STRANA 4. voličů z našeho volebního obvodu č. 77. Více o volbách najdete na str vp -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRANA 4. voličů z našeho volebního obvodu č. 77. Více o volbách najdete na str. 3. - vp -"

Transkript

1 Tak jsme volili Jak probíhaly volby v našem městě. V II. kole senátních voleb volilo 3717 Rožnováků. STRANA 3 Už brzy zazní hlas varhan Rekonstrukce varhan v kostele Všech svatých se blíží zdárně ke svému konci. STRANA 4 Ministertvo primitivní ekologie Rožnov navštívil náměstek pro ekomagorizaci obyvatelstva Valašského království Pavel Knebl. STRANA 5 Volejbalistky nenašly přemožitele TJ Maxis Rožnov si v národní lize vede výborně. Ženy suverénně vyhrály nad posledním celkem tabulky. STRANA 8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 23 ROČNÍK X 23. LISTOPADU 2000 CENA 4 Kč Z města Dvojí výročí Foto: Aleš Žanta V sobotu 11. listopadu v hodin položili starosta JUDr. Jaroslav Kubín a místostarosta RNDr. Václav Mikušek kytici k Památníku obětem v parku. Stalo se tak u příležitosti 82. výročí ukončení I. světové války. Podobné pietní akty se v tento den konaly po celém světě za účasti čelných představitelů států či měst. Výročí 17. listopadu si pak připomenuli zástupci rožnovské ODS a k pomníku T. G. Masaryka položili kytici k uctění studentů z roku 1939 i z roku Na závěr aktu zapálili svíčky u svatých na Masarykově náměstí. Foto: Aleš Žanta Výroční schůze Foto: Vladimír Pitron V pátek 10. listopadu se v restauraci Harcovna uskutečnila tradiční výroční schůze Českého červeného kříže místní pobočka Tylovice. Převážně starší členové ČČK se pravidelně scházejí, aby zhodnotili svoji činnost, která spočívá především v prevenci a poskytování zdravotnických služeb při různých sportovních i kulturních akcích. Nejvíce členy však bolí takřka nulový přísun mladší generace do jejich řad, což si vysvětlují tím, že mladí již mají v této době jiné zájmy než pomáhat bližnímu svému. - vp - Starosta Jaroslav Kubín se stal senátorem Starosta města Rožnova JUDr. Jaroslav Kubín se stal senátorem. Ve druhém kole voleb do Senátu porazil svého konkurenta Ing. Vladimíra Oplta rozdílem 8713 hlasů. II. kolo voleb se neslo ve znamení velmi malé účasti voličů, vždyť v okrese Vsetín se zúčastnilo voleb 19,6% oprávněných voličů, Jaroslav Kubín pak získal 71,17% hlasů. Větším rozdílem vyhrála v celé České republice pouze Helena Rognerová nad Libuší Benešo-vou. Je to již druhé vítězství našeho starosty, neboť byl již minulý týden zvolen do Krajského zastupitelstva ve Zlíně. Spolu s ním budou Rožnov zastupovat ve Zlíně RNDr. Václav Mikušek (člen KDU-ČSL), který získal 3270 hlasů a Ing. Jaroslav Kuče-ra - ten získal 588 hlasů. 1. kola voleb do Senátu a voleb do Krajského zastupitelstva se zúčastnila necelá třetina oprávněných voličů z našeho volebního obvodu č. 77. Více o volbách najdete na str vp - Poděkování voličům Dovolte mi, abych tímto poděkoval všem voličům, kteří mi dali svůj hlas v prvním i ve druhém kole voleb a pomohli mi tímto ke zvolení senátorem za volební okrsek 77 a do krajského zastupitelskva za volební kraj Zlín. Chtěl bych vás ujistit, že při své práci v Senátu České republiky využiji všech svých schopností a znalostí, aby tato instituce měla významnější vliv na dění v naší zemi a její rozhodnutí byla v zájmu většiny našich občanů. Chtěl bych být neustále v kontaktu se svým regionem a rodným krajem, a proto chci pracovat (i když jen jako řadový člen) v krajském zastupitelstvu. V předvolební kampani mi bylo některými mými oponenty předhazováno, abych voličům předem řekl, kterých funkcí se vzdám. Myslím, že toto rozhodnutí je i v současné době předčasné a záleží na mém zapojení do práce Senátu. Slibuji však, že si vytvořím takový tým spolupracovníků, abych se mohl věnovat vždy pouze tvůrčím a rozhodujícím činnostem. Takovému stylu práce jsem si přivykl i v mé dřívější profesní a komunální kariéře. Nepovažuji za rozhodující, kolik kdo při jaké práci času stráví, ale jaké výsledky nejefektivnějším způsobem vyprodukuje. Chtěl bych přesvědčit i občany, kteří mne nevolili a přiklonili se ke stávajícím politickým stranám, že se budu stále o jejich přízeň ucházet. V rozhodujících otázkách a problémech totiž budu, bez ohledu na to odkud návrh pochází, podporovat věci, které podle mého zdravého úsudku prospějí většině občanů naší země a celému regionu. Věřím, že po celé své volební období se budu moci s řadou z vás setkávat při různých příležitostech osobně nebo budu s vámi v písemném styku. Své názory a výsledky mé práce bych vám chtěl průběžně představovat na svých webových stránkách na Internetu. Přeji vám, abyste i v příštích volbách, které nás za dva roky čekají, dali důvěru těm kandidátům, kteří se prezentují především výsledky své vlastní práce a ne vzletnými hesly svých stranických představitelů. Rožnov pod Radhoštěm 20. listopadu 2000 JUDr. Jaroslav Kubín, senátor za volební okrsek 77 Svěřenkyně Zdeňky Solanské předvedly své umění a několikrát roztleskaly zaplněný sál. Nový senátor spolu se svou manželkou sleduje v televizi volební zpravodajství. Foto: SR - Vladimír Pitron ZŠ Videčská určitě patří k těm školám, které bohatě rozvíjejí aktivity svých žáků. K prioritám se řadí zejména výchovně - vzdělávací činnost v oblasti ekologie. Pedagogové chápou, že jen jejich působení na žáky by bylo příliš jednostranné, proto vítají každou pomoc zvenčí. Tradičně velmi dobrá spolupráce se rozvíjí mezi naší ZŠ a MS Hutisko - Solanec. Poděkování myslivcům Výročí Sokola v Rožnově V sobotu 11. listopadu se uskutečnila oslava ke 110. výročí vzniku Sokola v Rožnově p. R. U této příležitosti se konalo ve Společenském domě veřejné vystoupení členů rožnovského Sokola i bratrských organizací z přilehlých měst. Přeplněný sál 1. valašského pivovaru nadšeně aplaudoval především nejmladším cvičencům, ale představily se i zralé dívky, které úspěšně reprezentují Rožnov v moderní Z těch, kteří pravidelně besedují s našimi dětmi, je to zejména pan Karel Třetina, dlouholetý člen tohoto mysliveckého sdružení a CHKO Beskydy. Seznamuje žáky s životem v lese, s povinnostmi členů MS, hovoří o radostných i obtížných chvilkách spojených s jejich prací. Významným doplňkem při besedách jsou ukázky mysliveckých trofejí i loveckých zbraní, jejichž nebezpečnost pan Třetina zvlášť podtrhuje a vysvětluje, jak s nimi opatrně a bezpečně zacházet. Těchto besed se pravidelně účastní žáci 8. a 9. tříd. Důležité je, že nenásilnou a poutavou formou vede pan Třetina naše děti k úctě a lásce k přírodě PaedDr. Marie Vondřejcová gymnastice. Převážnou část vystoupení choreograficky připravila náčelnice Tělocvičné jednoty Sokol Rožnov p. R. Mgr. Zdeňka Solanská, která také celou přehlídku režírovala. V publiku jsme mohli spatřit i cvičence seniorského věku. Ti však pro tentokráte necvičili, ale setkání jim posloužilo k popovídání si o znovuvzkříšení Sokola i jeho dalším vyhlídkám pro budoucí léta. - vp - Úspěch B. A. T. Programu Neobyčejný úspěch zaznamenala rožnovská kartografická firma na letošním 52. ročníku Knižního veletrhu, který proběhl v závěru října 2000 ve Frankfurtu n. M. Kromě přehlídky nepřeberných titulů knih nakladatelů a vydavatelů z celého světa se veletrhu zúčastnilo také na sto kartografických firem z celého světa. V pavilonu ČR se prezentovala svými vyrobenými a vydanými mapami firma B. A. T. PROGRAM z Rožnova p. R. Vydavatelství B. A. T. Program nezapomíná ani na příznivce kartografie z České republiky. Kromě svých již vyrobených a vydaných 7 titulů regionálních a 8 titulů tématických map dala firma v těchto dnech na trh tématickou mapu Vojenské památky ČR. -sb-

2 STRANA 2 ZPRAVODAJSTVÍ SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2000 Z regionu Národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn Ing. František Šulgan pečuje také o NPR - Čertův mlýn. Foto: autor Téměř neporušená příroda Čertova mlýna (1207 m) a nedaleký vrchol Kněhyně (1275 m) s nejhlubší jeskyní (57,5 m) v Beskydech (od r přírodní památka), byly v r vyhlášeny jako Národní přírodní rezervace; plochou 195,2 ha je nejrozsáhlejší v Beskydech. Oblast Kněhyně - Čertův mlýn byla jako NPR sice vyhlášena už v r. 1982, ale teprve od r. 1992, přijetím nového zákona, došlo i zde k zásadnímu obratu v pojímání ochrany přírody a krajiny, řekl ing. František Šulgan, který se na Správě CHKO Beskydy zabývá geologií, životním prostředím, ekologickou výchovou, prací s veřejností a strážní službou. V NPR se může návštěvník pohybovat jen po vyznačených turistických trasách. Pro vstup musí mít na základě výjimky ze zákona č. 114/92 sb. o ochraně přírody a krajiny povolení od Ministerstva životního prostředí. V NPR se totiž nacházejí nejcennější zbytky přirozených ekosystémů, vyskytují se zde významná rostlinná společenstva, často i ohrožené druhy, nebo zvířata. Návštěvník může nevědomky šlápnout například do hnízda pavouka, který se vyskytuje jen v tomto místě. Může také vyplašit rysa, který právě zde nachází poslední klidové útočiště. Neobyčejné je vrásnění skalních bloků, někdy připomíná orientální písmo. Jedná se o drobný rytmický flyš, vysvětlil ing. Fr. Šulgan, Jemnější a plastičtější materiál se poddával obrovským tlakům a vytvářel tyto vlnité vrásy. Geologicky se celá oblast nachází ve flyšovém pásmu západních Karpat. Na vrcholech jsou rozrušené skalní bloky - mrazové sruby, výchozy pískovců až prachovců. Stále tady dochází k různým pohybům, i vlivem gravitace. Ten proces je trvalý. Dochované zprávy z minulosti o tom, že pašeráci procházeli v oblasti Radhoště nitrem hory, aby se vyhnuli četníkům, mohou být pravdivé. Ovšem ten stav mohl trvat jen po určitou dobu. Stále totiž dochází k pohybu, na některém místě k sesuvu, na jiném se prostor otevře. Pro NPR je připravováno nové pásové značení, které by mělo návštěvníky na chráněnou oblast výrazněji upozornit. Nově budou NPR označeny také tabulemi s informací o jakou rezervaci se jedná, na jaké ploše se rozkládá, jaký je cíl ochrany, co tam roste a co tam žije, dodal ing. Fr. Šulgan. Tabule chceme rozmístit v nejbližší době a jen doufáme, že nebude docházet k jejich odcizení a ničení. -sb- Den otevřených dvěří Soukromá základní škola Sedmikráska uspořádala ve čtvrtek 16. listopadu Den otevřených dveří, který byl určen především rodičům, aby měli možnost se zúčastnit vyučování, prodiskutovat problémy s žáky, pedagogy i vedením školy. Je třeba říci, že se akce docela povedla, neboť příchozích bylo dosti a problémů k řešení také. Zdá se, že nejvíce vytížený byl ředitel školy Pavel Sumec (na snímku), který právě diskutuje s učiteli jiných základních škol. - vp - Bratři Cohenové a Jim Jarmusch v kině Panorama V příštím týdnu budou v rožnovském kině Panorama uvedeny filmy legendárních tvůrců americké nezávislé kinematografie. Zatímco u bratrů Cohenů půjde o jejich prvotinu Zbytečná krutost, která byla dokončena již v roce 1988, od Jima Jarmusche uvidíme jeho nejnovější dílo Ghost Dog - cesta samuraje, který byl vyroben v roce Obě díla mají mnoho společného. Jde o gangsterské příběhy pojaté s nadhledem a s notnou dávkou černého humoru. Znalcům díla Jima Jarmusche lze připomenout jeho dřívější film Mrtvý muž, kde šlo o svérázně pojatý western, v případě filmu Ghost Dog zase půjde o originální pojetí gangsterky. Film Zbytečná krutost se bude hrát v pondělí 27. a 28. listopadu, film Ghost Dog pak v rámci Artkina ve čtvrtek 30. listopadu. Vlastimil Čich V rámci Programu 2000 budujeme v Beskydech na vhodných místech vyhlídkové altány, přístřešky, lavičky, odpočivadla. Také obnovujeme horské studánky. Chceme vytvořit síť parkovišť v blízkosti lesních komplexů. Tato činnost směřuje k naplnění cílů veřejného zájmu v lesích, to znamená vytvořit pro návštěvníky a turisty hor přívětivé prostředí, řekl lesní správce Lesů ČR, lesní správy Rožnov ing. Jaromír Válek. S budováním přístřešků na nejvíce frekventovaných turistických trasách jsme začali už v minulém roce. Dodnes jsou vybudovány na Maňákách na hranici Národní přírodní rezervace pod Čertovým mlýnem, další je u sochy Radegasta, na Dolních Pasekách v Rožnově a při cestě na Velký Javorník. Vznikly také drobnější objekty a lavičky, ty umisťujeme do míst s atraktivními výhledy do krajiny. Přístřešky jsou budovány ze dřeva a se šindelovou střechou, aby stylově zapadly do krajiny Beskyd. Náklady na vybudování jednoho se pohybují v rozmezí tisíc Kč. Jejich životnost Přestože obecně platí, že vrahům je dobré vyhýbat se obloukem, lidé, kteří 8. listopadu zamířili do rožnovského klubu Vrah, toho tentokrát nelitovali. Na programu byla totiž beseda s ing. Františkem Šulganem, zaměstnancem SCHKO Beskydy a v neposlední řadě také městským radním. Přes výhrady k negativnímu náboji, jenž název klubu dle mnohých nese, pan Šulgan pozvání k debatě bez váhání a s poděkováním přijal. Poté, co byly zaplašeny potenciální obavy publika, že půjde o jakousi skrytou předvolební kampaň (F. Šulgan byl a je nestraníkem), debata o aktuálních problémech Rožnova a okolí mohla začít. Na přetřes přišel nejdříve Vrch Hradisko, položený JZ od Rožnova p. R., je zajímavý nejen z historického hlediska, ale s ohledem na zdejší faunu i flóru také z hlediska přírodního. Z toho důvodu připravují pracovníci Správy CHKO Beskydy ve spolupráci s Lesy ČR a ČSOP naučnou stezku Hradisko. Bude mít tři okruhy v délce 3, 5 a 8 km a celkem deset zastavení, řekl pracovník Správy CHKO Beskydy ing. František Šulgan. Úvodní tabule bude umístěna u mostu přes Bečvu do prostoru Bučisk. Nejkratší okruh povede k ruině hradu, střední naváže na velkou tůň a třetí vyvede návštěvníky až na hřeben, odkud je pěkný výhled na Vidče, Zubří, Vsetínské vrchy na jedné a Veřovické vrchy na protější straně, také na celé údolí až k Valašskému Meziříčí. Přístřešky i naučné stezky bude zejména v horských partiích ovlivněna především klimatem, předpokládá se minimálně 20 let. V příštím roce se v rámci Programu 2000 chtějí lesáci zaměřit především na vodní zdroje, vyhledat v horských partiích poblíž turistických cest studánky, upravit je a zohlednit. Velký problém zůstává s odpadky. Úmyslně jsme přístřešky nevybavili odpadkovými koši, řekl ing. J. Válek, aby tam lidé neodkládali všechno možné, ale odnášeli svůj odpad z batohů zpět do nížin. I tak už tam jsou pohozené papíry a plastové obaly, zejména s těmi máme značné problémy. Je to záležitost výchovy, lidé se často k lesu nechovají tak jak by měli. Lesní správa se také podílí na budování naučných stezek. I z toho důvodu, že se nacházejí na státních majetcích. Ovšem jejich budování je společný počin Lesní správy, Správy CHKO Beskydy a ochránců přírody, dodal ing. J. Válek. V současné době budujeme jednu naučnou stezku z Pusteven na Radhošť, kde Vrah na kraji města Na Hradisko po naučné stezce Návrat všech okruhů bude cestou nad strmým srázem nad řekou Bečvou, kolem jezdeckého areálu zpět k mostu. Práce byly zahájeny letos na podzim, tabule budou nainstalovány počátkem příštího roku. Lesy ČR vyrábějí lavičky a další zařízení, budou mít na stezce také svůj panel, dodal ing. Fr. Šulgan. Finančně se na realizaci naučné stezky podílí také město Rožnov, výtvarně Ludvík Kunc z ostravské ZOO. O subvenci projektu jsme požádali Ministerstvo životního prostředí. Ve spolupráci s DDM ve Val. Meziříčí připravujeme publikaci o této naučné stezce a výukové listy pro školáky, podle nich se budou orientovat v terénu a seznamovat s tímto územím. Otevřít naučnou stezku Hradisko chceme na jaře roku sb- Pod tou naší starou lípou... projekt golfového hřiště, kolem nějž se vznáší nejeden otazník (viz. Spektrum Rožnovska č. 23/99). Předkladatelé projektu, slovy F. Šulgana, nevyložili všechny karty na stůl. Nemluví totiž o zázemí (např. budovy či komunikace), které ke golfovému hřišti neodmyslitelně patří. Projekt křemíkové údolí, jehož existenci před časem oznámil veřejnosti (ale i radnímu Šulganovi) v regionálním tisku starosta Rožnova, Jaroslav Kubín, je obestřen ještě větším množstvím nejasností. Sám starosta pak pro jistotu na celou kauzu uvalil informační embargo. Občané si proto museli shánět informace sami, což je poněkud nestandardní. Přestože pan Šulgan není a priori proti podnikatelskému záměru, který ani dosud nebyl předložen, dosud zjištěné skutečnosti nabádají k obezřetnosti. Klidu F. Šulganovi nepřidal ani fakt, že tovární haly mají být ve valašském slohu, jak přislíbili zástupci firmy. Závěr besedy byl věnován dobrodružstvím a veselým příhodám, které přednášející zažil při odchytu medvěda v letních měsících. Neopomněl však vysvětlit důvody pro odchyt šelmy, jejíž výskyt je ve zdejších hvozdech jindy vítán. Tentokrát se totiž nejednalo o divokého medvěda, který se zpravidla straní lidských obydlí, ale pravděpodobně o zvíře ze zajetí. Ať už to bylo jakkoli, anabáze Napsali jste nám Tak zněla tato známá píseň kinem Panorama v Rožnově p. R. odpoledne 18. října t. r. Co se tam dělo? Městský úřad a Klub seniorů zorganizovali oslavu Mezinárod-ního dne seniorů společně s oslavou desetiletí trvání Klubu seniorů v našem městě. Více jak dvě hodiny vyhrávala malá dechovka Galánečka a veselým vyprávěním přispěl Jožka Černý. Nebyl to známý zpěvák, pouze shoda jmen, ale byl velmi vtipný a veselý. Na zahájení tohoto slavnostního odpoledne přišel našim seniorům blahopřát i starosta JUDr. J. Kubín. Rovněž vysoce ocenil práci vedoucí Klubu seniorů, která jej vede již deset let a poděkoval také těm, kteří jí v činnosti Klubu pomáhají. Návštěvníci tohoto pořadu se skutečně dobře bavili a odcházeli s veselým úsměvem a písničkou na rtech. Stejná písnička a mnoho jiných znělo také na slavnostním setkání jubilantů našeho města, kteří v druhém pololetí tohoto roku oslavili jubileum narození. Ti, Lesní správce Ing. Jaromír Válek. Ruiny Hradiska. kteří tato významná životní výročí měli v prvním pololetí tohoto roku, měli slavnostní setkání již v červnu. Dne 6. listopadu 2000 se v 1. valašském pivovaru sešlo více jak 100 seniorů, které pozval Městský úřad spolu s Klubem seniorů našeho města. I toto slavnostní setkání navštívil a účastníky pozdravil starosta města. Poblahopřál a předal kytičku pí Horáčkové a Tvarbožkové, které se dožívají 90 let a byly nejstaršími účastníky tohoto sektání. Děti z Malého Radhoště předvedly chceme odlehčit hřebenové partii a vést proud turistů spodní trasou kolem deseti informačních tabulí s údaji o rostlinstvu, zvířectvu, informaci o pastevectví v oblasti Radhoště, o lesním hospodaření a podobně. Druhou naučnou stezku budujeme na předměstí Rožnova p. R. v oblasti Hradiska, kde na třech různě dlouhých trasách poskytnou informační tabule návštěvníkům přehled o lesním hospodaření, fauně a flóře, ale také o půdách a dalších zajímavostech. Cílem je nejen informovat širokou veřejnost, ale dát možnost ekologického vyžití a výchově také školám. Pokud všechno dobře dopadne, měly by být obě naučné stezky předány veřejnosti do užívání na jaře nebo počátkem léta roku sb- Foto: autor beskydského míši po zemích českých skončila velmi smutně. Přítomní se mohli na vlastní uši přesvědčit o tom, že F. Šulgan není z těch ochránců, kteří na sebe rádi upoutávají pozornost unáhlenými soudy a příkrými odsudky všeho nového. Patří mu též dík za to, že si našel čas na besedu s celkem okrajovou, leč (nebo snad protože) o místní dění se zajímající, skupinou lidí. Ti zase nelitovali, že v onu středu, oproti zvyklostem, nebyl na programu filmový klub. Chce se jen doufat, že pana Šulgana v jeho otevřenosti vůči veřejnosti budou následovat i další městští zastupitelé a radní. A nemuselo by to nutně být v tomtéž prostoru. Petr Kopecký Foto: autor skoro hodinový program a senioři se velmi dobře pobavili. Celé odpoledne hrála na el. varhany pí Marta Porubová a zpěv zněl sálem. Nejen, že si dědečkové a babičky zazpívali, ale někteří si i zatančili. I touto akcí Připomněl Klub seniorů své desetileté trvání a výborný vztah ke starší generaci našeho města. Městskému úřadu i výboru Klubu seniorů patří dík, jakož i pochvala za dobrou organizaci Evě Rudolphiové - vedoucí klubu. Dana Sasková

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2000 TÉMA STRANA 3 Máme to tedy za sebou. Je zvoleno Krajské zastupitelstvo ve Zlíně a máme i nového senátora. To, že se jím stal Rožnovák, starosta JUDr. Jaroslav Kubín, není pro mnohé naše spoluobčany velkým překvapením. Však také v Rožnově vyhrál obě kola s velkou převahou. Je to určité ocenění jeho práce na Městském úřadě. Zajímavý je i fakt, že jako jediný nezávislý se do Senátu dostal právě J. Kubín. A jak probíhaly samotné volby? Obě kola se vyznačovala velice malou účastí voličů. O příčinách můžeme číst rozsáhlé anylýzy v denním tisku či poslouchat v televizi. I v našem městě byla účast nízká. Prováděli jsme takový malý průzkum a většina odpovědí na dotaz proč nejdete volit zněla: Dejte mi s politikou pokoj, já mám jiné starosti. V prvním kole voleb například v Hážovicích odvolilo do hodin 17 voličů. Podobná účast byla i v jiných volebních obvodech. Nevím, zda právě neděle je tím pravým dnem pro volby. Ale Rožnováci se přece jenom dali rozdělit na dva tábory. Jeden tábor nešel volit z důvodu nezájmu o samotné volby. Druhý tábor volil starostu Kubína. A potom zůstal zbytek, kde převažovaly stranické zájmy a možná i trochu stranická poslušnost. Faktem je, že J. Kubín vyhrál obě které se ovšem zase vyznačovaly velice slabou účastí obyvatel našeho města. Děti si sice rády zajezdily dvoupatrovým autobusem, rády dostaly pěkné balónky, ale spontánní atmosféra opravdu nebyla k vidění. I to je jakýsi obrázek naší republiky dnešní doby. Ovšem je pravdou, že J. Kubín žádné veřejné setkání s voliči v našem městě neuspořádal. Každodenní styk se svými spoluobčany byl jeho největší devizou, která vedla k úspěchu. Všechny výlepové plochy byly během předvolební agitace přeplněny kandidátními listinami, portréty kandidátů, že nebylo možno v plné míře propagovat různé kulturní i sportovní akce v Rožnově. Potud bylo všechno v pořádku, neboť všechny výlepy byly uskutečněny přes firmu Miger, která naše výlepové plochy obhospodařuje, nebo přes Městskou kulturní agenturu. Při druhém kole voleb do Senátu nastal zlom. Najednou mizely plakáty s portrétem nezávislého kandidáta a nikdo nevěděl, kdo tak činí. Vrcholem se stala noc z pátku na sobotu, kdy byly všechny výlepové plochy polepeny dopisem Václava Klause a plakátem kandidáta ODS. Volební štáb nezávislého kandidáta nechal vylepit od středy do pátku dvakrát padesát plakátů. V sobotu nebyl vidět ani jediný. Kdo za tímto činem stál, zůstává Tak jsme volili... Členové volební komise pečlivě ověřovali totožnost voliče. Foto: SR - Aleš Študen- I takové situace nastaly na výlepových plochách. Starosta Jaroslav Kubín při volebním aktu. kola v našem okrese s velikou převahou, ke které přispěl hlavně výsledek hlasování v Rožnově, i když i v jiných městech měl v druhém kole převahu. A předvolební boj? Proběhla spousta setkání s kandidáty, otázkou... Politická kultura dostala i v našem městě na frak. Město Rožnov pod Radhoštěm bude mít tedy svého zástupce v Senátu. Do Krajského zastupitelstva ve Zlíně byli zvoleni tři poslanci: RNDr. Václav Mikušek, Ing. Jaroslav Kučera a JUDr. Jaroslav Kubín. Věřme, že všichni tři Rožnováci udělají pro své město i pro nás maximum. K tomu jim přeje redakce SR hodně zdraví a úspěchů. V. Pitron Tak zaplněnou volební místnost jsme viděli málokde. Volby do Senátu Parlamentu České republiky Obec: Rožnov pod Radhoštěm (Zdroj: Internet) Kandidát Číslo Příjmení, jméno Tituly Volební strana Navrh. strana Polit. přísl. Počty hlasů 1. kolo 2. kolo 1. kolo % hlasů 2. kolo 1 Hruška Jiří 4KOALICE US US , Antolák Vlastislav Mgr. KSČM KSČM KSČM , Kubín Jaroslav JUDr. NK NK BEZPP , Oplt Vladimír Ing. ODS ODS ODS ,05 22,38 Valašská krajina s připomínkou voleb. 6 Tyralík Svatoslav ČSSD ČSSD ČSSD ,

4 STRANA 4 PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2000 Už brzy zazní sametový hlas varhan TROCHU HISTORIE Nové varhany pro kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm budou v pořadí už čtvrté. Ty vůbec první získal kostel v r koupí od kláštera olomouckých dominikánů. R pořídil vlastenecký kněz P. Ficker varhany nové, postavené J. Neusserem z N. Jičína; po 1. sv. válce prodělaly větší opravu, neboť jejich cínové píšťaly byly zkonfiskovány pro válečné účely. V r byly firmou bratří Riegrů v Krnově dodány varhany nové a instalovány do původní skříně z r. 1863, kdesloužily po několika opravách a čištění až do r Jejich stav byl neutěšený už v r. 1981, ale generální oprava přislíbena až na r. 1988, se neuskutečnila a varhany byly udržovány v provozu drobnými opravami. V r byly varhany technicky i zvukově v tak neutěšeném stavu (skříň zcela zničena červotočem, také narušeny další dřevěné části kůru), že bylo rozhodnuto varhany demontovat a nahradit je novými. GENERÁLNÍ OPRAVA KŮRU Současně se zadáním zhotovení nového nástroje bylo rozhodnuto také o generální opravě celého kůru. Zejména dřevěné zábradlí bylo po napadení červotočem v havarijním stavu. Ocelové nosníky použité na podlahu, byly zalité cca 14 kubíky betonu. Po jeho vytvrzení byl proveden nátěr a nalepen koberec. Přední část zábradlí, které má mosaznou nástavbu, byla nově Varhanáři Jan (vlevo) a Vladimír Stavinohovi při sestavování varhan v rožnovském kostele Všech svatých. Foto: autor Soukromá škola cestovního ruchu, s. r. o. v Rožnově pod Radhoštěm byla založena před 8 lety a zařadila se mezi odborné střední školy, které si stanovily jasný cíl - současné i perspektivní uplatnění absolventů v praxi. Jádro učebního programu tvoří: - turismus jako perspektivní, expanzivní oblast hospodářství, - management jako základní průprava ke vstupu do zaměstnání, - cizí jazyky - jako pas pro vstup do zemí Evropské unie. Na ně se váže, dále je rozvíjí, podporuje a upevňuje výuka ve všech předmětech odborných (účetnictví, ekonomika, informatika, technika cestovního ruchu, průvodcovství), i všeobecně vzdělávacích (matematika, český jazyk, zeměpis, dějepis, aplikovaná psychologie a další). Teoretická výuka je propojena s praktickou přípravou, a to již od 1. ročníku: - příprava pokrmů, gastronomie, obsluha a stolování - průvodcovská vystoupení na exkurzích, organizovaných vlastními silami pod vedením učitelů - exkurze tuzemské i zahraniční, veletrhy cestovního ruchu - praxe v restauračních a hotelových zařízeních - zahraniční praxe v Německu a ve Švýcarsku - praxe v cestovních kancelářích - CK Beskydtour je provozována přímo v budově. Škola má bohatou doplňkovou obložena zdobenými deskami, přesně v jejich středu byl umístěn barevný znak města Rožnova p. R. STAVITELÉ VARHAN Na doporučení arcibiskupského kolaudátora otce Míčka bylo zhotovení nových varhan zadáno varhanářům bratřím Stavinohovým z Valašské Bystřice. Varhanářství je u Stavinohů rodinná tradice. Varhanář otec Josef Stavinoha (1929) se vyučil varhanářem u soukromníka v Praze. V jeho stopách se vydali i jeho synové Vladimír (1971) a Jan (1973). Od doby, kdy začali pracovat samostatně, provedli na 25 generálek nejrůznějších nástrojů. Stavbou nových nástrojů se prezentovali varhanami pro Milosrdné sestry sv. Kříže v Kroměříži (nainstalováno na 1100 kusů různých píšťal) a pro kostel sv. Maří Magdalény ve Velké nad Veličkou. Oba nástroje pracují naprosto spolehlivě a k plné spokojenosti varhaníků i posluchačů. Původní rožnovské varhany byly technicky zastaralé Byly mnohokrát přestavované, řekl varhanář Jan Stavinoha. Měly zastaralý systém ovládání pneumatickou výpustkou. Navíc byly silně napadeny červotočem. Pro nové varhany jsme z nich použili pouze dva jazykové rejstříky. Píšťaly převzala chudší farnost v Klenovicích na Hané. Nic víc se nezachránilo. Kolik řemesel musí varhanář ovládat Je to hodně řemesel: práce se dřevem, lakování, elektroinstalace, práce se vzduchem. Člověk musí být trochu i cínař, i když cínové píšťaly dodává firma z Kutné Hory. Až na římsy, které jsme z časových důvodů zadali jedné firmě ve Vidči, jsme celou skříň pro varhany zhotovili sami. Používá se smrk a dub, ale tato skříň je plošný materiál, laminátová dřevotříska. Na rezonanci varhanní skříně příliš nezáleží, podstatné jsou píšťaly. Sametový zvuk varhan Původně mělo jít o čistě mechanický nástroj, kde se dá zvuk píšťal intonovat na nižší tlak a zvuk je sametovější. Protože bylo rozhodnuto postavit varhany na pilířích, museli jsme přistoupit na elektrické spínání. Abychom dosáhli měkkého, nenásilného - sametového zvuku, museli jsme snížit tlak zhruba o čtvrtinu na max. 75 mm vodního sloupce. Dostatečným množstvím vzduchu plní dva měchy bezhlučný varhanní ventilátor. Kontakt pod klávesou na hracím stole sepne elektromagnet, ten otevře otvor, kterým zaproudí vzduch do píšťaly a rozezvučí ji. Jaké jsou nové varhany Mají kolem 1300 píšťal, celkem 20 rejstříků (z toho je 5 rejstříků v pedálu). Varhany obsahují dva manuály plus pedálové klávesnice. Rozsah tónů v manuálu je 56 (tolik jako počet kláves v manuálu), v pedálu je jich 30. Varhany jsou široké 7,5 m, vysoké necelých 7 m a jejich váha je spočítaná na 3,5 tuny. Nejen postavit, ale také naladit Pro správné naladění varhan je důležitý sluch. Neznamená to, že musíme umět na varhany dobře hrát. Naproti tomu varhaník nemusí mít tak dobrý sluch, i když umí na nástroj výtečně koncertovat. Ladíme podle klasické vidličkové ladičky komorní á, pak temperaturní oktávu (12 tónů) a podle toho pak celý zbytek rejstříku a postupně všechno ostatní. Následné dolaďování varhan ovlivňuje prašnost a klima, první se obvykle děje po 2-3 letech, pak jednou za 10 let. Záruku na elektrický systém varhan poskytujeme 4 roky, na zbytek varhan 6 let. Práce na stavbě nových varhan trvaly přes 2 roky. Jejich cena se pohybuje ve výši 3,3 mil. Kč. Rekonstrukce kůru přišla na cca 1 mil. Kč. Celá práce s rekonstrukcí varhan - nástroje blízkého Bohu - a obnově kůru byla a je založena na solidaritě, obětavosti a dobrovolné pomoci lidí, kteří přispěli jak přímou pomocí tak i finančním darem. Kolaudace nových varhan a jejich svěcení přijde na pořad v závěru listopadu nebo začátkem prosince. Avšak milý čas vánoční proběhne letos v rožnovském kostele Všech svatých už za doprovodu sametového zvuku jejich píšťal. -sb- Park září novotou Po 8 měsících usilovné práce má svou tvář i horní část městského parku. Nově zde bylo vysazeno 2530 keřů, 67 vzrostlých stromů, upraveno metrů čtverečních trávníkové plochy a přemístěno kolem 500 kubíků zeminy na vyrovnání terénu a plošné úpravy. Pracovali jsme ve dvou etapách, řekl pan Milan Molitor z firmy ZAHRADNICTVÍ MILAN MOLITOR, která rekonstrukci parku zajišťovala. V prvé jsme káceli a trhali náletové porosty. A trháním odstraňovali pařezy, aby mohla být provedena rekultivace půdy; frézovali jsme je jen na nepřístupných místech. Tolik kritizovaná metoda trhání pařezů umožnila rekultivovat a prostorově vyrovnat terén. Nenaplnily se ani předpovědi, že při prvním silnějším větru polovina zbylých stromů v parku lehne ; listopadový povichr jejich odolnost prověřil, nespadl ani jeden. Ve druhé etapě jsme zahájili rekonstrukci výsadbou stromů a keřů. Keře po obvodu parku dorostou výšky 2-3 metrů, nahradí původní náletový porost a takto odcloní park od Bečvy i od Palackého ulice, doplnil M. Molitor. Podpisem předávacího protokolu 30. října 2000 byla tato etapa zakončena. Je třeba poznamenat, že k plné spokojenosti Městského úřadu. Spokojený jsem také já, myslím, že jsme tam udělali kus práce. Byla to obrovská dřina, to nejlíp vědí moji zaměstnanci. Chci poděkovat pracovníkům MěÚ ORŽP ing. Vojkůvkové a ing. Štěpaníkovi, že spolu s námi vydrželi nápor kritiků a zachovali rekonstrukci v původní podobě, také zahradní architektce ing. Damcové, že díky jejímu projektu přestal park živořit a začal žít. A poděkovat také mým zaměstnancům, kteří nejlépe vědí, co všechno ta práce obnášela. Jistě to nebyla práce bez problémů... Určitým překvapením pro nás byla černá skládka pod autobusovou zastávkou u Eroplánu, která nebyla v projekčních pracích zachycena. Spíš technickým problémem bylo zatravnění, trávníky jsme zakládali vlastně v řečišti Bečvy, která při povodni v r park v několika místech doslova odnesla, právě tam byl pro zatravnění nejvíce potřebný návoz zeminy. Problémem, už tradičním, je i to, že téměř okamžitě po výsadbě se začaly ztrácet stromečky a keře. Co bude následovat? Záruka na stromy a keře je 12 měsíců. V současnosti ještě sbíráme listí. Práce definitivně ukončí první kosení počátkem léta příštího roku. V minulosti zde bylo tradiční naleziště hříbků - vrátí se sem také květiny? Úpravami jsme park prosvětlili a provzdušnili a tak vlastně vytvořili předpoklady pro jeho přirozený stav. Tak jako se sasanky, petrklíče a další rostliny vrátily do části ukončené před pěti lety, tak se také vrátí do právě rekonstruované části. Určitě se tam vrátí i hříbky. Aby byl celý městský park po všech stránkách in schází ještě dokončit střední část od vchodu do Valašského muzea směrem k jezírku, a vyřešit zápletku s propletencem cest - necest poblíž Janíkovy stodoly. Snad i na to někdy v budoucnu dojde. -sb- ROŽNOVSKÉ ŠKOLSTVÍ - Škola cestovního ruchu činnost: lyžařský a sportovně turistický kurz, účast v konverzačních soutěžích ANJ a NEJ, v recitační soutěži, ve sportovních soutěžích, pravidelně pořádá zájezdy do divadla, studenti se účastní společensky osvětových akcí (benefice, pořady nabízené Městkou kulturní agenturou, spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky apod.). SŠCR nabízí a realizuje kurzy výpočetní techniky, účetnictví a spolupracuje v této oblasti s úřadem práce. V minulých letech škola poskytovala dvouleté maturitní studium, jehož absolventi se v praxi velmi dobře uplatnili a osvědčili. Curriculum vitae školy Škola byla zřízena na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 353/91 Sb. o soukromých školách zřizovací listinou ze dne jako Soukromá škola cestovního ruchu, ul. Lesní 1689 v Rožnově p. R. Účel a předmět činnosti - zabezpečení výuky žáků ve studijních oborech: Cestovní ruch - dvouleté denní pomaturitní studium /13 Management a turismus - čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou. Zřizovatel školy: Mgr. Naděžda Pavlíková. Činnost Soukromé školy cestovního ruchu v Rožnově p. R. je vymezena zákonem č. 171/1990 Sb. o soustavě základních a středních škol ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a dalšími obecně závaznými předpisy. MŠMT ČR zařadilo školu do sítě soukromých škol dnem dopisem č. j. 2153/92 ze dne Škola zahájila činnost dnem založení. Vlastní výuková činnost byla zahájena v pronajatých prostorách v Rožnově p. R. na adresách: Lesní 1689 a 1. máje 823. Nově byla škola zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení rozhodnutím č. j / s účinností od s následujícími studijními obory: /00 Cestovní ruch, studium denní, délka studia 2 roky /13 Management a turismus, studium denní, délka studia 4 roky /00 Hotelnictví a turismus, studium denní, délka studia 4 roky. S účinností od je škola zařazena do sítě s názvem Soukromá škola cestovního ruchu, s. r. o. V současné době má škola své hlavní sídlo na ul. 1. máje v Rožnově p. Radh. Ve čtyřech třídách maturitního 4letého oboru Management a turismus ji navštěvuje 98 studentů. Vedle nich zde studují frekventanti 10měsíčního kurzu Pracovník cestovního ruchu a docházejí sem zájemci o jazykové kurzy, především němčiny a angličtiny, případně francouzštiny, protože v budově sídlí i jazyková škola Beskyd. Podle zájmu ze strany podniků, veřejnosti nebo úřadu práce se v odpoledních hodinách, nebo i během prázdnin konají odborné kurzy výpočetní techniky a účetnictví. Důraz na praxi, spojování teorie s praxí Praktická je výuka předmětu, který se nově jmenuje gastronomie, dále technika obsluhy a služeb, administrativa a obchodní korespondence. S praktickým vyžitím v rámci oboru cestovní ruch souvisí úzce výuka ve výpočetní technice, technice cestovního ruchu, účetnictví a ekonomice, také však v dějepisu, zeměpisu, v angličtině a v němčině nebo v českém jazyce. Např. hned v 2. pololetí 1. ročníku pracují studenti na mluveném průvodcovském referátu, jak po stránce odborné - získávání informací, tak také po stránce jazykové. Úroveň referátu je oceněna známkou nebo hodnocením hned v několika předmětech. Praxe domácí a zahraniční Souvislá týdenní nebo dvoutýdenní praxe je zařazena do výuky ve 2. a 3. ročníku. Ve 2. ročníku se žáci rozcházejí do restauračních zařízení a pracují v obsluze. Ve 3. ročníku absolvují praxi v cestovních kancelářích v Rožnově p. R., ve Val. Meziříčí, příp. ve Vsetíně. S těmito podniky škola uzavírá dohodu a na jejím základě jsou praktikanti také hodnoceni pracovníky daného zařízení. Ve 2., ve 3. na podzim ve 4. ročníku mají studenti možnost ucházet se o praxi v Německu (3měsíční praxe o prázdninách), nebo ve Švýcarsku (4měsíční praxe květen - srpen, prosinec - březen). Studenti pracují v hotelích, mají zajištěno ubytování, stravu a pojištění, dostávají kapesné, které v korunách vysoko převyšuje možnost prázdninového výdělku u nás. Ve Švýcarsku student absolvuje úvodní přípravnou 10denní stáž v hotelové škole. Této stáže se během 6 let zúčastnilo 97 studentů, z toho 21 ve Švýcarsku a 76 v Německu. Doplňková a mimoškolní činnost Ačkoli je škola mladá a malá počtem tříd, zúčastňuje se pravidelně různých soutěží a akcí. Sama už se několikrát stala i jejich pořadatelem. Pravidelně se konají školní soutěže v konverzaci v německém a anglickém jazyce, v uměleckém přednesu, předvánoční soutěž o nejlepší cukroví, soutěž v psaní strojem. Školu reprezentují družstva ve sportovních soutěžích, organizovaných pro rožnovské střední školy: ve volejbalu, košíkové, fotbalu, sálové kopané. Naše škola v osobě prof. Kadlecové se stala organizátorem soutěže v plavání a zaznamenala v ní velké úspěchy. Škola obesílala i soutěž o rožnovský fejeton, celostátní soutěž na téma význam cestování pro mladé lidi aj. Foto: Ing. Marek Soňa

5 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2000 KULTURA STRANA 5 Kulturní komise a Muzeum obce Zubří na Petrohradě zvou širokou veřejnost na jubilejní výstavu Václava Jaroně STARÉ VALAŠSKO, LIDÉ A KRAJINA z oboru malby na porcelán. Výstava potrvá do neděle Otevřeno: středa, sobota, neděle a hodin. Srdečně zvou pořadatelé. Foto: Repro SR Od dokumentu k portrétu a zase zpět Galerie MK, Jakub Chleboun - Portréty, , výstava fotografií. Jakub Chleboun, absolvent Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, se řadu let intenzivně věnuje oblasti dokumentu. A to i přesto, že už dávno nefotografuje vesnice v rámci projektu Lidé Hlučínska 90. let 20. století a kinofilmový fotoaparát vyměnil za středoformátový přístroj, černobílý film za barevný a používá zábleskové lampy. Fotografuje své prostředí, které je mu blízké, fotografuje své přátele, lidi, kteří jej obklopují v prostředí moderního klubu. Jejich autostylizace konfrontuje s prostředím, psychedelickou výzdobou stěn. Náctiletí se zde prolínají se stejnými gesty, pózami a odíváním zastydlých mladíků, kteří mají už dávno svůj teenagerský věk za sebou a často překročili i Kristova léta. Přestože oproti dřívějším fotografiím nenavazuje na tradici sociálního dokumentu, jak jsme na ni u nás zvyklí, i nadále dokumentuje. A to i tam, kde se přes soubor o návštěvnících jednoho ostravského hudebního klubu dostává k portrétům těchto lidí v ateliéru, nebo kde již určení místa přestává být podstatné. Jsou to černobílé i barevné detaily tváří, v jednoduchém osvětlení, zaměřené především na zajímavý detail, účes, výraz. Tomáš Pospěch KPH - dárek, který potěší Od 1. prosince můžete koupit pro sebe, své blízké a přátele permanentní vstupenky Kruhu přátel hudby na sezonu 2001 (osm koncertů) i jako hodnotný vánoční dárek. Permanentka pro důchodce a studenty stojí 350,- Kč, pro ostatní 450,- Kč. (Vstupné za jeden koncert v předplatném vyjde tedy pro důchodce cca 43,- Kč, pro ostatní cca 56,- Kč.) Cena za jeden koncert bude v příštím roce minimálně 80,- Kč. Kruh přátel hudby Městské kulturní agentury v Rožnově p. R. chystá tyto koncerty: Apollon Quartet - P. Kudelásek (I. housle), P. Ciprys (viola), R. Křižovanský (II. housle), P. Verner (violoncello) Jaroslav Tůma (varhany) Jiří Bárta (violoncello), klavírní doprovod M. Rezek České noneto Instrumental tandem - P. Zámečník (akordeon), L. Janeček (kytara) Václav Sibera (baryton), J. Markvartová, klavírní doprovod Fagoti Brunenses - T. Františ, R. Novozámský, V. Pečinka, J. Jakubec Eduard Spáčil (klavír) Návštěva z Ministerstva primitivní ekologie Dne 20. listopadu navštívili Rožnov p. R. představitelé Ministerstva primitivní ekologie Valašského království Martina Kopáčková a Pavel Knebl (náměstek pro ekomagorizaci obyvatelstva) - to je vlastně celá obsada ministerstva - jak sami říkají, další marnotratníci a darmožrouti jsou zbyteční. Po setkání s příznivci v městské knihovně navštívili Rožnovskou lidovou čajovnu. Pro ty, kdo se s nimi nemohli nebo nechtěli setkat osobně, vybíráme z jejich programu: Podstatou našeho lidumilného programu ekomagorizace společnosti (reekologizace) je rozvíjení Teorie primitivní ekologie a pod heslem Sranda zvítězí ji bezplatně naočkovávat lidem pod kůži, nasazovat zárodky této ekoinfekce do jejich domácností, házet pod pokličku, zavlíkat na pracoviště... Chceme dostat lidi do pozice, kdy koutky huby roztahujíce a za břicho popadajíce, přijmou za své, že: Jít s dobou na věčné časy znamená: Žít skromno. Ctít duchovno. Mít hovno. Cítit se bohorovno... a nikdy jinak! Klíčem k dosažení této ekonirvány je naplňování desatera ekopřikázání. 1- Já jsem tvůj Bůh - to co umožňuje život - sluníčko, vzduch, voda, země, oheň..., je hodně bohů mimo mě, avšak ty nebudeš sloužit jiným, než těm, co napomáhají životu všech, ne jen hrstky vyvolených. 2 - Nevezmeš ze Mě ničeho nadarmo a neposkvrníš Mě výplody svého rozmaru. 3 - Pomni, abys den každičký světil. 4 - Cti děti i vnuky své, aby dlouho žili a dobře se jim vedlo na zemi. 5 - Nepoužiješ násilí, když nejde o život. 6- Pomož a bude ti pomoženo. 7- Žij tak, abys škodil co možná nejmíň a přitom radost ze života pociťoval co možná největší. Změna přikázání vyhrazena. Tři přikázání jsme z úsporně eko-logických důvodů nenapsali. Ekoduch přestal osvěcovat pisatele. Ministerstvo PrimEko-ValKral chce svým působením pomoci odvrátit hrozbu Mecdonalizace Země. Nejprve Středověké Vánoce v Evropě Vánoční koncert souboru Ars Cameralis v Rožnově V rámci Kruhu přátel hudby se uskuteční 15. prosince od hodin v evangelickém kostele v Rožnově p. R. vánoční koncert souboru Ars Cameralis s názvem Středověké Vánoce v Evropě. Soubor Ars Cameralis je znám u nás i v cizině svou dvojí interpretační činností, obsahující jednak středověkou hudbu 13. až 15. století, jednak hudbu současnosti. Soubor vydal CD s názvem Gotická hudba v Čechách, Hudba Karlovy University, hudbu Guillauma de Machauta, Michaela Maiera a účastnil se na kompaktních discích s komorní tvorbou L. Matouška a J. Rybáře. Ars Cameralis hraje na význačných hudebních festivalech, koncertuje doma i v zahraničí (Španělsko, Německo, Itálie, Belgie, Polsko, Maďarsko), nahrává pro rozhlas i televizi. Uměleckým vedoucím souboru je hudební skladatel a klarinetista Lukáš Matoušek. Studoval na Konzervatoři v Praze a na JAMU v Brně, středověkou hudbu a středověké hudební nástroje studoval v Londýně na stipendium British Council. Mezzosopranistka Oldřiška Musilová absolvovala Konzervatoř v Praze a mistrovské kurzy na Hochschule ve Výmaru. Působí jako operní sólistka i komorní pěvkyně. Klavírista a hudební skladatel Hanuš Bartoň se po studiích na Konzervatoři a AMU v Praze věnuje skladbě, koncertní a pedagogické činnosti. Vydal CD s hudbou J. L. Dusíka, L. Janáčka a M. Ištvana. začalo u sebe v jeskynním úřadu, nyní se zaměří na vlastní píseček Valašského království, a až tam všechny zmagoří, ZVALaCHizUJE celou zemi včetně konzumního zámoří. Kdo pro eko nevzplane - ten škaredě pohoří! Výklad ekodesatera a jeho užití v praxi se může oblast od oblasti značně lišit podobně jako výklady jiných svatých písem. Jeden z nejpropracovanějších výkladů, šitý na míru pro náturu ogarů a cérek od valašských kotárů, může pomoci jeho vyznavačům vysvobodit se z koloběhu rekonzumace a honosit se titulem ekovalach, ekovalaška. Ekovalaši se tak mohou stát hrdiny ekologické práce, nadějí v době nadměrné konzumace. EKOŠI VŠECH ZEMÍ SPOJTE SE, PAKOŠI VŠECH ZEMÍ VZPAMATUJTE SE! Pár postřehů ze života ideálního ekovalacha a ekovalašky V oblasti stravování: Nefifrá, žere s chutí i otruby. Zabije (či použije zabité zvíře) jen v krajním případě pro své nasycení, když už nemá na vybranou. Nepije, co si sám nevypálí, nenamíchá, neuvaří. Hulí jen, co si sám vypěstuje. Lepší švestka v hrsti, nežli banán na stole. Sůl nad zlato, sedmikráska upřímnější orchideje. V oblasti hygieny: Pravý Valach smrdí aj z fotek. Neholí se. Valašky si nepiluju nehty, ani nedepiluju jiné pitominy či končetiny. Nerozbija okna u kamošu od Mec Donaldu, ani je nepodporuje konzumaci hambaču, ale uvolňuje své tělní výměšky do jejich mís s vděkem, že je to zdarma, či jako formu protestu. V oblasti zvyků: Rád(a) rype do země, a vůbec do všeho. Chodí spát s kurami, vstáva s kohutem. Do roboty chodí pěšky, koňmo, kolmo, stopem, v nouzi hromadnou dopravou. Když už jede bourakem, vítá vytížení stopaři. Co může, si půjčí, Violista Jiří Richter je absolvent Konzervatoře a AMU v Praze. Jako vyhledávaný komorní hráč spolupracuje s řadou souborů. Podílel se na CD nahrávkách staré hudby, J. Brahmse, M. Išrvana aj. Hudebníci ovládají celou řadu historických nástrojů (varhanní portativ, cembalino, středověký cimbál, gotická harfa, jednoručky, kamzičí rohy, šalmaje, krumhorny, cornamusa, chalumeau, křídlo, chorus, trumšajt, fidula, rybebka, citola, kotlíky, cymbala...). když může, tak půjčí. Má malý podíl na zvyšování HDP, více se stará o DP (domácí produkty) bez DPH. Než něco vyhodí, třikrát to opraví, mnohokrát otočí, předělá na něco jiného, třikrát nabídne jinému, a teprve pak odloží na místě k tomu určenému. Ekovalašky nosí sukně co nejkratší a výstřihy co nejhlubší, aby bylo vidět... jak umí dobře hospodařit s látkami, nebo ke svému ošacení rády využívají prostěradel, závěsů a jiných víceúčelovýxh textilií. Neshromažďují snople po kapsách, ale vrací je přímou cestou k zemi (pokud zrovna není pokryta tepichem či dlažbou). Umí využívat toho, co má (i toho, co najde třeba v kontejneru), a dokáže se obejít bez toho, co nemá. Ekovalaši raději s hrdostí nosí zalátané trenky po prapředcích, než by si na sebe natáhli nové sexy slipy z USA. Chce z tohoto světa odejít ve stejném šatu jako přišel na tento svět a nechce, aby mu mramor tlačil na močový měchýř. Pakovalach se řídí krédy typu: Hlavně Já, druzí zas jaksi. Můj dům, můj hrad. Po mě potopa. Šak to tak dělajů všeci. Čas jsou peníze. Ekovalach má času tři prdele (valašská jednotka hojnosti) Své obydlí vytápí, že v něm chodí nahatí. Bez koly či bez piva krev mu tuhne zaživa. Rád se ohání se šlajfkou, ekovalach si vystačí se svým přirozeným ohonem. Pako si před dovolenou předplatí každý prd. Eko si prdne, kdy se mu zachce a zadarmo. Než mrvou a kompostem, hnojí raděj ingoustem. Pakovalach resp. kolaborantus staví kolem chalupy berlínskou zeď, zahrádku přeměňuje na francouzský park, na chalupy přilepuje balkóny a terasy ve stylu Beverly Hills nebo antické sloupy. Všechno háže do jednoho kotle: dřevo, boty, pneumatiky - účel světí jeho triky. Kompetence Ministerstva primitivní ekologie - provokovat, šahat na svědomí, šprtat do vosího hnízda, udělovat tituly ekovalach a pakovalach, vydávat prohlášení a dělat opatření. Povinnosti - začít u sebe. -red- Vlasta Redl a Každý den jinak 2. prosince vystoupí v Rožnově Vlasta Redl s kapelou Každý den jinak v kině Panorama od hodin. Předprodej vstupenek je v Městské kulturní agentuře, T klubu, knihkupectví Plejáda a v kině Panorama. Cena v předprodeji 100,- Kč, na místě 120,- Kč. Benefice pro dětský domov Městská knihovna a Městská kulturní agentura vás srdečně zve na Benefici pro Dětský domov Zašová, která se uskuteční 27. listopadu v hodin v kině Panorama. Výtěžek z představení věnujeme Dětskému domovu Zašová na zakoupení vánočních dárků. Vystoupí děti z dětského domova, pohybové studio Duha, skupina country tanců Tennessee, Soukromá základní škola Sedmikráska a hudecká muzika Ogaři. Vstupenky jsou k dispozici v Městské knihovně v Rožnově p. R., v základních a středních školách, pro děti a studenty je cena 10,- Kč, pro ostatní 25,- Kč. Intuitivní tanec s rituálními bubny 13. ledna 2001, tělocvična ZŠ Záhumení, hodin V dynamickém zvuku českých rituálních bubnů nenásilným vedením a prostřednictvím tance umožňuje Jan Čambal každému rozvinout jeho osobní léčivou energii. Tak je možné zbavit se zbytečných psychických bloků a zátěží. Intuitivní tanec má silný psychofyzický léčebný účinek, který vede k dosažení vnitřní rovnováhy a rozvinutí osobních talentů. Jan Čambal je absolvent Pražské konzervatoře (hoboj, anglický roh, klavír, tympány, vibrafon), hráč na gembe, šalmaj a další nástroje vlastní výroby. Klasické vzdělání uplatnil jako člen České filharmonie Symfonického rozhlasu i jako pedagog na AMU a Pražské konzervatoři. Spolupracoval na projektech našich i zahraničních choreografů, tanečníků a pohybových terapeutů. Vystupoval jako člen různých hudebních seskupení (např. Afro Latin Band s Janou Koubkovou), nyní účinkuje převážně sólově. V poslední době prezentoval českou rituální hudbu například na mezinárodním festivalu Womad v Praze. Charakteristickým rysem jeho tvorby i života je individuální svoboda a intuitivní způsob práce. Hraje převážně na hudební nástoje vlastní výroby - rituální lipové bubny a šalmaje. Hudba má pro něj vždy duchovní rozměr a je neoddělitelně spojena s jeho životní filozofií ovlivněnou zenovou praxí. Zabývá se studiem mystického hinduistického diagramu zvaného Šríjantra. Chápání symboliky jeho konstrukce jej vede k vytváření harmonizujících obrazců zvukových i grafických. Závazné přihlášky jsou k dispozici v Městské kulturní agentuře, Letenská 2209, Rožnov p. R. (také v čajovnách a knihovně). Po vyplnění zašlete na adresu MKA a zaplaťte 200,- Kč osobně, složenkou nebo na účet IPB číslo /5100 variabilní symbol 313. To vše do 30. listopadu Jak vidím své město, obec Pod tímto názvem se uskutečnila vernisáž dětských výtvarných prací, kterou ve středu 15. listopadu uspořádal Dům dětí a mládeže v Rožnově. Součástí vernisáže bylo vyhlášení nejlepších prací a ocenění jejich autorů. Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 112 prací a porota udělila 14 prvních míst. Vernisáž orámovalo také vystoupení kulturních kroužků pořádající organizace. Výstava potrvá do 22. prosince 2000 a stojí určitě za zhlédnutí. - vp -

6 STRANA 6 ZPRÁVY A INFORMACE Z MĚSTSKÉHO UŘADU SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2000 Záměr sociálního odboru Před nedávnem byla v regionálních sdělovacích prostředcích podána informace o záměru sociálního odboru Městského úřadu v Rožnově p. R. poskytovat některým občanům dávky sociální péče formou naturálního plnění. Jednalo se o tu část sociální dávky, určenou na výživu členů domácnosti, která je však podle zjištění sociálních pracovníků využívána k jiným, nežádoucím účelům (alkohol, hazardní hry apod.). Věcné plnění dávek sociální Autoklub Rožnov pod Radhoštěm si dovoluje prostřednictvím těchto novin vyslovit poděkování Městské policii Rožnov pod Radhoštěm. Příslušníci městské policie nám pomohli při zajištění zabezpečení závodní tratě při závodech minikár jak Oblastního poháru, tak při pořádání Mezinárodního závodu Finále vítězů pohárů České a Slovenské republiky, který je nejprestižnější závod pořádaný v ČR. V hodnocení prezídia AUTO- Ve vzdálenosti asi 130 km na západ od města Šrem (u Poznaně v oblasti Velkopolska), leží město ze 13 stol. Miedzyrzecz (Meziříčí). Má zajímavé historické památky: radnici, zříceninu hradu, muzeum, kostely. V pěkném okolí jsou hojná jezera a rozsáhlé lesy. Magnetem posledních let je pro turisty zdejší, do nedávna téměř neznámý, největší komplex vojenských pevností ve střední a východní Evropě. Miedzyrzeczki Rejon Umocniony (Meziříčský pevnostní val) vybudovali Němci v letech Uzavírá v centru Velkopolska nejfrekventovanější cesty z východu na západ, tak zvanou Bram Lubusk (Lubuskou bránu). Pevnostní val je situován na rovinatém terénu mezi řekami Wartou (na severu) a Odrou (na jihu). Opírá se o přirozené vodní překážky Lubuského Pojezeří a tvoří rozsáhlý strategický obranný systém před nepřátelským vpádem z východu. Stavba pevnostního valu byla zahájena už v meziválečných časech. V té době byla situace Německa zvláštní. Podepsáním Versailelské smlouvy ( ) přišli Němci na západní hranici o vybudovaná opevnění. Pokud jde o východní hranici zůstavila Versailleská smlouva určité nejasnosti. To Němcům umožnilo zahájit v r v tajnosti omezené opevňovací práce v prostoru Lubuské brány. péče, které umožňuje zákon o sociální potřebnosti, se běžně užívá např. k úhradě stravného ve školních jídelnách a k úhradě nájemného. Sociální pracovníci tak mají možnost účelně ovlivňovat užití sociálních dávek a nezanedbatelný je rovněž výchovný efekt. Výše uvedené opatření sociálního odboru MěÚ v Rožnově p. R. se dotkne vytypovaných případů z Rožnova p. R. a jejich počet zatím nepřesáhne deset klientů. Poděkování autoklubu KLUBU ČR v Praze byl tento závod hodnocen velmi kladně jak po stránce sportovní, technické, ale taky společenské. Výsledkem toho bylo přidělení dalšího ročníku tohoto závodu 22. září Zásluhu na tomto úspěchu má i vzorné splnění úkolů, které Městská policie na těchto závodech zajišťovala. Děkujeme Vám za kladný přístup k činnosti oddílu minikár, který se věnuje práci s mládeží a vychovává ji nejen k motoristickému sportu, ale pěstuje návyky k odpovědnosti, Stavba nabrala tempo teprve po nástupu Hitlera k moci. Meziříčský pevnostní val má v délce kolem 80 km tři obranné linie. První linie polního opevnění měla zadržet přímý protivníkův útok, provedený rovnou za pochodu a otupit jeho ostří. Druhá - hlavní linie se opírala o pevnostní systém, který měl protivníka definitivně zadržet. Třetí - podpůrná linie sloužila pro případ ojedinělého průniku nepřítele a k opětovnému dobytí ztracených pozic. Nejdůkladněji byla vybudována hlavní obranná linie. Tvořila ji palebná stanoviště, zejména těžké železobetonové bojové bunkry, zvané pancéřové pevnosti. Pancéřové pevnosti byly obvykle dvoupodlažní (také tří i čtyřpodlažní). Jejich stěny a strop dosahovaly síly 2,5 m. Vyzbrojené byly puškami, plamenomety a nejnovějšími automatickými kanóny. Pevnosti byly umístěny na vyvýšeninách s výhodným střeleckým úhlem, také za přirozenými vodními překážkami v podobě jezer i řek. Chránil je systém umělých překážek v podobě protipěchotních zákopů, záseků a minových polí. Některé úseky předpolí mohly být pomocí kanálů zaplaveny, blátivý terén se stal prakticky neprostupný. V důsledku nedostatku přirozených vodních překážek musela být nevelká část hlavní linie v délce kolem 15 km vyzbrojena a opevněna ještě důkladněji - Záměr MěÚ v Rožnově p. R. se podařilo uskutečnit od měsíce listopadu t. r. díky pochopení firmy EFIOS, spol. s r. o., zejména však díky vstřícnému přístupu vedoucího provozovny ROSAVA na ul. 1. máje v Rožnově p. R. pana Edvarda Michlíka a jeho spoluzaměstnanců, když jednání s jinými obdobnými rožnovskými provozovnami nebyla úspěšná. Sociální odbor MěÚ Rožnov p. R. rozhodnosti a v neposlední řadě k účelnému využívání volného času prospěšným způsobem. Taktéž reprezentujeme naše město na všech závodech nejen v celé ČR, ale i na Slovensku. Naši jezdci obsazují přední místa startovního pole a v letošním roce dosáhli mimořádných úspěchů, kdy na Mistrovství České republiky naše jezdkyně obsadily čtvrté a šesté místo. Děkujeme Vám za velmi dobrou spolupráci a věříme, že i v příštích letech podpoříte naši činnost. Otevřený dopis členům Městské rady v Rožnově pod Radhoštěm Vážená paní radní, vážený pane radní, obracíme se na Vás s návrhem na uspořádání diskusního fóra, na kterém by občané Rožnova pod Radhoštěm měli možnost popovídat si s Vámi, volenými zástupci, přímo, bez jakýchkoli prostředníků. Domníváme se totiž, že komunikační kanály mezi vedením města a občany nejsou zcela funkční. Současný způsob informování, případné slovní přestřelky v regionálních médiích se nám nejeví nejlepší formou komunikace. Nebudeme skrývat, že potřebu diskusních fór se zástupci města pociťujeme velmi intenzivně. Odpověď na podobnou výzvu, kterou jsme v dubnu letošního roku adresovali starostovi města JUDr. Jaroslavu Kubínovi, nás bohužel utvrdila v tom, že vůle k diskusi ze strany vedení města je malá /podrobnější informace najdete na Jednací řád samotného městského zastupitelstva /MZ/ činí jakoukoli smysluplnou diskusi s občany v podstatě nemožnou, nehledě na nízkou frekvenci zasedání MZ v posledním období. V čase povolebním je příhodná doba pro uspořádání debaty na aktuální témata. Navrhujeme tedy první polovinu prosince Při organizování akce Vám budeme samozřejmě nápomocni. Již teď můžeme nabídnout nestranného moderátora. Byli bychom rádi, kdybyste nás v této věci písemně vyrozuměli do konce měsíce listopadu. Na spolupráci s Vámi se těší nejenom níže podepsaní I. Lukáš, Občanské sdružení Zdravý Rožnov J. Paprskář, Rožnovské občanské sdružení pro ochranu krajiny S. Matúš, Sdružení zdravotně postižených v ČR F. Šulgan, Český svaz ochránců přírody V Rožnově pod Radhoštěm 13. ll P. S. Pro první diskusi navrhujeme témata: Řešení dopravní situace ve městě, golfové hřiště. Pohlednice za Šremu právě ona proslula jako Meziříčský pevnostní val. Charakteristické pro tento úsek jsou zejména protitankové překážky dračí zuby, tvořené čtyřmi řadami betonových sloupů. Těžké pancéřové pevnosti byly umístěny až za nimi a většina z nich navzájem propojena systémem podzemních chodeb, vyražených v hloubce metrů. Hlavní osu podzemního systému ze severu na jih tvořil tunel o profilu 3,2 x 3,65 m. Proti použití bojových plynů bylo podzemí zabezpečeno vlastním ventilačním systémem (v některých částech funguje podnes). Ve střeleckých pozicích byl přetlak, zajišťující odvětrání plynů. Spojení, dopravu a zásobování zajišťovala elektrická úzkokolejná železnice, včetně výhybkových nádraží. Pancéřové pevnosti tohoto úseku byly napojeny na podzemní chodby až 30 m hlubokými svislými šachtami, opatřenými schodišti a původně také výtahy. Na úrovni chodeb byla pod jednotlivými objekty umístěna velitelská stanoviště a ubikace pro vojsko. Součástí byly sklady potravin, paliva a munice, dílny, energetické zdroje, sociální a sanitární vybavení. Také hlubinné studny. Pamatovalo se i na speciální prostory k uložení tělesných pozůstatků. Systém podzemních chodeb byl propojen s povrchem pro vjezd zásobovacích automobilů i s rozměrnějším nákladem. Nabídka SPŠ elektrotechnické Jako každoročně i letos oslovujeme žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiče s nabídkou studia ve SPŠ elektrotechnické v Rožnově p. R. Ve školním roce nabízíme 3 studijní obory, z nichž každý je zakončen maturitní zkouškou s možností pokračovat ve studiu na vysokých školách. Otevřeme 4 třídy po 30 žácích. Počet tříd v jednotlivých oborech bude podřízen zájmu uchazečů. Obor ELEKTROTECHNIKA - zaměření zpracování informací. Je určen pro chlapce a dívky se zájmem o techniku a informatiku. Absolvent získá kromě základů elektrotechniky a strojnictví dobré znalosti v oblasti přípravy a zpracování technických informací. Najde uplatnění v podnicích, úřadech, technických kancelářích, soukromých firmách s technickým zaměřením produkce. Obor SLABOPROUDÁ ELEK- TROTECHNIKA - zaměření sdělovací technika. Je určen pro chlapce a dívky se zájmem o elektroniku aplikovanou v oblasti telekomunikací. Seznámí se s principy přenosu zvuku i obrazu, naučí se diagnostikovat poruchy v elektronických zařízeních. Absolventi najdou uplatnění ve výrobních podnicích a technických kancelářích, na telefonních ústřednách, v servisu slaboproudé elektrotechniky. Obor SLABOPROUDÁ ELEK- TROTECHNIKA - zaměření technologie elektroniky. Je určen pro chlapce a dívky se zájmem o konstrukci elektronických prvků, přístrojů, jejich měření a diagnostiku s využitím výpočetní techniky. Absolventi najdou uplatnění ve výrobních podnicích elektrotechnického, strojírenského a chemického zaměření jako operátoři, konstruktéři, servisní technici. Památky z druhé světové války v oblasti Velkopolska Tento úsek pevnostního systému na ploše cca 9 ha a s celkovou délkou podzemních chodeb přes 25 km překonával všechny ostatní opevněné úseky. Výstavba Meziříčského pevnostního valu byla zahájena r a pokračovala až do r. 1939, kdy byly dokončovány objekty započaté v r Po útoku na Polsko v říjnu r a změně doktríny z obranné na útočnou nemělo opevnění většího významu a Hitler jeho další výstavbu zastavil. Teprve v r. 1944, před blížící se frontou z východu, byl Meziříčský pevnostní val spěšně dokončován a vylepšován, jeho strategický význam byl s ohledem na vývoj vojenské situace do značné míry přehodnocen. Je ironií osudu, že mohutná opevnění, vybudovaná značnými náklady a v r provizorně uvedená do provozu, se v důsledku nezkušeného velení a nevycvičené posádky dostala v lednu 1945 bez boje do rukou Sovětské armády. V současnosti po 55 letech od skončení války nejsou tato podzemí využívána vojensky ani hospodářsky. Jako atrakci je objevují turisté. A specifickým způsobem slouží přírodě jako útočiště a zejména zimoviště několika druhů a značného počtu netopýrů. -sb- Mohutná opevnění Meziříčského pevnostního valu dnes s oblibou navštěvují turisté. Foto: Archiv autora Obor ELEKTRONICKÉ POČÍ- TAČOVÉ SYSTÉMY. Je určen pro chlapce a dívky se zájmem o technické a programové vybavení osobních počítačů, mikrokontrolerů, robotů a NC strojů. Absolventi najdou uplatnění jako servisní technici číslicových zařízení, programátoři, správci počítačových sítí, konstruktéři v CAD/CAM systémech. Všechny nabízené obory sledují současné vzdělávací trendy. Posilují v profilu absolventa zastoupení všeobecného vzdělání s důrazem na komunikační dovednosti v mateřském i cizím jazyce a rozvoj logického myšlení. V technické oblasti je sledován odklon od přílišné specializace. Všichni absolventi složí státní maturitní zkoušku. Zájemcům o studium ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování v našem domově mládeže hotelového typu. Celodenní strava je zajištěna ve školní jídelně. Chcete-li si prohlédnout naši školu a sami si udělat názor na studijní podmínky, srdečně vás zveme na Den otevřených dveří v pátek dne od hodin. Podrobnější informace na tel , , Ing. František Kandrnal, ředitel Centrum Lasack Elektrospotřebiče Elektroservis Prodej praček, myček, sporáků, lednic, odsávačů par, vysavačů a drobných elektrospotřebičů Splátkový prodej 50% sleva na servis u nás zakoupených výrobků Výkup starých praček na protiúčet Rozvoz do 100 km zdarma Sleva až 30% na výrobky firmy Bravo (varné konvice, fritovací hrnce atd.)!!! Otevírací doba: po - pá so Meziříčská 1655 (naproti supemarketu BILLA). Tel. (0651) Hledáte vhodný vánoční dárek? Publikace Rožnov pod Radhoštěm ve starých pohlednicích (98,- Kč) Hrad Rožnov (80,- Kč) CD Tomáš Kočko a orchestr, Ladislav Nezdařil: Horní chlapci (300,- Kč) K dostání ve všech rožnovských knihkupectvích i v Městské kulturní agentuře. Udělejte radost svým blízkým! Městská kulturní agentura a T klub děkují firmě Jindřich Loudín Rožnovská tiskárna za bezplatnou měsíční propagaci všech kulturních a sportovních pořadů v časopise KAM.

7 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2000 INFORMACE PRO ČTENÁŘE STRANA 7 MĚSTSKÁ KULTURNÍ AGENTURA Letenská 2209, tel Do pátku 22. prosince - otevřeno úterý - pátek hodin, sobota - neděle hodin - Galerie MK JAKUB CHLEBOUN - PORTRÉTY Výstava fotografa z Ostravy. Čtvrtek 23. listopadu - dopoledne - kino Panorama ČERNOŠSKÉ POHÁDKY Pohádka divadla Drak z Hradce Králové pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Sobota 2. prosince hodin - kino Panorama VLASTA REDL + KAŽDÝ DEN JINAK Vystoupení folkové legendy se svojí skupinou. Čtvrtek 7. prosince hodin - Městská knihovna ROŽNOVSKÝ FEJETON Vyhlášení vítězů soutěže. SDRUŽENÍ PŘÁTEL ZUŠ Pionýrská 20, tel , Pátek 1. prosince hodin - koncertní sál ZUŠ PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ROLANDA SANTÉ HVĚZDNÝ ANDĚL Vystoupí rožnovský skladatel a interpret relaxační hudby. Neděle 3. prosince hodin - kostel Všech svatých 1. ADVENTNÍ KONCERT Na koncertě vystoupí sbory ZUŠ z Rožnova a Červeného Kostelce a literárně dramatický obor ZUŠ. Výtěžek sbírky koncertu bude věnován postižené mládeži Domova Kamarád z Rožnova p. R. Neděle 10. prosince hodin - kostel Všech svatých 2. ADVENTNÍ KONCERT Na koncertu vystoupí soubory dechových nástrojů ZUŠ a sólisté. Výtěžek z koncertu bude věnován chrámu Všech svatých v Rožnově na dostavbu varhan. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Chodská 534, tel Sobota 25. listopadu hodin - DDM DEN S POHYBOVÝM STUDIEM DUHA PRO ŽENY Sobota 25. a neděle 26. listopadu hodin - DDM PŘEDMIKULÁŠSKÝ VÍKEND Pátek 1. prosince a hodin - DDM MINIŠKOLA MODERNÍHO TANCE PRO VŠECHNY Pátek 1. prosince - DDM VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE ZIMA NA VALAŠSKU Uzávěrka Pátek - neděle prosince - DDM VÍKEND S DDM HRANICE - DRAMATIKA Úterý 5. prosince hodin - ZŠ Prostřední Bečva MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA HER A SOUTĚŽÍ Čtvrtek 7. prosince hodin - ZŠ Pod Skalkou DISKO S DUHOU Čtvrtek 7. prosince hodin - DDM KLUB FILATELISTŮ - PORADNA PRO VEŘEJNOST Sobota 9. prosince hodin - DDM VYRÁBÍME ZE SLANÉHO PEČIVA Neděle 10. prosince hodin - restaurace Harcovna CARUSO SHOW ANEB ROŽNOVSKÝ SLAVÍČEK Vystoupení ZÚ country. TKLUB Zemědělská 592, tel Pondělí, středa hodin, v pátek hodin KAVÁRNA - BAR Jediný NEKUŘÁCKÝ večerní bar v Rožnově p.r. a okolí. Množství míchaných nápojů, nízké ceny, pružná zavírací doba baru. Každé pondělí, středu a pátek hodin TANEČNÍ HITY Uvádí: J. F. K., Pepa a Tonda, Zdenek a Martin, Greby. Úterý 21. listopadu hodin - T klub KLUB CESTOVATELŮ SIBIŘ OČIMA VODÁKA 550 km na Matyldě po Jeniseji a jeho přítocích. Tři týdny v sibiřské divočině s ešusem, pádlem a rybářským prutem. Vyprávění s promítáním diapozitivů a krátkým filmem v podání přímých účastníků Jana Ježíka a Petra Koryčanského. Úterý 5. prosince hodin - T klub RATAMAHATTA Uvádí Čuba. Čtvrtek 7. prosince hodin - T klub KLUB CESTOVATELŮ VÁPENCOVÉ KRÁLOVSTVÍ ŠPANĚLSKA Pohoří Picos De Europa a Aragonské Pyreneje. Promítání diapozitivů z málo známých španělských hor uvádí Radek Holiš. PŘIPRAVUJEME: Sobota 16. prosince hodin - kino Panorama KAREL PLÍHAL - koncert V T-klubu Vám nabízíme: pasy VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, mapy VK, průvodce VK, samolepky VK, minikuchařka Bolka Polívky. Novinka: JUROVALŠÁR s kurzovním lístkem. KLUB SENIORŮ 1. máje 1009, tel Uterý 28. listopadu - odjezd v hodin z autobus. nádraží do Divadla J. Myrona v Ostravě J. Brabe, V. Čejachan, O. Haas MANON Příběh lásky Manon Lescaut a rytíře Des Grieuxe podle veršů A. F. Prévosta s použitím veršů V. Nezvala. Středa 6. prosince hodin - sál na poště ČLENSKÁ SCHŮZE DŮVĚRNÍKŮ Středa 6. prosince hodin - kancelář KS PRÁVNÍ PORADNA Pátek 8. prosince hodin - I. valašský host. pivovar MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA Vstupenky budou v prodeji od v kanceláři KS. SOCIÁLNÍ PROGRAM Každé pondělí a 9.00 hodin - telocvična Zemědělské školy REHABILITAČNÍ A JÓGOVÉ CVIČENÍ Vede Ing. Z. Holý. Každé pondělí od do hodin - kancelář KS MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Každý čtvrtek od do hodin - krytý bazén PLAVÁNÍ PRO SENIORY Každé pondělí hodin - kancelář KS PEDIKÚRA A MANIKÚRA PRO SENIORY Objednávky na tel Každý čtvrtek hodin - Kancelář KS MASÁŽE PRO SENIORY Objednávky na tel NABÍDKA REKREACÍ: BOSKOVICE Bližší informace získáte v kanceláři KS. Pro členy KS nabízíme zvýhodněné permanentky do Valašského muzea. Informace v KS. KINO PANORAMA Bezručova 838, tel Od čtvrtku 23. do neděle 26. listopadu jen v hodin OBĚTI A VRAZI Ivana Chýlková a Karel Roden v hlavních rolích českého filmu. Délka filmu je 105 minut. Od čtvrtku 23. do neděle 26. listopadu NEZVRATNÝ OSUD Americký teenagerský thriller. Délka filmu je 100 minut. FILM PRO DĚTI Od pondělí 27. do úterý 28. listopadu jen v hodin TANEC S VÁŠNÍ Americký hudební film. Délka filmu je 118 minut. Od pondělí 27. do úterý 28. listopadu ZBYTEČNÁ KRUTOST Americké kriminální drama. Délka filmu je 97 minut. Ve středu 29. listopadu v a ve hodin ANDĚLIN POPEL Irsko-americké drama natočené podle bestselleru Franka McCourta. Délka filmu je 145 minut. Ve čtvrtek 30. listopadu v a ve hodin ART KINO uvádí: GHOST DOG - CESTA SAMU- RAJE Nejkomerčnější film režiséra Jima Jarmusche, ve filmu zcela po svém zpracoval tradiční filmový žánr gangsterku. Délka filmu je 116 minut. V neděli 26. listopadu v hodin PASÁČEK VEPŘŮ Pásmo pohádek pro nejmenší děti. Délka filmu je 60 minut. V pátek 1. a v neděli 3. prosince jen v hodin HIMALÁJ - KARAVANA Francouzsko - švýcarsko - anglický film. Délka filmu je 110 minut. V pátek 1. a v neděli 3. prosince ŠESTÝ SMYSL Bruce Willis v šokujícím thrilleru. Délka filmu je 107 minut. V sobotu 2. prosince v hodin KONCERT VLASTY REDLA Pořádá MK agentura. Od pondělí 4. do středy 6. prosince jen v hodin ZAČÁTEK SVĚTA První český digitální film očima tří režisérů. Délka filmu je 90 minut. Od pondělí 4. do středy 6. prosince DEVÁTÁ BRÁNA Thriller režiséra Romana Polanského s Johnny Deppem v hlavní roli. Délka filmu je 125 minut. Ve čtvrtek 7. prosince jen v hodin FILMOVÝ KLUB PRO STŘEDOŠKOLÁKY RODINNÁ OSLAVA Režie: Thomas Vinterberg. Od pátku 8. do soboty 9. prosince jen v hodin, v neděli 10. prosince v a ve hodin CESTA Z MĚSTA Nový český film Tomáše Vorla má opět autobiografické prvky. Délka filmu je 106 minut. Od čtvrtku 7. do soboty 9. prosince THE MILLION DOLLAR HOTEL Dramatický příběh o přátelství, zradě, žalu a síle lásky podle námětu a scénáře U2 Bono Voxe. Délka filmu je 122 minut. VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ Palackého 147, tel Otevírací doba Valašského Muzea DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO Od 20. listopadu do 4. prosince zavřeno. VALAŠSKÁ DĚDINA a MLÝNSKÁ DOLINA Zavřeno. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Bezručova 519, tel Čtvrtek 23. listopadu hodin - Galerie MK NUMEROLOGIE A TAROT II. Kurz pro pokročilé vede Libuše Kramerová. Pondělí 27. listopadu hodin - Galerie MK SVAZ DIABETIKŮ PSYCHICKÉ ASPEKTY CUK- ROVKY Školí dipl. sestra Marie Faltýnková. Pondělí 27. listopadu hodin - kino Panorama BENEFICE PRO DĚTSKÝ DOMOV ZAŠOVÁ Hudební a divadelní vystoupení ve prospěch dětí z DD. Ve spolupráci s MKA. Čtvrtek 30. listopadu hodin - Dětské oddělení knihovny KLUB DĚTSKÉHO DOMOVA POVÍDÁME SI POHÁDKY Čtvrtek 30. listopadu hodin - MK XV. VÝSTAVA POEZIE ROŽNOVSKÝCH TVŮRCŮ VEČER POEZIE DAVIDA JARONĚ Do 29. prosince - otevřeno dle půjčovní doby knihovny - chodby MK DO BESKYD AUTOBUSEM? ANO! Výstava hnutí Děti země z Frýdku - Místku. Čtvrtek 7. prosince hodin - Dětské oddělení knihovny KLUB DĚTSKÉHO DOMOVA Mikuláš v knihovně. MALÝ OZNAMOVATEL PRODEJ Prodám zánovní letní pneu Michelin 195x65 R % vzorku. Prodejní cena 4000,-, nyní 1000,- Kč. Tel nebo večer. Prodám větší nákladní přívěs i s plachtou. Tel Prodám zánovní pánské i dámské běžky s vázáním a botami č. 4 a 8. Tel Prodám téměř nový pojízdný postřikovač ovocných stromů. Obsah nádrže 50 litrů. Tel Prodám starší funkční mrazničku Calex 130, 3 šuplíky. Cena 1900,- Kč. Tel Informační centrum Od 14. června slouží všem návštěvníkům Rožnova Informační centrum na Palackého ulici. Všem zájemcům o kompletní informace v našem regionu připomínáme otevírací dobu IC. Od 1. října je otevřeno v pracovní dny od 9.00 do hodin. tel.: 0651/ , JIŽ 20.LISTOPADU!!! Levné knihy,kalendáře,časopisy,cd Velice výhodné ceny a široký sortiment Nová prodejna na ulici Čechova 144 v Rožnově pod Radhoštěm (vedle videopůjčovny Ramex), Tel.: 0651/ VLASTNÍ REKLAMNÍ WWW STRÁNKA VELIKOSTI A4 NA REGIONÁLNÍM VYHLEDÁVACÍM SERVERU již za 100,- Kč měsíčně Internetovou prezentaci s vlastní www adresou, vhodnou na vizitky, prospekty, firemní dokumenty apod., Vám z Vašich podkladů - jako barevné fotografie, loga či jiné obrázky, včetně textů - zhotovíme a v Internetu zveřejníme. Tato nabídka zahrnuje automatické zařazení internetové adresy Vaší reklamy do databáze Regionálního adresáře. VLASTNÍ WWW ADRESA - PRAKTICKÁ A DNES JIŽ I NEZBYTNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM PCentrum spol. s r.o., Bučiska 617, P.O.Box Rožnov pod Radhoštěm, tel./fax Evropská databanka 185 od nové telefonní číslo Prodám československé pamětní stříbrné mince Prof ( ). A. Baranek, 1. máje Tel Prodám zachovalou obývací stěnu hnědý mahagon Alexandr, celk. délka 4 m. Možno různě sestavit. Cena 5500,- Kč. Tel po hodině. Prodám pozemky v Rožnově, dále řezivo na stavbu. Tel Prodám cirkulárku. Cena dohodou. Tel nebo Prodám auto zn. Forman 135 LXi, rok výroby STK + MS 1/2002, najeto 130 tis. km, vstřikování, centrál, zamykání zpátečky, rádiopřehrávač, zimní gumy, potahy, barva červená. Cena 79000,- Kč. Tel Prodám nové carvingové lyže Aromic 180 cm, bez vázání, červené. Tel KOUPĚ Koupím staré pohlednice. Antoním Baránek 1. máje Tel Koupím RD v Rožnově a okolí. Tel. 0602/ Koupím starší plynový vařič campingový jedno nebo dvouplotýnkový. Tel BYTY Koupím malometrážku na Koryčanských Pasekách nebo byt 1+1. Vše v Rožnově p. R.Tel Pronajmu nebytové prostory poblíž centra v Rožnově m 2. Vhodné pro sídlo firmy, kanceláře, ordinaci, sklady atd. Veškeré tech. vybavení včetně el. zabezpečení na hlídací pult. Možnost i dlouhodobého pronájmu. Tel Prodám nebytové prostory poblíž centra města. Vhodné pro sídlo firmy, kanceláře, sklad. Veškeré technické vybavení včetně zabezpečení. Tel , Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Rožnově. Solidní jednání. Platím hotově. Tel Vrátil jsem se z vojny, koupím byt 1+1 nebo 2+1 či garsoniéru. Tel Vyměním 2+1 za 3+1, nebo prodám a koupím pouze v Rožnově. Tel nebo Koupím menší rodinný domek nebo celoročně obyvatelnou chatu v okolí Rožnova. Tel nebo ZAMĚSTNÁNÍ Hledám práci jako řidič sk. B, C v okrese Vsetín. Tel Hledám šikovného řezbáře nejlépe důchodce s volným časem. Občasný výdělek. Tel. 0618/ večer po hod. Firma Zenone s. r. o. nabízí pracovní příležitosti zájemcům v oblasti textilní výroby. Tel RŮZNÉ Nátěry střech, fasád, bednění, rýn a svodů. Práce ve výškách. Tel , 0603/ Pavel Šturala - čištění koberců a čalouněného nábytku, také interiéry aut. Tel nebo 0608/ Zprostředkujeme vám seznámení s vhodným protějškem. Inf. ag. DUO, Svazarmovská 1011, Rožnov. Tel nebo Fa. z Brna hledá obchodní prostory v centru Rožnova. Tel Fax. 05/ Vsetínská folková kapela hledá zručného kytaristu a zpěváka v jedné osobě. Vizáž ani věk nerozhoduje. Tel. 0603/

8 STRANA 8 SPORT SPEKTRUM ROŽNOVSKA 23/2000 HC Rožnov p. R. - Studénka 3 : 6 (2:4, 0:1, 1:1) Bez kapitána Vlacha, jen s pěti obránci nastoupili naši hokejisté v odvetě s vedoucím celkem tabulky. Hostům se podařilo oplatit našim hokejistům porážku z 1. kola regionálního přeboru I. třídy mužů. Dařilo se jim hned od začátku, když už v 1. minutě šli do vedení. Domácí zbraně nesložili a v přesilovce ve 4. minutě Fabián, po přihrávce Kladivy vyrovnal. V 9. minutě Rožnov promarnil brankovou příležitost a tak přišli ke slovu hosté. Závěr 1. třetiny se ukázal pro výsledek jako klíčový. V 15. minutě pro zranění ramene odstoupil Barbořák a v 17. z přesilovky dala Studénka druhý gól. Když v 19. vstřelila z rychlých protiútoků další dva, zdálo se být rozhodnuto. V poslední minutě snížil Hokor sbíral vavříny V říjnu se členové rožnovského sportovního oddílu horských kol (Hokor) loučili s úspěšnou sezonou. Po závodech na Dolní Bečvě a ve Veselé se zúčastnili závodu v Bohumíně. Seriál pěti závodů pod názvem Dětská MTB liga pravidelně obsazovaly kluby z Bohumína, Ostravy, Karviné, Frýdku-Místku, Frýdlantu n. O. a dokonce i ze slovenské Turzovky. Poslední pátá etapa byla odměňována firmou, zabývající se prodejem sladkostí, zejména čokolád, a tak u mladších kategorií bylo o velkou motivaci postaráno. Z rožnovských závodníků se v této finálové etapě umístili na stupních vítězů: Žaneta Tesařová, Pavla Vaňurová, bratři Matěj a Robert Solanští a Ondřej Trčka. CELKOVÉ VÝSLEDKY DĚTSKÉ MTB LIGY 2000: kategorie VANESTA: děti do 6 let 1. Jakl Tomáš, Ostrava 2. Puk Dalibor, Bohumín 3. Pospěch Ondřej, Ostrava 6. Tesařová Žaneta, HOKOR kategorie předžáci: děti do 10 let 1. Solanský Robert, HOKOR 2. Lupík Josef, Frýdlant n. O. kategorie ml. žáci: děti do 12 let 1. Blinka Ondřej, HOKOR 2. Kamler Josef, Frýdlant n. O. 3. Kurečka Daniel, Frýdlant n. O. kategorie st. žákyně: děti do 14 let 1. Vaňurová Pavla, HOKOR 2. Chmurová Petra, Ostrava 3. Solanský Matěj, HOKOR 3. Čupová Jana, Frýdlant n. O. Kategorie st. žáci: Trčka Ondřej a Vaňura Martin skončili v druhé desítce startovního pole. Z moderní gymnastiky Podzimní soutěže ukončily závodnice Klubu Kalokagathia v Praze, kde se 21. října uskutečnil v hale TJ Bohemians závod juniorek. Výsledky: 10. místo Hoferová Gabriela 13. místo Míčková Pavla 14. místo Kohoutová Veronika, všechny roč Na cestě domů jsme navštívili mezinárodní závod GITY cup 2000 v Brně, odkud si děvčata odvezla nejen nádherné zážitky, ale i autogramy našich reprezentantek Kalábové, Černohlávkové a olympijské vítězky ze Sydney Yulie Barszukové. Solanská Hokejistům se se v letošní sezoně příliš nedaří Volejbalistky stále nenašly přemožitele TJ MAXIS Rožnov p. R. - VSK Universita Brno 3 : 2 (22:25, 25:18, 24:26, 26:24, 15:11) STK svazu volejbalu změnila týden před zahájením soutěží začátky zápasů žen i dorostenek. Některá družstva tento dodatek nezaznamenala a tak se stalo, že Universita Brno se k prvnímu utkání do Rožnova p. R. nedostavila včas a o jeho osudu rozhodne řídící komise. Ve druhém utkání viděli diváci dramatický souboj. Hostující tým, který v loňské sezoně sestoupil z vyšší soutěže, ukázal, že se nemíní smířit s předposlední osmou příčkou, na které se v současnosti nachází. 1. set se lépe vyvíjel pro naše děvčata, která vedla až do stavu 14:9 a 15:13. Když na ukazateli svítilo 18:18, Brňanky výsledek otočily a zaslouženě vyhrály. Začátek 2. setu přinesl vyrovnanou hru do stavu 8:8. Potom se rožnovský stroj rozjel. Zlepšily se bloky i hra v poli a skóre narůstalo v náš prospěch. Vedli jsme 14:9, 17:11, 22:14. Soupeřky snížily na 24:18, ale poslední slovo patřilo domácím. 3. set byl opět vyrovnaný. Od stavu 6:6 patřil domácím hráčkám, ale ty závěr nezvládly. Vedení 20:11 ztratili, a i když Mičolová, Pokorná a Brodová následně bodovaly, Universita znovu srovnala. Kriglerová vykřesala naději 24. bodem, ale soupeř třemi úspěchy otočil a set vyhrál. Ve 4. setu se po vyrovnaném úvodu hosté dostali do vedení 3:8, 6:10, 9:11 a 12:15. Rožnov snížil na 8:10 a 11:13, vyrovnal na 15:15. Chvíli potom se oba celky tahaly o výsledek, aby od stavu 17:17 měly navrch naše volejbalistky, které upravily na 21:18. Brno se však nevzdalo. Závěr setu byl strhující. Míč byl neustále ve hře, hráčky obou stran se překonávaly. U našich to byla především Kriglerová, která hrála fantasticky v poli a vybojovala několik ztracených míčů. Ani to však nestačilo. Soupeř vyrovnal. Potom Brodová 22:21, Brno otočilo 22:23. Smeč Brna do autu a úspěšné bloky Kriglerové a Machač na 2:4. Ve 2. třetině, ve 25. minutě hosté přidali další branku, když na útočné modré chyboval Šotek a proti sólu byl Mizera bezmocný. Ve 37. minutě neudržel nervy kapitán Weintritt a na deset minut oslabil, již tak oslabený tým Rožnova. Ve 3. třetině vystřídal Mizeru v brance Malík a ten se hned v úvodu blýskl několika úspěšnými zákroky. Ve 44. minutě se podařilo Doudovi, po přihrávce Jurajdy upravit na 3:5, ale za kratší konec provazu tahali stále domácí. Neproměněné šance Křivy a Víchy to jen potvrdily. A tak měli poslední slovo hosté. V 55. minutě ještě sólo Malík kryl, ale při vyloučení Křivy o minutu později na střelu Horáka už nestačil. V 59. minutě nařídil rozhodčí trestné střílení proti Rožnovu za úmyslné posunutí branky, ale Malík nájezd zneškodnil a udělal za nepovedeným utkáním definitivní tečku. Sestava Rožnova: Mizera, Malík - Weintritt, Křiva - Šotek, Kladiva - Tomek - Dostál, Vícha, Barbořák - Jurajda, Fabián, Douda - Machač, Mikuláštík, Pavel Poruba - Novotný. A jak zhodnotil tento zápas trenér rožnovských hokejistů pan Jakeš? Utkání bylo rozhodnuto už v 1. třetině, kterou jsme prohráli výrazným rozdílem a potom už ani naše bojovnost nestačila ve 3. třetině výsledek zkorigovat. Na našich hráčích se trochu projevil výpadek v tréninku. Soupeř byl rychlejší a přehrával nás v osobních soubojích, tím nás přečísloval v situaci 2 na 1 a z toho padaly rozhodující góly do naší sítě. ČSAD Ostrava - HC Rožnov p. R. 1 : 4 (0:3, 0:0, 0:1) S posledním celkem tabulky si Házenkáři utrpěli jedno vítězství TJ Šumperk - TJ Rožnov p. R. 26 : 25 (17:11) V souboji druhého s prvním byli nakonec lepší domácí hráči, kteří zúročili náskok z prvního poločasu. Jak řekl trenér Rožnova pan Jaromír Petřek: Mladí hráči nehrají dobře. Nejsou ochotni se poprat o místo v základní sestavě, ani vydat ze všech sil a bojovat celé střetnutí. Musíme se stále spoléhat na starší zkušené, kteří tyto vlastnosti mají. Oprášit jsme museli veterána Zdenka Mynarčíka. Sestava a branky Rožnova: Šimurda, Kačmarik - V. Mičola 7, J. Mičola 5, Tesař 3, Kulišťák 3, Pavlíček 3, Konůpka 2, Zd. Mynarčík 2, Krupa, Helis. TJ Rožnov p. R. - SSK Vítkovice 25 : 24 (11:17) Poslední podzimní kolo 2. ligy házené mužů se našemu týmu příliš nepovedlo. S družstvem z 8. místa tabulky by vedoucí celek, který navíc aspiruje na postup do 1. ligy, neměl mít problémy. Opak byl však pravdou. Zejména v 1. poločase zahráli rožnovští hráči hluboko pod své možnosti. Nedůsledná obrana a špatná střelba posadila na koně soupeře. Nedařilo se ani oběma brankářům. Vítkovice si hned od začátku vytvořili několikabrankový náskok, který ve 24. minutě zvýšili až na 7:16. Teprve těsně před přestávkou, když se podruhé vrátil do Pokorné znamenaly opět změnu na 24:23. Vytlučené bloky domácích přineslo vyrovnání, ale smeč Kriglerové a smeč hostí do autu znamenal pro Rožnov důležitý zisk setu. 5. set, hraný v tie breaku pouze do patnácti, naše hráčky už z rukou nepustily. Ujaly se rychle vedení 5:1, 8:3 a 9:4. V dalším průběhu si náskok pěti bodů udržely až do závěru utkání. Za stavu 13:8 dovolily soupeři korigovat na 13:10, ale Brodová a Kriglerová už další drama nepřipustily. Trenér Vladimír Bil začal se základem Mičolová, Brodová, Nohavicová, Klimková, Jadrníčková a Kriglerová a končil až na dorostenku Pokornou se zkušenými Klimkovou, Brodovou, Humlovou, Kriglerovou a Hrstkovou. TJ MAXIS Rožnov p. R. - VK Kylešovice 3 : 0 (25:13, 25:11, 25:16) a 3 : 0 (25:18, 25:12, 25:12) S posledním celkem tabulky, nováčkem soutěže národní ligy branky Šimurda, několika úspěšnými zákroky umožnil spoluhráčům výsledek korigovat. Po změně stran přišlo na palubovku trochu jiné domácí mužstvo. Zpřesnilo hru v obraně a očividně zrychlilo přechod do útoku. Šňůrou tří gólů opět snížilo skóre. Hosté to nezabalili a až do 41. minuty vedli 17:21. V rozmezí dalších pěti minut však Rožnov vyrovnal a ve 47. minutě se poprvé v utkání ujal vedení 22:21 a to už do konce nepustil. Soupeř vzápětí vyrovnal, ale v 53. minutě už byl stav 25:22 pro domácí házenkáře. Potom čtyři minuty diváci gól neviděli, pouze nastřelené tyče, či neproměněné šance. V samém závěru ve stejném trendu naši pokračovali a když to nevyšlo ani Mynarčíkovi ani Kulišťákovi, přiblížili se hosté až na rozdíl jediné branky. Víc už nestihli. Sestava a branky Rožnova: Šimurda, Kačmarik - Kulišťák 3, V. Mičola 9, Jaromír Holiš 3, Tesař 2, I. Hrachovec 5, Helis, Pavlíček 1, Konůpka, Mynarčík 2, Zajíček. Za Vítkovice nejlépe stříleli Kavala a Zdráhala, kteří dali shodně po 5 brankách. Trenér Petřek: Z našich hráčů bych pochválil Václava Mičolu, který bojoval od začátku až do konce. Chvála bohu, že už je konec, ještě pár takových zápasů to byl pro naše volejbalistky poměrně snadný duel. Průběh vystihuje komentář trenéra domácích pana Vladimíra Bila: Vyhráli jsme jasně v obou zápasech, ale naše hráčky se velice rychle přizpůsobily hře soupeře. Výkon nebyl až zas tak skvělý, jak vypadal výsledek. Prostor dostaly i další hráčky z lavičky, takže si už zahrálo třináct hráček ze soupisky. O vítězství jsme rozhodli lepším přítahem. Útok soupeře byl bezzubý, my jsme měli lepší příjem, tím jsme si připravili lepší útok a myslím si, že jsme odblokovali i víc balonů než soupeř. V prvním utkání (trvalo 44 minuty) nastoupily v základní šestce Nohavicová, Kriglerová, Brodová, Pokorná, Mičolová a Jelínková, ve druhém (52 minuty) Pokorná, Mičolová, Nohavicová, Hrstková, Jelínková a Kriglerová, když v 1. setu vystřídala Mičolovou Humlová a Jelínkovou Klimková a ve 3. nahradila Brodovou Vitásková. Na liberu hrála obě utkání Vašutová. rožnovští hokejisté poradili už v 1. třetině, kdy třemi brankami prakticky rozhodli o výsledku. O čtyři branky se podělili Weintritt, Dostál, Vlach a Jakub Poruba. HC Rožnov p. R. - Strojosvit Krnov 1 : 10 (0:5, 1:3, 0:2) Bez svých opor Vlacha, Jurajdy a zraněného Barbořáka nastoupili naši hokejisté k důležitému utkání na domácím ledě. Chyběli i hostující hráči z Kopřivnice a na výkonu Rožnova to bylo, víc jak polovinu utkání, jak se patří znát. Hráči z juniorky, kteří kádr doplnili, na soupeře nestačili. Krnov začal opatrně, ale když poznal, že od domácích žádné nebezpečí nehrozí, udeřil. Dva samostatné nájezdy ještě brankář Malík zlikvidoval, v 9. poprvé kapituloval. Když mezi 14. a 17. minutou ještě čtyřikrát lovil puk ve své brance, nechal se vystřídat Mizerou. Obranná hra rožnovských však byla tak špatná, že ani on vysoké porážce nezabránil. Domácí se sice ve druhé polovině utkání zlepšili, ale na skóre se to nijak výrazně neprojevilo. Čestný úspěch zaznamenal za stavu 0:7 Vícha po samostatné akci ve 37. minutě. Sestava Rožnova: Malík, Mizera - Weintritt, Křiva - Quitt, Tomek - Štůsek, Šotek - Dostál, Vícha, Pečiva - Machač, Mikuláštík, Pavel Poruba - Fabián, Novotný, Matuš. Nejmenší hokejisté hned za Zlínem. Po 3. kole regionální ligy mladších přípravek, ve které startují hráči 3. třídy a která se hraje turnajovým způsobem, jsou naši nejmladší, zatím na 3. místě s 10 body, hned za áčkem a béčkem Zlína. Jiří Piska jako v Šumperku, nebo dnes a jsem zralý na důchod. TJ Rožnov p. R. B - HC Baník Karviná B 4 : 16 (1:9) Prohra v posledním domácím utkání oblastního přeboru umístila naši rezervu ml. žáků do středu tabulky. Sestava a branky Rožnova: Heryán - Tomečka 2, Pernica 1, Folta 1, Vala, Čermák, Černoch a Slovák. Minižáci ukončili boje v semifinálových skupinách. Turnaj v Zubří: TJ Rožnov p. R. A - Paskov 11 : 13, - Český Těšín 13 : 8, - DDM Val. Meziříčí 16 : 14. Sestava a branky Rožnova: Spáčil - Dibala 11, Macháček 9, Horut 9, Kubiš 8, Kučera 2, Volek 1, Švecová, Koláček, Havran. Turnaj v Rožnově: TJ Rožnov p. R. A - Paskov 13 : 9, - Český Těšín 14 : 10, - DDM Val. Meziříčí 15 : 14 Rožnovští minižáci A postupují do finále z prvního místa spolu s DDM Val. Meziříčí. Šestičlenné finále m.j. se Zubřím a Hranicemi se bude hrát opět turnajovým způsobem. B družstvo minižáků bude hrát o místo, z celkového počtu 24 celků v oblasti. Turnaj v Rožnově: TJ Rožnov B - Lesana Zubří 5 : 10, - Klímkovice 10 : 10. Sestava a branky Rožnova: Filip - Kučerka 4, Hrachovec 4, Chamilla 4, Šlechta 3, Sobek, Majerov, Komínek, Riedl a Tovaryš. Jiří Piska TJ MAXIS Rožnov p. R. - TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 1 : 3 a 1 : 3 Rožnovské dorostenky bojují v dorostenecké lize st. dorostenek o každý bod. Nevyrovnanost výkonů kádru, který je doplněn o starší žákyně, je na palubovce znát a tak se silnějším soupeřem je úspěchem i zisk setu. S Uherským Hradištěm se to našim hráčkám povedlo v obou zápasech aspoň jednou TJ MAXIS Rožnov p. R. - VK Kylešovice 0 : 3 (20:25, 23:25, 18:25) a 1 : 3 (16:25, 25:21, 16:25, 18:25) S vedoucím celkem tabulky uhrály rožnovské dorostenky pouze jeden set, i když i v prvním měly rovněž ve 2. setu k vítězství velmi blízko. Nedokázaly však vedení 23:20 udržet až do konce. Ukazuje se, že zkušenější Pokorná s Jelínkovou nedokážou zatím tým stmelit a v důležitých momentech mu pomoci. Navíc na palubovce chyběla Machovská, která má nohu v sádře. Jiří Piska KAM ZA SPORTEM LEDNÍ HOKEJ Sobota zimní stadion na Bučiskách 9.30 st. přípravka HC Rožnov p. R. - Frýdek-Místek, regionální liga - 7. kolo dorost HC Rožnov p. R. - HC Orlová, regionální přebor I. třídy kolo junioři HC Rožnov p. R. - HC Orlová, regionální přebor I. třídy kolo. Neděle zimní stadion na Bučiskách 9.30 žáci HC Rožnov p. R. - HC Zlín, regionální liga 8. a 9. třída kolo muži HC Rožnov p. R. - Horní Benešov, regionální přebor I. třídy kolo. Sobota zimní stadion na Bučiskách dorost HC Rožnov p. R. - Sosnowiec, regionální přebor I. třídy kolo junioři HC Rožnov p. R. - HC Kopřivnice, regionální přebor I. třídy kolo. Neděle zimní stadion na Bučiskách 9.30 žáci HC Rožnov p. R. - HC Přerov, regionální liga 8. a 9. třída kolo muži HC Rožnov p. R. - SK Karviná, regionální přebor I. třídy kolo. VOLEJBAL TJ ROŽNOV Sobota hala SZeŠ 9.00 a ženy TJ MAXIS Rožnov p. R. - VŠSK Technika Brno, národní liga a 16. kolo a st. dorostenky TJ MAXIS Rožnov p. R. - TJ Slavoj, liga st. dorostenek a 16. kolo. BASKETBAL TJ ROŽNOV Sobota hala SZeŠ 9.30 a st. dorost TJ Rožnov p. R. - BC Orlová, oblastní přebor - 6. kolo. STOLNÍ TENIS TJ ROŽNOV Sobota Sokolovna muži TJ Rožnov p. R. A - Bílovec, divize - 6. kolo. Neděle Sokolovna 8.00 muži TJ Rožnov p. R. E - Oznice - okresní soutěž - 8. kolo muži TJ Rožnov p. R. A - Sedlnice A, divize - 6. kolo. Sportovní gymnastika Dne proběhl v Ostravě ve Vítkovicích oblastní přebor družstev ve sportovní gymnastice. Oddíl SG TJ Rožnov p. R. postavil družstvo mladých závodnic ve výkonnostním stupni 3. Toto družstvo ve složení I. Kubjáková, K. Orlová, P. Vahalová a A. Vrágová, nakonec obsadilo pěkné 4. místo. V jednotlivcích se nejlépe umístila devítiletá Anežka Vrágová a to na 5. místě z celkového počtu 29 závodnic. Skoky na trampolíně V sobotu 2. prosince v tělocvičně na Dolní Bečvě se uskuteční závod Českého poháru ve skocích na trampolíně. Rozřazovací závod začíná v 11.30, finále bude v S diváky jsou zvaní všichni bývalí trampolinisté, neboť po závodě proběhnou na Energetiku oslavy 30 let trampolín v Rožnově. Bývalí závodníci, kteří nedostali pozvánky, se mohou přihlásit na tréninku trampolín v tělocvičně ZŠ Videčská. SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává Městská kulturní agentura Rožnov p. R. Adresa redakce: Spektrum, Letenská 2209, Rožnov p. R., tel.: , tel./fax: 0651/651794, šéfredaktor PhDr. Vladimír Pitron. Grafická úprava a sazba: MK agentura - Aleš Žanta. Litografie: grafické studio Miger Reklamní agentura, tel. 0651/ Tiskne GRAFIA NOVA, Rožnov pod Radhoštěm. Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem, informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u Okresního úřadu Vsetín - VS 002/1991. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne Reklamy a inzeráty přijímá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Služba v redakci denně a hodin. Číslo 23 odevzdáno k tisku

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci číslo 22/2012 vyšlo 30. 11. 2012 cena 15 Kč Mûsto podûkovalo seniorûm za celoïivotní práci Brány hradu Sovince se mimofiádnû otevfiou i o Vánocích ročník XIV. ibeniãní studánka na Strálecké ulici byla

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 9/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Dobrá rada nad zlato - str. 2 Nový rybářský revír - str. 5 Zemřel

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL. www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více