Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH"

Transkript

1 Îivot 11/ /2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka informuje 12 Příspěvky od našich církví 12 Sport 15 Můj svět 15 Ze starých kronik 17 Zdraví 17 Informace od Z vašich příspěvků 25 Mnichovická vařečka 25 Inzerce Vážení čtenáři, většinou tuto titulní stranu věnujeme největší a nejzajímavější společenské, kulturní nebo sportovní akci měsíce. Vzhledem k tomu, že v říjnu jsme žádnou takovou akci nezaznamenali, rozhodli jsme se představit Vám jednu z mnoha známých osobností, spojenou s naším regionem, tak jak ji jistě neznáte. Sešli jsme se proto na neformální schůzce s JUDr. Jiřím Srstkou a položili mu pár otázek. 28 Společenská kronika Jiří Srstka bývá v hospodě platným diskutérem (Jiří Srstka - vlevo, MUDr. Kopsa z Božkova - vpravo) Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem Jak dlouho v Mnichovicích bydlíte? Veřejnost Vás zná zejména z vašeho 8,5letého působení v Národním divadle, které jste vedl jako ředitel, co děláte nyní? Já se v Mnichovicích pohybuji od svých 9 let, tedy od roku 1967, kdy moje maminka se svou sestrou zakoupily v kopci Pod mohylou zděnou chatu, jež byla postavena ve druhé polovině 30. let minulého století stavitelem Haspeklem. Zpočátku jsem se tam necítil moc dobře, protože jsem neměl žádné kamarády a v okolí naší chaty se pohybovala jenom děvčata, která se na mne dívala spatra a já jsem se moc styděl, byť bych s nimi rád v té době nejrůznějšími způsoby komunikoval, že. Ony se mi tak trochu vysmívaly a teprve v dospělém věku jsem se dozvěděl, že jsem měl přezdívku Hurvajs. Kdybych se toho dopídil tehdy, tak bych měl komplexy na celý život. Nyní se zabývám především autorským právem a pracuji jako ředitel DILIA, divadelní a literární agentury. A to vás baví? Ano. Velice. Jako kandidát na ministra kultury ČR jste byl veřejností vnímán jako nejlepší. Proč si myslíte, že Paroubek vybral Jandáka? Vysvětlil jsem panu premiérovi, že jsem vždy byl apolitický člověk a že ode mne nemůže čekat nějakou totální loajalitu k sociální demokracii. Tak asi pro to. Zpátky do Mnichovic. Znáte svět, co se vám v Mnichovicích líbí nejméně? Nejméně se mi líbí, že před nějakým časem byla zavřena hospoda U Kocoura a že se v Mnichovicích rozrůstá aglomerace tak, až se z nich za chvíli stane předměstí Prahy. A co nejvíce? To, že na Myšlíně, kde nyní pobývám, funguje zcela spolehlivě a vzorově hostinec Na Růžku pod péčí pana Kotrby. Zcela nejvíce a to přes všechny civilizační zásahy, pak romantická kopcovitá krajina pár kilometrů od Prahy. Jste známá osobnost, ale určitě si na nic nehrajete - to je vidět i nyní po pár pivech - na co by si měl člověk dávat pozor, 29 1

2 Îivot Mnichovic... to párátko v ruce má být činka - p. Srstka ukazuje, jak má vypadat správný nadhoz. aby si mohl sám sebe vážit a aby mohl být šťastný? Na takové psychologizující a sugestivní otázky nedovedu odpovědět. Jak a kde trávíte dovolenou? S rodinou a přáteli především z Mnichovic vyrážím na dobrodružné a krásně nepohodlné vandry. Tento rok jsme byli v Norsku, rok předtím na Podkarpatské Rusi a přede dvěma lety v Rumunsku. Děkujeme za rozhovor. Redakce... situace po několikátém pivu. Zpráva o činnosti města a městského úřadu Období V měsíci září 2005 dne se uskutečnilo jednání s Městským úřadem Říčany - odborem životního prostředí ve věci vydání stavebního povolení na vodovodní a kanalizační systémy v Mnichovicích dne se uskutečnilo jednání o realizaci plánovaných pokládek asfaltových povrchů v Jiráskově ulici a Na Bulánce v Mnichovicích, které budou realizovány v průběhu měsíce října letošního roku dne se uskutečnilo jednání s Centrem pro regionální rozvoj NUTS II o termínu uzavření smlouvy na přidělení dotace z prostředků Evropské unie, společný regionální operační program na projekt města Komunitní síť Mnichovicka V měsíci říjnu 2005 dne se uskutečnilo jednání s ČSOB ve věci projednání možnosti získání úvěrových prostředků na spolufinancování vodovodních a kanalizačních systémů dne se uskutečnilo hodnocení poptávkového řízení na dodávku kancelářských potřeb pro MěÚ Mnichovice a vítězem se stala firma Papirius s. r. o. dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice s představiteli obce Čerčan ve věci projednání fungování svozu tuhého komunálního odpadu v Mnichovicích a především v chatových oblastech dne se uskutečnilo jednání s Českou spořitelnou ve věci projednání možnosti získání úvěrových prostředků pro město Mnichovice na spolufinancování vodovodních a kanalizačních systémů dne se uskutečnilo jednání na Centru pro regionální rozvoj NUTS II ve věci propagace úspěšného projektu z EU Vytvoření informačního centra v Mnichovicích v publikaci, která bude sloužit jako doporučení pro budoucí žadatele o dotaci z EU dne se uskutečnilo otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku města Komunitní síť Mnichovicka dne se uskutečnilo jednání na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci převzetí dokumentace na veřejnou zakázku města Vodovod ve městě Mnichovice a Kanalizace Mnichovice a předání nabytí právní moci na rozhodnutí, kterým se zastavuje řízení a město tak může uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dne zahájil činnost na dílčím přezkoumání hospodaření města Mnichovice za rok 2005 auditor v souladu se zákonem dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice se zástupci Dopravního inspektorátu Praha - východ, Správy a údržby silnic Kutná Hora a Městského úřadu Říčany - odbor dopravy ve věci požadavku města o řešení bezpečného přechodu žáků frekventovanou Ondřejovskou ulicí a dodržování přikázané rychlosti pomocí příčných prahů, dále omezení rychlosti, zvýšení bezpečnosti v Husově ulici okolo kostela, zvýšení bezpečnosti na mostku přes Mnichovku v Pražské ulici v Mnichovicích a projednání požadavku umístění retardérů na průjezdní komunikaci Myšlínská v Mnichovicích dne se uskutečnilo jednání s architektem ve věci dopracování projektu Úprava Masarykova náměstí v Mnichovicích ke stavebnímu povolení dne byla vyhodnocena v Informačním centru v Mnichovicích výtvarná soutěž o nejhezčí obrázek z cesty Po stopách kocoura Mikeše dne se uskutečnilo mimořádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice dne se uskutečnilo jednání na Státním fondu životního prostředí ČR ve věci předání potřebných podkladů městem k plánované výstavbě vodovodních a kanalizačních systémů dne se uskutečnilo jednání na MěÚ se zástupci STE a firmy S a K Chotěboř, která realizovala bytový dům u křížku, ve věci terénních úprav pozemku, který byl darován městu pro plánované umístění chodníku (u křížku) dne se konaly kontroly na Městském úřadu v Mnichovicích na úseku matriky a zajištění vydávání občanských průkazů a pasů a to s výsledkem bez závažných nedostatků Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Zprávy z výborů Zpráva kontrolního výboru města Mnichovice 2 V prvním říjnovém týdnu byla provedena zastupiteli města Mnichovice paní Marcelou Černou a panem Karlem Drbohlavem kontrola ve veřejných službách. Kontrola byla zaměřena nejen na kontrolu finanční, ale i na průběh normálního pracovního dne. Dále byla prověřena připravenost veřejných služeb na blížící se zimní sezonu. Naše návštěva začala v šest hodin deset minut a hned zpočátku jsme byli mile překvapeni tím, že všichni pracovníci VS byli na pracovišti nejpozději pět minut před počátkem pracovní

3 11/2005 doby. I když by toto mělo být samozřejmostí, tak na tomto typu pracoviště (víceméně odloučeném) nás to překvapilo. Po předání potřebných dokumentů pro finanční kontrolu, která bude probíhat v průběhu měsíce října, jsme probrali s vedoucím veřejných služeb panem Čánským současné provozní problémy. Nutno podotknout, že jich není málo. Jedná se hlavně o problémy vznikající při provozu ČOV. V technologii čištění odpadních vod vzniká problém v oblasti nátoku do ČOV spočívající v zanášení potrubí a dešťového oddělovače těžkými částicemi (písky, štěrky apod.). Původní technologie ČOV s tímto jevem počítala. Je proto vybavena tzv. zachycovačem těžkých částic. K tomu, aby byl tento zachycovač plně funkční, je však zapotřebí, aby se odstraňované částice dostaly až do této fáze čištění. K tomu však v důsledku značně nekoncepčního zásahu do technologie ČOV v minulosti, spočívajícího v nahrazení šnekových čerpadel odstředivými čerpadly, nedochází a tyto částice zanáší nátok odpadních vod. Proto bylo navrženo provizorní opatření kombinující zachycování těžkých částic a jejich částečně strojní, částečně ruční odstraňování tak, aby k zanášení již nedocházelo. Dále jsme zkontrolovali přípravu na zimní období 2005/2006. V přípravách jsou veřejné služby již poměrně daleko. Proběhly důkladné prohlídky všech vozidel, které se na zimní údržbě a dopravní obsluze podílejí. Na konci minulé zimní sezony již byl na jedno z vozidel Multicar pořízen sněžný pluh, který umožní rychlejší reakci při změnách klimatických podmínek na exponovaných místech. Pro nadcházející zimní údržbu komunikací byl dojednán odběr posypové soli od Agrokomplexu Struhařov v ceně Kč/t, tzn. oproti jiným dodavatelům až o 20 % levněji. Podobná dohoda je sjednána na dodávky posypového kameniva z kamenolomu Všestary v ceně 235 Kč/t. Tato cena není sice nejnižší, ale ekonomická výhodnost spočívá v tom, že se kamenolom nachází v našem regionu. Závěrem můžeme konstatovat, že nás ani tentokrát zima nepřekvapí, což naši občané v hůře přístupných lokalitách jistě ocení tak jako v posledních třech letech. Karel Drbohlav předseda kontrolního výboru Zprávy z výborů Zpráva finančního výboru města Mnichovice Odpovídám na dotazy občanů ohledně dotací a grantů, které byly našemu městu přiděleny. Město jednak pracuje s prostředky, které byly přiděleny od KÚ Středočeského kraje, ze Státního fondu životního prostředí ČR a dále s financemi od strukturálních fondů EU. Jedná se o tyto prostředky: - dotace na plynofikaci kotelen v mateřské škole, základní škole, na městském úřadě. Proinvestované prostředky činily v celkové výši 4,39 mil. Kč a z této investice byla podpora státu ve výši 80% a na 20% se podílelo město ze svých finančních zdrojů - grant na rekonstrukci hygienického zázemí tělocvičny v ZŠ ve výši 300 tis. Kč, tento státní příspěvek byl ve výši 80%, město z vlastních zdrojů dodalo 20% - grant na rekonstrukci sportovních a městských hřišť včetně dovybavení ve výši 250 tis. Kč, rovněž 80% přispěl stát a 20% město - dotaci ze strukturálních fondů EU na informační centrum ve výši 75%, zbývajících 25% pokrylo město z vlastních zdrojů, celková výše investice činila 3,9 mil. Kč - dotace ze strukturálních fondů EU, projekt na vodovodní a kanalizační systém ve výši 172 mil. Kč, kdy od EU obdržíme 75% finančních prostředků, 10% od SFŽP ČR a 15% zafinancuje město Závěrem bych Vás chtěla informovat, že v příštím čísle našeho časopisu se budu věnovat tematice prodeje městských pozemků. Marcela Černá předsedkyně finančního výboru Kultura v Mnichovicích Malé hudební okénko Vladimír Sommer - genialita, která nedozírným způsobem ovlivnila můj život - 2.díl Často se mi v mém životě objevoval zvláštní jev, nejdříve mě uchvátilo nějaké dílo, které mě ovlivnilo na celý život, a později jsem měla to převeliké štěstí, že jsem se se samotným interpretem nebo skladatelem, mohla sejít osobně. Díky Boží prozřetelnosti se stávalo, a v ne řídkých případech, že jsme se i stávali přáteli. Ne jinak tomu bylo i u osoby génia Vladimíra Sommera. Určitě vás bude zajímat, co tak silně zasáhlo moje srdce. Byla to Vokální symfonie pro mezzosoprán, sbor, orchestr a speakra, dokončená r Pamatuji si, že když jsem ji slyšela poprvé, zapůsobila na mě jako blesk z čistého nebe. Při jejím poslechu jsem zapomněla na všechno na světě. Cítila jsem jen jakési nevysvětlitelné odhmotnění a silné elektromagnetické pole, jako bych se ocitla v jiném světě, kde přesta- 3

4 Îivot Mnichovic la fungovat gravitace zemská i astronomický čas. Vnímala jsem jen atmosféru, která vyjadřovala napětí, neklid a lidskou rozervanost. Symfonie zde zpracovává tři obrazy, ve kterých drtivým způsobem ukazuje i varuje před Vladimír Sommer zrůdným nebezpečím lidského násilí. Vladimír Sommer v době totality nebyl nikterak prosazován, i když jeho dílo patří k největším skvostům a k nejzávažnějším plodům české hudební tvorby. Plně odpovídá jeho naturelu, v němž není místa pro neplodnou polemiku, lhostejnost a banalitu. Jeho tvorba mu v nejširším pojetí lidství dává prostor k vyjádření palčivých problémů lidské existence. Jeho skladatelský jazyk vykazuje jak silný intelektuální, tak i expresivní náboj. Tento rys je snad nejostřeji znát právě již ve zmíněné Vokální symfonii. Pokud budeme chtít toto dílo charakterizovat, musíme se zastavit především u výběru textů. Ten první je Franz Kafka V noci. Vyjadřuje zde konfliktnost lidského vědomí v podobenství, které se klene od úzkosti válečné noci, kde se mluví o proměně mladých životů ve válce, strachu ze smrti a bolestných vzdeších, když spí... Pod chladným nebem, na chladné zemi, znaveni na místě, kde před tím stáli... Jedná se o meditaci mladého vojáka, který vidí nesmyslnost války stejně jako množství zmařených životů, ale který se musí vyrovnat s danou situací, která je vyjádřena nakonec ideálem každého mladého člověka, být alespoň prospěšný... Jeden bdít musí... Druhý obraz Sen zpracovává Raskolnikův sen o lidské bestialitě v podobě ubití koně z Dostojevského Zločinu a trestu. Současně burcuje proti masové ignoraci vůči zlu jedince, otrlosti a fanatismu. Proč koníčka ubili? Třetí obraz je na text C. Pavese Přijde smrt a bude mít tvé oči. Zde se dobírá samotné podstaty lidského smutku. Z hlediska úspěšnosti Sommerovy tvorby dominuje vždy jeho citlivé vnímání tónu a melodický talent. Po revoluci mu byl právem udělen vavřín uznání, který si plným právem zasloužil. Bohužel dlouho se z něj nestačil těšit, neboť v srpnu 1997 umírá. K jeho úžasným dílů patří neméně zajímavá Antigona - předehra k Sofoklově tragedii pro velký orchestr, Koncert pro housle a orchestr, symfonie pro smyčce. V poslední době vytvořil Sinfonii da requiem, Klavírní sonátu, Smyčcový kvartet in h a z koncertních skladeb Violloncelový koncert, ke kterému mám opět svůj osobní vztah. V. Sommer dlouho hledal interpreta pro jeho premiéru. Jednou jsem se s jeho vědomím vypravila za M. Ericssonem s otázkou, zda by ho nechtěl hrát. Byla jsem přesvědčena, že to je ten jediný interpret, který by plně dokázal vstoupit do duše i nároků tohoto díla. Bohužel zdvořile odmítl. Chápala jsem ho, neboť bylo již po premiéře a připravovala se i nahrávka s D. Weissem. Dodnes mě tento pocit neopustil. Letos mě ale svitla nová jiskřička v podobě P. Nouzovského. Když jsem ho slyšela hrát, opět se mi vybavil zmíněný koncert. Po jeho koncertě jsem mu to řekla. Usmál se a řekl, že o tomto fantastickém díle ví, ale že je co do paměti i interpretace velmi náročné, ale že poprosí prof. J. Páleníčka, aby ho mohl u něj studovat. Je to příslib a mé nejvřelejší přání, aby ho mé uši tady na zemi a Vladimírkovy v nebi slyšely. Co dodat. Vladimíra Sommera jsem poznala i jako profesora na Hudební vědě na UK, i když bohužel jen krátce. Nikdy nezapomenu na jeho přednášky, na jeho elán, se kterým okouzloval a strhával své posluchače, ani na naše soukromé procházky s jeho synem Jakubem v pražské ZOO. Zatímco Jakoubek obdivoval zvířátka a nejvíce miloval koně v pruhovaném pyžamu, my dva jsme vedli nekonečně dlouhé hovory o muzice. Byly to úžasné chvíle, kdy vyprávěl a od srdce se smál, ve kterých dokázal zapomenout na svá trápení, kterých nebylo málo a která mu přinesl život v různých podobách. Jeho tvorba byla znevažována, protože podle tehdejších měřítek její koncepce neodpovídala socialistickému umění (i když paradoxně po osvobození se angažoval i v budovatelském úsilí vytvořením zdařilých masových písní a sborů). Měl i svá bílá místa, ve kterých rád vzpomínal na mládí, přátele, ale hlavně na svou maminku. Plně si uvědomoval, čím pro něj byla a jak se mu obětovala. Svůj synovský dík a vděčnost za vše, čím mu byla, vyjádřil velmi citlivě a s láskou ve dvou dojemných písních Můj domov a Jak často po mamince toužívám, pro mezzosoprán a klavír. Do nejdelší smrti na toto přátelství nezapomenu. Jeho fotografii mám postavenou na klavíru. Denně se do jeho tváře dívám se vzpomínkou, neboť dobra není nikdy dost. A v duchu se ptám: Pane Sommer, co byste řekl mým článkům? Bez Vás bych je nikdy nenapsala. Za vše děkuji! Obèanské sdružení Mnichovický Rynek si Vás dovoluje pozvat na koncert na kterém vystoupí Jan Páleníèek (violoncello) a Jitka Èechová (klavír) Nedìle od hodin Hotel Myšlín v Mnichovicích Vstupné 100 Kè Za podpory Mìsta Mnichovice poøádá obèanské sdružení Mnichovický Rynek Marta Marečková Zahájení podzimní společenské sezóny na Myšlíně Po mimořádně úspěšné výstavě režiséra a výtvarníka Zdeňka Smetany, kterou foto z vernisáže foto z vernisáže navštěvovali rodiče s dětmi během celých prázdnin, věnovalo občanské sdružení Myšlín, tedy jsem úsilí na instalaci a zahájení výstavy výtvarného umělce Františka Vlacha. Od mohli návštěvníci Hotelu Myšlín obdivovat působivé figurální kompozice, které ukazují člověka v různých situacích. Vernisáž výstavy obrazů renomovaného autora, který má za sebou desítky samostatných či kolektivních výstav doma i v zahraničí, provázel koncert jazzového kvarteta Jaromíra Helešice. Čtyři skvělí hudebníci, jejichž vystoupení bylo jedinečným hudebním zážitkem, odměnili vnímavé publikum dvěma přídavky. Fotografie z tohoto večera pořídil pan Jiří Grus.

5 11/2005 V sobotu přišel ke slovu v Hotelu Myšlín jiný žánr. Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem uskutečnilo dlouho připravovanou výstavu dokumentárních fotografií Jaroslava Boučka. Zahraniční dopisovatel, bývalý šéfredaktor nakladatelství Mladá Fronta a v období normalizace novinář se zákazem výjezdů do zahraničí, měl od roku 1960 až do své nedávné smrti velkou vášeň a tou byl Myšlín, kde trávil veškerý volný čas. Fotografie dokumentují pobyt mladého zahraničního zpravodaje v Koreji roku 1953, Egyptě (1956) a v následujícím období Jemen, Etiopie, Kongo, Libanon, Súdán, Angola, Asie a Latinská Amerika. Díky znalosti osmi jazyků byl J. Bouček povolán k řadě vojensko - politických situací, které jsou pro správného žurnalistu životní příležitostí. Pan Bouček své mise využil dokonale, jak se o tom mohou přesvědčit návštěvníci výstavy, která potrvá do 11. listopadu Vernisáž výstavy zahájil syn zesnulého fotografa a práci svého manžela nám přiblížila také manželka autora fotografií paní Boučková. O příjemnou atmosféru během vernisáže se postarala mladá harfistka, absolventka AMU, Markéta Farkasová. Fotografie z této události pochází od pana Jiřího Gruse. Návštěvu této výstavy doporučujeme nejenom dospělým zájemcům, ale také vyššímu stupni základních škol jako zajímavou učební pomůcku při výuce geopolitických souvislostí. Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem připravuje na listopad výstavu mnichovické malířky paní M. Kazdové a na prosinec výstavu akademické malířky K. Trnkové. Všechny pořady občanského sdružení Myšlín, tedy jsem, se konají za laskavé podpory města Mnichovice a Středočeského kraje. Anna Celbová foto z výstavy J. Boučka foto z výstavy J. Boučka foto z výstavy J. Boučka Od 3. do 9. října byl letos Týden knihoven. V Jiráskově knihovně si hned v pondělí odpoledne hrály děti s paní učitelkou Hurdovou. Setkání se jmenovalo Foukej, foukej větříčku. A všechno se dětem splnilo. Hrušky byly, děti si na vítr zahrály a nejraději by si vzaly paní učitelku domů. Paní tajemnice Vojtíšková odměnila nejlepší malíře. Obrázky s náměty ze svých oblíbených pohádek přinesly děti ze základní školy, mateřské školy a mateřského klubu. Dostala jsem v Týdnu knihoven také kopírovací zařízení od Městského úřadu v Mnichovicích, a proto potřebujete-li něco okopírovat, Knihy měly svátek můžete přijít do knihovny, za kopii 1 strany textu formát A4 zaplatíte 2 Kč od 15 hodin se můžete v knihovně setkat s paní učitelkou Hurdovou, setkání Bude zima, bude mráz je určeno pro 3-8leté děti s rodiči nebo prarodiči. Děti si mohou zahrát na jednoduché hudební nástroje, jako je třeba zvonkohra, a zatančit si při písničkách, prohlédnou si zimní obrázky malíře Josefa Lady. Budou mít možnost koupit si pohádkové publikace z nakladatelství Rotag jako vánoční dárek. Na setkání do knihovny Vás zve Ila Žáková SPOLEČNOST PRO PODPORU ZDRAVÉHO ŽIVOTA DÍTĚTE A MATKY Připravuje na listopad 1. listopadová sobota - BAZAR S OBLE- ČENÍM - prostory Čeřovky, vedle knihovny každý čtvrtek hod. - SMOLÍČEK - prostory Čeřovky, vedle knihovny (do otevření Rodinného klubu Přístav) slavnostní otevření a zahájení činnosti RODINNÉHO KLUBU PŘÍSTAV (Nádražní 313/331, 1. patro) Pozvánka na setkání s polárníkem Vás zve na besedu s významným českým polárníkem Václavem Sůrou, který zde bude vyprávět a promítat DVD o jeho cestě na severní pól. Beseda s promítáním se bude konat v sále Informačního centra v Mnichovicích, Masarykovo nám. 83, Mnichovice v úterý od hod. Dobrodružné putování můžete téměř prožít při shlédnutí DVD, které si budete moci na přednášce zakoupit a získat autogram. Vstup volný. Informační centrum Mnichovice HODINA POEZIE NIKOHO NEZABIJE Autorské čtení z knihy básní Milana Dubského Rozkrývání zazní v Informačním centru města Mnichovice v sobotu v 17 hodin. Kromě autora přednesou verše paní Stanislava Zenklová, žáci ZŠ Jana a Soňa Křůpalovy, Markéta Bělková a Roman Kelbych. V pásmu zazní hudba flétny a el. klavír. 5

6 Îivot Mnichovic Na pátek 4. listopadu připravuje občanské sdružení Mnichovický Rynek vystoupení plzeňské skupiny Znouzecnost. Kapela koncertující od roku 1986, jejíž písně mají razanci punkrocku i naléhavost folku a která se nikterak nedere do médií, je přesto žádanou kapelou českých festivalů i klubů, vystoupí v mnichovickém Pošťákově hudebním klubu od 20 hod. Vstupenku v ceně 70 Kč si můžete zakoupit v předprodeji během provozní doby klubu v týdnu před koncertem, což vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme. Znouzecnost v Pošťákově hudebním klubu Na koncert Vás zve Mnichovický Rynek Skupina Znouzecnost ODBORNÉ KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ MARTA MAREČKOVÁ Minulý týden jsem dostala otázku: Co naše OKO a kdy budeme zase hrát? Musím přiznat, že mě tento zájem velmi potěšil. Jak sleduji, i jiná dětská tělesa začínají s programy na Vánoce. Samozřejmě i my chceme vystoupit se svými programy. Co posluchače čeká? Budou to opět sóla a naše klavírní dua. A protože to budou Vánoce a my všichni chceme, aby byly požehnané a radostné, přidáme i koledy. Kdy? a v uhříněveském muzeu a 4.12 a v Hotelu Myšlín v Mnichovicích. Srdečně vás zveme, abyste i vy mohli prožít advent dětskýma očima a pozastavit se u kávy v úžasu, že v městě Davidově se narodí Spasitel. Za O.K.O Marta Marečková Městské kulturní středisko Říčany - program na listopad a prosinec října 10. listopadu Sri Lanka, jak ji vidím, jak ji znám výstava fotografií Vidu-Miroslava Gunaratny. Vernisáž výstavy v pondělí 31. října v hod. Čtvrtek 3. listopadu, hod. Caesar divadelní představení, v rámci festivalu Divadelní podzim J.Šatopleta hraje DS J.Voskovce, Sázava Neděle 6. listopadu, hod. Nevěsta pro čaroděje pohádka v podání DS Máj Praha (DPJŠ) Středa 9. listopadu, hod. Písničky a povídání známé i novější písničky Věry Martinové doplněné pohodovým povídáním Josefa Mladého Čtvrtek 10. listopadu,19.30 hod. Hra lásky a náhody divadelní představení, účinkuje DS Právě začínáme! z Horních Počernic (DPJŠ) listopadu Souborné dílo Jaroslava Koreše výstava prací říčanského rodáka. Vernisáž výstavy v pondělí 14.listopadu v hodin. Čtvrtek 17. listopadu, hod. Taková podivná kombinace citů divadelní představení, vystoupí Rádoby divadlo Klapý, Libochovice (DPJŠ) Neděle 20. listopadu, hod. Tatínek není k zahození představení pro děti předvede Dramatické sdružení Lokvar, Praha (DPJŠ) Středa 23. listopadu, hod. Martin Kasík klavír, komorní koncert Čtvrtek 24. listopadu, hod. Dovolená s rizikem divadelní představení, nastudoval DS Tyl, Říčany (DPJŠ) Neděle 27. listopadu, hod. III. Adventní prozpěvování Od města k městu. S říčanským dětským hudebním souborem Mikeš bude středočeským krajem putovat benešovský folklórní soubor Benešáček. Svou cestu zakončí koncertem v Labuti a slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí v Říčanech. Hostem večera bude paní Vendula Svobodová. 28.listopadu 4.prosince Vánoční výstava prací dětí z I. ZŠ Říčany Úterý 29. listopadu Nákupní zájezd do Polska (Kudova Zdroj) Středa 30. listopadu, hod. Vladimír Mišík, Radim Hladík, Jan Hrubý - koncert (původně plánovaný na 12.října) Čtvrtek 1. prosince, hod. III. Adventní koncert - pořádá ZŠ Nerudova Čtvrtek 8. prosince, hod. Beseda s významným českým polárníkem Václavem Sůrou Středa 14. prosince, hod. Koncert Říčanského komorního orchestru Čtvrtek 15. prosince, hod. Koncert ve prospěch LDN Vojkov Pátek 16. prosince, hod. Tradiční předvánoční posezení se skupinou Paleta Pondělí 19. prosince, hod. Vánoční koncert s Janou Bouškovou - předvánoční hudební setkání souboru Mikeš a harfenistky Jany Bouškové Úterý 20.prosince, hod. Středa 21.prosince, hod. Dva tradiční vánoční koncerty dětí z kytarového a dramatického kurzu MěKS připravili manželé Bardovi. Bližší informace a předprodej vstupenek v kanceláři MěKS Říčany, 17. listopadu 214, telefon:

7 11/2005 Informační centrum Kde už jsme byli a kam ještě pojedeme 8. října, za krásného počasí, jsme uskutečnili výlet: Svatá hora Vysoká s Dvořákovým muzeem důl Anna aquapark tábor Vojna památník u Milína. Účastníci si pochvalovali pestrost a zajímavost vybraných míst. Projevili zájem zajet příště do Liberce a okolí. Tam jsou ovšem hlavními atrakcemi ZOO a Botanická zahrada (snad nejhezčí u nás) a jízda na Ještěd, který usiluje o statut evropské technické památky a na to se lépe hodí jaro, proto: vydržte! Předtím bychom mohli vyjet do Prahy informace byla již v říjnovém čísle Života Mnichovic a podle zájemců by to bylo Židovské město na Josefově v Praze. Ale pozor! Bylo uvedeno datum , což opravuji na (neděle). V sobotu není Židovské muzeum otevřeno (sabat). Takže: pojeďte v neděli v 8,42 hod. vlakem do Prahy. Návrat asi v 15,00 hod. Navštívili bychom 5 synagog (jsou blízko sebe), obřadní dům a hřbitov tady můžete k hrobu rabina Löwa položit papírek s přáním, které se vám určitě splní. Potkáme se tam s mnoha cizími výpravami, ale my máme zajištěný výklad v češtině. Cena: dospělí 65 Kč důchodci, studenti, děti 35 Kč Neseďte doma, zahrádky už jsou zazimované a vánoční úklid ještě nevypukl, tak se těšíme na viděnou. Stanislava Zenklová Informační centrum Mnichovice Tipy z přehledu kulturních pořadů v Praze Pozvánka Někteří občané se pamatují na pořad Českého rozhlasu Zaparkuj a jeď. Můžete si ho přijít poslechnout (na mnohé žádosti) do IC, vždy v sobotu (od 16,00 hod.) počínaje Stanislava Zenklová Informační centrum Mnichovice Pozor na změnu tarifu! Od došlo ke změně tarifu pražské integrované dopravy. Tyto změny vycházejí ze zvýšení jízdného na území hl. m. Prahy. Ve vnějších pásmech dochází pouze k menším změnám, které vyplývají z jednotného tarifního systému PID. Jízdenky pro jednotlivou jízdu Vybrali jsme pro vás z Přehledu kulturních pořadů v Praze tipy na návštěvu vybraných muzeí, galerií, památek a výstav, na které je v určité dny vstup zdarma: Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12, Praha 1, každou první středu v měsíci od 15,00 do 20,00 hod. (platí do stálých expozic a na výstavy) Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1, každé úterý od 17,00 do 20,00 hod. Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 (tzv. Bílý dům foyer budovy) otevřeno: po a st 8,00 18,00 hod., út a čt 8,00 15,30 hod., pá 8,00 15,00 hod. (není- -li uvedeno jinak) Výstava: Vlasta Burian a Veselá Libeň, výstava plakátů, programů a fotografií (do ) Historická expozice Národního muzea, Lobkovický palác, Pražský hrad, Jiřská 3, Praha 1, každou první středu v měsíci od 9,00 do 17,00 hod. České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1, bývalý barokní kostel sv. Máří Magdaleny, každý první čtvrtek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod. Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1, každý první pátek v měsíci od 9,00 do 17,30 hod. Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7, první pátek v měsíci od 12,00 hod. Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8, každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20,00 hod. a za symbolické vstupné 1 Kč pro děti, studenty, rodiče s dětmi a seniory jízdenka přestupní plnocenná 20 Kč (pro osobu nad 15 let) jízdenka přestupní zvýhodněná 10 Kč (děti 6-15let a senioři P+O) jízdenka s omezenou přestupností plnocenná 14 Kč (pro osobu nad 15 let) jízdenka s omezenou přestupností zvýhodněná 7 Kč (děti 6-15 let a důchodci na Senior pas) Jednotlivé jízdné PID (ceny včetně 5% DPH): Základní přestupní plnocenná 24 Kč 4 pásma/120 min. plnocenná 30 Kč 5 pásem/150 min. plnocenná 36 Kč 6 pásem/180 min. plnocenná 42 Kč 7 pásem/210 min. plnocenná 48 Kč 8 pásem/240 min. Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1, každé první pondělí v měsíci Tip roku Martina Burianová Informační centrum Mnichovice Internetové stránky Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj získaly ocenění Tip roku, které každoročně uděluje redakce časopisu Veřejná správa. Nové webové stránky mikroregionu byly vytvořeny v letošním roce a informují o turistických možnostech, kultuře a především o řadě projektů realizovaných mikroregionem. Velká pozornost je samozřejmě věnována novince roku 2005 Mikešově cestě a Pohádkovým Hrusicím. Na financování stránek se podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj. Podívejte se! Ing. Dana Grossová manažerka mikroregionu základní přestupní pro děti 6-15 let zvýhodněná 13 Kč zvýhodněná 16 Kč zvýhodněná 19 Kč zvýhodněná 22 Kč zvýhodněná 25 Kč 4 pásma/120 min. 5 pásem/150 min. 6 pásem/180 min. 7 pásem/210 min. 8 pásem/240 min. Podrobnější informace můžete najít na v rubrice tarif a ceny. Martina Burianová Informační centrum Mnichovice 7

8 Îivot Mnichovic Výtvarná soutěž Dne proběhlo v Informačním centru v Mnichovicích vyhodnocení výtvarné soutěže o nejhezčí obrázek z Cesty kocoura Mikeše. Soutěž se dělila do třech věkových kategorií: do 6 let, 7-10 let, let Umístění: do 6 let 1. místo: Kristýna Vojířová, Mnichovice 2. místo: Adélka Gazdová, Říčany 3. místo: Patrik Dostál, Kralupy n.v. do 6 let, 1. místo: Kristýna Vojířová, Mnichovice do 11 let 1. místo: Anna Klimešová, Mnichovice 2. místo: Šimon Libiger, Říčany 3. místo: Eliška Černohorská, Říčany do 15 let 1. místo: Anna Štěpničková, Třebotov 2. místo: Jan Thümmel, Říčany do 11 let, 1. místo: Anna Klimešová, Mnichovice do 15 let, 1. místo: Anna Štěpničková, Třebotov Výherci soutěže získají publikace s obrázky malíře Josefa Lady. Všem výhercům srdečně gratulujeme! Škola informuje Mimoškolní aktivity ve školním roce 2005 / 2006 V dnešní době jsou na školy, zvláště na školy v menších městech, kladeny daleko vyšší nároky než před lety. Již se neočekává, že škola bude děti pouze vzdělávat a vychovávat, ale že nabídne žákům i dostatek činností po skončení vyučování, že bude centrem volnočasových aktivit, místem, které může nabízet alternativu sledování televize nebo hraní počítačových her. A právě o to se naše škola snaží. Velký důraz věnujeme propojování školní výuky a mimoškolních aktivit, a proto v letošním školním roce rozšiřujeme nabídku kroužků. V září jsme dětem nabídli širokou škálu kroužků a mimoškolních aktivit. Podle zájmu se letos otevřely tyto kroužky: Pro malé hudebníky nabízíme hru na flétnu (Vlasta Brožková a Daniela Krausová), výuku hry na klavír (paní Marečková) nebo možnost navštěvovat na naší škole pobočku ZUŠ Říčany - obor klavír a zpěv (Martina Červená). Pro výtvarně zaměřené děti pořádáme kurzy keramiky (Dagmar Andrlová, Daniela Krausová, Olga Suchá) nebo výtvarný kroužek (Jana Velebová). Zájemcům nabízíme angličtinu (Jana Skopková), informatiku (Štěpán Podmol) nebo klub mladého diváka (návštěva různých divadelních představení). Kdo si chce zasportovat a nebo má rád pohyb, určitě navštěvuje některý ze sportovně laděných kroužků: aerobic (Alice Bardová), břišní tanec (Věra Kovaříková) nebo sportovní kroužek (Jana Rounová, Eva Hruštincová). Tělovýchovná jednota Mnichovice nabídla prostřednictvím naší školy další sportovní aktivity jako stolní tenis (Stanislav Hejný), fotbal - chlapci (Josef Filinger) nebo pozemní hokej (Miroslav Vodenka). Dle rozvrhu počítačové učebny mají žáci volný přístup k internetu. V prostorách Kroužek keramiky školní jídelny je nově zřízena klubovna pro starší žáky. V odpoledních a večerních hodinách slouží tělocvična a některé učebny i pro mnichovickou veřejnost. Pro dospělé je organizován kurz keramiky (Radmila Bělinová). Mgr. Jana Velebová učitelka ZŠ Mezi první projektovou aktivitu našich prvňáků patřil v úterý 4. října Den zvířat. Projekt byl rozdělen do čtyř částí. První, úvodní 8 Zvířátka v první třídě část, která se jmenovala Čím bychom byli, kdybychom se stali zvířaty..., byla zahájena komunitním kruhem. Děti vyprávěly, kterým zvířetem by se chtěly stát a proč, čím by asi byla maminka nebo tatínek, jaké zvířátko vidí ve svých sourozencích. Před-

9 11/2005 stavu svého zvířete potom výtvarně realizovaly. Ve druhé části byli žáci rozděleni do tří skupin. První skupina měla za úkol z různých časopisů vystříhat zvířata kolem nás, druhá skupina měla z připravených obrázků rozdělit zvířata podle toho, kde žijí, a skupina poslední měla za úkol u vybraných názvů zvířat vyznačit písmena, která jsme se již naučili. V další části děti své práce před ostatními prezentovaly a poslední část projektu byla vyhrazena představení oblíbených plyšových zvířat, která si děti v rámci Mezinárodního dne zvířat do školy přinesly. Eva Hruštincová Naučná přírodovědná stezka Na stanovištích děti poznávaly i různé druhy listnatých a jehličnatých stromů Netradičně jsme tentokrát pojali zopakování tématu les. Ve spolupráci s žáky 8. ročníku jsme pro prvňáky připravili naučnou přírodovědnou stezku, která se konala v části lesa na Podhorkách. Prvňáci startovali jako rození sportovci a odborníci na přírodu. Celou trasu vytrvale běželi, jen na stanovištích zpomalili, aby dokázali své znalosti. Osmáci si pro ně připravili zapeklité otázky týkající se poznávání listnatých a jehličnatých stromů, zvířat žijících v lese, předmětů, které do lesa patří a nepatří. Všichni soutěžící a pořadatelé zaslouží velikou jedničku. Pokud zůstaneme u posledního stanoviště...co patří a nepatří do lesa..., je třeba dodat, že naše škola využila velkorysé nabídky Městského úřadu Mnichovice a stala se správcem lesa Podhorky. A co to v praxi znamená? Prvním úkolem pro žáky a jejich vyučující je les uklidit. Potom nám již bude sloužit jako les pozorovací. To znamená, že žáci naší školy si zde budou moci převádět do praxe nabyté teoretické poznatky (pobytové stopy zvěře, výskyt zvěře, škůdců, přelety, hnízdění ptactva, etologie...). Provedeme statistiku lesa (získáme přehled počtu jednotlivých druhů stromů), a tím předejdeme černému kácení. Pokud bude třeba provést výřez stromů, budeme spolupracovat s odborníky. Rádi využijeme rad a nápadů dalších příznivců environmentální výchovy a ekologie vůbec. Eva Hruštincová V letošním roce navštěvuje školní družinu 96 dětí prvního stupně. Děti jsou rozděleny do tří oddělení, 1.oddělení má na starost Hana Matějovská, 2. oddělení Lenka Klauzová a 3. oddělení vede Olga Nováková. Školní družina je otevřena pro všechny děti, které jsou přihlášeny, každý den ráno od 6,45 do 7,45 a potom po skončení vyučování od 11,40 do 17,00. Náplní družiny v ranních hodinách jsou především stolní a společenské hry. Odpolední program je pestřejší - zahrnuje činnost individuální odpočinkovou (relaxace, četba, poslech pohádek, hraní společenských a stolních her), řízenou výtvarnou činnost (malování, vytváření výrobků) i sportovní (mezi 14. a 15. hodinu si vyjdeme s dětmi na vycházku či zařadíme nějaké sportovní aktivity). Dle možností využíváme počítačové učebny. Informace ze školní družiny Při výběru zaměstnání přihlíží vychovatelky k počasí, ale i k náladě a přání dětí v oddělení. Vzhledem k tomu, že většina dětí (a podle loňského dotazníkového šetření i většina rodičů) upřednostňuje individuální činnost, mají děti vždy samy možnost vybrat si, co chtějí dělat. Děti, které si chtějí jen hrát, si mohou vybrat z mnoha her či hraček. Mimo to je dětem nabídnuta i výtvarně pracovní činnost, které se bohužel účastní menšina dětí. Některé děti družinu využívají hlavně jako zázemí mezi jednotlivými kroužky, které navštěvují. A co plánujeme v prvním pololetí tohoto školního roku? V říjnu jsme navštívili planetárium v Praze - program pro děti Anička a Nebešťánek, v prosinci bychom rádi zajeli do skanzenu v Kouřimi. Jelikož se v minulých letech osvědčilo pražské divadlo Minor a jeho Děti si ve volných chvílích mohou hrát stolní fotbal představení se dětem i nám vždy velmi líbila, těšíme se, že si na nějakou hru zajedeme i v letošním roce. Hana Matějovská Jak dál ve školním stravování? Z důvodů navýšení cen potravin jsme po konzultaci s oběma ředitelkami našich škol navrhli zvýšení ceny obědů v mateřské škole (v loňském roce se tento krok týkal základní školy) z ceny 11,50 Kč na 14,50 Kč, a to od 1. ledna příštího roku. Od nového roku bude tedy celodenní stravné v MŠ činit 28 Kč. Dále jsem se dne zúčastnila schůzky rodičů v mateřské škole. Jedním z bodů byly připomínky ke stravování, které se týkaly zejména skladby pokrmů z hlediska vzájemného poměru různých druhů mas. Rodičům jsem vysvětlila, že rozhodujícím faktorem je, že vaříme především tradiční české pokrmy podle knihy platných receptur teplých pokrmů. Receptury i technologické postupy zde uvedené odpovídají současným požadavkům racionální výživy a legislativním i hygienickým 9

10 Îivot Mnichovic předpisům. Mimo to jsem je seznámila se stavem spotřebičů a zázemím školní kuchyně a vedle toho samozřejmě s finanční stránkou. Část rodičů dětí z MŠ trvá na stravování lehčími pokrmy (zdravá středomořská strava - bílá masa, zelenina, ryby aj.), alespoň jednou týdně. To by se samozřejmě odrazilo v dalším zvýšení ceny obědů (minimálně o 2 koruny až o 5 korun) a týkalo by se to všech strávníků ŠJ. Protože naše školní instituce navštěvují děti z různě situovaných rodin, provedeme v listopadu dotazníkový průzkum u všech strávníků (včetně důchodců a ostatních) a výsledky tohoto šetření rozhodnou o tom, zda se bude v dosavadní české kuchyni pokračovat nebo zda se skladba změní. Věřím, že všichni strávníci, resp. jejich zástupci, dotazníky odpovědně vyplní, abychom právě podle nich, našich klientů, mohli zvolit další postup. Renáta Zenklová vedoucí školní jídelny Mezinárodní aktivity základní školy Na studijní návštěvu organizovanou evropským vzdělávacím programem Socrates byla vyslána Ivana Drbohlavová, učitelka anglického jazyka. Tématem studijní návštěvy bylo Učení cizího jazyka od útlého věku a návštěva se uskutečnila ve dnech až v Řecku. Návštěvy se zúčastnilo 13 pedagogů z osmi evropských států: České republiky, Velké Británie, Francie, Polska, Litvy, Finska, Norska a Španělska. Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka ZŠ Jaká je dnes škola ve Spartě? pracovat s daty, mají zatím jen v Británii. Jednoznačným závěrem naší studijní cesty po řeckých školách je nutnost začít s výukou cizího jazyka skutečně co nejdříve. Je třeba k tomu používat moderní vyučovací metody tak, aby děti výuka bavila, učily se cizí jazyk aktivně a s radostí. Budou pak bez problémů využívat možnosti spojené Školy ve Spartě existují, nejsou to již ony starověké školy s poněkud neobvyklými metodami, o kterých jsme se učili v hodinách dějepisu, ale jsou velmi podobné školám u nás. Vyučování začíná ráno v osm hodin a končí v jednu hodinu a stejně jako v našich školách se děti začínají učit cizí jazyk, kterým je angličtina, od devíti let. A právě na výuku anglického jazyka jsme se spolu ještě s dalšími pedagogy z osmi evropských států chodili dívat. Navštívili jsme sedm různých škol ve městech, ale i vesnicích Řecka. Prohlídka škol a sledování vyučovacích hodin je vždy důležitou a inspirující zkušeností pro každého učitele a tady jsme měli ještě možnost porovnávat vzdělávací systémy, vyučovací metody a různé problémy spojené s výukou cizích jazyků s odborníky z různých evropských států. 10 Vrátím-li se k porovnávání výuky cizích jazyků v Řecku a u nás, musím přidat ještě několik zajímavostí. I v Řecku se začaly děti učit cizí jazyk na prvním stupni povinného vzdělání teprve od roku 1998, i pro ně je cizí jazyk důležitý a stejně jako u nás kromě mladé generace se cizím jazykem mnoho lidí nedomluví. S učiteli ve sborovnách jsme museli komunikovat jen s pomocí překladatele. Jak nám potvrdili kolegové z Finska a Norska, u nich je situace úplně jiná, cizím jazykem se domluví téměř každý. A není divu, od raného dětství se učí již nejméně 30 let, v Norsku začínají s výukou angličtiny hned v první třídě a navíc v televizi běžně sledují pořady a filmy v původním znění s titulky. A co mají v řeckých a jiných evropských školách jinak než u nás? Ve finských školách má každý učitel k ruce asistenta, který mu pomáhá při vyučování. Domácí úkoly dostávají děti i v Řecku, ale ve Francii a Británii jsou na prvním stupni přímo zakázány. Počítačové pracovny s připojením na internet najdete dnes i v malých vesnických školách po celé Evropě, ale interaktivní tabule, na které může učitel pomocí dataprojektoru promítnout obrázky či texty z počítače a pomocí speciálního pera na ní psát a dále aktivně Evropy k cestování, poznávání, ale i studiu na zahraničních školách či práci v zahraničí. Jedině kvalitní výukou cizího jazyka již od útlého věku můžeme vytvořit skutečnou Evropskou unii, kde si budou všichni rozumět a vzájemně se respektovat. Ivana Drbohlavová

11 11/2005 Školka informuje Vyjádření k článku paní Tesaříkové Příběh uveřejněnému v Mnichovických novinách Vážená paní, obsah Vašeho článku je založen na nepravdách, nepřesných a zkreslených informacích, na neznalosti nového školského zákona a vyhlášky o předškolní výchově. Vzhledem k tomu, že všichni ostatní zájemci o umístění dítěte v naší MŠ zjistili termín zápisu bez problémů, nebude chyba na straně MŠ. Například šlo použít telefonní seznam, můj , z kterého jsem Vám v minulosti poslala zprávu, popřípadě navštívit školku v pracovní době, ne v sobotu! Lži o průběhu zápisu Vašich dětí do MŠ mohu prokázat zápisem přijímacího pohovoru. Je s podivem, že přes to, že jste nenalezla čas na cestu do naší MŠ např. v Den otevřených dveří nebo kdykoli za běžného provozu MŠ, abyste tak osobně, nikoliv zprostředkovaně, získala informace na dané téma, plýtváte energií na pomlouvačný článek o činnosti MŠ. Mgr. Alena Hybešová ředitelka mateřské školy RODIČE, DĚTI A BÝVALÍ ŽÁČCI MATEŘÁČCI! Zveme Vás na Den otevřených dveří u příležitosti 25. výročí otevření nové budovy mateřské školy a 60. výročí založení mateřské školy v Mnichovicích. Kdy? V úterý od 9.00 do hodin. Přijďte si prohlédnout prostory školičky, pohrát si s námi, zacvičit, zazpívat, seznámit se s tím, jak se u nás ve školce dětem žije. Bývalé zaměstnance a přátele mateřské školy zveme na posezení a prohlídku školy ve středu v hodin. Těšíme se na Vás. Děti a zaměstnanci mateřské školy Historie vzniku mateřské školy v Mnichovicích (čtení z 1. kroniky mateřské školy u příležitosti 60.výročí založení mateřské školy v Mnichovicích a k 25. výročí otevření nové budovy mateřské školy) V šťastném roce 1945, kdy po druhé se vyplnilo slavné proroctví našeho Učitele národů Jana Amose Komenského a vláda věcí se po přejití strašných vichřic hněvu a po těžkých zkouškách opět vrátila do rukou národa českého, oslavilo malebně položené městečko Mnichovice nadlidskou práci všech účastníků osvobozovacího boje doma i za hranicemi v čele s prezidentem Dr. Eduardem Benešem příkladným činem na cestě k novému obrození a kulturnímu vzestupu naší znovu vzkříšené Československé republiky, krásným dílem pro výchovu jejích nejmenších občanů - dětí od 3 do 6 let, otevřením mateřské školy v Mnichovicích. Přípravných prací se ujal na základě přípisu okresní školní rady v Říčanech č. 315 ze dne 30. června 1945 ředitel měšťanské školy T. G. Masaryka v Mnichovicích a člen místního národního výboru Karel Macháček. Osobním jednáním v měsíci srpnu 1945 s předsedou národního výboru Karlem Srbou, u něhož nalezl okamžité pochopení, docílil zásadního souhlasu a pověření, aby ve věci zřízení mateřské školy dále pracoval a všechno zařídil. Pro myšlenku nové školy byly dále získány vedoucí místní ochrany matek a dětí Jarmila Černá a M. Vrabcová, které daly jako národní správci domu čp. 194 v Tyršově ulici, ochotně k dispozici potřebné místnosti a k další spolupráci býv. učitelka mateřských škol v Praze Olga Tůmová. V dohodě s okres. školním inspektorem v Říčanech F. Kupkou provedl ředitel měšťanské školy K. Macháček a učitelka mateř. školy Olga Tůmová předběžný zápis dne 24. září Přihlásilo se 44 dětí. Žádost národního výboru doručil dne 4. října 1945 osobně ředitel měšť. školy K. Macháček okresnímu školnímu inspektoru v Říčanech. Tento zřízení školy předběžně schválil a projevil přání, aby škola byla co nejdříve otevřena. Vedením školy pověřil ústně učitelku Olgu Tůmovou. V místnostech škole propůjčených bylo však třeba dříve provésti nejpotřebnější práce zednické, malířské, elektrotechnické, instalatérské a truhlářské, důkladnou desinfekci a pečlivý úklid po nájemnících, kteří uvolnili místnosti teprve po 1. říjnu Aby byli též zainteresováni rodiče zapsaných dětí, byli pozvání na schůzi dne 12. října do kreslírny měšťanské školy, kde ředitel Macháček promluvil o vzniku školy a uč. O. Tůmová pojednala o jejím poslání a potřebách a vyzvala rodiče ke spolupráci. Bylo ustanoveno rodičovské sdružení: předsedkyně M. Kulhanová, místopředsedkyně M. Šimůnková, pokladní Ant. Bartáková. Někteří rodiče zapůjčili dětské židličky, stolečky, hračky a obrázkové knihy, než vlastní zařízení dodá fa Thonek v Praze, místní truhlář E. Žvejkal, F. Čumpelík, A. Šubrt a J. Krákora z Kunic. Rodiče mezi sebou vybrali na schůzi částku korun, která vzrostla sbírkou u ostatních rodičů a občanů v Mnichovicích na korun. Tak byl vytvořen školní fond, který bude rozmnožován dobrovolnými zápisovými příspěvky rodičů a př. j. pe- 11

12 Îivot Mnichovic něžitými dary a z něhož budou doplňovány učebné pomůcky, hlavně hračky, knížky, obrazy a prováděna péče sociální a zdravotní. Adaptační práce a úklid byly dokončeny v týdnu od 18. do 24. listopadu Slavnostní otevření mateřské školy bylo oznámeno tištěnými plakáty a konalo se v neděli dne 25. listopadu 1945 o půl 14 hodině. Vyučování zahájeno a proveden dodatečný zápis v pondělí dne 26.listopadu 1945 o 8. hodině ranní. Toho dne byl stav zápisu 52 dětí (22 chlapců, 30 dívek). Na škole ustanoveny zemskou školskou radou v Praze: Olga Tůmová Kutheilová bývalá učitelka mateř. škol v Praze a Věra Horká kand. uč. mateř. škol. Škola má zatím jednu pracovnu (3,5 x 4,5 m) a dvě herny (4,9 x 4,3 m, 4,7 x 4,2 m) a jednu šatnu (5,5 x 5m). Úryvek z projevu předsedy MNV v Mnichovicích, pana K. Srby, při otevření mateř. školy: S pocitem velké radosti a vděčnosti obracím se k vám všem s prosbou, milé dámy a pánové, kteří jste se zasloužili o uskutečnění mateřské školy a ochrany matek a dětí, byste nyní a v dalším společnou naši práci ve výchově nového pokolení našeho národa prohlubovali ve smyslu vysokých ideálů našich dějin. Z kroniky vybrala Mgr. Alena Hybešová ředitelka MŠ Příspěvky od našich církví Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Podzimní mlha, padající listí - konec pozemského života - co je za bránou smrti? To je nám zakryto jako v mlze. Stačí nám ke štěstí - svést se na kolotoči, dát si opékanou klobásu s pivem? Nebo toužíme žít co nejdéle, vykonat co nejvíce dobra - udělat radost mnoha lidem - a nejen to. Toužíme po projití bránou smrti vstoupit do věčného štěstí? Panna Maria, kterou někdy svým chováním zde na zemi urážíme, nás má ráda, protože je naše nebeská matka. Bolí ji urážky namířené proti ní i proti jejímu Synu. Přesto se nás snaží zachránit, ale nezachrání nás bez nás. Pokud my odmítneme její podanou ruku, pokud ji nebudeme prosit o pomoc třeba jen 1 Zdrávasem denně, pak situace pro nás bude opravdu pochmurná, jako to listopadové počasí. Kéž návštěva hřbitova není pro nás pouťovou záležitostí, ale vede nás k hlubšímu zamyšlení nad smyslem života. Zamyšlení třeba jen nad nápisem z jednoho hrobu: Co jste vy, byli jsme i my a co jsme my, budete i vy. P. Ivan Kudláček farář Sport v Mnichovicích Muži - výborný start hokejistů v Rako - extralize Když v polovině června pánové postoupili z I. ligy do nejvyšší tuzemské soutěže, nikdo se netajil obavami, že schopnost našeho týmu konkurovat nejlepším družstvům u nás není příliš jistá. Ani já jsem nevěřil v takovýto nástup do sezony. Spíše jsem měl strach, aby se po několika výrazných prohrách kluci nesložili a celé účinkování neskončilo ostudou. Vše ale zatím vypadá jinak. No posuďte sami: První kolo: Rakovník Mnichovice 3:3 (1:2) hezký zápas, v němž naši byli v poli lepším týmem. Rakovník zachránil Pepík Dašek výborný exekutor trestných rohů. Naši hráči nastupovali k zápasu s tím, že nemají kouče. Trenér Láďa Santorcl po neshodách v týmu opustil hráčskou lavičku a nenechal se přesvědčit ani omluvami hráčů. Nicméně zápas mohl dopadnout ještě lépe Rakovník vyrovnával 4 minuty před koncem. 12 Druhé kolo: Mnichovice Bohemians 3:6 (3:4) velmi obávaný soupeř tým Bohemians, druhý z minulého ročníku Extraligy, se nestačil divit v 7. minutě prohrával v Mnichovicích 0:2 a Bohemáci nevěděli celý první poločas, kam dřív skočit. Pak ale zvítězila zkušenost a lepší fyzická kondice hostí. Nicméně všichni přítomní mohli zatleskat velmi nadprůměrné úrovni tohoto utkání. Třetí kolo: Hostivař Mnichovice 1:5 (0:1) když prohraje nějaké družstvo rozdílem jediného gólu, může se přihlédnout ke konstatování, že nás zlomila chyba rozhodčího. Když ale kapitán a hrající trenér Hostivaře - Vašek Uhlíř po tomto zápase tvrdil, že prohráli díky rozhodčímu Šulcovi, každý, kdo zápas viděl, se musel jen usmát. V minulém ročníku trenér Hostivaře při podepisování zápisu prohlásil: Zase jsme vás porazili vy v Mnichovicích se ten hokej nikdy nenaučíte! No a hele už je to tady! A můžete jen děkovat těm neproměněným gólovkám, jinak jste mohli dostat s přehledem osmičku! Čtvrté kolo: Mnichovice Slavia A 2:4 (1:3) snad díky velkému respektu z úřadujícího mistra a diletantství rozhodčích nepřišla Slavia o body. Neuznaný gól za stavu 2:3 a naopak více než sporná penalta zavinily, že přes velmi dobrý výkon naši nedosáhli ani na remízu. Škoda. Každý bod se Slávií je úspěchem. Páté kolo: Slavia B Mnichovice 3:5 (3:1) Slavia B neztratila do této doby ani bod! Její spanilá jízda se zastavila až o naše pány, kteří velmi disciplinovaným výkonem (poprvé bez karet) v druhé půli zcela jasně lídra tabulky přehráli. Smutné je, že někteří hráči soupeře jinak pěkný zápas pokazili tím, že neudrželi své nervy na uzdě a svého soupeře i celé své okolí včetně rozhodčích častovali nadávkami, které nelze publikovat ani v hodně neslušných časopisech. V sobotu nás na hřišti v Mnichovicích čeká HC Rakovník třetí družstvo loňského žebříčku. Doufejme, že pánové nevystříleli všechen prach a v utkání, v němž se vlastně hraje o 6 bodů, zvítězí. Zatím mají kluci aktivní skore 18:17 a jsou na 4. místě, když nasbírali 7 bodů. Náskok na pátý Rakovník mají 3 body. Miroslav Vodenka

13 11/2005 Starší žákyně V neděli jely starší žákyně pro změnu do Kadaně. Skutečně šokované ze hry na přírodní, navíc velmi mokré trávě, se první půli seznamovaly s terénem a hrou soupeře, který má ve svém, jinak průměrném kádru, jednu vynikající hráčku. Ta nám jediná dělala velké problémy. Z převahy, kterou jsme v prvním poločase měli, jsme gól nedokázali vstřelit, a tak jsme v prostředku půle druhé branku dostali. Naštěstí se holky otřepaly a 10 minut před koncem Eliška Kopánková nadvakrát vyrovnala. Více než technická hra to ovšem bylo bruslení, protože všechna děvčata jsou vybavena na umělé povrchy a na takovémto hřišti ještě nehrála. Další neděle Starší žákyně Vyšehrad Mnichovice 5:0, soupeř, na kterého jsme prostě neměli! První gól dostaly holky v první minutě a pátý se závěrečným hvizdem rozhodčího. Co naděláme. Jsme pomalejší, máme přílišný respekt ze svých soupeřek a bylo nás 10! Když polovina hráček musí o víkendu s rodiči na chatu nebo k babičce, tak se jiné výsledky ani očekávat nedají. Snad se příště sejdeme. Další výsledky: Hostivař Mnichovice 10:0 Mnichovice České Budějovice 6:0 Mnichovice Rakovník 1:0 Holky přezimují v tabulce na 3. místě, což je nesporně úspěch. Družstvo může hrát ve Info z pozemního hokeje stejném složení i příští rok, takže je naděje na ještě lepší umístění! Mladší žákyně: V letošním ročníku jsou naše mladší žákyně jedním z nejlepších týmů v soutěžích. V září a začátkem října se zúčastnily 3 turnajů v Kadani 2. místo, v Mnichovicích 2. místo a na Vyšehradě 5. místo. Sbíráme body a těšíme se na Prezidentský turnaj oficiální mistrovství republiky, kam je pozvaných 6 nejlepších týmů. Mladší žáci: Ač věkem ještě mají být v přípravce, rozhodli jsme se je letos zařadit do starší kategorie a kluci si vedli nad očekávání dobře. Na turnaji v Mnichovicích první vystoupení jsme čekali jejich velký gólový příděl, který se, naštěstí, nekonal a kluci nám ukázali, že se individuální technikou svým soupeřům vyrovnají. Jen díky věkovému handicapu jsou horší v rychlosti a síle. Příští rok se to ale jistě zlepší. I. liga žen: Znovu se ukazuje, že I. liga žen je souboj dvou týmů Mnichovic a Vyšehradu. My jsme loni na postup do Extraligy nedosáhli, Vyšehrad z ní spadnul. Ostatní družstva se jen snaží znepříjemnit favoritům lehká vítězství, ale zatím se jim to nedaří. Takže se rozhodne v přímých soubojích. V neděli odpoledne ženy v devíti hráčkách porazily své soupeřky v Liticích 8:0. Už dle počtu branek je patrné, že šlo o dost jednostrannou záležitost a je jen škoda, že naše dámy nepostoupily do Extraligy, aby zkusily i těžší soupeřky. Snad nás vyzkouší z ligy spadnuvší Vyšehrad! holky porazily snažící se tým Slavie B 2:0 Sobotní večer zakončily ženy, kdy v prvoligovém utkání porazily B-tým Bohemians 4:0, i když po poločase 0: Mnichovice Vyšehrad 1:4 Chyběla nám Markétka! Bylo to vidět v rozehrávce, v odebírání míčku i v organizaci hry celého týmu. I když holky vedly 1:0, přesvědčily se, že Vyšehrad, který sestoupil z Extraligy, je soupeř z úplně jiné kategorie než ostatní celky I. ligy. Ale při troše štěstí a bojovnosti se rozhodně porazit dá. Ještě budeme mít možnost! Mnichovice Litice 7:0 No tak to bylo o ničem. Naše holky i při velmi laxním výkonu předčily soupeřky snad ve všem. A že to tam nezabubnovalo minimálně 15x? Jen díky neproměněným šancím. Těch bylo víc než dost a Litické mohou jen velebit svou brankářku. Při počtu jejích zákroků by zbledla i kalkulačka. Poslední letošní zápas se hraje v sobotu na Slavii s B týmem. Miroslav Vodenka Úspěchy fotbalové přípravky Minulou sezonu ( ) se naše přípravka umístila na 2. místě. Prohráli důležitý dramatický souboj o 1. místo s Kunicemi 5:4. I toto 2. místo bylo náležitým důvodem k velkolepé oslavě na místním hřišti, které se zúčastnili také rodiče. Na konci sezóny jsme se zúčastnili dvou turnajů v Senohrabech (2. místo z dvanácti družstev) a v Choceradech (4. místo z deseti družstev). Příprava na novou sezónu začala v půli srpna a vyvrcholila letním stanovým fotbalovým kempem na hřišti v Mnichovicích. Zaměřili jsme se nejen na fyzickou přípravu, ale také na technické fotbalové dovednosti. Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří pomohli zajistit hladký průběh soustředění. Zejména M. Šafaříkové, R. Wagenknechtové a V. Kubáskové za proviantní zajištění. Paní Wagenknechtové a firmě Mountfield také za propůjčení bazénů. Soustředění jsme zakončili jako tradičně velkým táborákem a noční bojovou hrou spolu s rodiči. Do nové sezony jsme nastoupili oslabeni o Patrika Pazáka, Radomíra Smrčka a T. Šafaříka, kteří postoupili do žáků, kde si všichni dobře vedou. Patrik Pazák a Radomír Smrček byli vybráni do krajského výbě- Foto z turnaje v Choceradech Stojící zleva: T. Peška, T. Plaček, A. Kubásek, T. Barták, P. Šafařík, T. Šafařík, J. Embacher, V. Matoušek Sedící zleva: V. Drážek, P. Čermák, J. Stejskal, L. Kuchař, R. Smrček, D. Wagenknecht, P. Flajžik, L. Bartáková, T. Šafaříková 13

14 Îivot Mnichovic ru. I přesto jsme sehráli velice kvalitní utkání s těmito výsledky: Mnichovice - Radošovice 8:2 Struhařov - Mnichovice 1:16 Mnichovice - Kamenice 15:0 Mnichovice - Říčany 1:4 Kostelec u Křížku - Mnichovice 1:10 Mnichovice - Sibřina 12:1 Louňovice - Mnichovice 2:3 Mnichovice - Úvaly 4:1 V soutěži jsme zatím s 21 body a skóre 69:12 na 2. místě za dobře hrajícími Říčany, kde pravděpodobně setrváme až do jarní části soutěže. Našim posledním soupeřem je Pacov. Také přes zimu nebudeme zahálet. Přihlásili jsme kluky na zimní ligu v Jesenici, kde již po druhé srovnáme síly s pražskými celky. Závěrem bych chtěl říci, že jsme s Pavlem Šafaříkem rádi, že naši kluci chodí vypomáhat nejen mini přípravce, ale i žákům a vůbec si nevedou špatně. Tomáš Barták Fotbal - jak se daří našim reprezentantům V ročníku postoupilo družstvo vedené Vivien Bočkovou a Jitkou Chaloupkovou do soutěže žáku a začalo hrát na velkém hřišti. Tato sezona byla krušná a družstvo skončilo na předposledním místě. Chlapci však hráli s družstvy, jejichž hráči byli o 2-3 roky starší. Tato zkušenost se vyplatila, neboť hráči Tomáš Čížek, Petr Kačín, Andreas Rosen, Michal Šimáček, Jaroslav Manhart, Patrik Pazák a Radomír Smrček byli nominováni do okresních výběrů hráčů narozených do a do , přičemž Patrik Pazák a Michal Šimáček hrají za oba výběry. Okresním výběrům se daří, obě družstva vyhrála oba dva svoje podzimní zápasy a to nad výběry OFS Mladá Boleslav a OFS Mělník. Zejména se pak vydařily zápasy s výběry OFS Mělník hrané na stadionu ve Vojkovicích. Výběr hráčů narozených do vyhrál 4:1, jeden gól dal Patrik Pazák. Druhý výběr pak vyhrál 2:1, přičemž jeden z gólu dal Tomáš Čížek. Postup do krajského kola by jim neměl uniknout. Je potěšitelné slyšet od představitelů výkonného výboru OFS a trenérů obou výběrů, že ženské v Mnichovicích připravily tak dobré hráče a že to ani nečekali. Rovněž pochvala mnichovickým rodičům za povzbuzování potěšila. Jaroslav Šimáček Mistrovství Evropy mužů zlato pro Šacung v nohejbale R. Makara (1. zprava) se zlatou medailí z ME Vynikajícího úspěchu dosáhla na šestém ME mužů v nohejbalu opora středočeského Šacungu a slovenské reprezentace Richard Makara. Ten potvrdil pověst zřejmě nejlepšího trojkového blokaře a smečaře současnosti a do sbírky ke třem světovým titulům přidal i první evropský v nejprestižnější disciplíně. Spolu s košickými bratry Peruny, Brutovským a Forraiem jeho klíčová role přišla v semifinálovém duelu proti obhajující české trojici, která měla dva mečboly. Pevné nervy v koncovce přinesly finále a zlato. ME v rumunské Oradee se nově hrálo podle tzv. jednodopadových pravidel (míč může během hry dopadnout pouze jedenkrát na zem), což vyhovovalo spíše silověji založeným Slovákům a Rumunům. Ti se také podělili o zlaté medaile v kolektivních disciplínách. V té individuální měl posázavský Šacung druhého zástupce, singlistu Vladimíra Babku. Ten však v závěrečných bojích na oba slovenské protějšky nestačil a musel se spokojit se čtvrtým místem. Jediný český titul tak vybojoval zkušený Bubniak právě v jednotlivcích. Český tým prochází generační obměnou a jeho chvíle přijdou. Zatímco Rumuni, Maďaři či stále lepší Francouzi hrají své ligové soutěže na jeden dopad, u nás se stále hraje na dva. Slováci těží paradoxně z nižší konkurence v lize, díky které jsou nejlepší hráči soustředěni do jednoho celku a mohou tak celý rok trénovat u nás zatím nepopulární jednodopadovou hru. Navíc je třeba zmínit, že jsme vinou zranění přišli před šampionátem o jednu z klíčových opor, což snížilo naše šance právě v královské disciplíně, prohlásil trenér české reprezentace Jiří Šmejkal. Martin Maršálek V. Babka (1. zprava) v semifinále ani v boji o bronz nedokázal na slovenské protihráče najít zbraň.

15 11/2005 Můj svět Pohádka o mlynáři a třech vodnících Byl jednou jeden starý mlýn, ve kterém žil mlynář se ženou a třemi dcerami, jednou hezčí než druhou. A tak se jednou večer radil otec mlynář se svou ženou, že jsou už holky na vdávání a tak že by byl čas porozhlédnout se po vhodných ženiších. Venku pod hrází u okénka seděli tři vodníci a ti tu debatu vyslechli. A hned si řekli, že by nebylo špatné se o tak dobré partije ucházet, že by tu mohli hospodařit všichni tři a že by to byl krásný vodnický život. A tak hned druhý den, bylo právě na svatého Václava, se všichni tři vodníci vystrojili, vyčesali si z vlasů chaluhy a pulce a uvázali si tam barevné pentličky. Potom každý s leknínem v ruce vešli do mlynářské světnice. Děvčata hned utekla, panímáma se několikráte pokřižovala, ale pan otec je však posadil za dubový stůl a postavil před každého odlivku režné. S vodníky se musí opatrně, po dobrém, člověk nikdy neví, říkal si pro sebe pan otec a vyslechl jednoho po druhém. Takže najednou trojnásobné námluvy, jaké tu ještě nebyly, panímáma utírala proudy slz do zástěry, ale pan otec dostal najednou nápad, jak by se dalo z téhle šlamastiky dostat. Dobře, ale splníte mi nejdříve tři přání a nejpozději do roka, tak zase do svatého Václava dal si podmínku pan otec a vodníci to horlivě odkývali, až jim voda ze šosů stříkala po světnici. Tak zaprvé dáte celý starý mlýn do pořádku od mlýnice po střechu, aby klepal zase jako dřív a všechno z nového poctivého materiálu. Za druhé předěláte celé mnichovické náměstí tak, aby se všem líbilo, nikdo neměl připomínky a všichni byli spokojeni. Vodníci stále kývali, věděli, že to pro ně bude hračka. A za třetí, pokračoval pan otec, uděláte v celém našem údolí zase pěkně čistou vodu, aby v ní zase plavaly štiky a proháněli se pstruzi jako kdysi a kdo bude mít žízeň, aby se mohl napít přímo z potoka. Tomu se vodníci jen usmáli, bylo to nejlehčí přání, vždyť se ve vodě vyznali, jako nikdo jiný a tak si s panem otcem plácli a že přesně za rok na Václava zase přijdou. Byli všeobecně spokojeni, protože pro ně jako nadpřirozené bytosti znalé kouzel a zázraků to nemělo být nic nemožného. A tak ještě než uplynul rok, stál tu pod rybníkem starý mlýn jako nový. Nová střecha, vyměněné trámy, nová okna a dveře a v lednici se točilo krásné nové kolo, které všichni tři vodníci s radostí sami vyzkoušeli a celou noc se povozili. Také náměstí už vypadalo jako nové, dokonce i lidé pomáhali ve dne a vodníci dělali v noci. Všichni byli spokojeni, ještě zbývalo někde posekat nové trávníky a nalajnovat čáry na parkovištích. A tak uplynul rok a přišel svátek svatého Václava. Panímáma napekla buchty, dívky měly nové účesy s pentličkami a nažehlené zástěrky. V očích však měly slzičky a stále se modlily o nějaký ten zázrak. Ale zázrak nepřicházel, naopak v pravé poledne zaklepali na dveře tři vodníci. Ale co to, nebyli už vystrojeni, žádné pentle ani korále z mušliček. Ani za stůl se neposadili, ani si režné nepopili, jen zklamaně hleděli do země a ze šosů jim smutně kapala voda na vydrhnutou podlahu. Nejstarší vodník si odkašlal, vyplivnul malou mřenku co se mu zachytila v zubech a začal: Pane otče, umíme dělat zázraky, proměníme vodu ve víno a močůvku na pivo a naopak, ale s vodou v Mnichovce nemůžeme hnout. Byli jsme všude, i ve Strančicích, ve Všestarech i Menčicích, ale nikde nic. Víte, když lidi nepomohou, tak i my bytosti nadpřirozené s tím nehneme. Nezlob se proto na nás, pane otče, že jsme nesplnili vaše třetí přání, vdavky jsou v trapu a my se musíme odstěhovat, v té ostudě tu nemůžeme dále žít. Jdeme do Třeboně, snad tam zapomeneme. Zdravíme vás, pane otče, panímámo i vás, princezny ze mlejna, naším vodnickým pozdravem kvá kvá-žbluňk. A odešli se sklopenými hlavami a po sobě nechali na podlaze jen loužičku. Děvčata si oddychla a měla zase dobrou náladu a tak hned odjela do světa vybrat si ženichy podle svého. Pan otec měl starý mlýn jako nový a z radosti dal panímámě pěknou pusu. A voda v Mnichovce? No když si každý obyvatel našeho údolí bude pouštět odpad tam, kam má a ne kam nemá, bude problém vyřešen i bez vodníků. Jak je to jednoduché! A protože právě zazvonil na mnichovické věži zvonec, je i této pohádky konec. Antonín Mareček Ze starých kronik Vzpomeňte s námi - 25 let mateřské školy v Mnichovicích Dlouholeté problémy s umístěním dětí od 3 do 6 let v mateřské škole v Mnichovicích v 60. až 70. letech skončily s ukončením výstavby nové MŠ. Připomeňme si ve stručnosti průběh její výstavby - této velké akce Z v naší obci - před 25 lety. Předprojektová a projektová dokumentace byla zpracována v letech projektovou správou Průmstavu Praha. V roce 1976 proběhlo schválení projektové dokumentace ONV Praha - východ a současně registrace stavby na ministerstvu výstavby a techniky prostřednictvím Středočeského KNV. 15

16 Îivot Mnichovic nová MŠ otevřena r Pro umístění školy byl vybrán velice vhodný pozemek v centru obce, uprostřed zeleně, za bývalým sokolským hřištěm a předán místnímu národnímu výboru pochopením majitelů pozemku. Postupně byl pozemek nové MŠ rozšířen o pozemek bývalého sokolského hřiště, díky porozumění místní jednoty Sokol. Tak vznikl důstojný územní areál pro vlastní školu i pro její bezprostřední okolí. V době zpracování a schvalování projektové dokumentace bylo nutno zpracovat návrh školy s použitím úplné nebo dílčí typizace. Pro naši školu byl navržen typ vlastní hrubé stavby použitím prefabrikátů n. p. Průmstav Praha a doplněním klasické konstrukce. Vlastní stavba mateřské školy byla zahájena v roce 1976 s plným rozběhnutím v roce Vlastní průběh stavby nesl s sebou všechny znaky a problémy velké stavby akce Z. Původní registrovaná lhůta byla koncem roku 1978 prodloužena do konce roku Výstavba mateřské školy byla plánována jednak bezplatnou brigádnickou činností, jednak technickou pomocí dodavatelských organizací, jednak přímými dílčími dodavateli. Zemní práce a náročná betonová konstrukce suterénu byla provedena za technické pomoci závodů oborového podniku Vodní stavby, včetně dodávky betonu. Na provedeném suterénu byla provedena montáž hrubé prefabrikované nadzemní části technickou pomocí závodu Kladno n.p. Průmstav Praha. Dokončení hrubé stavby se provádělo bezplatnými a z větší části placenými brigádníky z Mnichovic i z Prahy. Největší problémy nastaly při provádění prací přidružené stavební výroby a při dokončovacích pracích. Na provedení instalace topení, zdravotní techniky, elektroinstalace, vzduchotechniky apod. se podílely STAVBA Kladno, Okresní podnik služeb Praha - východ, ARMABETON a několik dílčích dodavatelů. Na celém průběhu výstavby, zvláště při dokončovacích pracích, se podíleli na odborných i pomocných pracích občané Mnichovic, zástupci občanských výborů, složek Národní fronty, VOKSČ, zájmového předání MŠ v r M. Hodíkem sdružení rybářů, Svazu českých zahrádkářů, Českého svazu chovatelů a jiných na základě jimi uzavřených závazků pro celou dobu trvání výstavby. Výstavba nové mateřské školy byla ukončena kolaudačním řízením 30. června Nová mateřská škola spolu s dosavadní školou umožnila umístění 130 dětí v pěti třídách obou budov. 1. září 1980 se otevřely interiéry nové budovy mateřské školy v Mnichovicích pro naše nejmenší. Slavnostní zahájení provedla místopředsedkyně ONV Praha-východ B. Faltysová a budovu předal veřejnosti předseda MNV M. Hodík. Karel Dražil kronikář města Mnichovičtí včelaři a Konopiště Včely mají odedávna nenahraditelný význam jak pro přírodu, tak pro člověka. Mnichovice mají významnou včelařskou tradici, bohužel dnes je již jen pouhou vzpomínkou. Velkým milovníkem včel byl František Vohnout, řídící učitel ve výslužbě, působící dlouhý čas v Kozmicích. V Mnichovicích se usadil roku 1919 (bydlil v č.p. 81). Mimo vlastního chovu včel, zabýval se odbornou literaturou o včelařství, překládal z francouzštiny, angličtiny a němčiny. Přitom pořádal přednášky a kurzy. Když byly roku 1898 v Čechách zřízeny pozorovací stanice včelní, stal se jejich správcem. Zasedal také až do své smrti ve výboru Zemského ústředí včelařského pro Čechy v Praze. Velmi známý byl jeho chov královen české černé včely. V Kozmicích ve třech včelínech měl přes 100 včelstev, v Mnichovicích pak již jen 50. V Mnichovicích chtěl být v pěstování včelstev užitečným a tak nabádal k jejich většímu chovu. Poznal, že je k tomu zdejší kraj velmi příznivý. V Mnichovicích již za starých věků je znám chov včel nejen kvůli medu, ale také k výrobě vosku na svíce. Úly bývaly vesměs jednoduché, byly to dřevěné vydlabané kulaté špalky. Proto se říkalo, že tam a tam v té chalupě mají tolik a tolik špalků včel. Pokud je známo, nejvíce takových špalků bývalo u Nenadálů v chalupě č. p. 18. Ještě v roce 1870 počítalo se jich na 31. Když se med vybíral, byly obdarovávány všechny školní děti, 16 které tam přišly na čumák. Velkým novodobým včelařem v Mnichovicích byl profesor Albert Velflík. V č. p. 26 roku 1896 zřídil velký moderní včelín, kde choval až 46 úlů včel. Jako předseda okrašlovacího spolku v Mnichovicích, radil k vysazování akátů, sám rozséval po skalkách známý srdečník. Od něho počíná nově pěstění včel v Mnichovicích. Roku 1920 záhy po jeho smrti byl jeho milovaný včelín jeho nástupcem Valečkou rozprodán. Dalším velkým včelařem v Mnichovicích byl Mgr. František Seyvalter, včelařský spisovatel a zakladatel útulny slepých dívek v Praze na Kampě s filiálkou v Mnichovicích č. p V této útulně choval včely a kromě svého pěstování zaučoval další včelaře. Je zajímavé, že po kvalitním mnichovickém medu byla velká poptávka. František Dvořák, konzistorní rada z č. p. 178, zasílal med až do Slezska. Zdejší med prý působil léčivě, protože včely ve zdejší krajině sbírají pyl z různých léčivých bylin, jichž zde hojně roste. První přednáška o včelařství byla konána v Mnichovicích 25. července 1897 v hostinci Na radnici spolkem Čtenářsko - ochotnická beseda. Přednášejícím byl Václav Šmidlík, kočovný učitel včelařství, který tehdy působil na zdejší škole. Účelem přednášky bylo, aby včelaření, které je výnosným a důležitým odvětvím v hospodářství v naší krajině, byla věnována větší pozornost. Na závěr uvádím malou historku o včelách, které byly chovány na Konopišti. Pověstný zámek Konopiště u Benešova se svými krásnými květinovými zahradami oplýval i bzučením včel. Na medu si pochutnával i František Ferdinand, následník rakouského trůnu (zavražděný r v Sarajevu). Tak jako srnka, která se dostala do růžového sadu a tam růži ukousla, za co nařízením arcivévodkyně svůj čin trýzněním pykala, tak také včely svým proviněním měly vzít zkázu za to, že dvě děti arcivévodovy poštípaly a bolest jim způsobily. Následník trůnu poručil, aby hned úly se včelami byly dány na hromadu a zapáleny. O osudu včel se dozvěděl Dr. Stanovský, český učitel Ferdinandových dětí, a radil následníkovi trůnu k umírněnosti. Pravil, aby včely spalovat nedovolil, aby je raději někomu daroval. Právě v té době byl na zámku Alexandr Bohatý z Mnichovic č. p. 150 jako státní dozorce při stavbě telegrafu a telefonu, zřizoval telefon do zámku. Když se dozvěděl o osudu včel, požádal arcivévodu o jejich darování. Arcivévoda mu úly se včelami skutečně věnoval s příkazem, že je musí ihned odstranit. K tomu ještě poručil benešovské stanici, aby zvláštním vlakem včely dopravila až do Mnichovic k domu Alexandra Bohatého, bydlícímu nad železničním domkem č. p Zde úly se včelami z konopišťského zámku dlouho sloužily svému účelu. Karel Dražil kronikář města

17 11/2005 Zdraví Zdá se mi, že se lidstvo pořád potřebuje něčeho bát. Sotva jsme si zvykli na nebezpečí AIDS, přišly teroristické útoky. Následoval SARS, potom demonstrace, ničivé síly hurikánů a s tím spojené úvahy o hrozbě globálního oteplování. A dnes se pro změnu bojíme ptačí chřipky. Všechno se to nejprve rodí daleko od nás, v Africe, Asii, Americe, ale nezadržitelně se to blíží k nám... Jen ať se lidé bojí, zvlášť když se na tom dá slušně vydělat.. Preparát - virostatikum Tamiflu předepisuji každý den na žádost pacientů, kteří se z médií o ptačí chřipce dozvěděli. V televizi ani v novinách se však nehovoří o tom, že po kontaktu s nemocným nakaženým virem ptačí chřipky by se tento lék měl preventivně užívat 1x denně alespoň 6 týdnů. Na vysvětlenou: 1 balení léku po 10 tabletách stojí kolem jednoho tisíce korun. Naši epidemiologové přistupují k uvedené léčbě zatím rezervovaně. Na druhé straně se málokdy mluví o tom, kolik obětí má běžná chřipka. Ta může být pro Slovo o ptačí chřipce méně odolný organismus také nebezpečná. Takže nepropadejme panice. Ptačí chřipka má k nám - jak říkají někteří špatní proroci - přijít až s jarní vlnou chřipek. Na jaře trpí lidé nedostatkem vitamínů a navíc se mají vrátit stěhovaví ptáci z teplých krajin. To, jestli chřipka, kterou mnozí z nás na jaře stejně dostaneme, bude obyčejná nebo ptačí, záleží na mnoha okolnostech, o nichž toho mnoho nevíme, takže je v tuto chvíli raději pusťme z hlavy. K posílení odolnosti organismu se nechme pro jistotu očkovat běžnou protichřipkovou vakcínou. Ano, vím, že vakcína momentálně není, ale to způsobila zvýšená poptávka. Je pravděpodobné, že ale brzy bude pro všechny. Farmaceutické koncerny si jistě nenechají ujít tyto mimořádné tržby. Nedivte se ani, že pojišťovny tvrdily, že občané nad 65 let se očkují zdarma. Jak se ale ukazuje, pojišťovny hradí pouze 140 Kč, ale když ceny vakcín vlivem zvýšené poptávky stoupají, musí rozdíl doplatit pacient. Mimochodem, vakcíny se kupují především v lékárně. Pro větší komfort pacienta se snažíme tyto vakcíny zakoupit do našich ordinací tak, aby mohly být na žádost aplikovány ihned, to znamená bez cesty do lékárny. Daří se tak jen tehdy, je-li vakcín dostatek. I bez očkování proti chřipce ale není nic ztraceno. Žijme zdravě. Jezme hodně čerstvého ovoce a zeleniny, choďme hodně na procházky, pohybujme se na zdravém vzduchu, větrejme, spěme spíše v chladnější ložnici než v přetopené, dobře se ale oblékejme, abychom například při čekání na vlak neprochladli. A nebojme se. Kdo se nebojí, tomu se nemoc jistě vyhne. A přemýšlejme, jakou další metlu lidstva si na sebe zase vymyslíme příští rok. MUDr. Magda Jiráková praktická lékařka pro dospělé Informace od......měú Mobilní svoz nebezpečných odpadů Vážení občané, město Mnichovice pro Vás zajistilo svoz nebezpečných odpadů, který se uskuteční dne , tj. v sobotu, na těchto stanovištích, kde budete moci odpad odložit: Mnichovice náměstí u autobusové zastávky: hod. Myšlín u autobusové zastávky: hod. Božkov u lip: hod. Pro informaci uvádíme seznam nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující chluorfluoruhlovodíky (např. lednice), olej a tuk, detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, dřevo obsahující nebezpečné látky, spolu s nebezpečným odpadem bude možno odkládat i pneumatiky. Městský úřad Mnichovice Jednání ve věci možnosti zřízení zpomalovacích příčných prahů v Mnichovicích Jednání se zúčastnili zástupci: S.Ú.S Kutná Hora (pan Fojtík), MěÚ Říčany odbor dopravy (pan Douša), ROPID (pan Chmela), Policie ČR DI Praha východ (pan Straka), město Mnichovice (pan Žvejkal), MěÚ Mnichovice (paní Vojtíšková a paní Vaníčková). Výše uvedené jednání dne se zástupci dotčených orgánů bylo svoláno na základě žádostí řady občanů, základní školy a občanského sdružení ROSa Mnichovice s požadavkem řešení bezpečného přechodu žáků frekventovanou Ondřejovskou ulici a dodržování přikázané rychlosti pomocí příčných prahů, dále řešení omezení rychlosti, zvýšení bezpečnosti v Husově ulici okolo kostela, zvýšení bezpečnosti na mostku přes Mnichovku v Pražské ulici a projednání požadavku umístění retardérů na průjezdní komunikaci Myšlínská. 1. K požadavku umístění retardérů na Ondřejovské ulici u základní školy bylo podáno zástupci dotčených orgánů následující vyjádření a doporučení: Na průjezdních komunikacích I. a II. třídy (sběrné komunikace) se nepovoluje umístění retardérů a nikde ve Středočeském kraji nejsou na průjezdních komunikacích této kategorie retardéry umístěny. Zástupci dotčených orgánů nedoporučují umístění retardérů na této komunikaci z důvodu zvýšené hlučnosti, zvýšené zátěže životního prostředí výfukové plyny, nutnosti zajištění zimní údržby komunikací. Zástupci dotčených orgánů doporučují: - řešit dopravní situaci barevným odlišením vodorovných přechodů (červeno - bílá barva) - kontrastním orámováním svislého dopravního značení, přechod pro chodce, značka IP6, popřípadě zřízením světelné signalizace 2. K požadavku zvýšení bezpečnosti chodců na mostku přes Mnichovku v Pražské 17

18 Îivot Mnichovic ulici bylo podáno zástupci dotčených orgánů k této problematice následující vyjádření a doporučení: - řešit zvýšení bezpečnosti barevným odlišením vodorovného přechodu (červeno - bílá barva) - dále kontrastním orámováním svislého dopravního značení, přechod pro chodce, značka IP 6 - bezpečnost rovněž zvýšíme nasvětlením přechodu - doporučují plánované stavební úpravy vedoucí k vybudování chodníku alespoň v minimální šíři kolem domu čp. 365 v úseku nad bývalou drogerií 3. K požadavku zvýšení bezpečnosti chodců v Husově ulici okolo kostela bylo podáno zástupci dotčených orgánů k této problematice následující vyjádření a doporučení: - řešit tuto nebezpečnou dopravní situaci snížením rychlosti na 40 km/hod., zúžením vozovky na 3,5 m a vytvořením jednostranného chodníku či zpevněné plochy podél komunikace, zpřednostnění provozu s předností ve směru z Masarykova náměstí v Mnichovicích ve směru nahoru 4. K požadavku zvýšení bezpečnosti v Myšlínské ulici - umístěním retardérů bylo podáno zástupci dotčených orgánů k této problematice následující vyjádření a doporučení: - nedoporučuje se umístění retardérů v této lokalitě - doporučuje se posun značení - označení začátku územní části Mnichovic - Myšlín, z důvodu stávající souvislé zástavby a tím snížení rychlosti v obci Na základě uvedeného jednání město postupně osadí navržené značení a v rámci finančních možností provede patřičné stavební úpravy vedoucí k navrženým opatřením. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Ke stížnosti paní Evy Šuntilové ze dne 25. července 2005 uveřejněné v Mnichovických novinách 10/2005 Postup Městského úřadu Mnichovice: 1) Na základě upozornění paní Evy Šuntilové byla zaslána dne majiteli os. vozů výzva ke zjednání nápravy. 2) Na MěÚ Mnichovice dne byla doručena písemná stížnost paní Šuntilové, že stav přetrvává. 3) Dne byla stížnost s fotodokumentací postoupena MěÚ Říčany, odboru správních agend a dopravy, odd. přestupků 4) Dne bylo obdrženo sdělení od MěÚ Říčany, odd. přestupků o přešetření stížnosti a doporučení řešit přestupek ohlášením stěžovatelky na Policii ČR. 5) Dne oznamuje MěÚ Mnichovice stěžovatelce Evě Šuntilové výsledek přešetření stížnosti. Městský úřad Mnichovice vyřizuje Marta Davídková Informace od......generálního ředitele společnosti Mountfield Od různých známých jsem se dozvěděl, že se městem šíří zvláštní informace, že bych chtěl stavět na Myšlíně obrovský hotel, benzinovou pumpu, hypermarket nebo dokonce velký veřejný dům. Nejdříve mě to trochu pobavilo, poté rozzlobilo. Že by se někdo domníval, že jsem tak špatný ekonom, že bych si mohl myslet, že se uživí za Myšlínem hypermarket, benzinová pumpa? Nebo veřejný dům? Chyba je na mé straně, měl jsem naše občany informovat dříve. Takže co se vlastně stalo? Loni jsem se dozvěděl, že jeden nechvalně známý podnikatel, který zajišťuje výstavbu velkých bytových celků kolem Prahy (jako např. v Kolovratech), kupuje 100 ha (to je 1 milion m 2 ) pozemků za Myšlínem, zhruba v hranicích bývalého Státního statku. Zhrozil jsem se myšlenky, že by se to stalo. Na poslední chvíli jsem vstoupil do jednání a podařilo se mi těchto 100 hektarů koupit. A co se stane s těmito pozemky dále? Zatím nic. A za několik let bych si chtěl splnit jeden malý sen. Chtěl bych zde na části z těchto 100 ha vybudovat asi 30 rodinných domů, každý s pozemkem minimálně m 2. Tak jsem to zadal i do tvořícího se územního plánu. A proč minimálně m 2? Protože se mi současná výstavba velkých domů na malých 1000 m 2 pozemcích vůbec nelíbí. Můj sen je dokázat, že lze postavit rodinné domy, které na sebe navzájem neuvidí, které budou utopeny v zeleni. V územním plánu je taková výstavba nazvaná rozptýlená zástavba rodinných domů s výrazným podílem zeleně. Těch 30 domů znamená m 2 zahrad. A co se zbývajícími m 2? Chtěl bych tuto plochu nechat zeleni. Pohrávám si dokonce s myšlenkou vybudovat pro místní malé golfové hřiště. Uvidíme. Na příští období jsem zatím prodloužil současné nájemní smlouvy jak pro zemědělskou výrobu, tak chov ovcí. P. S.: Dostal jsem několikrát otázku, co se stane s bývalým ředitelstvím Mountfield na náměstí. Původní plán vytvořit zde pomaturitní studium skončil, když jsem zjistil, že je plánovaná pouze 1 třída s 20 žáky. Ani městský úřad nemá pro tak velkou budovu využití. Zadali jsme proto realitním kancelářím úkol najít firmu, která by zde chtěla zřídit své ředitelství a tím dát práci dalším občanům Mnichovic a okolí. Za této podmínky byl bych ochoten budovu prodat. Ing. Ivan Drbohlav generální ředitel Informace od......rodinného klubu v Mnichovicích Otevíráme Přístav! 18 Během listopadu se připravuje otevření rodinného klubu PŘÍSTAV, určeného všem rodičům a jejich dětem a všem jednotlivcům, kteří svůj čas chtějí využít smysluplně účastí v zajímavých kurzech a kroužcích podporujících tvořivost hraním a zpíváním, cvičením, diskusemi a setkáváním v přátelském prostředí. U nás v PŘÍSTAVU najdete hernu pro děti, koutek na kafíčko a kus řeči, prostor pro přednášky, místo kde Vám pohlídáme děti a nabídku mnoha činností: Aktivity pro batolátka - hrátky s říkadly, pís-

19 11/2005 ničkami, poznávání světa, výtvarné činnosti s důrazem na samotný průběh práce a proces vznikání. Pro děti do školky - hra jako základ všech tvořivých činností - pohádky, písničky, předměty, hudební školka pro radost z pohybu, vnímání rytmu a melodie s jednoduchými nástroji. Joga pro děti. Pro menší školáky - Kutílek - rozvíjení tvořivosti a fantazie prostřednictvím různých materiálů a technik a Veselé bavlnky - věci k radosti i k užitku z látek, knoflíků, nití a bavlnek, divadelní kroužek - pohádkové bytosti, zpívání, malování, tancování malých příběhů. A pro dospělé - joga a cvičení, výroba šperků, jednorázové výtvarné kurzy, pravidelná setkávání a povídání o vizáži s triky a nápady a praktickými ukázkami změn osobního stylu, Nápady u kafíčka, večerní klubová setkávání s hosty i bez nich. O kurzech se můžete informovat na těchto telefoních číslech: , a na u: Kurzy budou probíhat při dostatečném počtu zájemců. Přijďte, bezpečně zakotvíte! Veronika Třebická Tomanová Informace od......stavebního úřadu Reakce na článek uveřejněný v Mnichovických novinách v říjnu 2005 Informace od úředníků nemusí být vždy pravdivé - autor Jaroslav Musil Článek se týkal údajně špatně podané informace ohledně obnovy náměstí. Mnou podaná telefonická informace byla pravdivá! Žádné stavební řízení na Stavebním úřadu v Mnichovicích dosud vedeno nebylo. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí na obnovu náměstí, toto bylo řádně vyvěšeno na úřední desce a pan Musil se s ním mohl osobně seznámit. Pokud tak neučinil, není to problém stavebního úřadu. Nepravdivé informace pana Musila byly uveřejněny v tisku a jelikož obsah článku považuji za osobní pomluvu, pokud se budou podobné útoky opakovat, podám na pana Musila trestní oznámení pro pomluvu. Je mi zřejmé, že každý občan nemusí znát stavební zákon, ale pokud tuto znalost nemá, nemá se pouštět do psaní článků, které tuto znalost vyžadují. Stanislava Pátková referent stavebního úřadu Informace od......rosy Jak jsme začali nový školní rok Se začátkem nového školního roku začal i další pracovní rok pro naše rodičovské sdružení, ním i rekapitulace roku uplynulého. Členové ROSy se jednou měsíčně scházeli s vedením školy a obě strany předkládaly své připomínky a návrhy, řešily se problémy malé i větší. Zápisy z našich jednání jsou volně přístupné každému, kdo má o práci ROSy zájem, na webové stránce základní školy. Přesto mi dovolte alespoň ve zkratce zrekapitulovat, čím byla ROSa škole užitečná. - Členky ROSy pomáhaly při přípravě balíčků na Mikulášskou nadílku a při prodeji keramických výrobků na Mnichovickém kramaření. - Byl zorganizován sběr papíru, výtěžek Kč byl připsán na konto ROSy. - Děti tříd byly proškoleny v podání první pomoci v situacích, do kterých se mohou kdykoliv dostat. - ROSa zajišťovala zdravotnický dozor na školní olympiádě. - ROSa pomohla projednat a vyřešit problémy v jednotlivých třídách - kázeňské přestupky žáků, ale i nespokojenost ze strany rodičů např. s častým suplováním, s kvalitou výuky apod. - Díky grantu, který ROSa obdržela z programu Youth proběhl v letních měsících v našem městě mezinárodní výměnný pobyt studentů z pěti zemí. - Zakoupili jsme Schránku důvěry, o jejímž využití budou žáci školy v nejbližší době informováni prostřednictvím svých třídních učitelů. - Do vznikajícího školního klubu byly zakoupeny koberce, na přání dětí budou ve spolupráci s členkami ROSy ušity do klubovny sedací polštáře. Další vybavení bude zakoupeno podle přání dětí. K lepší komunikaci mezi námi, rodiči a dětmi by měla přispět i spolupráce ROSy se vznikajícím žákovským parlamentem. - Požádali jsme vedení školy o zajištění přednášek s protidrogovou tématikou i pro žáky tříd. - Ze strany rodičů byla v červnu vznesena stížnost na stav střechy domku v Bezručově ulici, jejíž krytina, padající na chodník, ohrožovala procházející děti. Na MěÚ byla podána žádost o vyřešení tohoto problému. Majitel zmíněného domu však začal s opravou střechy již počátkem července, nebylo tedy nutné dále případ řešit. - V letošním roce ROSa zakoupí vánoční dárky do školní družiny. - A v neposlední řadě ROSa vyvolala jednání o možnosti umístění rychlostních retardérů v ulici Ondřejovská, která je i přes omezení rychlosti a světelné výstražné zařízení stále pro naše děti velmi nebezpečná. I přes počáteční nepříliš vstřícný přístup města a Policie ČR tento problém řešit, na opakovanou žádost ROSy vyvolalo město Mnichovice jednání, o jehož závěru přislíbil starosta naše sdružení informovat. Do současné doby rodičovské sdružení pracuje tak, jak si předsevzalo. Komunikace mezi školou a rodiči se výrazně zlepšila, řešení problémů se díky pravidelným schůzkám urychlilo. Bohužel se nám nepodařila jedna velmi důležitá věc získání zástupců jednotlivých tříd. Bude-li mít každá třída v ROSe svého zástupce, naše práce se zefektivní a případné problémy nebude nutno řešit na ulici. Pokud budou mít rodiče jakýkoliv nápad, 19

20 Îivot Mnichovic problém, či připomínku, mohou se na nás obrátit při schůzkách ROSy, termíny jsou umístěny na nástěnce v přízemí školy a na webové stránce: pod odkazem Zápisy ze schůzek. Případně nám napsat na ovou adresu: rosa. Doufáme, že se díky našemu sdružení bude spolupráce mezi školou a rodinou i nadále prohlubovat. Za ROSu Mnichovice Margita Valentová předsedkyně Informace od......vedoucího redakční rady ŽM Oznámení vedoucího redakční rady ŽM Asi všichni čtenáři Života Mnichovic ví, že jsem většinovým vlastníkem firmy Mountfield, a.s. Firmě se daří, rozvíjí se a nyní vlastní 62 prodejních center (vč. SR) s více než zaměstnanci. Mám stále méně času na řízení časopisu Život Mnichovic a v posledním čase vidím, jak postupně moji práci přebírá členka redakční rady paní Mgr. Lenka Klechová a spolupracuje se šéfredaktorkou paní Lindou Vrbíkovou Skoumalovou. Styděl bych se používat titul vedoucí redakční rady, když se vedoucím necítím. Dohodl jsem se s paní Lenkou, Lindou a ostatními členy redakční rady, že mou funkci převezme Lenka Klechová. Svoji rezignaci jsem zaslal zastupitelstvu města a starostovi. Protože mě práce na časopisu stále baví, zůstávám jako redaktor členem redakční rady. Ing. Ivan Drbohlav Informace od......policie ČR Bezpečnost ve městě a obvodní oddělení v Mnichovicích Níže otiskujeme odpověď Policie ČR správy středočeského kraje na žádost města o zřízení obvodního oddělení v Mnichovicích. 20 Vážený pane starosto, v odpovědi na Váš dopis ze dne ve věci zřízení obvodního oddělení policie ve městě Mnichovice sděluji následující informace, získané vyhodnocením bezpečnostní situace v příslušném regionu. Situace v oblasti veřejného pořádku je na teritoriu obvodního oddělení policie (dále jen OOP) Říčany a celého okresu Praha východ ovlivňována významnými kriminogenními faktory, které jsou charakteristické pro tento okres a jeho polohu ve Středočeském kraji. Tyto ukazatele mají vliv na vývoj kriminality a plně ovlivňují celkový stav nápadu trestné činnosti v okrese Praha východ. V prvé řadě se jedná o polohu okresu, která úzce navazuje na území hlavního města Prahy, odkud je kriminalita vytlačována do teritorií příslušných okolních OOP včetně OOP Říčany. Dalším faktorem je hustá komunikační sít automobilové a železniční dopravy, která je příčinou značného pohybu osob. V neposlední řadě se jedná o velkou fluktuaci osob, zejména cizinců, kteří zde hledají práci a s tím spojenou možnost levného ubytování v blízkosti hlavního města Prahy, kam pak dojíždějí do zaměstnání. Nejrizikovější oblastí z hlediska vývoje nápadu kriminality byla vyhodnocena rekreační oblast Posázaví, Úvaly a Říčany, ve směru k průmyslové komerční zóně Čestlice -Průhonice, kde probíhá dynamická výstavba obchodních zařízení, rodinných domů a skladových prostor na ploše cca 40 ha. Dne zde bylo zřízeno OOP Čestlice přerozdělením teritoria OOP Říčany a OOP Velkých Popovic. Od je připravováno otevření nového OOP Úvaly. Proto dojde k přerozdělení části teritoria OOP Říčany, které přejde pod nové subjekty. OOP Říčany tak bude moci efektivněji řešit veřejný pořádek a potírat kriminalitu v Říčanech a Mnichovicích. Tím by mělo dojít i k posílení spolupráce s Městským úřadem Mnichovice a obyvatelstvem. V roce 2002 bylo na území OOP Říčany zadokumentováno 1886 trestných činů, město Mnichovice se podílelo 129 trestnými činy, což činí 6,83 %. V roce 2003 bylo na území OOP Říčany zadokumentováno 1961 trestných činů, město Mnichovice se podílelo 121 trestnými činy, což činilo 6,17 %. V roce 2004 bylo na území OOP Říčany (včetně teritoria nového OOP Čestlice) zadokumentováno 1860 trestných činů, město Mnichovice se podílelo 98 trestnými činy, což činilo 5,26 %. Za první pololetí roku 2005 bylo na území OOP Říčany (včetně teritoria nového OOP Čestlice) zadokumentováno 995 trestných činů, město Mnichovice se podílelo 58 trestnými činy, což činí 5,82 %. Z provedeného rozboru vyplývá, že nápad trestné činnosti v teritoriu města Mnichovice se při srovnání s celkovým nápadem OOP Říčany pohybuje mezi 5 až 8 % od roku 2002 a nemá vzrůstající trend. V předchozí době s Vámi jednal zástupce ředitele Policie České republiky správy Středočeského kraje plk. Ing. Petr Hostek o bezpečnostní situaci v Mnichovicích. Ke zlepšení stavu na tomto úseku pak bylo přijato opatření, ve zřízení úřední místnosti pro policisty v Mnichovicích s účinností od O bezpečnostní situaci ve městě jednal dne ředitel Policie České republiky okresního ředitelství Praha východ plk. JUDr. Josef Štěpánek, na Vašem Měst. úřadě v Mnichovicích, kde Vás informoval o tom, že OOP Říčany je jedním z nejzatíženějších oddělení v okrese, ale i v kraji. Stabilně se řadí mezi nejzatíženější OOP. K bylo OOP Říčany na čtvrtém a OOP Čestlice na třetím místě v zatíženosti v rámci Policie České republiky správy Středočeského kraje. Okresní ředitelství policie Praha východ je na prvním místě. Proto je zde výkon služby posilován oddělením hlídkové služby Praha východ a dopravními hlídkami z přilehlých okresů. Přijetím těchto opatření se daří zabezpečovat výkon služby a tím i reakci na oznámení občanů. Z důvodu nenaplněnosti plánovaných početních stavů policistů na OOP Říčany však chybí policisté, kteří by zajišťovali nepřetržitý výkon služby v Mnichovicích. Tento stav se zlepší po návratu policistů ze studia na střední policejní škole v horizontu tří měsíců. Vedením okresního ředitelství policie Praha východ je vysoce hodnocena spolupráce s Vámi. I přesto Vás chci, pane starosto, informovat o tom, že v Mnichovicích prozatím nelze zřídit obvodní oddělení policie s přihlédnutím k výchozím číselným parametrům nápadu kriminality a nenaplněnosti plánovaných početních stavů policistů v rámci Policie České republiky okresního ředitelství Praha východ. Těžiště policejní práce není v budově, ale v zajišťování bezprostředního výkonu služby policisty

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV Seminář trenérů mládežnických družstev okresu Břeclav Velké Pavlovice 19.února 2011 POKUD SI MYSLÍTE, ŽE: máme dostatek KVALITNÍCH hráčů, máme úspěšné reprezentační

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více