:. :... :... :. :... : :...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... ... :. :... :... :. :... : :..."

Transkript

1

2 :::.::.:. ~ ::.:::... :: ; >.: :- ::.: ::.: ;; : :... ::=:-:. : :.:- ~- ~:.;: >: : ::::.. ::.: :>:: ;. :. : :.. ~-; <: ::: : : :. : ; ;.:: ::: :; :;.: : :~ :.....::.:.: :. > ~- ~- :. ;; :.. :::;.:......:.. :::::: :.. :'.. : ::.. :.: :.:. :.... :. :: : :.. :... :..... :.....: : :.. :.. :.. : : :. : : :: ::.. :..... ltrohljfa mesta.... :. :. :. : : :. ~ ::. :... ~... :.. :. : :..... : ;..:..: :..... :.: :.... : : ::.:: : :... : :.. : :. ::..... :: : :..... :.. :.... :.. :.: : : :.':.... ~- "::..... ~..... :.:.:.. :... : ::... : : :.:. ':. ::. :. : -: :.:.. : :... :.. :.. :..... : :=:.:. ::..... :. : : :.. ': :- :... ::... :. -::.::~ ::::.. ::: ': _..:.... : : :.. : : -:... _.. :0: :_- : :: _::.. :....:. ::.:.. ~.:.. :.: ::.... :... :. -:~: : ::: :' :. = ~ :::.. :: l(olína ::... :...::--.::'. : : :...:: :. :. ::.: :: _:_:.: :' :.. : : :... : :: :: :.. ::.... _::... :":: :... :.....: :: : :.... :. :':: :-::.... :: ;.. : :. : :. ~.. :. :: :o : : -: :.. : :: ::-:. ::. : :: =: : : :.. :. : : :: :.. : : : : :. : :. :.. o..... : : : o : : : : : o o : : : ~ ~ ~ ; : :. : o :.. : :. :. ::. ::... ::: :.:.. ; :... ::... :.. : : :.. ::.. : :..... : :... :. :... :..... :. : : : : :... :.. _: :. :.". : O: :.. :-. :. :... : :

3 ZDENKA MAJEROVÁ..., ,.};...~--- ~~ ZÁSTUPCI STAROSTKY JAROMÍR ČÁBELA MGR. JIŘÍ KRUMICH TAJEMNÍK " JAN PESEK

4 Seznam členů Městského zastupitelstva v Kolíně v r DŽJ = Důchodci za životní jistoty OS = člen okresního shromá ž dění K = volební sdružení "Kolíňáci" SMK = Sdružení pro město Kolín 3

5 Seznam členů Městské rady v Kolíně v roce 1997 Zdenka Majerová K starostka města Čábela Jaromír SMK zástupce starostky Mgr. Krumich Jiří K zástupce starostky MUDr. Rakušan Jan K JUDr. Najman Tomáš Ing. Kosina Vít Řezáček Josef JUDr. Vízner Karel Ing. Pánek Karel Ing. Jetmar Václav Mgr. Paseka Lubomír K K DŽJ ČSSD KSČM KSČM KSČM 4

6 ~~ LEDEN 5

7 1.1. Na pozvání starosty pana Hanse Bohnenblusta odcestovalo v ranních hodinách kolínské Collegium musicum do našeho partnerského města Dietikonu. Již podruhé byl nový rok zahájen vedením města kulturní akcí na radnici. Neopomněl potěšit ani občany v tamním domově důchodců. Rozpočet na letošní rok byl v rámci celorepublikových tendencí sestaven jako vyrovnaný - příjmy i výdaje jsou prozatím navrženy ve výši ,51 Kč. Stanice ČD Kolín se zařadila zásilek na Slovensko a zpět. od dnešního dne do systému Interkurýr - expresní přeprava Novým ředitelem Domu dětí a mládeže v Kolíně se stal František Štěpán, který tak ve funkci vystřídal Mgr. Adolfa Lisého. Fr. Štěpán byl dočasně pověřen řízením tohoto střediska až do vypsání konkurzního řízení. Pan Lisý byl ze své funkce odvolán pro závažné překročení ukazatelů rozpočtu. Nový ředitel chce rozšířit dosavadní výchovně - vzdělávací činnost, a to zejména činnost o víkendech a prázdninách. Od nového roku zvýšila společnost Kabel Plus ceny za provozování kabelové televize. Diváci využívající standartní nabídku platí 39 Kč měsíčně (dříve 25), ostatní za plnou nabídku zaplatí 159 Kč (dříve 121 Kč). Někteří si nechali kabelovou televizi zrušit. Novým vlastníkem kabelové televize se stala loni v říjnu americká společnost US West. V Kolíně uzavřela smlouvu na provozování kabelové televize firma Beneš. Ten si stěžuje na nedostatečné prostory a snaží se získat od města větší v MŠ v Masarykově ul Zástupci města - Zdenka Majerová, Jaromír Čábela, mdr. K. Vízner, Hana Scheibalová přijali pozvání partnerského města De Ronde Venen a jeli oslavit ještě jednou příchod nového roku do Holandska. Zde totiž vítání nového roku prodlužují o pár dní než je zvykem u nás omezit vše na jeden den, nepočítaje přípravy pokrmů a nápojů. Kromě jiného způsobu oslavy nového roku viděli i největší burzu květin, která svou rozlohou zabírá asi 120 fotbalových hřišť. Navštívili muzeum J. A. Komenského. Prostomá síň radnice v Dietikonu se zaplnila občany města zvědavými na výkon muzikantů z Kolína. Ti zahráli hudbu starých českých skladatelů- V. Vodičky, J. Myslivečka, A. Dvořáka, O. Nedbala. Překvapením pro přítomné byly i tři biblické písně A. Dvořáka v podání dr. Urbana, který první dvě zpíval německy. Závěrečné dva přídavky byly důkazem o úspěchu Collegia musicum. I v místních novinách se objevil článek o úspěšném vystoupení. Odpoledne strávili hosté se zástupci tamější radnice ve staré části Ziirichu. Až dnes se v kolínské porodnici narodil první novorozenec našeho okresu. Manželům Štěpničkovým se narodil syn Martin. Porodu, který vedl MUDr. Ladislav Bečvář a porodní asistentka Stanislava Venclová, byl přítomen i otec. Novorozenec vážil3,6 kg a měřil 51 cm. 6

8 Až dnes byl pro veřejnost zahájen provoz Obchodní banky a.s. v Kolíně, která sídlí v nově zrekonstruované budově čp. 71 na Karlově náměstí. Budova zakoupená od bývalého ČKD v r byla zrekonstruovaná během půl roku kolínskou firmou Kurs. Ředitelkou se stala ing. Eva Rathousová Dopoledne strávila skupina kolíňáků v Holandsku ve městečku Einsiedeln. Prohlédli si benediktinský klášter. Večer se pak rozloučili koncertem ve víceúčelovém kostele na Bergdietikonu. Poté si popovídali se všemi zájemci u skleničky vína. Malá galerie Na Hradbách vystavila fotografie Heleny Doušové a Petra Nobilise pod názvem Keltská země - Bretaň, Skotsko, Irsko. Vernisáž proběhla až s oblíbenou klubovou kapelou Naholou 25. Korfbalisté VKC Kolín odjeli na finále turnaje o pohár mistrů do Španělska. Korfbalisté se zúčastnili ve španělské Terrase již počtvrté soutěže Eurocup.( Poprvé se hráči objevili na této soutěži v r v Německu, kde skončili na 6. místě). Účast v tomto prestižním klání si vybojovali v minulém roce, když dokázali projít těžkým sítem kvalifikačních zápasů. Do Španělska jeli přes Francii, kde je čekal zápas s tamní reprezentací. Domů se vrátili s bronzovou medailí Skupinka kolíňáků se vrátila s novými zážitky z Holandska Městská autobusová doprava v Kolíně zavedla novou linku č. 5 (byla tu již dříve ale byla zrušena pro nevytíženost a spojovala Vinice s centrem), Začíná v 5,15 hodin v Po lepech, jede do Kolína, přes nám. Republiky do Veltrubské ulice, na Vinice, kde má konečnou. Linka bude jezdit v exponovaných časech- kdy vozí cestující do zaměstnání a do školy. Prvním kolínským občánkem se stal tentokrát chlapec - Filip Kretschmer- syn manželů Filipa a Gabriely Kretschmerových, narodil se v 01,45 o váze 3,1 kg a délce 49 cm.. Bratři Kasardové přestěhovali své řeznictví z Václavské ul. na Zálabí, do bývalého Arca. Dům za první republiky postavil Štěpán Drahovzal. Pak zde byla restaurace Arco, v prvním patře se pořádaly koncerty jazzmanů. Ve zdejší části Kolína tak budou mezi s sebou bojovat řeznictví U Kostelíčka a u Chalupů (u kina Jas) a Kasardovi. V zasedací síni městského úřadu se konala 49. schůze městské rady od 16 hodin za přítomností ll členů (Majerová, Čábela, Krumich, Vízner, Řezáček, Jetmar, Pánek, Najman, Paseka, Rakušan, Kosina). Po zahájení starostkou Zdenkou Majerovou a rozšíření navrhovaného programu o informativní zprávy o kinu Jas a Aralu přistoupila městská rada k projednávání předložených návrhů s těmito závěry: Návrh na schválení doby pronájmu nebytových prostor v majetku města v Benešově ul., byl stažen z programu jednání. 7

9 Návrh na na pronájem poz. parcely- zahrady č. kat. 647/3 v k. ú. Kolín ve vlastnictví města Kolína manželům Robovským byl odložen. - Usnesení č Městská rada v Kolíně doporučila Městskému zastupitelstvu v Kolíně schválit podle 36a odst. 1 písm. a) zák. ČNR č. 367/90 Sb. prodej stavebních parcel č. kat až 6833 v k. ú. Kolín pod dvoupodlažními garážemi v Cihelně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době prodeje z vlastnictví města Kolína do podílového spoluvlastnictví občanů vlastnících stavby na těchto stavebních parcelách. (Po kolaudaci dvoupodlažních garáží v Cihelně převedlo Družstvo pro výstavbu garáží stavby garáží do vlastnictví jednotlivých členů, kteří požádali o odkoupení stavebních parcel pod těmito garážemi za účelem uvedení do souladu vlastnictví stavby a pozemku. Jedná se o 161 stavebních parcel o celkové výměře 3121m 2.) -Usnesení č Městská rada v Kolíně schválila podle 45 písm. o) zák. ČNR č. 367/90 Sb. rozšíření organizační struktury městského úřadu o místo správce Městské polikliniky v Kolíně. (S převzetím polikliniky městem Kolínem ke dni je nutné řešit zajištění provozu tohoto zařízení po technické stránce funkcí správce objektu. Stávající způsob provádění údržby a zajišt'ování oprav je nevyhovující. Funkci jakéhosi údržbáře provádí důchodce, který se nestará o zajišt'ování oprav dodavatelským způsobem a nevlastní řidičský průkaz. Věc byla konzultována s ekonom. máměstskem ing. Horou.) Poté se městská rada zabývala informativní zprávou o bytové situaci manželů Náhodových a souhlasila s rozšířením jejich bytu. Závěrem jednání seznámil J. Čábela přítomné s činností městského úřadu (návštěva 12 mladých lidí z Gransee, zájezd 8 hudebníků Collegia musicum do Dietikonu, návštěva Holandska, ples města Kolína, prodej bytů). Ing. Jetmar se zabýval cenami jízdného v městské dopravě a úklidem města v extrémním počasí, JUDr. Vízner mluvil o situaci kolem kina Jas a bylo řešeno ukončení smlouvy s Ara lem. Číšník z restaurace Scapino (pod divadlem) potřeboval pomoc s neplatičem. Muž z Kolína nechtěl zaplatit útratu, protože neměl žádné peníze. Proto musela zasáhnout městská policie a zjistit jeho nacionále, pro případ, že by dotyčný nepřišel svůj dluh zaplatit Pracovník Delvity přistihl v supermarketu zloděje. Muž z Kamenné Lhoty odcizil zboží v hodnotě 105 Kč. Za přestupek mu byla uložena bloková pokuta. Klubovnu Okresní rady Junáka v Kolíně navštívila starostka Zdenka Majerová, kde se zúčastnila schůzky městského výboru Junáka. Byla seznámena se zpúsobem práce kolínských skautů, i s jejich současnou problematikou. Na schůzce byly domluveny i n ěkteré společné akce. 8

10 9.1. Starostka města Zdenka Majerová dnes navštívila prvního letošního občánka a předala mu vkladní knížku s částkou 1000 Kč a popřála mnoho štěstí a zraví. V Brně začal 7. mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO 97 spojený s 6. ročníkem výstavy možností turistického ruchu v regionech REGIOTOUR 97. Letošní ročník se od předchozích lišil ve dvou věcech. Zatímco v předchozích letech byl Regiotour poměrně uzavřenou záležitostí úzké skupiny tradičních vyspělých propagátorů turistického ruchu v regionech, letos se rozrostl v prezentaci spektra jednotlivých okresů republiky. Pro nás bylo důležité vystoupení Kolína z turistického stínu na světlo cestovního ruchu. Modrobílý stánek okresu Kolín na ploše 25 m 2 instalovala firma Jordan ing. Stojanova, která má již rozsáhlé zkušenosti s organizací různých akcí (Kmochův Kolín), na základě projektu kolínského výtvarníka Jiřího Vančury. Realizaci expozice předcházely koncem minulého roku schůzky u vedoucího referátu regionálního rozvoje okresního úřadu JUDr. V. Kafky se zástupci jednotlivých vystavujících měst - Kolína, Českého Brodu, Kostelce nad Č. lesy, Kouřimi, Peček, Zásmuk, Velkého Oseka a výsledné dílo bylo s ohledem na omezenou dobu (od rozhodnutí okresu do realizaci bylo pouhých 6 týdnů) a finanční zdroje víc než zdařilé. V den zahájení veletrhu otevřel okresní expozici přednosta okresního úřadu ing. Jan Soukup. V doprovodné kulturní nabídce nemohl chybět jeden ze symbolů polabského centra dechové hudby - Městská hudba Františka Kmocha, která vystoupila spolu s mažoretkami Srdíčko v krátkém programu na centrálním podiu. Po dobu veletrhu zajišťovala vlastní chod stánku firma Jordan, přítomní byli obvykle i zástupci okresu, vysřídali se starostové vystavujících měst. Nosným prvkem kolínské expozice byla velká schematická mapa okresu s vyznačením turistických pamětihodností, která sloužila pro základní orientaci návštěvníků. V případě bližšího zájmu 0 jednotlivou lokalitu obsluha stánku ochotně posloužila příslušným propagačním materiálem, kterého však příště bude muset být více. Časová tíseň vykonala své, rozhodující roli hrála i finanční stránka věci. Atraktivnost expozice je dána především podporou a zájmem sponzorů. Prvními podpůrci veletrhu se stal~: Koramo a. s. Kolín, Obchodní tiskárny Kolín, ZPA Pečky, Sazex Pečky, keramické dílny S. Bašková a J. Svatoš z Kostelce nad č. lesy. Koutek kolínského okresu byl oproti ostatním skromnější, snad díky krátké době, během které se vše muselo naplánovat a zorganizovat. Letošní expozice v Brně je první krok k propagaci okresu a měla by být odrazovým můstkem k dalším. Rozčilení nájemníci domu v Masarykově ul. zjistili, že se u nich ve vchodě v přízemí motá opilec, který buší nájemníkům na dveře a způsobuje velký povyk. Hlídkou městské policie byl na místě zjištěn muž z ul. Rimavská Sobota, který se domníval, že buší na dveře svého bytu. Regionální muzeum Kolín zahájilo výstavu olejomaleb maďarské malířky Gyorgi Debre. Na vernisáži vystoupilo hudební trio Soukupů v čele s přednostou okresního úřadu ing. Janem Soukupem Plesovou sezónu letos zahájila septima gymnázia Kolín za doprovodu kutnohorského Expresu.. Mince padaly na ošerpované studenty, kteří v gymnáziu strávili 7 let. Jsou prvními maturanty, kteří přešli na tuto školu z páté třídy ZŠ. 9

11 Již tři roky je v Kolíně v provozu protialkoholní záchytná stanice. Ročně je zde umístěno asi 200 lidí. Stanice slouží ještě okresům Kutná Hora a Nymburk. Záchytka má také své stále zákazníky - 10 mužů a 3 ženy. Nejsilnější kategorií klientů jsou muži ve věku let. Dokonce sem jsou umístěni občas i cizinci. V ranních hodinách bylo oznámeno na linku 156, že z prostor kolem Zimního stadionu byla slyšet velká rána. Hlídka na místě zjistila nabouraný automobil. V Delvitě chytili opět zloděje. Policisté zjistili, že se jedná o mladíka z Hradce Králové. Ten hlídce řekl, že krádež provedl pod pohrůžkou fyzického násilí proti jeho osobě mužem, který byl po delším pátrání objeven ve svém bydlišti v Kolíně II a který se k činu přiznal. Případ byl předán Policii ČR. Kolínští Vembloudi hostili 5 dnů korfbalovou reprezentaci do 23 let z daleké Jihoafrické republiky, která se připravovala na evropské turné na nadcházející kvalifikace pro Mistrovství světa juniorů. Hráči z Afriky absolvovali několik tréninkových bloků pod vedením trenérů K. Konigsmarka a Ronalda van der Bunta. Kromě toho si prohlédli Prahu, Kolín. Na závěr pobytu byli přivítáni na kolínské radnici Mgr. Jiřím Krurnichem Závěrečným závodem českého poháru a zároveň soubojem o titul Mistra České republiky se stalo setkání cyklokrosové elity ve Štítarském údolí. Pořadí nemalou měrou rozhodlo o nominaci na Mistrovství světa v Mnichově. N a startu ve 13 hodin byla kromě účastníků přítomna i česká televize, která vysílala přímý přenos na ČT 2. Radomír Šimůnek se stal po šesté mistrem ČR v cyklokrosu a tím i nejúspěšnějším cyklokrosařem v historii českého cyklokrosu. Trať závodu byla dlouhá m V Brně skončil veletrh cestovního ruchu a naši propagátoři se vrátili do Kolína s novými nápady a zkušenostmi pro další GO O pomoc městskou policii požádala žena z důvodu, že je jí špatně, aby přijeli. Paní měla na hlavě tržnou ránu a nebyla duševně vpořádku. Strážníci ji převezli do nemocnice. V zasedací síni městského úřadu se konala 50. schůze Městské rady v Kolíně od 16 hodin za přítomnosti 9 členů (Majerová, Krumich, Čábela, Řezáček, Jetmar, Najman, Paseka, Rakušan, Kosina). Po zahájení starostkou Zdenkou Majerovou přistoupila městská rada k projednávání předložených návrhů s těmito závěry: - Usnesení č Městská rada v Kolíně doporučila Městskému zastupitelstvu v Kolíně schválit podle 6 vyhl. města č. 3/96 splácení až 70 % kupní ceny za prodej byt. jednotky JO

12 včetně případech pozemku v pravidelných splátkách s Zálabská Věra manž. Smetanovi Michalec Jiří Marková Iva Lišková Jiřina Mráz Václav manž. Hartigovi Hamr Karel Míru 717/II Masarykova 821/II Masarykova 821 /II Masarykova 821/II Masarykova 822/II Masarykova 822/II Masarykova 822/II Sadová 1267N maximální lhůtou půjčka Kč splatnosti 5 let v těchto (Jmenovaní podali žádost na odbor místního a bytového hospodářství o souhlas se splácením až 70 % kupní ceny za bytovou jednotku. Po přezkoumání výše splátek k celkové kupní ceně za byt. jednotku všichni splňují podmínky vyhl. města č. 3/96.) Odbor místního a bytového hospodářství obdržel v zákonné prostory v čp. 748/II těchto společností: 1) Milan Grundza- obchod s potravinami (večerka) nebo vinárna 2) Vít Radovesnický- textilní zboží a galanterie lhůtě nabídky na nebytové Kč/rok Kč /rok (Po prostudování jednotlivých předložených žádostí komise konstatovala, že splňují veškeré vypsané podmínky pro výběrové řízení. Při projednávání a zvažování obou žádostí byl dán odborem komisi návrh na přidělení prostor p. Radovesnickému, neboť v této lokalitě uvedený sortiment není zastoupen a z důvodu nejvyšší nabídnuté ceny.) -Usnesení č Městská rada v Kolíně v souladu s pravidly pro pronájem majetku města schválilo pronájem nebytových prostor domu čp. 748 (74 m 2 ) ul. Družstevní, Kolín II p. Radovesnickému, bytem ul. Zengrova 441 /IV od za Kč. (Odbor místního a bytového hospodářství obdržel v zákonné lhůtě jednu nabídku (LD. Trafika, Lukáš Dědek) na prostory WC u kina Jas včetně účlu využití a způsobu zajištění provozu a úklidu. Na základě předložené nabídky by byl provoz, el. energie a úklid hrazen z tržby odevzdané na WC, prodeje losů a sběru sázek. Vodné a stočné by hradil městský úřad. ) -Usnesení č Městská rada v Kolíně v souladu s pravidly pro pronájem majektu města schválila pronájem nebytových prostor WC u kina Jas (4 m 2 ) LD- Trafika Lukáš Dědek, bytem Kremličkova 937/II od za: - úhradu spatř. el. energie za celé zařízení vč. WC, úklid a úhrada spatř. materiálu pro WC _ p. Dědek, - úhrada vodného a stočného - městský úřad. Závěrem se městská rada zabývala koncepcí projektu studiové scény Igdyž se závěrem, že předkladatelů ve spolupráci s městským úřadem připraví pro další jednání konkrétní návrh průhledné ekonomiky a jasných pravidel mezi divadlem a Igdyž V hotelu Theresia proběhlo zasedání představenstva Okresní hospodářské komory, na němž byli přijati noví členové: Českomoravská hypoteční banka a.s. Praha, Kopos a.s. Kolín, Profitall Kolín, ČS - Živnostenská pojišťovna a.s. Hradec Králové. Toto bylo poslední ll

13 rozhodnutí starého představenstva, neboť na navazujícím Shromáždění delegátů bylo na tři roky zvoleno představenstvo nové. Jeho předsedou se stal opět Aleš Zahajský, místopředsedy A. Konfršt, B. Kolář, členy S. Orban, J. Jeřábek, J. Švec, V. Procházka. Této akce se zúčastnil i poslanec a místopředseda ODA RNDr. Libor Kudláček Dnes začal v kolínských školách zápis do prvních tříd.příslušný zákon stanovil, že pokud je v obci více škol, stanoví obec vyhláškou jejich spádové obvody. Pro rodiče z toho vyplývá, že pokud jejich bydliště není ve spádovém obvodu vybrané školy, rozhoduje o přijetí žáka ředitel podle kapacitních možností. V současné době, kdy počet žáků značně poklesl (ve školním roce 1995/1996 to bylo 77% oproti roku 1989/1990) nenastává taková situace příliš často. V dnešní době mezi sebou školy bojují co největší nabídkou, aby získali co nejvíc žáků a nemusely školu zavřít. Mezi nejčastějšími lákadly jsou cizí jazyky, počítače, tělesná výchova, kroužky, třída pro dyslektiky, náprava řeči, školní kluby. Zápis do škol probíhal i následující den. Kremličkova síň zahájila další z cyklu výstav etnografického oddělení muzea, který postupně představuje národopisný sbírkový folklór - tentokrát to jsou "Formy a formičky z bývalé vesničky". z předmětů patřících našim předkům tu vystavovaly dřevěné formy na perník, kleště oplatečnice, formy na pečivo, bábovky, vánočky, máslo i čokoládu. Zaměstnanci prodejny Burko přistihli zloděje přímo při krádeži. Přivolaná hlídka městské policie zjistila, že se jedná o ženu z Kolína, která nakoupila plnou tašku piva a protože na šampon za 60 Kč jí už nezbyly peníze, strčila ho do kapsy. Zlodějka dostala blokovou pokutu Pan Ladislav Kamarýt si odvezl z tiskáren v Havlíčkově Brodě svou novou knihu - Jak v Kolíně bejvávalo - kterou vydal vlastním nákladem ke 4. výročí úmrtí svého bratra Jana. Vyšla poprvé v malém náklad za cenu 160 Kč. S podporou Městského a Okresního úřadu Kolín se podařilo zvýšit náklad tak, aby cena byla únosná. První vydání bylo během měsíce rozprodáno, proto autor přichystal další, který by se měl objevit ještě letos. Kniha má 18 samostatných kapitol (280 stran), které zobrazují události od konce minulého století až do 70. let století našeho. Kamarýtové popisují s humorem jarmarky, cirkusy, slavnosti, obchody a služby, s bolestí jsou líčeny skutečnosti, které se osobně autorů dotýkají - ničení památek, hřbitovů. Řádky jsou prokládány fotografiemi. V textu je obsažena celoživotní zkušenost bratrů Konal se 5. ples města Kolína v prostorách Městského společenského domu. Ples byl již dávno vyprodaný v novém roce zůstaly volné jen tři stoly v saloncích. Kromě švédských stolů a tomboly zpříjemnily ples mažoretky, pohybová skupina Koťata, malá taneční hudba Combo, Clasic Jazz Memorial, orchestr Expres a dechovka Poděbradka. Vstupné bylo

14 Kč. Reprezentativní ples zahájila starostka Zdenka Majerová, zúčastnili se představitelé partnerských měst De Rande V enen a Granzee Slavná kolínská rodačka Jana Festová (v r se stala vícemiss ČR) získala titul Miss Magazínu Blesk. Nejrůznějších titulů Miss do dnešní doby získala 12. V zasedací síni městského úřadu se konala 51. schůze Městské rada v Kolíně od 16 hodin za přítomnosti 8 členů (Majerová, Čábela, Krumich, Řezáček, Jetmar, Pánek, Rakušan, Kosina). Po zahájení starostkou Zdenkou Majerovou přistoupila městská rada k projednávání předložených návrhů s těmito závěry: - Usnesení č Městská rada v Kolíně podle 45 písm. d) zák. ČNR č. 367/90 Sb. odvolala MVDr. Zuzanu Neustadtovou, bytem Kolín II, R. Sobory 824 z funkce předsedkyně komise pro tvorbu a ochranu životního prostředí při městské radě se zpětnou platností ke dni Poté přistoupila městská rada k projednávání návrhu rozpočtu města Kolína na rok Usnesení č Městská rada v Kolíně doporučila Městskému zastupitelstvu v Kolíně schválit podle 36 odst. 1 písm. b) zák. č. 367/90 Sb. návrh rozpočtu města Kolína na rok Rozpočet na letošní rok byl prozatím navržen jako vyrovnnaný - příjmy i výdaje ve výši ,51 Kč. Díky zlobivému zimnímu počasí museli vyjíždět hasiči za pomoci výškové techniky odstraňovat rampouchy ze střech budov a okapových žlabů Stejně jako se v Kolíně hlásíme k odkazu významných osobností minulosti (Deburau, Kmoch, Leger), připomínají si každoročně v tuto dobu v našem partnerském městě Kamenz význam slavného německého dramatika, filozofa a literárního teoretika Gottholda Ephraima Lessinga, který se zde narodil a prožil dětství. Na pozvání starosty města Kamenz měli možnost zástupci městského úřadu toto město navštívit a zúčastnit se části Lessingových slavností. Kromě pamětihodností si prohlédli Lessingovo muzeum a v den umělcových narozenin položili kytici k jeho památníku. Personál z divadelního klubu Scapino měl opět problémy s hosty. Na dva muže, kteří se po konzumaci alkoholu začali chovat vulgárně a napadat obsluhu a nemínili po zavírací době opustit vinárnu, byla přivolána městská policie. Oba po domluvě odešli bez dalších problémů domů. 13

15 22.1. Na služebnu městské policie bylo oznámeno, že v azylovém domě dělají problémy bezdomovci. Hlídka zjistila, že se jedná o manžele z Nebovid, kteří se slovně napadají a ruší noční klid. Muž ještě navíc trénoval vrhání nožů na dveře od pokoje. Celá záležitost se zápisem o vzniklé škodě byla předána přestupkové komisi. Na černý kontinemt- Afriku- odcestoval kolínský horolezec Zdeněk Sedlák spolu s dalšími 7 nadšenci, aby zde dobyli nejvyšší horu Afriky - Kilimandžáro. (Dosud zdolal Mont Blanc, Matterhorn). z Káhiry, kam se dopravili letadlem, se přesunuli do Nairobi, zastavili se v Keni na vrcholu druhé nejvyšší africké hory Mount Keni a pak vystoupili na svůj vrchol - Kilimandžáro Schody z Masarykova mostu do Rybářské ulice byly opět po dlouhé době zprovozněny. Jejich ~prava se protáhla proto, protože nebylo možno sehnat rýhovaný plech, kterým by se přikryla sachta před vstupen na schody. Nyní už je vše v pořádku a lidé ze Zálabí si mouhou cestu na zástavku ČD opět zkracovat. U kolínské starostky Zdenky Majerové se sešli někteří starostové měst a obcí okresu, aby sepsali dokument, obsahující žádost o projednání požadavku Svazu měst a obcí ČR k návrhu nařízení vlády o odměnách volených členů obecních zastupitelstev. V listině adresované V. Klausovi, M. Zemanovi, senátorovi V. Malátovi, se zdůraznilo, že vláda neřeší platy obecních zastupitelů a ty zůstavají už dva roky stejné. Pokud se vláda na nejbližším zasedání nebude návrhem zabývat, bude dokument odeslán jako podpora nároku Svazu měst a obcí ČR Z kolínských knihkupectví zmizela kniha Jak v Kolíně bejvávalo. Na další dotisk již berou knihkupci objednávky. Václav Linek pozval do Kolína dalšího zástupce figurální malby - Jiřího Sopka. Ve Foyeru městského divadla jsou prezentovány jedny z posledních Sopkových obrazů, které byly na výstavě skupiny Beseda v Mánesu. Vernisáž se konala o přestávce vyprodaného divadelního představení. Při pochůzce na Karlově náměstí přistihla hlídka manžele z Poděbrad, kteří zde vylepovali plakáty mimo plakátovací plochu. Protože se jednalo o přestupek znečišťování veřejného prostranství, byla jim udělena bloková pokuta Skupina kolínských muzejníků a jejich přátel odjela mikrobusem do Vídně na výstavu věnovanou osobnosti Leonarda da Vinci. Jde o putovní výstavu po světových metropolích, ale ČR se bohužel vyhne. 14

16 Šem1íři "Páni z Kolína" oslaví letos páté výročí svého založení. Jejich první letošní akcí bude ples v Klubu Zámecká. Na svém kontě mají účast na desítkách historických bitev v Čechách i v Německu, šermířská vystoupení, spolupráci s filmovými štáby. I nadále mají své zázemí v Klubu Zámecká. Skupinu tvoří 12 kluků ve věku let. Kromě bitev loni účinkovali i na dětských dnech v Kolíně a Čáslavi, při obecních výročích ve Veltrubech, Pečkách, při senátních mítincích. Největší akcí minulého roku byla květnová bitva pro 300 účinkujících a diváků na kolínské jízdárně. Na ples pozvali mažoretky, večer zpestřili kankánovým vystoupením a různými soutěžemi. O ples byl velký zájem, kdo přišel na poslední chvíli, měl smůlu. Příznivci soubojů se dostavili ve stylovém oblečení v hojném počtu a to nejenom z ČR ale i ze Slovenska a Německa. K tanci hrála skupina Nenicmoc. Setkání členů bojových skupin posloužilo nejen ke společné zábavě, ale i k založení Sdružení Vestfáls, které by mělo koordinovat tyto skupiny v případě oslav výročí Vestfálského míru v příštím roce Ve 4,30 hodin byli hlídkou spatřeni dva mladíci, kteří v Kutnohorské ul. rozházeli odpadkové koše. Jelikož se zjistilo, že rozházeli všechny koše po trase restaurace Palma- nádraží, hlídka s nimi koše obešla a mladíci vše uvedli do původního stavu. Pak dostali blokovou pokutu I v letošním roce pořádala Všeobecná zdravotní pojišt'ovna ČR léčebné pobyty pro své dětské pojištěnce vybraných chronických onemocnění. Letos to budou pobyty v Řecku u Egejského moře a v Chorvatsku. Celkem je připraveno 6 turnusů s třítýdenním pobytem u moře. Léčebných pobytů se mohou letos zúčastnit děti, které dosáhnou věku 7 let a navštěvují v roce 1996/ třídu ZŠ, nebo nedosáhnou 16 let. Dalším kriteriem jsou zdravotní indikační skupiny (chronická onemocnění s kožními nebo dechovými projevy). Vyplněný seznam mohli zákonní zástupci odevzdávat od dnešního dne na pobocče VZP v místě bývalé polikliniky. Kolínský soukromý podnikatel posílen alkoholem ohrožoval ve večerních hodinách střelnou zbraní jednoho z hostů restaurace U Maxima. Ohrožovaný muž s pomocí servírky muže odzbrojil. Svým počínáním se podnikatel dopustil trestného činu výtržnictví a násilí proti skupině a jednotlivci. Hasiči pomáhali při vyprošt'ování labutí, které zůstaly v zajetí ledu na zamrzlém Labi. Při zásahu spolupracovali s veterinárním lékařem. Městská knihovna v Kolíně uspořádala spolu s Karlem Bezdíčkem od 18 hodin v rámci svých večerů pořad "Napříč USA a Kanadou" Ke shlédnutí byly videozáznamy z cest autora pořadu K.Bezdíčka z roku Zpestření pásma s sebou přinesla i nabídka poznávacích zájezdů do USA, N orska, Turecka, Chorvatska V Kolíně se narodilo během prvního měsíce v novém roce 18 dětí, zemřelo 31 lidí. 15

17 Na žádost technických služeb zasahovala jednotka hasičů v ulici V Olšinkách, kde hořel kontejner s domovním odpadem. Jednoznačnou příčinou požáru byl žhavý popel vysypaný do kontejneru. Do Zahradní ulice přivolala hasiče šéfredaktorka Kolínských novin Jana Mikšovská poté, když zjistila kouř na chodbě budovy okresního archivu, kde redakce sídlí. Požár hasiči nenalezli, protože příčinou byla shořelá krabička od cigaret v přeplněném popelníku na chodbě před redakcí. Pod zálabskou skálou, v místě, kudy vede oblíbená vycházková trasa kolínských občanů, umrzlo na Labi 6 labutí a jedna kachna. Okamžitě po výzvě kolínské občanky, zorganizoval Vít Procházka z odboru životního prostředí městského úřadu zásah. O pomoc byli požádáni i hasiči. Jednu z labutí se ještě podařilo zachránit. 16

18 17

19 1.2. Od 14 hodin se konala v Družstevním domě taneční zábava na počest šedesátníků zálabské školy. Zábava byla zdarma a přístupná i další veřejnosti. Egretta Kolínská dopravní (bývalé ČSAD) uspořádala Šoférský ples v Městském společenském domě. O vstupenky měli zájem nejen řidiči. Na linku 156 bylo oznámeno, že před samoobsluhou Burko v Třídvorské ul. leží muž. Hlídka zjistila, že se jedná o opilého muže z Kolína a odvezla ho domů, kde byl předán manželce. Dříve si odnášeli hoteloví hosté domů ručníky. Dnes si odnesli z hotelu Theresia dokonce dva barevné televizory značky Funai Zaměstnanci Palmy oznámili městské policii, že se u nich poprali dva mladíci a poškodili při rvačce zařízení herny. Protože šlo o větší škodu, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR Na stříbrném plátně se objevil další český kvalitní film. Film Zapomenuté světlo přijeli slavnostně uvést uvést i ti, kteří se na něm podíleli. Sál kina Jas byl výjimečně téměř zase naplněn. V dojemném příběhu ze socialistické éry zahrá! nezvykle slušnou roli Bolek Polívka coby kněz a jeho láska - Marjánka v podání Veroniky Zilkové. Po skončení filmu proběhla beseda s velmi skoupým režisérem Vladimírem Michálkem, těhotnou Veronikou Žilkovou, Radimem Hladíkem st. (hudba) a ml. (zvukař). Do funkce kontrolorky Technických služeb města Kolína nastoupila ing. Ludmila Plášilová. Dosud pracovala v oblasti komunálních služeb v K. Hoře. Byla vybrána do funkce z deseti uchazečů. Ve hodin začala v celé republice stávka železničářů. Původně byla plánována na 48 hodin Stávka se pak prodloužila na 5 dní. V železniční stanici Kolín se k této stávce přihlásilo 95 % zaměstnanců. Železničáři tak chtějí donutit vládu řešit jejich těžkou situaci v práci _ především nízké platy. Na základě vyhlášení stávky požádalo ministerstvo dopravy prostřednictvím referátů dopravy na okresních úřadech dopravce o pomoc se zajištěním náhradní dopravy. Na tuto výzvu reagovala Ajka II, která linku Kolín - Praha provozuje. Pomoci cestujícím, kterým stávkou vzniklo nemálo problémů, se po celou dobu snažila Kolínská dopravní společnost Egretta a.s., která zajišt'ovala spoj Kolín - Praha. Ceny jízdenek účtovali dle tarifů ČD. V době postávkové však Ajka požadovala na ministerstvu dopravy zaplacení ztrát vzniklých tímto krokem. Jízdenku do Prahy prodávali za 35 Kč, dle běžného tarifu stojí 55 Kč. Na příslušné ministerstvo proto firma poslala fakturu na Kč. Egretta naproti tomu učinila pomoc zcela dobrovolně s tím, že veškeré ztráty budou připsány na její účet. Z tohoto důvodu si nenárokovalajakoukoliv náhradu škody. 18

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list Č E R V E N E C 2 0 0 9 č í s l o 7 V I I. r o č n í k Město musí díky dopadům finanční krize upravit rozpočet na rok 2009 Dopady hospodářské krize se promítají i do rozpočtu měst a obcí. Jednou z nejvýznamnějších

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

mě s í čn í k mě s t a z á ř í 2 0 0 7 c e na 10 Kč

mě s í čn í k mě s t a z á ř í 2 0 0 7 c e na 10 Kč mě s í čn í k mě s t a z á ř í 2 0 0 7 c e na 10 Kč O přestávce snímek ze souboru oceněného v soutěži Světelsko v reportážní fotografii 2007 (foto: Renáta Soukupová - 10 let) Z obsahu Schůze rady.....................

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více

Zvoní hrana poděbradským živnostníkům?

Zvoní hrana poděbradským živnostníkům? Farmářské trhy se vrátily O poezii s Michalem Pavlatou Plavec Havránek chce do reprezentace Ročník 20 číslo 5 5. května 2011 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Malí živnostníci v Poděbradech nemají na

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více