VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková, Ph.D. ředitelka školy Schváleno školskou radou dne:

2 OBSAH I. ákladní údaje o škole II. III. IV. Pracovníci právnické osoby Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ) Netýká se školy V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol VII. ákladní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 04 VIII. Další informace PŘÍLOHY:. práva výchovných poradců. Učební plány oborů vzdělávání / vzdělávacích programů 3. právy o činnosti oborů vzdělávání / vzdělávacích programů 4. Pracoviště odborné praxe oborů vzdělávání / vzdělávacích programů 5. Ostatní přílohy

3 I. ákladní údaje o škole. Přesný název právnické osoby Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5. května 5 Sídlo školy: 5. května 5, Praha 4. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel školy: Statutární zástupce ředitele: PhDr. Mária Janáková, Ph.D. telefon: Mgr. Helena Bernardová telefon: Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita /podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Střední zdravotnická škola 80 žáků IO Vyšší odborná škola zdravotnická 450 studentů IO Školní jídelna kapacita se neuvádí IO Obory vzdělávání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Škola Kód Název oboru / vzdělávacího programu Cílová kapacita oboru / programu Poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 53-4-M/0 dravotnický asistent denní forma 80 SŠ 53-4-M/ M/ M/ L/ L/ M/0 dravotnický asistent večerní forma dravotnické lyceum denní forma Nutriční asistent denní forma Kosmetické služby denní forma Masér sportovní a rekondiční denní forma Bezpečnostně právní činnost denní forma VOŠ 53-4-N/ Diplomovaný zdravotnický záchranář denní forma 450

4 53-4-N/ 53-4-N/ N/ N/ 53-4-N/ Diplomovaný zdravotnický záchranář kombinovaná forma Diplomovaný nutriční terapeut denní forma Diplomovaný nutriční terapeut - dálková forma Diplomovaná všeobecná sestra denní forma Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná forma 6. měny ve skladbě oborů vzdělávání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 0/03: a) nové obory / programy - beze změny b) zrušené obory / programy - beze změny 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: a) 5. května 5, Praha 4 b) smluvní zdravotnická zařízení 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: Škola svým uspořádáním a sociálním zázemím splňuje kritéria na moderní výuku pro realizované obory vzdělávání. Celkový počet počítačů je 78, z toho 4 servery, 0 notebooků a 64 pracovních stanic. Pro vyučující je k dispozici 89 počítačů, pro studenty 66 a 3 pro administrativní pracovníky. Dva počítače jsou vedeny jako záložní ( pro učebny, pro kanceláře / kabinety). V případě poruchy je tak možné provést rychlou výměnu a opravu pak řešit individuálně, aby dopad na práci a výuku byl minimalizován. Na škole je nyní 40 data - projektorů, z toho 36 jich je napevno namontováno v učebnách a další 4 jsou používány spolu s notebooky jako přenosné. Pro výuku ICT jsou k dispozici 3 učebny jedna se 4 pracovními stanicemi (B406), druhá s 5 pracovními stanicemi (A45) a třetí se 30 pracovními stanicemi (A308). Každá učebna má pak samostatnou učitelskou pracovní stanici s tiskárnou. Učebna s 30 místy je navíc díky kapacitě využívána i pro výuku jiných předmětů než jen ICT. V provozu je jeden černobílý (INEO3) a dva barevné (INEO+360 a INEO+45) laserové kopírovací stroje DEVELOP pracující s kreditovým systémem SafeQ a umožňující černobílé kopírování, barevné kopírování a přímý tisk z počítače všem zaměstnancům a žákům (studentům) školy. Škola má již v provozu systém elektronického vrátného, jak studenti školy, tak zaměstnanci ke vstupu do školy používají čipy. Odborná knihovna a studovna Je k dispozici studujícím i vyučujícím po celý týden v dopoledních i odpoledních hodinách. Obsahuje 8669 titulů odborné literatury v cenové hodnotě 83,4 Kč Odborná literatura se stále aktualizuje a rozšiřuje dle finančních možností školy. Aktuálně odebíraná periodika ve šk.r. 03/4 nemáme. Jsou zde však k dispozici časopisy Rescue Report, odebírané do r. 0. Jsou zde archivovány absolventské práce vyššího studia i s CD a maturitní práce zdravotnického lycea a to 5 let zpětně. Určeno ke studijním účelům zde ve studovně. 3

5 Přehled učeben na škole s příslušenstvím, hodnocení úrovně vybavenosti. Označení učebny Počet Učebny Učebna bez zaměření 5 A, A 3, A 4, A 30, A 409, A 4, A 43, A 505, A 608, A 60, B 408, B 409, B 507, B 508, B 608 Učebna VYT a INF 3 A 308, A 45, B 406 Učebna jazyků Učebna chemie A 407 Chemická laboratoř A 406 Sklad chemikálii A 406a Učebna fyziky A 508 Učebna somatologie A 504 Učebna biologie A 606 Učebna psychologie S 500 Učebna ošetřovatelství 3 A 50, A 5, A 53 Učebna první pomoci A Učebna nutričního oboru B 04 Cvičná kuchyně, jídelna s přísluš. - obor NA, DNT 3+3 A 307, A 506, B 00, B 34, B 405, B 504, B 505, B 604, B 605, B 607, B 6 B 05 + B 05a, B B 304, B B 306 Odborná učebna pro kosmetičky a pedikura 3 A 5, B 0, A 00 Specializovaná učebna záchranáři A 0 Odborná učebna pro maséry 4 A 00, A 003, A 60, A 604 Tělocvična A 09 Posluchárna A 306 Kulturní sál posluchárna A 303 Studovna Knihovna Sborovna 4 Sklad didaktické techniky Hřiště (pro míčové hry) Pracovna výchovného poradce a psychologa školy Kabinety 6 kratky: VYT, INF - výpočetní technika a informatika, NA - nutriční asistent, DNT- diplomovaný nutriční terapeut 4

6 9. Školská rada Datum ustanovení školské rady: Školská rada SŠ a VOŠ: Jméno ačátek funkčního období Konec funkčního období astupuje E - mail Telefon Funkce Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA řizovatele Tel.: člen Mgr. Jana Nováková, MBA řizovatele cz Tel.: člen Nikole Voborníková Rodiče nezletilých žáků Tel.: člen Jan ajíček letilé žáky Tel.: člen Mgr. Jaroslav Ryšavý Učitele Tel.: člen Mgr. Milada Synková Učitele cz Tel.: předsedk. 5

7 II. Pracovníci právnické osoby. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Škola Ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem Ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané Interní učitelé fyzické osoby celkem Interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané Externí učitelé fyzické osoby celkem Externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané Pedagogičtí pracovníci fyzické osoby - celkem Pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané - celkem SŠ + VOŠ ,8 0 36,4 05 8,58 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných 9 96,84 nekvalifikovaných 3 3,6 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 0 let 30 let 3 40 let 4 50 let 5 60 let 6 let a více

8 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce Semináře/konference ERASMUS+ 4 NIDV Nový občanský zákoník MŠMT Jak vyučovat holocaustu Památník Terezín Po stopách Valdštejna a židů ASUD Partnerství s cizincem 40 Katedra OSE Laserová terapie v dermatologii Význam protonové léčby v onkologii 35 Katedra OSE 5 Katedra OSE Víme, co jíme? 65 Katedra OSE Paliativní péče v ČR 30 Katedra OSE Problematika cestovních dokladů Duševní hygiena sester a umění odpočívat VOŠP a SPŠ Holešov 4 ČAS Svět energie ČE Sorisa Belex 08 5 SORISA Atherosklerosa 03 ČLS JEP +. LF UK XXX. mezinárodní kongres Výživa napříč medicínou SKVIMP ČLS JEP Celostátní konference NT SNT ČAS Odborná konference Výživa, pohyb, součást životosprávy SNT ČAS Bezpečná výživa 8 VŠCHT Praha XX. sympozium o morfologii a funkci střeva Forsapi, sro. + ČGS CLS JEP Dietní výživa Pardubice SPV Konference školního stravování SPV Letní škola učitelů chemie SŠ VŠCHT Praha 7

9 dravější školní stravování Senát ČR Obezita 3 Endokrinologický ústav Celiakie 3. LF UK kurzy a) doplňkové pedagog. studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů dtto dtto Učitelství prakt.vyuč a odbor.výcviku PedFUK Praha ÚPV Brno FF UK Praha PedF UK Praha školský management Studium pro ředitele škol a školských zařízení Českomoravská vzdělávací sro. rozšiřování aprobace Anglický jazyk, pedagogika Německý jazyk, pedagogika Technologie potravin Učitelství informatiky UP Olomouc MU Brno VŠCHT Praha MFF UK Praha Doktorské studium Doktorské studium Doktorské studium KTF UK Praha VŠCHT Praha PedF UK Praha jiné (uvést jaké) e) jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 9 rodilý mluvčí. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 38 33,37 8

10 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků semináře počet zaměření měny v legislativěučetnictví 04 ákoník práce Plnění povinného podílu měny v nemocenském pojištění Dlouhodobý majetek v účetnictví počet účastníků vzdělávací instituce TSM s.r.o. ANAG AG vzdělávací agentura ANAG TSM s.r.o. kurzy školení Školení topičů Betagas s.r.o. 9

11 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ). Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků SŠ 9 77 VOŠ 9 33 měny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) přerušili vzdělávání: nastoupili po přerušení vzdělávání: sami ukončili vzdělávání: vyloučeni ze školy: SŠ VOŠ 4 SŠ VOŠ 6 0 SŠ VOŠ 5 6 SŠ VOŠ 0 SŠ VOŠ nepostoupili do vyššího ročníku: 40 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 0 přestoupili z jiné školy: přestoupili na jinou školu: ukončení na základě absence: SŠ VOŠ 8 8 SŠ VOŠ 39 0 SŠ VOŠ 8 b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků SŠ 3 8 VOŠ 7 7 0

12 měny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) přerušili vzdělávání: nastoupili po přerušení vzdělávání: sami ukončili vzdělávání: vyloučeni ze školy: SŠ VOŠ 4 30 SŠ VOŠ 4 8 SŠ VOŠ 5 9 SŠ VOŠ 0 0 SŠ VOŠ nepostoupili do vyššího ročníku: 6 6 z toho nebylo povoleno opakování: 0 0 přestoupili z jiné školy: přestoupili na jinou školu: ukončení na základě absence: SŠ VOŠ 0 SŠ VOŠ 6 0 SŠ VOŠ. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu / skupinu SŠ 5 průměrný počet žáků na učitele VOŠ 6 b) vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků na třídu / skupinu SŠ 9 průměrný počet žáků na učitele VOŠ 3

13 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího příkazu) - denní vzdělávání škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký línský CELKEM SŠ VOŠ počet žáků celkem z toho nově přijatí počet žáků celkem z toho nově přijatí Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího příkazu) - vzdělávání při zaměstnání škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký línský CELKEM SŠ VOŠ počet žáků celkem z toho nově přijatí počet žáků celkem z toho nově přijatí

14 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola prospělo s vyznamenáním 34 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 78 opakovalo ročník 3 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 78, % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 77 z toho neomluvených 0,69 b) vzdělávání při zaměstnání škola prospělo s vyznamenáním z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 77,77 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 7,33 z toho neomluvených 0,33 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola ÁVĚREČNÉ KOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku - - z toho konali zkoušku opakovaně - - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu - - počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl s vyznamenáním - - 3

15 prospěl - - neprospěl - - škola MATURITNÍ KOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 64 9 z toho konali zkoušku opakovaně 8 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 0 prospěl s vyznamenáním 7 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 9 3 neprospěl 40 5 škola ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 3 7 prospěl s vyznamenáním 9 6 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 3 9 neprospěl Přijímací řízení do. ročníků školního roku 04/05. SŠ (mimo gymnázia), konzervatoře, VOŠ skupina oborů vzdělání kód, název 53-4-M/0 dravotnický asistent 78-4-M/04 dravotnické lyceum 53-4-M/0 Nutriční asistent 69-4-L/0 Kosmetické služby 69-4-L/0 Masér sportovní a rekondiční 68-4-M/0 Bezpečnostně právní činnost 4

16 počet přihlášek celkem přijímací řízení pro školní rok 04/05 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v. kole z toho ve. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 53-4-M/0 dravotnický asistent obor: 78-4-M/04 dravotnické lyceum obor: 53-4-M/0 Nutriční asistent obor: 69-4-L/0 Kosmetické služby obor: 69-4-L/0 Masér sportovní a rekondiční Obor: 68-4-M/0 Bezpečnostně právní činnost počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 04/ přijímací řízení pro školní rok 04/05 (denní vzdělávání) skupina oborů vzdělání kód, název 53-4-N/ Diplomovaný zdrav.záchranář 53-4-N/4 Diplomovaný nutriční terapeut 53-4-N/ Diplomovaná všeobecná sestra počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v. kole z toho ve. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem

17 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 53-4-N/ Diplomovaný zdravotnický záchranář obor: 53-4-N/4 Diplomovaný nutriční terapeut obor: 53-4-N/ Diplomovaná všeobecná sestra počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 04/ Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let počet přihlášek celkem přijímací řízení pro školní rok 00/0 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem počet nepřijatých celkem obor: z toho v. kole z toho ve. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: počet přijatých ke studiu při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 04/05 6

18 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin SŠ denní a večerní studium Srbsko Japonsko Slovensko 3 Izrael Ukrajina 3 Vietnam 7 Bosna a Hercegovina Rusko 6 Bělorusko Německo Kazachstán Celkem 49 VOŠ denní a dálkové studium Rusko 3 Slovensko 4 Ukrajina 3 Celkem 0 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Viz zpráva výchovného poradce. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Na škole nevzděláváme nadané žáky zvláštním způsobem. Ve výuce k nim přistupujeme individuálním způsobem. Svoje nadání rozvíjeli účastí v různých soutěžích a projektech (např. jazykové soutěže němčina i angličtina, psychologické soutěže, BTE). 0. Ověřování výsledků vzdělávání Průběžné ověřování vědomostí v hodinách maturitních předmětů za použití maturitních testů z předchozích let. Individuální konzultace pro žáky dle potřeby v konzultačních hodinách.. Školní vzdělávací programy Všechny obory se vyučovaly již podle ŠVP, které byly zkontrolovány ČSI, bez připomínek.. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na naší škole jsme vyučovali cizí jazyky výuka dle oborů a ŠVP latina, ANJ, NEJ, FRJ. ákladním jazykem pro všechny obory byla ANJ. ařadili jsme se do metropolitního programu Výuka cizích jazyků, které vyučovali rodilí mluvčí. V rámci motivace výuky cizích jazyků jsme pořádali i tematické exkurze např. do Vídně, Drážďan, Londýn. 3. Vzdělávací programy VOŠ Na všech oborech VOŠ jsme vyučovali dle schválených akreditovaných programů. 7

19 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže). Jazyková škola a) Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu) Vyučovaný jazyk počet kurzů ákladní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Dálkové vzdělávání Jiné kurzy počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů Celkem b) Výsledek státních jazykových zkoušek Počet celkem Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku v tom základní v tom všeobecnou z toho vlastní posluchači % úspěšnost z celkově přihlášených v tom speciální c) Mezinárodně uznávané zkoušky (Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy) d) Další údaje o posluchačích a vzdělávání. Domovy mládeže (samostatné i při školách) a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) počet Počet ložnic celkem až 3 lůžkových v tom 4 až 6 lůžkových 7 až 0 lůžkových a více lůžkových Společenské místnosti a klubovny b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP 8

20 základní (vč. speciálních) gymnázium SOŠ konzervatoř SOU, OU a U speciální a praktické SŠ VOŠ jiné (specifikujte) celkem c) Naplněnost domovů mládeže počet ubytovaných ve škol. roce 03/04 kapacita naplněnost v % d) Žádosti o ubytování v domově mládeže - počet žádostí celkem - z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - nejčastější důvody nevyhovění žádosti e) měny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty) f) Další údaje o ubytovaných g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin 9

21 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství Práce výchovného poradce na škole probíhala podle předem stanoveného plánu podrobně rozpracovaného do jednotlivých měsíců. Na začátku školního roku byl aktualizován seznam žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, byli vytipováni žáci s SPU v prvních ročnících a zákonní zástupci žáků byli prostřednictvím třídních učitelů informováni o způsobu komunikace se školou. Ve školním roce 03/04 bylo ve škole evidováno 69 žáků s SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie). S těmito žáky pracovali jednotliví vyučující podle pokynů doporučených pedagogicko - psychologickou poradnou. Výchovný poradce sledoval jejich studijní výsledky a zajišťoval individuální konzultace prostřednictvím vyučujících. Výchovný poradce se pravidelně zúčastňoval schůzek a školení poradců a informace předával vyučujícím. Ve své práci se zaměřoval také na žáky se slabším prospěchem a se žáky jiné národnosti. ajišťoval odborné konzultace, podával návrhy na další vyšetření žáků v pedagogicko - psychologické poradně. Spolupracoval se školní psycholožkou Mgr. inou Vondrejsovou a doporučoval studenty k individuální konzultaci po předchozím souhlasu rodičů. Při přijímacích, maturitních a závěrečných zkouškách dohlížel na dodržování individuálního přístupu a žákům poskytoval informace o možnostech dalšího vzdělávání. Pomáhal při výběru další školy (kariérové poradenství), možnosti pokračování v dalším vzdělávání nebo uplatnění v praxi: neustálý přísun informací ohledně dalšího pomaturitního studia na VŠ a VOŠ, v různých kurzech. Byla zveřejněna vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol na Ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli pomáhal žákům, kteří se ocitli v nesnadné rodinné nebo osobní situaci, řešit jejich problémy. ajišťoval, aby sociálně slabým žákům byla poskytována i finanční výpomoc na exkurze, kurzy, učebnice z fondu SRPŠ. ajišťoval besedy pro vyučující i studenty. Konzultoval s třídními učiteli výchovné strategie a kázeňské přestupky. Účastnil se porad vedení.. Prevence sociálně patologických jevů Na začátku školního roku bylo pro první ročníky zorganizováno adaptační dopoledne. Studenti se formou her seznamovali se svými spolužáky i se svými učiteli. Pro všechny ročníky denního studia přišli přednášet příslušníci oddělení prevence městské policie. Pro první ročník téma Listina základních práv a svobod, pro druhé ročníky Sociálně patologické jevy, pro třetí ročníky Kriminalita mladistvých a pro čtvrté ročníky Sociálně patologické jevy, Svědek a oběti. V dalším termínu proběhla ještě přednáška městské policie pro všechny studenty střední školy a to pro dívky na téma Bezpečí žen a dívek a pro chlapce Sebeobrana z pohledu zákona. Pro druhé ročníky byla ještě beseda pořádaná občanským sdružením AKORUS na téma Násilí ve vztazích. Naši studenti druhého ročníku lycea byli proškoleni ve Státním zdravotním ústavu a nyní již pracují jako lektoři v projektu Hrou proti AIDS. V tomto roce také proběhla beseda určená učitelům p. PeaDr, L. Maruškové jak vést třídnickou hodinu. Studentům, kteří se přistěhovali do České republiky, bylo nabídnuto setkání, kde jsme diskutovali o jejich problémech a nabídly pomoc a důležité kontakty. Na nástěnkách jsme studentům nabízely pomoc při odvykání kouření.. 0

22 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Třídění odpadu: Již devět let ve škole třídíme odpad - papír, plasty, skartační papír a baterie. Na každém patře naší školy jsou umístěny barevné popelnice na tříděný odpad a studenti již považují třídění za samozřejmou záležitost. Uvědomují si, že kdybychom netřídili, končily by cenné suroviny bez využití v odpadu směsném. V letošním školním roce (září 03 až červen 04) jsme ve škole vytřídili 500 kg surovin, což je o 00 kg více než v předcházejícím školním roce. PROJEKT Enersol 04 Ve škole je již tradicí účastnit se mezinárodního projektu Enersol. V listopadu 03, kdy byl vyhlášen projekt Enersol 04, jsme motivovali studenty k účasti na projektu. Mnoho studentů problém ekologie vnímá, často ale od náročné práce na přípravě projektu z časových důvodů odstupují. a naši školu byl vypracován projekt Bioplynová stanice Jarošovice, který zpracovala Lucie Bartoušková, studentka třetího ročníku zdravotnického lycea. K soutěži bylo přihlášeno do pražského kola přes sto projektů z gymnázií a středních odborných škol. Odborná komise složená z odborníků ze školství, ekologie a průmyslu její projekt vybrala k ústní obhajobě. Prezentace nejlepších pražských projektů se konala v únoru 04 v COPTH v Praze 9. Naše studentka Lucie Bartoušková obhájila svůj projekt výborně, také zodpověděla všechny odborné otázky týkající se obnovitelných zdrojů energie a úspory energií. Komise při ústních obhajobách byla složená ze zástupců z Magistrátu hl. města Prahy a vedení škol i odborníků z praxe a ohodnotila naši studentku druhým místem. Obhajoby nejlepších projektů se zúčastnila též enviromentální koordinátorka školy Ing. Helena Marešová, která celý projekt za školu garantovala a koordinovala. Studentka Lucie Bartoušková obdržela ocenění Partner národního projektu Enersol 04 od paní radní pro školství hlavního města Prahy Mgr. Ludmily Štvánové. Studentka tak byla oceněna za aktivní účast ve vzdělávacím projektu postupem do celostátního kola soutěže, které se konalo v březnu 04 a byla s environmentální kordinátorkou projektu pozvána na mezinárodní konferenci Enersol 04 v dubnu 04 do Otrokovic. Enviromentální koordinátorka Ing. Helena Marešová obdržela od náměstkyně ředitele NÚV Ing. Jitky Pohankové titul Vzorný učitel projektu Enersol 04. Hlášení o nákládání s nebezpečnými odpady Ve školním roce 03/ 04 jsme žádný nebezpečný odpad nelikvidovali. Nástěnky a propagace enviromentílního vzdělávání V učebně fyziky A 508 a na chodbě budovy A v pátém patře jsou podle aktuálních témat studenti seznamování s akcemi ekologických hnutí (Tereza, Podhoubí ) a jsou jim doporučovány i ostatní nabídky, které je seznamují s přírodními krásami Prahy a jejich ochranou. Exkurze studentů Studenti všech ročníků SŠ se zúčastnili ekologických exkurzí na různých místech (např. vodárna Podolí, vodní přečerpavací elektrárna Štěchovice, Technické muzeum atd). Specielně pro první ročníky byla zorganizována autobusová ekologická exkurze do provozů zpracovávajících odpad mimo hl.město Prahu do kořenové čističky a třídírny odpadů z PC. Velmi zajímavou exkurzí byla návštěva střediska obnovitelných zdrojů a ekologické výchovy v Praze 9. Studenti si z blízka mohli prohlédnout fotovoltaické i fototermické panely, tepelné čerpadlo a sledovat měření obnovitelných zdrojů. Tato netradiční výuka

23 přímo u obnovitelných zdrojů je možná díky podpoře magistrátu Hl. města Prahy. Studenti tuto aktivitu kladně hodnotili. Vzdělávání koordinátorky Ing. Heleny Marešové - COPTH v Praze 9 září 03 a březen 04- Seminář o obnovitelných zdrojích energie. - Elektrárna (přečerpávací vodní) Dlouhé Stráně, - série přednášek s přímou výukou v celkovém rozsahu 6 hodin (Svět energie) Ve vyučovacích hodinách je zařazována ekologická problematika a výchova k udržitelnému rozvoji, zvláště pak v přírodovědném semináři, biologii, fyzice a chemii. Konzultujeme s jednotlivými vyučujícími, zařazení těchto témat do tématických celků v jednotlivých předmětech. Při probíraném učivu zapisují učitelé ekologická témata a témata udržitelného rozvoje barevně odlišeně (zeleně) do třídních knih. 4. Multikulturní výchova hodnocení plnění multikulturní výchovy a) na úseku SŠ, denní studium Pokračovali jsme v zařazování nových metod a forem vyučování (skupinové vyuč., brainstorming apod.). Využívali jsme nových sdělovacích prostředků, hlavně Internetu. Celý školní rok jsme vedli studenty ke sledování aktuálního dění v naší společnosti. Plně jsme přitom využívali všechna média včetně školní knihovny. Vedli jsme naše žáky směrem k občanské společnosti, k odstranění projevů rasismu, xenofobie. Věnovali jsme se i problematice multikulturního soužití, protože do naší školy chodí stále více studentů jiných kultur. Seznamovali jsme žáky s kulturními odlišnostmi, které vyplývají ze zvýšené migrace obyvatelstva z celého světa. Tyto poznatky pak žáci mohou použít v praktickém životě. b) na úseku SŠ, večerní studium Multikulturní výchovu jsme plnili výše uvedeným způsobem, ovšem více jsme se zaměřili na prohlubování již získaných životních zkušeností. Více jsme se také snažili náš předmět zaměřit k praktickému využití. Uplatňování nových metod a forem práce ve výuce - konkrétní příklady Nové metody jsme zařazovali do výuky průběžně. Hlavně jsme se snažili omezovat frontální vyučování na úkor ostatních metod a tím více aktivizovat studenty a umožnit jim více se do práce v hodinách zapojovat. Konkrétní příklady:. ročníky - skupinové vyučování v problematice víry, multikulturní problematiky ve vztahu k imigrantům, studenty jsme rozdělili na skupiny přibližně po 5 žácích, každá skupina se snažila vyřešit daný problém a výsledky pak prezentovat před ostatními. Hodnocení těchto hodin bylo velice kladné jak ze strany učitele, tak žáků. - metoda brainstormingu v tematickém celku evropská integrace, studenti řešili výhody a nevýhody vstupu ČR do EU, také hodnoceno kladně.. ročníky - příprava powerpointových prezentací podle osnov s přihlédnutím k osobním zájmům studentů, studenti vypracovávali s pomocí učitele, počítačové techniky, literatury z různých zdrojů vlastní projekt. Tento projekt pak prezentovali. Hodnoceno opět velice kladně. 3. ročníky - studenti si sami vyhledávali informace z oblasti dějin náboženství, ty pak aktualizovali a prezentovali spolužákům, poté následovala beseda, kterou koordinoval učitel. Došlo tak k propojení s předmětem ošetřovatelství. Stav materiálního vybavení

24 K dispozici jsme měli internet, tím se výrazně zlepšila naše práce. Také jsme měli od letošního školního roku výrazně lepší počítačové vybavení ve třídách a můžeme používat multimediální tabuli a větší množství dataprojektorů. Aktualizace učiva Jak jsem již výše uvedla, aktualizovali jsme v učivu význam multikulturní výchovy. Snažili jsme se poskytovat maximum informací pomocí všech médií. Využívali internetu, kde měli žáci k dispozici velké množství webových stránek. Soutěže exkurze, besedy Soutěže probíhaly v rámci vyučovacích hodin. Spolupráce s různými organizacemi, institucemi FF UK přednášky a možnost konzultací pro pedagogy Policie ČR mluvčí policie besedovala se studenty o kriminalitě mládeže Účast na projektu Jeden svět, organizováno nadací Člověk v tísni. (obdrželi jsme zdarma studijní materiály) Projekt ADRA rozvojová spolupráce (koordinátorem je E. Nácar) Práce členů PK na ROVOJOVÝCH PROGRAMECH V rámci školy: práce na plné informovanosti studentů v problematice multikulturní výchovy, použité metody byly již výše zmíněné. Nad rámec školy: zapojení studentů do projektu Adra a Jeden svět, nadace Člověk v tísni. Jiná sdělení Náš pracovní tým sbírá informace, absolvuje školení a to i v době prázdnin. Pracujeme na zkvalitnění naší výuky, abychom umožnili i našim studentům bezproblémové studium na vyšších a vysokých školách. Stále pracujeme na doplňování a upřesňování školních vzdělávacích plánů. Plnění tematického plánu podle ŠVP Do všech předmětů jsme zařazovali aspekt multikulturní výchovy. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova k udržitelnému rozvoji a ekologická výchova byla zařazována ve všech předmětech, zvláště pak v přírodovědném semináři, biologii, fyzice a chemii. S jednotlivými vyučujícími jsme konzultovali zařazení těchto témat do tematických celků. Při probíraném učivu zapisovali učitelé ekologická témata a témata udržitelného rozvoje do třídních knih barevně odlišně (zeleně). V budově školy je několik nástěnek, na kterých byly aktuální údaje o výrobě, těžbě, třídění a následném využití různých surovin. V matematice studenti vypočítaly speciální slovní úlohy zaměřené na toto téma, ve fyzice a chemii zaměřovali se na výpočty spotřeby pitné vody a možnosti následného šetření v každodenním životě. Taktéž byli studenti při vyučování informováni o obnovitelných zdrojích energie a navštěvovali střediska, kde se s nimi prakticky setkávali a diskutovali o různých možnostech snižování spotřeby energie. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. aměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. SŠ. LVV (lyžařský kurz pro. +. Ročník BPČ), únor 03, Javorový vrch, 4 účastníků VOŠ obor D: 3

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více