Prostředky od fy EKO-KOM Odměna za třídění (EKO-KOM) 2 300, ,00 Příjmy 3 - Životní prostředí 2 480, ,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 3725 2111 Odměna za třídění (EKO-KOM) 2 300,00 2 300,00 Příjmy 3 - Životní prostředí 2 480,00 2 480,00"

Transkript

1 4112 Nein.přij.dotace - globální dotace , , Dot.od obcí na vyřiz. přest Dotace od obcí - na vyřiz.přestupků 90,00 90,00 Příjmy Nespec , , Správní poplatky - stavební povolení, kolaud. 250,00 250, Přijaté sankční platby 15,00 15,00 Příjmy 1 Nespec. 265,00 265,00 Příjmy 1 - Výstavba 265,00 265, Odbor ŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 5,00 5, Odbor ŽP 1361 SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.kraj 90,00 90, Odbor ŽP Vodní hospodářství - pokuty 10,00 10, Odbor ŽP Ochrana ovzduší - pokuty 2,00 2, Odbor ŽP Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem 60,00 60, Odbor ŽP Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj. 3,00 3, Odbor ŽP Odpadové hospodářství - pokuty 5,00 5, Odbor ŽP Ochrana přírody a krajiny-pokuty 5,00 5,00 Příjmy Odbor ŽP 180,00 180, Prostředky od fy EKO-KOM Odměna za třídění (EKO-KOM) 2 300, ,00 Příjmy 3 - Životní prostředí 2 480, , Odbor ŽÚ 1361 Správní poplatky - Živnostenský úřad 250,00 250, Odbor ŽÚ Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ 100,00 100,00 Příjmy Odbor ŽÚ 350,00 350, Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 1361 Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele 20,00 20, Pokuty zemědělské podnikání Pokuty - zemědělské podnikání 5,00 5,00 Příjmy 4 - Živnosti 375,00 375, Dopravní odbor 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění 300,00 300, Dopravní odbor Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení 50,00 50, Dopravní odbor Přijaté sankční platby - pokuty 900,00 900,00 Příjmy Dopravní odbor 1 250, , SP - registr vozidel 1361 SP - registr vozidel 2 500, , SP - registr řidičů 1361 SP - registr řidičů 150,00 150, SP - ostatní 1361 SP - ostatní 5,00 5, SP - silniční hospodářství 1361 SP - silniční hospodářství 100,00 100, Přijaté sankční platby - správní delikty Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost 2 500, ,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 6 505, , Lesy města spol. s r.o Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o , , Správní poplatky 2,00 2, Sankce za přestupky - školství, SPOD 3,00 3,00 Příjmy 14 - Školství 5,00 5, Správní poplatky 3,00 3, Sankce za přestupky památky 10,00 10,00 Příjmy 16 Nespec. 13,00 13, Vlast. čtení Vlastivědné čtení - prodej 10,00 10, Infor. středisko Příjmy z poskyt služeb v MIC 80,00 80, Infor. středisko Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.) 95,00 95,00 Příjmy Infor. středisko 175,00 175, Odbor kultury a tělovýchovy Příjem od ZOO - reklamní tabule 15,00 15,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 213,00 213, Poplatek za užívání veřej.prostranství 200,00 200, Správní poplatky 1 200, , Příjmy z pronájmu hrobových míst 500,00 500,00 Příjmy 19 Nespec , , Městský úřad Příjmy za služby 50,00 50, Útulek pro opuštěná zvířata Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 10, Nálezy Příjmy - nálezy 2,00 2,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 962, , Parkovné z parkovacích automatů 1 000, , pokuty na místě nezapl. MP Pokuty MP na místě nezaplacené 400,00 400, Městská policie Pokuty MP na místě zaplacené 400,00 400,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města 1 800, , Přestupky VVS Pokuty přestupkové žízení 40,00 40, Přestupky VVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7,00 7,00 Příjmy Přestupky VVS 47,00 47, Radniční listy Noviny radnice - prodej inzerce 300,00 300,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 347,00 347, Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné 20,00 20, Odbor SUM Poplatek za ČOV Kocbeře čp.44 18,84 18, Odbor SUM Přijaté pojistné náhrady 250,00 250,00 Příjmy Odbor SUM 268,84 268, Fond Gymnázium Nájemné Fond Gymnázium 593,30 593, Fond Zvláštní a praktická škola Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola 204,12 204, Městské vodovody a kanalizace Nájemné Mě VAK , , Městské vodovody a kanalizace Čištění odpadních vod - platba od MěVAK , ,00 Příjmy Městské vodovody a kanalizace , , Byty Služby byty 5 200, , Byty Nájemné byty 8 800, ,00 Příjmy Byty , , Nebyty Služby nebyty 400,00 400, Nebyty Nájemné nebyty 2 402, ,58 Příjmy Nebyty 2 802, , Poplatky z prodlení - byty Poplatky z prodlení - byty 100,00 100, Poplatky z prodlení - byty Poplatky z prodlení nebyty 5,00 5,

2 Příjmy Poplatky z prodlení - byty 105,00 105, Příjem z pronájmu garáží Nájemné garáže 31,00 31,00 Příjmy 38 - Správa a údržba majetku , , Majetkové oddělení Příjmy z pronájmu pozemků 66,00 66, Majetkové oddělení Příjmy z prod.domů, bytů a staveb 5 000, , Majetkové oddělení Ostatní příjmy z vlastní činnosti 130,00 130, Majetkové oddělení Příjmy z pronájmu pozemků 390,00 390, Majetkové oddělení Příjmy z prodeje DHDM - notebooky 63,00 63, Majetkové oddělení Příjmy z prodeje pozemků 3 000, ,00 Příjmy Majetkové oddělení 8 649, ,00 Příjmy 39 - Majetko-právní odbor a místní hospodářství 8 649, , Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání 6 200, , Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba 3 600, , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce 8 000, , DPH , , Poplatek za komunální odpad 7 300, , Poplatek ze psů 480,00 480, Poplatek ze vstupného 14,00 14, Poplatek z ubytovací kapacity 165,00 165, Správní poplatky 20,00 20, Daň z nemovitostí , , Parkovací karty 160,00 160, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80,00 80, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,00 50, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50,00 50, Příjmy z úroků (část) 40,00 40,00 Příjmy 41 Nespec , ,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa , , Sociální fond Sociální fond 50,00 50, Sociální fond Sociální fond 100,00 100, Sociální fond Sociální fond 15,00 15, Sociální fond Sociální fond 250,00 250, Sociální fond Sociální fond 400,00 400, Sociální fond Sociální fond 80,00 80, Sociální fond Sociální fond 905,00 905,00 Výdaje Nespec. 200 Sociální fond 1 800, ,00 Výdaje Nespec , , Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy 100,00 100, Územní plánování - dokumentace 100,00 100, Technická posouzení a dokumentace, ČSN 105,00 105,00 Výdaje 1 - Výstavba 305,00 305, Nákup vodoměrů 350,00 350, Členský příspěvek SOVAK 10,00 10, Obnova vodovodu a kanalizací dle plánu 1 000, , Nákup hlubinných čerpadel WILLO 2 ks 300,00 300, PD ostatní + aktualizace dle 137/ ,00 500, Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (Výstavba ČOV a Rekonstrukce ulic 28.října a Smetanova) , ,00 Výdaje 2 Nespec , , Odkanalizování lokality Sylvárov, Žir.Podstr Odkanalizování Sylvárov, Žirečská poradenství 120,00 120, Kanalizace + ČOV Žireč PD pro ÚR Kanalizace + ČOV Žireč 300,00 300, Zaizolování vodovodu Hrubá Luka II.etapa Zaizolování vodovodu Hrubá luka - II. etapa 85,00 85, Propojeníkanalizace J.Vágnera - Vančurova Propojení kanalizace J.Vagnera - Vančurova (realizace + PD pro SP) 50,00 50, PD na zatrubení Lipnického potoka PD na zatrubení Lipnického potoka (dle požadavku OŽP) 150,00 150, Průzkum kanalizační stoky B II.část Průzkum kanalizační stoky B II.část 60,00 60, Kanalizace Dvůr Králové - Verdek Kanalizace Dvůr Králové nad Labem 300,00 300, Průzkum vodního díla - náhon Podharťského rybníka Průzkum vodního díla - náhon Podharťského rybníka 50,00 50,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství , , Granty OH - vlastní podíl financí 200,00 200, Odbor ŽP Lesní stráže - náhrady škod 5,00 5, Odbor ŽP Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj 5,00 5, Odbor ŽP Přehlídky myslivekých trofejí 5,00 5, Odbor ŽP Plomby a tiskopisy 13,00 13, Odbor ŽP Pitná voda 80,00 80, Odbor ŽP Mobilní svoz nebezpečných odpadů 200,00 200, Odbor ŽP Nákup kontejnerů na tříděný odpad 50,00 50, Odbor ŽP Pohonné hmoty a maziva 2,50 2, Odbor ŽP Notebook SMS, telefony 55,00 55, Odbor ŽP Školení PK ORP obce 5,00 5, Odbor ŽP Odborné posudky vodoprávní úřad 55,00 55, Odbor ŽP OKP odborná literatura 2,00 2, Odbor ŽP Rybářské a lovecké lístky 2,50 2, Odbor ŽP Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek 31,00 31, Odbor ŽP Monitoring prádelna a cihelna Elišák 30,00 30,00 Výdaje Odbor ŽP 541,00 541, Eko - Kom Nákup materiálu j.n. 10,00 10, Eko - Kom Separace plastů, papíru a skla 2 286, , Eko - Kom Účastnické poplatky za konference 4,00 4,00 Výdaje Eko - Kom 2 300, ,00 Výdaje 3 - Životní prostředí 3 041, , Dopravní odbor Příspěvek na městskou hromadnou dopravu 2 650, , Dopravní odbor Besip 5,00 5, Dopravní odbor Ochranné pomůcky 5,00 5, Dopravní odbor Nákup ostatních služeb 100,00 100,00 Výdaje Dopravní odbor 2 760, ,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 2 760, , PD ostatní + aktualizace dle 137/ ,00 500,

3 Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka 97,00 97, Obnova veřejného osvětlení 1 000, ,00 Výdaje 10 Nespec , , Okružní křižovatka u Oční školy PD pro SP MOU u Oční školy 400,00 400, Metropolitní síť Metropolitní síť 300,00 300, Dopravní značení Dopravní značení 350,00 350, Komunikace Pod Lesem (odkoupení) Komunikace Pod Lesem 210,00 210, Cyklostezka ul.28.října Cyklostezka ul.28.října 80,00 80, Rekonstrukce mostu Nedbalova ul PD Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - opěrka 100,00 100, Cyklogenerel Cyklogenerel 80,00 80, Chodníky Žireč PD chodníky Žireč 150,00 150,00 Výdaje 10 - Doprava 3 267, , MŠ Drtinova Neinv.příspěvky - MŠ Drtinova 2 241, , MŠ El. Krásnohorské Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské 3 118, , ZŠ 5. května Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května 1 845, , ZŠ Podharť Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť 2 080, , ZŠ Schulzovy sady Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady 8 245, , ZŠ Strž Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž 3 250, , ZUŠ Neinv.příspěvky ZUŠ 1 312, , DDM Neinvestiční příspěvek DDM Jednička 697,00 697,00 Výdaje 14 - Školství , , Městská nemocnice Zajištění lékařské dětské pohotovosti 200,00 200, Účast na veletrzích 20,00 20, Muzeum Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum 3 600, , Hankův dům Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům 4 050, , Vlast. čtení Vlastivědné čtení 60,00 60, Infor. středisko Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 430,00 430, Infor. středisko Doplnění turist.ukazatelů, nákup metriálu 31,00 31, Infor. středisko Služby pošt 8,00 8, Infor. středisko Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto 200,00 200, Infor. středisko Příspěvky ATIC 4,00 4, Infor. středisko Členské příspěvky Podzvičinsko 98,00 98, Infor. středisko Členské příspěvky Královská věnná města 15,00 15,00 Výdaje Infor. středisko 786,00 786, Knihovna Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj 3 800, , Odbor kultury a tělovýchovy Spolupráce se zahraničím 35,00 35, Odbor kultury a tělovýchovy Pohoštění 15,00 15, Odbor kultury a tělovýchovy Věcné dary 5,00 5, Odbor kultury a tělovýchovy Příspěvky na obnovu fasád 200,00 200, Odbor kultury a tělovýchovy Technické zajištění akcí ve městě 225,00 225,00 Výdaje Odbor kultury a tělovýchovy 480,00 480, Turistická informační centra Turistická informační centra 35,00 35, Majáles Majáles 300,00 300, Svatováclavské posvícení Svatováclavské posvícení 200,00 200, Letní koncerty a akce Letní koncerty a akce 130,00 130, Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci Městské rady 20,00 20, Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci Městské rady 178,00 178, Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci Městské rady 2,00 2,00 Výdaje Příspěvky v kompetenci RM 200,00 200, Příspěvky na podporu a rozvoj sportu Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 15,00 15, Příspěvky na podporu a rozvoj sportu Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 30,00 30, Příspěvky na podporu a rozvoj sportu Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 3 755, ,00 Výdaje Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3 800, , Granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 25,00 25, Granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 400,00 400, Granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 40,00 40,00 Výdaje Granty 465,00 465,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy , , Městský úřad Potraviny 15,00 15, Městský úřad Ochranné pomůcky 5,00 5, Městský úřad Léky a zdravotnický materiál 8,00 8, Městský úřad Prádlo,oděv a obuv 20,00 20, Městský úřad Knihy, učeb.pomůcky a tisk 60,00 60, Městský úřad Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200,00 200, Městský úřad Studená voda 100,00 100, Městský úřad Teplo - pára 1 100, , Městský úřad Plyn 190,00 190, Městský úřad Elektrická energie 1 000, , Městský úřad Pohonné hmoty a maziva 200,00 200, Městský úřad Služby pošt 800,00 800, Městský úřad Služby telekomun.a radiokomunikací 450,00 450, Městský úřad Nájemné 300,00 300, Městský úřad Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba 1 200, , Městský úřad Opravy a udržování 400,00 400, Městský úřad Pohoštění (ved.odborů) 14,40 14, Městský úřad Účastnické poplatky za konference 10,00 10, Městský úřad Poskyt. neinv. přísp. a náhrady 20,00 20, Městský úřad Věcné dary 20,00 20, Městský úřad Nákup kolků 50,00 50, Městský úřad Platby daní a poplatků 10,00 10, Městský úřad Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 25,00 25, Městský úřad Umělecká díla a předměty 100,00 100,00 Výdaje Městský úřad 6 297, , Útulek pro opuštěná zvířata Psí útulek - platba za službu 750,00 750, Útulek pro opuštěná zvířata Psí útulek - dary obyvatelstvu 20,00 20,00 Výdaje Útulek pro opuštěná zvířata 770,00 770, KPOZ Nákup materiálu 25,00 25, KPOZ Pohoštění 5,00 5, KPOZ Příspěvek na úpravu zevnějšku 15,00 15, KPOZ Věcné dary (vítání občánků, jubilea) 100,00 100,00 Výdaje KPOZ 145,00 145,

4 Obřadní síň Potraviny 1,00 1, Obřadní síň Nákup materiálu j.n. 15,00 15, Obřadní síň Služby telekomun.a radiokomunikací 8,00 8, Obřadní síň Nákup ostatních služeb - hudební doprovod 10,00 10, Obřadní síň Příspěvek na úpravu zevnějšku 15,00 15, Obřadní síň Věcné dary 15,00 15,00 Výdaje Obřadní síň 64,00 64, osadní výbory Nákup materiálu j.n. 3,00 3, osadní výbory Služby telekomun.a radiokomunikací 6,00 6, osadní výbory Nájemné 3,00 3, osadní výbory Nákup ostatních služeb 3,00 3, osadní výbory Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 3,00 3, osadní výbory Pohoštění 3,00 3,00 Výdaje osadní výbory 21,00 21, Nákup materiálu - kancelářské potřeby Nákup materiálu - kancelářské potřeby 200,00 200, Nákup materiálu - hygienické potřeby Nákup materiálu - hygienické potřeby 120,00 120, Nákup materiálu - spotřební materiál Nákup materiálu - spotřební materiál 50,00 50, Nálezy Nálezy - nájemné 5,00 5, Nálezy Nálezy - nákup služeb 5,00 5,00 Výdaje Nálezy 10,00 10, Změny názvů ulic Názvy ulic a jejich označování (materiál) 10,00 10, Změny názvů ulic Názvy ulic a jejich označování 20,00 20,00 Výdaje Změny názvů ulic 30,00 30,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa 7 707, , Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír 60,00 60, Městský úřad Mandátní smlouva 56,00 56, Metropolitní síť Metropolitní síť 1 200, , Výpočetní technika a informatika - služby Služby pošt (el.podpisy) 60,00 60, Výpočetní technika a informatika - služby Internet - konektivita, servis, domény 370,00 370, Výpočetní technika a informatika - služby Nájemné VERA 785,00 785, Výpočetní technika a informatika - služby Revize, IT služby 300,00 300, Výpočetní technika a informatika - služby Opravy, havárie, renovace tonerů 150,00 150, Výpočetní technika a informatika - služby Nájemné za nájem s právem koupě 100,00 100, Výpočetní technika a informatika - služby Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud 50,00 50,00 Výdaje Výpočetní technika a informatika - služby 1 815, , Výpočetní technika a informatika - software Knihy, učeb.pomůcky a příručky 15,00 15, Výpočetní technika a informatika - software Upgrade SW, licence 200,00 200, Výpočetní technika a informatika - software Investiční software 490,00 490,00 Výdaje Výpočetní technika a informatika - software 705,00 705, Výpočetní technika a informatika - hardware Obnova HW (notebooky - ZM, PC, monitory a tiskárny) 950,00 950, Výpočetní technika a informatika - hardware Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) 50,00 50, Výpočetní technika a informatika - hardware Investiční hardware-serverovna - diskové pole 450,00 450,00 Výdaje Výpočetní technika a informatika - hardware 1 450, , Technická podpora Technické podpory, servisní a licenční smlouvy 1 700, ,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika 6 986, , Nákup materiálu j.n. 1,00 1, Nákup ostatních služeb 5,00 5, Opravy a udržování 1,00 1, Pohoštění 35,00 35, Účastnické poplatky 2,00 2, Věcné dary 20,00 20, Výdaje na zahr.spolupráci 20,00 20,00 Výdaje 21 Nespec. 84,00 84, Obecní zastupitelsvo Nájemné 4,00 4, Obecní zastupitelsvo Nákup ostatních služeb 21,00 21, Obecní zastupitelsvo Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5,00 5, Obecní zastupitelsvo Pohoštění 4,00 4, Obecní zastupitelsvo Účastnické poplatky za konference 3,00 3, Obecní zastupitelsvo Věcné dary 5,00 5, Obecní zastupitelsvo Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 3,00 3,00 Výdaje Obecní zastupitelsvo 45,00 45, Městská policie Platy zaměstnanců v prac.poměru 5 600, , Městská policie Ostatní osobní výdaje 17,30 17, Městská policie Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 1 451, , Městská policie Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 504,00 504, Městská policie Povinné pojistné na úrazové pojištění 39,50 39, Městská policie Ochranné nápoje 15,00 15, Městská policie Ochranné pomůcky 10,00 10, Městská policie Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) 255,00 255, Městská policie Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5,00 5, Městská policie Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150,00 150, Městská policie Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) 80,00 80, Městská policie Pohonné hmoty a maziva 150,00 150, Městská policie Služby pošt 5,00 5, Městská policie Služby telekomun.a radiokomunikací 100,00 100, Městská policie Služby peněžních ústavů 15,00 15, Městská policie Pronájem rychlost měřících zařízení 645,00 645, Městská policie Konzult.,poradenské a právní služby 15,00 15, Městská policie Služby školení a vzdělávání 100,00 100, Městská policie Předfinancování projektu prevence 450,00 450, Městská policie Opravy a udržování 75,00 75, Městská policie Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 30,00 30, Městská policie Pohoštění 4,00 4, Městská policie Ostatní nákupy j.n. 100,00 100, Městská policie Věcné dary 4,00 4, Městská policie Nákup kolků 6,00 6, Městská policie Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4,00 4, Městská policie Náhrady mezd v době nemoci 40,00 40, Městská policie Budovy, haly a stavby 150,00 150,00 Výdaje Městská policie , , Interní audit Platy zaměstnanců v pracovním poměru 634,00 634,

5 Interní audit Pov.poj.na soc.zab. 159,00 159, Interní audit Pov.poj.na zdrav.poj. 57,00 57, Interní audit Zákonné pojištění 2,50 2, Interní audit Náhrady mezd v době nemoci 7,00 7,00 Výdaje Interní audit 859,50 859, Hasiči Léky a zdravotnický materiál 2,00 2, Hasiči Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč. 15,00 15, Hasiči Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1,00 1, Hasiči Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,00 15, Hasiči Nákup materiálu j.n. 5,00 5, Hasiči Voda 1,50 1, Hasiči Elektrická energie 10,00 10, Hasiči Pevná paliva - uhlí Verdek 15,00 15, Hasiči Pohonné hmoty a maziva 10,00 10, Hasiči Poplatky 2,00 2, Hasiči Revize HP, TK 10,00 10, Hasiči Služby školení a vzdělávání, zdr.prohlídky 7,00 7, Hasiči Nákup ostatních služeb 5,00 5, Hasiči Opravy a udržování 20,00 20, Hasiči Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 1,00 1, Hasiči Platby daní a poplatků 2,00 2,00 Výdaje Hasiči 121,50 121, Projekt MKDS kamerový systém Projekt MKDS udržitelnost (pokračování) 200,00 200, Krizové řízení Nájemné - prostory pro školení 3,00 3, Krizové řízení Nákup ostatních služeb - revize HP 15,00 15, Krizové řízení Rezerva na řešení krizových opatření 200,00 200, Krizové řízení Prádlo,oděv a obuv 10,00 10, Krizové řízení Knihy, učeb.pomůcky a tisk 3,00 3, Krizové řízení DHM - pro pracoviště krizového řízení 15,00 15, Krizové řízení Služby telekomun.a radiokomunikací 22,00 22, Krizové řízení Služby školení a vzdělávání 10,00 10, Krizové řízení Nákup služeb - projektová dokumentace 15,00 15, Krizové řízení Opravy a udržování 50,00 50, Krizové řízení Programové vybavení 15,00 15,00 Výdaje Krizové řízení 358,00 358, Povodňový plán. povodňová komise PK- Prádlo,oděv a obuv 10,00 10, Povodňový plán. povodňová komise PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1,00 1, Povodňový plán. povodňová komise PK - DHIM 20,00 20, Povodňový plán. povodňová komise PK- nákup materiálu 20,00 20, Povodňový plán. povodňová komise Pohonné hmoty a maziva 5,00 5, Povodňový plán. povodňová komise Služby telekomun.a radiokomunikací 20,00 20, Povodňový plán. povodňová komise Pojištění - loď 20,00 20, Povodňový plán. povodňová komise Nájemné (skladovací plochy) 5,00 5, Povodňový plán. povodňová komise Nákup služeb 10,00 10, Povodňový plán. povodňová komise Opravy a údržba 20,00 20, Povodňový plán. povodňová komise Programové vybavení 25,00 25, Povodňový plán. povodňová komise Pohoštění 3,00 3,00 Výdaje Povodňový plán. povodňová komise 159,00 159,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města , , Přestupky VVS Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky) 3,00 3, Obecní zastupitelsvo Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 730, , Obecní zastupitelsvo Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 683,00 683, Obecní zastupitelsvo Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 246,00 246, Obecní zastupitelsvo Náhrady mezd v době nemoci 50,00 50,00 Výdaje Obecní zastupitelsvo 3 709, , Městský úřad Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Městský úřad Ostatní osobní výdaje 516,32 516, Městský úřad Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 8 746, , Městský úřad Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3 149, , Městský úřad Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnvatelem 147,50 147, Městský úřad Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2,00 2, Městský úřad Nákup materiálu j.n. 1,00 1, Městský úřad Nájemné 2,00 2, Městský úřad Konzult.,poradenské a právní služby 1 000, , Městský úřad Služby školení a vzdělávání 770,00 770, Městský úřad Personální inzerce + závodní preventivní péče 70,00 70, Městský úřad Pohoštění (tajemník) 50,00 50, Městský úřad Účastnické poplatky za konference 5,00 5, Městský úřad Věcné dary 20,00 20, Městský úřad Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30,00 30, Městský úřad Náhrady mezd v době nemoci 393,00 393,00 Výdaje Městský úřad , , Radniční listy Služby pošt 110,00 110, Radniční listy Nákup ostatních služeb (tiskárna) 350,00 350,00 Výdaje Radniční listy 460,00 460, Kronika Knihy, učeb.pomůcky a tisk 3,00 3, Kronika Nákup materiálu j.n. 1,00 1, Kronika Služby pošt 1,00 1, Kronika Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 Výdaje Kronika 25,00 25,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu , , Věcné dary 2,00 2, Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m. 300,00 300, Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m. 700,00 700, Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace 5,00 5, Nákup materiálu j.n. 2,00 2, Pohřebné 45,00 45,00 Výdaje 28 Nespec , , Pečovatelská služba Neinv.přísp. - Peč.služba města 6 600, , Sociálně právní ochrana dětí Prádlo,oděv a obuv 9,00 9, Sociálně právní ochrana dětí Knihy, učeb.pomůcky a tisk 3,00 3, Sociálně právní ochrana dětí Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2,00 2, Sociálně právní ochrana dětí Nákup materiálu j.n. 4,00 4,

6 Sociálně právní ochrana dětí Pohonné hmoty a maziva 20,00 20, Sociálně právní ochrana dětí Služby pošt 5,00 5, Sociálně právní ochrana dětí Služby telekomun.a radiokomunikací 30,00 30, Sociálně právní ochrana dětí Služby školení a vzdělávání 25,00 25, Sociálně právní ochrana dětí Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 25,00 25, Sociálně právní ochrana dětí Vozidlo SPOD na splátky (leasing) 120,00 120,00 Výdaje Sociálně právní ochrana dětí 243,00 243,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci 7 897, , Technické služby Dokončení podlah šaten a chodby na Softballe 150,00 150, Technické služby Zametací a kropící vůz pro TSM - dotace 350,00 350, Technické služby Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 172,42 172, Technické služby Broukoviště 40,00 40,00 Výdaje Technické služby 712,42 712, Odbor SUM Energetické audity 300,00 300, Odbor SUM Studená voda 200,00 200, Odbor SUM Elektrická energie 50,00 50, Odbor SUM Telefony - výtahy - nájemníci 15,00 15, Odbor SUM Vyúčtování - byty 1 000, , Odbor SUM Vyúčtování - nebyty 30,00 30, Odbor SUM Voda - MÚ 350,00 350, Odbor SUM Teplo - MÚ 700,00 700, Odbor SUM Plyn 100,00 100, Odbor SUM Elektrická energie - MÚ 250,00 250, Odbor SUM Služby pošt 40,00 40, Odbor SUM Úroky vlastní 15,00 15, Odbor SUM Bankovní poplatky 48,00 48,00 Výdaje Odbor SUM 3 098, , Fond Gymnázium Fond Gymnázium - nákup služeb 200,00 200, Fond Gymnázium Fond Gymnázium - opravy a udržování 393,30 393,30 Výdaje Fond Gymnázium 593,30 593, Fond Zvláštní a praktická škola Fond Zvl.a praktická škola - DHDM 10,00 10, Fond Zvláštní a praktická škola Fond Zvl.a praktická škola - nákup služeb 10,00 10, Fond Zvláštní a praktická škola Fond Zvláštní a praktická škola - opravy a udržování 184,13 184,13 Výdaje Fond Zvláštní a praktická škola 204,13 204, DDM DDM - nákup služeb 50,00 50, DDM DDM opravy a udržování obecně 330,00 330, DDM DDM - PD obnova budovy 350,00 350,00 Výdaje DDM 730,00 730, Kino Svět Nákup ostatních služeb Kino Svět 15,00 15, Muzeum Městské muzeum - nákup služeb 20,00 20, Muzeum Městské muzeum - oprava a udržování 60,00 60,00 Výdaje Muzeum 80,00 80, Hankův dům HD - nákup služeb 60,00 60, Hankův dům HD - opravy a udržování 500,00 500,00 Výdaje Hankův dům 560,00 560, Pečovatelská služba PSM - nákup služeb 50,00 50, Pečovatelská služba DPS Sadová oprava výtahu 580,00 580,00 Výdaje Pečovatelská služba 630,00 630, Knihovna Knihovna - nákup služeb 10,00 10, Knihovna Knihovna - opravy a udržování 300,00 300,00 Výdaje Knihovna 310,00 310, Sídlo TSM Vymalování 305,00 305, Sídlo TSM Zastřešení a zateplení buňky na sběr. dvoře 60,00 60,00 Výdaje Sídlo TSM 365,00 365, Ferostav TSM Nátěr střech 85,00 85, RISN Nájem mostového provizoria u Kauflandu 45,00 45, RISN Podpora pasportu v GIS 200,00 200, RISN Drobné služby TSM pro město 550,00 550, RISN Znalecký posudek zeleň 80,00 80, RISN Frézování pařezů 480,00 480,00 Výdaje RISN 1 355, , Vodohospodářské oddělení Nákup služeb vodovodní síť, vracení přeplatků 180,00 180, Vodohospodářské oddělení Opravy a udržování vodovodní sítě 250,00 250, Vodohospodářské oddělení Technická pomoc, poplatek ČOV Kocbeře 168,84 168, Vodohospodářské oddělení Připojení pro přípojky a kanalizace 450,00 450,00 Výdaje Vodohospodářské oddělení 1 048, , Osadní výbor Verdek Osadní výbor Verdek 150,00 150, Osadní výbor Žireč Osadní výbor Žireč 350,00 350, Osadní výbor Žireč Žireč autobusová zastávka Skřivanov 200,00 200,00 Výdaje Osadní výbor Žireč 550,00 550, Osadní výbor Lipnice Osadní výbor Lipnice 300,00 300, Náj. sml. - VAK Snížení hodnoty obchodního podílu VAK spl , , Náj. sml. - VAK Čištění odpadních vod , ,00 Výdaje Náj. sml. - VAK , , TSM-Správa kontrola stavu míst. komunikací Správa a kontrola stavu místních komunikací 7 645, , TSM- Správa a údržba městské zeleně Správa, údržba městské zeleně 6 030, , TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení Provozování, údržba, opravy městského VO 3 770, , TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť Provozování, údržba, veřejných pohřebišť 1 500, , TSM-Provoz a správa městské tržnice Provozování a správa městské tržnice 40,00 40, TSM-Správa a údržba plakát. ploch, výlep Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí 85,00 85, TSM-Umístění rekl., inform.a směrových tabulí Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. 100,00 100, TSM-Úklid a údržba kontejnerů a stanovišť Provozování sběrného dvora 3 300, , TSM-Provoz sběrného dvora Provozování a údržba městských veřejných WC 140,00 140, TSM-Nákladní doprava, přeprava kontelnerů Provozování a údržba koupaliště 1 935, , TSM-Provoz a údržba městských WC Provozování a údržba stadionu a sportovišť 4 646, , TSM-Provoz a údržba koupaliště Provoz a údržba hřišť a naučné stezky 513,00 513, TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť Správa a údržba autobusových zastávek 135,00 135,

7 TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky Provozování a údržba kašny a fontány a pítka 40,00 40, TSM-Provoz aúdržba parkovišť a park.automatů Technické zajištění akcí pod záštitou města 80,00 80, TSM-Správa a údržba autobusových zastávek Skladování a zajištění materiálů města 120,00 120, TSM-Provoz a údržba kašny a fontány Svoz KO, včetně vyvážení odpadkových košů 7 405, , Oprava fasády Gymnázium Gymnázium - oprava fasády 600,00 600, Byty Byty nákup materiálu 10,00 10, Byty Byty - nákup služeb 15,00 15, Byty Opravy a udržování - byty 2 000, , Byty Byty - zhodnocení 300,00 300,00 Výdaje Byty 2 325, , Revize Revize byty 200,00 200, Revize Revize nebyty 80,00 80,00 Výdaje Revize 280,00 280, Fond údržby Fond údržby - prodané domy 400,00 400, Fond údržby Nebyty - fond údržby - prodané domy 45,00 45,00 Výdaje Fond údržby 445,00 445, Správa Správa - prodané domy 100,00 100, Správa Nebyty - spr.poplatky - prodané domy 10,00 10,00 Výdaje Správa 110,00 110, Domovníci Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva 50,00 50, SÚM - ostatní služby Ostatní služby - byty 250,00 250, Nájemníci - vodné Voda - nájemníci 1 000, , Nájemníci - el. energie Elektrická energie - nájemníci 120,00 120, Nájemníci - plyn Plyn - nájemníci 100,00 100, Nájemníci - pára Teplo. nájemníci 3 100, , Nájemníci - popelnice PDO - nájemníci 250,00 250, Nájemníci - Byttherm Měření tepla - nájemníci 90,00 90, Nájemníci - výtahy Opravy výtahů - nájemníci 100,00 100, Nájemníci - opravy Opravy drobné - nájemníci 15,00 15, Nebyty Nákup ostatních služeb - nebyty 100,00 100, Nebyty Opravy a udržování - nebyt.prostory 600,00 600,00 Výdaje Nebyty 700,00 700, MŠ Nákup služeb MŠ 200,00 200, MŠ MŠ Slunečná - výměna venkovní dlažby 5 330, , MŠ MŠ Slunečná - výměna venkovní dlažby 250,00 250, MŠ MŠ Verdek - rekonstrukce umýváren a WC 330,00 330,00 Výdaje MŠ 6 110, , ZŠ Nákup ostatních služeb 200,00 200, ZŠ Oční škola - běžná údržba 7 150, , ZŠ Oční škola - běžná údržba 150,00 150, ZŠ Oční škola - běžná údržba 150,00 150,00 Výdaje ZŠ 7 650, , Nebyty - voda Voda - nebyty 30,00 30, Nebyty - pára Teplo - nebyty 200,00 200, El.nergie - nebyty Elektrická energie - nebyty 10,00 10, Prodané domy Byty - pojistné - prodané domy 45,00 45, Prodané domy Pojistné - prodané domy 15,00 15,00 Výdaje Prodané domy 60,00 60, Památky Opravy a udržování - památky 250,00 250, Městské lázně Teplo 20,00 20, Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.labem Regenerace zeleně 6 200, , Čp.1 a 2. rek. světlíků nad výst.sálem Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem čp.1 a 2 100,00 100, Fond údržby čp.2957 a Fond údržby čp.2957 a ,00 100, Středisko osobní hygieny - Sadová SOH Sadová - udržitelnost 19,00 19,00 Výdaje 38 - Správa a údržba majetku , , Majetkové oddělení Knihy, učeb.pomůcky a tisk 20,00 20, Majetkové oddělení Nájemné 40,00 40, Majetkové oddělení Náklady na zajištění exekucí, dražeb ,00 200, Majetkové oddělení Přísp. na skutečně dol. nákl. na opravu domu 70,00 70, Majetkové oddělení Nákup kolků 50,00 50, Majetkové oddělení Platby daní a poplatků - daň z převodu nemov. 400,00 400, Majetkové oddělení Pozemky 600,00 600,00 Výdaje Majetkové oddělení 1 380, ,00 Výdaje 39 - Majetko-právní odbor a místní hospodářství 1 380, , Reprografické práce a kopírování 100,00 100, Dofinancování dotací na drobné tituly 500,00 500, Dofinancování dotací na drobné tituly 500,00 500,00 Výdaje 40 Nespec , , Městské vodovody a kanalizace Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa 85,00 85, Rekonstrukce dětských hřišť Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba 100,00 100, Tyršovo koupaliště - 2.stavba PD - aktualizace - Rek. Tyr. koupal. - 2 stavba 65,00 65, MŠ E.Krásnohorské zateplení Zateplení MŠ E.Krásnohorské 2.etapa 3 500, , Tyršovo koupaliště (WC velké) PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC (velké) 150,00 150, Tyršovo koupaliště WC pro imobilní Rekonstr. Tyrš. koupal. - vestavba WC pro imob. 155,00 155,00 Výdaje 40 - Stavebnictví 5 155, , Nákup mikročipů 32,00 32, Smluvní veterinární ordinace 50,00 50, Daň z nemovitostí 180,00 180, Služby peněžních ústavů 70,00 70, Služby daňové poradkyně 50,00 50, Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 1,00 1, MAS příspěvek, o.s. 2,00 2, Svaz měst a obcí příspěvek 45,00 45, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 30,00 30, Výdaje na zahr. spolupráci 30,00 30, Úroky vlastní 1 700, , Platba daně za obci 8 000, , Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 80,00 80,00 Výdaje 41 Nespec , ,

8 Městský úřad Služby peněžních ústavů - auta 200,00 200, Městský úřad Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 250,00 250, Městský úřad Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 200,00 200, Městský úřad Služby pen. ústavů -pojistění majetku města 1 250, , Městský úřad Platby DPH 2 100, ,00 Výdaje Městský úřad 4 000, ,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa , , Krátkodobé přijaté půj.prostř , , Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč , , Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků , ,00 Celkem Příjmy , ,84 Celkem Výdaje , ,60 Celkem Financování , ,76 Celkem Saldo (P-V) , ,76 Celkem Saldo 0,00 0,00 Projednáno na RM dne pod č.r/1701/ Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne Projednáno na ZM dne pod č.z/515/ zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí vypracoval: K.Pospíšilová, odbor rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne

Město Dvůr Králové nad Labem Vyhodnocení rozpočtu za rok 2013 1.1.2013-31.12.2013 - plná rozpočtová skladba, v Kč

Město Dvůr Králové nad Labem Vyhodnocení rozpočtu za rok 2013 1.1.2013-31.12.2013 - plná rozpočtová skladba, v Kč 4112 Nein.přij.dotace - globální dotace 19 580 100,00 19 580 100,00 19 580 100,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 29 166,00 Příjmy Nespec.Nespec. 19 580 100,00 19 580 100,00 19 609 266,00

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2008 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2008 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2008 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení (kolonka) 6121 budovy, haly, stavby 553 350

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav. Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk,

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje

Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje Pol. Název Rozpočet 2010 1012 5222 Neinvestiční transfery občan.sdruž. 2,0 1012 Zeměd. a potravinářská činnost 2,0 1099 5222 Výdaje na lesní hospodářství 20,0

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap.

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap. Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 479 676 opravy vodovodních vedení 6121 budovy, haly, stavby 555 000 filtr VDJ

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více