1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014."

Transkript

1 Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon ředitel Ing. Milan Chmelař statutární zástupce ředitele Mgr. Václav Krámek Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku): Vyšší odborná škola Střední škola Školní jídelna kapacita: 80 studentů kapacita: 850 žáků kapacita: nestanovena

2 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola škola kód název oboru / vzdělávacího programu M/0 RVP: Analýza potravin ŠVP: Analýza potravin RVP: Ekologie a životního 6-0-M/0 prostředí ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí Technologie potravin M/00 - kvasná technologie 29-4-M/ M/ M/ M/ M/ M/0 RVP: Technologie potravin ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů RVP: Technologie potravin ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků RVP: Technologie potravin ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků cílová kapacita oboru / programu Přírodovědné lyceum 80 Přírodovědné lyceum ŠVP: Přírodovědné lyceum RVP: Veterinářství ŠVP: Veterinářství Vyšší odborná škola N/07 Účetnictví a finance Vyšší odborná škola N/0 Personální řízení Vyšší odborná škola N/09 Veřejná správa (regionální) Vyšší odborná škola N/05 Veřejná správa Vyšší odborná škola 29-4-N/0 Potravinářská technologie a biotechnologie poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) Denní forma Denní forma Dálková forma 5. ročník Denní forma a dálková forma. 4. ročník dle ŠVP Denní forma a dálková forma. 4. ročník dle ŠVP Denní forma. 3. ročník dle ŠVP Denní forma 4. ročník Denní forma. 3. ročník dle ŠVP Denní forma. 2. ročník dle ŠVP Denní forma a dálková forma Denní forma a dálková forma Denní forma ročník a dálková forma ročník Denní forma. ročník a dálková forma. ročník Denní forma a dálková forma 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 203/204: a) nové obory/programy ve školním roce 203/204 - pro vyšší odbornou školu byly nově akreditovány a schváleny MŠMT studijní programy oborů Účetnictví a finance, Veřejná správa a Personální řízení, které se realizovaly v. ročníku a které obsahují kreditní a modulový systém; dálková forma studia těchto oborů byla zkrácena na stejnou dobu jako denní studium, což jsou 3 roky; tato skutečnost umožňuje studentům lepší prostupnost mezi jednotlivými formami studia, 2

3 b) zrušené obory/programy ve školním roce 203/204 - nebyl žádný obor zrušen. 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. dle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Podskalská 0, Praha 2 (vlastníkem budovy je HMP) Navrátilova 5, Praha (vlastníkem budovy je HMP) Pštrossova 5, Praha (vlastníkem budovy je HMP) b. jiná místa poskytovaného vzdělávání, než uvádí školský rejstřík, nejsou používána s výjimkou praktické výuky oboru Technologie potravin, ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů, kde na základě smluvního vztahu jsou k části výuky předmětu Dílenská cvičení využívány prostory a zařízení minipivovaru v České zemědělské univerzitě v Praze-Suchdole. 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Veškerá výuka vyšší odborné školy a střední průmyslové školy se realizuje v prostorách budov v Podskalské ulici, Navrátilově ulici a Pštrossově ulici jedná se o školní objekty, které se nacházejí v centru Prahy. Budova v Podskalské ulici má k dispozici 4 velké posluchárny vybavené potřebnou audiovizuální technikou včetně pevně zabudovaných dataprojektorů (v jedné z nich je interaktivní tabule), 4 učebny výpočetní techniky (ve dvou jsou interaktivní tabule), kde je zajištěna možnost samostatné práce každého studenta, 6 jazykových učeben s interaktivními tabulemi, 6 velkých kmenových učeben s kapacitou míst, menší učebna s 5-20 místy, 6 laboratoří (2x analytická chemie, 2x mikrobiologie, x fyzikální chemie, x anorganická chemie), školní pivovar, školní pekárnu, společenskou aulu, studovnu spojenou s učitelskou a studentskou knihovnou, tělocvičnu, posilovnu, venkovní víceúčelové hřiště, školní jídelnu a školní bufet. Ve školním roce 203/204 byla dokončena sanace a hydroizolace sklepních prostor budovy a v několika kabinetech byl obměněn nábytek. Laboratoře ve škole jsou průběžně doplňovány laboratorními přístroji, laboratorním sklem i chemikáliemi. Průběžně je také doplňována učitelská a žákovská knihovna odbornou literaturou. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou a je v nich pevně nainstalován dataprojektor. Další dataprojektor je mobilní pro využití v laboratořích a na mimoškolních akcích (lyžařský kurz, sportovně-aklimatizační kurz). Učitelé mají k dispozici dostatečné množství PC a notebooků, jejichž prostřednictvím účinně využívají audiovizuální techniku v učebnách, zejména při přípravě PowerPointových prezentací a dalších materiálů pro výuku. Všechny PC v učebnách, notebooky i PC ve studovně a v kabinetech učitelů jsou síťově propojeny a trvale připojeny k internetu, na SŠ i VOŠ jsou zavedeny elektronické třídní knihy a třídní výkazy. V průběhu školního roku byl na všechny PC nainstalován nový operační systém Windows 8. Vyučujícím se v průběhu školního roku k zefektivnění výuky dokoupily prezentátory. Také veškeré učebny a kabinety v Navrátilově ulici jsou zasíťovány. Softwarové vybavení odpovídá moderním kancelářským, ekonomickým, účetním i technologickým standardům, které se využívají v partnerských organizacích. K závěru školního roku bylo dojednáno výrazné několikanásobné navýšení kapacit internetového připojení, které by mělo zvýšit komfort při práci s internetem, a to jak při práci žáků a studentů, tak i při práci pracovníků školy. Navíc žáci a studenti školy mohou v prostorách budovy v Podskalské ulici využít WI-FI připojení k internetu. V budově v Navrátilově ulici je k dispozici 7 kmenových učeben, 2 jazykové učebny (v jedné je interaktivní tabule), laboratoře pro analytickou chemii, biologii a mikrobiologii a učebna výpočetní techniky s interaktivní tabulí. Ve školním roce 203/204 byly stavebně 3

4 rekonstruovány prostory bývalých šaten žáků (mají nové v jiných prostorách odpovídající hygienickým normám) na veterinární kliniku s potřebným zázemím, kde byl instalován nový nábytek a veterinární přístroje. Tyto prostory budou pronajaty Veterinární nemocnici v Českém Brodě, která v nich bude v následujícím roce realizovat veterinární činnost, a žáci 3. ročníku oboru Veterinářství zde budou absolvovat praktickou výuku. Dále v budově v Navrátilově ulici proběhly rekonstrukce vzduchotechnického zařízení, výměna kotlů a komínových cest, dále rekonstrukce sociálních zařízení vedoucí ke zvýšení kapacity dámských toalet. V budově v Pštrossově ulici jsou k dispozici 3 učebny a laboratoře pro mikrobiologii, technologii a analytickou chemii a posilovnu. 9. Školská rada Do školské rady VOŠ i SŠ po nových volbách od. října 20 byli zvoleni 2 zástupci za pedagogické pracovníky, 2 zástupci za zletilé žáky resp. studenty a zákonné zástupce nezletilých žáků a 3 zástupci jmenováni zřizovatelem. Školské rady VOŠ a SŠ se rozhodly v souladu se školským zákonem požádat zřizovatele o sloučení do jedné školské rady, aby volby v následném školním roce mohly proběhnout do jedné školské rady. Složení školské rady: Ing. Ludvika Jakešová - pedagog VOŠ Mgr. Martin Beňo - pedagog VOŠ Antonín Arnold Mgr. Václav Krámek Ing. Ladislav Kolář Rudolf Jung Jiří Šotek - student denního studia VOŠ - pedagog SŠ (předseda) - pedagog SŠ - zástupce za rodiče - žák denního studia Mgr. Ludmila Štvánová - za zřizovatele (od ) Mgr. Albert Kubišta - za zřizovatele (od ) Ing. Martin Plášil, Ph.D. - za zřizovatele (od ) 4

5 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob: SŠ ,8 2 0, , VOŠ 37 30, ,5 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků: SŠ VOŠ škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 45 9,8 % nekvalifikovaných 4 8,2 % kvalifikovaných 37 97,4 % nekvalifikovaných 2,6 % c) věková struktura pedagogických pracovníků: počet celkem ve fyzických osobách v tom podle věkových kategorií do 20 let 2 30 let 3 40 let 4 50 let 5 60 let 6 a více let SŠ VOŠ c) další vzdělávání pedagogických pracovníků: semináře počet zaměření Výuka gramatiky zábavnou formou Nový občanský zákoník Účetní a daňové novinky Finanční analýza Daň z příjmů PO Výuka jazyků s využitím IT Výuka NJ na úrovni B Moderní výuka NJ Klasifikace chyb ve výuce NJ Práce s učebnicí NJ Lidská práva Holocaust počet účastníků vzdělávací instituce Studio W Studio W Studio W AV Media HUEBER FRAUS NDIV HEUBER Amnesty International Národní památník v Terezíně 5

6 kurzy Občanský zákoník Jak psát AP Matematika ve světle výsledků MZ 203 Funkční myšlení v MAT Výuka s interaktivní tabulí Letní škola chemiků Trendy ve výživě Výuka snowboardingu Kurz první pomoci Finanční gramotnost Etická výchova Studium k nové maturitě VOX Ingenio et arti CERMAT Descartes AV MEDIA VŠCHT Praha VŠCHT Praha Akreditovaný kurz MŠMT Akreditovaný kurz MŠMT UK Etické fórum ČR CERMAT rozšiřování aprobace Rozšiřující studium NJ PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK jiné (uvést jaké) d) jazykové vzdělávání a jeho podpora: počet učitelů cizích jazyků Konference Evropský den jazyků Konference Den učitelů NJ Konference Živý jazyk Spolupráce zemí v Evropě se zaměřením na výuku Den učitelů NJ Práce se studenty na úrovni B Cukrovarnicko-lihovarnická konference, Plzeň Školení zadavatelů k MZ Výzkumné metody (chemie) Konference na Země živitelka Nové trendy v pekařství Pražské drogové forum Školení míchačů MŠMT Goethe Institut Oxford University Press Goethe institut CERMAT VŠCHT Praha F. Kubát MHMP Fa. RAPS celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 25 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 2 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob: fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 26 24,8 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků: počet semináře 3 zaměření PAM, dlouhodobý hmotný majetek, roční závěrka, spisová služba, účetnictví počet účastníků 6 vzdělávací instituce GORDIC, VEMA, INSTITUT TRANSFERO, ANAG, ODBORCONSULT-D, VERLAG DASHOFER,SCIENS kurzy školení řidičů 3 AUTOSPECTRUM 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a) denní vzdělávání škola počet tříd/skupin počet žáků/studentů SŠ VOŠ Změny v počtech žáků SŠ v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 27 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 23 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 6 - přestoupili na jinou školu: 9 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 Změny v počtech studentů VOŠ v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 7 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b) vzdělávání při zaměstnání: škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SŠ 5 24 VOŠ Změny v počtech žáků SŠ v průběhu školního roku: přerušili vzdělávání: 4 nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 sami ukončili vzdělávání: 38 vyloučeni ze školy: 0 nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 0 přestoupili na jinou školu: 0 jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 7

8 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Změny v počtech studentů VOŠ v průběhu školního roku: přerušili vzdělávání: 9 nastoupili po přerušení vzdělávání: 5 sami ukončili vzdělávání: 8 vyloučeni ze školy: 0 nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 0 přestoupili na jinou školu: 0 jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele a) denní vzdělávání: škola průměrný počet žáků/studentů na třídu/skupinu průměrný počet žáků/studentů na učitele SŠ 24,8, VOŠ 25,3 6,4 b) vzdělávání při zaměstnání: škola průměrný počet žáků/studentů na třídu/skupinu průměrný počet žáků/studentů na učitele SŠ 24,8 95,4 VOŠ 7,9 54,2 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji: škola SŠ VOŠ počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

9 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání Škola: SŠ VOŠ prospělo s vyznamenáním 5 38 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 75 3 opakovalo ročník 9 2 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 75% 93,75 průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 68 - z toho neomluvených 3,7 - b) vzdělávání při zaměstnání: Škola: SŠ VOŠ prospělo s vyznamenáním z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 2 opakovalo ročník 0 2 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 89% 92,5 průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 8,75 - z toho neomluvených 3,4-5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií: škola SŠ MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 62 7 z toho konali zkoušku opakovaně 7 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 6 prospěl s vyznamenáním 4 7 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 46 8 neprospěl 2 2 9

10 Přijímací řízení pro školní rok 204/205 (denní vzdělávání) Analýza potravin Veterinářství Technologie potravin Ekologie a životní prostředí Přírodovědné lyceum škola VOŠ ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet studentů, kteří konali zkoušku 0 36 z toho konali zkoušku opakovaně 2 0 počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 3 prospěl s vyznamenáním 55 7 počet studentů, kteří byli hodnoceni prospěl 54 8 neprospěl 6. Přijímací řízení do. ročníků školního roku 204/205 a) SŠ skupina oborů vzdělání, kód, název počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem z toho v. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Analýza potravin Veterinářství 0 Technologie potravin 0 Ekologie a životní prostředí 0 Přírodovědné lyceum 2 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 204/

11 Přijímací řízení pro školní rok 204/205 (denní vzdělávání) Účetnictví a finance Personální řízení Veřejná správa Potravinářská technologie a biotechnologie b) VOŠ: skupina oborů vzdělání, kód, název počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Účetnictví a finance 0 Personální řízení 0 Veřejná správa 0 Potravinářská technologie a biotechnologie 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 204/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin SŠ: denní dálkové Ukrajina 3 0 Slovensko 2 Makedonie 0 VOŠ: Slovensko 0 2 Ukrajina 2 Kazachstán 0 Rusko 0 Všichni žáci a studenti hovoří dobře česky, nevznikají žádné komunikační bariéry ani problémy s jejich začleňováním do studijní skupiny.

12 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve škole nebyly vytvořeny speciální třídy, integrovaní žáci ve škole nebyli. Specifika žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí jsou průběžně řešena ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi a s rodiči žáků. Jejich začleňování do výuky probíhá bez komplikací. Případná výjimečná nedorozumění aktivně řeší výchovné poradkyně. Ve školním roce 203/204 aktivně spolupracovaly s azylovým domem a zapojily se do řešení sociálních, vztahových životních problémů žáků s potřebou aktivní pomoci. Problémy s integrací cizinců na škole nejsou. K žákům s poruchou učení je přistupováno přiměřeně k jejich diagnostice, učitelé jsou informováni prostřednictvím výchovné poradkyně a zástupce SŠ. Veškeré problémy žáků s poruchou učení se vždy aktivně řeší v kooperaci mezi výchovnou poradkyní, rodiči, třídními učiteli, vyučujícími a PPP, mj. i s perspektivou potřeb k MZ. Učitelé jsou průběžně informováni o poruchách učení konkrétních žáků příslušným dokumentem z PPP. Výchovné poradkyně v roce 203/204 řešily několik závažných poruch učení přímou spoluprácí s PPP. Všichni žáci maturitních ročníků požadující zvýhodnění u MZ, musí aktivně spolupracovat s výchovnou poradkyní a doložit požadovaný posudek k datu stanoveným CERMATem. Žákům s poruchou učení související s výukou cizích jazyků vychází škola vstříc při volbě rozvrhové skupiny. Případné změny a posuny v poruše učení řeší opět výchovné poradkyně společně s učiteli. Studenti VOŠ jsou již dospělí a stává se, že někteří z nich nemají dostatečné rodinné zázemí a do značné míry si musí samostatně zajišťovat financování svých životních potřeb. Při respektování podmínek denního studia vyučující s těmito studenty jejich situaci individuálně řeší a snaží se najít přijatelné východisko např. v přesunutí určitého podílu prezenční docházky na samostudium doplněné samozřejmě ověřením jeho výsledků (formou seminární práce, eseje, překladu atd.) nebo změnou formy vzdělávání. Problémy s integrací nebo začleňováním studentů VOŠ do studijních skupin dosud nevnikly. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Ve škole nejsou žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem, a vyučující všech předmětů jsou motivováni k vyhledávání nadaných žáků. Žákům, kteří jsou aktivní nadaní sportovci, škola neumožňuje individuální studijní plán, ale respektuje potřeby případných reprezentací s podmínkou, že žáci plní veškeré své povinnosti, včas informují o případných akcích a nahradí případnou výuku v praktických předmětech podle předem domluveného harmonogramu. Žákům dálkové formy studia je uznáváno předchozí vzdělávání a na základě předložených dokladů a žádosti jsou po vykonání rozdílových zkoušek přijímáni ke studiu do vyšších ročníků. Řada těchto žáků pracuje v potravinářských závodech a vyučující odborných předmětů mohou vhodně aplikovat propojení teoretických poznatků s praxí. VOŠ dlouhodobě spolupracuje s několika soukromými VŠ (např. MUP, UJAK, Cevroinstitut, Akademie managementu a komunikace a nově také Bankovní institut), v nichž mají nadaní studenti po absolvování VOŠ možnost dostudovat ve zkráceném termínu (zpravidla rok) bakalářské studium. Představitelé těchto VŠ se již v průběhu studia VOŠ setkávají se zájemci o toto další studium a informují je o jeho průběhu. Vyučující VOŠ tuto skutečnost zohledňují např. při konzultaci zaměření absolventské práce tak, aby ji tito studenti mohli následně použít jako východisko pro zpracování práce bakalářské. Na školu se obracejí i firmy, které na základě dobrých zkušeností mají zájem o žáky SŠ i studenty VOŠ (odborná praxe, případně další spolupráce během studia) nebo její absolventy (pracovní poměr). Podle konkrétních potřeb dané organizace škola doporučuje studenty nebo absolventy s potřebnými předpoklady. V této spolupráci sledujeme v posledních letech vzestupný trend, kdy dobří studenti nacházejí velmi zajímavá pracovní místa a příležitosti. Řada firem působících 2

13 v oblastech, kde není dostatek absolventů, zkvalitňuje spolupráci se školou a podporuje tyto obory. 0. Ověřování výsledků vzdělávání Žáci školy se ve školním roce 203/204 účastnili testování (příprava k MZ) organizovaného firmou SCIO. Škola na základě dobrovolné přihlášky umožnila žákům aktivně se do testování zapojit. Učitelé měli opět možnost výsledky žáků vyhodnotit a případně reagovat na zjištěné skutečnosti na základě podkladů dodaných firmou SCIO. Tyto výsledky jsou se žáky konzultovány, žáci mají možnost odstranit případné nedostatky ve spolupráci s vyučujícími. Vyučující se mohou zaměřit na problematiku, ve které žáci nevykázali potřebné znalosti. Výhodou je rychlost a efektivnost takového postupu. Výsledky hodnocení žáků u maturitní zkoušky a studentů u absolutorií jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách. Vzhledem k celostátním výsledkům žáků v jarním termínu u maturitní zkoušky 204, lze hodnotit výsledky žáků naší školy jako průměrné. Všichni vyučující SŠ i VOŠ mají konzultační hodiny, ve kterých jsou ochotni s žáky spolupracovat na odstranění jejich případných nedostatků v učivu. Bohužel žáci SŠ tyto hodiny nad rámec výuky nevyužívají v dostatečné míře. Ve společné části neuspěli: a) ze třídy 4.B (Analýza potravin 7 žáků + Ekologie a ochrana životního prostředí 0 žáků) - 2 žákyně z didaktického testu z Ma (z uvedeného počtu 3 žáci nebyli k maturitní zkoušce v jarním termínu připuštěni), b) ze třídy 4.C (Technologie potravin 8 žáků) - žák z písemné práce z ČJ a žákyně z ústního zkoušení z AJ, c) ze třídy 4.L (Přírodovědné lyceum 25 žáků) - 2 žáci z didaktického testu z ČJ, žák z ústního zkoušení z AJ, 4 žáci z didaktického testu z AJ a 2 žáci z písemné práce z AJ (z uvedeného počtu 4 žáci nebyli k maturitní zkoušce připuštěni), d) ze třídy D5 (dálková forma Technologie potravin) 2 žáci z AJ písemná práce (z uvedeného počtu žák nebyl k maturitní zkoušce v jarním termínu připuštěn). V profilové části neuspěli: a) ze třídy 4.B v oboru Analýza potravin neprospěli 2 žáci z Fyzikální a instrumentální chemie písemný test, b) ve třídě 4.C v oboru Technologie potravin neprospěla u ústního zkoušení žákyně jak Technologie, tak Biologie a mikrobiologie, c) ze třídy 4.L (Přírodovědné lyceum) neprospěl žák při ústní zkoušce z Biologie, d) ve třídě D5 (dálková forma Technologie potravin) všichni v profilové části maturitní zkoušky byli úspěšní. V jarním termínu maturitních zkoušek 204 konalo z předchozích let maturitní zkoušku 9 žáků, z toho 7 jako druhý opravný termín, jako první opravný termín a jako řádný termín. Z uvedených počtů žáků druhý termín maturitní zkoušky úspěšně zvládli pouze 2 žáci, žákyně v. opravném termínu nebyla úspěšná z písemné práce z Analytické chemie a žákyně, která konala maturitní zkoušky v řádném termínu, nebyla úspěšná při obhajobě maturitní práce v předmětu Člověk a prostředí. Při maturitních zkouškách v jarním termínu 204 složili maturitní zkoušky s vyznamenáním 2 žáci z třídy 4.C, 2 žáci z třídy 4.L a 7 žáků z třídy D5. 3

14 V níže uvedených tabulkách jsou zaznamenány výsledky žáků v jarním kole společné části maturitní zkoušky v porovnání s výsledky žáků škol se stejným zaměřením i s žáky všech škol ČR. Z uvedených hodnot je patrné, že výsledky se nijak výrazně neliší v rámci srovnání škol se stejným zaměřením, v některých předmětech dochází k dílčím odlišnostem v důsledku nízkého počtu našich maturujících žáků nelze statisticky porovnat s vypovídající hodnotou. Při porovnání s předcházejícím školním rokem je počet žáků, kteří nevykonali v jarním termínu maturitní zkoušku úspěšně, téměř stejný. Oproti loňskému roku je menší počet neúspěšných žáků v písemné práci z českého jazyka, naopak došlo ke zhoršení v písemné práci i v didaktickém testu z anglického jazyka, především u žáků oboru Přírodovědného lycea. 4

15 VOLBA PŘEDMĚTŮ POVINNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ ŽÁCI KONAJÍCÍ ZKOUŠKY POČET PŘIHLÁ ŠENÝCH MATEM ATIKA VOLBA PŘEDMĚTU 2. POVINNÁ ZKOUŠKA (V % Z PŘIHLÁŠEK) CIZÍ (V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK K CIZÍM JAZYK AJ NJ FJ ŠJ RJ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,0 64,0 86,4 9,9 0,4 0,4 2,9 GYMNÁZIUM ,2 6,8 90,8 4,8,3,2,9 z toho: 8leté gymnázium ,4 58,6 9,8 5,0,5 0,3,4 6leté gymnázium ,3 60,7 8,7 3,7 2,5 0,8,3 4leté gymnázium , 63,9 9,4 4,8, 0,4 2,3 LYCEUM ,6 63,4 90,7 7,4 0,0 0,,9 SOŠ - technické ,7 40,3 95,2 4,7 0,0 0,0 0,2 SOŠ - technické ,0 60,0 89,6 9,7 0,0 0,0 0,8 SOŠ - ekonomické ,3 74,7 87,2 9,2 0, 0,2 3,3 ČESKÁ REPUBLIKA DLE SOŠ - hotelové a podnikatelské ,9 82, 86,,2 0,3 0,2 2,2 SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,0 83,0 84,2 2,4 0,0 0, 3,3 SOŠ - zemědělské ,0 62,0 84,3 5,6 0,0 0,0 0, SOŠ - zdravotnické ,6 80,4 80, 7,8 0,0 0,0 2, SOŠ - umělecké ,9 93, 92,5 7,3 0,0 0,0 0, SOU - technické ,2 4,8 92,2 7,4 0,0 0,0 0,4 SOU - ostatní , 74,9 85,8 3,6 0,0 0,0 0,6 NÁSTAVBOVÉ - technické 52 64,6 35,4 82,7 2, 0,0 0,0 5,2 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,8 63,2 66,2 20,9 0,0 0,0 2,9 ŠKOLA CELKEM 68 23,5 76,5 98,,9 0,0 0,0 0,0 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 26 34,6 65,4 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.B - Tech. potr. ST2 7 28,6 7,4 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 4.C - Tech. potr. ST2 8, 88,9 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D5 - Tech. potr. ST2 7 28,6 7,4 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.B - Ekologie SZE 0 0,0 90,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 56/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

16 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY, JEJÍCH ČÁSTÍ A PŘEDMĚTŮ POVINNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM (ŘÁDNÝ TERMÍN) POČET MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠENÝCH NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,5 87,5 9,6 67,9 2,4 87,6 6,3 7,3 2,3 87,7 6, 8,6 GYMNÁZIUM ,4 96,6 5,8 90,8 3,4 96,6 3, 93,5 3,3 96,7 3,4 93,2 z toho: 8leté gymnázium ,4 97,6 3,4 94,2 2,4 97,6,7 95,9 2,3 97,7 2, 95,6 6leté gymnázium ,5 97,5 5, 92,4 2,3 97,7 2,2 95,5 2,3 97,7 3,6 94,0 4leté gymnázium ,2 95,8 7,5 88,3 4,2 95,8 4,2 9,6 4,2 95,8 4,2 9,6 LYCEUM ,2 93,8 2,8 8, 6, 93,9 8,8 85, 6, 93,9 5,7 88,3 SOŠ - technické ,9 86, 9,6 66,4 3,9 86, 3,7 72,4 3,8 86,2 9,2 77, SOŠ - technické ,2 82,8 23,8 59,0 7, 82,9 9,0 63,9 6,9 83, 8,5 74,6 SOŠ - ekonomické ,5 86,5 6,9 69,6 3,4 86,6 3,3 73,3 3,3 86,7 6,4 80,3 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,9 83, 22,2 60,8 6,8 83,2 8,7 64,5 6,5 83,5 7,0 76,4 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické , 86,9 26,0 60,9 2,9 87, 23,3 63,8 2,8 87,2 5,9 8,3 SOŠ - zemědělské , 84,9 29,5 55,4 4,8 85,2 27,7 57,6 4,8 85,2 5,4 79,8 SOŠ - zdravotnické 3 24,2 88,8 29,8 59, 0,9 89, 27,4 6,7,0 89,0 6,9 82,0 SOŠ - umělecké ,3 86,7 2,4 65,2 2,9 87, 6,6 70,5 3, 86,9 9,0 77,9 SOU - technické ,4 80,6 30,3 50,3 9,4 80,6 26,5 54,2 9,3 80,7 8,0 72,7 SOU - ostatní ,8 79,2 35,9 43,3 20,7 79,3 33,6 45,7 20,0 80,0 6,6 73,5 NÁSTAVBOVÉ - technické 52 24,5 75,5 32,0 43,5 24, 75,9 30,6 45,3 24, 75,9 5,2 70,7 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,0 75,0 35,6 39,4 24,8 75,2 34,2 4,0 24,6 75,4 6,6 68,8 ŠKOLA CELKEM 68,8 88,2 7,6 70,6,8 88,2 6,2 72,,8 88,2 5,9 82,4 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 26 5,4 84,6 9,2 65,4 5,4 84,6 9,2 65,4 5,4 84,6 3,8 80,8 4.B - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 28,6 57, 4,3 85,7 4,3 7,4 4,3 85,7 28,6 57, 4.C - Tech. potr. ST2 8 0,0 00,0, 88,9 0,0 00,0, 88,9 0,0 00,0 5,6 94,4 D5 - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 28,6 57, 4,3 85,7 28,6 57, 4,3 85,7 0,0 85,7 4.B - Ekologie SZE 0 20,0 80,0 0,0 70,0 20,0 80,0 0,0 70,0 20,0 80,0 0,0 80,0 6

17 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A PŘEDMĚTŮ 2. POVINÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK 2. POVINNÁ ZKOUŠKA CELKEM PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK K 2. POVINNÉ ZKOUŠCE MATEMATIKA CIZÍ JAZYK PŘIHLÁŠENI NEKONALI KONAL I NEUSPĚLI USPĚLI PŘIHLÁŠENI NEKONALI - USPĚLI - NEUSPĚLI - NEUSPĚLI - USPĚLI - NEKONALI - MA MA MA CZJ CZJ CZJ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,4 87,6 6,3 7, ,5 23,9 7,6 5,9 50,4 7,8 GYMNÁZIUM ,4 96,6 3, 93,5 286,0 36,0,2 0,7 58,8 2,3 z toho: 8leté gymnázium ,4 97,6,7 95, ,8 39,9 0,7 0,3 56,8,5 6leté gymnázium ,3 97,7 2,2 95, ,7 38, 0,5 0,4 58,9,4 4leté gymnázium ,2 95,8 4,2 9,6 2255,3 33,2,7,0 60,0 2,9 LYCEUM , 93,9 8,8 85, ,0 30,2 4,4 2,4 56,9 4, SOŠ - technické ,9 86, 3,7 72, ,9 42,9 8,9,7 32,7 5,8 SOŠ - technické , 82,9 9,0 63, ,9 22,0 0, 5,5 45,7 8,8 SOŠ - ekonomické 549 3,4 86,6 3,3 73, ,0 6,3 6,0 4,4 60,0 0,3 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,8 83,2 8,7 64, , 7,3 6,5 7,6 6,9 2,5 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,9 87, 23,3 63, ,0 6,5 8,5 0,9 6,4 0,7 SOŠ - zemědělské 266 4,8 85,2 27,7 57, , 9,2 3,6 0,3 42, 9,6 SOŠ - zdravotnické 324 0,9 89, 27,4 6, ,7 7, 9,8 3,3 59, 8, SOŠ - umělecké 296 2,9 87, 6,6 70,5 296, 3,3 2,6 0,4 70,9,7 SOU - technické ,4 80,6 26,5 54,2 3479,7 28,6 8,0 4,6 29,5 7,7 SOU - ostatní ,7 79,3 33,6 45, ,9 5,3 2,9 6,3 44,8 3,7 NÁSTAVBOVÉ - technické 52 24, 75,9 30,6 45,3 52 5,6 29,7 9,4 6,8 20,2 8,3 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,8 75,2 34,2 4, ,0,7 6,0 4,6 33,2 5,4 ŠKOLA CELKEM 68,8 88,2 6,2 72, 68 2,9 7,6 2,9,8 55,9 8,8 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 26 5,4 84,6 9,2 65,4 26 3,8 30,8 0,0 9,2 34,6,5 4.B - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 4,3 7,4 7 0,0 4,3 4,3 0,0 57, 4,3 4.C - Tech. potr. ST2 8 0,0 00,0, 88,9 8 0,0, 0,0 5,6 83,3 0,0 D5 - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 28,6 57, 7 4,3 4,3 0,0 28,6 42,9 0,0 4.B - Ekologie SZE 0 20,0 80,0 0,0 70,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 20,0 7

18 ČESKÝ JAZYK POČET HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST (POČET TĚCH, KTEŘÍ ZKOUŠKU NEKONALI NEBO JI NEVYKONALI ÚSPĚŠNĚ KU POČTU PŘIHLÁŠEK) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH KOMPLEX DT PP ÚZ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,2 4,5 3,5 5,2 GYMNÁZIUM ,8 3,4 3,5 4,5 z toho: 8leté gymnázium ,2 2,4 2,4 3, 6leté gymnázium ,9 2,3 2,3 3,7 4leté gymnázium ,0 4,2 4,4 5,5 LYCEUM ,2 6,6 6,8 8,0 SOŠ - technické ,5 4,9 4,9 6,4 SOŠ - technické ,5 8,9 7,8 20,8 SOŠ - ekonomické ,3 4,3 4,3 6,5 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,8 9,2 8,2 2,3 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,2 6,3 4, 6,9 SOŠ - zemědělské ,8 8,5 6,5 9,2 SOŠ - zdravotnické ,5 6, 2,4 4,5 SOŠ - umělecké ,5 5,7 3,6 6,4 SOU - technické ,2 23,5 2,8 22,6 SOU - ostatní ,7 27,0 22,9 25,8 NÁSTAVBOVÉ - technické ,3 28,5 27,5 27,5 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,8 30,5 27,0 28,4 ŠKOLA CELKEM ,2 4,7 3,2,8 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC , 23, 5,4 5,4 4.B - Tech. potr. ST ,3 4,3 4,3 4,3 4.C - Tech. potr. ST ,6 0,0 5,6 0,0 D5 - Tech. potr. ST ,3 4,3 4,3 4,3 4.B - Ekologie SZE ,0 20,0 20,0 20,0 8

19 HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST ČISTÁ NEÚSPĚŠNOST MATEMATIKA POČET PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,6 24, GYMNÁZIUM ,9 3,3 z toho: 8leté gymnázium ,5,6 6leté gymnázium ,0,3 4leté gymnázium ,2 4,8 LYCEUM ,5 2,7 SOŠ - technické , 7, SOŠ - technické , 3,5 SOŠ - ekonomické ,4 26,8 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,0 47,0 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,9 56,7 SOŠ - zemědělské ,3 4,5 SOŠ - zdravotnické ,9 58,0 SOŠ - umělecké ,6 43,8 SOU - technické ,9 38,6 SOU - ostatní ,0 70,9 NÁSTAVBOVÉ - technické , 39,5 NÁSTAVBOVÉ - ostatní , 57,7 ŠKOLA CELKEM ,0 4,3 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 9 8, 0,0 4.B - Tech. potr. ST ,0 50,0 4.C - Tech. potr. ST ,0 0,0 D5 - Tech. potr. ST2 2 50,0 0,0 4.B - Ekologie SZE 00,0 00,0 9

20 ČISTÁ NEÚSPĚŠNOST ANGLICKÝ JAZYK POČET HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST (POČET TĚCH, KTEŘÍ ZKOUŠKU NEKONALI NEBO JI NEVYKONALI ÚSPĚŠNĚ KU POČTU PŘIHLÁŠEK) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH KOMPLEX DT PP ÚZ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,0 5,5 5,3 5, 9,4 GYMNÁZIUM ,8 3,7 3,7 4,4, z toho: 8leté gymnázium ,9 2,5 2,4 2,7 0,5 6leté gymnázium ,6 2,7 2,6 3,3 0,9 4leté gymnázium ,0 4,6 4,6 5,5,6 LYCEUM ,9 7,8 7,2 7,8 3,9 SOŠ - technické ,3 5,7 5,8 6,4 4,5 SOŠ - technické ,7 6,7 9,0 8, 9,7 SOŠ - ekonomické ,0 5,5 4,9 6,5 6,4 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,2 8,3 7,8 8,2 9,9 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,4 8,9 7,6 8,3 4,5 SOŠ - zemědělské , 22,4 23,4 8,6 8,2 SOŠ - zdravotnické ,4 8,3 5,2 5,0 7,6 SOŠ - umělecké ,2 7,7 7,2 7,2 2,3 SOU - technické ,9 2,4 22,9 2,4 2,4 SOU - ostatní ,6 29,6 28,0 24,3 25,3 NÁSTAVBOVÉ - technické ,6 3,0 34,6 3,0 23,5 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,7 39,3 39,9 36,0 32,8 ŠKOLA CELKEM ,5 9,6 9,6 5,7 7,8 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC , 4,2 29,4 23,5 35,7 4.B - Tech. potr. ST ,0 25,0 25,0 25,0 0,0 4.C - Tech. potr. ST ,3 0,0 0,0 6,3 6,3 D5 - Tech. potr. ST ,0 0,0 40,0 0,0 40,0 4.B - Ekologie SZE ,2 22,2 22,2 22,2 0,0 20

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více