Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII Komenského 754, Vítkov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov"

Transkript

1 Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII Komenského 754, Vítkov

2 Obsah Úvod Seznam žáků Seznam pracovníků Kalendář akcí Klub rodičů a Školská rada Maturanti a maturity Minimaturita Zprávy předsedů předmětových komisí Česky jazyk a literatura Cizí jazyky Společenské vědy Dějepis Základy společenských věd a výchova k občanství Zeměpis Přírodní vědy Biologie Chemie Fyzika Matematika Informatika a výpočetní technika Tělovýchova a sport Hudební a výtvarná výchova Škola a média Excelence středních škol Přijímací řízení Závěr Přílohy

3 Úvod Začal nový školní rok 2013/2014 a mnozí jsou plni očekávání a napětí, co přinese. Nová organizace, která vznikla sloučením dvou základních a jedné střední školy k , nese novy název Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace. Žáci se budou vzdělávat v 16 třídách prvního stupně základní školy, 9 třídách druhého stupně základní školy a 7 třídách střední školy. Do prvních tříd základní školy nastoupí 91 žáků, do primy a prvního ročníku střední školy 41 žáků. Celkem bude školu navštěvovat 671 žáků. Výuka je zabezpečena kvalifikovanými pedagogy. Kromě učitelů budou ve škole působit asistenti pedagoga a speciální pedagog. Kapacita školní družiny byla navýšena na 330 žáků, školní klub pojme 200 žáků. Činnost bude zajišťovat 13 vychovatelek. Žáci prvního stupně budou vzděláváni v budově bývalého gymnázia, která prošla rozsáhlými změnami. Byla provedena výměna podlah v deseti třídách a v šesti třídách osvětlení, výmalba, opraven byl školní rozhlas, do prvních tříd byly pořízeny nové tabule, vybudovány dvě počítačové učebny s 55 počítači, dalších 20 počítačů je umístěno přímo ve třídách. Žáci budou využívat interaktivní tabule, jedna třída bude vybavena tablety. Do šaten byly umístěny nové skříňky. Z bývalého ředitelství školy a bytu školníka vznikly nádherné prostory pro šest oddělení školní družiny. Ve sklepních prostorách se nachází posilovna a pracoviště pro keramiku se třemi pecemi, keramickými kruhy a dalším vybavením. Do budovy školy se vchází hlavním vchodem z ulice Komenského. Druhý stupeň základní školy a střední škola se nacházejí v budově základní školy. I v této budově došlo k dílčím úpravám. Byla zbudována chemicko- přírodovědná laboratoř vedle tříd chemie, fyziky a přírodopisu, přestěhovány dílny, rozšířen prostor pro činnost školního klubu, dílčí změny zaznamenaly kabinety. Ve školní jídelně, kuchyni a skladech byla provedena rekonstrukce elektroinstalace. Další informace jsou uvedeny na Poděkování patři všem pedagogickým, ale především nepedagogickým pracovníkům školy, kteří se největší měrou podíleli na úpravách a stěhování škol v průběhu hlavních prázdnin. Blanka Váňová, ředitelka školy (Vítkovský zpravodaj 2013/9) 2

4 Jak ožívá škola v noci V noci za žádnou cenu nechoďte do školy. Dějí se tam strašné věci. Na obraze si prezident Zeman hymnu českou zpívá, křídy na tabuli piškvorky hrají. Hodiny jdou pozpátku. Ale nejstrašnější věc se děje v ředitelně - duch starého ředitele školy hraje ďábelský poker. V jídelně se nápoje míchají, klavír hraje sám od sebe a na půdě stará hlava Jana Ámose Komenského počítá rovnice. Ale nikde není žádný člověk. David Handl, prima David Handl během imatrikulace žáků prvních ročníků 3

5 1 Seznam žáků PRIMA třídní učitelka: Mgr. Milena Mačáková 4

6 TERCIE třídní učitelka: Mgr. Helena Kozlová 5

7 KVARTA třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kotrlová 6

8 KVINTA třídní učitel: Petr Ambrož 7

9 SEXTA třídní učitel: Mgr. Miroslav Bučánek 8

10 SEPTIMA třídní učitel: Tomáš Kaluža 9

11 OKTÁVA třídní učitelka: PhDr. Marie Mikulíková 10

12 2 Seznam pedagogických pracovníků gymnázia Mgr. Blanka Váňová Mgr. Lenka Zychová PhDr. Jana Ambrožová Petr Ambrož Mgr. Miroslav Bučánek Mgr. Zuzana Drimajová Mgr. Alena Grosová Mgr. Eva Janštová Mgr. Dana Kajzarová Tomáš Kaluža Mgr. Zuzana Kotrlová Mgr. Helena Kozlová PhDr. Marie Mikulíková Mgr. Milena Mačáková Mgr. Petr Molek Mgr. Jitka Složilová Mgr. Jitka Sokolová Mgr. Terezie Šímová Mgr. Martin Šrubař Mgr. Renata Šťastná Mgr. Silvie Večeřová Mgr. Božena Závodná - ředitelka školy, zeměpis - zástupkyně pro gymnázium, matematika - anglický jazyk - fyzika - základy společenských věd, dějepis - výchova k občanství - matematika - výchova k občanství - informatika a výpočetní technika - zeměpis, tělesná výchova - jazyk český a literatura - matematika, hudební výchova - ruský jazyk, francouzský jazyk - biologie, chemie - tělesná výchova - anglický jazyk - chemie - výtvarná výchova - informatika a výpočetní technika - tělesná výchova - německý jazyk, výchovná poradkyně pro gymnázium - biologie 11

13 Den učitelů ve Vítkově Již několik let se u příležitosti Dne učitelů koná v reprezentačním sále městského úřadu oceňování pedagogů ze všech škol a školských zařízení na území našeho města. Letos tato akce připadla na středu 26. března. V tomto roce byli oceněni tito pedagogové: Mgr. Romana Fajmonová (Základní škola a gymnázium Vítkov), Mgr. Lenka Zychová (Základní škola a gymnázium Vítkov), Mgr. Petr Molek (Základní škola a gymnázium Vítkov), paní Zuzana Richterová (Mateřská škola Vítkov), Ing. Soňa Černínová (Střední škola, Vítkov - Podhradí), Mgr. Dáša Šuláková (Základní škola, Vítkov), paní Naděžda Kalusová (Základní umělecká škola, Vítkov), paní Věra Folovská (Středisko volného času). Všichni jmenovaní byli oceněni plaketou J. A. Komenského, obdrželi také kytku a finanční odměnu. Program byl zpestřen vystoupením dětí ze zájmových kroužků SVČ Vítkov. Blahopřejeme všem oceněným pedagogům. Naše poděkování za záslužnou a náročnou práci si zaslouží nejenom všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se přímo podílejí na vzdělávání našich dětí, ale také nepedagogičtí zaměstnanci, kteří se starají o vytvoření dobrých podmínek na školách. Do další práce všem přeji hodně sil a úspěchů. Pavel Smolka, starosta města (Vítkovský zpravodaj 2014/04) 12

14 3 Kalendář akcí Září Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studia na Městském úřadě Vítkov Projekt Voda Moravskoslezského kraje Adaptační program - kvinta Beseda o životě na vozíku Exkurze Po stopách Jana Kubiše na Opavsku - sexta, septima a oktáva (maturanti ze ZSV a dějepisu) Beseda agentury Sokrates (dr. Kotlán) o ukončování studia na střední škole a studiu na vysoké škole Projekt Voda Moravskoslezského kraje Školení pedagogického sboru v rámci projektu Etická výchova Provozní porada 2. a 3. stupně Školení pedagogického sboru v rámci projektu Etická výchova - 2 Zahájení sběrového týdne Volba člena školské rady za pedagogický sbor Exkurze do muzea břidlice - tercie, kvarta Exkurze do Slezského zemského muzea a Domu umění v Opavě - sexta Exkurze za břidlicí - kvinta, septima Školní výlet oktávy - Beskydy Účast na školení Inovace výuky českých a československých dějin 20. století v Ostravě Školení pedagogického sboru v rámci projektu Etická výchova - 3 Říjen Předčasné studentské parlamentní volby - kvinta až oktáva Přednáška Víta Mužíka o antropologii a expedici TIS pro žáky kvinty Konference v rámci projektu Voda pro život - prima 13

15 Miešek a Doubravka - Głubczyce (Polsko) - zájemci z tercie, kvarty, sexty, oktávy Prezentace dobrovolnické činnosti sdružení ELIM Opava - kvinta, sexta a septima Závěrečný kongres k projektu Voda MSK v Ostravě na TU VŠB Provozní porada 2. a 3. stupně Tematická exkurze na naučnou stezku Bílá Opava - septima, oktáva a zájemci Prezentace projektu Univerzita Mikuláše Koperníka v Bílovci - kvinta, sexta, septima Zahájen projekt 72 hodin dobrovolnictví - aktivity žáků školy v Domově Vítkov a ZŠ pro tělesně postižené v Opavě Den otevřených dveří pro rodiče žáků 2. a 3. stupně Stužkovací večírek oktávy Školení pedagogického sboru v rámci projektu Etická výchova Projektové elektrodny po tercii Přírodovědný klokan - kvinta, sexta Okresní turnaj ve stolním tenise středních škol Prezentace gymnázia žákům 9. ročníků Základní školy a gymnázia Vítkov Školení pedagogického sboru v rámci projektu Etická výchova Prezentace gymnázia na schůzce rodičů vycházejících žáků 9. A a 9. B Základní školy a gymnázia Vítkov Prezentace gymnázia na schůzce rodičů vycházejících žáků devátých ročníků v ZŠ Budišov nad Budišovkou Státní svátek Podzimní prázdniny Listopad Finále soutěže Voda MSK Prezentace gymnázia na schůzce rodičů vycházejících žáků na ZŠ Hradec nad Moravicí 14

16 Svět techniky Ostrava - tercie Prezentace gymnázia žákům 9. ročníků na ZŠ a MŠ Březová Informa Opava Prezentace školy pro žáky 9. ročníků okolních základních škol (Odry - Komenského) Týden pro inkluzi - přednáška Rallye ve fotografii Prezentace gymnázia na schůzce rodičů vycházejících žáků na ZŠ Odry, Komenského DVPP - maturity Logická olympiáda Ostrava - J. Solař Týden pro inkluzi - dobrovolnictví Bobřík informatiky Provozní porada Soutěž Létající savci v ZOO Ostrava (kvarta) Náš domov Vítkov - Zlatovláska Pišqworky na Mendelově gymnáziu v Opavě Den otevřených dveří Den poezie v Městské knihovně Vítkov Dějepisná soutěž pro 3. stupeň - školní kolo Fyzikální náboj Školní kolo Dějepisné olympiády pro ročníky ZŠ a víceletých gymnázií Pedagogická rada 2. a 3. stupně Prezentace o možnosti studia na gymnáziu žákům 9. ročníků na ZŠ Spálov Prezentace o možnosti studia na gymnáziu rodičům žáků 9. ročníků na ZŠ Melč Informativní schůzky o prospěchu a chování Prezentace o možnosti studia na gymnáziu žákům 9. ročníků na ZŠ Melč Zdravotnické školení Soutěž Finanční gramotnost - tercie 15

17 Florbal středních škol Prezentace o možnosti studia na gymnáziu žákům 9. ročníků na ZŠ Odry-Pohořská Florbal středních škol chlapci Seminář k problematice SOČ na VŠB-TU Ostrava DVPP studium koordinátorů MPP Opava DVPP finanční gramotnost Ostrava Jednání žákovského parlamentu Klub rodičů při gymnáziu DVPP studium koordinátorů MPP DVPP finanční gramotnost Pěvecká a výtvarná soutěž EUROTOPIE v Opavě Prosinec Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Začátek inventarizace MS office v Novém Jičíně Provozní porada Tematická exkurze Osvětim Vánoční večírek pracovníků školy Převoz a instalace výstavy Berlínská zeď Němčina nekouše (prima) Den napříč školou (ZŠ Jakubčovice, ZŠ Větřkovice a žáci 5. tříd ZŠ a gymnázia Vítkov) Beseda na téma Drogy s kriminalisty z Opavy (tercie, kvarta) Tematická exkurze Vánoční Vídeň Beseda na téma Drogy s kriminalisty z Opavy (kvinta, sexta, septima) Nebojme se myslet! - FF UP Olomouc Maturitní ples Setkání pracovního týmu pro žádost o dotaci z ROP Školení učitelů o práci s tabletem Přednáška Posviťme si na média (kvinta, oktáva a zájemci) 16

18 Den otevřených dveří Vánoční dílny v ZŠ pro tělesně postižené v Opavě Zpívání koled u vánočního stromku Vánoční besídky Vánoční prázdniny Leden Vánoční prázdniny Setkání pedagogických sborů v Kaletách Divadelní představení (kvinta - oktáva) Pracovní schůzka s pracovníky OSPOD DVPP - studium koordinátorů MPP Informativní schůzka s rodiči o prospěchu a chování Informativní schůzka ohledně možnosti pomaturitního studia v zahraničí DVPP - studium koordinátorů MPP DVPP hodnotitel ÚMZ DVPP hodnotitel ústní a písemné zkoušky z JČ Ostrava Den otevřených dveří Přednáška pro sextu - oktávu a zájemce na téma Černá vlajka pirátů (znova) nahání strach? Právní aspekty potírání pirátství a ozbrojeného lupičství na moři v současnosti. s JUDr. Martinem Faixem, Ph.D., MJI Okresní kolo olympiády z jazyka německého Beseda na téma anorexie - pro dívky (tercie) Beseda o dospívání - pro dívky (prima) Okresní kolo olympiády z matematiky (kvarta) Okresní kolo dějepisné soutěže Krajské kolo olympiády z jazyka ruského Klasifikační porada Okresní kolo olympiády z dějepisu pro základní školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií DVPP Seminář SOČ Ostrava 17

19 Přednáška Veřejné finance a veřejné dluhy - současnost a důsledky ( ročníky gymnázia) DVPP Seminář SOČ Ostrava Pololetní prázdniny Únor Jarní prázdniny DVPP maturity Projekt Edison DVPP - studium koordinátorů MPP Náhradní zkoušení neklasifikovaných žáků Beseda na téma Buňka (prima, kvinta - oktáva) DVPP - studium koordinátorů MPP Okresní kolo olympiády ze zeměpisu Okresní kolo ve šplhu Přednáška Brouci (prima, kvinta, sexta, septima) Školní kolo SOČ Slavnostní udílení Ceny Jana Zajíce, cenu získal Vít Mužík Školní kolo biologické olympiády Ples gymnázia Březen Lyžařský výcvik DVPP - studium koordinátorů MPP DVPP - Problémový žák ve škole Výtvarná a pěvecká soutěž v ZŠ na Náměstí Jana Zajíce Vítkov DVPP - studium koordinátorů MPP Okresní kolo recitační soutěže Divadelní představení P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin ve Slezském divadle Opava Divadelní představení S nadějí i bez ní! (kvinta - oktáva) 18

20 Zapojení do kampaně Vlajka pro Tibet Informativní schůzka s rodiči žáků 5. tříd ohledně možnosti studia na víceletém gymnáziu Okresní kolo soutěže v programování Jednání ekotýmu Školní kolo ekonomicko-manažerské olympiády Mediální dějepis s dědečkem a babičkou (sexta a septima) Studentská vědecká konference ve Vrbovém na Slovensku Knihovnická lekce (prima) Informativní schůzka pro rodiče žáků 9. ročníků ohledně možnosti studia na gymnáziu Přehlídka Divadelní lízátko v Opavě Turnaj v basketbalu středních škol Přednáška Jednotky zahraničního odboje za 1. světové války Mgr. Pavla Skácela (kvinta, septima + vážní zájemci) Projekt Voda MSK (kvinta, sexta, septima) Vernisáž výstavy a beseda na téma Čína DVPP NIDV Ostrava maturita Úvodní setkání projektu Kavárna Evropa na Mendelově gymnáziu v Opavě (Kubesová, Janečka, Opletal, Škrobánek) Basketbal dívky Den učitelů na MÚ Vítkov Okresní kolo fyzikální olympiády žáků tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií Den učitelů ve školní jídelně setkání s bývalými zaměstnanci školy Sběrový týden starého papíru Maturanti odevzdají seznamy četby pro maturitu z jazyka českého Duben DVPP Intenzivní vědecká škola Zeměpisná soutěž Eurorebus pro 2. a 3. stupeň na Slezské univerzitě v Opavě 19

21 9. 4. Okresní kolo matematické olympiády (prima, kvarta) Mezinárodní dějepisná soutěž krajské kolo v Bohumíně DVPP Etická výchova Generální zkouška akademie pro 2. a 3. stupeň Předávání ocenění k soutěži Keď si vymyšľam ve Vrbovém na Slovensku (Škrobánek, Kalužová) DVPP MPP Školní akademie pro rodiče a veřejnost - 2. a 3. stupeň Krajské kolo biologické olympiády (Machač) Prezentiáda Ostrava Fotografování tříd, pedagogického sboru a správních zaměstnanců Zahájení výstavy Olga Havlová Klasifikační porada 2. a 3. stupně Informativní schůzky o prospěchu a chování Okresní kolo SOČ v Opavě Krajské kolo fyzikální olympiády Školský pohár Coca cola Cup Velikonoční prázdniny Přijímací zkoušky do čtyřletého a osmiletého studia na gymnáziu Den Země Přejímka zadání maturitních zkoušek Přijímací zkoušky do čtyřletého a osmiletého studia na gymnáziu Krajská přehlídka recitátorů K. Kubesová Studentské volby do Evropského parlamentu Porada pro oktávu Poslední zvonění, rozdávání vysvědčení v oktávě Květen Státní svátek Písemné maturitní zkoušky Minimaturitní slohové práce Státní svátek 20

22 9. 5. Náhradní fotografování tříd a pedagogického sboru Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení na víceleté i klasické gymnázium Pracovní schůzka přísedících u maturitních zkoušek Krajské kolo SOČ DVPP Etická výchova DVPP MPP Krajské kolo biologické olympiády Plačková Příprava učebny matematiky pro ústní maturitní zkoušky Testování nanečisto žáků 5. a 9. ročníků a kvarty z jazyka českého, anglického a matematiky Výjezdy žáků do polských Kalet Maturitní zkoušky Pythagoriáda DVPP Etická výchova Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na MÚ Vítkov Odevzdání minimaturitních prací kvarty Červen kolo přijímacího řízení do osmiletého gymnázia přechod Jeseníků Schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků víceletého a čtyřletého gymnázia Projekt Voda - VŠB-TU Ostrava Výchovně vzdělávací koncert ZUŠ Vítkov Minimaturity Školní výlety Sportovní den pro 2. a 3. stupeň Klasifikační porada pro 2. a 3. stupeň ZOO Lešná (prima, sexta) Exkurze Po stopách 2. světové války (sexta, septima) Alexandriáda (prima, kvarta) Závěr školního roku 21

23 4 Klub rodičů a Školská rada Doplňovací volby do školské rady Doplňovací volby byly řádně, s požadovaným předstihem, vyhlášeny dne Pedagogickým pracovníkům byla předána písemná informace o vyhlášení a konání voleb do Školské rady. Součástí této informace byl termín a místo konání voleb, složení volební komise a informace o možném podávání návrhů na kandidáty. Regulérnost voleb zajišťovala tříčlenná volební komise ve složení: Mgr. Petra Bartoschová (předsedkyně), Mgr. Dáša Kalužová a Petr Ambrož. Volby proběhly dne Dostavilo se 63 pedagogických pracovníků z celkového počtu 66. Ze dvou navržených kandidátů z řad pedagogických pracovníků byla 47 hlasy zvolena Mgr. Alena Grosová. Hned další den proběhla volba dvou členů Školské rady z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků. Ze tří kandidátů, kteří byli navrženi zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky, nezískal žádný nadpoloviční většinu hlasů, proto zbývající dva členy Školské rady jmenovala ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová. Jednalo se o p. Petru Kyzkovou a p. Pavla Vašátka. Mgr. Petra Bartoschová Činnost Klubu rodičů Po sloučení gymnázia a dvou základních škol zůstal ve školním roce 2013/2014 zachován samostatný Klub rodičů pro gymnaziální třídy. Jeho činnost zůstala stejná pomoc při organizaci Plesu maturantů a hlavně organizace tradičního Plesu mladých. Výnos ze všech akcí se jako každý rok vracel žákům gymnázia na cestovné na soutěže, příspěvek na lyžařský výcvik, odměny nejlepším žákům maturitního i ostatních ročníků. Na závěr školního roku jsme se mimo jiné rozloučili s dlouholetými členy rodiči žáků čtvrtého ročníku p. A. Ihnátovou a naším předsedou ing. J. Mikulou. Zároveň jsme se dohodli, že vzhledem k tomu, že většina akcí je společná pro žáky základní školy i nižšího stupně gymnázia, ukončíme ve školním roce 2014/2015 samostatnou existenci a spojíme se s klubem rodičů, který pracoval při třídách základní školy. 22

24 Chtěla bych proto srdečně poděkovat všem rodičům, kteří obětovali svůj volný čas a pracovali v našem klubu rodičů, a věřím, že se budeme i nadále setkávat na školních akcích. Alena Grosová, členka výboru Klubu rodičů Poslední zvonění oktávy Písemné maturitní zkoušky

25 5 Maturanti a maturity Stužkovací večírek Odvážnému štěstí přeje Fortes fortuna adiuvat 24

26 Ples maturantů Už jsou to téměř čtyři léta, kdy se půlka z nás loučila s devátou třídou základní školy a vyrážela vstříc novému životu na gymnáziu. Druhá polovina za sebou pouze nechala vzpomínky na děti z nižšího gymnázia a překročila mantinel k dospívání na vyšším gymnaziálním stupni. Rok se s rokem sešel a najednou tady máme maturitní ročník a s ním spoustu starostí, nervů, ale taky zábavy. Jednou takovou nezapomenutelnou událostí se stal i náš maturitní ples. Byla to odměna snad pro všechny, kteří jsme se dostali až do oktávy a na večírku jsme společnými silami zapracovali. Přišla spousta milých lidí s dobrou náladou předat nám své gratulace a popřát hodně štěstí do dalších měsíců, které pro naše středoškolská léta budou těmi nejdůležitějšími. K tanci a poslechu hrála skvělá a zábavná kapela Grifis, kterou párkrát vystřídali i hudebně talentovaní žáci naší školy. Z nižšího ročníku to byla Lucie Šustková, a ukázala se i bývalá žačka našeho gymnázia Adéla Tomanová. Opět jsme si připomněli přenádherný hlas Aničky Neuvirtové, jež všem svým zpěvem přivodila husí kůži. Další tři oktaváni posléze předvedli zlaté české prstíčky, když společně zahráli na klavír, saxofon a trumpetu. Jednalo se o Davida Antonína, Vojtu Šímu a Radima Šrámka. Po šerpování jsme si všichni začali uvědomovat, že ta krásná studentská léta už se rychle chýlí ke konci, a tak někteří vběhli na parket, aby si ještě jednou zatančili s dívkami a 25

27 chlapci ze třídy, jiní už o něco pomalejším krokem zvolili přípitek u baru a pár jedinců zvolilo pouhé povídání si u stolu se svými blízkými. Stálo nás to krev, pot a slzy, abychom zvládli vytvořit nezapomenutelný večírek nejen pro nás, ale i pro všechny zúčastněné, ale stálo to za to. Byl to nádherný zážitek. Velkolepé rozloučení se čtyřmi bláznivými roky v grandiózním kolektivu žáků a učitelů. Klára Donovalová, oktáva Předávání maturitních vysvědčení pohledem tří studentů Tak, a je to za námi, oddechli jsme si všichni. Léta, která jsme strávili na gymnáziu, utekla jako voda a vyvrcholila zkouškou dospělosti. Absolutní tečkou za naším středoškolským životem bylo předávání maturitních vysvědčení, které se konalo v slavnostním sále Městského úřadu ve Vítkově. Předávání doprovázela slavnostní atmosféra, pánové si vzali elegantní obleky, dámy pěkné šaty. Před čtyřmi, př. osmi lety jsme byli ještě dětmi, které přišly do prvního ročníku či primy a netušily, co je čeká, a mnozí z nás ještě ani nevěděli, čím chtějí být. Ale to už je pryč, nyní v sále nestály ty stejné děti, jako kdysi, ale 26

28 téměř vyprofilovaní mladí lidé, kteří dospěli a zmoudřeli. Po převzetí maturitního vysvědčení jsme si usedli na svá místa, naše paní třídní pronesla několik vět, kterými shrnula naše studium a popřála nám úspěchy do dalších let. Poté následoval menší koncert. Při melodiích na nás sedla jakási nostalgie, uvědomili jsme si, že vše uteklo až moc rychle. Ačkoliv mnozí z nás prohlašovali, že to byly nejhorší roky jejich života, tak i oni si začali uvědomovat, že ne vždy bylo vše špatné a roky na gymnáziu nebyly takovou hrůzou, jak je vždy líčili. A ti, kteří si to neuvědomili ani tam, těm to dojde za pár let. Za pár let už si všichni budeme pamatovat jen ty úsměvné zážitky, naopak ty špatné, které máme v paměti dnes, budou zapomenuty. Zjistíme, že problémy, které nás provázely na gymnáziu, byly malé nebo byly dokonce malicherné a budeme si říkat: Kdybych se mohl tak vrátit do svých středoškolských let. Koncert zakončil i slavnostní předávání. Skočila ta éra, kdy studium doprovázela domácí atmosféra, kdy každý učitel znal každého studenta školy a věděl, kde jsou jeho silné stránky. Toto nástupem na vysokou či do zaměstnání končí. Olga Jüstelová, absolventka (Vítkovský zpravodaj 2014/7) Rok se s rokem sešel a ve slavnostním sále městského úřadu se opět konalo předávání maturitních vysvědčení absolventům místního gymnázia. Tentokrát jsme před dveřmi velkého sálu stáli my, bývalí oktaváni. Vkráčeli jsme ladným krokem za zvuků studentské hymny mezi naše rodiče, profesory a hosty, kteří nám tleskali. Předávání se ujali pan starosta, místostarosta, ředitelka školy a naše třídní 27

29 profesorka, od kterých jsme převzali vysvědčení, květiny, knihu a ti, kteří dosáhli vyznamenání, dostali malý dárek. Poté jsme se všichni usadili a vyslechli krátký koncert. Předávání končí a nám začíná nový život. Většina bude ve studiu pokračovat, někteří se možná postaví na vlastní nohy a začnou pracovat. Každý si svou budoucnost určuje sám a já doufám, že svou volbou sebe ani druhé nezklameme. Eva Zemanová, absolventka 29. května 2014 jsme slavnostně převzali maturitní vysvědčení. Čtyři, př. osm let často úmorné dřiny, ale i příjemných zážitků a zajímavých zkušeností uteklo jako voda v řece. Slova o nadějné budoucnosti a gratulace předznamenávají nový začátek. Náročné období jsme završili a vydali se na další cestu. Byli jsme a zůstáváme kolektivem zajímavých a perspektivních osobností. Každý je šikovný v něčem jiném. Věřím, že se všichni uplatníme. Nezapomínejme na ty, kteří nás naučili tomu, co dnes umíme. Radek Huška, absolvent 28

30 Maturitní zkoušky Maturitní zkoušku skládalo v řádném jarním termínu 27 žáků oktávy z 28 přihlášených (jeden žák na vlastní žádost ještě v prvním pololetí studium ukončil). Ve společné části si maturanti k povinné zkoušce z českého jazyka a literatury volili zejména jazyk anglický, sedm žáků si vybralo matematiku a čtyři se podrobili zkoušce z jazyka ruského. Všichni žáci didaktické testy, písemné práce i ústní zkoušky společné části úspěšně složili, mnohé výkony byly na výborné úrovni. V profilové části si maturanti volili jedenáct předmětů, nejvíce byl zastoupen anglický jazyk a základy společenských věd, ale letos se maturovalo také například z hudební výchovy. Ani u profilové zkoušky nebyly výjimkou výkony, kde žáci předvedli hluboké znalosti vybraného oboru. Žáci oktávy celkově u maturitní zkoušky dosáhli průměru 1,94. Dva zkoušeni neuspěli v profilové zkoušce ze zeměpisu, kterou si zopakují v podzimním termínu. Letošních maturitních zkoušek se taktéž účastnili zástupci České školní inspekce, kteří v závěrečné zprávě konstatovali jejich bezchybný průběh. Mgr. Lenka Zychová, zástupkyně ředitelky školy pro gymnázium 29

31 6 Minimaturita Minimaturity 16. června 2014 čekala na žáky kvarty závěrečná část jejich minimaturitní zkoušky. V květnu žáci psali slohové práce a odevzdávali své minimaturitní práce na jimi vybrané téma, nyní své práce prezentovali před celou třídou a před komisí složenou z třídní učitelky Zuzany Kotrlové, paní ředitelky Blanky Váňové, paní zástupkyně pro gymnázium Lenky Zychové a příslušných vedoucích prací. Součástí prezentací byl také přednes tří nejzdařilejších slohových minimaturitních prací. Svá díla přečetli Johana Šostá, která si jako jediná ze třídy vybrala úvahu na téma Co pro mě znamenají knihy, Tomáš Krzok a Anna Kazimírová, kteří sepsali vypravování na téma Když přišel dopis, věděl jsem Prezentace žáků byly většinou velmi zdařilé, ačkoli byli nervózní, svého úkolu se zhostili se ctí. Témata prezentací byla opravdu různorodá, od jaderné hrozby, přes alternativní školství, po péči o koně. Někteří žáci své prezentace oživili názornými ukázkami, mohli jsme si tedy prohlédnout obsidián z ostrova Tenerife, koňskou podkovu či poslechnou zvuk činel. Pro žáky samotné byly minimaturity cennou zkušeností, kterou jistě využijí do budoucna. Mgr. Zuzana Kotrlová 30

32 Témata k minimaturitní zkoušce slohová část 1. Když přišel dopis, věděl jsem. (vyprávění navazující na úvodní větu) 2. Knížky pro mě znamenají (úvaha) 3. Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi. Kurt Cobain (vlastní charakteristika) Témata minimaturitních prací Jméno žáka Téma práce Vedoucí práce Barbora Černochová Stravování a výživa mládeže Milena Mačáková Veronika Dittrichová Historie koní Božena Závodná Jiří Jakubík Bicí Helena Kozlová, Petr Ambrož Jan Juroška Psychopatie, sociopatie Marie Mikulíková Anna Kazimírová Koně Božena Závodná Tomáš Krzok Jaderná hrozba Petr Ambrož Lucie Marethová Reklama Zuzana Kotrlová Ester Nováková Svátky v Americe Jitka Složilová Šimon Orság Umění ulice - graffiti Tereza Šímová Kristýna Plačková Tenerife Blanka Váňová Alena Polášková 11. září 2011 Jitka Složilová Dominik Satke Youtube Dana Kajzarová Johana Šostá Waldorfská škola Zuzana Kotrlová Jiří Jakubík během Studentských a žákovských voleb do Evropského parlamentu

33 7 Zprávy předsedů předmětových komisí 7.1 Česky jazyk a literatura Závěrečná zpráva předmětové komise jazyka českého a literatury Ve školním roce 2013/2014 učily český jazyk a literaturu na gymnáziu Mgr. Zuzana Kotrlová a Mgr. Hana Vejvodová. Prioritním úkolem byla příprava studentů na maturitní zkoušku z českého jazyka. Státní maturitní zkoušku z češtiny, která je pro všechny maturanty povinná, úspěšně zvládli všichni studenti oktávy. U zkoušky museli projít didaktickým testem, napsat písemnou práci a při ústním zkoušení analyzovat umělecký a neumělecký text. Zapojili jsme se do mnoha literárních a jazykových soutěží. Velkým úspěchem bylo umístění Michaela Škrobánka z oktávy v literární soutěži pořádané Gymnáziem J. B. Magina ve Vrbovém, Michal získal se svou sci-fi povídkou Cela krásné třetí místo. V okresním kole olympiády z českého jazyka nás reprezentovala Johana Šostá z kvarty, v obrovské konkurenci se bohužel neprosadila. Do okresního kola postoupila v recitační soutěži Adéla Kalužová z tercie, tohoto kola se ale z důvodu účasti na lyžařském kurzu nezúčastnila. Rovněž jsme se podíleli na akci pořádané Mladou frontou Dnes Studenti čtou a píší noviny, naši studenti posílali své články na zadaná témata, odměnou byly každodenní výtisky novin, které jsme na oplátku celý podzim dostávali. Klasickou výuku jsme si zpestřili návštěvou Komorní scény Aréna, zhlédli jsme divadelní představení S naději i bez ní a Plešatou zpěvačku. Žáci primy absolvovali knihovnickou lekci v Městské knihovně, pod vedením paní Martiny Šosté se naučili vyhledávat informace v knihách a pracovat s knihovnickým systémem. Mgr. Zuzana Kotrlová 32

34 Den poezie 14. listopadu 2013 se v městské knihovně uskutečnil Den poezie, který má připomenout výročí narození slavného básníka K. H. Máchy. Příjemné posezení s poslechem pěkných veršů si nenechali ujít nejen milovníci literatury, ale i ostatní čtenáři, kteří třeba cestu ke slovu vázanému teprve hledají. Podobnou akci městská knihovna pořádala s velkým úspěchem již minulý rok. Úvod podvečera patřil vážné hudbě, která nás slavnostně naladila, a potom už odstartoval opravdový večer poezie. Recitátoři všech věkových kategorií přednesli básně dle vlastního výběru. Mile působily hlavně recitující děti, jejichž vystoupení si zaslouží ocenění a mnohé z nás opravdu dojalo. Určitě je třeba zmínit vystoupení paní Anny Dudové a studenta gymnázia Michala Škrobánka, kteří recitovali vlastní básně, jež byly oceněny velkým potleskem. Nadějní autoři odkryli jen zlomek z vlastní dílny s příslibem účasti na příštích akcích. Recitaci mladých i starších doprovázely svým zpěvem studentky gymnázia Klára Kubicová a Lucie Šustková. Rád bych poděkoval paní Martině Šosté, které se podařilo přivést do naší knihovny další čtenáře, které spojuje vztah k poezii. Radek Huška, oktáva 33

35 A co plešatá zpěvačka? Češe se pořád stejně aneb naše dojmy z divadelního představní Dne 8. ledna 2014 jsme jeli do Ostravy do divadla Komorní scéna Aréna na hru Plešatá zpěvačka. Již dlouho jsem se těšila, divadlo mám velmi ráda a byla jsem zvědavá, jak se mi tato absurdní komedie bude líbit. Do Ostravy jsem tudíž přijela plná očekávání a myslím, že jsem nebyla sama. Když v sále zhasla světla, všichni ztichli, napjatě čekajíce na představení. Zpočátku jsem nebyla příliš nadšená, bylo nám řečeno, že je to komedie, a přitom mi to nepřišlo ani kapku vtipné. Po chvíli jsem zjistila, že můj první dojem byl zcela mylný. Najednou jsem se smála tak, že jsem smíchy brečela. Absurdní scény, dialogy a vtípky způsobily, že většina diváků se hlasitě smála. Skvělým zakončením byla naprosto chaotická scéna, ve které se postavy navzájem překřikovaly nesmyslnými větami. Lucie Marethová, kvarta S dílem Plešatá zpěvačka jsem se setkala již dříve, než jsem měla možnost jej zhlédnout v divadle. Když jsme jej tehdy probírali ve škole, nikomu se nelíbilo, a po pravdě jsem doufala, že se s ním už v budoucnu nesetkám. Avšak zpracování v divadle Aréna mě vážně překvapilo. Z nudného dramatu dokázali vytvořit představení, při kterém se všichni v sále bavili. Způsob, jakým dílo pojali a přetvořili, byl opravdu originální. Nakonec vůbec nevadilo, 34

36 že hra nemá děj. Doufám, že toto divadlo ještě v budoucnu navštívím, a těším se na další představení. Alena Glauderová, oktáva 8. ledna jsme zhlédli divadelní hru napsanou Eugénem Ionescem. Já osobně divadlo často nenavštěvuji, i když divadelní atmosféru mám opravdu ráda. Nevěděla jsem, co od této hry čekat, protože pod názvem Plešatá zpěvačka se dá představit všelico. Divadlo bylo zajímavé a vtipné, ale já mám ve zvyku v každé z her hledat děj a příběh, ten mi tady trošku chyběl. Na představení bych se ale s chutí podívala znovu. Klára Nováková, kvinta foto zdroj: 35

37 Olympiáda z jazyka českého Začátkem prosince psali vybraní žáci olympiádu z jazyka českého. K této vědomostní soutěži se sešli zástupci osmých a devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Ve slohové práci prokázali velké tvůrčí schopnosti, více chybovali při odpovědích na záludné a dost obtížné otázky z tvarosloví, skladby a lexikologie. I přesto předvedli účastníci školního kola to hlavní zájem o samotný předmět český jazyk. Medailové pozice obsadila z gymnazistů Johana Šostá z kvarty, která se ve školním kole umístila na 1. místě. V okresním kole 12. února se však neumístila na stupních vítězů. I přesto děkujeme za reprezentaci školy. Ohlédnutí za akcí Týden čtení aneb Čtení sluší každému V prvním březnovém týdnu tohoto roku se naše knihovna připojila k celostátní akci Týden čtení aneb Čtení sluší každému. Přestože jsme naskočili do rozjetého vlaku (tento ročník byl již šestý), myslím, že náš počin byl opravdu úspěšný. Podařilo se nám čtení dostat do míst nezvyklých (cukrárna), četli jsme v netradičním čase (o půlnoci), senioři četli malým dětem (v MŠ Husova ulice i MŠ Opavská ulice), mladší školní děti seniorům (v Domově Vítkov) a zdraví jednotlivci z řad dospělých u lůžek méně zdravých klientů (v LDN Vítkov, LDN Klokočov i v Domově Vítkov). Čísla, která k tomuto týdnu můžeme doplnit a která pomohou ozřejmit náplň i píli předčítajících, jsou taková: Pět babiček nejen z řad obyvatelů Domova Vítkov šlo číst malým dětem do školek. Četlo se po tři dny a dychtivých dětských posluchačů bylo dohromady asi 150. V Cukrárničce na Vodní ulici představili své čtení týkající se zákusků a jiných laskomin studenti gymnázia. Sedm studentů četlo přibližně pro 20 posluchačů. Nad touto akcí si vzala 36

38 patronát profesorka Marie Mikulíková, která se své role zhostila i tentokrát bezchybně. Chvíle strávené nad zákuskem jistě potěšily všechny posluchače. Ve středu a ve čtvrtek pak vybraní žáci 2., 3. a 4. tříd přečetli klientům Domova Vítkov ukázky z dětských knih dřívějších generací. Malý Bobeš, Gabra a Málinka, Školák Kája Mařík a podobné literární skvosty pohladily duše klientů, kteří opravdu srdečně ocenili snahu dětí. Za přípravu žáků, výběr čtiva a hlavně ochotu a přístup bych chtěla moc poděkovat paní učitelce Janě Hanušové. Ve čtvrtek jsme se sešli také v sále knihovny, abychom nad hrníčkem voňavé kávy či čaje zalistovali v knihách, které máme s chvílemi takové pohody spojené. Šest předčítajících nabídlo ukázky ze svých oblíbených knih. Půlnoc ze soboty na neděli byla věnovaná čtení u ohýnku na zahradě knihovny. I tady se předčítalo převážně z knih humoristických a úsměvných. A třebaže nás noční chlad posléze vyhnal od záře plamenů do tepla sálu, nic se na náladě pohody a smíchu nezměnilo. Pět předčítajících potěšilo posluchače a rozcházeli jsme se až krátce po jedné hodině ranní. Nejdůležitější součástí celého týdne bylo ale čtení u lůžek klientů Domova Vítkov, LDN Vítkov a LDN Klokočov. Čtení tam, kde již zdravotní i jiné problémy nedovolují lidem, aby se ke knize a jejímu poslání dostali sami. Šestnáct dobrovolníků se 24x vypravilo k lůžku posluchačů a snažilo se těmto lidem zpříjemnit jinak běžné odpoledne. Bezmála 80 klientů si vyslechlo ukázky z knih úsměvných i historických, z vesnického prostředí i pohádek. Sečteno a podtrženo 34 dobrovolníků četlo více než třem stovkám posluchačů. Tolik čísla. A teď mi dovolte úryvek z dopisu Hany Goralčíkové, jedné z dobrovolnic akce: Nesmírně mě hřálo u srdce, že jsem mohla alespoň trošku přibarvit den lidem, kterým musí utíkat strašně pomalu a šedě. Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří se k naší akci připojili. A také pracovníkům Domova Vítkov, LDN Vítkov i LDN Klokočov, kteří nám vyšli vstříc a čtení dobrovolníků umožnili. Martina Šostá (Vítkovský zpravodaj 2014/04) 37

39 Divadelní představení Dne se žáci kvarty až septimy a maturanti z dějepisu a základů společenských věd z oktávy zúčastnili představení v ostravském divadle Aréna. Představení mělo název S nadějí, i bez ní... a bylo dramatizací vzpomínek Josefy Slánské, která byla vězněna spolu se svým manželem v době politických procesů. Dramatizaci provedl T. Vůjtek. Představení bylo zdařilé, výkony herců přesvědčivé. K úspěchu představení přispěla i úprava scény a dobové kostýmy. Divadelní představení S nadějí i bez ní... očima studentů Spíše beznadějně si člověk připadá, když ho všichni opustili. Přesně tak se cítila Josefa Slánská po honu na trockisty. Zažila si ztrátu dítěte, teatrální vzestup svého manžela i jeho strmý pád. O tom všem pojednává hra podle jejích vzpomínek, které zpracoval a dobovými citacemi z tisku doplnil Tomáš Vůjtek pro ostravské divadlo Aréna. Velmi autenticky pojaté představení jsme zhlédli 4. března ve skvělém hereckém provedení. Režim si stejně jako revoluce nevybírá. Nikdy nemůžeme vědět, kdo stojí v cestě tzv. veřejnému zájmu. S čím člověk zachází, tím také schází. Žádná doba není jednoduchá a zcela spravedlivá. Přesto se i vdova Josefa Slánská dožila rehabilitace svého manžela, ale trpká léta už nikdo nevrátí. I na konci svého života věřila v socialismus, zřejmě lidový, dubčekovský, navzdory tomu, co si zažila. Život pro ideál, který podráží nohy a rozvrací rodinu, ji neodradil od politického přesvědčení, že socialismus se vrátí. Režim dával lidem ideál a víru, ovšem museli uvěřit. Kdo šel proti systému nebo neuvěřil, pro toho byl život o to těžší, nemluvě o perzekucích a vykonstruovaných procesech. Hra klade na diváka nemalé nároky. Její nadčasovost mrazí a otázky zůstávají. Huška Radek, oktáva 4. března jsme se zúčastnili divadelního představení komorní scény Aréna v Ostravě s názvem S nadějí i bez ní a podtitulem Milovali jsme Sovětský svaz, a zároveň jsme se ho 38

40 báli. Hra autenticky popisovala tragické období, kdy u nás docházelo k vykonstruovaným procesům s třídním nepřítelem. Dílo bylo koncipováno jako dokument a líčilo tehdejší pohled na svět očima zatvrzelé komunistky Josefy Slánské, pro kterou byla strana úplně všechno. Bohužel, jak příslušníci tajné policie ve hře často říkali Co je pravda, to určujeme my!, vše nakonec nabralo smutný konec, protože Rudolf Slánský byl spolu se třinácti dalšími obžalovanými odsouzen k trestu smrti za velezradu, špionáž a sabotáž. Hra se mi líbila, přestože nejsem fanouškem toho typu představení hraného dokumentu (preferuji raději drama). Bylo ale zajímavé se na tuto problematiku podívat z trochu jiného úhlu, za což děkuji. Csémi Gergely, septima Úspěch v krajském kole soutěže Evropa ve škole Evropa ve škole je výtvarnou a literární soutěží, kterou už třiadvacet let vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Její základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy s důrazem na výchovu k evropanství a demokratickému evropskému myšlení. Letošního ročníku, který bude vrcholit koncem května 2014, se ve 3. kategorii (15-17 let) literární části soutěže zúčastnily Kateřina Kubesová (septima) a Anna Jakubíková (kvinta). Vzhledem k tomu, že je rok 2014 Rokem české hudby, tak si obě studentky vybraly za téma citát Alberta Einsteina Konec světa bude, až lidé přestanou zpívat., a napsaly práci s názvem Čím je pro mne hudba. 5. března bylo jejich úsilí korunováno úspěchem, neboť Kateřina Kubesová v kraji získala 1. místo a Anna Jakubíková 3. místo. Oběma dvěma tímto blahopřejeme, a držíme palce při postupu do ústředního kola. Mgr. Miroslav Bučánek (Vítkovský zpravodaj 2014/04) 39

41 Výsledková listina soutěže Evropa ve škole (literáti) Postupové kolo: Krajské Místo konání: SVČ Korunka, Korunní 49, Ostrava Mariánské Hory Datum konání: Kategorie: 3 Umístění Jméno a příjmení Rok v soutěži soutěžícího narození Škola, adresa školy 1. místo Kateřina Kubesová 1996 Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o., Komenského 754, Vítkov, místo Filip Byrtus 1996 Přírodovědné gymnázium Ostrava s. r. o., U Haldy 18, Ostrava Hrabůvka, místo Anna Jakubíková 1998 Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o., Komenského 754, Vítkov, Zpracoval, datum: Pavúková Veronika, Recitační soutěž Dne 20. února 2014 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže na druhém a třetím stupni, kterého se zúčastnili žáci tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. V porotě zasedly vyučující jazyka českého, Mgr. Romana Fajmonová, Mgr. Michaela Škrabalová a Mgr. Andrea Mášová. Přítomní si poslechli ukázky z děl českých i zahraničních básníků, prozaiků a bajkařů. Všichni soutěžící usilovali o co nejlepší přednes, takže porota měla velkou práci rozhodnout, koho umístit na stupně vítězů. Nakonec bylo pořadí následující: III. kategorie 1. místo: Jan Leher (prima) 2. místo: Klára Kubesová (7. B) 3. místo: Magda Jakubíková (prima) IV. kategorie 1. místo: Lucie Wunschová (tercie) 2. místo: Adéla Kalužová (tercie) 3. místo: Nikola Pelcová (9. A) Okrskové kolo se konalo 3. března ve Středisku volného času ve Vítkově. V porotě zasedla za naši školu paní učitelka Dagmar Lanková. V každé kategorii jsme měli 2 recitátory. Porota poslala do okresního kola ze III. kategorie Kláru Kubesovou, ze IV. kategorie Adélu Kalužovou. 40

42 Okresní kolo se konalo v Loutkovém divadle v Opavě dne 7. března. Velkou radost nám udělala Klára Kubesová, která s básní Guillauma Apollinaira Vinař ze Champagne postoupila do krajského kola. Tam ve velké konkurenci další postup již neobhájila. Mgr. Andrea Mášová Knihovnická lekce Dne jsme v hodině českého jazyka navštívili místní knihovnu. Na začátku knihovnické lekce nás paní knihovnice Martina Šostá provedla knihovnou a ukázala nám, jak vyhledávat knihy na jejich počítači. Poté jsme dostali lístečky s názvem knihy a otázkou týkající se obsahu této knihy. Jakmile jsme vše našli a zjistili, sedli jsme si do kolečka a navzájem si řekli odpovědi na otázky. Pak jsme se sami mohli na chvíli podívat po knihovně a prolistovat si knihy, které nás zaujaly. V knihovně se mi moc líbilo. Karolína Daníčková, prima Mezinárodní soutěž sci-fi povídka Vrbové 2014 Velkého úspěchu dosáhl Michal Škrobánek z oktávy, který v Mezinárodní literární soutěži - sci-fi povídka Keď si vymýšľam - ve slovenském Vrbovém dosáhl ve své kategorii z 33 soutěžících krásného 3. místa a 10. dubna se zúčastní ve Vrbovém slavnostního vyhodnocení a ocenění vítězů. (Vítkovský zpravodaj 2014/04) Výsledky XV. ročníka medzinárodnej literárnej súťaže sci-fi poviedka 2014 Keď si vymýšľam V druhej kategórii sa zúčastnilo 33 súťažiacich. Porota: Mgr. Zuzana Koišová, Ing. Peter Volek, Mgr. Miloš Ferko, PhD. 1. Klára Futejová (Gymnázium, Topoľčany) Modlitba za smrť 2. Ľubor Čambál (Gymnázium Jána Hollého, Trnava) Proces 3. Michal Škrobánek (ZŠ a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) Cela 41

43 Víťazom už teraz gratulujeme a o hod. sa na Vás tešíme na Gymnáziu J. B. Magina vo Vrbovom na slávnostnom vyhodnotení súťaže a ocenení víťazov. Blahopřejeme 10. dubna proběhlo na půdě Gymnázia J. B. Magína ve Vrbovém předávání cen vítězům mezinárodní literární soutěže Keď si vymýšľam Letošní ročník soutěže byl již patnáctý, a tak se i samotné předávání neslo v jubilejním duchu. Se svou povídkou Cela obsadil v kategorii středních škol třetí místo i náš student Michal Škrobánek (na fotografii uprostřed) z oktávy. Jsem velmi poctěn, že jsem se mohl zapojit do této soutěže. Ocenění mne mile překvapilo. Děkuji všem organizátorům za skvělý program a vedení Základní školy a gymnázia ve Vítkově, jmenovitě paní ředitelce Blance Váňové, za možnost převzít si cenu osobně. Můj dík ale patří především mé třídní profesorce paní PhDr. Marii Mikulíkové a Mgr. Zuzaně Kotrlové, které mi pomohly celou práci vůbec zrealizovat. Třetího místa za hranicemi domova si velmi vážím. Do soutěže se zapojila i další studentka našeho gymnázia, Adéla Kalužová, které ocenění uteklo jen o vlásek. Věříme však, že za rok bude i ona stát na stupních vítězů. 42

44 Děkujeme našim přátelům ze Slovenska za skvělé přijetí a příjemnou atmosféru po celou dobu naší návštěvy. (Vítkovský zpravodaj 2014/05) 43

45 7.2 Cizí jazyky Závěrečná zpráva předmětové komise cizích jazyků Ve školním roce 2013/2014 se na gymnáziu vyučovalo angličtině, němčině, ruštině a francouzštině, probíhal i nepovinný kroužek latiny pro studenty vyšších ročníků. Veškerá výuka byla aprobovaná, po odchodu Mgr. Složilové na mateřskou dovolenou převzala její úvazek angličtiny Mgr. Měrková. Anglický jazyk pak vyučovala taktéž PhDr. Jana Ambrožová. Německý jazyk vyučovala Mgr. Silvie Večeřová, ruský a francouzský jazyk pak PhDr. Marie Mikulíková, která vedla i nepovinný kroužek latiny. Jako každoročně jsme si ve výuce připomněli Evropský den jazyků zábavnějšími aktivitami, studenti rovněž pomáhali realizovat jazykové činnosti při Dnech otevřených dveří. V únoru proběhl týdenní projekt Edison, při kterém se studenti dověděli zajímavosti ze šesti zemí světa (Brazílie, Bulharska, Chile, Ruska, Turecka a Velké Británie). Zahraniční vysokoškolští studenti měli v angličtině připravené prezentace o svých zemích, rovněž jejich ubytování v rodinách přispělo k rozvoji reálné komunikace u našich žáků. V okresním kole olympiády v anglickém jazyce vybojoval Daniel Janečka ze septimy skvělé druhé místo, rovněž 6. místo Karolíny Štěpánové z kvinty bylo vzhledem k jejímu věku (kategorie kvinta septima) velkým úspěchem, v soutěži bylo totiž 19 účastníků. I v letošním školním roce všichni studenti, kteří konali státní či profilovou maturitu z cizích jazyků (angličtina, ruština), uspěli, někteří i s výbornými výsledky. PhDr. Jana Ambrožová 44

46 Němčina nekouše Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem připravilo pro žáky šestých tříd a primy projekt Němčina nekouše, na jehož podpoře se finančně podílí Českoněmecký fond budoucnosti. Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých základních školách. K jeho hlavním úkolům patří motivace žáků právě šestých tříd k volbě němčiny jako svého druhého cizího jazyka. Jazyková animace pomáhá překonávat ostych z učení se cizí řeči a odbourává představu, že němčina je obtížně zvládnutelný a tvrdý jazyk. U žáků se prezentace, která na naší škole proběhla dne 9. prosince 2013, setkala s velkým ohlasem. Mgr. Andrea Mášová Předvánoční Vídeň Už je tomu více než týden, kdy jsme se se školou podívali do Vídně. Bylo to konkrétně 12. prosince, a tak bylo jasné, že hlavním cílem výpravy byly vyhlášené vánoční trhy a zámek Schönbrunn. Z Vítkova jsme vyrazili opravdu brzy, a tak jsme se již po desáté hodině procházeli spolu s mnoha dalšími lidmi po nádvoří před již zmíněným zámkem, který byl naší první zastávkou. Někteří i přes velikou zimu zamířili do nejstarší zoologické zahrady na světě, jiní se raději nechali zlákat krásným interiérem zámku a zamířili tedy na prohlídku. Všichni jsme se pak potkávali v obrovských zahradách nebo na trzích, kde na člověka dýchala opravdová vánoční atmosféra. Docela promrzlí jsme všichni nastoupili do autobusu, který nás odvezl do centra města, kde jsme měli možnost prohlédnout si všechny důležité budovy i krásně nazdobené ulice. Byla už tma, když jsme vyrazili k vánočním trhům v blízkosti tamní radnice, která už z dálky svítila všemožnými barevnými světýlky tak, že si kolem ní člověk připadal jako ve dne. Vzduchem voněl punč, ozývaly se vánoční 45

47 koledy *a my jsme si pořádně hlídali tašky, abychom v tom davu náhodou nepřišli o peněženky. Prošli jsme si tedy i tyto trhy a autobus nás opět odvezl o kousek dál, k architektonickému dílu Friedensreicha Hundertwassera. Naposledy jsme tedy vystoupili na půdě Vídně a již značně unaveni po celodenním chození jsme si prohlédli Hundertwasserhaus, což je dům, původně postavený jako obydlí pro sociálně slabší, v současné době však využívaný spíše jako turistická atrakce. Neboť tento dům je krásně barevný a neobsahuje žádné rovné linie. Byl to tedy pro nás velký zážitek, vidět něco takového. Po kratičkém rozchodu, kdy jsme si mohli ověřit, že i zevnitř tento dům rozhodně není obyčejný, jsme už definitivně nasedli do autobusu, směr domov. Výlet se velice podařil, a i když jsem ve Vídni byla již po třetí, zážitek to byl rozhodně stejný, jako bych tam byla poprvé. Kateřina Kubesová, septima Krajské kolo olympiády v ruském jazyce V krajském kole olympiády v ruském jazyce ( ) si vedli žáci naší školy i v letošním školním roce dobře. Sabina Pachlopníková obsadila v kategorii základních škol 6. místo a Eva Zemanová v kategorii středních škol 8. místo. Obě se musely utkat se soupeři, kteří studují cizí jazyk déle, mají vyšší počet hodin týdně a někteří dokonce pobývali v ruskojazyčné cizině. Ovšem málokdy máme rovné podmínky, a jak obě žákyně potvrzují, byla to cenná zkušenost. My jsme rádi, že se v silné konkurenci neztratily a dobře reprezentovaly školu. (Vítkovský zpravodaj 2014/03) Projekt Edison Ve dnech probíhal na naší škole projekt Edison (název je zkratkou anglických slov pro vzdělání, motivaci, internacionalismus, studenty, příležitost a síť). Šest vysokoškolských studentů, Álison Klener z Brazílie, Kristiana Jakimova z Bulharska, Maria Beatriz Alfaro z Čile, Olga Simonenko z Ruska, Basak Buse Onder z Turecka a Amelia Bell Bentley z Velké Británie, prezentovalo svou zemi, a to zpravidla ve dvouhodinových blocích. Prezentací se zúčastnili žáci základní školy, odpovídajících ročníků 46

48 nižšího gymnázia (4. 9. třída) a studenti vyššího gymnázia (kvarta oktáva) v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. Celkem se tedy uskutečnilo 66 setkání. Kromě prezentací někteří i naučili naše žáky své národní tance, studentům také citlivě vysvětlili sociální problematiku svých zemí. Oblíbenou částí byl vždy rodný jazyk lektoři a žáci se vzájemně učili základní, někdy i zapeklitější výrazy a fráze, což často vyvolávalo smích na obou stranách. Během prezentací byl i dostatečný prostor pro dotazy, čehož po překonání prvního ostychu žáci rádi využívali. Ve středu se konala tzv. Global Village - každý student připravil typické suvenýry a výrobky své země. Někteří uvařili či upekli i svá národní jídla, což se při ochutnávkách setkalo s velkým ohlasem. Naši žáci v tento den seznamovali zahraniční studenty s výrobky typickými pro naši zemi a kraj, např. olomouckými syrečky. Také při základních prezentacích někdy hostům sdělovali zajímavé informace o Česku a Československu např. z historie, školství, sportu a národní kuchyně. Studenti byli ubytováni v rodinách, takže měli žáci prostor i pro neformální konverzaci. Projekt si kladl za cíl prostřednictvím osobního poznání překonat předsudky vůči cizincům a procvičit si angličtinu, což se podařilo splnit. Navíc projekt díky reálné komunikaci namotivoval žáky, aby se dál zdokonalovali v jazycích. (Nezkrácená verze článku) Projekt Edison Ve dnech probíhal na naší škole projekt Edison (název je zkratkou anglických slov pro vzdělání, motivaci, internacionalismus, studenty, příležitost a síť). Šest vysokoškolských studentů z Brazílie, Bulharska, Chile, Ruska, Turecka a Velké Británie představilo žákům (od 4. třídy po oktávu) svoji zemi. Kromě prezentací naučili naše žáky i své národní tance a uvařili pro ně svoje typická jídla. Oblíbenou částí byl vždy rodný jazyk lektoři a žáci se vzájemně učili základní a někdy i zapeklitější výrazy a fráze, což často vyvolávalo smích na obou stranách. Během prezentací byl i dostatečný prostor na otázky, což po překonání prvního ostychu žáci rádi využívali. Cíl projektu prostřednictvím osobního poznání překonat předsudky vůči cizincům a procvičit si angličtinu byl splněn, navíc projekt díky reálné komunikaci namotivoval žáky, aby se dál zdokonalovali v jazycích. (Vítkovský zpravodaj 2014/03) 47

49 Okresní kolo olympiády v jazyce anglickém V okresním kole kategorie III - Střední školy obsadil 2. místo Daniel Janečka ze septimy a 6. místo Karolína Štěpánová z kvinty. (Vítkovský zpravodaj 2014/03) Jazykové olympiády 2013/2014 a gymnazisté V letošním školním roce se školní kola jazykových olympiád konala v angličtině, němčině a ruštině. V ruském jazyce se kategorie IIIA (střední školy) zúčastnilo 5 studentů, zvítězila Eva Zemanová z oktávy. V krajském kole, konaném rovněž v Ostravě , obsadila 8. místo. V německé olympiádě v kategorii IIIA ( , 3 účastníci v ústním kole) zvítězil Marián Kubíček ze septimy. Angličtinu studuje nejvíce žáků, takže v soutěžích byl nejvyšší počet účastníků. V kategorii IA (6. a 7. třídy + prima), konaném a , si gramatický test a poslech vyzkoušeli v rámci vyučování všichni žáci, na základě výsledků z testů do ústní části postoupilo 6 účastníků, a to s následujícími výsledky: 1. místo Jan Leher, 2. místo Amy Paddock a 3. místo Marek Beran (všichni z primy). V kategorii IIB (tercie + kvarta) bylo ve školním ústním kole, konaném , 7 účastníků, 1. místo vyhrál Tomáš Krzok, 2. místo Ester Nováková (oba z kvarty), na 3. místě byl Matěj Mareth z tercie. Tomáš byl v okresním kole (Opava ) pátý. Kategorie IIIA (pro SŠ) měla ve školním kole (7. a ) 17 soutěžících, a to s následujícími výsledky: 1. místo Daniel Janečka (septima), 2. místo Karolína Štěpánová (kvinta), 3. místo Petra Švecová (kvinta). V okresním kole v Opavě ( ) vybojoval Daniel výborné 2. místo, Karolína zvláště vzhledem ke svému věku také pěkné 6. místo z 19 soutěžících. PhDr. Jana Ambrožová 48

50 Lektoři projektu Edison s p. ředitelkou Mgr. Blankou Váňovou 49

51 7.3 Společenské vědy Závěrečná zpráva předmětové komise dějepisu, základů společenských věd a výchovy k občanství Dějepis na gymnáziu v letošním roce učili Mgr. Miroslav Bučánek a Mgr. Hana Vejvodová, výchovu k občanství Mgr. Eva Janštová a Mgr. Zuzana Drimajová, základům společenských věd pak vyučoval Mgr. Miroslav Bučánek. I v letošním roce předmětová komise vykonala řadu úkolů. Žáci se zúčastnili několika výstav a exkurzí, zapojili se do nejrůznějších soutěží, projektů a přednášek. Došlo také na vzdělávání pedagogů a tvorbu několika projektů, které by měly zkvalitnit výuku na naší škole. V srpnu proběhla příprava kabinetů a sbírek po stěhování a slučování škol a došlo k úpravám ŠVP. V září jsme započali s celoroční pilotáží projektu Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Ta probíhala po celý rok ve třídách kvartě, septimě a oktávě pod vedením M. Bučánka a H. Vejvodové se uskutečnila beseda s Kateřinou Janečkovou na téma Život na vozíku určená třídám kvintě a septimě. Díky Československé obci legionářské a opavskému odboru Matice slezské se třídy sexta, septima a zájemci z oktávy zúčastnili historické exkurze Po stopách Jana Kubiše na Opavsku. Druhý den, , se uskutečnila pro žáky oktávy beseda agentury Sokrates o ukončování studia na středních školách a studiu na vysoké škole. V září také proběhlo počáteční školení pedagogického sboru v rámci projektu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 (v září a říjnu byly proškoleny H. Vejvodová, E. Janštová, Z. Drimajová). V závěru měsíce, , se třída sexta zúčastnila historické exkurze do Slezského zemského muzea a Domu umění v Opavě a H. Vejvodová se zúčastnila školení pedagogů v rámci projektu Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji ( ). Komise také v tomto měsíci ředitelce školy předložila maturitní témata pro dějepis a základy společenských věd. 50

52 Od září také žáci gymnázia začali v rubrice Studenti píší přispívat svými články do Opavského a hlučínského deníku (17. 9., 1., 15. a , 12. a , ). V měsíci říjnu se žáci kvinty až oktávy ( ) zapojili do projektu Předčasné studentské parlamentní volby, který měl simulovat volby v České republice, třída kvinta se zúčastnila přednášky Víta Mužíka (sexta) o antropologii a Expedici TIS, zájemci z 2. a 3. stupně se zúčastnili projektu Miešek a Doubravka ve městě Głubczyce v Polsku, byl třídám kvintě až septimě prezentován projekt Univerzita Mikuláše Koperníka v Bílovci a čtyři žáci sexty a oktávy se zapojili do online soutěže Olympiáda lidských práv určené studentům středních škol ve věku let pomohli žáci sexty a septimy prezentovat školu žákům 9. ročníků ze ZŠ Odry - Komenského, v rámci Týdne pro inkluzi se pak téhož dne žáci sexty a septimy zúčastnili přednášky Jana Duška na téma Rallye ve fotografii. Soutěže Pišqworky na Mendelově gymnáziu v Opavě se zúčastnili za gymnázium tým Mrkwe ze septimy a dva týmy sexty Pojakokuma a Pišqvoři, nejúspěšnějším týmem byli Pišqvoři, kteří získali 4. místo. Školního kola Dějepisné soutěže pro 3. stupeň na téma Společnost v pohybu - raně novověké revoluce v Evropě a zámoří se zúčastnilo sedm zájemců z kvinty až oktávy; do finále ( ), které se konalo v Opavě na Slezské univerzitě, postoupili Vít Mužík a Lenka Bílková ze sexty. První místo si přivezl Vít, Lenka se umístila na 17. místě. Školního kola Dějepisné olympiády pro 8. a 9. ročníky ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií na téma Město v proměnách času se za gymnázium zúčastnili žáci tercie a kvarty; do okresního kola postoupili Jiří Jakubík a Jan Juroška z kvarty, ani jeden z nich však v dalším kole neuspěl. Žáci tercie se zúčastnili soutěže Finanční gramotnost. Deset studentů gymnázia se pak zúčastnilo Semináře k problematice SOČ na VŠB-TU Ostrava. Školení pedagogů na téma Finanční gramotnost se v Ostravě 28. a zúčastnila E. Janštová a dvouleté školení MPP v listopadu započal M. Bučánek. Na počátku prosince se dva gymnazisté zúčastnili se svými pracemi soutěže Poradenství, pořádané Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, bohužel ani jeden z nich neuspěl. Ve dnech navštívili žáci 2. a 3. stupně zapůjčenou výstavu Berlínská zeď, která vznikla v rámci projektu Moderní dějiny do škol. Tři studenti gymnázia se 51

53 zúčastnili čtvrtého ročníku soutěže Nebojme se myslet!, pořádaného Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a naši školu v esejistické soutěži Knihovny Václava Havla na téma Je idealismus postoj pro dnešní svět? zastupovaly tři práce studentů sexty a oktávy. PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. z katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na naší škole uskutečnil v rámci projektu Věda do škol Univerzity Palackého v Olomouci přednášku Posviťme si na média, určenou kvintě, oktávě a zájemcům a týž den také všichni členové komise prošli školením nazvaném Práce s tabletem. V prosinci pak byla na MŠMT zaslána projektová žádost v rámci programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce V lednu začal žákovský projekt Má to smysl aneb Ekologie v praxi 2014 v rámci grantového programu Thing Big level 1 společnosti O2, v jehož rámci bylo osm tříd školy vybaveno novými koši na třízení odpadu (projekt probíhal do poloviny května 2014) se na naší škole pro žáky sexty až oktávy a vybrané zájemce z řad nižších ročníků gymnázia uskutečnila v rámci projektu Věda do škol Univerzity Palackého v Olomouci přednáška JUDr. Martina Faixe, Ph.D., MJI z Katedry ústavního práva a mezinárodního práva veřejného, Právnické fakulty nazvaná Černá vlajka pirátů (znova) nahání strach? Právní aspekty potírání pirátství a ozbrojeného lupičství na moři v současnosti se pro žáky kvinty až oktávy uskutečnila další z přednášek v rámci projektu Věda do škol nazvaná Veřejné finance a veřejné dluhy - současnost a důsledky, přednášejícím byl doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. z Katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. O den později se Semináře SOČ pro pedagogické pracovníky v rámci projektu PERUN v Ostravě zúčastnil M. Bučánek proběhlo školní kolo SOČ. Mezi zajímavé práce patřily v oboru 13 - Ekonomika a řízení příspěvky Kateřiny Kubesové Obchodní řetězce, Michala Škrobánka Marketingová filosofie v praxi aneb Dlouhá cesta za podstatou materiálního světa a Mariana Kubíčka Klíč k úspěšnému podnikání, v oboru 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času to pak byly příspěvky Daniela Janečky Psychologie muže a ženy a rozdíly mezi nimi aneb Jak se vyhnout nejběžnějším nedorozuměním, Evy Zemanové Život v dětském domově, nejčastější důvody pobytu v něm a jak tyto děti vnímá okolí a Adama Vymětala Hledala se svoboda, našly se drogy. Do okresního kola, které se 52

54 konalo na Mendelově gymnáziu , postoupily práce Kateřiny Kubesové (1. místo) a Daniela Janečky (3. místo). Kateřina se pak v krajském kole ( ) na VŠB-TU v Ostravě umístila ve svém oboru na 4. místě Na slavnostním udílení Ceny Jana Zajíce převzal cenu Vít Mužík (sexta) a na přelomu února a března se u nás nacházela putovní výstava občanských hnutí Za Opavu a Zachraňme dominanty nazvaná Necháme to tak?, upozorňující na náš vztah k přírodnímu a kulturnímu dědictví se naši žáci opětovně připojili k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, která připomínala 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci proběhlo online školní kolo soutěže Ekonomicko-manažerská olympiáda, kterého se zúčastnili čtyři studenti septimy. Druhý den ( ) se u nás ve spolupráci se SVČ Vítkov uskutečnil projektový den nazvaný Mediální dějepis s dědečkem a babičkou, do něhož se zapojili žáci kvinty a sexty se pak naši studenti zúčastnili Studentské vědecké konference ve Vrbovém na Slovensku. Mgr. Pplk. v. v. Pavel Skácel pro třídy kvintu a septimu uskutečnil přednášku na téma Jednotky zahraničního odboje za 1. světové války a následně dělal průvodce během tematické exkurze Po stopách ostravské operace, která byla určena žákům sexty a septimy ( ). Pedagogického semináře nazvaného Jak vyučovat o holokaustu? ve dnech se zúčastnila v prostorách Židovského muzea v Praze a Vzdělávacího oddělení v Památníku Terezín M. Škrabalová. Zájemci septimy a oktávy se zúčastnili prezentování projektu Kavárna Evropa na Mendelově gymnáziu v Opavě a instruktážního workshopu projektu Etická výchova a učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, určeného pedagogům, se dne zúčastnila Zuzana Drimajová. Na 6. místě se v krajském kole Mezinárodní dějepisné soutěže v Bohumíně dne umístil tým ve složení Vít Mužík, Lenka Bílková (sexta) a Kamila Scholasterová (kvinta). V dubnu pak započala E. Janštová, Z. Drimajová, M. Škrabalová a M. Bučánek čtyřicetihodinový kurzu pro učitele, nazvaný Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, který se uskuteční v rámci projektu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014, a bude probíhat do začátku září

55 Ve dnech byla na naši školu, v rámci projektu Moderní dějiny do škol, zapůjčena výstava Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka. Ve dnech se žáci sexty zapojili do tzv. Srdíčkových dnů, které pořádá společnost Život dětem, vybralo se více než 5,5 tisíce Kč a na škole proběhly Studentské a žákovské volby do Evropského parlamentu, pořádané ve spolupráci se společností Člověk v tísni, kterých se zúčastnili po svolení pořadatelů kromě žáků 3. stupně i žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletého gymnázia. Ve dnech se uskutečnil výjezd se 43 žáky 2. a 3. stupně do partnerského města Kalety na projekt Evropa pro občany - Evropská unie, týkající se států a orgánů EU, výhod členství pro mladé lidi, voleb do Evropského parlamentu, festivalu evropských písniček aj. a se Kateřina Kubesová (septima) zúčastnila v Praze vzdělávacího semináře pro studenty středních škol na téma Parlament a volby. V květnu také proběhla soutěž EUROPE DIRECT BRUNTÁL eurotime 2014, které se v kategorii do 15 let zúčastnili žáci ročníků ZŠ a víceletého gymnázia. Asi nejdůležitější částí roku byl květen pro letošní maturanty. Maturitní zkoušky z dějepisu (2 studenti) a základů společenských věd (10 studentů) ve dnech úspěšně vykonali všichni maturanti. V posledním vyučovacím měsíci školního roku, začali čtyři členové komise, kteří se účastní kurzu Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, dolaďovat pilotáž výuky volitelného předmětu Etická výchova v rámci projektu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce Mgr. Miroslav Bučánek 54 Žáci primy během výstavy o Olze Havlové v dubnu 2014

56 7.3.1 Dějepis Expedice TIS Na začátku letošních prázdnin jsem se rozhodl připojit k Expedici TIS, která je jednou z aktivit Talnetu, projektu Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, založeném na individuálním přístupu k nadaným žákům v oblasti přírodních věd, technických disciplín a matematiky, ale také humanitně založeným, která nabízela mladým badatelům možnost účastnit se různých vědeckých činností. Samotné expedici předcházela online příprava, kde se badatelé věnovali svému tématu a hlavně přípravě do terénu. Já jsem se přidal do sekce antropologie, kterou vedla zkušená antropoložka Mgr. Petra Beran-Cimbůrková, Ph.D. Po příjezdu do Biskoupek v okrese Rokycany, kde měla naše expedice základnu, jsem na vlastní kůži okusil práci antropologa, a to na pravých lidských ostatcích. Začali jsme simulací nálezové situace, kdy jsme daný objekt dokumentovali jak fotograficky, tak i přesným zakreslením na milimetrový papír, následně bylo přikročeno k mytí, což je zvláště při práci se starým kosterním materiálem velmi obtížné. Poté, co nám kosti uschly, jsme se dali do jejich lepení, následně jsme zhodnotili celkový stav a začali určovat věk, pohlaví, výšku a případně i choroby či příčinu smrti zkoumané osoby, pokud se dala z daného kosterního materiálu vyčíst. Měl jsem také možnost zkoumat i ostatky žárového hrobu, u kterých jsem určoval teplotu spálení. Ovšem samotná antropologie nebyla jediná naše badatelská činnost. Se svým garantem jsem například prováděl dotazníková šetření o povědomí obyvatel o archeologických nálezech v regionu, díky čemuž se nám během dvou hodin povedlo hluboko proniknout do života obce. Naše výsledky, spolu s údaji z archeologických databází, hodláme podat jako jeden z mnoha podnětů expedice k plánované naučné stezce v oblasti Radnicka. 55

57 Týden věnovaný vědě uběhl sice velmi rychle, ale získané zkušenosti jsou skutečně k nezaplacení. A jelikož jsme byli součástí Expedice TIS, dostal každý účastník na konci za svou snahu a badatelské úsilí malý stromeček tisu, jako pozornost od organizátorů. Vít Mužík, sexta (Vítkovský zpravodaj 2013/10) Exkurze po stopách Jana Kubiše na Opavsku Dne 12. září 2013 měli studenti tříd sexty, septimy a oktávy Základní školy a gymnázia Vítkov možnost zúčastnit se, díky Československé obci legionářské a opavskému odboru Matice slezské, první exkurze Po stopách plukovníka Jana Kubiše na Opavsku. Jan Kubiš se výrazně zapsal do dějin českého národa a to díky své spoluúčasti na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 27. května Tato operace, ač její důsledky byly strašlivé, a to v podobě jak vypálených vesnic Lidice a Ležáky, tak i zatýkání a poprav podezřelých osob, či likvidace rodin atentátníků, byla projevem odporu vůči útlaku. Tímto aktem bylo dokázáno, že ačkoliv je země obsazena, ještě není zcela poražena, a že je dál schopna bojovat za svou svobodu. Může se zdát, že by se nenašla žádná spojitost mezi opavským regionem a Janem Kubišem, ovšem opak je pravdou, jak jsme byli sami přesvědčeni panem Ing. Jaromírem Breuerem z Matice Slezské v Opavě, který se ochotně ujal naší skupiny a provázel nás po stopách tohoto hrdiny v našem regionu (konkrétně v Litultovicích, Hlavnici, Sádku, Milostovicích a Opavě). Pro nás dosud neznámou skutečností byl fakt, že Jan Kubiš část své vojenské služby trávil v Opavě u 34. pěšího pluku a během mobilizace hlídal hranice v opevněních, vybudovaných pro případné odvrácení intervence nepřátelských vojsk. V průběhu několika hodin jsme byli podrobně seznámeni s pohraničním opevněním, přičemž jsme se na fortifikační objekty sami podívali, a taktikou boje pevnostních linií. Překvapila nás vysoká bojeschopnost a účinnost pevnůstek, které nám byly přestaveny. Abychom si lépe utvořili představu o tom, jak bylo Opavsko chráněno před případnými útoky, navštívili jsme různé části obranné linie. Velký dojem na nás udělal stav objektů, které po více než sedmdesáti letech od 2. světové války stále neohroženě stojí, jakoby pořád střežily hranice. 56

58 Velmi nás také zajímal život vojáků v takovýchto pevnostech a neustále jsme našeho průvodce zatěžovali množstvím otázek. Například jsme si upřesnili své názory v oblasti srovnání naší a tehdejší Maginotovy linie ve Francii, neb ač se všude dočteme, že československé ředitelství opevňovacích prací stavělo opevnění dle francouzského stylu, po přednášce nám bylo jasné, že tomu tak zcela není. Spojení Jana Kubiše s Opavskem je pro mne i mnohé další studenty zcela unikátní. Během exkurze jsem pociťoval hrdost jak nad odvahou plukovníka Kubiše, tak i nad tím, že naši předkové měli odvahu se tvrdě bránit. Myslím, že budu mluvit za všechny své spolužáky, když v závěru poděkuji všem, kteří tuto exkurzi umožnili realizovat, a především pak p. Ing. J. Breuerovi za velmi poutavý výklad. Vít Mužík, sexta (Opavský a hlučínský deník ) 57

59 (Legionářský směr 2013/3) Vidět a vědět aneb Slezské zemské muzeum a Dům umění Opava stojí navštívit Ve čtvrtek se žáci sexty zúčastnili exkurze do dvou významných kulturních institucí Opavy. Nejprve jsme vzali útokem historickou budovu Slezského zemského muzea, kde ovšem byli na naši návštěvu plně připraveni. Ujala se nás zkušená muzejní pedagožka Mgr. Kamila Poláková, která nás nejprve nechala projít si expozici Příroda Slezska a následně nám udělala zajímavý výklad v prohlídkové části Encyklopedie Slezska, věnované kultuře a historii Slezska. Ve stejné budově jsme ještě neopomenuli navštívit výstavu Znamení vertikál, která se snaží přiblížit pestrost a rozmanitost duchovního života českého Slezska od středověku do začátku první světové války. Slezské zemské muzeum zcela předčilo naše očekávání, neboť po nedávno dokončené rekonstrukci se celá budova skví novotou a jednotlivé expozice odpovídají současným trendům muzejní prezentace a dokážou tak plně zaujmout své návštěvníky. 58

60 Plni pozitivních pocitů a nabiti novými informacemi jsme se následně vydali k dalšímu cíli naší exkurze - Domu umění. Ten nám nabídl možnost prohlédnout si velmi rozsáhlou výstavu nazvanou Duch Afriky, která dokonale mapuje a vystihuje kulturu domorodého obyvatelstva tohoto kontinentu. Každý z nás si zde mohl přijít na své, neboť jsou zde vystaveny fotografie, sochy, zbraně, šperky, nástroje, ale také židle, lehátka, podhlavníky a další exponáty. Vše umně zpracované, dýchající na nás exotiku svého původu. Celá tato výstava v nás tak zanechala velmi kladný dojem. Zájemci si také mohli prohlédnout expozici věnovanou československým legionářům za 1. světové války nazvanou Návrat domů aneb cesta kolem světa legionáře Václava Balcara, nebo expozici Ruské umění 19. a 20. století. Myslím si, že hovořím za všechny gymnazisty, když tvrdím, že pro nás byla exkurze do Opavy velkým přínosem, a věřím, že i další budou podobně vydařené a poučné. Vít Mužík, sexta Přednáška o antropologii Ve čtvrtek 3. října 2013 se pro naši třídu kvintu konala přednáška Víta Mužíka (sexta) o antropologii. Říkal nám vlastní zkušenosti a poznatky z Expedice TIS, kterou absolvoval během prázdnin. Během svého pobytu na tomto táboře pro talentované žáky zkoumal staré ostatky, zjišťoval jejich stáří, pohlaví atd. Díky svým zkušenostem nám tak byl schopen popsat veškeré práce a činnosti, které jsou spojeny s tímto vědním oborem - antropologií. 59

61 Antropolog má velmi zajímavou a také těžkou práci, jak nám Vít vysvětloval. Nalezené kosti musí na místě správně ošetřit, rozmístit do různých papírových sáčků, popsat i zakreslit, vše s ohledem na budoucí výzkum na specializovaném pracovišti. Především pečlivé překreslení nalezených kostí na papír je prý velmi těžké, ale školení specialisté to zvládají levou zadní. S nalezenými kostmi je navíc mnoho práce, neboť jsou často velmi křehké, a proto se k nim musí při čištění přistupovat velice opatrně, velkou zručnost vyžaduje také jejich lepení atd., to vše s ohledem na rozpoznání pohlaví, věku, výšky a dalších údajů. Z mého pohledu tak není lehké zkoumat staré ostatky. Přednášku jsem si moc užila, byla velmi zajímavá a taky jsem se dozvěděla řadu nových informací o antropologii. Tereza Mičková, kvinta Doubravka, Měšek a polské Glubczyce Byl krásný podzimní jasný den, na obloze ani mráček, a kousek za našimi hranicemi - v Polsku - se odehrávaly historické slavnosti. Taková pro řadu z nás byla neděle 6. října Opět se konala rekonstrukce svatby české kněžny Doubravy a polského panovníka Měška I. z rodu Piastovců. Tentokrát však ne na Hradci nad Moravicí, ale v polském městě Glubczyce, kde se shromáždily skupinky účinkujících z několika polských i českých škol. Mezi nimi pak také žáci Základní školy a gymnázia Vítkov. 60

62 Každá škola měla svůj prapor i své středověké oděvy, v nichž pak žáci odehráli své představení a předávali dary novomanželům. Naše škola zde vystupovala v nové roli, a proto naše skupina nesla hrdě své dva prapory - bývalé ZŠ Komenského a vítkovského gymnázia -, s nimiž jsme se (ještě jako samostatné školy) účastnili představení v květnu tohoto roku na zmiňovaném Hradci. Každá škola měla svůj nástup různě provedený, originální a krásný. Chtěl bych pochválit všechny, kteří si udělali čas na tuto akci, i přesto, že byla v neděli. Jsem si naprosto jistý, že nikdo nakonec nelitoval. Taktéž bych chtěl poděkovat p. Karin Kopecké a p. uč. Petře Bartoschové, které nám dělaly doprovod a notně nás podpořily v našem úsilí. Roman Nguyen, sexta Dne 6. října 2013 se zúčastnili vybraní žáci naší školy Historické slavnosti v polských Glubczycích, kde proběhla v pořadí druhá rekonstrukce setkání svatebních průvodů polského knížete Měška a české kněžny Doubravky. 61

63 Na slavnosti se naše družina prezentovala krátkou zdravicí a poté historickým tancem. Byly předány za naši školu také dary pro novomanžele - vlastnoručně ušitý divoký kanec a mandala. Karin Kopecká Dějepisná soutěž Už osmým rokem vyhlašuje Mendelovo gymnázium, Slezské gymnázium a Slezská univerzita v Opavě oblastní kolo dějepisné soutěže pro střední školy. Letošní téma zní Společnost v pohybu raně novověké revoluce v Evropě a Zámoří. První (školní) kolo se uskutečnilo dne 15. listopadu 2013 a zúčastnilo se jej sedm gymnazistů z kvinty až oktávy. Do druhého (oblastního) kola, které se bude odehrávat v budově Slezské univerzity v lednu roku 2014, postoupil Vít Mužík a Lenka Bílková ze třídy sexty. Vítězům blahopřejeme a držíme palce. Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet bodů 1. Vít Mužík sexta Lenka Bílková sexta Kateřina Kubesová septima Michal Škrobánek oktáva Denis Dimitrov sexta Kamila Schlasterová kvinta Jan Černoch kvinta 22 Školní kolo 43. ročníku dějepisné olympiády V pondělí 18. listopadu 2013 se první vyučovací hodinu 114 žáků 8. a 9. ročníků a příslušných ročníků víceletého gymnázia zúčastnilo 43. ročníku dějepisné olympiády, které bylo tematicky zaměřeno na Město v proměnách času. Na 1. místě se umístil s 37 body Matěj Jakubec z 9. A, o druhou pozici se podělili Jiří Jakubík s Janem Juroškou z kvarty (32 bodů), a na třetím místě se umístili Josef Knotek z 8. A společně s Viktorií Matulovou z 9. B (30 bodů). Do okresního kola byli navrženi Matěj Jakubec, Jiří Jakubík a Jan Juroška. Vítězům blahopřejeme a postupujícím držíme palce. za předmětovou komisi Mgr. Miroslav Bučánek 62

64 Exkurze Osvětim a Krakov 6. prosince 2013 se vydali žáci naší školy do Polska, přesněji do Osvětimi a Krakova. Cesta nám rychle ubíhala, protože ji zpestřovaly referáty, které si připravili naši spolužáci. Dozvěděli jsme se řadu zajímavých věcí o polské historii, umění, jídle, sportu a dalších. Naše prohlídka Osvětimi začala u brány prvního tábora, kde se tyčil nápis Arbeit macht frei, což bylo velkou ironií, protože všichni v táboře dřeli jak mezci a nikdy nebyli z tábora propuštěni. Pokračovali jsme do první budovy, kde jsme mohli zhlédnout mapy a tabule s počty mrtvých. Tato čísla jsou velmi tragická, ale ve skutečnosti bylo obětí 3-4 krát více, nejvíce Židů. V další místnosti byly fotografie, kde bylo zdokumentováno, jak probíhalo takové rozřazování transportu, ve kterém byli Židé. Ženy a malé děti byly okamžitě poslány do plynové komory, u mužů bylo ještě jedno rozřazování, kdy se před ně postavil lékař a ukazoval prstem doprava a doleva a určoval muže schopné práce, ostatní byli opět posláni do plynové komory. Taky jsme se dozvěděli, že Němci Židům neustále lhali, protože jim ustavičně tvrdili, že se půjdou osprchovat. V plynové komoře se dokázali takto denně zbavit tisíců lidí. Naše další cesta vedla k výstavě předmětů, které zůstaly po obětech, např. kufry, hrnce, brýle. Bylo to všechno hrozné, ale nejhorší asi bylo, když jsme vstoupili do místnosti, kde byly dvě tuny vlasů, to téměř všichni zbledli. Šli jsme do dalšího domu, kde byly palandy, záchody a umývárny. Také jsme viděli oblečení, ve kterém vězni pracovali a spali. Měli jen jeden kus tohoto pruhovaného mundúru, který se pral jen jednou za měsíc. V den návštěvy byla zima a foukal studený vítr. I když jsme byli dobře oblečení, tak nám přesto bylo všem chladno. Nedokázali jsme si tedy vůbec představit, jak museli trpět v tom jejich tenkém oblečení. 63

65 Poté následovala prohlídka vězení, kde byla stěna, u které byli lidé popravováni. Prošli jsme plynovou komorou a tím naše prohlídka v prvním táboře končila. Nastoupili jsme do autobusu a jeli do tábora druhého, kde jsme vyšli do věže, ze které jsme viděli celý tábor nebo spíše jen základy, protože téměř všechno Němci před svým útěkem podpálili. Šli jsme se podívat do dvou stájí. Jedna sloužila jako umyvárna a WC. Druhá byla nacpaná palandami. Opravdu jsme museli všichni konstatovat, že s lidmi v táboře jednali hůř než s dobytkem. Poté jsme poděkovali průvodci a jeli do Krakova. Tam jsme si nejprve prohlédli společně jeho nádherné, historické jádro a dozvěděli se mnoho nových a zajímavých informací. Poté jsme se rozběhli po městě. Většina se šla podívat po vánočních trzích a navštívit místní kavárny a cukrárny. Čas utíkal jako voda a my už seděli v autobuse nachystaní na návrat domů. Exkurze byla velmi poučná a domníváme se, že by se měl každý zamyslet nad tím, že není potřeba značkového oblečení, tabletů a drahých mobilů. Můžeme být rádi, že žijeme v dnešní době a máme možnost se v teple vyspat, chodit v čistém oblečení a mít výbornou zdravotnickou péči. Olga Jüstelová a Veronika Popová, oktáva 64

66 Výstava o Berlínské zdi ve Vítkově Ve dnech prosince 2013 si žáci, studenti, učitelé i vítkovská veřejnost mohli v prostorách Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. prohlédnout putovní výstavu Berlínská zeď, která vznikla v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Autory výstavy jsou učitelé a studenti ostravského gymnázia EDUCAnet, kteří se pokusili zasadit historii rozděleného Berlína do kontextu dějin druhé poloviny 20. století, protože tyto události těsně souvisely s poválečným rozdělením světa a především se studenou válkou. Na dvanácti výstavních panelech se tak diváci mohli seznámit s okolnostmi vzniku zdi, jejími proměnami, ale také osobnostmi, které se zapsaly do její historie - ať už šlo o významné politiky, nebo obyčejné lidi. Panely se věnovaly těmto tématům: Berlínská zeď v datech a číslech, Studená válka a Německo, Cesta ke stavbě zdi, 13. srpen 1961, Reakce na stavbu zdi, Ostraha hranice, Život v rozděleném městě, Útěky za svobodou, Cesta k pádu zdi, Pád a sjednocení a Proměny Berlína. 65

67 Jednotlivé bannery obsahovaly texty, obohacené o řadu dobových fotografií, novinových článků z československého tisku i karikatur, které pomáhaly ilustrovat atmosféru rozděleného města, světa studené války a manipulaci veřejným míněním. Ukazovaly tak divákovi konkrétní situace, emoce i paradoxy doby. Součástí výstavy byl také katalog s DVD, který obsahoval řadu doprovodných materiálů, včetně pracovních listů, které si žáci a studenti ve dvojicích během procházení výstavy pokusili vyplnit a následně vše prodiskutovali ve výuce s příslušnými vyučujícími. Nejvíce všechny zaujaly fotografie zobrazující stavbu zdi a její vzhled v době těsně před pádem východního bloku, ale také obrázky, ilustrující způsoby, jimiž se lidé pokoušeli uprchnout z východní části Německa do NSR. Řadu žáků a studentů pak zaujaly karikatury, které ilustrovaly rozdělený Berlín na pozadí studené války, avšak z pohledu lidí, žijících ve svobodné zemi 21. století mnohdy špatně čitelné a pochopitelné. Mgr. Miroslav Bučánek 66

68 Vítězství v krajském kole dějepisné soutěže Už osmým rokem připravuje Mendelovo gymnázium a Slezské gymnázium ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě Dějepisnou soutěž pro studenty středních škol Moravskoslezského kraje. Toto krajské klání mívá vždy dvě části. V první studenti v průběhu hodiny píší znalostní test a po jeho vyhodnocení osm nejúspěšnějších předstupuje před odbornou komisi, složenou z doktorandů univerzity, kde dochází k ústnímu zkoušení. Letošní téma soutěže bylo náročné - Společnost v pohybu aneb Raně novověké revoluce v Evropě a Zámoří a osobnost George Washingtona. Naši školu v pátek 24. ledna 2014 v budově Slezské univerzity v Opavě reprezentovali dva žáci třídy sexty (vítězové školního kola) - Lenka Bílková a Vít Mužík. Před osmou hodinou už netrpělivě postávali na chodbě před učebnou, v níž od čtvrt na deset do půl jedenácté absolvovali písemný test. V následujících devadesáti minutách, kdy organizátoři soutěže opravovali testy soutěžících, byl pro všechny účastníky připraven mimosoutěžní program - v letošním roce navštívili Obecní dům v Opavě, kde mohli zhlédnout výstavu Opavské hradby, která mapuje vývoj opavského opevnění od jeho stavebních počátků až po demolici a nahrazení pásem městských parků. V půl jedné následovalo vyhlášení výsledků, které pro nás bylo velmi dramatické. Organizátoři vyhlašovali výsledky od osmého postupujícího místa. Neustále tak klesala šance na účast v ústním kole a na vítězství, ale nakonec jsme se dočkali. Na prvním místě skončil Vít Mužík, který tak postoupil do ústního kola. To probíhalo od jedné hodiny do půl čtvrté. I v něm měl znalostní převahu, a proto byl oceněn v letošním ročníku Dějepisné soutěže celkovým prvním místem. Oběma účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a vítězi tímto blahopřejeme. Mgr. Miroslav Bučánek (Vítkovský zpravodaj 2014/03) 67

69 Krajskou dějepisnou soutěž gymnazistů na akademické půdě ovládl Vít Mužík, Opavan studující ve Vítkově Z prvenství v VIII. ročníku dějepisné soutěže gymnazistů Moravskoslezského kraje se těší student 2. ročníku Základní školy a gymnázia Vítkov Vít Mužík. Mezi 23 účastníky, kteří na Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty 24. ledna přijeli po úspěchu ve školních kolech soutěže, prokázal nejširší znalosti v tématu Společnost v pohybu. Do krajského kola může každá škola vyslat dva zástupce, čehož tentokrát v plné míře využila obě domácí gymnázia, jejichž dějepisářky PhDr. Simona Krajcarová (Mendelovo) a Mgr. Veronika Pilavková (Slezské) figurují v roli hlavních organizátorek klání, a dále gymnázia z Bohumína, Bruntálu, Českého Těšína, Frýdku-Místku, Havířova-Města, Hlučína, Příbora, Třince a Vítkova. Jedním soutěžícím se zúčastnilo Gymnázium Krnov, jež v loňském roce reprezentoval pozdější vítěz 7. ročníku Jakub Strýček ze Slezských Rudoltic, dnes studující učitelství češtiny a dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V podtitulu neslo tematické zacílení specifikaci na problematiku raně novověkých revolucí jak na starém kontinentě, tak v zámoří, zvláštní pozornost byla věnována rovněž osobnosti George Washingtona. O přípravu studijních materiálů v podobě jejich shromáždění a doporučení účastníkům se opět postarali studenti Ústavu historických věd (ÚHV). K již ostřílenému posluchači doktorského studia na ÚHV Mgr. Martinu Sosnovi, který s výjimkou premiéry nechyběl v porotě ani jediného ročníku soutěže, se tentokrát přidali jeho kolegadoktorand Mgr. Petr Chlebec a posluchačka magisterského studia Bc. Lucie Gilarová. Do ústní části postoupilo z 23 gymnazistů po vyhodnocení písemného testu osm nejlepších. Finalistou se tak stal třeba Jaroslav Novotný z Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek- Místek, jenž krajské kolo v doprovodu dějepisáře Mgr. Martina Žambocha absolvoval už potřetí. Ani Vít Mužík, nakonec nejlepší v bodovém hodnocení testu i ústního pohovoru, nebyl v Opavě poprvé. Vloni jsem dosáhl na bramborovou medaili, letos je ze čtvrtého místa prvenství. Přikládám to nejen tématu, sedlo mi, ale i skvělému učiteli, řekl skromně Opavan studující ve Vítkově. Jeho doménou jsou právě francouzské dějiny raného novověku. Osobně si ale myslím, že Vítek se vypracoval natolik, že by uspěl, i kdyby téma bylo úplně jiné, vyzvedl studentovy kvality dějepisář Mgr. Miroslav Bučánek. Ostatně výborné studijní výsledky mu vynesly nominaci na Cenu Jana Zajíce, řekl pedagog, který do Vítkova jezdí učit z Opavy. 68

70 Diplomem a cenami určenými pro druhého v celkovém pořadí dekoroval doc. Jiří Knapík, vedoucí ÚHV, při oficiálním vyhlašování výsledků Michala Sikoru z Gymnázia Český Těšín, pomyslnou bronzovou příčku obsadil Stanislav Jahn ze Slezského gymnázia Opava. Vysokou úroveň znalostí soutěžících potvrdil za porotce Mgr. M. Sosna. Vítěz nás doslova ohromil, když na obraze Přísaha v míčovně, jehož autorem je francouzský klasicistní malíř Jacques-Louis David, dokázal vedle hlavních protagonistů děje malby identifikovat i další postavy, konstatoval Mgr. M. Sosna, pro něhož to byla z důvodu závěru doktorského studia poslední účast v porotě soutěže. Premiant Vít Mužík má navíc šanci stát se rekordmanem v počtu absolvovaných ročníků. Zatím jsme tu měli trojnásobné účastníky, ale Vítek je teprve ve druhém ročníku studia, takže se zdá být docela reálným, že je za dva roky dokáže předstihnout, připomněla za pořadatele PhDr. S. Krajcarová z Mendelova gymnázia. Uvidíme, nerad bych předbíhal, ale historie mě baví a jsem ji už dnes rozhodnut jako odbornou disciplínu studovat. Na které univerzitě, to, prosím, zatím po mně vědět nechtějte. Na takové rozhodnutí mám ještě dost času, prohlásil Vítek, jehož koníčky jsou též filatelie, numismatika a genealogie. Buňky na dějepis zdědil po dědečkovi Drahoslavu Špokovi a své vědomosti rozvíjí od raného dětství. Pravidelně sleduji řadu historických časopisů a mám bohatou knihovnu. Proto jsem se v přípravě nemusel spoléhat pouze na doporučené prameny, ale volil jsem spíš jiné podle vlastního uvážení, přiznal absolvent někdejší Základní školy Opavská ve Vítkově, kterou kdysi navštěvoval i Jan Zajíc. Rád si zajdu do archivu, v genealogii rodu jsem zatím postoupil do 17. století, ale nejsem ještě u konce. Pokud se setkáme i za rok, možná vám toho budu moci prozradit zase o něco více, konstatoval na závěr sympatický adept vysokoškolského studia historie. Autor: Ivan Augustin (http://inoviny.slu.cz/index.php/udalosti/1082-krajskou-dejepisnou-soutez-gymnazistu-naakademicke-pude-ovladl-vit-muzik-opavan-studujici-ve-vitkove ) 69

71 VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA VIII. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE 1. Vít MUŽÍK ZŠ a G Vítkov 166,0 bodů 2. Michal SIKORA G Český Těšín 153,5 bodů 3. Stanislav JAHN SG Opava 146,5 bodů 4. Tomáš FRANEK G Třinec 140,0 bodů 5. Jaroslav NOVOTNÝ G Frýdek Místek 136,0 bodů 6. Tomáš NAVRÁTIL G Bruntál 132,0 bodů 7. Jan STOKLAS MG Opava 128,0 bodů 8. Milan Vítek KULIKOWSKI G Havířov Město 123,5 bodů Další soutěžící se neprobojovali do ústní části soutěže. V písemné se umístili takto: 9. Václav SIKORA G Třinec 60,5 bodů Ester BUBÍKOVÁ G Český Těšín 59,0 bodů Věra DVOŘÁKOVÁ G Krnov 59,0 bodů Marian WAŽIK G Hlučín 59,0 bodů 13. Roman BOROVIČKA G Příbor 57,5 bodů 14. Richard DAVID G Příbor 57,0 bodů Andrea RZYMANKOVÁ G Havířov Město 56,0 bodů Daniel GALIS MG Opava 56,0 bodů 17. Lenka BÍLKOVÁ G Vítkov 54,0 bodů 18. Jiří WEBER G Bohumín 47,0 bodů 19. Martin BÁRTA SG Opava 46,0 bodů 20. Martin GAJDACZEK G Hlučín 41,5 bodů 21. Barbora BALCAŘÍKOVÁ G Frýdek-Místek 39,0 bodů 22. Michaela HAŠKOVÁ G Bruntál 36,0 bodů 70

72 Okresní kolo dějepisné olympiády Dne 28. ledna 2014 se v Opavě na ZŠ Englišova konalo okresní kolo 43. ročníku Dějepisné olympiády na téma Město v proměnách času. Gymnaziální část naší školy letos reprezentovali dva žáci kvarty - Jan Juroška a Jiří Jakubík. Bohužel ani jeden z nich se neumístil na předních příčkách. Jan Juroška se dělil o místo (s 50 body) a Jiří Jakubík skončil na 45. místě (s 36,5 body). Mgr. Miroslav Bučánek Projektový den Mediální dějepis s dědečkem a babičkou 13. března 2014 se na naší škole uskuteční, ve spolupráci se SVČ Vítkov, projektový den nazvaný Mediální dějepis s dědečkem a babičkou, určený pro žáky pátých tříd a gymnazisty z kvinty a sexty. Besedu s vybranými seniory, jejichž osudy budou zařazeny do spojitosti s významnými regionálními, národními, evropskými a světovými událostmi z oblasti politiky, ekonomiky, kultury, vědy atd., povedou metodici projektových dnů U nás - Petr Macura a Eva Bělohlavá -, kteří žákům a studentům ukážou, jak vést správně rozhovor, ale i jak vhodným způsobem předávat nabyté zkušenosti a informace veřejnosti pomocí moderních médií. Důležitou roli zde bude po celou dobu hrát Klub KaMeRa ze SVČ Vítkov, který bude celý proces přípravy i vlastní besedu monitorovat a následně vytvoří o celém projektovém dni reportáž. Mgr. Miroslav Bučánek web školy, únor 2014 Necháme to tak? V průběhu února a na počátku března naše škola hostila díky občanským sdružením Za Opavu a Zachraňme dominanty putovní výstavu Necháme to tak?. Ta měla žáky upozornit na vliv padesátiletého období dvou totalit, které způsobily v našem národě 71

73 duchovní a morální devastaci, kterou lze stále pozorovat na našem vztahu k přírodnímu a kulturnímu dědictví. Patrné je to především v pohraničních oblastech (jako je Vítkovsko), kde se stále nachází v zuboženém stavu řada staveb, kostelů, klášterů a kaplí, které chátrají, protože se jim nedostává dostatečné údržby. Je dost památek, které beze stopy zmizely, anebo z nich zůstaly pouhé ruiny, ale ještě víc je těch, kterým stejný osud hrozí, pokud nedojde k brzkému zásahu a opravě. Tato výstava tak měla povzbudit jakoukoliv iniciativu a pomoc, která může zachránit některou z pamětihodností naší oblasti a pomůže ji uchovat budoucím generacím. Mgr. Miroslav Bučánek Občanské sdružení Zachraňme dominanty vzniklo v lednu 2010 s cílem upozorňovat na neutěšený stav sakrálních staveb v České republice, hlavně v pohraničních oblastech. Sdružení zřídilo čtyři putovní výstavy, které mají ve třech oblastech Čech (jižních, severních, a západních) a na Moravě prostřednictvím vybraných občanských sdruženích získávat zájemce o tuto problematiku a předávat jim zkušenosti. Občanské sdružení Za Opavu vzniklo v roce 2007 jako dobrovolné nevládní neziskové občanské sdružení, jehož základním cílem je přispívání k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí, zdravých životních podmínek ve městě Opavě a jeho okolí, a s ním spojená informační, poradenská a publikační činnost. Milan Freiberg Výstava Necháme to tak? Tento s nadsázkou míněný titulek vystihuje skutečnost, že na Vítkovsku má výstava Necháme to tak? v těchto dnech skutečně svou velkou premiéru. 72

74 V budově Základní školy a gymnázia Vítkov s jejím umístěním výrazně pomohl místní pedagog Miroslav Bučánek. Přizval také tým svých kolegů, a tak proběhla zatím nejzdařilejší a nejrychlejší instalace za posledních několik let. Ve Vítkově je výstava k vidění během pracovních dnů od 29. ledna do poloviny března. Rádi bychom poděkovali za pomoc se zprostředkováním výstavy i panu učiteli Rostislavu Bálovi. (o.s. Za Opavu, , Proběhla kampaň Vlajka pro Tibet Desátého března letošního roku se naše škola opět zapojila do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, kterou jsme si připomněli 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, při němž zemřelo přibližně osmdesát tisíc Tibeťanů. Kampaň má své kořeny v polovině devadesátých let v západní Evropě a jejím cílem je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu (ale nejenom tam). Česká republika se k ní připojuje pravidelně od roku 1996 a naše gymnázium tak učinilo již potřetí. Letos jsme se zařadili mezi 73

75 téměř 100 školských zařízení a téměř 600 obcí, měst, městských částí, magistrátů a krajů, které si tuto kampaň připomněly. Na naší kampani se letos podílely především třídy kvinta a sexta, ale také žáci výtvarné výchovy p. učitelky Terezy Mičkové. Žáci vytvořili Tibetské vlajky, které byly umístěny v prostorách školy, nástěnku, popisující historii, jazyk, hudbu a další reálie týkající se Tibetu, propagační leták, který měl okolí upozornit na celou kampaň, a v osudný den také přednesli ve školním rozhlase krátké hlášení, které všechny o událostech v Tibetu ve stručnosti informovalo. Lidská práva a demokracie jsou našimi nejvyššími výsadami a hodnotami, které si musíme neustále připomínat a bojovat za ně, což nám dokazují události posledních dnů na Ukrajině. Mgr. Miroslav Bučánek Mediální dějepis s dědečkem a babičkou 13. března 2014 se na naší škole uskutečnil projektový den nazvaný Mediální dějepis s dědečkem a babičkou, pořádaný ve spolupráci se SVČ Vítkov a DDM Vratimov. Žákům kvinty a sexty své životní zážitky a zkušenosti přišli předat pan Valter Mazur a Ing. Radomír Vašíček, kteří studentům vykládali o svých životech a osudech svých rodin. Oba pánové popisovali, jak to kdysi vypadalo ve škole i při nástupu do prvního zaměstnání, líčili události 2. světové války i jak vypadal život prostého člověka v éře komunismu. Jejich vyprávění bylo doprovázeno starými fotografiemi a také prezentací připravenou třídou sextou, která měla připomenout, co se u nás i v zahraničí dělo v letech , tedy v době, na kterou se převážně celý projekt zaměřil. 74

76 Celá akce byla velmi zdařilá, zajímavá a poučná. Častokrát také úsměvná a zábavná, neboť život přináší i krásné a pěkné okamžiky, které na našich tvářích vyloudí úsměv či dovedou pobavit. účastníci projektu Jednotky zahraničního odboje za 1. světové války Dne 19. března 2014 naši školu navštívil Mgr. Pplk. v. v. Pavel Skácel, předseda krajské jednoty Československé obce legionářské (ČSOL) v Moravskoslezském kraji a předseda jednoty Sdružení válečných veteránů, který besedoval s žáky kvinty, septimy a zájemci z ostatních tříd na téma Jednotky zahraničního odboje za 1. světové války. Žáci se tak mohli dozvědět více o vzniku legií v Rusku, Francii a Itálii, o jejich bojích za budoucí Československý stát, ale také o tom, jak se ČSOL snaží budovat padlým legionářům pomníčky, aby se na ně a jejich úsilí nezapomnělo, a jaké peripetie toto úsilí přináší. Mgr. Miroslav Bučánek Téma samotné mne odjakživa zajímalo, a proto jsem přednášku věnovanou této problematice uvítal. Musím zde velice pozitivně ohodnotit znalosti, zasvěcenost do problematiky, vystupování a především úsudek a pohled na věc přednášejícího. Velice se mi líbila pasáž věnována českému vlastenectví a jsem velmi rád, že se konečně po dlouhé době objevil někdo, jenž se nebojí říci, že je hrdý na to, že náleží k českému národu. Myslím si, že tyto základní vlastenecké principy by měly být vštěpovány studentům zvláště v době, kdy se na ně neklade přílišný důraz. 75

77 Během přednášky jsem pociťoval obrovskou hrdost na činy našich předchůdců a musím zde napsat, zcela otevřeně, že tato přednáška, celá její koncepce i samotný přednášející se mi v letošním školním roce jeví jako prozatím nejlepší zpestření výuky. Vít Mužík, sexta (Vítkovský zpravodaj 2014/05) Krajské kolo Mezinárodní dějepisná soutěž v Bohumíně Dne se náš tříčlenný tým ve složení Kamila Scholasterová (kvinta), Lenka Bílková a Vít Mužík (sexta) zúčastnil XXIII. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií, z níž se v tomto roce stala soutěž mezinárodní, neboť se jí zúčastnilo 208 gymnázií z Čech a 49 ze Slovenska. Tuto soutěž vyhlásilo chebské gymnázium, a pro oblast Moravskoslezského kraje ji zaštítilo gymnázium v Bohumíně. Letošním tématem se staly dějiny I. a II. republiky, resp. dějinné období let Snažili jsme se přípravu nepodcenit, a jelikož se jedná o týmovou soutěž, rozdělili jsme si jednotlivé epochy doby k prostudování a ke vstřebání co možná nejvíce informací. Po příjezdu na místo konání jsme byli velmi příjemně překvapeni pečlivostí ve věci přípravy a průběhu soutěže ze strany organizátorů. S velkým napětím jsme se pustili do vyplňování testu. Musím zcela otevřeně za náš tým přiznat, že mnohé věci nás překvapily, a je pravdou, že jsme s nimi na soutěžním testu nepočítali. Ale s výsledným 6. místem jsme spokojeni. A již teď přemýšlíme o možné budoucí účasti na dalším ročníku této soutěže. Vít Mužík, sexta 76

78 Výstava Olga Havlová na Základní škole a gymnáziu Vítkov Ve dnech dubna 2014 měli žáci a studenti 2. a 3. stupně naší školy, učitelé i vítkovská veřejnost možnost zhlédnout putovní výstavu Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka, která vznikla v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Autory výstavy, která vznikla u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové, je Gymnázium Olgy Havlové a Občanské sdružení PANT. Dvanáct výstavních panelů se věnovalo tématům: Zásadní data v životě Olgy Havlové, Olga Havlová ( ), Proletářské děvče značně samorostlé, Václav Havel osudový muž, Za okny StB, Hrádeček, Vašek ve vězení, Hrobka (aneb svépomocná lidová knihovna), První dámou, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Mít možnost pomáhat druhým, Chybíš tady, Olgo! a Václav o Olze. 77

79 Tyto panely se snažily přiblížit a zachytit život naší bývalé první dámy v jeho pestrosti a proměnlivosti, s jeho lidským rozměrem. Vše bylo proloženo vzpomínkami přátel, spolupracovníků i lidí, které ovlivnilo setkání s touto ženou, a doplněno fotografiemi Bohdana Holomíčka. Součástí výstavy byl také katalog s DVD, který obsahoval řadu doprovodných materiálů, včetně pracovních listů, které využili vyučující dějepisu v šestnácti třídách základní školy a gymnázia, aby si žáci a studenti upevnili své nově získané znalosti. Mohli tak srovnávat tuto ženu s jinými velkými ženami 20. století, snažili se popsat vlastnosti, které byly pro Olgu Havlovou charakteristické. Snažili se také charakterizovat, jaké vlastnosti byly běžné v naší společnosti před rokem 1989, a v čem se tudíž tato žena lišila od většinové společnosti atd. Autorům výstavy tímto děkujeme. Mgr. Miroslav Bučánek Po stopách II. světové války Ačkoliv počasí ráno nebylo zcela příznivé, tak se vybraní žáci sexty, septimy a kvinty vydali v předposledním dni školy na exkurzi nazvanou Po stopách II. světové války. Ta se uskutečnila díky Mgr. Pavlu Skácelovi a finančnímu přispění Československé obce legionářské v Moravskoslezském kraji (ČsOL MSK). Žáci nejprve navštívili pěchotní srub OP-S 25 Trigonometr u Milostovic, kterým je provedl Ing. Václav Zavadil, člen ČsOL MSK. Dozvěděli se, že tato pevnost byla prvním objektem 3. stavebního podúseku Milostovice Ženijního skupinového velitelství IV v Opavě ve III. odolnosti, tj. že měla tak silný železobetonový plášť, že jej žádná bomba ve 30. letech 20. století nebyla schopna překonat (např. tloušťka stropu činila 250 cm), že se v pevnosti nacházel splachovací záchod, který však bylo možné používat pouze v průběhu bojových operací, že si vojáci nejčastěji 78

80 v pevnosti svítili petrolejovými lampami či svíčkami, a pouze v průběhu bojů se měl zapínat generátor, který vytvářel elektrickou energii. Zjistili také, že bunkr byl výrazně vyzbrojen protitankovým kanónem, i několika těžkými a lehkými kulomety, které však nikdy nebyly použity. Po prohlídce tohoto opevnění z roku 1938 jsme se přesunuli do Památníku II. světové války v Hrabyni. Zde studenti zhlédli tři výstavy. Vypuknutí I. světové války jim připomněla výstava Češi ve Velké válce, na 65. výročí vraždy generála Heliodora Píky upozornila výstava Heliodor Píka - legionář a vojenský diplomat a historii expozice Slezského zemského muzea v Hrabyni středoškolákům přiblížila výstava Historie Památníku II. světové války. Krom jednotlivých výstav si gymnazisté také prohlédli stálou expozici muzea, která se týká II. světové války a přibližuje vznik československých bojových jednotek a jejich činnost na území Sovětského svazu, Polska, Francie, Středním východě i ve Velké Británii, ukazuje zájemcům o historii, jak probíhaly osvobozovací boje na území Československa i co byl holocaust, koncentrační tábory, nebo jak probíhal všední život obyvatelstva za války. Všichni studenti během exkurze získali řadu cenných informací, které jim umožnily si lépe představit pevnostní systém první republiky i život v době II. světové války, a to vše díky Československé obci legionářské, Mgr. Pavlu Skácelovi a Ing. Václavu Zavadilovi, díky nimž se celá akce uskutečnila. Mgr. Miroslav Bučánek Profilová maturitní zkouška z DĚJEPISU Jméno a příjmení Datum zkoušky Maturitní otázka Známka Michal Škrobánek č Evropa a české země v XIX. století -- Radek Huška č Evropa na konci středověku a na počátku novověku -- 79

81 7.3.2 Základy společenských věd a výchova k občanství Beseda agentury Sokrates V pátek 13. září 2013 se uskutečnila již tradiční přednáška vzdělávací agentury Sokrates pro studenty maturitního ročníku. Ředitel agentury pan docent Kotlán upozornil studenty na možná úskalí při výběru vysoké školy či studijního programu. Dále studenty seznámil s možnostmi přípravy na přijímací zkoušky a stručně je provedl přijímacím řízením. V závěru pan docent Kotlán zodpověděl řadu konkrétních dotazů našich maturantů, kteří tak mají už jen jediný úkol správně se rozhodnout, která vysoká škola je ta pravá. Mgr. Silvie Večeřová, výchovná poradkyně 80

82 Studentské předčasné parlamentní volby 2013 očima volební komise Snad každé volby přinášejí jistou dávku očekávání, nerozhodnosti a touhy po vítězství. Nejinak tomu je i letos u předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. 2. října 2013 si mohli studenti vyššího stupně gymnázia ve Vítkově vyzkoušet, jak by hlasování dopadlo čistě v jejich režii. Vše se konalo jako u voleb skutečných. Je zajímavé sledovat, jak politické dění naší země sleduje mládež a na základě čeho se rozhoduje pro svého kandidáta. Nabídka byla bohatá. Přesto se ve výsledkové listině prostřídaly názvy jen několika stran. Díky anonymitě hlasování nelze přesně určit, kdo jak volil, ale z pohledu komise lze říci, že mladí lidé z řad studentů se často nechávají unášet hromadným názorem. Je to volba většiny a netřeba vybočovat. I takto dnešní mladí smýšlejí. Jsou zde však i tací, co nemají o politické sféře absolutně žádné vědomí a volební lístek je pro ně spíše tipovací záležitostí. Svůj podíl na statistice hlasování mají i samotné strany. Hodně studentů dá na ideologické, mnohdy až megalomanské sliby a neřeší celkové spektrum ani pozadí stran. Jako předseda komise mohu prohlásit, že jsem výsledkem Studentských předčasných parlamentních voleb zklamán. Asi jsem od své generace čekal větší zaujetí pro věc. Možná jsem věřil, že se k celé záležitosti postavíme zodpovědněji a budeme informovanější. Nelze nic vyčítat výsledkům ani průběhu voleb. Pouze se pozastavuji nad vědomím mých vrstevníku. Když vidím takový nezájem voličů už z řad studentstva, nelze se pak divit občanům ve volbách skutečných. - Michal Škrobánek Naše škola měla dobrou procentuální účast. Snad se ale příště více pozastavíme nad svou volbou. Věříme, že každý hlas má svou váhu, a jménem studentů děkujeme za příležitost, vyjádřit svůj postoj ke kandidátům do parlamentu naší republiky. Za volební komisi Michaela Konečná, Michal Škrobánek, Tomáš Vašátko (Vítkovský zpravodaj 2013/11) 81

83 Studentské předčasné parlamentní volby VÝSLEDKY - CELKOVÝ POČET OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ: 84 NEPŘÍTOMNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLE V DOBĚ VOLEB: 13 CELKOVÝ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ: 47 CELKOVÝ POČET PLATNÝCH ODEVZDANÝCH HLASŮ: 46 POČTY HLASŮ PŘIDĚLENÝCH JEDNOTLIVÝM POLITICKÝM STRANÁM, HNUTÍM A KOALICÍM: POLITICKÁ STRANA, HNUTÍ A KOALICE POČET PLATNÝCH HLASŮ CELKOVÉ POŘADÍ 1. Aktiv nezávislých občanů ANO Česká pirátská strana ČSSD Dělnická strana sociální spravedlnosti KDU-ČSL Klub angažovaných nestraníků Koruna Česká KSČM Lev 21 Národní socialisté OBČANÉ ODS Romská demokratická strana Strana práv občanů Zemanovci Strana soukromníků ČR Strana svobodných občanů Strana zelených Suverenita strana zdravého rozumu TOP Úsvit přímé demokracie volební blok Hlavu vzhůru Volební principy prázdných a blokovaných židlí (mandátů) Volte Pravý Blok Změna

84 VOLEBNÍ ÚČAST TŘÍD: Třída Oprávněný počet Chybějících žáků Počet odevzdaných VOLEBNÍ ÚČAST voličů v době voleb hlasů TŘÍDY V % kvinta ,1 sexta ,3 septima ,3 oktáva ,2 (Opavský a hlučínský deník ) 83

85 Prezentace projektu Univerzita Mikuláše Koperníka přijel žákům kvinty, sexty a septimy prezentovat projekt Univerzita Mikuláše Koperníka bývalý absolvent gymnázia v Bílovci, David Kupka. Jedná se již o čtvrtý ročník tohoto projektu, který v době podzimních prázdnin pro středoškoláky každoročně pořádají absolventi gymnázia v Bílovci, a seznamují je během něj s tím, jak vypadá život vysokoškolského studenta v praxi. 72 hodin dobrovolnických aktivit V letošním roce se naši studenti zapojili do projektu 72 hodin. Projekt je určen dětem, rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé České republice. Kdykoliv ve dnech října 2013 a zároveň na jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celé republice pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. Cílem projektu je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Naši žáci v rámci tohoto projektu navštívili 11. října 2013 své kamarády v Základní škole pro tělesně postižené na Havlíčkově ulici v Opavě. Tady společně s žáky této školy strávili dopoledne plné her, zpěvu a aktivně se účastnily také vyučovacích hodin. Kateřina Kopecká 84

86 11. října 2013 naše skupina dobrovolníků navštívila Základní školu pro tělesně postižené v Opavě. Bylo nás celkem sedmnáct - patnáct žáků a dva dospělí (náš pedagogický dozor). Na místě jsme byli rozděleni do tří skupin po pěti členech. Každá pětice měla za úkol navštívit jednu ze tříd základní školy. Má skupina, tvořená čtyřmi kluky a jednou dívkou, navštívila výuku tří dětí zhruba ve věku 7-8 let. Vyučovací hodina probíhala následně: Nejprve byl krátký úvod pro děti, který jim říkal, kdo jsme a proč jsme přišli. Po úvodu nám děti ukázaly něco ze své výuky. Překvapilo mě, jak rychle reagovaly i přes handicapy, které jim osud nadělil. Po krátké výuce jsme si dali všichni rozcvičku a následně jsme vytáhli hračky a dali se do hraní her - takové seznámení, aby si na nás více zvykly. Následovalo setkání všech skupin a tříd v tělocvičně. Hala byla téměř zaplněná, ale místa na další hraní bylo taky hodně. Věřím, že se během jednotlivých aktivit nikdo nenudil a že se všichni velmi dobře bavili. Největší zkouškou celého dne však pro všechny bylo loučení, které bylo zakončeno slibem brzkého setkání. Roman Nguyen, sexta 85

87 Olympiáda lidských práv ČR V průběhu října 2013 se čtyři studenti naší školy (Eva Zemanová, Michal Škrobánek - oktáva, Roman Nguyen, Michaela Konečná - sexta) zapojili do školního kola dobrovolné soutěže studentů středních škol ve věku let. Cílem soutěže bylo podnítit zájem o lidsko-právní problematiku, atraktivní formou zvýšit informovanost studentů v dané oblasti, podpořit úroveň veřejné debaty, podporovat zájem mladých lidí poznávat a respektovat kulturní rozmanitost lidské společnosti a vysvětlit studentům důležitost prosazování ochrany lidských práv pro všechny členy společnosti. Školní kolo se skládalo z online dotazníku a krátké úvahy na jedno ze zvolených témat, která se studentům objevila po přihlášení do systému. Bohužel nikdo z našich žáků se neprobojoval do finálového kola soutěže, které se odehrávalo v reprezentativních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy , kde soutěžící zpracovávali obsáhlejší úvahové eseje na zadané téma a následně je obhajovali před porotou složenou z předních odborníků na lidsko-právní problematiku. Účastníkům však děkujeme za reprezentaci naší školy. Mgr. Miroslav Bučánek Týden pro Inkluzi Dne žáci naší školy navštívili Základní školu pro tělesně postižené, Základní školu a Praktickou školu a školu pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči v Opavě. Tato akce se uskutečnila v rámci projektu Týden pro inkluzi. Během dne jsme se věnovali dětem s různým typem postižení. Vyzkoušeli jsme si, jaká je role ošetřovatele, asistenta či speciálního pedagoga. Dětem jsme asistovali při výuce, kde jsme prováděli také různá cvičení. Uvědomili jsme si, že činnosti, které jsou pro nás rutinou, jsou pro mnohé z námi navštívených dětí velmi obtížné, ba i zcela nemožné. Myslíme, že hovoříme za všechny, když tvrdíme, že tato akce byla pro nás velmi přínosná. Rozhodně si to všichni účastníci této dobrovolnické činnosti nejen užili, ale vzali si i něco k srdci a přijali tyto děti jako své přátelé. Naší odměnou byly radostné tváře jak dětí, tak pedagogů na těchto školách. Roman Nguyen a Vít Mužík, sexta 86

88 Ten pocit, když se kouknete do očí postiženým dětem a na jejich tváři uvidíte úsměv, je nepopsatelný, úžasný. Cítíte se, jako byste byli jejich záchranný člun. V Opavě, ve škole tělesně postižených, jsem se seznámila s hojným počtem dětí, byla jsem zde již v předešlém měsíci říjnu. Nyní v listopadu jsem potkala malého chlapečka, Vojtíška, jenž navštěvoval 1. třídu. Jen jsem vešla do třídy, ucítila jsem jemné objetí kolem mého pasu a viděla chlapečka, co se na mě poťouchle a roztomile culil. Těžce se sice soustředil na hodinu, ale hodně toho věděl a snažil se. Poté jsem ho vzala za ruku a odešla s ním na hodinu logopedie. Výuka je opravdu zajímavá, děti se na začátku snaží rozpohybovat jazyk. A poté se pokračuje ve výuce písmen a slov. Vojtíšek měl problém s písmenkem j, a proto má pomůcku, což je ije. Když jsem odcházela, obejmul mě a řekl Ahoj Adélko. Strašně ráda jsem toho malého smíška poznala. Cesta směřovala do školy SPC v Opavě. Byli jsme se kouknout za nejvíce postiženými dětmi a v hodině jsem byla u dětí s těžkým postižením. Pomáhali jsme s výzdobami na stromeček přání. Vyzkoušeli jsme si, jak je složité pohybovat se pomocí invalidního vozíku. Bylo to velmi příjemné být v přítomnosti těchto dětí. A nakonec jsme byli ve třídě u dětí s vadami zraku a řeči. Navštívila jsem 1. třídu velice ostýchavých dětí. Byli to malí stydliví prcci. Stihli jsme si také vyzkoušet brýle, které simulovaly jakékoliv oční vady. I když jsou tyto děti postižené, jejich pozornost a přítomnost je velice milá a příjemná a jejich úsměv je nakažlivý. Adéla Kalužová, tercie PišQworky listopadu 2013 se žáci Základní školy a gymnázia Vítkov zúčastnili oblastního kola mistrovství škol v logické hře PišQworky na Mendelově gymnáziu v Opavě. Za naši školu se jí zúčastnily čtyři týmy - Frajeři (8. ročník), Mrkwe (septima), čistě dívčí tým Pojakokuma (sexta) a Piškqvoři (sexta). Všechny týmy bojovaly s křížky a kolečky, seč jim síly stačily, a nezdráhaly se seznámit ani s protihráči, ale do piškvorkového Play Off se dostaly pouze týmy Pojakokuma a Pišqvoři. Na čtvrté místo se prokousal tým Pišqvoři, tvořený Lucií Šustkovou, Lenkou Bílkovou, Denisem Dimitrovem, Vítem Mužíkem a Romanem Nguyenem. Ke krásnému umístění blahopřejeme! 87 Michaela Konečná, sexta

89 Seminář k problematice SOČ Dne navštívilo deset studentů gymnázia ze tříd sexty a septimy seminář k problematice Středoškolské odborné činnosti (SOČ) na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě, pořádané Střediskem volného času Korunka, p. o. Všechny čekalo několik bloků přednášek. O vědeckém výzkumu a prezentaci soutěžní práce přednášel Doc. Ing. Mgr. P. Klán CSc. z ČVUT Praha, který posluchačům sdělil řadu informací o historickém vývoji vědeckého myšlení, o tom, jak by správná vědecká práce měla vypadat a také odkud především čerpat informace k sepsání kvalitní práce. O základech rétoriky a o tom, jak se chovat či nechovat u prezentování své práce zase vtipně referovala Mgr. J. Prošvicová z Mendelova gymnázia v Opavě. Další přednášky se týkaly kriminalistiky a forenzní antropologie (RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. z Kriminalistického ústavu v Praze), autorství a plagiátorství (JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.), ale také toho, jak probíhá samotná soutěž SOČ, s čímž všechny seznámil úspěšný účastník této soutěže Tomáš Mariančík. 88

90 Všichni účastníci semináře se domů vrátili s množstvím informací a podnětů, které určitě zhodnotí při tvorbě vlastních SOČek a předají také svým spolužákům, kteří neměli to štěstí se dané akce zúčastnit. Mgr. Miroslav Bučánek, Vít Mužík a Roman Nguyen (sexta) Soutěž Poradenství V průběhu října a listopadu 2013 se dva naši studenti zúčastnili projektu Poradenství, pořádaného Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné. Jednalo se o soutěž, v níž si zájemci mohli vybrat ze čtyř vyhlášených témat z oblasti 1) financí domácnosti (Proč je důležité řídit finance domácnosti?), 2) společenského protokolu (Máte rádi společenský život? Dokážete napsat několik smysluplných stran na výše uvedené téma?), 3) české ekonomiky v číslech (Bude zavedení eura pro ČR přínosem?) nebo 4) elektronického obchodování (Internetové obchodování v budoucnosti, aneb jak si představujete internetové obchodování s jeho komplexním zázemím v budoucnosti?). Odborná porota složená ze zástupců odborníků v dané oblasti na počátku prosince 2013 vybírala vítěze z celkového počtu více než 60 zaslaných prací na základě tří kritérií: A) shoda s tématem soutěže, B) originálnost, nápaditost, nové myšlenky a C) celkový dojem (srozumitelnost, pravopis, úprava textu). V první kategorii soutěžil Roman Nguyen (sexta) s prací Proč je důležité řídit finance domácnosti, ve druhé pak Anna Jakubíková (kvinta) s prací Proč je třeba dát na první dojem. Ani jeden z nich se v soutěži neprobojoval na stupně vítězů, přesto jim patří dík za snahu reprezentovat naši školu. Mgr. Miroslav Bučánek Přednáška o drogách ve dveřích naší třídy objevila skupinka mužů. Většina mládeže v mém věku by nejraději zavřela oči a pomalu se dala do spánku, jako to bývá ve většině případů. Ovšem tohle bylo jiné. Jen co otevřeli ústa, získali si naši pozornost. Naslouchali jsme jejich výkladu jako o mapě k pokladu, když nám bylo pět. 89

91 Jak se na obrazovce ukázaly fotky plic kuřáků, nebo zubů drogově závislých, v třídě zaznělo hlasité povzdechnutí, v němž šel slyšet ohromný strach. Nedovedu si představit, že bych kdykoliv dokázala něco takového pozřít. Mohli jsme zhlédnout videa, na kterých se ukazoval ten nejčistší fet, který nám připomínal hroudu něčeho odporného. Dozvěděli jsme se, co to vůbec je závislost, protože si pod tímto názvem každý dovede představit něco jiného. Na všem se dá vypěstovat závislost, řekla bych. Je mi až líto těch, kteří svou rodinu zahodí kvůli chvilce, kdy jim může v žilách putovat látka, co dokáže absolutně změnit pohled na svět. Netušila bych, že v okolí Opavy se najde taková hromada lidí závislých na drogách. A v čem to vůbec žijí? Já si v knihách představovala plísní prorostlý byt a už ta představa mě děsila, ale skutečnost je ještě horší. Doteď nedovedu pochopit něco takového, a jsem velice ráda, že se tahle přednáška naskytla pro mou třídu. Jsem potěšena, že mé uši mohly pobrat něco víc o velmi známém a rozšířeném tématu, které v sobě stejně ukrývá mnoho tajemství. Adéla Kalužová, tercie Nebojme se myslet! Už čtvrtým rokem katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá soutěž pro studenty předposledních a absolventských ročníků středních škol Nebojme se myslet! Tohoto intelektuálního klání se 13. prosince 2013 zúčastnila Kateřina Kubesová (septima), Klára Donovalová a Michal Škrobánek (oktáva). Jak probíhal den samotného soutěžícího, popsala Kateřina takto: V pátek jsme ve třech nasedali do autobusu směr Olomouc. Když jsme dorazili do budovy Filosofické fakulty, dostali jsme listy papíru a usadili se na místech, která měla být po další dvě hodiny našimi tvůrčími útočišti. Kolem nás sedělo zhruba 180 dalších studentů, kteří taktéž 90

92 netrpělivě čekali na chvíli, kdy budou moci popsat své papíry. Po krátkém představení pravidel i samotné univerzity jsme konečně měli možnost přečíst si citáty, které byly zároveň tématy k napsání minimálně dvoustránkového filosofického textu. Mohli jsme si vybrat z těchto čtyř okruhů: 1) Příroda se ráda skrývá. (Hérakleitos), 2) A jdou lidé, aby obdivovali horské výšiny, mohutné mořské proudy, toky vodnatých řek, zálivy oceánu, dráhy hvězd a přitom zapomínají na sebe samotné. (Augustin Francesco Petrarca), 3) Neboť všechna slast si žádá věčnost. (Friedrich Nietzsche) a 4) Filosofie má ohraničit myslitelné, a tím i nemyslitelné. Má ohraničit nemyslitelné zevnitř prostřednictvím myslitelného. (Ludwig Wittgenstein). Po devadesáti minutách, které nám byly k dispozici, jsme museli všichni odevzdat své práce a aula se pomalu vyprazdňovala. Na následnou prohlídku fakulty a besedu s jejími členy nás v sále zůstalo čekat pouze něco kolem desítky, ale díky tomu všechny dotazy, které byly položeny, byly také zodpovězeny a všichni tak odcházeli spokojeni. Výsledky této soutěže se dozvíme sice až na přelomu ledna a února, ale už teď můžu říct, že to byla výborná zkušenost a rozhodně velký zážitek. Kateřina Kubesová (septima) a Mgr. Miroslav Bučánek Soutěž o nejlepší studentskou esej Knihovny Václava Havla I v letošním roce vyhlásila Knihovna Václava Havla esejistickou soutěž určenou studentům středních škol, tentokrát na téma Je idealismus postoj pro dnešní svět?. Středoškoláci měli napsat na toto téma text v českém jazyce v rozsahu do znaků, který následně posuzovala odborná porota, složená z českých kulturních osobností, myšlenkově blízkých Václavu Havlovi. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo v Knihovně Václava Havla v Praze 16. prosince Porota měla i letos nelehký úkol, neboť do soutěže došlo téměř šedesát prací. Z nich byly vybrány tři - druhé místo obdržel Jakub Houška (17 let) z Gymnázia Jana Keplera (Praha) a na třetím místě se umístili Ondřej Elbel (17 let) z Masarykova gymnázia (Příbor) a Matěj Hán (16 let) z Gymnázia Jana Keplera (Praha). Soutěže se za naši školu zúčastnili Eva Zemanová, Michal Škrobánek (oktáva) a Vít Mužík (sexta). Bohužel se ani jeden z nich neumístil na čelných pozicích, ale jak se říká: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Mgr. Miroslav Bučánek 91

93 Posviťme si na média aneb Média a svět kolem nás Dne 17. prosince 2013 se třídy kvinta a oktáva s několika zájemci ze sexty a septimy zúčastnily v rámci projektu Věda do škol přednášky Posviťme si na média aneb Média a svět kolem nás. Přednášejícím byl PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. z katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem této přednášky bylo poskytnout studentům informace a znalosti z oblasti médií tak, aby byli schopni základní orientace v dané problematice. Média jsou totiž neodmyslitelnou součástí dnešního světa. Z billboardů se na nás valí reklamní slogany, každý den vycházejí desítky novin a časopisů a televizní zpravodajství patří k nejsledovanějším pořadům v zemi. Médiím nelze uniknout. Je ale potřeba naučit se je vnímat, rozklíčovat, co nám chtějí sdělit, a naučit se rozpoznat objektivní informace od těch, které se nám snaží podsunout. Jak celou besedu vnímali studenti gymnázia, popisuje Daniel Janečka ze septimy: Když jsem se hlásil na zmíněnou přednášku, ještě jsem nevěděl, jak dobře jsem dvě hodiny svého času investoval. Přednáška totiž opravdu překonala má očekávání, a to jsem doufal v poměrně mnoho. Na scénu totiž vstoupil mladý muž, který mluvil nám blízce, byl velmi zdvořilý a příjemný. Přestože byl ve svých projevech poměrně rezervovaný, neztratil při přednášce své lidství všechno komentoval a vysvětloval tak, jak by to říkal normální člověk laikovi, takže nikdo neměl šanci zaostávat v neustávajícím toku informací za ostatními. V důsledku toho se také dočkal absolutní pozornosti posluchačů, poněvadž, když mluví mladý člověk, budou mu jiní mladí lidé rozumět, a obzvlášť budou dávat pozor, když jde o zajímavé a celkem i důležité informace. Opravdu, byla to jedna z těch dobrých zkušeností mého života, kdy jsem si uvědomil řadu stereotypů, a díky tomu snad zase vidím svět o něco pravdivěji a ostřeji. Jsem velice vděčný za to, že jsem se mohl přednášky zúčastnit, neboť informace, s nimiž jsme byli 92

94 seznámeni, mně vrhly světlo na dosud neznámá místa tohoto světa, což mě zase jednou přinutilo na okamžik se zastavit a zapřemýšlet. Mgr. Miroslav Bučánek Startujeme projekt Etický učitel - etický žák 2014 V závěru roku 2013 podala naše škola na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy úspěšnou žádost o zapojení do rozvojového programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce Cílem našeho projektu je vyškolit čtyři členy pedagogického sboru v rámci prezenčního vzdělávání zaměřeného na Etickou výchovu, které jim umožní zkvalitnit výuku tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru na škole a následně vytvořit volitelný předmět Etická výchova, určeného žákům 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků víceletého gymnázia, který jim umožní prohloubit jejich schopnost vžít se do situace druhých, pochopit a realizovat prosociální pomoc potřebným, aplikovat aktivní naslouchání, být dostatečně empatický vůči druhým, uplatňovat toleranci při týmové práci a ujasnit si mravní zásady a hodnoty důležité pro osobní život. Pilotně budou také realizovány dva podprojekty, zaměřené na lidská práva a mezilidské vztahy, které by se v budoucnu měly stát součástí tohoto volitelného předmětu. Krom klasické výuky tak dojde k návštěvám nejrůznějších institucí (domov důchodců, základní škola speciální, dětský domov atd.), ale také uskutečnění poznávací exkurze do Osvětimi. Na závěr pak žáci o celém projektu zpracují zprávu a vytvoří prezentaci, kterou představí svým spolužákům a rodičům. Mgr. Miroslav Bučánek, koordinátor projektu Černá vlajka pirátů (znova) nahání strach? Právní aspekty potírání pirátství a ozbrojeného lupičství na moři v současnosti. 17. ledna 2014 se na naší škole pro žáky sexty až oktávy a vybrané zájemce z řad nižších ročníků gymnázia uskutečnila v rámci projektu Věda do škol Univerzity Palackého v Olomouci přednáška JUDr. Martina Faixe, Ph.D., MJI z Katedry ústavního práva a 93

95 mezinárodního práva veřejného, Právnické fakulty, věnovaná pirátství a jeho právním aspektům. I v současnosti totiž pirátství a ozbrojené lupičství na moři představuje závažný bezpečnostní problém pro celé mezinárodní společenství. Přednášející ve dvou vyučovacích hodinách nabídl posluchačům pohled na to, kdo vlastně piráti jsou, jak operují, ale také na nástroje, kterými mezinárodní společenství v boji proti nim disponuje. Zároveň poukázal na problémy, se kterými se státy v boji proti pirátství potýkají, tj. otázky trestněprávního postihu, dodržování lidských práv a potírání samotných příčin pirátství. Mgr. Miroslav Bučánek Veřejné finance a veřejné dluhy současnost a důsledky 30. ledna 2014 se uskutečnila další z přednášek v rámci projektu Věda do škol, pojednávající tentokrát o stavu veřejných rozpočtů a financí, jakožto celospolečenského problému, jehož význam narůstá. Přednášející, doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. z Katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se zabýval opakujícím se deficitem státního rozpočtu ve výši přes 100 mld. Kč a zvyšujícím se veřejným dluhem, který roste neuvěřitelným tempem cca 3.500,- Kč za sekundu. Upozorňoval také na financování státních výdajů pomocí dluhopisů se splatností za desítky let, což povede k tomu, že současná mladá generace v době svého nástupu na trh práce ponese největší tíhu jejich splácení. Posluchači se dozvěděli, že v podobně alarmující situaci, jako je Česká republika, se nachází většina států EU i dalších vyspělých zemí světa, a většina vlád tak stojí před dilematem - podporovat hospodářský růst, nebo zvyšovat daně?! Mgr. Miroslav Bučánek Kavárna Evropa a naše škola Ne každému se naskytne možnost zažít na vlastní kůži diskusní pořad jako jeden z přímých účastníků. Čtyřem žákům našeho gymnázia to však umožní projekt Kavárna Evropa, pořádaný neziskovými organizacemi EUTIS, o.p.s. a Civipolis, o.p.s. za podpory Zastoupení Evropské komise v České republice a nadačního fondu Konrad Adenauer Stiftung v průběhu února až května tohoto roku. 94

96 Projekt se skládá z několika aktivit, které jsou určeny především studentům středních škol, s cílem zvýšit jejich znalosti o právech občanů EU a podnítit jejich aktivní účast na demokratickém životě v Unii, ale také rozvíjet jejich argumentační dovednosti a schopnost reagovat na názor protistrany. Studenti se v rámci projektu zúčastní řady přednášek v sedmi vybraných městech (Olomouc, Zlín, Brno, Opava, Ostrava, Pardubice a Žďár nad Sázavou) za účasti známých osobností veřejného a politického života, včetně odborníků z praxe. Poté budou mít za cíl připravit se v týmu na debatu, během níž budou prezentovat a konfrontovat určité stanovisko (tzv. possition paper) s dalšími týmy, ale také reagovat na zvídavé otázky zkušeného moderátora či moderátorky. Nejlepší tým z jednotlivé městské debaty postoupí do závěrečné konference v Olomouci. Celý projekt však není určen jen středoškolákům, ale také široké veřejnosti, protože v odpoledních hodinách se hosté z přednášek, určených studenům, přesunou do kaváren a budou besedovat i s širokou veřejností. Držte našemu týmu palce, a přijďte si také zadebatovat. Více o projektu na Mgr. Miroslav Bučánek Zapojili jsme se s projektem do grantového programu Thing Big Čtyři žáci našeho gymnázia, Michaela Konečná, Vít Mužík, Lenka Bílková (sexta) a Michal Škrobánek (oktáva), se pod vedením svého učitele Mgr. Miroslava Bučánka rozhodli v prosinci loňského roku zapojit se svým projektem Má to smysl aneb Ekologie v praxi 2014 do grantového programu Think Big, vyhlášeného Nadací Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a určeného pro mladé lidi ve věku let, kteří chtějí získat praktické zkušenosti s řízením vlastního projektu a zároveň udělat něco prospěšného pro své okolí. Vzhledem k tomu, že v lednu 2014 byl náš projekt Regionální hodnotící komisí programu Thing Big podpořen, čeká nás v tuto chvíli jeho realizace. 16. února budou dva členové týmu proškoleni na vzdělávacím kurzu v Ostravě lektory z Prázdninové školy Lipnice, kteří se zaměří na rozvíjení dovedností potřebných pro úspěšnou realizaci projektu, jako jsou např. týmová spolupráce, komunikace v týmu a projektový management. Následně 95

97 pak celý tým bude ve spolupráci se správními zaměstnanci školy monitorovat produkci odpadu ve vybraných třídách naší školy, nakoupí za získané finanční prostředky do těchto učeben víceúčelové odpadkové koše, které vybaví informativními cedulemi o způsobu třízení odpadu a provede také proškolení jejich uživatelů. Celý projekt by měl být úspěšně završen v květnu 2014, ale do té doby nás čeká řada úkolů. Takže nám držte palce! Za projektový tým Mgr. Miroslav Bučánek EVVO listy 1/2014 Beseda se senátorem Michálkem očima dvou studentů 21. února naši školu navštívil pan senátor Libor Michálek, který s námi besedoval o politické situaci v naší zemi, zvláště však o korupci. Pan senátor povyprávěl svůj příběh, který začal v roce 2010 na Státním fondu životního prostředí, kde krátce řediteloval. Dle jeho slov mu byla předložena podezřelá státní zakázka k podpisu, a proto podal trestní oznámení. Věci nebyly dostatečně šetřeny a pomoc nalezl teprve u publicistů a veřejnosti. Celá kauza nabrala takové razantnosti, že odstoupil nejen tehdejší ministr, ale také policejní prezident a nejvyšší státní zástupkyně. Celou věc doprovázely velkorysé nabídky s pokusy pana Michálka umlčet. Dnes tuto kauzu líčí s úsměvem na rtech, zřejmě i díky kvalitativnímu posunu v práci orgánů činných v trestním řízení. Některá pouta organizovaného zločinu se podařilo zpřetrhat, ale není všem dnům konec. 96

98 Od korupčních kauz jsme plynule přešli k problémům dnešní politiky. Narazili jsme na problematiku financí, výběr daní, deficit státního rozpočtu a rovněž osobnosti některých současných politiků. Jako svou velkou výhodu vidí pan senátor pracovní zkušenost v bankovním sektoru. Svou další činností v Senátu chce prosadit zákony zamezující korupci případně stávající zákony učinit imunní vůči různým machinacím. Z besedy s panem senátorem jsme si odnesli mimo jiné poučení, že obezřetnost je vždy na místě Radek Huška, oktáva Občas mám pocit, že se na české politické scéně musí stát něco opravdu velkého, aby to zaujalo i mladého člověka. Paradoxně je to ale právě mladý člověk, který má ve svých rukou volební hlas, kterým může rozhodnout o osudu své země. Pan senátor Michálek je člověk, který svými skutky vykonal něco neobvyklého a zasloužil si tím pozornost médií i široké veřejnosti. Asi nemá smysl rozebírat věrohodnost našich předních politiků. Senátor Michálek svými kroky naši podezíravost ještě více podpořil. Těžko dávat někoho za vzor. Pokud ale v naší politice marně pátráme po čestném a spravedlivém jednání, je pan Michálek jedním z jeho klíčových nositelů. Riskoval vlastní pracovní pozici, postavil se většině, čelil vyhrožování a nelibosti svých kolegů. Stal se terčem médií a musel svou nevinu dokazovat. Mohl, stejně jako mnozí před ním, zavřít oči a obohatit svou vlastní kapsu. On to však neudělal a odkryl korupci na nejvyšších postech. Bylo mi velmi sympatické, že o svém jednání mluvil zcela otevřeně a na naše otázky neodpovídal klasickým politickým kličkováním. Od první chvíle bylo zjevné, že před námi sedí muž činu. Pan senátor je pro mne velmi vzácný člověk. Byť si ho nijak neidealizuji, máme jedno společné. Oba ještě věříme ve spravedlnost. Víra je ale sama o sobě málo. Pan Michálek se nebál zakročit a jednal ve prospěch práva, nikoli ve svůj vlastní. V televizi pořád slyšíme o nějakých protikorupčních aktivitách. Svým způsobem je ale vnímáme spíše jako divadlo pro veřejnost. Aspoň v mém případě tomu tak bylo. Když jsem se blíže seznámil s případem, který vynesl na světlo pan Michálek, došlo mi, jak hluboko tahle špína vlastně je. Přímá konfrontace s tímto senátorem mi ukázala, že se spravedlností v našem státě nedojedeme nejdál, ale aspoň se přiblížíme hodnotám, o kterých se stále jen naprázdno mluví. Michal Škrobánek, oktáva 97

99 Proběhlo školní kolo ekonomicko-manažerské olympiády na naší škole proběhlo předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády, soutěže určené studentům 3. ročníků středních škol v České a Slovenské republice, kterou pořádá Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Z žáků septimy se letos soutěže zúčastnili Daniel Janečka (53 bodů), Daniel Opletal (43 bodů), Daniel Rychlík (35 bodů) a Adam Čech (30 bodů), kteří v průběhu 90 minut vyplňovali na počítačích test v LMS Moodle, složený z oblasti matematiky, logiky, všeobecného ekonomického přehledu, ekonomie, managementu, marketingu a anglického jazyka. Bohužel se ani jednomu z nich nepodařilo překonat bodovou hranici a postoupit do finále, kam postupuje pouze 100 nejúspěšnějších uchazečů, kteří budou ve dnech pokračovat v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vítězům bude nabídnuto přijetí do jimi zvoleného bakalářského studijního oboru Fakulty managementu a ekonomiky pro akademický rok 2015/2016 bez přijímacích zkoušek. Mgr. Miroslav Bučánek Okresní kolo SOČ 2014 Dne 16. dubna v dopoledních hodinách na Mendelově gymnáziu v Opavě proběhlo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Žáci naší školy se zapojili v šesti soutěžních oborech ze sedmnácti. Na prvních místech skončili Kateřina Kubesová (obor 13 Ekonomika a řízení, s prací Obchodní řetězce na Vítkovsku ) a Jiří Solař (obor 18 Informatika, s prací Využití znalostí o neuronových sítích v technických oborech ), druhé místo obdržela Anna Krajíčková (obor 06 Zdravotnictví, s prací Lidé s Downovým syndromem ), na třetím místě se umístili Bára Onderková (obor 04 Biologie, s prací Etologie křečíka džungarského ) a Daniel Janečka (obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, s prací Psychologie muže a ženy a rozdíly mezi nimi aneb Jak se vyhnout nejběžnějším nedorozuměním ), čtvrtý byl Radim Šrámek (obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, s prací Led stroboskop). Postupujícím do kraje i všem účastníkům, kteří reprezentovali naši školu, blahopřejeme. Miroslav Bučánek (Vítkovský zpravodaj 2014/05) 98

100 Srdíčkové dny Ve dnech dubna 2014 se vybraní žáci gymnázia opět zapojili do tzv. Srdíčkových dnů, které pořádá Život dětem, o.p.s. Ve Vítkově a okolí v tomto týdnu nabízeli lidem ke koupi reflexní čtyřlístky (dají se připnout na batohy, klíče, bundy i kabelky) a plastová srdíčka (mohou sloužit jako záložka do knížky). Ve sbírce, která slouží na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod., tak vybrali 5.667,- Kč (prodali 116 srdíček a 93 čtyřlístků). Všem, kteří přispěli, i dobrovolníkům z řad našich žáků tímto děkuji. Mgr. Miroslav Bučánek 99

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012-1 - Vážení rodiče, ráda bych Vás i letos prostřednictvím tohoto dopisu pozdravila a seznámila

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 Červenec, srpen 1. 7. 31. 8. hlavní prázdniny (středa až pondělí) 1. 7. stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více