Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012"

Transkript

1 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

2 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva 2011/12 Obsah A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 6 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ... 7 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDCÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ... 8 E.1 Přehled o prospěchu a absenci za 2.pololetí - školní rok 2011/ E.2 Přehled výsledků maturitních zkoušek ve školním roce 2011/ E.3 Zpráva o prospěchu a absenci za VOŠ E.4 Přehled výsledků absolutoria ve školním roce 2011/ F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI PARTNERY

3 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva 2011/12 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, sídlo, právní forma, IČO, IZO, číslo účtu Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Bezručova 17, Karlovy Vary tel , fax škola s právní subjektivitou způsob hospodaření: příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství školy: číslo účtu školy: /0100 KB Zřizovatel školy Na základě 2 odst. 2 zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v souladu s 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích se k 30. červnu 2001 na základě Usnesení zastupitelstva č. ZK 24/01 stal zřizovatel školy Karlovarský kraj se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary. Údaje o vedení školy Ředitelka školy Ing. Hana Motyčková (do ) Ředitel školy Mgr. Pavel Bartoš (od ) Zástupce ředitele školy Ing. Lenka Pokludová Zástupce ředitele školy Mgr. Martin Capek Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě Rada Karlovarského kraje v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svým usnesením č. RK 430/06/05 ze dne 9. června 2005 zřídila školské rady s účinností od 1. září 2005 Školskou radu při střední škole ve složení Ing. Martin Hanzl Ing. Ivan Žikeš MUDr. Stanislav Kubín Ing. Norbert Tošovský Mgr. Jana Bartošová Ing. Sylva Houdková Školská rada při VOŠ byla zrušena se souhlasem zřizovatele. 3

4 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva 2011/12 Charakteristika školy Škola byla založena v roce 1919, tehdy jako německá. Školní budova v Bezručově ulici byla postavena v roce V roce 1937 vznikla i česká obchodní akademie, tehdy první česká odborná škola v regionu. V roce 1958 byl ve druhé budově ve Šmeralově ulici zřízen obor cestovní ruch a v roce 1964 přibyla i jazyková škola. Datum zahájení činnosti školy se datuje od Od byla zařazena do sítě škol Vyšší odborná škola cestovního ruchu, denní forma vzdělávání a od i dálková forma. Po celou dobu existence zaujímala významné místo ve výchovně vzdělávací soustavě karlovarského regionu. Od byl zapsán do školského rejstříku obor vzdělání Cestovní ruch. Škola patří mezi střední odborné školy ekonomického zaměření, přesto jsou absolventi úspěšní v přijímacím řízení i na vysoké školy s humanitním zaměřením (pedagogické, filozofické a právnické fakulty). Absolventi pokračují ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách jako např. Univerzita Karlova v Praze, Západočeská univerzitě v Plzni a v Chebu, Vysoké škole ekonomické v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n/labem, Univerzitě Palackého v Olomouci, Technické univerzitě v Českých Budějovicích, České zemědělské univerzitě v Praze, ale i na celé řadě soukromých vysokých škol. Také ostatní absolventi nachází uplatnění na domácím i zahraničním trhu práce. Škola spolupracuje s celou řadou podniků a institucí v oblasti cestovního ruchu z celé republiky, které nabízejí na základě dlouhodobých praxí uplatnění absolventům VOŠ v odborných profesích. K má škola 445 žáků a studentů, z toho 344 dívek. Ročník Třídy ročníku Obor vzdělání Forma studia Počet žáků M/02 denní 32/ M/02 denní 29/ M/02 denní 43/ M/02 denní 25/ M/02 denní 29/ M/02 denní 29/ M/02 denní 20/ M/004 denní 58/ M/002 denní 28/ N/01 denní 44/ N/01 dálková 23/ N/01 denní 44/ N/01 denní 29/ N/01 dálková 12/10 Celkem 19 4

5 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva 2011/12 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Přehled oborů vzdělání vyučovaných na Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary v souladu se zápisem ve školském rejstříku ve školním roce 2011/2012: Střední odborná škola Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: Obor vzdělání Název Forma studia Délka studia M/02 Obchodní akademie denní 4 roky M/004 Obchodní akademie denní 4 roky M/02 Ekonomické lyceum denní 4 roky M/002 Ekonomické lyceum denní 4 roky M/02 Cestovní ruch denní 4 roky Vyšší odborná škola Studijní obory zakončené absolutoriem Obor vzdělání Název Forma studia Délka studia N/001 Cestovní ruch dálková 4 roky N/01 Cestovní ruch denní 3 roky N/01 Cestovní ruch dálková 4 roky 5

6 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2011/2012 zajišťovalo výuku na škole celkem 43 pedagogických pracovníků. Pedagogický sbor je stabilizován, jeho průměrný věk činí 47,5 let. Ke konci školního roku byl rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost se 3 pedagogy. Členění pracovníků podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem let let let let a více let celkem Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem let let let let a více let Celkem Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské Vysokoškolské inženýrské Celkem

7 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Střední odborná škola Ve školním roce 2011/2012 bylo vypsáno jedno kolo přijímacího řízení pro obory zakončené maturitní zkouškou. Přijímacích zkoušeky proběhly ve dnech Zkoušky se konaly z testů připravených firmou SCIO s.r.o. Jednalo se o testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Pro obor vzdělání Obchodní akademie bylo stanoveno 30 volných míst, celkem podaných přihlášek bylo 78, pro obor vzdělání Cestovní ruch pak 30 volných míst a podáno bylo 94 podaných přihlášek. Odevzdáním zápisového lístku potvrdilo úmysl stát se žákem školy v oboru Obchodní akademie celkem 30 uchazečů a v oboru Cestovní ruch 30 uchazečů. Vyšší odborná škola Na vyšší odborné škole ve školním roce 2011/2012 byla vypsána dvě kola přijímacího řízení pro obor Cestovní ruch zakončený absolutoriem. Přijímací zkoušky se nekonaly, uchazeči byli přijati na základě výsledků u maturitní zkoušky. Pro obor Cestovní ruch bylo stanoveno 76 volných míst pro denní. Celkem bylo podáno 97 přihlášek. Ke studiu nastoupilo na základě přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání celkem 67 studentů. 7

8 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDCÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ E.1 Přehled o prospěchu a absenci za 2.pololetí - školní rok 2011/2012 Třída Obor vzdělání Počet žáků Hodnocení Snížená známka z chování V P 5 N 2 3 Průměrný prospěch Průměrná absence na žáka Celkem z toho neomluvená 1. A M/ B M/ A M/ B M/ C M/ A M/ B M/ C M/ A M/ B m/ C m/ Celkem Typ školy SŠ Počet žáků celkem 293 Počet žáků studujících s vyznamenáním 47 Počet propadajících žáků 2 Počet žáků opakujících ročník 1 Počet žáků vyloučených ze studia z prospěchových důvodů 0 Počet žáků vyloučených ze studia z důvodů chování 0 Průměrný počet zameškaných hodin žáka za rok

9 E2. Přehled o maturitních zkouškách Třída 4. A, 4. B, 4. B Období: jarní ústní část společné části MZ a profilová MZ praktická písemná část Třída Obor vzdělání Počet žáků Připuštěni k MZ 4. A M/ B M/ C M/ Řádný a opravný termín Třída 4. A, 4. B, 4. C, Období: podzim ústní část společné části MZ a profilová MZ praktická písemná část Třída Obor vzdělání Počet žáků 4.A M/ B M/ C M/002 3 Výsledek maturitní zkoušky celkem Třída Obor vzdělání Počet žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli 4.A M/ B M/ C M/ Typ školy SŠ Počet žáků celkem 86 Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním 8 Počet žáků, kteří prospěli 72 Počet žáků, kteří neprospěli 6 Počet žáků opakujících zkoušku 5 9

10 E.3 Zpráva o prospěchu a absenci za VOŠ Zpráva o prospěchu a absenci za zimní období školního roku 2011/12 za VOŠ Obor N/01 1.VOŠa 1.VOŠb 1.VOŠds 2. VOŠa 2. VOŠb 3. VOŠa 3.VOŠb 3.VOŠds Počet studentů: Prospěch s vyznamenáním prospěli celkem z toho v mimořádném klasifikačním období Neprospěli neklasifikováni v mimořádném klasifikačním období průměrný prospěch 1,93 1,95 1,81 1,89 2,04 2,04 1,85 1,42 Počet zameškaných hodin Krátkodobá absence Dlouhodobá absence Celkem z toho neomluvená % absence omluvené 13,04 18,62 12,62 15,50 16,53 19,75 14,08 15,17 % absence neomluvené Zpráva o prospěchu a absenci za letní období školního roku 2011/12 za VOŠ Obor N/01 1.VOŠa 1.VOŠb 1.VOŠds 2.VOŠa 2. VOŠb 3.VOŠds Počet studentů: Prospěch s vyznamenáním prospěli celkem z toho v mimořádném klasifikačním období Neprospěli neklasifikováni v mimořádném klasifikačním období průměrný prospěch 1,88 1,94 1,81 1,74 1,92 1,29 Krátkodobá absence Dlouhodobá absence Celkem z toho neomluvená % absence omluvené 15,83 18,56 30,17 18,90 20,37 13,36 % absence neomluvené

11 V letním období školního roku 2011/2012 zpráva o prospěchu a absenci zahrnuje pouze 1. a 2. ročníky VOŠ. Studenti 3. ročníků denní formy vzdělávání vykonávají dlouhodobou souvislou praxi. Typ školy VOŠ Počet studentů celkem 130 Počet studentů studujících s vyznamenáním 34 Počet neklasifikovaných studentů 16 Počet neprospívajících studentů 2 Počet studentů vyloučených v průběhu studia 0 Průměrný počet zameškaných hodin na studenta 18,65 Studenti 3. ročníku v letním období vykonávají dlouhodobou souvislou praxi. E.4 Přehled výsledků absolutoria ve školním roce 2011/2012 Studijní skupiny: 3. VOŠa, 3.VOŠb Období: řádné od do Počet studentů celkem: 29 Absolutorium denní forma řádný termín Mužů Žen Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem Předmět Známka Průměr výborně velmi dobře dobře nevyhověl Odborné předměty ,51 Cizí jazyk ,86 Absolventská práce a její obhajoba ,58 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2011/12 Výroční hodnocení studijní obory SŠ vyšší odborné školy studijní obory MZ řádný a opravný Ukončování studia VOŠ absolutoria řádný termín VOŠ Absolutoria opravný a náhradní termín Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikováno Celkem Vykazují se pouze 1. a 2. ročníky VOŠ denní formy včetně 2. a 4. ročníku dálkové formy. Studenti 3. ročníků denní formy vzdělávání vykonávají v letním období místo výuky souvislou dlouhodobou praxi. 11

12 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů Podle školního preventivního programu 2011/2012 se ve škole uskutečnilo několik přednášek, proběhly i akce mimo školu, které organizovaly odborníci na drogovou problematiku za účasti populárních osobností. Ve spolupráci s KÚ, Krajskou hygienickou stanicí proběhla na škola akce Hrou proti AIDS. Žákům byl promítnut film a následně vyplňovali dotazník k dané problematice. Hlavním cílem preventivní strategie je vytváření pozitivního sociálního klimatu, tedy prostředí vzájemné komunikace, a to jak mezi žáky, tak i mezi žáky a pedagogy. Je nutné působit na pozitivní formování třídních kolektivů, potírat sebemenší náznaky šikany (zejména je podceňována psychická forma), zlepšovat komunikativní a asertivní dovednosti žáků. Významnou úlohu zde mohou sehrát všichni pedagogičtí pracovníci, zejména pak třídní učitelé, kteří by měli spolupracovat s metodikem prevence a výchovným poradcem, a to nejen v případě porušování školního řádu. Kromě projevů šikany (popř.xenofobie či rasismu) je nutné soustředit se na formování zdravého životního stylu. Ať už jde o prevenci různých závislostí, prevenci vzniku poruch příjmu potravy, rizikového sexuálního chování nebo otázky týkající se životního prostředí. Zejména v těchto oblastech se musíme snažit více využívat zkušeností odborníků na danou problematiku. Rodiče žáků 1. ročníků byli na třídních schůzkách seznámeni s učitelem, který je školním metodikem prevence a s náplní jeho práce. Metodik zodpověděl několik dotazů k problematice sociálně patologických jevů. Sjednocení výchovného a vzdělávacího působení na žáky ve škole i mimo školu pomáhá ve svém důsledku odstranit nežádoucí jevy ve společnosti (zejména ty, které někteří žáci a rodiče často berou jako běžnou normu chování - záškoláctví, šikana, vandalismus, kouření a alkoholismus). Výchovné poradenství Činnost výchovné poradkyně je zaměřena na individuální konzultace při řešení problémů jednotlivých žáků, pomoc při výběru vysokých škol žákům maturitních ročníků a spolupráce s organizacemi, jejichž činnost s výchovným poradenstvím souvisí. V 1. pololetí byla pozornost věnována jednak 1. ročníkům, pro které byly uspořádány třídnické hodiny a dále 4. ročníkům, kde byli žáci podrobně informováni o systému VŠ v ČR, možnosti studia v zahraničí a dalších formách pomaturitního studia. Dále byla žákům předána informace, jak podávat přihlášku na VŠ v klasické či elektronické podobě. Výchovná poradkyně pravidelně předávala žákům propagační materiály zaslané jednotlivými vysokými školami, jazykovými školami či institucemi nabízejícími přípravné kurzy k úspěšnému 12

13 složení maturitní zkoušky a zvládnutí přijímacích zkoušek na VŠ. Pro žáky maturitních tříd byly hromadně objednány UN s přehledem všech studijních oborů VŠ. Pro zájemce byly uspořádány prezentace zástupců VŠ. Aktuální informace o uvedené problematice byly vyvěšeny na nástěnce. K dalším aktivitám VP patří organizace Vánoční akademie, distribuce časopisu Student in, který přináší informace o studentském životě a o jednotlivých VŠ u nás i v zahraničí. VP zpracovává statistiku přijatých žáků na VŠ, VOŠ. V příštích letech bude VP pravidelně docházet na schůzky školní samosprávy. Environmentální výchova Ekologické vzdělávání na naší škole má tyto cíle: zajištění základní ekologické gramotnosti rozvíjení schopnosti ekologicky myslet formování ekologické etiky (hierarchie životních hodnot založená na úctě k životu, zdraví, na lásce k přírodě, na vzájemném porozumění a ohleduplnosti) objektivně informovat žáky o stavu a vývoji ŽP z hlediska udržitelného rozvoje a vést je k vytváření vlastních názorů a postojů propojovat poznatky a zkušenosti z různých oborů a uplatňovat tyto poznatky při řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi naučit žáky vnímat místo, kde žijí a cítit zodpovědnost za změny, které tu probíhají postupná ekologizace školy a jejího okolí, zmenšování ekologické stopy školy Spolupracujeme s těmito organizacemi: Pedagogické centrum, Magistrát města Karlovy Vary, odboru ŽP (pí. Hájková), Krajský úřad Karlovarského kraje, odboru školství, Klub ekologické výchovy, vedeného Dr. Kvasničkovou, Společnost trvale udržitelného života, ekologické sdružení M.R.K.E.V., Ekocentrum v Karlových Varech, Český svaz biozemědělců, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká společnost AIDS, Správa lázeňských parků a lesů, Střední zdravotnická škola, Městská knihovna v Karlových Varech, Knihovna Čapkovská, OHS Karlovy Vary, Záchranná služba, Policie v K. Varech Dlouhodobé ekologické projekty třídění odpadů: plasty, sklo, plastová víčka, papír, plechovky z nápojových automatů, použité baterie připravit podmínky k výchově k třídění bioodpadu péče o květiny v budově školy péče o zeleň v okolí školy výchovné působení žáků naší školy na mladší žáky ze ZŠ, pokračovat v projektu Energie, zpracovat projekt Bioodpady budování učebny ekologie a učebny pro prezentaci jmenovaných projektů sestavení týmu pedagogů vyučujících různým předmětům, který zajistí řešení průřezových témat zaměřených k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje při tvorbě učebních plánů a zejména připravovaných RVP - Aktivity pedagogických pracovníků - podpora separace odpadů na škole, podpora opatření pro šetření energie a vody, péče o zeleň ve škole i v okolí školy, environmentální prvky do tématických celků, organizace exkurzí, besed a přednášek s environmentální tematikou, organizace školních výletů s ekologickým zaměřením, absolvování seminářů, školení, přednášek, organizace lyžařských kurzů, organizace olympiád a soutěží 13

14 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem Pedagogičtí pracovníci Výchovný poradce 1-1 Školní metodik prevence ICT koordinátor 1-1 Koordinátor ŠVP 2-2 DVPP Pedagog Poznámka Rozšiřující studium Rozšiřující studium pro výuku na SŠ Mgr. L. Adamec Studium úspěšně zakončeno Studium na VŠ Bc. J. Filipová Studium úspěšně zakončeno Specializační studium Kvalifikační studium Školní koordinátor PaedDr. Chyšková Studium úspěšně zakončeno EVVO Školení pro předsedy maturitních komisí PaedDr. Chyšková, Ing. Havlík Školení školních maturitnícjh komisařů Mgr. Pohanková, Mgr. Školení Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ ČJ Uhrová Mgr. Bayerová, Mgr. Bartošová, Mgr. Váňová, Mgr. Němcová Školení Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ ANJ Mgr. Hlušková, Mgr. Rajtrová Studium pro získání kvalifikačních předpokladů PF UJEP Ústí/Labem aprobace NEJ Mgr. K. Lutzbauer Studium úspěšně zakončeno. Jazykové vzdělávání Účast na 2. evropském kongresu FIPP PhDr. Špetová Seminář Německý jazyk pro cestovní ruch PhDr. Beran Odborné vzdělávání Konference hotelnictví, turismu a vzdělávání Praha Ing. Farková Ing. Bednářová Ing. Šnajdrová Konference Regionální rozvoj a cestovní ruch v Jihlavě Mgr. Bartoš Mgr. Kokšteinová Seminář Islám a islámský fundamentalismus Mgr. Bartoš konference Aktuální problémy cestovního Mgr. Bartoš ruchu v Jihlavě Seminář Česká společnost PhDr. Beran Tvorba testů pomocí Hot Potatoes Mgr. Uhrová Seminář Pražské jaro, sametová revoluce Mgr. Bayerová Seminář Poválečné dějiny Mgr. Bayerová, Mgr. Váňová Národní informační seminář ECDL-CZ Mgr. Capek Seminář Co nás ve škole neučili Mgr. Váňová Workshop pro žadatele oblasti podpory 1.5 Ing. Stloukalová, Mgr. EU peníze středním školám Váňová 14

15 Seminář BOZP při TEV Konference k zavádění MUP do výuky Školení Jak zajistit bezpečnost žáků při školních akcích Mgr. Nídl Mgr. Bayerová Mgr. Bartoš Vyučující cizích jazyků působí jako soudní tlumočníci a překladatelé z jazyka ruského, německého, anglického, španělského a litevského. 15

16 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Aktivity školy Žáci všech ročníků se podle svých zájmů zapojují i do mimoškolních aktivit. Již několik let škola úzce spolupracuje s Občanský sdružením Život dětem. Škola se zapojuje v celostátní veřejné sbírce pod názvem Srdíčkový den. Ve spolupráci s Českou společností AIDS- pomoc a Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu se žáci již několik let dne 1. prosince účastní osvětové a informační kampaně Červená stužka. Žáci ze dvou tříd jsou zapojeni do akce Adopce na dálku a finančně podporují dva příjemce sbírky, jednu dívku z Indie a jednoho chlapce z Keni. Úzkou spolupráci navázala škola s magistrátem města Karlovy Vary zejména na úseku péče o životní prostředí. Výsledky školy ve sportovních akcích Škola se ve školním roce 2011/2012 zapojila do Středoškolské olympiády. V průběhu roku se hoši i dívky zúčastnili celkem 13 disciplín. Z výše uvedených disciplín zajišťovala škola 2 disciplíny horská kola a kopanou. Další školní akce Každým rokem absolvují žáci podle plánu exkurzí řadu návštěv výrobních podniků, seznamují se s provozem hotelového a lázeňského zařízení, s fungováním peněžních ústavů zejména v regionu Karlovarského kraje. Kromě těchto exkurzí škola pro žáky zajistila celou řadu dalších akcí: - testování VEKTOR pro žáky 1. a 4. ročníků - testování ECDL - schůzka rodičů žáků 1. ročníků - Den otevřených dveří - účast na TOURFILMU - filmová a divadelní představení, filmy Lidice, Železná lady, divadelní představení Romeo a Julie - Planeta Země, Tajemný svět Ekvadoru a Galapág - návštěva Krajské knihovny určená 1. ročníkům - návštěva výstavy 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji - Vánoční akademie - přednášky a besedy na téma: Finanční gramotnost, Závislost na alkoholu, AIDS a HIV, Bankovnictví - přednáška pro dívky v 1. ročnících S tebou o tobě - soutěže: školní kola olympiád v českém jazyce anglickém, ruském, francouzském jazyce, olympiáda, zeměpisu Středoškolská odborná činnost Piškvorky, pořádání školního, okresního a krajského kola MDDAL Znojmo Business point Brno 16

17 Ekonomický tým Hodonín 2012 Veletrh Fiktivních firem v Sokolově Matematický klokan, Celostátní matematická soutěž středních škol Soutěž v grafických disciplínách - zapojení se do akcí: Světový den zdraví Chceme čisté město Evropský týden mobility Světový den výživy Světový den vody - v rámci environmentální výchovy návštěva Recyplastu, Ekofarmy Kozodoj, Čistírny a úpravny odpadních vod, Psího útulku, návštěva Muzea hygieny v Drážďanech přednáške ke Světovému dni parků a Světovému dni životního prostředí - pořádání Mistrovství republiky v grafických discipínách - pořádání poznávacího zájezdu do Anglie Odborná praxe studentů VOŠ Nedílnou součástí vzdělávacího programu vyšší odborné školy cestovního ruchu je odborná praktická příprava studentů, která je realizována v 1. až 3. ročníku denní formy vzdělávání. U dálkové formy vzdělávání je průběžně zařazována odborná praxe studentů na pracovištích podniků cestovního ruchu. Dlouhodobá letní exkurze V prvním ročníku VOŠ v denní formě vzdělávání je každoročně zařazována sedmidenní dlouhodobá letní exkurze (letní škola). Ve školním roce 2011/2012 byla organizována u 1. VOŠa v termínu od , u 1. VOŠb v termínu od Poznávací provozní praxe Ve 2. ročníku VOŠ v termínu od do absolvovalo 44 studentů denní formy studia odbornou provozní praxi v podnicích cestovního ruchu. Cílem této praxe bylo seznámit se s provozními podmínkami zařízení CR a praktikovat na vybraných pracovištích. Jednalo se o hotely včetně lázeňských hotelů a penziony (14 studentů), cestovní kanceláře a cestovní agentury (16 studentů), infocentra, městská kulturní střediska (11 studentů), zámky a hrady (3 studenti). V dálkové formě vzdělávání studenti 2. ročníku absolvovali v souladu se vzdělávacím programem odbornou praxi v rozsahu 20 dní. Studentům, kteří jsou zaměstnáni v oboru, byla uznána odborná činnost v podnicích cestovního ruchu vykonaná na základě pracovně právního vztahu. Dlouhodobá souvislá praxe Dlouhodobou souvislou odbornou praxí v provozu podniků CR završilo studium 29 studentů 3. ročníku VOŠ. Dlouhodobá souvislá praxe se konala v termínu od do Pět studentů v průběhu 16týdenní praxe získalo dovednosti a zkušenosti ve dvou různých podnicích cestovního ruchu. Se všemi podniky byly řádně uzavřeny smlouvy o praxích, které vymezují obsah, rozsah, cíl a náplň praxe včetně práv a povinností smluvních stran. Cílem a posláním odborné praxe je seznámení studentů s marketingem a 17

18 managementem podniku cestovního ruchu a jeho postavení na trhu. Studenti se seznamují s pracovními metodami a postupy při zajišťování a realizaci služeb klientů cestovního ruchu. Odborná praxe probíhá ve formě konkrétní odborné činnosti studenta na pracovišti, kde ze strany podniku jsou na něho kladeny pracovní úkoly a příslušná odpovědnost za jejich kvalitní plnění. Počet studentů celkem 29 Zahraniční stáže v hotelu se účastnily 2 studentky ve Španělsku. Přehled dlouhodobé souvislé praxe studentů 3.VOŠa Druhy zařízení cestovního ruchu Hotely, LD a penziony CK, CA Infocentra, městské úřady a muzea Dopravní společnost Přehled exkurzí, přednášek a akcí studentů VOŠ Akce studentů Termín Počet žáků Místo konání exkurze s průvodcováním Becherovka září 1.VOŠa, b Karlovy Vary Exkurze Bečov n.teplou říjen Účast studentů 1.Va,b Bečov nad Teplou TOURFILM Účast všech studentů Thermal Karlovy Vary TOURFILM Organizační výpomoc Thermal Karlovy Vary Průvodcování Loket říjen 2. VOŠa,b Loket Průvodcování říjen 1. VOŠ Karlovy Vary Průvodcování v ANJ říjen 2. VOŠa, b Karlovy Vary Exkurze do koncentračního tábora Flossenbürg říjen vybraní studenti SRN Exkurze s průvodcováním do Plzně říjen 2. VOŠa, b Praha Přednáška PhDr. Stingla říjen 2. VOŠa, b Škola Průvodcování v ANJ listopad 2. VOŠ a, b Praha Průvodcování v ANJ listopad 2. VOŠa, b Loket Přednáška Ing. Bořila: Slavkovský les listopad 2. VOŠa, b, 3. VOŠa, b Škola Přednáška Mgr. Skořepy: Rétorika v průvodcování listopad 2. VOŠ, 3. VOŠ PRU Škola Beseda s předsedou senátu p. Štěchem listopad všichni studenti Škola Přednáška Ing. Klingory: Současnost a trendy vývoje v hotelovém provozu prosinec 2. VOŠa, b HOT Škola Exkurze do Regensburgu prosinec vybraní studenti SRN Exkurze do Berlína prosinec 1.VOŠ SRN Průvodcování v RUJ, ANJ 3. VOŠa Letiště Karlovy Vary Průvodcování 2. VOŠa,b Mariánské Lázně Průvodcování březen 2. VOŠa,b Chodová Planá Exkurze 2. VOŠa, 2. VOŠb SHŠ Mariánské Lázně Průvodcování v NEJ březen 1. VOŠa, 1.VOŠb Becherovka K.Vary Průvodcování březen 2. VOŠa,b Cheb Průvodcování 2. VOŠa, 2. VOŠb, Klášterec nad Ohří Exkurze duben 1. VOŠa, b Okresní soud Karlovy Vary Přednáška Ing. Klingory: Etika podnikání v hotelnictví duben 1. VOŠ, 2. VOŠ Škola Exkurze duben 1. VOŠa, 1. VOŠb Litoměřice, Terezín 18

19 Zahraniční exkurze květen 2. VOŠa, 2. VOŠb Rumunsko Průvodcování v ANJ květen 1. VOŠ a, b Karlovy Vary 19

20 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 nebyla realizována na Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky žádná akce ČŠI. Ostatní kontroly Všeobecná zdravotní pojišťovna, pobočka Karlovy Vary provedla plánovanou kontrolu pojistnéhodne Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. 20

21 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva 2009/2010 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v tabulkách. Škola za rok 2011 skončila s kladným výsledkem hospodaření, pokryla všechny nutné provozní a mzdové výdaje. Základní údaje o hospodaření školy v Kč K K Činnost Činnost Hlavní doplňková hlavní doplňková 1. Náklady celkem , , , ,00 2. Výnosy celkem , , , ,70 z toho příspěvky a dotace na provoz ,48 0, ,73 0,00 3. Hospodářský výsledek před zdaněním , , , ,70 Přijaté příspěvky a dotace v Kč K Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu 0,00 celkem (INV) 2. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně ,00 vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) 3. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT,...) celkem (NIV) ,73 přímé vzdělávací výdaje celkem ( UZ ) ,00 z toho mzdové výdaje ,00 ostatní celkem ,00 4. Přijaté příspěvky a dotace ne neinvestiční výdaje z rozpočtu ,00 kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem ,00 z toho ostatní účelové výdaje celkem ,00 5. Příspěvky a dotace na provoz ,73 21

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Přerov 9. 10. 2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více