Instrukcja Obsługi OV-Stream

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukcja Obsługi OV-Stream"

Transkript

1 Instrukcja Obsługi OV-Stream 1

2 Skrócona instrukcja obsługi Przyciski funkcyjne Opis funkcji przycisków: Przycisk Włącznika (Power) Głośność + (Volume +) Głośność - (Volume -) Przycisk ekranu głównego (Home) Przycisk MENU Wyświetl ostatnio otwarte aplikacje Wciśnij krótko, aby urządzenie przeszło w tryb czuwania/pracy. Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć. Zwiększanie głośności Zmniejszanie głośności Kliknięcie go w dowolnym interfejsie spowoduje powrót do widoku pulpitu. Ikonka ta będzie wyświetlana w aplikacjach z dostępem do menu. Wyświetla historię ostatnio otwartych przez użytkownika aplikacji Przycisk Powrotu (Back) Wyszukiwanie (Search) Kliknięcie go w dowolnym interfejsie spowoduje powrót do poprzedniego menu. Kliknięcie spowoduje wyświetlenie wyszukiwarki Google. Włączanie i wyłączanie Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj Włącznik (Power) przez 3 sekundy. Na ekranie pojawi się obraz startowy. Po uruchomieniu systemu, urządzenie przechodzi w stan blokady ekranu. Należy go odblokować, aby przejść do interfejsu ekranu głównego. Wyłączanie: 1. Wciśnij i przytrzymaj Włącznik (Power), aby wyświetlona została opcja zamknięcia. 2. Użytkownik może wybrać przejście w tryb wyciszenia lub wyłączenie urządzenia, jak pokazano na ilustracji Ostatnim krokiem jest liknięcie "Zamknij". 2

3 Ilustracja 3-1 Włączanie i wyłączanie ekranu Ekran zostanie automatycznie wyłączony, gdy nie jest używany. 1. W przypadku gdy ekran nie jest używany przez określoną ilość czasu, urządzenie wyłączy go automatycznie, aby oszczędzać energię baterii. 2. Gdy ekran jest włączony, wciśnij przycisk Włącznika (Power) aby go wyłączyć. Włączanie ekranu Gdy ekran jest wyłączony, aby go włączyć wciśnij krótko przycisk Włącznika (Power). Po włączeniu ekranu, przejdzie on w tryb blokady, jak pokazano na ilustracji 3-2. Aby go odblokować należy dotknąć palcem ikonki "blokady" i przesunąć ją w prawo. Dotknięcie i przesunięcie ikonki "blokady" w lewo spowoduje aktywowanie funkcji kamery. 3

4 Ilustracja 3-2 Ilustracja 3-3 Obsługa dotykowego ekranu Czynności operacyjne Istnieją różne sposoby operacji na pulpicie, w Menu, włączania aplikacji itp. Klikanie: Aby przywołać klawiaturę ekranową lub wybierać elementy pulpitu, np aplikacje, wystarczy kliknąć je palcem. 4

5 Wyszukiwarka Naciskanie Jeśli chcesz otworzyć dany element (np. pole tekstowe lub link w internecie), użyć skrótu, przejść na stronę główną interfejsu, wystarczy tylko nacisnąć ten element. Przesuwanie i szybkie przesuwanie Przesuwanie lub przesuwanie szybkie oznacza szybki pionowy lub poziomy ruch palca lub pióra dotykowego po obrazie. Przeciąganie Przed rozpoczęciem przeciągania, należy nacisnąć dany element palcem, a następnie wciąż wywierając na niego delikatny nacisk, przeciągnąć go do wybranej lokacji i dopiero tam zwolnić palec, aby go upuścić Obracanie W przypadku większości zdjęć, obrócenie urządzenia MID do pozycji bocznej spowoduje automatyczny obrót ekranu z widoku poprzecznego do widoku pionowego. Jest to przydatne np podczas wpisywania znaków lub słuchania plików MP3. Interfejs pulpitu Wyszukiwarka głosowa Na pulpicie wyświetlane są wszystkie aplikacje pokazane na Ilustracji 3-4. Użytkownik ma możliwość tworzenia skrótów do aplikacji oraz ustawiania tapet. Aplikacje Tapeta Przycisk Powrotu Przycisk (Return) Home Menu Rozszerzany interfejs pulpitu Pasek powiadomień Ilustracja 3-4 Wskaźnik poziomu energii baterii Zegar Powiadomienia Interfejs pulpitu może wystawać poza szerokość widoku ekranu, tak aby zapewnić więcej miejsca, dzięki czemu można umieścić nowo utworzone skróty, widżety, itd. Naciśnij puste pole pulpitu, a następnie szybko przesuń palec w lewo (aby przesunąć widok ekranu w lewo) lub 5

6 prawo (aby przesunąć widok ekranu w prawo). Pulpit może być rozszerzony o kolejne dwie wielkości ekranów (po jednej z każdej strony). Zarządzanie skrótami pulpitu Należy wykonać poniższe czynności: Ilustracja Zebrać razem wszystkie ikony, które mają być umieszczone w folderze, tak jak pokazano na Ilustracji Następnie kliknąć zebrane ikony, jak na Ilustracji Kliknąć napis "Folder bez nazwy", u dołu czarnego zaznaczenia. Wyświetlona zostanie klawiatura ekranowa i użytkownik może wówczas zmienić nazwę folderu (podobnie jak w przypadku systemu IOS). Ilustracja 3-6 6

7 Ilustracja 3-7 Usuwanie ikon pulpitu 1. Kliknij i przytrzymaj ikonę, która ma zostać usunięta, a w lewym górnym rogu pojawi się znaczek. 2. Przeciągnij ikonę do znaczka usuwania i przytrzymaj tam dopóki nie zmieni ona koloru na czerwony. Wtedy odsuń palec od ekranu, a ikona zostanie usunięta. Zmiana tapety pulpitu 1. Naciśnij pusty obszar w widoku pulpitu aby wyświetlić okno zmiany tapety. 2. Kliknij galerię zdjęć lub tapet, aby wybrać obraz, który ma zostać ustawiony jako tło pulpitu. Wyszukiwarka głosowa 1. Kliknij ikonkę mikrofonu. 2. Użytkownik ma możliwość wypowiadania na głos słów lub zwrotów, które mają 7

8 Otwieranie aplikacji zostać wyszukane w wyszukiwarce Google. 3. Wybierz preferowany język w ramce wyszukiwarki, a następnie kliknij OK, aby zatwierdzić. 4. Dosuń usta bezpośrednio do mikrofonu i wypowiedz słowo lub zwrot, które mają zostać wyszukane. Przeglądarka wyświetli listę z wyszukanymi stronami. Uwaga: Przed rozpoczęciem wyszukiwania głosowego upewnij się, że zostało ustanowione prawidłowe połączenie z Internetem. Jak otworzyć aplikację w urządzeniu MID: 1. W widoku pulpitu kliknij przycisk, jak na Ilustracji 3-6, aby otworzyć interfejs pokazany na Ilustracji 3-8: 2. Wybierz aplikację, którą chcesz otworzyć. Ilustracja 3-8 Połączenie USB Konfiguracja urządzeń pamięci masowej Przed rozpoczęciem transferu dokumentów należy przeprowadzić konfigurację urządzeń pamięci masowej: Podłącz urządzenie MID do komputera za pomocą przewodu USB. Na pasku powiadomień zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. 1. Otwórz tablicę powiadomień (Informacja o tym jak to zrobić znajduje się w rozdziale 2.3 "Status oraz powiadomienia urządzenia MID"). 8

9 2. Z tablicy powiadomień wybierz i kliknij "Połączono z USB", a następnie kliknij Urządzenie pamięci masowej USB, aby je otworzyć (Ilustracja 3-9). 3. W tym momencie połączenie USB jest prawidłowo nawiązane. Ilustracja 3-9 Kopiowanie plików do karty pamięci 1. Podłącz urządzenie MID do komputera za pomocą przewodu USB. 2. Aby nawiązać połączenie z komputerem, skonfiguruj urządzenie pamięci masowej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w poprzednim podrozdziale. 3. Włącz komputer, a następnie w folderze "Mój komputer" przejrzyj zawartość "dysku wymiennego (x)". 4. Wybierz plik, który chcesz skopiować, a następnie skopiuj go na "dysk wymienny (x)". 5. Po zakończeniu kopiowania, kliknij "Bezpieczne usuwanie sprzętu" na pasku zadań komputera, aby odłączyć urządzenie. Uwaga: Uwaga: gdy MID jest podłączony za pomocą przewodu USB, po uzyskaniu dostępu do urządzenia pamięci masowej USB, nie będzie można uzyskać dostępu do karty pamięci z poziomu samego urządzenia MID. Aby uzyskać dostęp do karty pamięci z poziomu urządzenia MID, należy odłączyć przewód USB. Wprowadzanie znaków Korzystanie z klawiatury ekranowej Po uruchomieniu programu lub wybraniu pola edycji tekstowej, które wymagają wprowadzania znaków lub liczb, wyświetlona zostanie klawiatura ekranowa. Do wprowadzania znaków klawiatury służą poniższe opcje: 9

10 1. Klawiatura Android 2. Metoda Google Pinyin Wybierz preferowaną metodę wprowadzania tekstu. Klawiatura Android urządzenia MID będzie wyświetlana zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika ustawieniami. 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę ustawień, a następnie "Język i metoda wprowadzania". 2. Wszystkie zainstalowane na urządzeniu MID metody wprowadzania tekstu, dostępne będą w sekcji ustawień tekstu. 3. Wybierz preferowaną metodę wprowadzania tekstu. Korzystanie z klawiatury ekranowej Ilustracja Przełącza pomiędzy trybem wielkich oraz małych liter 2 Przełącza pomiędzy trybem wprowadzania liter oraz symboli i cyfr 3 Kliknij aby wprowadzić spację 4 Kliknij, aby przejść do kolejnego wiersza 5 Kliknij aby usunąć słowo znajdujące się po lewej stronie 10

11 kursora. Kliknij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie znaki Dźwięk i wyświetlacz Ustawianie głośności multimediów 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Głos. 3. Kliknij Głośność, aby ustawić poziom głośności odtwarzania muzyki oraz wideo. 4. Gdy pojawi się panel ustawień głośności, dostosuj ją, przeciągając pasek głośności w lewo lub w prawo. 5. Kliknij Zatwierdź. Ustawienia wyświetlacza Dostosowywanie jasności wyświetlacza 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Wyświetlacz. 3. Z menu, które się pojawi wybierz opcję "Jasność". 4. Pojawi się panel ustawień jasności. Dostosuj ją, przeciągając pasek jasności w lewo lub w prawo. 5. Kliknij OK. Ustawianie czasu, po jakim ekran przejdzie w stan czuwania 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Wyświetlacz. Wybór języka i.przewiń ekran w dół, a następnie kliknij przycisk Stan czuwania. ii.pojawi się panel ustawień. Wybierz czas, po jakim chcesz, aby ekran przeszedł w tryb czuwania. Połączenie 3G (zewnętrzny modem) 1. Przejdź do widoku pulpitu. 2. Kliknij przycisk Menu. 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Język i Metoda wpisywania. 3. Kliknij Język i wybierz preferowany język menu. Przewiń listę w dół, aby zobaczyć więcej języków do wyboru. 11

12 3. Kliknij Ustawienia. 4. Kliknij opcję 3G i przesuń przełącznik w prawo, tak aby aktywować tę funkcję. 5. Obserwuj tablicę powiadomień dopóki nie pojawi się na niej ikona połączenia 3G. Połączenie WIFI Urządzenie MID może zostać połączone z siecią Wi-Fi. Aby ustanowić połączenie: W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 1. Kliknij Wi-Fi. 2. W interfejsie Wi-Fi kliknij przełącznik tak, aby aktywować tę funkcję. 3. Po otworzeniu interfejsu Wi-Fi, nastąpi automatyczne wyszukiwanie dostępnych połączeń, które następnie zostaną wyświetlone w oknie po prawej stronie (Ilustracja 6-1) 4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć wymaga podania hasła, przywołaj okno dialogowe i wprowadź odpowiednie hasło. Kliknij "Połącz" Ustawienia Ilustracja 6-1 Aplikacja posiada funkcję kreatora kont dla protokołów pocztowych POP3 lub IMAP, w popularnych serwisach internetowych (takich jak: Yahoo, Gmail itp.). 12

13 Ilustracja 6-2 Przed uruchomieniem kreatora upewnij się, że zostało ustanowione prawidłowe połączenie z Internetem. Zakładanie konta 1. Przejdź do interfejsu głównego, jak na Ilustracji Kliknij ikonkę . Pojawi się kreator (Ilustracja 6-3), który przeprowadzi cię przez proces zakładania konta. 3. Wprowadź (utwórz) adres konta oraz hasło. 4. Kliknij przycisk "Dalej", a następnie wybierz typ konta: POP3 lub IMAP. 5. Kliknij ponownie przycisk "Dalej" aby sprawdzić czy serwer wysyłania/odbierania wiadomości jest już dostępny. 6. Wprowadź nazwę konta oraz nazwę nadawcy, a następnie kliknij "Zakończ". 7. Jeśli skrzynka jest dostępna, system wyświetli jej interfejs. 13

14 Ilustracja 6-3 Korzystanie z telewizji mobilnej Interfejs główny telewizji mobilnej: 1. W interfejsie Aplikacji kliknij ikonę telewizji mobilnej (DVB-T). 2. Kliknij przycisk wyszukiwania, aby wyszukać programy TV. 3. Z listy programów wybierz ten, który chcesz oglądać. 4. Kliknij "Odtwórz". Obraz telewizji zostanie wyświetlony w trybie pełnego ekranu. 5. Po zrobieniu zrzutu ekranu, obraz zostanie zapisany w katalogu "/SDCARD/Images". 6. Nagrany plik wideo zostanie zapisany w katalogu "/SDCARD/Videos". Uwaga: Podczas nagrywania programów telewizyjnych, nie należy nigdy wyciągać karty SD z urządzenia. 14

15 Okno odtwarzania Lista kanałów Szukaj kanałów Dostosowy- -wanie głośności Zrzut ekranu Nagraj program Dostosuj jasność (zapisy wanie bieżące Podczas oglądania w trybie pełnego ekranu, wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić go następujące opcje: obrazu w Powrót do formie interfejsu zdjęcia) głównego DVB-T Ustawienia napisów Powiększanie/ Przejście do Przegląd zmniejszanie poprzedniego/następnego programów ekranu kanału Kliknij ikonę EPG, aby przejść do interfejsu EPG. 15

16 Okno odtwarzania Przegląd programów Informacje o programie Rozwiązywanie problemów 1. Pierwsze uruchomienie urządzenia MID trwa długo Pierwsze uruchomienie po aktualizacji systemu wymaga czasu, aby system mógł zainstalować aplikacje oprogramowania (około 2-3 minut). Kolejne uruchamiania będą przebiegać szybciej. 2. Urządzenie MID jest czasem gorące. Zjawisko to jest typowe jeśli wiele aplikacji jest uruchomionych w tym samym czasie, jasność obrazu jest dostosowana do wysokich wartości lub gdy urządzenie jest w trakcie procesu ładowania. 3. Urządzenie MID nie może połączyć się z siecią Wi-Fi Upewnij się, że bezprzewodowy router działa poprawnie. Upewnij się, że urządzenie MID i bezprzewodowy router znajdują się w odpowiedniej odległości od siebie (50-100m), oraz że nie są rozdzielone ścianą lub inną przeszkodą. Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne. 4. Nie można połączyć się z Internetem Upewnij się, że urządzenie MID i bezprzewodowy router znajdują się w odpowiedniej odległości od siebie (50-100m). Rozłącz i ponownie ustanów połączenie Wi-Fi. 16

17 5. System nie działa prawidłowo Instalacja niektórych aplikacji firm trzecich może doprowadzić do awarii systemu. W takiej sytuacji zaleca się wcisnąć i przytrzymać przez 6 sekund Włącznik (Power), aby wymusić wyłączenie urządzenia MID. 6. Nie można utworzyć konta lub zarejestrować aplikacji Upewnij się, że połączenie z Internetem zostało prawidłowo ustanowione. Upewnij się, że konto zostało prawidłowo skonfigurowane. 7. Nie można odczytać danych z karty TF Upewnij się, że karta TF została poprawnie włożona do urządzenia. 8. Chwilami urządzenie pracuje wolno Jest to naturalne w niektórych sytuacjach. Zaleca się wówczas zamknięcie niektórych aplikacji lub odinstalowanie aplikacji firm trzecich, aby zwolnić więcej zasobów systemowych. 17

18 English OV-Stream 18

19 1. Keys Function Keys function description: Power key(power) Volume +(up) Volume-(down) HOME key(home) MENU Key Display the latested APPs Back key(back) Search(search) Short press to dormant/awake function, long press to turn in/off. increase volume decrease volume Click it in any interface to return main menu interface. This icon will be displayed in the applications of menu key Diplay the history record that the user browsed. Click it in any interface to return previous menu. Click it to enter into Google search. 2. Startup and Shutdown Startup Long press Power key for three keys, you can enter into startup picture. The system enters into screen locked status, please unlock it to enter into main interface to operate. Shutdown 1. Long press Power, it will popup shutdown window. 2. The setting includes mute mode and shutdown, as Picture Clicking Shutdown is the last step. 19

20 Picture Main Interface Search column Voice search Main menu screen will show all the applications as below Picture 3-4. You can use applications, shortcut and define your main interface wallpapers. Applications Dynamic wallpaper Battery volume Return key Home Menu key Notice column Picture 3-4 Remind information Time 20

21 Extensible homepage interface Homepage will extend to exceed the screen to offer more space, you can place newly increased shortcuts, widgets. Click the blank space in the homepage, then slide right and left to move to the right and left of the screen. There ar two extended pictures as Picture 3-5 in the homepage. Picture 3-5 Shortcut icons management of desktop applications System below Android 2.3has the function of creating folder in the desktop, and put the icons in the folder. Android 4.0 systemmake the folder creation more simple. The steps are as below: 1. Draw all the icons together, as Picture 3-6 shown. 2. Then click the composited icons to open all the applications as Picture Click unnamed folder below black frame, it will popup hidden keyboard, and you can rename this folder(it is silimar with IOS system.) 21

22 Picture 3-6 Delete the icons in the desktop Picture Click and hold the icon needs to delete, the top left will show the icon. 2. Draw the icon to the upper of the DELETE icon till the icon turns to red, then move your ginger to delete. 22

23 Change the destop wallpaper 1. Click and hold the blank space in main screen, it will popup the window to change the wallpaper. 2. Click the photo gallary or wallpapers gallary to choose photo. Voice search 1. Touch the Microphone icon. 2. You can choose according to your need in the google selection. 3. You can sest the language according to your need in the voice search frame, click OK to confirm. 4. Keep your mouth direct to the microphone, and speak out the content you need to search, the broswer will open the search result list. Note: Please make sure the internet is welll connected before voice search. 4. Visit Application Procedures How to visit the application procedure of MID: 1. Click button in Picture 3-6, enter into application procedures, as Picture 3-8: 2. Choose the application procedure you want to visit. 23

24 Picture USB Connection MID storage configuration Before transmitting documents, you have to conduct storage configuration for your MID: Connect MID and PC via USB connection, the reminder column will show the remind information. 1. Open the reminder board; please view the Chapter 2.3 MID status and reminder to learn how to open the board. 2. In the remind board, click USB is connected, then touch to open USB memory device, as Picture Now USB is well connected. 24

25 Picture 3-9 Copy the file into memory card 1. Connect MID and PC via USB connector. 2. Operate as the MID memory setting to connect the MID and PC. 3. Open My computer to view Mobile disk(x). 4. Copy the file you need to copy into Mobile disk(x). 5. After copying, click close USB memory in your computer to uninstall. 6. Input words Note: When you MID is connected in USB cable, if you open the USB memory device, you can visit the memory card through MID. If you hope to visit the memory card, you need to disconnect the USB cable. Use screen keyboard When you start application or choose the typying word or number edit box, it will popup screen keyboard. The keyboard has below input methods: 1. Android keyboard 2. Google pinyin input methods Choose the input method you want According to the preset, MID will display Android keyboard 1. According to the preset, MID will display Android keyboard In the main interface, touch setting application, click language and input method. 2. In the text setting area, it will list all the input methods you MID has installed. 25

26 3. Choose the input method you want. Use Android keyboard Picture switch the input capitilization 2 switch words input mode and symbol mode/number mode. 3 click to insert space. 4 click to enter. 7. Voice and display 5 delete the word next to cursor, click and hold to delete all the charactics. Multi-media volume setting 1. Click setting application in the main interface. 2. Click Voice. 3. Click volume to adjust the volume for music and video. 4. When popup volume setting board, left or right progress bar to control. 5. click confirm. 26

27 Display setting Adjust the bightness of screen 1. Click Setting application procedure in main interface. 2. Click display. 3. Click brightness when the menu popup. 4. It will popup setting board, left and right slide the brightness bar to adjust the brightness. 5. Click OK. Adjust screen standby time 1. Click Setting application procedure in the main interface. 2. Click display. i. Slide down the screen, and click dormant. ii. 8. Setting Language 9. External 3G It will popup screen standby time setting, choose the standby time you want. 1. Click setting application in main interface. 2. Click langauge and input method. 3. Click language, and select the language you want, slide down to search more language. 1. Enter the main interface. 2.The device connect to 3G dongle 3.Wait until the status bar appears the 3G icon. WIFI connection Your MID can connect Wi-fi internet, connection operation: 1. Click setting application in main interface. 2. Click WI-FI. 3. Enter into WI-FI interdface, click WI-FI button. 4. MID will auto scan available WI-FI internet. As Picture Select the WI-FI you want to connect, if there is any password window, enter into 27

28 the password, click Connect to finish. Picture setting application attaches setting guide, you can add ordinary web service to the external POP3 or IMAP account of provider (such as Yahoo, Gmail and 163) Picture 6-2 Note: before starting setting guide, please ensure your internet is well connected. 28

29 seting guide 1. Enter into main interface, as Picture Click icon, it will popup setting guide to help you to set, as Picture Enter into your account address and paaword. 4. Click next button, choose your type is POP3 or IMAP. 5. Click next button to check the receiving and sending is available or not. 6. Enter into account name and the sender s name, click finish. 7. If the mailbox is available, it will enter into your inbox. Picture 6-3 Usage of Mobile TV Mobile TV main interface: 1. Click DVB-T icon in application programs interface. 2. Click search button to search TV programs. 3. Choose the TV program you want to watch in programs list. 4. Click play screen enter into full screen play. 5. After intercepting the picture, save it into /SDCARD/Images. 6. The intercepted video will be saved into /SDCARD/Videos. Note: During TV recording, please never pull out the SD card. 29

30 Playback interface Channel list Adjust volume Search for channels Capture the current image Record Video Adjust Britghness While playing back in full screen, press the MENU button, the below options pop-up: Return to DVB-T main interface Zoom in/out the screen Program preview Skip to previous/next channel Set up the caption Click EPG icon to enter the EPG interface: 30

31 Playback interface Program preview Porgram introduction 31

32 Český návod OV-Stream 32

33 1. Funkce kláves Popis funkcí kláves: Klávesa napájení Hlasitost +(nahoru) Hlasitost-(domů) Krátké zmáčknutí má funkci uspání/vzbuzení, dlouhé zmáčknutí je pro vypnutí/zapnutí Zvýší hlasitost Ztlumí hlasitost Klávesa DOMŮ Klávesa MENU Zobrazit aplikace Klávesa zpět Vyhledávání poslední Klikněte na ní na pro návrat do hlavního rozhraní. Tato ikona se zobrazí po zmáčknutí klávesy menu Zobrazí poslední aplikace, které uživatel prohlížel Po kliknutí v jakémkoliv rozhraní dojde k návratu do předchozího menu. Klikněte pro vstup do Vyhledávání Google. 2. Zapnutí a Vypnutí Zapnutí Po dlouhém zmáčknutí klávesy Napájení se zobrazí startovní obrazovka. Systém vstoupí do zamknutého stavu, prosím odemkněte zařízení pro vstup do hlavního rozhraní pro ovládání. Vypnutí Po dlouhém zmáčknutí klávesy napájení vyskočí nabídka pro vypnutí. Nastavení zahrnuje mód ztlumení a vypnutí jak je ukázáno na obrázku 3-1. Pro poslední krok klikněte na tlačítko Vypnout. 33

34 Obrázek Hlavní rozhraní Hlavní obrazovka ukazuje aplikace, jak je ukázáno na obrázku 3-4. Můžete používat zástupce aplikací a nastavit rozhraní pozadí. Vyhledávací Aplikace řádek Hlasové vyhledávání Dynamic ká tapeta Stav baterie Klávesa pro návrat Domů Klávesa Obrázek 3-4 Řádek pro upozornění Připomínky Čas Menu 34

35 Rozšiřitelné rozhraní domácí stránky Domácí stránka můžete rozšířit pro více místa, můžete na něj umístit nové widgety. Klikněte na prázdnou stránku na domácí obrazovce, poté posuňte obrazovku vlevo a vpravo pro pohybovaní obrazovkou. Jsou zde dvě rozšířené obrazovky jak je ukázáno na obrázku 3-5 na domácí obrazovce. Obrázek 3-5 Správa ikon aplikací Systém se verzí Androidu menší než 2.3 má funkci pro vytvoření složky na ploše a umístění ikon do složky. Vytvoření složky na Systému Android 4.0 vytvoří složku jednodušším způsobem. Postup je následující: 1. Přetáhněte všechny ikony dohromady, jak je ukázáno na obrázku Poté klikněte na složené ikony pro otevření všech aplikací, jak je ukázáno na obrázku Klikněte na nápis nepojmenovaná složky pod černým rámečkem, měla by vyskočit skrytá klávesnice a můžete přejmenovat adresář (je to podobné jako na systému IOS). 35

36 Obrázek 3-6 Obrázek 3-7 Smazání ikon na ploše 1. Klikněte a držte ikonu, kterou potřebujete smazat vlevo nahoře se zobrazí ikona. 2. Přetáhněte ikonu nahoru pro SMAZÁZÁNÍ ikony dokud se ikona nezbarví do červena, poté jí můžete pustit a smazat. 36

37 Změna pozadí plochy Klikněte na prázdné místo na hlavní obrazovce, vyskočí okno pro změnu pozadí. Kliknete na galerii fotek nebo galerii pozadí pro vybraní fotky. Hlasové vyhledávání 1. Zmáčkněte ikonu Mikrofonu. 2. Můžete si vybrat podle svých potřeb při výběru Googlu. 3. Můžete nastavit jazyk v rámci pro hlasové vyhledávání vzhledem k tomu, který potřebuje. Klikněte na OK pro potvrzení. 4. Mluvte přímo do mikrofonu a řekněte, co potřebuje vyhledávat, měl by se zobrazit prohlížeč a ukázat výsledky vyhledávání. Poznámka: Ujistěte se prosím, že je internet během hlasového vyhledávání zapnutý. 4. Spuštění aplikací Jak spustit aplikace: i. Klikněte na klávesu jak je ukázáno na obrázku Obrázek 3-6, zobrazí se výběr aplikací jako je na obrázku 3-8: ii. Vyberte aplikaci, kterou chcete spustit. Obrázek

38 5. Připojení USB MID nastavení ukládání Před převodem souborů musíte nastavit konfigurací pro své zařízení.: Propojte zařízení k PC pomocí kabelu USB a zobrazí se nabídka s informace. 1. Otevře se tabulka, prosím zkontrolujte status zařízení a jak otevřít připomínkovou tabulku. 2. V připomínkové tabulce klikněte na připojení USB a klikněte na otevřít USB paměťové zařízení jak je zobrazeno na obrázku Nyní je USB připojeno. Obrázek 3-9 Způsob kopírování souborů na paměťovou kartu 1. Připojte zařízení a PC pomocí USB kabelu. 2. Nastavte zařízení, aby bylo propojeno s PC. 3. Otevřete Počítač pro zobrazení Vyměnitelných disků. 4. Zkopírujte soubory na Vyměnitelný disk. 5. Po zkopírování odpojte USB ve vašem počítači pro odpojení. 6. Psaní Poznámka: Jakmile je vaše zařízení připojeno k USB můžete vidět stav vaší paměťové karty jen pomocí počítače. Pokud chcete vidět obsah své paměťové karty na svém zařízení, musíte USB kabel odpojit. Použijte softwarovou klávesnici Když zapnete aplikaci nebo vyberete psaní nebo editaci, vyskočí softwarová 38

39 klávesnice. Klávesnice umožňuje následující věci. 1. Klávesnici Android 2. Vstupní metodu Google Vyberte si vhodnou metodu pro vstup 1. Vzhledem ke standartnímu nastavení zobrazí se klávesnice Android. V hlavním rozhraní klikněte na nastavení aplikací a vyberte si jazyk a metodu pro vstup. 2. V nastaveních by se měli zobrazit vstupná metody pro vstup, které máte nainstalované. 3. Vyberte si metodu pro vstup Použití klávesnice Android Obrázek Přepínání na psaní velkých písmen 2 Přepínání metody pro vstup a možností pro psaní symbolu/čísel. 3 Mezerník. 39

40 4 Enter. 5 Smaže slovo před kurzorem, klikněte na to a držte pro smazání všech písmen. 7. Hlas a obraz Nastavení hlasitosti multimédií 1. Klikněte na aplikaci nastavení na hlavním rozhraní. 2. Klikněte na hlas. 3. Klikněte na hlasitost pro upravení hlasitosti hudby a videa. 4. Když vyskočí posuvník pohybem doprava a doleva upravte hlasitost. 5. Klikněte pro potvrzení. Nastavení obrazu Nastavení jasu obrazovky 1. Kliknete na aplikaci Nastavení na hlavním rozhraní. 2. Klikněte na obraz. 3. Klikněte na jas, jakmile vyskočí nabídka. 4. Měl by se zobrazit posuvník. Pohybem doleva nebo doprava upravujete hodnotu jasu. 5. Potvrďte pomocí OK Upravení času pro vypnutí obrazovky 1. Klikněte na Nastavení v hlavním rozhraní. 2. Klikněte na Obraz. i. Posuňte se dolu po obrazovce a klikněte na Interval pro vypnutí obrazovky. ii. Vyskočí obrazovky s nastavením pro interval vypnutí obrazovky, vyberte čas, který chcete. 8. Nastavení jazyka 1. Klikněte na nastavení pro hlavní rozhraní. 2. Klikněte na Jazyk a vstup. 3. Klikněte na jazyk a vyberte jazyk, který chcete, posouvejte nabídku dolů pro víc jazyků. 40

41 9. Externí 3G 1. Vstupte do hlavního rozhraní 2. Připojte zařízení k 3G hardwaru 3. Čekejte dokud se na status baru nezobrazí ikona 3 G. WIFI připojení Vaše zařízení můžete připojit k Wi-Fi internetu, způsob připojení je: 1. Klikněte na nastavení v hlavním rozhraní. 2. Klikněte na WI-FI. 3. Vstupte do rozhraní WI-FI, klikněte na tlačítko WI-FI. 4. Zařízení automaticky zjistí dostupné WI-FI sítě jak je ukázáno na obrázku Vyberte WI-FI ke které se chcete připojit, jestliže se chcete připojit k zaheslované síti zobrazí se okno, do kterého musíte vložit heslo pro dokončení připojení. Nastavení u Obrázek 6-1 Aplikace se nastavuje pomocí průvodce nastavením. Můžete defaultně používat jakoukoliv webovou službu, která podporuje POP3 nebo IMAP účty (Yahoo, Google, atd.) 41

42 Obrázek 6-2 Poznámka: před zapnutím průvodce nastavením se prosím ujistěte, že je zařízení dobře připojen k internetu Průvodce nastavením u 1.Vstupte do hlavního rozhraní jak je ukázáno na Obrázek Klikněte na ikonu . Vyskočí rozhraní pro nastavení, které vám pomůže nastavit připojení k u podle obrázku Vstupte do u a nastavte název adresu a heslo. 4. Klikněte na tlačítko další, vyberte svůj typ u POP3 nebo IMAP. 5. Klikněte na tlačítko další, pro kontrolu jestli dostáváte u a odesíláte nebo ne. 6. Vstupte do účtu a nastavte odesílatelovo jméno pro dokončení. 7. Jestliže je poštovní schránka dostupná můžete vstoupit do své poštovní schránky. Obrázek

43 Použití mobilní TV Hlavní rozhraní mobilní TV: 1. Klikněte na ikonu DVB-T v rozhraní aplikací. 4. Klikněte na tlačítko hledání pro vyhledání TV programů. 5. Vyberte ze seznamu TV program, který chcete sledovat. 6. Klikněte na obrazovku přehrávání pro přehrávání na celou obrazovku. 7. Po uložení obrázku se uloží do /SDCARD/Obrázky. 8. Po nahrání videa se uloží do /SDCARD/Videa. Poznámka: Během nahrávání TV nevyjímejte SD kartu. Rozhraní pro přehrávání Výběr kanálů Nastavení hlasitosti Vyhledávání kanálů Zachycení obrázku Nahrávání videa Úprava jasu 43

44 Když přehráváte videa v režimu celé obrazovky zmáčkněte tlačítko MENU pro zobrazní vyskakovací nabídky zobrazené dole: Návrat hlavního rozhraní DVB-T do Přiblížení/ oddálení obrazovky Náhled programů Přeskočit na předchozí/ další kanál Nastavit snímání Click EPG icon to enter the EPG interface: Rozhraní přehrávání Náhled programu Informace k programu 44

45 Slovenský návod OV-Stream 45

46 1. Funkcie klávesov Popis funkcií klávesov: Klávesa napájania Krátke stlačšnie má funkciu uspania/zobudenia, dlhé stlačenie je pre vypnutie/zapnutie. Hlasitosť +(hore) Zvýše hlasitosť Hlasitosť-(dole) Klávesa DOMOV Klávesa MENU Zobraziť posledné aplikácie Klávesa späť Vyhľadávanie Ztlmí hlasitosť Kliknite na ňu pre návrat do hlavného rozhrania. Táto ikona sa zobrazí po stlačení klávesy menu. Zobrazí posledné aplikácie, ktoré užívateľ prehliadal. Po kliknutí v akomkoľvek rozhraní dôjde k návratu do predchádzajúceho menu. Kliknite pre vstup do Vyhľadávania Google. 2. Zapnutie a Vypnutie Zapnutie Po dlhom stlačení klávesy Napájanie sa zobrazí štartovná obrazovka. Systém vstúpi do zamknutého stavu, prosím odomknite zariadenie pre vstup do hlavného rozhrania pre ovládanie. Vypnutie 1. Po dlhom stlačení klávesy napájania vyskočí ponuka pre vypnutie. 2. Nastavenie zahrňuje mód stlmenia a vypnutia ako je ukázané na obrázku Pre posledný krok kliknnite na tlačítko Vypnúť. 46

47 Obrázok Hlavné rozhranie Hlavná obrazovka ukazuje aplikácie, ako je ukázané na obrázku 3-4. Môžete používať zástupcov aplikácií a nastaviť rozhranie pozadia. Vyhľadávací riadok Hlasové vyhľadávanie Aplikácie Dynamic ká tapeta Stav batérie Klávesa pre návrat Domov Klávesa Menu Obrázok 3-4 Riadok pre upozornenia Pripomienky Čas 47

48 Rozšíriteľné rozhranie domácej stránky Domácu stránku môžete rozšíriť na viaceré miesta, môžete naňu umiestniť nové widgety. Kliknite na prázdnu stránku na domácej obrazovke, potom posuňte obrazovku vľavo a vpravo pre pohybovanie obrazovkou. Sú tu dve rozšírené obrazovky ako je ukázané na obrázku 3-5 na domácej obrazovke. Správa ikon aplikácií Obrázok 3-5 Systém s verziou Androidu menšou než 2.3 má funkciu pre vytvorenie zložky na ploche a umiestnenie ikon do zložky. Vytvorenie zložky na Systéme Android 4.0 vytvorí zložku jednoduchším spôsobom. Postup je nasledujúci: 1. Pretiahnite všetky ikony dohromady, ako je ukázané na obrázku Potom kliknite na zložené ikony pre otvorenie všetkých aplikácií, ako je ukázané na obrázku Kliknite na nápis nepomenovanej zložky pod čiernym rámčekom, mala by vyskočiť skrytá klávesnica a môžete premenovať adresár (je to podobné ako na systéme ios). 48

49 Obrázok 3-6 Obrázok 3-7 Zmazanie ikon na ploche 1. Kliknite a držte ikonu, ktorú potrebujete zmazať, vľavo hore sa zobrazí ikona. 2. Pretiahnite ikonu hore pre ZMAZANIE ikony pokiaľ sa ikona nezafarbí do červena, 49

50 potom ju môžete pustiť a zmazať. Zmena pozadia plochy 1. Kliknite na prázdne miesto na hlavnej obrazovke, vyskočí okno pre zmenu pozadia. 2. Kliknite na galériu fotiek alebo galériu pozadí pre vybranie fotky. Hlasové vyhľadávanie 1. Stlačte ikonu Mikrofónu. 2. Môžete si vybrať podľa svojich potrieb pri výbere Googlu. 3. Môžete nastaviť jazyk v rámci pre hlasové vyhľadávanie vzhľadom k tomu, ktorý potrebujete. Kliknite na OK pre potvrdenie. 4. Hovorte priamo do mikrofónu a vyslovte, čo potrebujte vyhľadávať, mal by sa zobraziť prrhliadač a ukázať výsledky vyhľadávania. Poznámka: Uistite sa prosím, že je internet behom hlasového vyhľadávania zapnutý. 4. Spúštanie aplikácií Ako spustiť aplikácie: 1. Kliknite na klávesu ako je ukázané na obrázku Obrázok 3-6, zobrazí sa výber aplikácií ako je na obrázku 3-8: 2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete spustiť. 50

51 Obrázok Pripojenie USB MID nastavenie ukladania Pred prevodom súborov musíte nastaviť konfiguráciu pre svoje zariadenie.: Prepojte zariadenie k PC pomocou káblu USB a zobrazí sa ponuka s informáciami. 1. Otvorí sa tabuľka, prosím skontrolujte status zariadenia a ako otvoriť pripomienkovú tabuľku. 2. V pripomienkovej tabuľke kliknite na pripojenie USB a kliknite na otvoriť USB pamäťové zariadenie ako je zobrazené na obrázku Taraz je USB pripojené. 51

52 Obrázok 3-9 Spôsob kopírovania súborov na pamäťovú kartu 1. Pripojte zariadenie a PC pomocou USB káblu. 2. Nastavte zariadenie, aby bolo prepojené s PC. 3. Otvorte Počítač pre zobrazenie Vymeniteľných diskov. 4. Skopírujte súbory na Vymeniteľný disk. 5. Po skopírovaní odpojte USB vo vašem počítači pre odpojenie. 6. Písanie Poznámka: Hneď ako je vaše zariadenie pripojené k USB môžete vidieť stav vašej pamäťovej karty len pomocou počítača. Pokiaľ chcete vidieť obsah svojej pamäťovej karty na svojom zariadení, musíte USB kábel odpojiť. Použite softwarovú klávesnicu Keď zapnete aplikáciu alebo vyberiete písanie alebo editáciu, vyskočí softwarová klávesnica. Klávesnica umožňuje nasledujúce veci. 1. Klávesniciu Android 2. Vstupnú metódu Google Vyberte si vhodnú metódu pre vstup 1. Vzhľadom k štandardnému nastavenie sa zobrazí klávesnica Android. V hlavnom rozhraní kliknite na nastavenia aplikácií a vyberte si jazyk a metódu pre vstup. 2. V nastaveniach by sa mali zobraziť metódy pre vstup, ktoré máte nainštalované. 3. Vyberte si metódu pre vstup. Použitie klávesnice Android 52

53 Obrázok Prepínanie na písanie veľkých písmen 2 Prepínanie metódy pre vstup a možností pre písanie symbolob/čísiel. 3 Medzerník. 4 Enter. 5 Zmaže slovo pred kurzorom, kliknite na to a držte pre zmazanie všetkých písmen. 7. Hlas a obraz Nastavenia hlasitosti multimédií 1. Kliknite na aplikáciu nastavení na hlavnom rozhraní. 2. Kliknite na hlas. 3. Kliknite na hlasitosť pre upravenie hlasitosti hudby a videa. 4. Keď vyskočí posuvník pohybem doprava a doľava upravte hlasitosť. 5. Kliknite pre potvrdenie. 53

54 Nastavenia obrazu Nastavenie jasu obrazovky 8. Nastavenie jazyka 9. Externé 3G 1. Kliknite na aplikáciu Nastavenia na hlavnom rozhraní. 2. Kliknite na obraz. 3. Kliknite na jas, hneď ako vyskočí ponuka. 4. Mal by sa zobraziť posuvník. Pohybom doľava alebo doprava upravujete hodnotu jasu. 5. Potvrďte pomocou OK a. Upravenie času pre vypnutie obrazovky 1. Kliknite na Nastavenia v hlavnom rozhraní. 2. Kliknite na Obraz. i. Posunte sa dolu po obrazovke a kliknite na Interval pre vypnutie obrazovky. ii. Vyskočí obrazovka s nastavením pre interval vypnutia obrazovky, vyberte čas, ktprý chcete. 1. Kliknite na nastavenia na hlavnom rozhraní. 2. Kliknite na Jazyk a vstup. 3. Kliknite na jazyk a vyberte jazyk, ktorý chcete, posúvajte ponuku dolu pre viac jazykov. 1. Vstúpte do hlavného rozhrania. 2. Pripojte zariadenie k 3G hardwaru 3. Čakejte pokiaľ sa na status bare nezobrazí ikona 3G. WIFI pripojenie Vaše zariadenie môžete pripojiť k Wi-Fi internetu, spôsob pripojenia je: Kliknite na nastavenie v hlavnom rozhraní. 1. Kliknite na WI-FI. 2. Vstúpte do rozhranía WI-FI, kliknite na tlačidlo WI-FI. 3. Zariadenie automaticky zistí dostupné WI-FI siete ako je ukázané na obrázku

55 4. Vyberte WI-FI ku kterej sa chcete pripojiť, ak sa chcete pripojiť k zaheslovanej sieti, zobrazí sa okno, do ktorého musíte vložiť heslo pre dokončenie pripojenia. Obrázok 6-1 Nastavenie u Aplikácia sa nastavuje pomocou sprievodcu nastavením. Môžete defaultne používať akúkoľvek webovú službu, ktorá podporuje POP3 alebo IMAP účty (Yahoo, Google, atd.) Obrázok 6-2 Poznámka: pred zapnutím sprievodcu nastavením sa prosím uistite, že je zariadenie dobre 55

56 pripojené k internetu. Sprievodca nastavením u 1.Vstúpte do hlavného rozhrania ako je ukázané na Obrázku Kliknite na ikonu . Vyskočí rozhranie pre nastavenie, ktoré Vám pomôže nastaviť pripojenie k u podľa obrázku Vstúpte do u a nastavte názov adresu a heslo. 4. Kliknite na tlačítko ďalší, vyberte svoj typ u POP3 alebo IMAP. 5. Kliknite na tlačítko ďalší, pre kontrolu či dostáváte y a odosielate alebo nie. 6. Vstúpte do účtu a nastavte odosielateľovo meno pre dokončenie. 7. Ak je poštovná schránka dostupná môžete vstúpiť do svojej poštovnej schránky. Obrázek 6-3 Použitie mobilnej TV Hlavné rozhranie mobilnej TV: 1. Kliknite na ikonu DVB-T v rozhraní aplikácií. 2. Kliknite na tlačidlo hľadanie pre vyhľadávanie TV programov. 3. Vyberte zo zoznamu TV program, ktorý chcete sledovať. 4. Kliknite na obrazovku prehrávania pre prehrávanie na celú obrazovku. 5. Po uložení obrázku sa uloží do /SDCARD/Obrázky. 6. Po nahraní videa sa uloží do /SDCARD/Videá. Poznámka: Behom nahrávania TV nevyberajte SD kartu. 56

57 Rozhranie pre prehrávanie Výber kanálov Vyhľadávanie kanálov Nastavenie hlasitosti Úprava jasu Zachytenie obrázku Nahrávanie videa Keď prehrávate videá v režime celej obrazovky, stlačte tlačidlo MENU pre zobrazenie vyskakovacej ponuky zobrazenej dolu: Návrat hlavného rozhrania DVB-T do Priblíženie /oddialenie obrazovky Náhľad programo v Preskočiť na predchádzajúci/ ďalší kanál Nastaviť snímanie Kliknite na ikonu EPG pre vstup do EPG rozhrania: 57

58 Rozhranie prehrávania Náhľad programu Informácie k programu 58

59 Romanian OV-Stream 59

60 1. Functiile butoanelor Descrierea functiilor butoanelor: Butonul de pornire (putere) Volum +(sus) Volum-(jos) Apasare scurta functia inactiv/trezit, apasare lunga pentru pornire/oprire Creste volumul Scade volumul Butonul HOME(acasa) Click in orice interfata pentru a reveni la interfata principala Butonul MENIU Icoana va fi afisata in aplicatiile butonului de meniu Afiseaza ultimul APPs Afiseaza arhiva browser-ului Butonul de revenire (inapoi) Cauta(cauta) Click in orice interfata pentru a reveni la interfata anterioara Click pentru a intra in Google cautare 2. Pornire si Oprire Pornire Apsare lunga a butonului de pornire pentru 3 butoane si poti intra in fotografia de startup. Sistemul intra in modul de ecran blocat. Va rugam deblocati-l pentru a intra in interfata principal pentru a actiona. Oprirea 1. Apasare lunga a butonului Power. Va afisa fereastra de inchidere 2. Setarile includ modul mut, si oprire precum in fotografia Apasand Oprire este ultimul pas 60

61 Imagine Interfata principala Ecranul meniului principal va afisa toate aplicatiile precum in imaginea 3-4. Poti folosi aplicatiile, scurtaturile si poti defini tapetul interfetei principale. Cauta coloana Cautare voce Aplicatii Tapet dinamic Volumul bateriei Buton de revenire Home Butonul de meniu Imagine 3-4 Coloane notificari Aminteste informatii Timp 61

62 Interfata pagina principala extensibila Pagina principal se va extinde pentru a depasi ecranul pentru a oferi mai mult spatiu. Poti plasa noile scurtaturi, widgets. Click spatiul gol in pagina principala apoi glisati stanga sau dreapta pentru a misca ecranul in stanga si dreapta. Sunt doua imagini extinse precum in Imaginea 3-5 Imagine 3-5 Administrarea scurtaturilor ale aplicatiilor de pe desktop Sistemul de mai jos Android 2.3 are functia de a crea un folder pe desktop si punerea icoanelor in folder. Android 4.0 are crearea folderului mai simpla. Pasii trebuie urmati precum mai jos: 1. Atrageti toate icoanele impreuna precum in imaginea Apo apasati pe icoanele compuse pentru a deschide toate aplicatiile precum in imaginea Apasati pe un foder fara nume mai jos de cadrul negru si va aparea o tastatura ascunsa si poti redenumi acest folder. ( similar cu sistemul IOS ) 62

63 Imagine 3-6 Imagine

64 Sterge icoanele de pe desktop 1. Apasa si asteapta pe icoana pe care o doresti stearsa. In stanga sus va afisa icoana 2. Atrage icoanele spre icoana de STERGERE pana icoanele devin rosii Schimba tapetul de pe desktop 1. Apasa si asteapta pe un spatiu gol al ecranului principal si va afisa o fereastra pentru a schimba tapetul 2. Click pe galeria foto sau pe galeria cu tapeturi pentru a schimba imaginea Cautare vocala 1. Atinge icoana microfonului 2. Poti alege conform nevoilor in selectarea google 3. Poti seta limba conform nevoilor tale in cadrul cautarii vocale. Click OK pentru a confirma 4. Pozitioneaza gura direct spre microfon si rosteste continutul pe care ai nevoie sa-l gasesti. Navigatorul va deschide lista cu cautarile gasite. Nota: Asigurati-va ca internetul este conectat inainte de cautarea vocala 4 Proceduri de vizitare a aplicatiilor Cum sa vizitezi procedura de aplicare a MID : 1. Click in imaginea 3-6, intra in procedurile de aplicare precum in imaginea 3-8: 2. Alege procedura de aplicare pe care vrei s-o vizitezi: Imagine

65 5 Conexiunea USB Configuratia depozitului MID Inainte de a transmite documente trebuie sa configurezi depozitul pentru MID-ul tau: Conectati MID si PC prin conexiune USB. Coloana de atentionare va afisa informatia de reamintire. 1. Deschideti reminder-ul; va rugam sa consultati capitolul 2.3 statusul MID si reminder-ul pentru a invata cum sa deschideti board-ul 2. In interfata pt reamintire clicl USB este conectat, apoi atingeti pentru a deschide dispozitivul de memorie USB precum in imaginea Acum USB este bine conectat Imagine 3-9 Copiati fisierele pe cardul de memorie 1. Conectati MID si PC prin cablu USB. 2. Operati ca setarea memoriei MID pentru a conecta MID cu PC 3. Deschideti My computer pentru a vedea discul mobil (x) 4. Copiati fisierul pe care doriti sa-l copiati in Mobile disk(x) 5. Dupa copier click inchide memoria USB in computerul tau pentru a dezinstala Nota: Cand MID este conectat prin cablu USB, daca deschizi dispozitivul de memorie USB poti vizita cardul de memorie prin MID. Daca vrei sa vizitezi cardul de memorie trebuie sa deconectezi cablul USB. 6. Intrare cuvinte Utilizare tastatura de pe ecran Cand incepi aplicatia sau alegi tastarea unui cuvant sau al unui numar va aparea tastatura pe ecran. Tastatura are mai jos metode de intrare: 1. Tastatura Android 2. Google metode de intrare Alege metoda de intrare pe care o doresti 65

66 1. Conform presetarii, MID va afisa tastatura Android in interfata principala.. Atingeti aplicatia de setari, click Limba si metode inputate 2. In spatiual setarilor textului, vor fi listate toate metodele de intrare pe care MID le are instalate. 3. Alege metoda de introducere pe care o doresti Utilizare tastatura Android Picture Schimba capitalizarea de introducere 2 Schimba modul de introducere al cuvintelor si simbolul mod/numar mod 3 Click pentru a lasa spatiu 4 Click pentru a intra 5 Sterge cucantul de langa cursor, apasa si tine apasat pentru a sterge toate caracterele 7. Voce si Display Setare volum multimedia 1. Click setarea aplicatiei in interfata principal 2. Click Voce 3. Click colum prentu a ajusta volumul pentru muzica si video 4. Cand apare panoul cu setari pentru volum, stanga sau dreapta bara de control 5. Click Confirma Setare Display Ajustati luminozitatea ecranului 1. Click procedura setarilor aplicatiei in interfata principal 2. Click display. 3. Apasati luminozitate cand meniul apare 66

67 4. Va aparea bordul se setare, glisati stanga dreapta pentru a ajusta luminozitatea 5. Click OK Ajustati timpul de standby al ecranului 1. Click procedura de setarea a aplicatiei in interfata principal 2. Click display i. Glisati in jos ecranul si click inactive ii. Va aparea setarea timpului de standby. Alege timpul pe care il doresti. 8. Setare Limba 1.Click setare aplicatie in interfata principal 2. Click limba si metoda de introducere 3. Click limba si selecteaza limba pe care o doresti. Glisati in jos pentru a gasi mai multe limbi. 9. 3G Extern 1. Intra in interfata principal 2. Dispozitivul se conecteaza la 3G dongle 3. Asteapta pana cand pe bara de status apare icoana 3G Conexiune Wi-Fi MID-ul conectat la internet wi-fi, operatiunile de conectare: 1. Click setare aplicatie in interfata principal 2. Click Wi-Fi 3. Intra in interfata Wi-Fi, apasa butonul Wi-Fi 4. MID va scana automat internetul wi-fi valabil. ( imaginea 6-1) 5. Selecteaza Wi-Fi daca doriti o conectare. Daca exista o fereastra pentru parola, introduceti parola si click Conectare pentru a termina. Imagine

68 Setare Aplicatia ataseaza ghidul de setari . Poti adauga un service web obisnuit la POP3 extern sau cont IMAP al producatorului ( precum yahoo, Gmail and 163) Imagine 6-2 Nota: Inainte de a deschide ghidul setari , va rog asigurati-va ca internetul dumneavoastra este bine conectat Ghid setari 1. Intra in interfata principala precum in imaginea Click icoana , va aparea ghidul setari pentru a te ajuta sa te hotarasti precum in imaginea Intra in contul tau de emai adresa si parola 4. Click butonul next, alege-ti tipul de POP3 sau IMAP 5. Click butonul next pentru a verifica daca trimisul si primitul de este valabil sau nu 6. Intra in numele contului si in numele ului trimis, click Finish 7. Daca cutia postala este valabila va intra in inbox 68

69 Imagine 6-3 Utilizare TV Mobil Interfata principala TV Mobil 1. Click DVB-T interfata programelor de aplicare 2. Click butonul de cautare pentru a cauta programe TV 3. Alege programul TV pe care doresti sa-l privesti 4. Click ecranul de redare si intra in redare ecran full 5. Dupa interceptarea pozei, salveaz-o in /SDCARD/Imagini 6. Video-ul interceptat va fi salvat in /SDCARD/Videos Nota: In timpul inregistrarii TV, va rugam niciodata sa nu scoateti cardul SD Interfata redare Lista canale Ajustati volum Cautati canale Captureaz a imagine Inregistrare video Ajustati luminozitate curenta 69

70 Cand reda in ecran full, apasati butonul de meniu, optiunile de mai jos vor aparea: Revinola interfata principala DVB-T Zoomin/o ut Program previzuali zare Schimba la anteriorul/urmat orul canal Seteaza captura Click EPG icon to enter the EPG interface: Interfata redare Previzuali zare program Introducere program 70

71 We, the undersigned: Declaration of Conformity Manufacturer: Address, City: Country: Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Declare the following apparatus: Products name: Brand and Model name: Tablet 7 DVB-T OV-Stream Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE: EMC : 2004/108/EC LVD : 2006/95/EC R&TTE : 1999/5/EC ROHS : 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed: EMC : LVD : R&TTE : ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) EN : A11: A1: A12:2011 EN V1.7.1:2006 EN 62311:2008 Release date:

72 OV-Stream

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK Instrukcja Obsługi User Manual PL CZ SK OV-DualDrive 1 Wprowadzenie 1.1 Zalecenia Czynności ochronne Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby urządzenie, bateria

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU OV-SteelCore10Gear 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej instrukcji

Více

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK Instrukcja Obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK OV-Area 1. Zasilanie Rutera Istnieją 2 sposoby zasilania Rutera OV-Area (zwanego dalej w instrukcji, w skrócie, Ruterem): * Za pośrednictwem baterii. *

Více

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE Pakiet aplikacji E-Share składa się z czterech aplikacji pozwalających przesyłać bezprzewodowo różne dane pomiędzy urządzeniami z systemem Android. INSTRUKCJA 1.

Více

Instrukcja obsługi OV-TB-08 III

Instrukcja obsługi OV-TB-08 III Instrukcja obsługi OV-TB-08 III Szybki start Obsługa baterii i jej ładowanie Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy je w pełni naładować. Podłącz zasilacz-ładowarkę do gniazda DC, a urządzenie

Více

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU Soution7II Dziękujemy za zakup naszego produktu. Stosowanie się do niniejszej instrukcji pozwoli na prawidłową i bezpieczną obsługę zarówno

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore10(Y)

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore10(Y) Instrukcja użytkownika User Manual OV-BaseCore10(Y) Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością. Prosimy przeczytać

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU. www.overmax.pl

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU. www.overmax.pl Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU www.overmax.pl 1 Informacje ogólne Aby jak najdłużej utrzymać telefon w doskonałej kondycji, prosimy o uważne przeczytanie

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02 Wyjście USB Wyjście AV Włącznik On/Off / Światło dopełniające Przycisk migawki Przycisk nagrywania (REC) / OK Przycisk trybu (MODE) Przycisk "w górę"

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II Instrukcja użytkownika User Manual OV-SteelCore7II Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7 Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU OV-Solution7 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Uwaga: Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować tylnej pokrywy.

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika

Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU www.overmax.pl KWESTIE PRAWNE Chroniony prawem autorskim 2013 Overmax Wszelkie prawa zastrzeżone Żaden fragment niniejszej

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2 Instrukcja użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-NewBase2 Informacje 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Instrukcja obsługi User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-BasicTabII Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-04

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-04 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-04 1 Instrukcja 1. Wstęp Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy, jakim jest wysokiej rozdzielczości rejestrator ruchu, wyprodukowany przy użyciu wiodących

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MPC 883 FM NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER MP3 LEJÁTSZÓ Obsah 1. Bezpečnostní pokyny

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-Basis7 Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. Instrukcja użytkownika Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. WAŻNE INSTRUKCJE

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Quick Start Guide NBG-417N. Wireless N-Lite Home Router. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide NBG-417N. Wireless N-Lite Home Router. Czech, Polish, Slovak NBG-417N Wireless N-Lite Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: http://192.168.1.1 Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski... 18 Slovensky...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad

Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Uživatelská příručka 1 POPIS ZAŘÍZENÍ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Tlačítka a porty Premium 8 IPS 3G Quad 1. HDMI výstup 8. Ovládání hlasitosti 2.

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAXPAD7G3 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 Funkce... 3 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ...

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

DPF 8010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DPF 8010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DPF 8010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DIGITÁLIS KÉPKERET HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITAL PHOTO FRAME OPERATING

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení zařízení

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10

Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10 Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10 Uživatelská příručka Joyplus DR-10 OBSAH Obsah... 2 Popis zařízení... 3 Tlačítka a porty... 3 Bezpečnostní instrukce... 4 První zapnutí... 5 Použití nabíjecího adaptéru...

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Zapnutí a tlačítka. Przyciski

Zapnutí a tlačítka. Przyciski Zapnutí a tlačítka DigitalHunter je jednoduchý a snadno ovladatelný puńkohled. Puńkohled zapnete červeným tlačítkem on/off. Takto DigitalHunter bude spuńtěn, v normálním zobrazovacím módě. Zapnutí zabere

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

604 wifi. FUNKCE pro WIFI & Internet

604 wifi. FUNKCE pro WIFI & Internet 604 wifi FUNKCE pro WIFI & Internet Dodatek k uživatelské příručce k přístroji ARCHOS 504/604 Verze 1.2 Stáhněte si poslední verzi této příručky na adrese www.archos.com. Tato příručka obsahuje informace

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Instrukcja obsługi. User Manual. OV-ActiveCam-03 PL/EN/CZ/SK/RO/HU

Instrukcja obsługi. User Manual. OV-ActiveCam-03 PL/EN/CZ/SK/RO/HU Instrukcja obsługi User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU OV-ActiveCam-03 1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy ze zrozumieniem przeczytać opisane poniżej uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Uživatelská příručka. Joyplus DM-7G Dual SIM

Uživatelská příručka. Joyplus DM-7G Dual SIM Uživatelská příručka Joyplus DM-7G Dual SIM Uživatelská příručka Joyplus DM-7G POPIS ZAŘÍZENÍ Tlačítka a porty Joyplus DM-7G Upozornění: - Micro USB port slouží také k nabíjení zařízení. Připojte nabíjecí

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual TA 11400 QUAD Návod k použití Návod Na použitie instrukcja obsługi user manual használati ÚtmutatÓ dotykový TABLEt dotykový TABLEt Tablet dotykowy Touch TablEt táblagép UPOZORNĚNÍ Chraňte před nárazy tvrdými

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni!

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni! Vážený uživateli, Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Yarvik GoTab, přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku řádně tyto pokyny.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení přístroje ECTACO jetbook Reader! ECTACO jetbook Reader to je Vaše přenosná knihovna, ve které si můžete uchovávat elektronické knihy, hudební a grafické soubory. Charakteristika

Více

Pokyny Pro Monitoring Mobilním Telefonem

Pokyny Pro Monitoring Mobilním Telefonem Pokyny Pro Monitoring Mobilním Telefonem Naše DVR mají vestavěnou podporu pro monitoring pomocí mobilního telefonu. Mobilní telefon by měl být vybaven jedním z pěti operačních systémů:windows Mobile, Symbian3,

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Digital Photo Navigator 1.0

Digital Photo Navigator 1.0 Digital Photo Navigator 1.0 Návod k použití Nekonečné možnosti Digital Photo Navigator Poslání Vašich oblíbených videí a obrázků e-mailem Každý má video kazety a paměťové karty, obsahující video a obrázky,

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DIGIT modell range CZ EN. Short guide TechniSat DVB-T

DIGIT modell range CZ EN. Short guide TechniSat DVB-T CZ EN Short guide TechniSat DVB-T DIGIT modell range Your unit carries the CE logo, and complies with all relevant EU standards. Subject to change without notice, subject to printing errors.www.technisat.com

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více