Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský"

Transkript

1 Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský

2 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz Základní myšlenky Pohled na vyvíjenou aplikaci Virtuální třída a platba za hodiny Přínos pro jazykové školy Přínos pro soukromé lektory Partneři projektu Současný stav projektu Tým zpracovatelů Rozbor trhu a marketingová strategie Poptávka po cizích jazycích obecně Průzkum poptávky a potenciálních zákazníků systému Studentů Lektoři cizích jazyků (nabídka výuky) Analýza konkurence Globální P2P vzdělávací systémy Situace na českém a slovenském trhu Co nabízíme oproti popsaným řešením? Propagace projektu Internetový marketing Off-page marketing Způsob uvedení služby na trh Technologické aspekty projektu Vlastní vývoj Potřeba serverů a webhostingu Financování záměru

3 7.1 Zdroje financování Odhad příjmů a výdajů Rok 2010 spuštění služby Rok Rok Rok Strategické plánování Vstup na další trhy E-learning podpora klasických kurzů Prodej technologie pro interní účely Analýza rizik podnikatelské aktivity Problémy s klíčovou technologií pro přenos zvuku a videa Zpoždění vývoje Vytvoření podobného projektu na našem území Vstup a propagace zahraničních konkurentů na náš trh Přecenění zájmů studentů o výukové hodiny Přílohy

4 2 Exekutivní souhrn Hlavní ideou předkládaného podnikatelského plánu je vytvoření internetové aplikace OnlineLektor, jejímž prostřednictvím mohou jazykové školy a soukromí lektoři vyhledávat a vyučovat studenty přes internet. Z našich průzkumů víme, že o podobnou službu existuje zájem, jak na straně nabídky (výuka soukromých lektorů a jazykových škol), tak na straně poptávky (lidé poptávající jazykové kurzy či doučování). Po důkladné analýze podobných světových služeb jsme vybrali charakteristiky aplikace, které nejvíce odpovídají českému a slovenskému trhu, na němž chceme projekt provozovat v prvních fázích. Aplikaci již vyvíjíme, spolupracujeme přitom s jazykovými školami, soukromými lektory i samotnými studenty. Příjmy z této aplikace plynou především z provizí z provedených hodin na serveru OnlineLektor, z prodeje reklamních ploch a v dalších fázích z poplatků za vedení profilu jazykových škol. Kromě základní možnosti výuky přes internet nabízíme jazykovým školám mnoho nástrojů pro jejich propagaci. Tým projektu OnlineLektor je složen ze zkušeného vývojáře webových aplikací a lidí se zájmem o internetový business. V současné době hledáme pro tento projekt investora, kterému nabízíme 40% podíl za investici Kč. Dle našich pesimistických odhadů projekt dosáhne bodu zvratu v 2. kvartále roku Zisk v roce 2012 je odhadnut na Kč. 4

5 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz 3.1 Základní myšlenky O důležitosti vzdělání v oblasti cizích jazyků a motivů k jejich získávání dnes zřejmě není pochybností. Z našeho průzkumu trhu vyplývá nejen, že o osobní výuku lektory a jazykovými školami je na českém a slovenském trhu velký zájem, ale především existuje podstatná skupina potenciálních zákazníků, kteří tyto instituce z nějakého důvodu nenavštěvují. Ať již jde o nedostatek času pro dojíždění, nemožnost vzdálit se z domova, či jen nechuť platit za celý, např. semestrální, kurz. Projekt OnlineLektor.cz propojuje jazykové školy, soukromé lektory a studenty. Hlavním přínosem projektu je poskytnutí nástrojů k efektivnímu vedení výuky skrze internetový prohlížeč a zajištění finančního vyrovnání mezi studentem a lektorem. Kromě toho se projekt stává nástrojem pro propagaci lektorů a jazykových škol. Nabízí mnoho způsobů propagace, ať již za účelem získání online studentů či klasických zákazníků. Výukové a marketingové nástroje jsou stejně jako ostatní komponenty systému navrhovány a konzultovány spolu se zástupci všech zúčastněných skupin. Všechny aspekty systému konzultujeme pravidelně s našimi partnery z řad jazykových škol a soukromých lektorů. Uživatelské rozhraní dále diskutujeme a testujeme s různými lidmi, kteří by mohli být potenciálními zákazníky systému OnlineLektor.cz. Toky služeb a peněz Obrázek č. 1 demonstruje propojení lektorů, jazykových škol a studentů přes výukový systém OnlineLektor.cz. Lektoři cizích jazyků, ať již soukromí či zaměstnaní jazykovými školami nabízí výukové hodiny prostřednictvím našeho systému studentům, případně ostatním lektorům 1. Studenti potom platí za tyto hodiny částku vč. provize, která tvoří náš zisk. Platba je po odečtení provize vyplácena pravidelně lektorům. Jazykové školy mohou využít mnoho 1 Dle našich průzkumů může běžně nastat situace, kdy si například lektor anglického jazyka zaplatí hodinu ruštiny či jiného libovolného světového jazyka. 5

6 způsobů propagace skrze náš systém a získat mnoho studentů pro online i klasické prezenční kurzy. Tato funkcionalita je detailněji popsána v dalších částích podnikatelského plánu. Obecný přínos pro jazykové školy a soukromé lektory je jasný: OnlineLektor.CZ je nástroj pro Váš marketing a přímý prodej Vašich služeb. Lektoři o sobě mohou dát vědět nejen textovou reklamou, ale mohou svou výuku ukázat světu, vybudovat si objektivní hodnocení, spokojené studenty a prezentovat své výsledky např. na sociálních sítích. Obrázek 1 - Vztah lektorů, škol a studentů v systému 6

7 3.2 Pohled na vyvíjenou aplikaci Zjednodušeně lze aplikaci OnlineLektor rozdělit na dvě části: Internetové stránky o Propagace systému, lektorů a jazykových škol o Registrace studentů o Výběr, koupě a platba za jazykové kurzy či individuální hodiny o Fórum o Blog Virtuální třída Místo kde se odehrává smluvená výuka o Videokonference o Chat, Tabule o Sdílení souborů o Spolupráce na cvičení o Nástroje pro interakci Nejvíce o grafické podobě prozradí pohled na pracovní verzi domovské stránky projektu, který najdete na straně 9. Jednoduchost Hlavním heslem, kterým se řídíme při návrhu a vývoji projektu OnlineLektor, je jednoduchost. Podobně zaměřené stránky na globálním trhu překypují pro uživatele naprosto zbytečnými informacemi a nesmyslnými možnostmi. Jsme přesvědčeni, že náš zákazník nemá touhu zakládat různé skupiny či se stávat fanouškem známých osobností, tak jak je tomu možno u některých našich světových konkurentů. Podrobně konkurenční projekty představujeme v kapitole 5.4. Přímočarost Snažíme se, aby každý příchozí uživatel během několika vteřin pochopil, jaký je princip naší služby a byl upoután možnostmi vyzkoušet si výuku s libovolným lektorem zdarma bez zbytečných průtahů. Na hlavní stránku serveru neumísťujeme zbytečně mnoho reklamy a 7

8 celkově se snažíme o co největší uživatelskou přívětivost, jež je dle našeho názoru v této oblasti jedním z důležitých předpokladů úspěchu. Naše stránky nemají nikterak informativní charakter. Návštěvníku stránek je stručně a přehledně nabídnutá služba, výběr ze spousty lektorů, z nichž jsou vždy někteří připraveni vyučovat nové uživatele zdarma. Po jednoduché registraci si student vybere jazyk a lektora dle jedné z mnoha charakteristik (hodnocení, zkušenosti, vzdělání, cena, typ hodiny). Ve stanovený čas hodiny může po přihlášení do systému vstoupit do virtuální učebny, která je popsána v kapitole 2.3. Nejde o další z mnoha sociálních sítí Kromě základní funkce, výuky, může student na stránkách procházet profily lektorů a jazykových škol, plánovat si výuku či zkontrolovat platby. Snažíme se zajímavými články motivovat všechny příchozí návštěvníky ke studiu jazyka v dolní části stránce, ale považujeme tento prvek jen za nepříliš důležitý doplněk. Internetové stránky jsou rovněž plně připraveny na příchod nových lektorů. Krátká videonahrávka na hlavní stránce vysvětluje, co lektor musí udělat pro registraci a jak by měl začít. 8

9 Další náhledy naleznete v přílohách. Obrázek 2 - Pracovní verze Homepage z

10 3.3 Virtuální třída a platba za hodiny Naprosto klíčovou částí projektu a zároveň zajímavým technologickým prvkem je Virtuální třída. Zjednodušeně řečeno se jedná o videokonferenci s možností spolupráce při vyplňování různých jazykových cvičení, výměny dokumentů a dalších materiálů, přenosu textu v reálném čase a podobně. To vše ovšem funguje v internetovém prohlížeči, tedy lépe řečeno v běžných prohlížečích podporujících technologii Adobe Flash 2. Na rozdíl od konkurence si tuto technologii draze nekupujeme, avšak vyvíjíme na bázi opensource projektu Red5. Kromě finanční úspory získáváme markantní odlišení od globální konkurence, a také mnohem službu mnohem více orientovanou na obyčejného uživatele. Náhled vyvíjené virtuální třídy je k vidění v přílohách. 3.4 Přínos pro jazykové školy Obrázek 3 - Přínos pro jazykové školy 2 V současné době je Adobe Flash podporován ve všech hlavních internetových prohlížečích na operačních systémech Microsoft i Linux. 10

11 OnlineLektor je z pohledu jazykových škol novým nástrojem s hlavními cíly : a) Zvyšování povědomí studentů o kvalitních jazykové škole a možnostech studia b) Zvýšení počtů aktivních studentů a tedy zvýšení výnosů z hlavní činnosti c) Efektivní rozhodování na základě zpětné vazby a objektivního ratingu d) Získání podílu na mnohonásobně větším než současném místním trhu a. Je možné oslovit studenty ze všech oblastí České i Slovenské republiky Spolupráce a nabídnutí služeb jazykovým školám je pro náš projekt velice důležitá. V současné době spolupracujeme s jazykovou školou Kurzy Jílek Brno, více v kapitole Partneři projektu. Snažíme se služby navrhovat tak, aby byly právě pro jazykové školy přínosné. Na základě diskuzí a postupného vývoje jsme došli k následující podobě služeb, jež mohou jazykové školy na portálu OnlineLektor.cz využívat. Většina z nich je zaměřená na vlastní propagaci či prodej kurzů jazykových škol. Detailní pohled na možnosti využití jazykovými školami a) Výuka lektorů jazykové školy prostřednictvím služby OnlineLektor Přímý zisk z výuky Nová forma propagace (zkušební hodiny zdarma na internetu apod.) b) Vytvoření profilu jazykové školy zdarma Náhled na lektory školy a jejich aktivity na OnlineLektor Přehledný kalendář s online i klasickou výukou, možnost přímého nákupu kurzu Různé grafické styly Psaní novinek Umístění propagačního videa, podcastování apod. c) Různé formy online marketingu Banner Logo na hlavní stránce Kontextová reklama Cílená reklama dle věku, zaměření uživatele PR články Propagace pro zvýšení prodeje online kurzů 11

12 Vedení blogu u nás apod. d) Propagace školy pomocí tvorby interaktivního materiálu Tvorba rozřazovacích kurzů a jednoduchých cvičení s logem jazykové školy Tvorba poslechových cvičení a dalšího interaktivního materiálu v dalších fázích projektu 3 Materiály slouží pro propagaci na serveru OnlineLektor, na sociálních sítích či na stránkách konkrétní jazykové školy e) Statistiky a zpětná vazba Efektivní vyhodnocení kvality výuky, lektorů, výukových metod Zpětná vazba od studentů Nástroje pro definici nejčastějších zákazníků Určení velikosti poptávky po různých typech kurzů (speciální kurzy, pro děti, business, různé pro speciální profese) Podpora při hledání nových lektorů f) Certifikace lektorů Ve spolupráci s některými jazykovými školami připravujeme interní certifikaci pro server OnlineLektor. Tato aktivita přináší zisk jazykové škole i nám. g) E-learning podpora klasických kurzů jazykové školy Podpora klasických prezenčních kurzů umožněním komunikace s lektorem mimo výuku, zadávání a kontrolu domácích úkolů, poskytnutí dalších materiálů je velmi rozsáhlá komponenta, kterou plánujeme až v další fázi projektu. 3.5 Přínos pro soukromé lektory Soukromí lektoři hrají v systému neméně důležitou roli. Lektoři jsou motivováni učit přes internet a získávat nové klienty zejména kvůli: Finančnímu zisku Budování reputace Získání praxe 3 Z důvodu orientace na hlavní komponenty a funkčnost systému chceme tyto moduly spustit se zpožděním cca 3 měsíce. 12

13 3.6 Partneři projektu Naším prvním partnerem je Jazyková škola Kurzy Jílek, s.r.o. Hlavní přínos v partnerství jsou informace z branže, konzultace a možnost testování designu a dalších prvků aplikace přímo s jedním z potenciálních zákazníků. V současné době oslovujeme další jazykové školy a máme domluvené některé schůzky v nejbližší době. Jedním z partnerských portálů pro výměnu reklamy a další aktivity je vyhledávač volných pracovních míst Na tomto portálu máme přislíbenou možnost vystavit zdarma banner, přičemž návštěvnost služby NajdiJob dosahuje uživatelů za měsíc. 3.7 Současný stav projektu V současné době se usilovně pracuje na návrhu a vývoji komponent potřebných pro uskutečnění uvedených záměrů. Máme hotové některé návrhy designu a pracujeme na dalších. Zároveň probíhá zpracování grafických návrhů na HTML+CSS. Máme připravenou miniaplikaci pro Flash Server Red5 (technologie pro virtuální třídy). Více je o vývoji napsáno v kapitole č. 5. Pro potřeby projektu byla zakoupena doména spolu s hostingem. Na slovenskou doménu máme již vytvořenou objednávku a bude v našem vlastnictví v nejbližších dnech. Kromě návrhu a vývoje probíhá konzultace návrhu a dalších částí projektu s naším hlavním partnerem. Určité části projektu budou zpracovávány za přispění školních projektů. 13

14 4 Tým zpracovatelů Jméno a příjmení: Bc. Jindřich Fáborský Datum narození: Telefon: Role: Vedoucí projektu Jsem autorem tohoto podnikatelského plánu a prvním členem našeho týmu. Narodil jsem se v roce 1987 v Náchodě a rozvíjím obchodní stránku tohoto projektu. Orientuji se na rozvíjení obchodního modelu, tvorbu podnikatelského plánu, marketingový výzkum, vymýšlení nástrojů pro výuku a konzultaci s různými lidmi. Studuji 4. rokem na fakultě Podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně, momentálně v oboru European business and Finance a pracuji na částečný úvazek jako IT specialista v menší firmě v Brně. V případě realizace projektu jsem schopen vzdát se současného zaměstnání, odložit studium a věnovat se obchodním činnostem projektu na 100%. Jméno a příjmení: Bc. Peter Marcely Datum narození: Telefon: Role: Vedoucí vývoje Hlavní rolí Petra Marcelyho, spoluvlastníka našeho nápadu, je zajištění všech technických aspektů nastíněného projektu. Jedná se tedy o určení vhodných lidí pro vývoj software, návrh aplikace, vedení její implementace a testování. Peter je momentálně studentem 1. ročníku magisterského studijního programu Počítačové a sítě a komunikace na fakultě Informačních technologií a současně 1. ročníku magisterského programu European Business and Finance rovněž na VUT v Brně. Jeho obrovskou výhodou jsou dlouholeté zkušenosti s vývojem webových aplikací v programovacím jazyku PHP. Tři roky externě spolupracuje s firmou +421 Web Services s.r.o. Stejně jako já je Peter vstoupit do projektu na 100%. 14

15 Jméno a příjmení: Petr Blahutka Datum narození: Telefon: V tuto chvíli posledním členem týmu je Petr Blahutka. Jeho zájem o internetové podnikání a zkušenosti s vývojem v objektových jazycích i designem internetových stránek jsou pro nás velmi cenné. Petr má rovněž určité zkušenosti se spouštěním webových portálů. Jeho role je především webdesign, vývoj a optimalizace služeb. Jméno a příjmení Podíl na projektu Hlavní role Jindřich Fáborský 40% Vedení projektu, obchod, návrh komponent Peter Marcely 40% Vedení vývoje Petr Blahutka 20% Grafický design a vývoj projektu Obrázek 4 - Přehled týmu zpracovatelů 5 Rozbor trhu a marketingová strategie 5.1 Poptávka po cizích jazycích obecně V České republice v současné působí více než 500 jazykových škol, z čehož necelých 200 v Praze. (www.jazykovky.cz) Náhodným výběrem bylo zvoleno 30 jazykových škol a počty v současně době otevřených kurzů vč. počtu žáků byli zprůměrovány. Celé číslo bylo ještě dále zmenšeno o 10%. Hrubým odhadem lze říci, že v české republice studuje jen v odpoledních a večerních kurzech minimálně dospělých lidí. Mezi cizí jazyky zahrnuté do tohoto odhadu patří angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština. Existují však další početné skupiny studujících lidí, jejichž počet se velmi těžko odhaduje: Doplňková výuka pro děti ze základních a středních škol Pomaturitní studium (nelze substituovat naší službou) Firemní kurzy Výuka soukromých lektorů Doučování jazyků studenty 15

16 Lidé, kteří nemají přístup k výuce z geografických důvodů Lidé, kterým vadí osobní styl výuky v prezenční výuce 5.2 Průzkum poptávky a potenciálních zákazníků systému Studentů a. Primární výzkum dotazníkovou metodou V současné době má náš výzkum 600 respondentů různých demografických skupin. Dotazník byl zaslán náhodně vybraným lidem, přičemž jejich věkové rozložení je uvedeno v tabulce č. 1. Dále uvádím formou grafů nejzajímavější výstupy průzkumu. Obrázek č. 6 lze optimisticky interpretovat jako 83% dotázaných by popsanou formu výuky alespoň vyzkoušela. Věkové rozložení respondentů Věková skupina Počet Procentuální zastoupení ,17 % ,17 % ,50 % ,33 % ,83 % Tabulka 1 - Věkové rozložení respondentů Zajímá vás možnost dalšího vzdělání v oblasti jazyků? Ne 18% Ano 82% Obrázek 5 - Zajímá vás možnost dalšího vzdělání v oblasti jazyků? 16

17 Měl byste zájem o popsaný druh elektronického vzdělávání? 14% 17% 34% Byl(a) bych ochotný vyzkoušel, ale nejsem přesvědčen o užitečnosti. Měl(a) bych o toto řešení zájem, jen v případě výrazně nižší ceny za hodinu, než je tomu u klasické výuky. Měl(a) bych o toto řešení zájem. 35% Neměl(a) bych vůbec zájem. Obrázek 6 - Měl byste zájem o popsaný druh elektronického vzdělávání? b. Sekundární výzkum data z veřejných zdrojů Na českém internetu se ukazují snahy vyučovat angličtinu po internetu. Mnoho jazykových škol umožňuje výuku prostřednictvím komunikačního programu Skype, stejně jako mnoho soukromých lektorů. Můžeme také nalézt výsledky anket umístěných na některých českých stránkách, které nasvědčují tomu, že učení jazyků po internetu bude budoucím trendem. 17

18 Jaká forma výuky vám nejvíce vyhovuje? pobyt v zahraničí 28% samostudium: e- learning 38% skupinovou výuku 10% individuální doučování 14% samostudium: klasické učebnice 10% Obrázek 7 - Anketa : Jaká forma výuky jazyků vám nejvíce vyhovuje? Zdroj: Anketa umístěná na serveru Portaljazyku.cz. Počet respondentů: 757. Citováno dne: Dostupné z www: <http://www.portaljazyku.cz/app/poll> Účíte se anglicky přes internet? 2% 1% 13% 18% 8% 58% Zkouším to Učím se ve škole Ano Ne Anglicky umím dobře Angličtinu nepotřebuji Obrázek 8 - Anketa - Učíte se anglicky přes internet? Zdroj : Anketa umístěná na serveru Angličtina-online.Info. Počet respondentů: 152. Citováno dne: Dostupné z www: < 18

19 5.3 Lektoři cizích jazyků (nabídka výuky) Proces shánění lektorů a jejich přesvědčení participace v projektu nebude dle našich analýz problematická. Oslovili jsme náhodně přes 100 lektorů a jejich reakce na podobnou nabídku byla prakticky bez výjimky jednohlasná. Téměř všichni oslovení by měli zájem vstoupit do tohoto projektu a dvě třetiny z oslovených by se ráda za finanční odměnu podílela na vývoji a návrhu aplikace. Na tyto oslovené osoby máme kontakt a s některými z nich v určitých fázích vývoje aplikace budeme spolupracovat. 5.4 Analýza konkurence Cest ke zvyšování jazykových znalostí vede spousty. Jedná se například o povinné kurzy na škole, firemní kurzy, zahraniční výjezd, čtení tisku a knih v cizím jazyce, využití free zdrojů pro vzdělávání (jako například koupě e-learningového kurzu, či vzdělávací aplikace na CD/DVD. Je možné zakoupit si jednu z mnoha učebnic a věnovat se samostudiu. Našimi hlavními potenciálními zákazníky budou lidé, co již navštěvují nějaký odpolední/večerní kurz nebo se soustředí na samostudium, přičemž využívají internet. Pro účely analýzy konkurence jsme z výše uvedených možnosti studia vybrali internetové služby, které se rovněž nějakým způsobem snaží zprostředkovat styk s lektorem přes internet. Existují v zásadě dvě hlavní možnosti: a) Jazykové školy a soukromí lektoři učící přes Skype V poslední době lze čím dál více sledovat snahu lektorů oslovit více zákazníků a poskytovat moderní formu výuky přes internet. Během několika minut hledání lze na našem trhu nalézt desítky soukromých lektorů a jazykových škol umožňující individuální výuku přes Skype za různé ceny. My si tento trend uvědomujeme a chceme nabídnout aplikaci mnohem vhodnější na výuku po internetu, než je právě Skype. Hlavní nedostatky takovéto výuky jsou podle nás: Přenos zvuku, případně videa nejsou dostatečnými nástroji pro výuku Není zajištěné finanční vyrovnání mezi oběma stranami Zákazník si zpravidla nemůže ověřit kvalitu lektora Lektoři mohou skrze své osobní stránky oslovit jen malý počet zákazníků Existuje nechuť zákazníků instalovat další software do počítače 19

20 b) People to People vzdělávací systémy V zahraničí existují velmi moderní služby jako EduFire, Grockit či English Café. Projekt OnlineLektor z části staví na základech těchto velkých hráčů. Tyto systémy zpravidla nabízí možnost vyučovat jakýkoliv obor, kohokoliv na světě. Student hradí hodinu lektorovi a určitá provize připadá systému. Tyto systémy jsou velmi zajímavé konceptem, ale poměrně nepoužitelné v českých podmínkách. Především projekt EduFire je velmi blízký našemu řešení. Používá podobnou metodiku pro řízení kvality, finanční vyrovnání i technické řešení výuky. Navíc nabízí nepřeberné množství vědních disciplín a jazyků, které je možné prostřednictvím tohoto portálu vyučovat. V následující kapitole jsme zpracovali přehled několika hlavních hráčů na světovém trhu, jejich předností a nevýhod Globální P2P vzdělávací systémy EDUFIRE Založeno 2006 Cílení: Zaměření: Počet lektorů: Platební metody: Globální Jazyky, IT, Ekonomie PayPal EduFire je jedním z nejznámějších P2P serverů. Nabízí výuku všeho a kýmkoliv. Mezi hlavní výhody patří výběr z velkého počtu cizích jazyků, IT i ekonomických disciplín a více než 5000 lektorů. Velice kladně hodnotíme rovněž kvalitní blog nebo nejlepší přednášky (hodiny) k nahlédnutí zdarma. Uvědomujeme si však chyby, kvůli kterým by projekt na našem trhu vůbec nemohl uspět: Nevlastní svou technologii pro výuku, ale kupují si draze technologii, která není obyčejnému uživateli příliš blízká 4 Nepřehledný design uživatele vůbec nevede k motivaci a zakoupení hodiny (Chybí Call to Action) + příliš mnoho Google Adsense reklam Omezené platební metody 4 Adobe Connect Pro Je velmi kvalitní nástroj pro internetové semináře. Outsourcing této technologie je velmi drahá záležitost a produkt nelze nijak graficky odlišit. (http://www.adobe.com/products/acrobatconnectpro/) 20

21 ENGLISH CAFÉ Založeno 2009 Cílení: Zaměření: Počet lektorů: Platební metody: Globální Cizí jazyky English Café je zaměřeno na vytvoření globální komunity kolem jazykového vzdělávání. V současné době se na serveru nabízí mnoho hodin zdarma a rovněž materiály volně ke stažení. Nevýhodou hodin zdarma je však velký počet účastníků (většinou minimálně 30 lidí). Rovněž tento server není v ČR vůbec známý. MYNGLE Založeno 2008 Cílení: Zaměření: Počet lektorů: Platební metody: Globální Cizí jazyky 284 PayPal Projekt Myngle se vyznačuje hned několika charakteristikami. Jedná se o původně studentský projekt ověnčený mnoha oceněními. Projekt sdružuje komunitu profesionálních, ověřených lektorů a jejich studentů. Ceny za výuku jsou vyšší (cca od 15$) výměnou za vyšší kvalitu. Výhodou projektu také srozumitelnost a jednoduchost uživatelského prostředí. Zajímavým prvkem je eshop s výukovými materiály. Cena hodin je pro český a slovenský trh příliš vysoká Situace na českém a slovenském trhu EDUBAY Založeno 2008 Cílení: Zaměření: Počet lektorů: Platební metody: Slovensko Jazyky, Matematika Do 20 Není jasné Edubay je velice nejasný konceprt. Zpočátku bylo možné aby se kdokoliv zaregistroval jako lektor a vyučoval za jeho cenu, dnes to vypadá, že Edubay lektory zaměstnává. Na stránkách vůbec není možné nalézt jména či jiné údaje o lektorech, je jen možné si vybrat výuku za jeden cenový termín v určitém čase. Není vůbec jasné jak se bude za výuku platit, kdo bude vyučovat, jakým stylem apod. Tento systém zcela jistě není žádnou konkurencí. 21

22 OnlineLearning -www.onlinelearning.cz Založeno 2008 Cílení: Zaměření: Počet lektorů: Platební metody: Česká republika Cizí jazyky Nelze zjistit Nelze zjistit Slovní popis služby: Nepřehledná služba, ani lektor ani student neví, co má dělat, aby se mohl učit. Výhodou je vlastní systém OLE pro komunikaci přes internetový prohlížeč. Společnost má uzavřené určité kontrakty s velkými jazykovými školami (např. Tutor). Zdali nějaká výuka probíhá, však nelze zjistit. Na internetové stránce projektu vůbec není možné nikterak zakoupit, poptávat lektora, vstoupit do výuky apod Co nabízíme oproti popsaným řešením? V předchozích kapitolách jsem popsal několik rozdílných globálních i místních výukových projektů. Oproti těmto službám nabízíme především: Vlastní technologii pro výuku vyvíjenou se studenty a jazykovými školami Ukázka lektorů na hlavní stránce, je možné se učit již za několik minut po vstupu na stránku Řešíme finanční vyrovnání zúčastněných stran Přicházíme na rozdíl ode všech světových současných služeb s individuálním přístupem k lektorům a jazykovým školám Rovněž jako jediný projekt nabízíme marketingové nástroje pro jazykové školy (u globálních projektu to není možné ani principielně) Vytváříme skutečně svobodný trh online výuky Netíhneme k sociální síti Naše služba je jednoduchá a přímočará 22

23 5.5 Propagace projektu Pro propagaci jsme na základě našich zkušeností vybrali několik důležitých oblastí internetového marketingu a off-line (též off-page = marketing mimo internet) marketingu. Obrázek č.. 8 poskytuje náhled na základní prostředky propagace, jež chceme využít. Způsob využití důležitějších prvků a vynaložené prostředky na ně jsme dále rozpracovali. Obrázek 9 - Formy propagace projektu OnlineLektor Internetový marketing a) SEO Search engines optimalization Optimalizace pro vyhledávače je v dnešní době naprosto nezbytná. Jelikož máme zkušenosti s jejím prováděním z jiných projektů, provádíme ji sami. b) Propagace na sociálních sítích + SMO Social media optimalization Vytvoření oficiální stránky a další formy propagace na sociálních sítí je velice důležité především pro projekty cílící na širokou veřejnost. ejnost. Díky unikátnosti služby OnlineLektor na českém a slovenském trhu věříme v rychlé získání stabilní základny fanoušků. 23

24 c) PPC reklama Platba za proklik Na reklamu PPC Pay per Click (služby jako Google Adwords, ETarget, Seznam Sklik apod.) vynakládáme největší část finančních prostředku určených na propagaci. Protože je v oblasti jazykového vzdělávání velká konkurence, jsou ceny za tuto reklamu poměrně vysoké. Na druhou stranu tato forma jako jediná přináší měřitelné výsledky. V tabulce č. 2 je uvedený orientační přehled možného rozložení finančních prostředků mezi PPC systémy. Do tohoto rozpočtu je možné ještě zahrnout Seznam SKlik, který je se svou cenovou úrovní cca o 1-1,50 Kč níže nežli Google Adwords. Jelikož je náš projekt cílen především na český trh, je propagace na Seznamu opodstatněná. Přibližně Kč na PPC kampaň bychom měli vynaložit v prvních dvou měsících od spuštění projektu. V dalších měsících je tato částka snížena na cca Kč. Detailní pohled na finanční stránku našeho projektu je možné nalézt v kapitole 6. Orientační přehled ceny PPC kampaně Služba Vynaložené prostředky Průměrná cena za proklik Počet návštěvníků Google Adwords Kč 6 Kč 6666 Facebook PPC Kč 3,50 Kč 2857 d) Využití partnerských stránek Tabulka 2 - Přehled výdajů a počtu návštěvníků z PPC kampaně e) Tvorba a publikace PR článků Téma vzdělávání je velmi oblíbené a je všeobecně přínosné. Psaní článků Public Relations je tím velice usnadněna. Tyto články bychom si chtěli tvořit sami a umístit je v prvních fázích na free servery jako například Iclanky.sk, Eclanky.sk, PRclanky.sk, SEOclanky.sk, Clankyzdarma.cz. Rovněž chceme využít placených možností umístění PR článku (např. Platba za umístění PR článků činí 500 Kč). f) Registrace do katalogů g) Blogování Vedení tematického blogu je velice důležitou součástí moderních webových stránek. Na naší stránce nemáme mnoho hutného obsahu, který mohou vyhledávače zaindexovat. Na náš web ani není možné takový obsah umístit, aby nedošlo k zastínění hlavní podstaty webu 24

25 OnlineLektor Nákup individuální hodiny s lektorem, případně kurzu od jazykové školy. Tato tvorba obsahu lze dohnat jedině blogování, psaním článků o našich službách, o novinkách ze světa vzdělávání ve světě, vzdělávacích akcích v ČR apod. h) Koupě obsahového webu Jako součást propagace projektu OnlineLektor chceme zakoupit zavedený obsahový web o jazykovém vzdělání, či alespoň portál zacílený na studenty, a na něm pak informovat o nás a našem projektu. Tato technika je běžně vidět v zahraničí. V současné době jednáme např. s portálem Off-page marketing a) Propagace prostřednictvím jazykových škol Mnoho studentů se bude moci o našem projektu dozvědět ve své jazykové škole. Nejen partnerské jazykové školy nás mohou propagovat. Každá jazyková škola dostane adresu v našem systému (např. ) a bude si moci budovat určitou reputaci. Jazykové školy budou samy chtít ukázat světu svůj profil na OnlineLektor.cz. b) Propagace na vysokých školách Součástí propagace je informování studentů vysokých škol o spuštění portálu a možností zvyšování jazykových kompetencí. Velká část respondentů našeho průzkumu byla právě studenty VŠ a jsme si tak vědomi jejich zájmu o cizí jazyky. Máme možnost prezentovat projekt zdarma formou informačního stánku na fakultě Podnikatelské, VUT v Brně. Do této budovy pravidelně dochází na studentů. 5.6 Způsob uvedení služby na trh Základní náhled na proces uvedení projektu na trh poskytuje tabulka č. 3. Dokončení fáze vývoje a testování je naplánováno na měsíc srpen. V té době již máme 4-5 stabilních partnerů z řad jazykových škol a několik dalších partnerů z tematicky spjatých internetových portálů. Pracujeme na přímém oslovení jazykových škol a nabízíme jím participaci v projektu, především registraci, vytvoření profilu. Informujeme JŠ o tom, jak mohou vyučovat skrze náš portál a získávat tak nové zákazníky. Podobný proces probíhá i na straně soukromých lektorů. 25

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Principy webové analytiky

Principy webové analytiky Principy webové analytiky Web Analytics Principles Bc. Jaroslav Janéska Diplomová práce 2013 I. ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na principy a aplikaci webové analytiky. Práce se dělí na teoretickou

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9 Chtěl bych poděkovat všem lidem v mém okolí, kteří mě svým přístupem k práci i životu pohánějí k lepším výsledkům a větší efektivitě. I díky nim můžu dělat a zdokonalovat se v tom, co mě baví budování

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více