:. :... :... :. :... : :...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... ... :. :... :... :. :... : :..."

Transkript

1

2 :::.::.:. ~ ::.:::... :: ; >.: :- ::.: ::.: ;; : :... ::=:-:. : :.:- ~- ~:.;: >: : ::::.. ::.: :>:: ;. :. : :.. ~-; <: ::: : : :. : ; ;.:: ::: :; :;.: : :~ :.....::.:.: :. > ~- ~- :. ;; :.. :::;.:......:.. :::::: :.. :'.. : ::.. :.: :.:. :.... :. :: : :.. :... :..... :.....: : :.. :.. :.. : : :. : : :: ::.. :..... ltrohljfa mesta.... :. :. :. : : :. ~ ::. :... ~... :.. :. : :..... : ;..:..: :..... :.: :.... : : ::.:: : :... : :.. : :. ::..... :: : :..... :.. :.... :.. :.: : : :.':.... ~- "::..... ~..... :.:.:.. :... : ::... : : :.:. ':. ::. :. : -: :.:.. : :... :.. :.. :..... : :=:.:. ::..... :. : : :.. ': :- :... ::... :. -::.::~ ::::.. ::: ': _..:.... : : :.. : : -:... _.. :0: :_- : :: _::.. :....:. ::.:.. ~.:.. :.: ::.... :... :. -:~: : ::: :' :. = ~ :::.. :: l(olína ::... :...::--.::'. : : :...:: :. :. ::.: :: _:_:.: :' :.. : : :... : :: :: :.. ::.... _::... :":: :... :.....: :: : :.... :. :':: :-::.... :: ;.. : :. : :. ~.. :. :: :o : : -: :.. : :: ::-:. ::. : :: =: : : :.. :. : : :: :.. : : : : :. : :. :.. o..... : : : o : : : : : o o : : : ~ ~ ~ ; : :. : o :.. : :. :. ::. ::... ::: :.:.. ; :... ::... :.. : : :.. ::.. : :..... : :... :. :... :..... :. : : : : :... :.. _: :. :.". : O: :.. :-. :. :... : :

3 ZDENKA MAJEROVÁ..., ,.};...~--- ~~ ZÁSTUPCI STAROSTKY JAROMÍR ČÁBELA MGR. JIŘÍ KRUMICH TAJEMNÍK " JAN PESEK

4 Seznam členů Městského zastupitelstva v Kolíně v r DŽJ = Důchodci za životní jistoty OS = člen okresního shromá ž dění K = volební sdružení "Kolíňáci" SMK = Sdružení pro město Kolín 3

5 Seznam členů Městské rady v Kolíně v roce 1997 Zdenka Majerová K starostka města Čábela Jaromír SMK zástupce starostky Mgr. Krumich Jiří K zástupce starostky MUDr. Rakušan Jan K JUDr. Najman Tomáš Ing. Kosina Vít Řezáček Josef JUDr. Vízner Karel Ing. Pánek Karel Ing. Jetmar Václav Mgr. Paseka Lubomír K K DŽJ ČSSD KSČM KSČM KSČM 4

6 ~~ LEDEN 5

7 1.1. Na pozvání starosty pana Hanse Bohnenblusta odcestovalo v ranních hodinách kolínské Collegium musicum do našeho partnerského města Dietikonu. Již podruhé byl nový rok zahájen vedením města kulturní akcí na radnici. Neopomněl potěšit ani občany v tamním domově důchodců. Rozpočet na letošní rok byl v rámci celorepublikových tendencí sestaven jako vyrovnaný - příjmy i výdaje jsou prozatím navrženy ve výši ,51 Kč. Stanice ČD Kolín se zařadila zásilek na Slovensko a zpět. od dnešního dne do systému Interkurýr - expresní přeprava Novým ředitelem Domu dětí a mládeže v Kolíně se stal František Štěpán, který tak ve funkci vystřídal Mgr. Adolfa Lisého. Fr. Štěpán byl dočasně pověřen řízením tohoto střediska až do vypsání konkurzního řízení. Pan Lisý byl ze své funkce odvolán pro závažné překročení ukazatelů rozpočtu. Nový ředitel chce rozšířit dosavadní výchovně - vzdělávací činnost, a to zejména činnost o víkendech a prázdninách. Od nového roku zvýšila společnost Kabel Plus ceny za provozování kabelové televize. Diváci využívající standartní nabídku platí 39 Kč měsíčně (dříve 25), ostatní za plnou nabídku zaplatí 159 Kč (dříve 121 Kč). Někteří si nechali kabelovou televizi zrušit. Novým vlastníkem kabelové televize se stala loni v říjnu americká společnost US West. V Kolíně uzavřela smlouvu na provozování kabelové televize firma Beneš. Ten si stěžuje na nedostatečné prostory a snaží se získat od města větší v MŠ v Masarykově ul Zástupci města - Zdenka Majerová, Jaromír Čábela, mdr. K. Vízner, Hana Scheibalová přijali pozvání partnerského města De Ronde Venen a jeli oslavit ještě jednou příchod nového roku do Holandska. Zde totiž vítání nového roku prodlužují o pár dní než je zvykem u nás omezit vše na jeden den, nepočítaje přípravy pokrmů a nápojů. Kromě jiného způsobu oslavy nového roku viděli i největší burzu květin, která svou rozlohou zabírá asi 120 fotbalových hřišť. Navštívili muzeum J. A. Komenského. Prostomá síň radnice v Dietikonu se zaplnila občany města zvědavými na výkon muzikantů z Kolína. Ti zahráli hudbu starých českých skladatelů- V. Vodičky, J. Myslivečka, A. Dvořáka, O. Nedbala. Překvapením pro přítomné byly i tři biblické písně A. Dvořáka v podání dr. Urbana, který první dvě zpíval německy. Závěrečné dva přídavky byly důkazem o úspěchu Collegia musicum. I v místních novinách se objevil článek o úspěšném vystoupení. Odpoledne strávili hosté se zástupci tamější radnice ve staré části Ziirichu. Až dnes se v kolínské porodnici narodil první novorozenec našeho okresu. Manželům Štěpničkovým se narodil syn Martin. Porodu, který vedl MUDr. Ladislav Bečvář a porodní asistentka Stanislava Venclová, byl přítomen i otec. Novorozenec vážil3,6 kg a měřil 51 cm. 6

8 Až dnes byl pro veřejnost zahájen provoz Obchodní banky a.s. v Kolíně, která sídlí v nově zrekonstruované budově čp. 71 na Karlově náměstí. Budova zakoupená od bývalého ČKD v r byla zrekonstruovaná během půl roku kolínskou firmou Kurs. Ředitelkou se stala ing. Eva Rathousová Dopoledne strávila skupina kolíňáků v Holandsku ve městečku Einsiedeln. Prohlédli si benediktinský klášter. Večer se pak rozloučili koncertem ve víceúčelovém kostele na Bergdietikonu. Poté si popovídali se všemi zájemci u skleničky vína. Malá galerie Na Hradbách vystavila fotografie Heleny Doušové a Petra Nobilise pod názvem Keltská země - Bretaň, Skotsko, Irsko. Vernisáž proběhla až s oblíbenou klubovou kapelou Naholou 25. Korfbalisté VKC Kolín odjeli na finále turnaje o pohár mistrů do Španělska. Korfbalisté se zúčastnili ve španělské Terrase již počtvrté soutěže Eurocup.( Poprvé se hráči objevili na této soutěži v r v Německu, kde skončili na 6. místě). Účast v tomto prestižním klání si vybojovali v minulém roce, když dokázali projít těžkým sítem kvalifikačních zápasů. Do Španělska jeli přes Francii, kde je čekal zápas s tamní reprezentací. Domů se vrátili s bronzovou medailí Skupinka kolíňáků se vrátila s novými zážitky z Holandska Městská autobusová doprava v Kolíně zavedla novou linku č. 5 (byla tu již dříve ale byla zrušena pro nevytíženost a spojovala Vinice s centrem), Začíná v 5,15 hodin v Po lepech, jede do Kolína, přes nám. Republiky do Veltrubské ulice, na Vinice, kde má konečnou. Linka bude jezdit v exponovaných časech- kdy vozí cestující do zaměstnání a do školy. Prvním kolínským občánkem se stal tentokrát chlapec - Filip Kretschmer- syn manželů Filipa a Gabriely Kretschmerových, narodil se v 01,45 o váze 3,1 kg a délce 49 cm.. Bratři Kasardové přestěhovali své řeznictví z Václavské ul. na Zálabí, do bývalého Arca. Dům za první republiky postavil Štěpán Drahovzal. Pak zde byla restaurace Arco, v prvním patře se pořádaly koncerty jazzmanů. Ve zdejší části Kolína tak budou mezi s sebou bojovat řeznictví U Kostelíčka a u Chalupů (u kina Jas) a Kasardovi. V zasedací síni městského úřadu se konala 49. schůze městské rady od 16 hodin za přítomností ll členů (Majerová, Čábela, Krumich, Vízner, Řezáček, Jetmar, Pánek, Najman, Paseka, Rakušan, Kosina). Po zahájení starostkou Zdenkou Majerovou a rozšíření navrhovaného programu o informativní zprávy o kinu Jas a Aralu přistoupila městská rada k projednávání předložených návrhů s těmito závěry: Návrh na schválení doby pronájmu nebytových prostor v majetku města v Benešově ul., byl stažen z programu jednání. 7

9 Návrh na na pronájem poz. parcely- zahrady č. kat. 647/3 v k. ú. Kolín ve vlastnictví města Kolína manželům Robovským byl odložen. - Usnesení č Městská rada v Kolíně doporučila Městskému zastupitelstvu v Kolíně schválit podle 36a odst. 1 písm. a) zák. ČNR č. 367/90 Sb. prodej stavebních parcel č. kat až 6833 v k. ú. Kolín pod dvoupodlažními garážemi v Cihelně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době prodeje z vlastnictví města Kolína do podílového spoluvlastnictví občanů vlastnících stavby na těchto stavebních parcelách. (Po kolaudaci dvoupodlažních garáží v Cihelně převedlo Družstvo pro výstavbu garáží stavby garáží do vlastnictví jednotlivých členů, kteří požádali o odkoupení stavebních parcel pod těmito garážemi za účelem uvedení do souladu vlastnictví stavby a pozemku. Jedná se o 161 stavebních parcel o celkové výměře 3121m 2.) -Usnesení č Městská rada v Kolíně schválila podle 45 písm. o) zák. ČNR č. 367/90 Sb. rozšíření organizační struktury městského úřadu o místo správce Městské polikliniky v Kolíně. (S převzetím polikliniky městem Kolínem ke dni je nutné řešit zajištění provozu tohoto zařízení po technické stránce funkcí správce objektu. Stávající způsob provádění údržby a zajišt'ování oprav je nevyhovující. Funkci jakéhosi údržbáře provádí důchodce, který se nestará o zajišt'ování oprav dodavatelským způsobem a nevlastní řidičský průkaz. Věc byla konzultována s ekonom. máměstskem ing. Horou.) Poté se městská rada zabývala informativní zprávou o bytové situaci manželů Náhodových a souhlasila s rozšířením jejich bytu. Závěrem jednání seznámil J. Čábela přítomné s činností městského úřadu (návštěva 12 mladých lidí z Gransee, zájezd 8 hudebníků Collegia musicum do Dietikonu, návštěva Holandska, ples města Kolína, prodej bytů). Ing. Jetmar se zabýval cenami jízdného v městské dopravě a úklidem města v extrémním počasí, JUDr. Vízner mluvil o situaci kolem kina Jas a bylo řešeno ukončení smlouvy s Ara lem. Číšník z restaurace Scapino (pod divadlem) potřeboval pomoc s neplatičem. Muž z Kolína nechtěl zaplatit útratu, protože neměl žádné peníze. Proto musela zasáhnout městská policie a zjistit jeho nacionále, pro případ, že by dotyčný nepřišel svůj dluh zaplatit Pracovník Delvity přistihl v supermarketu zloděje. Muž z Kamenné Lhoty odcizil zboží v hodnotě 105 Kč. Za přestupek mu byla uložena bloková pokuta. Klubovnu Okresní rady Junáka v Kolíně navštívila starostka Zdenka Majerová, kde se zúčastnila schůzky městského výboru Junáka. Byla seznámena se zpúsobem práce kolínských skautů, i s jejich současnou problematikou. Na schůzce byly domluveny i n ěkteré společné akce. 8

10 9.1. Starostka města Zdenka Majerová dnes navštívila prvního letošního občánka a předala mu vkladní knížku s částkou 1000 Kč a popřála mnoho štěstí a zraví. V Brně začal 7. mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO 97 spojený s 6. ročníkem výstavy možností turistického ruchu v regionech REGIOTOUR 97. Letošní ročník se od předchozích lišil ve dvou věcech. Zatímco v předchozích letech byl Regiotour poměrně uzavřenou záležitostí úzké skupiny tradičních vyspělých propagátorů turistického ruchu v regionech, letos se rozrostl v prezentaci spektra jednotlivých okresů republiky. Pro nás bylo důležité vystoupení Kolína z turistického stínu na světlo cestovního ruchu. Modrobílý stánek okresu Kolín na ploše 25 m 2 instalovala firma Jordan ing. Stojanova, která má již rozsáhlé zkušenosti s organizací různých akcí (Kmochův Kolín), na základě projektu kolínského výtvarníka Jiřího Vančury. Realizaci expozice předcházely koncem minulého roku schůzky u vedoucího referátu regionálního rozvoje okresního úřadu JUDr. V. Kafky se zástupci jednotlivých vystavujících měst - Kolína, Českého Brodu, Kostelce nad Č. lesy, Kouřimi, Peček, Zásmuk, Velkého Oseka a výsledné dílo bylo s ohledem na omezenou dobu (od rozhodnutí okresu do realizaci bylo pouhých 6 týdnů) a finanční zdroje víc než zdařilé. V den zahájení veletrhu otevřel okresní expozici přednosta okresního úřadu ing. Jan Soukup. V doprovodné kulturní nabídce nemohl chybět jeden ze symbolů polabského centra dechové hudby - Městská hudba Františka Kmocha, která vystoupila spolu s mažoretkami Srdíčko v krátkém programu na centrálním podiu. Po dobu veletrhu zajišťovala vlastní chod stánku firma Jordan, přítomní byli obvykle i zástupci okresu, vysřídali se starostové vystavujících měst. Nosným prvkem kolínské expozice byla velká schematická mapa okresu s vyznačením turistických pamětihodností, která sloužila pro základní orientaci návštěvníků. V případě bližšího zájmu 0 jednotlivou lokalitu obsluha stánku ochotně posloužila příslušným propagačním materiálem, kterého však příště bude muset být více. Časová tíseň vykonala své, rozhodující roli hrála i finanční stránka věci. Atraktivnost expozice je dána především podporou a zájmem sponzorů. Prvními podpůrci veletrhu se stal~: Koramo a. s. Kolín, Obchodní tiskárny Kolín, ZPA Pečky, Sazex Pečky, keramické dílny S. Bašková a J. Svatoš z Kostelce nad č. lesy. Koutek kolínského okresu byl oproti ostatním skromnější, snad díky krátké době, během které se vše muselo naplánovat a zorganizovat. Letošní expozice v Brně je první krok k propagaci okresu a měla by být odrazovým můstkem k dalším. Rozčilení nájemníci domu v Masarykově ul. zjistili, že se u nich ve vchodě v přízemí motá opilec, který buší nájemníkům na dveře a způsobuje velký povyk. Hlídkou městské policie byl na místě zjištěn muž z ul. Rimavská Sobota, který se domníval, že buší na dveře svého bytu. Regionální muzeum Kolín zahájilo výstavu olejomaleb maďarské malířky Gyorgi Debre. Na vernisáži vystoupilo hudební trio Soukupů v čele s přednostou okresního úřadu ing. Janem Soukupem Plesovou sezónu letos zahájila septima gymnázia Kolín za doprovodu kutnohorského Expresu.. Mince padaly na ošerpované studenty, kteří v gymnáziu strávili 7 let. Jsou prvními maturanty, kteří přešli na tuto školu z páté třídy ZŠ. 9

11 Již tři roky je v Kolíně v provozu protialkoholní záchytná stanice. Ročně je zde umístěno asi 200 lidí. Stanice slouží ještě okresům Kutná Hora a Nymburk. Záchytka má také své stále zákazníky - 10 mužů a 3 ženy. Nejsilnější kategorií klientů jsou muži ve věku let. Dokonce sem jsou umístěni občas i cizinci. V ranních hodinách bylo oznámeno na linku 156, že z prostor kolem Zimního stadionu byla slyšet velká rána. Hlídka na místě zjistila nabouraný automobil. V Delvitě chytili opět zloděje. Policisté zjistili, že se jedná o mladíka z Hradce Králové. Ten hlídce řekl, že krádež provedl pod pohrůžkou fyzického násilí proti jeho osobě mužem, který byl po delším pátrání objeven ve svém bydlišti v Kolíně II a který se k činu přiznal. Případ byl předán Policii ČR. Kolínští Vembloudi hostili 5 dnů korfbalovou reprezentaci do 23 let z daleké Jihoafrické republiky, která se připravovala na evropské turné na nadcházející kvalifikace pro Mistrovství světa juniorů. Hráči z Afriky absolvovali několik tréninkových bloků pod vedením trenérů K. Konigsmarka a Ronalda van der Bunta. Kromě toho si prohlédli Prahu, Kolín. Na závěr pobytu byli přivítáni na kolínské radnici Mgr. Jiřím Krurnichem Závěrečným závodem českého poháru a zároveň soubojem o titul Mistra České republiky se stalo setkání cyklokrosové elity ve Štítarském údolí. Pořadí nemalou měrou rozhodlo o nominaci na Mistrovství světa v Mnichově. N a startu ve 13 hodin byla kromě účastníků přítomna i česká televize, která vysílala přímý přenos na ČT 2. Radomír Šimůnek se stal po šesté mistrem ČR v cyklokrosu a tím i nejúspěšnějším cyklokrosařem v historii českého cyklokrosu. Trať závodu byla dlouhá m V Brně skončil veletrh cestovního ruchu a naši propagátoři se vrátili do Kolína s novými nápady a zkušenostmi pro další GO O pomoc městskou policii požádala žena z důvodu, že je jí špatně, aby přijeli. Paní měla na hlavě tržnou ránu a nebyla duševně vpořádku. Strážníci ji převezli do nemocnice. V zasedací síni městského úřadu se konala 50. schůze Městské rady v Kolíně od 16 hodin za přítomnosti 9 členů (Majerová, Krumich, Čábela, Řezáček, Jetmar, Najman, Paseka, Rakušan, Kosina). Po zahájení starostkou Zdenkou Majerovou přistoupila městská rada k projednávání předložených návrhů s těmito závěry: - Usnesení č Městská rada v Kolíně doporučila Městskému zastupitelstvu v Kolíně schválit podle 6 vyhl. města č. 3/96 splácení až 70 % kupní ceny za prodej byt. jednotky JO

12 včetně případech pozemku v pravidelných splátkách s Zálabská Věra manž. Smetanovi Michalec Jiří Marková Iva Lišková Jiřina Mráz Václav manž. Hartigovi Hamr Karel Míru 717/II Masarykova 821/II Masarykova 821 /II Masarykova 821/II Masarykova 822/II Masarykova 822/II Masarykova 822/II Sadová 1267N maximální lhůtou půjčka Kč splatnosti 5 let v těchto (Jmenovaní podali žádost na odbor místního a bytového hospodářství o souhlas se splácením až 70 % kupní ceny za bytovou jednotku. Po přezkoumání výše splátek k celkové kupní ceně za byt. jednotku všichni splňují podmínky vyhl. města č. 3/96.) Odbor místního a bytového hospodářství obdržel v zákonné prostory v čp. 748/II těchto společností: 1) Milan Grundza- obchod s potravinami (večerka) nebo vinárna 2) Vít Radovesnický- textilní zboží a galanterie lhůtě nabídky na nebytové Kč/rok Kč /rok (Po prostudování jednotlivých předložených žádostí komise konstatovala, že splňují veškeré vypsané podmínky pro výběrové řízení. Při projednávání a zvažování obou žádostí byl dán odborem komisi návrh na přidělení prostor p. Radovesnickému, neboť v této lokalitě uvedený sortiment není zastoupen a z důvodu nejvyšší nabídnuté ceny.) -Usnesení č Městská rada v Kolíně v souladu s pravidly pro pronájem majetku města schválilo pronájem nebytových prostor domu čp. 748 (74 m 2 ) ul. Družstevní, Kolín II p. Radovesnickému, bytem ul. Zengrova 441 /IV od za Kč. (Odbor místního a bytového hospodářství obdržel v zákonné lhůtě jednu nabídku (LD. Trafika, Lukáš Dědek) na prostory WC u kina Jas včetně účlu využití a způsobu zajištění provozu a úklidu. Na základě předložené nabídky by byl provoz, el. energie a úklid hrazen z tržby odevzdané na WC, prodeje losů a sběru sázek. Vodné a stočné by hradil městský úřad. ) -Usnesení č Městská rada v Kolíně v souladu s pravidly pro pronájem majektu města schválila pronájem nebytových prostor WC u kina Jas (4 m 2 ) LD- Trafika Lukáš Dědek, bytem Kremličkova 937/II od za: - úhradu spatř. el. energie za celé zařízení vč. WC, úklid a úhrada spatř. materiálu pro WC _ p. Dědek, - úhrada vodného a stočného - městský úřad. Závěrem se městská rada zabývala koncepcí projektu studiové scény Igdyž se závěrem, že předkladatelů ve spolupráci s městským úřadem připraví pro další jednání konkrétní návrh průhledné ekonomiky a jasných pravidel mezi divadlem a Igdyž V hotelu Theresia proběhlo zasedání představenstva Okresní hospodářské komory, na němž byli přijati noví členové: Českomoravská hypoteční banka a.s. Praha, Kopos a.s. Kolín, Profitall Kolín, ČS - Živnostenská pojišťovna a.s. Hradec Králové. Toto bylo poslední ll

13 rozhodnutí starého představenstva, neboť na navazujícím Shromáždění delegátů bylo na tři roky zvoleno představenstvo nové. Jeho předsedou se stal opět Aleš Zahajský, místopředsedy A. Konfršt, B. Kolář, členy S. Orban, J. Jeřábek, J. Švec, V. Procházka. Této akce se zúčastnil i poslanec a místopředseda ODA RNDr. Libor Kudláček Dnes začal v kolínských školách zápis do prvních tříd.příslušný zákon stanovil, že pokud je v obci více škol, stanoví obec vyhláškou jejich spádové obvody. Pro rodiče z toho vyplývá, že pokud jejich bydliště není ve spádovém obvodu vybrané školy, rozhoduje o přijetí žáka ředitel podle kapacitních možností. V současné době, kdy počet žáků značně poklesl (ve školním roce 1995/1996 to bylo 77% oproti roku 1989/1990) nenastává taková situace příliš často. V dnešní době mezi sebou školy bojují co největší nabídkou, aby získali co nejvíc žáků a nemusely školu zavřít. Mezi nejčastějšími lákadly jsou cizí jazyky, počítače, tělesná výchova, kroužky, třída pro dyslektiky, náprava řeči, školní kluby. Zápis do škol probíhal i následující den. Kremličkova síň zahájila další z cyklu výstav etnografického oddělení muzea, který postupně představuje národopisný sbírkový folklór - tentokrát to jsou "Formy a formičky z bývalé vesničky". z předmětů patřících našim předkům tu vystavovaly dřevěné formy na perník, kleště oplatečnice, formy na pečivo, bábovky, vánočky, máslo i čokoládu. Zaměstnanci prodejny Burko přistihli zloděje přímo při krádeži. Přivolaná hlídka městské policie zjistila, že se jedná o ženu z Kolína, která nakoupila plnou tašku piva a protože na šampon za 60 Kč jí už nezbyly peníze, strčila ho do kapsy. Zlodějka dostala blokovou pokutu Pan Ladislav Kamarýt si odvezl z tiskáren v Havlíčkově Brodě svou novou knihu - Jak v Kolíně bejvávalo - kterou vydal vlastním nákladem ke 4. výročí úmrtí svého bratra Jana. Vyšla poprvé v malém náklad za cenu 160 Kč. S podporou Městského a Okresního úřadu Kolín se podařilo zvýšit náklad tak, aby cena byla únosná. První vydání bylo během měsíce rozprodáno, proto autor přichystal další, který by se měl objevit ještě letos. Kniha má 18 samostatných kapitol (280 stran), které zobrazují události od konce minulého století až do 70. let století našeho. Kamarýtové popisují s humorem jarmarky, cirkusy, slavnosti, obchody a služby, s bolestí jsou líčeny skutečnosti, které se osobně autorů dotýkají - ničení památek, hřbitovů. Řádky jsou prokládány fotografiemi. V textu je obsažena celoživotní zkušenost bratrů Konal se 5. ples města Kolína v prostorách Městského společenského domu. Ples byl již dávno vyprodaný v novém roce zůstaly volné jen tři stoly v saloncích. Kromě švédských stolů a tomboly zpříjemnily ples mažoretky, pohybová skupina Koťata, malá taneční hudba Combo, Clasic Jazz Memorial, orchestr Expres a dechovka Poděbradka. Vstupné bylo

14 Kč. Reprezentativní ples zahájila starostka Zdenka Majerová, zúčastnili se představitelé partnerských měst De Rande V enen a Granzee Slavná kolínská rodačka Jana Festová (v r se stala vícemiss ČR) získala titul Miss Magazínu Blesk. Nejrůznějších titulů Miss do dnešní doby získala 12. V zasedací síni městského úřadu se konala 51. schůze Městské rada v Kolíně od 16 hodin za přítomnosti 8 členů (Majerová, Čábela, Krumich, Řezáček, Jetmar, Pánek, Rakušan, Kosina). Po zahájení starostkou Zdenkou Majerovou přistoupila městská rada k projednávání předložených návrhů s těmito závěry: - Usnesení č Městská rada v Kolíně podle 45 písm. d) zák. ČNR č. 367/90 Sb. odvolala MVDr. Zuzanu Neustadtovou, bytem Kolín II, R. Sobory 824 z funkce předsedkyně komise pro tvorbu a ochranu životního prostředí při městské radě se zpětnou platností ke dni Poté přistoupila městská rada k projednávání návrhu rozpočtu města Kolína na rok Usnesení č Městská rada v Kolíně doporučila Městskému zastupitelstvu v Kolíně schválit podle 36 odst. 1 písm. b) zák. č. 367/90 Sb. návrh rozpočtu města Kolína na rok Rozpočet na letošní rok byl prozatím navržen jako vyrovnnaný - příjmy i výdaje ve výši ,51 Kč. Díky zlobivému zimnímu počasí museli vyjíždět hasiči za pomoci výškové techniky odstraňovat rampouchy ze střech budov a okapových žlabů Stejně jako se v Kolíně hlásíme k odkazu významných osobností minulosti (Deburau, Kmoch, Leger), připomínají si každoročně v tuto dobu v našem partnerském městě Kamenz význam slavného německého dramatika, filozofa a literárního teoretika Gottholda Ephraima Lessinga, který se zde narodil a prožil dětství. Na pozvání starosty města Kamenz měli možnost zástupci městského úřadu toto město navštívit a zúčastnit se části Lessingových slavností. Kromě pamětihodností si prohlédli Lessingovo muzeum a v den umělcových narozenin položili kytici k jeho památníku. Personál z divadelního klubu Scapino měl opět problémy s hosty. Na dva muže, kteří se po konzumaci alkoholu začali chovat vulgárně a napadat obsluhu a nemínili po zavírací době opustit vinárnu, byla přivolána městská policie. Oba po domluvě odešli bez dalších problémů domů. 13

15 22.1. Na služebnu městské policie bylo oznámeno, že v azylovém domě dělají problémy bezdomovci. Hlídka zjistila, že se jedná o manžele z Nebovid, kteří se slovně napadají a ruší noční klid. Muž ještě navíc trénoval vrhání nožů na dveře od pokoje. Celá záležitost se zápisem o vzniklé škodě byla předána přestupkové komisi. Na černý kontinemt- Afriku- odcestoval kolínský horolezec Zdeněk Sedlák spolu s dalšími 7 nadšenci, aby zde dobyli nejvyšší horu Afriky - Kilimandžáro. (Dosud zdolal Mont Blanc, Matterhorn). z Káhiry, kam se dopravili letadlem, se přesunuli do Nairobi, zastavili se v Keni na vrcholu druhé nejvyšší africké hory Mount Keni a pak vystoupili na svůj vrchol - Kilimandžáro Schody z Masarykova mostu do Rybářské ulice byly opět po dlouhé době zprovozněny. Jejich ~prava se protáhla proto, protože nebylo možno sehnat rýhovaný plech, kterým by se přikryla sachta před vstupen na schody. Nyní už je vše v pořádku a lidé ze Zálabí si mouhou cestu na zástavku ČD opět zkracovat. U kolínské starostky Zdenky Majerové se sešli někteří starostové měst a obcí okresu, aby sepsali dokument, obsahující žádost o projednání požadavku Svazu měst a obcí ČR k návrhu nařízení vlády o odměnách volených členů obecních zastupitelstev. V listině adresované V. Klausovi, M. Zemanovi, senátorovi V. Malátovi, se zdůraznilo, že vláda neřeší platy obecních zastupitelů a ty zůstavají už dva roky stejné. Pokud se vláda na nejbližším zasedání nebude návrhem zabývat, bude dokument odeslán jako podpora nároku Svazu měst a obcí ČR Z kolínských knihkupectví zmizela kniha Jak v Kolíně bejvávalo. Na další dotisk již berou knihkupci objednávky. Václav Linek pozval do Kolína dalšího zástupce figurální malby - Jiřího Sopka. Ve Foyeru městského divadla jsou prezentovány jedny z posledních Sopkových obrazů, které byly na výstavě skupiny Beseda v Mánesu. Vernisáž se konala o přestávce vyprodaného divadelního představení. Při pochůzce na Karlově náměstí přistihla hlídka manžele z Poděbrad, kteří zde vylepovali plakáty mimo plakátovací plochu. Protože se jednalo o přestupek znečišťování veřejného prostranství, byla jim udělena bloková pokuta Skupina kolínských muzejníků a jejich přátel odjela mikrobusem do Vídně na výstavu věnovanou osobnosti Leonarda da Vinci. Jde o putovní výstavu po světových metropolích, ale ČR se bohužel vyhne. 14

16 Šem1íři "Páni z Kolína" oslaví letos páté výročí svého založení. Jejich první letošní akcí bude ples v Klubu Zámecká. Na svém kontě mají účast na desítkách historických bitev v Čechách i v Německu, šermířská vystoupení, spolupráci s filmovými štáby. I nadále mají své zázemí v Klubu Zámecká. Skupinu tvoří 12 kluků ve věku let. Kromě bitev loni účinkovali i na dětských dnech v Kolíně a Čáslavi, při obecních výročích ve Veltrubech, Pečkách, při senátních mítincích. Největší akcí minulého roku byla květnová bitva pro 300 účinkujících a diváků na kolínské jízdárně. Na ples pozvali mažoretky, večer zpestřili kankánovým vystoupením a různými soutěžemi. O ples byl velký zájem, kdo přišel na poslední chvíli, měl smůlu. Příznivci soubojů se dostavili ve stylovém oblečení v hojném počtu a to nejenom z ČR ale i ze Slovenska a Německa. K tanci hrála skupina Nenicmoc. Setkání členů bojových skupin posloužilo nejen ke společné zábavě, ale i k založení Sdružení Vestfáls, které by mělo koordinovat tyto skupiny v případě oslav výročí Vestfálského míru v příštím roce Ve 4,30 hodin byli hlídkou spatřeni dva mladíci, kteří v Kutnohorské ul. rozházeli odpadkové koše. Jelikož se zjistilo, že rozházeli všechny koše po trase restaurace Palma- nádraží, hlídka s nimi koše obešla a mladíci vše uvedli do původního stavu. Pak dostali blokovou pokutu I v letošním roce pořádala Všeobecná zdravotní pojišt'ovna ČR léčebné pobyty pro své dětské pojištěnce vybraných chronických onemocnění. Letos to budou pobyty v Řecku u Egejského moře a v Chorvatsku. Celkem je připraveno 6 turnusů s třítýdenním pobytem u moře. Léčebných pobytů se mohou letos zúčastnit děti, které dosáhnou věku 7 let a navštěvují v roce 1996/ třídu ZŠ, nebo nedosáhnou 16 let. Dalším kriteriem jsou zdravotní indikační skupiny (chronická onemocnění s kožními nebo dechovými projevy). Vyplněný seznam mohli zákonní zástupci odevzdávat od dnešního dne na pobocče VZP v místě bývalé polikliniky. Kolínský soukromý podnikatel posílen alkoholem ohrožoval ve večerních hodinách střelnou zbraní jednoho z hostů restaurace U Maxima. Ohrožovaný muž s pomocí servírky muže odzbrojil. Svým počínáním se podnikatel dopustil trestného činu výtržnictví a násilí proti skupině a jednotlivci. Hasiči pomáhali při vyprošt'ování labutí, které zůstaly v zajetí ledu na zamrzlém Labi. Při zásahu spolupracovali s veterinárním lékařem. Městská knihovna v Kolíně uspořádala spolu s Karlem Bezdíčkem od 18 hodin v rámci svých večerů pořad "Napříč USA a Kanadou" Ke shlédnutí byly videozáznamy z cest autora pořadu K.Bezdíčka z roku Zpestření pásma s sebou přinesla i nabídka poznávacích zájezdů do USA, N orska, Turecka, Chorvatska V Kolíně se narodilo během prvního měsíce v novém roce 18 dětí, zemřelo 31 lidí. 15

17 Na žádost technických služeb zasahovala jednotka hasičů v ulici V Olšinkách, kde hořel kontejner s domovním odpadem. Jednoznačnou příčinou požáru byl žhavý popel vysypaný do kontejneru. Do Zahradní ulice přivolala hasiče šéfredaktorka Kolínských novin Jana Mikšovská poté, když zjistila kouř na chodbě budovy okresního archivu, kde redakce sídlí. Požár hasiči nenalezli, protože příčinou byla shořelá krabička od cigaret v přeplněném popelníku na chodbě před redakcí. Pod zálabskou skálou, v místě, kudy vede oblíbená vycházková trasa kolínských občanů, umrzlo na Labi 6 labutí a jedna kachna. Okamžitě po výzvě kolínské občanky, zorganizoval Vít Procházka z odboru životního prostředí městského úřadu zásah. O pomoc byli požádáni i hasiči. Jednu z labutí se ještě podařilo zachránit. 16

18 17

19 1.2. Od 14 hodin se konala v Družstevním domě taneční zábava na počest šedesátníků zálabské školy. Zábava byla zdarma a přístupná i další veřejnosti. Egretta Kolínská dopravní (bývalé ČSAD) uspořádala Šoférský ples v Městském společenském domě. O vstupenky měli zájem nejen řidiči. Na linku 156 bylo oznámeno, že před samoobsluhou Burko v Třídvorské ul. leží muž. Hlídka zjistila, že se jedná o opilého muže z Kolína a odvezla ho domů, kde byl předán manželce. Dříve si odnášeli hoteloví hosté domů ručníky. Dnes si odnesli z hotelu Theresia dokonce dva barevné televizory značky Funai Zaměstnanci Palmy oznámili městské policii, že se u nich poprali dva mladíci a poškodili při rvačce zařízení herny. Protože šlo o větší škodu, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR Na stříbrném plátně se objevil další český kvalitní film. Film Zapomenuté světlo přijeli slavnostně uvést uvést i ti, kteří se na něm podíleli. Sál kina Jas byl výjimečně téměř zase naplněn. V dojemném příběhu ze socialistické éry zahrá! nezvykle slušnou roli Bolek Polívka coby kněz a jeho láska - Marjánka v podání Veroniky Zilkové. Po skončení filmu proběhla beseda s velmi skoupým režisérem Vladimírem Michálkem, těhotnou Veronikou Žilkovou, Radimem Hladíkem st. (hudba) a ml. (zvukař). Do funkce kontrolorky Technických služeb města Kolína nastoupila ing. Ludmila Plášilová. Dosud pracovala v oblasti komunálních služeb v K. Hoře. Byla vybrána do funkce z deseti uchazečů. Ve hodin začala v celé republice stávka železničářů. Původně byla plánována na 48 hodin Stávka se pak prodloužila na 5 dní. V železniční stanici Kolín se k této stávce přihlásilo 95 % zaměstnanců. Železničáři tak chtějí donutit vládu řešit jejich těžkou situaci v práci _ především nízké platy. Na základě vyhlášení stávky požádalo ministerstvo dopravy prostřednictvím referátů dopravy na okresních úřadech dopravce o pomoc se zajištěním náhradní dopravy. Na tuto výzvu reagovala Ajka II, která linku Kolín - Praha provozuje. Pomoci cestujícím, kterým stávkou vzniklo nemálo problémů, se po celou dobu snažila Kolínská dopravní společnost Egretta a.s., která zajišt'ovala spoj Kolín - Praha. Ceny jízdenek účtovali dle tarifů ČD. V době postávkové však Ajka požadovala na ministerstvu dopravy zaplacení ztrát vzniklých tímto krokem. Jízdenku do Prahy prodávali za 35 Kč, dle běžného tarifu stojí 55 Kč. Na příslušné ministerstvo proto firma poslala fakturu na Kč. Egretta naproti tomu učinila pomoc zcela dobrovolně s tím, že veškeré ztráty budou připsány na její účet. Z tohoto důvodu si nenárokovalajakoukoliv náhradu škody. 18

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 23. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. října 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 3. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. března 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 23.05.2016 277/11/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s ze 4. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. dubna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 2. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 2. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 2. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Martin Drahovzal Ing. Veronika Jiráčková Zdeněk Hejduk Mgr. Pavel Kárník Za MÚ: Mgr. Michael

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 10. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. ledna 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s z 20. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. května 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105 1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne 7.12.2016 svým usnesením č. 105 s c h v a l u j e rozpočet města Nymburka na rok 2017 takto: a) celkové příjmy rozpočtu města Nymburka na rok 2017

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5610/2016 19.01.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 18.01.2016, v 16:00 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 18. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 10. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový

Více

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 05.09. 2016 Místo jednání:

Více

Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 29. 5. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 29. 5.2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více