Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10)"

Transkript

1 1

2 Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) Budování malého amfiteátru při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu Hotovo bude na podzim Okružní cesta parkem dostane nový povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Od okolí ji vymezí obrubníky z kamenných kostek. Rekonstrukce cest začala v březnu Naučná stezka vybudovaná v roce 2007 seznamuje zájemce s historií i přírodními podmínkami Rény, ale také se záměrem obnovy parku a okolí.

3 Z USNESENÍ RADY MĚSTA 6. schůze konané dne (Ve zveřejněných výpisech jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.) Ö Rozhodnutí o podaných námitkách řízení o vydání Vymezení zastavěného území města Ivančice RM nevyhovuje námitce pana Ing. Z. Franeka, Pustá Polom, podané v rámci řízení o vydání Vymezení zastavěného území města Ivančice. Ö Vymezení zastavěného území města Ivančic RM schvaluje a vydává Vymezení zastavěného území města Ivančice jako opatření obecné povahy č. 1/2009. Ö Pronájem tělocvičny v Řeznovicích RM uděluje souhlas k pořádání turnaje ve stolním tenise v sobotu dne 4. dubna 2009 v době od 9.00 do hodin v tělocvičně v Řeznovicích. Tělocvična bude pronajata Sportovní o.s. Řeznovice za obvyklou úhradu 200,- Kč/hodina. Ö Převod počítače a kopírky na ZŠ Řeznovice RM schvaluje Přílohu č. 2 k Dohodě o majetku a hospodaření z , podle které se do hospodaření ZŠ Řeznovice předávají počítač a kopírka. Ö Souhlas ke svodu psů RM uděluje v souladu s ust. 8, odst. 3, písm.b) zák.č. 149/2004 Sb. v platném znění Českomoravské myslivecké jednotě, OMS Brno-venkov Klub krátkosrstých ohařů souhlas k jarnímu svodu psů, který se uskuteční dne ve dvorním traktu budovy MěÚ Ivančice. Ö Veřejné produkce na stadionu na Malovansku RM uděluje FC Ivančice, oddílu kopané, souhlas ke konání veřejných hudebních produkcí tanečních zábav s živou hudbou na hřišti na Malovansku ve dnech 19. června, 20. června, 25. července, 21. srpna a 4. září 2009 v době od do hodin. Ö Ohňostroj na stadionu na Malovansku RM uděluje pořadateli sportovně kulturní akce Freestyle contest 4 p. Radku Šulcovi souhlas k realizaci ohňostroje na hřišti na Malovansku dne 23. května 2009 v době od do hodin. Osobou odpovědnou za provedení ohňostroje je p. Jaroslav Habáň, IČ Ö Smlouva o právu provést stavbu Rekonstrukce panelového 3

4 domu Luční 8,10,12 v Ivančicích RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Rekonstrukce panelového domu Luční 8,10,12 v Ivančicích (stavebník Společenství Luční 8,10,12, IČ ). Ö Smlouva o právu provést stavbu Revitalizace panelového domu Polní 13,15,17 včetně náhrady balkónů zavěšenými lodžiemi RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Revitalizace panelového domu Polní 13,15,17 včetně náhrady balkónů zavěšenými lodžiemi (stavebník Společenství vlastníků Polní 13,15,17, IČ ). Ö Smlouva o právu provést stavbu Zateplení bytového domu Polní 7,9,11 v Ivančicích RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Zateplení bytového domu Polní 7,9,11 v Ivančicích (stavebník Společenství vlastníků bytů Polní 7,9,11, IČ ). Ö Smlouva o právu provést stavbu Letkovice, přípojka NN, Papoušek RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Letkovice, přípojka NN, Papoušek (stavebník E.ON Distribuce, a.s.). Ö Prominutí nájemného Myslivecké sdružení Letkovice RM uděluje souhlas k prominutí částky 9.789,- Kč Mysliveckému sdružení Letkovice za nájemné (budova č. 39 Letkovice) za rok Ö Zrušení 2 pracovních míst na odboru majetkoprávním RM schvaluje zrušení 2 pracovních míst na odboru majetkoprávním správce stadionu (pracovní smlouva), úklid kabin (dohoda o pracovní činnosti) k z důvodu nadbytečnosti. Od si tyto činnosti bude zajišťovat FC Ivančice. Ö Smlouva o pronájmu části pozemku p.č. 1158/5 v k.ú. Němčice RM schvaluje Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 1158/5 o výměře 120 m 2 v k.ú. Němčice (pozemek přiléhající k rekreační chatě č.e. 318 na pozemku st. 241, nájemci manželé Švandovi). Ö Záměr pronájmu části pozemku p.č. ZE 2607/2 v k.ú. Kounické předměstí RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. ZE 2607/2 v k.ú. Kounické předměstí o výměře 230 m 2 (pozemek přiléhající k chatě č.e. 80 na pozemku p.č. 2608/8). Ö Záměr prodeje pozemku p.č. 2442/4 les v k.ú. Kounické předměstí RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2442/4 les o výměře 50 m 2 v k.ú. Kounické předměstí. 4

5 Ö Rekolaudace budovy na stadionu na Malovansku pozemek st v k.ú. Ivančice RM uděluje souhlas k rekolaudaci budovy na stadionu na Malovansku na pozemku st v k.ú. Ivančice (vyhotovení pasportu, výkresové dokumentace, revizí a odpadní jímky na vyvážení). Předpokládaná částka ,- Kč bude uvolněna z rozpočtu odboru majetkoprávního. Ö Petice občanů Budkovic nesouhlas s usnesením RM č. 10/R4 ze dne RM bere na vědomí petici ve věci výstavby malé solární elektrárny v Budkovicích a doporučuje občanům Budkovic uplatnit svoje námitky v rámci územního resp. stavebního řízení. Ö Nájemní smlouva s firmou NEDO, s.r.o. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem firmou NEDO, spol. s r.o., na pronájem nebytových prostor, skladovacích prostor a manipulačních ploch dle předloženého návrhu. Ö Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o dodávkách tepla RM schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě o dodávkách tepla s dodavatelem TEPLO IVANČICE, s.r.o., dle předloženého návrhu. Ö Dohoda s Úřadem práce Brno- -venkov veřejně prospěšné práce RM souhlasí s uzavřením Dohody č. BOA-VL-24/2009 mezi Úřadem práce Brno-venkov, Brno a Městem Ivančice o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a o poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (5 pracovních míst dělník nádvorní skupiny). Ö Poplatek za odpad nepřístupné chaty na Stříbském mlýně za řekou RM projednala dopis Dr. Dvořáčka ze dne 7. března 2009 a pověřuje odbor majetkoprávní zasláním odpovědi. Ö Nabídky na jarní zametání města RM přiděluje zakázku na jarní zametání města firmě PET group, a.s., Brno, IČ , která byla vybrána ze čtyř nabídek jako nejvhodnější. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Ö Přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo na akci Celoroční údržba zeleně RM, dle zápisu z jednání výběrové komise konaného dne , přiděluje zakázku na akci Celoroční údržba zeleně firmě KAVYL spol. s r.o., Mohelno, IČ Komise vybírala ze 4 nabídek. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na akci Celoroční údržba zeleně za cenu ,20 Kč vč. DPH. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu

6 Ö Přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo na akci Oprava kanalizace v domě na Komenského náměstí 7 v Ivančicích RM, dle zápisu z jednání výběrové komise konaného dne , přiděluje zakázku na akci Oprava kanalizace v domě na Komenského náměstí 7 v Ivančicích firmě STAFIZ-K, s.r.o., Ivančice, IČ Komise vybírala ze 2 nabídek. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na akci Oprava kanalizace v domě na Komenského náměstí 7 v Ivančicích za cenu ,- Kč vč. DPH. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Ö Přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo na akci Doplnění herních prvků dětské hřiště na Malovansku RM, dle zápisu z jednání výběrové komise konaného dne , přiděluje zakázku na akci Doplnění herních prvků dětské hřiště na Malovansku firmě TR Antoš, s.r.o., Turnov, IČ Komise vybírala ze 2 nabídek. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na akci Doplnění herních prvků dětské hřiště na Malovansku za cenu ,- Kč vč. DPH. Hrazeno bude: ,- Kč dotace, ,-Kč ze schváleného rozpočtu odboru technického a investičního na rok Ö Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Ivančice, Sportovní, 62 b.j., kabel NN 6 RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu Ivančice, Sportovní, 62 b.j., kabel NN (oprávněný E.ON Distribuce, a.s.). Úplata za zřízení věcného břemene dle Smlouvy o budoucí smlouvě činí 1.340,- Kč. Ö Smlouva o provádění exekuční a další činnosti RM schvaluje uzavření Smlouvy o provádění exekuční a další činnosti s exekutorem JUDr. Karlem Urbanem dle předloženého návrhu. Ö Zápis Komise pro regeneraci památkové zóny, konané dne ; Portál Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska RM bere na vědomí zápis Komise pro regeneraci památkové zóny, konané dne , a uděluje souhlas k účasti Města Ivančice na portálu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v projektu Městský a kulturní cestovní ruch. Ö Poplatek za odnětí lesních pozemků z plnění funkce lesa výstavba cyklostezky Oslavany Ivančice RM schvaluje uvolnění částky 7.763,- Kč (část připadající na Město Ivančice) z rezervy rady na uhrazení poplatku za odnětí lesních pozemků z plnění funkce lesa v souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky Oslavany Ivančice. Částka 3.105,- Kč bude po vrácení z Celního úřadu Brno (správce poplatku) zahrnuta zpět do rezervy rady.

7 Ö Úhrada za parkování vozidla SDH Ivančice-Němčice v areálu Ivaplastu RM schvaluje úhradu za parkování vozidla SDH Ivančice Němčice v areálu Ivaplastu ve výši 3.000,- Kč majitelce areálu Ing. Krejčové. Hrazeno bude z rozpočtu SDH Ivančice- -Němčice na rok Ö Akce Zatočte s elektroodpadem RM souhlasí s výpůjčkou části Palackého náměstí v Ivančicích dne 28. dubna 2009 reklamní agentuře ArkAdiA, Brno zastupující společnost Elektrowin pro kampaň s názvem Zatočte s elektroodpadem, která má sloužit k podpoře zpětného odběru elektrospotřebičů. Ostatní záležitosti, spojené s propagací akce apod., zajistí společně s agenturou odbor životního prostředí. Ö Podpora ze Státního fondu životního prostředí RM bere na vědomí informaci o projednání podpory ze Státního fondu životního prostředí intenzifikace ČOV, novostavby a rekonstrukce stokových sítí. 7. schůze konaná dne Ö Zpráva o činnosti MěP Ivančice za období od do RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Ivančice za období od do Ö Jmenování nového člena školské rady při ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice RM schvaluje Dodatek č. 1/2009 ke zřizovací listině Školské rady při Základní škole a mateřské škole, Ivančice-Němčice, kterým je jmenován nový zástupce zřizovatele Ing. Krejčová. Ö Zápis z Komise pro regeneraci památkové zóny konané dne RM bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konané dne a pověřuje místostarostu p. Pospíchala projednáním doporučení komise s příslušnými vedoucími odborů. Ö Žádost o udělení výjimky ze zákazu vjezdu RM neschvaluje udělení výjimky (pro Cotring spol. s r.o.) ze zákazu vjezdu v Budkovicích. Ö Stanovisko k oplocení pozemků st. 145 a p.č. 2023/24 v k.ú. Letkovice RM uděluje souhlas k oplocení pozemků st. 145 a p.č. 2023/24 v k.ú. Letkovice, které jsou ve společném jmění manž. Felklových. 7

8 Ö Smlouva o právu provést stavbu položení vodovodní a plynovodní přípojky, připojení RD sjezdem a nájezdem na pozemek p.č. 664 v k.ú. Řeznovice RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu položení vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku p.č. 664 a připojení rodinného domu č.p. 8 sjezdem a nájezdem na pozemek p.č. 664 v k.ú. Řeznovice. Ö Smlouva o právu provést stavbu Ivančice, Hřbitovní, kabel NN, SB RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Ivančice, Hřbitovní, kabel NN, SB (E.ON Distribuce, a.s.). Ö Smlouva o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR-ÚZSVM Prodloužení veřejného osvětlení na ulici Za Mostem Ivančice, k.ú. Němčice u Ivančic RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním a provedením stavby Prodloužení veřejného osvětlení na ulici Za Mostem Ivančice, k.ú. Němčice u Ivančic (stavebník Město Ivančice, dotčený pozemek p.č. 1618/1 v k.ú. Němčice ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových). Ö Smlouva o výpůjčce movité věci v areálu SKATE parku RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce věcí movitých nacházejících se v areálu SKATE parku na fotbalovém hřišti na Malovansku pro akce Střediska volného času dne a sportovně kulturní akce Freestyle contest 4 dne Ö Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene pro akci DOZ Střelice-Hrušovany n.j., 1. etapa RM schvaluje smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene pro akci DOZ Střelice-Hrušovany n.j., 1. etapa (stavebník Správa železniční dopravní cesty, s.o.), k.ú. Ivančice a k.ú. Kounické předměstí. Ö Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Budkovice, přípojka NN, Kliková RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Budkovice, přípojka NN, Kliková. Předmětem věcného břemene je uložení nového kabelového vedení do pozemku p.č. 641/2 v k.ú. Budkovice, stavebník E.ON Distribuce, a.s. Ö Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Rekonstrukce PZS v km 3,780 a km 5,535 Moravské Bránice-Oslavany RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Rekonstrukce PZS v km 3,780 a km 5,535 Moravské Bránice-Oslavany (stavebník Správa železniční dopravní cesty, s.o.), k.ú. Ivančice. 8

9 Ö Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Ivančice, Kounická, přípojka NN, Zapomělová RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Ivančice, Kounická, přípojka NN, Zapomělová. Předmětem věcného břemene je uložení nového kabelového vedení do pozemku p.č. 2769/5 v k.ú. Kounické předměstí, stavebník E.ON Distribuce, a.s. Ö Nabytí pozemků p.č. 394/124 a p.č. 394/161 ost. plocha v k.ú. Alexovice RM doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemků p.č. 394/124 ost. plocha o výměře m 2 a p.č. 394/161 ost.plocha o výměře 746 m 2 v k.ú. Alexovice do vlastnictví města (cena max. 300,- Kč/m 2 ). Ö Záměr prodeje části pozemku p.č. 13/9 v k.ú. Němčice RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č.13/9 v k.ú. Němčice o výměře cca 110 m 2. Ö Záměr prodeje pozemků p.č. 2435/2, p.č. 2442/1 a p.č. 2468/2 v k.ú. Kounické předměstí RM odkládá projednání bodu. Ö Záměr prodeje pozemku p.č. 1683/63 v k.ú. Budkovice RM odkládá projednání bodu a doporučuje odboru majetkoprávnímu projednat s žadateli způsob dělení dotčeného pozemku a následný odprodej. Ö Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 1158/5 v k.ú. Němčice RM schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1158/5 v k.ú. Němčice přiléhající k rekreační chatě č.e. 301 na pozemku st. 246, nájemce pí Strachoňová. Ö Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku p.č. 2782/11 a části pozemku p.č. 2782/10 v k.ú. Kounické předměstí RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu pozemku p.č. 2782/ 11 a části pozemku p.č. 2782/10 v k.ú. Kounické předměstí, nájemce SITA CZ, a.s., IČ Tímto dodatkem se původní smlouva prodlužuje do Ö Dohoda o úhradě neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky RM schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů mezi městy Oslavany a Ivančice za ivančické žáky dojíždějící ve školním roce 2008/2009 do ZŠ Oslavany a souhlasí s úhradou částky ve výši ,- Kč ve prospěch města Oslavany. Ö Nájemní smlouva mobilní radar RM schvaluje nájemní smlouvu se společností DOSIP, s.r.o., Třebíč. Předmětem smlouvy je nájem automobilu vybaveného mobilním radarem na měření rychlosti vozidel. Forma úhrady je následující: 1.702,- Kč včetně DPH za každou hodinu provozu a paušální částka 1.190,- Kč za přepravu předmětu nájmu. 9

10 Ö Smlouva o dílo na zpracování Projektu opravy havarijního stavu části krovu a střešního pláště na Besedním domě v Ivančicích RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování Projektu opravy havarijního stavu části krovu a střešního pláště na Besedním domě v Ivančicích s firmou OK PYRUS, s.r.o., Brno, IČ za cenu ,- Kč včetně DPH. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Ö Žádost o finanční příspěvek RM schvaluje poskytnutí částky 6.000,- Kč z rezervy rady panu Jiřímu Širokému za články o místních částech (Němčice, Letkovice, Alexovice, Budkovice, Řeznovice, Hrubšice) do čtrnáctideníku Zrcadlo. Ö Žádost o výpůjčku fotbalového hřiště pro konání Okresního kola sportovních her mládeže RM uděluje souhlas FC Ivančice, oddílu kopané k podnájmu fotbalového hřiště na Malovansku ke konání Okresního kola sportovních her mládeže dne 20. května 2009 v době od 8.00 do hodin. Pořadatel akce: Mateřská škola a Základní škola, Želešice, pracoviště: Kounická 70, Ivančice. RM doporučuje nájemci výpůjčku. Konference na téma Obnova Parku na Réně V pátek 27. března 2009 se v zasedací místnosti MěÚ Ivančice uskutečnila konference na téma Obnova Parku na Réně v Ivančicích. Programem konference byla pokryta stěžejní témata: prezentace historie parku od doby jeho založení před 120 lety až do doby nedávné, kdy park zůstal v chátrajícím stavu. Nechyběl ani popis 1. a 2. fáze rekonstrukce, způsoby financování, plán údržby parku a zajištění péče o zeleň ze strany města a další vize rekreační zóny Réna. Do diskuse měli možnost se zapojit i občané svými příspěvky. Podle prezenční listiny projevilo zájem o tuto konferenci i ve slunném jarním pátečním odpoledni 23 občanů. Partnery nejen této konference, ale i samotné obnovy parku na Réně jsou Skupina ČEZ a Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého je čerpána dotace prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod. Konference byla uspořádána v rámci naplánovaných opatření k zajištění publicity projektu. V roli moderátora konference vystupoval místostarosta města Jaroslav Pospíchal, přítomný byl i místostarosta Mgr. Pavel Dočkal a později také starosta MUDr. Vojtěch Adam. O historickém vývoji parku pohovořil historik Jiří Široký, o stavu parku před zahájením rekonstrukce hlavní projektantka Ing. Jitka Vágnerová. O postupu při rekonstrukci parku a způsobech financování rekonstrukce hovořil Ing. Bohumil Smutný z MěÚ Ivančice. Vedoucí odboru 10

11 technického a investičního Ing. Josef Janíček seznámil přítomné s plánem údržby parku a zajištění péče o zeleň ze strany města. Projektantka Ing. Jitka Vágnerová přiblížila další vize pro budoucí fáze rekonstrukce parku a vytvoření zóny Réna. Na závěr dostali prostor pro své příspěvky občané. V rámci diskuse zaznělo mnoho zajímavých a věcných názorů, které budou dále ve spolupráci s projektantem vyhodnoceny. Z historie parku Historik Jiří Široký připravil zajímavé ohlédnutí za historií parku, které občanům přednesl. Park na Réně je od začátku spjat s činností Zalesňovacího a okrašlovacího spolku v Ivančicích, který vznikl Informace o historii činnosti okrašlovacího spolku zpracoval pan Široký chronologicky až cca do roku 1950, kdy musela být činnost různých spolků ukončena. Příspěvek Jiřího Širokého o historii parku následuje v samostatném článku. Co se v parku doposud zrealizovalo? Ing. Vágnerová, hlavní projektantka obnovy parku na Réně, seznámila občany s postupnými kroky, které se prováděly od roku 2007 až do současné doby. Prvním úkolem bylo vyčištění parku od náletových dřevin a první kácení, které proběhlo na podzim roku 2007, další kácení proběhlo v zimě roku Balvaniště se sedacími bloky z gabionů nahradilo nefunkční skalku. 11

12 Na podzim roku 2007 byla rozšířena vyhlídka na skále nad řekou. Do svahu pod ní vysázeny sněženky a zjara 2008 pak další trvalky, jako jsou konvalinky, kakosty, denivky, břečtan a další. Naučná stezka, vybudovaná v roce 2007, seznamuje zájemce s historií i přírodními podmínkami Rény, ale také se záměrem obnovy parku a okolí. Pamětní deska zakladatele parku se dočkala opravy právě k 120. výročí založení parku na Réně. Balvaniště se sedacími bloky z gabionů nahradilo nefunkční skalku. Společně s úpravou okolní plochy bylo dokončeno v prosinci roku Malý amfiteátr vychází z přirozené terénní modelace při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu Hotovo bude na podzim Okružní cesta parkem dostane nový povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Od okolí ji vymezí obrubníky z kamenných kostek. Rekonstrukce cest začala v březnu Vyjádření projektantky Ing. Jitky Vágnerové ke kácení v parku Během února a března došlo v rámci obnovy parku Réna ke 2. fázi kácení dřevin v centrální části parku. Díky ní došlo k potřebnému prosvětlení rekreační louky, ale také k odstranění dalších provozně nebezpečných dřevin. Kácení vzrostlých stromů není nikdy populární. Ale pokud byla zanedbána péče u stromů, vybrány stanovištně nevhodné druhy, případně stromy špatně vysazeny, je potřeba zasáhnout. Zástupci měst se často takového radikálního a nepopulárního řešení bojí. Jenže neřešením situace může vzniknout daleko větší škoda, a to nejen na samotné zeleni a technickém vybavení, ale i k ohrožení životů. Jak se vlastně strom stane nebezpečným? První problémy mohou vzniknout už při výsadbě stromu. Ne každý strom je vhodný pro každé místo. Například smrky, které jsou doma v podhorských a horských lokalitách, na Ivančicku trpí vysokými teplotami a především suchem. Strom, který žije v nevhodném prostředí je pak náchylný k chorobám a škůdcům. A choroby hniloby jsou pak důvodem nebezpečnosti stromu v jeho vyšším věku. Typickým příkladem bylo napadení bází smrků na Réně václavkou (pozná se podle rozšíření báze kmene stromu strom se snaží zpevňovat spodní část napadenou hnilobou. Strom musí mít dostatek místa, a to nejen pro rozvoj koruny, ale především pro rozvoj kořenů. Omezení kořenů v růstu může způsobit pád jinak zcela zdravého stromu bez významnější příčiny. Omezením nejsou jen domy a zpevněné plochy, ale také skály nebo podmáčené stanoviště. Ne, že stromy do těchto míst nepatří, ale je potřeba opatrně volit druhy tak, aby byl kořenový systém v daném prostředí stabilní. A to jsme opět u správného výběru druhu pro dané stanoviště. 12

13 Dostatek prostoru je důležitý i pro světlomilné druhy stromů zastíněním korun dochází k deformaci a k oslabení stromu, který je opět náchylnější k nemocem. Další příklad z parku Réna dřezovec, který byl obklopen douglaskami, je dnes ve velmi špatném zdravotním stavu. Každý strom potřebuje dost prostoru i pro získávání vody a živin. Jsou stromy, které dokážou velmi rychle odčerpat neuvěřitelné množství vody. Pokud jsou jejich blízkosti jiné, pomalejší stromy, mohou usychat a trpět podvýživou i ve vlhkých letech. Mezi typické příklady těchto žroutů patří bříza a smrk. Tyto druhy ubírají vodu nejen okolním stromům, ale i trávě a podrostovým bylinám. Dalším nebezpečím je nedostatek péče po vysazení stromu. Velmi často dochází v našich parcích k rozlomení stromu. Přitom stačí v prvních letech kontrolovat a upravovat rostoucí kosterní větve tak, aby nevzniklo tzv. tlakové větvení. Větvením V dochází ke špatnému rozložení sil působícím na korunu, tvorbě prasklin v místě větvení a následně k rozlomení stromu. Tlakové větvení spolu s hnilobou kmene bylo důvodem k pokácení panašovaného javoru na Réně. Každé poškození mladého stromu, třeba poškození kmene sekačkou, ulomení vrcholu stromku nebo jeho zlomení je rizikem do budoucna. Neošetřené místo u mladých stromů je vstupem pro infekce, poškozením koruny se mění budoucí větvení stromu. A tak za dalších dvacet, třicet, padesát či sto let se bude muset kácet. Posledním je přirozené stáří stromu. Žádný strom nežije věčně. Starý strom usychá, napadají ho nemoci. Jsou místa, kde se nechávají stromy přirozeně dožít, jako jsou pralesy a další chráněná území. V parku nebo ve městě se však odumírající nemocný strom stává nebezpečný lidem. Co je to provozní bezpečnost a provozně nebezpečný strom? V rámci provozní bezpečnosti se posuzuje to, jestli je daný strom bezpečný za daných provozních podmínek. Tedy jestli neohrožuje provoz využívání prostoru. Limity jsou tedy určovány způsobem využívání prostoru. Jestli strom roste uprostřed louky, na kterou téměř nikdo nechodí, může v klidu zestárnout a třeba i odumřít, a přitom není provozně nebezpečný. Neohrožuje totiž žádný majetek a v podstatě ani lidské životy. Jiné je to u stromů u silnic, ve městech a také v městských parcích. Tam stromy ohrožují majetky a lidské životy. Pokud riziko ohrožení osob a majetku překročí určitou hranici, stává se strom provozně nebezpečným. Pak se, podle historické a estetické hodnoty stromu přistupuje k různým stabilizačním opatřením nebo k vykácení stromu. Vzhledem k tomu, že Réna je jediný ivančický městský park, je potřeba provozní bezpečnost stromů hlídat nejen kvůli návštěvníkům parku, ale i kvůli ostatním stromům. (Např. pádem kosterní větve javoru v minulosti došlo k výraznému poškození sousedního jinanu, což přispělo k narušení jeho stability. Nakonec musely být vykáceny oba stromy) 13

14 Z důvodů provozní bezpečnosti byl na Réně tedy pokácen již zmiňovaný javor, z 80% uschlý sloupovitý dub, jírovec s poškozeným kmenem a skupina smrků v porostu při okraji parku. Tyto stromy byly hrozbou nejen pro návštěvníky parku, ale i pro okolní cenné dřeviny (jilm, katalpa a sloupovitý buk v zadní části parku). Dále byly odstraněny některé usychající břízy a část douglasek. Dojde tak k prosvětlení louky, zlepšení světelných podmínek pro stávající dřeviny (dřezovec, katalpa, jilm, jinan,...), a také ke zlepšení vodního režimu půdy. Vím, že kácení v parku v posledních dvou letech je dost radikální, především vzhledem k tomu, že tam nejméně za posledních dvacet let nepadl ani strom. Kdo však má oči otevřené, viděl trpící nemocné stromy, kdo má oči otevřené, vidí, že i stromy, které v parku zůstaly, nejsou zcela zdravé. Ale dostatek světla, vody i živin jim může prodloužit život. Je vždycky těžké rozhodnout o kácení stromu, ale je nutné vědět, proč se strom kácí, vidět místo jako celek. S ostatními stromy, přírodními podmínkami i lidmi. Proto není správné bránit kácení za každou cenu. Je správné vysazovat nové stromy, tak aby tu byly pro příští generace, je třeba se poučit z chyb minulých generací a nad výsadbami přemýšlet, vhodně volit místo i druhy. Není dobré bát se vysazovat nové stromy na nová místa, a za každou cenu bránit nebezpečné a nemocné stromy. Způsoby financování a harmonogram rekonstrukce parku Ing. Smutný se na úvod svého příspěvku vrátil až do roku 2006, který lze považovat za začátek aktivit, které byly odstartovány na základě podnětu Komise pro životní prostředí. Tehdy byl vytipován vhodný grantový program Nadace proměny a město nechalo zpracovat první ideovou vizi, záměr obnovy parku a tento se stal podkladem pro žádost o grant. Autorem tohoto záměru byla Ing. Helena Finstrlová z firmy Projekce zahradní, krajinná a GIS, s. r. o. Záměr u Nadace Proměny v přetlaku ostatních projektů tehdy neuspěl, město však ve svých snahách pokračovalo dále. V roce 2007 byl s partnerem projektu Skupinou ČEZ dojednán příspěvek na vybudování Naučné stezky Parkem Réna a první nejnutnější úpravy parku. V témže roce proběhly na podzim oslavy 120. výročí založení parku. Město se připravovalo na podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Projektanti Ing. Jitka Vágnerová, Ing. Vojtěch Halámek a Ing. David Mikolášek firmy Přírodní stavby, zahradní architektura zpracovali projektovou dokumentaci a město intenzivně pracovalo na přípravě všech nezbytných příloh k žádosti dotaci. V červenci 2008 přichází optimistická zpráva projekt byl Regionální radou soudržnosti Jihovýchod podpořen k financování a v srpnu 2008 proběhla výběrová řízení na hlavní dodavatele stavebních prací a také zajištění publicity. 14

15 Přehled financování projektu: Celkové výdaje projektu: ,38 Celkové způsobilé výdaje: ,38 Vlastní podíl žadatele: ,38 Dotace projektu: ,00 ð Dotace EU 70%, vlastní podíl 30% Rozpočtová skladba projektu Stavební a technologické činnosti: ,38 Stavební, autorský dozor: ,00 Výdaje na povinnou publicitu: ,00 Lidské zdroje, mzdové výdaje: ,00 Harmonogram projektu Přípravná fáze zpracování studie, projektové dokumentace, příprava žádosti o dotaci a povinných příloh Výběrová řízení Červenec, srpen 2008 Hlavní dodavatel stavebních prací, zajištění publicity projektu Březnové zemní úpravy před zahájení výstavby amfiteátru. 15

16 Výstavba balvaniště a první fáze publicity projektu Říjen 2008 prosinec 2008 Kácení dřevin, odstranění náletů a výmladků, ochrana stromů na staveništi, příprava pozemku a přípravné práce pro amfiteátr Leden březen 2009 Výstavba amfiteátru Duben červen 2009 Malý amfiteátr vychází z přirozené terénní modelace při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu Hotovo bude na podzim Stavba mlatových cest a ploch, oprava cest v lese, oprava a doplnění mobiliáře, lankové zábradlí, konečná fáze propagace projektu Červenec Říjen 2009 Rekonstruovaná plocha parku bude zaujímat plochu 0,42 ha. Předpokládaný termín slavnostního otevření parku je , ten však bude ještě zavčas upřesněn v průběhu léta Péče o nový park Réna O zajištění péče o zrekonstruovaný Park Réna pohovořil vedoucí odboru technického a investičního Ing. Josef Janíček. Je sice zatím předčasné rozebírat konkrétní plán údržby, ale pro informaci zaznělo několik skutečností. Město Ivančice na sebe bere touto akcí důležitý závazek na průběžnou údržbu parku. Tato údržba bude v sobě zahrnovat kontrolu technického stavu vybudovaného zařízení a starost o živou přírodu tvořící vlastní park. V celku se bude jednat o periodické sečení travnatých ploch, vyhrabování listí a náletového nepořádku jako je spadané listí, větvičky a různé klestí. S tím bude souviset i průběžné odstraňování náletových dřevin, které by park znehodnocovaly a degradovaly. U vybudovaných zařízení bude město dále provádět opravy a revizní činnost související s provozem jednotlivých technických prvků parku. Doufáme, že i samotní občané ponesou odpovědnost k nově vybudovanému dílu a očekáváme, že nebudou nevnímaví k prohřeškům vedoucím k devastaci parku a budou také nápomocni při jeho údržbě. Pro vlastní provoz parku bude zpracován provozní řád parku. S tím bude úzce souviset i vlastní financování údržby. To by se mělo stát stálou položkou městského rozpočtu. 16

17 A co dál? Ing. Vágnerová stručně prezentovala hlavní východiska pro další etapy obnovy parku. Voda bude navrácena do parku v tekoucí formě a také jako netradiční herní prvek. Na nábřeží vznikne promenáda s lavičkami, rekreačními moly, hřištěm pro pentangue, pláckem pro plážový volejbal a několika menšími herními prvky. V plánu je dále založení nového parku aktivní rekreace, multifunkční hřiště, skatepark, dětská hřiště. Nové webové stránky věnované Parku Réna Město Ivančice při příležitosti konání konference také prezentovalo nové webové stránky, které jsou věnovány speciálně pouze Parku Réna. Najdete zde veškeré důležité informace, které byly kdy o parku publikovány, historii, současnost, projekt obnovy a obsah tabulí naučné stezky, připravované akce v parku (taneční zábavy) tedy mnoho zajímavých informací. Stránky najdete na adrese Poděkování na závěr Na závěr bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří si našli čas a zúčastnili se, dále také partnerům akce Skupina ČEZ a konference byla financována za podpory Regionálního operačního programu Jihovýchod (Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti) a Jihomoravského kraje. Cílem nebylo pouze prezentovat informace o projektu jedním směrem vůči občanům, ale získat také zpětnou vazbu od lidí. Na konferenci byly shromážděny věcné a hodnotné názory, kterých si vážíme a samozřejmě platí nadále, že uvítáme kdykoliv všechny vaše věcné podněty, připomínky či návrhy na pomoc při budování nového parku. Zprávu sestavil Ing. B. Smutný Historie parku na Réně Park na Réně je od začátku spjat s činností Zalesňovacího a okrašlovacího spolku v Ivančicích, který vznikl 21. listopadu Toho dne byla svolána do sálu u Třech kohoutů ustanovující valná hromada, která zvolila představitele spolku. Předsedou byl zvolen Jan Kočí starosta města, ve výboru byli významní občané Ivančic. Spolek si vytkl za cíl usilovat o malebný vzhled města a jedním z prvních úkolů bylo zřízení parku, který by se stal dostaveníčkem ivančických občanů. Touto činností byla pověřena zalesňovací sekce spolku, jejím předsedou byl Jan Knoll, účetní Občanské záložny. 17

18 18 Za vhodné místo bylo vyhlédnuto místo na Réně u lávky, do té doby bylo neosázeno a většinou bylo pastviskem. Svah k řece byl kamenitý, písčitý. Nikdo nevěřil, že na takovém místě může být park vybudován. Díky neúnavné práci Jana Knolla a Wolfganga Zieglera, majitele holičského závodu, byly již po prvním roce znát výsledky práce. Několik informací lze zjistit z historie okrašlovacího spolku: Dne 16. února 1887 byl předložen sekcí pro zalesňování návrh, aby část Rény při pravém břehu řeky Jihlavy, kde se dosud pásl dobytek, byla zalesněna. 28. února 1887 usneseno objednat dva tisíce tříletých smrčků na zřízení parku a školky. 10. května 1887 výbor spolku schválil návrhy zalesňovací sekce, současně se usnáší pro vyčištění a zvětšení studánky nad parkem, vytvoření hráze pod Rénou, aby sad (myslí se park) byl chráněn před velkou vodou. 26. října 1887 zhodnotil výbor provedené práce a vyslovil uznání Janu Kočímu za vybudování ochranné hráze pod Rénou. Správcem parku byl prověřen Jan Knoll. Zápis z 15. října 1888 uvádí, že během roku se park zdokonalil rozmnožením vzácnějšího křoví a stromovím, též byly na příhodných místech postaveny lavice. Aby byl park chráněn před lijáky a jarní sněhovou vodou, byla zřízena svodnice odvádějící vodu mimo park. Výroční zpráva V parku na Réně bylo pořízeno šest nových lavic. Bylo pokračováno ve výsadbě stromů a křovin, upravování cest, zřízení třech koutů na sezení a park byl v takovém stavu, že se stal oblíbeným místem pro ivančické občany. Výroční schůze 1892 Park s okolím si pronajímá od města okrašlovací spolek na 15 let za roční poplatek pět zlatých. Jednohlasně bylo usneseno, aby užívání parku bylo dovoleno

19 všem občanům vyjímaje židy a jejich příslušníky. To svědčilo o antisemitismu a bylo to v rozporu s ústavou. Proto tabulka o zákazu vstupu židů musela být z nařízení c.k. hejtmanství odstraněna úprava a spolufinancování cesty od parku k zastávce Němčice u Ivančic zřízené v tomto roce. Valná hromada 1901 Opravena studánka, park udržován, rozšířen. Valná hromada březen 1905 Zřízeno dětské hřiště v parku. Park rozšířen o dřívější lesní školku. Valná hromada březen 1911 Připomenuto 25. výročí trvání spolku a oceněna dlouholetá činnost Jana Knolla jmenováním prvním čestným členem. I v době I. republiky vyvíjel okrašlovací spolek v Ivančicích velmi bohatou činnost. Občané a instituce si vážili jeho práce a podle svých možností přispívali prací i finančně. Zatímco v roce 1920 měl spolek 60 členů, v roce 1933 již 229 členů. Značnou pozornost věnovali členové spolku chloubě města parku na Réně. Zde každoročně pořádali několik promenádních koncertů ivančických hudeb. K občerstvení výletníků byla brzy po 1. svět. válce v parku postavena malá hospůdka. V roce 1927 založili členové spolku na Réně nový jubilejní háj, o dva roky později byla v parku z prostředků spolku postavena rozhledna a odhalen pomník zakladateli parku Janu Knollovi. V té době byla upravena i pěšina cesta nad řekou až k němčické hájence. Park byl zahrnut do turistických příruček a stal se cílovou metou turistů a naopak výchozím místem pro další trasy. Podle řeky ke Stříbskému mlýnu a Ivančickému viaduktu, proti proudu řeky Rokytné k němčické hájence (lávce), nebo dále až do Moravského Krumlova. Po turistické značce přes bývalé hradiště, zastávku Němčice u Ivančic, krumlovským lesem až ke Stavení. Nesmíme zapomenout rozhlednu Alfonse Muchy a překrásný rozhled po ivančickém okolí. Většina těchto tras byla vyznačena turistickými značkami. Po smrti Jana Knolla prováděl správu parku ve 30. letech hospodář okrašlovacího spolku Miloš Navrátil. Bohužel klidné a mírové období končilo v říjnu 1938, kdy ivančičtí občané, zvláště milovníci parku a lesa na Park v době Protektorátu zachytil fotograf O. Knoll. 19

20 Réně, prožívali napjaté chvíle. Po zabírání pohraničí po Mnichovské dohodě byla do odstupující části zabrána i Réna až po řeku Jihlavu jako součást německé říše. Dvacátého listopadu vypukla v městě panika. Rozšířila se zpráva, že Réna bude skutečně zabrána. Lidé ze vzdoru a zklamání se vrhají na park na Réně, vykopávají vzácnější květiny, ničí skalku, odnášejí stromky, které vytrhli ze země. Po celý den 23. a 24. listopadu putují lidé k Réně. Nakonec se podařilo vedení města, zvláště starostovi Antonínu Šturmovi docílit toho, že hranice Reichu se posunuly k železnici Moravské Bránice Moravský Krumlov a Réna zůstala v majetku města. Až 19. ledna 1939 zavlála na rozhledně československá vlajka na oslavu úspěšného uhájení Rény, bohužel 15. března byl i zbytek republiky obsazen německou armádou. Po válce již pamatujeme vzorně upravený park díky práci Miloše Navrátila a Františka Kořána. Byla dokončena překrásná skalka plná květin s drobnými doplňky, jako byla zřícenina hradu, vodní mlýn a celou skalkou protékala voda spojující jezírka s barevnými rybami, jeskyněmi a vodotryskem. Až do roku 1948 se projevoval negativní prvek a tím byla dřevěná lávka. Na podzim se odstraňovala (nebo také uplavala), takže od podzimu do jara byl park nepřístupný. Teprve postavením mostu byl tento nedostatek odstraněn. Tehdy byla zvýšena plocha parku, takže odpadla hrozba zatopení. Nepodařilo se mi zjistit, kdy byla ukončena činnost Zalesňovacího a okrašlovacího spolku. Je možné, že to bylo kolem roku , kdy musela být činnost různých spolků ukončena. Skončilo tak období dobrovolné práce stovek zájemců. Park přestal být udržován, skalka postupně zarůstala, o stárnoucí stromy se nikdo nestaral a po zábavách různých organizací docházelo k dalším devastacím parku a okolí. Naše generace si již většinou pamatuje tento Park na Réně na obr. M. Navrátila. stav. Jiří Široký POUŽITÉ PRAMENY Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny města Pamětní kniha města Ivančice SOkA Rajhrad, fond C 36 20

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení:

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: 10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Příloha

Více

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice 21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Záměr

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více