BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků Oslavy v knihovně Comenius opět úspěšný Společenská kronika 120 let od narození Vilibalda Růžičky Taneční obor ZUŠ Poznáváme Anglii Pozvánka do muzea Nabídka DDM Výškařská elita startovala v Uherském Brodě Sport Na konci školního roku jsou pravidelně oceňováni nejúspěšnější žáci devátých tříd. Uherský Brod je městem Komenského. Slýcháte to často a bylo by dobře, kdybyste v této tradici kvalitního vzdělávání pokračovali. Snažíme se školy podporovat a vám žákům dát najevo, že nám na vašem vzdělání záleží, řekl na úvod slavnostního předávání cen v obřadní síni na Panském domě starosta Ladislav Kryštof. A kteří žáci jsou ti nejlepší? Ze Základní školy Mariánské náměstí byly vybrány Magdalena Beníčková za vynikající reprezentaci školy v matematické a dějepisné olympiádě a olympiádě českého jazyka a zároveň výborný prospěch ve škole, Lucie Michalcová za výrazné úspěchy ve výtvarných soutěžích a Tereza Kluková za sportovní reprezentaci školy, výborný prospěch a práci pro třídní kolektiv. Jediný oceněný kluk pochází ze Základní školy Pod Vinohrady. Jan Trecha, žák sportovní třídy, byl navržen za výborné studijní výsledky, charakterové vlastnosti i příkladné chování. Reprezentoval školu v kolektivních hrách, hlavně ve fotbale a pomohl k získání titulu MISTR ČR ve florbale v roce Další oceněná žákyně Radka Kolajová je vzornou studentkou, organizátorkou společenských akcí ve třídě i ve škole, školní novinářkou s velmi pozitivním vztahem ke knihám a kultuře a výborná recitátorka, která mnohokrát úspěšně reprezentovala školu. Také Iva Kučerová po celou školní docházku dosahovala vynikajících studijních výsledků a reprezentovala školu v mnoha soutěžích a olympiádách na úrovni okresu i kraje. K největším úspěchům patří účast v krajském kole matematické olympiády. I ze Základní školy Na Výsluní byla oceněna tři děvčata. Magdalena Rajchlová získala ocenění za poctivou a svědomitou práci při přípravě na vyučování a pro třídní kolektiv, reprezentaci školy v soutěžích a vynikající prospěch po celou dobu školní docházky. Dobrými výsledky se může pochlubit také Lucie Chamulová. Absolvovala školní kola soutěží z matematiky a jazyka anglického. Zúčastňovala se chemické a biologické olympiády, olympiády z českého jazyka. Po celou dobu školní docházky vždy ráda a dobře reprezentovala školu i ve sportovních soutěžích. -es-

2 OBRAZOVÝ KALEIDOSKOP Z XIV. BRODSKÉHO JARMARKU Brodského jarmarku se tradičně zúčastňují hosté z Naardenu. V dopoledních hodinách se konalo jejich přijetí na radnici za přítomnosti zástupců Spolku Uherský Brod - Naarden. Odpoledne byl stánek v jásavé holandské oranžové barvě stále v obležení zájemců o koupi sýrů, medových oplatek nebo typického holandského alkoholu. Letošní návštěva holandských hostů připadla na den, kdy spolu hrály na fotbalovém šampionátu Euro 2004 celky České republiky a Nizozemska. Návštěvníci byli zřejmě velkými fotbalovými fanoušky, protože společný duel připomínali téměř na každém kroku. Brodský jarmark je již tradičně jedním z vrcholů kulturního života města. Jeho letošnímu už 14. ročníku velmi přálo počasí. Zatímco den předtím pršelo a po skončení jarmarku dokonce přišla průtrž mračen, po dobu slavností bylo krásné a slunečné počasí. Návštěvníci si tak mohli plně vychutnat připravený program, ve kterém nechyběly ani mažoretky Základní školy Na Výsluní, nebo se projít po trhu a nakoupit rozmanité výrobky šikovných rukou. Na nedostatek zájmu návštěvníků jarmarku si nemohly stěžovat ani stánky, ve kterých se prezentovaly místní střední školy a učiliště. Jejich studenti po celý den předváděli ukázky ze své práce. K vidění byla vazba ze suchých květin, pletení košíků, výroba klempířského zboží, pečlivá práce rytců i kovářské řemeslo či výroba keramiky. Také skauti na zahradě Panského domu si moc neodpočinuli, protože děti měly o jejich soutěže neutuchající zájem a vůni opékaných špekáčků odolal jen málokdo. v

3 Knihovna oslavuje 110 let Výstavkou ve foyer si městská knihovna připomněla 110 let svého trvání. Pozvání na tuto slavnost přijali starosta města Ladislav Kryštof, místostarosta Stanislav František Zápeca, ředitelka uherskohradišťské knihovny B. B. Buchlovana Olga Martanová, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Markéta Gajdůšková a další hosté. Jak řekla v úvodu vernisáže výstavy vedoucí knihovny Hana Krajčová, prodělala uherskobrodská knihovna velký vývoj, a to především v posledních deseti letech. S podrobnou historií knihovny seznámily návštěvníky vernisáže Marcela Juráková a Věra Lovecká. Pozornost věnovaly i novému knihovnickému systému Clavius, který je připojen k síti internet, takže si čtenář může pohodlně zjistit všechny potřebné informace o knihovně, jednotlivých knihách i svých výpůjčkách. Místostarosta Stanislav František Zápeca poděkoval všem knihovnicím za jejich obětavou práci. Vzpoměl ještě jedno výročí, a to navrácení královského titulu našemu městu, od kterého uplynulo 105 let. Když jsme v prostorách knihovny, můžeme se trochu zamyslet nad tím, co knihovny vlastně představují. Jsou to zdroje vědění a moudra. Před pár lety se vedla polemika o tom, jestli s bouřlivým nástupem techniky budou mít knihy šanci přežít. Sto deset let naší knihovny dokazuje, že určitě ano. Kniha jako myšlenka je totiž věčná. Každý z nás, pokud má něco prostudovat z počítače, tak si to radši vytiskne. Když vidíme text na papíře, je to příjemnější, než se dívat na studený monitor. Proto si myslím, že knihy mají budoucnost, zamyslel se starosta Ladislav Kryštof. Knihovny nejsou jen místem zábavy, odpočinku a relaxace, ale také zdrojem informací a poznání, doplnila Olga Martanová. Slavnostní atmosféru vernisáže dokreslilo vystoupení tanečního oboru základní umělecké školy a kytarové sólo. Knihovna děkuje sponzorům oslav Firmám Linea Nivnice, Šestákova pekárna a VOMA. Elen Sladká Jazyková škola při Gymnáziu J. A. K. v Uherském Brodě Jazyková škola oprávněná k výkonu státní jazykové zkoušky při Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě oznamuje veřejnosti, že přijímá přihlášky do odpoledních kurzů angličtiny, němčiny a francouzštiny. Je možné se přihlásit do základního tříletého kurzu pro začátečníky, ale také je možné po úspěšném napsání vstupního testu začít studovat od 2. nebo 3. ročníku. Volná místa jsou ještě u začátečníků pro výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny. Několik volným míst je ve 2. ročníku angličtiny. Výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek vždy od do hod. Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři školy nebo na webových stránkách Maturantům oznamujeme, že od 1. září zahajuje výuka pomaturitního denního studia angličtiny. Bližší informace najdete na uvedené webové stránce. Přihlášky podávejte co nejdříve. RNDr. Karel Radil, ředitel školy Další byty dokončeny Ve čtvrtek 10. června byl předán nájemníkům v lokalitě Úlehly další družstevní dům o 24 bytových jednotkách. Původní záměr vybudovat zde nájemní byty vznikl ještě v minulém století. Výstavba bytových domů vždy předpokládala využití státní dotace, kterou obec může získat, ale není na ni právní nárok. Bytový dům, který zde stojí, je výsledkem práce spousty lidí. Určitě je třeba vyzvednout za zdařilý návrh domu Ing. Miroslava Sekaninu, který zpracoval celou dokumentaci. Velký podíl na zdařilém díle má také stavební firma Ing. Karel Hanáček, která nejenom realizovala stavbu, ale také zajišťovala veškerou činnost kolem vzniku a činnosti bytového družstva. Značný díl dnešního úspěchu přísluší i panu místostarostovi Zápecovi, který zároveň vykonává funkci předsedy bytového družstva. Této funkci musel věnovat spoustu času a aktivity po celou dobu výstavby. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na stavbě podíleli, řekl starosta Ladislav Kryštof. -es- Zpráva z 12. zasedání Zastupitelstva města Uherský Brod dne mimořádné pokračování z minulého čísla ZM schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50 tis. Kč(na každou organizaci) z rozpočtové položky Sportovní aktivity na úhradu části energetických nákladů dle předloženého návrhu těmto sportovním organizacím: TJ Sokol Újezdec, TJ Tatran Havřice, TJ Spartak UB, Hokej UB, s. r. o., TJ Sokol UB a pověřuje místostarostu Ing. Josefíka podpisem smluv. ZM podporuje aktivity vedoucí ke zřízení okresu Uherský Brod a pověřuje orgány města vyvíjet tuto aktivitu vedoucí ke zřízení správního okresu Uherský Brod s okresním městem Uherský Brod. ZM schvaluje ukončení členství města Uherský Brod v Energetickém sdružení obcí jižní Moravy. ZM odvolalo na vlastní žádost Ing. Petera Kosztyu z kontrolního výboru a zvolilo Mgr. Jana Uherka členem kontrolního výboru. V Uherském Brodě Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli k volbám a podpořili jste kandidáty v prvních volbách do Evropského parlamentu. za MO KDU-ČSL Uherský Brod Stanislav František Zápeca za okresní výbor KDU-ČSL Uherské Hradiště ing. Ludvík Hovorka, poslanec PS Parlamentu ČR w

4 Jediný bod dělil zpěváky od zlatého umístění Uherskobrodský dětský pěvecký sbor Comenius opět zazářil na XXXII. mezinárodním festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc 2004, kde získal stříbrné medaile ve všech kategoriích, ve kterých soutěžil. Je to opravdu prestižní soutěž, která zahrnuje velké množství kategorií. My jsme se přihlásili do tří kategorií - kategorie dětských sborů do 16 let, velice náročné kategorie duchovní a církevní hudby a capella, tzn. bez doprovodu, a kategorie úprav lidových písní, kde jsme zpívali široký repertoár irských, francouzských, německých, ale i moravských písní, upřesňuje dirigentka Marcela Burešová. Soutěže se odehrávaly v krásném prostředí Reduty, kde je výborná akustika a v sále Moravského divadla. V každé kategorii soutěžilo kolem dvaceti sborů, což je na akci tohoto druhu docela hodně. Zúčastnily se polské, rakouské, maďarské, ruské, lotyšské a české sbory. Velice dobře se nám zpívalo, měli jsme ze svého vystoupení moc dobrý pocit a tleskali nám dokonce i porotci. Protože však děti byly po vyčerpávajícím dnu dost unavené, jeli jsme po vystoupení domů. Už když jsme dojížděli zpátky do Uherského Brodu, dostali jsme zprávu, že jsme získali tři stříbrná místa. V nejtěžší kategorii chrámové hudby nás dokonce od prvního místa dělil jediný bod. Je to velké povzbuzení a motivace do další práce pro celý sbor a pěkná tečka za uplynulou sezonou. Ta letošní byla obzvlášť náročná, popisuje Marcela Burešová. Její slova dokazuje i účast sboru Comenius na dalším mezinárodním festivalu dětských pěveckých sborů, konaném ke 100. výročí narození prof. Františka Lýska, zakladatele a velkého propagátora dětského sborového zpívání. Profesora Lýska jsem osobně znala, v době mých vysokoškolských studií jsem se u něj učila základům sborového zpěvu i dalším předmětům. Centrum festivalu je v Brně, ale probíhá také v různých městech republiky. Současně s koncertem, který se konal v pátek 18. června v Uherském Brodě, vystoupily děti také v Brně, Hradci Králové a Ostravě. Na uherskobrodském koncertě, který hostil dominikánský kostel, vystoupil kromě Comenia jako host také Bratislavský dětský sbor. Vysoká kvalita sborového zpěvu ve městě Komenského je nesporná, ale děti odrůstají a je třeba sbor doplňovat. V příštím školním roce se těším na otevření přípravky sboru Comenius. Přihlásit se mohou děti z prvního stupně základních škol, ale také předškoláci z mateřských škol. Zkoušky školáků budou probíhat každou středu od 14 do 15 hodin. První schůzka bude hned 1. září v mé třídě. Menší děti budou zkoušet v úterý, pravděpodobně od 12 do 13 hodin. Budeme se učit hlasovou výchovu, písničky a doufám, že už na Vánoce se představíme na prvním koncertě. Název těchto přípravek bude zatím tajemstvím a děti se ho dozví na naší první schůzce. Vyzývám rodiče, ať se přijdou se svými dětmi na nás alespoň podívat, všechny ráda uvidím, zve nové malé zpěváčky Marcela Burešová. Elen Sladká HURÁ, PRÁZDNINY! Zveme všechny děti i rodiče na zábavné odpoledne, které se bude konat na fotbalovém hřišti TJ Tatranu Havřice v sobotu 3. července 2004 od 13 hodin. Čeká vás velké překvapení, grilované speciality, spousta dobrot, soutěže a diskotéka pro děti. x

5 Poznáváme Anglii Od 23. do 29. května se žáci naší školy (9. a 7. ročník) pod vedením paní učitelky Mgr. Yvety Resové účastnili poznávacího zájezdu do jižní Anglie. Doprovázely nás školy z Hrádku nad Nisou a Ústí nad Labem, které také toužily poznat krásy staré Anglie. Z Francie do Anglie jsme jeli eurotunelem. Cesta pod hladinou moře nám trvala 23 minut a vlak jel rychlostí 300 km/h. Jako první jsme navštívili starobylé městečko Rye, kde jsme mohli obdivovat úzké uličky s dřevěnými rybářskými domky a starou katedrálu. Ve stejný den jsme ještě zvládli prohlídku pašeráckých jeskyní Smuggler s caves v Hastingsu a místního hradu, který nechal postavit samotný Vilém Dobyvatel. Navečer si pro nás na nádraží ve Worthingu přijely hostitelské rodiny, které nás ubytovaly. Druhý den jsme navštívili přímořské letovisko Brighton, jež se pyšní spoustou zajímavostí, např. královským palácem, navrženým Johnem Nashem, Sea life centrem nebo zábavným molem. Odpoledne jsme dobývali gotický hrad Arundel. Další den jsme zdolávali známé křídové útesy Seven Sisters a mys Beachy Head. Poté jsme zkoušeli teplotu mořské vody v Eastbourne, ale nebylo to nutné, protože jsme se mohli vykoupat v místním aquaparku. Poslední den jsme se museli rozloučit s našimi hostitelskými rodinami a vyrazili jsme na vytoužený výlet do Londýna. Ten jsme doslova proletěli, protože program byl opravdu nabitý! Viděli jsme Westminster Abbey, Houses of Parliament, Trafalgar square, Buckinghamský palác, Piccadelly circus a samozřejmě Museum voskových figurín Madame Tussaud s. Večer jsme se všichni unavení svalili na sedačky autobusu a vyrazili jsme zpět do České republiky. Pro zajímavost, cesta nám trvala 25 hodin. Magda Beníčková a Veronika Švajdová, 9.A, ZŠ Mariánské náměstí Přehlídka mažoretkových skupin v Hodoníně pochodové defilé starších a mladších mažoretek uherskobrodského Domu dětí a mládeže HLEDÁME PRACOVNÍKA PRO PRODEJNÍ MÍSTO V UH. BRODĚ ZA ÚČELEM PRODEJE FINANČNÍCH PRODUKTŮ. INFORMACE NA TEL: , Výpověď o těžkém životě Zajímavá přednáška se konala v minulých dnech v SOŚ. O těžkém životním osudu malířky a restaurátorky Oldřišky Keithové zde přednášela Věra Haluzová. Součástí přednášky byla také ukázka z dokumentu, který byl o jejím životě natočen. Příběh Oldřišky Keithové začal v roce 1921 ve Velké Bíteši, ale dětství prožila na Valašsku. Po studiu na gymnáziu v Uherském Brodě a na škole uměleckých řemesel byla totálně nasazena. To nejhorší ji však teprve čekalo. Ve svých 28 letech byla ve vykonstruovaném procesu s nepřáteli socialismu odsouzena na 14 let vězení. V té době měla čtyřletého syna. Tragédií pro ni bylo, že si uvědomila, že nebude moci své dítě vůbec vychovávat. Těžké věznění však snášela relativně dobře, a to především díky své umělecké práci. Ta ji držela nad vodou. Z chleba vyráběla sošky, krabičky od léků zdobila slámovými intarziemi, z kostí vyřezávala filigránské medailonky pro své přítelkyně ve vězení. Život Oldřišky Keithové se uzavřel právě před rokem. Hasiči soutěžili y -es- Na sklonku května se uskutečnila v Prakšicích okrsková soutěž hasičů. Přes počáteční nepřízeň počasí se sjelo osm družstev šest mužských, jedno družstvo žen a jedno družstvo starších žáků. Bohužel z důvodu ranního deště musela být ze soutěže z bezpečnostních důvodů vyloučena disciplína 100 m překážek. Družstvo mužů z Uherského Brodu obhajovalo potřetí putovní pohár, který by po jejich vítězství zůstal trvale v SDH Uh. Brod. Po velmi vyrovnaném boji se rozhodovalo mezi Těšovem I. a Uh. Brodem. Štěstěna se přiklonila k mužům z Těšova, kteří zvítězili nad Broďany jen o 0,8 sec. Na třetím místě se umístili hasiči SDH Prakšice, čtvrtí byli muži z SDH Pašovice, pátí SDH Havřice a šestí hasiči Těšov II. Velmi pěkný požární útok provedly ženy SDH Těšov a starší žáci SDH Uh. Brod. Ti jsou také zapojeni do Velké ceny okresu Uh. Hradiště, o které budeme informovat po jejím ukončení. Okrsková soutěž probíhala v dobrém a přátelském ovzduší pod dohledem velitele soutěže M. Michalčíka, hlavního rozhodčího F. Vlčnovského a štábu rozhodčích. M. Michalčík, velitel II. okrsku Soutěž již tradičně sponzorsky podpořily Slovácké strojírny, za což děkujeme jejich řediteli J. Rosenfeldovi. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Jaroslavu Kunčarovi, majiteli stáje na Králově, za nevšední zážitek. Jeho zásluhou se rozzářily oči žáků pomocné a rehabilitační třídy ZvŠ Uherský Brod při jízdě na koni. Upřímně děkují děti a učitelky.

6 Jsme si i nadále vzájemně blízcí V úterý navštívilo naši školu 36 žáků ze ZŠ Komenského v Púchově. Jednalo se o první společné setkání našich a slovenských žáků a učitelů v rámci projektu zaštiťovaného Zlínským krajem a naší organizací rodičů IRPŠ. Cílem tohoto projektu je rozvoj příhraniční spolupráce žáků a učitelů našeho a púchovského regionu a jeho první část určitě splnila vzájemná očekávání. Žáci našich 8. a 9. tříd se oboustranně poznávali ve smíšených hodinách regionálního zeměpisu, při česko-slovenské výuce jazyka a někteří si vyzkoušeli společnou keramickou dílnu či kolektivní sporty. Vyučující zase ocenili možnost vzájemného předávání zkušeností ve výuce a srovnávali změny, kterými prochází české a slovenské školství. Pro naše hosty byl náročný jednodenní program zpestřen návštěvou Muzea J. A. Komenského a společným plaváním našich a slovenských dětí v plaveckém areálu Delfín. Již nyní se těšíme na reciproční podzimní návštěvu ZŠ Komenského v Púchově, kde bychom chtěli ve společných hodinách pokračovat. Neméně zajímavé bude určitě třídenní setkání dětí našeho a slovenského turistického kroužku u nás a na Slovensku na podzim tohoto roku, kde chceme využít pohostinství rodin zúčastněných žáků. A co říci na závěr? Že název, který náš realizační tým pod vedením Mgr. Stanislava Zlámala pro projekt vybral, a je i v záhlaví tohoto článku, platí doslova. Setkání pomohlo navázat dětem nová přátelství a jak jsme zjistili při výuce, slovenština se díky podobným setkáním snad nestane pouhým dalším cizím jazykem, který je třeba překládat. Mgr. Jitka Hudečková, ZŠ Mariánské náměstí S p o l e č e n s k á k r o n i k a Uzavřená manželství Radim Kopunec Dagmar Horňáková Hynek Prouza Markéta Maňasová Úmrtí občanů Marie Sovišová, UB 84 let Emilie Müllerová, UB 88 let Vzpomínka Bylo to těžké loučení, když život tvůj uhasínal, po těžkém utrpení naposled jsi usínal. Dne vzpomeneme 10. výročí úmrtí brodského rodáka pana Miroslava Záhorovského. Všem příbuzným a známým, kteří mu s námi věnují tichou vzpomínku, děkujeme. Dcery s rodinami. z Přechod Venuše přes Slunce Vzácný přechod Venuše přes Slunce si za slunného počasí na hvězdárně nenechalo ujít na 400 osob. Kromě žáků základních škol z Uherského Brodu, učňů z COPTu a MŠ na Mariánském náměstí, se pozorování přechodu Venuše přes Slunce zúčastnili i žáci školy ze Starého Města a studenti gymnázia z Uherského Hradiště. Všichni zúčastnění mohli pozorovat tento vzácný astronomický úkaz v areálu hvězdárny z vícero stanovišť vybavených dalekohledy různých typů, řekl vedoucí hvězdárny Rostislav Rajchl. Před očima zájemců probíhal jev podobný zatmění Slunce Měsícem, až na to, že sluneční kotouč zčásti překrývá Venuše, která se nachází na přímce mezi Zemí a Sluncem, takže na slunečním disku vytváří černou tečku o velikosti přibližně jedné třicetiny průměru Slunce. Počasí vydrželo skoro až do konce. Bohužel když planeta Venuše začala opouštět sluneční disk, zahalil poslední pozorování černý mrak, dodal Rostislav Rajchl, který zároveň poděkoval všem členům astronomického kroužku, kteří při akci pomáhali. -es- Jedinečná příležitost vidět toto vesmírné divadlo se nám už nenaskytne. Na přechod Venuše přes sluneční disk se přišli podívat také ředitel DK Jaroslav Mikulík, starosta Ladislav Kryštof a bývalý starosta a nadšený hvězdář Jiří Veselý. U dalekohledů se vystřídalo kolem 400 návštěvníků hvězdárny.

7 Otvírací doba knihovny v červenci a srpnu Děkujeme malým i velkým návštěvníkům Pohádkového lesa, kteří i přes nepřízeň počasí neváhali a navštívili nás 5. června na Domě dětí a mládeže. Vaše obětavé a trpělivé soutěžení je pro nás motivací do dalšího ročníku této akce. Dovolujeme si také připomenout rodičům, že vylosovaná čísla jejich lístků jsou 1. místo , 2. místo a 3. místo tým pořadatelů Pohádkového lesa, foto Libor Milička Ř á d k o v á i n z e r c e Prodám nebo pronajmu stánek v OD PROUZA, Uh.Brod. Info: , Prodám hnědou rohovou kuchyň z masivu, 3 m dlouhá a bílý plynový sporák zn. Mora. Cena dle dohody. Kontakt: kdykoliv. Zaměstnání hledá elektromechanik pro rozvodná zařízení, 39 let, řidič sk. C. Mobil Prodám včelí oddělky. Tel Vyměním DB 2+1 v osobním vlastnictví po rekonstrukci nacházející se v blízkosti polikliniky za 3+1 nebo RD s doplatkem. Mobil Prodám Karavan, velmi lehký, sklápěcí, možnost odmontovat kryt i boky a použít jako nákladní vozík za osobní auto. Délka 3 m, šířka 1,6 m. Bamtanová kola. Levně. Tel po 19 hodině. Výstava keramiky v knihovně V dětském oddělení knihovny si můžete prohlédnout výstavu keramických prací. Svá díla zde představují dospělí a jejich děti z kroužku keramiky Domu dětí a mládeže. Všichni jsou moc šikovní a rádi s hlínou experimentují a hledají její nové možnosti. I proto bychom chtěli v příštím roce uspořádat výstavu větší, a to ve spolupráci s kroužkem paličkování a malířů, kam chodí také dospělí, řekla na vernisáži hlavní organizátorka výstavy Libuše Jančářová. Prodám hoblovku, štosovačku. Výborný motor, málo použitý. Tel po 19 hodině. Reiki Centrum OD Zalda, 1. patro oznamuje znovuotevření provozu od Nabízíme: klasické masáže, lymfatické manuální i přístrojové masáže, aromamasáže, baňkování, thajská masáž nohou, SU-JOK terapie, suché uhličité koupele atd. Objednávky na tel {

8 K pojmenování jedné ulice aneb 120 let od narození Vilibalda Růžičky Ulice mají svá jména. Zelená, U Krbu, Krumlovská, Sukova Jejich názvy nám nejen usnadňují orientaci, ale udržují v našem povědomí i informace o rázu krajiny, umístění ulic v daném prostředí, o našem vztahu k místu, o působení některých z našich předků v lokalitě či kraji, do kterého naše obec patří, nebo jejich názvy připomínají přínos osobnosti významné pro naše či světové dějiny a kulturu. Je ale možné, že za jménem osobnosti si již málokdo někoho konkrétního představí. To možná platí i o pojmenování jedné z uherskobrodských ulic po panu Vilibaldu Růžičkovi. Je škoda, že jméno tohoto rodáka, který žil každý svůj den pro naše město, zůstává v povědomí už jen pro dříve narozené. Narodil se 7. července 1884, zemřel po velmi bohatém a prací pro město a jeho okolí naplněném životě 12. května Svou lásku ke Slovácku, jeho kulturnímu zázemí i tradicím i zaujetí pro technický a společenský pokrok zdědil po svém otci, městském radním Václavu Růžičkovi. Pan Vilibald Růžička se stal učitelem na místní škole a své povolání vykonával se zanícením jemu vlastním jako poslání přinášející významné hodnoty nám všem. Vedl obecnou dívčí školu a měšťanskou školu smíšenou až do předčasného penzionování po příchodu okupantů v roce I potom, téměř až do smrti, učil psaní na stroji alespoň jako soukromník s licencí. Jeho žáci, dnes již starší občané, na něj vzpomínají s díky a dojetím byl přísný a naučil. Technika zůstávala v centru zájmů našeho pana řídícího, jak mu obvykle říkali, po celý jeho dlouhý život. Jako vyučený hodinář sestrojil v roce 1907 své první astronomické hodiny, které poté několikrát modernizoval. Poslední model z roku 1945 věnoval brodské hvězdárně a dnes zdobí předsálí zasedací místnosti brodské radnice. Podle jeho vlastních slov mu šlo při jejich sestrojování o jakýsi vědecký orloj, který by ukazoval nejen pohyby nebeských těles, ale i různá astronomická data. Jak složitý a dokonalý stroj to je, dokazují značné obtíže s vyhledáváním hodináře, který by po smrti pana Růžičky dokázal hodiny, na nichž se začal podepisovat zub času, opravit a znovu uvést do chodu. Takovým mistrem svého oboru se ukázal až pan Kopecký ze Žďáru nad Sázavou, který hodiny oživil v roce Bylo by to však velmi málo, kdybychom nepřipomněli ještě další významné činy pana Růžičky. Díky jeho nezdolným aktivitám, jimiž se spoluúčastnil na rozvoji města, bylo v Uherském Brodě založeno první kino v brodské Sokolovně, účastnil se i budování kina v Bojkovicích. Ve svých článcích byl nadšeným propagátorem techniky a stál i u kolébky brodské elektrárny. Významně se angažoval i v elektrifikaci venkova. O rozsahu jeho zájmů svědčí i jednání s Tomášem Baťou (byť neúspěšné) o rozšíření železničního propojení města se Slovenskem. Jeho velkým koníčkem byla vedle techniky historie a péče o zachování kulturního dědictví a památek Uherského Brodu. Byl u zrodu Muzea J. A. Komenského a v letech působil jako jeho správce. Dá se říct, že odkazu velkého rodáka našeho kraje věnoval značnou část svého, na osvětovou činnost bohatého, života. Snažil se v jeho duchu přispět i vlastnímu městu a kraji k rozvoji a uchování kulturních hodnot a tradic. Již ve vysokém věku jako penzista místo odpočinku coby letitý konzervátor památkové péče úspěšně bojoval o záchranu Panského domu Kauniců, kašny se sochou sv. Floriána na náměstí, kaple sv. Andělů strážných v městském parku a přispěl k úpravám výzdoby kostelů. Vyvinul iniciativu při vytvoření reliéfu T. G. Masaryka, jehož umístění na pomníku padlým legionářům dokázal po celou předlistopadovou éru uhájit. To se mu bohužel nepodařilo v případě pomníku prvního českého prezidenta, který stával před Sokolovnou. O duchovní rozvoj svých krajanů se staral také jako zakladatel a kazatel Obce československé církve v Uherském Brodě. Podporu a styky s církevním životem můžeme sledovat i po jeho pozdějším návratu ke katolictví a všude tam, kde šlo o společné zájmy křesťanství a morálky. Díky našemu panu Růžičkovi máme i kronikářské zpracování mnohých příběhů z tohoto kraje, články a brožurky o brodských kaplích, zvonech, o muzeu, o osvobození města z nacistické okupace i doklady o československé vzájemnosti. Všechno toto bohatství slouží stále zájemcům o regionální dějiny. Ulice tedy nese jméno člověka, který se zapsal do vývoje našeho města a který se za svého života žádných poct odpovídajících jeho práci nedočkal. Pojmenování ulice jeho jménem je tak jen připomínkou jeho zásluh. Olga a Radomír Havlíkovi Výbor slavností Čechů a Slováků Vás srdečně zve na Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině konané v neděli Zahájení v 9.30 hodin Doprava autobusy ČSAD - ZDARMA Odjezd autobusů označených symbolem Javořina 2004 z nádraží ČSAD v Uh. Hradišti, 7.15 hod. v Uherském Brodě, 7.30 hod. z Hluku, zastávka Hostinec u Nemravů, 7.30 hod Další informace na plakátovacích plochách.

9 Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Poslední pátek v květnu uspořádala ZUŠ vystoupení tanečního oboru. Bývá to největší akce každého školního roku a nejinak tomu bylo i letos. Představují se na něm všechny děti, které navštěvují taneční obor počínaje přípravkou, přes I. a II. stupeň až po dospělé v tanečním souboru. Choreograficky se na vystoupení podílely vyučující J. Josková, A. Michalčíková, Eliška a Michaela Joskovy. Šestý a sedmý ročník se představily samostatnými choreografiemi. Spokojení diváci ocenili potleskem taneční hru nejmladších s živým klavírním doprovodem M. Trtkové, stejně jako pohybové ztvárnění skladbiček L. Němce Princezna, Šašek a Královna čtvrtého ročníku. Na sopránovou flétnu v úpravě korepetitorky hrála žákyně S. Sládka L. Mošťková. Na pódiu se objevila Šípková Růženka (A. Findurová) z baletu O. Nedbala Z pohádky do pohádky. V části Měsíce účinkovaly děti ročníku včetně tří dívek 3. ročníku II. stupně Zuzany Kostelníkové, Martiny Macové a Markéty Enderesové. Taneční soubor Anety Michalčíkové, téměř pravidelně oceňovaný na celostátních přehlídkách scénického tance, se prezentoval choreografií z muzikálu Chicago. Nepřehlédnutelným dílem přiložily ruce k dílu tanečnice z II. cyklu počtem sedmi choreografií s převahou současného tance. Mimo jiné zatančily na písně Z. Navarové a H. Hegerové a spolu se 7. ročníkem také lidový tanec karičky. Těmto dívkám patřil závěr vystoupení klasický tanec na hudbu L. Janáčka. Od prvních dětských tanečních krůčků na jevišti přes technicky vytříbený taneční projev Foto z výuky současného tance semináře v Luhačovicích po sedmi letech až k absolventskému diplomu I. stupně došly A. Kuncová, D. Kluzová, V. Jankovichová, V. Šašinková, K. Hermanová, L. Řehořová a Z. Škubalová. Čtyřletý druhý stupeň úspěšně absolvovala E. Josková. Všem absolventkám srdečně gratuluji a těším se na další společné zážitky při choreografické práci a vystoupeních. Instalace prací žáků výtvarného oboru v prostorách DK S. Haluzovou, hra Žesťové harmonie J. Uhra, tanečního orchestru S. Sládka a skvělé provázení představení R. Švehlíkem, včetně přípravy jeho žaček z literárně-dramatického oboru to vše svým dílem přispělo k úspěšné prezentaci uherskobrodské ZUŠ. Chtěla bych vyjádřit poděkování všem účinkujícím, rodičům i organizátorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního vystoupení, a zároveň pozvat další zájemce mladší i starší dívky i chlapce k zápisu. Najdete nás v tanečním sále Panského domu. Informace v ZUŠ nebo na tel a J. Josková, učitelka tanečního oboru 50 % SLEVA SE SLEDNER STUDIEM Jediné rekondiční studio pro ženy v Uh. Brodě 7 rekondičních stolů anglické výroby, nejmodernější série, deset rychlostních stupňů (dle fyzické kondice) klidné, diskrétní prostředí individuální přístup Cvičební hodina v našem studiu nahradí 6 hodin tradiční gymnastiky zejména u žen středního věku Co cvičením získáte? štíhlou a pevnou postavu celkové zlepšení zdravotního zlepšení pohyblivosti kloubů stavu zlepšení kondice odstranění bolestí zad Najdete nás v budově Městské nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, Uherský Brod, vchod z budovy dětského odd. Objednávky: tel , mobil Slender studio Uherský Brod 5 0 % s l e v a n a 1 h o d i n u c v i č e n í }

10 Světový rekord v duoskoku opět překonán! Hlavním magnetem již osmého ročníku Výškařského mítinku, který se konal v úterý 8. června na hřišti Základní školy Pod Vinohrady, byla účast deseti členů české výškařské elity v čele s medailistou z MS v Budapešti 2004 Jaroslavem Bábou. Přestože málokterá země se může pochlubit čtyřmi skokany s osobními rekordy přes 230 cm, nebyla letos výška zařazena do programu Zlaté tretry. Závodníci se proto rozhodli startovat ve stejný den na tradičním mítinku u nás, v Uherském Brodě, řekl Zdeněk Moštěk, ředitel pořádající školy. V samotném závodě kromě Báby nastoupili bratři Jan a Tomáš Janků, Svatoslav Ton i další tradiční účastníci. Celá akce probíhala za nadšeného povzbuzování mladého publika,které vyhecovalo závodníky k vynikajícím výkonům. Dařilo se především Bábovi, který vytvořil nový rekord mítinku 233 cm i Svatoslavu Tonovi, jež se výkonem 230 cm kvalifikoval na OH v Aténách.Třetí místo obsadil Jan Janků výkonem 224 cm. Brodská specialita duoskok, ve které drží z roku 2002 světový rekord výkonem 219 cm Tomáš Janků a Bába, byla samozřejmě zlatým hřebem programu. Letošní forma závodníků dávala velké šance na jeho překonání. A diváci nebyli zklamáni. Jan Janků spolu s Jaroslavem Bábou se přenesli přes laťku ve výšce 220 cm. Nový světový rekord však vydržel jen několik minut. Vzápětí jej totiž vyrovnal opět Bába, tentokrát ale s Tomášem Janků.V mimosoutěžním pokusu dokonce tato dvojice překonala 222 cm. Bez nadsázky se dá říct,že v Uh.Brodě byla k vidění atletika té nejvyšší světové úrovně. Akci zpestřil svým vystoupením zpěvák skupiny Argema Jirka Strážnický, bývalý žák pořádající školy. -es- Jaroslav Bába po překonání výšky 233 cm absolvoval oslavnou jízdu po areálu hřiště ZŠ Pod Vinohrady. Jeho výkon je v letošní sezóně aktuálně druhý na světě a je nejlepším venkovním výkonem v historii samostatné ČR. Světový rekord v duoskoku vytvořila druhým pokusem dvojice Jan Janků - Jaroslav Bába. Za překonání světového rekordu přebrala dvojice Jan Janků - Bába finanční prémii pět tisíc korun od brodské firmy MIPL. Správnou atmosféru navodilo také vystoupení zpěváka skupiny Argema Jirky Strážnického Klimatizace kvalitní značkové služby v oblasti kamerových a bezpečnostních systémů, klimatizací, ozvučení, trezorů Prodejna a kancelář: Vrága import, Horní Valy č. 556, Uh. Brod Tel.: , ut

11 Turnaj O pohár ředitele školy SOUZ Již třetí ročník fotbalového turnaje O pohár ředitele školy SOUZ, jehož výsledky se započítávají do Uherskobrodské ligy ve fotbale, se konal koncem června na hřišti Lapač. Přestože počasí fotbalistům vůbec nepřálo, nepřerušili hru ani v největším dešti. Na turnaji se utkala mužstva Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště zemědělského, Středního odborného učiliště stavebního, Střední odborné školy a Centra odborné přípravy technické. Ve finále se střetly celky SOUZ a COPTu, z něhož stejně jako v minulém roce vyšel vítězně celek SOUZ. Nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhodnocen Josef Fojtík, nejlépe bránil Pavel Janík, nejvíce platným záložníkem byl Vlastimil Plášek a jako nejlepší útočník byl oceněn Michal Foltýn. Ceny nejlepším jednotlivcům i družstvům předával místostarosta Pavel Josefík, zástupce krajského úřadu Mgr. Heneš a hlavní cenu putovní pohár předal ředitel SOUZ a OU Jiří Polanský. -es- Oddíl juda SKM Výsluní ČASPV Na své úspěšné sportovní výsledky ze začátku letošního roku navázali mladí judisté z oddílu SKM Výsluní ČASPV i v následující závodnické sezóně a my jsme rádi, že Vás můžeme informovat o velmi úspěšných medailových umístěních našich závodníků na jednotlivých regionálních turnajích Moravy. Ze závěrečného turnaje uspořádaného v Olomouci se naši závodníci prosadili v těžké konkurenci 256 závodníků z 35 oddílů a odvezli si Pohár mládeže pro nejúspěšnější sportovní oddíl. Našimi nejúspěšnějšími závodníky za uplynulé období se stali Zábojníková Jitka, Polášková Ivana, Vartanis Paris, Breznický Matěj a Breznický Ladislav. Výsledky našich závodníků z jednotlivých turnajů : Velikonoční turnaj ve Vsetíně ( ), zúčastnilo se 125 závodníku z 19 oddílů V kategorii mláďat obsadili: II. místo Zábojníková Jitka, Mikeska Viktor, Kopták Jiří Polášková Ivana, Šefránková Petra, Bartoš Roman V kategorii žáků obsadili: I. místo Vartanis Paris II. místo Kopták René Turnaj osvobození v Kosticích ( ), zúčastnilo se 110 závodníku z 22 oddílů V kategorii mláďat obsadili: I. místo Breznický Matěj, Koníček Robert II. místo Zábojníková Jitka V kategorii žáků obsadili: I. místo Breznický Ladislav Šmotek Dalibor Vybíráme z krajských tiskových zpráv Kraj přispěl na sportovní akce více než milionem korun Sportovní akce na svém území podpořil Zlínský kraj částkou přesahující 1,1 milionu korun. Finanční prostředky byly poskytnuty z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje. V oblasti tělovýchovy a sportu byla dotace poskytnuta na celkem 64 akcí, v oblasti mládeže bylo podpořeno 8 akcí. Jedinou akcí, která se koná v Uherském Brodě a může se těšit na tuto podporu, je IV. ročník memoriálu Vladimíra Slavíčka. Pořádající Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod dostane z rozpočtu Zlínského kraje 25 tisíc korun. Převzali jsme také záštitu nad pořádáním Mistrovství světa ve střelbě z kuše, zároveň jsme tento prestižní podnik podpořili částkou 150 tisíc korun, uvedl náměstek hejtmana Michal Hanačík, který je zodpovědný za oblast mládeže a sportu. Oblastní přebory dívek ve Veselí n. M. ( ), zúčastnilo se 75 závodnic ze 14 oddílů V kategorii dívek obsadili: I. místo Zábojníková Jitka II. místo Brumovská Veronika Šefránková Petra Velká cena Hodonína žáků ( ), zúčastnilo se 178 závodníku z 22 oddílů V kategorii žáků obsadili: I. místo Kopták René II. místo Breznický Matěj Šmotek Dalibor, Vartanis Paris Velká cena Olomouce ( ), zúčastnilo se 256 závodníku ze 35 oddílů V kategorii mláďat obsadili: I. místo Buráň Roman, Koníček Robert II. místo Kopták Jiří, Breznický Matěj Zábojníková Jitka, Rachůnek Jan V kategorii žáků obsadili: Kopták René Vartanis Paris Všem našim závodníkům k dosaženým výsledkům blahopřejeme a přejeme jim další úspěchy při reprezentování oddílu juda SKM Výsluní a města Uherského Brodu i v příštích letech. Poděkování patří všem rodičům za jejich obětavou pomoc při zajišťování dopravy závodníků na jednotlivé turnaje. Ing. Marcel Zbožínek uu

12 Plavci Spartaku se činí Brodský krytý bazén od otevření v září 2003 začal pozitivně ovlivňovat využití volného času Broďanů, ale i občanů z širokého okolí. Samozřejmě zimní bazén, a tedy plavání bez dojíždění, kladně ovlivňuje i činnost plavců Spartaku. Po půl roce se plavecká základna zdvojnásobila a nyní máme kolem 100 členů. Takový nárůst přináší i nárůst výkonnosti. Tento vzestupný trend začal už v listopadu 2003 na oddílových kontrolkách na padesátimetrových a stometrových tratích všemi plaveckými způsoby. Při dalších, náročnějších prověrkách v únoru 2004 absolvovali plavci 200 metrové tratě. Tyto delší tratě byly dříve pro část plavců problematické, nyní s možností častějšího tréninku tyto obtíže zmizely. Oddílové závody ukázaly, že můžeme do bojů s plavci z jiných oddílů vyslat více borců, kteří již nebudou porážet jednoho či dva soupeře, ale budou se umisťovat v polovině startovního pole. Taková umístění si naše děti přivezly ze závodů v Hodoníně, Znojmě a v Hustopečích. Výborně však plavaly i na krajských přeborech žactva. Při některých závodech si soutěžící doplavali i pro diplomy, když se umístili mezi první trojicí závodníků. Za 1. místa je třeba pochválit mladé závodníky Zdeňka Daňka a Ivetu Zámečníkovou. Dobré výkony a pěkná umístění si přivezli také z Hodonína P. Kadlček, F. Martišek, L. Matyášová, N. a D. Penčákovi a A. Zlochová. Ze Znojma se umístěním může pochlubit Z. Daněk, M. Juřenová, M. Pavlíčková a z Hustopečí F. Martišek, V. Zemčík, J. Kubiš, P. Tlach, M. a I. Zámečníkovi a L. Slintáková. Myslím, že tato nová výkonnost pak také přispěla k dobrým výsledkům na květnových přeborech zejména u našich mladých závodníků. U nich se nejvíce projevuje vyplavanost z tréninků v uherskobrodském bazéně přes zimní období. Doufáme, že tuto formu předvedou i 26. června na Poháru Javořiny. Alois Illichman, předseda plav. oddílu TJ Spartak Běh Terryho Foxe ještě jednou Výbor TJ Sokol zorganizoval 5. června Běh T. Foxe a i přes nepřízeň počasí byl s výsledkem spokojen. Ani vytrvalý déšť neodradil přes stovku lidí, kteří se buď aktivně nebo ve funkci pořadatelů této akce zúčastnili. Doprovodný program zajišťovali BK Uh. Brod, DDM Uh. Brod a COPT Uh. Brod. Díky účastníkům a sponzorům Slovácké strojírny, a. s., Silamo, s. r. o., Kozap, s. r. o., Stavební firma Hanáček, s. r. o., Prima Bilavčík, s. r. o., 3 V&H, s. r. o., MUDr. Krejčiřík, Q studio Chrástek, Kastek, s. r. o. bylo odesláno na konto Běhu Terryho Foxe Kč. Výbor TJ Sokol děkuje všem zúčastněným. Pohádka i ve vodě Pro nejmenší děti připravila Plavecká škola Uherské Hradiště pohádkové odpoledne ve vodě. Dne proběhlo v zařízení CPA Delfín v Uherském Brodě soutěžení těch nejmenších plavců pod názvem Olympiáda malých delfínů. Tato olympiáda byla organizována pro děti MŠ z Uherského Brodu a okolí, které pravidelně navštěvují předplaveckou výuku pod vedením učitelek plavecké školy. Děti z mateřských škol se v průběhu školního roku učí návyku na vodu, splývání, dýchání, skoky i orientaci ve vodě, a také první kroky ke zvládnutí plaveckému způsobu prsa. A právě tyto dovednosti si mohly děti vyzkoušet na olympiádě, kde pro ně byly připraveny disciplíny ve formě pohádek. Děti procházely trasou, kde musely překonat perníkovou chaloupku a loupat perníčky, potápět se pro perly u pana vodníka, přeběhnout přes padací most a projet hradem na koních jako rytíři. Nechybělo ani plavání s plaveckou deskou a samozřejmě splývání, které je zachránilo před hrozným drakem. Na dětech byla vidět radost z pohybu ve vodě a na rodičích, paní ředitelkách a učitelkách mateřských škol pak hrdost na to, co už jejich děti dokáží. To, že se toto soutěžní odpoledne vydařilo, podtrhlo také krásné prostředí areálu CPA Delfín, které dovolilo připravit takovou formu olympiády. Na závěr byli odměněni tři nejlepší delfíni Petr Procházka a Václav Rezek z MŠ Olšava Uherský Brod a Lukáš Kadlček z MŠ Pašovice. Vyhlášena byla také nejlepší mateřská škola, která nyní vlastní po dobu jednoho roku Putovní pohár plavecké školy. Tou se letos stala MŠ Havřice. Už teď se těšíme na další ročník, který nás určitě znovu přesvědčí o tom, jak zdravé a prospěšné je pro naše děti plavání a pobyt ve vodě. -red- Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em. BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Jiřina Kovářová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, sazba, grafická úprava, HTML: :-* ForMyD., tel.: Osvit: Q Studio, Uherský Brod, tel.: Tisk: J. Škubal, tel.: uv

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 1/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 Vážení čtenáři Hulíňanu, mayské výpočty konce světa se naštěstí nepotvrdily, tak mi dovolte prostřednictvím tohoto úvodníku popřát vám všem šťastný nový rok 2013. Určitě

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 cena 15 Kč Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci Brány hradu Sovince se mimofiádnû otevfiou i o Vánocích ročník XIV. ibeniãní studánka na Strálecké ulici byla

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více