Do zahraničí na zkušenou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do zahraničí na zkušenou"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: Název zakázky: Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění služeb zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 a směrnicí č. 3 Královéhradeckého kraje. (dále jen zadávací dokumentace ). 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: Kontaktní osoba: RNDr. Věra Svatošová tel.: Údaje o uchazeči Uchazeč je povinen vyplnit Přílohu č. 1 (Krycí list) této zadávací dokumentace. Strana 1 (celkem 12)

2 3. Údaje o veřejné zakázce Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZ ) na zajištění služeb v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 a se směrnicí č. 3 Královéhradeckého kraje, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace nebo jen k části A či B. Podáním nabídky k veřejné zakázce přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. 4. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem této zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výjezdem žáků a pedagogů Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 v souladu s výzvou č. 56 OPVK a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56. Část A: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro 3 učitele SŠ do stejného resortu a ve stejném termínu. Cílová destinace: Malta Nabídková cena zahrnuje: Dopravu: letecky výchozí letiště Praha, Wroclaw, Krakov, Vídeň (v ceně všechny letištní poplatky a taxy), zajištění odvozu z letiště a na letiště Ubytování: apartmány nebo hotelový pokoj s klimatizací, dostupnost školy od ubytování Stravování: polopenze Pojištění: léčebné výlohy, pojištění na storno, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, pojištění proti úpadku CK Výuku anglického jazyka. Vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu bude 20 vyučovacích hodin týdně (během 5 pracovních dnů), tj. celkem 40 vyučovacích hodin za celý pobyt (10 pracovních dnů bez cesty). Vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut. Učební materiály Závěrečný certifikát: Zprostředkovatel kurzu zajistí, že jím vybraná škola vydá účastníkovi kurzu Osvědčení o absolvování jazykového kurzu. Osvědčení o absolvování kurzu musí obsahovat: Název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce; Jméno a příjmení účastníka; Strana 2 (celkem 12)

3 Název vzdělávacího programu; Datum zahájení a datum ukončení programu, počet hodin, místo konání a způsob zakončení programu; Místo a datum vystavení osvědčení (popřípadě razítko a podpis statutárního orgánu vzdělávací instituce). Doba trvání kurzu: minimálně 10 pracovních dní (počítáno bez cesty), předpokládaná doba plnění od do , popř. od do Kurz bude zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně ve skupině nejvýše deseti studentů. (Zadavatel v souvislosti s kritérii upřednostňuje srpnové termíny a termíny kurzů, které začínají běžet ještě v zářijovém termínu.) Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro 1 učitele SŠ. Cílová destinace: Spojené království Velké Británie a Severního Irska popř. Irsko Nabídková cena zahrnuje: Dopravu: letecky výchozí letiště Praha, Wroclaw, Krakov, Vídeň (v ceně všechny letištní poplatky a taxy), zajištění odvozu z letiště a na letiště Ubytování: v hostitelské rodině jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, Wifi zdarma, dostupnost školy od ubytování Stravování: minimálně polopenze Pojištění: léčebné výlohy, pojištění na storno, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, pojištění proti úpadku CK Výuku anglického jazyka. Vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu bude 20 vyučovacích hodin týdně (během 5 pracovních dnů), tj. celkem 40 vyučovacích hodin za celý pobyt (10 pracovních dnů bez cesty). Vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut. Učební materiály Závěrečný certifikát: Zprostředkovatel kurzu zajistí, že jím vybraná škola vydá účastníkovi kurzu Osvědčení o absolvování jazykového kurzu. Osvědčení o absolvování kurzu musí obsahovat: Název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce; Jméno a příjmení účastníka; Název vzdělávacího programu; Datum zahájení a datum ukončení programu, počet hodin, místo konání a způsob zakončení programu; Místo a datum vystavení osvědčení (popřípadě razítko a podpis statutárního orgánu vzdělávací instituce). Strana 3 (celkem 12)

4 Doba trvání kurzu: minimálně 10 pracovních dní (počítáno bez cesty), předpokládaná doba plnění od do , popř. od do Kurz bude zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na Teacher Training (speciální příprava pro učitele cizích jazyků). ve skupině nejvýše deseti studentů. (Zadavatel v souvislosti s kritérii upřednostňuje srpnové termíny a termíny kurzů, které začínají běžet ještě v zářijovém termínu.) Část B: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky angličtina 3 skupiny žáků + 3x pedagogický dozor Cílová destinace: Spojené království Velké Británie a Severního Irska Délka pobytu bude minimálně 6 kalendářních dnů (včetně cesty) Počet účastníků: 3 skupiny žáků po 11, každá skupina s 1 pedagogickým dozorem, všechny skupiny pojedou v jednom termínu do stejné destinace. Předpokládaný termín výjezdu je od do Nabídková cena zahrnuje: Minimálně 4 x ubytování, 4 x plnou penzi Doprava zájezdovým autobusem tam i zpět včetně všech poplatků (např. parkovné, Eurotunel apod.) Kurzovné - 10 vyučovacích hodin cizího jazyka vedených rodilým mluvčím (1 vyučovací hodina trvá minimálně 45 minut) Poplatek za studijní materiály, závěrečný certifikát o absolvování kurzu Vstupné do památek/muzeí, na kulturní akce apod. (odpolední výlety - reálie daného místa a okolí, kulturní památky, přírodní zajímavosti) Pojištění účastníků hromadného zájezdu, pojištění na storno, pojištění léčebných výloh v zahraničí Výdaje související s pedagogickým dozorem žáků (1 pedagog na 11 žáků) Průvodce po celou dobu pobytu je k dispozici na mobilu 24 hodin denně Občerstvení na zpáteční cestě Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky němčina 2. skupiny žáků + 2x pedagogický dozor Cílová destinace: Německo, Rakousko Délka pobytu bude minimálně 6 kalendářních dnů (včetně cesty) Strana 4 (celkem 12)

5 Počet účastníků: 2 skupiny žáků po 11, každá skupina s 1 pedagogickým dozorem, obě skupiny pojedou v jednom termínu do stejné destinace. Předpokládaný termín výjezdu je od do Nabídková cena zahrnuje: 5 x ubytování, 5 x plnou penzi Doprava zájezdovým autobusem tam i zpět včetně všech poplatků (např. parkovné, mýtné, silniční a dálniční poplatky apod.) Kurzovné minimálně 10 vyučovacích hodin cizího jazyka vedených kvalifikovanými lektory (1 vyučovací hodina trvá minimálně 45 minut) Poplatek za studijní materiály, závěrečný certifikát o absolvování kurzu, Vstupné do památek/muzeí, na kulturní akce apod. (odpolední výlety - reálie daného místa a okolí, kulturní památky, přírodní zajímavosti) Pojištění účastníků hromadného zájezdu, pojištění na storno, pojištění léčebných výloh v zahraničí Výdaje související s pedagogickým dozorem žáků (1 pedagog na 11 žáků) - možnost kurzu pro doprovázejícího pedagoga Průvodce po celou dobu pobytu je k dispozici na mobilu 24 hodin denně Občerstvení na zpáteční cestě 5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Celková maximální hodnota veřejné zakázky je: část A ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH) část B ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH) Celkem obě části: ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH). Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje zároveň nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny za plnění předmětu VZ. Výběrové řízení připouští dělení zakázky. Uchazeč může nabídnout plnění pouze v jedné ze dvou vypsaných částí zakázky (část A, část B). Překročení nejvyšší přípustné nabídkové ceny VZ bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a taková nabídka bude vyloučena. V případě, že uchazeč podá nabídku pouze k části A nebo B, bude za nesplnění podmínek považováno překročení výše uvedené maximální hodnoty jednotlivé části A nebo B. 6. Doba plnění zakázky Termín zahájení plnění: Termín ukončení plnění: Strana 5 (celkem 12)

6 7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče Uchazeči musí pro splnění kvalifikačních předpokladů předložit následující dokumenty: 7.1 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, Strana 6 (celkem 12)

7 že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků. Uchazeč může využít vzor čestného prohlášení pro prokázání kvalifikace uvedený v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů může uchazeče nahradit v nabídce doložením prosté kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč předložením: Výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii ne starší než 90 dnů. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence a to v prosté kopii. 8. Zadávací podklady Podkladem pro vypracování nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy. 9. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky Nabídka na VZ bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Strana 7 (celkem 12)

8 Nabídka na VZ bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany budou očíslovány. Nabídka na VZ nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem dle VZ: NEOTVÍRAT Do zahraničí na zkušenou reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Dále bude obálka označena názvem uchazeče a jeho adresou. Nabídka na VZ bude předložena v jednom originálním vyhotovení. Struktura podané nabídky Nabídka bude zpracována v následující struktuře: a) Krycí list nabídky Pro zpracování Krycího listu nabídky použije uchazeč vzor Krycího listu nabídky (tvořící Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a vloží jej jako první list do nabídky. Nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celé plnění veřejné zakázky odděleně za celou část A a za celou část B. V případě, že se uchazeč zúčastní výběrového řízení pouze v části A nebo B, bude u druhé části cena nulová. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná v souladu s požadavky této zadávací dokumentace. Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti související s předmětem plnění zahrnout do ceny. Nabídková cena je neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky. b) Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů Budou předloženy v souladu s požadavky dle čl. 7 zadávací dokumentace. c) Vlastní nabídka d) Návrh smlouvy Uchazeč vloží do nabídky vypracovaný návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel předpokládá, že návrh smlouvy nebude bez vzájemné shody obou stran měněn. Výsledná cena a rozsah plnění nemůže být měněn ani dodatkem ke smlouvě Oprávněnost podpisů bude posuzována dle výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence. Uchazeč je povinen do nabídky vložit dokument potvrzující oprávněnost podpisu Strana 8 (celkem 12)

9 (např. plnou moc, ) v případě, kdy oprávněnost podpisu není ověřitelná z výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence. 10. Místo a doba pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 13:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídky na adresu: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží Náchod Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 7:30 do 15:00 hodin v kanceláři zadavatele. 11. Změna podmínek zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky formou dodatečných informací. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů. 12. Dodatečné informace Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny nejdéle 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek písemně nebo em zadavateli na adresu: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673, Náchod nebo na ovou adresu: (telefonické dotazy nebudou akceptovány). 13. Zrušení zadávacího řízení Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit bez udání důvodu. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 14. Hodnotící kritéria Část A: Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí bodovací metody s vahami. Bodovací metoda s vahami stanovuje celkovou ekonomickou výhodnost nabídek jako součet dílčích ohodnocení nabídek vzhledem k jednotlivým kritériím. Pro hodnocení nabídek bude ustanovena tříčlenná hodnotící komise. Hodnotící komise použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Strana 9 (celkem 12)

10 Dílčí hodnotící kritéria Váha 1 Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH na 1 den na 1 učitele (den příletu a odletu se nezapočítává) 70 % 2 Termín odletu a příletu 15 % 3 Atraktivita nabízené destinace 10 % 4 Nabídka doplňkových služeb (WIFI, výlety, dostupnost do školy) 5 % Kritérium č. 1 Hodnotí se výše nabídkové ceny v CZK vč. DPH. Hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne poměrem nejnižší nabídnuté ceny v Kč na 1 učitele na 1 den zájezdu k hodnocené ceně na 1 učitele na 1 den zájezdu, který vynásobíme 70. Kritérium č. 2 Hodnotící komise při posuzování nabídek sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné na základě nabídky uchazečů. Nejvhodnější nabídce přidělí 100 bodů a každé následující nabídce takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Výsledné body vynásobí koeficientem 0,15. Kritérium č. 3 Hodnotící komise při posuzování nabídek sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné na základě nabídky uchazečů. Nejvhodnější nabídce přidělí 100 bodů a každé následující nabídce takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Výsledné body vynásobí koeficientem 0,10. Kritérium č. 4 Hodnotící komise při posuzování nabídek sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné na základě nabídky uchazečů. Nejvhodnější nabídce přidělí 100 bodů a každé následující nabídce takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Výsledné body vynásobí koeficientem 0,5. Vítězem výběrového řízení v části A se stane uchazeč, který splní všechny požadavky zadavatele vyplývající z této zadávací dokumentace a dosáhne nejvyšší bodové hodnoty v dané části výběrového řízení. Strana 10 (celkem 12)

11 Část B: Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí bodovací metody s vahami. Bodovací metoda s vahami stanovuje celkovou ekonomickou výhodnost nabídek jako součet dílčích ohodnocení nabídek vzhledem k jednotlivým kritériím. Pro hodnocení nabídek bude ustanovena tříčlenná hodnotící komise. Hodnotící komise použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Dílčí hodnotící kritéria Váha 1 Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH na 1 den na 1 skupinu (den příjezdu a odjezdu se nezapočítává) 70 % 2 Termín odjezdu a příjezdu 10 % 3 Atraktivita nabízené destinace 10 % 4 Šíře a atraktivita nabídky doplňkových aktivit (výlety, jazykový kurz pro doprovázejícího pedagoga) 10 % Kritérium č. 1 Hodnotí se výše nabídkové ceny v CZK včetně DPH. Hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne poměrem nejnižší nabídnuté ceny v Kč na 1 skupinu na 1 den k hodnocené ceně na 1 skupinu na 1 den, který vynásobíme 70. Kritérium č. 2, 3 a 4 Hodnotící komise při posuzování nabídek sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné na základě nabídky uchazečů. Nejvhodnější nabídce přidělí 100 bodů a každé následující nabídce takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Výsledné body vynásobí koeficientem 0,10. Vítězem výběrového řízení v části B se stane uchazeč, který splní všechny požadavky zadavatele vyplývající z této zadávací dokumentace a dosáhne nejvyšší bodové hodnoty v dané části výběrového řízení. Strana 11 (celkem 12)

12 Strana 12 (celkem 12)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Provedení marketingových aktivit

Provedení marketingových aktivit ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ 293 72 011 Kounicova 290 /

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

Město Jablunkov ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi, starosta města

Město Jablunkov ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi, starosta města Výzva k podání nabídky na poradenské a konzultační služby při zpracování Strategie rozvoje města Jablunkova na roky 2015 2023 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Sídlo: Zastoupen: Kontaktní osoba pro tuto

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více