Ústecká kulturní platforma 98 ISBN:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8"

Transkript

1

2 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN:

3 Ústečané nejen v datech (2)

4 Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme na tom s osobnostmi jmenovanými v této publikaci: významnými jsou zde klasifikováni zpravidla ti Ústečané, jejichž působení se pouze na Ústí neomezovalo či neomezuje. Buďto jsou tu jmenovaní jinde narození či proslavení lidé, kteří se zde v nějakém období realizovali a jinak s Ústím neměli mnoho společného, nebo lidé zde narození či vyrůstající, kteří ale ve známost a váženost vešli díky tomu, že svým působením formující lokalitu přesáhli. Některé ústecké osobnosti z druhé jmenované kategorie alespoň charakterizuje patrio tismus, případně i lobují za město na vyšších územních a správních úrovních. Slovník shrnující tyto paradoxní Ústečany má svůj základ ve fragmentárních záznamech různých životopisců, případně v sívíčkách samotných osobností. Prameny však bylo nutno nejprve protřídit, srovnávat a nakonec upravit podle jednoho mustru. Při této práci se objevilo mnoho problémů a otázek, mezi nimi např. tyto: kdo zde má být, kdo ne a proč; do jaké míry je pro významnost toho kterého činu určující to, že zrovna ten udělá toto; jaké druhy lidských činností jsou předurčeny pro nabytí charakteru významnosti apod. Příznačné v této souvislosti je, že zatímco v minulých staletích lidé prosluli tím, že byli průmyslníky, starosty, ale třeba i inspektory tabáčních trafik či výběrčími vodního mýta, ve století 20. je pro slávu tím pravým spíše umělecké nadání. Hesla v tomto i jiných slovnících jako by se řídila úplně nejelementárnější syntaxí; věty jako by se podřizovaly základní formě skladebné dvojice; přísudek následoval podmět s toutéž železnou pravidelností, s jakou smrt přichází až po narození. V takovém sledu podobných příběhů o holých větách vždy potěší momenty, jakási barthesovská puncta, jež na životě toho kterého významného člověka jeho životopisce zaujaly, aniž by byly příliš rozhodující pro to, čím onen člověk vstoupil do dějin. V této publikaci se např. dočteme, že profesor Jiří Bartůněk byl rozhodnut, že začne malovat, až si postaví dům; starosta Ústí na počátku 20. století Friedrich Wilhlem Bornemann začal mít koncem války žaludeční a střevní potíže; spisovatelka Anna Sedlmayerová vyrůstala ve velké společnosti lidí a zvířat; průmyslník Johannes Schicht začal vyrábět v původní mydlárně, dnes Setuze, ovocné šťávy, aby odvrátil společnost od alkoholu; všudybyl Jiří Šosvald stačil při totálním nasazení organizovat mezinárodní volejbalové turnaje a ještě zpívat u táboráku v trampské osadě Ztracenka; a badatel Ivo Wiesner, který chemii a chemické inženýrství považoval za exaktní a vysoce sofistikované obory, kde by měly zcela neochvějně platit známé fyzikální, chemické a matematické zákony, se dle vlastních slov celý život setkával se spoustou výjimek Slast, kterou pociťujeme při čtení těchto šťavnatých, více či méně komických motivů, poněkud zpochybňuje závažnost onoho tvrdého, pozitivního jádra medailonů, a provokuje k zásadní otázce: Potřebujeme vlastně ještě nějaké dějiny lidí, když idea humanismu došla v nešťastném 20. století ke své absolutní negaci? Když člověk je např. podle Foucaulta stopa písku, kterou v blízké budoucnosti smaže vlna moře? V medailonech významných Ústečanů se naštěstí často dozvíme nejen o životě té které osobnosti, ale i o existenci jiných subjektů, o institucích, době, zapomenutých ústeckých reáliích, stavbách, událostech, epochách či dějinných zvratech. Individualistická historie géniů se zde zdravě přelívá do takové historie, jakou preferuje v současném dějepisectví vlivná Škola 4

5 Análů: přihlíží k dějům geografickým, politickým, sociálním, demografickým, kulturním, každodenním a dalším. A samotní lidé? Nakonec se také hodí. Třeba budou i životy významných Ústečanů v budoucnu sloužit jako témata k rozjímání neolidí, kteří se v meditující izolaci budou připravovat na novou klonovou inkarnaci, jak o tom ve svém posledním románu Možnost ostrova (Odeon, Praha 2007) píše vizionářský spisovatel Michel Houellebecq, který je i autorem následujících citací. Ve chvíli, kdy poslední zástupci druhu vymírají, považujeme za legitimní vzdát lidstvu naposledy hold; tento hold rovněž zmizí a ztratí se v písku času, nicméně musí být, aspoň jednou, vysloven. I tato kniha je věnována člověku. Ambicí tohoto díla je vzdát čest onomu nešťastnému a odvážnému druhu, který nás zrodil. Trpícímu, podlému druhu, sotva se lišícímu od opice, který však v sobě nosil tolik vznešených snů. Zmučenému, protikladnému, individualistickému a hádavému, nezměrně egoistickému druhu, schopnému občas neslýchaných výbuchů násilí, který přesto nikdy nepřestal věřit v dobro a lásku. A také druhu, který si poprvé v dějinách světa dokázal představit možnost vlastního překonání. (Elementární částice, Garamond, Praha Přeložil Alan Beguivin) Jaroslav Balvín ml. 5

6 Leden 6 Leden kalendárium Nar. v Kbelicích u Lovosic Jiří Haller - filolog a mineralog ( ) Nar. v Ústí n. L. Svatopluk Košvanec - jazzový trombonista (Ústečané 1) Nar. v Táboře Bohumil Němeček - legenda československého boxu, olympijský vítěz a mistr Evropy (Ústečané 1) Nar. v Turnově Jan Kotík - malíř, sklář a keramik - působil na IVK v Ústí n. L. ( Berlín) Nar. Petr Jonáš - dirigent Zemř. Jiřina Salačová - zpěvačka - rodačka z Terezína (* 1929) Nar. Egon Fries - novinář ( 1996) Nar. v Litoměřicích Jan Josef Praupner - houslista a skladatel ( 1824) Nar. v Děčíně Josef Hoyer - starosta v Ústí n. L. ( ) a první okresní soudce ( 1881 v Litoměřicích) (Ústečané 1) Nar. v Děčíně Václav Vejsada (Václav Habr) - novinář a spisovatel ( v Kaprounu) Nar. ve Zvolenu ing. Milan Zemaník - tajemník Mag. města Ústí n. L Nar. v Plzni Mgr. Vendula Fremlová - výtvarnice, vysokoškolská pedagožka, doktorandka kat. VV PF UJEP (Ústečané 1) Zemř. Johann Franz Rasch von Aschenfeld - vyšehradský kanovník, konsistoriální rada, generální vikář arcidiecéze a svatovítský probošt (* 1594 v Ústí n. L.) Nar. v Loucké u Budyně n. O. ak. mal. Antonín Hudeček - krajinář ( v Častolovicích) Nar. v Kytlici - Falknově Franz Xaver Maxmilián Zippe - geolog a mineralog ( 1863) Nar. v Hr. Králové JUDr. Václav Klier - významný člen a pracovník TJ Sokol v Ústí n. L. ( ) Nar. v Děčíně Mgr. Martin Mrázik, Ph.D. - výtvarník - odb. as. a ved. kat. VV PF UJEP (Ústečané 1) Zemř. František Maxián st. - hudební pedagog a klavírista (* v Teplicích) Nar. Karel Gottstein - ústecký fotograf ( ) Nar. v Řepnici Václav Jindřich Veit - hudební skladatel ( v Litoměřicích) Nar. v Praze Johana Součková - dramaturgyně Činoherního studia Ústí n. L (Ústečané 1) Nar. v Lovosicích Artuš Rektorys (Artur Wilhelm Albert Rektorys) - hudební redaktor ( ) Nar. v Ústí n. L. - Neštěmicích Petr Hannig - skladatel Nar. v Litoměřicích Josef Emanuel Hilscher - dramatik a básník ( v Milanu) Nar. Rudolf Blažek - vojenský kapelník - působil v Litoměřicích

7 kalendárium Únor Nar. v Teplicích Michal Mareš - spisovatel a novinář ( v Praze) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. - kurátor a vysokoškolský pedagog, děkan Fakulty užitého umění a designu UJEP (Ústečané 1) Nar. v Trutnově Franz Johan Steydler - dlouholetý rychtář a soudce v Ústí n. L. ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. ve Varnsdorfu PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. - historička, nakladatelka, vědecká pracovnice (Ústav slovansko-germánských studií UJEP) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Martin Fibiger - prozaik, filmový a divadelní kritik, publicista, odb. as. na kat. bohemistiky PF UJEP Nar. v Praze Miroslav Raboch - sochař a pedagog Nar. v Dolním Ročově Ladislav Tycler - učitel, politický vězeň ( ) (Ústečané 1) Únor Nar. Martina Hudcová - ústecká fotografka a grafička Nar. v Příbrami Dr. techn. věd Čeněk Zahálka, Dr. h. c. - zemědělský pedagog a geolog - působil v Roudnici n. L. ( Roudnice n. L.) Nar. v Roudnici n. L. MUDr. Karel Čížek - lékař, předseda ústeckého Českého veslařského klubu ( ) Nar. v Nymburce RNDr. Josef Veverka - poslanec Národního shromáždění, nejdéle vězněný český novinář ( v Liberci) Nar. v Ústí n. L. František Zajíček - čestný občan města Ústí n. L. in memoriam ( v Praze) (Ústečané 1) Nar. v Želénkách Rudolf Čechura - spisovatel (autor Maxipsa Fíka) Nar. v Kněževsi u Olešnice na Moravě Prof. PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc. - výtvarný pedagog, malíř a grafik (Ústečané 1) Nar. v Roudnici n. L. Karel Alexander Benda - básník, dramatik a redaktor ( ) Nar. v Libuni MUDr. Václav Pařík - lékař a vlastivědný pracovník - zakladatel muzea v Třebenicích ( v Třebenicích) Zemř. v Hrušovanech n. Jevišovkou Max Dvořák - historik a teoretik umění (* v Roudnici n. L.) Nar. v Harzgerode (v Německu) Růžena Petráková - ústecká výtvarnice a sochařka - čl. výtv. sk. Spolu (Ústečané 1) Nar. v Lučním Chvojně u Ústí n. L. Jiří Ritschel - český protestantský filozof a kněz - spolupracovník J. A. Komenského ( v Hexhamu - Anglie) Nar. Karla Janečková - operní pěvkyně, sopranistka - dlouholetá členka a sólistka ústecké opery 7

8 Březen kalendárium Nar. v Ústí n. L. Milan Hejduk - hokejista, olympijský vítěz a čestný občan města Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. ing. Jiří Šosvald - geodet, hudebník, skladatel, organizátor, spisovatel atd. ( ) (Ústečané 1) Nar. ve Varnsdorfu Leoš Suchařípa - herec, dramaturg, divadelní teoretik, redaktor, kritik a překladatel ( v Praze) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Michal Gera - trumpetista (Ústečané 1) Nar. v Doubici u Krásné Lípy Dr. H. C. Heinrich Lumpe - zakladatel zooparku v Ústí n. L. ( v Dubí u Teplic) (Ústečané 1) Zemř. v Litoměřicích Karl Wilhelm Medau - vydavatel a knihtiskař (* 1791 ve Štětí) Nar. ve Slaném MgA. Jan Vaca - fotograf a reportér (Ústečané 1) Nar. v Kdyni Dr. Přemysl Peer - kronikář a archivář - autor publikace o městě Teplice ( v Praze) Zemř. v Praze Michal Mareš - spisovatel a novinář (* v Teplicích) Nar. v Praze MUDr. Jaroslav Pichlík - chirurg, redaktor, kritik, fotograf Zemř. v Roudnici n. L. Karel Teige - český hudební spisovatel, organizátor hudebního života (* v Čáslavi) Nar. v Ostředku u Benešova Svatopluk Čech - spisovatel - žil v Litoměřicích a pobýval v Peruci ( v Praze) Nar. v Kuřimi u Brna ing. Vladimír Petlák - volejbalista, československý olympionik ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Mostě Jana Michalcová - básnířka a spisovatelka (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Jan Řezáč - výtvarník, odb. as. a tajemník kat. VV PF UJEP - žije v Libově (Ústečané 1) Zemř. v Praze Josef František Martin Pelcl, též Pelzel - spisovatel, historik a literární vědec - žil v Trmicích (* Rychnov n. Kn.) Nar. v Litoměřicích MgA. Andrea Horská - fotografka Nar. v Lovosicích Josef Vladyka - literární historik ( 1964) Březen Nar. v Pöchlarn an der Donau (Rakousko) Oskar Kokoschka - malíř a spisovatel - pobýval v Ústí n. L. ( v Montreux - Švýcarsko) Nar. ve Vrbně nad Lesy Zbyněk Roubal - scénograf a herec ČS Ústí n. L. ( při autonehodě na Mladoboleslavsku) (Ústečané 1) Nar. v Chřibské Carl Ferdinand Pohl - skladatel, hudební virtuos, zakladatel výroby skleněných harmonik ( 1869) Nar. v Praze Jan Klecanda - spisovatel a pedagog ( v Praze) 8

9 kalendárium Březen Nar. v Roudnici n. L. Eduard Rechziegel - architekt a stavitel ( v Praze) Nar. v Rynolticích u Jablonce n. N. Johann Schicht - podnikatel a významný průmyslník ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. ve Zlíně ing. Daniel Fajfr, M.Th. - programátor, kazatel a misijní pracovník Církve bratrské (Ústečané 1) Nar. v Drážďanech Hanka Krawcec - lužickosrbská malířka a grafička z Varnsdorfu ( ve Filipově) Nar. v Ústí n. L. Bedřich Rohan - pův. jm. Fritz Rothbaum - významný český novinář a publicista - spolupracoval s londýnskou BBC a německou rozhlasovou stanicí v Baden Badenu ( Londýn) (Ústečané 1) Nar. ve Stupavě (Slovensko) ing. Josef Hendrych - neúnavný ústecký turista, Mistr turistiky, čl. okr. předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu Nar. v Ústí n. L. Zdenka Belas - sopranistka (Ústečané 1) Nar. v Košťanech Václav Zdeborský - malíř - působil v Duchcově ( v Ústí n. L) Nar. ve Vraníně u Štěpánovic Anna Sedlmayerová, roz. Jungwirthová - spisovatelka ( v Tourově u Vodňan) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Jan Pavelka - malíř - čl. výtv. sk. Spolu Zemř. Oldřich Hoblík - divadelní a rozhlasový režisér (* v Hostomicích) Nar. ve Valdicích na Jičínsku Prof. PhDr. Vlastimil Kobrle, CSc. - věhlasný sbormistr a univerzitní profesor (Ústečané 1) Nar. v Košicích Richard Haan - operní pěvec - barytonista (Ústečané 1) Nar. v Jablonci n. N. Martin Fahrner - divadelní dramaturg, prozaik a spisovatel (studoval PF UJEP v Ústí n. L.) Nar. Ludmila Škorpilová - operní pěvkyně - sólistka opery ústeckého divadla Nar. v Berehovu (Podkarpatská Rus) doc. PaedDr. Mikoláš Popovič, CSc. - pedagog a sbormistr Nar. v Praze Pavel Baňka - fotograf - působí na UJEP v Ústí n. L Nar. v Litoměřicích Emanuel Kučera - významný litograf ( v Praze) Nar. v Soběslavi Jaroslav Brodský - učitel v Brné n. L., iniciátor vzniku klubu politických vězňů K 231 ( v Torontu - Kanada) (Ústečané 1) Nar. v Praze Eva Brodská - malířka a textilní výtvarnice z Roudnice n. L Nar. v Tisé u Ústí n. L. Václav Zítek - operní pěvec (baryton) (Ústečané 1) Nar. v Děčíně Jiří Bartoška - herec (Ústečané 1) Nar. v Meisenheimu am Glan v Porýní Dr. Max Schaffner - ředitel a president Spolku pro chemickou a hutní výrobu ( v Meranu v jižním Tyrolsku) (Ústečané 1) Nar. v Roudnici n. L. Jan Kozák - spisovatel ( v Praze) 9

10 Duben kalendárium Nar. v Roudnici n. L. Jiří Najnar - violista Zemř. Johannes Münch - primátor města Ústí n. L. (úřadoval ) Nar. Pavel Fiala - herec - umělecký vedoucí Kladivadla Nar. v Praze ing. Daniel Fiker - fotograf a popularizátor krás Ústecka (Ústečané 1) Nar. v Suchomastech František Cajthaml-Liberté - spisovatel a publicista ( v Bystřanech u Teplic) Nar. Trmicích Karel Plechač - cestovatel, horolezec, fotograf 10 Duben Nar. v Roudnici n. L. Jan Lauschmann - chemik a fotograf ( ) Nar. v Kirově (býv. SSSR) Jindřich Helekal - ústecký malíř a grafik ( v Praze) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Jiří Lhota - výtvarník a vysokoškolský pedagog (Ústečané 1) Nar. v Bošicích u Kouřimi František Kučera - etnograf a historik - zakladatel roudnického Podřipského muzea ( 1949 v Roudnici n. L.) Nar. ve Vřeskovicich u Přeštic Jaroslav František Urban - básník, spisovatel, vlastivědný publicista a menšinový pracovník ( v Nepomuku) (Ústečané 1) Nar. František Pinc - historik, vlastivědný pracovník a publicista ( ) Zemř. František Bayer - zoolog, paleontolog a publicista (* 1854 ve Mšeném) Zemř. Karel Misař - spisovatel a filmový scenárista (* v Ploskovicích) Nar. v Děčíně Leopold Lev Thun-Hohenstein - politik, ministr a právník ( ve Vídni) Nar. Pavel Kraus - spisovatel detektivní literatury Nar. Ludmila Hájková - fotografka - žijící v Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Karl Rudolph - botanik a univerzitní profesor ( 1937) Nar. v Č. Budějovicích Tomáš Krejčíř - populární herec a moderátor (Ústečané 1) Nar. v Rovném Vojtěch Bořivoj Aim - skladatel a sbormistr ( ) Nar. v Ústí n. L. Franz Xaver Josef Köhler - starosta v Ústí n. L. ( ) ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Chodoulicích Josef Venceslav Štěpán Vlasák - pedagog ( v Litoměřicích) Nar. v Trmicích ak. mal. Jindra Husáriková - známá česká výtvarnice (Ústečané

11 kalendárium Květen 1) Nar. v Perniku (Bulharsko) Nadia Surel Novotná - výtvarnice a designerka (od r žije a pracuje v Ústí n. L.) Nar. v Hradci Králové ing. arch. Jan Gabriel - významný ústecký architekt ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. ak. mal. Jiří Novosad - věhlasný český výtvarník ( v Lovosicích) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Zdeněk Kymlička - organizátor (Evropský svátek hudby, Ples všech Ústečanů aj.) (Ústečané 1) Nar. v Keblicích u Litoměřic Johann Maresch - starosta v Ústí n. L. ( ), učitel a regenschori ( ) (Ústečané 1) Nar. v Praze Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D. - výtvarník a pedagog (Kat. dějin a teorie umění - FUUD UJEP) Nar. v Českých Budějovicích Norbert Frýd - spisovatel a publicista - vězněn v Terezíně ( v Praze) Nar. v Domažlicích doc. RNDr. Václav Rádl - dřevorytec, řezbář a pedagog - v 60. l. proděkan PedF v Ústí n. L Zemř. Wenzel Pokorny - starosta v Ústí n. L. ( ), lékárník (* 1760 v Praze) Zemř. v Teplicích Karel Kupka - malíř (* v Manětíně) Zemř. ve Vídni Vincenc Pilz - rakouský sochař (* ve Varnsdorfu) Nar. v Podlesí (tehdy ještě Příbram V - Drmlovo Pole) - PhDr. Jaroslav Kubista - spisovatel, pedagog a politik - působil v Ústí n. L. ( ) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Martin Raudenský - grafik, ilustrátor a vysokoškolský pedagog (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Adalbert Wenzel Tham - subsyndicus a později starosta v Ústí n. L. ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Prof. Mgr. Jiří Bartůněk - malíř, grafik a vysokoškolský pedagog (Ústečané 1) Nar. v Bílině Johann Ignaz Angermayer - skladatel a houslista ( ) Nar. Nevena Černohorská - zdravotnice a humanitární pracovnice Č. Červeného kříže v Ústí n. L. Květen Nar. ve Lvově na Ukrajině MUDr. Jiří Salamanczuk - dětský lékař, výtvarník, spisovatel a multilingvista ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Mladé Boleslavi Mgr. Arnošt Herrmann - prozaik, místopředseda Svč. klubu spisovatelů v Ústí n. L Nar. v Karlových Varech Mgr. Jan Kubata - primátor města Ústí n. L., 11

12 Květen kalendárium 12 několikanásobný mistr republiky v běhu na lyžích (Ústečané 1) Zemř. v Bystřanech u Teplic František Cajthaml-Liberté - spisovatel a publicista (* v Suchomastech) Nar. v Chabařovicích Antonín Gebert - průkopník dětského tancování v ČR ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Louce u Litvínova ak. mal. doc. Vladimír Švec - výtvarník a vysokoškolský učitel malby (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Leoš Noha - herec (Ústečané 1) Zemř. Franz Josef Pietsch - učitel - pokoušel se v Ústí založit první veřejnou knihovnu Nar. v Lounech Václav Satran - malíř, grafik a ilustrátor (Ústečané 1) Zemř. v Litoměřicích Ambrosio Balli (Ambrož Vlach) - stavitel Nar. Marie Štréblová - operní pěvkyně, mezzosopranistka - dlouholetá sólistka ústecké opery ( ) Nar. Zdeněk Vojtek - knihovník - dlouholetý kulturní pracovník Ústecka i Severočeského kraje Nar. v Ústí n. L. Ivan Dostál - hudebník, úředník, promotér a politik, duchovní otec Mezinárodního Jazz & Blues Festivalu (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Karel Kopic - výtvarník, ilustrátor a někdejší profesionální hudebník (Ústečané 1) Nar. v Kladně Dobrava Moldanová - literární historička, kritička a univerzitní profesorka - děkanka PF UJEP Ústí n. L Nar. v Praze Zdena Bratršovská - spisovatelka - studovala v Ústí n. L Nar. Zdeněk Kozlík - tanečník - dlouholetý člen baletu ústeckého divadla Nar. v Moskvě Gennadij Avdějev - malíř (žije a pracuje v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Zemř. v Praze Emanuel Kučera - významný litograf (* v Litoměřicích) Zemř. v Praze Jan Klecanda - spisovatel a pedagog (* v Praze) Nar. v Ústí n. L. ing. Jan Vojtek - projektant, volejbalista, kulisák, konzultant - spoluzakladatel o. s. Ústecká kulturní platforma 98 (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Ernst Neuschul - malíř a tanečník javánských tanců ( v Hampsteadu u Londýna) (Ústečané 1) Nar. v Lukohořanech Josef Kalach - zedník, hudební skladatel a dirigent ( 1967) Nar. v Ústí n. L. Dipl. Des. Lenka Holíková - keramička (Ústečané 1) Nar. v Písku Václav Daneš - malíř, varhaník, pedagog ( v Ústí n. L.) Nar. v Praze ing. Aleš Brožek - ředitel Severočeské vědecké knihovny, vexilolog (Ústečané 1) Zemř. v Litoměřicích Ferdinand Kindermann - 7. litoměřický biskup (* v Království u Šluknova)

13 kalendárium Červen Nar. ve Velkém Ježově Filip Drha (Emanuel Pišišvor) - spisovatel a novinář - žil v Třebenicích a Libochovicích ( v Libochovicích) Nar. ve Dvoře Králové Bohumil Turek - motocyklový a automobilový závodník - žil v Ústí n. L Nar. v Ústí n. L. ak. mal., doc. Jaroslav Prášil - malíř, sklářský výtvarník a šperkař Nar. v Ústí n. L. prof. Mgr. Miloš Michálek - grafik a univerzitní profesor výtvarné výchovy (volná grafika) (Ústečané 1) Zemř. v Teplicích Josef Groh - varhaník a ředitel kůru (* 1815 v Rumburku) Nar. v Kralupech n. Vlt. Jan Jodl Kralupský - filolog - profesor gymnázia v Litoměřicích ( v Kralupech n. Vlt.) Nar. v Ústí n. L. Eva Vágnerová - výtvarnice (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Zdeněk Rusín - zámečník, hudebník, komunitní pracovník, divadelník, redaktor, občasný publicista (Ústečané 1) Zemř. v Teplicích - Trnovanech Karel Huml - vojenský kapelník a učitel hudby Zemř. při dopr. nehodě u Mnichova Karel Lerch - sochař (* v Zabrušanech u Teplic) Nar. v Meerane v Sasku Dr. Chem. Friedrich Wilhlem Bornemann - chemik, podnikatel a průmyslník - starosta ( ) v Ústí n. L. ( v Lipsku) (Ústečané 1) Nar. v Opavě prof. dr. ing. Alois Parma - báňský odborník, publicista a pedagog - působil v Duchcově ( v Příbrami) Zemř. v Ústí n. L. Jan Oliva - hudební skladatel, pedagog a rozhlasový pracovník (* 1923) Červen Nar. v Praze Daniel Hůlka - zpěvák (romantický baryton) (Ústečané 1) Nar. v Újezdu na Moravě ak. soch. František Rabel - teplický umělecký návrhář, čestný občan města Duchova ( ) Nar. ve Valtířově Anton Marian - chemik a pedagog Nar. v Roudnici n. L. Max Dvořák - historik a teoretik umění ( v Hrušovanech n. Jevišovkou) Nar. Jakub Čermák - teplický básník Nar. v Teplicích Rastislav Michal - malíř a grafik Nar. v Praze Jan Hrušínský - herec (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Radim Neuvirt - hvězdář, básník, spisovatel, publicista, performer, režisér, malíř, moderátor (Ústečané 1) Nar. v Ambras (Rakousko) Franz Tollinger - též Döllinger - sochař a stavitel - spolupracovník stavitelů Broggiových ( 1717) 13

14 Červen kalendárium Nar. v Mukačevu Mgr. Květa Koníčková Jonášová - sopranistka a pedagožka, sólistka ústecké opery (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. PhDr. Vladimír Kaiser - archivář, historik, publicista - ředitel Archivu města Ústí n. L Nar. v Praze Dr. Anton Stolz - lékař, městský radní v Ústí n. L. ( ), přítel J. W. Goetha ( v Teplicích) (Ústečané 1) Nar. Bohumil Berka - dirigent Nar. v Ledvicích ak. mal. Antonín Procházka - výtvarník a grafik ( v Ústí n. L.) Nar. v Ústí n. L. Roman Zach - herec (Ústečané 1) Nar. v Kolíně Ignaz Petschek - podnikatel, majitel severočeských hnědouhelných dolů ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Mnichově Hradišti Helena Borská - laureátka Ceny primátora města Ústí n. L. za r in memoriam ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. ve Varnsdorfu doc. dr. Stanislav Navrátil, CSc. - vysokoškolský učitel na katedře pedagogiky UJEP v Ústí n. L Nar. v Ústí n. L. ak. soch. Otto Benda - výtvarník, fotograf a modelář ( v Ústí n. L.) Zemř. v Litoměřicích Josef Venceslav Štěpán Vlasák - pedagog (* v Chodoulicích) Nar. Alois Sarauer - skladatel a pedagog ( 1980) Nar. v Teplicích Šárka Roščáková - výtvarnice a keramička (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Josef Formánek - prozaik, reportér a cestovatel (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Martin Kolář - výtvarník, kurátor, teoretik - FUUD UJEP Nar. v Praze Emil Emilio Dvořák - redaktor, novinář, publicista, organizátor a cestovatel, zakladatel benefičního festivalu ÚtulekFest (Ústečané 1) Nar. v Bratislavě Natália Deáková - režisérka a umělecká šéfka Činoherního studia v Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. Václav Kyselka - sochař Nar. v Sychrově Dr. Johanna von Herzogenbergová - kunsthistorička, kurátorka, členka představenstva Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově (Ústečané 1) Nar. na zámku Waldstein Dr. Victor Franz Hess - vědec, nositel Nobelovy ceny, pracoval v ústecké chemičce ( v Mt. Vernon - USA) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Mgr. Martin Krsek - novinář, publicista, historik (Ústečané 1) Nar. v Jiřetíně p. Jedlovou Josef Müller - pražský radní ( ve Vídni) Zemř. Ferdinand Hieronymus Ertl - advokát a městský syndikus v Ústí n. L. (* 1730 v Görkau) Zemř. v Ústí n. L. Norbert Snítil - režisér ústecké opery (* v Hradci

15 kalendárium Červenec Králové) Nar. v Zabrušanech u Teplic Karel Lerch - sochař ( při dopr. nehodě u Mnichova) Červenec Nar. v Babinách II Wenzel Hieke - historik, knihovník a archivář ( ) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. ak. soch. Milan Lahoda - malíř a sochař - žil a pracoval v Teplicích Nar. v Manětíně Karel Kupka - malíř ( v Teplicích) Nar. v Chomutově Mgr. Romana Hlavešová - ústecká výtvarnice a terénní soc. prac. u spol. Člověk v tísni Nar. v Ústí n. L. Johannes Augustin Tichtenbaum z Breitensfelsu - městský radní ( s výjimkou r. 1615), renesanční básník (autor latinského eposu o historii Ústí n. L.) a humanista ( ) (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Hanuš Bonn - básník, literární kritik a překladatel ( v konc. táboře Mauthausen) Nar. Miloslav Bervíd - dirigent ( ) Nar. Miloš Raisler - pěvec - dlouholetý člen Krušnohorského divadla v Teplicích ( v Teplicích) Nar. v Bílině MUDr. August Emanuel Reuss - lékař a botanik ( 1873 ve Vídni) Nar. v Dobříni u Roudnice n. L. Josef Hora - český básník ( v Praze) Zemř. v Litoměřicích Josef Filip Duras - notář - zaměstnavatel K. H. Máchy Zemř. v Ústí n. L. Ferdinand Hartl ze Scharfensteinu - primátor města Ústí n. L. (úřadoval ) Nar. v Bříze u Litoměřic MUDr. Vladimír Hlaváček - lékař a otorinolaryngolog - jeden ze zakladatelů českého ušního, nosního a krčního lékařství ( ) Nar. Rainer Peschl - výtvarník, sochař a malíř Nar. v Ústí n. L. Johann Michael Bretschneider - barokní malíř ( 1729 ve Vídni) Nar. v Mostě Jan Hodač - fotograf, zakládající čl. fotoklubu Vývojka, čl. Spolku pro rozvoj turismu v Krušných horách (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. - Předlicích ak. soch. Břetislav Holakovský - zasloužilý umělec (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Radek Strnad - kuchař, novinář, redaktor Ústeckého deníku a příležitostný fotoreportér (Ústečané 1) Nar. v Opavě ing. Ivo Wiesner - výzkumník a badatel (Ústečané 1)

16 Srpen kalendárium Nar. v Terezíně Anton Ohorn - spisovatel, dramatik a literární historik ( v Chemnitz) Nar. v Ústí n. L. Jindra Pokorná - pěvkyně - sopranistka ( ) Nar. v Ústí n. L. - Všebořicích Josef Ignác Netter - sochař a malíř Nar. ve Staré Skalce Franz Queißer - pedagog, archivář, fotograf, zakládající člen ústeckého vlastivědného sdružení Deutscher Heimatbund ( Beyern) (Ústečané 1) Nar. v Plánici Vlasta Ambrožová - malířka, grafička a učitelka - působila v Lounkách u Roudnice n. L.) Nar. v Ústí n. L. ing. arch. Zdeněk Havlík - architekt, prezident ústecké sekce Lions Club International (Ústečané 1) Nar. v Záluží pod Řípem Václav Frič - kulturní a osvětový pracovník - působil v Ústí n. L. ( ) 16 Srpen Nar. v Krhanicích nad Sázavou Miroslav Houra - malíř a grafik ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. Mnislav Zelený Atapana - novinář, fotograf a spisovatel, předseda správní rady o. p. s. Velká Amazonie Nar. v Novém Boru Vilém Veselý - sklář, sochař a pedagog ( 2003) Nar. Helena Dobrodinská - výtvarnice a malířka - žije v Ústí n. L Nar. v Ústí n. L. Jaroslav Vlček - malíř - čl. výtv. sk. Spolu Zemř. v Ústí n. L. Phillip Büchel - starosta v Ústí n. L. (* 1734) Nar. v Praze ing. Vladimír Páral - spisovatel (Ústečané 1) Zemř. v Častolovicích ak. mal. Antonín Hudeček - krajinář (* v Loucké u Budyně n. O.) Nar. Českých Budějovicích Karel Rozum - pedagog, historik, etnograf a vlastivědný pracovník - zakladatel Podřipského muzea v Roudnici n. L. ( v Chodounech) Nar. ve Dvoře Králové Mgr. Jan Škvára - promovaný historik umění, teoretik a kritik (Ústečané 1) Nar. v Praze ak. mal. Miroslav Prošek - výtvarník, učitel malby - žil a tvořil v Litoměřicích, působil na KVV PI v Ústí n. L. ( ) (Ústečané 1) Nar. v Praze Mgr. Petr Gandalovič - pedagog, revolucionář, konzul, ministr (Ústečané 1) Nar. v Pokraticích u Litoměřic Václav Babinský - legendární lupič ( v Řepích u Prahy) Nar. v Praze Prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc. - sbormistr a pedagog, emeritní profesor kat. HV PF UJEP

17 kalendárium Nar. v Dubí u Teplic Horymír Zelenka - básník a naivní malíř ( ) Nar. ve Freibergu v Sasku Ernst Gustav Doerell - malíř ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Duchcově Hermann Zettlitzer - sochař ( ) Nar. v České Kamenici Josef Rolf Knobloch - malíř ( 1964 v Mnichově) Nar. v Praze Mgr. Petr Poledňák - režisér, skladatel, scénárista, dramatik a podnikatel (Ústečané 1) Nar. v Hradci Králové Norbert Snítil - režisér ústecké opery ( v Ústí n. L.) Zemř. v Ústí n. L. Jan Václav Kleinnickel - primátor města Ústí n. L Nar. v Ústí n. L. Dagmar Bergrová - výtvarnice Nar. v Polepech Václav Hugo Zavrtal - skladatel a kapelník ( v Litoměřicích) Zemř. v Křešicích u Litoměřic Vincenc Zahradník - spisovatel a filozof (* v Mladé Boleslavi) Nar. v Doksanech prof. MUDr. František Ninger, DrSc. - lékař a pedagog ( v Praze) Zemř. Artuš Rektorys (Artur Wilhelm Albert Rektorys) - hudební redaktor (* v Lovosicích) Září Září Nar. v Ústí n. L. Mgr. Martin Nosek - hudebník, promotér, pedagog (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. ing. Jan Šilar, DrSc. - hydrogeolog Nar. Miroslav Smyčka - operní pěvec - barytonista - člen Městského divadla v Ústí n. L Zemř. Karel Alexandr Benda - básník a dramatik (* v Roudnici n. L.) Nar. v Ústí n. L. ak. mal. Alena Bílková (roz. Koblencová) - malířka, grafička - žije a pracuje v Petrovicích (Ústečané 1) Zemř. (při autonehodě na Mladoboleslavsku) Zbyněk Roubal - scénograf a herec ČS Ústí n. L. (Ústečané 1) Zemř. Ferdinand Franz Hartl ze Scharfensteinu - primátor města Ústí n. L. (úřadoval ) a císařský rychtář Nar. ve Zdicích u Berouna PhMr. Ludmila Blažková (roz. Honskusová) - lékárnice, po r první starostka TJ Sokol v Ústí n. L. ( ) Zemř. v Litoměřicích Josef Gaube - stavitel a architekt (rodák z Mlékojed) Nar. v Semilech Ladislav Muška - prozaik, dramatik, esejista, recenzent, redaktor a předseda Severočeského klubu spisovatelů (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Petr Berounský - umělecký a reklamní fotograf, 17

18 Říjen kalendárium profesionál (Ústečané 1) Nar. v Litoměřicích Jan Brambůrek - hudebník, skladatel, sound engineer, hudební producent, organizátor (Ústečané 1) Zemř. v Litoměřicích Václav Vilém z Roupova - český šlechtic a politik, jeden z předních vůdců stavovského povstání (* cca 1577 v Litoměřicích) Nar. v Dobré u Kladna Eduard Jakob Weinmann - podnikatel, velkoobchodník s uhlím ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Frýdku - Místku Ivana Chýlková - herečka (Ústečané 1) Nar. v Teplicích Jan Rimon - hudební skladatel ( ) Nar. v Bílině František Xaver Horský - zemědělský odborník ( 1877) Nar. v Hrobu Artur Holas - klarinetista, významný instrumentalista České filharmonie - ( 1945) Nar. v Děčíně Jitka Badoučková - básnířka, překladatelka, publicistka, aktivistka opavského o. s. Holos Nar. v Ploskovicích Karel Misař - spisovatel a filmový scenárista ( ) 18 Říjen Nar. v Liberci Jiří Kořínek - esperantista, překladatel ( 1989 v Ústí n. L.) Nar. v Děčíně Viktor Patzelt - lékař, přírodovědec ( 1908 v Mostě) Nar. v Praze dr. Franz Ambros Reuss - lékař a balneolog - zakladatel bílinských lázní Kyselka ( v Bílině) Nar. v Chomutově JUDr. Pavel Mareček - advokát, příležitostný publicista, spoluzakladatel ústeckého Artfora (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Ferdinand Maresch - podnikatel a továrník, čl. městské rady v Ústí n. L. ( ), poslanec zemského sněmu ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Kostomlatech u Nymburka František Málek - turista, organizátor, znalec našich rozhleden, autor několika stovek památných razítek Nar. v Bruntálu Mgr. Václav Houfek - kurátor historických a uměleckých sbírek, vědecký pracovník (Ústečané 1) Zemř. v Liberci RNDr. Josef Veverka - poslanec Národního shromáždění, nejdéle vězněný český novinář (* v Nymburce) Nar. v Lipové u Šluknova Antonín Ludvík Frind - spisovatel litoměřický biskup ( v Litoměřicích) Nar. v Přimdě ThDr. Josef Gross litoměřický biskup ( ) Nar. v Ústí n. L. Anton Raphael Mengs - klasicistní malíř ( v Římě) Nar. v České Lípě Miroslav Jedlička - tiskař, výtvarník a sborový pěvec - spoluzakladatel o. s. Ústecká kulturní platforma 98 (Ústečané 1)... 54

19 kalendárium Listopad Nar. ve Frýdlantu v Čechách Jaroslav Achab Haidler - herec, režisér, překladatel, hebraista a ředitel ČS v Ústí n. L Nar. v Košťanech u Trmic Krinfold Hokauf - sochař Nar. Josef Svoboda - dirigent Severočeského symfonického orchestru v Teplicích Nar. v Praze Lukáš Kuchinka - propagační výtvarník Činoherního studia Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. v Roudnici n. L. ak. mal. Olga Vaicová - grafička Nar. v Ústí n. L. ing. Ivan Dejmal - ekolog (v l ministr životního prostředí ČR) Nar. v Praze Karel Heřmánek - herec, ředitel divadla a manažer (Ústečané 1) Zemř. v konc. táboře Mauthausen Hanuš Bonn - básník, literární kritik a překladatel (* v Teplicích) Nar. Miroslav Adámek - historik umění - pracoval v Ústí n. L Nar. v Ústí n. L. Mgr. Karel Štolba - klavírista, skladatel, pedagog (Ústečané 1) Nar. v Turnově ak. soch. Michael Bílek - restaurátor (Ústečané 1) Nar. v Čáslavi Karel Teige - český hudební spisovatel, organizátor hudebního života ( v Roudnici n. L.) Nar. v Praze Václav Neckář - oblíbený český popový zpěvák a herec, čestný občan města Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. v Libotenicích u Roudnice n. L. Miroslav Haller - básník ( 1968) Nar. v Praze Jiří Schmitzer - herec, textař a zpěvák (Ústečané 1) Nar. v Rožnově p. R. ak. soch. Emil Solařík - sochař a keramik ( v Ústí n. L.) Zemř. v Litoměřicích Antonín Ludvík Frind - spisovatel litoměřický biskup (* v Lipové u Šluknova) Nar. v Košťanech u Teplic Alena Kartáková - výtvarnice a keramička - žije a tvoří v Krupce (Ústečané 1) Nar. v Kutné Hoře MgA. Martin Kuriš - malíř, odb. as. - Ateliér Kresba a malba FUUD UJEP (Ústečané 1) Listopad Nar. v Hošticích Pavel Zedníček - herec, bavič a moderátor (Ústečané 1) Nar. v Ostravě Dan Richter - významný český malíř (Ústečané 1) Nar. v Praze Prof. ak. mal. Bohdan Mrázek - textilní výtvarník - FUUD UJEP v Ústí n. L Zemř. v Ústí n. L. ak. soch. Otto Benda - výtvarník, fotograf a modelář (* v Ústí n. L.) Nar. Karel Melichar - Skoumal - divadelní režisér 19

20 Listopad Nar. v Ústí n. L. Mgr. Zdena Kolečková (roz. Prchlíková) - výtvarnice a vysokoškolská pedagožka (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. O. Jitka Švábová (roz. Chramostová) - profesorka sólového zpěvu ( v Ústí n. L.) Zemř. v Litoměřicích Karel Hynek Mácha - básník (* v Praze) Nar. v Teplicích Miroslav Košťál - významný šachista ( 1958) Nar. Miroslav Barák - operní pěvec Nar. v Brně ThDr. Josef Koukl litoměřický biskup Nar. v Teplicích František Maxián st. - hudební pedagog a klavírista ( ) Nar. v Sarajevu Tvrtko Karlovič - dirigent Svč. div. opery a baletu v Ústí n. L. (Ústečané 1) Nar. v Děčíně PhDr. Mgr. Romana Doležalová (roz. Němečková) - klinická psycholožka, pedagožka, terapeutka, lektorka, zpěvačka Nar. v Rychnově n. Kn. Josef František Martin Pelcl, též Pelzel - spisovatel, historik a literární vědec - žil v Trmicích ( v Praze) Nar. v Ústí n. L. - Předlicích Jožka Šaršeová - tanečnice a choreografka ( ) Nar. v Děčíně Jiří Kment - malíř a grafik ( v Hochwaldu - Německo) (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. Luděk Marks - básník inspirovaný dekadentní literaturou přelomu 19. a 20. stol. (Ústečané 1) Nar. v Nové Pace Karel Vladimír Frypés - právník, soudce a překladatel ( v Teplicích) Nar. ve Varnsdorfu Vincenc Pilz - rakouský sochař ( ve Vídni) Nar. V Praze doc. Bohuslav Maleček - výtvarník, malíř, grafik, publicista a vysokoškolský pedagog - býv. ved. kat. VV PF v Ústí n. L. ( v Ústí n. L.) Nar. v Trmicích ak. mal. Karel Vysušil - grafik Nar. v Ústí n. L. František Šmahel - kinotechnik, kameraman, provozovatel Biografu u Františka (Ústečané 1) Nar. v Praze Karel Hynek Mácha - básník ( v Litoměřicích) Nar. v Hofu v Bavorsku Georg Carl Wolfrum - podnikatel, president správní rady ústecko-teplické dráhy, poslanec českého zemského sněmu a později vídeňské říšské rady ( v Ústí n. L.) (Ústečané 1) Nar. v Praze RNDr. Václav Alois Šrůtek - malíř, zasloužilý umělec (1982), ( v hospici Sv. Zdislava v Litoměřicích) čestný občan města Ústí n. L Nar. v Rumburku Mgr. Jiří Needrle - ústecký novinář a fotograf (Ústečané 1) Nar. v Ústí n. L. MUDr. Gerard Fráňa (Gerard Fraineau) - lodní lékař a spisovatel ( ve Zlíně) Nar. v Ústí n. L. Sgt, plk. Otto Hanzlíček - válečný letec ( při cvič. letu nad zátokou u Liverpoolu) 20 kalendárium

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů Turistický magazín KAM ročník VII., duben 2013 po Česku ZDARMA Za jaro dám na zvonění Turistická sezona je tu Ve znamení drakobijce Do pohádky i do pedálů www.kampocesku.cz KAM na výlet KAM pro děti KAM

Více

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny Fotografie Pavel Chalupa XIII. ročník festivalu devět bran Španělská židovská kultura praha 12. 6. 24. 6. 2012 Stavovské divadlo Divadlo pod Palmovkou Divadlo Viola Evangelická teologická fakulta UK Kino

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.)

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) 9/2005 Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) Kalendárium Září BENEŠ Edvard (* 28. 5. 1884 Kožlany na Rakovnicku, 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí) - český politik, diplomat a státník PRESL

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste 2/99 29. ledna 1999 Cena 4,80 Kč Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste se našim čtenářům stručně představit? Je mi 40 let, jsem vdaná, mám dva syny jeden

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

List Židovské obce Olomouc

List Židovské obce Olomouc ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC חיינו CHAJEJNU Náš život List Židovské obce Olomouc Hlavní témata Tři překladatelky a jejich překlady Virtuální interiér synagogy Ročník 4 / Číslo 1 Leden 2012 Ze života obce Vzpomínka

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Z historie poslední jičínské židovské komunity aneb Po stopách zmizelých Anna Sedláčková Lepařovo gymnázium, Jiráskova

Více

KDO MĚ OKRADL O MÉHO BRATRA?

KDO MĚ OKRADL O MÉHO BRATRA? KDO MĚ OKRADL O MÉHO BRATRA? O nás, co jsme opustili Československo KNÍŽKA LIDOVÉHO ČTENÍ Vladimir Oravsky Jaroslav Suk Tomas Kramar Peter Kmec Katharina Oravsky Sandström KDO MĚ OKRADL O MÉHO BRATRA?

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK 2/12 4/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ 2/12 STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 1. 6. 24. 12. Osudy Federico Fellini: Lavička

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne V temnici někdo změkne 1 a někdo ztvrdne V sobotu 5. března 2011 jsme se rozloučili s jedním z nejvýznamnějších představitelů podzemního katolického hnutí, Mons. Oto Mádrem. STANISLAVA VODIČKOVÁ Podzemní

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

bude to možná trvat další půlstoletí

bude to možná trvat další půlstoletí oskar mainx o bondyho poemě pražský život str. 6 knihkupci a knihkupectví v liberci str. 8 čtenářka poezie irena dousková str. 11 aleš haman o kubíčkově vypravěči str. 12 kamila přikrylová o klementu bochořákovi

Více

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater Divadlo J. K. Tyla v Plzni The J. K. Tyl Theatre in Pilsen Das J. K. Tyl Theater in Pilsen CZ Ředitelství Prokopova 14, 301 00 Plzeň tel.: +420 378 038 048 fax: +420 377 330 653 Obchodní útvar Odd. prodeje

Více

JINDŘICHŮV HRADEC AKTUÁLNĚ strana 678 NA TELETEXTU TV NOVA

JINDŘICHŮV HRADEC AKTUÁLNĚ strana 678 NA TELETEXTU TV NOVA Obsah 2 Informace z Rady města 3 Město J. Hradec - odbor finanční, odbor správy majetku města informují... 4 Výběr z událostí městské policie 5 Společenská kronika, Městská knihovna 6 Zachyceno kamerou

Více

Milotický hospodář Nakladatelství odborné zemědělské literatury a beletrie při stejnojmenném časopisu v Miloticích nad Bečvou; knihkupectví,

Milotický hospodář Nakladatelství odborné zemědělské literatury a beletrie při stejnojmenném časopisu v Miloticích nad Bečvou; knihkupectví, Příloha č. 1 Významné osobnosti Josef Heřman Agapit Gallaš K významným rodákům Hranic patří Josef Heřman Agapit Gallaš - buditel, lékař, spisovatel, malíř, který ve svém rodném domě zřídil nemocnici, vyučoval

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Cestování, eseje, paměti, publicistika, beletrie, sport Vážení a milí čtenáři! Řadu let vydáváme netradiční cestopisy a průvodce z domova i ze zahraničí. Tentokrát

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve Dnes v čísle: Hasiči vloni absolvovali přes dvě stě zásahů (str. 2) Lábus s Kaiserem ovládnou jeviště kulturního domu (str. 4) Putovní pohár Tatry kořistí Getafe (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

Roverský mikulášský seminár 2005 TOTALITA an eb ces ta tam a zas e zpátky Juná k - sva z skautu a skautek ÈR Totalita Nepřichází sama od sebe, ale od lidí k lidem. Může přijít znovu. Je proto i nyní živým

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více