 Mgr. Burešová Irena VŠ NEJ, RUJ, DEJ Ano 2 Provozní zaměstnanci: Hodová Jitka SEŠ 12 Ing. Nikodýmová Dana VŠE 12 Badalík Bohumír SPŠ 13 Komůrková Milada ZŠ 1 Jonášová Věra SOU 20 Gondeková Eva SOU 26 3

7 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Časový přehled hlavních akcí školního roku 2013/ hlavní prázdniny nástup učitelů a pedagogických pracovníků začátek škol. roku začátek vyučování dle rozvrhu a podzimní prázdniny vánoční prázdniny rozdání vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny konec školního roku hlavní prázdniny začátek školního roku Vybavení nejdůležitějších odborných učeben školy 6 učeben výpočetní techniky vybavených dataprojektorem 4 jazykové učebny vybavené sluchátkovým systémem a dataprojektorem 1 učebna přírodních věd s dataprojektorem 3 učebny s interaktivní tabulí 1 odborná učebna FIF 1 žákovská knihovna se studovnou a možností přístupu na Internet 4

8 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Studijní obor: Obchodní akademie (63-41-M/02) Formy studia: čtyřleté denní studium (11 tříd, 265 studentů) Hlavní cíle: všeobecně vzdělávací základ jazyková příprava (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština) profesní příprava a specializace prostřednictvím odborných a volitelných předmětů příprava na vysoké školy (rozšířená výuka matematiky a cizích jazyků) aktivní zapojení do mezinárodních projektů - Comenius společenské vystupování a rozvoj sportovních i kulturních aktivit studentů 5.1. Učební plány OA denní studium - povinné předměty (63-41-M/02) (od počínaje prvním ročníkem se vyučuje dle nového ŠVP obor M/02) Učební plány Kód a název oboru vzdělávání: Délka a forma studia: Datum platnosti: M/02 Obchodní akademie 4 roky - denní od počínaje prvním ročníkem 5

9 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16 Druhý cizí jazyk DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 2(2) 11 Základy společenských věd ZSV Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Základy biologie a ekologie ZBE Tělesná výchova TEV 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 Základní odborné Hospodářský zeměpis HOZ Písemná a elektronická komunikace PEK 3(3) 3(3) 1(1) 1(1) 8 Ekonomika EKO (1) 12 Informační technologie INT 2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 6 Právo PRA Účetnictví UCE - 3(1) 4(3) 4(3) 11 Statistika STA (2) 2 Odborné specializace Fiktivní firma FIF (2) 2 Ekonomická cvičení EKC - - 2(2) 2(2) 4 Volitelné Celkem Učební plány OA denní studium volitelné předměty Studenti si volí: ve 3. ročníku 4 hodiny z možností, ve 4. ročníku 5 hodin z možností Předmět Zkratka 3. roč. 4. roč. Konverzace německý jazyk KNJ 1 1 Konverzace anglický jazyk KAJ 1 1 Francouzský jazyk FRJ 0 2 Ruský jazyk RUJ 2 2 Španělský jazyk ŠPJ 2 0 Reálie anglicky mluvících zemí RAZ 0 1 Ekonomická cvičení EKC 2 2 6

10 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Konverzace ve FRJ KFRJ 0 1 Geografie cestovního ruchu GCR 1 1 Matematický seminář MAS 0 2 Psychologie PSY 1 0 Filozofie FIL 0 1 Celkem Učební plány OA - dálkové studium Předmět ročník Celkem Český jazyk a literatura l. cizí jazyk (ANJ, NEJ) cizí jazyk (ANJ, FRJ) Matematika Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zbožíznalství Ekonomické cvičení Jednodenní soustředění Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002, počínaje 1. ročníkem Z průběhu školního roku Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Porada k organizaci školního roku Zahájení školního roku Opravné praktické maturitní zkoušky Zahájení pravidelné výuky 7

11 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Třídní schůzky prvních ročníků Seznamovací sportovní kurz 1. ročníků na táboře Zálesí u obce Mladé Bříště (okr. Pelhřimov) Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Opravné ústní maturitní zkoušky; studenti 2. ročníků studijní volno Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Atletický pohár CORNI družstvo dívek naší školy 2. místo Prezentace možnosti studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně účast studentů 4. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Přednáška o drogové závislosti účast studentů 1. ročníků Partnerský sportovní den OA a JŠ Jihlava a BHAK Zwettl (Rakousko) účast vybraných studentů všech ročníků Exkurze do Památníku Lidice účast studentů třídy 2. A a 2. B Exkurze do Památníku Lidice účast studentů třídy 2. C Podzimní prázdniny Středoškolské hry chlapců ve stolním tenisu naše škola 2. místo Středoškolské hry dívek ve stolním tenisu naše škola 3. místo Prezentace možnosti studia na Mendelově univerzitě v Brně účast studentů 4. ročníků Veletrh Gaudeamus v Brně účast studentů 4. ročníků Středoškolské hry dívek ve volejbalu naše škola 2. místo Kuželka cup 2013 naše škola 3. místo Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na OA a JŠ Jihlava Kuželka cup 2013 studentka Kristýna Jonášová (3. B) 1. místo Středoškolské hry dívek v basketbalu trojic naše škola 5. místo Středoškolské hry chlapců v basketbalu trojic naše škola 1. místo První pomoc do škol ukázka práce zdravotní záchranné služby účast studentů 2. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolské hry dívek ve florbalu naše škola 1. místo, postup do krajského kola Čtvrtletní klasifikační porada Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Středoškolské hry chlapců ve florbalu naše škola 8. místo Středoškolské hry dívek v basketbalu naše škola 3. místo Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Zájezd na představení do Městského divadla v Brně (muzikál Sugar!) Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Divadelní představení Romeo a Julie (v anglickém jazyce) účast studentů tříd 1. A, 2. C, 3. A a 3. C 8

12 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Exkurze do Vídně účast vybraných studentů všech ročníků Vánoční vystoupení pěveckého sboru OA a JŠ Jihlava v tělocvičně školy Zimní prázdniny Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Prezentace možnosti studia na Mendelově univerzitě v Brně účast studentů 4. ročníků Prezentace možnosti studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích účast studentů 4. ročníků Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací Uzavření klasifikace za 1. pololetí Týdenní lyžařský kurz účast studentů 2. ročníků Pololetní klasifikační porada Beseda s dr. Radimem Uzlem v DKO Jihlava účast studentů 1. ročníků Soutěž v účetnictví Má dáti dal na OA a SVŠE ve Znojmě student Martin Klimeš (4. A) obsadil v celorepublikové konkurenci skvělé 6. místo Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Pololetní prázdniny Školení BOZP pedagogičtí pracovníci i THP Exkurze do České spořitelny účast studentek třídy 3. A Okresní kolo konverzační soutěže v ANJ v DDM Jihlava Zájezd na představení do Městského divadla v Brně (hra Donaha!) Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Festival Ekofilm v kině Dukla účast studentů 1. ročníků Přednáška o finanční gramotnosti účast studentů třídy 3. B Jarní prázdniny Veletrh fiktivních firem v Praze účast vybraných studentů 4. ročníků Krajská soutěž v psaní na klávesnici a autorské korektuře na OA Pelhřimov Ekonomická soutěž Ekonomický tým II (celostátní finále soutěže na OA Heroldovy sady Praha) družstvo studentů ve složení Eliška Semerádová, Gabriela Šrámková a David Novotný (všichni 4. B) 9. místo Přednáška Moderní nástroje kyberprostoru účast studentů 1. ročníků Beseda s Městskou policií Jihlava účast studentů 2. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici na OA a JŠ Dr. Albína Bráfa v Třebíči Mezinárodní soutěž ve volejbalu na OA a JŠ Dr. Albína Bráfa v Třebíči naše škola 1. místo Beseda S Tebou o Tobě účast studentek z 1. ročníků Středoškolské hry dívek ve florbalu krajské kolo naše škola 3. místo Beseda s Městskou policií Jihlava účast studentů 1. ročníků Poznávací zájezd do Londýna účast vybraných studentů ročníků Divadelní představení v anglickém jazyce (DIOD Jihlava) účast studentů tříd 1. A, 2. C, 3. B, 3. C Klasifikační porada k 3. čtvrtletí 9

13 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Třídní rodičovské schůzky a poslední zasedání výboru OSOA Dějepisná exkurze do koncentračního tábora Auschwitz Birkenau v Osvětimi (Polsko) Exkurze u Okresního soudu v Jihlavě účast studentů třídy 3. B Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Velikonoční prázdniny Přijímací zkoušky, studenti 1. ročníků studijní volno Exkurze u Okresního soudu v Jihlavě účast studentů třídy 3. B Praktická odborná maturitní zkouška, studenti 3. ročníků studijní volno Exkurze do muzea a továrny Škoda Auto Mladá Boleslav účast studentů tříd 2. A a 2. C Uzavření klasifikace za 2. pololetí 4. ročník Exkurze do muzea a továrny Škoda Auto Mladá Boleslav účast studentů tříd 1. A, 1. B a 2. B Klasifikační porada maturitních 4. ročníků Exkurze do České národní banky v Praze účast studentů tříd 3. B a 3. C Rozdání výročního vysvědčení 4. ročník Exkurze u Okresního soudu v Jihlavě účast studentů třídy 3. A Písemné maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický, německý, resp. matematika) Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Souvislá odborná praxe 3. ročníků Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třídy 4. A a 4. B Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický, resp. německý jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třída 4. C Soutěž Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pořádaná na OA a JŠ Jihlava Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům školy na Magistrátu města Jihlavy Veřejná prezentace výsledků odborné praxe studenti 3. ročníků Soutěž Ekonomický tým Junior na OA v Pelhřimově účast dvou tříčlenných družstev studentů 3. ročníků; družstvo ve složení Elen Jeřábková, Lucie Loubová a Lenka Nováková (všechny z 3. B) 3. místo Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Exkurze u Okresního soudu v Jihlavě účast studentů třídy 3. C Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Soutěž ve finanční gramotnosti Filuta Michaela Svobodová a Jan Zimola (oba z 3. C) 3. místo Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Schůzka s rodiči studentů budoucích 1. ročníků Uzavření klasifikace za 2. pololetí ročníky Vlastivědné exkurze a výlety každá třída dle rozhodnutí třídního učitele (např. ZOO Jihlava, Třeboň a Schwarzenberská hrobka v Domaníně, DT Kalich, Praha, splouvání Vltavy, apod.) 10

14 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Závěrečná klasifikační porada Den ochrany člověka při mimořádných situacích (film s tematikou první pomoci, aplikace zdravovědy v praxi, apod.) Úklid tříd a šaten Rozdání výročních vysvědčení Závěrečná porada, zhodnocení školního roku 5.5. Přehled tříd Třída 1. A, třídní učitel Mgr. Siglerová Eva, počet celkem 31, z toho chlapců 0, dívek 31 Blažková Saša, Brabencová Anna, Dohnalová Simona, Doležálková Markéta, Doskočilová Sabina, Flaxová Petra, Gregorová Ivona, Hrbolková Petra, Hvězdová Pavlína, Korbičková Eliška, Korešová Anna, Křivská Simona, Leinertová Veronika, Mrkvicová Barbora, Munduchová Kateřina, Nováková Andrea, Peštálová Lucie, Procházková Lenka, Smrčková Klára, Suránová Sabina, Svobodová Tereza, Šťastná Nikola, Štolfová Žaneta, Tesařová Denisa, Tušerová Ivana, Uhrová Tereza, Valová Eliška, Vítů Sabina, Vokounová Gabriela, Vostalová Marie, Zoubková Dominika, Třída 1. B, třídní učitel Ing. Sedláková Marcela, počet celkem 30, z toho chlapců 10, dívek 20 Bilý Gabriel, Blažková Kristýna, Bodnárová Karin, Čermáková Šárka, Fortelná Petra, Gleixnerová Tereza, Holcová Sandra, Hronek Tomáš, Kalábová Lucie, Klimentová Natálie, Kohoutková Dominika, Krčálová Natálie, Kříž David, Leová Nguyen Vien Nhi, Mašek Otakar, Mátlová Denisa, Mičková Žaneta, Nováková Lucie, Pospíšilová Adéla, Potěšil Dominik, Průša Adam, Přibylová Anna, Rychnovský Jakub, Spěvák Robin, Straková Aneta, Váňová Iva, Vošmerová Denisa, Zdarsa Michal, Zejdová Eliška, Žižka Denis Třída 2. A, třídní učitel Mgr. Zatočilova Simona, počet celkem 14, z toho chlapců 4, dívek 10 Berková Lenka, Janouškovcová Eliška, Jelínková Lenka, Karakhanyan Stepan, Klobas Filip, Nováček Jiří, Pavlíčková Iveta, Pokorná Sára, Růžičková Veronika, Vejmelková Dominika, Vitešník Radek, Vondrová Veronika, Vyškovská Šárka, Záškodová Lucie Třída 2. B, třídní učitel Mgr. Bojanovský Tomáš, počet celkem 26, z toho chlapců 0, dívek 26 Bartošová Kristina, Cinková Ivana, Čermáková Zdeňka, Koldová Sabina, Lysá Pavlína, Měrtlová Jana, Meszová Apolena, Nováková Hana, Nováková Pavlína, Oulehlová Dana, Padrnosová Ivana, Pokorná Kristýna, Pokorná Nikola, Prachařová Dana, Pražáková Veronika, Reichelová Karolína, Roubalová Vendula, Sekničková Iveta, Sobotková Sabina, Sochorová Markéta, Spurná Veronika, Šedivá Zuzana, Šoukalová Jaroslava, Večeřová Tereza, Vítů Michaela, Zelenková Barbora Třída 2. C, třídní učitel Ing. Bouchnerová Dana, počet celkem 30, z toho chlapců 7, dívek 23 Bargl Ondřej, Boháčková Kateřina, Boučková Petra, Částková Kristina, Dvořák Daniel, Feldmanová Natálie, Hodková Tereza, Holánová Jitka, Holíková Hana, Chlup Tomáš, Chvojsíková Vendula, Jahodová Aneta, Jiroušková Radka, Kliment Michael, Kocmánková Michaela, Kotrbová Anna, Lašková Michaela, Ložinská Lucie, Lukschanderlová Petra, Marečková Ivana, Mifková Tereza, Novotná Lucie, Pádivá Šárka, Rudolf Martin, Sedmíková Tereza, Svoboda Jan, Šerý Marek, Štefančinová Tereza, Vencovská Martina, Vondrová Lenka Třída 3. A, třídní učitel PaedDr. Střechová Ivana, počet celkem 16, z toho chlapců 0, dívek 16 Apfelthalerová Anika, Bendová Jana, Blažková Michaela, Boudná Petra, Brožková Michaela, Coufalová Michaela, Dočekalová Tereza, Dvořáková Vendula, Eckertová Denisa, Havlíčková Radka, Hečsková Markéta, Hinková Gabriela, Pokorná Nikola, Smolíková Klára, Sušická Lenka, Šipošová Nikola 11

15 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Třída 3. B, třídní učitel Ing. Král Zbyněk, počet celkem 20, z toho chlapců 3, dívek 17 Hartmann František, Havlová Michala, Heilandová Ilona, Holíková Barbora, Holub Jakub, Hradecká Michaela, Chylíková Lucie, Jeřábková Elen, Jonášová Kristýna, Kronovetrová Tereza, Kuklová Hana, Loubová Lucie, Nedomová Veronika, Nováková Lenka, Parkanová Tereza, Paříková Marie, Pěkný Jan, Plottová Simona, Vártásová Nikola, Zemanová Marietta Třída 3. C, třídní učitel Ing. Sýkorová Bohumila, počet celkem 28, z toho chlapců 5, dívek 23 Filipenská Dagmar, Fišarová Radka, Formánková Aneta, Holíková Jana, Chmelařová Veronika, Jašová Denisa, Javůrková Iveta, Kalinová Tereza, Knorová Michaela, Kulhánková Alena, Mašková Zdeňka, Mezerová Tereza, Nováková Alena, Novotná Petra, Palánová Michaela, Pivoňka Jan, Smělíková Olga, Svobodová Michaela, Symonides Stanislav, Šimková Simona, Štanclová Andrea, Štelbacká Nikola, Tonarová Diana, Trojanová Nikola, Vaněk Tadeáš, Vozobule František Jakub, Vítů Ludmila, Zimola Jan Třída 4. A, třídní učitel Mgr. Rybáček Petr, počet celkem 25, z toho chlapců 5, dívek 20 Borovcová Andrea, Cahová Eva, Caklová Gabriela, Carda Marek, Harantová Pavla, Havlíčková Markéta, Holubová Tereza, Hotařová Lucie, Klimeš Martin, Kolaříková Jana, Kourek Andreas, Kratochvílová Adéla, Michelfeitová Lenka, Novotný Adam, Packová Sabina, Pernička Lukáš, Procházková Klára, Rousová Kristýna, Šebková Anna, Široká Dominika, Volfová Lenka, Vybíhalová Michaela, Zezulová Dagmar, Nováková Pavla, Pospíchalová Pavla Třída 4. B, třídní učitel PaedDr. Gurka Marian, počet celkem 22, z toho chlapců 5, dívek 17 Bílková Andrea, Cahová Iva, Doležalová Lenka, Fojtášek Jan, Franek Jan, Hortenská Monika, Jančurová Aneta, Kalná Iveta, Kořínková Nikol, Kubišová Michaela, Matějíčková Lucie, Minxová Kristýna, Novotný David, Pojmanová Lucie, Semerádová Eliška, Smejkalová Jana, Suránová Monika, Šrámková Gabriela, Šteflová Štěpánka, Večeřa Pavel, Vodičková Kamila, Zeman Vojtěch Třída 4. C, třídní učitel Ing. Langmajerová Hana, počet celkem 22, z toho chlapců 4, dívek 18 Dvořák Lukáš, Freyová Kateřina, Leškovová Nela, Jiráková Ivana, Jurková Kateřina, Kalců Andrea, Klausová Karolina, Křížová Denisa, Křížová Sabina, Machová Lenka, Marková Veronika, Masláková Lucie, Molnárová Michaela, Nováková Daniela, Pražský Roman, Petrosjan Marat, Rychnovská Monika, Rychnovská Nikola, Šatera Martin, Táborská Marie, Vytisková Nikola, Zelinková Lucie 12

16 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Přehled klasifikace tříd I. pololetí 2013/2014 Třída Počet žáků Průměrný prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./žák) 1. A 31 2, ,74 1. B 30 2, ,30 2. A 15 1, ,40 2. B 26 1, ,69 2. C 29 2, ,65 3. A 16 1, ,93 3. B 21 2, ,85 3. C 28 1, ,64 4. A 25 1, ,64 4. B 22 1, ,50 4. C 22 1, ,40 Celkem 265 1, ,07 II. pololetí 2013/2014 Třída Počet žáků Průměrný prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./žák) 1. A 31 2, ,80 1. B 30 2, ,03 2. A 14 1, ,21 2. B 26 1, ,03 2. C 30 2, ,60 3. A 16 1, ,81 3. B 20 2, ,05 3. C 28 1, ,64 4. A 25 1, ,32 4. B 22 1, ,95 4. C 22 1, ,50 Celkem 264 2, ,27 13

17 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Výsledky maturitních zkoušek Školní rok 2013/ Celkem po 1. a 2. termínu Třída Počet žáků Prům. prosp. Vyznamená ní Prospě li Neprospěli v 1. ter. Prospěli v 2. ter. Neprospěli po 2.ter. Nezúčastnili se IV. A 23 2, IV. B 21 2, IV. C 22 2, Celkem 66 2, Projekty a mezinárodní aktivity Společný projekt BHAK Zwettl a OA a JŠ Jihlava Partnerství příhraničních škol Sportovní den Už tradičně, v rámci přeshraniční spolupráce škol, se v Zwettlu uskutečnil 4. společný sportovní den obou škol. Studenti změřili své síly ve volejbalu (smíšené týmy), stolním tenisu a fotbalu. S celkovým skóre 2:1 zvítězila BHAK Zwettl a získal putovní pohár věnovaný rakouskou Sparkasse. Díky vysokému 14

18 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok nasazení sportovců obou stran byl tento turnaj vysoce ohodnocen řediteli partnerských škol, kteří si přislíbili podzimní odvetu (2014) v Jihlavě. Na základě předešlé domluvy školských managementů byly prohloubeny základy spolupráce formou tréninku studentů rakouské školy na celostátní klání ve psaní na klávesnici, jež každoročně organizuje naše OA. Pod vedením zkušeného týmu pedagogů OA a garanta soutěže p. Zaviačiče tak Rakušané dostali možnost nahlédnout do diametrálně odlišného systému výuky a principů soutěže Úspěchy v soutěžích Soutěže v grafických disciplínách Krajská soutěž v psaní na klávesnici, autorské korektuře a wordprocessingu Obchodní akademie Pelhřimov dne Korektura textu: 4. místo Michaela Svobodová (3. C) 5. místo Andrea Kalců (4. C) 6. místo Andrea Štanclová (3. C) Psaní na klávesnici: 4. místo Andrea Kalců (4. C) 8. místo Andrea Štanclová (3. C) 15. místo Michaela Svobodová (3. C) Mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dne místo Eliška Korbičková (1. A) kategorie A 1. místo Andrea Štanclová (3. C) kategorie B 2. místo Michaela Svobodová (3. C) kategorie B 15

19 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Talenti 1. ročníků Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dne Psaní na klávesnici: 7. místo Eliška Korbičková (1. A) 13. místo Sabina Suránová (1. A) Korektura textu: 5. místo Klára Smrčková (1. A) 7. místo Sabina Suránová (1. A) 10. místo Kateřina Munduchová (1. A) Psaní na klávesnici soutěž družstev: 5. místo OA a JŠ Jihlava Sportovní soutěže Atletika: družstvo dívek 2. místo 16

20 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Florbal: Okresní kolo SŠH chlapců 8. místo Okresní kolo SŠH dívek 1. místo Krajské kolo SŠH dívek 3. místo Basketbal: Okresní kolo SŠH dívek 3. místo Okresní kolo chlapců trojic 1. místo Okresní kolo dívek trojic 5. místo Stolní tenis: Okresní kolo chlapců 2. místo Okresní kolo dívek 3. místo Volejbal: Okresní kolo SŠH dívek 2. místo Mezinárodní turnaj dívek v Třebíči 1. místo Kuželky: družstvo dívek 3. místo Kristýna Jonášová (3. B) 1. místo Ekonomické soutěže Ekonomický tým JUNIOR 2014 Obchodní akademie Pelhřimov dne

21 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Družstvo ve složení Elen Jeřábková, Lucie Loubová a Lenka Nováková (všechny z 3. B) 3. místo Ekonomický tým II 2014 Obchodní akademie Praha, Heroldovy sady (celostátní finále soutěže) dne Družstvo ve složení Eliška Semerádová, Gabriela Šrámková a David Novotný (všichni ze 4. B) 9. místo Má dáti/dal Obchodní akademie Znojmo a Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo dne Martin Klimeš (4. A) 6. místo Soutěž z oblasti finanční gramotnosti FILUTA (Sberbank CZ a Kraj Vysočina) Jihlava dne Michaela Svobodová a Jan Zimola (oba z 3. C) 3. Místo Jazykové soutěže Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Dům dětí a mládeže Jihlava dne místo Nikola Trojanová (3. C) Vyhodnocení Minimálního preventivního programu V naší škole jsme i v loňském školním roce vytvořili vhodné prostředí pro normální zdravý vývoj našich žáků. Nabídli jsme mnoho aktivit a doplňkové programy - besedy, přednášky, exkurze, kurzy,které pomohli žákům lépe zvládat zátěže školního prostředí a motivovat je ke zdravému či normálnímu životnímu stylu. Z konkrétních akcí se uskutečnilo několik besed o sociálně patologických jevech, většinou ve spolupráci s kriminalistou panem Křoustkem, sportovně seznamovací kurz žáků prvního ročníku ve spolupráci s psycholožkami jihlavské pedagogicko-psychologické poradny, lyžařský kurz pro druhý ročník, projektové exkurze do zahraničí, návštěva Lidic a pohraničních pevností v severních Čechách, několikrát zájezd do divadla v Brně, sportovní a společenské setkání se žáky OA Zwettl, doslova desítky sportovních aktivit ve škole i mimo školu (například pravidelných školních odpoledních turnajů se zúčastnilo 85 žáků školy), charitativní akce, několik vystoupení pěveckého sboru, exkurze k soudnímu jednání, soutěže žáků v odborných předmětech atd. 18

22 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Samozřejmostí jsou u nás informace o SPJ předávané žákům v předmětech jako základy přírodních věd, základy společenských věd, právo, tělesná výchova apod. Na dobrých výsledcích naší školy v oblasti prevence SPJ mají zásluhu všichni pedagogové školy, kteří vycházejí žákům vstříc při výuce i mimo ni. Důležité pro školu je i vnitřní klima, které můžeme hodnotit jako velmi dobré, pro žáky příjemné a podnětné Přijímací řízení na OA pro školní rok 2014/2015 Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2008 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 15. března Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. Pokud žák studuje na základní škole více cizích jazyků, označí na přihlášce jazyk, který studuje jako první (hlavní). Uchazeči se ZPS přiloží k přihlášce potvrzení specializovaného pracoviště. Stanovení výsledku přijímacího řízení se uskuteční na základě výsledku přijímacích zkoušek a prospěchu v osmé a deváté třídě ZŠ. Maximální počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 je 90. Přijímací zkouška se uskuteční formou testu z všeobecných znalostí. Maximální počet bodů za test z všeobecných znalostí (21 otázek) je 84. Postup stanovení počtu bodů za prospěch na základní škole v obou pololetích osmé třídy a v prvním pololetí deváté třídy. Hodnotí se 9 předmětů: český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie (dále jen vybrané předměty). Předmět, který je na vysvědčení klasifikován stupněm výborný, se hodnotí 3 body, předmět hodnocený stupněm chvalitebný 1 bodem. Body za všechna 3 pololetí se sčítají. Uchazeč může tímto způsobem získat maximálně 81 bodů. K bodům za prospěch na ZŠ se přičítají body za výsledky v soutěžích a olympiádách ve vybraných předmětech. Tyto výsledky musí být ověřeny ředitelstvím ZŠ. Za 1. místo v krajském kole 6 bodů, 2. místo 5 bodů a 3. místo 4 body. Za 1. místo v okresním kole 3 body, 2. místo 2 body a 3. místo 1 bod. Za 1. místo v soutěži v psaní na klávesnici ZAV pořádané školou 3 body, 2. místo 2 body a 3. místo 1 bod. Kritéria pro přijetí. Uchazeči budou přijati dle pořadí stanoveného součtem získaných bodů za prospěch a přijímací zkoušku. Jestliže uchazeči získají stejný počet bodů, bude: Přednostně přijat uchazeč se ZPS. Rozhodovat bude větší počet bodů z přijímací zkoušky. Dalším kritériem postupné porovnávání získaných bodů v tomto stanoveném pořadí předmětů: matematika, český jazyk, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, fyzika, přírodopis, občanská výchova. Následujícího předmětu bude použito v případě rovnosti bodů u předmětu předcházejícího. 19

23 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Odvolání Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Zápisový lístek Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku tento úmysl, vzdává se tímto práva být přijat za žáka daná střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče Školská rada Školská rada má tři členy Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele pí Kamila pěkná zástupce zletilých žáků Mgr. Petr Rybáček zástupce pedagogů Na svých jednáních byla školská rada seznámena s výroční zprávou OA a JŠ Jihlava za školní rok 2012/2013, ke které neměla připomínky. Dále byly projednávány mezinárodní aktivity školy, zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení při Obchodní akademii v Jihlavě Složení správní rady OSOA zástupci jednotlivých tříd denního studia z řad rodičů zástupci učitelů (pedagogů) Členové rady 4. A Ing. Vybíhal Jiří Hotařová Miluše - hospodářka OSOA 4. B Šteflová Štěpánka 4. C Králová Simona 1. A Křivská Silvie 1. B Rychnovská Magda 2. A Karakhanyan Kristine 2. B Novák Jaroslav 2. C Vondrová Lenka 3. A Smolíková Helena 3. B Pěkná Kamila 3. C Symonides Stanislav Členové za OA: Ing. Přibylová Iva Mgr. Munduchová Eva 20

24 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 6.1. Denní studium 6.2. Státní zkoušky Kurz jednoletého pomaturitního studia nebyl otevřen. V podzimním i jarním termínu setrvával nízký zájem studentů i veřejnosti o státní základní jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka. Tento pokles byl zaznamenán již v minulých letech ve všech republikových regionech a zájem o jazykové zkoušky se obecně transformoval spíše do oblasti uplatnitelnějších mezinárodních certifikátů o znalosti jazyka podle SERRJ. Všeobecně stagnoval i celkový pokles zájmu veřejnosti o studium cizích jazyků, způsobený zřejmě ekonomickou recesí a jejím dopadem na zaměstnavatele, kteří přestali ve většině případů vyžadovat, a hlavně pak finančně podporovat jazykové studium svých zaměstnanců. V Jihlavě a okolí navíc dochází ke stálému zvyšování počtu konkurenčních soukromých subjektů nabízejících jazykové kurzy, jež mají širší možnosti a záběr City & Guilds Na základě akreditace školy k provádění mezinárodních zkoušek z anglického jazyka (listopad 2010 červen 2014) pod hlavičkou City & Guilds, London Institute, byla realizována dvě kola písemných a ústních zkoušek pro 57 přihlášených kandidátů. Zkoušek se zúčastnilo 17 studentů naší školy s úspěšností 100 %. Po vyhodnocení výsledků londýnskou centrálou obdrželi úspěšní absolventi zkoušek mezinárodní diplomy úrovně B1, B2 a C1 dle společného evropského referenčního rámce jazyků. Od se obchodní akademie stala satelitním centrem jazykové školy English Link Praha pro vykonávání mezinárodních zkoušek z anglického jazyka City & Guilds v Kraji Vysočina. Tabulka mezinárodních zkoušek C&G Počet přihlášených Zisk certifikátu Písemné Ústní Písemné Ústní Celkem z toho denní stud. celkem z toho denní stud. celkem z toho denní stud. celkem z toho denní stud. Podzimní období Jarní období Čeština pro cizince Pod hlavičkou jazykové školy proběhly každý kalendářní měsíc zkoušky cizinců z českého jazyka v úrovni A1 (SRRJ) za účelem získání trvalého pobytu v ČR. Zkoušek se zúčastnilo 9 národností (Arménie, Čína, Rusko, Mongolsko, Ukrajina, Vietnam, Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Bělorusko). Celkem přihlášeno 165 zisk osvědčení 112 neuspělo 53 21

25 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno Akce Místo 9 12/2013 Sedláková J. Konference FIF Praha Bouchnerová Konference FIF Praha Karafiát Gaudeamus Brno Rybáček exkurze Lidice Sýkorová Účetní a daňová konference Znojmo Sedláková M. Účetní a daňová konference Znojmo Sedláková J. Gaudeamus Brno Jehličková Gaudeamus Brno Jelínek Burza škol Velké Meziříčí Jelínek; Burza škol ZŠ Telč Sedláková M. Účetní a daňový seminář Praha Bouchnerová Účetní a daňový seminář Praha Jelínek Porada Maturita 2013 Havl. Brod, PE Jehličková Vlček Popelka Vídeň - exkurze Vídeň exkurze Vídeň - exkurze Bouchnerová Kurz instruktorů snowboardingu Kitzbühel Jelínek Kurz instruktorů Kitzbühel Bojanovský Kurz instruktorů Kitzbühel Gurka Kurz instruktorů Kitzbühel 1-6/2014 Langmajerová Mzdová konference Znojmo Sýkorová Mzdová konference Znojmo Sedláková J. Účetní soutěž MD D Znojmo Gurka Lyž. kurz Krkonoše Bojanovský Lyž. kurz Krkonoše Siglerová Lyž. kurz Krkonoše Vítová Krajské kolo soutěže v graf. př. Telč Fišer Seminář Microsoft Praha Sedláková J. Veletrh FIF Praha 22

26 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Langmajerová Veletrh FIF Praha Sedláková M. Veletrh FIF Praha Siglerová Veletrh FIF Praha Bouchnerová Veletrh FIF Praha Přibylová Soutěž PEK Třebíč Jelínek Asociace OA ČR Kladno Janouškovcová Volejbalový turnaj dívek Třebíč Rybáček Čeština pro cizince Praha Siglerová Čeština pro cizince Praha Přibylová Čeština pro cizince Praha Fišer Příprava projektů na SŠ a využívání ICT ve výuce pro SŠ Praha Zatočilová Čeština pro cizince Praha Jelínek Soutěž ET Junior Pelhřimov Vítová Exkurze Praha Langmajerová Soutěž ET Junior Pelhřimov Zatočilová Gurka Sýkorová Bojanovský Bouchnerová Siglerová Sedláková M. Výlet Výlet Výlet Výlet Výlet Výlet Výlet 8. Inspekční a kontrolní činnost Rok 2013 Dne proběhla kontrola České školní inspekce podle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Inspekční činnost byla zaměřena na ukončování vzdělávání maturitní zkouškou podle ustanovení 79 odst. 4 písm. d), 79 odst. 7, 80 odst. 5 písm. a) a c) zákona 561/204Sb. a 18 odst. 1, 2 a 4 a 35 odst. 1, 2, 4 a 5 vyhlášky č.177/2009 Sb. Výsledek kontroly viz inspekční zpráva č.j. ČŠIJ 736/13 ze dne Kontrola zkoušek z ANJ - City & Guilds, London Institute V souladu se Směrnicí ředitele školy k finanční kontrole ze dne vycházející z Pravidel kraje Vysočina schválených usnesením č. 327/12/2003/RK v platném znění, realizovala organizace systém finanční kontroly ve smyslu Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vlastní činnosti. Rok 2014 Neproběhla kontrola České školní inspekce. 23

27 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Základní údaje o hospodaření V roce 2013 byla poskytnuta provozní dotace v celkové částce ,77 Kč, z toho částku ,- Kč tvořil příspěvek na vlastní činnost, částku ,- Kč prostředky na odměňování francouzské lektorky a částka ,77 Kč představovala účelově poskytnuté prostředky. Z těchto účelově poskytnutých prostředků činila dotace na přímé NIV ,- Kč. Další účelové prostředky byly určeny na zabezpečení akce Talenti prvních ročníků ve výši Kč, na projekt Comenius ve výši ,77 Kč, na projekt ESF cizí jazyky 8.040,- Kč, Excelence SŠ 1.916,- Kč a prostředky v rámci projektu ESF EU peníze středním školám ve výši ,- Kč. Rozpočtované prostředky na platy a odměny za pracovní pohotovost činily ,- Kč. Skutečné náklady na platy a odměny byly ve výši ,- Kč. V roce 2013 vznikl kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši ,11 Kč. Byl navržen k převodu do peněžních fondů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši ,11 Kč do rezervního fondu a ve výši ,- Kč do fondu odměn. Fond odměn je vytvářen jako zdroj rezervních prostředků při možném překročení prostředků na platy v roce 2014, v souladu s 32 výše zmíněného zákona. Rozpočtované mzdové prostředky poskytnuté v rámci UZ byly v plné výši vyčerpány. Provozní prostředky poskytnuté na odměňování francouzské lektorky byly plně využity. Prostředky na běžný provoz byly plně vyčerpány a byly využity velmi uvážlivě a efektivně. Všechny další poskytnuté účelové prostředky byly v plné výši vyčerpány. Ke dni byla provedena řádná inventarizace. Bylo konstatováno, že fyzický stav majetku souhlasí s účetním stavem. V evidenci nejsou žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Organizace se řídí Metodickým návodem pro příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek č. RK v platném znění. 10. Projednání a schválení výroční zprávy Projednáno a schváleno na pedagogické radě Ing. Bohumír Jelínek zástupce ředitele školy Projednáno a schváleno školskou radou dne

28 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Motto: Učme se, jen soucit nestačí

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 1 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/ kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/ kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 1. kolo přijímacího

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,

ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, podle ustanovení 59 a ustanovení 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Náměstí Svobody 1. Jihlava. Autoevaluace. školy

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Náměstí Svobody 1. Jihlava. Autoevaluace. školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Náměstí Svobody 1 Jihlava Autoevaluace školy za školní roky 2007/2008-2009/2010 V Jihlavě 30.10. 2010... Ing. Bohumír Jelínek

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Učebnice ve školním roce 2009/2010

Učebnice ve školním roce 2009/2010 Učebnice ve školním roce 2009/200 Obor vzdělání : Obchodní akademie Třída : A.A Třídní učitel : Ing. Marie Koumarová POZN. ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ LIV Soukal J.: Přehled dějin literatury

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více