Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4"

Transkript

1 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

2

3 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací 6 I. Bydlení 7 II. Dluhy 7 III. Domácí násilí, týrání, sexuální zneužívání 8 IV. Rodina s dětmi 8 V. Drogy a alkohol 9 VI. Návrat z vězení 10 VII. Zdravotně postižení 10 VIII. Stáří 12 IX. Úmrtí 12 X. Náročné životní situace 13 Rejstřík organizací 15 Informace o sociálních službách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 19 B. Přehled organizací poskytujících sociální služby 25 C. Organizace poskytující doplňující služby pro rodinu a děti 67 Porodnice, doprovody k porodu, předporodní kurzy a péče o těhotné 68 Mateřská centra, kluby maminek, centra pro rodinu, další prorodinné organizace 73 Volnočasové organizace pro děti s handicapem i bez handicapu 81 D. Církve působící v městské části Praha 4 87 E. Důležité kontakty a telefonní čísla: 92 Úřad městské části Praha 4 (přehledná tabulka uvádějící problematiku, kterou neřeší ÚMČ Praha 4 s odkazy) 93 Magistrát hl. města Prahy 95 Lékařská služba 1. pomoci na Praze 4 / Veterinární záchranná služba 96 Policie a Městská policie na Praze 4 97 Další důležitá telefonní čísla a tísňová volání 98 3

4 4

5 Vážení spoluobčané, městská část Praha 4 vydává aktuální Katalog poskytovatelů sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Prahy 4. Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního stavu, života ve znevýhodňujícím prostředí či ohrožených trestnou činností. Cílem sociálních služeb je znevýhodnění nejen zmírnit, ale také podpořit občany při řešení obtížné situace, aby mohli vést běžný a plnohodnotný život. Katalog je pro přehlednost řazen podle různých životních situací, které se mohou v životě člověka přihodit. Následující přehled poskytovatelůsociálních služeb je řazen abecedně.praha 4 se také již několik let snaží vytvářet příznivé podmínky pro vznik a fungování rodin, tzn. vytvářet prostředí přátelské rodině, proto jsme se rozhodli do katalogu zařadit i přehled prorodinných organizací působících v MČ Praha 4. Městská část Praha 4 chce vydáním katalogu sociálních a prorodinných služeb pomoci občanům v orientaci v daných oblastech. V katalogu figurují jednak organizace, které sídlí na území MČ Praha 4, jednak i ty, které na jejím území služby poskytují. Některé z nich jsou i příjemci dotací z MČ Praha 4. Do katalogu byly zařazeny i některé další doplňkové služby, u kterých se domníváme, že je vhodné o nich vědět a rovněžpřehled církvípůsobících na území MČ Praha 4. Katalog může sloužit jednak jako nezbytný informační zdroj a jednak jako inspirace. Je dostupný v tištěné a elektronické podobě. A kam můžete pro katalog zajít? Na Informace Úřadu městské časti Praha 4: Antala Staška 2059/80b, Praha 4 (v úřední hodiny též na Odbor školství a kultury, 6.patro, kancelář č. 625) A na informační centra: Branická (Branická 44) tel.: Hlavní (Hlavní 1402/141) tel.: nebo náměstí Hrdinů (nám. Hrdinů 3/1634) tel.: Jílovská (Jílovská 1148/14) tel.: Štúrova (Štúrova 1284/20) tel.: Ivana Staňková místostarostka Prahy 4 5

6 Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací Tyto informace jsou určeny občanům městské části Praha 4, kteří se ocitli v nějaké složité životní situaci. Pro přehlednost je zde uvedeno 10 různých obtížných životních situací s uvedením přehledu neziskových organizací, na které je možné se obrátit se žádostí o radu či pomoc. V další části následuje abecední seznam všech uvedených organizací s popisem jejich činnosti a kontaktní adresou. 6

7 I. Bydlení Přišli jste o dům nebo byt? Nemáte z čeho platit nájem? Nevíte, jak situaci řešit? Zde jsou organizace, které vám mohou pomoci: Č. Název organizace Strana 1. APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící) 2. Asistenceo.s. 3. Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) 4. Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci 5. Integrační centrum Praha o.p.s. 6. Maltézská pomoc o.p.s. II. Dluhy Hrozí vám exekuce či ztráta bydlení? Nemůžete vystačit s rodinným rozpočten nebo jen nedokážete hospodařit s penězi? Přerostly vám dluhy přes hlavu? Nevidíte východisko z dluhové pasti? Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. Bezplatná právní poradna při Úřadu městské části Praha 4 2. Bezplatná právní poradna ELPIDA o.p.s. 3. Centrum sociálních služeb Praha 4. Diakonie ČCE SOS centrum 5. Poradna při finanční tísni Praha o.p.s. 6. REMEDIUM Praha 7

8 8 III. Domácí násilí, týrání, sexuální zneužívání Ubližuje Vám někdo? Máte pocit, že se někoho z vašich blízkých přátel týká domácí násilí? Nevěřte, že se něco samo změní. Obětí domácího násilí, týrání, sexuálního zneužívání může být kdokoli! Nenechte si ubližovat a nebuď te lhostejní k utrpení druhých. Vyhledejte radu či pomoc u těchto organizací: Č. Název organizace Strana 1. Bílý kruh bezpečí o.s. 2. Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci 3. Élektra centrum pomoci ženám zneužitých v dětství 4. Psychosociální centrum Acorus 5. Poradna projektu Magdala 6. REMEDIUM Praha 7. ROSA centrum pro týrané ženy 8. Růžová linka Česká společnost na ochranu dětí na 3.LF 9. Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže 10. Život 90 IV. Rodina s dětmi Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v situaci, kterou neumíte vyřešit? Řešíte problémy se svými malými či dospívajícími dětmi a už si nevíte rady? Vaše dítě je problémové a výsledky ve škole jsou mizivé? Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. TRIADIS o.p.s.

9 2. Dětské krizové centrum Praha 4 3. Diakonie ČCE Středisko Ratolest 4. Focus Praha 5. Kolpingova rodina Praha 8 6. Krizové centrum RIAPS 7. Nadace Naše dítě 8. Raná péče EDA 9,. Sdružení na pomoc dětem s handicapy 10. Středisko náhradní rodinné péče 11. Středisko pro ranou péči Praha, o.p.s. V. Drogy a alkohol Myslíte si, že vaše dítě nebo blízká osoba užívá drogy? Experimentujete s drogami, nebo je užíváte a uvažujete o abstinenci? Máte problémy s alkoholem? Radu či pomoc mohou poskytnout tyto organizace: Č. Název organizace Strana 1. ESET HELP o.s. 2. Lata programy pro ohroženou mládež 3. Maltézská pomoc o.p.s. 4. Naděje Praha terénní program 5. Proxima socialeo.p.s 9

10 10 VI. Návrat z vězení Vracíte se z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby a nevíte, co vlastně budete dělat? Jak Začít? Nemáte kde bydlet, nemáte zaměstnání nebo problémy s rodinou? Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše 2. Centrum sociálních služeb Praha 3. Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci 4. Integrační centrum Praha o.p.s. 5. Maltézská pomoc o.p.s. 6. Naděje o.s. VII. Zdravotně postižení Zdravotní postižení může být různé tělesné, mentální, smyslové či duševní. Může se týkat vás, vašich dětí nebo vašich blízkých. Situací, které řešíte, je nekonečně mnoho. Vždy však lze nalézt důstojné řešení, které bude vycházet z toho, co si přejete. Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. APLA Praha, střední Čechy o. s. 2. Arcidiecézní charita Praha 3. Asistence, o.p.s. 4 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 5. Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. 6. Česká unie neslyšících Centrum sociálních služeb

11 7. Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze Farní charita Praha 4 Chodov 9. Fokus Praha o.s. 10. Fosao.p.s 11. Hewer o. s. 12. Nadace Bona 13. Národní rada pro zdravotně postižené 14, Občanské sdružení Baobab 15. Občanské sdružení TAP 16. Občanské sdružení Green Doors 17. Okamžik sdružení na podporu nejen nevidomých 18. Pohoda společnost pro normální život s postižením 20. Společnost E (Czech EpilepsyAssociation) o.s. 21. Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením 22. Sdružení pro komplexní péči při dětské obrně 23. Raná péče EDA o.p.s. 24. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 25. Zvuk ticha 11

12 VIII. Stáří Cítíte, že se stáří již dotklo i vás, již nezvládáte to, co jste byli zvyklí zvládat? Pomohla by vám pomoc někoho druhého? Rádi byste zůstali doma, ale nejste schopni se o sebe sami postarat? Je vám smutno, cítíte se opuštění? Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. A Doma o.s. 2. Domov SueRyder o.p.s. 3. Domov pro seniory Krč 4. Dům seniorů Spořilov 5. Elpida o.p.s. 6. Farní charita Praha 4 Chodov 7. Hewero.s. 8. Mezi námi o.p.s. 9. Ústav sociálních služeb v Praze Život 90 o. s. IX. Úmrtí Postihla Vás bolestná a náhlá ztráta blízké osoby? Nevíte, co dělat a koho požádat o pomoc? Je důležité, aby člověk nebyl v obtížné životní situaci sám! Poradit či pomoci vám mohou následující organizace: 12 Č. Název organizace Strana 1. Amélie, o.s. 2. Arcidiecézní charita Praha 3. Centrum sociálních služeb Praha

13 4 Cesta domů o.s. 5. Gaudia proti rakovině o.s. 6. Cesta domů o.s. 7. Hospic Malovická 8. Maltézská pomoc 9. Život 90 X. Náročné životní situace Přišli jste o zaměstnání? Necítíte se dobře z důvodu špatného zdravotního stavu? Jste v rozvodovém řízení? Máte nemocné rodiče a nevíte, jak jim ulehčit v jejich situaci? Dostali jste se do složité životní situace jako je ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, invalidita? V těchto a jiných situacích vám mohou poradit či pomoci následující organizace: Č. Název organizace Strana 1. Amélie o. s. 2. Armáda spásy- centrum služeb Bohuslava Bureše 3. Bezplatná právní poradna Úřadu MČ Praha 4 4. Bezplatná právní poradna společnosti Elpidao.p.s 5. TRIADIS o.p.s 6. Domov na půl cesty Maják 7. Lékořice o.s. 8. REMEDIUM o.p.s. - občanská poradna 9. Ústav sociálních služeb v Praze 4, Dům seniorů Jílovská 10. Úřad práce v Praze 4 13

14 Fotografie ze setkání poskytovatelů sociálních služeb, které každoročně pořádá MČ Praha 4. 14

15 Rejstřík organizací 1. A Doma o.s Amelie o.s APLA Praha, Střední Čechy o.s APPN o.p.s. (Agentura pro neslyšící) Arcidiecézní charita Praha Armáda spásy Asistence o.p.s Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Bezplatná právní poradna ÚMČ Bezplatná právní poradna Elpida o.p.s Bílý kruh bezpečí Centrum krizové intervence Centrum sociálních služeb Praha Centrum pro dětský sluch Tamtam Centrum pro integraci cizinců o.p.s Cesta domů o.s Česká unie neslyšících centrum sociálních služeb Člověk hledá člověka Dětské krizové centrum o.s Dětské integrační centrum a mateřská škola s.r.o Diakonie ČCE středisko křesť. Pomoci Diakonie ČCE středisko Ratolest 37 15

16 Domov SueRyder Domov na půl cesty Maják, Enyao.s Domov pro seniory Krč DONA linka Dům seniorů Spořilov Élektra Centrum pomoci ženám zneužitých v dětství Elpida o.p.s ESET-HELP, o. s Farní charita Praha 4-Chodov Fokus Praha o. s Fosa o.p.s Gaudia proti rakovině o. s Hewero.s Hospic Malovická Integrační centrum Praha o.p.s Invahelp Kolpingova rodina Praha Krizové centrum RIAPS Lata programy pro ohroženou mládež La Strada ČR Lékořice o.s Maltézská pomoc o.p.s Mezi námi o.p.s Naděje o.s. 51

17 47. Nadace Bona o.p.s Nadace Naše dítě Národní rada osob se zdravotním postižením Občanské sdružení Baobab Občanské sdružení TAP Občanské sdružení Green Doors Okamžik sdružení na podporu nejen nevidomých POHODA společnost pro normální život s postižením Psychosociální centrum Acorus Poradna při finanční tísni Praha Poradna projektu Magdala Proxima socialeo.p.s Raná péče EDA o.p.s REMEDIUM Praha Rosa centrum pro týrané ženy Růžová linka Česká společnost na ochranu dětí na 3.LF Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Sdružení pro komplexní péči při dětské obrně Sdružení na pomoc dětem s handicapy Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR Společnost pro ranou péči o.s Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením Společnost E (Czech EpilepsyAssociation) o.s Středisko náhradní rodinné péče 63 17

18 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz tělesně postižených v České republice o.s TRIADIS o.p.s Ústav sociálních služeb v Praze Zvuk ticha Život 90 o.s. 66

19 Informace o sociálních službách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 Ústav sociálních služeb v Praze 4 se sídlem Podolská 208/31 je od příspěvkovou organizací, zřízenou Zastupitelstvem městské části Praha 4. Ústav sociálních služeb v Praze 4 (díle ÚSS4) zajišťuje ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené obyvatele městské části Praha 4. Ve smyslu uvedeného zákona je registrovaným poskytovatelem základního sociálního poradenství, pečovatelské služby, pobytové odlehčovací služby a služby denního stacionáře. Dále zajišťuje sociálněaktivizační služby pro seniory, v jejichž rámci provozuje též kluby seniorů. Pečovatelská služba je zajišťována jednak tzv. terénním způsobem, tj. přímov domácnostech jednotlivých uživatelů včetně 4 domů s pečovatelskou službou (DPS) městské části Praha 4, které se nacházejí v Podolské ulici 31/208,v Branické ulici 43/55, Branické 65/46 a v ulici M. Cibulkové 4/626, jednak tzv. ambulantním způsobem, tj. v prádelnách, jídelnách pro seniory či střediscích osobní hygieny, kam uživatelé služeb docházejí, případně mohou být dovezeni vozidly ÚSS 4. Součástí pečovatelské služby je rozvoz obědů do domácností jednotlivých uživatelů, což realizují posádky vozidel ÚSS 4. Na území městské části je 8 rozvozových tras obědů provozovaných v pracovní dny, o sobotách jsou v provozu 2 rozvozové trasy, v nezbytně nutných případech je zajišťován dovoz obědů též o nedělích a svátcích. Ústav sociálních služeb v Praze 4 provozuje také Dům seniorů ošetřovatelské zařízení, Jílovská 432/11na sídlišti Novodvorská, kde poskytuje pobytové odlehčovací služby. Celková kapacita je 39 lůžek v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Další z poskytovaných služeb jsou sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, v jejichž rámci ÚSS 4 organizuje společenská setkání, rekreační pobyty, poznávací zájezdy a zajišťuje provoz 13 klubů seniorů. 19

20 Podolská 208/31, Praha 4 Ústředna tel.: , (poskytuje základní informace o službách a spojuje všechna pracoviště v objektu Podolská 31/208); podrobné informace na: Sekretariát ředitele tel.: , fax: , Vyřizuje též veškeré personální záležitosti, vnitřní kontrolní činnost a právní služby ústavu. Zástupce ředitele tel.: , linka 248; , linka 248, (informace o možnostech umístění v domech s pečovatelskou službou a příjem žádostí) Ekonomický úsek: tel.: , Provozně technický úsek: tel.: , (vyřizuje též veškeré záležitosti spojené s autodopravou) Úsek pečovatelských a ošetřovatelských služeb: okrsek pečovatelské služby č. 1: Viktorinova 1/1122, Praha 4, vedoucí okrsku tel , okrsek pečovatelské služby č. 2: Podolská 208/31, Praha 4, vedoucí okrsku tel , okrsek pečovatelské služby č. 3: Na Chodovci 54, Praha 4, vedoucí okrsku tel , okrsek pečovatelské služby č. 4: Branická 65/46, Praha 4, vedoucí okrsku tel , , okrsek pečovatelské služby č.5: Marie Cibulkové 4/626, Praha 4, vedoucí okrsku tel , 20 Jídelny pro seniory v Praze 4 Jídelna ul. Svatoslavova 27 dopravní spojení: autobus č. 193 zastávka Nuselská radnice dopravní spojení: tramvaj č. 18 zastávka Nuselská radnice, tramvaj č. 11 zastávka V Horkách Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku č.1 tel

21 Jídelna v DPS Marie Cibulkové 626/4 dopravní spojení: metro C stanice Vyšehrad nebo Pražského povstání dopravní spojení: tramvaj č. 18 a autobus č. 193 zastávka Pražského povstání nebo autobus č. 121 zastávka Klikovka Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku č. 5 tel Jídelna v DPS Branická 55/43 dopravní spojení: autobus č. 170, 196, 197 zastávka U staré pošty dopravní spojení: tramvaj č. 3, 17 zastávka Přístaviště Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku č. 4 tel , Jídelna v DPS Podolská 208/31 dopravní spojení: tramvaj č. 3, 17 zastávka Podolská vodárna dopravní spojení: autobus č. 121 konečná stanice Podolská vodárna Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku č. 2 tel nebo , l. 248 Jídelna v objektu Domu seniorů Ošetřovatelské zařízení Jílovská 432/11 dopravní spojení: autobus č. 106, 196, 197 zastávka sídliště Novodvorská Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku č. 4 tel , Zájemci o pečovatelskou službu se mohou informovat na výše uvedených telefonních číslech, u či při osobní návštěvě koordinátorů pečovatelské služby vedoucích okrsků dle místa bydliště, případně na telefonním čísle ústředny, kde je stálý provoz a žádost o kontakt zájemce o službu bude předána odpovědnému zaměstnanci. Všechna pracoviště okrsků pečovatelské služby jsou vybavena záznamníkem přijímaných hovorů, kde mohou uživatelé i zájemci o službu zanechat své vzkazy a dotazy. Pokud dojde mezi zájemcem o službu a zástupcem ÚSS4 k dohodě o podmínkách pečovatelské služby, bude mezi oběma stranami uzavřena písemná smlouva o poskytované službě. Teprve po jejím podpisu budoucím uživatelem služby a ředitelem ÚSS4 jako zástupcem poskytovatele služby, může být sjednaná služba zahájena. Před podpisem smlouvy je zájemce seznamován s vnitřními pravidly sociální služby a se sazebníkem úhrad za služby, který je rovněž k dispozici na internetových stránkách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 Veškeré úkony pečovatelské služby jsou poskytovány bezplatně na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. účastníkům odboje a osobám, účastným rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb. nebo zařazených v táborech nucených prací a rehabilitovaných. 21

22 Domy s pečovatelskou službou městské části Praha 4 Praha 4-Podolí,Podolská 208/31, 40 bytů, z toho 28 o velikosti garsoniéry a 12 bytů 1+1 Praha 4-Braník,Branická 65/46, 165 bytů, z toho 132 o velikosti garsoniéry a 33 bytů 1+1 Praha 4-Braník,Branická 43/55, 14 bytů, z toho 10 garsoniér a 4 byty 1+1 Praha 4-Nusle, Marie Cibulkové 626/4, 20 bytů o velikosti 1+1 Dům seniorů ošetřovatelské zařízení Jílovská 432/11 Dopravní spojení: od Metra Kačerov autobus č. 106, 196 zastávka sídliště Novodvorská,od metra Smíchovské nádraží autobus 197 zastávka sídliště Novodvorská Kontaktní spojení: vedoucí zařízení tel./fax , ústředna tel , sociální pracovnice tel ; Kromě pečovatelské služby poskytované v domácnostech uživatelů nebo v domech s pečovatelskou službou může ÚSS4 nabídnout zájemcům pobytové odlehčovací služby s nepřetržitýmprovozem v Domě seniorů OZ Jílovská 432/11, přičemž umístění je poskytováno pouze na přechodnou dobu, nejedná se o zařízení určené k trvalému ani dlouhodobému pobytu. Pokoje jsou vybavené umyvadlem s teplou a studenou vodou, sociální zařízení a sprchy jsou na společné chodbě. Do zařízení jsou přijímáni za účelem poskytnutí odlehčovacích služeb zejména zájemci žijící se svými rodinami, které o ně nemohou z různých důvodů dočasně pečovat (dovolená, pracovní cesta, nemoc, lázeňská léčba atp.). Cílem odlehčovací služby je umožnit jinak pečující osobě nezbytný odpočinek. Zařízení je vhodné pro zájemce, kteří potřebují rehabilitaci po operacích či úrazech. Do zařízení jsou přijímáni uchazeči alespoň částečně soběstační a orientovaní. Péči zde zajišťuje kromě kvalifikovaných pracovníků sociální péče též odborně kvalifikovaný zdravotnický personál. Vzhledem k tomu, že se jedná o sociální zařízení a není zde trvale přítomen lékař, musí být uživatelé vybaveni po celou dobu pobytu odpovídajícím množstvím léků od svého ošetřujícího lékaře. Uživatelé dostávají 4x denně stravu, diabetici navíc druhou večeři. Pobytové služby se poskytují na základě písemné žádosti, doložené potvrzením o zdravotním stavu žadatele, vystaveném registrujícím praktickým lékařem, dokladem o příjmu žadatele, event. dokladem o přiznání příspěvku na péči. Pokud dojde k dohodě o poskytnutí pobytové služby, je se zájemcem uzavřena písemná smlouva. Zájemci o uvedené služby mohou využít kontaktní telefonické či ové spojení uvedené výše, využít osobní návštěvy na uvedené adrese domu seniorů, případně mohou zaslat přímo žádost na tiskopisu, který je k dispozici na internetových stránkách ústavu na adresu: Ústav sociálních služeb v Praze 4, Podolská 208/31, Praha 4. 22

23 Úhrada za pobytové odlehčovací služby je stanovena v sazebníku úhrad, který je též součástí internetových stránek. Denní stacionář DOMOVINKA, umístěný v DPS Branická 65/46 Dopravní spojení: od metra Smíchovské nádraží autobus 170,196, 197 zastávka U staré pošty, od Palackého náměstí tramvaj č. 3, 17- zastávka Přístaviště Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí okrsku pečovatelské služby č. 4: tel , , V denním stacionáři je poskytována ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost například z důvodu věku nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení je v provozu prozatím v pracovní dny od 7,00 do 16,00 hod. a je zde zajištěna celodenní pomoc např. s úkony osobní hygieny, poskytována strava, ale i organizovány aktivity na vyplnění volného času uživatelů. V případě potřeby lze využít dovoz i odvoz uživatele z domova do zařízení a zpět automobilem ÚSS4 za úhradu jako fakultativní službu. Žadatelé mohou o službu požádat při osobní návštěvě vedoucí okrsku pečovatelské služby č.4 v DPS Branická 65/46, na výše uvedeném telefonním čísle nebo ové adrese, případně zaslat žádost na tiskopisu, který je k dispozici na internetových stránkách na adresu: Ústav sociálních služeb v Praze 4, Podolská 31, Praha 4. Finanční úhrada za pobyt uživatele v zařízení se stanovuje podle sazebníku úhrad, který je též zveřejněn na uvedených internetových stránkách. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Kontakt pro zájemce o službu: vedoucí klubové činnosti tel nebo , linka 251, V rámci této služby jsou organizovány poznávací zájezdy a společné rekreace, v uvedených klubech seniorů jsou pak pořádána pravidelná společná setkání seniorů v níže uvedených dnech, která jsou spojena s kulturními pořady, odbornými přednáškami. V klubu seniorů Podolská 208/31 jsou dále pořádána pravidelná středeční taneční odpoledne, v rámci setkání je též poskytováno dle požadavku zájemců základní sociální poradenství. Podrobné informace o této službě lze získat kromě výše uvedených kontaktních spojení též při osobní návštěvě v sídle ÚSS 4, Podolská 208/31 u vedoucí klubové činnosti (dopravní spojení tram č. 3, 17 nebo bus stanice Podolská vodárna. 23

24 Seznam klubů seniorů Klub seniorů Podolská 31/208, Praha 4-Podolí Klub seniorů Branická 43/55, Praha 4-Braník Klub seniorů Roztylské nám. 2772, Praha 4-Záběhlice Klub seniorů Svatoslavova 27/227, Praha 4-Nusle Klub seniorů Marie Cibulkové 4/626, Praha 4-Nusle Klub seniorů Na Úlehli 3/1274, Praha 4-Michle Klub seniorů Golčova 24, Kunratice Klub seniorů Jílovská 11/432, Praha 4-Braník Klub seniorů Vikova 4/1223, Praha 4-Krč Autodoprava V rámci doplňkové činnosti nabízí ÚSS 4 pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním dopravu vlastními automobily např. k lékaři, k návštěvě rodinných příslušníků apod. Možnost je využít i přepravu speciálně upraveným automobilem pro vozíčkáře. Cena za 1 km jízdy je stanovena na 16,- Kč u uživatelů služeb ÚSS 4 a 18,- Kč u ostatních osob, u automobilu pro vozíčkáře 22,- Kč. Informace a objednávky u vedoucího provozně technického úseku na tel , nebo vedoucího autodopravy na tel , linka 260 nebo Fotografie z činnosti organizací Fosa o.s. a DomovSueRyder o.p.s.

25 Přehled organizací poskytujících sociální služby 25

26 Vysvětlivky ikon stáří drogy a alkohol handycap návrat z vězení bydlení nemoc osamocení rodina děti a mládež úmrtí dluhy ztráta zaměstnání dobrovolníci domácí násilí 26

27 1 2 A Doma Amelie o.s. Poskytuje registrovanou sociální službu osobní asistence. Zajišťuje péči o Vašeho blízkého v domácnosti, kde osobní asistentky pomohou s osobní hygienou, pomohou v domácnosti či doprovodí na procházku nebo k lékaři, zajistí nákupy i další pochůzky. Služby poskytujeme nepřetržitě a to včetně víkendů a svátků. Klientům s různými typy demence nebo po mozkové příhodě bude zajištěn trénink paměti. Občanské sdružení poskytuje rovněž i základní poradenství při čerpání příspěvku na péči. Na Strži 1683/ Praha 4 Tel.: Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři Poskytuje bezplatnou odbornou psycho-sociální pomoc dospělým s onkologickým onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Tým odborníků Amelie pomáhá překonávat zátěžové situace, které v souvislosti s životem s onkologickou nemocí či s blízkým onkologicky nemocným vyvstávají. Nabízí: individuální a rodinné konzultace, odborné sociální poradenství, skupinové a individuální aktivity. Kontaktovat se můžete buď osobně v Centru Amelie Praha ve dnech Po hod., Út a hod., Stř hod. nebo na Lince Amelie či v Internetové poradně. Šaldova 337/15, Praha 8 Tel.: , mobil: Internetová poradna: Cílová skupina: dospělí s onkologickým onemocněním a jejich blízcí 27

28 3 4 APLA Praha, Střední Čechy o.s. APPN o.s. Poskytuje komplexní nabídku služeb pro osoby s autismem a jejich rodiny. Diagnostická vyšetření provádí psycholog nebo psychiatr. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků rané péče. Speciální pedagogové sestavují pro děti, žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolu-podílí se poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních zařízení, poskytují školám a školkám odborné poradenství. Adresy jednotlivých poskytovaných služeb: l Brunnerova 1011/3 Praha 17 (raná péče) l Libčice nad Vltavou (domovy se zvláštním režimem) l Ústavní 181, Praha 8 (osobní asistence, odlehčovací služby, chráněné bydlení) l V Holešovičkách 593, Praha 8 (sociální rehabilitace, soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi, OZP a seniory) l Dolanská 23, Praha 6 (odborné sociální poradenství) Brunnerova 1011/3, Praha 17 Ředitelství: V Holešovičkách 1a, Praha 8 Infolinka: Cílová skupina: děti a dospělí s autismem a jejich rodiny Poslání APPN (Agentura profesního poradenství pro neslyšící) o.s. je usilovat o integraci neslyšících do společnosti slyšících, pomáhat překonávat jazykové a kulturní bariéry. Sdružení poskytuje: l podporované zaměstnávání a další služby spojené s hledáním práce l pracovní poradenství při výběru zaměstnání, nástupu, v průběhu, při ukončování pracovního poměru l online tlumočnickou službu, prostřednictvím webové kamery l právní poradnu pro neslyšící l tranzitní program pro neslyšící Světova 1051/15, Praha 8 Tel.: , SMS: ID Skype a oovoo: APPNOS; ID Skype, oovoo, MSN: appnonlinetlumoceni Cílová skupina: neslyšící všech věkových skupin; osoby se sluchovým postižením 28

29 5 6 Arcidiecézní charita Praha Armáda spásy Poskytuje pečovatelskou službu seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc v domácnosti, při sebeobsluze, drobných pochůzkách či doprovodech. Služba umožňuje klientům bydlet v jejich domácím prostředí a neměnit navyklý způsob života a společenské zázemí. Pečovatelky pomáhají klientům zpravidla v jejich vlastních domácnostech nebo tam, kde klient pomoc potřebuje (např. při doprovodech) tj. s každo-denními činnostmi, nejčastěji s hygienou, oblékáním, přípravou jednoduchých jídel a s konzumací jídla, nakupováním potravin a osobních potřeb, vyřizováním drobných pochůzek (lékárna, úřad, pošta, prádelna apod.), úklidem domácnosti, praním, žehlením a úklidem prádla. Možnost doprovodu klienta kamkoli potřebuje (na úřad, k lékaři apod.). Jugoslávská 27, Praha 2 Kontaktní osoba: Olga Petřivá Tel Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše Centrum Bohuslava Bureše poskytuje širokou paletu sociálních služeb: nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, azylový dům či sociální rehabilitaci Job klub. Vyjmenované služby jsou poskytovány v zařízení na Praze 7 na adrese zařízení. Na území Prahy 4 realizují také terénní program, jehož cílem je vyhledávání osob v obtížné životní situaci a následná spolupráce na celkovém zlepšení. Organizaci může kontaktovatjak osoba, která sama nepříznivé období zažívá, tak kdokoli další, kdo by pracovníky AS chtěl nasměrovat k člověku, kterému by mohli pomoc nabídnout. Tusarova 60, Praha 7 Tel.: , mobil terénní pracovník: Web: Cílová skupina: osoby bez přístřeší Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři, kteří nezvládají péči o sami sebe 29

30 7 8 Asistence, o.p.s. Cílem společnosti Asistence je poskytnout lidem s fyzickým a kombinovaným postižením takovou podporu, která jim umožní žít podle jejich vlastních přání a představ. Nabízí služby osobní asistence a sociální rehabilitace. Ve vzájemné spolupráci se klienti se svými klíčovými pracovníky zabývají zejména otázkami vzdělávání (přechodu ze školy do dalšího studia), přechodu do práce, do samostatného bydlení. Společnost Asistence se zaměřuje na rozvoj samostatnosti a rozvoj zdrojů přirozené podpory pro veškeré aktivity. Součástí je i poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a úprav prostředí šitých na míru. V Pevnosti Praha 2 Tel.: Cílová skupina: osoby s tělesným a kombinovaným postižením v produktivním věku, tj. od 16 do 64 let, kteří využívají službu na území celé Prahy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Asociace zajišťuje rekondiční a rehabilitační pobyty, ozdravné pobyty postižených dětí se sportovní tematikou, zahraniční rehabilitační a ozdravné pobyty,psychorehabilitační pobyty a kurzy rodičů a zdravotně postižených dětí, rehabilitační cvičení a hipoterapii, prázdninové tábory a právní poradnu a sociální poradenství. Karlínské nám. 12, Praha 8 Tel.: , Cílová skupina: zdravotně postižené děti 30

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více