Ústecká kulturní platforma 98 ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8"

Transkript

1

2 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN:

3 Ústečané nejen v datech (2)

4 Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme na tom s osobnostmi jmenovanými v této publikaci: významnými jsou zde klasifikováni zpravidla ti Ústečané, jejichž působení se pouze na Ústí neomezovalo či neomezuje. Buďto jsou tu jmenovaní jinde narození či proslavení lidé, kteří se zde v nějakém období realizovali a jinak s Ústím neměli mnoho společného, nebo lidé zde narození či vyrůstající, kteří ale ve známost a váženost vešli díky tomu, že svým působením formující lokalitu přesáhli. Některé ústecké osobnosti z druhé jmenované kategorie alespoň charakterizuje patrio tismus, případně i lobují za město na vyšších územních a správních úrovních. Slovník shrnující tyto paradoxní Ústečany má svůj základ ve fragmentárních záznamech různých životopisců, případně v sívíčkách samotných osobností. Prameny však bylo nutno nejprve protřídit, srovnávat a nakonec upravit podle jednoho mustru. Při této práci se objevilo mnoho problémů a otázek, mezi nimi např. tyto: kdo zde má být, kdo ne a proč; do jaké míry je pro významnost toho kterého činu určující to, že zrovna ten udělá toto; jaké druhy lidských činností jsou předurčeny pro nabytí charakteru významnosti apod. Příznačné v této souvislosti je, že zatímco v minulých staletích lidé prosluli tím, že byli průmyslníky, starosty, ale třeba i inspektory tabáčních trafik či výběrčími vodního mýta, ve století 20. je pro slávu tím pravým spíše umělecké nadání. Hesla v tomto i jiných slovnících jako by se řídila úplně nejelementárnější syntaxí; věty jako by se podřizovaly základní formě skladebné dvojice; přísudek následoval podmět s toutéž železnou pravidelností, s jakou smrt přichází až po narození. V takovém sledu podobných příběhů o holých větách vždy potěší momenty, jakási barthesovská puncta, jež na životě toho kterého významného člověka jeho životopisce zaujaly, aniž by byly příliš rozhodující pro to, čím onen člověk vstoupil do dějin. V této publikaci se např. dočteme, že profesor Jiří Bartůněk byl rozhodnut, že začne malovat, až si postaví dům; starosta Ústí na počátku 20. století Friedrich Wilhlem Bornemann začal mít koncem války žaludeční a střevní potíže; spisovatelka Anna Sedlmayerová vyrůstala ve velké společnosti lidí a zvířat; průmyslník Johannes Schicht začal vyrábět v původní mydlárně, dnes Setuze, ovocné šťávy, aby odvrátil společnost od alkoholu; všudybyl Jiří Šosvald stačil při totálním nasazení organizovat mezinárodní volejbalové turnaje a ještě zpívat u táboráku v trampské osadě Ztracenka; a badatel Ivo Wiesner, který chemii a chemické inženýrství považoval za exaktní a vysoce sofistikované obory, kde by měly zcela neochvějně platit známé fyzikální, chemické a matematické zákony, se dle vlastních slov celý život setkával se spoustou výjimek Slast, kterou pociťujeme při čtení těchto šťavnatých, více či méně komických motivů, poněkud zpochybňuje závažnost onoho tvrdého, pozitivního jádra medailonů, a provokuje k zásadní otázce: Potřebujeme vlastně ještě nějaké dějiny lidí, když idea humanismu došla v nešťastném 20. století ke své absolutní negaci? Když člověk je např. podle Foucaulta stopa písku, kterou v blízké budoucnosti smaže vlna moře? V medailonech významných Ústečanů se naštěstí často dozvíme nejen o životě té které osobnosti, ale i o existenci jiných subjektů, o institucích, době, zapomenutých ústeckých reáliích, stavbách, událostech, epochách či dějinných zvratech. Individualistická historie géniů se zde zdravě přelívá do takové historie, jakou preferuje v současném dějepisectví vlivná Škola 4

5 Análů: přihlíží k dějům geografickým, politickým, sociálním, demografickým, kulturním, každodenním a dalším. A samotní lidé? Nakonec se také hodí. Třeba budou i životy významných Ústečanů v budoucnu sloužit jako témata k rozjímání neolidí, kteří se v meditující izolaci budou připravovat na novou klonovou inkarnaci, jak o tom ve svém posledním románu Možnost ostrova (Odeon, Praha 2007) píše vizionářský spisovatel Michel Houellebecq, který je i autorem následujících citací. Ve chvíli, kdy poslední zástupci druhu vymírají, považujeme za legitimní vzdát lidstvu naposledy hold; tento hold rovněž zmizí a ztratí se v písku času, nicméně musí být, aspoň jednou, vysloven. I tato kniha je věnována člověku. Ambicí tohoto díla je vzdát čest onomu nešťastnému a odvážnému druhu, který nás zrodil. Trpícímu, podlému druhu, sotva se lišícímu od opice, který však v sobě nosil tolik vznešených snů. Zmučenému, protikladnému, individualistickému a hádavému, nezměrně egoistickému druhu, schopnému občas neslýchaných výbuchů násilí, který přesto nikdy nepřestal věřit v dobro a lásku. A také druhu, který si poprvé v dějinách světa dokázal představit možnost vlastního překonání. (Elementární částice, Garamond, Praha Přeložil Alan Beguivin) Jaroslav Balvín ml. 5

6 Leden 6 Leden kalendárium Nar. v Kbelicích u Lovosic Jiří Haller - filolog a mineralog ( ) Nar. v Ústí n. L. Svatopluk Košvanec - jazzový trombonista (Ústečané 1) Nar. v Táboře Bohumil Němeček - legenda československého boxu, olympijský vítěz a mistr Evropy (Ústečané 1) Nar. v Turnově Jan Kotík - malíř, sklář a keramik - působil na IVK v Ústí n. L. ( Berlín) Nar. Petr Jonáš - dirigent Zemř. Jiřina Salačová - zpěvačka - rodačka z Terezína (* 1929) Nar. Egon Fries - novinář ( 1996) Nar. v Litoměřicích Jan Josef Praupner - houslista a skladatel ( 1824) Nar. v Děčíně Josef Hoyer - starosta v Ústí n. L. ( ) a první okresní soudce ( 1881 v Litoměřicích) (Ústečané 1) Nar. v Děčíně Václav Vejsada (Václav Habr) - novinář a spisovatel ( v Kaprounu) Nar. ve Zvolenu ing. Milan Zemaník - tajemník Mag. města Ústí n. L Nar. v Plzni Mgr. Vendula Fremlová - výtvarnice, vysokoškolská pedagožka, doktorandka kat. VV PF UJEP (Ústečané 1) Zemř. Johann Franz Rasch von Aschenfeld - vyšehradský kanovník, konsistoriální rada, generální vikář arcidiecéze a svatovítský probošt (* 1594 v Ústí n. L.) Nar. v Loucké u Budyně n. O. ak. mal. Antonín Hudeček - krajinář ( v Častolovicích) Nar. v Kytlici - Falknově Franz Xaver Maxmilián Zippe - geolog a mineralog ( 1863) Nar. v Hr. Králové JUDr. Václav Klier - významný člen a pracovník TJ Sokol v Ústí n. L. ( ) Nar. v Děčíně Mgr. Martin Mrázik, Ph.D. - výtvarník - odb. as. a ved. kat. VV PF UJEP (Ústečané 1) Zemř. František Maxián st. - hudební pedagog a klavírista (* v Teplicích) Nar. Karel Gottstein - ústecký fotograf ( ) Nar. v Řepnici Václav Jindřich Veit - hudební skladatel ( v Litoměřicích) Nar. v Praze Johana Součková - dramaturgyně Činoherního studia Ústí n. L (Ústečané 1) Nar. v Lovosicích Artuš Rektorys (Artur Wilhelm Albert Rektorys) - hudební redaktor ( ) Nar. v Ústí n. L. - Neštěmicích Petr Hannig - skladatel Nar. v Litoměřicích Josef Emanuel Hilscher - dramatik a básník ( v Milanu) Nar. Rudolf Blažek - vojenský kapelník - působil v Litoměřicích

7 kalendárium Únor Nar. v Teplicích Michal Mareš - spisovatel a novinář ( v Praze) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. - kurátor a vysokoškolský pedagog, děkan Fakulty užitého umění a designu UJEP (Ústečané 1) Nar. v Trutnově Franz Johan Steydler - dlouholetý rychtář a soudce v Ústí n. L. ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. ve Varnsdorfu PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. - historička, nakladatelka, vědecká pracovnice (Ústav slovansko-germánských studií UJEP) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Martin Fibiger - prozaik, filmový a divadelní kritik, publicista, odb. as. na kat. bohemistiky PF UJEP Nar. v Praze Miroslav Raboch - sochař a pedagog Nar. v Dolním Ročově Ladislav Tycler - učitel, politický vězeň ( ) (Ústečané 1) Únor Nar. Martina Hudcová - ústecká fotografka a grafička Nar. v Příbrami Dr. techn. věd Čeněk Zahálka, Dr. h. c. - zemědělský pedagog a geolog - působil v Roudnici n. L. ( Roudnice n. L.) Nar. v Roudnici n. L. MUDr. Karel Čížek - lékař, předseda ústeckého Českého veslařského klubu ( ) Nar. v Nymburce RNDr. Josef Veverka - poslanec Národního shromáždění, nejdéle vězněný český novinář ( v Liberci) Nar. v Ústí n. L. František Zajíček - čestný občan města Ústí n. L. in memoriam ( v Praze) (Ústečané 1) Nar. v Želénkách Rudolf Čechura - spisovatel (autor Maxipsa Fíka) Nar. v Kněževsi u Olešnice na Moravě Prof. PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc. - výtvarný pedagog, malíř a grafik (Ústečané 1) Nar. v Roudnici n. L. Karel Alexander Benda - básník, dramatik a redaktor ( ) Nar. v Libuni MUDr. Václav Pařík - lékař a vlastivědný pracovník - zakladatel muzea v Třebenicích ( v Třebenicích) Zemř. v Hrušovanech n. Jevišovkou Max Dvořák - historik a teoretik umění (* v Roudnici n. L.) Nar. v Harzgerode (v Německu) Růžena Petráková - ústecká výtvarnice a sochařka - čl. výtv. sk. Spolu (Ústečané 1) Nar. v Lučním Chvojně u Ústí n. L. Jiří Ritschel - český protestantský filozof a kněz - spolupracovník J. A. Komenského ( v Hexhamu - Anglie) Nar. Karla Janečková - operní pěvkyně, sopranistka - dlouholetá členka a sólistka ústecké opery 7

8 Březen kalendárium Nar. v Ústí n. L. Milan Hejduk - hokejista, olympijský vítěz a čestný občan města Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. ing. Jiří Šosvald - geodet, hudebník, skladatel, organizátor, spisovatel atd. ( ) (Ústečané 1) Nar. ve Varnsdorfu Leoš Suchařípa - herec, dramaturg, divadelní teoretik, redaktor, kritik a překladatel ( v Praze) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Michal Gera - trumpetista (Ústečané 1) Nar. v Doubici u Krásné Lípy Dr. H. C. Heinrich Lumpe - zakladatel zooparku v Ústí n. L. ( v Dubí u Teplic) (Ústečané 1) Zemř. v Litoměřicích Karl Wilhelm Medau - vydavatel a knihtiskař (* 1791 ve Štětí) Nar. ve Slaném MgA. Jan Vaca - fotograf a reportér (Ústečané 1) Nar. v Kdyni Dr. Přemysl Peer - kronikář a archivář - autor publikace o městě Teplice ( v Praze) Zemř. v Praze Michal Mareš - spisovatel a novinář (* v Teplicích) Nar. v Praze MUDr. Jaroslav Pichlík - chirurg, redaktor, kritik, fotograf Zemř. v Roudnici n. L. Karel Teige - český hudební spisovatel, organizátor hudebního života (* v Čáslavi) Nar. v Ostředku u Benešova Svatopluk Čech - spisovatel - žil v Litoměřicích a pobýval v Peruci ( v Praze) Nar. v Kuřimi u Brna ing. Vladimír Petlák - volejbalista, československý olympionik ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Mostě Jana Michalcová - básnířka a spisovatelka (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Jan Řezáč - výtvarník, odb. as. a tajemník kat. VV PF UJEP - žije v Libově (Ústečané 1) Zemř. v Praze Josef František Martin Pelcl, též Pelzel - spisovatel, historik a literární vědec - žil v Trmicích (* Rychnov n. Kn.) Nar. v Litoměřicích MgA. Andrea Horská - fotografka Nar. v Lovosicích Josef Vladyka - literární historik ( 1964) Březen Nar. v Pöchlarn an der Donau (Rakousko) Oskar Kokoschka - malíř a spisovatel - pobýval v Ústí n. L. ( v Montreux - Švýcarsko) Nar. ve Vrbně nad Lesy Zbyněk Roubal - scénograf a herec ČS Ústí n. L. ( při autonehodě na Mladoboleslavsku) (Ústečané 1) Nar. v Chřibské Carl Ferdinand Pohl - skladatel, hudební virtuos, zakladatel výroby skleněných harmonik ( 1869) Nar. v Praze Jan Klecanda - spisovatel a pedagog ( v Praze) 8

9 kalendárium Březen Nar. v Roudnici n. L. Eduard Rechziegel - architekt a stavitel ( v Praze) Nar. v Rynolticích u Jablonce n. N. Johann Schicht - podnikatel a významný průmyslník ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. ve Zlíně ing. Daniel Fajfr, M.Th. - programátor, kazatel a misijní pracovník Církve bratrské (Ústečané 1) Nar. v Drážďanech Hanka Krawcec - lužickosrbská malířka a grafička z Varnsdorfu ( ve Filipově) Nar. v Ústí n. L. Bedřich Rohan - pův. jm. Fritz Rothbaum - významný český novinář a publicista - spolupracoval s londýnskou BBC a německou rozhlasovou stanicí v Baden Badenu ( Londýn) (Ústečané 1) Nar. ve Stupavě (Slovensko) ing. Josef Hendrych - neúnavný ústecký turista, Mistr turistiky, čl. okr. předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu Nar. v Ústí n. L. Zdenka Belas - sopranistka (Ústečané 1) Nar. v Košťanech Václav Zdeborský - malíř - působil v Duchcově ( v Ústí n. L) Nar. ve Vraníně u Štěpánovic Anna Sedlmayerová, roz. Jungwirthová - spisovatelka ( v Tourově u Vodňan) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Jan Pavelka - malíř - čl. výtv. sk. Spolu Zemř. Oldřich Hoblík - divadelní a rozhlasový režisér (* v Hostomicích) Nar. ve Valdicích na Jičínsku Prof. PhDr. Vlastimil Kobrle, CSc. - věhlasný sbormistr a univerzitní profesor (Ústečané 1) Nar. v Košicích Richard Haan - operní pěvec - barytonista (Ústečané 1) Nar. v Jablonci n. N. Martin Fahrner - divadelní dramaturg, prozaik a spisovatel (studoval PF UJEP v Ústí n. L.) Nar. Ludmila Škorpilová - operní pěvkyně - sólistka opery ústeckého divadla Nar. v Berehovu (Podkarpatská Rus) doc. PaedDr. Mikoláš Popovič, CSc. - pedagog a sbormistr Nar. v Praze Pavel Baňka - fotograf - působí na UJEP v Ústí n. L Nar. v Litoměřicích Emanuel Kučera - významný litograf ( v Praze) Nar. v Soběslavi Jaroslav Brodský - učitel v Brné n. L., iniciátor vzniku klubu politických vězňů K 231 ( v Torontu - Kanada) (Ústečané 1) Nar. v Praze Eva Brodská - malířka a textilní výtvarnice z Roudnice n. L Nar. v Tisé u Ústí n. L. Václav Zítek - operní pěvec (baryton) (Ústečané 1) Nar. v Děčíně Jiří Bartoška - herec (Ústečané 1) Nar. v Meisenheimu am Glan v Porýní Dr. Max Schaffner - ředitel a president Spolku pro chemickou a hutní výrobu ( v Meranu v jižním Tyrolsku) (Ústečané 1) Nar. v Roudnici n. L. Jan Kozák - spisovatel ( v Praze) 9

10 Duben kalendárium Nar. v Roudnici n. L. Jiří Najnar - violista Zemř. Johannes Münch - primátor města Ústí n. L. (úřadoval ) Nar. Pavel Fiala - herec - umělecký vedoucí Kladivadla Nar. v Praze ing. Daniel Fiker - fotograf a popularizátor krás Ústecka (Ústečané 1) Nar. v Suchomastech František Cajthaml-Liberté - spisovatel a publicista ( v Bystřanech u Teplic) Nar. Trmicích Karel Plechač - cestovatel, horolezec, fotograf 10 Duben Nar. v Roudnici n. L. Jan Lauschmann - chemik a fotograf ( ) Nar. v Kirově (býv. SSSR) Jindřich Helekal - ústecký malíř a grafik ( v Praze) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Jiří Lhota - výtvarník a vysokoškolský pedagog (Ústečané 1) Nar. v Bošicích u Kouřimi František Kučera - etnograf a historik - zakladatel roudnického Podřipského muzea ( 1949 v Roudnici n. L.) Nar. ve Vřeskovicich u Přeštic Jaroslav František Urban - básník, spisovatel, vlastivědný publicista a menšinový pracovník ( v Nepomuku) (Ústečané 1) Nar. František Pinc - historik, vlastivědný pracovník a publicista ( ) Zemř. František Bayer - zoolog, paleontolog a publicista (* 1854 ve Mšeném) Zemř. Karel Misař - spisovatel a filmový scenárista (* v Ploskovicích) Nar. v Děčíně Leopold Lev Thun-Hohenstein - politik, ministr a právník ( ve Vídni) Nar. Pavel Kraus - spisovatel detektivní literatury Nar. Ludmila Hájková - fotografka - žijící v Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Karl Rudolph - botanik a univerzitní profesor ( 1937) Nar. v Č. Budějovicích Tomáš Krejčíř - populární herec a moderátor (Ústečané 1) Nar. v Rovném Vojtěch Bořivoj Aim - skladatel a sbormistr ( ) Nar. v Ústí n. L. Franz Xaver Josef Köhler - starosta v Ústí n. L. ( ) ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Chodoulicích Josef Venceslav Štěpán Vlasák - pedagog ( v Litoměřicích) Nar. v Trmicích ak. mal. Jindra Husáriková - známá česká výtvarnice (Ústečané

11 kalendárium Květen 1) Nar. v Perniku (Bulharsko) Nadia Surel Novotná - výtvarnice a designerka (od r žije a pracuje v Ústí n. L.) Nar. v Hradci Králové ing. arch. Jan Gabriel - významný ústecký architekt ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. ak. mal. Jiří Novosad - věhlasný český výtvarník ( v Lovosicích) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Zdeněk Kymlička - organizátor (Evropský svátek hudby, Ples všech Ústečanů aj.) (Ústečané 1) Nar. v Keblicích u Litoměřic Johann Maresch - starosta v Ústí n. L. ( ), učitel a regenschori ( ) (Ústečané 1) Nar. v Praze Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D. - výtvarník a pedagog (Kat. dějin a teorie umění - FUUD UJEP) Nar. v Českých Budějovicích Norbert Frýd - spisovatel a publicista - vězněn v Terezíně ( v Praze) Nar. v Domažlicích doc. RNDr. Václav Rádl - dřevorytec, řezbář a pedagog - v 60. l. proděkan PedF v Ústí n. L Zemř. Wenzel Pokorny - starosta v Ústí n. L. ( ), lékárník (* 1760 v Praze) Zemř. v Teplicích Karel Kupka - malíř (* v Manětíně) Zemř. ve Vídni Vincenc Pilz - rakouský sochař (* ve Varnsdorfu) Nar. v Podlesí (tehdy ještě Příbram V - Drmlovo Pole) - PhDr. Jaroslav Kubista - spisovatel, pedagog a politik - působil v Ústí n. L. ( ) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Martin Raudenský - grafik, ilustrátor a vysokoškolský pedagog (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Adalbert Wenzel Tham - subsyndicus a později starosta v Ústí n. L. ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Prof. Mgr. Jiří Bartůněk - malíř, grafik a vysokoškolský pedagog (Ústečané 1) Nar. v Bílině Johann Ignaz Angermayer - skladatel a houslista ( ) Nar. Nevena Černohorská - zdravotnice a humanitární pracovnice Č. Červeného kříže v Ústí n. L. Květen Nar. ve Lvově na Ukrajině MUDr. Jiří Salamanczuk - dětský lékař, výtvarník, spisovatel a multilingvista ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Mladé Boleslavi Mgr. Arnošt Herrmann - prozaik, místopředseda Svč. klubu spisovatelů v Ústí n. L Nar. v Karlových Varech Mgr. Jan Kubata - primátor města Ústí n. L., 11

12 Květen kalendárium 12 několikanásobný mistr republiky v běhu na lyžích (Ústečané 1) Zemř. v Bystřanech u Teplic František Cajthaml-Liberté - spisovatel a publicista (* v Suchomastech) Nar. v Chabařovicích Antonín Gebert - průkopník dětského tancování v ČR ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Louce u Litvínova ak. mal. doc. Vladimír Švec - výtvarník a vysokoškolský učitel malby (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Leoš Noha - herec (Ústečané 1) Zemř. Franz Josef Pietsch - učitel - pokoušel se v Ústí založit první veřejnou knihovnu Nar. v Lounech Václav Satran - malíř, grafik a ilustrátor (Ústečané 1) Zemř. v Litoměřicích Ambrosio Balli (Ambrož Vlach) - stavitel Nar. Marie Štréblová - operní pěvkyně, mezzosopranistka - dlouholetá sólistka ústecké opery ( ) Nar. Zdeněk Vojtek - knihovník - dlouholetý kulturní pracovník Ústecka i Severočeského kraje Nar. v Ústí n. L. Ivan Dostál - hudebník, úředník, promotér a politik, duchovní otec Mezinárodního Jazz & Blues Festivalu (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Karel Kopic - výtvarník, ilustrátor a někdejší profesionální hudebník (Ústečané 1) Nar. v Kladně Dobrava Moldanová - literární historička, kritička a univerzitní profesorka - děkanka PF UJEP Ústí n. L Nar. v Praze Zdena Bratršovská - spisovatelka - studovala v Ústí n. L Nar. Zdeněk Kozlík - tanečník - dlouholetý člen baletu ústeckého divadla Nar. v Moskvě Gennadij Avdějev - malíř (žije a pracuje v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Zemř. v Praze Emanuel Kučera - významný litograf (* v Litoměřicích) Zemř. v Praze Jan Klecanda - spisovatel a pedagog (* v Praze) Nar. v Ústí n. L. ing. Jan Vojtek - projektant, volejbalista, kulisák, konzultant - spoluzakladatel o. s. Ústecká kulturní platforma 98 (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Ernst Neuschul - malíř a tanečník javánských tanců ( v Hampsteadu u Londýna) (Ústečané 1) Nar. v Lukohořanech Josef Kalach - zedník, hudební skladatel a dirigent ( 1967) Nar. v Ústí n. L. Dipl. Des. Lenka Holíková - keramička (Ústečané 1) Nar. v Písku Václav Daneš - malíř, varhaník, pedagog ( v Ústí n. L.) Nar. v Praze ing. Aleš Brožek - ředitel Severočeské vědecké knihovny, vexilolog (Ústečané 1) Zemř. v Litoměřicích Ferdinand Kindermann - 7. litoměřický biskup (* v Království u Šluknova)

13 kalendárium Červen Nar. ve Velkém Ježově Filip Drha (Emanuel Pišišvor) - spisovatel a novinář - žil v Třebenicích a Libochovicích ( v Libochovicích) Nar. ve Dvoře Králové Bohumil Turek - motocyklový a automobilový závodník - žil v Ústí n. L Nar. v Ústí n. L. ak. mal., doc. Jaroslav Prášil - malíř, sklářský výtvarník a šperkař Nar. v Ústí n. L. prof. Mgr. Miloš Michálek - grafik a univerzitní profesor výtvarné výchovy (volná grafika) (Ústečané 1) Zemř. v Teplicích Josef Groh - varhaník a ředitel kůru (* 1815 v Rumburku) Nar. v Kralupech n. Vlt. Jan Jodl Kralupský - filolog - profesor gymnázia v Litoměřicích ( v Kralupech n. Vlt.) Nar. v Ústí n. L. Eva Vágnerová - výtvarnice (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Zdeněk Rusín - zámečník, hudebník, komunitní pracovník, divadelník, redaktor, občasný publicista (Ústečané 1) Zemř. v Teplicích - Trnovanech Karel Huml - vojenský kapelník a učitel hudby Zemř. při dopr. nehodě u Mnichova Karel Lerch - sochař (* v Zabrušanech u Teplic) Nar. v Meerane v Sasku Dr. Chem. Friedrich Wilhlem Bornemann - chemik, podnikatel a průmyslník - starosta ( ) v Ústí n. L. ( v Lipsku) (Ústečané 1) Nar. v Opavě prof. dr. ing. Alois Parma - báňský odborník, publicista a pedagog - působil v Duchcově ( v Příbrami) Zemř. v Ústí n. L. Jan Oliva - hudební skladatel, pedagog a rozhlasový pracovník (* 1923) Červen Nar. v Praze Daniel Hůlka - zpěvák (romantický baryton) (Ústečané 1) Nar. v Újezdu na Moravě ak. soch. František Rabel - teplický umělecký návrhář, čestný občan města Duchova ( ) Nar. ve Valtířově Anton Marian - chemik a pedagog Nar. v Roudnici n. L. Max Dvořák - historik a teoretik umění ( v Hrušovanech n. Jevišovkou) Nar. Jakub Čermák - teplický básník Nar. v Teplicích Rastislav Michal - malíř a grafik Nar. v Praze Jan Hrušínský - herec (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Radim Neuvirt - hvězdář, básník, spisovatel, publicista, performer, režisér, malíř, moderátor (Ústečané 1) Nar. v Ambras (Rakousko) Franz Tollinger - též Döllinger - sochař a stavitel - spolupracovník stavitelů Broggiových ( 1717) 13

14 Červen kalendárium Nar. v Mukačevu Mgr. Květa Koníčková Jonášová - sopranistka a pedagožka, sólistka ústecké opery (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. PhDr. Vladimír Kaiser - archivář, historik, publicista - ředitel Archivu města Ústí n. L Nar. v Praze Dr. Anton Stolz - lékař, městský radní v Ústí n. L. ( ), přítel J. W. Goetha ( v Teplicích) (Ústečané 1) Nar. Bohumil Berka - dirigent Nar. v Ledvicích ak. mal. Antonín Procházka - výtvarník a grafik ( v Ústí n. L.) Nar. v Ústí n. L. Roman Zach - herec (Ústečané 1) Nar. v Kolíně Ignaz Petschek - podnikatel, majitel severočeských hnědouhelných dolů ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Mnichově Hradišti Helena Borská - laureátka Ceny primátora města Ústí n. L. za r in memoriam ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. ve Varnsdorfu doc. dr. Stanislav Navrátil, CSc. - vysokoškolský učitel na katedře pedagogiky UJEP v Ústí n. L Nar. v Ústí n. L. ak. soch. Otto Benda - výtvarník, fotograf a modelář ( v Ústí n. L.) Zemř. v Litoměřicích Josef Venceslav Štěpán Vlasák - pedagog (* v Chodoulicích) Nar. Alois Sarauer - skladatel a pedagog ( 1980) Nar. v Teplicích Šárka Roščáková - výtvarnice a keramička (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Josef Formánek - prozaik, reportér a cestovatel (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Martin Kolář - výtvarník, kurátor, teoretik - FUUD UJEP Nar. v Praze Emil Emilio Dvořák - redaktor, novinář, publicista, organizátor a cestovatel, zakladatel benefičního festivalu ÚtulekFest (Ústečané 1) Nar. v Bratislavě Natália Deáková - režisérka a umělecká šéfka Činoherního studia v Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. Václav Kyselka - sochař Nar. v Sychrově Dr. Johanna von Herzogenbergová - kunsthistorička, kurátorka, členka představenstva Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově (Ústečané 1) Nar. na zámku Waldstein Dr. Victor Franz Hess - vědec, nositel Nobelovy ceny, pracoval v ústecké chemičce ( v Mt. Vernon - USA) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Martin Krsek - novinář, publicista, historik (Ústečané 1) Nar. v Jiřetíně p. Jedlovou Josef Müller - pražský radní ( ve Vídni) Zemř. Ferdinand Hieronymus Ertl - advokát a městský syndikus v Ústí n. L. (* 1730 v Görkau) Zemř. v Ústí n. L. Norbert Snítil - režisér ústecké opery (* v Hradci

15 kalendárium Červenec Králové) Nar. v Zabrušanech u Teplic Karel Lerch - sochař ( při dopr. nehodě u Mnichova) Červenec Nar. v Babinách II Wenzel Hieke - historik, knihovník a archivář ( ) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. ak. soch. Milan Lahoda - malíř a sochař - žil a pracoval v Teplicích Nar. v Manětíně Karel Kupka - malíř ( v Teplicích) Nar. v Chomutově Mgr. Romana Hlavešová - ústecká výtvarnice a terénní soc. prac. u spol. Člověk v tísni Nar. v Ústí n. L. Johannes Augustin Tichtenbaum z Breitensfelsu - městský radní ( s výjimkou r. 1615), renesanční básník (autor latinského eposu o historii Ústí n. L.) a humanista ( ) (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Hanuš Bonn - básník, literární kritik a překladatel ( v konc. táboře Mauthausen) Nar. Miloslav Bervíd - dirigent ( ) Nar. Miloš Raisler - pěvec - dlouholetý člen Krušnohorského divadla v Teplicích ( v Teplicích) Nar. v Bílině MUDr. August Emanuel Reuss - lékař a botanik ( 1873 ve Vídni) Nar. v Dobříni u Roudnice n. L. Josef Hora - český básník ( v Praze) Zemř. v Litoměřicích Josef Filip Duras - notář - zaměstnavatel K. H. Máchy Zemř. v Ústí n. L. Ferdinand Hartl ze Scharfensteinu - primátor města Ústí n. L. (úřadoval ) Nar. v Bříze u Litoměřic MUDr. Vladimír Hlaváček - lékař a otorinolaryngolog - jeden ze zakladatelů českého ušního, nosního a krčního lékařství ( ) Nar. Rainer Peschl - výtvarník, sochař a malíř Nar. v Ústí n. L. Johann Michael Bretschneider - barokní malíř ( 1729 ve Vídni) Nar. v Mostě Jan Hodač - fotograf, zakládající čl. fotoklubu Vývojka, čl. Spolku pro rozvoj turismu v Krušných horách (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. - Předlicích ak. soch. Břetislav Holakovský - zasloužilý umělec (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Radek Strnad - kuchař, novinář, redaktor Ústeckého deníku a příležitostný fotoreportér (Ústečané 1) Nar. v Opavě ing. Ivo Wiesner - výzkumník a badatel (Ústečané 1)

16 Srpen kalendárium Nar. v Terezíně Anton Ohorn - spisovatel, dramatik a literární historik ( v Chemnitz) Nar. v Ústí n. L. Jindra Pokorná - pěvkyně - sopranistka ( ) Nar. v Ústí n. L. - Všebořicích Josef Ignác Netter - sochař a malíř Nar. ve Staré Skalce Franz Queißer - pedagog, archivář, fotograf, zakládající člen ústeckého vlastivědného sdružení Deutscher Heimatbund ( Beyern) (Ústečané 1) Nar. v Plánici Vlasta Ambrožová - malířka, grafička a učitelka - působila v Lounkách u Roudnice n. L.) Nar. v Ústí n. L. ing. arch. Zdeněk Havlík - architekt, prezident ústecké sekce Lions Club International (Ústečané 1) Nar. v Záluží pod Řípem Václav Frič - kulturní a osvětový pracovník - působil v Ústí n. L. ( ) 16 Srpen Nar. v Krhanicích nad Sázavou Miroslav Houra - malíř a grafik ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. Mnislav Zelený Atapana - novinář, fotograf a spisovatel, předseda správní rady o. p. s. Velká Amazonie Nar. v Novém Boru Vilém Veselý - sklář, sochař a pedagog ( 2003) Nar. Helena Dobrodinská - výtvarnice a malířka - žije v Ústí n. L Nar. v Ústí n. L. Jaroslav Vlček - malíř - čl. výtv. sk. Spolu Zemř. v Ústí n. L. Phillip Büchel - starosta v Ústí n. L. (* 1734) Nar. v Praze ing. Vladimír Páral - spisovatel (Ústečané 1) Zemř. v Častolovicích ak. mal. Antonín Hudeček - krajinář (* v Loucké u Budyně n. O.) Nar. Českých Budějovicích Karel Rozum - pedagog, historik, etnograf a vlastivědný pracovník - zakladatel Podřipského muzea v Roudnici n. L. ( v Chodounech) Nar. ve Dvoře Králové Mgr. Jan Škvára - promovaný historik umění, teoretik a kritik (Ústečané 1) Nar. v Praze ak. mal. Miroslav Prošek - výtvarník, učitel malby - žil a tvořil v Litoměřicích, působil na KVV PI v Ústí n. L. ( ) (Ústečané 1) Nar. v Praze Mgr. Petr Gandalovič - pedagog, revolucionář, konzul, ministr (Ústečané 1) Nar. v Pokraticích u Litoměřic Václav Babinský - legendární lupič ( v Řepích u Prahy) Nar. v Praze Prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc. - sbormistr a pedagog, emeritní profesor kat. HV PF UJEP

17 kalendárium Nar. v Dubí u Teplic Horymír Zelenka - básník a naivní malíř ( ) Nar. ve Freibergu v Sasku Ernst Gustav Doerell - malíř ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Duchcově Hermann Zettlitzer - sochař ( ) Nar. v České Kamenici Josef Rolf Knobloch - malíř ( 1964 v Mnichově) Nar. v Praze Mgr. Petr Poledňák - režisér, skladatel, scénárista, dramatik a podnikatel (Ústečané 1) Nar. v Hradci Králové Norbert Snítil - režisér ústecké opery ( v Ústí n. L.) Zemř. v Ústí n. L. Jan Václav Kleinnickel - primátor města Ústí n. L Nar. v Ústí n. L. Dagmar Bergrová - výtvarnice Nar. v Polepech Václav Hugo Zavrtal - skladatel a kapelník ( v Litoměřicích) Zemř. v Křešicích u Litoměřic Vincenc Zahradník - spisovatel a filozof (* v Mladé Boleslavi) Nar. v Doksanech prof. MUDr. František Ninger, DrSc. - lékař a pedagog ( v Praze) Zemř. Artuš Rektorys (Artur Wilhelm Albert Rektorys) - hudební redaktor (* v Lovosicích) Září Září Nar. v Ústí n. L. Mgr. Martin Nosek - hudebník, promotér, pedagog (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. ing. Jan Šilar, DrSc. - hydrogeolog Nar. Miroslav Smyčka - operní pěvec - barytonista - člen Městského divadla v Ústí n. L Zemř. Karel Alexandr Benda - básník a dramatik (* v Roudnici n. L.) Nar. v Ústí n. L. ak. mal. Alena Bílková (roz. Koblencová) - malířka, grafička - žije a pracuje v Petrovicích (Ústečané 1) Zemř. (při autonehodě na Mladoboleslavsku) Zbyněk Roubal - scénograf a herec ČS Ústí n. L. (Ústečané 1) Zemř. Ferdinand Franz Hartl ze Scharfensteinu - primátor města Ústí n. L. (úřadoval ) a císařský rychtář Nar. ve Zdicích u Berouna PhMr. Ludmila Blažková (roz. Honskusová) - lékárnice, po r první starostka TJ Sokol v Ústí n. L. ( ) Zemř. v Litoměřicích Josef Gaube - stavitel a architekt (rodák z Mlékojed) Nar. v Semilech Ladislav Muška - prozaik, dramatik, esejista, recenzent, redaktor a předseda Severočeského klubu spisovatelů (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Petr Berounský - umělecký a reklamní fotograf, 17

18 Říjen kalendárium profesionál (Ústečané 1) Nar. v Litoměřicích Jan Brambůrek - hudebník, skladatel, sound engineer, hudební producent, organizátor (Ústečané 1) Zemř. v Litoměřicích Václav Vilém z Roupova - český šlechtic a politik, jeden z předních vůdců stavovského povstání (* cca 1577 v Litoměřicích) Nar. v Dobré u Kladna Eduard Jakob Weinmann - podnikatel, velkoobchodník s uhlím ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Frýdku - Místku Ivana Chýlková - herečka (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Jan Rimon - hudební skladatel ( ) Nar. v Bílině František Xaver Horský - zemědělský odborník ( 1877) Nar. v Hrobu Artur Holas - klarinetista, významný instrumentalista České filharmonie - ( 1945) Nar. v Děčíně Jitka Badoučková - básnířka, překladatelka, publicistka, aktivistka opavského o. s. Holos Nar. v Ploskovicích Karel Misař - spisovatel a filmový scenárista ( ) 18 Říjen Nar. v Liberci Jiří Kořínek - esperantista, překladatel ( 1989 v Ústí n. L.) Nar. v Děčíně Viktor Patzelt - lékař, přírodovědec ( 1908 v Mostě) Nar. v Praze dr. Franz Ambros Reuss - lékař a balneolog - zakladatel bílinských lázní Kyselka ( v Bílině) Nar. v Chomutově JUDr. Pavel Mareček - advokát, příležitostný publicista, spoluzakladatel ústeckého Artfora (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Ferdinand Maresch - podnikatel a továrník, čl. městské rady v Ústí n. L. ( ), poslanec zemského sněmu ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Kostomlatech u Nymburka František Málek - turista, organizátor, znalec našich rozhleden, autor několika stovek památných razítek Nar. v Bruntálu Mgr. Václav Houfek - kurátor historických a uměleckých sbírek, vědecký pracovník (Ústečané 1) Zemř. v Liberci RNDr. Josef Veverka - poslanec Národního shromáždění, nejdéle vězněný český novinář (* v Nymburce) Nar. v Lipové u Šluknova Antonín Ludvík Frind - spisovatel litoměřický biskup ( v Litoměřicích) Nar. v Přimdě ThDr. Josef Gross litoměřický biskup ( ) Nar. v Ústí n. L. Anton Raphael Mengs - klasicistní malíř ( v Římě) Nar. v České Lípě Miroslav Jedlička - tiskař, výtvarník a sborový pěvec - spoluzakladatel o. s. Ústecká kulturní platforma 98 (Ústečané 1)... 54

19 kalendárium Listopad Nar. ve Frýdlantu v Čechách Jaroslav Achab Haidler - herec, režisér, překladatel, hebraista a ředitel ČS v Ústí n. L Nar. v Košťanech u Trmic Krinfold Hokauf - sochař Nar. Josef Svoboda - dirigent Severočeského symfonického orchestru v Teplicích Nar. v Praze Lukáš Kuchinka - propagační výtvarník Činoherního studia Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. v Roudnici n. L. ak. mal. Olga Vaicová - grafička Nar. v Ústí n. L. ing. Ivan Dejmal - ekolog (v l ministr životního prostředí ČR) Nar. v Praze Karel Heřmánek - herec, ředitel divadla a manažer (Ústečané 1) Zemř. v konc. táboře Mauthausen Hanuš Bonn - básník, literární kritik a překladatel (* v Teplicích) Nar. Miroslav Adámek - historik umění - pracoval v Ústí n. L Nar. v Ústí n. L. Mgr. Karel Štolba - klavírista, skladatel, pedagog (Ústečané 1) Nar. v Turnově ak. soch. Michael Bílek - restaurátor (Ústečané 1) Nar. v Čáslavi Karel Teige - český hudební spisovatel, organizátor hudebního života ( v Roudnici n. L.) Nar. v Praze Václav Neckář - oblíbený český popový zpěvák a herec, čestný občan města Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. v Libotenicích u Roudnice n. L. Miroslav Haller - básník ( 1968) Nar. v Praze Jiří Schmitzer - herec, textař a zpěvák (Ústečané 1) Nar. v Rožnově p. R. ak. soch. Emil Solařík - sochař a keramik ( v Ústí n. L.) Zemř. v Litoměřicích Antonín Ludvík Frind - spisovatel litoměřický biskup (* v Lipové u Šluknova) Nar. v Košťanech u Teplic Alena Kartáková - výtvarnice a keramička - žije a tvoří v Krupce (Ústečané 1) Nar. v Kutné Hoře MgA. Martin Kuriš - malíř, odb. as. - Ateliér Kresba a malba FUUD UJEP (Ústečané 1) Listopad Nar. v Hošticích Pavel Zedníček - herec, bavič a moderátor (Ústečané 1) Nar. v Ostravě Dan Richter - významný český malíř (Ústečané 1) Nar. v Praze Prof. ak. mal. Bohdan Mrázek - textilní výtvarník - FUUD UJEP v Ústí n. L Zemř. v Ústí n. L. ak. soch. Otto Benda - výtvarník, fotograf a modelář (* v Ústí n. L.) Nar. Karel Melichar - Skoumal - divadelní režisér 19

20 Listopad Nar. v Ústí n. L. Mgr. Zdena Kolečková (roz. Prchlíková) - výtvarnice a vysokoškolská pedagožka (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. O. Jitka Švábová (roz. Chramostová) - profesorka sólového zpěvu ( v Ústí n. L.) Zemř. v Litoměřicích Karel Hynek Mácha - básník (* v Praze) Nar. v Teplicích Miroslav Košťál - významný šachista ( 1958) Nar. Miroslav Barák - operní pěvec Nar. v Brně ThDr. Josef Koukl litoměřický biskup Nar. v Teplicích František Maxián st. - hudební pedagog a klavírista ( ) Nar. v Sarajevu Tvrtko Karlovič - dirigent Svč. div. opery a baletu v Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. v Děčíně PhDr. Mgr. Romana Doležalová (roz. Němečková) - klinická psycholožka, pedagožka, terapeutka, lektorka, zpěvačka Nar. v Rychnově n. Kn. Josef František Martin Pelcl, též Pelzel - spisovatel, historik a literární vědec - žil v Trmicích ( v Praze) Nar. v Ústí n. L. - Předlicích Jožka Šaršeová - tanečnice a choreografka ( ) Nar. v Děčíně Jiří Kment - malíř a grafik ( v Hochwaldu - Německo) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Luděk Marks - básník inspirovaný dekadentní literaturou přelomu 19. a 20. stol. (Ústečané 1) Nar. v Nové Pace Karel Vladimír Frypés - právník, soudce a překladatel ( v Teplicích) Nar. ve Varnsdorfu Vincenc Pilz - rakouský sochař ( ve Vídni) Nar. V Praze doc. Bohuslav Maleček - výtvarník, malíř, grafik, publicista a vysokoškolský pedagog - býv. ved. kat. VV PF v Ústí n. L. ( v Ústí n. L.) Nar. v Trmicích ak. mal. Karel Vysušil - grafik Nar. v Ústí n. L. František Šmahel - kinotechnik, kameraman, provozovatel Biografu u Františka (Ústečané 1) Nar. v Praze Karel Hynek Mácha - básník ( v Litoměřicích) Nar. v Hofu v Bavorsku Georg Carl Wolfrum - podnikatel, president správní rady ústecko-teplické dráhy, poslanec českého zemského sněmu a později vídeňské říšské rady ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Praze RNDr. Václav Alois Šrůtek - malíř, zasloužilý umělec (1982), ( v hospici Sv. Zdislava v Litoměřicích) čestný občan města Ústí n. L Nar. v Rumburku Mgr. Jiří Needrle - ústecký novinář a fotograf (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. MUDr. Gerard Fráňa (Gerard Fraineau) - lodní lékař a spisovatel ( ve Zlíně) Nar. v Ústí n. L. Sgt, plk. Otto Hanzlíček - válečný letec ( při cvič. letu nad zátokou u Liverpoolu) 20 kalendárium

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně.

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. Zdroj: http://www.poznejsokolovsko.cz/clanky/z-mest-a-obci/obnoveny-festival-navstiviliformanek--dedecek-i-paral.html Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Za

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Seznam Czech POINTů na úřadech

Seznam Czech POINTů na úřadech Seznam Czech POINTů na ech y Ústecký kraj Typ Obec Ulice Město PSČ u Bečov č.p. 126 Bečov 435 26 Benešov nad nám. Míru 1 Benešov nad 407 22 Ploučnicí Ploučnicí Bílina Břežanská 50 Bílina 418 01 Bitozeves

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

VÝROČÍ 2012 Z OBLASTI ČESKÉ (ČESKOSLOVENSKÉ) POPULÁRNÍ HUDBY

VÝROČÍ 2012 Z OBLASTI ČESKÉ (ČESKOSLOVENSKÉ) POPULÁRNÍ HUDBY VÝROČÍ 2012 Z OBLASTI ČESKÉ (ČESKOSLOVENSKÉ) POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 10.01.1952 Zdena Adamová, zpěvačka, 60. 03.01.1942 Petr Brožek, kontrabasista, baskytarista, trumpetista, zpěvák, skladatel, kapelník

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU

ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU Za rok 2004 Stanislava MRÁZOVÁ, TSC Turnov, Sport pro všechny, in memoriam Dlouholetá obětavá cvičitelka v oddíle Sport pro všechny v Turnově II, kde vedla kolektiv

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Jiří Suchý Datum vytvoření 11.10.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přínos Jiřího Suchého českému divadlu Způsob využití Výklad nového učiva, opakování

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Daniel Forró, vl. Karel Horký, skladatel, hráč na klávesové nástroje, syntezátory, flétnista, teoretik, 55. výročí

Daniel Forró, vl. Karel Horký, skladatel, hráč na klávesové nástroje, syntezátory, flétnista, teoretik, 55. výročí VÝROČÍ Z OBLASTI POPULÁRNÍ HUDBY 2013 LEDEN 02.01.1933 Jarmila Veselá, zpěvačka, 80. výročí 02.01.1963 Michaela Linková, zpěvačka, 50. výročí 04.01.1953 Jan Freiburg, vibrafonista, 60. výročí 10.01.1963

Více

Městská knihovna Hodonín. Výročí regionálních osobností 2015

Městská knihovna Hodonín. Výročí regionálních osobností 2015 Městská knihovna Hodonín Výročí regionálních osobností 2015 Hodonín 2015 LEDEN GORLOVÁ Anežka skladatelka písní 5. 1. 1910 Boršice u Blatnice 105 let 14. 3. 1993 UPRKA Joža malíř 25. 10. 1861 Kněždub 12.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice. Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, (stupňující se represe)

Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice. Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, (stupňující se represe) Seznam příloh Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice Příloha č. 2 - Organizační struktura X. správy FMV Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, 20.9. 1981. (stupňující se represe) Příloha č.

Více

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY VÝBĚROVÉ KOLO - 2. BŘEZNA 2015 KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ TOMÁŠ SMIČKA profesionální tanečník legendární skupiny DANCE 2XS RADEK JANDA zástupce

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 16 2. Martin Povišer 1997 Gymnázium Česká, České Budějovice 8/8 6 6 Jihomoravský kraj 1. Jan Šorm 1996 Gymnázium

Více

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

K a n d i d á t n í l i s t i n a pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016

K a n d i d á t n í l i s t i n a pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 K a n d i d á t n í l i s t i n a pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Název politické strany, politického hnutí: Strana soukromníků České republiky 1. PhDr.

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení)

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) 13. 11. 1911 uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity,

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Petice za dobrý zákon o Národním

Petice za dobrý zákon o Národním Petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava podání petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním V Praze dne 10. července 2014 Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obracíme se na

Více

Literární fondy a pozůstalosti uložené v Památníku Petra Bezruče v Opavě

Literární fondy a pozůstalosti uložené v Památníku Petra Bezruče v Opavě Literární fondy a pozůstalosti uložené v Památníku Petra Bezruče v Opavě Památník Petra Bezruče je literární archiv, v němž je uloženo na 85 pozůstalostí. Mezi ně se neřadí pouze pozůstalosti literátů

Více

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volební kraj...jihomoravský...

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volební kraj...jihomoravský... Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech... 25.-26.10. 2013... Volební kraj...jihomoravský......strana Práv Občanů ZEMANOVCI... Kandidáti: 1. Mgr.

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Kostelík sv. Maří Magdalény 1993 Jan Šimek: PLASTIKY, Petr Baran: FOTOGRAFIE (červenec-srpen 1993) 1994 Václav Vaculovič: OBRAZY (červenec-srpen 1994) 1995

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 8 7 7 5 O knize Zcela nesoustavná zoologie (1963) prostředí a terminologii Holubova

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra ÚČASTNÍK FESTIVALU INTERNATIONAL BEATLEWEEK 2006, 2007 V LIVERPOOLU PREZENTACE SOUBORU Obsah I. Úvodní informace II. The Boom Band & Orchestra III. Vybrané akce Letní benefiční koncert 2007 International

Více

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D.

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku 1991 Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu OPM na krajské a státní úrovni v období 1991-2001 pokles počtu OPM

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

PRDECKÁ LYŽE 2013 PASEKY NAD JIZEROU SOBOTA SJEZD DÍVKY DO 8 LET

PRDECKÁ LYŽE 2013 PASEKY NAD JIZEROU SOBOTA SJEZD DÍVKY DO 8 LET SOBOTA 9.3.2013 SJEZD DÍVKY DO 8 LET 1 46 Sadílková Nela 2006 TJ Spartak Rokytnice 01:00,72 01:00,45 2 48 Nosková Daniela 2005 TJ Sokol Jablonec nad Jizerou 01:01,30 01:02,74 3 44 Krbcová Anna 2005 Bradavice

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr.

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr. Registrační úřad: 5520 Zastupitelstvo: 5520 Obvod: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Mgr. Jozef Leškovský 36 správce farnosti 2 Ing. René Hartl 56 soukromý podnikatel Senožaty

Více

07.01.1951 Jiří Vondráček, skladatel, zpěvák a herec (Marsyas, činný ve Svazu autorů a interpretů), 60. výročí

07.01.1951 Jiří Vondráček, skladatel, zpěvák a herec (Marsyas, činný ve Svazu autorů a interpretů), 60. výročí Výročí z oblasti české populární hudby v roce 2011 LEDEN 02.01.1936 Svatopluk Košvanec, jazzový pozounista, 75. 07.01.1951 Jiří Vondráček, skladatel, zpěvák a herec (Marsyas, činný ve Svazu autorů a interpretů),

Více

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola E. Marhuly, Hudební 6, Ostrava Mar. Hory Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 MIMOŘÁDNOU CENU ŘEDITELE ŠKOLY Mladý talent Anně Pražákové za dlouhodobou

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 Informace o činnosti přináší v průběhu roku naše stránky www.unesco-kromeriz.cz, o které se stará David Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více