Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4"

Transkript

1 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

2

3 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací 6 I. Bydlení 7 II. Dluhy 7 III. Domácí násilí, týrání, sexuální zneužívání 8 IV. Rodina s dětmi 8 V. Drogy a alkohol 9 VI. Návrat z vězení 10 VII. Zdravotně postižení 10 VIII. Stáří 12 IX. Úmrtí 12 X. Náročné životní situace 13 Rejstřík organizací 15 Informace o sociálních službách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 19 B. Přehled organizací poskytujících sociální služby 25 C. Organizace poskytující doplňující služby pro rodinu a děti 67 Porodnice, doprovody k porodu, předporodní kurzy a péče o těhotné 68 Mateřská centra, kluby maminek, centra pro rodinu, další prorodinné organizace 73 Volnočasové organizace pro děti s handicapem i bez handicapu 81 D. Církve působící v městské části Praha 4 87 E. Důležité kontakty a telefonní čísla: 92 Úřad městské části Praha 4 (přehledná tabulka uvádějící problematiku, kterou neřeší ÚMČ Praha 4 s odkazy) 93 Magistrát hl. města Prahy 95 Lékařská služba 1. pomoci na Praze 4 / Veterinární záchranná služba 96 Policie a Městská policie na Praze 4 97 Další důležitá telefonní čísla a tísňová volání 98 3

4 4

5 Vážení spoluobčané, městská část Praha 4 vydává aktuální Katalog poskytovatelů sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Prahy 4. Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního stavu, života ve znevýhodňujícím prostředí či ohrožených trestnou činností. Cílem sociálních služeb je znevýhodnění nejen zmírnit, ale také podpořit občany při řešení obtížné situace, aby mohli vést běžný a plnohodnotný život. Katalog je pro přehlednost řazen podle různých životních situací, které se mohou v životě člověka přihodit. Následující přehled poskytovatelůsociálních služeb je řazen abecedně.praha 4 se také již několik let snaží vytvářet příznivé podmínky pro vznik a fungování rodin, tzn. vytvářet prostředí přátelské rodině, proto jsme se rozhodli do katalogu zařadit i přehled prorodinných organizací působících v MČ Praha 4. Městská část Praha 4 chce vydáním katalogu sociálních a prorodinných služeb pomoci občanům v orientaci v daných oblastech. V katalogu figurují jednak organizace, které sídlí na území MČ Praha 4, jednak i ty, které na jejím území služby poskytují. Některé z nich jsou i příjemci dotací z MČ Praha 4. Do katalogu byly zařazeny i některé další doplňkové služby, u kterých se domníváme, že je vhodné o nich vědět a rovněžpřehled církvípůsobících na území MČ Praha 4. Katalog může sloužit jednak jako nezbytný informační zdroj a jednak jako inspirace. Je dostupný v tištěné a elektronické podobě. A kam můžete pro katalog zajít? Na Informace Úřadu městské časti Praha 4: Antala Staška 2059/80b, Praha 4 (v úřední hodiny též na Odbor školství a kultury, 6.patro, kancelář č. 625) A na informační centra: Branická (Branická 44) tel.: Hlavní (Hlavní 1402/141) tel.: nebo náměstí Hrdinů (nám. Hrdinů 3/1634) tel.: Jílovská (Jílovská 1148/14) tel.: Štúrova (Štúrova 1284/20) tel.: Ivana Staňková místostarostka Prahy 4 5

6 Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací Tyto informace jsou určeny občanům městské části Praha 4, kteří se ocitli v nějaké složité životní situaci. Pro přehlednost je zde uvedeno 10 různých obtížných životních situací s uvedením přehledu neziskových organizací, na které je možné se obrátit se žádostí o radu či pomoc. V další části následuje abecední seznam všech uvedených organizací s popisem jejich činnosti a kontaktní adresou. 6

7 I. Bydlení Přišli jste o dům nebo byt? Nemáte z čeho platit nájem? Nevíte, jak situaci řešit? Zde jsou organizace, které vám mohou pomoci: Č. Název organizace Strana 1. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící) 2. Asistenceo.s. 3. Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) 4. Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci 5. Integrační centrum Praha o.p.s. 6. Maltézská pomoc o.p.s. II. Dluhy Hrozí vám exekuce či ztráta bydlení? Nemůžete vystačit s rodinným rozpočten nebo jen nedokážete hospodařit s penězi? Přerostly vám dluhy přes hlavu? Nevidíte východisko z dluhové pasti? Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. Bezplatná právní poradna při Úřadu městské části Praha 4 2. Bezplatná právní poradna ELPIDA o.p.s. 3. Centrum sociálních služeb Praha 4. Diakonie ČCE SOS centrum 5. Poradna při finanční tísni Praha o.p.s. 6. REMEDIUM Praha 7

8 8 III. Domácí násilí, týrání, sexuální zneužívání Ubližuje Vám někdo? Máte pocit, že se někoho z vašich blízkých přátel týká domácí násilí? Nevěřte, že se něco samo změní. Obětí domácího násilí, týrání, sexuálního zneužívání může být kdokoli! Nenechte si ubližovat a nebuď te lhostejní k utrpení druhých. Vyhledejte radu či pomoc u těchto organizací: Č. Název organizace Strana 1. Bílý kruh bezpečí o.s. 2. Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci 3. Élektra centrum pomoci ženám zneužitých v dětství 4. Psychosociální centrum Acorus 5. Poradna projektu Magdala 6. REMEDIUM Praha 7. ROSA centrum pro týrané ženy 8. Růžová linka Česká společnost na ochranu dětí na 3.LF 9. Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže 10. Život 90 IV. Rodina s dětmi Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v situaci, kterou neumíte vyřešit? Řešíte problémy se svými malými či dospívajícími dětmi a už si nevíte rady? Vaše dítě je problémové a výsledky ve škole jsou mizivé? Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. TRIADIS o.p.s.

9 2. Dětské krizové centrum Praha 4 3. Diakonie ČCE Středisko Ratolest 4. Focus Praha 5. Kolpingova rodina Praha 8 6. Krizové centrum RIAPS 7. Nadace Naše dítě 8. Raná péče EDA 9,. Sdružení na pomoc dětem s handicapy 10. Středisko náhradní rodinné péče 11. Středisko pro ranou péči Praha, o.p.s. V. Drogy a alkohol Myslíte si, že vaše dítě nebo blízká osoba užívá drogy? Experimentujete s drogami, nebo je užíváte a uvažujete o abstinenci? Máte problémy s alkoholem? Radu či pomoc mohou poskytnout tyto organizace: Č. Název organizace Strana 1. ESET HELP o.s. 2. Lata programy pro ohroženou mládež 3. Maltézská pomoc o.p.s. 4. Naděje Praha terénní program 5. Proxima socialeo.p.s 9

10 10 VI. Návrat z vězení Vracíte se z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby a nevíte, co vlastně budete dělat? Jak Začít? Nemáte kde bydlet, nemáte zaměstnání nebo problémy s rodinou? Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše 2. Centrum sociálních služeb Praha 3. Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci 4. Integrační centrum Praha o.p.s. 5. Maltézská pomoc o.p.s. 6. Naděje o.s. VII. Zdravotně postižení Zdravotní postižení může být různé tělesné, mentální, smyslové či duševní. Může se týkat vás, vašich dětí nebo vašich blízkých. Situací, které řešíte, je nekonečně mnoho. Vždy však lze nalézt důstojné řešení, které bude vycházet z toho, co si přejete. Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. APLA Praha, střední Čechy o. s. 2. Arcidiecézní charita Praha 3. Asistence, o.p.s. 4 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 5. Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. 6. Česká unie neslyšících Centrum sociálních služeb

11 7. Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze Farní charita Praha 4 Chodov 9. Fokus Praha o.s. 10. Fosao.p.s 11. Hewer o. s. 12. Nadace Bona 13. Národní rada pro zdravotně postižené 14, Občanské sdružení Baobab 15. Občanské sdružení TAP 16. Občanské sdružení Green Doors 17. Okamžik sdružení na podporu nejen nevidomých 18. Pohoda společnost pro normální život s postižením 20. Společnost E (Czech EpilepsyAssociation) o.s. 21. Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením 22. Sdružení pro komplexní péči při dětské obrně 23. Raná péče EDA o.p.s. 24. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 25. Zvuk ticha 11

12 VIII. Stáří Cítíte, že se stáří již dotklo i vás, již nezvládáte to, co jste byli zvyklí zvládat? Pomohla by vám pomoc někoho druhého? Rádi byste zůstali doma, ale nejste schopni se o sebe sami postarat? Je vám smutno, cítíte se opuštění? Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. A Doma o.s. 2. Domov SueRyder o.p.s. 3. Domov pro seniory Krč 4. Dům seniorů Spořilov 5. Elpida o.p.s. 6. Farní charita Praha 4 Chodov 7. Hewero.s. 8. Mezi námi o.p.s. 9. Ústav sociálních služeb v Praze Život 90 o. s. IX. Úmrtí Postihla Vás bolestná a náhlá ztráta blízké osoby? Nevíte, co dělat a koho požádat o pomoc? Je důležité, aby člověk nebyl v obtížné životní situaci sám! Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: 12 Č. Název organizace Strana 1. Amélie, o.s. 2. Arcidiecézní charita Praha 3. Centrum sociálních služeb Praha

13 4 Cesta domů o.s. 5. Gaudia proti rakovině o.s. 6. Cesta domů o.s. 7. Hospic Malovická 8. Maltézská pomoc 9. Život 90 X. Náročné životní situace Přišli jste o zaměstnání? Necítíte se dobře z důvodu špatného zdravotního stavu? Jste v rozvodovém řízení? Máte nemocné rodiče a nevíte, jak jim ulehčit v jejich situaci? Dostali jste se do složité životní situace jako je ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, invalidita? V těchto a jiných situacích vám mohou poradit či pomoci následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. Amélie o. s. 2. Armáda spásy- centrum služeb Bohuslava Bureše 3. Bezplatná právní poradna Úřadu MČ Praha 4 4. Bezplatná právní poradna společnosti Elpidao.p.s 5. TRIADIS o.p.s 6. Domov na půl cesty Maják 7. Lékořice o.s. 8. REMEDIUM o.p.s. - občanská poradna 9. Ústav sociálních služeb v Praze 4, Dům seniorů Jílovská 10. Úřad práce v Praze 4 13

14 Fotografie ze setkání poskytovatelů sociálních služeb, které každoročně pořádá MČ Praha 4. 14

15 Rejstřík organizací 1. A Doma o.s Amelie o.s APLA Praha, Střední Čechy o.s APPN o.p.s. (Agentura pro neslyšící) Arcidiecézní charita Praha Armáda spásy Asistence o.p.s Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Bezplatná právní poradna ÚMČ Bezplatná právní poradna Elpida o.p.s Bílý kruh bezpečí Centrum krizové intervence Centrum sociálních služeb Praha Centrum pro dětský sluch Tamtam Centrum pro integraci cizinců o.p.s Cesta domů o.s Česká unie neslyšících centrum sociálních služeb Člověk hledá člověka Dětské krizové centrum o.s Dětské integrační centrum a mateřská škola s.r.o Diakonie ČCE středisko křesť. Pomoci Diakonie ČCE středisko Ratolest 37 15

16 Domov SueRyder Domov na půl cesty Maják, Enyao.s Domov pro seniory Krč DONA linka Dům seniorů Spořilov Élektra Centrum pomoci ženám zneužitých v dětství Elpida o.p.s ESET-HELP, o. s Farní charita Praha 4-Chodov Fokus Praha o. s Fosa o.p.s Gaudia proti rakovině o. s Hewero.s Hospic Malovická Integrační centrum Praha o.p.s Invahelp Kolpingova rodina Praha Krizové centrum RIAPS Lata programy pro ohroženou mládež La Strada ČR Lékořice o.s Maltézská pomoc o.p.s Mezi námi o.p.s Naděje o.s. 51

17 47. Nadace Bona o.p.s Nadace Naše dítě Národní rada osob se zdravotním postižením Občanské sdružení Baobab Občanské sdružení TAP Občanské sdružení Green Doors Okamžik sdružení na podporu nejen nevidomých POHODA společnost pro normální život s postižením Psychosociální centrum Acorus Poradna při finanční tísni Praha Poradna projektu Magdala Proxima socialeo.p.s Raná péče EDA o.p.s REMEDIUM Praha Rosa centrum pro týrané ženy Růžová linka Česká společnost na ochranu dětí na 3.LF Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Sdružení pro komplexní péči při dětské obrně Sdružení na pomoc dětem s handicapy Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR Společnost pro ranou péči o.s Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením Společnost E (Czech EpilepsyAssociation) o.s Středisko náhradní rodinné péče 63 17

18 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz tělesně postižených v České republice o.s TRIADIS o.p.s Ústav sociálních služeb v Praze Zvuk ticha Život 90 o.s. 66

19 Informace o sociálních službách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 Ústav sociálních služeb v Praze 4 se sídlem Podolská 208/31 je od příspěvkovou organizací, zřízenou Zastupitelstvem městské části Praha 4. Ústav sociálních služeb v Praze 4 (díle ÚSS4) zajišťuje ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené obyvatele městské části Praha 4. Ve smyslu uvedeného zákona je registrovaným poskytovatelem základního sociálního poradenství, pečovatelské služby, pobytové odlehčovací služby a služby denního stacionáře. Dále zajišťuje sociálněaktivizační služby pro seniory, v jejichž rámci provozuje též kluby seniorů. Pečovatelská služba je zajišťována jednak tzv. terénním způsobem, tj. přímov domácnostech jednotlivých uživatelů včetně 4 domů s pečovatelskou službou (DPS) městské části Praha 4, které se nacházejí v Podolské ulici 31/208,v Branické ulici 43/55, Branické 65/46 a v ulici M. Cibulkové 4/626, jednak tzv. ambulantním způsobem, tj. v prádelnách, jídelnách pro seniory či střediscích osobní hygieny, kam uživatelé služeb docházejí, případně mohou být dovezeni vozidly ÚSS 4. Součástí pečovatelské služby je rozvoz obědů do domácností jednotlivých uživatelů, což realizují posádky vozidel ÚSS 4. Na území městské části je 8 rozvozových tras obědů provozovaných v pracovní dny, o sobotách jsou v provozu 2 rozvozové trasy, v nezbytně nutných případech je zajišťován dovoz obědů též o nedělích a svátcích. Ústav sociálních služeb v Praze 4 provozuje také Dům seniorů ošetřovatelské zařízení, Jílovská 432/11na sídlišti Novodvorská, kde poskytuje pobytové odlehčovací služby. Celková kapacita je 39 lůžek v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Další z poskytovaných služeb jsou sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, v jejichž rámci ÚSS 4 organizuje společenská setkání, rekreační pobyty, poznávací zájezdy a zajišťuje provoz 13 klubů seniorů. 19

20 Podolská 208/31, Praha 4 Ústředna tel.: , (poskytuje základní informace o službách a spojuje všechna pracoviště v objektu Podolská 31/208); podrobné informace na: Sekretariát ředitele tel.: , fax: , Vyřizuje též veškeré personální záležitosti, vnitřní kontrolní činnost a právní služby ústavu. Zástupce ředitele tel.: , linka 248; , linka 248, (informace o možnostech umístění v domech s pečovatelskou službou a příjem žádostí) Ekonomický úsek: tel.: , Provozně technický úsek: tel.: , (vyřizuje též veškeré záležitosti spojené s autodopravou) Úsek pečovatelských a ošetřovatelských služeb: okrsek pečovatelské služby č. 1: Viktorinova 1/1122, Praha 4, vedoucí okrsku tel , okrsek pečovatelské služby č. 2: Podolská 208/31, Praha 4, vedoucí okrsku tel , okrsek pečovatelské služby č. 3: Na Chodovci 54, Praha 4, vedoucí okrsku tel , okrsek pečovatelské služby č. 4: Branická 65/46, Praha 4, vedoucí okrsku tel , , okrsek pečovatelské služby č.5: Marie Cibulkové 4/626, Praha 4, vedoucí okrsku tel , 20 Jídelny pro seniory v Praze 4 Jídelna ul. Svatoslavova 27 dopravní spojení: autobus č. 193 zastávka Nuselská radnice dopravní spojení: tramvaj č. 18 zastávka Nuselská radnice, tramvaj č. 11 zastávka V Horkách Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku č.1 tel

21 Jídelna v DPS Marie Cibulkové 626/4 dopravní spojení: metro C stanice Vyšehrad nebo Pražského povstání dopravní spojení: tramvaj č. 18 a autobus č. 193 zastávka Pražského povstání nebo autobus č. 121 zastávka Klikovka Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku č. 5 tel Jídelna v DPS Branická 55/43 dopravní spojení: autobus č. 170, 196, 197 zastávka U staré pošty dopravní spojení: tramvaj č. 3, 17 zastávka Přístaviště Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku č. 4 tel , Jídelna v DPS Podolská 208/31 dopravní spojení: tramvaj č. 3, 17 zastávka Podolská vodárna dopravní spojení: autobus č. 121 konečná stanice Podolská vodárna Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku č. 2 tel nebo , l. 248 Jídelna v objektu Domu seniorů Ošetřovatelské zařízení Jílovská 432/11 dopravní spojení: autobus č. 106, 196, 197 zastávka sídliště Novodvorská Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku č. 4 tel , Zájemci o pečovatelskou službu se mohou informovat na výše uvedených telefonních číslech, u či při osobní návštěvě koordinátorů pečovatelské služby vedoucích okrsků dle místa bydliště, případně na telefonním čísle ústředny, kde je stálý provoz a žádost o kontakt zájemce o službu bude předána odpovědnému zaměstnanci. Všechna pracoviště okrsků pečovatelské služby jsou vybavena záznamníkem přijímaných hovorů, kde mohou uživatelé i zájemci o službu zanechat své vzkazy a dotazy. Pokud dojde mezi zájemcem o službu a zástupcem ÚSS4 k dohodě o podmínkách pečovatelské služby, bude mezi oběma stranami uzavřena písemná smlouva o poskytované službě. Teprve po jejím podpisu budoucím uživatelem služby a ředitelem ÚSS4 jako zástupcem poskytovatele služby, může být sjednaná služba zahájena. Před podpisem smlouvy je zájemce seznamován s vnitřními pravidly sociální služby a se sazebníkem úhrad za služby, který je rovněž k dispozici na internetových stránkách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 Veškeré úkony pečovatelské služby jsou poskytovány bezplatně na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. účastníkům odboje a osobám, účastným rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb. nebo zařazených v táborech nucených prací a rehabilitovaných. 21

22 Domy s pečovatelskou službou městské části Praha 4 Praha 4-Podolí,Podolská 208/31, 40 bytů, z toho 28 o velikosti garsoniéry a 12 bytů 1+1 Praha 4-Braník,Branická 65/46, 165 bytů, z toho 132 o velikosti garsoniéry a 33 bytů 1+1 Praha 4-Braník,Branická 43/55, 14 bytů, z toho 10 garsoniér a 4 byty 1+1 Praha 4-Nusle, Marie Cibulkové 626/4, 20 bytů o velikosti 1+1 Dům seniorů ošetřovatelské zařízení Jílovská 432/11 Dopravní spojení: od Metra Kačerov autobus č. 106, 196 zastávka sídliště Novodvorská,od metra Smíchovské nádraží autobus 197 zastávka sídliště Novodvorská Kontaktní spojení: vedoucí zařízení tel./fax , ústředna tel , sociální pracovnice tel ; Kromě pečovatelské služby poskytované v domácnostech uživatelů nebo v domech s pečovatelskou službou může ÚSS4 nabídnout zájemcům pobytové odlehčovací služby s nepřetržitýmprovozem v Domě seniorů OZ Jílovská 432/11, přičemž umístění je poskytováno pouze na přechodnou dobu, nejedná se o zařízení určené k trvalému ani dlouhodobému pobytu. Pokoje jsou vybavené umyvadlem s teplou a studenou vodou, sociální zařízení a sprchy jsou na společné chodbě. Do zařízení jsou přijímáni za účelem poskytnutí odlehčovacích služeb zejména zájemci žijící se svými rodinami, které o ně nemohou z různých důvodů dočasně pečovat (dovolená, pracovní cesta, nemoc, lázeňská léčba atp.). Cílem odlehčovací služby je umožnit jinak pečující osobě nezbytný odpočinek. Zařízení je vhodné pro zájemce, kteří potřebují rehabilitaci po operacích či úrazech. Do zařízení jsou přijímáni uchazeči alespoň částečně soběstační a orientovaní. Péči zde zajišťuje kromě kvalifikovaných pracovníků sociální péče též odborně kvalifikovaný zdravotnický personál. Vzhledem k tomu, že se jedná o sociální zařízení a není zde trvale přítomen lékař, musí být uživatelé vybaveni po celou dobu pobytu odpovídajícím množstvím léků od svého ošetřujícího lékaře. Uživatelé dostávají 4x denně stravu, diabetici navíc druhou večeři. Pobytové služby se poskytují na základě písemné žádosti, doložené potvrzením o zdravotním stavu žadatele, vystaveném registrujícím praktickým lékařem, dokladem o příjmu žadatele, event. dokladem o přiznání příspěvku na péči. Pokud dojde k dohodě o poskytnutí pobytové služby, je se zájemcem uzavřena písemná smlouva. Zájemci o uvedené služby mohou využít kontaktní telefonické či ové spojení uvedené výše, využít osobní návštěvy na uvedené adrese domu seniorů, případně mohou zaslat přímo žádost na tiskopisu, který je k dispozici na internetových stránkách ústavu na adresu: Ústav sociálních služeb v Praze 4, Podolská 208/31, Praha 4. 22

23 Úhrada za pobytové odlehčovací služby je stanovena v sazebníku úhrad, který je též součástí internetových stránek. Denní stacionář DOMOVINKA, umístěný v DPS Branická 65/46 Dopravní spojení: od metra Smíchovské nádraží autobus 170,196, 197 zastávka U staré pošty, od Palackého náměstí tramvaj č. 3, 17- zastávka Přístaviště Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku pečovatelské služby č. 4: tel , , V denním stacionáři je poskytována ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost například z důvodu věku nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení je v provozu prozatím v pracovní dny od 7,00 do 16,00 hod. a je zde zajištěna celodenní pomoc např. s úkony osobní hygieny, poskytována strava, ale i organizovány aktivity na vyplnění volného času uživatelů. V případě potřeby lze využít dovoz i odvoz uživatele z domova do zařízení a zpět automobilem ÚSS4 za úhradu jako fakultativní službu. Žadatelé mohou o službu požádat při osobní návštěvě vedoucí okrsku pečovatelské služby č.4 v DPS Branická 65/46, na výše uvedeném telefonním čísle nebo ové adrese, případně zaslat žádost na tiskopisu, který je k dispozici na internetových stránkách na adresu: Ústav sociálních služeb v Praze 4, Podolská 31, Praha 4. Finanční úhrada za pobyt uživatele v zařízení se stanovuje podle sazebníku úhrad, který je též zveřejněn na uvedených internetových stránkách. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí klubové činnosti tel nebo , linka 251, V rámci této služby jsou organizovány poznávací zájezdy a společné rekreace, v uvedených klubech seniorů jsou pak pořádána pravidelná společná setkání seniorů v níže uvedených dnech, která jsou spojena s kulturními pořady, odbornými přednáškami. V klubu seniorů Podolská 208/31 jsou dále pořádána pravidelná středeční taneční odpoledne, v rámci setkání je též poskytováno dle požadavku zájemců základní sociální poradenství. Podrobné informace o této službě lze získat kromě výše uvedených kontaktních spojení též při osobní návštěvě v sídle ÚSS 4, Podolská 208/31 u vedoucí klubové činnosti (dopravní spojení tram č. 3, 17 nebo bus stanice Podolská vodárna. 23

24 Seznam klubů seniorů Klub seniorů Podolská 31/208, Praha 4-Podolí Klub seniorů Branická 43/55, Praha 4-Braník Klub seniorů Roztylské nám. 2772, Praha 4-Záběhlice Klub seniorů Svatoslavova 27/227, Praha 4-Nusle Klub seniorů Marie Cibulkové 4/626, Praha 4-Nusle Klub seniorů Na Úlehli 3/1274, Praha 4-Michle Klub seniorů Golčova 24, Kunratice Klub seniorů Jílovská 11/432, Praha 4-Braník Klub seniorů Vikova 4/1223, Praha 4-Krč Autodoprava V rámci doplňkové činnosti nabízí ÚSS 4 pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním dopravu vlastními automobily např. k lékaři, k návštěvě rodinných příslušníků apod. Možnost je využít i přepravu speciálně upraveným automobilem pro vozíčkáře. Cena za 1 km jízdy je stanovena na 16,- Kč u uživatelů služeb ÚSS 4 a 18,- Kč u ostatních osob, u automobilu pro vozíčkáře 22,- Kč. Informace a objednávky u vedoucího provozně technického úseku na tel , nebo vedoucího autodopravy na tel , linka 260 nebo Fotografie z činnosti organizací Fosa o.s. a DomovSueRyder o.p.s.

25 Přehled organizací poskytujících sociální služby 25

26 Vysvětlivky ikon stáří drogy a alkohol handycap návrat z vězení bydlení nemoc osamocení rodina děti a mládež úmrtí dluhy ztráta zaměstnání dobrovolníci domácí násilí 26

27 1 2 A Doma Amelie o.s. Poskytuje registrovanou sociální službu osobní asistence. Zajišťuje péči o Vašeho blízkého v domácnosti, kde osobní asistentky pomohou s osobní hygienou, pomohou v domácnosti či doprovodí na procházku nebo k lékaři, zajistí nákupy i další pochůzky. Služby poskytujeme nepřetržitě a to včetně víkendů a svátků. Klientům s různými typy demence nebo po mozkové příhodě bude zajištěn trénink paměti. Občanské sdružení poskytuje rovněž i základní poradenství při čerpání příspěvku na péči. Na Strži 1683/ Praha 4 Tel.: Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři Poskytuje bezplatnou odbornou psycho-sociální pomoc dospělým s onkologickým onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Tým odborníků Amelie pomáhá překonávat zátěžové situace, které v souvislosti s životem s onkologickou nemocí či s blízkým onkologicky nemocným vyvstávají. Nabízí: individuální a rodinné konzultace, odborné sociální poradenství, skupinové a individuální aktivity. Kontaktovat se můžete buď osobně v Centru Amelie Praha ve dnech Po hod., Út a hod., Stř hod. nebo na Lince Amelie či v Internetové poradně. Šaldova 337/15, Praha 8 Tel.: , mobil: Internetová poradna: Cílová skupina: dospělí s onkologickým onemocněním a jejich blízcí 27

28 3 4 APLA Praha, Střední Čechy o.s. APPN o.s. Poskytuje komplexní nabídku služeb pro osoby s autismem a jejich rodiny. Diagnostická vyšetření provádí psycholog nebo psychiatr. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků rané péče. Speciální pedagogové sestavují pro děti, žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolu-podílí se poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních zařízení, poskytují školám a školkám odborné poradenství. Adresy jednotlivých poskytovaných služeb: l Brunnerova 1011/3 Praha 17 (raná péče) l Libčice nad Vltavou (domovy se zvláštním režimem) l Ústavní 181, Praha 8 (osobní asistence, odlehčovací služby, chráněné bydlení) l V Holešovičkách 593, Praha 8 (sociální rehabilitace, soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi, OZP a seniory) l Dolanská 23, Praha 6 (odborné sociální poradenství) Brunnerova 1011/3, Praha 17 Ředitelství: V Holešovičkách 1a, Praha 8 Infolinka: Cílová skupina: děti a dospělí s autismem a jejich rodiny Poslání APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící) o.s. je usilovat o integraci neslyšících do společnosti slyšících, pomáhat překonávat jazykové a kulturní bariéry. Sdružení poskytuje: l podporované zaměstnávání a další služby spojené s hledáním práce l pracovní poradenství při výběru zaměstnání, nástupu, v průběhu, při ukončování pracovního poměru l online tlumočnickou službu, prostřednictvím webové kamery l právní poradnu pro neslyšící l tranzitní program pro neslyšící Světova 1051/15, Praha 8 Tel.: , SMS: ID Skype a oovoo: APPNOS; ID Skype, oovoo, MSN: appnonlinetlumoceni Cílová skupina: neslyšící všech věkových skupin; osoby se sluchovým postižením 28

29 5 6 Arcidiecézní charita Praha Armáda spásy Poskytuje pečovatelskou službu seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc v domácnosti, při sebeobsluze, drobných pochůzkách či doprovodech. Služba umožňuje klientům bydlet v jejich domácím prostředí a neměnit navyklý způsob života a společenské zázemí. Pečovatelky pomáhají klientům zpravidla v jejich vlastních domácnostech nebo tam, kde klient pomoc potřebuje (např. při doprovodech) tj. s každo-denními činnostmi, nejčastěji s hygienou, oblékáním, přípravou jednoduchých jídel a s konzumací jídla, nakupováním potravin a osobních potřeb, vyřizováním drobných pochůzek (lékárna, úřad, pošta, prádelna apod.), úklidem domácnosti, praním, žehlením a úklidem prádla. Možnost doprovodu klienta kamkoli potřebuje (na úřad, k lékaři apod.). Jugoslávská 27, Praha 2 Kontaktní osoba: Olga Petřivá Tel Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše Centrum Bohuslava Bureše poskytuje širokou paletu sociálních služeb: nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, azylový dům či sociální rehabilitaci Job klub. Vyjmenované služby jsou poskytovány v zařízení na Praze 7 na adrese zařízení. Na území Prahy 4 realizují také terénní program, jehož cílem je vyhledávání osob v obtížné životní situaci a následná spolupráce na celkovém zlepšení. Organizaci může kontaktovatjak osoba, která sama nepříznivé období zažívá, tak kdokoli další, kdo by pracovníky AS chtěl nasměrovat k člověku, kterému by mohli pomoc nabídnout. Tusarova 60, Praha 7 Tel.: , mobil terénní pracovník: Web: Cílová skupina: osoby bez přístřeší Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři, kteří nezvládají péči o sami sebe 29

30 7 8 Asistence, o.p.s. Cílem společnosti Asistence je poskytnout lidem s fyzickým a kombinovaným postižením takovou podporu, která jim umožní žít podle jejich vlastních přání a představ. Nabízí služby osobní asistence a sociální rehabilitace. Ve vzájemné spolupráci se klienti se svými klíčovými pracovníky zabývají zejména otázkami vzdělávání (přechodu ze školy do dalšího studia), přechodu do práce, do samostatného bydlení. Společnost Asistence se zaměřuje na rozvoj samostatnosti a rozvoj zdrojů přirozené podpory pro veškeré aktivity. Součástí je i poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a úprav prostředí šitých na míru. V Pevnosti Praha 2 Tel.: Cílová skupina: osoby s tělesným a kombinovaným postižením v produktivním věku, tj. od 16 do 64 let, kteří využívají službu na území celé Prahy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Asociace zajišťuje rekondiční a rehabilitační pobyty, ozdravné pobyty postižených dětí se sportovní tematikou, zahraniční rehabilitační a ozdravné pobyty,psychorehabilitační pobyty a kurzy rodičů a zdravotně postižených dětí, rehabilitační cvičení a hipoterapii, prázdninové tábory a právní poradnu a sociální poradenství. Karlínské nám. 12, Praha 8 Tel.: , Cílová skupina: zdravotně postižené děti 30

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA)

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA) Příloha č. 3: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ kraj Praha 300 000,- Kč Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýská Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Vý běrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. Svaz tělesně postižený ch v Č R,

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 97/2012 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Zpracovatelé: Jana Knoblochová zástupkyně starosty

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska Město nám. T.G. Masaryka 32 264 80 S E D L Č A N Y IČO: 243272, DIČ CZ00243272, tel.:318 822 742, fax:318 875 666 Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska NÁZEV

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více