Promat. Protipožární příčky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Promat. Protipožární příčky"

Transkript

1 Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y s l o u p y

2 Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny Požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky Hodnoty požární odolnosti EI 0 až EI 0 a REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0-. Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní tyto konstrukce i statickou funkci jako nosné případně výztužné stavební dílce. Tato funkce musí být v případě požáru zachována po určité časové období. Příčky PROMTET mohou být vyráběny v provedení nosném a nenosném. Podle požadavku mohou být příčky složeny z jedné nebo ze dvou vrstev, v úpravě např. jako stěny šachet bez výztužných sloupků nebo jako nenosné příčky s kovovými sloupky, nosné provedení jako ocelová hrázděná stěna nebo s pomocnou konstrukcí ze dřeva. Do všech stěn typu PROMTET je možno bez větších stavebních úprav vestavět požární uzávěry, požární klapky, požárně ochranná zasklení a prostupy pro elektrické kabely, vedení, potrubí a větrací tvarovky. by byly splněny požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, může být do mezistěnových prostorů vložena minerální vlna sloužící jako izolace. Požární stěny K členění větších budov a k vytváření požárních úseků, zvláště v průmyslových stavbách, nabízí Promat speciální montovanou nosnou požární stěnu. Kromě požadavků na vyšší hodnotu požární odolnosti splňuje tato konstrukce i požadavek na zvýšenou pevnost spojů, jak bylo prokázáno i při požární zkoušce. Stěny s dřevěnými stojkami Lehké nenosné a nosné stěny s dřevěnými stojkami s obkladem PROMTET jsou rychle a efektivně použitelné při rekonstrukci staré zástavby. Hrázděné stěny ze dřeva Nosné hrázděné stěny ze dřeva se obkládají deskami PROMTET pouze z jedné strany, ale klasifikace REI 0 až REI 0 platí pro působení ohně z obou stran. Jejich aplikace je nejúčelnější při rekonstrukci domů z hrázděného zdiva, neboť zde může hrázděná stěna zůstat z jedné strany viditelná. Díky výborným vlastnostem desek PROMTET -H a PROMTET -L mohou být i s nejtenčími deskami dosaženy vysoké hodnoty požární odolnosti. Mimořádné vlastnosti desek PROMTET umožňují výrobu montovaných stěn o nízké hmotnosti a s dobrými akustickými a požárně ochrannými vlastnostmi. Kovové konstrukce mohou tvořit běžné tenkostěnné ocelové profily, které jsou použity dle příslušných katalogových listů a výrobních předpisů. Při požárních zkouškách bylo přihlédnuto k mnohým variantám deskových spojů. plikací lehkých konstrukcí PROMTET lze dosáhnout značných úspor díky nízké hmotnosti a rychlé montáži. Podle potřeby mohou být zaslány zkušební protokoly Požárně ochranné stavební desky PROMTET splňují podmínky stupně hořlavosti nehořlavé dle ČSN 0.

3 Šachtové stěny a příčky EI požárně ochranná deska PROMTET -00, d = mm přířezy z desek PROMTET -00, d = mm tmel Promat profil L 0/0 x,0 umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x, rozteč cca 0 mm pro profily W, samořezný šroub, x, rozteč cca 0 mm pro uzavřené ocelové profily vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm stěnový profil, W 0/0 x 0, stěnový profil U, UW 0/0/0 x 0, 0 uzavřený ocelový profil podle tabulky utěsnění z minerální vlny jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP ocelový úhelník 0/0/ mm tmel PROMSEL -mastic h,00 m I III h podle tabulky D D E E II H H F F b,00 m b,0 m b neomezeno G G nebo 0 h neomezeno Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka desek jen mm montáž z místnosti doloženo statickým výpočtem montáž prefabrikovaných revizních dvířek Promat, typ N nebo SP Všeobecné informace Klasifikace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. Spoje desek se přetmelí tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Detaily pro průchod jednotlivých kabelů a montáž elektroinstalačních krabic na vyžádání. Detail Podle montážní situace lze šachtové stěny a příčky zhotovovat s nebo bez výztužných profilů. Obrázek (I) ukazuje možnost uzavření otvorů do velikosti,00 x,00 m v případě, že na konstrukci nejsou kladeny statické požadavky podle DIN 0. Desky PROMTET -00 () silné pouze mm lze uspořádat na výšku i na šířku. Napojení na masivní části staveb je vyobrazeno na detailu. Spoje desek se podkládají ze zadní strany přířezu z desek PROMTET -00 () (viz detail E). Na obrázku (II) vidíme šachtovou stěnu k uzavření svislých stoupacích šachet do šířky,0 m. Desky () se umisťují na šířku a k masivním částem stavby se připevňují podle detailu. Výška šachtové stěny je neomezená. Šachtová stěna se vodorovně vyztuží např. mezipodlažním stropem (řez -) výztuhy musí být od sebe vzdáleny,00 m. Šachtové stěny o výšce do,00 m a s neomezenou šířkou lze zhotovit podle obrázku (III). Podrobnosti konstrukce najdete na detailech až F. Do stěny lze zabudovat revizní dvířka podle detailu G. Stabilita vyobrazených stěn (obrázky (II) a (III)) je doložena podle DIN 0- pro oblasti zabudování a. Výšky stěn, výztužné profily a oblast zabudování jsou uvedeny v tabulce. Detail pohledy 0 0 Detail Na detailu jsou vyobrazeny způsoby připevnění k masivním částem stavby pro stěny podle obrázků (I) a (II). Pro boční připojení ke stěně se použije ocelový úhelník () (řez -). Připojení k podlaze a stropu se zakryje přířezy z desek PROMTET -00 () (řez -), alternativně je možné i připevnění podle řezu -. řez - řez - Detail připojení k masivní části stavby 0

4 Šachtové stěny a příčky EI Detail Šachtové stěny podle obrázku (III) je nutno zezadu vyztužit svislými výztužnými profily. V závislosti na výšce stěny (viz tabulka ) se použijí běžně prodávané stěnové profily nebo uzavřené ocelové profily, na které se přišroubují přířezy z desek PROMTET -00 (). Desky PROMTET -00 () se připevní k přířezům () svorkami nebo vruty. řez D-D 00 řez D-D, alternativa 0 Detail D Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profily U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profilů se postaví výztužné profily () nebo (0). Detail E Spoje desek se u všech stěnových konstrukcí zakryjí ze zadní strany přířezy řez E-E 00 řez E-E, alternativa 0 PROMTET -00 (). Z přední strany se spoje desek zatmelí (viz všeobecné informace). Detail F Rohy stěn lze provést podle detailu F. V závislosti na výšce stěny se jako svislé výztužné profily použijí stěnové profily a U nebo uzavřené ocelové profily. 00 řez F-F nebo řez F-F, alternativa 00 řez řez G-G stavební rozměr světlý otvor Detail výztužné profily Detail E zakrytí spojů desek 0 a nebo Detail D svislý řez Detail F rohové spojení 0 Detail G Do šachtových stěn se svislými výztužnými profily (detail, obrázek (III)) lze zabudovat revizní dvířka Promat, typ N nebo jednokřídlé dvířka Promat, typ SP. Vedle revizních dvířek se oboustranně umístí svislé výztužné profily () nebo (0) podle tabulky. Nad a pod dvířka se umístí vodorovné paždíky () nebo (0), které se sešroubují se svislými profily. Tabulka obsahuje standardní rozměry revizních dvířek Promat, typ N (mezilehlé velikosti po dohodě). Je-li rozměr b stavebního otvoru větší než 00 mm, je na obě strany nutno umístit po dvou svislých stojkách (zdvojená stojka) z profilů podle tabulky. Tabulka rozměry stěn a profily Šachtová stěna podle obrázku Výška h Šířka b Stěnový profil, svislý nebo 0 Profil pro připojení ke stropu/podlaze, vodorovný Oblast zabudování DIN 0 (I),00 m,00 m (II),0 m (III), m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0,00 m Y 0/0 x,0 Tabulka rozměry revizních dvířek Stavební rozměr a š x v [mm] Stavební otvor b š x v [mm] 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm nebo 0 Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. řez H-H Detail G revizní dvířka vnější rozměr

5 Šachtové stěny a příčky EI 0 0. požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm přířezy z desek PROMXON, typ, d = 0 mm tmel Promat jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP, rozměry podle tabulky umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x, rozteč cca 0 mm pro profily W, samořezný šroub, x, rozteč cca 0 mm pro uzavřené ocelové profily vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm stěnový profil, W 0/0 x 0, stěnový profil U, UW 0/0/0 x 0, 0 uzavřený ocelový profil podle tabulky utěsnění z minerální vlny požárně ochranný tmel PROMSEL -gama silikon PROMSEL -silikon ocelový úhelník 0/0/ mm tmel PROMSEL -mastic Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK h podle tabulky Detail pohled D D b neomezeno nebo 0 0 Výhody na první pohled doloženo statickým výpočtem montáž z místnosti tloušťka opláštění x 0 mm montáž prefabrikovaných revizních dvířek Promat, typ N nebo SP Všeobecné informace Klasifikace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. Z požárnětechnického hlediska není tmelení spojů desek nutné. Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek přetmelí tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Montáž těsnících větracích výústkových tvarovek PROMSEL viz konstrukce Promat 0. nebo 0.. Detail Šachtové stěny a příčky lze s odpovídajícími výztužnými profily (), příp. (0) zhotovovat až do výšky,00 m v neomezené šířce. Stabilita je doložena podle DIN 0-. Svislé výztužné profily (), příp. (0) a přípustné oblasti zabudování jsou uvedeny v tabulce. Požárně ochranné desky PROMXON, typ () lze uspořádat na výšku i na šířku. Do šachtových stěn a příček lze zabudovat revizní dvířka Promat, typ N nebo SP (viz detail G). 0 0 Detaily a Stěny se zezadu vyztužují svislými výztužnými profily. V závislosti na výšce stěny (viz tabulka se použijí běžně prodávané stěnové profily nebo uzavřené ocelové profily, na které se přišroubuje první vrstva desek PROMXON, typ (). Druhá vrstva desek se připevní k první svorkami nebo vruty. řez - řez -, alternativa Tabulka typové rozměry revizních dvířek Promat, typ N Detail připojení ke stěně stavební rozměr š x v [mm] světlý otvor š x v [mm] 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x řez - řez -, alternativa Detail výztužné profily

6 Šachtové stěny a příčky EI 0 0. Detail D Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profily U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profilů se postaví výztužné profily () nebo (0). Detail E Skrz stěny lze vést jednotlivé elektrické kabely. Pro zajištění požární odolnosti a kvůli zamezení vzniku trhlin vlivem roztažnosti musíte průchozí otvor elasticky uzavřít viz obrázek. Ze strany šachty zhotovte kolem otvoru límec z přířezů PROMXON, typ (). 0 nebo Detail E jednotlivá kabelová průchodka Detail F Rohy stěn lze provést podle detailu F. V závislosti na výšce stěny se jako svislé výztužné profily použijí stěnové profily a U nebo uzavřené ocelové profily a nebo 0 Detail G Do stěn lze zabudovat jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP. Vedle revizních dvířek se oboustranně umístí svislé výztužné profily () nebo (0) podle tabulky. Nad a pod dvířka se umístí vodorovné paždíky () nebo (0), které se sešroubují se svislými profily. Tabulka obsahuje standardní rozměry jednokřídlých revizních dvířek Promat, typ N nebo SP (mezilehlé velikosti po dohodě). Je-li rozměr b stavebního otvoru větší než 00 mm, je na obě strany nutno umístit po dvou svislých stojkách (zdvojená stojka) z profilů podle tabulky. řez - stavební rozměr 0 světlý otvor Detail D svislý řez 0 Detail F rohové spojení Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. Šachtové stěny EI 0 do šířky,0 m viz též konstrukce Promat 0.0 a 0.0. nebo 0 řez D-D vnější rozměr Detail G revizní dvířka Promat, typ N Výška h Šířka b Stěnový profil, svislý nebo 0 Profil pro připojení ke stropu/podlaze, vodorovný Oblast zabudování DIN 0, m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0,00 m Y 0/0 x,0 Tabulka rozměry stěn a profilů Stavební rozměr a š x v [mm] Tabulka rozměry revizních dvířek Stavební otvor b š x v [mm] 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm

7 Šachtová stěna EI požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm přířezy z desek PROMXON, typ, d = 0 mm, b = 0 mm tmel Promat utěsnění z minerální vlny profil L 0/0 x 0, vrut, x, rozteč cca 0 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 0 mm vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm 0 vrut, x, rozteč cca 0 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 00 mm, u hran všech spojů desek Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka šachtové stěny jen 0 mm výška až m šířka šachty až,0 m prefabrikované prvky úprava prvků na místě podle šířky šachty přišroubování prvků k stěnovému úhelníku a vzájemné sesvorkování prvků 00 výška,00 m Všeobecné informace Klasifikace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. K větrání šachty lze použít těsnící větrací výústkové tvarovky PROMSEL (0.). Detail Maximální rozměry šachtové stěny jsou uvedeny v detailu. Jednotlivé prvky mohou být prefabrikované, šířku (do,0 m) lze přiříznout na místě. Stěrkování spojů desek není z požárnětechnického hlediska nutné. Detaily šířka,0 m 00 Připojení ke stěně lze provést s nebo bez ocelových úhelníků (). Doporučeno je provedení s úhelníky (zejména při velké šířce šachty). Připojení k masivním částem stavby se provádí tmelem Promat (). Větší spáry lze také nejprve vyplnit minerální vlnou (). Detail pohled nebo Detail Sesvorkování nebo sešroubování prvků mezi sebou je znázorněno na řezu - a -. Spodní prvek se usadí na tenkou vrstvu tmelu Promat (). Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. 0 řez - Detail připojení ke stěně řez -, alternativa ,00 m 0 0 řez - Detail spoj desek a připojení k podlaze řez -

8 Šachtová stěna z prefabrikovaných prvků EI prefabrikovaný prvek z požárně ochranných desek PROMXON, typ, rozměry: b,0 m, h,0 m, d = mm přířezy z desek PROMTET -H, b = 0 mm, d = mm přířezy z desek PROMTET -H, b = 00 mm, d = mm profil L 0/0 x,0 ocelový úhelník / x 0, umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x minerální vlna nebo tmel Promat tmel Promat nebo silikon PROMSEL -silikon 0 vrut, x 0, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm vrut Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka šachtové stěny jen mm prefabrikované prvky šachtové stěny úprava prvků na místě podle šířky šachty rychlá a snadná montáž prvků výška až m, šířka šachty až,0 m výška,00 m Všeobecné informace Klasifikace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. K větrání šachty lze použít těsnící větrací výústkové tvarovky PROMSEL (0.). Detail Maximální rozměry šachtové stěny jsou uvedeny v detailu. Jednotlivé prvky šachtové stěny () jsou prefabrikované, šířku (do,0 m) lze přiříznout na místě. Stěrkování spojů desek není z požárnětechnického hlediska nutné Detaily Ocelový úhelník () se zakrývá dvěma přířezy PROMTET (). Prvky šachtové stěny se připevní k úhelníku dvěma vruty na každé straně (zejména při velké šířce šachty). Spáry u připojení ke stěně lze uzavřít tmelem Promat nebo silikonem PROMSEL -silikon. Detail pohled řez - šířka,0 m 0 Detail připojení ke stěně Detail rohové spojení 0 Detail Rohy stěn se provádějí podle detailu. Kvůli stabilitě je třeba použít ocelové úhelníky (). Roh se pak sešroubuje rychlovruty. Detail D Jednotlivé prvky () jsou zespodu opatřeny perem a nahoře drážkou. Před montáží natřete drážku lepidlem Promat K, prvky pak nasaďte na sebe a z přístupné strany spojte svorkami (0). Detail E U prvku, který bude sloužit jako horní, musíte odříznout pero, vlepit je do drážky a přisvorkovat. Pero je třeba odříznout také u prvku pod ním. Horní prvek pak lze bez problémů namontovat pomocí lepidla Promat K. K připojení ke stropu se použije ocelový úhelník (), ke kterému se horní prvek přišroubuje. Podle detailu E lze také zhotovit revizní otvory. Namísto lepidla Promat K v drážce prvku se pak z šachtové strany připevní přířezy (), které zakrývají spáry. Při údržbě lze po povolení čtyř vrutů () revizní prvek vyjmout montáž řez řez - montáž horního prvku Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. Detail D montáž prvků Detail E horní prvek, příp. revizní otvor

9 Příčka PROMTET -L EI Připojení ke stropu 0 hmotnost: cca kg/m tloušťka stěny: d = mm tepelný odpor /Λ: 0,0 m K/W desky PROMTET -L, d = mm přířezy PROMTET -L, b 00 mm, d = mm (z požárního hlediska d = 0 mm dostačující) přířezy PROMTET -H, b 00 mm, d = 0 mm ocelový úhelník 0 x 0 x L profil x x vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 00 mm 0 kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Připojení k podlaze 0 00 Detail připojení ke stěně a spoje desek Hodnota požární odolnosti EI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Uvedené konstrukce lze použít pro výrobu, popř. obkládání větracích a instalačních šachet, které musí splňovat hodnotu požární odolnosti EI 0. L profil () vyobrazený v detailu není z hlediska požární odolnosti nutný a používá se jen k doplňkovému vyztužení celé konstrukce. Místo jednostranného překrytí spojů přířezy PROMTET -L () může být překrytí provedeno po obou stranách přířezy PROMTET -H (). Elektroinstalační vedení a krabice nezapouštět, nýbrž připevnit k povrchu stěny. Výška stěny Klasifikace této konstrukce platí pro všechny šířky stěn, výška stěn nesmí překročit,00 m. Velkoplošné vysoké stěny vyztužit ocelovými profily, které jsou obloženy podle katalogového listu, popř. deskami PROMTET. Na základě malé tloušťky příčky PROMTET -L lze vyrábět různé příčky velkých rozměrů s konstrukcemi Promat (např. č. 0.0). Vestavba revizních dvířek Promat viz katalogové listy 0., popř. 0.. Příklad použití Větrací šachta () s velkým průřezem, přisazená k masivní stěně (), musí být obložena ze tří stran, aby byla dosažena hodnota požární odolnosti EI 0. Přitom jsou strany označené (D) složeny ze dvou vrstev. (Viz vyobrazené osazení v detailu ). Strana () je vsazena v jedné vrstvě. Příklad použití 0 Dvě strany instalační šachty () tvoří masivní stěny (). Lehké příčky () ležící k masivním stěnám v pravém úhlu jsou vytvořeny z desek PROMTET -L. Detail připojení ke stěně a spoje desek (varianta) D D Pokyny pro montáž Příčka PROMTET -L smí být připevněná jen na stavební díly, které mají alespoň stejnou hodnotu požární odolnosti jako příčka. by nedocházelo k tvorbě tepelných mostů, nesmí žádný připevňovací prvek procházet stěnou v celé její tloušťce. Používat šrouby jen výše uvedených rozměrů. Z požárního hlediska není zatmelování nutné. Zatmelování je prováděno jen před povrchovou úpravou tmelem Promat. Spoje desek vyztužit např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy z tvrdokovu. Při řezání odsávat piliny. Příklad použití obložení ze tří stran na masivní stěně Příklad použití obložení ze dvou stran mezi dvěma masivními stěnami

10 Příčka PROMTET -H EI až EI 0 0. Připojení ke stropu 0 00 hmotnost (EI 0): cca kg/m tloušťka stěny (EI 0): d = mm tepelný odpor /Λ (EI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H, d [mm] = EI EI 0 EI 0 EI 0 utěsnění z minerální vlny, d = 0 mm ocelový úhelník 0 x 0 x kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm vruty, zapuštěné a zatmelené,* rozteč 0 mm ocelové svorky,* rozteč svisle 00 mm rozteč vodorovně 00 mm spoje desek, zatmelené tmelem Promat * rozměr spojovacích prostředků viz tab..., katalogový list 00. Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Hodnota požární odolnosti Detail připojení ke stěně spoj 0 Připojení k podlaze EI, EI 0, EI 0 a EI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Příčka PROMTET -H může být připevněná jen na stavební dílce, které mají stejnou nebo vyšší hodnotu požární odolnosti. Klasifikace této konstrukce platí pro všechny šířky stěn, výška stěny nesmí překročit,00 m. Jako průkaz o statické bezpečnosti a tuhosti lze použít technické údaje uvedené v katalogovém listu 00. Výroba a obklad větracích kanálů a šachet klasifikace požární odolnosti EI 0. Podrobnosti o instalačních šachtách viz následující strana. Možná vestavba revizních dvířek. Další detaily sdělí naše technické oddělení. Revizní otvory Do příček mohou být vestavěna revizní dvířka Promat podle katalogového listu 0. a 0.. Příčka PROMTET -L EI hmotnost: cca kg/m tloušťka stěny: d = 0 mm tepelný odpor /Λ: 0,0 m K/W desky PROMTET -L, d = mm ocelový úhelník 0/0/0, vruty,0 x, střídavě uspořádané, zapuštěné a zatmelené, rozteč 00 mm šrouby M x 0 s kovovými rozpěrnými hmoždinkami, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny tmel Promat Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Hodnota požární odolnosti Detail připojení ke stěně Detail umístění spoje desek 0 EI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Uvedenou konstrukci lze bez dodatečného vyztužení použít jen v místnostech vysokých max.,00 m. Při určování rozestupů spodních konstrukcí je nutné přihlédnout k předpokládanému mechanickému namáhání. lternativně je možno pro vysoké prostory použít stěny podle konstrukce č. 0.0 nebo 0.. Příčka PROMTET -L může být také alternativně vyrobena i v jedné vrstvě (d = 0 mm). Pokyny pro montáž Všechny spoje desek () je třeba uspořádat střídavě proti sobě, svislé spoje 0 mm, vodorovné spoje 00 mm (jen 0.0). Vodorovné spoje nesmí probíhat v jedné výšce. Uspořádat střídavě proti sobě cca 0 00 mm (jen 0.). Zatmelené spoje armovat např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy z tvrdokovu. Při řezání odsávat piliny.

11 Příklad použití instalační šachty EI až EI desky PROMTET dle katalogového listu 0., 0.0 Detail masivní stěna přířezy PROMTET -H, b 00 mm, d 0 mm přířezy PROMTET -H pro obklad OK dle katalogového listu, popř. utěsnění z minerální vlny ocelový úhelník 0/0/ izolační pásek PROMGLF spojovací prostředky viz tab..., katalogový list 00 ocelový profil (I, U nebo Y) 0 kovové rozpěrné hmoždinky Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Detail Stěny šachty () jsou tvořeny ze tří stran masivní konstrukcí, čtvrtou stranu 00 demontovatelnou tvoří lehká konstrukce PROMTET (). Při použití konstrukce 0. (tloušťka stěny mm) je dosažena hodnota požární odolnosti EI 0 dle ČSN EN 0-. Pokud musí být vytvořeny stěny šachty s velkou plochou, je možno vyztužit obložení PROMTET ocelovým profilem (viz katalogový list a detail na této straně). Detail 0 Detail Připojení ke stěně (na pravé straně obrázku) s ocelovým úhelníkem 0/0/ () a utěsněním z minerální vlny () je ověřeno zkouškou požární odolnosti a využívá se v oblastech, ve kterých se nepočítá s demontáží stěny PROMTET (). Pro demontovatelná připojení k masivním stavebním částem () jsou předmontovány přířezy PROMTET () jako ostění, kombinované s ocelovými úhelníky 0/0/ () (viz levá strana obrázku). Přišroubování () příčky () se provádí ve volném rameni úhelníku. Utěsnění () je dosaženo páskem PROMGLF. Na přání vypracuje naše technické oddělení detaily k provedení dané šachty. Detail K připevnění stěn šachty PROMTET () k masivním stavebním dílcům () nepoužívat umělohmotné hmoždinky, nýbrž jen kovové rozpěrné hmoždinky (0) s vhodnými šrouby. Dodržovat vzdálenosti od kraje. Předem namontovat špaletové přířezy (). Provést utěsnění () pásky PROMGLF. Detail D Při sestavování stěn PROMTET s velkými plochami počítat s výztuhou ocelovými válcovanými profily (). Stanovit rozměry obložení PROMTET (), které by se shodovalo s hodnotou požární odolnosti stěny šachty (), podle katalogového listu, popř.. 0 Detail Detail D Detail E Pokud menší revizní otvory podle katalogového listu 0., popř. 0. nedovolí dostatečný přístup je možno vytvořit stěny šachty PROMTET vytvořit tak, aby části plochy mohly být demontovatelné. Demontovatelné plochy stěn šachty PROMTET jsou vytvořeny tak, že vložením volné stěny je dosaženo uzavření. Před připevněním špaletových přířezů () je třeba přišroubovat zpevňující plech (). K připevnění pásků PROMGLF () se doporučuje použít lepidlo Promat K. Přišroubování zpevňujícího plechu k ostění je třeba provést pomocí samořezných vrutů nebo vrutů do plechu Pokyny pro montáž Výše uvedené obklady pro instalační šachty se týkají provedení dle katalogo- 0 vých listů 0. a 0.0. Je třeba dbát údajů, které jsou uvedeny v těchto katalogových listech. demontovatelné stálé Do některých požárně dělících vertikálních konstrukcí mohou být vsazeny i požární uzávěry. Podrobnosti sdělí naše technické oddělění. Detail E

12 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI hmotnost (EI 0): cca, kg/m tloušťka stěny (EI 0): d = mm tepelný odpor /Λ (EI 0):, m K/W desky PROMTET -H, EI 0: d = mm bez pásků PROMGLF EI 0: d = mm; EI : d = mm; EI 0: d = 0 mm; EI 0: d = mm desky z minerální vlny, min. stupeň hořlavosti, objemová hmotnost 0 kg/m, d = 0 mm přířez PROMTET -H, b = 0 mm, d =, popř. či 0 mm distanční přířez PROMTET, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny stěnový profil W 0 x 0,, rozteč mm stěnový U profil UW 0 x 0, vruty *, cca mm zapuštěné, zatmelené, rozteč cca 0 mm krycí podlahová lišta ze dřeva mm x mm (jen podle potřeby) 0 ocelové svorky, * rozteč cca 00 mm dřevěná krycí lišta x mm (jen podle potřeby) vruty s čočkovitou hlavou, x 0, rozteč cca 0 mm izolační pásek PROMGLF, 0 x mm (pro EI 0 se nepoužívá) zatmelení tmelem Promat kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm elektrický rozvaděč nebo spínací skříň tmel Promat * rozměry spojovacích prostředků viz tab..., katalogový list 00. Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Hodnota požární odolnosti EI 0, EI, EI 0 a EI 0 podle ČSN EN 0- se všemi uvedenými variantami konstrukcí a překrytím spár. Detail vodorovný řez Důležité pokyny Uvedené rozměry profilů () a () se týkají jen zkušebního kusu a nelze je použít pro všechny výšky stěn. Pro dodržení bezpečnosti mohou být stanoveny příslušné rozměry profilu podle následující tabulky. 0 Detail připojení k podlaze Detail připojení ke stropu Stanovení dimenzí nosného profilu (): rozměry profilů (rozteč sloupků mm) doporučené výšky stěn [m] výška [mm] šířka [mm] tloušťka [mm] 0 0 0,0,00 0 0,0, ,0,00 Rozteč sloupků zkušebního prvku činila 0 mm. Z konstrukčních důvodů se doporučuje rozteč mm. Použijí-li se desky PROMTET -H o tloušťce mm (EI ), je doporučená rozteč sloupků 00 mm. Konstrukční varianta do max. m výšky stěny. Podrobnosti sdělí naše technické oddělení. Vestavba revizních dvířek Promat podle katalogového listu 0., popř. 0.. Detail D elektrický rozdělovač nebo spínací skříň Elektrické skříně zapustit tak, že budou obloženy cm vrstvou izolačního materiálu (např. tmel Promat ). Detail E vodorovný spoj výška stěny nad,00 m Zatmelování spojů ležících v zadní části není z hlediska požární bezpečnosti nutné. Podrobnosti k vestavbě požárních klapek požárních revizních dvířek EI 0 EI 0 požárních dveří EI 0 EI 0 s prosklením nebo bez prosklení sdělí naše technické oddělení. Pokyny pro montáž Pro zjišťování spotřeby materiálu a pro montáž kovových konstrukcí platí technické podklady dodavatelů profilů. Těsnění () a izolační pásky () mohou být nalepeny na kovové profily lepidlem Promat K. Podrobnosti o napojení lehkých podhledů na lehké příčky viz dále. Při použití krycích lišt není nutno zatmelit spoje desek a hlavy šroubů. Zatmelené spáry pro další nátěry je nutné vyztužit např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.

13 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI Konstrukční číslo a schematický nákres Pro izolační vrstvy z minerálních vláken uvedené v tomto katalogovém listu musí být použity běžné izolační hmoty z minerální vlny, stupně hořlavosti nebo podle ČSN 0 s bodem tání 000 a teplotou použitelnosti do 00. Objemová hmotnost 0 kg/m Hodnota požární odolnosti EI 0 EI 0 EI 0 Tloušťka stěny mm mm mm Plošná hmotnost, kg/m kg/m kg/m Tepelný odpor,0 m K/W, m K/W,0 m K/W Vzduchová neprůzvučnost R w = d LSM = - d R w = 0d LSM = - d R w = d LSM = ±0 d Spotřeba materiálu, rozměry a označení nosný U profil nosný profil deska PROMTET -H přířez PROMTET -H nosný U profil UW 0 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profil W 0 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm Uvedené údaje se vztahují například na stěny s plochou, m x,00 m (, m ). Vodorovná a svislá připojení k masivním stavebním dílům. V podkladech nebylo přihlédnuto ke ztrátám v prořezech. nosný U profil UW 00 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profil W 00 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm nosný U profil UW 00 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profil W 00 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m,0 m,0 m přířez PROMTET -H b = 00 mm d = mm spotřeba/m stěny, m = cca 0, m desky z minerální vlny pásek minerální vlny desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m,0 m,0 m pásek minerální vlny b = 0 mm, d = 0 mm pásek minerální vlny b = 00 mm, d = 0 mm pásek minerální vlny b = 00 mm, d = 0 mm spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m = 0,0 m,0 m = 0,0 m,0 m = 0,0 m izolační pásek PROMGLF, popř. plstěný pásek izolační pásek PROMGLF b = 0 mm, d = mm spotřeba/m stěny, m plstěný pásek samolepící b = 0 mm, d =, mm spotřeba/m stěny, m plstěný pásek samolepící b = 0 mm, d =, mm spotřeba/m stěny, m kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem spotřeba/m stěny ks spotřeba/m stěny ks spotřeba/m stěny ks vruty, x rozteč cca 0 mm vruty, x rozteč cca 0 mm vruty, x rozteč cca 0 mm samořezné vruty do plechu spotřeba/m stěny 0 ks spotřeba/m stěny 0 ks spotřeba/m stěny 0 ks 0 ocelové svorky /0,/, rozteč mm ocelové svorky spotřeba/m stěny ks 0

14 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI Detail Všechny podhledy uvedené v katalogovém listu 0 mohou být připojeny k lehkým příčkám, které se shodují s podhledem alespoň v hodnotě požární odolnosti. Předpokládá se, že připevnění příčky ke stropu je vytvořeno jako posuvné. S přihlédnutím k uvedeným podrobnostem je skladba příčky prováděna podle zkušebních protokolů a podkladů pro zpracování udané výrobcem. Stavbu lehkých protipožárních příček PROMTET pro připojení lehkých podhledů lze provádět podle katalogových listů 0.0, 0. a 0.. Připojení vyobrazená v detailu a platí jen pro podhledy, které byly klasifikovány spolu s masivními stropy dle ČSN 0 a jsou přišroubované k nosné konstrukci (detail ) nebo k viditelné nosné konstrukci vloženým podhledem (detail ). pro Detail Detail Tuto variantu přizpůsobit před vestavbou příslušnému umístění. přířezy PROMTET -H, d = 0 mm, b = 0mm obklad stěny utěsnění z minerální vlny stěnový U profil stěnový profil spojení vruty s, rozteč cca 00 mm,střídavě uspořádané spojení vruty s, rozteč a s přihlédnutím k kovové rozpěrné hmoždinky M, rozteč cca 00 mm rozměr a 0 mm rozměr b 0 mm Detail Přířez PROMTET -H () přišroubovat samořeznými vruty, x k profilu () a k obkladu stěny () ve vzdálenosti 0 mm. K tomu připevnit Detail Detail návrh samořeznými vruty, x, rozteč cca 00 mm, L profil. Skladba stropu () podle příslušného katalogového listu. Detail Přířez PROMTET -H () přišroubovat samořeznými vruty, x k profilu () a k obkladu stěny () ve vzdálenosti 0 mm. K tomu připevnit samořeznými vruty, x, rozteč cca 00 mm, přířez PROMTET (). Skladba stropu () podle náležitého katalogového listu. Detaily D a E Připojení, znázorněná v detailu D a E, platí pro podhledy, které jsou samotnou požárně dělící konstrukcí, tj. bez masivního stropu, způsobilé pro působení ohně shora nebo zdola. Připojení jsou pevně přišroubována k nosné konstrukci (detail D) nebo k viditelné nosné konstrukci (detail E). Přířezy PROMTET () a () jsou připevněny podle detailu a. Dodatečně je připojení zakryto po celé délce pásy minerální vlny stupně hořlavosti (). U konstrukcí EI 0 je tloušťka minerální vlny 0 mm, u konstrukcí EI 0 x 0 mm. (Odpadá u konstrukce Detail D Detail E návrh 0.). Minerální vlna () je nad připojením připevněna lepidlem Promat K () k ploše stěny. Skladba stropu () podle náležitého katalogového listu. Připojení stěny k lehkému podhledu Detail F připojení k lehkému podhledu Detail F Příčka PROMTET -H podle konstrukce č. 0.0 může být připevněna také k lehkému podhledu PROMTET podle konstrukce č Dva přířezy PROMTET -H (), d = mm, sešroubovat mezi sebou samořeznými vruty, x (), střídavě ve vzdálenosti cca 0 00 mm, a společně s U profilem () připevnit samořeznými vruty, x (D) k přírubě (E) nosného profilu. Utěsnění (F) minerální vlnou. Podrobnosti o podhledu viz katalogový list 0.0. Pokyny pro montáž (0.0, 0. a 0.) Pro zjišťování spotřeby materiálu a pro montáž kovových konstrukcí platí technické podklady dodavatele profilů. Těsnění z minerální vlny na podlahu a stropy mohou být slepena lepidlem Promat K s kovovými profily. Izolační pásky PROMGLF přilepit na profily rovněž lepidlem Promat K. Vložit dvou- a třívrstvé výplně konstrukce 0. z minerální vlny se střídavě uspořádanými spoji. Vodorovné spoje mezi deskami PROMTET -H překrýt přířezy PROMTET -H 0 x mm. Připevnit ocelovými svorkami /0, /,, rozteč cca 00 mm. Desky PROMTET přiřezávat pilovými listy obloženými slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.

15 Revizní dvířka Promat, typ SP, jednokřídlé EW-S -0 EI-S revizní dvířka Promat, typ SP, jednokřídlé křídlo revizních dvířek Promat, typ SP rám revizních dvířek Promat, typ SP kotvící plech 0 x 0 mm, tl. mm protipožární tmel PROMSEL -mastic alternativně tmel Promat nebo PROMTMEL vrut x 0 mm, rozteč cca 00 mm hmoždinka s vrutem, popř. pouze vrut (viz. detail ) x mm, rozteč cca 00 mm lehká příčka EI (t) nebo masivní stěna EI (t), popř. REI (t) Úřední doklad: Protokoly o klasifikaci č. PK a PK Hodnota požární odolnosti EW až EW 0, EI až EI 0 dle ČSN EN -, kouřotěsné dle ČSN EN Detail rozměry šířka stavebního rozměru šířka světlého otvoru šířka vnějšího rozměru stavební rozměr -0 světlý otvor 0 Detail osazení do lehké příčky -0 0 výška stavebního rozměru výška světlého otvoru výška vnějšího rozměru vnější rozměr stavební rozměr světlý otvor vnější rozměr Výhody na první pohled nová koncepce dvířek se skrytými panty možnost oddělené montáže rámu a následné osazení dveřního křídla velká škála typových i atypických rozměrů Důležité pokyny Revizní dvířka Promat, typ SP jsou zkoušena podle ČSN EN - (požární odolnost) a ČSN EN - (kouřotěsnost). Revizní dvířka včetně rámu jsou sestavena z desek a přířezů PROMTET pevně spojených s ocelovou konstrukcí křídla a rámu. Křídlo dvířek () je ocelovými čepy uchyceno k rámu (). K zajištění křídla v zavřené poloze slouží závory umístěné na křídle dvířek a ovládané čtyřhranným klíčem. Mezi rámem a křídlem jsou osazeny pásky PROMSEL -PL, které v případě požáru zpění a uzavřou spáru mezi nimi. U kouřotěsného provedení je navíc na křídle dvířek osazeno těsnění proti průniku studeného kouře. K jednomu kusu revizních dvířek Promat, typ SP je vždy dodáván jeden čtyřhranný klíč. Detail Maximální rozměry revizních dvířek Promat, typ SP jsou 00 x 00 mm (stavební rozměr ). Stavební otvor je třeba zvětšit vždy o cca 0 0 mm oproti stavebním rozměrům (spára 0 mm po obvodě dvířek). Rám dvířek má šířku mm, světlý otvor je tedy vždy o 0 mm menší (max. 0 x 0 mm), než stavební. Typové rozměry revizních dvířek Promat, typ SP jsou uvedeny v tabulce. Detail Revizní dvířka Promat, typ SP se do lehkých příček připevní pomocí vrutu x 0 mm () přišroubovaného do W profilu. Spára je vyplněna tmelem Promat nebo PROMTMEL, alternativně může být spára vyplněna minerální vlnou stupně hořlavosti dle ČSN 0, pevně stlačenou a do hloubky 0 mm uzavřena protipožárním tmelem PROMSEL -mastic (). Detail Do masivních stěn () se revizní dvířka Promat, typ SP kotví pomocí hmoždinek s vruty x mm s min. roztěčí 00 mm (). V případě zdiva z porobetonu je možné kotvit běžnými vruty bez hmoždinek. U zdiva z příčně děrovaných cihel, plných cihel, dutinových tvárnic a porobetonu lze kotvit pomocí tzv. šroubů pro okenní rámy, např. šrouby FFS od firmy Fischer variantně může být připevnění pomocí ocelových pacek z plechů 0 x 0 mm, tl. mm (). Spára je vyplněna tmelem Promat nebo PROMTMEL, alternativně může být spára vyplněna minerální vlnou stupně hořlavosti dle ČSN 0, pevně stlačenou a do hloubky 0 mm uzavřena protipožárním tmelem PROMSEL -mastic (). Takto utěsněná stavební spára splňuje požadavek i na kouřotěsnost. Tabulka typové rozměry revizních dvířek Promat, typ SP, jednokřídlé stavební rozměr, š x v [mm] světlý otvor, š x v [mm] 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 Další informace Vám na vyžádání sdělí naše technické oddělení. Detail osazení do masivní stěny

16 Revizní dvířka Promat, typ SP, dvoukřídlé EW-S - EI-S - 0. revizní dvířka Promat, typ SP, dvoukřídlé křídlo revizních dvířek Promat, typ SP rám revizních dvířek Promat, typ SP kotvící plech 0 x 0 mm, tl. mm protipožární tmel PROMSEL -mastic alternativně tmel Promat nebo PROMTMEL hmoždinka s vrutem, popř. pouze vrut (viz. detail ) x mm, rozteč cca 00 mm masivní stěna EI (t), popř. REI (t) Úřední doklad: Protokoly o klasifikaci č. PK a PK Hodnota požární odolnosti EW až EW, EI až EI dle ČSN EN -, kouřotěsné dle ČSN EN -. Výhody na první pohled nová koncepce dvoukřídlých dvířek se skrytými panty možnost oddělené montáže rámu a následné osazení dveřního křídla výrobek přímo na zakázku velké rozměry dvířek Důležité pokyny Revizní dvířka Promat, typ SP jsou zkoušena podle ČSN EN - (požární odolnost) a ČSN EN - (kouřotěsnost). Revizní dvířka včetně rámu jsou sestavena z desek a přířezů PROMTET pevně spojených s ocelovou konstrukcí křídla a rámu. Křídla dvířek () jsou ocelovými čepy uchyceny k rámu (). K zajištění křídla v zavřené poloze slouží závory umístěné na křídle dvířek výška stavebního rozměru výška světlého otvoru šířka stavebního rozměru šířka světlého otvoru výška vnějšího rozměru a ovládané čtyřhranným klíčem. Mezi rámem a křídlem jsou osazeny pásky PROMSEL -PL, které v případě požáru zpění a uzavřou spáru mezi nimi. U kouřotěsného provedení je navíc na křídle dvířek osazeno těsnění proti průniku studeného kouře. K jednomu kusu revizních dvířek Promat, typ SP je vždy dodáván jeden čtyřhranný klíč. Dvířka se osazují pouze do masivních stěn. Detail Maximální rozměry dvoukřídlých revizních dvířek Promat, typ SP jsou 00 x 00 mm (stavební rozměr ). Stavební otvor je třeba zvětšit vždy o cca 0 0 mm oproti stavebním rozměrům (spára 0 mm po obvodě dvířek). Rám dvířek má šířku mm, světlý otvor je tedy vždy o 0 mm menší (max. 0 x 0 mm), než stavební. Typové rozměry revizních dvířek Promat, typ SP jsou uvedeny v tabulce. Detail rozměry šířka vnějšího rozměru stavební rozměr -0 světlý otvor Detail Do masivních stěn () se revizní dvířka Promat, typ SP kotví pomocí hmoždinek s vruty x mm s min. roztěčí 00 mm (). V případě zdiva z porobetonu je možné kotvit běžnými vruty bez hmoždinek. U zdiva z příčně děrovaných cihel, plných cihel, dutinových tvárnic a porobetonu lze kotvit pomocí tzv. šroubů pro okenní rámy, např. šrouby FFS od firmy Fischer variantně může být připevnění pomocí ocelových pacek z plechů 0 x 0 mm, tl. mm (). Spára je vyplněna tmelem Promat nebo PROMTMEL, alternativně může být spára vyplněna minerální vlnou stupně hořlavosti dle ČSN 0, pevně stlačenou a do hloubky 0 mm uzavřena protipožárním tmelem PROMSEL -mastic (). Takto utěsněná stavební spára splňuje požadavek i na kouřotěsnost. Další informace o dvoukřídlých revizních dvířkách Promat, typ SP Vám na vyžádání sdělí naše technické oddělení. 0 0 vnější rozměr Detail osazení do masivní stěny

17 Revizní dvířka Promat, typ M EW-S -0 EI-S revizní dvířka Promat, typ M křídlo revizních dvířek Promat, typ M rám revizních dvířek Promat, typ M protipožární tmel PROMSEL -mastic podložka PROMTET -H, jen na straně závěsů 0 x 00 mm resp. 0 x 00 mm minerální vlna, stupeň hořlavosti dle ČSN 0, pevně stlačená hmoždinka s vrutem, popř. pouze vrut (viz. detail ) x 0 mm, rozteč cca 00 mm masivní stěna EI (t), popř. REI (t) šířka světlého otvoru výška světlého otvoru výška stavebního rozměru Detail rozměry 0 0 světlý otvor stavební rozměr Detail řez -, EI světlý otvor stavební rozměr Detail řez -, EI 0 šířka stavebního rozměru Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Hodnota požární odolnosti EW až EW 0, EI až EI 0 dle ČSN EN -, kouřotěsné dle ČSN EN -. Důležité pokyny Revizní dvířka Promat, typ M jsou zkoušena podle ČSN EN - (požární odolnost) a ČSN EN - (kouřotěsnost) ve zděné podpůrné konstrukci objemové hmotnosti 0 kg/m. Požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost splňují tato dvířka jak při osazení v průběhu provádění stěny, tak při dodatečné montáži do stěny výše uvedených vlastností. Revizní dvířka včetně rámu jsou sestavena z desek a přířezů PROMTET pevně spojených s ocelovou konstrukcí dvířek a rámu dvířek. Křídlo dvířek () je pevně uchyceno do rámu (). K otvírání dvířek slouží závory umístěné na křídle dvířek a ovládané čtyřhranným klíčem. Mezi rámem dvířek a křídlem dvířek jsou osazeny pásky PROM- SEL -PL, které v případě požáru zpění a uzavřou spáru mezi rámem a křídlem dvířek. U kouřotěsného provedení je navíc na křídle dvířek osazeno těsnění proti průniku studeného kouře. K jednomu kusu revizních dvířek Promat, typ M je vždy dodáván jeden čtyřhranný klíč. Detail Maximální rozměry revizních dvířek Promat, typ M jsou 00 x 00 mm (stavební rozměr ). Stavební otvor je třeba zvětšit vždy o cca 0 mm oproti stavebním rozměrům (spára 0 mm po obvodě dvířek). Rám dvířek má šířku 0 mm, světlý otvor je tedy vždy o 00 mm menší (max. 00 x 00 mm), než stavební. Typové rozměry revizních dvířek Promat, typ M jsou uvedeny v tabulce. Detail Revizní dvířka Promat, typ M se kotví pomocí hmoždinek s vruty x 0 mm () přes distanční podložky PROMTET () do zdiva (). V případě zdiva z lehkého betonu, popř. z tvárnic z lehkého betonu je možno revizní dvířka Promat, typ M kotvit přímo vruty bez hmoždinek. Spára je vyplněna minerální vlnou () stupně hořlavosti dle ČSN 0, pevně stlačenou a do hloubky 0 mm uzavřena protipožárním tmelem PROMSEL -mastic (). V případě požadavku na kouřotěsnost je přípustné utěsnění spáry mezi revizními dvířky Promat, typ M a okolní konstrukcí pouze za použití minerální vlny a protipožárního tmelu PROMSEL -mastic. Detail Tloušťka křídla revizních dvířek Promat, typ M je pro požární odolnost do EI 0 pouhých 0 mm. Hloubka rámu dvířek je o 0 mm větší, tedy 0 mm. Osazení revizních dvířek Promat, typ M, EI 0 se provádí stejně, jak je popsáno v detailu. Tabulka typové rozměry revizních dvířek Promat, typ M stavební rozměr š x v [mm] světlý otvor š x v [mm] 00 x x x x x x x x x x x x 00 Další informace o revizních dvířkách Promat, typ M Vám na vyžádání sdělí naše technické oddělení.

18 Revizní dvířka Promat, typ N EW-S -0 EI-S revizní dvířka Promat, typ N křídlo revizních dvířek Promat, typ N rám revizních dvířek Promat, typ N přířez PROMTET -H, d = mm pásek lsiflex, x 0 mm protipožární tmel PROMSEL -mastic (alternativně) tmel Promat vrut x 0 mm, rozteč cca 00 mm hmoždinka s vrutem, popř. pouze vrut (viz. detail ) x 0 mm, rozteč cca 00 mm 0 lehká příčka EI (t) nebo masivní stěna EI (t), popř. REI (t) Úřední doklad: Protokoly o klasifikaci č. PK a PK Detail rozměry šířka stavebního rozměru šířka světlého otvoru 0 šířka vnějšího rozměru Detail osazení do lehké příčky -0 0 Detail osazení do masivní stěny výška stavebního rozměru výška světlého otvoru stavební rozměr světlý otvor vnější rozměr stavební rozměr světlý otvor vnější rozměr výška vnějšího rozměru Hodnota požární odolnosti EW až EW 0, EI až EI 0 dle ČSN EN -, kouřotěsné dle ČSN EN -. Důležité pokyny Revizní dvířka Promat, typ N jsou zkoušena podle ČSN EN - (požární odolnost) a ČSN EN - (kouřotěsnost). Požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost splňují tato dvířka jak při osazení v průběhu provádění stěny, tak při dodatečné montáži a to při osazení do masivní stěny i lehké příčky. Revizní dvířka včetně rámu jsou sestavena z desek a přířezů PROMTET pevně spojených s ocelovou konstrukcí dvířek a rámu dvířek. Křídlo dvířek () je pevně uchyceno do rámu (). K otvírání dvířek slouží závory umístěné na křídle dvířek a ovládané čtyřhranným klíčem. Mezi rámem dvířek a křídlem dvířek jsou osazeny pásky PROMSEL -PL, které v případě požáru zpění a uzavřou spáru mezi rámem a křídlem dvířek. U kouřotěsného provedení je navíc na křídle dvířek osazeno těsnění proti průniku studeného kouře. K jednomu kusu revizních dvířek Promat, typ N je vždy dodáván jeden čtyřhranný klíč. Detail Maximální rozměry revizních dvířek Promat, typ N jsou 00 x 00 mm (stavební rozměr - ). Stavební otvor je třeba zvětšit vždy o cca 0 0 mm oproti stavebním rozměrům (spára 0 mm po obvodě dvířek). Rám dvířek má šířku mm, světlý otvor - je tedy vždy o 0 mm menší (max. 0 x 0 mm), než stavební. Typové rozměry revizních dvířek Promat, typ N jsou uvedeny v tabulce. Detail Revizní dvířka Promat, typ N se do lehkých příček osadí pomocí vrutu x 0 mm () přišroubovaného do W profilu. W profil je překryt páskem lsiflex x 0 mm () a přířezem PROMTET -H, tl. mm (). Ze zadní strany je pak na celou tloušťku doplněn rovněž přířez PROMTET -H, tl. mm () nebo tmel Promat (). Detail Do masivních stěn (0) se revizní dvířka Promat, typ N kotví pomocí hmoždinek s vruty x 0 mm (). V případě zdiva z lehkého betonu, popř. z tvárnic z lehkého betonu je možno revizní dvířka Promat, typ N kotvit přímo vruty bez hmoždinek. Spára je vyplněna tmelem Promat, alternativně může být spára vyplněna minerální vlnou () stupně hořlavosti dle ČSN 0, pevně stlačenou a do hloubky 0 mm uzavřena protipožárním tmelem PROMSEL -mastic (). V případě požadavku na kouřotěsnost je přípustné utěsnění spáry mezi revizními dvířky Promat, typ N a okolní konstrukcí pouze za použití minerální vlny a protipožárního tmelu PROMSEL -mastic. Tabulka typové rozměry revizních dvířek Promat, typ N stavební rozměr š x v [mm] světlý otvor š x v [mm] 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 Další informace o revizních dvířkách Promat, typ N Vám na vyžádání sdělí naše technické oddělení.

19 Stěna s ocelovými nosnými sloupy REI až REI 0 0. hmotnost obkladu bez stojin (REI 0): cca kg/m hmotnost ocelového profilu (REI 0): cca kg/m celková plošná hmotnost (REI 0): cca kg/m tepelný odpor /Λ (REI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H, REI : d = mm; REI 0: d = 0 mm; REI 0: d = mm přířezy PROMTET -H, b 0 mm, d = 0 mm, popř. 0 či mm ocelový profil U 00 (zkušební kus) ocelový profil IPE 00 (zkušební kus), rozteč svislého ocelového profilu 0 mm spoje desek zatmelené tmelem Promat ocelové svorky, * rozteč cca 00 mm kovová rozpěrná hmoždinka se šroubem (podle statiky) utěsnění z minerální vlny * rozměry spojovacích prostředků viz tab..., katalogový list 00. Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Hodnota požární odolnosti REI, REI 0 a REI 0 podle ČSN EN 0- se zatížením, které se shoduje s přípustným napětím oceli při působení ohně z jedné strany. Důležité pokyny a rozměry se vztahují jen na zkušební kus. Při použití ocelových profilů jiných dimenzí a jiných rozměrů stěn se odpovídajícím způsobem mění 0 0 i příslušné hodnoty. Výše uvedenou klasifikaci pro šířky a výšky stěn je nutno ověřit statickými výpočty. Doklad o stabilitě musí být předložen s ohledem na technické stavební předpisy. Další podrobnosti na vyžádání. Do stěn s ocelovými nosnými sloupy mohou být vestavěny prosklené nebo plné protipožární dveře. Detaily k vestavbě sdělí naše technické oddělení. Detail vodorovný řez Detail připojení ke stropu, připojení k podlaze

20 Požární stěna Promat, nosná REI 0 až REI obklad PROMTET -H, paždík PROMTET -H, } viz tabulku níže ocelové profily obklad z ocelového plechu připevňovací prostředky přířez PROMTET -H, viz detaily přířez PROMTET -H, d = mm připojení obkladu nosný systém budovy 0 minerální vlna, stupeň hořlavosti dle ČSN 0, d = 0 mm masivní stěna Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Hodnota požární odolnosti REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Včleněním nosného systému budovy () do konstrukce požární stěny může být stěna rozčleněna na menší samostatné plochy. Tím je možné zmenšit rozměry stojek profilů jakož i prahových a rámových profilů (). Stanovení rozměrů a montáž paždíku PROMTET (), obkladu PROMTET () a krytu z ocelového plechu () podle technických údajů. 0 Detail horizontální řez možné uspořádání ocelových plechů Tabulka 0 min. 0 min. 0 min. Rozměry ocelového profilu (zkušební stěny) svisle (rozteč mm), IPE 0 IPI 00 IPI 00 vodorovně (připojení k podlaze a ke stropu) U 0 U 00 U 00 Paždík PROMTET -H d = mm, šířka: 0 mm 00 mm 00 mm Rozestup paždíků PROMTET -H mezi sebou: 0 mm mm 0 mm Obklad PROMTET -H oboustranný. vrstva PROMTET -H mm 0 mm mm. vrstva PROMTET -H mm 0 mm 0 mm Obklad z ocelového plechu, pozinkovaný, oboustranný, lepený na. vrstvu PROMTET -H lepidlem Promat K tloušťka plechu: 0, mm 0, mm 0, mm překrytí ve spojích: 00 mm 00 mm 00 mm Připevňovací prostředky, samořezné vruty a) obklad. vrstvy do paždíku, x 0 mm, x 0 mm, x 0 mm rozteče vrutů 00 x 0 mm 00 x mm 00 x 0 mm b) obklad. vrstvy k obkladu. vrstvy přibít hřebíky x, 0 ks/m c) ocelový plech v obkladech. a. vrstvy, x, x, x Slepení ocelového plechu s obložením. vrstvy, lepidlo Promat K, podklad cca 00 g/m.

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Obsah požární strana Úvod 4 5 Základní pojmy 6 7 Příčky Rigips sádrokartonové EI 15 EI 120 8 14 Vysoké příčky Rigips EI 60 EI 90 15 16 Maximální výšky

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Protipožární systémy

Protipožární systémy Profilový systém OCEL A NEREZ V ARCHITEKTUŘE Economy Systém neizolovaných profilů pro okna, dveře a stěny Janisol Systém profilů s přerušeným tepelným mostem pro okna, dveře a stěny VISS Izolované fasádní

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Požárně ochrann zasklení

Požárně ochrann zasklení Promat Požárně ochrann zasklení Zasklení PROMGLS a Promat SYSTEMGLS á Požárně ochranná zasklení Zasklení PROMGLS a Promat -SYSTEMGLS U moderních staveb se často setkáváme s přáním či nutností, aby požárně

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVNÉ Dveře oplášťované s protipožární odolností, bez odolnosti D1SEI30, D2SEI30, D1SEI60, D2SEI60, D1SO, D2SO Technický popis Všeobecné informace Dveře oplášťované protipožární

Více

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS 14. 09. 2007 1/10 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných prosklených stěn. 1. Názvosloví

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní

Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní Všeobecné podmínky Tento technický popis upravuje požadavky na stavební připravenost staveniště pro vnitřní dřevěné dveře(dále jen

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L 4 pevňovací materiál Hmoždinky... 4-3 říchytky... 4-5 Závěs pro vodiče... 4-6 Stahovací pásky... 4-8 říchytky stahovacích pásek... 4-9 šechny příchytky, závěsy pro vodiče a stahovací pásky se shodují s

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

komplexní protipožární ochrana staveb a konstrukcí

komplexní protipožární ochrana staveb a konstrukcí komplexní protipožární ochrana staveb a konstrukcí III. vydání Naše historie se datuje od roku 1995. Firma Petr Čekal ppi, vznikla s podnikatelským záměrem pasivní požární ochrany staveb a budov. V roce

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Technická informace č. 4/2005 Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 promat@promatpraha.cz POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH

Více

Výrobce: MEGACORP Plus, s. r. o. Kelč 455, 756 43 KELČ CZECH REPUBLIC OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KATALOG www.megacorp.cz Výrobce: MEGACORP Plus, s. r. o. Sídlo: Kelč 455, 756 43 KELČ CZECH REPUBLIC Kontakt: Tel.:

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Pro vysoké nároky v průmyslu, obchodě, úřadech a školách Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Dveře OIT byly vyvinuty pro tvrdý každodenní provoz v průmyslových,

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA)

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) 1. Popis Skladebný systém PVC obkladů umožňující obložení vnitřních a venkovních stěn a stropů. Při použití pomocné

Více

JUTA a.s., Dukelská 417 544 15 Dvůr Králové n.l., ČR Internet: www.juta.cz Tel. +420 499 314 211 Fax +420 499 314 210 14.01.2010 Stránka 1 z 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA o spojovacích a těsnících páskách

Více

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Flexibilní Efektivní Schválená walraven.com BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Řešení problémů pro více situací! BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta má flexibilní

Více