VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK

2

3 Obsah 1. Úvodem Základní údaje o škole Z průběhu školního roku Učitelé a zaměstnanci ve školním roce Žáci ve školním roce Výsledky vzdělávání Projekty a projektové vyučování Prevence sociálně patologických jevů Zahraniční kontakty Divadelní a pěvecká sdružení Vzdělávání v rámci celoživotního učení Výběr z akcí a událostí ve škole... 53

4 1. Úvodem Tak jako se v průběhu roku střídají roční období, tak se střídají fáze školního roku žáků nejen školou povinných, studentů, maturantů, pedagogů i ředitelů. A tak nastal čas napsat úvodník k výroční zprávě. A letos se dostalo této pocty mé osobě. Napsat pár řádků o minulém školním roce jako vzpomínku pro generace budoucí. Nemá cenu popisovat plynutí roku, tedy start 1. září s dvaceti šesti třídami zhruba sedmdesátkou učitelů, dvěma zástupci a jedním panem řídícím. O co se postarali? O deset měsíců výuky nejen v lavicích školy, o dvě klasifikační období (zhodnocení práce našich studentů), o pět tříd maturantů a pět tříd nově příchozích přijímacím řízením, o další roční Středoškolské odborné činnosti, o další středoškolské soutěže a olympiády, o řadu sportovních utkání, tedy o vše co již neodmyslitelně patří k životu v naší škole. Potkal nás přírodovědný projekt plný setkání s vědou i technikou. Hudební sdružení Gymnázia Jihlava (náš největší pěvecký sbor) se postaral nejen o zdařilé koncerty v průběhu roku, ale uspořádal i ples, jehož výtěžek pomohl přinést škole klavírní křídlo. Vyrazili jsme jako obvykle do ciziny za našimi zahraničními partnery, za poznáním i zábavou. Pokud bych měl vzpomenout na událost, která výrazně ovlivnila chod tohoto složitého soukolí (kterým naše škola beze sporu je), pak jím bylo bezesporu oznámení pana ředitele Pauluse na začátku měsíce března. Sdělil nám, škole a okolí, že tento školní rok bude poslední, který stráví v ředitelně školy. Nejen učitelé a žáci školy pak žili v očekávání, co přinese červnový konkurz na post ředitele školy. A tak mne tu máte a se mnou i dva zástupce Milana Taláčka a Štěpánku Poulovou, zhruba sedmdesátku dalších pedagogů, osmičku trenérů a další nepedagogické pracovníky školy, ke kterým mám důvěru. Společně se budeme i v příštím školním roce snažit udržet to dobré, co ve škole máme. Doufáme, že se nám podaří zlepšit, co se zlepšit dá a že dáme do vínku života našim žáků to nejlepší, co jim nikdo nevezme všeobecné vzdělání. S přáním úspěšného a pokud možno klidného nového školního roku 2014/ srpna 2014 Pavel Suk 2

5 2. Základní údaje o škole Charakteristika školy název: Gymnázium Jihlava sídlo: Jana Masaryka 1, Jihlava, odloučené pracoviště Legionářů 36, Jihlava IČ: IZO: IZO ředitelství: příspěvková organizace zřizovatel: Kraj Vysočina zřizovací listina a Rozhodnutí o zařazení do sítě škol čj /99 21 ze dne ředitel školy: Mgr. Miroslav Paulus do ; Mgr. Pavel Suk od , tel denní studium, celková kapacita školy: 880 žáků studijní obory: čtyřleté studium KKOV K/41 Gymnázium, K/41 Gymnázium se sportovní přípravou šestileté studium KKOV K/61 Gymnázium osmileté studium KKOV K/ 81 Gymnázium počet žáků: 754 (26 tříd 12 na čtyřletém, 6 na šestiletém a 8 na osmiletém gymnáziu) počet pedagogických pracovníků (přepočtený): 65,5 počet provozních pracovníků: 13,4, celkový počet zaměstnanců školy: 78,9 kontakty: world wide web: telefon: školská rada: ustavena předseda: JUDr. Tomáš Marek členové rady: za zřizovatele Ing. Jaroslav Vymazal, Ing. Václav Kodet za žáky, rodiče žáků Jiří Bartizal, JUDr. Tomáš Marek za pedagogické pracovníky Jiřina Kuncová, Zdeněk Krásenský Hlavní činnost: Gymnázium Jihlava (GJ) je všeobecně vzdělávací škola, zaměřuje se na kvalitní přípravu k dalšímu studiu především na vysokých školách, na utváření potřebných životních dovedností. Vzdělává od podle vlastního vzdělávacího programu od 1. ročníku na nižším gymnáziu, od v prvních ročnících vyššího gymnázia. Na GJ jsou ve školním vzdělávacím programu začleněny dva studijní obory Gymnázium v osmiletém, šestiletém a čtyřletém studiu a Gymnázium se sportovní přípravou ve čtyřletém studiu. GJ využívá dělení tříd (ročníků) na skupiny nejen ve výuce cizích jazyků, ale i v českém jazyce, v matematice, v hudební a výtvarné výchově, v laboratorních cvičeních ve fyzice, biologii a chemii, dále v informatice a ve všech volitelných předmětech. Připravuje žáky na soutěže olympiády, ve kterých dosahují vynikajících výsledků v oborech, které si mnohdy vyberou pro vysokoškolské studium. Studenti si od druhého ročníku vyššího gymnázia vytváří vlastní zaměření prostřednictvím volitelných předmětů. Součástí vzdělávání je výuka formou projektů, které jsou soustředěny do tzv. Projektových dnů (viz Projekty a projektové vyučování). 3

6 Výuka cizích jazyků je podpořena studijně poznávacími zájezdy a výměnnými pobyty (viz Zahraniční kontakty). Kvalitní sportovní vyžití žákům umožňují tělocvičny a posilovna. Škola nevlastní venkovní sportoviště. Žáci sekund, prvních ročníků a kvint absolvovali týdenní lyžařský výcvikový kurz, žáci třetích ročníků a septim týdenní letní sportovní kurz, žáci sportovních tříd kromě oborových soustředění společné zimní soustředění na začátku ledna. Vzdělávací proces je každoročně doplňován o další činnosti vystoupení našich divadelních souborů Hobit a Spoušť, hudební vystoupení a další aktivity pěveckého souboru HSGJ, zájezdy po naší republice i do zahraničí aj. Materiálně technické zabezpečení se postupně zlepšuje zejména díky projektům. Údržba a obnova zejména prostředků ICT je však velice nákladná. Budovu Legionářů 36 jsme v tomto školním roce nevyužívali, plánovaná rekonstrukce budovy byla odložena a budova je pro pravidelné vyučování nezpůsobilá. Zřizovatel školy Kraj Vysočina rozhodne o jejím dalším využívání. Přijímací řízení K/81 Gymnázium (osmileté) přijato 30 žáků (z celkového počtu 70) K/61 Gymnázium (šestileté) přijato 30 (z celkového počtu 75) K/41 Gymnázium (čtyřleté) přijato 76 (z celkového počtu 140) K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté) kmenové sporty: atletika, plavání, basketbal, volejbal přijato 14 (z počtu 20) Přijímací zkoušky do oboru K/41 proběhly 14. ledna 2014 talentové zkoušky + testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, písemná práce z matematiky. Přijímací zkoušky do oborů K/41 a K/61 proběhly 22. a 23. dubna 2014 testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, písemná práce z matematiky. Přijímací zkoušky do oboru K/81 proběhly 22. a 23. dubna 2014 test z českého jazyka, písemná práce z matematiky. Celkem bylo přijato 150 uchazečů do 5 tříd prvních ročníků. Hospodaření školy v roce 2013 Příjmy Kč přímá dotace UZ , Provoz , Sportovní třídy UZ , Excelence UZ , Projekt Šablony UZ , Projekt ENGLISH UZ ,74 UZ ,48 Olympiády UZ , Olympiády UZ , Olympiády UZ , Comenius 67280,47 Lektor FJ UZ , Fond Josefa Luxe 10000, Celkem ,69 Ostatní výnosy Tržby 6045, Pronájem , Úroky 27240,97 Použití fondů ,55 4

7 Služby ,87 Výnosy celkem ,98 Výdaje Kč Spotřeba materiálu ,70 Spotřeba energie ,05 Opravy a údržba ,65 Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby ,78 Mzdové náklady , Zákonné soc. poj , Jiné sociální poj , Zákonné soc. náklady ,43 Odpisy , Ostatní náklady z činnosti , Náklady z DDM ,32 Výdaje celkem ,93 Hospodářský výsledek Škola pracuje pouze v hlavní činnosti ,05 Kč Dotace účet 672 UZ , 521 / DPN/ , , , , , ONIV , Celkem , Kč UZ Gymnázium se sportovní přípravou (rozvojový program MŠMT ČR) , , , ONIV , Celkem , Kč UZ Být sám sebou a nebýt sám (EU OPVK, CZ.1.07/1.5.00/ ) , , , , , ,70 Celkem , Kč UZ Lektorka FJ , , 5

8 , Celkem 73253, Dotace celkem 70800, Přečerpaná dotace ve výši Kč 2453,- byla pokryta z vlastních zdrojů. UZ Excelence středních škol (rozvojový program MŠMT ČR) , , , Celkem , UZ 033 Olympiády (pořadatelství celostátního kola MO) , 501, , Celkem , UZ 031 Olympiády (pořadatelství krajských kol MO, FO, ChO) 501, , Celkem , UZ Olympiády (pořadatelství krajských kol MO, FO, ChO) , 501, , Celkem 64000, UZ Olympiády Jednota matematiků (celostátní kolo MO) 24000, 501, , Celkem , UZ Projekt ENGLISH ,74 UZ Projekt ENGLISH ,48 Projekt Comenius ,47 Fond Josefa Luxe , Škola čerpala dotace v souladu se směrnicemi Kraje Vysočina. Dodatek ke Komentáři výsledku hospodaření za rok 2013: Rezervní fond Rezervní fond ,21 Kč Comenius 58375, CZ.1.07/1.5.00/ ,20 Celkem , , , , , , Celkem ,76 Investiční fond Investiční fond ,57 6

9 , , , , Celkem ,57 Kč Zpráva o hospodaření Občanského sdružení Gymnázia Jihlava za rok 2013 K mělo OS 589 členů. Stav k : pokladna účet celkem Příjmy: členské příspěvky úrok z účtu 189 ostatní 3790 vlastní příjmy účelové dotace Geseke, Weissenhorn, vybavení školy, klavír příjmy celkem Výdaje: soutěže, olympiády sportovní soutěže školní sportovní klub příspěvek na vybavení doprava divadlo příspěvek na vstupné zahraniční styky mimovyučovací akce 4913 vzdělávací akce 1390 školní parlament Hobit 3170 HSGJ 2579 odměny maturantům 3088 sociální příspěvky příspěvek na ubytování lektorky Nj 4000 záloha na ples odměna hospodářce provozní výdaje 409 daň 15 % 1500 bankovní poplatky 2433 vlastní výdaje celkem Čerpání účelových dotací: Česko-německý fond Geseke, Weissenhorn Lesy České republiky vybavení školy výdaje celkem Stav k : pokladna 7516 účet celkem

10 z toho klavír vlastní prostředky Výsledky kontrol kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Při kontrole nebyly zjištěny vážnější závady, drobnosti byly opraveny v průběhu kontroly kontrola dodržování povinností zaměstnavatele zaměstnávat osoby se ZPS. Kontrola odhalila, že oznámení bylo doručeno na úřad práce v pozdějším termínu, ale výpočet byl v pořádku. Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Jihlava v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, za rok V souladu s 18 uvedeného zákona v roce 2013: nebyla podána žádost o poskytnutí informace dle uvedeného zákona; nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím; nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí informace; nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu uvedeného zákona; nebyla podána žádná stížnost dle 16 odst. a uvedeného zákona proti postupu Gymnázia Jihlava při vyřizování žádosti o informaci. Základní informace o Gymnáziu Jihlava jsou na 8

11 3. Z průběhu školního roku Srpen Přípravný týden (provozní porady, PPK, pracovní porady předmětových komisí, třídních učitelů, pedagogického sboru, komisionální zkoušky, školení v mentoringu, SmartBoard, pedagogická rada. Září Zahájení školního roku. Již tradičně proběhl v prvním školním týdnu sportovní kurz studentů 3. ročníků a odpovídajících tříd víceletého gymnázia. V letošním roce opět převážil zájem o vodní turistiku. Více než 90 studentů a učitelů se ve třech vlnách přehnalo Lipnem na katamaránech a Vltavou na kánoích Studenti 1A4 a 1B4 s třídními učiteli J. Kodetem a J. Markem pod vedením školní psycholožky I. Veselé pobývali na seznamovacím kurzu v Mladém Bříšti Na adaptačním kurzu plným her, akcí, úkolů a zážitků se blíže seznamovala třída 1A6 s TU Monikou Šedivou Také nejmenší naší školy žáci primy absolvovali dvoudenní adaptační kurz v Řásné s paní třídní M. Hendrychovou a I. Veselou Naše škola hostila studenty z Cygnus Gymnasia z Amsterodamu. Hlavní organizátor J. Kuncová. Viz více Zahraniční kontakty Školní parlament uskutečnil výjezdní zasedání, kde byli přítomni mluvčí tříd, PaedDr. Třísková a PhDr. Veselá Beseda s docentem Václavem Šplíchalem, historiky Mgr. Bajerem, Doc. Hemelíkem a p. Němcem (místopředsedou Masarykovy demokratické akademie) o odkazu Evžena Plocka a dalších živých pochodní se konala v zasedací místnosti školy pro studenty dějepisného semináře, 7A8 a 5A Na prvním slavnostním zasedání školního parlamentu byly podepsány smlouvy mezi členy parlamentu a ředitelem školy Studenti 2. ročníků zhlédli v kině Dukla film Princezna Diana v rámci oslav Dne jazyků Členové nově vzniklého ornitologického kroužku při Gy Ji se vypravili na exkurzi k rybníku Parný mlýn u Krahulova. Říjen V učebně informatiky se konalo v odpoledních hodinách školení IS Bakaláři Byl zahájen další běh školení Taťjany a Pavla Kopřivových v rámci projektu Být sám sebou a nebýt sám První schůzka Přírodovědných badatelů ze základních škol. V chemické a biologické laboratoři gymnázia pracovalo 32 žáků ze šesti základních škol okresu Jihlava. Téma prvních prací se týkalo bylinkových zahrádek a žáci si praktickými úkoly pod vedením J. Markové a L. Fasorové rozšířili své znalosti o základních druzích bylinek, jejich anatomii a chemickém složení Studenti naší školy se zapojili do podzimní části projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny PhDr. Zdeňka Vaňková vystoupila na 7. ročníku mezinárodní konference SEXUALITY v Bratislavě Byl zahájen cyklus přednášek Po škole na gymplu. 9

12 Pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR Martin Schnabl přednášel o teorii superstrun. Na gymnáziu proběhl seminář pro řešitele I. kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie A ze středních škol Kraje Vysočina. O seminář byl velký zájem a 75 účastníků si pochvalovalo jeho vysokou úroveň Studenti ročníků byli na výstavě hub v Muzeu Vysočiny a studenti 2A6, 1S4 a 1B4 zhlédli expozici společenského hmyzu PhDr. Jarmila Svojsíková zorganizovala pro studenty poznávací zájezd do Francie, během kterého navštívili také Evropský parlament (více Zájezdy) Studenti semináře etické výchovy si na jeden den zkusili být asistenty postižených dětí. S vyučující L. Taláčkovou se zúčastnili akce Penzionu Dena pro děti s kombinovaným postižením Ve 2. patře budovy B se uskutečnil konkurz na tři místa v ústředním kole přehlídky Legorobotů. Soutěž byla nazvána Květináčové dostihy. Studenti 4. ročníků, kteří navštěvovali seminář Obecná biologie a genetika se na Krajském úřadě zúčastnili Veřejného semináře projektu TAV, který se týkal významných ZOO nóz. Kroužek ornitologického bádání se zúčastnil exkurze za bahňáky na Veselský rybník V počítačových učebnách B1C1 a B2C2 proběhlo testování VEKTOR 1 prvních ročníků, tříd 5A8 a 3A Maturitní třída 4.A v TU Zdeňkou Ryklovou strávila dva dny na poznávací exkurzi v Praze spojené s návštěvou divadelního představení Zahradní slavnost Na Chaloupkách u Kněžic se konala poslední část školení manželů Kopřivových pro přihlášené pedagogy. od Během Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů pomáhali někteří naši studenti, na mnohé přednášky byly využity prostory školy Ve třídě A1 2 probíhaly volby Agentura Ambrozia organizovala v prostorách školy divadelní aktivity Podzimní prázdniny pro žáky V průběhu 2. až 4. vyučovací hodiny absolvovaly třídy 4A6, 6A8 a 2S4 školení první pomoci (v rámci krajského projektu První pomoc do škol) s pracovníky Záchranné služby Kraje Vysočina. Listopad na naší škole se konalo okresní kolo Pythagoriády. Středa byla dnem konání krajských seminářů Matematické olympiády pro kategorii B a C v prostorách gymnázia a VŠ polytechnické (organizoval Jan Beneš). Na přehlídce středních škol v DKO předávali zástupci školy informace o možnostech studia na Gymnáziu Jihlava. Studenti a studentky 3A8 a 1S4 besedovali v průběhu 2. a 3. vyučovací hodiny v hudebně školy s panem Tomášem Graumanem jedním z posledních žijících zachráněných Wintonových dětí Veletrhu vysokých škol GAUDEAMUS v Brně se zúčastnilo 96 studentů (org. L. Fasorová) Dne latiny na FF UK v Praze se zúčastnila p. Eva Hurychová s vybranými studenty latinského jazyka. 10

13 Kolegyně Milada Novotná oslavila v kruhu přátel a spolupracovníků významné životní jubileum. Stužkovací večírek 4S Spolek přátel radostného zpěvu složený z učitelů školy se sešel poprvé v letošním školním roce v salonku u Chába. Opět jim všechny tóny písní krásně ladily Streetwork a prostituce v kraji Vysočina přednášku a workshop v rámci Cyklu témat z etiky absolvovali studenti 2. a 3.ročníků volitelného předmětu Etika, sociální vztahy a osobnostní rozvoj. (org. L. Taláčková) V kavárně Retro ostužkovala Z. Ryklová svoji třídu 4A Jako součást výletu do Prahy zhlédli studenti 6A6 představení Jeptišky v divadle na Fidlovačce a seznámili se se zákulisím České televize. Ped. dozor J. Kuncová a J. Marek V zasedačce se konalo oblastní kolo soutěže PIŠQWORKY Moderní dějiny do škol byl název semináře, který se probíhal od rána do 15:00 v zasedačce. Akci organizovala agentura Občanské sdružení PANT a 28 učitelů z kraje se seznamovalo s možnostmi využití karikatury ve výuce dějepisu studentů ročníku si prohlédlo věznici na Pankráci v Praze a Muzeum vězeňství (org. Z. Vaňková) V pátek odpoledne se desítka členů kroužku subatomární fyziky vypravila na exkurzi ke gamakameře do Nemocnice Jihlava Kroužek Ornitologických bádání věnoval převážnou část soboty výjezdu a vycházce do blízkého okolí geologického naleziště Dolních Borů. Proběhly srovnávací zkoušky SCIO pro ZŠ (další a ) Studenti Michaela Lacková (3A6), Markéta Fuksová a Jan Krondráf (4A6) se v Praze zúčastnili s p. Voldřichvou předodjezdového semináře. Všichni tři odletěli 24. ledna 2014 na 3 měsíce výměnného jazykového pobytu do Španělska V rámci Příběhů bezpráví zhlédli studenti 1B4 a 4A6 dokumentární film Karla Strachoty České děti. Po projekci filmu vyprávěl pan Ladislav Vilímek, jihlavský pamětník a historik, o vývoji v Československu po roce Profesor Ryška organizoval další ze seminářů pro řešitele Fyzikální olympiády kat. C z Kraje Vysočina. V budově B mezi patrem 0 a1 probíhala výměna podlahové krytiny (místo lina byla pokládána dlažba) Sbor HSGJ pobýval na soustředění s hlasovou poradkyní Evou Pavlíkovou. Prosinec Parlament gymnázia uspořádal v krčku školy přehlídku šatů, účesů a make upů. Byla to zdařilá plesová motivace Školení NIDV s názvem Příčiny a dopady domácího násilí se konalo v zasedací místnosti školy Gymnázium Jihlava bylo organizátorem krajského kola Chemické olympiády kategorie A (hl. org. J. Šedivá). Studenti španělštiny ze tříd 3A6, 4A6, 5A6 a 6A6 si mohli vyzkoušet své komunikativní schopnosti v rozhovorech s Cristinou a Blancou, které v rámci projektu Erasmus pobývaly od září v Jihlavě, kde studovaly cestovní ruch na VŠCHT. Akci zorganizovala a studenty do hodin doprovodila Maria del Carmen Ibárez Ferner. 11

14 Učitelé, žáci a rodiče Gymnázia Jihlava obdrželi stříbrnou plaketu Ocenění etická škola. Informační den (pedagogická rada, schůzka zástupců rodičů s ředitelem školy, schůzky TU s rodiči, komunikace učitelů s rodiči). Třída 4S4 strávila příjemný prosincový den na exkurzi v předvánoční Praze, kde navštívili představení Zkrocení zlé ženy v Národním divadle, prohlédli si výstavu Czech Press Foto a Staroměstskou radnici s odborným výkladem (ped. dozor P. Česnek, M. Némová) Od 16:30 hod. se v zasedací místnosti konal seminář Děti online pro rodiče našich žáků (lektor M. Taláček) Studenti 4. ročníků skládali ústní část zkoušky Německého jazykového diplomu II. stupně jihlavských gymnazistů se zapojilo do projektu 100 vědců do SŠ Naši školu navštívila skupina studentů a učitelů z Canterbury studentů vidělo netradiční adaptaci Dumasova románu Tři mušketýři v pražském Divadle v Dlouhé (org. J. Marek). Čtyřsté výročí vydání Bible kralické si připomněli naši studenti tříd 3A6, 5A8, 1A4, 1B4 a 6A6 jako součást výuky českého jazyka absolvovali zajímavou přednášku v Centru multikulturního vzdělávání. Členové ornitologického kroužku se vydali na 4. vycházku, tentokrát do ZOO Jihlava. Okresní kolo přeboru ZŠ a SŠ v šachu organizoval ve škole E. Hurych Víkend na sněhu si užily čtyři desítky studentů v Černé Hoře v Krkonoších Besedu na téma Svaly a fitness vedla se studenty 3. ročníků seminářů a cvičení z biologie a chemie mistryně ČR ve Fitness Bc. Denisa Šťastná (org. M. Šedivá) Vánoční melodie se linuly od 17:30 hod. z velké tělocvičny, kde společně s našimi studenty vystoupili studenti z Canterbury Celá škola ve v 11:30 shromáždila ve velké tělocvičně na CHVILCE SLÁVY, ve které byly oceněny úspěchy studentů z různých oblastí. V budově A se konala akce Vejška na gymplu určená letošním maturantům. Den otevřených dveří Gymnázia Jihlava od 14:00 do 18:00, kde zájemci o studium a jejich rodiče mohli získat informace o studiu na naší škole a také se seznámit s jejím prostředím. Vánoční posezení zaměstnanců školy Ve velké tělocvičně probíhal florbalový turnaj tříd přihlášených tříd školy, který organizovala septima A. Maturanti navštívili filmové představení Velký Gatsby v kině Dukla a některé třídy nižšího gymnázia a 1. ročníky film Perinbaba. Z. Ryklová a J. Ustohalová již tradičně zorganizovaly zájezd do předvánoční Vídně. Viz Zájezdy. Ostatní třídy, které měly výuku, končily 4. hodinu. Poslední předvánoční týden. Učitelé chemie a fyziky zpestřili ve svých hodinách výuku předvánočního týdne pokusy s dusíkem a suchým ledem. Leden Parlament školy zorganizoval charitativní sbírku teplého oblečení pro syrské děti v uprchlickém táboře Komise chemie pod vedení p. Šedivé organizovala krajské kolo Olympiády z chemie kategorie B. 12

15 Za nepříznivých sněhových podmínek se přesto podařilo zabezpečit sjezdový i běžecký výcvik třídy 3A6 v Krkonoších (vedoucí kurzu J. Němec) Primáni na Měsíc! a na hvězdy se vyšli podívat večer. Téměř polovina žáků se sešla i s některými rodiči a učiteli před 18. hodinou na Skalce. Odtud se všichni vyšplhali na kopec Křížek, odkud je pěkný rozhled v denní i noční dobu. Měsíc ozářil téměř vše a základní zimní souhvězdí byla vidět Vítězové dějepisné soutěže v Chebu (Jan Palán, Jakub Straka, Ladislav Štefka) strávili příjemné dny ve Štrasburku, kde si prohlédli také Evropský parlament Probíhala inventarizace majetku školy Konaly se přijímací zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou (praktická a písemná část). Studenti 4A4 navštívili divadelní představení Horáckého divadla Hamlet od W. Shakespeara. V roli Ofélie se představila naše absolventka Tereza Otavová. Krajské kolo Matematické olympiády kat. A pro soutěžící ze středních škol Vysočiny (org. J. Beneš) V Domě kultury se konal Ples pro klavír Třída 5A8 s J. Markovou jako vedoucí, J. Němcem a M. Nečadou odjela na lyžařský kurz do Janských Lázní na Černou Boudu Průzkum zájmu o volitelné předměty Od 14:00 do 18:00 proběhl Den otevřených dveří. V laboratoři fyziky organizoval p. K. Ryška krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie A V rámci projektu Comenius IMŽ odletěli na tříměsíční pobyt do španělské Lermy Míša Lacková (3A8), Markéta Fuksová a Jan Krondráf (4A6). Místo nich na naší škole studovaly dívky z IES Valle de Atlante v Lermě: Almudena, Lucía, Lydia Výuka byla zakončena 6. vyučovací hodinou, ve 14:00 byla zahájena pedagogická rada Šestou vyučovací hodinu obdrželi žáci a studenti výpisy z vysvědčení Členové a příznivci kroužku subatomární fyziky se vypravili na exkurzi do Ústavu jaderného výzkumu v Říši u Prahy. Jednodenní pololetní prázdniny pro studenty. Pedagogický sbor absolvoval ICT školení. Únor Ve třídě B3-1 se uskutečnila přednáška a workshop Romové na Jihlavsku, sociální a etické otázky. Další ze série akcí kroužku p. fyziky Krásenského byl zájezd do jaderné elektrárny Temelín Jako součást projektu Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost proběhla přednáška RNDr. Jiřího Kose Nanotechnologie kolem nás Studenti 4. ročníků předmětu Obecná biologie a genetika se zúčastnili semináře prof. Vladimíra Krále z VŠCHT Praha Lidský genom a epigenetika, který proběhl v budově Krajské nemocnice Jihlava Klub deskových her Herní sféra se sešel na své první schůzce. (org. M. Taláček) Z a vodními a dalšími ptáky na Vltavu a na Petřín do Prahy se vypravili členové kroužku ornitologických bádání. 13

16 Inoffizille Begegnung. Předmětová komise německého jazyka strávila pěkné sobotní odpoledne v Dobroníně, které se uskutečnilo na závěr působení slečny Amélie ve škole v hodinách němčiny Probíhala závazná volba volitelných předmětů Dva studenti bilingválního gymnázia v Pirně (SRN) navštívili naši školu. Zúčastnili se hodiny českého německého jazyka a seznámili naše studenty se systémem jejich gymnázia. Kvarta navštívila v Muzeu Vysočiny přednášku z cyklu Město, ve kterém žijeme RNDr. Jiří Kos přednášel na téma Hluk na jeho vliv na člověka (součást projektu Přírodní a technické obory) V rámci projektu Comenius IMŽ byl u nás na návštěvě učitel z partnerské školy IES Lerma pan Adolfo Retamer Skupina studentů 1A4, 1B4, 5A8, 1A6 se zúčastnila semináře tvůrčího psaní s názvem Krocení literární múzy v Městské knihovně Jihlava. Seminář připraven Památníkem písemnictví na Moravě ve spolupráci s městskou knihovnou byl určen mladým lidem od 12 do 19 let. Další dějepisnou přednášku v muzeu vyslechla třída 2A 6. Prima a sekunda absolvovaly tuto akci 24. a Konaly se pilotní zkoušky nově zavedeného Německého jazykového diplomu kategorie I. (org. K. M. Hübner) Studenti třídy 1A4 se cvičili na lyžích v Černém Dole v Krkonoších (vedoucí kurzu D. Němcová) Divadelní soubor Spoušť předvedl v DIODu autorské představení komediální detektivky Natřikrát jedovatý případ pod režií Ivany Fexové s doprovodem živé hudby HSGJ pod vedení D. Němečkové připravoval nový repertoár na soustředění. Březen Třída 1A8 s p. T. Krásenským a 2A8 s S. Jurkovičovou navštívila představení Docela malého festivalu v divadle DIOD Domácí násilí, jeho příčiny, projevy a možnosti řešení. O tomto aktuálním tématu si přišel se studenty a studentkami 3. ročníků povídat pan magistr Křoustek V rámci dvou přednáškových cyklů Po škole na gymplu a Cyklu etických témat na Gymnáziu Jihlava proběhla akce vzpomínek a vyprávění o osudech lidí a uměleckém řemesle v rodině Renčů (Václav Ivan Filip) napříč politickými režimy. (org. L. Taláčková) Studenti 4. ročníků předmětu Genetika vyslechli přednášku na téma Molekulární biologie nádorů V odpoledních hodinách se konaly Přijímací zkoušky 2014 NANEČISTO. Uchazeči o 4 leté studium psali SCIO testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů a písemnou práci z matematiky; uchazeči o 8 leté studium SCIO testy z Čj a písemnou práci z matematiky B4 byla na lyžařském kurzu (výcvik P. Hubáček, J. Němec) Školení První pomoc do škol absolvovaly třídy 2A6 a 4A Jaro uvítali na horách studenti 2A8 a 1A4 (P. Hubáček, J. Procházka) Beseda v rámci akce Nebojte se policie se konala pro třídu 5A6. V zasedací místnosti probíhala odpoledne přednáška MUDr. Zajícové o neurogenerativních onemocněních. 14

17 Španělské studentky a jejich české spolužačky (Kristýna Dvořáková, Lucie Hrdličková a Kamila Čermáková) se v Praze setkaly se senátorem RNDr. Milošem Vystrčilem. Setkání předcházela prohlídka Valdštejnského paláce. Znalosti z české historie si Španělky rozšířily procházkou po Pražském hradu. Akci připravila a studenty doprovázela Barbora Voldřichová. Pro členy a příznivce kroužku ornitologických bádání přišel přednášet profesionální ornitolog, absolvent našeho gymnázia, Vojtěch Kodet. Půldruha hodinové povídání bylo zaměřeno na praktické výzkumy avifauny Vysočiny pomocí moderní techniky a na způsoby ochrany ohrožených druhů našeho kraje. Na gymnáziu bylo organizováno krajské kolo MO Z Pro veřejnost, studenty a učitele na se Gymnáziu Jihlava konala přednáška a workshop s Dis. Patrikem Priesolem na téma Romové, sociální a etické otázky. (org. L. Taláčková) Poprvé na našem gymnáziu proběhly písemné zkoušky Německého jazykového diplomu I. kategorie. K. Ryška uspořádal semináře pro řešitele Fyzikální olympiády kat. B a D z Kraje Vysočina Jaroslav Beneš přednášel ve studovně na téma Dějiny hudby (Po škole na gymplu) V učebnách informatiky probíhalo komerční školení IS Bakaláři V knihovně probíhalo oblastní kolo SOČ (hlavní organizátoři E. Hurychová, P. Procházka) V kině Dukla byly na besedě s prof. Martinem Hilským studenti tříd 3A6, 5A8, 1B4 a 1S4 na téma O milenkách a mluvě lásky v Shakespearovských dílech V A3PF organizoval K. Ryška další seminář pro řešitele FO kat. C z Kraje Vysočina. Na Špičák! Na sovy! Další výprava ornitologického kroužku Naši studenti v doprovodu D. Němečkové a K. M. Hübnera odjeli na návštěvu partnerské školy ve Weißenhornu, kde s německými studenty pracovali na společném projektu Testování PISA Duben Maturitní ročníky skládali písemnou část profilové maturitní zkoušky z angličtiny (poslech, čtení a písemná práce) V atelieru výtvarné výchovy probíhala praktická část maturitní zkoušky z výtvarné výchovy. Tento den se také konalo pilotní ověřování výběrové maturitní zkoušky z matematiky, kterého se zúčastnili naši maturanti i studenti z jiných jihlavských škol. Naši školu navštívil francouzský atašé v doprovodu koordinátorů z KÚ Vysočina. Zástupci gymnázia se v Humpolci zúčastnili konference projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích Kraje Vysočina Skupina pedagogů naší školy si připomenula nedožitých 65. narozenin bývalé paní ředitelky Heleny Kučerové návštěvou jejího hrobu v Telči Pěvecký sbor HSGJ odjel do Krahulčí na setkání pěveckých sborů. 15

18 Skupina 22 našich studentů v doprovodu I. Nečadové, L. Fasorové, P. Suka a M. Svobody pobývala na výměnném projektu v Holandsku na Cygnus Gymnasium v Amsterodamu V atelieru výtvarné výchovy skládali studenti ústní zkoušky NJD 1. stupně. Hl. (org. p. Hübner.) Krajské kolo MO kat. C a B probíhalo v učebnách A3 1, A3 2 a A3PF P. Eva Hurychová organizovala 1. ročník krajského kola soutěže o československých dějinách. Vítězové se utkají v celostátním kole v Chebu v příštím školním roce. RNDr. Naďa Kosová pořádala přednášku Molekulární biologie nádorů II. O programování umělé inteligence v kontextu počítačových her přednášel Mgr. Martin Černý, člen výzkumné skupiny AMIS, který studentům semináře z programování přiblížil poutavou formou zákulisí programování počítačových her a praktickými ukázkami je motivoval k účasti v soutěži Pogamut Cup. (org. M. Taláček) Domů do Španělska odletěly 3 studentky, které u nás byly 3 měsíce v rámci projektu Comenius IMZ. Krajské kolo Chemické olympiády kat. D org. RNDr. Jitka Šedivá V úvodu vyučovacího dne se konaly schůzky k jarním projektům Krajské kolo soutěže SŠ v prezenčních dovednostech Prezentiáda probíhalo v zasedačce školy (organizoval bývalý student Martin Hurych) Komise estetické výchovy zorganizovala v sále Hotelu Gustav Mahler již tradiční Jarní koncert Od 15:00 hod. probíhala odpolední série přednášek přírodovědného projektu malá ekologická konference DVPP ve škole: představitel policie p. Křoustek přednášel na téma Právní minimum pro pedagoga při řešení rizikového chování žáků a PhDr. Vaňková na téma Občanský zákoník a život ve škole. Školení pro pedagogy probíhalo od 8:00 do 12:00 hod Jarní prázdniny studentů. Učitelé absolvovali školení a jeden den určený pro sebevzdělávání Přijímací zkoušky. Maturitní třídy měly studijní volno, 1B4 se účastnila exkurze, ostatní třídy se učily podle upraveného rozvrhu. 23., Estetickovýchovná exkurze v Praze pro studenty 2. ročníků (org. komise estetické výchovy) studentů ze tříd 2A4, 3A6 a 2B4 navštívilo Divadlo na Vinohradech. Na programu byla hra od O. Wilda Ideální manžel. Velmi zdařilé představení a příjemný zážitek Uplynulo 450 let od pokřtění velkého alžbětince. DS Hobit oslavil tento den již v pátek divadelním večerem, kde předvedl hru Shakespeare Instant, což je sled scén z různých Shakespearových her (org. Z. Krásenský) Závěrečná pedagogická rada pro maturanty Krajské kolo CHO kat. C. Fotografování maturitních ročníků. Ve 14:00 bylo v divadle DIOD rozloučení s letošními maturanty Posledním zvoněním se maturanti rozloučili s mladšími studenty školy. Květen Od pátku probíhaly v budově B písemné maturitní zkoušky společné části Pokračoval projekt Jihlava Weissenhorn 2014 (viz Zahraniční kontakty). 16

19 6. 5. Náhradní termín přijímací zkoušky Proběhly projektové dny Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost pro vyšší gymnázium Pedagogická rada a od 17:00 do 19:00 informační den Občanské sdružení PANT využilo prostor naší školy k uspořádání semináře o moderních dějinách na téma Využití médií, multimediálních technik a pomůcek při výuce dějepisu Studenti 3A6 a 1B4 se v kině Dukla zúčastnili akce Světlo pro AIDS (besedovali s HIV pozitivním) Probíhaly ústní maturitní zkoušky společné a profilové části tříd 4A4, 4B4, 4S4, 6A6 a 8A Další besedy 2. ročníků s našim dlouholetým spolupracovníkem panem Křoustkem, na kterých si s nimi povídal o právní odpovědnosti mladistvých Sekunda a tercie pobyly několik příjemných hodin ve Vrakbaru, kde probraly nejen patologické jevy, ale také hodnotový žebříček a plány do budoucna Mgr. Miroslav Děchtěrenko se zúčastnil jednání konkurzní komise, jehož účelem bylo ověřit, že přihlášky do konkurzu na ředitele školy obsahují zákonem požadované informace. Komisi předsedala krajská radní Ing. Fialová, dalšími členy byli Mgr. Formánková (ČŠI), PaedDr. R. Chloupek (Jihlava), primátor J. Vymazal (školská rada), RNDr. A. Trojánek (Gymnázium Velké Meziříčí), Ing. L. Stejskal a Ing. M. Hyský (krajský úřad) Školení První pomoc do škol pro třídy 1A6 a 3A Třídy 4A8 a 2A6 pobývaly na jazykově poznávacím zájezdu ve Skotsku (dozor M. Hendrychová, J. Kremínová, I. Nečadová a A. Dravecká) V Jedovnici v Moravském krasu absolvovaly týdenní terénní vyučování žáci tercie a 1. ročníku šestiletého studia. (org. M. Nečada, další doprovod L. Fasorová, J. Němec a P. Procházka) Žáci primy věnovali dva dny na miniprojekt, který zahrnoval exkurzi do Archeoskanzenu Všestary u Hradce Králové a pracovní dílny, ve kterých děti pletly košíky z papírových ruliček. (hl. org. I. Málková, S. Jurkovičová) Třída 2A8 absolvovala projektové dny s J. Benešem D. Němcovou. Navštívili Karlštejn a Špilberk v Brně Ve velké gotické síni jihlavské radnice obdrželi absolventi gymnázia maturitní vysvědčení. Do hudebny přibyl nový KLAVÍR. Červen V budově školy probíhalo od 15:00 úvodní setkání se studenty budoucích 1. ročníků a o hodinu později schůzky s jejich rodiči Klavírní slavnost při příležitosti představení nového klavíru zorganizovali učitelé hudební výchovy v hudebně školy V DIODu se uskutečnil historicky první Koncert gympláckých kapel Probíhalo testování znalostí angličtiny budoucích 1. ročníků. Čtyři zástupci školního parlamentu se zúčastnili regionálního setkání žákovských parlamentů na krajském úřadě v Jihlavě pod vedením paní psycholožky Ivy Veselé. Již 16. ročník Atria podvečerní posezení a popovídání zaměstnanců školy na dvorku při opékání špekáčků (org. P. Procházka) Septima A připravila kulturní program na podporu afrického chlapce Grece Školení pro zájemce o soutěž Příběhy 20. století se konalo v zasedačce školy. 17

20 Vzdělávací koncert klarinetového tria Cantarina klarinete vyslechly 2. ročníky, 4A6 a 6A8 jako součást festivalu Mahler Jihlava Hudba tisíců v Hotelu G. Mahler Na Kraji Vysočina proběhlo konkurzní řízení na ředitele Gymnázia Jihlava. O post se ucházeli 4 kandidáti: Mgr. Pavel Suk, Mgr. Vladimír Prošek, RNDr., Ing., MBA Martin Černý, Ing., Bc. Zdeněk Sadecký. Na prvním místě se umístil Mgr. Pavel Suk, na druhém Z. Sadecký. Ke jmenování ředitele Gymnázia Jihlava na základě konkurzního řízení došlo 1. července na zasedání Rady Kraje Vysočina V parku u školy probíhalo fotografování tříd Uzavření klasifikace a absencí žáků V gymnastické tělocvičně se konala beseda se zástupci města a neziskových organizací o problematice zdravého životního stylu odpadové hospodářství, spalovna Školní výlety. 1A8 Křemešník (M. Hendrychová) 2A8 Kunžak Jindřichův Hradec (A. Procházková) 3A8 Dačice, Slavonie, Křemešník (O. Levák) 4A8 Řásná (D. Gurková) 1A6 Vanov u Telče (M. Šedivá) 2A6 Kemp Poušov u Třebíče (M. Dvořák) 3A6 Vranov nad Dyjí (D. Němečková) 5A8 Mikulov (K. M. Hübner) 1A4 Řásná (J. Kodet) 1B4 Malý Ratmírov (J. Marek) 1S4 Kunžak Jindřichův Hradec (N. Kosová) 4A6 Praha, Jihlava (B. Voldřichová) 6A8 Noc na gymnáziu, Jihlava (M. Taláček) 2A4 Český Krumlov Vltava (M. Nečada) 2B4 Chřiby (I. Stolínová) 2S4 Mladé Bříště (J. Svojsíková) 5A6 Vyskytná u Pelhřimova (A. Dravecká) 7A8 Zvolenovice (Z. Krásenksý) 3A4 Základna DDM ve Smrčné n. Sáz. (E. Hurychová) 3B4 Hluboká nad Vltavou, kemp Křivonoska (I. Málková) 3S4 Vranov nad Dyjí (P. Procházka) Úklid tříd a předání šatnových skříněk. Burza učebnic Žáci nižšího gymnázia a studenti vyššího gymnázia dostali od svých třídních učitelů vysvědčení. Závěr školního roku příjemně strávili zaměstnanci školy u vynikajícího pečeného prasátka v Rantířově. Červenec Rada kraje Vysočina schválila ve funkci ředitele Gymnázia Jihlava od Mgr. Pavla Suka. 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce Interní vyučující Jméno Pracovní úvazek Funkce 1. Paulus Miroslav, Mgr. Tv 2 ředitel školy 2. Suk Pavel, Mgr. Inf-Prg 7 statutární zástupce ředitele 3. Poulová Štěpánka, Mgr. M-Inf 7 zástupkyně ředitele 4. Fasorová Lenka, Mgr. Ch-Bi 20 výchovná poradkyně 18

21 5. Beneš Jaroslav, Bc. D-Hv Brixi Dagmar, Mgr. A 9 7. Česnek Petr, RNDr. M-Fy 22,5 TU 4S4 8. Děchtěrenko Miroslav, Mgr. Č 25 TU 4B4, předseda ZO ČMOS 9. Dravecká Anna, Mgr. M-Inf 23 TU 5A6 10. Dvořák Milan, RNDr. M-Ch 24 TU 2A6 11. Gurková Dana, PaedDr. N-Zsv 22 PPK N, TU 4A8 12. Hendrychová Martina, Mgr. A 22 TU 1A8 13. Hubáček Petr, Mgr. Tv Hübner Klaus Mike N 22 TU 5A8 15. Hübnerová Ivana, M. A. N Hurychová Eva, Mgr. D-La-Rj 23 TU 3A4 17. Kafková Vladimíra Vv-M Karel Ladislav, Mgr. Inf-Fy 23 PPK Fy-Inf, správce IS Bakaláři 19. Kodet Jan, Mgr. Zsv 12 TU 1A4 20. Konvalinková Ludmila, Mgr. Fj 21 PPK cizí jazyky (Fj, Šj, Rj, La) 21. Kosová Naděžda, RNDr. Ch-Bi 22,5 TU 1S4, koordinátorka environment. výchovy 22. Krásenský Zdeněk Č-Tv 23 TU 7A8 23. Krásenký Tomáš Fy-Bi 21,5 24. Kremínová Jitka, Mgr. A 24 PPK A 25. Krondráf Martin, Mgr. M-Fy 23,5 správce počítačové sítě 26. Kuncová Jiřina, Mgr. A 25 TU 6A6 27. Levák Ondřej, Mgr. M 22 TU 3A8 28. Málková Iva, PhDr. D-Rj 22,5 TU 3B4, kronikářka školy 29. Marek Jiří, Mgr. Č-D 26 PPK Č, TU 1B4 30. Marková Jana, Mgr. Bi-Tv Míšková Ilona, Mgr. M-Fy Nečada Michal, Mgr. Z-D 22,5 PPK Z-D, TU 2A4 33. Nečadová Iveta, Mgr. A Němcová Dagmar, Mgr. Z-Tv Němec Josef, Mgr. Tv-Z 25,5 PPK Tv 36. Němečková Dagmar, Mgr. Č-N-Hv-Sbz 22,5 TU 3A6 37. Novotná Milada, Mgr. A Parkanová Olga, Mgr. N Paulusová Věra, Mgr. A-Tv Podloucká Radka, Mgr. N-Zsv 22 TU 8A8 41. Procházka Jiří, Mgr. Tv-Z Procházka Pavel, Mgr. Fy 22,5 TU 3S4 43. Procházková Anna, Mgr. Bi-Tv 21,5 TU 2A8 44. Rohová Jana, PhDr. A Ryklová Zdeňka, Mgr. N-Č 24 TU 4A4 46. Řezníčková Hana N-Tv Stolínová Irena M-Dg 25 PPK M, TU 2B4 48. Svoboda Milan, Mgr. A Svojsíková Jarmila, PhDr. Fj-Zsv 23 PPK Zsv, TU 2S4 50. Šedivá Jitka, RNDr. Ch-Bi 22,5 PPK Ch Bi 51. Šedivá Monika, Mgr. Ch-Bi 21 TU 1A6 52. Šmídová Dagmar, Mgr. Č-Vv 22 PPK Ev 19

22 53. Taláček Milan, Mgr. M-Inf-Prg 17 koordinátor ICT, webmaster, TU 6A8 54. Taras Ivan, Mgr. A Třísková Miluše, PaedDr. Č-Ov 24 metodik protidrogové prevence 56. Vaňková Zdeňka, PhDr. Zsv-Právo Voldřichová Barbora, Mgr. Šj D 21 TU 4A6 58. Vyhnálková Eliška, Mgr. Č-Hv-Sbz 15,5 PPK předseda předmětové komise, TU třídní učitel Mateřská dovolená 1. Mikulíková Petrů Eva, Mgr. Externisté 1. Beneš Jan, RNDr. M Hurych Emanuel, PaedDr., Ph.D Log 4 3. Ibánez Ferrer María del Carmen Šj 5 4. Janderka Miloš. Mgr. Z-Tv Jurkovičová Soňa, Mgr. Vv 8 6. Korandová Marie, Mgr. Tv-Aj 8 7. Kotrba Tomáš, Ing. Ek 6 8. Naňáková Helena, Mgr. RelK-Náb 2 9. Némová Marie, Mgr. Č-Hv Ryška Karel Fy (LP) Smith David A Taláčková Linda, PhDr. EtV-Č 8, koordinátorka pro etickou výchovu 13. Ustohalová Jiřina, PaedDr. ZA Zlámalík Josef, RNDr. Bi-Ch 10,5, předseda výboru OS Trenéři 1. Hubáček Petr, Mgr. hl. tr. atletiky Procházka Jiří, Mgr. hl. tr. basketbalu Ryška Petr, Mgr. hl. tr. plavání, vedoucí trenér Vašíček Petr, Mgr. hl. tr. volejbalu Javorek Lukáš plavání Kristinus David atletika 5 7. Prudký Aleš atletika 7 8. Urban Ladislav basketbal 5 9. Zatloukal Tomáš volejbal 10,5 Správní zaměstnanci 1. Duba Zdeněk, Ing. technik IT 2. Zdarsová Martina hospodářka, účetní 3. Pauzarová Zuzana sekretářka, účetní 4. Kučerová Lenka knihovnice, domovnice 5. Veselá Ivana psycholog, Psy 6 6. Pejchal Zdeněk údržbář 7. Mezerová Vlasta uklízečka 8. Pešová Jana uklízečka 9. Puchnerová Jaroslava uklízečka 10. Šimáková Lucie uklízečka 11. Vojtušová Jana uklízečka 20

23 12. Völklová Marie uklízečka 13. Teislerová Hana uklízečka 14. Tichánková Marie uklízečka Změny během školního roku 1. Po mateřské dovolené nastoupila Mgr. Iveta Nečadová. 2. Ve stavu dlouhodobě nemocných byla celý školní rok Mgr. Ivana Fexová. Nově nastoupili 1. V rámci spolupráce Kraje Vysočina s francouzským regionem Champagne Ardenne působila ve školním roce 2013/2014 na 5 vybraných středních školách kraje (také na Gymnáziu Jihlava) francouzská lektorka Laëtitia Debourgogne. 2. Od září 2013 do února 2014 působila na naší škole německá lektorka Amelie Bischoff. 3. Pět vyučovacích hodin konverzace v anglickém jazyce vedl lektor David Smith. 4. Tomáš Krásenský narodil se (jak sám kolega podotkl 400 let po pokřtění Shakespeara a 22 let před jadernou katastrofou v Černobylu) v Novém Městě na Moravě. První ročník gymnázia studoval v Tišnově, následující tři roky na gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem. Po maturitě zvolil pětileté studium na VUT v Brně, strojní fakultě, obor konstrukce potravinářských a chemických strojů. Po absolvování VŠ působil v letech na Vysoké škole zemědělské v Brně jako asistent na katedře fyziky. Svoje pedagogické zkušenosti získával v dalších letech na Střední odborné škole sociální v Jihlavě a před příchodem na naši školu v letech na Střední škole stavební v Jihlavě. Během svého zaměstnání věnoval čas dalšímu studiu a vzdělávání na Pedagogické fakultě UK v Praze, oboru učitelství biologie, geologie a environmentální výchovy a několik semestrů absolvoval na přírodovědecké fakultě MU, obor matematika informatika. Za bohatými pedagogickými zkušenostmi a odborným přehledem v několika oborech nezaostávají zájmy a činnost mimo školu. Koníčkem je stále biologie, fyzika, matematika a ochrana přírody. Ve svém volném čase se s oblibou věnuje teorii i praxi drobných řemesel (drátování a síťování). 5. Mgr. Ondřej Levák narodil se v Jihlavě. V letech studoval na našem gymnáziu. Po maturitě studoval 2 roky na VUT Stavební fakultě, ale v r změnil specializaci a absolvoval Přírodovědeckou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně, obor učitelství matematiky a deskriptivní geometrie. Po absolutoriu vyučoval v letech na gymnáziu v Dačicích a SPŠ Jihlava, dalším působištěm bylo Gymnázium Pacov, krátce ZŠ Křížová v Jihlavě ( ). Ve volném čase se mladý kolega zabývá fotografováním, hraje na varhany a věnuje se činnosti v pěveckém sboru. Odešli 1. V letošním roce ukončila pedagogickou činnost na naší škole Mgr. Ludmila Konvalinková. Vyučovala u nás francouzský jazyk od školního roku 1995/ Po 12 letech působení na gymnáziu odchází Mgr. Petr Hubáček. Vyučoval tělesnou výchovu, byl hlavním trenérem atletiky. Dále se bude se věnovat sportu v Novém Městě na Moravě. 3. Mgr. Miroslav Paulus ukončil práci ve funkci ředitele Gymnázia Jihlava, kterou zastával nepřetržitě 12 let. Neopouští ale dlouholetou učitelskou praxi, nadále bude na gymnáziu působit jako pedagog. Pan ředitel vystudoval gymnázium v Pardubicích, FTVS a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor tělesná výchova-matematika. Od počátku školního roku 1979/1980 se stal členem pedagogického sboru naší školy. Post ředitele gymnázia zastával 21

24 krátkodobě již v roce 1990/1991. Protože celý jeho život provází sport, přijal na jeden rok zajímavou nabídku práce trenéra ledního hokeje ve Finsku. Po návratu do Jihlavy byl 6 let ředitelem 1. soukromého Sportovního gymnázia v Jihlavě. Jako kolega a vyučující se vrací na naši školu ve školním roce 1999/2000 a o tři roky později se ujímá funkce ředitele Gymnázia Jihlava. Vždy milý, vstřícný, ochotný, s přiměřeně náročnými a stejnými požadavky na všechny. Svým pozitivním a optimistickým přístupem k životu a k práci udával tón příjemné atmosféry ve školním prostředí, což oceňovali nejen učitelé, ale také studenti. Za dvanáct let řízení tohoto školního kolosu motivujícím způsobem působil na úspěchy studentů, svědomitou práci učitelů, hladký chod, rozvoj, modernizaci a zviditelnění školy. Pan ředitel se výraznou měrou zapsal do minulosti Gymnázia Jihlava. Pedagogickou praxi vykonali Kateřina Nosková Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ruský jazyk, u I. Málková, francouzský jazyk, u L. Konvalinkové, duben 2014 Monika Korešová Zsv, u. J. Svojsíkové Klára Kučerová PF MU Brno, francouzský jazyk, u L. Konvalinkové, prosinec 2013 Michal Kameník Pedagogická fakulta Hradec Králové, český jazyk, u J. Marka Bohdan Vysloužil Univerzita Pardubice, anglický jazyk, u J. Kremínové, březen 2014 V porotách soutěží pracovali, další funkce zastávali Jan Beneš člen výboru Jednoty českých matematiků a fyziků; předseda krajské komise Matematické olympiády; člen Ústřední komise MO, organizátor 63. ročníku MO v Kraji Vysočina Marie Krejčová členka krajské komise Matematické olympiády; členka ÚK MO; členka výboru pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků, organizátorka 63. ročníku MO v Kraji Vysočina Štěpánka Poulová tajemnice krajské komise Matematické olympiády Irena Stolínová členka krajské komise Matematické olympiády Vladimíra Kafková, Marie Krejčová organizátorky okresního kola Pythagoriády a KK MO kat. Z9 Jitka Šedivá předsedkyně poroty krajských kol CHO; členka Ústřední komise Chemické olympiády, organizátorka krajských kol CHO kat. A, B, C, D Josef Zlámalík člen poroty krajských kol CHO, organizátor krajských kol CHO kat. A, B, C, D 22

25 Monika Šedivá členka poroty krajských kol CHO, členka poroty oblastního kola SOČ, vedoucí práce SOČ Jiří Marek, Zdeněk Krásenský členové poroty okresního kola Olympiády z českého jazyka pro ZŠ (Marek) a SŠ (Krásenský) Jiří Marek patron podzimní části projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, porotce v okresním kole Olympiády v českém jazyce (pro ZŠ) Zdeněk Krásenský porotce v krajském kole recitační přehlídky Wolkerův Prostějov, vedoucí divadelního souboru Hobit Eva Hurychová členka dozorčí rady dějepisné soutěže v Chebu; koordinátorka oblastního kola humanitní sekce SOČ; vedoucí práce SOČ, koordinátorka Intenzivní školy na Gy Ji v rámci projektu 100 vědců do SŠ, hodnotitelka ústní maturitní zkoušky (státní) na SŠ obchodu a služeb v Humpolci Pavel Procházka koordinátor oblastního kola přírodovědné sekce SOČ Iva Málková členka poroty okresního kola Olympiády z dějepisu Michal Nečada předseda poroty okresního kola a člen poroty krajského kola Olympiády ze zeměpisu; člen poroty krajského kola Olympiády z dějepisu Karel Ryška člen poroty oblastního kola SOČ; předseda krajské komise FO; předseda JČMF pobočky Jihlava; člen fyzikální pedagogické sekce při JČMF; člen celostátního výboru JČMF Petr Ryška předseda sekce plavání ČSPS a člen VV ČSPS Jitka Kremínová, Ivan Taras členové hodnotících komisí krajských kol konverzačních soutěží v angličtině Jiřina Kuncová předsedkyně hodnotící komise okresního kola konverzační soutěže v angličtině Ludmila Konvalinková členka poroty krajského kola konverzační soutěže ve francoužštině kat. A1 Jarmila Svojsíková členka poroty krajského kola konverzační soutěže ve francoužštině kat. B2 Naděžda Kosová členka poroty oblastního kola SOČ, vedoucí práce SOČ K. M. Hübner, Hana Řezníčková, Dagmar Němečková zkoušející a přísedící Německého jazykového diplomu Petr Hubáček, Petr Ryška, Petr Vašíček členové realizačních týmů reprezentačních výběrů svých sportů Dagmar Němečková vede HSGJ Ivana Fexová vede divadelní soubor Spoušť Jaroslav Beneš vede komorní sbor Collegium chorale, sbor duchovní hudby složený z rodičů, prarodičů, studentů a přátel Gymnázia Jihlava Jiřina Kuncová, Zdeněk Krásenský zastupují pedagogické pracovníky ve Školské radě Gymnázia Jihlava Ocenění Eva Hurychová byla oceněna Cenou Jaroslava Heyrovského jako vedoucí vítězné práce SOČ v oboru historie za školní lok (A. Dvořák, A. Gümplová, Soupis židovských podniků v Jihlavě v letech ) Vzdělávacích programů se zúčastnili Anglický jazyk J. Kremínová absolvovala 5 vzdělávacích seminářů v Praze, v Brně a v Jihlavě obsahem čtení a mluvení v Aj, aktivity ve třídě, semináře ke zkouškám FCE 23

26 D. Brixi vzdělávala se jednodenním na semináři v Brně a konzultačním semináři k ústním zkouškám I. Nečadová v průběhu roku absolvovala 5 vzdělávacích seminářů k Aj v Praze, v Brně a v Jihlavě, součástí byly dva semináře ke zkouškám FCE M. Hendrychová školila se na akci Macmillan, listening v Praze M. Novotná absolvovala konzultační seminář k ÚZ V. Paulusová absolvovala 3 semináře k výuce Aj J. Kremínová, M. Hendrychová, J. Kuncová, I. Nečadová byly na konferenci Aj v Jihlavě Český jazyk M. Třísková, E. Vyhnálková absolvovaly e-learningové školení a 2 prezenční semináře k získání certifikátu Hodnotitel ústní zkoušky M. Némová pobývala na školení mentoringu D. Šmídová vzdělávala se na konzultačních seminářích k písemné práci z Čj a literatury a k ústní zkoušce a na semináři pro zadavatele Z. Ryklová se školila k novým maturitám Německý jazyk I. Hübnerová, O. Parkanová, D. Gurková absolvovaly dva vzdělávací semináře konané v Jihlavě (přednášel Dr. Dvorecký z VŠ ve Vídni) D. Gurková vzdělávala se ke svému oboru na 2 akcích: Proč se učit Nj, a konferenci v digitální laboratoři Učíme jazyky lépe K. M. Hübner se školil ke změnám v NJD Španělský jazyk B. Voldřichová se v Madridu zúčastnila kurzu španělského jazyka v jazykové škole Enforex (v rámci projektu Být sám sebou a nebýt sám), dále absolvovala sérii seminářů k projektu Comenius Individuální mobilita žáků ( , ) Francouzský jazyk J. Svojsíková od 2. do absolvovala kurz pro učitele francoužštiny v Nice (projekt Být sám sebou a nebýt sám) L. Konvalinková, J. Svojsíková absolvovaly semináře pro učitele Fj, které organizovala francouzská lektorka Ruský jazyk I. Málková, E. Hurychová se zúčastnily semináře Výuka ruského jazyka a reálie Ruska Dějepis I. Málková, E. Hurychová, B. Voldřichová, J. Marek absolvovali seminář Občanského sdružení PANT Inovativní metody v dějepisné praxi světové dějiny 20. století E. Hurychová, B. Voldřichová, J. Marek, L. Taláčková, M. Třísková se zúčastnili semináře Multimédia ve výuce dějepisu (PANT) Hudební výchova D. Němečková října a dubna se vzdělávala na podzimním a jarním semináři klubu sbormistrů v Hradci Králové a v červenci 2014 absolvovala týdenní letní seminář Klubu sbormistrů ZSV Z. Vaňková, R. Podloucká mentoring (Být sám sebou a nebýt sám) 24

27 Z. Vaňková VŠ studium obor sociální pedagogika ukončila státní zkouškou a na PrF MUNI Brno pokračovala v doktorandském studiu Biologie N. Kosová školení na MU Nové poznatky z biologie J. Marková Co studenti umí na PC J. Šedivá, M. Šedivá mentoring (v rámci projektu Být sám sebou a nebýt sám) Fyzika T. Krásenský zúčastnil se dvoudenní exkurze s Klubem světa energie na úložiště radioaktivních odpadů a u geotermálního vrtu v Litoměřicích, absolvoval semináře v Piešťanech a na Chaloupkách, kde se věnoval otázkám fyziky a matematiky v biologii L. Karel, T. Krásenský srpen denní seminář ve Velkém Meziříčí o filozofických otázkách matematiky a fyziky P. Procházka, L. Karel, M. Krondráf, T. Krásenský účastnili se odborných přednášek v rámci projektu Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost, absolvovali přednášku O vývoji vesmíru jako součást projektu 100 vědců do SŠ (také K. Ryška) Chemie J. Šedivá zúčastnila se jednání ÚK ChO Matematika I. Stolínová, Š. Poulová absolvovaly Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ na FEI UP A. Dravecká na základě absolvovaného kurzu získala certifikát školitele pro interaktivní výuku Informatika M. Nečada absolvoval třídenní seminář Počítač ve škole v Novém Městě A. Dravecká se zúčastnila školení Odborné kompetence k lektorování mentoringu pro interaktivní výuku s ICT Tělesná výchova P. Ryška, P. Vašíček zúčastnili se konference Mosty, kterou pořádal Český olympijský výbor (přednášel např. Ivan Lendl) P. Ryška, P. Hubáček, P. Vašíček absolvovali několik stáží a seminářů k vedení sportovního tréninku Pedagogické vzdělávání Absolventi uceleného vzdělávacího programu Komunikační strategie a praktické metody výuky v práci učitele se třídou na podporu otevřeného a podporujícího školního prostředí pořádaného v rámci projektu Být sám sebou a nebýt sám: D. Brixi, A. Dravecká, M. Hendrychová, S. Jurkovičová, V. Kafková, J. Kuncová, H. Naňáková, O. Parkanová, R. Podloucká, Š. Poulová, P. Suk, D. Šmídová, M. Taláček, L. Taláčková, I. Taras Vzdělávání , , Všichni členové sboru absolvovali pětihodinový vzdělávací cyklus volili dva programy z nabídky: 1) Použití interaktivní tabule SmartBoard pro učitele cizích jazyků (A. Dravecká) 2) Použití interaktivní tabule SmartBoard pro učitele matematiky a fyziky (A. Dravecká) 3) Použití interaktivní tabule SmartBoard pro učitele humanitních předmětů a ostatních (A. Dravecká) 4) Základy obsluhy ICT zařízení ve škole (M. Taláček) 25

28 5) Co už čtvrťáci vědí (L. Karel) Intenzivní škola č. 11 v rámci projektu 100 vědců do středních škol na vybraných přednáškách se vzdělávali: M. Krondráf, L. Karel, T. Krásenký, P. Procházka, K. Ryška, L. Taláčková, J. Kuncová, M. Třísková, E. Hurychová Kariérové poradenství L. Fasorová a I. Veselá se zúčastnily mezinárodní konference Gross Bordur v Zagrebu. Vzdělávali Jan Beneš realizoval projekt seminářů pro přípravu soutěžících i pedagogů v kraji Vysočina na 63. ročník Matematické olympiády; byl hlavním organizátorem krajských kol MO Karel Ryška organizoval a vedl 8 pětihodinových krajských seminářů pro řešitele 55. ročníku Fyzikální olympiády kat. A, B, C, D; byl hlavním organizátorem krajských kol FO Milan Taláček vedl workshopy a přednášky pro pedagogické pracovníky na školách v Kraji Vysočina v rámci projektu I-bezpečná škola (CZ.1.07/1.3.50/ ); lektoroval semináře pro rodiče na školách v Kraji Vysočina v rámci projektu Vysočina bezpečně online; ve škole lektoroval školeníčka ICT pro pedagogy Jaroslav Beneš vedl historické přednášky v rámci cyklu besed a přednášek Po škole na gymplu Tvorba digitálních učebních materiálů v rámci projektu Být sám sebou a nebýt sám Anna Dravecká, Milan Dvořák, Lenka Fasorová, Dana Gurková, Klaus Mike Hübner, Ladislav Karel, Jitka Kremínová, Jiří Marek, Ilona Míšková, Michal Nečada, Štěpánka Poulová, Irena Stolínová, Pavel Suk, Jitka Šedivá, Milan Taláček, Miluše Třísková 26

29 5. Žáci ve školním roce Počet tříd: 26, z toho 14 na víceletém, 12 na čtyřletém gymnáziu Počet žáků: 754, z toho 409 na víceletém, 345 na čtyřletém gymnáziu 1A8 (Mgr. Martina Hendrychová) Bekeová Lucie, Beneš Martin, Bohuňovský Martin, Fiedler Petr, Hable Filip, Havlík Tadeáš, Hiršová Kateřina, Holub Jáchym, Homolková Tereza, Hruška Josef, Janků Karolína, Kolátorová Alena, Kölblová Helena, Kourková Natálie, Krč Michal, Kulhánková Viktorie, Lemberková Eva, Mařánová Petra, Medová Petra, Novotná Silvie, Novotný Filip, Pecka Aleš, Příhoda Petr, Steinbauerová Jana, Straková Eva, Šimková Jana, Škurla Peter, Švecová Lenka, Toufarová Barbora, Žák Petr 2A8 (Mgr. Anna Procházková) Altrichterová Tereza, Bárta Tomáš, Čech Petr, Digrinová Daniela, Faltusová Kristýna, Freithová Monika, Honzl Jiří, Huták David, Kovařík Martin, Kubištová Adéla, Kukla Zdeněk, Lavičková Julie, Lízalová Tereza, Med Ondřej, Neuwirthová Jasmína, Oppelt Daniel Patrik, Pavlincová Michaela, Pech Vilém, Policarová Kateřina, Přenosilová Pavla, Schmied Martin, Skálová Jana Vojtěška, Stanovská Žaneta, Svatoň Jakub, Tůma Viktor, Válalová Michaela, Vuška Petr, Vybíralová Markéta, Weselý Lukáš, Záboj Petr 3A8 (Mgr. Ondřej Levák) Blažek Tomáš, Bruzl Adam, Čermák Mikuláš, Číhal Marek, Doležal Vojtěch, Fialová Kristýna, Foltýnová Eva, Hoang Thi Bich Phuong, Hotařová Lenka, Huk Vojtěch, Chu Ngoc Lan, Koděra Ondřej, Kořenková Pavla, Krajíčková Dominika, Krepčík Jan, Krsička Tomáš, Křepela František, Laštovička Tomáš, Martinů Zuzana, Munduch Zdeněk, Pavlas Šimon, Sedmík Martin, Stanovský Arnold, Šatná Kristýna, Štěpánková Adéla, Vacek David, Vališová Kristýna, Vašíčková Tereza, Větrovcová Tereza, Vondráková Kateřina, Vopálenský Daniel, Vyhnanovský Martin, Zimen Martin 4A8 (PaedDr. Dana Gurková) Baudišová Taťána, Emmerová Anna, Fišerová Tereza, Foltýn Tomáš, Holub Vojtěch, Jelínek Kamil, Kafka Matěj, Klimsová Zuzana, Krsička Jan, Němečková Kateřina, Novotná Anna, Paulová Barbora, Penn Rudolf, Petráčková Kristýna, Rodová Eva, Rychlá Barbora, Schreková Natálie, Skořepa Tomáš, Skoumal Jan, Slavík Jan, Šimek Petr, Šotolová Barbora, Šťastný Marek, Švecová Iva, Továrková Kateřina, Tůma David, Vacková Anna, Večeřa Vojtěch, Zelená Anna, Zimolka Filip 5A8 (Mike Klaus Hübner) Bartes Vít, Bednářová Markéta, Čechová Tereza, Čermák Matěj, Dočekal Jan, Habčák Daniel, Hradiská Helena, Kasper Tomáš, Keřkovská Noemi, Kölblová Lenka, Kottová Natálie, Kovaříková Kateřina, Lavička Vít, Lízalová Natálie, Maláčová Tereza, Mátlová Jana, Mestek Jakub, Nováková Tereza, Novotný Ondřej, Poláková Anna, Švíková Klára, Tkadleček Áron, Tomanová Lucie, Tůmová Žofie, Vejnar Václav, Venglář Václav, Žáček Vít 6A8 (Mgr. Milan Taláček) Brázdil Dominik, Čapková Michaela, Čech Josef, Jeřábková Tereza, Józsová Kristýna, Kadlec Petr, Kostka Petr, Kovářová Tereza, Matocha Miroslav, Moržolová Klára, Navrátilová Kateřina, Nečadová Karolína, Nekvinda Daniel, Nguyen Le Thao My, Pausarová Gabriela, Ropek Adam, Rygl Adam, Rychetský Marek, Sedmík Jan, Skucius Aleš, 27

30 Šalandová Markéta, Šindelka Dan, Štefka Ladislav, Švíková Markéta, Tomanová Silvie, Tyminska Nataliya, Vodičková Blanka, Vyskočilová Daniela, Zacha Jiří, Zmrhal Martin 7A8 (Zdeněk Krásenský) Benešová Lenka, Burešová Lucie, Čech Jan, Čermáková Kamila, Dočekalová Hana, Havlín Marek, Holub Ondřej, Hosová Zuzana, Jakoubek Matěj, Jurygáčková Lucie, Karásková Winona, Koumar František, Krásenská Dominika, Landová Eliška, Máca Vít, Makumbirofa Ellen, Malcová Hana, Maryšková Kristýna, Němeček Viktor, Nikrmajerová Kristýna, Palán Jan, Pernicová Eva, Petříková Eliška, Plešingrová Klára, Prášková Tereza, Smejkalová Adéla, Šimková Romana, Šotolová Veronika, Tyminska Yuliya, Voda Zbyšek 8A8 (Mgr. Radka Podloucká) Bartoňová Denisa, Baštová Petra, Beránek Matěj, Brázdilová Gabriela, Charvátová Marie, Kodetová Terezie, Krejčová Markéta, Kubát Jakub, Kubišta Michal, Kuřina Jan, Mareček Vladimír, Němečková Jitka, Neumannová Michaela, Novák Martin, Pačísková Nikola, Prchal Daniel, Přikrylová Tereza, Sedláková Michaela, Solničková Sabina, Soukopová Michaela, Stejskalová Veronika, Straka Jakub, Šanderová Petra, Tuma Vojtěch, Vavrda Lukáš, Vlach Tomáš 1A6 (Mgr. Monika Šedivá) Běhan Jiří, Bílková Markéta, Brestovská Adéla, Čaloudová Kateřina, Fasorová Zuzana, Ganswohlová Tereza, Hintenaus Zdeněk, Hrušková Anna, Huková Terezie, Indrová Petra, John Viktor, Kasáčková Hana Kaufholdová Natali, Krejčí Matyáš, Kuczová Eliška, Navrátilová Martina, Němcová Sára, Nguyenová Thu Thao, Nováčková Karolína, Paříková Kateřina, Pecková Magda, Pernica Ondřej, Plešingr Dominik, Pokorná Zuzana, Rodová, Alena, Smerekovská Marika, Štambera Jan, Štůsek Radim, Vidláková Anna, Vosáhlo Ondřej, Vyhnálek David 2A6 (RNDr. Milan Dvořák) Böhm Šimon, Brestovská Kateřina, Břízová Kateřina, Čermák Ondřej, Dvořáček Jan, Dvořák Martin, Fialová Adriana, Fialová Sára, Holas Richard, Janoušková Barbora, Jarco Michal, Kirchner Filip, Klimešová Michaela, Kolátor Matyáš, Kourková Nela, Kučera Lukáš, Mončeková Lenka, Nguyen Thu, Novák Jáchym, Pham Hong Van Hana, Přikrylová Eliška, Pytlík Tomáš, Rychetská Anna, Rychetská Michaela, Sochor Vojtěch, Svobodová Ivana, Szelke Ludvík, Urban David, Vítek Jakub, Vondrušková Lenka, Vybíral Petr 3A6 (Mgr. Dagmar Němečková) Bajer Jan, Bambulová Sára, Beranová Nikola, Bromová Eliška, Daniel Jan, Dubová Adéla, Ficeriová Veronika, Hanzl Daniel, Huňáček Stanislav, Chu Ngoc Han, Jarošová Petra, Jirka Adam, Kolářová Marie, Král Dominik, Kratochvílová Lucie, Kruntorád Vojtěch, Kruntorádová Denisa, Kulhánková Adéla, Lacková Michaela, Lavičková Veronika, Malec Jiří, Munduchová Petra, Němcová Denisa, Olejník Filip, Pangrácová Nikol, Rychtecká Johana, Soukupová Barbora, Stloukalová Jana, Šimková Barbora, Valíková Michaela, Vokounová Kristýna 4A6 (Mgr. Barbora Voldřichová) Ditrich David, Dokulil Martin, Fiker Robert, Fuksová Markéta, Havlín Martin, Hekerle Lukáš, Chadim Štěpán, Karbanová Anna, Krondráf Jan, Kučerová Anna, Luxová Lucie, Mareček Filip, Mátlová Tereza, Molva Ondřej, Němcová Veronika, Olejník Radek, Ruschka Adam, 28

31 Střechovská Kateřina, Stříteský Jakub, Svobodová Eva, Šimková Simona, Šťastný Filip, Vacek Vojtěch, Vybíralová Martina, Zeťková Anna 5A6 (Mgr. Anna Dravecká) Bartes Tomáš, Bartizalová Denisa, Bednařík Martin, Bouda Tomáš, Brož Jiří, Diviš Tomáš, Dobrianská Kristýna, Dvořáková Kristýna, Fialová Kateřina, Havlíček Ondřej, Hrdličková Lucie, Klusáčková Karolína, Kopřivová Monika, Orlová Lucie, Parkanová Edita, Plachá Linda, Ryška Jakub, Smejkalová Magda, Sováková Magdalena, Suchý Martin, Svobodová Martina, Škorpíková Eliška, Škrdlová Natálie, Tesařová Anežka, Tvrzová Martina, Vampola Jindřich 6A6 (Mgr. Jiřina Kuncová) Adamcová Denisa, Bruzl Matěj, Hromada Přemysl, Jiráčková Veronika, Karbanová Lenka, Kloudová Zuzana, Kolouchová Magdaléna, Kruntorád Jan, Láník Štěpán, Linha Ondřej, Makumbirofa Vivienne, Mařánová Michaela, Mašková Monika, Mončeková Hana, Novotná Andrea, Olexa Jan, Petrovský Karel, Poláková Tereza, Procházka Jaroslav, Remsová Petra, Ruschka Jakub, Sadecká Aneta, Staňková Veronika, Stehlík Hynek, Svoboda David, Šrámková Dominika, Vrzalová Veronika, Zelená Barbora, Zemanová Monika 1A4 (Mgr. Jan Kodet) Aldorfová Lucie, Benáček Petr, Benešová Šárka, Bočková Aneta, Böhmová Martina, Bulička Daniel, Dufková Veronika, Dvořák Milan, Frantál Jiří, Hartmanová Kateřina, Hortenský Petr, Jakubcová Kateřina, Janíčková Hana, Jirovská Lucie, Kolářová Anna, Matoušek Jan, Nikermaierová Kateřina, Nováková Denisa, Pojmanová Veronika, Procházková Bára, Rodová Marie, Rychtecká Michaela, Sedmíková Veronika, Skořepová Kristýna, Šenkýř Jan, Šulová Marie, Teplá Aneta, Votavová Aneta, Záškoda Michal, Zemanová Kateřina 1B4 (Mgr. Jiří Marek) Benda Tomáš, Boudová Aneta, Boudová Tereza, Bouchner Tomáš, Bublová Romana, Dobrovolná Daniela, Dolejš Erik, Dvořáková Michaela, Göth Jan, Heřmánková Hana, Humlerová Veronika, Janíčková Lucie, Jonáková Adéla, Kloudová Leona, Kohout Martin, Kristek Daniel, Kunc Tomáš, Kuncová Marie, Nápravníková Eliška, Nováčková Kateřina, Ondráková Gabriela, Plánková Tereza, Prokůpková Magdaléna, Rychetská Eliška, Sedlák Pavel, Sekava Jiří, Svobodová Sára, Šály Kateřina, Ševčík Prokop, Šutová Simona, Vidláková Michaela, Zadražilová Simona, Zápotočná Jana 1S4 (RNDr. Naděžda Kosová) Bartoňová Alžběta, Bártová Michaela, Běhounková Anna, Čaloud Libor, Časta Pavel, Čechová Michaela, Havelka Gabriel, Karmazín David, Krulová Eva, Kučerová Hana, Látera Karel, Lysáková Natálie, Mikulajská Noemi, Najman Ondřej, Ondráček Jiří, Palán Antonín, Pražák Vojtěch, Puža Martin, Růžička Jaroslav, Smutný Michal, Sobotková Denisa, Stoček Tomáš, Šánová Tereza, Šlíglová Lucie, Šťastná Kateřina, Šubert Daniel, Tužinská Markéta Klára, Vašíček Jakub, Vlčková Hana, Vodičková Aneta 2A4 (Mgr. Michal Nečada) Altrichter Adam, Blažková Aneta, Brož Marek, Brožová Karolína, Brtníková Anna, Čermák Jan, Dubová Simona, Dvořáková Kamila, Florianová Veronika, Foltová Hana, Hašková Kateřina, Hlubuček Jan, Jadrná Pavlína, Kejlová Patricie, Kolátorová Adéla, Krejčí Michal, Lang Rudolf, Linhart Jakub, Mareš Vojtěch, Matějka Jan, Měska Martin, 29

32 Metelková Kristýna, Novák Ondřej, Pišová Martina, Pleskalová Kateřina, Poukarová Denisa, Přibylová Dominika, Setničková Iveta, Švíková Tereza, Zabloudilová Jana, Zápotočná Petra 2B4 (Irena Stolínová) Babínek Jiří, Bačák Tomáš, Bradáč Karel, Brožová Veronika, Čachotská Lucie, Diviš Marek, Drápelová Martina, Dvořák Dominik, Floríková Iva, Forejtová Věra, Horský Jan, Koumar Jan, Kühtreiber Jan, Lisá Andrea, Metalová Tereza, Munduchová Andrea, Nožička Jiří, Porostlá Veronika, Požárová Markéta, Prägerová Andrea, Růžičková Michaela, Svobodová Eva, Sýkorová Gabriela, Sýkorová Zuzana, Šabartová Michaela, Šeráková Helena, Štůlová Kristina, Valentová Aneta, Vejsadová Jitka, Vítková Eliška, Zažímal František 2S4 (PhDr. Jarmila Svojsíková) Balaštík Vojtěch, Bambula Jiří, Dvořáková Michaela, Hegerová Aneta, Hoskovec Jakub, Kastnerová Aneta, Knetl Petr, Kolář Marek, Kučera Daniel, Majerová Veronika, Mandát Michal, Pokorný Šimon, Pokorný Tomáš, Římal David, Sargsyan Davit, Sauber Vojtěch, Simbartl Vojtěch, Smetana Jakub, Suchý Ondřej, Šimončič Michal, Švecová Kateřina, Taraba Pavel, Vedral Filip 3A4 (Mgr. Eva Hurychová) Brukner Jan, Dobrovolná Denisa, Fialová Pavla, Hažmuková Lucie, Huková Kateřina, Jelínek Matěj, Konupková Anežka, Kopečková Marie, Kourková Vendula, Kristýnková Natálie, Maczková Timea, Malcangiová Elena, Marková Tereza, Novotná Markéta, Picek Ondřej, Šárová Romana, Švec Milan, Váca Martin, Varhaníková Kateřina, Vejvodová Kateřina, Vodičková Kateřina, Vondrák Vojtěch 3B4 (PhDr. Iva Málková) Cimlerová Markéta, Čápová Monika, Červený Michal, Dubová Jana, Hamarová Natalie R., Havelková Daniela, Chrástová Karolína, Jarošová Pavlína, Jelínková Alena, Kadrnožková Darina, Kazdová Natálie, Kliková Eva, Kolář Pavel, Malečková Michaela, Masláková Petra, Mašek Vojtěch, Nováková Pavla, Novotná Denisa, Ondrák Zdeněk, Peňázová Tereza, Skořepa Jan, Stoklasová Vendula, Straková Aneta, Stránská Martina, Svoboda Michal, Škerlová Sára, Vráblová Lucie 3S4 (Mgr. Pavel Procházka) Adamec Šimon, Adámková Dominika, Burian Vít, Čáp Aleš, Čejka Daniel, Davidová Kristýna, Dobrovolná Kristýna, Dunstová Linda, Fracálková Petra, Haala Vojtěch, Kaplanová Kamila, Kliment Tomáš, Kořínek Vojtěch, Kotrba Vojtěch, Kozák Martin, Kružík Adam, Maruš Štěpán, Pražáková Aneta, Sauber Jakub, Sedláková Aneta, Smrčková Markéta, Šalomounová Pavlína, Špačková Nikola, Šplíchalová Monika, Šušková Kateřina, Veselá Barbora, Vlčan Luboš, Walicová Pavlína, Zábrodský Jan 4A4 (Mgr. Zdeňka Ryklová) Bambula Miloš, Bílková Tereza, Bruknerová Karolina, Cvach Dominik, Čejková Zuzana, Daliborová Markéta, Haubert Jakub, Holenda Roman, Homolová Lucie, Hortová Eva, Janovský Ondřej, Javůrková Kristýna, Krátká Michaela, Kvasničková Anežka, Lozynska Chrystyna, Mareš Martin, Marková Nikola, Molva Vít, Petrová Eliška, Prokopová Dana, Přibylová Alena, Samek Jan, Sobotková Kateřina, Svobodová Tereza, Svojsík Jiří, Štočková Hana, Vacek Daniel 30

33 4B4 (Miroslav Děchtěrenko) Bendová Petra, Blažková Adéla, Bulová Kateřina, Burian Filip, Částková Monika, Černá Eliška, Daněk Martin, Dvořáčková Veronika, Havlíček Ondřej, Horáčková Jana, Huk Jan, Jarošová Šárka, Kamanová Terezie, Králíková Dagmar, Kuncová Gabriela, Lapešová Tereza, Machová Aneta, Matějková Pavla, Musil Tomáš, Obrdlíková Zuzana, Pospíšil Ondřej, Procházka Martin, Procházková Jana, Ryklová Štěpánka, Simandlová Aneta, Starý Tomáš, Šelepová Adéla, Štambera Dominik, Vacková Kateřina, Weselá Alžběta, Žaloudek Patrik 4S4 (RNDr. Petr Česnek) Atanasčevová Tereza, Brukner Aleš, Bukovanová Jana, Čermák Adam, Čutková Michaela, Duda Štěpán, Fojtík Jakub, Hanzlíková Anna, Helar Ondřej, Horňák Vojtěch, Jícha Tomáš, Kaser Jiří, Konopecká Tereza, Kružík Josef, Kučerová Nikola, Kuníková Klára, Lysá Andrea, Nápravník Jan, Novák David, Pedro Dominik, Pešta David, Pham Hynek, Renza Metoděj, Seidl Štěpán, Slámová Klára, Sochnová Kristýna, Starková Rebeka, Štěpánková Dana, Tran Anh Duc, Trávník Petr, Vítková Kateřina, Žáček Miroslav 31

34 6. Výsledky vzdělávání Maturitní zkoušky 4A4, , 27 studentů předseda: Mgr. Jana Kazdová, ŠECR Žďár nad Sázavou místopředseda: PhDr. Iva Málková třídní: Mgr. Mgr. Zdeňka Ryklová absolventi: *Bambula Miloš, Bílková Tereza, *Bruknerová Karolina, Cvach Dominik, *Čejková Zuzana, *Daliborová Markéta, *Haubert Jakub, Holenda Roman, *Homolová Lucie, Hortová Eva, *Janovský Ondřej, Javůrková Kristýna, *Krátká Michaela, *Kvasničková Anežka, Lozynska Khrystyna, *Mareš Martin, Marková Nikola, *Molva Vít, *Petrová Eliška, *Prokopová Dana, Přibylová Alena, *Samek Jan, Sobotková Kateřina, *Svobodová Tereza, Svojsík Jiří, *Vacek Daniel 1 studentka neprospěla 4B4, , 31 studentů předseda: Mgr. Vladimíra Mácová, Gymnázium Pelhřimov místopředseda: RNDr. Naděžda Kosová třídní: Mgr. Miroslav Děchtěrenko absolventi: *Bendová Petra, *Blažková Adéla, *Bulová Kateřina, Burian Filip, Částková Monika, Černá Eliška, Daněk Martin, *Dvořáčková Veronika, Havlíček Ondřej, Horáčková Jana, Huk Jan, *Jarošová Šárka, *Kamanová Terezie, Králíková Dagmar, *Kuncová Gabriela, *Lapešová Tereza, Machová Aneta, *Matějková Pavla, Musil Tomáš, Obrdlíková Zuzana, *Pospíšil Ondřej, Procházka Martin, Procházková Jana, *Ryklová Štěpánka, Simandlová Aneta, *Starý Tomáš, *Šelepová Adéla, *Štambera Dominik, Vacková Kateřina, Weselá Alžběta, Žaloudek Patrik 4S4, , 32 studentů předseda: Mgr. Jaroslava Řetická, ŠECR Žďár nad Sázavou místopředseda: Mgr. Anna Dravecká třídní: RNDr. Petr Česnek absolventi: Atanasčevová Tereza, *Brukner Aleš, Bukovanová Jana, Čermák Adam, Čutková Michaela, Duda Štěpán, *Fojtík Jakub, Hanzlíková Anna, Helar Ondřej, *Horňák Vojtěch, Jícha Tomáš, Kaser Jiří, Konopecká Tereza, Kružík Josef, *Kučerová Nikola, Kuníková Klára, Lysá Andrea, Nápravník Jan, *Novák David, Pedro Dominik, Pešta David, Pham Hynek, *Renza Metoděj, Seidl Štěpán, Slámová Klára, Sochnová Kristýna, *Starková Rebeka, Štěpánková Dana, Tran Anh Duc, *Trávník Petr, Vítková Kateřina, Žáček Miroslav 6A6, , 29 studentů předseda: Mgr. Libor Nečesal, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice místopředseda: Irena Stolínová třídní: Mgr. Jiřina Kuncová absolventi: Adamcová Denisa, *Bruzl Matěj, *Hromada Přemysl, *Jiráčková Veronika, *Karbanová Lenka, *Kloudová Zuzana, Kolouchová Magdaléna, *Kruntorád Jan, *Láník Štěpán, Linha Ondřej, Makumbirofa Vivienne, *Mařánová Michaela, *Mašková Monika, *Mončeková Hana, *Novotná Andrea, *Olexa Jan, Petrovský Karel, *Poláková Tereza, Procházka Jaroslav, Remsová Petra, *Ruschka Jakub, *Sadecká Aneta, Staňková Veronika, Stehlík Hynek, Svoboda David, *Šrámková Dominika, Vrzalová Veronika, *Zelená Barbora, *Zemanová Monika 32

35 8A8, , 25 studentů předseda: Mgr. Jitka Vejvodová, Gymnázium Pelhřimov místopředseda: Hana Řezníčková třídní: Mgr. Radka Podloucká absolventi: *Bartoňová Denisa, Baštová Petra, *Beránek Matěj, *Brázdilová Gabriela, *Charvátová Marie, *Kodetová Terezie, *Krejčová Markéta, *Kubát Jakub, *Kubišta Michal, *Kuřina Jan, Mareček Vladimír, Němečková Jitka, *Neumannová Michaela, Pačísková Nikola, *Přikrylová Tereza, *Sedláková Michaela, *Solničková Sabina, *Soukopová Michaela, *Stejskalová Veronika, *Straka Jakub, *Šanderová Petra, Tuma Vojtěch, Vavrda Lukáš, *Vlach Tomáš 1 student neprospěl Předsedové maturitních komisí z Gymnázia Jihlava Mgr. Dagmar Němcová Gymnázium Pelhřimov; Mgr. Dagmar Šmídová Gymnázium Světlá nad Sázavou; Mgr. Miroslav Paulus Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice; Pavel Suk Gymnázium Pelhřimov Přijetí absolventů na vysoké školy Ve školním roce 2012/2013: maturovalo 147 studentů, informaci podalo 143 studentů, informace nepodali 4 studenti, na vysoké školy přijato 141 studentů, nastoupil do zaměstnání 1 student, nastoupil do jazykové školy 1 student. Na vysoké školy bylo přijato 98,60 % z celkového počtu 143 studentů, kteří podali informace. 33

36 Umístění studentů dle oborů 4A4 4B4 4S4 8A8 8B8 celkem % Humanitní obory ,88 Právnické obory ,39 Ekonomické obory ,68 Přírodovědné obory ,97 Lékařské obory ,19 Technické obory + informatika ,49 VOŠ ,00 Jazyková škola, pomaturitní studium ,70 0. ročník ,00 Zaměstnání ,70 Nepodali informaci ,00 Maturita v jiném termínu ,00 Střední škola ,00 Celkem ,00 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí 2013/2014 třída žáků prospěch chování absence na žáka V P 5 N průměr snížený st. omluvená neomluvená 1A ,94-78,16-1A ,39-52,22 0,06 1A ,44 1 (1+0) 25,56 0,07 1B ,68-64,51-1S ,11 1 (1+0) 63,06 0,10 2A ,89-41,12 0,19 2A ,77-42,77-2A ,58-28,16-2B ,99-51,41-2S ,45 3 (3+0) 102,82 0,65 3A ,80-47,13 0,27 3A ,75-60,48 0,16 3A ,44-30,54-3B ,97-51,37-3S ,96-121,10 0,38 4A ,70-36,55-4A ,84 1 (1+0) 52,76-4A ,64-31,00-4B ,97-37,67-4S ,28-71,50-5A ,75-82,42 0,08 5A ,82-72,66 0,07 6A ,75-34,62-6A ,83-53,96 0,17 7A ,60-50,76-8A ,61-42,73 - [V prospěli s vyznamenáním; P prospěli; 5 neprospěli; N nehodnoceni] 34

37 Úspěchy našich žáků a prezentace na veřejnosti Středoškolská odborná činnost v roce 2014 (36. ročník) Obor č. 12 Tvorba učebních pomůcek Martin Mareš, 4A4, Ondřej Pospíšil, 4B4, Univerzální puzzle, 1. místo v oblastním, 1. místo v krajském, 11. místo v celostátním kole Obor č. 6 Zdravotnictví Karolína Bruknerová, Hana Štočková, 4A4, Celiakie, 1. místo v oblastním, 2. místo v krajském kole Olympiáda z českého jazyka I. kategorie (1A6, 2A6, 3A8, 4A8) Vojtěch Doležal, 3A8, 1. místo ve školním kole Kateřina Vondráková, 3A8, 2. místo ve školním, 12. místo v okresním kole Šimon Pavlas, 3A8, 3. místo ve školním, 15. místo v okresním kole II. kategorie (vyšší gymnázium) Tereza Maláčová, 5A8, 1. místo ve školním kole, 4. místo v okresním kole Lenka Kölblová, 5A8, 2. místo ve školním, 2. místo v okresním, 2. místo v krajském, 3. místo v celostátním kole Dominika Krásenská, 7A8, 3. místo ve školním, 1. místo v okresním, 3. místo v krajském kole Hana Malcová, 7A8, 4. místo ve školním kole Recitační soutěž nižšího gymnázia kategorie prima sekunda Vilém Pech, 2A8, 1. místo ve školním, 1. místo v krajském kole, z 10 soutěžících byl jako jediný vybrán na Národní přehlídku dětských recitátorů, která se uskutečnila ve Svitavách Markéta Vybíralová, 2A8, 2. místo ve školním kole Jasmína Neuwirthová, 2A8. 3. místo ve školním kole kategorie tercie (1A6) kvarta (2A6) Lenka Hotařová, 3A8, 1. místo ve školním kole Kateřina Němečková, 4A8, 2. místo ve školním kole Tereza Vašíčková, 3A8, 3. místo ve školním kole Recitační soutěž Wolkerův Prostějov Tereza Čechová, 5A8, Hana Malcová, 7A8, Nikola Kučerová, 4S4, účast v krajském kole Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka 14. ročník Téma Mamma Mia zpracovaly Kateřina Šály, 1B4, Tereza Čechová, Lenka Kölblová a Jana Mátlová, 5A8 a zúčastnily se slavnostního vyhlášení v pražské Lucerně Studenti čtou a píší noviny projekt Mladé fronty Dnes Od do se studenti zapojili do podzimní části projektu. Měli možnost reagovat na témata, která zadala redakce MF Dnes: Volby jako základ právního státu, Moje škola, moje budoucnost? a Globální policie, globální morálka. Na stránkách regionální přílohy byly otištěny příspěvky Petra Kostky, 6A8, Lucie Hrdličkové, 5A6 a Matěje Bruzla, 6A6. 35

38 Konverzační soutěž v anglickém jazyce I. kategorie Tereza Homolková, 1A8, 1. místo ve školním, 4. místo v okresním kole Kristýna Faltusová, 2A8, 1. místo ve školním kole Jana Steinbauerová, 1A8, 2. místo ve školním kole II. kategorie Tereza Fišerová, 4A8, 1. místo ve školním, 2. místo v okresním kole Richard Holas, 2A6, 2. místo ve školním kole Taťána Baudišová, 4A8, 3. místo ve školním kole III. kategorie Tereza Maláčová, 5A8, 1. místo ve školním, 1. místo v okresním, 1. místo v krajském, 8. místo v ústředním kole Kristýna Dobrianská, 5A6, 2. místo ve školním kole Eva Kliková, 3B4, Markéta Smrčková, 3S4, 3. místo ve školním kole Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie I A Kristýna Faltusová, 2A8, 1. místo v okresním kole Tereza Lízalová, 2A8, 2. místo v okresním kole kategorie II B Zuzana Klimsová, 4A8, 1. místo v okresním, 1. místo v krajském kole Kateřina Němečková, 4A8, 2. místo v okresním kole kategorie III A Hana Malcová, 7A8, 1. místo v okresním, 1. místo v krajském, účast v celostátním kole Dominika Krásenská, 7A8, 2. místo v okresním kole kategorie III B Anna Kolářová, 1A4, 1. místo v krajském, účast v celostátním kole kategorie II C (pro rodilé mluvčí) Rudolf Penn, 4A8, 2. místo v krajském kole Deutsch als Fremdsprache Dominika Krásenská, 7A8, zvítězila v mezinárodní soutěži v německém jazyce, která se konala v rakouském St. Pöltenu. Německý jazykový diplom II. stupeň (úroveň B2/C1) (předseda poroty u II. a I. stupně pan Michael Kautz) na úrovni C1 uspěli Denisa Bartoňová, Gabriela Brázdilová, Jakub Kubát, 8A8, Lenka Karbanová, Veronika Jiráčková, 6A6, Daniel Vacek, 4A4 na úrovni B2 uspěli Markéta Krejčová, Michaela Soukupová, 8A8, Lucie Homolová, Zuzana Čejková, Eliška Petrová, 4A4, Pavla Matějková, Dagmar Králíková, Štěpánka Ryklová, 4B4 I. stupeň (úroveň A2/B1) Nově zavedený NJD I. Zkoušky byly pořádány poprvé. Zúčastnilo se 111 studentů z ročníků. 80 studentů získalo úroveň B1, 22 studentů získalo úroveň A2. 36

39 Konverzační soutěž ve francouzském jazyce kategorie A1 Lan Chu Ngoc, 3A8, 1. místo ve školním, 2. místo v krajském kole Šimon Pavlas, 3A8, 2. místo ve školním, 1. místo v krajském, účast v celostátním kole Kateřina Vondráková, 3A8, 3. místo ve školním kole kategorie B2 Klára Plešingrová, 7A8, 2. místo v krajském kole Olympiáda z ruštiny I. kategorie (do 3 let výuky) Winona Karásková, 7A8, 1. místo ve školním, 1. místo v krajském kole, 2. místo v celostátním kole Matěj Jelínek, 3A4, 2. místo ve školním kole Dominik Dvořák, 2B4, 3. místo ve školním kole Olympiáda ze španělštiny kategorie SŠ I. (do 2 let výuky) Adéla Smejkalová, 7A8, 1. místo v krajském, 5. místo v celostátním kole kategorie SŠ II. (nad 2 roky výuky) Kristýna Dvořáková, 5A9, 1. místo v krajském, 9. místo v celostátním kole Lucie Orlová, 5A6, 2. místo v krajském kole Olympiáda z latiny Certamen Latinum kategorie A (do 1,5 roku výuky) Eliška Petříková, 7A8, 1. místo v zemském, 2. místo v národním kole Olympiáda z dějepisu Téma: Město v proměnách času Anna Zelená, 4A8, 1. místo ve školním kole Iva Švecová, 4A8, 2. místo ve školním, 1. místo v okresním 1. místo v krajském kole Kristýna Petráčková, 4A8, 3. místo ve školním kole, úspěšná řešitelka okresního kola Poznej Vysočinu Iva Švecová, 4A8, 1. místo ve školním kole Barbora Paulová, 4A8, 2. místo ve školním, 22. místo v krajském kole (ze 157 účastníků) Anna Vacková, 3. místo ve školním kole Marek Šťastný, 4A8, 4. místo ve školním, 39. místo v krajském kole (ze 157 účastníků) Petr Vybíral, 2A6, 4. místo ve školním kole Celorepubliková dějepisná soutěž pro gymnazisty v Chebu Téma: Od revoluce 1848 do vzniku Československa Jakub Straka, 8A8, Jan Palán, 7A8, Ladislav Štefka, 6A8, 1. místo v celostátním kole Olympiáda ze zeměpisu kategorie A Lenka Švecová, 1A8, 1. místo ve školním, 2. místo v okresním, 8. místo v krajském kole Lucie Bekeová, 1A8, 2. místo ve školním kole Barbora Toufarová, 1A8, 3. místo ve školním kole 37

40 kategorie B Ondřej Med, 2A8, 1. místo ve školním, 3. místo v okresním kole Pavla Přenosilová, 2A8, 2. místo ve školním kole Martin Kovařík, 2A8, 3. místo ve školním kole kategorie C Iva Švecová, 4A8, 1. místo ve školním, 1. místo v okresním, 2. místo v krajském kole Vojtěch Doležal, 3A8, 2. místo ve školním kole Marek Šťastný, 4A8, 3. místo ve školním kole kategorie D Jan Čech, 7A8, 1. místo v okresním, 7. místo v krajském kole Hana Malcová, 7A8, 2. místo v okresním, 4. místo v krajském kole Jan Brukner, 3A4, 3. místo v okresním kole Olympiáda z biologie kategorie A Šárka Jarošová, 4B4, 1. místo ve školním, 6. místo v krajském kole Anežka Konupková, 3A4, 2. místo ve školním, 15. místo v krajském kole Eliška Petříková, 7A8, 3. místo ve školním kole kategorie B Anna Zeťková, 4A6, 1. místo ve školním, 3. místo v krajském kole Tereza Mátlová, 4A6, 2. místo ve školním, 18. místo v krajském kole Petra Jarošová, 3A6, 3. místo ve školním kole kategorie C Vojtěch Doležal, 3A8, 1. místo ve školním, 2. místo v okresním, 12. místo v krajském kole Iva Švecová, 4A8, 2. místo ve školním, 3. místo v okresním, 5. místo v krajském kole Zuzana Klimsová, 4A8, 3. místo ve školním, 8. místo v okresním kole kategorie D Jasmína Neuwirtová, 2A8, 1. místo ve školním, 8. místo v okresním kole Julie Lavičková, 2A8, 2. místo ve školním kole Michaela Pavlincová, 2A8, 3. místo ve školním, 4. místo v okresním kole Olympiáda z chemie kategorie A Anežka Kvasničková, 4A4, 1. místo ve školním, 6. místo v krajském kole Eliška Petrová, 4A4, 2. místo ve školním, 7. místo v krajském kole Kristýna Dvořáková, 5A6, 3. místo ve školním, 5. místo v krajském kole Petra Šanderová, 8A8, 4. místo ve školním kole Ondřej Linha, 6A6, 5. místo ve školním, 4. místo v krajském, 39. místo v národním kole kategorie B Kateřina Varhaníková, 3A4, 1. místo ve školním, 3. místo v krajském kole Hana Malcová, 7A8, 2. místo ve školním, 1. místo v krajském kole Jan Brukner, 3A4, 3. místo ve školním kole Natálie Kazdová, 3B4, 4. místo ve školním kole Kristýna Dvořáková, 5A6, 9. místo ve školním, 2. místo v krajském, 8. místo v národním kole kategorie C Jakub Mestek, 5A8, 1. místo ve školním, 1. místo v krajském kole Petra Jarošová, 3A6, 2. místo ve školním, 7. místo v krajském kole 38

41 Helena Hradiská, 5A8, 3. místo ve školním, 4. místo v krajském kole Ngoc Han Chu, 3A6, 4. místo ve školním, 19. místo v krajském kole Anna Zeťková, 4A6, 6. místo ve školním, 14. místo v krajském kole kategorie D Iva Švecová, 4A8, 1. místo ve školním, 1. místo v okresním, 1. místo v krajském kole Zuzana Klimsová, 4A8, 2. místo ve školním, 6. místo v krajském kole Jan Slavík, 4A8, 3. místo ve školním, 17. místo v okresním, 3. místo v krajském kole Soutěž pro chemiky k 50. ročníku CHO 16 účastníků, kterým byly každý měsíc zadávány úkoly Natálie Kazdová, 3B4, 1. místo ve školním kole Andrea Munduchová, 2B4, 2. místo ve školním kole Olympiáda z matematiky kategorie Z6 Filip Novotný, 1A8, místo v okresním kole Lenka Švecová, 1A8, 3. místo v okresním kole Petr Fiedler, Peter Škurla, 1A8, úspěšní řešitelé okresního kola kategorie Z7 Ondřej Med, 2A8, 1. místo v okresním kole Lukáš Veselý, Petr Čech, Jasmína Neuwirthová, Markéta Vybíralová, 2A8, úspěšní řešitelé okresního kola kategorie Z8 Martin Zimen, 3A8, 1. místo v okresním kole Martin Schmied, 3A8, 2. místo v okresním kole, Zuzana Martinů, 3A8, úspěšná řešitelka okresního kola kategorie Z9 Iva Švecová, 4A8, 3. místo v okresním kole, úspěšná řešitelka krajského kola Zuzana Klimsová, 4A8, úspěšná řešitelka okresního a krajského kola kategorie C Tereza Čechová, 5A8, úspěšná řešitelka školního a krajského kola Helena Hradiská, 5A8, úspěšná řešitelka školního kola kategorie B Petr Kostka, 6A8, úspěšný řešitel školního a řešitel krajského kola Rudolf Lang, 2A4, úspěšný řešitel školního kola Miroslav Matocha, 6A8, úspěšný řešitel školního a řešitel krajského kola Ladislav Štefka, 6A8, úspěšný řešitel školního kola Dominik Brázdil, 6A8, řešitel krajského kola kategorie A Jan Čech, 7A8, úspěšný řešitel školního kola, řešitel krajského kola Viktor Němeček, 7A8, úspěšný řešitel školního kola, 2. místo v krajském, 7. místo v ústředním kole, získal bronzovou medaili na Středoevropské MO ( ), účastník Mezinárodní MO Gabriela Brázdilová, 8A8, úspěšná řešitelka školního kola Anežka Kvasničková, 4A4, úspěšná řešitelka školního kola, 9. místo v krajském kole Martin Mareš, 4A4, úspěšný řešitel školního kola, 12. místo v krajském kole Vít Molva, úspěšný řešitel školního kola, řešitel krajského kola 39

42 Jiří Svojsík, 4A4, úspěšný řešitel školního kola Internetová olympiáda 2. místo mezi 220 týmy České a Slovenské republiky družstvo: Viktor Němeček, Dominika Krásenská, Ondřej Holub, Jan Čech, Zbyšek Voda, 7A8, Kristýna Dvořáková, 5A6, Ondřej Havlíček, 5A6 Pythagoriáda kategorie 6. roč. primy Karolína Janků, místo v okresním kole Josef Hruška, místo v okresním kole Lenka Švecová, Petr Žák, úspěšní řešitelé okresního kola kategorie 7. roč. sekundy Ondřej Med, místo v okresním kole Martin Schmied, místo v okresním kole Michaela Válalová, Lukáš Veselý, úspěšní řešitelé okresního kola kategorie 8. roč. tercie Vojtěch Doležal, František Křepela, 3A8, místo v okresním kole Martin Zimen, Anna Vidláková, 1A6, úspěšní řešitelé okresního kola Olympiáda z fyziky kategorie B Jakub Ryška, 5A6, 5. místo v krajském kole Ondřej Havlíček, 5A6, 6. místo v krajském kole Jan Brukner, 3A4, 13. místo v krajském kole Matěj Jelínek, 3A4, 17. místo v krajském kole kategorie C Josef Čech, 6A8, 6. místo v krajském kole Jan Čermák, 2A4, 11. místo v krajském kole Jan Hlubuček, 2A4, 14. místo v krajském kole Petr Kostka, 6A8, 15. místo v krajském kole kategorie D Jakub Mestek, 5A8, 2. místo v krajském kole kategorie E Matěj Kafka, 4A8, 2. místo v okresním kole Jan Krsička, Anna Vacková, 4A8, místo v okresním kole Jan Slavík, 4A8, místo v okresním kole Jan Dvořák, 2A6, 10. místo v okresním kole kategorie F Arnold Stanovský, Martin Zimen, 3A8, místo v okresním kole Vojtěch Doležal, 3A8, 3. místo v okresním kole František Křepela, 3A8, 4. místo v okresním kole Kateřina Vondráková, 3A8, místo v okresním kole Astronomická olympiáda kategorie GH Martin Schmied, 2A8, 1. místo v krajském kole 40

43 kategorie EF Kristýna Petráčková, 4A8, 1. místo v krajském kole Korespondenční soutěž IQ UHK (pořádá Univerzita Hradec Králové) Jan Krondráf, 4A6, 1. místo Robosoutěž se čtyři týmy vedené Viktorem Němečkem, 7A8, Miroslavem Matochou, 6A8, Tomášem Vlachem, 8A8 a Matějem Beránkem, 8A8 zúčastnily školního kola Robosoutěže, 3 týmy postoupily do druhého (celostátního) kola konaného na půdě ČVUT, kde gymnázium úspěšně reprezentovali. S Vysočinou bezpečně na internetu Iva Švecová, 4A8, 1. místo ve finále krajské soutěže s komiksem Kyberšikana aneb není přítel jako přítel. Bobřík informatiky mezinárodní internetová soutěž zúčastnili se žáci 3A8 Soutěž v programování kategorie Starší žáci Filip Novotný, 1A8, 1. místo v okresním kole, postup do krajského kola kategorie Mládež Josef Čech, 6A8, 1. místo v okresním kole, postup do krajského kola Miroslav Matocha, 6A8, 2. místo v okresním kole, postup do krajského kola Ekologická olympiáda (akce pod názvem Nová divočina probíhala v terénu v Jihlavě a na Chaloupkách) tříčlenné družstvo v složení Zuzana Hosová, Dominika Krásenská a Romana Šimková, 7A8 se stalo úspěšným řešitelem krajského kola Kdo se dívá do trávy výstava fotografií Anežky Konupkové, 3A4 byla ke zhlédnutí v Muzeu Vysočiny od do Fotosoutěž VŠCHT (soutěž Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nazvané Chemie je cool!!) mladší kategorie (15 18 let) Anežka Konupková, 3A4, 1. místo se snímkem Wolframové vlákno Nadační fond Josefa Luxe v listopadu 2013 ocenil Gymnázium Jihlava 3. místem a Kč , v programu podpory etické výchovy na ZŠ a SŠ pro rok Částku škola využila na podporu aktivit etické výchovy. IUVENTUS IN PRAGA CANTAT Hudební sdružení Gymnázia Jihlava se zúčastnilo soutěže s mezinárodní účastí. V kategorii smíšených sborů do 26 let se umístilo ve stříbrném pásmu (zlaté pásmo nebylo uděleno). Maturant ročník ocenění nejúspěšnějších maturantů ve školním roce 2013/

44 Dlouhodobě výborné studijní výsledky Monika Zemanová, 6A6 Přírodovědné soutěže a olympiády Šárka Jarošová, 4B4, Martin Mareš, 4A4 Humanitní soutěže a olympiády Anežka Kvasničková, 4A4, Jakub Straka, 8A8 Umění (divadlo) Štěpánka Ryklová, 4B4, Vladimír Mareček, 8A8 Zvláštní cena za práci v parlamentu Michal Kubišta, 8A8, Metoděj Renza, 4S4 Sport Jana Bukovanová, David Novák, 4S4 0sobnost (vybírali maturanti) Šárka Jarošová, 4B4, Metoděj Renza, 4S4 Talent Vysočiny 2014 V pátek 20. června se v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou sešlo 100 talentovaných žáků a studentů ZŠ a SŠ. Nominovaní studenti z naší školy Humanitní obor základní školy Šimon Pavlas, 3A8, francouzský jazyk Iva Švecová, 4A8, dějepis Humanitní obor střední školy Winona Karásková, 7A8, ruský jazyk Kristýna Dvořáková, 5A6, španělský jazyk Adéla Smejkalová, 7A8, španělský jazyk Technický obor střední školy Martin Mareš, 4A4, matematika, SOČ, programování Přírodovědný obor základní školy Iva Švecová, 4A8, zeměpis, chemie, biologie Přírodovědný obor střední školy Viktor Němeček, 7A8, matematika Kristýna Dvořáková, 5A6, chemie, matematika Sportovní obor střední školy Vojtěch Simbartl, 2S4, plavání Tereza Čechová, 5A8, orientační běh Poradenské centrum Gymnázia Jihlava 1. místo v regionálním kole soutěže kariérového poradenství, práce postoupila do soutěže o Národní ceny (výchovná poradkyně L. Fasorová, školní psycholožka I. Veselá, koordinátorka ŠVP M. Třísková) Miss Aerobik Tereza Svobodová, 4A4 se probojovala do finále soutěže Miss Aerobik Vodní lyžování Kateřina Švecová, 2S4, 2. místo na mistrovství Evropy v Polsku Sportovní soutěže Vánoční florbalový turnaj pořádala 7A8 1. místo 4S4 2. místo 5A8 3. místo 8A8 Středoškolský atletický pohár CORNY dívky, 1. místo v okresním, 3. místo v krajském kole 42

45 chlapci, 2. místo v okresním kole SŠH kopaná chlapci, 2. místo v okresním kole SŠH futsalová liga družstvo GyJi, 1. místo v regionálním kole SŠH odbíjená dívky, 1. místo v okresním, 1. místo v krajském kole chlapci, 2. místo v okresním kole SŠH basketbal chlapci, 1. místo v okresním, 5. místo v krajském kole chlapci, 1. místo v okresním, 3. místo v krajském kole SŠH florbal dívky, 1. místo v okresním, 4. místo v krajském kole chlapci, 3. místo v okresním kole Juniorský maratón 4. místo v okresním kole Orientační běh dorost, 3. místo, Tereza a Jan Čechovi, 1. místo v individuálních kategoriích dorostu žáci, 6. místo v republikovém finále (z 22 škol) B. Toufarová, P. Medová, L. Švecová, 1A8, P. Čech (za jednotlivce 1. místo v republice), P. Záboj, 2A8, E. Foltýnová, M. Zimen, D. Vacek, Z. Jundách, 3A8, A. Vacková, K. Petráčková, M. Kafka, T. Foltýn, 4A8 SLŠ (sportovní liga škol) basketbal starší žáci, 3. místo v okresním kole SLŠ volejbal starší žákyně, 7. místo v okresním kole Pohár rozhlasu atletika starší žáci, 7. místo v okresním kole Sportovní třídy Plavání Čtyři studenti byli členy reprezentačních výběrů ČR. Nejúspěšnější z nich Vojtěch Simbartl se kvalifikoval na červencové MEJ v Holandsku a Olympijské hry mládeže, které proběhnou v srpnu v čínském Nanjingu. Mistry dorostu se stali Jana Bukovanová, Klára Slámová, Vojtěch Simbartl, Luboš Vlčan a Michaela Dvořáková. Nejlepší sportovec Jihlavska za rok 2013 Vojtěch Simbartl, 2S4, plavání Atletika Většina studentů se kvalifikovala na MČR svých kategorií. Mezi nejlepší patří vytrvalci Jakub Smetana a Antonín Palán. Volejbal Družstva kadetů i juniorů se umístila na 9. místě v extralize. Děvčata hrají v první lize. Basketbal V letošním roce na jihlavském gymnáziu pracoval trenér Jiří Procházka s 8 studenty 43

46 (2 dívkami a 6 chlapci), kteří měli kmenový sport basketbal. Mezi největší chlapecké úspěchy v letošní basketbalové sezóně patří 1. místo v lize U17. Během celého roku prohrálo toto družstvo pouze jediný zápas a zaslouženě celorepublikovou soutěž vyhrálo. Hlavními tahouny družstva byli převážně studenti našeho gymnázia Ondřej Suchý, Petr Knetl, Pavel Taraba, Tomáš Stoček, Jan Sedmík a Ladislav Štefka. Navíc všichni byli i členy starší kategorie U19. Mini Univerzál 17. ročník soutěže Soutěž je pořádána pod záštitou Gymnázia Jihlava. Na jeho půdě se odehrává většina etap. Záštitu nad soutěží má také katedra sportů Vysoké školy polytechnické Jihlava. Piškvorky D2+H2 Jitka Vejsadová, 2B4, 1. místo Andrea Prägerová, 2B4, 2. místo Iva Floríková, 2B4, 3. místo Dan Prchal, 8A8, 1. místo Ondřej Havlíček, 4B4, 2. místo Martin Novák, 8A8, 3. místo Ž+M Kateřina Kolouchová (společně s muži 6. místo) Martin Hurych, 1991, 1. místo Jaroslav Zelený, 1986, 2. místo Michal Štohanzl, 1985, 3. místo Florbal týmů XXX, 1. místo No stress (čtyři tečky), 2. místo MC7 borci na druhou, 3. místo Kuželky Ž Jana Kovarovičová, 1. místo Míša Zimolová, 2. místo Katka Kolouchová, 3. místo M Martin Hurych, 1. místo Michal Štohanzl, 2. místo Jiří Kazda, 3. místo Silový víceboj Bohumír Machovec 1973, 1. místo Eman Hurych, 1964, 2. místo Stolní tenis Ž Katka Kolouchová, 1. místo M Jan Dohnal, 1. místo Lukáš Zikmund, 2. místo Vít Urbánek, 3. místo 44

47 7. Projekty a projektové vyučování Být sám sebou a nebýt sám CZ.1.07/1.5.00/ Projekt byl realizován od do Cílem bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů zlepšit stav počátečního vzdělávání na Gymnáziu Jihlava. Ke zkvalitnění a zefektivnění výuky pedagogové absolvovali metodické vzdělávání, podpůrné kurzy a mentoring. Pedagogové tvořili a ve výuce používali nové metodické pomůcky a učební materiály. Prostřednictvím dělení hodin cizích jazyků, českého jazyka a matematiky se zlepšil individuální přístup k žákům. Zveřejněné nové výukové materiály a další informace o projektu jsou k dispozici online: Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost CZ.1.07/1.1.00/ Cílem dvouletého projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu přírodovědného a technického vzdělávání na Gymnáziu Jihlava a zároveň v laboratořích a učebnách pomocí nových přístrojů a technologií zaujmout studenty gymnázia a partnerských základních škol v oblasti přírodních věd. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosahováno především prací v laboratoři, Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo prostřednictvím kroužků zaměřených na nové poznatky z přírodovědných a technických oborů. Rovněž výjezdy na špičková pracoviště v terénu (VŠ, AV a odborná pracoviště). Další informace o projektu online: 45

48 Comenius Individuální mobilita žáků Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mimo jiné mezinárodní spolupráci škol a nabízí žákům starším 15 let, studentům vysokých škol pedagogického směru a pracovníkům ve vzdělávání účastnit se studijních pobytů, stáží, kurzů apod. Cílem projektu Comenius Individuální mobilita žáků je umožnit studentům poznat studium a život v jiné evropské zemi, rozvinout u nich porozumění pro rozmanitost kultur a jazyků a osvojit si kompetence nezbytné pro jejich osobní rozvoj. Aktivita je určená žákům škol, které se zapojily do projektu Partnerství škol Comenius. Záměrem plánovaných výměn studentů je pokračování a prohloubení úspěšné spolupráce se školou ve Španělsku (IES Valle del Arlanza, Lerma). V roce 2011 Gymnázium Jihlava s touto školou ukončilo bilaterální projekt Comenius - Projekty partnerství škol, jehož hlavním komunikačním jazykem byla angličtina a téma bylo: CS-wec Czechspain: walking towards European citizenship. Do projektu byli zapojeni i studenti, kteří se jako druhý nebo třetí cizí jazyk učili španělštinu. Při společných aktivitách tedy byla španělština ke komunikaci také používána, ovšem spíše okrajově. V rámci další spolupráce v projektu Comenius Individuální mobilita žáků používáme španělštinu jako hlavní komunikační jazyk. Jejím prostřednictvím chceme dále rozvíjet téma ukončeného bilaterálního projektu Comenius Projekty partnerství škol, tedy poznávání života obyvatel dvou vzdálených států, kteří i přes své rozdílné kultury sdílí společné evropské hodnoty ve společné Evropě. Od ledna do dubna 2014 opět proběhla reciproční výměna celkem šesti studentů. Michaela Lacková, 3A6, Markéta Fuksová a Jan Krondráf, 4A6 odletěli na tři měsíce studovat do Španělska a tři studentky ze španělské školy (Almudena, Lucka a Lydia) strávily stejnou dobu u nás. Studenti byli ubytování v hostitelských rodinách vybraných přijímací školou. Z grantu, který obě zapojené školy obdržely v rámci Programu celoživotního učení, jim byly zaplaceny cestovní náklady, pojištění, jazyková příprava a poskytnuto kapesné. Studenti u nás i ve Španělsku docházeli do výuky některých předmětů a plnili úkoly, které jim byly zasílány z domovských škol. O jejich bohatý program se postarali hlavní organizátoři projektu Mgr. Barbora Voldřichová (Gymnázium Jihlava) a Adolfo Retamero Santamaría (IES Valle del Arlanza, Lerma) a hostitelské rodiny. Studentky z hostitelských rodin (Kristýna Dvořáková, Lucie Hrdličková, 5A6, Kamila Čermáková, 7A8) by měly pokračovat v tomto projektu ve školním roce 2014/2015, pokud bude úspěšná grantová žádost. V tom případě by spolupráce se španělskou školou probíhala nejen formou individuálních mobilit studentů, ale i dvouletým projektem s hudebním tématem (Jihlava Lerma: slovem, písní, tancem, krojem), na kterém by spolupracovaly. Další informace o projektu online: 46

49 Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Terénní vyučování v Jedovnicích v Moravském krasu Ve dnech se uskutečnilo terénní vyučování pro třídy 3A8 a 1A6 na pracovišti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Moravském krasu. Ve spolupráci s vyučujícími PdF v Brně zde žáci prováděli pokusy a pozorovali ve zdejší CHKO Moravský kras. Obsah výuky byl velmi pestrý: získávali a zpracovávali geografické informace o území z map, pomocí jednoduchých měření v terénu, zkoumali a prováděli chemický rozbor vody z různých zdrojů, navštívili jeskyně, muzeum speleologie, geoparku a pískovny, arboretum Lesnické fakulty Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity a seznámili se s historií dolování a výroby železa v expozici Technického muzea Hlavním organizátorem projektu je Michal Nečada. Dvoudenní malé projektové dny primy A Život v pravěku od doby neolitické se 29 žáků s vyučujícími I. Málkovou a D. Gurkovou vydalo na poměrně dalekou cestu do Archeoparku Všestary u Hradce Králové. Tento unikátní komplex seznamuje návštěvníky s životem v pravěku prostřednictvím tzv. živé archeologie. Metody přizpůsobené věku návštěvníků jsou založeny na atraktivnosti s použitím názorného seznámení s prehistorickou dobou. Na žáky zde čekalo na 400 exponátů sekyrek, pazourků, bronzových mečů, pravěkých nástrojů a stovky replik dalších pravěkých předmětů, které byly vytvořeny z kamene, mědi, bronzu, skla a dalších materiálů. Malé návštěvníky upoutala pravěká vesnička s obytnými budovami domem kůlové konstrukce ze starší doby bronzové, domem z mladší doby bronzové a zahloubenou polozemnicí z přelomu doby halštatské a laténské, prostorami výrobních dílen na štípání a broušení kamene a kultovním areálem s mohylovým pohřebištěm. Trasa průvodců (studentů archeologie FF Univerzity Hradec Králové) vedla též kolem keramických pecí či prostých stavebních a těžebních jam. Prohlídka archeoparku zavedla primánky nejdříve do nové budovy s velkou stálou expozicí, která je rozdělena do tří pater pod názvy Podzemí, Život a Nebe. K vidění v podzemí byly jeskynní malby bizonů, nosorožců, medvědů, mamutí kly a různé typy hrobů. Následovala 20 minutová filmová projekce v promítacím sále, která zprostředkovala skutečný vstup do dávných dob a zajímavé informace o výstavbě pravěké vesničky. Z podzemí jsme vystoupali do prvního patra Života,, kterému dominuje veliký model pravěké krajiny s přesnou rekonstrukcí pravěkého života. Zde měli žáci za úkol spočítat a zapamatovat si co nejvíce pravěkých činností. Uspěli výborně. Na model pravěké krajiny bylo možné pohlédnout z ptačí perspektivy z 2. patra. 47

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2015/2016 Září 1A8, besedy Nebezpečí virtuálního světa, PK Inf beseda v Dukle (45 minut) s paní Věrou Sosnarovou, která přežila gulag - pro 3. a 4. ročník a

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 3 2. Z průběhu školního roku 2012 2013... 9 3. Učitelé a zaměstnanci

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 2 2. Z průběhu školního roku 2011 2012... 6 3.

Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 2 2. Z průběhu školního roku 2011 2012... 6 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA za školní rok 2011 2012 Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 2 2. Z průběhu školního roku 2011 2012... 6 3. Učitelé a ostatní

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Září 30. 8. 1. 9. GO KURZ třídy 1. A 1. 3. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 16. 22. 9. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY výtvarná soutěž,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 Červenec, srpen 1. 7. 31. 8. hlavní prázdniny (středa až pondělí) 1. 7. stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více