Výhody pojištění. Co je pojištěno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhody pojištění. Co je pojištěno"

Transkript

1 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

2 Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s Generali Pojišťovnou a.s. nabízíme jako doplňkovou službu k Vaší platební kartě cestovní pojištění, pojistný program Komfort na základě Skupinové pojistné smlouvy o cestovním pojištění č Minimalizujete rizika vyplývající z nepříjemných událostí v tuzemsku či cizině a za pár korun měsíčně získáte klid na svých cestách.

3 Obsah Výhody pojištění... 2 Co je pojištěno... 2 Komu je pojištění poskytováno... 3 Jak pojištění sjednat... 3 Poplatek za pojištění... 3 Pojistná ochrana a limity pojistného plnění... 4 Platnost pojištění... 5 Odstoupení od pojištění... 5 Výluky z pojištění... 5 Jak postupovat v případě pojistné události... 6 Nutné doklady, které byste si měli určitě uschovat... 6 Skupinová pojistná smlouva... 7 Všeobecné pojistné podmínky...10 Zvláštní pojistné podmínky

4 Výhody pojištění krytí léčebných výloh z důvodu onemocnění, ambulantních zákroků či hospitalizace operátoři asistenční služby k dispozici v českém jazyce 24 hodin denně po celém světě pojištění až na dobu 90 dní a pro celou rodinu pojistná ochrana pro širokou škálu rekreačních, ale i adrenalinových zimních a letních sportů nadstandardní pojistná ochrana pouze pro klienty GE Money Bank, a.s. Co je pojištěno Standardní pojištění léčebných výloh je v rámci nabízeného cestovního pojištění Komfort velmi široce rozšířeno o pojistnou ochranu situací spojených s rekreačním, ale i adrenalinovým sportováním a případnými souvisejícími úrazy. Mysleli jsme také na krytí škod na Vašich zavazadlech. S cestovním pojištěním Komfort nezapomínáme ani na situace, které se Vám mohou přihodit ještě v ČR a kvůli kterým musíte zrušit svou cestu, nebo na situace, kdy Vám zkrátka zruší let. V rámci cestovního pojištění Komfort k Vaší platební kartě jsou exkluzivně pojištěny také notebooky a provozování adrenalinových druhů sportů: zimní sporty lyžování na vyznačených trasách, skoky na lyžích, jízda na snowboardu, rychlobruslení, jízda na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech apod.; vodní sporty vodní motorové sporty, plachtění, surfování, rafting a jiné sjíždění divokých řek, canyoning apod., rekreační potápění s dýchacím přístrojem s průvodcem nebo instruktorem za dodržení všech bezpečnostních a místních předpisů pro potápění; ostatní sporty vysokohorská turistika, horolezectví, skálolezectví, speleologie při dodržení všech bezpečnostních předpisů pro speleologii, jízda na koni, cyklokros a jiné sjíždění náročných terénů na kole, skok na gumovém laně, bojové sporty, box a zápas a jiné podobné nebezpečné sporty. 2

5 Komu je pojištění poskytováno Cestovní pojištění Komfort je poskytováno držitelům platebních karet GE Money Bank, a.s. Kromě držitelů platebních karet GE Money Bank se cestovní pojištění Komfort, rodinný program vztahuje také na: manžela/manželku držitele karty, resp. registrovaného partnera/ partnerku držitele karty, příbuzné v řadě přímé (tj. děti ať již vlastní nebo svěřené do náhradní rodinné péče držitele karty či jeho manžela/manželky, rodiče, prarodiče, vnuci atd.), druha/družku či partnera/partnerku, jestliže tyto osoby neuzavřely manželství ani registrované partnerství, ale trvale spolu žijí ve společné domácnosti, výlučně však za předpokladu, že výše uvedené osoby cestují a pobývají v zahraničí společně s držitelem karty. Celkový počet osob cestujících společně s držitelem platební karty GE Money Bank je omezen na max. 3 osoby. Jak pojištění sjednat Navštivte nejbližší pobočku GE Money Bank, a.s. Sjednejte si pojištění z pohodlí Vašeho domova přes aplikaci Internet Banka. Sjednejte si pojištění snadno a rychle po telefonu na lince zákaznického servisu v případě debetní karty, resp v případě kreditní karty. Napište nám na adresu našeho zákaznického centra: Oddělení pojištění, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle. Poplatek za pojištění Měsíční poplatek za pojištění je uveden v aktuálním sazebníku GE Money Bank, a.s. 3

6 Pojistná ochrana a limity pojistného plnění Pojistný program Komfort, rodinný program Typ pojistné ochrany Limit pojistného plnění Pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně Kč asistenčních služeb Kč repatriace nemocného nebo tělesných pozůstatků Kč zubního ošetření Kč teroristických útoků...pojištěny Pojištění pro případ přivolání opatrovníka Kč limit na osobu/noc USD Pojištění osobních věcí a zavazadel Kč limit na jedno zavazadlo Kč limit na jednu položku Kč pojištění zpoždění zavazadel Kč min. zpoždění zavazadel...6 hodin Pojištění zpoždění nebo zrušení letu Kč min. zpoždění letu...6 hodin Pojištění úrazu smrt následkem úrazu Kč trvalé následky úrazu Kč Pojištění odpovědnosti občanů za škodu způsobenou na zdraví Kč na majetku Kč jako finanční újma Kč Pojištění zrušení cesty Kč spoluúčast % Rekreační sporty (letní i zimní sporty)...pojištěny Adrenalinové sporty (letní i zimní sporty)...pojištěny Soukromé cesty...pojištěny Pracovní cesty...pojištěny Maximální doba jedné zahraniční cesty dní Územní platnost... celý svět Maximální limit pojistného plnění je i v případě, že s držitelem karty společně cestuje více lidí, konstantní, tedy limit pojistného plnění se s počtem spolucestujících nenavyšuje a limity pojistného plnění uvedené v tabulce platí společně pro všechny spolucestující. 4

7 Platnost pojištění Pojištění vzniká v hod. dne následujícího po dni, kdy držitel karty přistoupí k pojištění. To platí i v případě, kdy držitel karty přistoupí k pojištění u již vydané karty. Pojištění jednotlivých platebních karet se sjednává na dobu platnosti smlouvy, na základě které vede GE Money Bank pojištěnému platební kartu. Odstoupení od pojištění Pojištěný je oprávněn od pojištění odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů ode dne vzniku pojištění, a to odesláním dopisu obsahujícího uplatnění práva na odstoupení na adresu zákaznického centra GE Money Bank, a.s.: Oddělení pojištění Vyskočilova 1422/1a Praha 4-Michle V takovém případě bude klientovi vrácen zaplacený poplatek za pojištění a nebudou uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění. Pojištění zanikne ke dni vzniku pojištění. Výluky z pojištění Přehled vybraných výluk z pojištění: škody v souvislosti s pokusem o sebevraždu nebo s vědomým poškozením zdraví, škody v souvislosti s požíváním nebo po požití alkoholu či návykových toxických či omamných látek, škody související s provozováním jakéhokoli létání (rogalo, seskok padákem, paragliding apod.) s výjimkou cestování v registrovaném letadle, výpravy do extrémních klimatických a přírodních míst (např. prales, poušť bez průvodce, polární výprava, skialpinismus, výstup do hor nad m nad mořem), provozování profesionálního či vrcholového sportu jakéhokoli druhu. 5

8 Jak postupovat v případě pojistné události a uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění Budete-li v zahraničí potřebovat lékařské ošetření či se ocitnete v jiné tíživé situaci (ztráta zavazadel, dopravní nehoda, přepadení apod.), kontaktujte asistenční službu Generali Assistance, a to buď osobně nebo prostřednictvím svého spolucestujícího či ošetřujícího lékaře. Při kontaktování asistenční služby je pojištěný povinen sdělit následující údaje: jméno a příjmení osoby, které se týká pojistná událost, rodné číslo nebo datum narození, číslo skupinové pojistné smlouvy ( ), kontaktní telefonní číslo, popis události a okolnosti důležité k určení nejvhodnějšího řešení pojistné události. Oznámení učiněná telefonicky, faxem či elektronicky je pojištěný vždy povinen potvrdit dodatečně vyplněním formuláře Oznámení o škodní události (formulář oznámení o škodní události na či doložením nutných dokladů. Nutné doklady, které byste si měli určitě uschovat v případě úrazu či náhlé nemoci si nezapomeňte vyžádat lékařskou zprávu společně s účty od lékaře či z nemocnice; nevyžaduje-li onemocnění konzultaci odborného lékaře, není nutné mít potvrzení léků předepsaných od praktického lékaře; v případě úmrtí je nutné doložit úmrtní list a potvrzení o příčině smrti od lékaře; dojde-li k přivolání opatrovníka, je nutné také uschovat veškeré dokumenty dokládající vynaložené náklady (jízdenka, letenka, účet z hotelu apod.); jsou-li Vám odcizena zavazadla při vloupání či loupežném přepadení, vyžádejte si policejní protokol či potvrzení od dopravce odpovědného za škodu; při zpoždění zavazadel si vyžádejte od dopravce doklad o zpoždění, stejně tak při zpoždění či zrušení letu doložte navíc letenku či doklad o rezervaci letu; v případě škod na majetku třetích osob doložte popis škodné události, policejní protokol či jiný doklad, např. se jmény svědků. Vyplněné oznámení o škodní události včetně originálů požadovaných dokladů zašlete bez zbytečného odkladu na adresu pojišťovny: Generali Pojišťovna a.s., cestovní pojištění Bělehradská 132, Praha 2 6

9 Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, Česká republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2866 jednající: Ing. Petr Kopecký, člen představenstva Mgr. Roman Koch, člen představenstva Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26. (dále jen pojistitel ) a GE Money Bank, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Česká republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403 jednající: Brett Matthew Belcher, člen představenstva Christoph Glaser, člen představenstva (dále jen GEMB nebo pojistník ) (společně dále též jen smluvní strany ) uzavírají následující skupinovou pojistnou smlouvu o cestovním pojištění. (dále jen pojistná smlouva ) Preambule Smluvní stranou skupinové pojistné smlouvy č o cestovním pojištění byl mimo jiné i GE Money Multiservis, a.s., IČ: Vzhledem k tomu, že: a. smlouvou o vkladu části podniku uzavřenou dne byla část podniku společnosti GE Money Multiservis, a.s. označená jako Kreditní karty převedena do společnosti GE Money, s.r.o., IČ: jako vklad ke zvýšení základního kapitálu; b. společnost GE Money, s.r.o. s účinností od zanikla bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností GEMB, která vstoupila do všech práv a povinností zaniklé společnosti GE Money, s.r.o.; c. společnost GE Money Multiservis, a.s. již kreditní karty nevydává; d. GEMB od vydává vlastní kreditní karty; není již společnost GE Money Multiservis, a.s. smluvní stranou tohoto dodatku. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. (dále jen zákon ), příslušnými ustanoveními ostatních právních předpisů ČR, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (dále jen VPP K GEM CP 07/2013 ), Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (dále jen ZPP K GEM CP 01/2010 ) a občanským zákoníkem. VPP K GEM CP 07/2013 a ZPP K GEM CP 01/2010 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy a jsou její Přílohou č. 1 a Pojištění se sjednává ve prospěch držitelů karet a osob uvedených v článku 5 této pojistné smlouvy, na něž se vztahuje pojištění sjednané dle VPP K GEM CP 07/2013 a ZPP K GEM CP 01/ Pojmy definované ve VPP K GEM CP 07/2013 a ZPP K GEM CP 01/2010 a používané v této smlouvě mají stejný význam jako v uvedených pojistných podmínkách. Článek 2 Předmět smlouvy Předmětem této pojistné smlouvy je povinnost pojistitele poskytnout pojištěnému ve sjednaném rozsahu pojistné plnění v rozsahu nároků dle této pojistné Smlouvy, dojde-li během trvání pojištění k pojistné události ve smyslu ZPP K GEM CP 01/2010, a závazek pojistníka uhradit pojistiteli pojistné. Článek 3 Rozsah a druhy pojištění 1. Pojistitel na základě této pojistné smlouvy poskytuje cestovní pojištění ve variantě pojistného produktu označeného jako pojistný program Komfort, rodinný program (dále jen pojistný program Komfort, rodinný program ). V rámci cestovního pojištění, pojistného programu Komfort, rodinný program se dle této pojistné smlouvy sjednává: a. pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro případ repatriace (pojištění škodové, ZPP K GEM CP LVR), b. pojištění pro případ přivolání opatrovníka (pojištění škodové, ZPP K GEM CP PO), c. pojištění osobních věcí a zavazadel (pojištění škodové, ZPP K GEM CP OVZ), d. pojištění zpoždění nebo zrušení letu (pojištění škodové, ZPP K GEM CP Z/ZL), 7

10 e. pojištění pro případ trvalých následků úrazu a pro případ smrti v důsledku úrazu (pojištění obnosové, ZPP K GEM CP TNU/SU), f. pojištění odpovědnosti občanů za škodu způsobenou na zdraví či na majetku nebo jako finanční újma (pojištění škodové, ZPP K GEM CP ODP), g. pojištění zrušení cesty (pojištění škodové, ZPP K GEM CO ZC/PC); odchylně od ZPP K GEM CO ZC/PC smluvní strany sjednávají, že na základě této pojistné smlouvy nebude poskytováno pojištění přerušení nastoupené cesty. 2. Cestovní pojištění, pojistný program Komfort, rodinný program se sjednává v následujícím rozsahu a limitech pojistného plnění specifikovaných v Příloze č. 3 této pojistné smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Uvedené limity pojistného plnění představují maximální limit pojistného plnění za pojistné události, které nastanou během jedné zahraniční cesty. 3. Dojde-li vzhledem k neomezené možnosti získání více karet jednou osobou k vícenásobnému sjednání (souběhu) cestovního pojištění pro jednoho pojištěného, resp. majitele platebních karet, pojistné částky se nesčítají a v případě pojistné události je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění pouze jednou (pouze z jedné platební karty), a to do výše limitů pojistných plnění vztahujících se k jednotlivým druhům pojištění dle této pojistné smlouvy. Je-li tudíž držitel karet pojištěn dle cestovního pojištění více než jednou, má v případě pojistné události nárok pouze na jedno pojistné plnění (pojistné plnění pouze z jedné pojistné smlouvy). 4. Maximální limit pojistného plnění je i v případě více společně cestujících s držitelem karty konstantní, tedy limit pojistného plnění se s počtem spolucestujících nenavyšuje a limity pojistného plnění uvedené v Příloze č. 3 této pojistné smlouvy platí společně pro všechny spolucestující. Článek 4 Pojistná událost, pojistné plnění 1. Pojistná událost u jednotlivých druhů pojištění v rámci cestovního pojištění je vymezena v ZPP K GEM CP 01/ V případě pojistné události je pojistitel povinen postupovat v souladu s čl. 8 VPP K GEM CP 07/2013, resp. jednotlivých ustanovení ZPP K GEM CP 01/2010 vztahujících se k jednotlivým druhům pojištění v rámci cestovního pojištění. 3. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Výplata pojistného plnění je prováděna pojistitelem na účet označený oprávněnou osobou. Článek 5 Pojištěné osoby 1. Pojistná smlouva se vztahuje na držitele karet vydaných pojistníkem, pro které byla ve věci cestovního pojištění sjednána spolupráce s pojistitelem. 2. Cestovní pojištění, pojistný program Komfort, rodinný program se kromě držitele karty vztahuje také na: a. manžela/manželku držitele karty, resp. registrovaného partnera/partnerku držitele karty, b. příbuzné v řadě přímé (tj. děti ať již vlastní nebo svěřené do náhradní rodinné péče držitele karty či jeho manžela/manželky, rodiče, prarodiče, vnuci atd.), c. druha/družku či partnera/partnerku, jestliže tyto osoby neuzavřely manželství ani registrované partnerství, ale trvale spolu žijí ve společné domácnosti, výlučně však za předpokladu, že výše uvedené osoby pod písm. a., b. a c. cestují a pobývají v zahraničí společně s držitelem karty. 3. Celkový počet osob cestujících společně s držitelem karty je omezen max. 3 osobami. Článek 6 Územní platnost a doba trvání cesty 1. Cestovní pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé na území České republiky i v zahraničí, není-li ve VPP K GEM CP 07/2013 nebo v ZPP K GEM CP 01/2010 pro jednotlivé druhy pojištění stanoveno jinak. 2. Doba trvání jedné zahraniční cesty je maximálně 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů po překročení hranice z České republiky. Počet cest v průběhu pojistné doby není omezen. 3. Pojistné krytí začíná okamžikem překročení státní hranice České republiky pojištěným při cestě do zahraničí, příp. dle povahy jednotlivých druhů pojištění i dříve, a to v okamžiku uvedeném v ZPP K GEM CP 01/2010, nejdříve však v první den platnosti pojištění. 4. Pojistné krytí končí okamžikem zpětného překročení státní hranice České republiky pojištěným při návratu ze zahraničí, příp. dle povahy jednotlivých druhů pojištění i později, a to v okamžiku uvedeném v ZPP K GEM CP 01/2010, nejpozději však uplynutím 90. dne od nástupu na cestu anebo ukončením platnosti pojištění. 5. V případě škodné události je pojištěný povinen jednotlivé výjezdy náležitě zdokumentovat příslušnými doklady; v případě chybějící dokumentace lze příslušné doklady v odůvodněných případech nahradit čestným prohlášením. Článek 7 Pojistná doba, pojistné období, platnost a účinnost pojistné smlouvy 1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. 2. Pojistná smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi této pojistné smlouvy druhé smluvní straně. Výpověď pojistné smlouvy se však netýká pojištění vzniklého na základě této smlouvy před pozbytím účinnosti této smlouvy ohledně takového pojištění budou smluvní strany do doby skončení platnosti příslušné karty plnit své závazky z této smlouvy i nadále tak, jako by k výpovědi této smlouvy nedošlo. 8

11 3. Pojištění jednotlivých karet na základě této pojistné smlouvy se sjednávají na dobu platnosti příslušné smlouvy, na základě které vede GEMB pojištěnému kartu. Pojistné období je vždy jeden běžný rok. 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení 20 a 22, odst. 3 Zákona o pojistné smlouvě nelze aplikovat na tuto pojistnou smlouvu jako celek, ale pouze ve vztahu k jednotlivému pojištění, tj. např. pojistná smlouva jako celek nemůže zaniknout pro neplacení pojistného ve vztahu k jednotlivému pojištění ani žádná smluvní strana není oprávněna vypovědět tuto pojistnou smlouvu jako celek v případě pojistné události týkající se jednotlivého pojištění. Článek 8 Vznik a zánik každého jednotlivého pojištění Vznik a zánik každého jednotlivého pojištění je upraven ve VPP K GEM CP 07/2013, resp. ZPP K GEM CP 01/2010. Článek 9 Hlášení škodních událostí 1. Vznik škodné události je pojištěná osoba nebo jiná oprávněná osoba povinna oznámit bez zbytečného odkladu na tiskopisu Oznámení o škodné události na adresu pojistitele: Generali Pojišťovna a.s. cestovní pojištění Bělehradská Praha 2 2. Oznámení učiněná telefonicky, faxem či elektronicky je výše uvedená osoba vždy povinna potvrdit dodatečně vyplněním příslušného tiskopisu či doložením nutných dokladů. 3. Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost údajů v hlášení škodné události a vyžádat si další doklady nezbytné k jejímu vyřízení. K dokladům, které jsou vystaveny v cizím jazyce, jsou pojištěný, resp. oprávněná osoba povinni na vlastní náklady opatřit úřední překlad do češtiny. Článek 10 Závěrečná ustanovení 1. Pojistník prohlašuje, že převzal a před uzavřením pojistné smlouvy byl seznámen se zněním Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění VPP K GEM CP 07/2013 a Zvláštních pojistných podmínek pro cestovní pojištění ZPP K GEM CP 01/2010, jejich obsahu rozumí a s obsahem souhlasí. Dále pojistník prohlašuje, že mu byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu 66 a 67 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Pojistník prohlašuje, že uzavřená pojistná smlouva odpovídá jeho pojistnému zájmu a jeho pojistným potřebám a pojistnému zájmu a pojistným potřebám pojištěných, které vyjádřil pojistník pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením pojistné smlouvy, a s rozsahem a podmínkami pojištění je srozuměn. 2. Pojistník si je vědom své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace, s výjimkou případů, kdy je vázán povinností mlčenlivosti. V případě vzniku škodné události zprošťuje státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy. 3. Veškerá práva a povinnosti stran vyplývající z této pojistné smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 4. V případě rozporu mezi ustanoveními této pojistné smlouvy a VPP K GEM CP 07/2013 a/nebo ZPP K GEM CP 01/2010 mají přednost ustanovení této pojistné smlouvy. 5. V otázkách výslovně neupravených touto pojistnou smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi nimi dne (dále jen smlouva o spolupráci ). Smluvní strany k vyloučení pochybností zejména výslovně stanoví, že na právní vztahy vniklé na základě této pojistné smlouvy se plně aplikují ustanovení smlouvy o spolupráci, čl. IV. Ochrana osobních údajů, bankovní tajemství a povinnost mlčenlivosti a čl. V. Zpracování osobních údajů. V případě rozporu mezi ustanoveními této pojistné smlouvy a uvedené smlouvy o spolupráci mají přednost ustanovení této pojistné smlouvy. 6. Tato pojistná smlouva se pro potřeby smluvních stran vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu pojistné smlouvy a každé ze smluvních stran přísluší po dvou. 7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: VPP K GEM CP 07/2013 Příloha č. 2: ZPP K GEM CP 01/2010 Příloha č. 3: Rozsah a limity pojistného plnění cestovního pojištění, pojistného programu Komfort, rodinného programu Příloha č. 4: Vzor oznámení o škodné události 9

12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, Česká republika (dále jen pojistitel ), platí zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen zákon ), občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy České republiky, tyto VPP K GEM CP 07/2013, Zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (dále jen ZPP K GEM CP 01/2010 ), případná další ujednání a pojistná smlouva. Článek 2 Výklad pojmů Pro účely sjednávaného pojištění platí toto vymezení pojmů: a. pojistníkem je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu; b. pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje; c. oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne nárok na pojistné plnění; oprávněnou osobou je pojištěný, pokud právní předpis nebo pojistná smlouva nestanoví jinak; d. držitelem karty se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická osoba, které byla karta na její žádost nebo na žádost a se souhlasem majitele účtu vydána k používání a která se zavázala dodržovat obchodní podmínky; e. majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno nebo název je účet veden; f. kartou je elektronický platební prostředek ve smyslu příslušných ustanovení obchodních podmínek pojistníka; g. obchodními podmínkami se pro účely tohoto pojištění rozumí obchodní podmínky pro vydávání a používání karet k účtu vedenému pojistníkem; h. pojistnou událostí je nahodilá skutečnost, specifikovaná v ZPP K GEM CP 01/2010 a blíže určená v pojistné smlouvě, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit; i. škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění; j. pojistným je úplata za pojištění, kterou je pojistník povinen platit pojistiteli; jeho výše musí být stanovena v pojistné smlouvě; k. poplatkem za pojištění je úplata, kterou pojištěný platí pojistníkovi; jeho výše je stanovena v sazebníku pojistníka nebo jinak odsouhlasena s pojištěným; l. pojistnou dobou je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno a za kterou se platí pojistné; m. běžným pojistným je pojistné za dohodnuté pojistné období placené pojistníkem v pravidelných platbách; n. jednorázovým pojistným je pojistné stanovené za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno; o. pojištěním škodovým je pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události; p. pojištěním obnosovým je pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody; q. pojistným plněním je částka, kterou je pojistitel povinen plnit na základě pojistné smlouvy, nastane-li pojistná událost specifikovaná v ZPP K GEM CP 01/2010; r. skupinovou pojistnou smlouvou je smlouva o finančních službách uzavřená mezi pojistitelem a pojistníkem, ve které se pojistitel zejména zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zejména zavazuje platit pojistné; s. souhlasem s pojištěním vyjádřeným písemně je písemné vyjádření držitele karty při podpisu smlouvy mezi ním a pojistníkem o vystavení platební karty, že souhlasí s pojištěním sjednávaným dle pojistné smlouvy; t. souhlasem s pojištěním vyjádřeným telefonicky je telefonické vyjádření držitele karty na informační linku pojistníka, že souhlasí s pojištěním sjednávaným dle VPP K GEM CP 07/2013; u. korespondenční adresou je adresa trvalého bydliště nebo sídla, popř. jiná adresa písemně sdělená pojistiteli pojistníkem, na kterou pojistitel výhradně doručuje veškerou písemnou korespondenci; se zasíláním na korespondenční adresu je spojena fikce doručení; v případě, že je pojistiteli sdělena jako korespondenční adresa osoby odlišné od pojistníka či pojištěného, nenese pojistitel odpovědnost za důsledky plynoucí z případného prodlení při předání korespondence mezi těmito osobami; v. kontaktním spojením je telefonické, ové nebo jiné spojení, na které je pojistitel oprávněn zaslat svá sdělení nebo nabídky; w. asistencí je právnická osoba poskytující asistenční služby na základě smlouvy s pojistitelem; kontaktní telefonní čísla na tuto společnost jsou uvedena na dokladech o pojištění; 10

13 x. druh cesty: turistická rekreační turistika, rekreační cesty a pobyt, studijní pobyt a stáže; pracovní cesty a pobyt za účelem plnění pracovních úkolů zaměstnance i OSVČ (podnikatele); cesty a pobyt za účelem výdělku; y. repatriací je převoz pojištěného ze zahraničí do České republiky, pokud ze zdravotních důvodů není možné použít původně plánovaný prostředek; převoz tělesných pozůstatků zpět do České republiky; z. hrubou nedbalostí je: jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojistník nebo pojištěný věděl či mohl a měl vědět, že při takovém jednání nebo opomenutí škoda nastane; znalost vadnosti nebo škodlivosti vykonávané činnosti nebo jednání. Článek 3 Druhy pojištění 1. V rámci cestovního pojištění je možno sjednat: a. pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro případ repatriace (pojištění škodové); b. pojištění pro případ přivolání opatrovníka (pojištění škodové); c. pojištění pro případ přivolání náhradního pracovníka (pojištění škodové); d. pojištění osobních věcí a zavazadel (pojištění škodové); e. pojištění zpoždění nebo zrušení letu (pojištění škodové); f. pojištění zmeškání letu (pojištění škodové); g. pojištění pro případ trvalých následků úrazu a pro případ smrti v důsledku úrazu úrazové pojištění (pojištění obnosové); h. pojištění odpovědnosti občanů za škodu způsobenou na zdraví či na majetku nebo jako finanční újma (pojištění škodové); i. pojištění zrušení cesty nebo přerušení nastoupené cesty (pojištění škodové); j. pojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb (pojištění škodové). 2. Jednotlivé druhy pojištění jsou dále přesně definovány v příslušných ZPP K GEM CP 01/2010 včetně podmínek jejich poskytování. 3. Pojistná smlouva výslovně stanoví, která pojistná nebezpečí jsou předmětem pojistné ochrany. Článek 4 Vznik a trvání každého jednotlivého pojištění 1. Pokud VPP K GEM CP 07/2013 nestanoví jinak, sjednává se pojištění jednotlivé karty na dobu platnosti příslušné smlouvy, na základě které vede GEMB pojištěnému kartu. 2. Pojištění jednotlivé karty vzniká od hodin kalendářního dne následujícího po dni, kdy držitel karty přistoupil k pojištění. To platí i v případě, kdy držitel karty přistoupí k pojištění u již vydané karty. 3. Počátek a konec pro jednotlivé druhy pojištění je uveden v příslušných ZPP K GEM CP 01/ Ustanovení zákona upravující přerušení pojištění v důsledku neuhrazení pojistného se pro pojištění sjednané dle VPP K GEM CP 07/2013 nepoužijí. 5. Pojištění je možno sjednat pouze před nastoupením cesty, na niž se pojištění má vztahovat. (Neplatí pro návazné prodloužení pojištění.) 6. Každé jednotlivé pojištění může vzniknout písemným nebo telefonickým sdělením pojištěného pojistníkovi: a. písemným sdělením pojištěného je písemné vyjádření držitele karty pojistníkovi, že přistupuje k pojistné smlouvě; b. telefonickým sdělením pojištěného je telefonické vyjádření držitele karty na informační linku pojistníka, že přistupuje k pojistné smlouvě. 7. Předpokladem telefonického přistoupení k pojištění je: a. jednoznačná identifikace pojištěného a existence jednoznačného uchovatelného a uchovaného záznamu projevu vůle smluvních stran o vzniku pojištění a b. skutečnost, že takové přistoupení k pojištění v daném případě neodporuje platným právním předpisům. 8. Pojištěný nemá právní nárok na přistoupení k pojištění, pokud nesplňuje podmínky pro vstup do pojištění. Článek 5 Zánik každého jednotlivého pojištění Pojištění, za podmínek blíže specifikovaných v ZPP K GEM CP 01/2010 a zákonem, zaniká následovně: 1. písemným odstoupením pojištěného do 14 dnů od vzniku pojištění; v takovém případě bude pojištěnému pojistníkem vrácen zaplacený poplatek za pojištění a nebudou uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění a pojistitel vrátí pojistníkovi zaplacené pojistné za pojištěného; 2. dohodou mezi pojistníkem a pojištěným; v této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků; 3. písemným odstoupením pojištěného doručeným pojistníkovi po uplynutí více jak 14 dní od vzniku pojištění; v takovém případě pojištění zanikne kde dni doručení písemného odstoupení pojištěného pojistníkovi; 4. zrušením práva používat kartu v souladu s obchodními podmínkami pojistníka; 5. výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou do 1 měsíce ode dne výplaty pojistného plnění; výpovědní lhůta je 1 měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne; 6. dnem doručení písemného oznámení o odmítnutí pojistného plnění; 7. dnem smrti pojištěné fyzické osoby nebo dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce; 8. uplynutím pojistné doby, bylo-li pojištění sjednáno na dobu určitou; 9. dnem doručení písemného oznámení pojistníka nebo pojištěného, ze kterého vyplývá nesouhlas se zněním čl

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU )

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční služby Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 2 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob při prostředku v místě bydliště v České republice. strany a dále pojištěný

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Článek 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Územní rozsah Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného Práva a povinnosti

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-FC-0910) Všeobecné pojistné podmínky (VP-FC-0910) 1. ÚVOD 1.1. My

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby CP-letenka_105.09.qxd 04.12.2007 15:25 Stránka 1 POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky pro Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas 800 100 777 www.csobpoj.cz OBSAH Pokyny pro klienta str. 1 Formulář 1: Atestatio medici (Potvrzení od lékaře) str. 3 Formulář 2: Oznámení škodné události str.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Doporučuje Josef Dressler www.ervpojistovna.cz Proč ERV pojišťovna? kvalita služeb je vždy na prvním místě silné mezinárodní zázemí nejširší

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více