Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10)"

Transkript

1 1

2 Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) Budování malého amfiteátru při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu Hotovo bude na podzim Okružní cesta parkem dostane nový povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Od okolí ji vymezí obrubníky z kamenných kostek. Rekonstrukce cest začala v březnu Naučná stezka vybudovaná v roce 2007 seznamuje zájemce s historií i přírodními podmínkami Rény, ale také se záměrem obnovy parku a okolí.

3 Z USNESENÍ RADY MĚSTA 6. schůze konané dne (Ve zveřejněných výpisech jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.) Ö Rozhodnutí o podaných námitkách řízení o vydání Vymezení zastavěného území města Ivančice RM nevyhovuje námitce pana Ing. Z. Franeka, Pustá Polom, podané v rámci řízení o vydání Vymezení zastavěného území města Ivančice. Ö Vymezení zastavěného území města Ivančic RM schvaluje a vydává Vymezení zastavěného území města Ivančice jako opatření obecné povahy č. 1/2009. Ö Pronájem tělocvičny v Řeznovicích RM uděluje souhlas k pořádání turnaje ve stolním tenise v sobotu dne 4. dubna 2009 v době od 9.00 do hodin v tělocvičně v Řeznovicích. Tělocvična bude pronajata Sportovní o.s. Řeznovice za obvyklou úhradu 200,- Kč/hodina. Ö Převod počítače a kopírky na ZŠ Řeznovice RM schvaluje Přílohu č. 2 k Dohodě o majetku a hospodaření z , podle které se do hospodaření ZŠ Řeznovice předávají počítač a kopírka. Ö Souhlas ke svodu psů RM uděluje v souladu s ust. 8, odst. 3, písm.b) zák.č. 149/2004 Sb. v platném znění Českomoravské myslivecké jednotě, OMS Brno-venkov Klub krátkosrstých ohařů souhlas k jarnímu svodu psů, který se uskuteční dne ve dvorním traktu budovy MěÚ Ivančice. Ö Veřejné produkce na stadionu na Malovansku RM uděluje FC Ivančice, oddílu kopané, souhlas ke konání veřejných hudebních produkcí tanečních zábav s živou hudbou na hřišti na Malovansku ve dnech 19. června, 20. června, 25. července, 21. srpna a 4. září 2009 v době od do hodin. Ö Ohňostroj na stadionu na Malovansku RM uděluje pořadateli sportovně kulturní akce Freestyle contest 4 p. Radku Šulcovi souhlas k realizaci ohňostroje na hřišti na Malovansku dne 23. května 2009 v době od do hodin. Osobou odpovědnou za provedení ohňostroje je p. Jaroslav Habáň, IČ Ö Smlouva o právu provést stavbu Rekonstrukce panelového 3

4 domu Luční 8,10,12 v Ivančicích RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Rekonstrukce panelového domu Luční 8,10,12 v Ivančicích (stavebník Společenství Luční 8,10,12, IČ ). Ö Smlouva o právu provést stavbu Revitalizace panelového domu Polní 13,15,17 včetně náhrady balkónů zavěšenými lodžiemi RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Revitalizace panelového domu Polní 13,15,17 včetně náhrady balkónů zavěšenými lodžiemi (stavebník Společenství vlastníků Polní 13,15,17, IČ ). Ö Smlouva o právu provést stavbu Zateplení bytového domu Polní 7,9,11 v Ivančicích RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Zateplení bytového domu Polní 7,9,11 v Ivančicích (stavebník Společenství vlastníků bytů Polní 7,9,11, IČ ). Ö Smlouva o právu provést stavbu Letkovice, přípojka NN, Papoušek RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Letkovice, přípojka NN, Papoušek (stavebník E.ON Distribuce, a.s.). Ö Prominutí nájemného Myslivecké sdružení Letkovice RM uděluje souhlas k prominutí částky 9.789,- Kč Mysliveckému sdružení Letkovice za nájemné (budova č. 39 Letkovice) za rok Ö Zrušení 2 pracovních míst na odboru majetkoprávním RM schvaluje zrušení 2 pracovních míst na odboru majetkoprávním správce stadionu (pracovní smlouva), úklid kabin (dohoda o pracovní činnosti) k z důvodu nadbytečnosti. Od si tyto činnosti bude zajišťovat FC Ivančice. Ö Smlouva o pronájmu části pozemku p.č. 1158/5 v k.ú. Němčice RM schvaluje Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 1158/5 o výměře 120 m 2 v k.ú. Němčice (pozemek přiléhající k rekreační chatě č.e. 318 na pozemku st. 241, nájemci manželé Švandovi). Ö Záměr pronájmu části pozemku p.č. ZE 2607/2 v k.ú. Kounické předměstí RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. ZE 2607/2 v k.ú. Kounické předměstí o výměře 230 m 2 (pozemek přiléhající k chatě č.e. 80 na pozemku p.č. 2608/8). Ö Záměr prodeje pozemku p.č. 2442/4 les v k.ú. Kounické předměstí RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2442/4 les o výměře 50 m 2 v k.ú. Kounické předměstí. 4

5 Ö Rekolaudace budovy na stadionu na Malovansku pozemek st v k.ú. Ivančice RM uděluje souhlas k rekolaudaci budovy na stadionu na Malovansku na pozemku st v k.ú. Ivančice (vyhotovení pasportu, výkresové dokumentace, revizí a odpadní jímky na vyvážení). Předpokládaná částka ,- Kč bude uvolněna z rozpočtu odboru majetkoprávního. Ö Petice občanů Budkovic nesouhlas s usnesením RM č. 10/R4 ze dne RM bere na vědomí petici ve věci výstavby malé solární elektrárny v Budkovicích a doporučuje občanům Budkovic uplatnit svoje námitky v rámci územního resp. stavebního řízení. Ö Nájemní smlouva s firmou NEDO, s.r.o. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem firmou NEDO, spol. s r.o., na pronájem nebytových prostor, skladovacích prostor a manipulačních ploch dle předloženého návrhu. Ö Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o dodávkách tepla RM schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě o dodávkách tepla s dodavatelem TEPLO IVANČICE, s.r.o., dle předloženého návrhu. Ö Dohoda s Úřadem práce Brno- -venkov veřejně prospěšné práce RM souhlasí s uzavřením Dohody č. BOA-VL-24/2009 mezi Úřadem práce Brno-venkov, Brno a Městem Ivančice o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a o poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (5 pracovních míst dělník nádvorní skupiny). Ö Poplatek za odpad nepřístupné chaty na Stříbském mlýně za řekou RM projednala dopis Dr. Dvořáčka ze dne 7. března 2009 a pověřuje odbor majetkoprávní zasláním odpovědi. Ö Nabídky na jarní zametání města RM přiděluje zakázku na jarní zametání města firmě PET group, a.s., Brno, IČ , která byla vybrána ze čtyř nabídek jako nejvhodnější. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Ö Přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo na akci Celoroční údržba zeleně RM, dle zápisu z jednání výběrové komise konaného dne , přiděluje zakázku na akci Celoroční údržba zeleně firmě KAVYL spol. s r.o., Mohelno, IČ Komise vybírala ze 4 nabídek. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na akci Celoroční údržba zeleně za cenu ,20 Kč vč. DPH. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu

6 Ö Přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo na akci Oprava kanalizace v domě na Komenského náměstí 7 v Ivančicích RM, dle zápisu z jednání výběrové komise konaného dne , přiděluje zakázku na akci Oprava kanalizace v domě na Komenského náměstí 7 v Ivančicích firmě STAFIZ-K, s.r.o., Ivančice, IČ Komise vybírala ze 2 nabídek. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na akci Oprava kanalizace v domě na Komenského náměstí 7 v Ivančicích za cenu ,- Kč vč. DPH. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Ö Přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo na akci Doplnění herních prvků dětské hřiště na Malovansku RM, dle zápisu z jednání výběrové komise konaného dne , přiděluje zakázku na akci Doplnění herních prvků dětské hřiště na Malovansku firmě TR Antoš, s.r.o., Turnov, IČ Komise vybírala ze 2 nabídek. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na akci Doplnění herních prvků dětské hřiště na Malovansku za cenu ,- Kč vč. DPH. Hrazeno bude: ,- Kč dotace, ,-Kč ze schváleného rozpočtu odboru technického a investičního na rok Ö Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Ivančice, Sportovní, 62 b.j., kabel NN 6 RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu Ivančice, Sportovní, 62 b.j., kabel NN (oprávněný E.ON Distribuce, a.s.). Úplata za zřízení věcného břemene dle Smlouvy o budoucí smlouvě činí 1.340,- Kč. Ö Smlouva o provádění exekuční a další činnosti RM schvaluje uzavření Smlouvy o provádění exekuční a další činnosti s exekutorem JUDr. Karlem Urbanem dle předloženého návrhu. Ö Zápis Komise pro regeneraci památkové zóny, konané dne ; Portál Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska RM bere na vědomí zápis Komise pro regeneraci památkové zóny, konané dne , a uděluje souhlas k účasti Města Ivančice na portálu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v projektu Městský a kulturní cestovní ruch. Ö Poplatek za odnětí lesních pozemků z plnění funkce lesa výstavba cyklostezky Oslavany Ivančice RM schvaluje uvolnění částky 7.763,- Kč (část připadající na Město Ivančice) z rezervy rady na uhrazení poplatku za odnětí lesních pozemků z plnění funkce lesa v souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky Oslavany Ivančice. Částka 3.105,- Kč bude po vrácení z Celního úřadu Brno (správce poplatku) zahrnuta zpět do rezervy rady.

7 Ö Úhrada za parkování vozidla SDH Ivančice-Němčice v areálu Ivaplastu RM schvaluje úhradu za parkování vozidla SDH Ivančice Němčice v areálu Ivaplastu ve výši 3.000,- Kč majitelce areálu Ing. Krejčové. Hrazeno bude z rozpočtu SDH Ivančice- -Němčice na rok Ö Akce Zatočte s elektroodpadem RM souhlasí s výpůjčkou části Palackého náměstí v Ivančicích dne 28. dubna 2009 reklamní agentuře ArkAdiA, Brno zastupující společnost Elektrowin pro kampaň s názvem Zatočte s elektroodpadem, která má sloužit k podpoře zpětného odběru elektrospotřebičů. Ostatní záležitosti, spojené s propagací akce apod., zajistí společně s agenturou odbor životního prostředí. Ö Podpora ze Státního fondu životního prostředí RM bere na vědomí informaci o projednání podpory ze Státního fondu životního prostředí intenzifikace ČOV, novostavby a rekonstrukce stokových sítí. 7. schůze konaná dne Ö Zpráva o činnosti MěP Ivančice za období od do RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Ivančice za období od do Ö Jmenování nového člena školské rady při ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice RM schvaluje Dodatek č. 1/2009 ke zřizovací listině Školské rady při Základní škole a mateřské škole, Ivančice-Němčice, kterým je jmenován nový zástupce zřizovatele Ing. Krejčová. Ö Zápis z Komise pro regeneraci památkové zóny konané dne RM bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konané dne a pověřuje místostarostu p. Pospíchala projednáním doporučení komise s příslušnými vedoucími odborů. Ö Žádost o udělení výjimky ze zákazu vjezdu RM neschvaluje udělení výjimky (pro Cotring spol. s r.o.) ze zákazu vjezdu v Budkovicích. Ö Stanovisko k oplocení pozemků st. 145 a p.č. 2023/24 v k.ú. Letkovice RM uděluje souhlas k oplocení pozemků st. 145 a p.č. 2023/24 v k.ú. Letkovice, které jsou ve společném jmění manž. Felklových. 7

8 Ö Smlouva o právu provést stavbu položení vodovodní a plynovodní přípojky, připojení RD sjezdem a nájezdem na pozemek p.č. 664 v k.ú. Řeznovice RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu položení vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku p.č. 664 a připojení rodinného domu č.p. 8 sjezdem a nájezdem na pozemek p.č. 664 v k.ú. Řeznovice. Ö Smlouva o právu provést stavbu Ivančice, Hřbitovní, kabel NN, SB RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Ivančice, Hřbitovní, kabel NN, SB (E.ON Distribuce, a.s.). Ö Smlouva o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR-ÚZSVM Prodloužení veřejného osvětlení na ulici Za Mostem Ivančice, k.ú. Němčice u Ivančic RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním a provedením stavby Prodloužení veřejného osvětlení na ulici Za Mostem Ivančice, k.ú. Němčice u Ivančic (stavebník Město Ivančice, dotčený pozemek p.č. 1618/1 v k.ú. Němčice ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových). Ö Smlouva o výpůjčce movité věci v areálu SKATE parku RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce věcí movitých nacházejících se v areálu SKATE parku na fotbalovém hřišti na Malovansku pro akce Střediska volného času dne a sportovně kulturní akce Freestyle contest 4 dne Ö Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene pro akci DOZ Střelice-Hrušovany n.j., 1. etapa RM schvaluje smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene pro akci DOZ Střelice-Hrušovany n.j., 1. etapa (stavebník Správa železniční dopravní cesty, s.o.), k.ú. Ivančice a k.ú. Kounické předměstí. Ö Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Budkovice, přípojka NN, Kliková RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Budkovice, přípojka NN, Kliková. Předmětem věcného břemene je uložení nového kabelového vedení do pozemku p.č. 641/2 v k.ú. Budkovice, stavebník E.ON Distribuce, a.s. Ö Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Rekonstrukce PZS v km 3,780 a km 5,535 Moravské Bránice-Oslavany RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Rekonstrukce PZS v km 3,780 a km 5,535 Moravské Bránice-Oslavany (stavebník Správa železniční dopravní cesty, s.o.), k.ú. Ivančice. 8

9 Ö Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Ivančice, Kounická, přípojka NN, Zapomělová RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Ivančice, Kounická, přípojka NN, Zapomělová. Předmětem věcného břemene je uložení nového kabelového vedení do pozemku p.č. 2769/5 v k.ú. Kounické předměstí, stavebník E.ON Distribuce, a.s. Ö Nabytí pozemků p.č. 394/124 a p.č. 394/161 ost. plocha v k.ú. Alexovice RM doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemků p.č. 394/124 ost. plocha o výměře m 2 a p.č. 394/161 ost.plocha o výměře 746 m 2 v k.ú. Alexovice do vlastnictví města (cena max. 300,- Kč/m 2 ). Ö Záměr prodeje části pozemku p.č. 13/9 v k.ú. Němčice RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č.13/9 v k.ú. Němčice o výměře cca 110 m 2. Ö Záměr prodeje pozemků p.č. 2435/2, p.č. 2442/1 a p.č. 2468/2 v k.ú. Kounické předměstí RM odkládá projednání bodu. Ö Záměr prodeje pozemku p.č. 1683/63 v k.ú. Budkovice RM odkládá projednání bodu a doporučuje odboru majetkoprávnímu projednat s žadateli způsob dělení dotčeného pozemku a následný odprodej. Ö Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 1158/5 v k.ú. Němčice RM schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1158/5 v k.ú. Němčice přiléhající k rekreační chatě č.e. 301 na pozemku st. 246, nájemce pí Strachoňová. Ö Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku p.č. 2782/11 a části pozemku p.č. 2782/10 v k.ú. Kounické předměstí RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu pozemku p.č. 2782/ 11 a části pozemku p.č. 2782/10 v k.ú. Kounické předměstí, nájemce SITA CZ, a.s., IČ Tímto dodatkem se původní smlouva prodlužuje do Ö Dohoda o úhradě neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky RM schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů mezi městy Oslavany a Ivančice za ivančické žáky dojíždějící ve školním roce 2008/2009 do ZŠ Oslavany a souhlasí s úhradou částky ve výši ,- Kč ve prospěch města Oslavany. Ö Nájemní smlouva mobilní radar RM schvaluje nájemní smlouvu se společností DOSIP, s.r.o., Třebíč. Předmětem smlouvy je nájem automobilu vybaveného mobilním radarem na měření rychlosti vozidel. Forma úhrady je následující: 1.702,- Kč včetně DPH za každou hodinu provozu a paušální částka 1.190,- Kč za přepravu předmětu nájmu. 9

10 Ö Smlouva o dílo na zpracování Projektu opravy havarijního stavu části krovu a střešního pláště na Besedním domě v Ivančicích RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování Projektu opravy havarijního stavu části krovu a střešního pláště na Besedním domě v Ivančicích s firmou OK PYRUS, s.r.o., Brno, IČ za cenu ,- Kč včetně DPH. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Ö Žádost o finanční příspěvek RM schvaluje poskytnutí částky 6.000,- Kč z rezervy rady panu Jiřímu Širokému za články o místních částech (Němčice, Letkovice, Alexovice, Budkovice, Řeznovice, Hrubšice) do čtrnáctideníku Zrcadlo. Ö Žádost o výpůjčku fotbalového hřiště pro konání Okresního kola sportovních her mládeže RM uděluje souhlas FC Ivančice, oddílu kopané k podnájmu fotbalového hřiště na Malovansku ke konání Okresního kola sportovních her mládeže dne 20. května 2009 v době od 8.00 do hodin. Pořadatel akce: Mateřská škola a Základní škola, Želešice, pracoviště: Kounická 70, Ivančice. RM doporučuje nájemci výpůjčku. Konference na téma Obnova Parku na Réně V pátek 27. března 2009 se v zasedací místnosti MěÚ Ivančice uskutečnila konference na téma Obnova Parku na Réně v Ivančicích. Programem konference byla pokryta stěžejní témata: prezentace historie parku od doby jeho založení před 120 lety až do doby nedávné, kdy park zůstal v chátrajícím stavu. Nechyběl ani popis 1. a 2. fáze rekonstrukce, způsoby financování, plán údržby parku a zajištění péče o zeleň ze strany města a další vize rekreační zóny Réna. Do diskuse měli možnost se zapojit i občané svými příspěvky. Podle prezenční listiny projevilo zájem o tuto konferenci i ve slunném jarním pátečním odpoledni 23 občanů. Partnery nejen této konference, ale i samotné obnovy parku na Réně jsou Skupina ČEZ a Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého je čerpána dotace prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod. Konference byla uspořádána v rámci naplánovaných opatření k zajištění publicity projektu. V roli moderátora konference vystupoval místostarosta města Jaroslav Pospíchal, přítomný byl i místostarosta Mgr. Pavel Dočkal a později také starosta MUDr. Vojtěch Adam. O historickém vývoji parku pohovořil historik Jiří Široký, o stavu parku před zahájením rekonstrukce hlavní projektantka Ing. Jitka Vágnerová. O postupu při rekonstrukci parku a způsobech financování rekonstrukce hovořil Ing. Bohumil Smutný z MěÚ Ivančice. Vedoucí odboru 10

11 technického a investičního Ing. Josef Janíček seznámil přítomné s plánem údržby parku a zajištění péče o zeleň ze strany města. Projektantka Ing. Jitka Vágnerová přiblížila další vize pro budoucí fáze rekonstrukce parku a vytvoření zóny Réna. Na závěr dostali prostor pro své příspěvky občané. V rámci diskuse zaznělo mnoho zajímavých a věcných názorů, které budou dále ve spolupráci s projektantem vyhodnoceny. Z historie parku Historik Jiří Široký připravil zajímavé ohlédnutí za historií parku, které občanům přednesl. Park na Réně je od začátku spjat s činností Zalesňovacího a okrašlovacího spolku v Ivančicích, který vznikl Informace o historii činnosti okrašlovacího spolku zpracoval pan Široký chronologicky až cca do roku 1950, kdy musela být činnost různých spolků ukončena. Příspěvek Jiřího Širokého o historii parku následuje v samostatném článku. Co se v parku doposud zrealizovalo? Ing. Vágnerová, hlavní projektantka obnovy parku na Réně, seznámila občany s postupnými kroky, které se prováděly od roku 2007 až do současné doby. Prvním úkolem bylo vyčištění parku od náletových dřevin a první kácení, které proběhlo na podzim roku 2007, další kácení proběhlo v zimě roku Balvaniště se sedacími bloky z gabionů nahradilo nefunkční skalku. 11

12 Na podzim roku 2007 byla rozšířena vyhlídka na skále nad řekou. Do svahu pod ní vysázeny sněženky a zjara 2008 pak další trvalky, jako jsou konvalinky, kakosty, denivky, břečtan a další. Naučná stezka, vybudovaná v roce 2007, seznamuje zájemce s historií i přírodními podmínkami Rény, ale také se záměrem obnovy parku a okolí. Pamětní deska zakladatele parku se dočkala opravy právě k 120. výročí založení parku na Réně. Balvaniště se sedacími bloky z gabionů nahradilo nefunkční skalku. Společně s úpravou okolní plochy bylo dokončeno v prosinci roku Malý amfiteátr vychází z přirozené terénní modelace při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu Hotovo bude na podzim Okružní cesta parkem dostane nový povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Od okolí ji vymezí obrubníky z kamenných kostek. Rekonstrukce cest začala v březnu Vyjádření projektantky Ing. Jitky Vágnerové ke kácení v parku Během února a března došlo v rámci obnovy parku Réna ke 2. fázi kácení dřevin v centrální části parku. Díky ní došlo k potřebnému prosvětlení rekreační louky, ale také k odstranění dalších provozně nebezpečných dřevin. Kácení vzrostlých stromů není nikdy populární. Ale pokud byla zanedbána péče u stromů, vybrány stanovištně nevhodné druhy, případně stromy špatně vysazeny, je potřeba zasáhnout. Zástupci měst se často takového radikálního a nepopulárního řešení bojí. Jenže neřešením situace může vzniknout daleko větší škoda, a to nejen na samotné zeleni a technickém vybavení, ale i k ohrožení životů. Jak se vlastně strom stane nebezpečným? První problémy mohou vzniknout už při výsadbě stromu. Ne každý strom je vhodný pro každé místo. Například smrky, které jsou doma v podhorských a horských lokalitách, na Ivančicku trpí vysokými teplotami a především suchem. Strom, který žije v nevhodném prostředí je pak náchylný k chorobám a škůdcům. A choroby hniloby jsou pak důvodem nebezpečnosti stromu v jeho vyšším věku. Typickým příkladem bylo napadení bází smrků na Réně václavkou (pozná se podle rozšíření báze kmene stromu strom se snaží zpevňovat spodní část napadenou hnilobou. Strom musí mít dostatek místa, a to nejen pro rozvoj koruny, ale především pro rozvoj kořenů. Omezení kořenů v růstu může způsobit pád jinak zcela zdravého stromu bez významnější příčiny. Omezením nejsou jen domy a zpevněné plochy, ale také skály nebo podmáčené stanoviště. Ne, že stromy do těchto míst nepatří, ale je potřeba opatrně volit druhy tak, aby byl kořenový systém v daném prostředí stabilní. A to jsme opět u správného výběru druhu pro dané stanoviště. 12

13 Dostatek prostoru je důležitý i pro světlomilné druhy stromů zastíněním korun dochází k deformaci a k oslabení stromu, který je opět náchylnější k nemocem. Další příklad z parku Réna dřezovec, který byl obklopen douglaskami, je dnes ve velmi špatném zdravotním stavu. Každý strom potřebuje dost prostoru i pro získávání vody a živin. Jsou stromy, které dokážou velmi rychle odčerpat neuvěřitelné množství vody. Pokud jsou jejich blízkosti jiné, pomalejší stromy, mohou usychat a trpět podvýživou i ve vlhkých letech. Mezi typické příklady těchto žroutů patří bříza a smrk. Tyto druhy ubírají vodu nejen okolním stromům, ale i trávě a podrostovým bylinám. Dalším nebezpečím je nedostatek péče po vysazení stromu. Velmi často dochází v našich parcích k rozlomení stromu. Přitom stačí v prvních letech kontrolovat a upravovat rostoucí kosterní větve tak, aby nevzniklo tzv. tlakové větvení. Větvením V dochází ke špatnému rozložení sil působícím na korunu, tvorbě prasklin v místě větvení a následně k rozlomení stromu. Tlakové větvení spolu s hnilobou kmene bylo důvodem k pokácení panašovaného javoru na Réně. Každé poškození mladého stromu, třeba poškození kmene sekačkou, ulomení vrcholu stromku nebo jeho zlomení je rizikem do budoucna. Neošetřené místo u mladých stromů je vstupem pro infekce, poškozením koruny se mění budoucí větvení stromu. A tak za dalších dvacet, třicet, padesát či sto let se bude muset kácet. Posledním je přirozené stáří stromu. Žádný strom nežije věčně. Starý strom usychá, napadají ho nemoci. Jsou místa, kde se nechávají stromy přirozeně dožít, jako jsou pralesy a další chráněná území. V parku nebo ve městě se však odumírající nemocný strom stává nebezpečný lidem. Co je to provozní bezpečnost a provozně nebezpečný strom? V rámci provozní bezpečnosti se posuzuje to, jestli je daný strom bezpečný za daných provozních podmínek. Tedy jestli neohrožuje provoz využívání prostoru. Limity jsou tedy určovány způsobem využívání prostoru. Jestli strom roste uprostřed louky, na kterou téměř nikdo nechodí, může v klidu zestárnout a třeba i odumřít, a přitom není provozně nebezpečný. Neohrožuje totiž žádný majetek a v podstatě ani lidské životy. Jiné je to u stromů u silnic, ve městech a také v městských parcích. Tam stromy ohrožují majetky a lidské životy. Pokud riziko ohrožení osob a majetku překročí určitou hranici, stává se strom provozně nebezpečným. Pak se, podle historické a estetické hodnoty stromu přistupuje k různým stabilizačním opatřením nebo k vykácení stromu. Vzhledem k tomu, že Réna je jediný ivančický městský park, je potřeba provozní bezpečnost stromů hlídat nejen kvůli návštěvníkům parku, ale i kvůli ostatním stromům. (Např. pádem kosterní větve javoru v minulosti došlo k výraznému poškození sousedního jinanu, což přispělo k narušení jeho stability. Nakonec musely být vykáceny oba stromy) 13

14 Z důvodů provozní bezpečnosti byl na Réně tedy pokácen již zmiňovaný javor, z 80% uschlý sloupovitý dub, jírovec s poškozeným kmenem a skupina smrků v porostu při okraji parku. Tyto stromy byly hrozbou nejen pro návštěvníky parku, ale i pro okolní cenné dřeviny (jilm, katalpa a sloupovitý buk v zadní části parku). Dále byly odstraněny některé usychající břízy a část douglasek. Dojde tak k prosvětlení louky, zlepšení světelných podmínek pro stávající dřeviny (dřezovec, katalpa, jilm, jinan,...), a také ke zlepšení vodního režimu půdy. Vím, že kácení v parku v posledních dvou letech je dost radikální, především vzhledem k tomu, že tam nejméně za posledních dvacet let nepadl ani strom. Kdo však má oči otevřené, viděl trpící nemocné stromy, kdo má oči otevřené, vidí, že i stromy, které v parku zůstaly, nejsou zcela zdravé. Ale dostatek světla, vody i živin jim může prodloužit život. Je vždycky těžké rozhodnout o kácení stromu, ale je nutné vědět, proč se strom kácí, vidět místo jako celek. S ostatními stromy, přírodními podmínkami i lidmi. Proto není správné bránit kácení za každou cenu. Je správné vysazovat nové stromy, tak aby tu byly pro příští generace, je třeba se poučit z chyb minulých generací a nad výsadbami přemýšlet, vhodně volit místo i druhy. Není dobré bát se vysazovat nové stromy na nová místa, a za každou cenu bránit nebezpečné a nemocné stromy. Způsoby financování a harmonogram rekonstrukce parku Ing. Smutný se na úvod svého příspěvku vrátil až do roku 2006, který lze považovat za začátek aktivit, které byly odstartovány na základě podnětu Komise pro životní prostředí. Tehdy byl vytipován vhodný grantový program Nadace proměny a město nechalo zpracovat první ideovou vizi, záměr obnovy parku a tento se stal podkladem pro žádost o grant. Autorem tohoto záměru byla Ing. Helena Finstrlová z firmy Projekce zahradní, krajinná a GIS, s. r. o. Záměr u Nadace Proměny v přetlaku ostatních projektů tehdy neuspěl, město však ve svých snahách pokračovalo dále. V roce 2007 byl s partnerem projektu Skupinou ČEZ dojednán příspěvek na vybudování Naučné stezky Parkem Réna a první nejnutnější úpravy parku. V témže roce proběhly na podzim oslavy 120. výročí založení parku. Město se připravovalo na podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Projektanti Ing. Jitka Vágnerová, Ing. Vojtěch Halámek a Ing. David Mikolášek firmy Přírodní stavby, zahradní architektura zpracovali projektovou dokumentaci a město intenzivně pracovalo na přípravě všech nezbytných příloh k žádosti dotaci. V červenci 2008 přichází optimistická zpráva projekt byl Regionální radou soudržnosti Jihovýchod podpořen k financování a v srpnu 2008 proběhla výběrová řízení na hlavní dodavatele stavebních prací a také zajištění publicity. 14

15 Přehled financování projektu: Celkové výdaje projektu: ,38 Celkové způsobilé výdaje: ,38 Vlastní podíl žadatele: ,38 Dotace projektu: ,00 ð Dotace EU 70%, vlastní podíl 30% Rozpočtová skladba projektu Stavební a technologické činnosti: ,38 Stavební, autorský dozor: ,00 Výdaje na povinnou publicitu: ,00 Lidské zdroje, mzdové výdaje: ,00 Harmonogram projektu Přípravná fáze zpracování studie, projektové dokumentace, příprava žádosti o dotaci a povinných příloh Výběrová řízení Červenec, srpen 2008 Hlavní dodavatel stavebních prací, zajištění publicity projektu Březnové zemní úpravy před zahájení výstavby amfiteátru. 15

16 Výstavba balvaniště a první fáze publicity projektu Říjen 2008 prosinec 2008 Kácení dřevin, odstranění náletů a výmladků, ochrana stromů na staveništi, příprava pozemku a přípravné práce pro amfiteátr Leden březen 2009 Výstavba amfiteátru Duben červen 2009 Malý amfiteátr vychází z přirozené terénní modelace při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu Hotovo bude na podzim Stavba mlatových cest a ploch, oprava cest v lese, oprava a doplnění mobiliáře, lankové zábradlí, konečná fáze propagace projektu Červenec Říjen 2009 Rekonstruovaná plocha parku bude zaujímat plochu 0,42 ha. Předpokládaný termín slavnostního otevření parku je , ten však bude ještě zavčas upřesněn v průběhu léta Péče o nový park Réna O zajištění péče o zrekonstruovaný Park Réna pohovořil vedoucí odboru technického a investičního Ing. Josef Janíček. Je sice zatím předčasné rozebírat konkrétní plán údržby, ale pro informaci zaznělo několik skutečností. Město Ivančice na sebe bere touto akcí důležitý závazek na průběžnou údržbu parku. Tato údržba bude v sobě zahrnovat kontrolu technického stavu vybudovaného zařízení a starost o živou přírodu tvořící vlastní park. V celku se bude jednat o periodické sečení travnatých ploch, vyhrabování listí a náletového nepořádku jako je spadané listí, větvičky a různé klestí. S tím bude souviset i průběžné odstraňování náletových dřevin, které by park znehodnocovaly a degradovaly. U vybudovaných zařízení bude město dále provádět opravy a revizní činnost související s provozem jednotlivých technických prvků parku. Doufáme, že i samotní občané ponesou odpovědnost k nově vybudovanému dílu a očekáváme, že nebudou nevnímaví k prohřeškům vedoucím k devastaci parku a budou také nápomocni při jeho údržbě. Pro vlastní provoz parku bude zpracován provozní řád parku. S tím bude úzce souviset i vlastní financování údržby. To by se mělo stát stálou položkou městského rozpočtu. 16

17 A co dál? Ing. Vágnerová stručně prezentovala hlavní východiska pro další etapy obnovy parku. Voda bude navrácena do parku v tekoucí formě a také jako netradiční herní prvek. Na nábřeží vznikne promenáda s lavičkami, rekreačními moly, hřištěm pro pentangue, pláckem pro plážový volejbal a několika menšími herními prvky. V plánu je dále založení nového parku aktivní rekreace, multifunkční hřiště, skatepark, dětská hřiště. Nové webové stránky věnované Parku Réna Město Ivančice při příležitosti konání konference také prezentovalo nové webové stránky, které jsou věnovány speciálně pouze Parku Réna. Najdete zde veškeré důležité informace, které byly kdy o parku publikovány, historii, současnost, projekt obnovy a obsah tabulí naučné stezky, připravované akce v parku (taneční zábavy) tedy mnoho zajímavých informací. Stránky najdete na adrese Poděkování na závěr Na závěr bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří si našli čas a zúčastnili se, dále také partnerům akce Skupina ČEZ a konference byla financována za podpory Regionálního operačního programu Jihovýchod (Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti) a Jihomoravského kraje. Cílem nebylo pouze prezentovat informace o projektu jedním směrem vůči občanům, ale získat také zpětnou vazbu od lidí. Na konferenci byly shromážděny věcné a hodnotné názory, kterých si vážíme a samozřejmě platí nadále, že uvítáme kdykoliv všechny vaše věcné podněty, připomínky či návrhy na pomoc při budování nového parku. Zprávu sestavil Ing. B. Smutný Historie parku na Réně Park na Réně je od začátku spjat s činností Zalesňovacího a okrašlovacího spolku v Ivančicích, který vznikl 21. listopadu Toho dne byla svolána do sálu u Třech kohoutů ustanovující valná hromada, která zvolila představitele spolku. Předsedou byl zvolen Jan Kočí starosta města, ve výboru byli významní občané Ivančic. Spolek si vytkl za cíl usilovat o malebný vzhled města a jedním z prvních úkolů bylo zřízení parku, který by se stal dostaveníčkem ivančických občanů. Touto činností byla pověřena zalesňovací sekce spolku, jejím předsedou byl Jan Knoll, účetní Občanské záložny. 17

18 18 Za vhodné místo bylo vyhlédnuto místo na Réně u lávky, do té doby bylo neosázeno a většinou bylo pastviskem. Svah k řece byl kamenitý, písčitý. Nikdo nevěřil, že na takovém místě může být park vybudován. Díky neúnavné práci Jana Knolla a Wolfganga Zieglera, majitele holičského závodu, byly již po prvním roce znát výsledky práce. Několik informací lze zjistit z historie okrašlovacího spolku: Dne 16. února 1887 byl předložen sekcí pro zalesňování návrh, aby část Rény při pravém břehu řeky Jihlavy, kde se dosud pásl dobytek, byla zalesněna. 28. února 1887 usneseno objednat dva tisíce tříletých smrčků na zřízení parku a školky. 10. května 1887 výbor spolku schválil návrhy zalesňovací sekce, současně se usnáší pro vyčištění a zvětšení studánky nad parkem, vytvoření hráze pod Rénou, aby sad (myslí se park) byl chráněn před velkou vodou. 26. října 1887 zhodnotil výbor provedené práce a vyslovil uznání Janu Kočímu za vybudování ochranné hráze pod Rénou. Správcem parku byl prověřen Jan Knoll. Zápis z 15. října 1888 uvádí, že během roku se park zdokonalil rozmnožením vzácnějšího křoví a stromovím, též byly na příhodných místech postaveny lavice. Aby byl park chráněn před lijáky a jarní sněhovou vodou, byla zřízena svodnice odvádějící vodu mimo park. Výroční zpráva V parku na Réně bylo pořízeno šest nových lavic. Bylo pokračováno ve výsadbě stromů a křovin, upravování cest, zřízení třech koutů na sezení a park byl v takovém stavu, že se stal oblíbeným místem pro ivančické občany. Výroční schůze 1892 Park s okolím si pronajímá od města okrašlovací spolek na 15 let za roční poplatek pět zlatých. Jednohlasně bylo usneseno, aby užívání parku bylo dovoleno

19 všem občanům vyjímaje židy a jejich příslušníky. To svědčilo o antisemitismu a bylo to v rozporu s ústavou. Proto tabulka o zákazu vstupu židů musela být z nařízení c.k. hejtmanství odstraněna úprava a spolufinancování cesty od parku k zastávce Němčice u Ivančic zřízené v tomto roce. Valná hromada 1901 Opravena studánka, park udržován, rozšířen. Valná hromada březen 1905 Zřízeno dětské hřiště v parku. Park rozšířen o dřívější lesní školku. Valná hromada březen 1911 Připomenuto 25. výročí trvání spolku a oceněna dlouholetá činnost Jana Knolla jmenováním prvním čestným členem. I v době I. republiky vyvíjel okrašlovací spolek v Ivančicích velmi bohatou činnost. Občané a instituce si vážili jeho práce a podle svých možností přispívali prací i finančně. Zatímco v roce 1920 měl spolek 60 členů, v roce 1933 již 229 členů. Značnou pozornost věnovali členové spolku chloubě města parku na Réně. Zde každoročně pořádali několik promenádních koncertů ivančických hudeb. K občerstvení výletníků byla brzy po 1. svět. válce v parku postavena malá hospůdka. V roce 1927 založili členové spolku na Réně nový jubilejní háj, o dva roky později byla v parku z prostředků spolku postavena rozhledna a odhalen pomník zakladateli parku Janu Knollovi. V té době byla upravena i pěšina cesta nad řekou až k němčické hájence. Park byl zahrnut do turistických příruček a stal se cílovou metou turistů a naopak výchozím místem pro další trasy. Podle řeky ke Stříbskému mlýnu a Ivančickému viaduktu, proti proudu řeky Rokytné k němčické hájence (lávce), nebo dále až do Moravského Krumlova. Po turistické značce přes bývalé hradiště, zastávku Němčice u Ivančic, krumlovským lesem až ke Stavení. Nesmíme zapomenout rozhlednu Alfonse Muchy a překrásný rozhled po ivančickém okolí. Většina těchto tras byla vyznačena turistickými značkami. Po smrti Jana Knolla prováděl správu parku ve 30. letech hospodář okrašlovacího spolku Miloš Navrátil. Bohužel klidné a mírové období končilo v říjnu 1938, kdy ivančičtí občané, zvláště milovníci parku a lesa na Park v době Protektorátu zachytil fotograf O. Knoll. 19

20 Réně, prožívali napjaté chvíle. Po zabírání pohraničí po Mnichovské dohodě byla do odstupující části zabrána i Réna až po řeku Jihlavu jako součást německé říše. Dvacátého listopadu vypukla v městě panika. Rozšířila se zpráva, že Réna bude skutečně zabrána. Lidé ze vzdoru a zklamání se vrhají na park na Réně, vykopávají vzácnější květiny, ničí skalku, odnášejí stromky, které vytrhli ze země. Po celý den 23. a 24. listopadu putují lidé k Réně. Nakonec se podařilo vedení města, zvláště starostovi Antonínu Šturmovi docílit toho, že hranice Reichu se posunuly k železnici Moravské Bránice Moravský Krumlov a Réna zůstala v majetku města. Až 19. ledna 1939 zavlála na rozhledně československá vlajka na oslavu úspěšného uhájení Rény, bohužel 15. března byl i zbytek republiky obsazen německou armádou. Po válce již pamatujeme vzorně upravený park díky práci Miloše Navrátila a Františka Kořána. Byla dokončena překrásná skalka plná květin s drobnými doplňky, jako byla zřícenina hradu, vodní mlýn a celou skalkou protékala voda spojující jezírka s barevnými rybami, jeskyněmi a vodotryskem. Až do roku 1948 se projevoval negativní prvek a tím byla dřevěná lávka. Na podzim se odstraňovala (nebo také uplavala), takže od podzimu do jara byl park nepřístupný. Teprve postavením mostu byl tento nedostatek odstraněn. Tehdy byla zvýšena plocha parku, takže odpadla hrozba zatopení. Nepodařilo se mi zjistit, kdy byla ukončena činnost Zalesňovacího a okrašlovacího spolku. Je možné, že to bylo kolem roku , kdy musela být činnost různých spolků ukončena. Skončilo tak období dobrovolné práce stovek zájemců. Park přestal být udržován, skalka postupně zarůstala, o stárnoucí stromy se nikdo nestaral a po zábavách různých organizací docházelo k dalším devastacím parku a okolí. Naše generace si již většinou pamatuje tento Park na Réně na obr. M. Navrátila. stav. Jiří Široký POUŽITÉ PRAMENY Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny města Pamětní kniha města Ivančice SOkA Rajhrad, fond C 36 20

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU Jaký je současný stav financí města? Podařilo se dotáhnout vyúčtování dotace na přednádraží prostor a rovněž je uzavřena kontrola norských fondů na opravu kostelů

Více