Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava byla zřízena na základě dodatku č. 13 Zřizovací listiny Střední školy obchodu a služeb Jihlava, IČO , projednaného na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne a schváleného usnesením č. 0404/05/2013/ZK.

3 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok

4 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Obsah 1. OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ČASOVÝ PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ STUDIJNÍ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM - POVINNÉ PŘEDMĚTY (63-41-M/02) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA - DÁLKOVÉ STUDIUM Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED TŘÍD PŘEHLED KLASIFIKACE TŘÍD VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OA PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘI OBCHODNÍ AKADEMII V JIHLAVĚ SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY OSOA JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY DENNÍ STUDIUM STÁTNÍ ZKOUŠKY CITY & GUILDS DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

5 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Základní údaje Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Adresa: nám. Svobody 1, Jihlava tel.: , http: Zřizovatel: Kraj Vysočina Sídlo: Žižkova 57, Jihlava Vedení školy: Ing. Jelínek Bohumír, ředitel školy Mgr. Vlček Pavel, statutární zástupce, zástupce ředitele pro JŠ a projektový manažer Předsedové komisí: - společenskovědní - Mgr. Rybáček - anglický jazyk - Mgr. Karafiát - německý jazyk - Mgr. Munduchová - přírodovědné - Ing. Král - odborné - Ing. Langmajerová - výpočetní techniky - p. Fišer - grafické - Ing. Přibylová - tělesné výchovy - PaedDr. Gurka Školská rada: Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Kamila Pěkná zástupce zletilých žáků Mgr. Petr Rybáček zástupce pedagogů Součástmi školy jsou obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělání v souladu s platnými předpisy. Veškeré činnosti je oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění k provozování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. 2

6 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Přehled pracovníků školy Učitelé: Příjmení Jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost pro SŠ Praxe na OA Ing. Jelínek Bohumír VŠ PEF, ZBE, EKO Ano 5 PaedDr. Popelka František VŠ - MAT, ZEM Ano 26 Mgr. Vlček Pavel VŠ - ANJ, RUJ, PSY Ano 13 Mgr. Bojanovský Tomáš VŠ - ANJ, TEV Ano 16 Ing. Bouchnerová Dana VŠ - ekon. př. Ano 27 p. Fišer Jaroslav SPŠ - VYT Ne 22 PaedDr. Gurka Marian VŠ - OBN, TEV Ano 21 Mgr. Machová Daniela VŠ - FRJ Ano 2 Mgr. Vrzáčková Jitka VŠ MAT, VYT Ano 1 Mgr. Janouškovcová Jindřiška VŠ - OBN, TEV Ano 8 Mgr. Jehličková Miluše VŠ - ČJL, NEJ Ano 21 Mgr. Karafiát Jiří VŠ - ČJL, ANJ Ano 30 Ing. Faltusová Michaela VŠ ANJ, EKO Ano 3 Ing. Král Zbyněk VŠ - elektro Ano 14 Ing. Langmajerová Hana VŠ - ekon. př. Ano 27 Mgr. Munduchová Eva VŠ - NEJ Ano 36 PaedDr. Nováková Hana VŠ - ČJL, RUJ Ano 27 Ing. Přibylová Iva VŠ - ekon. př., NEJ Ano 14 Mgr. Rybáček Petr VŠ - ČJL, DEJ Ano 10 Ing. Sedláková Jaroslava VŠ - ekon. př. Ano 8 Ing. Sedláková Marcela VŠ - ekon. př. Ano 25 Mgr. Siglerová Eva VŠ - RUJ, HUV, ANJ Ano 21 Ing. Vítová Jana VŠ - ekon. př. Ano 2 PaedDr. Střechová Ivana VŠ MAT,CHEM,VYT Ano 5 Ing. Sýkorová Bohumila VŠ - ekon. př. Ano 24 Mgr. Burešová Irena VŠ NEJ, RUJ, DEJ Ano 2 Provozní zaměstnanci: Hodová Jitka SEŠ 12 Ing. Nikodýmová Dana VŠE 12 Badalík Bohumír SPŠ 13 Komůrková Milada ZŠ 1 Jonášová Věra SOU 20 Gondeková Eva SOU 26 3

7 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Časový přehled hlavních akcí školního roku 2013/ hlavní prázdniny nástup učitelů a pedagogických pracovníků začátek škol. roku začátek vyučování dle rozvrhu a podzimní prázdniny vánoční prázdniny rozdání vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny konec školního roku hlavní prázdniny začátek školního roku Vybavení nejdůležitějších odborných učeben školy 6 učeben výpočetní techniky vybavených dataprojektorem 4 jazykové učebny vybavené sluchátkovým systémem a dataprojektorem 1 učebna přírodních věd s dataprojektorem 3 učebny s interaktivní tabulí 1 odborná učebna FIF 1 žákovská knihovna se studovnou a možností přístupu na Internet 4

8 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Studijní obor: Obchodní akademie (63-41-M/02) Formy studia: čtyřleté denní studium (11 tříd, 265 studentů) Hlavní cíle: všeobecně vzdělávací základ jazyková příprava (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština) profesní příprava a specializace prostřednictvím odborných a volitelných předmětů příprava na vysoké školy (rozšířená výuka matematiky a cizích jazyků) aktivní zapojení do mezinárodních projektů - Comenius společenské vystupování a rozvoj sportovních i kulturních aktivit studentů 5.1. Učební plány OA denní studium - povinné předměty (63-41-M/02) (od počínaje prvním ročníkem se vyučuje dle nového ŠVP obor M/02) Učební plány Kód a název oboru vzdělávání: Délka a forma studia: Datum platnosti: M/02 Obchodní akademie 4 roky - denní od počínaje prvním ročníkem 5

9 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16 Druhý cizí jazyk DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 2(2) 11 Základy společenských věd ZSV Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Základy biologie a ekologie ZBE Tělesná výchova TEV 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 Základní odborné Hospodářský zeměpis HOZ Písemná a elektronická komunikace PEK 3(3) 3(3) 1(1) 1(1) 8 Ekonomika EKO (1) 12 Informační technologie INT 2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 6 Právo PRA Účetnictví UCE - 3(1) 4(3) 4(3) 11 Statistika STA (2) 2 Odborné specializace Fiktivní firma FIF (2) 2 Ekonomická cvičení EKC - - 2(2) 2(2) 4 Volitelné Celkem Učební plány OA denní studium volitelné předměty Studenti si volí: ve 3. ročníku 4 hodiny z možností, ve 4. ročníku 5 hodin z možností Předmět Zkratka 3. roč. 4. roč. Konverzace německý jazyk KNJ 1 1 Konverzace anglický jazyk KAJ 1 1 Francouzský jazyk FRJ 0 2 Ruský jazyk RUJ 2 2 Španělský jazyk ŠPJ 2 0 Reálie anglicky mluvících zemí RAZ 0 1 Ekonomická cvičení EKC 2 2 6

10 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Konverzace ve FRJ KFRJ 0 1 Geografie cestovního ruchu GCR 1 1 Matematický seminář MAS 0 2 Psychologie PSY 1 0 Filozofie FIL 0 1 Celkem Učební plány OA - dálkové studium Předmět ročník Celkem Český jazyk a literatura l. cizí jazyk (ANJ, NEJ) cizí jazyk (ANJ, FRJ) Matematika Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zbožíznalství Ekonomické cvičení Jednodenní soustředění Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002, počínaje 1. ročníkem Z průběhu školního roku Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Porada k organizaci školního roku Zahájení školního roku Opravné praktické maturitní zkoušky Zahájení pravidelné výuky 7

11 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Třídní schůzky prvních ročníků Seznamovací sportovní kurz 1. ročníků na táboře Zálesí u obce Mladé Bříště (okr. Pelhřimov) Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Opravné ústní maturitní zkoušky; studenti 2. ročníků studijní volno Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Atletický pohár CORNI družstvo dívek naší školy 2. místo Prezentace možnosti studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně účast studentů 4. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Přednáška o drogové závislosti účast studentů 1. ročníků Partnerský sportovní den OA a JŠ Jihlava a BHAK Zwettl (Rakousko) účast vybraných studentů všech ročníků Exkurze do Památníku Lidice účast studentů třídy 2. A a 2. B Exkurze do Památníku Lidice účast studentů třídy 2. C Podzimní prázdniny Středoškolské hry chlapců ve stolním tenisu naše škola 2. místo Středoškolské hry dívek ve stolním tenisu naše škola 3. místo Prezentace možnosti studia na Mendelově univerzitě v Brně účast studentů 4. ročníků Veletrh Gaudeamus v Brně účast studentů 4. ročníků Středoškolské hry dívek ve volejbalu naše škola 2. místo Kuželka cup 2013 naše škola 3. místo Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na OA a JŠ Jihlava Kuželka cup 2013 studentka Kristýna Jonášová (3. B) 1. místo Středoškolské hry dívek v basketbalu trojic naše škola 5. místo Středoškolské hry chlapců v basketbalu trojic naše škola 1. místo První pomoc do škol ukázka práce zdravotní záchranné služby účast studentů 2. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolské hry dívek ve florbalu naše škola 1. místo, postup do krajského kola Čtvrtletní klasifikační porada Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Středoškolské hry chlapců ve florbalu naše škola 8. místo Středoškolské hry dívek v basketbalu naše škola 3. místo Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Zájezd na představení do Městského divadla v Brně (muzikál Sugar!) Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Divadelní představení Romeo a Julie (v anglickém jazyce) účast studentů tříd 1. A, 2. C, 3. A a 3. C 8

12 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Exkurze do Vídně účast vybraných studentů všech ročníků Vánoční vystoupení pěveckého sboru OA a JŠ Jihlava v tělocvičně školy Zimní prázdniny Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Prezentace možnosti studia na Mendelově univerzitě v Brně účast studentů 4. ročníků Prezentace možnosti studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích účast studentů 4. ročníků Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací Uzavření klasifikace za 1. pololetí Týdenní lyžařský kurz účast studentů 2. ročníků Pololetní klasifikační porada Beseda s dr. Radimem Uzlem v DKO Jihlava účast studentů 1. ročníků Soutěž v účetnictví Má dáti dal na OA a SVŠE ve Znojmě student Martin Klimeš (4. A) obsadil v celorepublikové konkurenci skvělé 6. místo Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Pololetní prázdniny Školení BOZP pedagogičtí pracovníci i THP Exkurze do České spořitelny účast studentek třídy 3. A Okresní kolo konverzační soutěže v ANJ v DDM Jihlava Zájezd na představení do Městského divadla v Brně (hra Donaha!) Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Festival Ekofilm v kině Dukla účast studentů 1. ročníků Přednáška o finanční gramotnosti účast studentů třídy 3. B Jarní prázdniny Veletrh fiktivních firem v Praze účast vybraných studentů 4. ročníků Krajská soutěž v psaní na klávesnici a autorské korektuře na OA Pelhřimov Ekonomická soutěž Ekonomický tým II (celostátní finále soutěže na OA Heroldovy sady Praha) družstvo studentů ve složení Eliška Semerádová, Gabriela Šrámková a David Novotný (všichni 4. B) 9. místo Přednáška Moderní nástroje kyberprostoru účast studentů 1. ročníků Beseda s Městskou policií Jihlava účast studentů 2. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici na OA a JŠ Dr. Albína Bráfa v Třebíči Mezinárodní soutěž ve volejbalu na OA a JŠ Dr. Albína Bráfa v Třebíči naše škola 1. místo Beseda S Tebou o Tobě účast studentek z 1. ročníků Středoškolské hry dívek ve florbalu krajské kolo naše škola 3. místo Beseda s Městskou policií Jihlava účast studentů 1. ročníků Poznávací zájezd do Londýna účast vybraných studentů ročníků Divadelní představení v anglickém jazyce (DIOD Jihlava) účast studentů tříd 1. A, 2. C, 3. B, 3. C Klasifikační porada k 3. čtvrtletí 9

13 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Třídní rodičovské schůzky a poslední zasedání výboru OSOA Dějepisná exkurze do koncentračního tábora Auschwitz Birkenau v Osvětimi (Polsko) Exkurze u Okresního soudu v Jihlavě účast studentů třídy 3. B Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Velikonoční prázdniny Přijímací zkoušky, studenti 1. ročníků studijní volno Exkurze u Okresního soudu v Jihlavě účast studentů třídy 3. B Praktická odborná maturitní zkouška, studenti 3. ročníků studijní volno Exkurze do muzea a továrny Škoda Auto Mladá Boleslav účast studentů tříd 2. A a 2. C Uzavření klasifikace za 2. pololetí 4. ročník Exkurze do muzea a továrny Škoda Auto Mladá Boleslav účast studentů tříd 1. A, 1. B a 2. B Klasifikační porada maturitních 4. ročníků Exkurze do České národní banky v Praze účast studentů tříd 3. B a 3. C Rozdání výročního vysvědčení 4. ročník Exkurze u Okresního soudu v Jihlavě účast studentů třídy 3. A Písemné maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický, německý, resp. matematika) Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Souvislá odborná praxe 3. ročníků Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třídy 4. A a 4. B Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický, resp. německý jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třída 4. C Soutěž Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pořádaná na OA a JŠ Jihlava Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům školy na Magistrátu města Jihlavy Veřejná prezentace výsledků odborné praxe studenti 3. ročníků Soutěž Ekonomický tým Junior na OA v Pelhřimově účast dvou tříčlenných družstev studentů 3. ročníků; družstvo ve složení Elen Jeřábková, Lucie Loubová a Lenka Nováková (všechny z 3. B) 3. místo Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Exkurze u Okresního soudu v Jihlavě účast studentů třídy 3. C Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Soutěž ve finanční gramotnosti Filuta Michaela Svobodová a Jan Zimola (oba z 3. C) 3. místo Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Schůzka s rodiči studentů budoucích 1. ročníků Uzavření klasifikace za 2. pololetí ročníky Vlastivědné exkurze a výlety každá třída dle rozhodnutí třídního učitele (např. ZOO Jihlava, Třeboň a Schwarzenberská hrobka v Domaníně, DT Kalich, Praha, splouvání Vltavy, apod.) 10

14 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Závěrečná klasifikační porada Den ochrany člověka při mimořádných situacích (film s tematikou první pomoci, aplikace zdravovědy v praxi, apod.) Úklid tříd a šaten Rozdání výročních vysvědčení Závěrečná porada, zhodnocení školního roku 5.5. Přehled tříd Třída 1. A, třídní učitel Mgr. Siglerová Eva, počet celkem 31, z toho chlapců 0, dívek 31 Blažková Saša, Brabencová Anna, Dohnalová Simona, Doležálková Markéta, Doskočilová Sabina, Flaxová Petra, Gregorová Ivona, Hrbolková Petra, Hvězdová Pavlína, Korbičková Eliška, Korešová Anna, Křivská Simona, Leinertová Veronika, Mrkvicová Barbora, Munduchová Kateřina, Nováková Andrea, Peštálová Lucie, Procházková Lenka, Smrčková Klára, Suránová Sabina, Svobodová Tereza, Šťastná Nikola, Štolfová Žaneta, Tesařová Denisa, Tušerová Ivana, Uhrová Tereza, Valová Eliška, Vítů Sabina, Vokounová Gabriela, Vostalová Marie, Zoubková Dominika, Třída 1. B, třídní učitel Ing. Sedláková Marcela, počet celkem 30, z toho chlapců 10, dívek 20 Bilý Gabriel, Blažková Kristýna, Bodnárová Karin, Čermáková Šárka, Fortelná Petra, Gleixnerová Tereza, Holcová Sandra, Hronek Tomáš, Kalábová Lucie, Klimentová Natálie, Kohoutková Dominika, Krčálová Natálie, Kříž David, Leová Nguyen Vien Nhi, Mašek Otakar, Mátlová Denisa, Mičková Žaneta, Nováková Lucie, Pospíšilová Adéla, Potěšil Dominik, Průša Adam, Přibylová Anna, Rychnovský Jakub, Spěvák Robin, Straková Aneta, Váňová Iva, Vošmerová Denisa, Zdarsa Michal, Zejdová Eliška, Žižka Denis Třída 2. A, třídní učitel Mgr. Zatočilova Simona, počet celkem 14, z toho chlapců 4, dívek 10 Berková Lenka, Janouškovcová Eliška, Jelínková Lenka, Karakhanyan Stepan, Klobas Filip, Nováček Jiří, Pavlíčková Iveta, Pokorná Sára, Růžičková Veronika, Vejmelková Dominika, Vitešník Radek, Vondrová Veronika, Vyškovská Šárka, Záškodová Lucie Třída 2. B, třídní učitel Mgr. Bojanovský Tomáš, počet celkem 26, z toho chlapců 0, dívek 26 Bartošová Kristina, Cinková Ivana, Čermáková Zdeňka, Koldová Sabina, Lysá Pavlína, Měrtlová Jana, Meszová Apolena, Nováková Hana, Nováková Pavlína, Oulehlová Dana, Padrnosová Ivana, Pokorná Kristýna, Pokorná Nikola, Prachařová Dana, Pražáková Veronika, Reichelová Karolína, Roubalová Vendula, Sekničková Iveta, Sobotková Sabina, Sochorová Markéta, Spurná Veronika, Šedivá Zuzana, Šoukalová Jaroslava, Večeřová Tereza, Vítů Michaela, Zelenková Barbora Třída 2. C, třídní učitel Ing. Bouchnerová Dana, počet celkem 30, z toho chlapců 7, dívek 23 Bargl Ondřej, Boháčková Kateřina, Boučková Petra, Částková Kristina, Dvořák Daniel, Feldmanová Natálie, Hodková Tereza, Holánová Jitka, Holíková Hana, Chlup Tomáš, Chvojsíková Vendula, Jahodová Aneta, Jiroušková Radka, Kliment Michael, Kocmánková Michaela, Kotrbová Anna, Lašková Michaela, Ložinská Lucie, Lukschanderlová Petra, Marečková Ivana, Mifková Tereza, Novotná Lucie, Pádivá Šárka, Rudolf Martin, Sedmíková Tereza, Svoboda Jan, Šerý Marek, Štefančinová Tereza, Vencovská Martina, Vondrová Lenka Třída 3. A, třídní učitel PaedDr. Střechová Ivana, počet celkem 16, z toho chlapců 0, dívek 16 Apfelthalerová Anika, Bendová Jana, Blažková Michaela, Boudná Petra, Brožková Michaela, Coufalová Michaela, Dočekalová Tereza, Dvořáková Vendula, Eckertová Denisa, Havlíčková Radka, Hečsková Markéta, Hinková Gabriela, Pokorná Nikola, Smolíková Klára, Sušická Lenka, Šipošová Nikola 11

15 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Třída 3. B, třídní učitel Ing. Král Zbyněk, počet celkem 20, z toho chlapců 3, dívek 17 Hartmann František, Havlová Michala, Heilandová Ilona, Holíková Barbora, Holub Jakub, Hradecká Michaela, Chylíková Lucie, Jeřábková Elen, Jonášová Kristýna, Kronovetrová Tereza, Kuklová Hana, Loubová Lucie, Nedomová Veronika, Nováková Lenka, Parkanová Tereza, Paříková Marie, Pěkný Jan, Plottová Simona, Vártásová Nikola, Zemanová Marietta Třída 3. C, třídní učitel Ing. Sýkorová Bohumila, počet celkem 28, z toho chlapců 5, dívek 23 Filipenská Dagmar, Fišarová Radka, Formánková Aneta, Holíková Jana, Chmelařová Veronika, Jašová Denisa, Javůrková Iveta, Kalinová Tereza, Knorová Michaela, Kulhánková Alena, Mašková Zdeňka, Mezerová Tereza, Nováková Alena, Novotná Petra, Palánová Michaela, Pivoňka Jan, Smělíková Olga, Svobodová Michaela, Symonides Stanislav, Šimková Simona, Štanclová Andrea, Štelbacká Nikola, Tonarová Diana, Trojanová Nikola, Vaněk Tadeáš, Vozobule František Jakub, Vítů Ludmila, Zimola Jan Třída 4. A, třídní učitel Mgr. Rybáček Petr, počet celkem 25, z toho chlapců 5, dívek 20 Borovcová Andrea, Cahová Eva, Caklová Gabriela, Carda Marek, Harantová Pavla, Havlíčková Markéta, Holubová Tereza, Hotařová Lucie, Klimeš Martin, Kolaříková Jana, Kourek Andreas, Kratochvílová Adéla, Michelfeitová Lenka, Novotný Adam, Packová Sabina, Pernička Lukáš, Procházková Klára, Rousová Kristýna, Šebková Anna, Široká Dominika, Volfová Lenka, Vybíhalová Michaela, Zezulová Dagmar, Nováková Pavla, Pospíchalová Pavla Třída 4. B, třídní učitel PaedDr. Gurka Marian, počet celkem 22, z toho chlapců 5, dívek 17 Bílková Andrea, Cahová Iva, Doležalová Lenka, Fojtášek Jan, Franek Jan, Hortenská Monika, Jančurová Aneta, Kalná Iveta, Kořínková Nikol, Kubišová Michaela, Matějíčková Lucie, Minxová Kristýna, Novotný David, Pojmanová Lucie, Semerádová Eliška, Smejkalová Jana, Suránová Monika, Šrámková Gabriela, Šteflová Štěpánka, Večeřa Pavel, Vodičková Kamila, Zeman Vojtěch Třída 4. C, třídní učitel Ing. Langmajerová Hana, počet celkem 22, z toho chlapců 4, dívek 18 Dvořák Lukáš, Freyová Kateřina, Leškovová Nela, Jiráková Ivana, Jurková Kateřina, Kalců Andrea, Klausová Karolina, Křížová Denisa, Křížová Sabina, Machová Lenka, Marková Veronika, Masláková Lucie, Molnárová Michaela, Nováková Daniela, Pražský Roman, Petrosjan Marat, Rychnovská Monika, Rychnovská Nikola, Šatera Martin, Táborská Marie, Vytisková Nikola, Zelinková Lucie 12

16 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Přehled klasifikace tříd I. pololetí 2013/2014 Třída Počet žáků Průměrný prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./žák) 1. A 31 2, ,74 1. B 30 2, ,30 2. A 15 1, ,40 2. B 26 1, ,69 2. C 29 2, ,65 3. A 16 1, ,93 3. B 21 2, ,85 3. C 28 1, ,64 4. A 25 1, ,64 4. B 22 1, ,50 4. C 22 1, ,40 Celkem 265 1, ,07 II. pololetí 2013/2014 Třída Počet žáků Průměrný prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./žák) 1. A 31 2, ,80 1. B 30 2, ,03 2. A 14 1, ,21 2. B 26 1, ,03 2. C 30 2, ,60 3. A 16 1, ,81 3. B 20 2, ,05 3. C 28 1, ,64 4. A 25 1, ,32 4. B 22 1, ,95 4. C 22 1, ,50 Celkem 264 2, ,27 13

17 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Výsledky maturitních zkoušek Školní rok 2013/ Celkem po 1. a 2. termínu Třída Počet žáků Prům. prosp. Vyznamená ní Prospě li Neprospěli v 1. ter. Prospěli v 2. ter. Neprospěli po 2.ter. Nezúčastnili se IV. A 23 2, IV. B 21 2, IV. C 22 2, Celkem 66 2, Projekty a mezinárodní aktivity Společný projekt BHAK Zwettl a OA a JŠ Jihlava Partnerství příhraničních škol Sportovní den Už tradičně, v rámci přeshraniční spolupráce škol, se v Zwettlu uskutečnil 4. společný sportovní den obou škol. Studenti změřili své síly ve volejbalu (smíšené týmy), stolním tenisu a fotbalu. S celkovým skóre 2:1 zvítězila BHAK Zwettl a získal putovní pohár věnovaný rakouskou Sparkasse. Díky vysokému 14

18 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok nasazení sportovců obou stran byl tento turnaj vysoce ohodnocen řediteli partnerských škol, kteří si přislíbili podzimní odvetu (2014) v Jihlavě. Na základě předešlé domluvy školských managementů byly prohloubeny základy spolupráce formou tréninku studentů rakouské školy na celostátní klání ve psaní na klávesnici, jež každoročně organizuje naše OA. Pod vedením zkušeného týmu pedagogů OA a garanta soutěže p. Zaviačiče tak Rakušané dostali možnost nahlédnout do diametrálně odlišného systému výuky a principů soutěže Úspěchy v soutěžích Soutěže v grafických disciplínách Krajská soutěž v psaní na klávesnici, autorské korektuře a wordprocessingu Obchodní akademie Pelhřimov dne Korektura textu: 4. místo Michaela Svobodová (3. C) 5. místo Andrea Kalců (4. C) 6. místo Andrea Štanclová (3. C) Psaní na klávesnici: 4. místo Andrea Kalců (4. C) 8. místo Andrea Štanclová (3. C) 15. místo Michaela Svobodová (3. C) Mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dne místo Eliška Korbičková (1. A) kategorie A 1. místo Andrea Štanclová (3. C) kategorie B 2. místo Michaela Svobodová (3. C) kategorie B 15

19 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Talenti 1. ročníků Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dne Psaní na klávesnici: 7. místo Eliška Korbičková (1. A) 13. místo Sabina Suránová (1. A) Korektura textu: 5. místo Klára Smrčková (1. A) 7. místo Sabina Suránová (1. A) 10. místo Kateřina Munduchová (1. A) Psaní na klávesnici soutěž družstev: 5. místo OA a JŠ Jihlava Sportovní soutěže Atletika: družstvo dívek 2. místo 16

20 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Florbal: Okresní kolo SŠH chlapců 8. místo Okresní kolo SŠH dívek 1. místo Krajské kolo SŠH dívek 3. místo Basketbal: Okresní kolo SŠH dívek 3. místo Okresní kolo chlapců trojic 1. místo Okresní kolo dívek trojic 5. místo Stolní tenis: Okresní kolo chlapců 2. místo Okresní kolo dívek 3. místo Volejbal: Okresní kolo SŠH dívek 2. místo Mezinárodní turnaj dívek v Třebíči 1. místo Kuželky: družstvo dívek 3. místo Kristýna Jonášová (3. B) 1. místo Ekonomické soutěže Ekonomický tým JUNIOR 2014 Obchodní akademie Pelhřimov dne

21 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Družstvo ve složení Elen Jeřábková, Lucie Loubová a Lenka Nováková (všechny z 3. B) 3. místo Ekonomický tým II 2014 Obchodní akademie Praha, Heroldovy sady (celostátní finále soutěže) dne Družstvo ve složení Eliška Semerádová, Gabriela Šrámková a David Novotný (všichni ze 4. B) 9. místo Má dáti/dal Obchodní akademie Znojmo a Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo dne Martin Klimeš (4. A) 6. místo Soutěž z oblasti finanční gramotnosti FILUTA (Sberbank CZ a Kraj Vysočina) Jihlava dne Michaela Svobodová a Jan Zimola (oba z 3. C) 3. Místo Jazykové soutěže Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Dům dětí a mládeže Jihlava dne místo Nikola Trojanová (3. C) Vyhodnocení Minimálního preventivního programu V naší škole jsme i v loňském školním roce vytvořili vhodné prostředí pro normální zdravý vývoj našich žáků. Nabídli jsme mnoho aktivit a doplňkové programy - besedy, přednášky, exkurze, kurzy,které pomohli žákům lépe zvládat zátěže školního prostředí a motivovat je ke zdravému či normálnímu životnímu stylu. Z konkrétních akcí se uskutečnilo několik besed o sociálně patologických jevech, většinou ve spolupráci s kriminalistou panem Křoustkem, sportovně seznamovací kurz žáků prvního ročníku ve spolupráci s psycholožkami jihlavské pedagogicko-psychologické poradny, lyžařský kurz pro druhý ročník, projektové exkurze do zahraničí, návštěva Lidic a pohraničních pevností v severních Čechách, několikrát zájezd do divadla v Brně, sportovní a společenské setkání se žáky OA Zwettl, doslova desítky sportovních aktivit ve škole i mimo školu (například pravidelných školních odpoledních turnajů se zúčastnilo 85 žáků školy), charitativní akce, několik vystoupení pěveckého sboru, exkurze k soudnímu jednání, soutěže žáků v odborných předmětech atd. 18

22 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Samozřejmostí jsou u nás informace o SPJ předávané žákům v předmětech jako základy přírodních věd, základy společenských věd, právo, tělesná výchova apod. Na dobrých výsledcích naší školy v oblasti prevence SPJ mají zásluhu všichni pedagogové školy, kteří vycházejí žákům vstříc při výuce i mimo ni. Důležité pro školu je i vnitřní klima, které můžeme hodnotit jako velmi dobré, pro žáky příjemné a podnětné Přijímací řízení na OA pro školní rok 2014/2015 Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2008 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 15. března Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. Pokud žák studuje na základní škole více cizích jazyků, označí na přihlášce jazyk, který studuje jako první (hlavní). Uchazeči se ZPS přiloží k přihlášce potvrzení specializovaného pracoviště. Stanovení výsledku přijímacího řízení se uskuteční na základě výsledku přijímacích zkoušek a prospěchu v osmé a deváté třídě ZŠ. Maximální počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 je 90. Přijímací zkouška se uskuteční formou testu z všeobecných znalostí. Maximální počet bodů za test z všeobecných znalostí (21 otázek) je 84. Postup stanovení počtu bodů za prospěch na základní škole v obou pololetích osmé třídy a v prvním pololetí deváté třídy. Hodnotí se 9 předmětů: český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie (dále jen vybrané předměty). Předmět, který je na vysvědčení klasifikován stupněm výborný, se hodnotí 3 body, předmět hodnocený stupněm chvalitebný 1 bodem. Body za všechna 3 pololetí se sčítají. Uchazeč může tímto způsobem získat maximálně 81 bodů. K bodům za prospěch na ZŠ se přičítají body za výsledky v soutěžích a olympiádách ve vybraných předmětech. Tyto výsledky musí být ověřeny ředitelstvím ZŠ. Za 1. místo v krajském kole 6 bodů, 2. místo 5 bodů a 3. místo 4 body. Za 1. místo v okresním kole 3 body, 2. místo 2 body a 3. místo 1 bod. Za 1. místo v soutěži v psaní na klávesnici ZAV pořádané školou 3 body, 2. místo 2 body a 3. místo 1 bod. Kritéria pro přijetí. Uchazeči budou přijati dle pořadí stanoveného součtem získaných bodů za prospěch a přijímací zkoušku. Jestliže uchazeči získají stejný počet bodů, bude: Přednostně přijat uchazeč se ZPS. Rozhodovat bude větší počet bodů z přijímací zkoušky. Dalším kritériem postupné porovnávání získaných bodů v tomto stanoveném pořadí předmětů: matematika, český jazyk, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, fyzika, přírodopis, občanská výchova. Následujícího předmětu bude použito v případě rovnosti bodů u předmětu předcházejícího. 19

23 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Odvolání Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Zápisový lístek Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku tento úmysl, vzdává se tímto práva být přijat za žáka daná střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče Školská rada Školská rada má tři členy Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele pí Kamila pěkná zástupce zletilých žáků Mgr. Petr Rybáček zástupce pedagogů Na svých jednáních byla školská rada seznámena s výroční zprávou OA a JŠ Jihlava za školní rok 2012/2013, ke které neměla připomínky. Dále byly projednávány mezinárodní aktivity školy, zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení při Obchodní akademii v Jihlavě Složení správní rady OSOA zástupci jednotlivých tříd denního studia z řad rodičů zástupci učitelů (pedagogů) Členové rady 4. A Ing. Vybíhal Jiří Hotařová Miluše - hospodářka OSOA 4. B Šteflová Štěpánka 4. C Králová Simona 1. A Křivská Silvie 1. B Rychnovská Magda 2. A Karakhanyan Kristine 2. B Novák Jaroslav 2. C Vondrová Lenka 3. A Smolíková Helena 3. B Pěkná Kamila 3. C Symonides Stanislav Členové za OA: Ing. Přibylová Iva Mgr. Munduchová Eva 20

24 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 6.1. Denní studium 6.2. Státní zkoušky Kurz jednoletého pomaturitního studia nebyl otevřen. V podzimním i jarním termínu setrvával nízký zájem studentů i veřejnosti o státní základní jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka. Tento pokles byl zaznamenán již v minulých letech ve všech republikových regionech a zájem o jazykové zkoušky se obecně transformoval spíše do oblasti uplatnitelnějších mezinárodních certifikátů o znalosti jazyka podle SERRJ. Všeobecně stagnoval i celkový pokles zájmu veřejnosti o studium cizích jazyků, způsobený zřejmě ekonomickou recesí a jejím dopadem na zaměstnavatele, kteří přestali ve většině případů vyžadovat, a hlavně pak finančně podporovat jazykové studium svých zaměstnanců. V Jihlavě a okolí navíc dochází ke stálému zvyšování počtu konkurenčních soukromých subjektů nabízejících jazykové kurzy, jež mají širší možnosti a záběr City & Guilds Na základě akreditace školy k provádění mezinárodních zkoušek z anglického jazyka (listopad 2010 červen 2014) pod hlavičkou City & Guilds, London Institute, byla realizována dvě kola písemných a ústních zkoušek pro 57 přihlášených kandidátů. Zkoušek se zúčastnilo 17 studentů naší školy s úspěšností 100 %. Po vyhodnocení výsledků londýnskou centrálou obdrželi úspěšní absolventi zkoušek mezinárodní diplomy úrovně B1, B2 a C1 dle společného evropského referenčního rámce jazyků. Od se obchodní akademie stala satelitním centrem jazykové školy English Link Praha pro vykonávání mezinárodních zkoušek z anglického jazyka City & Guilds v Kraji Vysočina. Tabulka mezinárodních zkoušek C&G Počet přihlášených Zisk certifikátu Písemné Ústní Písemné Ústní Celkem z toho denní stud. celkem z toho denní stud. celkem z toho denní stud. celkem z toho denní stud. Podzimní období Jarní období Čeština pro cizince Pod hlavičkou jazykové školy proběhly každý kalendářní měsíc zkoušky cizinců z českého jazyka v úrovni A1 (SRRJ) za účelem získání trvalého pobytu v ČR. Zkoušek se zúčastnilo 9 národností (Arménie, Čína, Rusko, Mongolsko, Ukrajina, Vietnam, Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Bělorusko). Celkem přihlášeno 165 zisk osvědčení 112 neuspělo 53 21

25 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno Akce Místo 9 12/2013 Sedláková J. Konference FIF Praha Bouchnerová Konference FIF Praha Karafiát Gaudeamus Brno Rybáček exkurze Lidice Sýkorová Účetní a daňová konference Znojmo Sedláková M. Účetní a daňová konference Znojmo Sedláková J. Gaudeamus Brno Jehličková Gaudeamus Brno Jelínek Burza škol Velké Meziříčí Jelínek; Burza škol ZŠ Telč Sedláková M. Účetní a daňový seminář Praha Bouchnerová Účetní a daňový seminář Praha Jelínek Porada Maturita 2013 Havl. Brod, PE Jehličková Vlček Popelka Vídeň - exkurze Vídeň exkurze Vídeň - exkurze Bouchnerová Kurz instruktorů snowboardingu Kitzbühel Jelínek Kurz instruktorů Kitzbühel Bojanovský Kurz instruktorů Kitzbühel Gurka Kurz instruktorů Kitzbühel 1-6/2014 Langmajerová Mzdová konference Znojmo Sýkorová Mzdová konference Znojmo Sedláková J. Účetní soutěž MD D Znojmo Gurka Lyž. kurz Krkonoše Bojanovský Lyž. kurz Krkonoše Siglerová Lyž. kurz Krkonoše Vítová Krajské kolo soutěže v graf. př. Telč Fišer Seminář Microsoft Praha Sedláková J. Veletrh FIF Praha 22

26 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Langmajerová Veletrh FIF Praha Sedláková M. Veletrh FIF Praha Siglerová Veletrh FIF Praha Bouchnerová Veletrh FIF Praha Přibylová Soutěž PEK Třebíč Jelínek Asociace OA ČR Kladno Janouškovcová Volejbalový turnaj dívek Třebíč Rybáček Čeština pro cizince Praha Siglerová Čeština pro cizince Praha Přibylová Čeština pro cizince Praha Fišer Příprava projektů na SŠ a využívání ICT ve výuce pro SŠ Praha Zatočilová Čeština pro cizince Praha Jelínek Soutěž ET Junior Pelhřimov Vítová Exkurze Praha Langmajerová Soutěž ET Junior Pelhřimov Zatočilová Gurka Sýkorová Bojanovský Bouchnerová Siglerová Sedláková M. Výlet Výlet Výlet Výlet Výlet Výlet Výlet 8. Inspekční a kontrolní činnost Rok 2013 Dne proběhla kontrola České školní inspekce podle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Inspekční činnost byla zaměřena na ukončování vzdělávání maturitní zkouškou podle ustanovení 79 odst. 4 písm. d), 79 odst. 7, 80 odst. 5 písm. a) a c) zákona 561/204Sb. a 18 odst. 1, 2 a 4 a 35 odst. 1, 2, 4 a 5 vyhlášky č.177/2009 Sb. Výsledek kontroly viz inspekční zpráva č.j. ČŠIJ 736/13 ze dne Kontrola zkoušek z ANJ - City & Guilds, London Institute V souladu se Směrnicí ředitele školy k finanční kontrole ze dne vycházející z Pravidel kraje Vysočina schválených usnesením č. 327/12/2003/RK v platném znění, realizovala organizace systém finanční kontroly ve smyslu Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vlastní činnosti. Rok 2014 Neproběhla kontrola České školní inspekce. 23

27 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva za rok Základní údaje o hospodaření V roce 2013 byla poskytnuta provozní dotace v celkové částce ,77 Kč, z toho částku ,- Kč tvořil příspěvek na vlastní činnost, částku ,- Kč prostředky na odměňování francouzské lektorky a částka ,77 Kč představovala účelově poskytnuté prostředky. Z těchto účelově poskytnutých prostředků činila dotace na přímé NIV ,- Kč. Další účelové prostředky byly určeny na zabezpečení akce Talenti prvních ročníků ve výši Kč, na projekt Comenius ve výši ,77 Kč, na projekt ESF cizí jazyky 8.040,- Kč, Excelence SŠ 1.916,- Kč a prostředky v rámci projektu ESF EU peníze středním školám ve výši ,- Kč. Rozpočtované prostředky na platy a odměny za pracovní pohotovost činily ,- Kč. Skutečné náklady na platy a odměny byly ve výši ,- Kč. V roce 2013 vznikl kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši ,11 Kč. Byl navržen k převodu do peněžních fondů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši ,11 Kč do rezervního fondu a ve výši ,- Kč do fondu odměn. Fond odměn je vytvářen jako zdroj rezervních prostředků při možném překročení prostředků na platy v roce 2014, v souladu s 32 výše zmíněného zákona. Rozpočtované mzdové prostředky poskytnuté v rámci UZ byly v plné výši vyčerpány. Provozní prostředky poskytnuté na odměňování francouzské lektorky byly plně využity. Prostředky na běžný provoz byly plně vyčerpány a byly využity velmi uvážlivě a efektivně. Všechny další poskytnuté účelové prostředky byly v plné výši vyčerpány. Ke dni byla provedena řádná inventarizace. Bylo konstatováno, že fyzický stav majetku souhlasí s účetním stavem. V evidenci nejsou žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Organizace se řídí Metodickým návodem pro příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek č. RK v platném znění. 10. Projednání a schválení výroční zprávy Projednáno a schváleno na pedagogické radě Ing. Bohumír Jelínek zástupce ředitele školy Projednáno a schváleno školskou radou dne

28 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Motto: Učme se, jen soucit nestačí

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více