Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský"

Transkript

1 Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský

2 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz Základní myšlenky Pohled na vyvíjenou aplikaci Virtuální třída a platba za hodiny Přínos pro jazykové školy Přínos pro soukromé lektory Partneři projektu Současný stav projektu Tým zpracovatelů Rozbor trhu a marketingová strategie Poptávka po cizích jazycích obecně Průzkum poptávky a potenciálních zákazníků systému Studentů Lektoři cizích jazyků (nabídka výuky) Analýza konkurence Globální P2P vzdělávací systémy Situace na českém a slovenském trhu Co nabízíme oproti popsaným řešením? Propagace projektu Internetový marketing Off-page marketing Způsob uvedení služby na trh Technologické aspekty projektu Vlastní vývoj Potřeba serverů a webhostingu Financování záměru

3 7.1 Zdroje financování Odhad příjmů a výdajů Rok 2010 spuštění služby Rok Rok Rok Strategické plánování Vstup na další trhy E-learning podpora klasických kurzů Prodej technologie pro interní účely Analýza rizik podnikatelské aktivity Problémy s klíčovou technologií pro přenos zvuku a videa Zpoždění vývoje Vytvoření podobného projektu na našem území Vstup a propagace zahraničních konkurentů na náš trh Přecenění zájmů studentů o výukové hodiny Přílohy

4 2 Exekutivní souhrn Hlavní ideou předkládaného podnikatelského plánu je vytvoření internetové aplikace OnlineLektor, jejímž prostřednictvím mohou jazykové školy a soukromí lektoři vyhledávat a vyučovat studenty přes internet. Z našich průzkumů víme, že o podobnou službu existuje zájem, jak na straně nabídky (výuka soukromých lektorů a jazykových škol), tak na straně poptávky (lidé poptávající jazykové kurzy či doučování). Po důkladné analýze podobných světových služeb jsme vybrali charakteristiky aplikace, které nejvíce odpovídají českému a slovenskému trhu, na němž chceme projekt provozovat v prvních fázích. Aplikaci již vyvíjíme, spolupracujeme přitom s jazykovými školami, soukromými lektory i samotnými studenty. Příjmy z této aplikace plynou především z provizí z provedených hodin na serveru OnlineLektor, z prodeje reklamních ploch a v dalších fázích z poplatků za vedení profilu jazykových škol. Kromě základní možnosti výuky přes internet nabízíme jazykovým školám mnoho nástrojů pro jejich propagaci. Tým projektu OnlineLektor je složen ze zkušeného vývojáře webových aplikací a lidí se zájmem o internetový business. V současné době hledáme pro tento projekt investora, kterému nabízíme 40% podíl za investici Kč. Dle našich pesimistických odhadů projekt dosáhne bodu zvratu v 2. kvartále roku Zisk v roce 2012 je odhadnut na Kč. 4

5 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz 3.1 Základní myšlenky O důležitosti vzdělání v oblasti cizích jazyků a motivů k jejich získávání dnes zřejmě není pochybností. Z našeho průzkumu trhu vyplývá nejen, že o osobní výuku lektory a jazykovými školami je na českém a slovenském trhu velký zájem, ale především existuje podstatná skupina potenciálních zákazníků, kteří tyto instituce z nějakého důvodu nenavštěvují. Ať již jde o nedostatek času pro dojíždění, nemožnost vzdálit se z domova, či jen nechuť platit za celý, např. semestrální, kurz. Projekt OnlineLektor.cz propojuje jazykové školy, soukromé lektory a studenty. Hlavním přínosem projektu je poskytnutí nástrojů k efektivnímu vedení výuky skrze internetový prohlížeč a zajištění finančního vyrovnání mezi studentem a lektorem. Kromě toho se projekt stává nástrojem pro propagaci lektorů a jazykových škol. Nabízí mnoho způsobů propagace, ať již za účelem získání online studentů či klasických zákazníků. Výukové a marketingové nástroje jsou stejně jako ostatní komponenty systému navrhovány a konzultovány spolu se zástupci všech zúčastněných skupin. Všechny aspekty systému konzultujeme pravidelně s našimi partnery z řad jazykových škol a soukromých lektorů. Uživatelské rozhraní dále diskutujeme a testujeme s různými lidmi, kteří by mohli být potenciálními zákazníky systému OnlineLektor.cz. Toky služeb a peněz Obrázek č. 1 demonstruje propojení lektorů, jazykových škol a studentů přes výukový systém OnlineLektor.cz. Lektoři cizích jazyků, ať již soukromí či zaměstnaní jazykovými školami nabízí výukové hodiny prostřednictvím našeho systému studentům, případně ostatním lektorům 1. Studenti potom platí za tyto hodiny částku vč. provize, která tvoří náš zisk. Platba je po odečtení provize vyplácena pravidelně lektorům. Jazykové školy mohou využít mnoho 1 Dle našich průzkumů může běžně nastat situace, kdy si například lektor anglického jazyka zaplatí hodinu ruštiny či jiného libovolného světového jazyka. 5

6 způsobů propagace skrze náš systém a získat mnoho studentů pro online i klasické prezenční kurzy. Tato funkcionalita je detailněji popsána v dalších částích podnikatelského plánu. Obecný přínos pro jazykové školy a soukromé lektory je jasný: OnlineLektor.CZ je nástroj pro Váš marketing a přímý prodej Vašich služeb. Lektoři o sobě mohou dát vědět nejen textovou reklamou, ale mohou svou výuku ukázat světu, vybudovat si objektivní hodnocení, spokojené studenty a prezentovat své výsledky např. na sociálních sítích. Obrázek 1 - Vztah lektorů, škol a studentů v systému 6

7 3.2 Pohled na vyvíjenou aplikaci Zjednodušeně lze aplikaci OnlineLektor rozdělit na dvě části: Internetové stránky o Propagace systému, lektorů a jazykových škol o Registrace studentů o Výběr, koupě a platba za jazykové kurzy či individuální hodiny o Fórum o Blog Virtuální třída Místo kde se odehrává smluvená výuka o Videokonference o Chat, Tabule o Sdílení souborů o Spolupráce na cvičení o Nástroje pro interakci Nejvíce o grafické podobě prozradí pohled na pracovní verzi domovské stránky projektu, který najdete na straně 9. Jednoduchost Hlavním heslem, kterým se řídíme při návrhu a vývoji projektu OnlineLektor, je jednoduchost. Podobně zaměřené stránky na globálním trhu překypují pro uživatele naprosto zbytečnými informacemi a nesmyslnými možnostmi. Jsme přesvědčeni, že náš zákazník nemá touhu zakládat různé skupiny či se stávat fanouškem známých osobností, tak jak je tomu možno u některých našich světových konkurentů. Podrobně konkurenční projekty představujeme v kapitole 5.4. Přímočarost Snažíme se, aby každý příchozí uživatel během několika vteřin pochopil, jaký je princip naší služby a byl upoután možnostmi vyzkoušet si výuku s libovolným lektorem zdarma bez zbytečných průtahů. Na hlavní stránku serveru neumísťujeme zbytečně mnoho reklamy a 7

8 celkově se snažíme o co největší uživatelskou přívětivost, jež je dle našeho názoru v této oblasti jedním z důležitých předpokladů úspěchu. Naše stránky nemají nikterak informativní charakter. Návštěvníku stránek je stručně a přehledně nabídnutá služba, výběr ze spousty lektorů, z nichž jsou vždy někteří připraveni vyučovat nové uživatele zdarma. Po jednoduché registraci si student vybere jazyk a lektora dle jedné z mnoha charakteristik (hodnocení, zkušenosti, vzdělání, cena, typ hodiny). Ve stanovený čas hodiny může po přihlášení do systému vstoupit do virtuální učebny, která je popsána v kapitole 2.3. Nejde o další z mnoha sociálních sítí Kromě základní funkce, výuky, může student na stránkách procházet profily lektorů a jazykových škol, plánovat si výuku či zkontrolovat platby. Snažíme se zajímavými články motivovat všechny příchozí návštěvníky ke studiu jazyka v dolní části stránce, ale považujeme tento prvek jen za nepříliš důležitý doplněk. Internetové stránky jsou rovněž plně připraveny na příchod nových lektorů. Krátká videonahrávka na hlavní stránce vysvětluje, co lektor musí udělat pro registraci a jak by měl začít. 8

9 Další náhledy naleznete v přílohách. Obrázek 2 - Pracovní verze Homepage z

10 3.3 Virtuální třída a platba za hodiny Naprosto klíčovou částí projektu a zároveň zajímavým technologickým prvkem je Virtuální třída. Zjednodušeně řečeno se jedná o videokonferenci s možností spolupráce při vyplňování různých jazykových cvičení, výměny dokumentů a dalších materiálů, přenosu textu v reálném čase a podobně. To vše ovšem funguje v internetovém prohlížeči, tedy lépe řečeno v běžných prohlížečích podporujících technologii Adobe Flash 2. Na rozdíl od konkurence si tuto technologii draze nekupujeme, avšak vyvíjíme na bázi opensource projektu Red5. Kromě finanční úspory získáváme markantní odlišení od globální konkurence, a také mnohem službu mnohem více orientovanou na obyčejného uživatele. Náhled vyvíjené virtuální třídy je k vidění v přílohách. 3.4 Přínos pro jazykové školy Obrázek 3 - Přínos pro jazykové školy 2 V současné době je Adobe Flash podporován ve všech hlavních internetových prohlížečích na operačních systémech Microsoft i Linux. 10

11 OnlineLektor je z pohledu jazykových škol novým nástrojem s hlavními cíly : a) Zvyšování povědomí studentů o kvalitních jazykové škole a možnostech studia b) Zvýšení počtů aktivních studentů a tedy zvýšení výnosů z hlavní činnosti c) Efektivní rozhodování na základě zpětné vazby a objektivního ratingu d) Získání podílu na mnohonásobně větším než současném místním trhu a. Je možné oslovit studenty ze všech oblastí České i Slovenské republiky Spolupráce a nabídnutí služeb jazykovým školám je pro náš projekt velice důležitá. V současné době spolupracujeme s jazykovou školou Kurzy Jílek Brno, více v kapitole Partneři projektu. Snažíme se služby navrhovat tak, aby byly právě pro jazykové školy přínosné. Na základě diskuzí a postupného vývoje jsme došli k následující podobě služeb, jež mohou jazykové školy na portálu OnlineLektor.cz využívat. Většina z nich je zaměřená na vlastní propagaci či prodej kurzů jazykových škol. Detailní pohled na možnosti využití jazykovými školami a) Výuka lektorů jazykové školy prostřednictvím služby OnlineLektor Přímý zisk z výuky Nová forma propagace (zkušební hodiny zdarma na internetu apod.) b) Vytvoření profilu jazykové školy zdarma Náhled na lektory školy a jejich aktivity na OnlineLektor Přehledný kalendář s online i klasickou výukou, možnost přímého nákupu kurzu Různé grafické styly Psaní novinek Umístění propagačního videa, podcastování apod. c) Různé formy online marketingu Banner Logo na hlavní stránce Kontextová reklama Cílená reklama dle věku, zaměření uživatele PR články Propagace pro zvýšení prodeje online kurzů 11

12 Vedení blogu u nás apod. d) Propagace školy pomocí tvorby interaktivního materiálu Tvorba rozřazovacích kurzů a jednoduchých cvičení s logem jazykové školy Tvorba poslechových cvičení a dalšího interaktivního materiálu v dalších fázích projektu 3 Materiály slouží pro propagaci na serveru OnlineLektor, na sociálních sítích či na stránkách konkrétní jazykové školy e) Statistiky a zpětná vazba Efektivní vyhodnocení kvality výuky, lektorů, výukových metod Zpětná vazba od studentů Nástroje pro definici nejčastějších zákazníků Určení velikosti poptávky po různých typech kurzů (speciální kurzy, pro děti, business, různé pro speciální profese) Podpora při hledání nových lektorů f) Certifikace lektorů Ve spolupráci s některými jazykovými školami připravujeme interní certifikaci pro server OnlineLektor. Tato aktivita přináší zisk jazykové škole i nám. g) E-learning podpora klasických kurzů jazykové školy Podpora klasických prezenčních kurzů umožněním komunikace s lektorem mimo výuku, zadávání a kontrolu domácích úkolů, poskytnutí dalších materiálů je velmi rozsáhlá komponenta, kterou plánujeme až v další fázi projektu. 3.5 Přínos pro soukromé lektory Soukromí lektoři hrají v systému neméně důležitou roli. Lektoři jsou motivováni učit přes internet a získávat nové klienty zejména kvůli: Finančnímu zisku Budování reputace Získání praxe 3 Z důvodu orientace na hlavní komponenty a funkčnost systému chceme tyto moduly spustit se zpožděním cca 3 měsíce. 12

13 3.6 Partneři projektu Naším prvním partnerem je Jazyková škola Kurzy Jílek, s.r.o. Hlavní přínos v partnerství jsou informace z branže, konzultace a možnost testování designu a dalších prvků aplikace přímo s jedním z potenciálních zákazníků. V současné době oslovujeme další jazykové školy a máme domluvené některé schůzky v nejbližší době. Jedním z partnerských portálů pro výměnu reklamy a další aktivity je vyhledávač volných pracovních míst Na tomto portálu máme přislíbenou možnost vystavit zdarma banner, přičemž návštěvnost služby NajdiJob dosahuje uživatelů za měsíc. 3.7 Současný stav projektu V současné době se usilovně pracuje na návrhu a vývoji komponent potřebných pro uskutečnění uvedených záměrů. Máme hotové některé návrhy designu a pracujeme na dalších. Zároveň probíhá zpracování grafických návrhů na HTML+CSS. Máme připravenou miniaplikaci pro Flash Server Red5 (technologie pro virtuální třídy). Více je o vývoji napsáno v kapitole č. 5. Pro potřeby projektu byla zakoupena doména spolu s hostingem. Na slovenskou doménu máme již vytvořenou objednávku a bude v našem vlastnictví v nejbližších dnech. Kromě návrhu a vývoje probíhá konzultace návrhu a dalších částí projektu s naším hlavním partnerem. Určité části projektu budou zpracovávány za přispění školních projektů. 13

14 4 Tým zpracovatelů Jméno a příjmení: Bc. Jindřich Fáborský Datum narození: Telefon: Role: Vedoucí projektu Jsem autorem tohoto podnikatelského plánu a prvním členem našeho týmu. Narodil jsem se v roce 1987 v Náchodě a rozvíjím obchodní stránku tohoto projektu. Orientuji se na rozvíjení obchodního modelu, tvorbu podnikatelského plánu, marketingový výzkum, vymýšlení nástrojů pro výuku a konzultaci s různými lidmi. Studuji 4. rokem na fakultě Podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně, momentálně v oboru European business and Finance a pracuji na částečný úvazek jako IT specialista v menší firmě v Brně. V případě realizace projektu jsem schopen vzdát se současného zaměstnání, odložit studium a věnovat se obchodním činnostem projektu na 100%. Jméno a příjmení: Bc. Peter Marcely Datum narození: Telefon: Role: Vedoucí vývoje Hlavní rolí Petra Marcelyho, spoluvlastníka našeho nápadu, je zajištění všech technických aspektů nastíněného projektu. Jedná se tedy o určení vhodných lidí pro vývoj software, návrh aplikace, vedení její implementace a testování. Peter je momentálně studentem 1. ročníku magisterského studijního programu Počítačové a sítě a komunikace na fakultě Informačních technologií a současně 1. ročníku magisterského programu European Business and Finance rovněž na VUT v Brně. Jeho obrovskou výhodou jsou dlouholeté zkušenosti s vývojem webových aplikací v programovacím jazyku PHP. Tři roky externě spolupracuje s firmou +421 Web Services s.r.o. Stejně jako já je Peter vstoupit do projektu na 100%. 14

15 Jméno a příjmení: Petr Blahutka Datum narození: Telefon: V tuto chvíli posledním členem týmu je Petr Blahutka. Jeho zájem o internetové podnikání a zkušenosti s vývojem v objektových jazycích i designem internetových stránek jsou pro nás velmi cenné. Petr má rovněž určité zkušenosti se spouštěním webových portálů. Jeho role je především webdesign, vývoj a optimalizace služeb. Jméno a příjmení Podíl na projektu Hlavní role Jindřich Fáborský 40% Vedení projektu, obchod, návrh komponent Peter Marcely 40% Vedení vývoje Petr Blahutka 20% Grafický design a vývoj projektu Obrázek 4 - Přehled týmu zpracovatelů 5 Rozbor trhu a marketingová strategie 5.1 Poptávka po cizích jazycích obecně V České republice v současné působí více než 500 jazykových škol, z čehož necelých 200 v Praze. (www.jazykovky.cz) Náhodným výběrem bylo zvoleno 30 jazykových škol a počty v současně době otevřených kurzů vč. počtu žáků byli zprůměrovány. Celé číslo bylo ještě dále zmenšeno o 10%. Hrubým odhadem lze říci, že v české republice studuje jen v odpoledních a večerních kurzech minimálně dospělých lidí. Mezi cizí jazyky zahrnuté do tohoto odhadu patří angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština. Existují však další početné skupiny studujících lidí, jejichž počet se velmi těžko odhaduje: Doplňková výuka pro děti ze základních a středních škol Pomaturitní studium (nelze substituovat naší službou) Firemní kurzy Výuka soukromých lektorů Doučování jazyků studenty 15

16 Lidé, kteří nemají přístup k výuce z geografických důvodů Lidé, kterým vadí osobní styl výuky v prezenční výuce 5.2 Průzkum poptávky a potenciálních zákazníků systému Studentů a. Primární výzkum dotazníkovou metodou V současné době má náš výzkum 600 respondentů různých demografických skupin. Dotazník byl zaslán náhodně vybraným lidem, přičemž jejich věkové rozložení je uvedeno v tabulce č. 1. Dále uvádím formou grafů nejzajímavější výstupy průzkumu. Obrázek č. 6 lze optimisticky interpretovat jako 83% dotázaných by popsanou formu výuky alespoň vyzkoušela. Věkové rozložení respondentů Věková skupina Počet Procentuální zastoupení ,17 % ,17 % ,50 % ,33 % ,83 % Tabulka 1 - Věkové rozložení respondentů Zajímá vás možnost dalšího vzdělání v oblasti jazyků? Ne 18% Ano 82% Obrázek 5 - Zajímá vás možnost dalšího vzdělání v oblasti jazyků? 16

17 Měl byste zájem o popsaný druh elektronického vzdělávání? 14% 17% 34% Byl(a) bych ochotný vyzkoušel, ale nejsem přesvědčen o užitečnosti. Měl(a) bych o toto řešení zájem, jen v případě výrazně nižší ceny za hodinu, než je tomu u klasické výuky. Měl(a) bych o toto řešení zájem. 35% Neměl(a) bych vůbec zájem. Obrázek 6 - Měl byste zájem o popsaný druh elektronického vzdělávání? b. Sekundární výzkum data z veřejných zdrojů Na českém internetu se ukazují snahy vyučovat angličtinu po internetu. Mnoho jazykových škol umožňuje výuku prostřednictvím komunikačního programu Skype, stejně jako mnoho soukromých lektorů. Můžeme také nalézt výsledky anket umístěných na některých českých stránkách, které nasvědčují tomu, že učení jazyků po internetu bude budoucím trendem. 17

18 Jaká forma výuky vám nejvíce vyhovuje? pobyt v zahraničí 28% samostudium: e- learning 38% skupinovou výuku 10% individuální doučování 14% samostudium: klasické učebnice 10% Obrázek 7 - Anketa : Jaká forma výuky jazyků vám nejvíce vyhovuje? Zdroj: Anketa umístěná na serveru Portaljazyku.cz. Počet respondentů: 757. Citováno dne: Dostupné z www: <http://www.portaljazyku.cz/app/poll> Účíte se anglicky přes internet? 2% 1% 13% 18% 8% 58% Zkouším to Učím se ve škole Ano Ne Anglicky umím dobře Angličtinu nepotřebuji Obrázek 8 - Anketa - Učíte se anglicky přes internet? Zdroj : Anketa umístěná na serveru Angličtina-online.Info. Počet respondentů: 152. Citováno dne: Dostupné z www: < 18

19 5.3 Lektoři cizích jazyků (nabídka výuky) Proces shánění lektorů a jejich přesvědčení participace v projektu nebude dle našich analýz problematická. Oslovili jsme náhodně přes 100 lektorů a jejich reakce na podobnou nabídku byla prakticky bez výjimky jednohlasná. Téměř všichni oslovení by měli zájem vstoupit do tohoto projektu a dvě třetiny z oslovených by se ráda za finanční odměnu podílela na vývoji a návrhu aplikace. Na tyto oslovené osoby máme kontakt a s některými z nich v určitých fázích vývoje aplikace budeme spolupracovat. 5.4 Analýza konkurence Cest ke zvyšování jazykových znalostí vede spousty. Jedná se například o povinné kurzy na škole, firemní kurzy, zahraniční výjezd, čtení tisku a knih v cizím jazyce, využití free zdrojů pro vzdělávání (jako například koupě e-learningového kurzu, či vzdělávací aplikace na CD/DVD. Je možné zakoupit si jednu z mnoha učebnic a věnovat se samostudiu. Našimi hlavními potenciálními zákazníky budou lidé, co již navštěvují nějaký odpolední/večerní kurz nebo se soustředí na samostudium, přičemž využívají internet. Pro účely analýzy konkurence jsme z výše uvedených možnosti studia vybrali internetové služby, které se rovněž nějakým způsobem snaží zprostředkovat styk s lektorem přes internet. Existují v zásadě dvě hlavní možnosti: a) Jazykové školy a soukromí lektoři učící přes Skype V poslední době lze čím dál více sledovat snahu lektorů oslovit více zákazníků a poskytovat moderní formu výuky přes internet. Během několika minut hledání lze na našem trhu nalézt desítky soukromých lektorů a jazykových škol umožňující individuální výuku přes Skype za různé ceny. My si tento trend uvědomujeme a chceme nabídnout aplikaci mnohem vhodnější na výuku po internetu, než je právě Skype. Hlavní nedostatky takovéto výuky jsou podle nás: Přenos zvuku, případně videa nejsou dostatečnými nástroji pro výuku Není zajištěné finanční vyrovnání mezi oběma stranami Zákazník si zpravidla nemůže ověřit kvalitu lektora Lektoři mohou skrze své osobní stránky oslovit jen malý počet zákazníků Existuje nechuť zákazníků instalovat další software do počítače 19

20 b) People to People vzdělávací systémy V zahraničí existují velmi moderní služby jako EduFire, Grockit či English Café. Projekt OnlineLektor z části staví na základech těchto velkých hráčů. Tyto systémy zpravidla nabízí možnost vyučovat jakýkoliv obor, kohokoliv na světě. Student hradí hodinu lektorovi a určitá provize připadá systému. Tyto systémy jsou velmi zajímavé konceptem, ale poměrně nepoužitelné v českých podmínkách. Především projekt EduFire je velmi blízký našemu řešení. Používá podobnou metodiku pro řízení kvality, finanční vyrovnání i technické řešení výuky. Navíc nabízí nepřeberné množství vědních disciplín a jazyků, které je možné prostřednictvím tohoto portálu vyučovat. V následující kapitole jsme zpracovali přehled několika hlavních hráčů na světovém trhu, jejich předností a nevýhod Globální P2P vzdělávací systémy EDUFIRE Založeno 2006 Cílení: Zaměření: Počet lektorů: Platební metody: Globální Jazyky, IT, Ekonomie PayPal EduFire je jedním z nejznámějších P2P serverů. Nabízí výuku všeho a kýmkoliv. Mezi hlavní výhody patří výběr z velkého počtu cizích jazyků, IT i ekonomických disciplín a více než 5000 lektorů. Velice kladně hodnotíme rovněž kvalitní blog nebo nejlepší přednášky (hodiny) k nahlédnutí zdarma. Uvědomujeme si však chyby, kvůli kterým by projekt na našem trhu vůbec nemohl uspět: Nevlastní svou technologii pro výuku, ale kupují si draze technologii, která není obyčejnému uživateli příliš blízká 4 Nepřehledný design uživatele vůbec nevede k motivaci a zakoupení hodiny (Chybí Call to Action) + příliš mnoho Google Adsense reklam Omezené platební metody 4 Adobe Connect Pro Je velmi kvalitní nástroj pro internetové semináře. Outsourcing této technologie je velmi drahá záležitost a produkt nelze nijak graficky odlišit. (http://www.adobe.com/products/acrobatconnectpro/) 20

21 ENGLISH CAFÉ Založeno 2009 Cílení: Zaměření: Počet lektorů: Platební metody: Globální Cizí jazyky English Café je zaměřeno na vytvoření globální komunity kolem jazykového vzdělávání. V současné době se na serveru nabízí mnoho hodin zdarma a rovněž materiály volně ke stažení. Nevýhodou hodin zdarma je však velký počet účastníků (většinou minimálně 30 lidí). Rovněž tento server není v ČR vůbec známý. MYNGLE Založeno 2008 Cílení: Zaměření: Počet lektorů: Platební metody: Globální Cizí jazyky 284 PayPal Projekt Myngle se vyznačuje hned několika charakteristikami. Jedná se o původně studentský projekt ověnčený mnoha oceněními. Projekt sdružuje komunitu profesionálních, ověřených lektorů a jejich studentů. Ceny za výuku jsou vyšší (cca od 15$) výměnou za vyšší kvalitu. Výhodou projektu také srozumitelnost a jednoduchost uživatelského prostředí. Zajímavým prvkem je eshop s výukovými materiály. Cena hodin je pro český a slovenský trh příliš vysoká Situace na českém a slovenském trhu EDUBAY Založeno 2008 Cílení: Zaměření: Počet lektorů: Platební metody: Slovensko Jazyky, Matematika Do 20 Není jasné Edubay je velice nejasný konceprt. Zpočátku bylo možné aby se kdokoliv zaregistroval jako lektor a vyučoval za jeho cenu, dnes to vypadá, že Edubay lektory zaměstnává. Na stránkách vůbec není možné nalézt jména či jiné údaje o lektorech, je jen možné si vybrat výuku za jeden cenový termín v určitém čase. Není vůbec jasné jak se bude za výuku platit, kdo bude vyučovat, jakým stylem apod. Tento systém zcela jistě není žádnou konkurencí. 21

22 OnlineLearning -www.onlinelearning.cz Založeno 2008 Cílení: Zaměření: Počet lektorů: Platební metody: Česká republika Cizí jazyky Nelze zjistit Nelze zjistit Slovní popis služby: Nepřehledná služba, ani lektor ani student neví, co má dělat, aby se mohl učit. Výhodou je vlastní systém OLE pro komunikaci přes internetový prohlížeč. Společnost má uzavřené určité kontrakty s velkými jazykovými školami (např. Tutor). Zdali nějaká výuka probíhá, však nelze zjistit. Na internetové stránce projektu vůbec není možné nikterak zakoupit, poptávat lektora, vstoupit do výuky apod Co nabízíme oproti popsaným řešením? V předchozích kapitolách jsem popsal několik rozdílných globálních i místních výukových projektů. Oproti těmto službám nabízíme především: Vlastní technologii pro výuku vyvíjenou se studenty a jazykovými školami Ukázka lektorů na hlavní stránce, je možné se učit již za několik minut po vstupu na stránku Řešíme finanční vyrovnání zúčastněných stran Přicházíme na rozdíl ode všech světových současných služeb s individuálním přístupem k lektorům a jazykovým školám Rovněž jako jediný projekt nabízíme marketingové nástroje pro jazykové školy (u globálních projektu to není možné ani principielně) Vytváříme skutečně svobodný trh online výuky Netíhneme k sociální síti Naše služba je jednoduchá a přímočará 22

23 5.5 Propagace projektu Pro propagaci jsme na základě našich zkušeností vybrali několik důležitých oblastí internetového marketingu a off-line (též off-page = marketing mimo internet) marketingu. Obrázek č.. 8 poskytuje náhled na základní prostředky propagace, jež chceme využít. Způsob využití důležitějších prvků a vynaložené prostředky na ně jsme dále rozpracovali. Obrázek 9 - Formy propagace projektu OnlineLektor Internetový marketing a) SEO Search engines optimalization Optimalizace pro vyhledávače je v dnešní době naprosto nezbytná. Jelikož máme zkušenosti s jejím prováděním z jiných projektů, provádíme ji sami. b) Propagace na sociálních sítích + SMO Social media optimalization Vytvoření oficiální stránky a další formy propagace na sociálních sítí je velice důležité především pro projekty cílící na širokou veřejnost. ejnost. Díky unikátnosti služby OnlineLektor na českém a slovenském trhu věříme v rychlé získání stabilní základny fanoušků. 23

24 c) PPC reklama Platba za proklik Na reklamu PPC Pay per Click (služby jako Google Adwords, ETarget, Seznam Sklik apod.) vynakládáme největší část finančních prostředku určených na propagaci. Protože je v oblasti jazykového vzdělávání velká konkurence, jsou ceny za tuto reklamu poměrně vysoké. Na druhou stranu tato forma jako jediná přináší měřitelné výsledky. V tabulce č. 2 je uvedený orientační přehled možného rozložení finančních prostředků mezi PPC systémy. Do tohoto rozpočtu je možné ještě zahrnout Seznam SKlik, který je se svou cenovou úrovní cca o 1-1,50 Kč níže nežli Google Adwords. Jelikož je náš projekt cílen především na český trh, je propagace na Seznamu opodstatněná. Přibližně Kč na PPC kampaň bychom měli vynaložit v prvních dvou měsících od spuštění projektu. V dalších měsících je tato částka snížena na cca Kč. Detailní pohled na finanční stránku našeho projektu je možné nalézt v kapitole 6. Orientační přehled ceny PPC kampaně Služba Vynaložené prostředky Průměrná cena za proklik Počet návštěvníků Google Adwords Kč 6 Kč 6666 Facebook PPC Kč 3,50 Kč 2857 d) Využití partnerských stránek Tabulka 2 - Přehled výdajů a počtu návštěvníků z PPC kampaně e) Tvorba a publikace PR článků Téma vzdělávání je velmi oblíbené a je všeobecně přínosné. Psaní článků Public Relations je tím velice usnadněna. Tyto články bychom si chtěli tvořit sami a umístit je v prvních fázích na free servery jako například Iclanky.sk, Eclanky.sk, PRclanky.sk, SEOclanky.sk, Clankyzdarma.cz. Rovněž chceme využít placených možností umístění PR článku (např. Platba za umístění PR článků činí 500 Kč). f) Registrace do katalogů g) Blogování Vedení tematického blogu je velice důležitou součástí moderních webových stránek. Na naší stránce nemáme mnoho hutného obsahu, který mohou vyhledávače zaindexovat. Na náš web ani není možné takový obsah umístit, aby nedošlo k zastínění hlavní podstaty webu 24

25 OnlineLektor Nákup individuální hodiny s lektorem, případně kurzu od jazykové školy. Tato tvorba obsahu lze dohnat jedině blogování, psaním článků o našich službách, o novinkách ze světa vzdělávání ve světě, vzdělávacích akcích v ČR apod. h) Koupě obsahového webu Jako součást propagace projektu OnlineLektor chceme zakoupit zavedený obsahový web o jazykovém vzdělání, či alespoň portál zacílený na studenty, a na něm pak informovat o nás a našem projektu. Tato technika je běžně vidět v zahraničí. V současné době jednáme např. s portálem Off-page marketing a) Propagace prostřednictvím jazykových škol Mnoho studentů se bude moci o našem projektu dozvědět ve své jazykové škole. Nejen partnerské jazykové školy nás mohou propagovat. Každá jazyková škola dostane adresu v našem systému (např. ) a bude si moci budovat určitou reputaci. Jazykové školy budou samy chtít ukázat světu svůj profil na OnlineLektor.cz. b) Propagace na vysokých školách Součástí propagace je informování studentů vysokých škol o spuštění portálu a možností zvyšování jazykových kompetencí. Velká část respondentů našeho průzkumu byla právě studenty VŠ a jsme si tak vědomi jejich zájmu o cizí jazyky. Máme možnost prezentovat projekt zdarma formou informačního stánku na fakultě Podnikatelské, VUT v Brně. Do této budovy pravidelně dochází na studentů. 5.6 Způsob uvedení služby na trh Základní náhled na proces uvedení projektu na trh poskytuje tabulka č. 3. Dokončení fáze vývoje a testování je naplánováno na měsíc srpen. V té době již máme 4-5 stabilních partnerů z řad jazykových škol a několik dalších partnerů z tematicky spjatých internetových portálů. Pracujeme na přímém oslovení jazykových škol a nabízíme jím participaci v projektu, především registraci, vytvoření profilu. Informujeme JŠ o tom, jak mohou vyučovat skrze náš portál a získávat tak nové zákazníky. Podobný proces probíhá i na straně soukromých lektorů. 25

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Získávání kvalitních

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

PPC reklama prakticky

PPC reklama prakticky Proč PPC zvolit a na co si dát pozor, aneb kdy má firma uvažovat o profi PPC kampaních, kdy je dělat na koleni a kdy je nedělat vůbec. 26. 5. 2010 Obsah 1 Co je PPC 2 Jak probíhá realizace PPC kampaní

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

Jsme svatební portál působící po celé ČR. Pro snoubence a svatebčany přinášíme užitečné informace, tipy a nápady.

Jsme svatební portál působící po celé ČR. Pro snoubence a svatebčany přinášíme užitečné informace, tipy a nápady. MEDIAKIT Představujeme se Pomáháme snoubencům získat přehled a kontrolu nad plánováním a přípravami svatby, aby si mohli svůj vysněný svatební den společně užít s minimem stresu. Jsme svatební portál působící

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Staňte se bodem zájmu!

Staňte se bodem zájmu! Nabídka služeb / 2011 Staňte se bodem zájmu! Tvorba webových aplikací Nabídka Tvorba dynamických webových prezentací, internetových ochodů a dalších webových aplikací dle přání zákazníka. Společně s grafickou

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic 22. 2. 2014 v České Těšíně 22. 2 2014 v Cieszynie Page 1 Program konference I 8.00 9.00 Registrace 9.00

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

Elektronická média ve výuce

Elektronická média ve výuce Elektronická média ve výuce Svět nabírá na obrátkách, vývoj technologií člověk stačí sledovat už jen tak tak ve svém vlastním oboru. Ve školství bychom měli tyto technologie nejen sledovat, ale navíc i

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Praktické využití M-learningu

Praktické využití M-learningu Praktické využití M-learningu Tomáš Zeman Jaromír Hrad Marek Nevosad České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Technická 2, Praha 6 http://www.comtel.cz

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Firemní profil FG Forrest

Firemní profil FG Forrest Firemní profil FG Forrest Název: FG Forrest, a.s. Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 823/33, 110 00 IČ: 2529 0568 Obchodní rejstřík: Rok založení: Kdo jsme: Součástí skupiny FG Forrest: spisová značka B 6941

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu

Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu O masivním rozvoji oboru digitálního, u nás častěji označovaného jako internetového, marketingu už dnes asi není sporu. Předpokládá

Více

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ NABÍDKA REKLAMNÍHO PROSTORU NEOČEKÁVANÝ PŘÍSTUP Portál Svatba.cz vyniká především v přístupu ke svému inzerentovi.

Více

Internetové komunikační a obchodní kanály

Internetové komunikační a obchodní kanály Internetové komunikační a obchodní kanály Internet jako živel? Libor Olexa 4. 10. 2016 XIX. OTC konference "Trendy v oblasti prodeje a marketingu volně prodejných léků!" Můžete se spálit Může vás to spláchnout

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem je usnadnění

Více

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Digitální nabídka veřejných knihoven Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Jsou knihovny ještě vůbec potřeba? Každý má přece přístup na internet! Foto: www.flickr.com/photos/poperotico/3921069882/

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů.

eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů. eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů. Vstupte do redakčního systému a usnadněte si práci se správou Vašich docházkových kurzů. Administrační systém

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 PragueBest 2011 www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 1. Informace o společnosti 1.1. PROFIL Obchodní název společnosti Právní forma PragueBest s.r.o. Společnost s ručením omezeným Základním

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU KDO JSME FXstreet.cz je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice i na Slovensku. Jsme největší komunitní portál v ČR a Sk se zaměřením na obchodníky na finančních trzích

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem

Více

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing.

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Analýza nových forem marketingu Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Jakub Hořický Cíl bakalářské práce Cílem práce je pro zvolenou společnost

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ 35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ KREATIVNÍ PRÁCE 1. TVORBA BLOGU Nezáleží na tom, o čem váš blog je. Důležité je, aby byl neustále aktuální, s relevantními informacemi a aktivní ve

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Obsah prezentace Představení společnosti Jaké výhody přináší zobrazení firemních dat

Více

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky,

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Jak zpeněžit svůj web. Petra Větrovská

Jak zpeněžit svůj web. Petra Větrovská Jak zpeněžit svůj web Petra Větrovská INSPO 2008, 8. března petra.vetrovska@outrider.cz CO S NEKOMERČNÍMI STRÁNKAMI Pokud na internetu nevyděláváte Pokud na internetu nevyděláváte prodejem vlastních produktů

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více