BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků Oslavy v knihovně Comenius opět úspěšný Společenská kronika 120 let od narození Vilibalda Růžičky Taneční obor ZUŠ Poznáváme Anglii Pozvánka do muzea Nabídka DDM Výškařská elita startovala v Uherském Brodě Sport Na konci školního roku jsou pravidelně oceňováni nejúspěšnější žáci devátých tříd. Uherský Brod je městem Komenského. Slýcháte to často a bylo by dobře, kdybyste v této tradici kvalitního vzdělávání pokračovali. Snažíme se školy podporovat a vám žákům dát najevo, že nám na vašem vzdělání záleží, řekl na úvod slavnostního předávání cen v obřadní síni na Panském domě starosta Ladislav Kryštof. A kteří žáci jsou ti nejlepší? Ze Základní školy Mariánské náměstí byly vybrány Magdalena Beníčková za vynikající reprezentaci školy v matematické a dějepisné olympiádě a olympiádě českého jazyka a zároveň výborný prospěch ve škole, Lucie Michalcová za výrazné úspěchy ve výtvarných soutěžích a Tereza Kluková za sportovní reprezentaci školy, výborný prospěch a práci pro třídní kolektiv. Jediný oceněný kluk pochází ze Základní školy Pod Vinohrady. Jan Trecha, žák sportovní třídy, byl navržen za výborné studijní výsledky, charakterové vlastnosti i příkladné chování. Reprezentoval školu v kolektivních hrách, hlavně ve fotbale a pomohl k získání titulu MISTR ČR ve florbale v roce Další oceněná žákyně Radka Kolajová je vzornou studentkou, organizátorkou společenských akcí ve třídě i ve škole, školní novinářkou s velmi pozitivním vztahem ke knihám a kultuře a výborná recitátorka, která mnohokrát úspěšně reprezentovala školu. Také Iva Kučerová po celou školní docházku dosahovala vynikajících studijních výsledků a reprezentovala školu v mnoha soutěžích a olympiádách na úrovni okresu i kraje. K největším úspěchům patří účast v krajském kole matematické olympiády. I ze Základní školy Na Výsluní byla oceněna tři děvčata. Magdalena Rajchlová získala ocenění za poctivou a svědomitou práci při přípravě na vyučování a pro třídní kolektiv, reprezentaci školy v soutěžích a vynikající prospěch po celou dobu školní docházky. Dobrými výsledky se může pochlubit také Lucie Chamulová. Absolvovala školní kola soutěží z matematiky a jazyka anglického. Zúčastňovala se chemické a biologické olympiády, olympiády z českého jazyka. Po celou dobu školní docházky vždy ráda a dobře reprezentovala školu i ve sportovních soutěžích. -es-

2 OBRAZOVÝ KALEIDOSKOP Z XIV. BRODSKÉHO JARMARKU Brodského jarmarku se tradičně zúčastňují hosté z Naardenu. V dopoledních hodinách se konalo jejich přijetí na radnici za přítomnosti zástupců Spolku Uherský Brod - Naarden. Odpoledne byl stánek v jásavé holandské oranžové barvě stále v obležení zájemců o koupi sýrů, medových oplatek nebo typického holandského alkoholu. Letošní návštěva holandských hostů připadla na den, kdy spolu hrály na fotbalovém šampionátu Euro 2004 celky České republiky a Nizozemska. Návštěvníci byli zřejmě velkými fotbalovými fanoušky, protože společný duel připomínali téměř na každém kroku. Brodský jarmark je již tradičně jedním z vrcholů kulturního života města. Jeho letošnímu už 14. ročníku velmi přálo počasí. Zatímco den předtím pršelo a po skončení jarmarku dokonce přišla průtrž mračen, po dobu slavností bylo krásné a slunečné počasí. Návštěvníci si tak mohli plně vychutnat připravený program, ve kterém nechyběly ani mažoretky Základní školy Na Výsluní, nebo se projít po trhu a nakoupit rozmanité výrobky šikovných rukou. Na nedostatek zájmu návštěvníků jarmarku si nemohly stěžovat ani stánky, ve kterých se prezentovaly místní střední školy a učiliště. Jejich studenti po celý den předváděli ukázky ze své práce. K vidění byla vazba ze suchých květin, pletení košíků, výroba klempířského zboží, pečlivá práce rytců i kovářské řemeslo či výroba keramiky. Také skauti na zahradě Panského domu si moc neodpočinuli, protože děti měly o jejich soutěže neutuchající zájem a vůni opékaných špekáčků odolal jen málokdo. v

3 Knihovna oslavuje 110 let Výstavkou ve foyer si městská knihovna připomněla 110 let svého trvání. Pozvání na tuto slavnost přijali starosta města Ladislav Kryštof, místostarosta Stanislav František Zápeca, ředitelka uherskohradišťské knihovny B. B. Buchlovana Olga Martanová, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Markéta Gajdůšková a další hosté. Jak řekla v úvodu vernisáže výstavy vedoucí knihovny Hana Krajčová, prodělala uherskobrodská knihovna velký vývoj, a to především v posledních deseti letech. S podrobnou historií knihovny seznámily návštěvníky vernisáže Marcela Juráková a Věra Lovecká. Pozornost věnovaly i novému knihovnickému systému Clavius, který je připojen k síti internet, takže si čtenář může pohodlně zjistit všechny potřebné informace o knihovně, jednotlivých knihách i svých výpůjčkách. Místostarosta Stanislav František Zápeca poděkoval všem knihovnicím za jejich obětavou práci. Vzpoměl ještě jedno výročí, a to navrácení královského titulu našemu městu, od kterého uplynulo 105 let. Když jsme v prostorách knihovny, můžeme se trochu zamyslet nad tím, co knihovny vlastně představují. Jsou to zdroje vědění a moudra. Před pár lety se vedla polemika o tom, jestli s bouřlivým nástupem techniky budou mít knihy šanci přežít. Sto deset let naší knihovny dokazuje, že určitě ano. Kniha jako myšlenka je totiž věčná. Každý z nás, pokud má něco prostudovat z počítače, tak si to radši vytiskne. Když vidíme text na papíře, je to příjemnější, než se dívat na studený monitor. Proto si myslím, že knihy mají budoucnost, zamyslel se starosta Ladislav Kryštof. Knihovny nejsou jen místem zábavy, odpočinku a relaxace, ale také zdrojem informací a poznání, doplnila Olga Martanová. Slavnostní atmosféru vernisáže dokreslilo vystoupení tanečního oboru základní umělecké školy a kytarové sólo. Knihovna děkuje sponzorům oslav Firmám Linea Nivnice, Šestákova pekárna a VOMA. Elen Sladká Jazyková škola při Gymnáziu J. A. K. v Uherském Brodě Jazyková škola oprávněná k výkonu státní jazykové zkoušky při Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě oznamuje veřejnosti, že přijímá přihlášky do odpoledních kurzů angličtiny, němčiny a francouzštiny. Je možné se přihlásit do základního tříletého kurzu pro začátečníky, ale také je možné po úspěšném napsání vstupního testu začít studovat od 2. nebo 3. ročníku. Volná místa jsou ještě u začátečníků pro výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny. Několik volným míst je ve 2. ročníku angličtiny. Výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek vždy od do hod. Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři školy nebo na webových stránkách Maturantům oznamujeme, že od 1. září zahajuje výuka pomaturitního denního studia angličtiny. Bližší informace najdete na uvedené webové stránce. Přihlášky podávejte co nejdříve. RNDr. Karel Radil, ředitel školy Další byty dokončeny Ve čtvrtek 10. června byl předán nájemníkům v lokalitě Úlehly další družstevní dům o 24 bytových jednotkách. Původní záměr vybudovat zde nájemní byty vznikl ještě v minulém století. Výstavba bytových domů vždy předpokládala využití státní dotace, kterou obec může získat, ale není na ni právní nárok. Bytový dům, který zde stojí, je výsledkem práce spousty lidí. Určitě je třeba vyzvednout za zdařilý návrh domu Ing. Miroslava Sekaninu, který zpracoval celou dokumentaci. Velký podíl na zdařilém díle má také stavební firma Ing. Karel Hanáček, která nejenom realizovala stavbu, ale také zajišťovala veškerou činnost kolem vzniku a činnosti bytového družstva. Značný díl dnešního úspěchu přísluší i panu místostarostovi Zápecovi, který zároveň vykonává funkci předsedy bytového družstva. Této funkci musel věnovat spoustu času a aktivity po celou dobu výstavby. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na stavbě podíleli, řekl starosta Ladislav Kryštof. -es- Zpráva z 12. zasedání Zastupitelstva města Uherský Brod dne mimořádné pokračování z minulého čísla ZM schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50 tis. Kč(na každou organizaci) z rozpočtové položky Sportovní aktivity na úhradu části energetických nákladů dle předloženého návrhu těmto sportovním organizacím: TJ Sokol Újezdec, TJ Tatran Havřice, TJ Spartak UB, Hokej UB, s. r. o., TJ Sokol UB a pověřuje místostarostu Ing. Josefíka podpisem smluv. ZM podporuje aktivity vedoucí ke zřízení okresu Uherský Brod a pověřuje orgány města vyvíjet tuto aktivitu vedoucí ke zřízení správního okresu Uherský Brod s okresním městem Uherský Brod. ZM schvaluje ukončení členství města Uherský Brod v Energetickém sdružení obcí jižní Moravy. ZM odvolalo na vlastní žádost Ing. Petera Kosztyu z kontrolního výboru a zvolilo Mgr. Jana Uherka členem kontrolního výboru. V Uherském Brodě Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli k volbám a podpořili jste kandidáty v prvních volbách do Evropského parlamentu. za MO KDU-ČSL Uherský Brod Stanislav František Zápeca za okresní výbor KDU-ČSL Uherské Hradiště ing. Ludvík Hovorka, poslanec PS Parlamentu ČR w

4 Jediný bod dělil zpěváky od zlatého umístění Uherskobrodský dětský pěvecký sbor Comenius opět zazářil na XXXII. mezinárodním festivalu pěveckých sborů Svátky písní Olomouc 2004, kde získal stříbrné medaile ve všech kategoriích, ve kterých soutěžil. Je to opravdu prestižní soutěž, která zahrnuje velké množství kategorií. My jsme se přihlásili do tří kategorií - kategorie dětských sborů do 16 let, velice náročné kategorie duchovní a církevní hudby a capella, tzn. bez doprovodu, a kategorie úprav lidových písní, kde jsme zpívali široký repertoár irských, francouzských, německých, ale i moravských písní, upřesňuje dirigentka Marcela Burešová. Soutěže se odehrávaly v krásném prostředí Reduty, kde je výborná akustika a v sále Moravského divadla. V každé kategorii soutěžilo kolem dvaceti sborů, což je na akci tohoto druhu docela hodně. Zúčastnily se polské, rakouské, maďarské, ruské, lotyšské a české sbory. Velice dobře se nám zpívalo, měli jsme ze svého vystoupení moc dobrý pocit a tleskali nám dokonce i porotci. Protože však děti byly po vyčerpávajícím dnu dost unavené, jeli jsme po vystoupení domů. Už když jsme dojížděli zpátky do Uherského Brodu, dostali jsme zprávu, že jsme získali tři stříbrná místa. V nejtěžší kategorii chrámové hudby nás dokonce od prvního místa dělil jediný bod. Je to velké povzbuzení a motivace do další práce pro celý sbor a pěkná tečka za uplynulou sezonou. Ta letošní byla obzvlášť náročná, popisuje Marcela Burešová. Její slova dokazuje i účast sboru Comenius na dalším mezinárodním festivalu dětských pěveckých sborů, konaném ke 100. výročí narození prof. Františka Lýska, zakladatele a velkého propagátora dětského sborového zpívání. Profesora Lýska jsem osobně znala, v době mých vysokoškolských studií jsem se u něj učila základům sborového zpěvu i dalším předmětům. Centrum festivalu je v Brně, ale probíhá také v různých městech republiky. Současně s koncertem, který se konal v pátek 18. června v Uherském Brodě, vystoupily děti také v Brně, Hradci Králové a Ostravě. Na uherskobrodském koncertě, který hostil dominikánský kostel, vystoupil kromě Comenia jako host také Bratislavský dětský sbor. Vysoká kvalita sborového zpěvu ve městě Komenského je nesporná, ale děti odrůstají a je třeba sbor doplňovat. V příštím školním roce se těším na otevření přípravky sboru Comenius. Přihlásit se mohou děti z prvního stupně základních škol, ale také předškoláci z mateřských škol. Zkoušky školáků budou probíhat každou středu od 14 do 15 hodin. První schůzka bude hned 1. září v mé třídě. Menší děti budou zkoušet v úterý, pravděpodobně od 12 do 13 hodin. Budeme se učit hlasovou výchovu, písničky a doufám, že už na Vánoce se představíme na prvním koncertě. Název těchto přípravek bude zatím tajemstvím a děti se ho dozví na naší první schůzce. Vyzývám rodiče, ať se přijdou se svými dětmi na nás alespoň podívat, všechny ráda uvidím, zve nové malé zpěváčky Marcela Burešová. Elen Sladká HURÁ, PRÁZDNINY! Zveme všechny děti i rodiče na zábavné odpoledne, které se bude konat na fotbalovém hřišti TJ Tatranu Havřice v sobotu 3. července 2004 od 13 hodin. Čeká vás velké překvapení, grilované speciality, spousta dobrot, soutěže a diskotéka pro děti. x

5 Poznáváme Anglii Od 23. do 29. května se žáci naší školy (9. a 7. ročník) pod vedením paní učitelky Mgr. Yvety Resové účastnili poznávacího zájezdu do jižní Anglie. Doprovázely nás školy z Hrádku nad Nisou a Ústí nad Labem, které také toužily poznat krásy staré Anglie. Z Francie do Anglie jsme jeli eurotunelem. Cesta pod hladinou moře nám trvala 23 minut a vlak jel rychlostí 300 km/h. Jako první jsme navštívili starobylé městečko Rye, kde jsme mohli obdivovat úzké uličky s dřevěnými rybářskými domky a starou katedrálu. Ve stejný den jsme ještě zvládli prohlídku pašeráckých jeskyní Smuggler s caves v Hastingsu a místního hradu, který nechal postavit samotný Vilém Dobyvatel. Navečer si pro nás na nádraží ve Worthingu přijely hostitelské rodiny, které nás ubytovaly. Druhý den jsme navštívili přímořské letovisko Brighton, jež se pyšní spoustou zajímavostí, např. královským palácem, navrženým Johnem Nashem, Sea life centrem nebo zábavným molem. Odpoledne jsme dobývali gotický hrad Arundel. Další den jsme zdolávali známé křídové útesy Seven Sisters a mys Beachy Head. Poté jsme zkoušeli teplotu mořské vody v Eastbourne, ale nebylo to nutné, protože jsme se mohli vykoupat v místním aquaparku. Poslední den jsme se museli rozloučit s našimi hostitelskými rodinami a vyrazili jsme na vytoužený výlet do Londýna. Ten jsme doslova proletěli, protože program byl opravdu nabitý! Viděli jsme Westminster Abbey, Houses of Parliament, Trafalgar square, Buckinghamský palác, Piccadelly circus a samozřejmě Museum voskových figurín Madame Tussaud s. Večer jsme se všichni unavení svalili na sedačky autobusu a vyrazili jsme zpět do České republiky. Pro zajímavost, cesta nám trvala 25 hodin. Magda Beníčková a Veronika Švajdová, 9.A, ZŠ Mariánské náměstí Přehlídka mažoretkových skupin v Hodoníně pochodové defilé starších a mladších mažoretek uherskobrodského Domu dětí a mládeže HLEDÁME PRACOVNÍKA PRO PRODEJNÍ MÍSTO V UH. BRODĚ ZA ÚČELEM PRODEJE FINANČNÍCH PRODUKTŮ. INFORMACE NA TEL: , Výpověď o těžkém životě Zajímavá přednáška se konala v minulých dnech v SOŚ. O těžkém životním osudu malířky a restaurátorky Oldřišky Keithové zde přednášela Věra Haluzová. Součástí přednášky byla také ukázka z dokumentu, který byl o jejím životě natočen. Příběh Oldřišky Keithové začal v roce 1921 ve Velké Bíteši, ale dětství prožila na Valašsku. Po studiu na gymnáziu v Uherském Brodě a na škole uměleckých řemesel byla totálně nasazena. To nejhorší ji však teprve čekalo. Ve svých 28 letech byla ve vykonstruovaném procesu s nepřáteli socialismu odsouzena na 14 let vězení. V té době měla čtyřletého syna. Tragédií pro ni bylo, že si uvědomila, že nebude moci své dítě vůbec vychovávat. Těžké věznění však snášela relativně dobře, a to především díky své umělecké práci. Ta ji držela nad vodou. Z chleba vyráběla sošky, krabičky od léků zdobila slámovými intarziemi, z kostí vyřezávala filigránské medailonky pro své přítelkyně ve vězení. Život Oldřišky Keithové se uzavřel právě před rokem. Hasiči soutěžili y -es- Na sklonku května se uskutečnila v Prakšicích okrsková soutěž hasičů. Přes počáteční nepřízeň počasí se sjelo osm družstev šest mužských, jedno družstvo žen a jedno družstvo starších žáků. Bohužel z důvodu ranního deště musela být ze soutěže z bezpečnostních důvodů vyloučena disciplína 100 m překážek. Družstvo mužů z Uherského Brodu obhajovalo potřetí putovní pohár, který by po jejich vítězství zůstal trvale v SDH Uh. Brod. Po velmi vyrovnaném boji se rozhodovalo mezi Těšovem I. a Uh. Brodem. Štěstěna se přiklonila k mužům z Těšova, kteří zvítězili nad Broďany jen o 0,8 sec. Na třetím místě se umístili hasiči SDH Prakšice, čtvrtí byli muži z SDH Pašovice, pátí SDH Havřice a šestí hasiči Těšov II. Velmi pěkný požární útok provedly ženy SDH Těšov a starší žáci SDH Uh. Brod. Ti jsou také zapojeni do Velké ceny okresu Uh. Hradiště, o které budeme informovat po jejím ukončení. Okrsková soutěž probíhala v dobrém a přátelském ovzduší pod dohledem velitele soutěže M. Michalčíka, hlavního rozhodčího F. Vlčnovského a štábu rozhodčích. M. Michalčík, velitel II. okrsku Soutěž již tradičně sponzorsky podpořily Slovácké strojírny, za což děkujeme jejich řediteli J. Rosenfeldovi. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Jaroslavu Kunčarovi, majiteli stáje na Králově, za nevšední zážitek. Jeho zásluhou se rozzářily oči žáků pomocné a rehabilitační třídy ZvŠ Uherský Brod při jízdě na koni. Upřímně děkují děti a učitelky.

6 Jsme si i nadále vzájemně blízcí V úterý navštívilo naši školu 36 žáků ze ZŠ Komenského v Púchově. Jednalo se o první společné setkání našich a slovenských žáků a učitelů v rámci projektu zaštiťovaného Zlínským krajem a naší organizací rodičů IRPŠ. Cílem tohoto projektu je rozvoj příhraniční spolupráce žáků a učitelů našeho a púchovského regionu a jeho první část určitě splnila vzájemná očekávání. Žáci našich 8. a 9. tříd se oboustranně poznávali ve smíšených hodinách regionálního zeměpisu, při česko-slovenské výuce jazyka a někteří si vyzkoušeli společnou keramickou dílnu či kolektivní sporty. Vyučující zase ocenili možnost vzájemného předávání zkušeností ve výuce a srovnávali změny, kterými prochází české a slovenské školství. Pro naše hosty byl náročný jednodenní program zpestřen návštěvou Muzea J. A. Komenského a společným plaváním našich a slovenských dětí v plaveckém areálu Delfín. Již nyní se těšíme na reciproční podzimní návštěvu ZŠ Komenského v Púchově, kde bychom chtěli ve společných hodinách pokračovat. Neméně zajímavé bude určitě třídenní setkání dětí našeho a slovenského turistického kroužku u nás a na Slovensku na podzim tohoto roku, kde chceme využít pohostinství rodin zúčastněných žáků. A co říci na závěr? Že název, který náš realizační tým pod vedením Mgr. Stanislava Zlámala pro projekt vybral, a je i v záhlaví tohoto článku, platí doslova. Setkání pomohlo navázat dětem nová přátelství a jak jsme zjistili při výuce, slovenština se díky podobným setkáním snad nestane pouhým dalším cizím jazykem, který je třeba překládat. Mgr. Jitka Hudečková, ZŠ Mariánské náměstí S p o l e č e n s k á k r o n i k a Uzavřená manželství Radim Kopunec Dagmar Horňáková Hynek Prouza Markéta Maňasová Úmrtí občanů Marie Sovišová, UB 84 let Emilie Müllerová, UB 88 let Vzpomínka Bylo to těžké loučení, když život tvůj uhasínal, po těžkém utrpení naposled jsi usínal. Dne vzpomeneme 10. výročí úmrtí brodského rodáka pana Miroslava Záhorovského. Všem příbuzným a známým, kteří mu s námi věnují tichou vzpomínku, děkujeme. Dcery s rodinami. z Přechod Venuše přes Slunce Vzácný přechod Venuše přes Slunce si za slunného počasí na hvězdárně nenechalo ujít na 400 osob. Kromě žáků základních škol z Uherského Brodu, učňů z COPTu a MŠ na Mariánském náměstí, se pozorování přechodu Venuše přes Slunce zúčastnili i žáci školy ze Starého Města a studenti gymnázia z Uherského Hradiště. Všichni zúčastnění mohli pozorovat tento vzácný astronomický úkaz v areálu hvězdárny z vícero stanovišť vybavených dalekohledy různých typů, řekl vedoucí hvězdárny Rostislav Rajchl. Před očima zájemců probíhal jev podobný zatmění Slunce Měsícem, až na to, že sluneční kotouč zčásti překrývá Venuše, která se nachází na přímce mezi Zemí a Sluncem, takže na slunečním disku vytváří černou tečku o velikosti přibližně jedné třicetiny průměru Slunce. Počasí vydrželo skoro až do konce. Bohužel když planeta Venuše začala opouštět sluneční disk, zahalil poslední pozorování černý mrak, dodal Rostislav Rajchl, který zároveň poděkoval všem členům astronomického kroužku, kteří při akci pomáhali. -es- Jedinečná příležitost vidět toto vesmírné divadlo se nám už nenaskytne. Na přechod Venuše přes sluneční disk se přišli podívat také ředitel DK Jaroslav Mikulík, starosta Ladislav Kryštof a bývalý starosta a nadšený hvězdář Jiří Veselý. U dalekohledů se vystřídalo kolem 400 návštěvníků hvězdárny.

7 Otvírací doba knihovny v červenci a srpnu Děkujeme malým i velkým návštěvníkům Pohádkového lesa, kteří i přes nepřízeň počasí neváhali a navštívili nás 5. června na Domě dětí a mládeže. Vaše obětavé a trpělivé soutěžení je pro nás motivací do dalšího ročníku této akce. Dovolujeme si také připomenout rodičům, že vylosovaná čísla jejich lístků jsou 1. místo , 2. místo a 3. místo tým pořadatelů Pohádkového lesa, foto Libor Milička Ř á d k o v á i n z e r c e Prodám nebo pronajmu stánek v OD PROUZA, Uh.Brod. Info: , Prodám hnědou rohovou kuchyň z masivu, 3 m dlouhá a bílý plynový sporák zn. Mora. Cena dle dohody. Kontakt: kdykoliv. Zaměstnání hledá elektromechanik pro rozvodná zařízení, 39 let, řidič sk. C. Mobil Prodám včelí oddělky. Tel Vyměním DB 2+1 v osobním vlastnictví po rekonstrukci nacházející se v blízkosti polikliniky za 3+1 nebo RD s doplatkem. Mobil Prodám Karavan, velmi lehký, sklápěcí, možnost odmontovat kryt i boky a použít jako nákladní vozík za osobní auto. Délka 3 m, šířka 1,6 m. Bamtanová kola. Levně. Tel po 19 hodině. Výstava keramiky v knihovně V dětském oddělení knihovny si můžete prohlédnout výstavu keramických prací. Svá díla zde představují dospělí a jejich děti z kroužku keramiky Domu dětí a mládeže. Všichni jsou moc šikovní a rádi s hlínou experimentují a hledají její nové možnosti. I proto bychom chtěli v příštím roce uspořádat výstavu větší, a to ve spolupráci s kroužkem paličkování a malířů, kam chodí také dospělí, řekla na vernisáži hlavní organizátorka výstavy Libuše Jančářová. Prodám hoblovku, štosovačku. Výborný motor, málo použitý. Tel po 19 hodině. Reiki Centrum OD Zalda, 1. patro oznamuje znovuotevření provozu od Nabízíme: klasické masáže, lymfatické manuální i přístrojové masáže, aromamasáže, baňkování, thajská masáž nohou, SU-JOK terapie, suché uhličité koupele atd. Objednávky na tel {

8 K pojmenování jedné ulice aneb 120 let od narození Vilibalda Růžičky Ulice mají svá jména. Zelená, U Krbu, Krumlovská, Sukova Jejich názvy nám nejen usnadňují orientaci, ale udržují v našem povědomí i informace o rázu krajiny, umístění ulic v daném prostředí, o našem vztahu k místu, o působení některých z našich předků v lokalitě či kraji, do kterého naše obec patří, nebo jejich názvy připomínají přínos osobnosti významné pro naše či světové dějiny a kulturu. Je ale možné, že za jménem osobnosti si již málokdo někoho konkrétního představí. To možná platí i o pojmenování jedné z uherskobrodských ulic po panu Vilibaldu Růžičkovi. Je škoda, že jméno tohoto rodáka, který žil každý svůj den pro naše město, zůstává v povědomí už jen pro dříve narozené. Narodil se 7. července 1884, zemřel po velmi bohatém a prací pro město a jeho okolí naplněném životě 12. května Svou lásku ke Slovácku, jeho kulturnímu zázemí i tradicím i zaujetí pro technický a společenský pokrok zdědil po svém otci, městském radním Václavu Růžičkovi. Pan Vilibald Růžička se stal učitelem na místní škole a své povolání vykonával se zanícením jemu vlastním jako poslání přinášející významné hodnoty nám všem. Vedl obecnou dívčí školu a měšťanskou školu smíšenou až do předčasného penzionování po příchodu okupantů v roce I potom, téměř až do smrti, učil psaní na stroji alespoň jako soukromník s licencí. Jeho žáci, dnes již starší občané, na něj vzpomínají s díky a dojetím byl přísný a naučil. Technika zůstávala v centru zájmů našeho pana řídícího, jak mu obvykle říkali, po celý jeho dlouhý život. Jako vyučený hodinář sestrojil v roce 1907 své první astronomické hodiny, které poté několikrát modernizoval. Poslední model z roku 1945 věnoval brodské hvězdárně a dnes zdobí předsálí zasedací místnosti brodské radnice. Podle jeho vlastních slov mu šlo při jejich sestrojování o jakýsi vědecký orloj, který by ukazoval nejen pohyby nebeských těles, ale i různá astronomická data. Jak složitý a dokonalý stroj to je, dokazují značné obtíže s vyhledáváním hodináře, který by po smrti pana Růžičky dokázal hodiny, na nichž se začal podepisovat zub času, opravit a znovu uvést do chodu. Takovým mistrem svého oboru se ukázal až pan Kopecký ze Žďáru nad Sázavou, který hodiny oživil v roce Bylo by to však velmi málo, kdybychom nepřipomněli ještě další významné činy pana Růžičky. Díky jeho nezdolným aktivitám, jimiž se spoluúčastnil na rozvoji města, bylo v Uherském Brodě založeno první kino v brodské Sokolovně, účastnil se i budování kina v Bojkovicích. Ve svých článcích byl nadšeným propagátorem techniky a stál i u kolébky brodské elektrárny. Významně se angažoval i v elektrifikaci venkova. O rozsahu jeho zájmů svědčí i jednání s Tomášem Baťou (byť neúspěšné) o rozšíření železničního propojení města se Slovenskem. Jeho velkým koníčkem byla vedle techniky historie a péče o zachování kulturního dědictví a památek Uherského Brodu. Byl u zrodu Muzea J. A. Komenského a v letech působil jako jeho správce. Dá se říct, že odkazu velkého rodáka našeho kraje věnoval značnou část svého, na osvětovou činnost bohatého, života. Snažil se v jeho duchu přispět i vlastnímu městu a kraji k rozvoji a uchování kulturních hodnot a tradic. Již ve vysokém věku jako penzista místo odpočinku coby letitý konzervátor památkové péče úspěšně bojoval o záchranu Panského domu Kauniců, kašny se sochou sv. Floriána na náměstí, kaple sv. Andělů strážných v městském parku a přispěl k úpravám výzdoby kostelů. Vyvinul iniciativu při vytvoření reliéfu T. G. Masaryka, jehož umístění na pomníku padlým legionářům dokázal po celou předlistopadovou éru uhájit. To se mu bohužel nepodařilo v případě pomníku prvního českého prezidenta, který stával před Sokolovnou. O duchovní rozvoj svých krajanů se staral také jako zakladatel a kazatel Obce československé církve v Uherském Brodě. Podporu a styky s církevním životem můžeme sledovat i po jeho pozdějším návratu ke katolictví a všude tam, kde šlo o společné zájmy křesťanství a morálky. Díky našemu panu Růžičkovi máme i kronikářské zpracování mnohých příběhů z tohoto kraje, články a brožurky o brodských kaplích, zvonech, o muzeu, o osvobození města z nacistické okupace i doklady o československé vzájemnosti. Všechno toto bohatství slouží stále zájemcům o regionální dějiny. Ulice tedy nese jméno člověka, který se zapsal do vývoje našeho města a který se za svého života žádných poct odpovídajících jeho práci nedočkal. Pojmenování ulice jeho jménem je tak jen připomínkou jeho zásluh. Olga a Radomír Havlíkovi Výbor slavností Čechů a Slováků Vás srdečně zve na Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině konané v neděli Zahájení v 9.30 hodin Doprava autobusy ČSAD - ZDARMA Odjezd autobusů označených symbolem Javořina 2004 z nádraží ČSAD v Uh. Hradišti, 7.15 hod. v Uherském Brodě, 7.30 hod. z Hluku, zastávka Hostinec u Nemravů, 7.30 hod Další informace na plakátovacích plochách.

9 Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Poslední pátek v květnu uspořádala ZUŠ vystoupení tanečního oboru. Bývá to největší akce každého školního roku a nejinak tomu bylo i letos. Představují se na něm všechny děti, které navštěvují taneční obor počínaje přípravkou, přes I. a II. stupeň až po dospělé v tanečním souboru. Choreograficky se na vystoupení podílely vyučující J. Josková, A. Michalčíková, Eliška a Michaela Joskovy. Šestý a sedmý ročník se představily samostatnými choreografiemi. Spokojení diváci ocenili potleskem taneční hru nejmladších s živým klavírním doprovodem M. Trtkové, stejně jako pohybové ztvárnění skladbiček L. Němce Princezna, Šašek a Královna čtvrtého ročníku. Na sopránovou flétnu v úpravě korepetitorky hrála žákyně S. Sládka L. Mošťková. Na pódiu se objevila Šípková Růženka (A. Findurová) z baletu O. Nedbala Z pohádky do pohádky. V části Měsíce účinkovaly děti ročníku včetně tří dívek 3. ročníku II. stupně Zuzany Kostelníkové, Martiny Macové a Markéty Enderesové. Taneční soubor Anety Michalčíkové, téměř pravidelně oceňovaný na celostátních přehlídkách scénického tance, se prezentoval choreografií z muzikálu Chicago. Nepřehlédnutelným dílem přiložily ruce k dílu tanečnice z II. cyklu počtem sedmi choreografií s převahou současného tance. Mimo jiné zatančily na písně Z. Navarové a H. Hegerové a spolu se 7. ročníkem také lidový tanec karičky. Těmto dívkám patřil závěr vystoupení klasický tanec na hudbu L. Janáčka. Od prvních dětských tanečních krůčků na jevišti přes technicky vytříbený taneční projev Foto z výuky současného tance semináře v Luhačovicích po sedmi letech až k absolventskému diplomu I. stupně došly A. Kuncová, D. Kluzová, V. Jankovichová, V. Šašinková, K. Hermanová, L. Řehořová a Z. Škubalová. Čtyřletý druhý stupeň úspěšně absolvovala E. Josková. Všem absolventkám srdečně gratuluji a těším se na další společné zážitky při choreografické práci a vystoupeních. Instalace prací žáků výtvarného oboru v prostorách DK S. Haluzovou, hra Žesťové harmonie J. Uhra, tanečního orchestru S. Sládka a skvělé provázení představení R. Švehlíkem, včetně přípravy jeho žaček z literárně-dramatického oboru to vše svým dílem přispělo k úspěšné prezentaci uherskobrodské ZUŠ. Chtěla bych vyjádřit poděkování všem účinkujícím, rodičům i organizátorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního vystoupení, a zároveň pozvat další zájemce mladší i starší dívky i chlapce k zápisu. Najdete nás v tanečním sále Panského domu. Informace v ZUŠ nebo na tel a J. Josková, učitelka tanečního oboru 50 % SLEVA SE SLEDNER STUDIEM Jediné rekondiční studio pro ženy v Uh. Brodě 7 rekondičních stolů anglické výroby, nejmodernější série, deset rychlostních stupňů (dle fyzické kondice) klidné, diskrétní prostředí individuální přístup Cvičební hodina v našem studiu nahradí 6 hodin tradiční gymnastiky zejména u žen středního věku Co cvičením získáte? štíhlou a pevnou postavu celkové zlepšení zdravotního zlepšení pohyblivosti kloubů stavu zlepšení kondice odstranění bolestí zad Najdete nás v budově Městské nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, Uherský Brod, vchod z budovy dětského odd. Objednávky: tel , mobil Slender studio Uherský Brod 5 0 % s l e v a n a 1 h o d i n u c v i č e n í }

10 Světový rekord v duoskoku opět překonán! Hlavním magnetem již osmého ročníku Výškařského mítinku, který se konal v úterý 8. června na hřišti Základní školy Pod Vinohrady, byla účast deseti členů české výškařské elity v čele s medailistou z MS v Budapešti 2004 Jaroslavem Bábou. Přestože málokterá země se může pochlubit čtyřmi skokany s osobními rekordy přes 230 cm, nebyla letos výška zařazena do programu Zlaté tretry. Závodníci se proto rozhodli startovat ve stejný den na tradičním mítinku u nás, v Uherském Brodě, řekl Zdeněk Moštěk, ředitel pořádající školy. V samotném závodě kromě Báby nastoupili bratři Jan a Tomáš Janků, Svatoslav Ton i další tradiční účastníci. Celá akce probíhala za nadšeného povzbuzování mladého publika,které vyhecovalo závodníky k vynikajícím výkonům. Dařilo se především Bábovi, který vytvořil nový rekord mítinku 233 cm i Svatoslavu Tonovi, jež se výkonem 230 cm kvalifikoval na OH v Aténách.Třetí místo obsadil Jan Janků výkonem 224 cm. Brodská specialita duoskok, ve které drží z roku 2002 světový rekord výkonem 219 cm Tomáš Janků a Bába, byla samozřejmě zlatým hřebem programu. Letošní forma závodníků dávala velké šance na jeho překonání. A diváci nebyli zklamáni. Jan Janků spolu s Jaroslavem Bábou se přenesli přes laťku ve výšce 220 cm. Nový světový rekord však vydržel jen několik minut. Vzápětí jej totiž vyrovnal opět Bába, tentokrát ale s Tomášem Janků.V mimosoutěžním pokusu dokonce tato dvojice překonala 222 cm. Bez nadsázky se dá říct,že v Uh.Brodě byla k vidění atletika té nejvyšší světové úrovně. Akci zpestřil svým vystoupením zpěvák skupiny Argema Jirka Strážnický, bývalý žák pořádající školy. -es- Jaroslav Bába po překonání výšky 233 cm absolvoval oslavnou jízdu po areálu hřiště ZŠ Pod Vinohrady. Jeho výkon je v letošní sezóně aktuálně druhý na světě a je nejlepším venkovním výkonem v historii samostatné ČR. Světový rekord v duoskoku vytvořila druhým pokusem dvojice Jan Janků - Jaroslav Bába. Za překonání světového rekordu přebrala dvojice Jan Janků - Bába finanční prémii pět tisíc korun od brodské firmy MIPL. Správnou atmosféru navodilo také vystoupení zpěváka skupiny Argema Jirky Strážnického Klimatizace kvalitní značkové služby v oblasti kamerových a bezpečnostních systémů, klimatizací, ozvučení, trezorů Prodejna a kancelář: Vrága import, Horní Valy č. 556, Uh. Brod Tel.: , ut

11 Turnaj O pohár ředitele školy SOUZ Již třetí ročník fotbalového turnaje O pohár ředitele školy SOUZ, jehož výsledky se započítávají do Uherskobrodské ligy ve fotbale, se konal koncem června na hřišti Lapač. Přestože počasí fotbalistům vůbec nepřálo, nepřerušili hru ani v největším dešti. Na turnaji se utkala mužstva Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště zemědělského, Středního odborného učiliště stavebního, Střední odborné školy a Centra odborné přípravy technické. Ve finále se střetly celky SOUZ a COPTu, z něhož stejně jako v minulém roce vyšel vítězně celek SOUZ. Nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhodnocen Josef Fojtík, nejlépe bránil Pavel Janík, nejvíce platným záložníkem byl Vlastimil Plášek a jako nejlepší útočník byl oceněn Michal Foltýn. Ceny nejlepším jednotlivcům i družstvům předával místostarosta Pavel Josefík, zástupce krajského úřadu Mgr. Heneš a hlavní cenu putovní pohár předal ředitel SOUZ a OU Jiří Polanský. -es- Oddíl juda SKM Výsluní ČASPV Na své úspěšné sportovní výsledky ze začátku letošního roku navázali mladí judisté z oddílu SKM Výsluní ČASPV i v následující závodnické sezóně a my jsme rádi, že Vás můžeme informovat o velmi úspěšných medailových umístěních našich závodníků na jednotlivých regionálních turnajích Moravy. Ze závěrečného turnaje uspořádaného v Olomouci se naši závodníci prosadili v těžké konkurenci 256 závodníků z 35 oddílů a odvezli si Pohár mládeže pro nejúspěšnější sportovní oddíl. Našimi nejúspěšnějšími závodníky za uplynulé období se stali Zábojníková Jitka, Polášková Ivana, Vartanis Paris, Breznický Matěj a Breznický Ladislav. Výsledky našich závodníků z jednotlivých turnajů : Velikonoční turnaj ve Vsetíně ( ), zúčastnilo se 125 závodníku z 19 oddílů V kategorii mláďat obsadili: II. místo Zábojníková Jitka, Mikeska Viktor, Kopták Jiří Polášková Ivana, Šefránková Petra, Bartoš Roman V kategorii žáků obsadili: I. místo Vartanis Paris II. místo Kopták René Turnaj osvobození v Kosticích ( ), zúčastnilo se 110 závodníku z 22 oddílů V kategorii mláďat obsadili: I. místo Breznický Matěj, Koníček Robert II. místo Zábojníková Jitka V kategorii žáků obsadili: I. místo Breznický Ladislav Šmotek Dalibor Vybíráme z krajských tiskových zpráv Kraj přispěl na sportovní akce více než milionem korun Sportovní akce na svém území podpořil Zlínský kraj částkou přesahující 1,1 milionu korun. Finanční prostředky byly poskytnuty z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje. V oblasti tělovýchovy a sportu byla dotace poskytnuta na celkem 64 akcí, v oblasti mládeže bylo podpořeno 8 akcí. Jedinou akcí, která se koná v Uherském Brodě a může se těšit na tuto podporu, je IV. ročník memoriálu Vladimíra Slavíčka. Pořádající Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod dostane z rozpočtu Zlínského kraje 25 tisíc korun. Převzali jsme také záštitu nad pořádáním Mistrovství světa ve střelbě z kuše, zároveň jsme tento prestižní podnik podpořili částkou 150 tisíc korun, uvedl náměstek hejtmana Michal Hanačík, který je zodpovědný za oblast mládeže a sportu. Oblastní přebory dívek ve Veselí n. M. ( ), zúčastnilo se 75 závodnic ze 14 oddílů V kategorii dívek obsadili: I. místo Zábojníková Jitka II. místo Brumovská Veronika Šefránková Petra Velká cena Hodonína žáků ( ), zúčastnilo se 178 závodníku z 22 oddílů V kategorii žáků obsadili: I. místo Kopták René II. místo Breznický Matěj Šmotek Dalibor, Vartanis Paris Velká cena Olomouce ( ), zúčastnilo se 256 závodníku ze 35 oddílů V kategorii mláďat obsadili: I. místo Buráň Roman, Koníček Robert II. místo Kopták Jiří, Breznický Matěj Zábojníková Jitka, Rachůnek Jan V kategorii žáků obsadili: Kopták René Vartanis Paris Všem našim závodníkům k dosaženým výsledkům blahopřejeme a přejeme jim další úspěchy při reprezentování oddílu juda SKM Výsluní a města Uherského Brodu i v příštích letech. Poděkování patří všem rodičům za jejich obětavou pomoc při zajišťování dopravy závodníků na jednotlivé turnaje. Ing. Marcel Zbožínek uu

12 Plavci Spartaku se činí Brodský krytý bazén od otevření v září 2003 začal pozitivně ovlivňovat využití volného času Broďanů, ale i občanů z širokého okolí. Samozřejmě zimní bazén, a tedy plavání bez dojíždění, kladně ovlivňuje i činnost plavců Spartaku. Po půl roce se plavecká základna zdvojnásobila a nyní máme kolem 100 členů. Takový nárůst přináší i nárůst výkonnosti. Tento vzestupný trend začal už v listopadu 2003 na oddílových kontrolkách na padesátimetrových a stometrových tratích všemi plaveckými způsoby. Při dalších, náročnějších prověrkách v únoru 2004 absolvovali plavci 200 metrové tratě. Tyto delší tratě byly dříve pro část plavců problematické, nyní s možností častějšího tréninku tyto obtíže zmizely. Oddílové závody ukázaly, že můžeme do bojů s plavci z jiných oddílů vyslat více borců, kteří již nebudou porážet jednoho či dva soupeře, ale budou se umisťovat v polovině startovního pole. Taková umístění si naše děti přivezly ze závodů v Hodoníně, Znojmě a v Hustopečích. Výborně však plavaly i na krajských přeborech žactva. Při některých závodech si soutěžící doplavali i pro diplomy, když se umístili mezi první trojicí závodníků. Za 1. místa je třeba pochválit mladé závodníky Zdeňka Daňka a Ivetu Zámečníkovou. Dobré výkony a pěkná umístění si přivezli také z Hodonína P. Kadlček, F. Martišek, L. Matyášová, N. a D. Penčákovi a A. Zlochová. Ze Znojma se umístěním může pochlubit Z. Daněk, M. Juřenová, M. Pavlíčková a z Hustopečí F. Martišek, V. Zemčík, J. Kubiš, P. Tlach, M. a I. Zámečníkovi a L. Slintáková. Myslím, že tato nová výkonnost pak také přispěla k dobrým výsledkům na květnových přeborech zejména u našich mladých závodníků. U nich se nejvíce projevuje vyplavanost z tréninků v uherskobrodském bazéně přes zimní období. Doufáme, že tuto formu předvedou i 26. června na Poháru Javořiny. Alois Illichman, předseda plav. oddílu TJ Spartak Běh Terryho Foxe ještě jednou Výbor TJ Sokol zorganizoval 5. června Běh T. Foxe a i přes nepřízeň počasí byl s výsledkem spokojen. Ani vytrvalý déšť neodradil přes stovku lidí, kteří se buď aktivně nebo ve funkci pořadatelů této akce zúčastnili. Doprovodný program zajišťovali BK Uh. Brod, DDM Uh. Brod a COPT Uh. Brod. Díky účastníkům a sponzorům Slovácké strojírny, a. s., Silamo, s. r. o., Kozap, s. r. o., Stavební firma Hanáček, s. r. o., Prima Bilavčík, s. r. o., 3 V&H, s. r. o., MUDr. Krejčiřík, Q studio Chrástek, Kastek, s. r. o. bylo odesláno na konto Běhu Terryho Foxe Kč. Výbor TJ Sokol děkuje všem zúčastněným. Pohádka i ve vodě Pro nejmenší děti připravila Plavecká škola Uherské Hradiště pohádkové odpoledne ve vodě. Dne proběhlo v zařízení CPA Delfín v Uherském Brodě soutěžení těch nejmenších plavců pod názvem Olympiáda malých delfínů. Tato olympiáda byla organizována pro děti MŠ z Uherského Brodu a okolí, které pravidelně navštěvují předplaveckou výuku pod vedením učitelek plavecké školy. Děti z mateřských škol se v průběhu školního roku učí návyku na vodu, splývání, dýchání, skoky i orientaci ve vodě, a také první kroky ke zvládnutí plaveckému způsobu prsa. A právě tyto dovednosti si mohly děti vyzkoušet na olympiádě, kde pro ně byly připraveny disciplíny ve formě pohádek. Děti procházely trasou, kde musely překonat perníkovou chaloupku a loupat perníčky, potápět se pro perly u pana vodníka, přeběhnout přes padací most a projet hradem na koních jako rytíři. Nechybělo ani plavání s plaveckou deskou a samozřejmě splývání, které je zachránilo před hrozným drakem. Na dětech byla vidět radost z pohybu ve vodě a na rodičích, paní ředitelkách a učitelkách mateřských škol pak hrdost na to, co už jejich děti dokáží. To, že se toto soutěžní odpoledne vydařilo, podtrhlo také krásné prostředí areálu CPA Delfín, které dovolilo připravit takovou formu olympiády. Na závěr byli odměněni tři nejlepší delfíni Petr Procházka a Václav Rezek z MŠ Olšava Uherský Brod a Lukáš Kadlček z MŠ Pašovice. Vyhlášena byla také nejlepší mateřská škola, která nyní vlastní po dobu jednoho roku Putovní pohár plavecké školy. Tou se letos stala MŠ Havřice. Už teď se těšíme na další ročník, který nás určitě znovu přesvědčí o tom, jak zdravé a prospěšné je pro naše děti plavání a pobyt ve vodě. -red- Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em. BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Jiřina Kovářová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, sazba, grafická úprava, HTML: :-* ForMyD., tel.: Osvit: Q Studio, Uherský Brod, tel.: Tisk: J. Škubal, tel.: uv

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě Zápis z jednání sportovní komise, konané dne 17. 1. 2011 na Městském úřadě v Uh. Brodě Přítomni: dle prezenční listiny Program: l. Zahájení 2. Volba předsedy komise 3. VFP rok 2011 4. Sportovec roku 5.

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI

SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI d SILÁCI JÍLOVÉ OPĚT POTVRDILI SVOU DOMINANCI Naše škola je již několik let tradičním pořadatelem přeboru ČR stavebních škol v silovém čtyřboji. V červnu v roce 2015 na slavnostní schůzi sportovní komise

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Duben oborový den

Duben oborový den Duben 2007 3.oborový den Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý oborový den se konal v 1.pololetí.

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

25. ročník Chodovské tretry. sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin

25. ročník Chodovské tretry. sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin 25. ročník Chodovské tretry podpořena finančním grantem města Chodova a Karlovarského kraje Pořadatel ŠAK Chodov, z. s. ve spolupráci s DDM Bludiště Chodov Datum sobota 30. dubna 2016 od 10:15 hodin Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více