SML33 / SMM33 / SMN33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SML33 / SMM33 / SMN33"

Transkript

1 , s.r.o. Dr. M. Horákové 559, Liberec 7 tel , fax internet: SML33 / SMM33 / SMN33 Multifunkční měřící přístroje Přístroje jsou určeny pro měření a sledování sdružených a fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníků, THD napětí a proudů a frekvence v jednofázových i trojfázových sítích nn, vn, vvn. Dále umožňují i informativní měření teploty v rozváděči pomocí zabudovaného čidla teploty. Přístroje SML33 a SMM33 jsou po elektrické a funkční stránce shodné, liší se pouze mechanickým provedením. Jsou vybaveny vstupy pro připojení tří napěťových signálů nominální hodnoty až 3 x 230 V ef a třemi plně oddělenými proudovými vstupy do 5 A ef ( z výstupů MTP ). Přístroje SML33 jsou určeny pro montáž do panelu ( rozměr 96 x 96 mm ), přístroje SMM33 jsou určeny pro montáž na lištu DIN EN ( lišta 35 mm, Modulbox šíře 5 modulů, to je 89 mm ). Přístroje SMN33 jsou obdobné přístrojům SMM33, avšak liší se charakterem proudových vstupů. Jejich proudové vstupy jsou přizpůsobeny pro připojení speciálních proudových transformátorů s rozvíratelným jádrem (tyto transformátory jsou součástí dodávky přístroje), které lze snadno instalovat na napájecí kabely. Přístroje SMN33 jsou tedy určeny pro nasazení v případech, kdy je použití běžných proudových transformátorů těžko realizovatelné nebo nevýhodné. Jelikož rozsah nabízených transformátorů začíná již od 5A, lze přístroje SMN33 použít i pro měření na sekundárním obvodu běžných proudových transformátorů v případech, když jejich proudový okruh nelze z nějakých důvodů rozpojit (např. fakturační měření atd.). Oproti přístrojům SMM33 mají přístroje SMN33 navíc ještě další funkce, a to výpočet a zobrazení proudu vodičem PEN, vyhodnocení maximálního průměrného trojfázového činného výkonu a o obvod reálného času zálohovaný vnitřním akumulátorem s možností vnější synchronizace pomocí synchronizačního vstupu. Všechny typy přístrojů mohou být volitelně vybaveny komunikační linkou RS 485 nebo RS 232. Dodávané programové vybavení RETIS ( pouze pro přístroje s komunikační linkou ) umožňuje zobrazení, prohlížení a archivaci naměřených průběhů v grafickém tvaru a řadu dalších funkcí. 02 / 200

2 SML 33 / SMM 33 / SMN 33.Připojení přístroje Napájecí napětí přístroje ( viz TP ) je nutné připojit ke svorkám AUX V přes odpojovací prvek ( vypínač - viz schéma instalace ). Musí být umístěný přímo u přístroje a musí být snadno dosažitelný obsluhou. Odpojovací prvek musí být označen jako odpojovací prvek zařízení. Jako odpojovací prvek je vhodné použít jistič o jmenovité hodnotě A, musí však být zřetelně označena jeho funkce a stav ( značkami 0 a I dle ČSN EN 600- ). Měřená fázová napětí se připojují ke svorkám L, L2, L3, společná svorka pro připojení středního vodiče je označena N. Měřená napětí je vhodné jistit např. tavnou pojistkou o hodnotě A. Měřená napětí je možno připojit i přes měřící transformátory napětí. Proudové signály : SML 33, SMM 33 : signály měřicích transformátorů proudu o nominální hodnotě 5 A nebo A je nutno přivést k párům svorek Ik, Il, I2k, I2l, I3k, I3l. SMN 33 : dodávané sekundární proudové transformátory se navléknou ( mají rozvíratelné jádro ) na měřený vodič a dodávaným krouceným vodičem ( jeho délka by neměla přesáhnout 3 m ) propojí s odpovídajícími svorkami přístroje Ik, Il, I2k, I2l, I3k, I3l. V obou případech je přitom třeba dodržet jejich orientaci ( svorky k,l ). Přístroje SMN33 s dálkovou komunikační linkou mají navíc svorky pro synchronizační vstup D- a D+. Je nutno použít volný kontakt nebo polovodičový kontakt ( viz. technické parametry ). Pozor, svorky D- a GND jsou galvanicky spojeny! Komunikační linka RS 485 se připojuje na svorky A, B a stínění na svorku GND. Koncové body komunikační linky je nutno osadit zakončovacími odpory. Komunikační linka RS 232 se připojuje na svorky RxD, TxD a GND. Podrobnosti o instalaci programového vybavení jsou uvedeny v dokumentu Popis programového vybavení RETIS pro přístroje SML 33 a SMM 33 na instalačním CD, dodávané s přístroji vybavené komunikační linkou. Maximální průměr připojovacích vodičů je 2,5 mm2. CT xxx / 5A L L2 L3 I I2 I kwh Připojení proudových vstupů přístroje SMN 33 Základní připojení přístroje SML33 Spotřebič Zdroj L K 3 x 230/400V Hz L L K l k l k L2 L K L3 l k N A A Připojovací vodiče průřez,5-2,5 mm Převodník RS-232 B RS-485 komunikační kabel (twisted-pair, stíněný) A PE Při zapojení "Trojúhelník" a "Aron" je vodič "N" nepřipojen, při zapojení "Aron" nepřipojen i proud fáze L2. 2

3 SML 33 / SMM 33 / SMN 33 2.Funkce přístroje SML VLL VLN A k W M var PF/cos THD Hz/ C Po přivedení napájecího napětí se na displeji zobrazí ini, provede se test vnitřních obvodů a na dolním řádku displeje se zobrazí verze software (případně Err. ). Poté přístroj již začne postupně zobrazovat naměřené hodnoty dle nastavení. Je-li přístroj vybaven komunikační linkou, lze jej nastavit a načítat naměřené hodnoty po této komunikační lince z/do PC. 3.Nastavení přístroje Pro zobrazení skutečných hodnot napětí, proudů a dalších veličin je potřeba přístroj nastavit. Nastavení přístroje je určeno tzv. parametry, zejména převod měřicího transformátoru proudu ( MTP ), typ připojeného napětí ( přímé měření nebo přes měřící transformátor napětí MTN a jeho převod ) a způsob připojení ( f, 2f, hvězda, trojúhelník nebo Aron ). Dlouhým ( cca 6 s ) stiskem přejdeme do nastavení parametrů. P.xx / yyy / zzz, kde P.xx = nastavovaný parametr ( horní řádek displeje ), yyy =. hodnota ( střední řádek displeje ), zzz = 2. hodnota ( dolní řádek displeje ). Blikající údaj nastavujeme a hodnotu potvrdíme a přejdeme k další. Nastavování ukončíme opět dlouhým ( cca 6 s ) stiskem.. P.00 = zablokování editace, yyy = 0 - odblokováno, yyy = - zablokováno. Po zablokování lze parametry pouze prohlížet stiskem a. Pro odblokování je nutné zadat heslo. Standardní nastavení : odblokováno. Odblokování: současným stiskem a se v zzz začnou zobrazovat náhodná čísla a je-li liché, stiskněte a je-li sudé, stiskněte. 2. P.0 = měřící trafo proudu ( MTP ), yyy = primární proud v A / ka, zzz = --- / / 5 A. Přímé měření ( bez MTP ) yyy = zzz = ---. Standardní nastavení : přímé měření. 3. P.02 = měřící trafo napětí ( MTN ), yyy = primární napětí ve V / kv, zzz = --- / 00 V. Přímé měření ( bez MTN ) yyy = zzz = ---. Standardní nastavení : přímé měření. 4. P.03 = typ zapojení, yyy = - jednofázové, yyy = 2 - dvoufázové, yyy = 3-Y - třífázové s nulovým vodičem - zapojení do hvězdy, yyy = 3-D - třífázové bez nulového vodiče - zapojení do trojúhelníku, yyy = A třífázové zapojení Aron. Standardní nastavení : třífázové zapojení s nulovým vodičem zapojení do hvězdy. 5. P.04 = způsob zobrazení, yyy = 0 - zobrazované veličiny se střídají po 3 s, yyy = - zobrazuje se vždy poslední vybraná veličina, yyy = 2 - po 0 s bez manipulace se zobrazí nastavená veličina zzz ( viz tabulka, svítí i příslušná LED ). Standardní nastavení : zobrazuje se poslední vybraná. 6. P.05 = zobrazované veličiny, yyy = pořadí veličiny ( viz tabulka, svítí i příslušná LED ), zzz = 0 / veličina se nezobrazuje / zobrazuje. Standardní nastavení : zobrazují se všechny veličiny. 7. P.06 = nastavení frekvence sítě, yyy = A50 / A60 frekvence je určena automaticky dle napětí na vstupu L, je-li napětí větší než 2 V a frekvence je od 45 do 65 Hz. Je-li napětí L mimo tyto meze ( např. není-li připojeno ), je použita frekvence 50 / 60 Hz. 8. P.07 = komunikace, yyy = 0 - protokol KMB, y = -- / -E / -O - protokol Modbus bez parity / sudá ( even ) parita / lichá ( odd ) parita. Standardní nastavení : protokol KMB. 9. P.08 = komunikace, yyy = rychlost v kbaud, zzz = adresa přístroje. Standardní nastavení : rychlost 9,6 kbd, adresa. 0. P.09 (pouze u SMN33) : yyy = šířka okna vyhodnocení PMAX v minutách. Standardní nastavení : 5 minut. SML Příklad : VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C k M Měřený proud je připojen přes MTP s převodem 500 A / 5 A. Dlouhým stiskem přejdeme do nastavení. Případně provedeme odblokování nastavování. Stiskem vybereme parametr č. 0, stiskem vybereme hodnotu sekundárního proudu, potvrdíme stiskem, stiskem vybereme hodnotu primárního proudu ( LED indikují řád a jednotku ), ukončíme nastavování dlouhým stiskem. Případně provedeme znovu zablokování nastavování. 3

4 Tab. : Přehled parametrů číslo pole význam rozsah nastavení standardní nastavení poznámka P.00 yyy heslo 0 / 0 viz popis výše P.0 yyy převod MTP primární proud A až 0 ka --- vybrané hodnoty zzz převod MTP sekundární proud --- / A / 5 A = přímé měření P.02 yyy převod MTN primární napětí 0, kv až 400 kv --- vybrané hodnoty zzz převod MTN sekundární napětí --- / 00 V = přímé měření P.03 yyy typ zapojení / 2 / 3-y / 3-d / A 3-Y viz popis výše yyy způsob zobrazení 0 / / 2 viz popis výše P.04 P.05 zzz pořadí veličiny: sdružené napětí U L-L 2 fázové napětí U L-N 3 proud I L 4 činný výkon ve fázích 5 činný třífázový výkon 6 jalový výkon ve fázích 7 jalový třífázový výkon 8 účiník P.F. 9 třífázový účiník P.F. 0 cos φ ( pouze.harm. D.P.F.) harmonické zkreslení U L-L 2 harmonické zkreslení U L-N 3 harmonické zkreslení I L 4 frekvence 5 teplota v místě přístroje 6 vyhodnocení P MAX až 5 resp. 6 2 yyy pořadí veličiny až 5 resp. 6 zzz povolení zobrazení vybrané veličiny 0 / vše povoleno ) při výběru č. 3 SMN33 v dalším kroku zobrazí proud I PEN a na horním displeji svítí -4-2) při výběru č. 5, č. 7 a č. 9 na horním displeji svítí -3- ( -2- dvoufázové připojení ) a data se zobrazují na středním displeji 3) při výběru č. 0 a č. 5 příslušná LED bliká 4) při výběru č. až 3 svítí LED THD i LED příslušné veličiny 5) č. 6 platí pouze pro SMN33 P.06 yyy frekvence sítě A50 / A60 A50 pouze je-li napětí L mimo rozsah P.07 yyy komunikační protokol 0 / -- / -O / -E 0 viz popis výše P.08 yyy komunikační rychlost v kbd 2,4 až 38,4 9,6 vybrané hodnoty zzz komunikační adresa až 255 autorepeat P.09 yyy okno vyhodnocení P MAX 5 / 30 / 6O 5 pouze SMN33 4.Doplňkové funkce Nastavení jasu displeje. Pokud při nápisu ini stiskneme a uvolníme jej po rozsvícení verze sw, rozsvítí se všechny segmenty a stiskem nastavujeme jas. Dlouhým stiskem opustíme tuto funkci. 5.Zobrazení změřených dat Na sloupci LED vlevo se zobrazuje měřená veličina ( jednotka ), na třech třímístných displejích lze sledovat aktuální naměřené hodnoty v jednotlivých fázích a u vybraných veličin i třífázovou hodnotu ( na horním displeji je zobrazeno -3- resp. -A- ) a LED vpravo udávají řád ( společný pro všechny tři hodnoty ). Pomocí tlačítek a lze přepínat mezi jednotlivými měřenými hodnotami. Přístroj měří skutečnou efektivní hodnotu (TRMS) napětí a proudů. U LL se zobrazuje v pořadí U 2, U 23 a U 3. Přístroj SMN33 navíc vyhodnocuje a zobrazuje hodnotu proudu I PEN jako okamžitý součet proudů I L až I L3 Při jednofázovém zapojení se zobrazují se pouze jednofázové hodnoty. 4

5 Tab. 2 : Přehled měřených veličin U L-L sdružená napětí 3-PF 3-fázový účiník U L-N fázová napětí cos φ fázové účiníky základní harmonické složky I fázové proudy THDU L-L harmonické zkreslení sdružených napětí I PEN * proud uzlu transformátoru THDU L-N harmonické zkreslení fázových napětí P fázové činné výkony THDI harmonické zkreslení fázových proudů 3-P 3-fázový činný výkon f frekvence Q fázové jalové výkony T teplota v místě přístroje 3-Q 3-fázový jalový výkon 3-P MAX * maximální průměrný 3-fázový činný výkon PF fázové účiníky *) pouze u přístrojů SMN 33 Při dvoufázovém zapojení se zobrazují dvě hodnoty a pouze dvoufázové hodnoty činného a jalového výkonu a účiníku ( na horním displeji je zobrazeno -2- ). Při zapojení do trojúhelníku je fázové napětí měřeno vůči umělému středu, což je indikováno blikající desetinnou tečkou u hodnot U L-N. Při zapojení Aron se u proudů zobrazují pouze hodnoty I L a I L3 a u výkonů a účiníku pouze třífázové hodnoty ( na horním displeji je zobrazeno -A- ). Při zpětné dodávce činné energie bliká desetinná tečka u hodnot činných výkonů ( obr. 2.). V případě kapacitního charakteru jalového výkonu bliká desetinná tečka u těchto údajů ( obr. 2.). Vyhodnocuje se skutečný účiník - P.F. ( jinak též celkový - T.P.F., lambda ). Cos φ se zobrazuje ve čtyřech kvadrantech a odpovídá úhlovému posuvu základní harmonické složky U L-N a I L.. Pokud je zároveň charakter jalového výkonu kapacitní, zobrazí se písmeno c před desetinnou tečkou údaje cos φ (místo 0 ) a při zpětné dodávce činného výkonu bliká desetinná tečka ( obr. 2.). Měření úrovně celkového harmonického zkreslení ( THD ) napětí a proudů se provádí do 25. harmonické. Vyhodnocení maximálního průměrného třífázového činného výkonu P MAX se provádí v intervalu 5, 30 nebo 60 minut dle nastavení parametru P.09. Vynulování hodnoty P MAX se provede dlouhým stiskem tlačítka (hodnota P MAX musí být současně zobrazena) a po rozsvícení nápisu Clr P je nutno požadavek potvrdit tlačítkem. Přístroj vynulování potvrdí nápisem Clr P don. Reálný čas přístroje, případně čas výskytu P MAX lze číst a nastavovat pouze programem Retis přes komunikační linku. Obr. 2. Identifikace odběru-dodávky a charakteru jalového výkonu podle fázového posuvu ( dle IEC 375 ) kvadrant II činná dodávka, jalový odběr kapacitní charakter Ij+ Ičkvadrant I činný odběr, jalový odběr induktivní charakter Q S Ij- ϕ P Ič+ kvadrant III činná dodávka, jalová dodávka induktivní charakter kvadrant IV činný odběr, jalová dodávka kapacitní charakter 5

6 6.Vybrané základní vztahy : Vztahy platí pro základní zapojení ( hvězda ). Měří se 4 periody se vzorkováním 28 bodů na periodu ( n = 52 ). Fázové napětí: U Proud: I = = n 2 I i n i= n 2 U i n i = n Sdružené napětí: U Činný výkon: P = n 2 2 = ( U i U 2i) n i= n n i = Jalový výkon: var = U ( i π / 2) I i Účiník: PF = P /( U I ) n i= Třífázový činný výkon: P = P + P2 + P3 Třífázový jalový výkon: var = var + var 2 + var 3 U i I i Třífázový účiník: PF = P /( U I + U 2 I 2 + U 3 I 3) 25 Celkové harmonické zkreslení: THD U = h 00% ( obdobně i pro U L-L a I L ). i= 2 2 Ui 7.Sortiment proudových transformátorů pro přístroje SMN33 typ měřicí rozsah [ A ] převod vnitřní otvor [ mm ] rozměry[ mm] / hmotnost provedení dle obr. SWL-5A 0,0 0 A 3000 : 0 25 x 33 x 4 / 60 g SWL-50A 0, 00 A 3000 : 0 26 x 23 x 48 / 45 g SWL-00A 0, 200 A 3000 : 6 3 x 30 x 54 / 85 g SWL-200A 0, 300 A 3000 : x 45 x 76 / 90 g SWL-400A 0, 600 A 6000 : x 40 x 80 / 30 g SWL-600A 0, 800 A 9000 : x 40 x 80 / 350 g JC0F 0,0 20 A 3000 : 0 23 x 26 x 50 / 45 g 2 JC6F 0,0 200 A 3000 : 6 30 x 3 x 55 / 75 g 2 JC24F 0,0 300 A 3000 : x 34 x 75 / 50 g 2 JC36S-3 0, 650 A 3000 : x 4 x 9 / 280 g 2 Provedení proudových transformátorů ( šroubové svorky, pružný zámek ) Obr : Typ SWL Obr. 2 : Typ JC 6

7 8.Vyráběné typy, značení SMN / 4 model přístroje : SML 33 3 napěťové + 3 proudové vstupy SMM 33 3 napěťové + 3 proudové vstupy SMN 33 3 napěťové + 3 proudové vstupy typ a rozsah dodávaných proudových transformátorů (platí pouze pro přístroje SMN33) 0005 SWL-5A, 5A 0050 SWL-50A, 50A 000 SWL-00A, 00A 0200 SWL-200A, 200A 0400 SWL-400A, 400A 0600 SWL-600A, 600A JC0F, 5A JC0F, 25A JC0F, 50A JC0F, 75A JC6F, 00A JC6F, 50A JC24F, 200A JC24F, 250A JC36S-3, 300A JC36S-3, 400A JC36S-3, 500A JC36S-3, 600A rozhraní dálkové komunikace bez rozhraní dálkové komunikace 232 RS RS-485 7

8 9.Technické parametry pomocné napájecí napětí příkon univerzální: V AC / Hz, V DC 3 VA / 3 W třída přepětí a stupeň znečištění III / 2 - dle ČSN EN 600- zapojení galvanicky izolované, nezáleží na polaritě měřené napětí ( U nom = 400/230 V AC ) V AC / 2,3 285 V AC ( sdružené / fázové ) přesnost měření napětí vstupní impedance 660 kω ( L i N ) zapojení ± 0,5 % z hodnoty ± 0, % z rozsahu ± digit do hvězdy trvalé přetížení (IEC 258) 2 x ( to je 000 / 570 V ) špičkové přetížení 4 x po dobu sekundy ( to je 2000 / 40 V ) frekvence Hz přesnost měření frekvence ± 0,02 % měřený proud SML 33 / SMM 33 : 0,02 7 A AC ( Inom = 5 A AC ); SMN33 : 0,02,2 x I NOM A AC ( I NOM dle použitého proudového trafa ) přesnost měření proudu SML33 příkon < 0,25 VA ( R i < 0 mω ) SMM33 zapojení galvanicky izolované SML33 / SMM33 : ± 0,5 % z hodnoty ± 0, % z rozsahu ± digit SMN33 : ± 2 z rozsahu % ± digit SMN33 trvalé přetížení (IEC 258) špičkové přetížení délka vodičů proud. tr. průměr obepínaného vod. 4 A AC 70 A AC po dobu sekundy max. 3m 0 36 mm ( dle použitého proudového trafa ) teplota -25 až 60 C, ±3 C komunikační port RS 485 nebo RS 232, galvanicky izolovaný, protokol KMB nebo Modbus-RTU, komunikační rychlost 2,4 až 38,4 kbd synchronizační vstup ( SMN 33 ) volný či polovodičový kontakt, I MIN = 0 ma, U MIN = 0 V, R MAX = 40 Ω, galvanicky spojený s komunikačním portem výkon činný ( P nom = 230*I NOM W ) rozsah omezen rozsahem měřeného napětí a proudu přesnost měření činného výkonu SML33 / SMM33: ±2 % ± digit ; SMN33 : ±4 % ± digit (pro PF > 0.5 ) výkon jalový ( Q nom = 230* I NOM VA ) rozsah omezen rozsahem měřeného napětí a proudu přesnost měření jalového výkonu SML33 / SMM33: ±2 % ± digit ; SMN33 : ±4 % ± digit (pro PF < 0.7) účiník P.F. ( přesnost ) 0,00,00 ( SML 33 / SMM 33 : ±2 %; SMN 33 : ±4 %, ± digit ) cos φ ( přesnost ) -,00 +,00 L,C (SML 33 / SMM 33 : ±2 %; SMN 33 : ±4 %, ± digit) THD ( přesnost ) do 25. řádu, %, ( ±2 % ± digit, pro U, I > 0 % U NOM,I NOM ) pracovní prostředí třída C dle ČSN IEC 654- pracovní teplota -25 až 60 C skladovací teplota -40 až 85 C pracovní a skladovací vlhkost EMC vyzařování < 95 % - nesráživé prostředí EMC odolnost ČSN EN ČSN EN ; ČSN EN 550, třída A; ČSN EN 55022, třída A ( výrobek není určen do byt. prostředí ) krytí IP 4 ( IP 54 s krycí fólií ), zadní panel IP 20 rozměry hmotnost SML 33 : panel - 96x96 mm, SMM 33 / SMN 33 : lišta - 89 x 90 mm 0,3 kg 8

9 0.Mechanické rozměry SML 33: výřez v panelu 92 x 92 mm 90 x x 96 výřez v panelu 38 x 38 mm 36 x x SMM 33 resp. SMN 33: AUX V D- D+ GND B A TxD RxD N L L2 L3 Ik Il I2k I2l I3k I3l 9

10 . Schemata zapojení Připojení přístroje SML33 Připojení přístroje SMM33 Základní připojení přístroje SMN33 Alternativní připojení přístroje SMN33 L L2 L3 CT xxx / 5A I I2 I kwh 0

11

12 2.Údržba, servis Měřicí přístroje SML 33, SMM 33, SMN 33 nevyžadují během svého provozu žádnou údržbu. Pro spolehlivý provoz je pouze nutné dodržet uvedené provozní podmínky a nevystavovat je hrubému zacházení, které by mohlo způsobit jeho mechanické poškození. Přístroje jsou vybaveny tavnou síťovou pojistkou, zajišťující odpojení přístroje při nesprávném napájecím napětí, resp. při poruše. Pojistka není uživatelsky přístupná, přístroj je nutno zaslat dodavateli. Výrobek byl před expedicí řádně přezkoušen. V případě poruchy výrobku je třeba uplatnit reklamaci u dodavatele nebo u výrobce na adrese:, s.r.o. Dr. M. Horákové LIBEREC 7 tel , fax internet : Výrobek musí být řádně zabalen tak, aby nedošlo k poškození při přepravě. S výrobkem musí být dodán popis závady, resp. jejího projevu. Nárok na záruční opravu nebude uznán, pokud byla závada způsobena nesprávným zapojením, přetížením nebo mechanickým poškozením. Pokud je uplatňován nárok na záruční opravu, musí být zaslán i řádně vyplněný záruční list. Pokud je požadována mimozáruční oprava, je nutné přiložit objednávku na tuto opravu. 3.Záruční list Na přístroj je poskytována záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Vady vzniklé v těchto lhůtách prokazatelně vadným provedením, chybnou konstrukcí nebo nevhodným materiálem, budou opraveny bezplatně výrobcem. Záruka zaniká i během záruční lhůty, provede-li uživatel na přístroji nedovolené úpravy nebo změny, zapojí-li přístroj na nesprávně volené veličiny, byl-li přístroj porušen mechanicky nebo nesprávnou manipulací, nebo byl provozován v rozporu s uvedenými technickými parametry. Typ přístroje: Výrobní číslo : Datum prodeje : Výstupní kontrola : Razítko výrobce : 2

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu hlídače izolačního stavu Hakel je dynamická společnost, která se od doby svého založení v roce 1994 rychle rozvinula z hlediska obratu, ale také z hlediska sortimentu výrobků. Srovnatelnou dynamiku lze

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 Regulátor odběru elektrické energie HM2006 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 L N - + B A COM 1 2 3 4 5 230 V AC 12 V DC RS485 VSTUPY B M R OU TPUT 1 2 3 4 5 6 420.5 SET MAN STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 CQ485 CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 10.1.2005

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS. Připraveni na budoucnost.

SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS. Připraveni na budoucnost. SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS Připraveni na budoucnost. Připraveni na budoucnost. Sputnik Engineering uvedl do provozu svůj první fotovoltaický centrální měnič již v roce 1992. Od té doby se svými každodenními

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více