Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10)"

Transkript

1 1

2 Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) Budování malého amfiteátru při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu Hotovo bude na podzim Okružní cesta parkem dostane nový povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Od okolí ji vymezí obrubníky z kamenných kostek. Rekonstrukce cest začala v březnu Naučná stezka vybudovaná v roce 2007 seznamuje zájemce s historií i přírodními podmínkami Rény, ale také se záměrem obnovy parku a okolí.

3 Z USNESENÍ RADY MĚSTA 6. schůze konané dne (Ve zveřejněných výpisech jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.) Ö Rozhodnutí o podaných námitkách řízení o vydání Vymezení zastavěného území města Ivančice RM nevyhovuje námitce pana Ing. Z. Franeka, Pustá Polom, podané v rámci řízení o vydání Vymezení zastavěného území města Ivančice. Ö Vymezení zastavěného území města Ivančic RM schvaluje a vydává Vymezení zastavěného území města Ivančice jako opatření obecné povahy č. 1/2009. Ö Pronájem tělocvičny v Řeznovicích RM uděluje souhlas k pořádání turnaje ve stolním tenise v sobotu dne 4. dubna 2009 v době od 9.00 do hodin v tělocvičně v Řeznovicích. Tělocvična bude pronajata Sportovní o.s. Řeznovice za obvyklou úhradu 200,- Kč/hodina. Ö Převod počítače a kopírky na ZŠ Řeznovice RM schvaluje Přílohu č. 2 k Dohodě o majetku a hospodaření z , podle které se do hospodaření ZŠ Řeznovice předávají počítač a kopírka. Ö Souhlas ke svodu psů RM uděluje v souladu s ust. 8, odst. 3, písm.b) zák.č. 149/2004 Sb. v platném znění Českomoravské myslivecké jednotě, OMS Brno-venkov Klub krátkosrstých ohařů souhlas k jarnímu svodu psů, který se uskuteční dne ve dvorním traktu budovy MěÚ Ivančice. Ö Veřejné produkce na stadionu na Malovansku RM uděluje FC Ivančice, oddílu kopané, souhlas ke konání veřejných hudebních produkcí tanečních zábav s živou hudbou na hřišti na Malovansku ve dnech 19. června, 20. června, 25. července, 21. srpna a 4. září 2009 v době od do hodin. Ö Ohňostroj na stadionu na Malovansku RM uděluje pořadateli sportovně kulturní akce Freestyle contest 4 p. Radku Šulcovi souhlas k realizaci ohňostroje na hřišti na Malovansku dne 23. května 2009 v době od do hodin. Osobou odpovědnou za provedení ohňostroje je p. Jaroslav Habáň, IČ Ö Smlouva o právu provést stavbu Rekonstrukce panelového 3

4 domu Luční 8,10,12 v Ivančicích RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Rekonstrukce panelového domu Luční 8,10,12 v Ivančicích (stavebník Společenství Luční 8,10,12, IČ ). Ö Smlouva o právu provést stavbu Revitalizace panelového domu Polní 13,15,17 včetně náhrady balkónů zavěšenými lodžiemi RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Revitalizace panelového domu Polní 13,15,17 včetně náhrady balkónů zavěšenými lodžiemi (stavebník Společenství vlastníků Polní 13,15,17, IČ ). Ö Smlouva o právu provést stavbu Zateplení bytového domu Polní 7,9,11 v Ivančicích RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Zateplení bytového domu Polní 7,9,11 v Ivančicích (stavebník Společenství vlastníků bytů Polní 7,9,11, IČ ). Ö Smlouva o právu provést stavbu Letkovice, přípojka NN, Papoušek RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Letkovice, přípojka NN, Papoušek (stavebník E.ON Distribuce, a.s.). Ö Prominutí nájemného Myslivecké sdružení Letkovice RM uděluje souhlas k prominutí částky 9.789,- Kč Mysliveckému sdružení Letkovice za nájemné (budova č. 39 Letkovice) za rok Ö Zrušení 2 pracovních míst na odboru majetkoprávním RM schvaluje zrušení 2 pracovních míst na odboru majetkoprávním správce stadionu (pracovní smlouva), úklid kabin (dohoda o pracovní činnosti) k z důvodu nadbytečnosti. Od si tyto činnosti bude zajišťovat FC Ivančice. Ö Smlouva o pronájmu části pozemku p.č. 1158/5 v k.ú. Němčice RM schvaluje Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 1158/5 o výměře 120 m 2 v k.ú. Němčice (pozemek přiléhající k rekreační chatě č.e. 318 na pozemku st. 241, nájemci manželé Švandovi). Ö Záměr pronájmu části pozemku p.č. ZE 2607/2 v k.ú. Kounické předměstí RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. ZE 2607/2 v k.ú. Kounické předměstí o výměře 230 m 2 (pozemek přiléhající k chatě č.e. 80 na pozemku p.č. 2608/8). Ö Záměr prodeje pozemku p.č. 2442/4 les v k.ú. Kounické předměstí RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2442/4 les o výměře 50 m 2 v k.ú. Kounické předměstí. 4

5 Ö Rekolaudace budovy na stadionu na Malovansku pozemek st v k.ú. Ivančice RM uděluje souhlas k rekolaudaci budovy na stadionu na Malovansku na pozemku st v k.ú. Ivančice (vyhotovení pasportu, výkresové dokumentace, revizí a odpadní jímky na vyvážení). Předpokládaná částka ,- Kč bude uvolněna z rozpočtu odboru majetkoprávního. Ö Petice občanů Budkovic nesouhlas s usnesením RM č. 10/R4 ze dne RM bere na vědomí petici ve věci výstavby malé solární elektrárny v Budkovicích a doporučuje občanům Budkovic uplatnit svoje námitky v rámci územního resp. stavebního řízení. Ö Nájemní smlouva s firmou NEDO, s.r.o. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem firmou NEDO, spol. s r.o., na pronájem nebytových prostor, skladovacích prostor a manipulačních ploch dle předloženého návrhu. Ö Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o dodávkách tepla RM schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě o dodávkách tepla s dodavatelem TEPLO IVANČICE, s.r.o., dle předloženého návrhu. Ö Dohoda s Úřadem práce Brno- -venkov veřejně prospěšné práce RM souhlasí s uzavřením Dohody č. BOA-VL-24/2009 mezi Úřadem práce Brno-venkov, Brno a Městem Ivančice o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a o poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (5 pracovních míst dělník nádvorní skupiny). Ö Poplatek za odpad nepřístupné chaty na Stříbském mlýně za řekou RM projednala dopis Dr. Dvořáčka ze dne 7. března 2009 a pověřuje odbor majetkoprávní zasláním odpovědi. Ö Nabídky na jarní zametání města RM přiděluje zakázku na jarní zametání města firmě PET group, a.s., Brno, IČ , která byla vybrána ze čtyř nabídek jako nejvhodnější. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Ö Přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo na akci Celoroční údržba zeleně RM, dle zápisu z jednání výběrové komise konaného dne , přiděluje zakázku na akci Celoroční údržba zeleně firmě KAVYL spol. s r.o., Mohelno, IČ Komise vybírala ze 4 nabídek. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na akci Celoroční údržba zeleně za cenu ,20 Kč vč. DPH. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu

6 Ö Přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo na akci Oprava kanalizace v domě na Komenského náměstí 7 v Ivančicích RM, dle zápisu z jednání výběrové komise konaného dne , přiděluje zakázku na akci Oprava kanalizace v domě na Komenského náměstí 7 v Ivančicích firmě STAFIZ-K, s.r.o., Ivančice, IČ Komise vybírala ze 2 nabídek. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na akci Oprava kanalizace v domě na Komenského náměstí 7 v Ivančicích za cenu ,- Kč vč. DPH. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Ö Přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo na akci Doplnění herních prvků dětské hřiště na Malovansku RM, dle zápisu z jednání výběrové komise konaného dne , přiděluje zakázku na akci Doplnění herních prvků dětské hřiště na Malovansku firmě TR Antoš, s.r.o., Turnov, IČ Komise vybírala ze 2 nabídek. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na akci Doplnění herních prvků dětské hřiště na Malovansku za cenu ,- Kč vč. DPH. Hrazeno bude: ,- Kč dotace, ,-Kč ze schváleného rozpočtu odboru technického a investičního na rok Ö Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Ivančice, Sportovní, 62 b.j., kabel NN 6 RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu Ivančice, Sportovní, 62 b.j., kabel NN (oprávněný E.ON Distribuce, a.s.). Úplata za zřízení věcného břemene dle Smlouvy o budoucí smlouvě činí 1.340,- Kč. Ö Smlouva o provádění exekuční a další činnosti RM schvaluje uzavření Smlouvy o provádění exekuční a další činnosti s exekutorem JUDr. Karlem Urbanem dle předloženého návrhu. Ö Zápis Komise pro regeneraci památkové zóny, konané dne ; Portál Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska RM bere na vědomí zápis Komise pro regeneraci památkové zóny, konané dne , a uděluje souhlas k účasti Města Ivančice na portálu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v projektu Městský a kulturní cestovní ruch. Ö Poplatek za odnětí lesních pozemků z plnění funkce lesa výstavba cyklostezky Oslavany Ivančice RM schvaluje uvolnění částky 7.763,- Kč (část připadající na Město Ivančice) z rezervy rady na uhrazení poplatku za odnětí lesních pozemků z plnění funkce lesa v souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky Oslavany Ivančice. Částka 3.105,- Kč bude po vrácení z Celního úřadu Brno (správce poplatku) zahrnuta zpět do rezervy rady.

7 Ö Úhrada za parkování vozidla SDH Ivančice-Němčice v areálu Ivaplastu RM schvaluje úhradu za parkování vozidla SDH Ivančice Němčice v areálu Ivaplastu ve výši 3.000,- Kč majitelce areálu Ing. Krejčové. Hrazeno bude z rozpočtu SDH Ivančice- -Němčice na rok Ö Akce Zatočte s elektroodpadem RM souhlasí s výpůjčkou části Palackého náměstí v Ivančicích dne 28. dubna 2009 reklamní agentuře ArkAdiA, Brno zastupující společnost Elektrowin pro kampaň s názvem Zatočte s elektroodpadem, která má sloužit k podpoře zpětného odběru elektrospotřebičů. Ostatní záležitosti, spojené s propagací akce apod., zajistí společně s agenturou odbor životního prostředí. Ö Podpora ze Státního fondu životního prostředí RM bere na vědomí informaci o projednání podpory ze Státního fondu životního prostředí intenzifikace ČOV, novostavby a rekonstrukce stokových sítí. 7. schůze konaná dne Ö Zpráva o činnosti MěP Ivančice za období od do RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Ivančice za období od do Ö Jmenování nového člena školské rady při ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice RM schvaluje Dodatek č. 1/2009 ke zřizovací listině Školské rady při Základní škole a mateřské škole, Ivančice-Němčice, kterým je jmenován nový zástupce zřizovatele Ing. Krejčová. Ö Zápis z Komise pro regeneraci památkové zóny konané dne RM bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konané dne a pověřuje místostarostu p. Pospíchala projednáním doporučení komise s příslušnými vedoucími odborů. Ö Žádost o udělení výjimky ze zákazu vjezdu RM neschvaluje udělení výjimky (pro Cotring spol. s r.o.) ze zákazu vjezdu v Budkovicích. Ö Stanovisko k oplocení pozemků st. 145 a p.č. 2023/24 v k.ú. Letkovice RM uděluje souhlas k oplocení pozemků st. 145 a p.č. 2023/24 v k.ú. Letkovice, které jsou ve společném jmění manž. Felklových. 7

8 Ö Smlouva o právu provést stavbu položení vodovodní a plynovodní přípojky, připojení RD sjezdem a nájezdem na pozemek p.č. 664 v k.ú. Řeznovice RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu položení vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku p.č. 664 a připojení rodinného domu č.p. 8 sjezdem a nájezdem na pozemek p.č. 664 v k.ú. Řeznovice. Ö Smlouva o právu provést stavbu Ivančice, Hřbitovní, kabel NN, SB RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Ivančice, Hřbitovní, kabel NN, SB (E.ON Distribuce, a.s.). Ö Smlouva o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR-ÚZSVM Prodloužení veřejného osvětlení na ulici Za Mostem Ivančice, k.ú. Němčice u Ivančic RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním a provedením stavby Prodloužení veřejného osvětlení na ulici Za Mostem Ivančice, k.ú. Němčice u Ivančic (stavebník Město Ivančice, dotčený pozemek p.č. 1618/1 v k.ú. Němčice ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových). Ö Smlouva o výpůjčce movité věci v areálu SKATE parku RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce věcí movitých nacházejících se v areálu SKATE parku na fotbalovém hřišti na Malovansku pro akce Střediska volného času dne a sportovně kulturní akce Freestyle contest 4 dne Ö Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene pro akci DOZ Střelice-Hrušovany n.j., 1. etapa RM schvaluje smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene pro akci DOZ Střelice-Hrušovany n.j., 1. etapa (stavebník Správa železniční dopravní cesty, s.o.), k.ú. Ivančice a k.ú. Kounické předměstí. Ö Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Budkovice, přípojka NN, Kliková RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Budkovice, přípojka NN, Kliková. Předmětem věcného břemene je uložení nového kabelového vedení do pozemku p.č. 641/2 v k.ú. Budkovice, stavebník E.ON Distribuce, a.s. Ö Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Rekonstrukce PZS v km 3,780 a km 5,535 Moravské Bránice-Oslavany RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Rekonstrukce PZS v km 3,780 a km 5,535 Moravské Bránice-Oslavany (stavebník Správa železniční dopravní cesty, s.o.), k.ú. Ivančice. 8

9 Ö Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Ivančice, Kounická, přípojka NN, Zapomělová RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Ivančice, Kounická, přípojka NN, Zapomělová. Předmětem věcného břemene je uložení nového kabelového vedení do pozemku p.č. 2769/5 v k.ú. Kounické předměstí, stavebník E.ON Distribuce, a.s. Ö Nabytí pozemků p.č. 394/124 a p.č. 394/161 ost. plocha v k.ú. Alexovice RM doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemků p.č. 394/124 ost. plocha o výměře m 2 a p.č. 394/161 ost.plocha o výměře 746 m 2 v k.ú. Alexovice do vlastnictví města (cena max. 300,- Kč/m 2 ). Ö Záměr prodeje části pozemku p.č. 13/9 v k.ú. Němčice RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č.13/9 v k.ú. Němčice o výměře cca 110 m 2. Ö Záměr prodeje pozemků p.č. 2435/2, p.č. 2442/1 a p.č. 2468/2 v k.ú. Kounické předměstí RM odkládá projednání bodu. Ö Záměr prodeje pozemku p.č. 1683/63 v k.ú. Budkovice RM odkládá projednání bodu a doporučuje odboru majetkoprávnímu projednat s žadateli způsob dělení dotčeného pozemku a následný odprodej. Ö Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 1158/5 v k.ú. Němčice RM schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1158/5 v k.ú. Němčice přiléhající k rekreační chatě č.e. 301 na pozemku st. 246, nájemce pí Strachoňová. Ö Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku p.č. 2782/11 a části pozemku p.č. 2782/10 v k.ú. Kounické předměstí RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu pozemku p.č. 2782/ 11 a části pozemku p.č. 2782/10 v k.ú. Kounické předměstí, nájemce SITA CZ, a.s., IČ Tímto dodatkem se původní smlouva prodlužuje do Ö Dohoda o úhradě neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky RM schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů mezi městy Oslavany a Ivančice za ivančické žáky dojíždějící ve školním roce 2008/2009 do ZŠ Oslavany a souhlasí s úhradou částky ve výši ,- Kč ve prospěch města Oslavany. Ö Nájemní smlouva mobilní radar RM schvaluje nájemní smlouvu se společností DOSIP, s.r.o., Třebíč. Předmětem smlouvy je nájem automobilu vybaveného mobilním radarem na měření rychlosti vozidel. Forma úhrady je následující: 1.702,- Kč včetně DPH za každou hodinu provozu a paušální částka 1.190,- Kč za přepravu předmětu nájmu. 9

10 Ö Smlouva o dílo na zpracování Projektu opravy havarijního stavu části krovu a střešního pláště na Besedním domě v Ivančicích RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování Projektu opravy havarijního stavu části krovu a střešního pláště na Besedním domě v Ivančicích s firmou OK PYRUS, s.r.o., Brno, IČ za cenu ,- Kč včetně DPH. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Ö Žádost o finanční příspěvek RM schvaluje poskytnutí částky 6.000,- Kč z rezervy rady panu Jiřímu Širokému za články o místních částech (Němčice, Letkovice, Alexovice, Budkovice, Řeznovice, Hrubšice) do čtrnáctideníku Zrcadlo. Ö Žádost o výpůjčku fotbalového hřiště pro konání Okresního kola sportovních her mládeže RM uděluje souhlas FC Ivančice, oddílu kopané k podnájmu fotbalového hřiště na Malovansku ke konání Okresního kola sportovních her mládeže dne 20. května 2009 v době od 8.00 do hodin. Pořadatel akce: Mateřská škola a Základní škola, Želešice, pracoviště: Kounická 70, Ivančice. RM doporučuje nájemci výpůjčku. Konference na téma Obnova Parku na Réně V pátek 27. března 2009 se v zasedací místnosti MěÚ Ivančice uskutečnila konference na téma Obnova Parku na Réně v Ivančicích. Programem konference byla pokryta stěžejní témata: prezentace historie parku od doby jeho založení před 120 lety až do doby nedávné, kdy park zůstal v chátrajícím stavu. Nechyběl ani popis 1. a 2. fáze rekonstrukce, způsoby financování, plán údržby parku a zajištění péče o zeleň ze strany města a další vize rekreační zóny Réna. Do diskuse měli možnost se zapojit i občané svými příspěvky. Podle prezenční listiny projevilo zájem o tuto konferenci i ve slunném jarním pátečním odpoledni 23 občanů. Partnery nejen této konference, ale i samotné obnovy parku na Réně jsou Skupina ČEZ a Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého je čerpána dotace prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod. Konference byla uspořádána v rámci naplánovaných opatření k zajištění publicity projektu. V roli moderátora konference vystupoval místostarosta města Jaroslav Pospíchal, přítomný byl i místostarosta Mgr. Pavel Dočkal a později také starosta MUDr. Vojtěch Adam. O historickém vývoji parku pohovořil historik Jiří Široký, o stavu parku před zahájením rekonstrukce hlavní projektantka Ing. Jitka Vágnerová. O postupu při rekonstrukci parku a způsobech financování rekonstrukce hovořil Ing. Bohumil Smutný z MěÚ Ivančice. Vedoucí odboru 10

11 technického a investičního Ing. Josef Janíček seznámil přítomné s plánem údržby parku a zajištění péče o zeleň ze strany města. Projektantka Ing. Jitka Vágnerová přiblížila další vize pro budoucí fáze rekonstrukce parku a vytvoření zóny Réna. Na závěr dostali prostor pro své příspěvky občané. V rámci diskuse zaznělo mnoho zajímavých a věcných názorů, které budou dále ve spolupráci s projektantem vyhodnoceny. Z historie parku Historik Jiří Široký připravil zajímavé ohlédnutí za historií parku, které občanům přednesl. Park na Réně je od začátku spjat s činností Zalesňovacího a okrašlovacího spolku v Ivančicích, který vznikl Informace o historii činnosti okrašlovacího spolku zpracoval pan Široký chronologicky až cca do roku 1950, kdy musela být činnost různých spolků ukončena. Příspěvek Jiřího Širokého o historii parku následuje v samostatném článku. Co se v parku doposud zrealizovalo? Ing. Vágnerová, hlavní projektantka obnovy parku na Réně, seznámila občany s postupnými kroky, které se prováděly od roku 2007 až do současné doby. Prvním úkolem bylo vyčištění parku od náletových dřevin a první kácení, které proběhlo na podzim roku 2007, další kácení proběhlo v zimě roku Balvaniště se sedacími bloky z gabionů nahradilo nefunkční skalku. 11

12 Na podzim roku 2007 byla rozšířena vyhlídka na skále nad řekou. Do svahu pod ní vysázeny sněženky a zjara 2008 pak další trvalky, jako jsou konvalinky, kakosty, denivky, břečtan a další. Naučná stezka, vybudovaná v roce 2007, seznamuje zájemce s historií i přírodními podmínkami Rény, ale také se záměrem obnovy parku a okolí. Pamětní deska zakladatele parku se dočkala opravy právě k 120. výročí založení parku na Réně. Balvaniště se sedacími bloky z gabionů nahradilo nefunkční skalku. Společně s úpravou okolní plochy bylo dokončeno v prosinci roku Malý amfiteátr vychází z přirozené terénní modelace při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu Hotovo bude na podzim Okružní cesta parkem dostane nový povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Od okolí ji vymezí obrubníky z kamenných kostek. Rekonstrukce cest začala v březnu Vyjádření projektantky Ing. Jitky Vágnerové ke kácení v parku Během února a března došlo v rámci obnovy parku Réna ke 2. fázi kácení dřevin v centrální části parku. Díky ní došlo k potřebnému prosvětlení rekreační louky, ale také k odstranění dalších provozně nebezpečných dřevin. Kácení vzrostlých stromů není nikdy populární. Ale pokud byla zanedbána péče u stromů, vybrány stanovištně nevhodné druhy, případně stromy špatně vysazeny, je potřeba zasáhnout. Zástupci měst se často takového radikálního a nepopulárního řešení bojí. Jenže neřešením situace může vzniknout daleko větší škoda, a to nejen na samotné zeleni a technickém vybavení, ale i k ohrožení životů. Jak se vlastně strom stane nebezpečným? První problémy mohou vzniknout už při výsadbě stromu. Ne každý strom je vhodný pro každé místo. Například smrky, které jsou doma v podhorských a horských lokalitách, na Ivančicku trpí vysokými teplotami a především suchem. Strom, který žije v nevhodném prostředí je pak náchylný k chorobám a škůdcům. A choroby hniloby jsou pak důvodem nebezpečnosti stromu v jeho vyšším věku. Typickým příkladem bylo napadení bází smrků na Réně václavkou (pozná se podle rozšíření báze kmene stromu strom se snaží zpevňovat spodní část napadenou hnilobou. Strom musí mít dostatek místa, a to nejen pro rozvoj koruny, ale především pro rozvoj kořenů. Omezení kořenů v růstu může způsobit pád jinak zcela zdravého stromu bez významnější příčiny. Omezením nejsou jen domy a zpevněné plochy, ale také skály nebo podmáčené stanoviště. Ne, že stromy do těchto míst nepatří, ale je potřeba opatrně volit druhy tak, aby byl kořenový systém v daném prostředí stabilní. A to jsme opět u správného výběru druhu pro dané stanoviště. 12

13 Dostatek prostoru je důležitý i pro světlomilné druhy stromů zastíněním korun dochází k deformaci a k oslabení stromu, který je opět náchylnější k nemocem. Další příklad z parku Réna dřezovec, který byl obklopen douglaskami, je dnes ve velmi špatném zdravotním stavu. Každý strom potřebuje dost prostoru i pro získávání vody a živin. Jsou stromy, které dokážou velmi rychle odčerpat neuvěřitelné množství vody. Pokud jsou jejich blízkosti jiné, pomalejší stromy, mohou usychat a trpět podvýživou i ve vlhkých letech. Mezi typické příklady těchto žroutů patří bříza a smrk. Tyto druhy ubírají vodu nejen okolním stromům, ale i trávě a podrostovým bylinám. Dalším nebezpečím je nedostatek péče po vysazení stromu. Velmi často dochází v našich parcích k rozlomení stromu. Přitom stačí v prvních letech kontrolovat a upravovat rostoucí kosterní větve tak, aby nevzniklo tzv. tlakové větvení. Větvením V dochází ke špatnému rozložení sil působícím na korunu, tvorbě prasklin v místě větvení a následně k rozlomení stromu. Tlakové větvení spolu s hnilobou kmene bylo důvodem k pokácení panašovaného javoru na Réně. Každé poškození mladého stromu, třeba poškození kmene sekačkou, ulomení vrcholu stromku nebo jeho zlomení je rizikem do budoucna. Neošetřené místo u mladých stromů je vstupem pro infekce, poškozením koruny se mění budoucí větvení stromu. A tak za dalších dvacet, třicet, padesát či sto let se bude muset kácet. Posledním je přirozené stáří stromu. Žádný strom nežije věčně. Starý strom usychá, napadají ho nemoci. Jsou místa, kde se nechávají stromy přirozeně dožít, jako jsou pralesy a další chráněná území. V parku nebo ve městě se však odumírající nemocný strom stává nebezpečný lidem. Co je to provozní bezpečnost a provozně nebezpečný strom? V rámci provozní bezpečnosti se posuzuje to, jestli je daný strom bezpečný za daných provozních podmínek. Tedy jestli neohrožuje provoz využívání prostoru. Limity jsou tedy určovány způsobem využívání prostoru. Jestli strom roste uprostřed louky, na kterou téměř nikdo nechodí, může v klidu zestárnout a třeba i odumřít, a přitom není provozně nebezpečný. Neohrožuje totiž žádný majetek a v podstatě ani lidské životy. Jiné je to u stromů u silnic, ve městech a také v městských parcích. Tam stromy ohrožují majetky a lidské životy. Pokud riziko ohrožení osob a majetku překročí určitou hranici, stává se strom provozně nebezpečným. Pak se, podle historické a estetické hodnoty stromu přistupuje k různým stabilizačním opatřením nebo k vykácení stromu. Vzhledem k tomu, že Réna je jediný ivančický městský park, je potřeba provozní bezpečnost stromů hlídat nejen kvůli návštěvníkům parku, ale i kvůli ostatním stromům. (Např. pádem kosterní větve javoru v minulosti došlo k výraznému poškození sousedního jinanu, což přispělo k narušení jeho stability. Nakonec musely být vykáceny oba stromy) 13

14 Z důvodů provozní bezpečnosti byl na Réně tedy pokácen již zmiňovaný javor, z 80% uschlý sloupovitý dub, jírovec s poškozeným kmenem a skupina smrků v porostu při okraji parku. Tyto stromy byly hrozbou nejen pro návštěvníky parku, ale i pro okolní cenné dřeviny (jilm, katalpa a sloupovitý buk v zadní části parku). Dále byly odstraněny některé usychající břízy a část douglasek. Dojde tak k prosvětlení louky, zlepšení světelných podmínek pro stávající dřeviny (dřezovec, katalpa, jilm, jinan,...), a také ke zlepšení vodního režimu půdy. Vím, že kácení v parku v posledních dvou letech je dost radikální, především vzhledem k tomu, že tam nejméně za posledních dvacet let nepadl ani strom. Kdo však má oči otevřené, viděl trpící nemocné stromy, kdo má oči otevřené, vidí, že i stromy, které v parku zůstaly, nejsou zcela zdravé. Ale dostatek světla, vody i živin jim může prodloužit život. Je vždycky těžké rozhodnout o kácení stromu, ale je nutné vědět, proč se strom kácí, vidět místo jako celek. S ostatními stromy, přírodními podmínkami i lidmi. Proto není správné bránit kácení za každou cenu. Je správné vysazovat nové stromy, tak aby tu byly pro příští generace, je třeba se poučit z chyb minulých generací a nad výsadbami přemýšlet, vhodně volit místo i druhy. Není dobré bát se vysazovat nové stromy na nová místa, a za každou cenu bránit nebezpečné a nemocné stromy. Způsoby financování a harmonogram rekonstrukce parku Ing. Smutný se na úvod svého příspěvku vrátil až do roku 2006, který lze považovat za začátek aktivit, které byly odstartovány na základě podnětu Komise pro životní prostředí. Tehdy byl vytipován vhodný grantový program Nadace proměny a město nechalo zpracovat první ideovou vizi, záměr obnovy parku a tento se stal podkladem pro žádost o grant. Autorem tohoto záměru byla Ing. Helena Finstrlová z firmy Projekce zahradní, krajinná a GIS, s. r. o. Záměr u Nadace Proměny v přetlaku ostatních projektů tehdy neuspěl, město však ve svých snahách pokračovalo dále. V roce 2007 byl s partnerem projektu Skupinou ČEZ dojednán příspěvek na vybudování Naučné stezky Parkem Réna a první nejnutnější úpravy parku. V témže roce proběhly na podzim oslavy 120. výročí založení parku. Město se připravovalo na podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Projektanti Ing. Jitka Vágnerová, Ing. Vojtěch Halámek a Ing. David Mikolášek firmy Přírodní stavby, zahradní architektura zpracovali projektovou dokumentaci a město intenzivně pracovalo na přípravě všech nezbytných příloh k žádosti dotaci. V červenci 2008 přichází optimistická zpráva projekt byl Regionální radou soudržnosti Jihovýchod podpořen k financování a v srpnu 2008 proběhla výběrová řízení na hlavní dodavatele stavebních prací a také zajištění publicity. 14

15 Přehled financování projektu: Celkové výdaje projektu: ,38 Celkové způsobilé výdaje: ,38 Vlastní podíl žadatele: ,38 Dotace projektu: ,00 ð Dotace EU 70%, vlastní podíl 30% Rozpočtová skladba projektu Stavební a technologické činnosti: ,38 Stavební, autorský dozor: ,00 Výdaje na povinnou publicitu: ,00 Lidské zdroje, mzdové výdaje: ,00 Harmonogram projektu Přípravná fáze zpracování studie, projektové dokumentace, příprava žádosti o dotaci a povinných příloh Výběrová řízení Červenec, srpen 2008 Hlavní dodavatel stavebních prací, zajištění publicity projektu Březnové zemní úpravy před zahájení výstavby amfiteátru. 15

16 Výstavba balvaniště a první fáze publicity projektu Říjen 2008 prosinec 2008 Kácení dřevin, odstranění náletů a výmladků, ochrana stromů na staveništi, příprava pozemku a přípravné práce pro amfiteátr Leden březen 2009 Výstavba amfiteátru Duben červen 2009 Malý amfiteátr vychází z přirozené terénní modelace při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu Hotovo bude na podzim Stavba mlatových cest a ploch, oprava cest v lese, oprava a doplnění mobiliáře, lankové zábradlí, konečná fáze propagace projektu Červenec Říjen 2009 Rekonstruovaná plocha parku bude zaujímat plochu 0,42 ha. Předpokládaný termín slavnostního otevření parku je , ten však bude ještě zavčas upřesněn v průběhu léta Péče o nový park Réna O zajištění péče o zrekonstruovaný Park Réna pohovořil vedoucí odboru technického a investičního Ing. Josef Janíček. Je sice zatím předčasné rozebírat konkrétní plán údržby, ale pro informaci zaznělo několik skutečností. Město Ivančice na sebe bere touto akcí důležitý závazek na průběžnou údržbu parku. Tato údržba bude v sobě zahrnovat kontrolu technického stavu vybudovaného zařízení a starost o živou přírodu tvořící vlastní park. V celku se bude jednat o periodické sečení travnatých ploch, vyhrabování listí a náletového nepořádku jako je spadané listí, větvičky a různé klestí. S tím bude souviset i průběžné odstraňování náletových dřevin, které by park znehodnocovaly a degradovaly. U vybudovaných zařízení bude město dále provádět opravy a revizní činnost související s provozem jednotlivých technických prvků parku. Doufáme, že i samotní občané ponesou odpovědnost k nově vybudovanému dílu a očekáváme, že nebudou nevnímaví k prohřeškům vedoucím k devastaci parku a budou také nápomocni při jeho údržbě. Pro vlastní provoz parku bude zpracován provozní řád parku. S tím bude úzce souviset i vlastní financování údržby. To by se mělo stát stálou položkou městského rozpočtu. 16

17 A co dál? Ing. Vágnerová stručně prezentovala hlavní východiska pro další etapy obnovy parku. Voda bude navrácena do parku v tekoucí formě a také jako netradiční herní prvek. Na nábřeží vznikne promenáda s lavičkami, rekreačními moly, hřištěm pro pentangue, pláckem pro plážový volejbal a několika menšími herními prvky. V plánu je dále založení nového parku aktivní rekreace, multifunkční hřiště, skatepark, dětská hřiště. Nové webové stránky věnované Parku Réna Město Ivančice při příležitosti konání konference také prezentovalo nové webové stránky, které jsou věnovány speciálně pouze Parku Réna. Najdete zde veškeré důležité informace, které byly kdy o parku publikovány, historii, současnost, projekt obnovy a obsah tabulí naučné stezky, připravované akce v parku (taneční zábavy) tedy mnoho zajímavých informací. Stránky najdete na adrese Poděkování na závěr Na závěr bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří si našli čas a zúčastnili se, dále také partnerům akce Skupina ČEZ a konference byla financována za podpory Regionálního operačního programu Jihovýchod (Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti) a Jihomoravského kraje. Cílem nebylo pouze prezentovat informace o projektu jedním směrem vůči občanům, ale získat také zpětnou vazbu od lidí. Na konferenci byly shromážděny věcné a hodnotné názory, kterých si vážíme a samozřejmě platí nadále, že uvítáme kdykoliv všechny vaše věcné podněty, připomínky či návrhy na pomoc při budování nového parku. Zprávu sestavil Ing. B. Smutný Historie parku na Réně Park na Réně je od začátku spjat s činností Zalesňovacího a okrašlovacího spolku v Ivančicích, který vznikl 21. listopadu Toho dne byla svolána do sálu u Třech kohoutů ustanovující valná hromada, která zvolila představitele spolku. Předsedou byl zvolen Jan Kočí starosta města, ve výboru byli významní občané Ivančic. Spolek si vytkl za cíl usilovat o malebný vzhled města a jedním z prvních úkolů bylo zřízení parku, který by se stal dostaveníčkem ivančických občanů. Touto činností byla pověřena zalesňovací sekce spolku, jejím předsedou byl Jan Knoll, účetní Občanské záložny. 17

18 18 Za vhodné místo bylo vyhlédnuto místo na Réně u lávky, do té doby bylo neosázeno a většinou bylo pastviskem. Svah k řece byl kamenitý, písčitý. Nikdo nevěřil, že na takovém místě může být park vybudován. Díky neúnavné práci Jana Knolla a Wolfganga Zieglera, majitele holičského závodu, byly již po prvním roce znát výsledky práce. Několik informací lze zjistit z historie okrašlovacího spolku: Dne 16. února 1887 byl předložen sekcí pro zalesňování návrh, aby část Rény při pravém břehu řeky Jihlavy, kde se dosud pásl dobytek, byla zalesněna. 28. února 1887 usneseno objednat dva tisíce tříletých smrčků na zřízení parku a školky. 10. května 1887 výbor spolku schválil návrhy zalesňovací sekce, současně se usnáší pro vyčištění a zvětšení studánky nad parkem, vytvoření hráze pod Rénou, aby sad (myslí se park) byl chráněn před velkou vodou. 26. října 1887 zhodnotil výbor provedené práce a vyslovil uznání Janu Kočímu za vybudování ochranné hráze pod Rénou. Správcem parku byl prověřen Jan Knoll. Zápis z 15. října 1888 uvádí, že během roku se park zdokonalil rozmnožením vzácnějšího křoví a stromovím, též byly na příhodných místech postaveny lavice. Aby byl park chráněn před lijáky a jarní sněhovou vodou, byla zřízena svodnice odvádějící vodu mimo park. Výroční zpráva V parku na Réně bylo pořízeno šest nových lavic. Bylo pokračováno ve výsadbě stromů a křovin, upravování cest, zřízení třech koutů na sezení a park byl v takovém stavu, že se stal oblíbeným místem pro ivančické občany. Výroční schůze 1892 Park s okolím si pronajímá od města okrašlovací spolek na 15 let za roční poplatek pět zlatých. Jednohlasně bylo usneseno, aby užívání parku bylo dovoleno

19 všem občanům vyjímaje židy a jejich příslušníky. To svědčilo o antisemitismu a bylo to v rozporu s ústavou. Proto tabulka o zákazu vstupu židů musela být z nařízení c.k. hejtmanství odstraněna úprava a spolufinancování cesty od parku k zastávce Němčice u Ivančic zřízené v tomto roce. Valná hromada 1901 Opravena studánka, park udržován, rozšířen. Valná hromada březen 1905 Zřízeno dětské hřiště v parku. Park rozšířen o dřívější lesní školku. Valná hromada březen 1911 Připomenuto 25. výročí trvání spolku a oceněna dlouholetá činnost Jana Knolla jmenováním prvním čestným členem. I v době I. republiky vyvíjel okrašlovací spolek v Ivančicích velmi bohatou činnost. Občané a instituce si vážili jeho práce a podle svých možností přispívali prací i finančně. Zatímco v roce 1920 měl spolek 60 členů, v roce 1933 již 229 členů. Značnou pozornost věnovali členové spolku chloubě města parku na Réně. Zde každoročně pořádali několik promenádních koncertů ivančických hudeb. K občerstvení výletníků byla brzy po 1. svět. válce v parku postavena malá hospůdka. V roce 1927 založili členové spolku na Réně nový jubilejní háj, o dva roky později byla v parku z prostředků spolku postavena rozhledna a odhalen pomník zakladateli parku Janu Knollovi. V té době byla upravena i pěšina cesta nad řekou až k němčické hájence. Park byl zahrnut do turistických příruček a stal se cílovou metou turistů a naopak výchozím místem pro další trasy. Podle řeky ke Stříbskému mlýnu a Ivančickému viaduktu, proti proudu řeky Rokytné k němčické hájence (lávce), nebo dále až do Moravského Krumlova. Po turistické značce přes bývalé hradiště, zastávku Němčice u Ivančic, krumlovským lesem až ke Stavení. Nesmíme zapomenout rozhlednu Alfonse Muchy a překrásný rozhled po ivančickém okolí. Většina těchto tras byla vyznačena turistickými značkami. Po smrti Jana Knolla prováděl správu parku ve 30. letech hospodář okrašlovacího spolku Miloš Navrátil. Bohužel klidné a mírové období končilo v říjnu 1938, kdy ivančičtí občané, zvláště milovníci parku a lesa na Park v době Protektorátu zachytil fotograf O. Knoll. 19

20 Réně, prožívali napjaté chvíle. Po zabírání pohraničí po Mnichovské dohodě byla do odstupující části zabrána i Réna až po řeku Jihlavu jako součást německé říše. Dvacátého listopadu vypukla v městě panika. Rozšířila se zpráva, že Réna bude skutečně zabrána. Lidé ze vzdoru a zklamání se vrhají na park na Réně, vykopávají vzácnější květiny, ničí skalku, odnášejí stromky, které vytrhli ze země. Po celý den 23. a 24. listopadu putují lidé k Réně. Nakonec se podařilo vedení města, zvláště starostovi Antonínu Šturmovi docílit toho, že hranice Reichu se posunuly k železnici Moravské Bránice Moravský Krumlov a Réna zůstala v majetku města. Až 19. ledna 1939 zavlála na rozhledně československá vlajka na oslavu úspěšného uhájení Rény, bohužel 15. března byl i zbytek republiky obsazen německou armádou. Po válce již pamatujeme vzorně upravený park díky práci Miloše Navrátila a Františka Kořána. Byla dokončena překrásná skalka plná květin s drobnými doplňky, jako byla zřícenina hradu, vodní mlýn a celou skalkou protékala voda spojující jezírka s barevnými rybami, jeskyněmi a vodotryskem. Až do roku 1948 se projevoval negativní prvek a tím byla dřevěná lávka. Na podzim se odstraňovala (nebo také uplavala), takže od podzimu do jara byl park nepřístupný. Teprve postavením mostu byl tento nedostatek odstraněn. Tehdy byla zvýšena plocha parku, takže odpadla hrozba zatopení. Nepodařilo se mi zjistit, kdy byla ukončena činnost Zalesňovacího a okrašlovacího spolku. Je možné, že to bylo kolem roku , kdy musela být činnost různých spolků ukončena. Skončilo tak období dobrovolné práce stovek zájemců. Park přestal být udržován, skalka postupně zarůstala, o stárnoucí stromy se nikdo nestaral a po zábavách různých organizací docházelo k dalším devastacím parku a okolí. Naše generace si již většinou pamatuje tento Park na Réně na obr. M. Navrátila. stav. Jiří Široký POUŽITÉ PRAMENY Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny města Pamětní kniha města Ivančice SOkA Rajhrad, fond C 36 20

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení:

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: 16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o výpůjčce Model města Ivančic v r. 1875 Muzeum Brněnska RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 11/2006/MIV s Muzeem Brněnska,

Více

24. schůze rady města, konaná dne 15.11.2006 Výpis z přijatých usnesení:

24. schůze rady města, konaná dne 15.11.2006 Výpis z přijatých usnesení: 24. schůze rady města, konaná dne 15.11.2006 Výpis z přijatých usnesení: Dohoda o partnerství RM souhlasí s uzavřením Dohody o partnerství k projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 2. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 2. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 2. schůze rady města konané dne 25.1.2017 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

20. schůze rady města, konaná dne 19.9.2006 Výpis z přijatých usnesení:

20. schůze rady města, konaná dne 19.9.2006 Výpis z přijatých usnesení: 20. schůze rady města, konaná dne 19.9.2006 Výpis z přijatých usnesení: Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 komunální odpady RM souhlasí s předloženým zněním návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 kterou

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

12. schůze rady města, konaná dne 28.5.2007 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města, konaná dne 28.5.2007 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města, konaná dne 28.5.2007 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č.101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Dodatek

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

14. schůze rady města, konaná dne 25.6.2007 Výpis z přijatých usnesení:

14. schůze rady města, konaná dne 25.6.2007 Výpis z přijatých usnesení: 14. schůze rady města, konaná dne 25.6.2007 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č.101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Dodatek

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne 26. 5. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/10/2014 Rada města schvaluje program 10. zasedání s navrženým doplněním. 2/10/2014

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne 19. 9. 2016 v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/40/2016-RM Rada města schvaluje program 40. zasedání s navrženým doplněním

Více

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

17. schůze rady města, konaná dne 7.8.2007 Výpis z přijatých usnesení:

17. schůze rady města, konaná dne 7.8.2007 Výpis z přijatých usnesení: 17. schůze rady města, konaná dne 7.8.2007 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č.101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Obsazení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení:

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: 10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Příloha

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ 14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Smlouva

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne 29.6.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 392/16/RM/2013 směna pozemků Lesy ČR,s.p. Rada města navrhuje zastupitelstvu města zveřejnit

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne 26.10.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice 21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Záměr

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1828/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 117. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 12. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 12. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 12. schůze rady města konané dne 31.5.2017 Penzion pro důchodce Ivančice úprava odpisového plánu 2017 RM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne 13.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 11. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 11. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 11. schůze rady města konané dne 20.4.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne 13.4.2016 od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Přidělení

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 15. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 15. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 15. schůze rady města konané dne 1.6.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Zápis č. 3/2015 z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne 22. 09. 2015 v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Přítomni: 11 členů ZM dle prezenční listiny Omluveni: Jan Berka, Karel Vrbka,

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 6.2.2017 POŘ.Č. 2/2017 1/2/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM č.

Více

25. schůze rady města konaná dne 4.11.2013 Výpis z přijatých usnesení: Zpráva o činnosti MěP Ivančice za období od 16.9.2013 do 20.10.

25. schůze rady města konaná dne 4.11.2013 Výpis z přijatých usnesení: Zpráva o činnosti MěP Ivančice za období od 16.9.2013 do 20.10. 25. schůze rady města konaná dne 4.11.2013 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zpráva

Více