VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková, Ph.D. ředitelka školy Schváleno školskou radou dne:

2 OBSAH I. ákladní údaje o škole II. III. IV. Pracovníci právnické osoby Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ) Netýká se školy V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol VII. ákladní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 04 VIII. Další informace PŘÍLOHY:. práva výchovných poradců. Učební plány oborů vzdělávání / vzdělávacích programů 3. právy o činnosti oborů vzdělávání / vzdělávacích programů 4. Pracoviště odborné praxe oborů vzdělávání / vzdělávacích programů 5. Ostatní přílohy

3 I. ákladní údaje o škole. Přesný název právnické osoby Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5. května 5 Sídlo školy: 5. května 5, Praha 4. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel školy: Statutární zástupce ředitele: PhDr. Mária Janáková, Ph.D. telefon: Mgr. Helena Bernardová telefon: Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita /podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Střední zdravotnická škola 80 žáků IO Vyšší odborná škola zdravotnická 450 studentů IO Školní jídelna kapacita se neuvádí IO Obory vzdělávání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Škola Kód Název oboru / vzdělávacího programu Cílová kapacita oboru / programu Poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 53-4-M/0 dravotnický asistent denní forma 80 SŠ 53-4-M/ M/ M/ L/ L/ M/0 dravotnický asistent večerní forma dravotnické lyceum denní forma Nutriční asistent denní forma Kosmetické služby denní forma Masér sportovní a rekondiční denní forma Bezpečnostně právní činnost denní forma VOŠ 53-4-N/ Diplomovaný zdravotnický záchranář denní forma 450

4 53-4-N/ 53-4-N/ N/ N/ 53-4-N/ Diplomovaný zdravotnický záchranář kombinovaná forma Diplomovaný nutriční terapeut denní forma Diplomovaný nutriční terapeut - dálková forma Diplomovaná všeobecná sestra denní forma Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná forma 6. měny ve skladbě oborů vzdělávání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 0/03: a) nové obory / programy - beze změny b) zrušené obory / programy - beze změny 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: a) 5. května 5, Praha 4 b) smluvní zdravotnická zařízení 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: Škola svým uspořádáním a sociálním zázemím splňuje kritéria na moderní výuku pro realizované obory vzdělávání. Celkový počet počítačů je 78, z toho 4 servery, 0 notebooků a 64 pracovních stanic. Pro vyučující je k dispozici 89 počítačů, pro studenty 66 a 3 pro administrativní pracovníky. Dva počítače jsou vedeny jako záložní ( pro učebny, pro kanceláře / kabinety). V případě poruchy je tak možné provést rychlou výměnu a opravu pak řešit individuálně, aby dopad na práci a výuku byl minimalizován. Na škole je nyní 40 data - projektorů, z toho 36 jich je napevno namontováno v učebnách a další 4 jsou používány spolu s notebooky jako přenosné. Pro výuku ICT jsou k dispozici 3 učebny jedna se 4 pracovními stanicemi (B406), druhá s 5 pracovními stanicemi (A45) a třetí se 30 pracovními stanicemi (A308). Každá učebna má pak samostatnou učitelskou pracovní stanici s tiskárnou. Učebna s 30 místy je navíc díky kapacitě využívána i pro výuku jiných předmětů než jen ICT. V provozu je jeden černobílý (INEO3) a dva barevné (INEO+360 a INEO+45) laserové kopírovací stroje DEVELOP pracující s kreditovým systémem SafeQ a umožňující černobílé kopírování, barevné kopírování a přímý tisk z počítače všem zaměstnancům a žákům (studentům) školy. Škola má již v provozu systém elektronického vrátného, jak studenti školy, tak zaměstnanci ke vstupu do školy používají čipy. Odborná knihovna a studovna Je k dispozici studujícím i vyučujícím po celý týden v dopoledních i odpoledních hodinách. Obsahuje 8669 titulů odborné literatury v cenové hodnotě 83,4 Kč Odborná literatura se stále aktualizuje a rozšiřuje dle finančních možností školy. Aktuálně odebíraná periodika ve šk.r. 03/4 nemáme. Jsou zde však k dispozici časopisy Rescue Report, odebírané do r. 0. Jsou zde archivovány absolventské práce vyššího studia i s CD a maturitní práce zdravotnického lycea a to 5 let zpětně. Určeno ke studijním účelům zde ve studovně. 3

5 Přehled učeben na škole s příslušenstvím, hodnocení úrovně vybavenosti. Označení učebny Počet Učebny Učebna bez zaměření 5 A, A 3, A 4, A 30, A 409, A 4, A 43, A 505, A 608, A 60, B 408, B 409, B 507, B 508, B 608 Učebna VYT a INF 3 A 308, A 45, B 406 Učebna jazyků Učebna chemie A 407 Chemická laboratoř A 406 Sklad chemikálii A 406a Učebna fyziky A 508 Učebna somatologie A 504 Učebna biologie A 606 Učebna psychologie S 500 Učebna ošetřovatelství 3 A 50, A 5, A 53 Učebna první pomoci A Učebna nutričního oboru B 04 Cvičná kuchyně, jídelna s přísluš. - obor NA, DNT 3+3 A 307, A 506, B 00, B 34, B 405, B 504, B 505, B 604, B 605, B 607, B 6 B 05 + B 05a, B B 304, B B 306 Odborná učebna pro kosmetičky a pedikura 3 A 5, B 0, A 00 Specializovaná učebna záchranáři A 0 Odborná učebna pro maséry 4 A 00, A 003, A 60, A 604 Tělocvična A 09 Posluchárna A 306 Kulturní sál posluchárna A 303 Studovna Knihovna Sborovna 4 Sklad didaktické techniky Hřiště (pro míčové hry) Pracovna výchovného poradce a psychologa školy Kabinety 6 kratky: VYT, INF - výpočetní technika a informatika, NA - nutriční asistent, DNT- diplomovaný nutriční terapeut 4

6 9. Školská rada Datum ustanovení školské rady: Školská rada SŠ a VOŠ: Jméno ačátek funkčního období Konec funkčního období astupuje E - mail Telefon Funkce Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA řizovatele Tel.: člen Mgr. Jana Nováková, MBA řizovatele cz Tel.: člen Nikole Voborníková Rodiče nezletilých žáků Tel.: člen Jan ajíček letilé žáky Tel.: člen Mgr. Jaroslav Ryšavý Učitele Tel.: člen Mgr. Milada Synková Učitele cz Tel.: předsedk. 5

7 II. Pracovníci právnické osoby. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Škola Ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem Ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané Interní učitelé fyzické osoby celkem Interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané Externí učitelé fyzické osoby celkem Externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané Pedagogičtí pracovníci fyzické osoby - celkem Pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané - celkem SŠ + VOŠ ,8 0 36,4 05 8,58 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných 9 96,84 nekvalifikovaných 3 3,6 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 0 let 30 let 3 40 let 4 50 let 5 60 let 6 let a více

8 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce Semináře/konference ERASMUS+ 4 NIDV Nový občanský zákoník MŠMT Jak vyučovat holocaustu Památník Terezín Po stopách Valdštejna a židů ASUD Partnerství s cizincem 40 Katedra OSE Laserová terapie v dermatologii Význam protonové léčby v onkologii 35 Katedra OSE 5 Katedra OSE Víme, co jíme? 65 Katedra OSE Paliativní péče v ČR 30 Katedra OSE Problematika cestovních dokladů Duševní hygiena sester a umění odpočívat VOŠP a SPŠ Holešov 4 ČAS Svět energie ČE Sorisa Belex 08 5 SORISA Atherosklerosa 03 ČLS JEP +. LF UK XXX. mezinárodní kongres Výživa napříč medicínou SKVIMP ČLS JEP Celostátní konference NT SNT ČAS Odborná konference Výživa, pohyb, součást životosprávy SNT ČAS Bezpečná výživa 8 VŠCHT Praha XX. sympozium o morfologii a funkci střeva Forsapi, sro. + ČGS CLS JEP Dietní výživa Pardubice SPV Konference školního stravování SPV Letní škola učitelů chemie SŠ VŠCHT Praha 7

9 dravější školní stravování Senát ČR Obezita 3 Endokrinologický ústav Celiakie 3. LF UK kurzy a) doplňkové pedagog. studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů dtto dtto Učitelství prakt.vyuč a odbor.výcviku PedFUK Praha ÚPV Brno FF UK Praha PedF UK Praha školský management Studium pro ředitele škol a školských zařízení Českomoravská vzdělávací sro. rozšiřování aprobace Anglický jazyk, pedagogika Německý jazyk, pedagogika Technologie potravin Učitelství informatiky UP Olomouc MU Brno VŠCHT Praha MFF UK Praha Doktorské studium Doktorské studium Doktorské studium KTF UK Praha VŠCHT Praha PedF UK Praha jiné (uvést jaké) e) jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 9 rodilý mluvčí. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 38 33,37 8

10 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků semináře počet zaměření měny v legislativěučetnictví 04 ákoník práce Plnění povinného podílu měny v nemocenském pojištění Dlouhodobý majetek v účetnictví počet účastníků vzdělávací instituce TSM s.r.o. ANAG AG vzdělávací agentura ANAG TSM s.r.o. kurzy školení Školení topičů Betagas s.r.o. 9

11 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ). Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků SŠ 9 77 VOŠ 9 33 měny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) přerušili vzdělávání: nastoupili po přerušení vzdělávání: sami ukončili vzdělávání: vyloučeni ze školy: SŠ VOŠ 4 SŠ VOŠ 6 0 SŠ VOŠ 5 6 SŠ VOŠ 0 SŠ VOŠ nepostoupili do vyššího ročníku: 40 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 0 přestoupili z jiné školy: přestoupili na jinou školu: ukončení na základě absence: SŠ VOŠ 8 8 SŠ VOŠ 39 0 SŠ VOŠ 8 b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků SŠ 3 8 VOŠ 7 7 0

12 měny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) přerušili vzdělávání: nastoupili po přerušení vzdělávání: sami ukončili vzdělávání: vyloučeni ze školy: SŠ VOŠ 4 30 SŠ VOŠ 4 8 SŠ VOŠ 5 9 SŠ VOŠ 0 0 SŠ VOŠ nepostoupili do vyššího ročníku: 6 6 z toho nebylo povoleno opakování: 0 0 přestoupili z jiné školy: přestoupili na jinou školu: ukončení na základě absence: SŠ VOŠ 0 SŠ VOŠ 6 0 SŠ VOŠ. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu / skupinu SŠ 5 průměrný počet žáků na učitele VOŠ 6 b) vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků na třídu / skupinu SŠ 9 průměrný počet žáků na učitele VOŠ 3

13 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího příkazu) - denní vzdělávání škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký línský CELKEM SŠ VOŠ počet žáků celkem z toho nově přijatí počet žáků celkem z toho nově přijatí Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího příkazu) - vzdělávání při zaměstnání škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký línský CELKEM SŠ VOŠ počet žáků celkem z toho nově přijatí počet žáků celkem z toho nově přijatí

14 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola prospělo s vyznamenáním 34 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 78 opakovalo ročník 3 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 78, % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 77 z toho neomluvených 0,69 b) vzdělávání při zaměstnání škola prospělo s vyznamenáním z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 77,77 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 7,33 z toho neomluvených 0,33 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola ÁVĚREČNÉ KOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku - - z toho konali zkoušku opakovaně - - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu - - počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl s vyznamenáním - - 3

15 prospěl - - neprospěl - - škola MATURITNÍ KOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 64 9 z toho konali zkoušku opakovaně 8 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 0 prospěl s vyznamenáním 7 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 9 3 neprospěl 40 5 škola ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 3 7 prospěl s vyznamenáním 9 6 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 3 9 neprospěl Přijímací řízení do. ročníků školního roku 04/05. SŠ (mimo gymnázia), konzervatoře, VOŠ skupina oborů vzdělání kód, název 53-4-M/0 dravotnický asistent 78-4-M/04 dravotnické lyceum 53-4-M/0 Nutriční asistent 69-4-L/0 Kosmetické služby 69-4-L/0 Masér sportovní a rekondiční 68-4-M/0 Bezpečnostně právní činnost 4

16 počet přihlášek celkem přijímací řízení pro školní rok 04/05 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v. kole z toho ve. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 53-4-M/0 dravotnický asistent obor: 78-4-M/04 dravotnické lyceum obor: 53-4-M/0 Nutriční asistent obor: 69-4-L/0 Kosmetické služby obor: 69-4-L/0 Masér sportovní a rekondiční Obor: 68-4-M/0 Bezpečnostně právní činnost počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 04/ přijímací řízení pro školní rok 04/05 (denní vzdělávání) skupina oborů vzdělání kód, název 53-4-N/ Diplomovaný zdrav.záchranář 53-4-N/4 Diplomovaný nutriční terapeut 53-4-N/ Diplomovaná všeobecná sestra počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v. kole z toho ve. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem

17 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 53-4-N/ Diplomovaný zdravotnický záchranář obor: 53-4-N/4 Diplomovaný nutriční terapeut obor: 53-4-N/ Diplomovaná všeobecná sestra počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 04/ Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let počet přihlášek celkem přijímací řízení pro školní rok 00/0 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem počet nepřijatých celkem obor: z toho v. kole z toho ve. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: počet přijatých ke studiu při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 04/05 6

18 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin SŠ denní a večerní studium Srbsko Japonsko Slovensko 3 Izrael Ukrajina 3 Vietnam 7 Bosna a Hercegovina Rusko 6 Bělorusko Německo Kazachstán Celkem 49 VOŠ denní a dálkové studium Rusko 3 Slovensko 4 Ukrajina 3 Celkem 0 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Viz zpráva výchovného poradce. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Na škole nevzděláváme nadané žáky zvláštním způsobem. Ve výuce k nim přistupujeme individuálním způsobem. Svoje nadání rozvíjeli účastí v různých soutěžích a projektech (např. jazykové soutěže němčina i angličtina, psychologické soutěže, BTE). 0. Ověřování výsledků vzdělávání Průběžné ověřování vědomostí v hodinách maturitních předmětů za použití maturitních testů z předchozích let. Individuální konzultace pro žáky dle potřeby v konzultačních hodinách.. Školní vzdělávací programy Všechny obory se vyučovaly již podle ŠVP, které byly zkontrolovány ČSI, bez připomínek.. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na naší škole jsme vyučovali cizí jazyky výuka dle oborů a ŠVP latina, ANJ, NEJ, FRJ. ákladním jazykem pro všechny obory byla ANJ. ařadili jsme se do metropolitního programu Výuka cizích jazyků, které vyučovali rodilí mluvčí. V rámci motivace výuky cizích jazyků jsme pořádali i tematické exkurze např. do Vídně, Drážďan, Londýn. 3. Vzdělávací programy VOŠ Na všech oborech VOŠ jsme vyučovali dle schválených akreditovaných programů. 7

19 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže). Jazyková škola a) Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu) Vyučovaný jazyk počet kurzů ákladní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Dálkové vzdělávání Jiné kurzy počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů Celkem b) Výsledek státních jazykových zkoušek Počet celkem Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku v tom základní v tom všeobecnou z toho vlastní posluchači % úspěšnost z celkově přihlášených v tom speciální c) Mezinárodně uznávané zkoušky (Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy) d) Další údaje o posluchačích a vzdělávání. Domovy mládeže (samostatné i při školách) a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) počet Počet ložnic celkem až 3 lůžkových v tom 4 až 6 lůžkových 7 až 0 lůžkových a více lůžkových Společenské místnosti a klubovny b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP 8

20 základní (vč. speciálních) gymnázium SOŠ konzervatoř SOU, OU a U speciální a praktické SŠ VOŠ jiné (specifikujte) celkem c) Naplněnost domovů mládeže počet ubytovaných ve škol. roce 03/04 kapacita naplněnost v % d) Žádosti o ubytování v domově mládeže - počet žádostí celkem - z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - nejčastější důvody nevyhovění žádosti e) měny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty) f) Další údaje o ubytovaných g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin 9

21 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství Práce výchovného poradce na škole probíhala podle předem stanoveného plánu podrobně rozpracovaného do jednotlivých měsíců. Na začátku školního roku byl aktualizován seznam žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, byli vytipováni žáci s SPU v prvních ročnících a zákonní zástupci žáků byli prostřednictvím třídních učitelů informováni o způsobu komunikace se školou. Ve školním roce 03/04 bylo ve škole evidováno 69 žáků s SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie). S těmito žáky pracovali jednotliví vyučující podle pokynů doporučených pedagogicko - psychologickou poradnou. Výchovný poradce sledoval jejich studijní výsledky a zajišťoval individuální konzultace prostřednictvím vyučujících. Výchovný poradce se pravidelně zúčastňoval schůzek a školení poradců a informace předával vyučujícím. Ve své práci se zaměřoval také na žáky se slabším prospěchem a se žáky jiné národnosti. ajišťoval odborné konzultace, podával návrhy na další vyšetření žáků v pedagogicko - psychologické poradně. Spolupracoval se školní psycholožkou Mgr. inou Vondrejsovou a doporučoval studenty k individuální konzultaci po předchozím souhlasu rodičů. Při přijímacích, maturitních a závěrečných zkouškách dohlížel na dodržování individuálního přístupu a žákům poskytoval informace o možnostech dalšího vzdělávání. Pomáhal při výběru další školy (kariérové poradenství), možnosti pokračování v dalším vzdělávání nebo uplatnění v praxi: neustálý přísun informací ohledně dalšího pomaturitního studia na VŠ a VOŠ, v různých kurzech. Byla zveřejněna vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol na Ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli pomáhal žákům, kteří se ocitli v nesnadné rodinné nebo osobní situaci, řešit jejich problémy. ajišťoval, aby sociálně slabým žákům byla poskytována i finanční výpomoc na exkurze, kurzy, učebnice z fondu SRPŠ. ajišťoval besedy pro vyučující i studenty. Konzultoval s třídními učiteli výchovné strategie a kázeňské přestupky. Účastnil se porad vedení.. Prevence sociálně patologických jevů Na začátku školního roku bylo pro první ročníky zorganizováno adaptační dopoledne. Studenti se formou her seznamovali se svými spolužáky i se svými učiteli. Pro všechny ročníky denního studia přišli přednášet příslušníci oddělení prevence městské policie. Pro první ročník téma Listina základních práv a svobod, pro druhé ročníky Sociálně patologické jevy, pro třetí ročníky Kriminalita mladistvých a pro čtvrté ročníky Sociálně patologické jevy, Svědek a oběti. V dalším termínu proběhla ještě přednáška městské policie pro všechny studenty střední školy a to pro dívky na téma Bezpečí žen a dívek a pro chlapce Sebeobrana z pohledu zákona. Pro druhé ročníky byla ještě beseda pořádaná občanským sdružením AKORUS na téma Násilí ve vztazích. Naši studenti druhého ročníku lycea byli proškoleni ve Státním zdravotním ústavu a nyní již pracují jako lektoři v projektu Hrou proti AIDS. V tomto roce také proběhla beseda určená učitelům p. PeaDr, L. Maruškové jak vést třídnickou hodinu. Studentům, kteří se přistěhovali do České republiky, bylo nabídnuto setkání, kde jsme diskutovali o jejich problémech a nabídly pomoc a důležité kontakty. Na nástěnkách jsme studentům nabízely pomoc při odvykání kouření.. 0

22 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Třídění odpadu: Již devět let ve škole třídíme odpad - papír, plasty, skartační papír a baterie. Na každém patře naší školy jsou umístěny barevné popelnice na tříděný odpad a studenti již považují třídění za samozřejmou záležitost. Uvědomují si, že kdybychom netřídili, končily by cenné suroviny bez využití v odpadu směsném. V letošním školním roce (září 03 až červen 04) jsme ve škole vytřídili 500 kg surovin, což je o 00 kg více než v předcházejícím školním roce. PROJEKT Enersol 04 Ve škole je již tradicí účastnit se mezinárodního projektu Enersol. V listopadu 03, kdy byl vyhlášen projekt Enersol 04, jsme motivovali studenty k účasti na projektu. Mnoho studentů problém ekologie vnímá, často ale od náročné práce na přípravě projektu z časových důvodů odstupují. a naši školu byl vypracován projekt Bioplynová stanice Jarošovice, který zpracovala Lucie Bartoušková, studentka třetího ročníku zdravotnického lycea. K soutěži bylo přihlášeno do pražského kola přes sto projektů z gymnázií a středních odborných škol. Odborná komise složená z odborníků ze školství, ekologie a průmyslu její projekt vybrala k ústní obhajobě. Prezentace nejlepších pražských projektů se konala v únoru 04 v COPTH v Praze 9. Naše studentka Lucie Bartoušková obhájila svůj projekt výborně, také zodpověděla všechny odborné otázky týkající se obnovitelných zdrojů energie a úspory energií. Komise při ústních obhajobách byla složená ze zástupců z Magistrátu hl. města Prahy a vedení škol i odborníků z praxe a ohodnotila naši studentku druhým místem. Obhajoby nejlepších projektů se zúčastnila též enviromentální koordinátorka školy Ing. Helena Marešová, která celý projekt za školu garantovala a koordinovala. Studentka Lucie Bartoušková obdržela ocenění Partner národního projektu Enersol 04 od paní radní pro školství hlavního města Prahy Mgr. Ludmily Štvánové. Studentka tak byla oceněna za aktivní účast ve vzdělávacím projektu postupem do celostátního kola soutěže, které se konalo v březnu 04 a byla s environmentální kordinátorkou projektu pozvána na mezinárodní konferenci Enersol 04 v dubnu 04 do Otrokovic. Enviromentální koordinátorka Ing. Helena Marešová obdržela od náměstkyně ředitele NÚV Ing. Jitky Pohankové titul Vzorný učitel projektu Enersol 04. Hlášení o nákládání s nebezpečnými odpady Ve školním roce 03/ 04 jsme žádný nebezpečný odpad nelikvidovali. Nástěnky a propagace enviromentílního vzdělávání V učebně fyziky A 508 a na chodbě budovy A v pátém patře jsou podle aktuálních témat studenti seznamování s akcemi ekologických hnutí (Tereza, Podhoubí ) a jsou jim doporučovány i ostatní nabídky, které je seznamují s přírodními krásami Prahy a jejich ochranou. Exkurze studentů Studenti všech ročníků SŠ se zúčastnili ekologických exkurzí na různých místech (např. vodárna Podolí, vodní přečerpavací elektrárna Štěchovice, Technické muzeum atd). Specielně pro první ročníky byla zorganizována autobusová ekologická exkurze do provozů zpracovávajících odpad mimo hl.město Prahu do kořenové čističky a třídírny odpadů z PC. Velmi zajímavou exkurzí byla návštěva střediska obnovitelných zdrojů a ekologické výchovy v Praze 9. Studenti si z blízka mohli prohlédnout fotovoltaické i fototermické panely, tepelné čerpadlo a sledovat měření obnovitelných zdrojů. Tato netradiční výuka

23 přímo u obnovitelných zdrojů je možná díky podpoře magistrátu Hl. města Prahy. Studenti tuto aktivitu kladně hodnotili. Vzdělávání koordinátorky Ing. Heleny Marešové - COPTH v Praze 9 září 03 a březen 04- Seminář o obnovitelných zdrojích energie. - Elektrárna (přečerpávací vodní) Dlouhé Stráně, - série přednášek s přímou výukou v celkovém rozsahu 6 hodin (Svět energie) Ve vyučovacích hodinách je zařazována ekologická problematika a výchova k udržitelnému rozvoji, zvláště pak v přírodovědném semináři, biologii, fyzice a chemii. Konzultujeme s jednotlivými vyučujícími, zařazení těchto témat do tématických celků v jednotlivých předmětech. Při probíraném učivu zapisují učitelé ekologická témata a témata udržitelného rozvoje barevně odlišeně (zeleně) do třídních knih. 4. Multikulturní výchova hodnocení plnění multikulturní výchovy a) na úseku SŠ, denní studium Pokračovali jsme v zařazování nových metod a forem vyučování (skupinové vyuč., brainstorming apod.). Využívali jsme nových sdělovacích prostředků, hlavně Internetu. Celý školní rok jsme vedli studenty ke sledování aktuálního dění v naší společnosti. Plně jsme přitom využívali všechna média včetně školní knihovny. Vedli jsme naše žáky směrem k občanské společnosti, k odstranění projevů rasismu, xenofobie. Věnovali jsme se i problematice multikulturního soužití, protože do naší školy chodí stále více studentů jiných kultur. Seznamovali jsme žáky s kulturními odlišnostmi, které vyplývají ze zvýšené migrace obyvatelstva z celého světa. Tyto poznatky pak žáci mohou použít v praktickém životě. b) na úseku SŠ, večerní studium Multikulturní výchovu jsme plnili výše uvedeným způsobem, ovšem více jsme se zaměřili na prohlubování již získaných životních zkušeností. Více jsme se také snažili náš předmět zaměřit k praktickému využití. Uplatňování nových metod a forem práce ve výuce - konkrétní příklady Nové metody jsme zařazovali do výuky průběžně. Hlavně jsme se snažili omezovat frontální vyučování na úkor ostatních metod a tím více aktivizovat studenty a umožnit jim více se do práce v hodinách zapojovat. Konkrétní příklady:. ročníky - skupinové vyučování v problematice víry, multikulturní problematiky ve vztahu k imigrantům, studenty jsme rozdělili na skupiny přibližně po 5 žácích, každá skupina se snažila vyřešit daný problém a výsledky pak prezentovat před ostatními. Hodnocení těchto hodin bylo velice kladné jak ze strany učitele, tak žáků. - metoda brainstormingu v tematickém celku evropská integrace, studenti řešili výhody a nevýhody vstupu ČR do EU, také hodnoceno kladně.. ročníky - příprava powerpointových prezentací podle osnov s přihlédnutím k osobním zájmům studentů, studenti vypracovávali s pomocí učitele, počítačové techniky, literatury z různých zdrojů vlastní projekt. Tento projekt pak prezentovali. Hodnoceno opět velice kladně. 3. ročníky - studenti si sami vyhledávali informace z oblasti dějin náboženství, ty pak aktualizovali a prezentovali spolužákům, poté následovala beseda, kterou koordinoval učitel. Došlo tak k propojení s předmětem ošetřovatelství. Stav materiálního vybavení

24 K dispozici jsme měli internet, tím se výrazně zlepšila naše práce. Také jsme měli od letošního školního roku výrazně lepší počítačové vybavení ve třídách a můžeme používat multimediální tabuli a větší množství dataprojektorů. Aktualizace učiva Jak jsem již výše uvedla, aktualizovali jsme v učivu význam multikulturní výchovy. Snažili jsme se poskytovat maximum informací pomocí všech médií. Využívali internetu, kde měli žáci k dispozici velké množství webových stránek. Soutěže exkurze, besedy Soutěže probíhaly v rámci vyučovacích hodin. Spolupráce s různými organizacemi, institucemi FF UK přednášky a možnost konzultací pro pedagogy Policie ČR mluvčí policie besedovala se studenty o kriminalitě mládeže Účast na projektu Jeden svět, organizováno nadací Člověk v tísni. (obdrželi jsme zdarma studijní materiály) Projekt ADRA rozvojová spolupráce (koordinátorem je E. Nácar) Práce členů PK na ROVOJOVÝCH PROGRAMECH V rámci školy: práce na plné informovanosti studentů v problematice multikulturní výchovy, použité metody byly již výše zmíněné. Nad rámec školy: zapojení studentů do projektu Adra a Jeden svět, nadace Člověk v tísni. Jiná sdělení Náš pracovní tým sbírá informace, absolvuje školení a to i v době prázdnin. Pracujeme na zkvalitnění naší výuky, abychom umožnili i našim studentům bezproblémové studium na vyšších a vysokých školách. Stále pracujeme na doplňování a upřesňování školních vzdělávacích plánů. Plnění tematického plánu podle ŠVP Do všech předmětů jsme zařazovali aspekt multikulturní výchovy. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova k udržitelnému rozvoji a ekologická výchova byla zařazována ve všech předmětech, zvláště pak v přírodovědném semináři, biologii, fyzice a chemii. S jednotlivými vyučujícími jsme konzultovali zařazení těchto témat do tematických celků. Při probíraném učivu zapisovali učitelé ekologická témata a témata udržitelného rozvoje do třídních knih barevně odlišně (zeleně). V budově školy je několik nástěnek, na kterých byly aktuální údaje o výrobě, těžbě, třídění a následném využití různých surovin. V matematice studenti vypočítaly speciální slovní úlohy zaměřené na toto téma, ve fyzice a chemii zaměřovali se na výpočty spotřeby pitné vody a možnosti následného šetření v každodenním životě. Taktéž byli studenti při vyučování informováni o obnovitelných zdrojích energie a navštěvovali střediska, kde se s nimi prakticky setkávali a diskutovali o různých možnostech snižování spotřeby energie. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. aměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. SŠ. LVV (lyžařský kurz pro. +. Ročník BPČ), únor 03, Javorový vrch, 4 účastníků VOŠ obor D: 3

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2013-2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5. května 51 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Ředitelka školy: PhDr. Mária Janáková, PhD. Zpracovala: Mgr. Alena

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, 186 00 za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o domově mládeže a školní jídelně Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více