Instrukcja Obsługi OV-Stream

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukcja Obsługi OV-Stream"

Transkript

1 Instrukcja Obsługi OV-Stream 1

2 Skrócona instrukcja obsługi Przyciski funkcyjne Opis funkcji przycisków: Przycisk Włącznika (Power) Głośność + (Volume +) Głośność - (Volume -) Przycisk ekranu głównego (Home) Przycisk MENU Wyświetl ostatnio otwarte aplikacje Wciśnij krótko, aby urządzenie przeszło w tryb czuwania/pracy. Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć. Zwiększanie głośności Zmniejszanie głośności Kliknięcie go w dowolnym interfejsie spowoduje powrót do widoku pulpitu. Ikonka ta będzie wyświetlana w aplikacjach z dostępem do menu. Wyświetla historię ostatnio otwartych przez użytkownika aplikacji Przycisk Powrotu (Back) Wyszukiwanie (Search) Kliknięcie go w dowolnym interfejsie spowoduje powrót do poprzedniego menu. Kliknięcie spowoduje wyświetlenie wyszukiwarki Google. Włączanie i wyłączanie Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj Włącznik (Power) przez 3 sekundy. Na ekranie pojawi się obraz startowy. Po uruchomieniu systemu, urządzenie przechodzi w stan blokady ekranu. Należy go odblokować, aby przejść do interfejsu ekranu głównego. Wyłączanie: 1. Wciśnij i przytrzymaj Włącznik (Power), aby wyświetlona została opcja zamknięcia. 2. Użytkownik może wybrać przejście w tryb wyciszenia lub wyłączenie urządzenia, jak pokazano na ilustracji Ostatnim krokiem jest liknięcie "Zamknij". 2

3 Ilustracja 3-1 Włączanie i wyłączanie ekranu Ekran zostanie automatycznie wyłączony, gdy nie jest używany. 1. W przypadku gdy ekran nie jest używany przez określoną ilość czasu, urządzenie wyłączy go automatycznie, aby oszczędzać energię baterii. 2. Gdy ekran jest włączony, wciśnij przycisk Włącznika (Power) aby go wyłączyć. Włączanie ekranu Gdy ekran jest wyłączony, aby go włączyć wciśnij krótko przycisk Włącznika (Power). Po włączeniu ekranu, przejdzie on w tryb blokady, jak pokazano na ilustracji 3-2. Aby go odblokować należy dotknąć palcem ikonki "blokady" i przesunąć ją w prawo. Dotknięcie i przesunięcie ikonki "blokady" w lewo spowoduje aktywowanie funkcji kamery. 3

4 Ilustracja 3-2 Ilustracja 3-3 Obsługa dotykowego ekranu Czynności operacyjne Istnieją różne sposoby operacji na pulpicie, w Menu, włączania aplikacji itp. Klikanie: Aby przywołać klawiaturę ekranową lub wybierać elementy pulpitu, np aplikacje, wystarczy kliknąć je palcem. 4

5 Wyszukiwarka Naciskanie Jeśli chcesz otworzyć dany element (np. pole tekstowe lub link w internecie), użyć skrótu, przejść na stronę główną interfejsu, wystarczy tylko nacisnąć ten element. Przesuwanie i szybkie przesuwanie Przesuwanie lub przesuwanie szybkie oznacza szybki pionowy lub poziomy ruch palca lub pióra dotykowego po obrazie. Przeciąganie Przed rozpoczęciem przeciągania, należy nacisnąć dany element palcem, a następnie wciąż wywierając na niego delikatny nacisk, przeciągnąć go do wybranej lokacji i dopiero tam zwolnić palec, aby go upuścić Obracanie W przypadku większości zdjęć, obrócenie urządzenia MID do pozycji bocznej spowoduje automatyczny obrót ekranu z widoku poprzecznego do widoku pionowego. Jest to przydatne np podczas wpisywania znaków lub słuchania plików MP3. Interfejs pulpitu Wyszukiwarka głosowa Na pulpicie wyświetlane są wszystkie aplikacje pokazane na Ilustracji 3-4. Użytkownik ma możliwość tworzenia skrótów do aplikacji oraz ustawiania tapet. Aplikacje Tapeta Przycisk Powrotu Przycisk (Return) Home Menu Rozszerzany interfejs pulpitu Pasek powiadomień Ilustracja 3-4 Wskaźnik poziomu energii baterii Zegar Powiadomienia Interfejs pulpitu może wystawać poza szerokość widoku ekranu, tak aby zapewnić więcej miejsca, dzięki czemu można umieścić nowo utworzone skróty, widżety, itd. Naciśnij puste pole pulpitu, a następnie szybko przesuń palec w lewo (aby przesunąć widok ekranu w lewo) lub 5

6 prawo (aby przesunąć widok ekranu w prawo). Pulpit może być rozszerzony o kolejne dwie wielkości ekranów (po jednej z każdej strony). Zarządzanie skrótami pulpitu Należy wykonać poniższe czynności: Ilustracja Zebrać razem wszystkie ikony, które mają być umieszczone w folderze, tak jak pokazano na Ilustracji Następnie kliknąć zebrane ikony, jak na Ilustracji Kliknąć napis "Folder bez nazwy", u dołu czarnego zaznaczenia. Wyświetlona zostanie klawiatura ekranowa i użytkownik może wówczas zmienić nazwę folderu (podobnie jak w przypadku systemu IOS). Ilustracja 3-6 6

7 Ilustracja 3-7 Usuwanie ikon pulpitu 1. Kliknij i przytrzymaj ikonę, która ma zostać usunięta, a w lewym górnym rogu pojawi się znaczek. 2. Przeciągnij ikonę do znaczka usuwania i przytrzymaj tam dopóki nie zmieni ona koloru na czerwony. Wtedy odsuń palec od ekranu, a ikona zostanie usunięta. Zmiana tapety pulpitu 1. Naciśnij pusty obszar w widoku pulpitu aby wyświetlić okno zmiany tapety. 2. Kliknij galerię zdjęć lub tapet, aby wybrać obraz, który ma zostać ustawiony jako tło pulpitu. Wyszukiwarka głosowa 1. Kliknij ikonkę mikrofonu. 2. Użytkownik ma możliwość wypowiadania na głos słów lub zwrotów, które mają 7

8 Otwieranie aplikacji zostać wyszukane w wyszukiwarce Google. 3. Wybierz preferowany język w ramce wyszukiwarki, a następnie kliknij OK, aby zatwierdzić. 4. Dosuń usta bezpośrednio do mikrofonu i wypowiedz słowo lub zwrot, które mają zostać wyszukane. Przeglądarka wyświetli listę z wyszukanymi stronami. Uwaga: Przed rozpoczęciem wyszukiwania głosowego upewnij się, że zostało ustanowione prawidłowe połączenie z Internetem. Jak otworzyć aplikację w urządzeniu MID: 1. W widoku pulpitu kliknij przycisk, jak na Ilustracji 3-6, aby otworzyć interfejs pokazany na Ilustracji 3-8: 2. Wybierz aplikację, którą chcesz otworzyć. Ilustracja 3-8 Połączenie USB Konfiguracja urządzeń pamięci masowej Przed rozpoczęciem transferu dokumentów należy przeprowadzić konfigurację urządzeń pamięci masowej: Podłącz urządzenie MID do komputera za pomocą przewodu USB. Na pasku powiadomień zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. 1. Otwórz tablicę powiadomień (Informacja o tym jak to zrobić znajduje się w rozdziale 2.3 "Status oraz powiadomienia urządzenia MID"). 8

9 2. Z tablicy powiadomień wybierz i kliknij "Połączono z USB", a następnie kliknij Urządzenie pamięci masowej USB, aby je otworzyć (Ilustracja 3-9). 3. W tym momencie połączenie USB jest prawidłowo nawiązane. Ilustracja 3-9 Kopiowanie plików do karty pamięci 1. Podłącz urządzenie MID do komputera za pomocą przewodu USB. 2. Aby nawiązać połączenie z komputerem, skonfiguruj urządzenie pamięci masowej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w poprzednim podrozdziale. 3. Włącz komputer, a następnie w folderze "Mój komputer" przejrzyj zawartość "dysku wymiennego (x)". 4. Wybierz plik, który chcesz skopiować, a następnie skopiuj go na "dysk wymienny (x)". 5. Po zakończeniu kopiowania, kliknij "Bezpieczne usuwanie sprzętu" na pasku zadań komputera, aby odłączyć urządzenie. Uwaga: Uwaga: gdy MID jest podłączony za pomocą przewodu USB, po uzyskaniu dostępu do urządzenia pamięci masowej USB, nie będzie można uzyskać dostępu do karty pamięci z poziomu samego urządzenia MID. Aby uzyskać dostęp do karty pamięci z poziomu urządzenia MID, należy odłączyć przewód USB. Wprowadzanie znaków Korzystanie z klawiatury ekranowej Po uruchomieniu programu lub wybraniu pola edycji tekstowej, które wymagają wprowadzania znaków lub liczb, wyświetlona zostanie klawiatura ekranowa. Do wprowadzania znaków klawiatury służą poniższe opcje: 9

10 1. Klawiatura Android 2. Metoda Google Pinyin Wybierz preferowaną metodę wprowadzania tekstu. Klawiatura Android urządzenia MID będzie wyświetlana zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika ustawieniami. 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę ustawień, a następnie "Język i metoda wprowadzania". 2. Wszystkie zainstalowane na urządzeniu MID metody wprowadzania tekstu, dostępne będą w sekcji ustawień tekstu. 3. Wybierz preferowaną metodę wprowadzania tekstu. Korzystanie z klawiatury ekranowej Ilustracja Przełącza pomiędzy trybem wielkich oraz małych liter 2 Przełącza pomiędzy trybem wprowadzania liter oraz symboli i cyfr 3 Kliknij aby wprowadzić spację 4 Kliknij, aby przejść do kolejnego wiersza 5 Kliknij aby usunąć słowo znajdujące się po lewej stronie 10

11 kursora. Kliknij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie znaki Dźwięk i wyświetlacz Ustawianie głośności multimediów 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Głos. 3. Kliknij Głośność, aby ustawić poziom głośności odtwarzania muzyki oraz wideo. 4. Gdy pojawi się panel ustawień głośności, dostosuj ją, przeciągając pasek głośności w lewo lub w prawo. 5. Kliknij Zatwierdź. Ustawienia wyświetlacza Dostosowywanie jasności wyświetlacza 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Wyświetlacz. 3. Z menu, które się pojawi wybierz opcję "Jasność". 4. Pojawi się panel ustawień jasności. Dostosuj ją, przeciągając pasek jasności w lewo lub w prawo. 5. Kliknij OK. Ustawianie czasu, po jakim ekran przejdzie w stan czuwania 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Wyświetlacz. Wybór języka i.przewiń ekran w dół, a następnie kliknij przycisk Stan czuwania. ii.pojawi się panel ustawień. Wybierz czas, po jakim chcesz, aby ekran przeszedł w tryb czuwania. Połączenie 3G (zewnętrzny modem) 1. Przejdź do widoku pulpitu. 2. Kliknij przycisk Menu. 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Język i Metoda wpisywania. 3. Kliknij Język i wybierz preferowany język menu. Przewiń listę w dół, aby zobaczyć więcej języków do wyboru. 11

12 3. Kliknij Ustawienia. 4. Kliknij opcję 3G i przesuń przełącznik w prawo, tak aby aktywować tę funkcję. 5. Obserwuj tablicę powiadomień dopóki nie pojawi się na niej ikona połączenia 3G. Połączenie WIFI Urządzenie MID może zostać połączone z siecią Wi-Fi. Aby ustanowić połączenie: W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 1. Kliknij Wi-Fi. 2. W interfejsie Wi-Fi kliknij przełącznik tak, aby aktywować tę funkcję. 3. Po otworzeniu interfejsu Wi-Fi, nastąpi automatyczne wyszukiwanie dostępnych połączeń, które następnie zostaną wyświetlone w oknie po prawej stronie (Ilustracja 6-1) 4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć wymaga podania hasła, przywołaj okno dialogowe i wprowadź odpowiednie hasło. Kliknij "Połącz" Ustawienia Ilustracja 6-1 Aplikacja posiada funkcję kreatora kont dla protokołów pocztowych POP3 lub IMAP, w popularnych serwisach internetowych (takich jak: Yahoo, Gmail itp.). 12

13 Ilustracja 6-2 Przed uruchomieniem kreatora upewnij się, że zostało ustanowione prawidłowe połączenie z Internetem. Zakładanie konta 1. Przejdź do interfejsu głównego, jak na Ilustracji Kliknij ikonkę . Pojawi się kreator (Ilustracja 6-3), który przeprowadzi cię przez proces zakładania konta. 3. Wprowadź (utwórz) adres konta oraz hasło. 4. Kliknij przycisk "Dalej", a następnie wybierz typ konta: POP3 lub IMAP. 5. Kliknij ponownie przycisk "Dalej" aby sprawdzić czy serwer wysyłania/odbierania wiadomości jest już dostępny. 6. Wprowadź nazwę konta oraz nazwę nadawcy, a następnie kliknij "Zakończ". 7. Jeśli skrzynka jest dostępna, system wyświetli jej interfejs. 13

14 Ilustracja 6-3 Korzystanie z telewizji mobilnej Interfejs główny telewizji mobilnej: 1. W interfejsie Aplikacji kliknij ikonę telewizji mobilnej (DVB-T). 2. Kliknij przycisk wyszukiwania, aby wyszukać programy TV. 3. Z listy programów wybierz ten, który chcesz oglądać. 4. Kliknij "Odtwórz". Obraz telewizji zostanie wyświetlony w trybie pełnego ekranu. 5. Po zrobieniu zrzutu ekranu, obraz zostanie zapisany w katalogu "/SDCARD/Images". 6. Nagrany plik wideo zostanie zapisany w katalogu "/SDCARD/Videos". Uwaga: Podczas nagrywania programów telewizyjnych, nie należy nigdy wyciągać karty SD z urządzenia. 14

15 Okno odtwarzania Lista kanałów Szukaj kanałów Dostosowy- -wanie głośności Zrzut ekranu Nagraj program Dostosuj jasność (zapisy wanie bieżące Podczas oglądania w trybie pełnego ekranu, wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić go następujące opcje: obrazu w Powrót do formie interfejsu zdjęcia) głównego DVB-T Ustawienia napisów Powiększanie/ Przejście do Przegląd zmniejszanie poprzedniego/następnego programów ekranu kanału Kliknij ikonę EPG, aby przejść do interfejsu EPG. 15

16 Okno odtwarzania Przegląd programów Informacje o programie Rozwiązywanie problemów 1. Pierwsze uruchomienie urządzenia MID trwa długo Pierwsze uruchomienie po aktualizacji systemu wymaga czasu, aby system mógł zainstalować aplikacje oprogramowania (około 2-3 minut). Kolejne uruchamiania będą przebiegać szybciej. 2. Urządzenie MID jest czasem gorące. Zjawisko to jest typowe jeśli wiele aplikacji jest uruchomionych w tym samym czasie, jasność obrazu jest dostosowana do wysokich wartości lub gdy urządzenie jest w trakcie procesu ładowania. 3. Urządzenie MID nie może połączyć się z siecią Wi-Fi Upewnij się, że bezprzewodowy router działa poprawnie. Upewnij się, że urządzenie MID i bezprzewodowy router znajdują się w odpowiedniej odległości od siebie (50-100m), oraz że nie są rozdzielone ścianą lub inną przeszkodą. Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne. 4. Nie można połączyć się z Internetem Upewnij się, że urządzenie MID i bezprzewodowy router znajdują się w odpowiedniej odległości od siebie (50-100m). Rozłącz i ponownie ustanów połączenie Wi-Fi. 16

17 5. System nie działa prawidłowo Instalacja niektórych aplikacji firm trzecich może doprowadzić do awarii systemu. W takiej sytuacji zaleca się wcisnąć i przytrzymać przez 6 sekund Włącznik (Power), aby wymusić wyłączenie urządzenia MID. 6. Nie można utworzyć konta lub zarejestrować aplikacji Upewnij się, że połączenie z Internetem zostało prawidłowo ustanowione. Upewnij się, że konto zostało prawidłowo skonfigurowane. 7. Nie można odczytać danych z karty TF Upewnij się, że karta TF została poprawnie włożona do urządzenia. 8. Chwilami urządzenie pracuje wolno Jest to naturalne w niektórych sytuacjach. Zaleca się wówczas zamknięcie niektórych aplikacji lub odinstalowanie aplikacji firm trzecich, aby zwolnić więcej zasobów systemowych. 17

18 English OV-Stream 18

19 1. Keys Function Keys function description: Power key(power) Volume +(up) Volume-(down) HOME key(home) MENU Key Display the latested APPs Back key(back) Search(search) Short press to dormant/awake function, long press to turn in/off. increase volume decrease volume Click it in any interface to return main menu interface. This icon will be displayed in the applications of menu key Diplay the history record that the user browsed. Click it in any interface to return previous menu. Click it to enter into Google search. 2. Startup and Shutdown Startup Long press Power key for three keys, you can enter into startup picture. The system enters into screen locked status, please unlock it to enter into main interface to operate. Shutdown 1. Long press Power, it will popup shutdown window. 2. The setting includes mute mode and shutdown, as Picture Clicking Shutdown is the last step. 19

20 Picture Main Interface Search column Voice search Main menu screen will show all the applications as below Picture 3-4. You can use applications, shortcut and define your main interface wallpapers. Applications Dynamic wallpaper Battery volume Return key Home Menu key Notice column Picture 3-4 Remind information Time 20

21 Extensible homepage interface Homepage will extend to exceed the screen to offer more space, you can place newly increased shortcuts, widgets. Click the blank space in the homepage, then slide right and left to move to the right and left of the screen. There ar two extended pictures as Picture 3-5 in the homepage. Picture 3-5 Shortcut icons management of desktop applications System below Android 2.3has the function of creating folder in the desktop, and put the icons in the folder. Android 4.0 systemmake the folder creation more simple. The steps are as below: 1. Draw all the icons together, as Picture 3-6 shown. 2. Then click the composited icons to open all the applications as Picture Click unnamed folder below black frame, it will popup hidden keyboard, and you can rename this folder(it is silimar with IOS system.) 21

22 Picture 3-6 Delete the icons in the desktop Picture Click and hold the icon needs to delete, the top left will show the icon. 2. Draw the icon to the upper of the DELETE icon till the icon turns to red, then move your ginger to delete. 22

23 Change the destop wallpaper 1. Click and hold the blank space in main screen, it will popup the window to change the wallpaper. 2. Click the photo gallary or wallpapers gallary to choose photo. Voice search 1. Touch the Microphone icon. 2. You can choose according to your need in the google selection. 3. You can sest the language according to your need in the voice search frame, click OK to confirm. 4. Keep your mouth direct to the microphone, and speak out the content you need to search, the broswer will open the search result list. Note: Please make sure the internet is welll connected before voice search. 4. Visit Application Procedures How to visit the application procedure of MID: 1. Click button in Picture 3-6, enter into application procedures, as Picture 3-8: 2. Choose the application procedure you want to visit. 23

24 Picture USB Connection MID storage configuration Before transmitting documents, you have to conduct storage configuration for your MID: Connect MID and PC via USB connection, the reminder column will show the remind information. 1. Open the reminder board; please view the Chapter 2.3 MID status and reminder to learn how to open the board. 2. In the remind board, click USB is connected, then touch to open USB memory device, as Picture Now USB is well connected. 24

25 Picture 3-9 Copy the file into memory card 1. Connect MID and PC via USB connector. 2. Operate as the MID memory setting to connect the MID and PC. 3. Open My computer to view Mobile disk(x). 4. Copy the file you need to copy into Mobile disk(x). 5. After copying, click close USB memory in your computer to uninstall. 6. Input words Note: When you MID is connected in USB cable, if you open the USB memory device, you can visit the memory card through MID. If you hope to visit the memory card, you need to disconnect the USB cable. Use screen keyboard When you start application or choose the typying word or number edit box, it will popup screen keyboard. The keyboard has below input methods: 1. Android keyboard 2. Google pinyin input methods Choose the input method you want According to the preset, MID will display Android keyboard 1. According to the preset, MID will display Android keyboard In the main interface, touch setting application, click language and input method. 2. In the text setting area, it will list all the input methods you MID has installed. 25

26 3. Choose the input method you want. Use Android keyboard Picture switch the input capitilization 2 switch words input mode and symbol mode/number mode. 3 click to insert space. 4 click to enter. 7. Voice and display 5 delete the word next to cursor, click and hold to delete all the charactics. Multi-media volume setting 1. Click setting application in the main interface. 2. Click Voice. 3. Click volume to adjust the volume for music and video. 4. When popup volume setting board, left or right progress bar to control. 5. click confirm. 26

27 Display setting Adjust the bightness of screen 1. Click Setting application procedure in main interface. 2. Click display. 3. Click brightness when the menu popup. 4. It will popup setting board, left and right slide the brightness bar to adjust the brightness. 5. Click OK. Adjust screen standby time 1. Click Setting application procedure in the main interface. 2. Click display. i. Slide down the screen, and click dormant. ii. 8. Setting Language 9. External 3G It will popup screen standby time setting, choose the standby time you want. 1. Click setting application in main interface. 2. Click langauge and input method. 3. Click language, and select the language you want, slide down to search more language. 1. Enter the main interface. 2.The device connect to 3G dongle 3.Wait until the status bar appears the 3G icon. WIFI connection Your MID can connect Wi-fi internet, connection operation: 1. Click setting application in main interface. 2. Click WI-FI. 3. Enter into WI-FI interdface, click WI-FI button. 4. MID will auto scan available WI-FI internet. As Picture Select the WI-FI you want to connect, if there is any password window, enter into 27

28 the password, click Connect to finish. Picture setting application attaches setting guide, you can add ordinary web service to the external POP3 or IMAP account of provider (such as Yahoo, Gmail and 163) Picture 6-2 Note: before starting setting guide, please ensure your internet is well connected. 28

29 seting guide 1. Enter into main interface, as Picture Click icon, it will popup setting guide to help you to set, as Picture Enter into your account address and paaword. 4. Click next button, choose your type is POP3 or IMAP. 5. Click next button to check the receiving and sending is available or not. 6. Enter into account name and the sender s name, click finish. 7. If the mailbox is available, it will enter into your inbox. Picture 6-3 Usage of Mobile TV Mobile TV main interface: 1. Click DVB-T icon in application programs interface. 2. Click search button to search TV programs. 3. Choose the TV program you want to watch in programs list. 4. Click play screen enter into full screen play. 5. After intercepting the picture, save it into /SDCARD/Images. 6. The intercepted video will be saved into /SDCARD/Videos. Note: During TV recording, please never pull out the SD card. 29

30 Playback interface Channel list Adjust volume Search for channels Capture the current image Record Video Adjust Britghness While playing back in full screen, press the MENU button, the below options pop-up: Return to DVB-T main interface Zoom in/out the screen Program preview Skip to previous/next channel Set up the caption Click EPG icon to enter the EPG interface: 30

31 Playback interface Program preview Porgram introduction 31

32 Český návod OV-Stream 32

33 1. Funkce kláves Popis funkcí kláves: Klávesa napájení Hlasitost +(nahoru) Hlasitost-(domů) Krátké zmáčknutí má funkci uspání/vzbuzení, dlouhé zmáčknutí je pro vypnutí/zapnutí Zvýší hlasitost Ztlumí hlasitost Klávesa DOMŮ Klávesa MENU Zobrazit aplikace Klávesa zpět Vyhledávání poslední Klikněte na ní na pro návrat do hlavního rozhraní. Tato ikona se zobrazí po zmáčknutí klávesy menu Zobrazí poslední aplikace, které uživatel prohlížel Po kliknutí v jakémkoliv rozhraní dojde k návratu do předchozího menu. Klikněte pro vstup do Vyhledávání Google. 2. Zapnutí a Vypnutí Zapnutí Po dlouhém zmáčknutí klávesy Napájení se zobrazí startovní obrazovka. Systém vstoupí do zamknutého stavu, prosím odemkněte zařízení pro vstup do hlavního rozhraní pro ovládání. Vypnutí Po dlouhém zmáčknutí klávesy napájení vyskočí nabídka pro vypnutí. Nastavení zahrnuje mód ztlumení a vypnutí jak je ukázáno na obrázku 3-1. Pro poslední krok klikněte na tlačítko Vypnout. 33

34 Obrázek Hlavní rozhraní Hlavní obrazovka ukazuje aplikace, jak je ukázáno na obrázku 3-4. Můžete používat zástupce aplikací a nastavit rozhraní pozadí. Vyhledávací Aplikace řádek Hlasové vyhledávání Dynamic ká tapeta Stav baterie Klávesa pro návrat Domů Klávesa Obrázek 3-4 Řádek pro upozornění Připomínky Čas Menu 34

35 Rozšiřitelné rozhraní domácí stránky Domácí stránka můžete rozšířit pro více místa, můžete na něj umístit nové widgety. Klikněte na prázdnou stránku na domácí obrazovce, poté posuňte obrazovku vlevo a vpravo pro pohybovaní obrazovkou. Jsou zde dvě rozšířené obrazovky jak je ukázáno na obrázku 3-5 na domácí obrazovce. Obrázek 3-5 Správa ikon aplikací Systém se verzí Androidu menší než 2.3 má funkci pro vytvoření složky na ploše a umístění ikon do složky. Vytvoření složky na Systému Android 4.0 vytvoří složku jednodušším způsobem. Postup je následující: 1. Přetáhněte všechny ikony dohromady, jak je ukázáno na obrázku Poté klikněte na složené ikony pro otevření všech aplikací, jak je ukázáno na obrázku Klikněte na nápis nepojmenovaná složky pod černým rámečkem, měla by vyskočit skrytá klávesnice a můžete přejmenovat adresář (je to podobné jako na systému IOS). 35

36 Obrázek 3-6 Obrázek 3-7 Smazání ikon na ploše 1. Klikněte a držte ikonu, kterou potřebujete smazat vlevo nahoře se zobrazí ikona. 2. Přetáhněte ikonu nahoru pro SMAZÁZÁNÍ ikony dokud se ikona nezbarví do červena, poté jí můžete pustit a smazat. 36

37 Změna pozadí plochy Klikněte na prázdné místo na hlavní obrazovce, vyskočí okno pro změnu pozadí. Kliknete na galerii fotek nebo galerii pozadí pro vybraní fotky. Hlasové vyhledávání 1. Zmáčkněte ikonu Mikrofonu. 2. Můžete si vybrat podle svých potřeb při výběru Googlu. 3. Můžete nastavit jazyk v rámci pro hlasové vyhledávání vzhledem k tomu, který potřebuje. Klikněte na OK pro potvrzení. 4. Mluvte přímo do mikrofonu a řekněte, co potřebuje vyhledávat, měl by se zobrazit prohlížeč a ukázat výsledky vyhledávání. Poznámka: Ujistěte se prosím, že je internet během hlasového vyhledávání zapnutý. 4. Spuštění aplikací Jak spustit aplikace: i. Klikněte na klávesu jak je ukázáno na obrázku Obrázek 3-6, zobrazí se výběr aplikací jako je na obrázku 3-8: ii. Vyberte aplikaci, kterou chcete spustit. Obrázek

38 5. Připojení USB MID nastavení ukládání Před převodem souborů musíte nastavit konfigurací pro své zařízení.: Propojte zařízení k PC pomocí kabelu USB a zobrazí se nabídka s informace. 1. Otevře se tabulka, prosím zkontrolujte status zařízení a jak otevřít připomínkovou tabulku. 2. V připomínkové tabulce klikněte na připojení USB a klikněte na otevřít USB paměťové zařízení jak je zobrazeno na obrázku Nyní je USB připojeno. Obrázek 3-9 Způsob kopírování souborů na paměťovou kartu 1. Připojte zařízení a PC pomocí USB kabelu. 2. Nastavte zařízení, aby bylo propojeno s PC. 3. Otevřete Počítač pro zobrazení Vyměnitelných disků. 4. Zkopírujte soubory na Vyměnitelný disk. 5. Po zkopírování odpojte USB ve vašem počítači pro odpojení. 6. Psaní Poznámka: Jakmile je vaše zařízení připojeno k USB můžete vidět stav vaší paměťové karty jen pomocí počítače. Pokud chcete vidět obsah své paměťové karty na svém zařízení, musíte USB kabel odpojit. Použijte softwarovou klávesnici Když zapnete aplikaci nebo vyberete psaní nebo editaci, vyskočí softwarová 38

39 klávesnice. Klávesnice umožňuje následující věci. 1. Klávesnici Android 2. Vstupní metodu Google Vyberte si vhodnou metodu pro vstup 1. Vzhledem ke standartnímu nastavení zobrazí se klávesnice Android. V hlavním rozhraní klikněte na nastavení aplikací a vyberte si jazyk a metodu pro vstup. 2. V nastaveních by se měli zobrazit vstupná metody pro vstup, které máte nainstalované. 3. Vyberte si metodu pro vstup Použití klávesnice Android Obrázek Přepínání na psaní velkých písmen 2 Přepínání metody pro vstup a možností pro psaní symbolu/čísel. 3 Mezerník. 39

40 4 Enter. 5 Smaže slovo před kurzorem, klikněte na to a držte pro smazání všech písmen. 7. Hlas a obraz Nastavení hlasitosti multimédií 1. Klikněte na aplikaci nastavení na hlavním rozhraní. 2. Klikněte na hlas. 3. Klikněte na hlasitost pro upravení hlasitosti hudby a videa. 4. Když vyskočí posuvník pohybem doprava a doleva upravte hlasitost. 5. Klikněte pro potvrzení. Nastavení obrazu Nastavení jasu obrazovky 1. Kliknete na aplikaci Nastavení na hlavním rozhraní. 2. Klikněte na obraz. 3. Klikněte na jas, jakmile vyskočí nabídka. 4. Měl by se zobrazit posuvník. Pohybem doleva nebo doprava upravujete hodnotu jasu. 5. Potvrďte pomocí OK Upravení času pro vypnutí obrazovky 1. Klikněte na Nastavení v hlavním rozhraní. 2. Klikněte na Obraz. i. Posuňte se dolu po obrazovce a klikněte na Interval pro vypnutí obrazovky. ii. Vyskočí obrazovky s nastavením pro interval vypnutí obrazovky, vyberte čas, který chcete. 8. Nastavení jazyka 1. Klikněte na nastavení pro hlavní rozhraní. 2. Klikněte na Jazyk a vstup. 3. Klikněte na jazyk a vyberte jazyk, který chcete, posouvejte nabídku dolů pro víc jazyků. 40

41 9. Externí 3G 1. Vstupte do hlavního rozhraní 2. Připojte zařízení k 3G hardwaru 3. Čekejte dokud se na status baru nezobrazí ikona 3 G. WIFI připojení Vaše zařízení můžete připojit k Wi-Fi internetu, způsob připojení je: 1. Klikněte na nastavení v hlavním rozhraní. 2. Klikněte na WI-FI. 3. Vstupte do rozhraní WI-FI, klikněte na tlačítko WI-FI. 4. Zařízení automaticky zjistí dostupné WI-FI sítě jak je ukázáno na obrázku Vyberte WI-FI ke které se chcete připojit, jestliže se chcete připojit k zaheslované síti zobrazí se okno, do kterého musíte vložit heslo pro dokončení připojení. Nastavení u Obrázek 6-1 Aplikace se nastavuje pomocí průvodce nastavením. Můžete defaultně používat jakoukoliv webovou službu, která podporuje POP3 nebo IMAP účty (Yahoo, Google, atd.) 41

42 Obrázek 6-2 Poznámka: před zapnutím průvodce nastavením se prosím ujistěte, že je zařízení dobře připojen k internetu Průvodce nastavením u 1.Vstupte do hlavního rozhraní jak je ukázáno na Obrázek Klikněte na ikonu . Vyskočí rozhraní pro nastavení, které vám pomůže nastavit připojení k u podle obrázku Vstupte do u a nastavte název adresu a heslo. 4. Klikněte na tlačítko další, vyberte svůj typ u POP3 nebo IMAP. 5. Klikněte na tlačítko další, pro kontrolu jestli dostáváte u a odesíláte nebo ne. 6. Vstupte do účtu a nastavte odesílatelovo jméno pro dokončení. 7. Jestliže je poštovní schránka dostupná můžete vstoupit do své poštovní schránky. Obrázek

43 Použití mobilní TV Hlavní rozhraní mobilní TV: 1. Klikněte na ikonu DVB-T v rozhraní aplikací. 4. Klikněte na tlačítko hledání pro vyhledání TV programů. 5. Vyberte ze seznamu TV program, který chcete sledovat. 6. Klikněte na obrazovku přehrávání pro přehrávání na celou obrazovku. 7. Po uložení obrázku se uloží do /SDCARD/Obrázky. 8. Po nahrání videa se uloží do /SDCARD/Videa. Poznámka: Během nahrávání TV nevyjímejte SD kartu. Rozhraní pro přehrávání Výběr kanálů Nastavení hlasitosti Vyhledávání kanálů Zachycení obrázku Nahrávání videa Úprava jasu 43

44 Když přehráváte videa v režimu celé obrazovky zmáčkněte tlačítko MENU pro zobrazní vyskakovací nabídky zobrazené dole: Návrat hlavního rozhraní DVB-T do Přiblížení/ oddálení obrazovky Náhled programů Přeskočit na předchozí/ další kanál Nastavit snímání Click EPG icon to enter the EPG interface: Rozhraní přehrávání Náhled programu Informace k programu 44

45 Slovenský návod OV-Stream 45

46 1. Funkcie klávesov Popis funkcií klávesov: Klávesa napájania Krátke stlačšnie má funkciu uspania/zobudenia, dlhé stlačenie je pre vypnutie/zapnutie. Hlasitosť +(hore) Zvýše hlasitosť Hlasitosť-(dole) Klávesa DOMOV Klávesa MENU Zobraziť posledné aplikácie Klávesa späť Vyhľadávanie Ztlmí hlasitosť Kliknite na ňu pre návrat do hlavného rozhrania. Táto ikona sa zobrazí po stlačení klávesy menu. Zobrazí posledné aplikácie, ktoré užívateľ prehliadal. Po kliknutí v akomkoľvek rozhraní dôjde k návratu do predchádzajúceho menu. Kliknite pre vstup do Vyhľadávania Google. 2. Zapnutie a Vypnutie Zapnutie Po dlhom stlačení klávesy Napájanie sa zobrazí štartovná obrazovka. Systém vstúpi do zamknutého stavu, prosím odomknite zariadenie pre vstup do hlavného rozhrania pre ovládanie. Vypnutie 1. Po dlhom stlačení klávesy napájania vyskočí ponuka pre vypnutie. 2. Nastavenie zahrňuje mód stlmenia a vypnutia ako je ukázané na obrázku Pre posledný krok kliknnite na tlačítko Vypnúť. 46

47 Obrázok Hlavné rozhranie Hlavná obrazovka ukazuje aplikácie, ako je ukázané na obrázku 3-4. Môžete používať zástupcov aplikácií a nastaviť rozhranie pozadia. Vyhľadávací riadok Hlasové vyhľadávanie Aplikácie Dynamic ká tapeta Stav batérie Klávesa pre návrat Domov Klávesa Menu Obrázok 3-4 Riadok pre upozornenia Pripomienky Čas 47

48 Rozšíriteľné rozhranie domácej stránky Domácu stránku môžete rozšíriť na viaceré miesta, môžete naňu umiestniť nové widgety. Kliknite na prázdnu stránku na domácej obrazovke, potom posuňte obrazovku vľavo a vpravo pre pohybovanie obrazovkou. Sú tu dve rozšírené obrazovky ako je ukázané na obrázku 3-5 na domácej obrazovke. Správa ikon aplikácií Obrázok 3-5 Systém s verziou Androidu menšou než 2.3 má funkciu pre vytvorenie zložky na ploche a umiestnenie ikon do zložky. Vytvorenie zložky na Systéme Android 4.0 vytvorí zložku jednoduchším spôsobom. Postup je nasledujúci: 1. Pretiahnite všetky ikony dohromady, ako je ukázané na obrázku Potom kliknite na zložené ikony pre otvorenie všetkých aplikácií, ako je ukázané na obrázku Kliknite na nápis nepomenovanej zložky pod čiernym rámčekom, mala by vyskočiť skrytá klávesnica a môžete premenovať adresár (je to podobné ako na systéme ios). 48

49 Obrázok 3-6 Obrázok 3-7 Zmazanie ikon na ploche 1. Kliknite a držte ikonu, ktorú potrebujete zmazať, vľavo hore sa zobrazí ikona. 2. Pretiahnite ikonu hore pre ZMAZANIE ikony pokiaľ sa ikona nezafarbí do červena, 49

50 potom ju môžete pustiť a zmazať. Zmena pozadia plochy 1. Kliknite na prázdne miesto na hlavnej obrazovke, vyskočí okno pre zmenu pozadia. 2. Kliknite na galériu fotiek alebo galériu pozadí pre vybranie fotky. Hlasové vyhľadávanie 1. Stlačte ikonu Mikrofónu. 2. Môžete si vybrať podľa svojich potrieb pri výbere Googlu. 3. Môžete nastaviť jazyk v rámci pre hlasové vyhľadávanie vzhľadom k tomu, ktorý potrebujete. Kliknite na OK pre potvrdenie. 4. Hovorte priamo do mikrofónu a vyslovte, čo potrebujte vyhľadávať, mal by sa zobraziť prrhliadač a ukázať výsledky vyhľadávania. Poznámka: Uistite sa prosím, že je internet behom hlasového vyhľadávania zapnutý. 4. Spúštanie aplikácií Ako spustiť aplikácie: 1. Kliknite na klávesu ako je ukázané na obrázku Obrázok 3-6, zobrazí sa výber aplikácií ako je na obrázku 3-8: 2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete spustiť. 50

51 Obrázok Pripojenie USB MID nastavenie ukladania Pred prevodom súborov musíte nastaviť konfiguráciu pre svoje zariadenie.: Prepojte zariadenie k PC pomocou káblu USB a zobrazí sa ponuka s informáciami. 1. Otvorí sa tabuľka, prosím skontrolujte status zariadenia a ako otvoriť pripomienkovú tabuľku. 2. V pripomienkovej tabuľke kliknite na pripojenie USB a kliknite na otvoriť USB pamäťové zariadenie ako je zobrazené na obrázku Taraz je USB pripojené. 51

52 Obrázok 3-9 Spôsob kopírovania súborov na pamäťovú kartu 1. Pripojte zariadenie a PC pomocou USB káblu. 2. Nastavte zariadenie, aby bolo prepojené s PC. 3. Otvorte Počítač pre zobrazenie Vymeniteľných diskov. 4. Skopírujte súbory na Vymeniteľný disk. 5. Po skopírovaní odpojte USB vo vašem počítači pre odpojenie. 6. Písanie Poznámka: Hneď ako je vaše zariadenie pripojené k USB môžete vidieť stav vašej pamäťovej karty len pomocou počítača. Pokiaľ chcete vidieť obsah svojej pamäťovej karty na svojom zariadení, musíte USB kábel odpojiť. Použite softwarovú klávesnicu Keď zapnete aplikáciu alebo vyberiete písanie alebo editáciu, vyskočí softwarová klávesnica. Klávesnica umožňuje nasledujúce veci. 1. Klávesniciu Android 2. Vstupnú metódu Google Vyberte si vhodnú metódu pre vstup 1. Vzhľadom k štandardnému nastavenie sa zobrazí klávesnica Android. V hlavnom rozhraní kliknite na nastavenia aplikácií a vyberte si jazyk a metódu pre vstup. 2. V nastaveniach by sa mali zobraziť metódy pre vstup, ktoré máte nainštalované. 3. Vyberte si metódu pre vstup. Použitie klávesnice Android 52

53 Obrázok Prepínanie na písanie veľkých písmen 2 Prepínanie metódy pre vstup a možností pre písanie symbolob/čísiel. 3 Medzerník. 4 Enter. 5 Zmaže slovo pred kurzorom, kliknite na to a držte pre zmazanie všetkých písmen. 7. Hlas a obraz Nastavenia hlasitosti multimédií 1. Kliknite na aplikáciu nastavení na hlavnom rozhraní. 2. Kliknite na hlas. 3. Kliknite na hlasitosť pre upravenie hlasitosti hudby a videa. 4. Keď vyskočí posuvník pohybem doprava a doľava upravte hlasitosť. 5. Kliknite pre potvrdenie. 53

54 Nastavenia obrazu Nastavenie jasu obrazovky 8. Nastavenie jazyka 9. Externé 3G 1. Kliknite na aplikáciu Nastavenia na hlavnom rozhraní. 2. Kliknite na obraz. 3. Kliknite na jas, hneď ako vyskočí ponuka. 4. Mal by sa zobraziť posuvník. Pohybom doľava alebo doprava upravujete hodnotu jasu. 5. Potvrďte pomocou OK a. Upravenie času pre vypnutie obrazovky 1. Kliknite na Nastavenia v hlavnom rozhraní. 2. Kliknite na Obraz. i. Posunte sa dolu po obrazovke a kliknite na Interval pre vypnutie obrazovky. ii. Vyskočí obrazovka s nastavením pre interval vypnutia obrazovky, vyberte čas, ktprý chcete. 1. Kliknite na nastavenia na hlavnom rozhraní. 2. Kliknite na Jazyk a vstup. 3. Kliknite na jazyk a vyberte jazyk, ktorý chcete, posúvajte ponuku dolu pre viac jazykov. 1. Vstúpte do hlavného rozhrania. 2. Pripojte zariadenie k 3G hardwaru 3. Čakejte pokiaľ sa na status bare nezobrazí ikona 3G. WIFI pripojenie Vaše zariadenie môžete pripojiť k Wi-Fi internetu, spôsob pripojenia je: Kliknite na nastavenie v hlavnom rozhraní. 1. Kliknite na WI-FI. 2. Vstúpte do rozhranía WI-FI, kliknite na tlačidlo WI-FI. 3. Zariadenie automaticky zistí dostupné WI-FI siete ako je ukázané na obrázku

55 4. Vyberte WI-FI ku kterej sa chcete pripojiť, ak sa chcete pripojiť k zaheslovanej sieti, zobrazí sa okno, do ktorého musíte vložiť heslo pre dokončenie pripojenia. Obrázok 6-1 Nastavenie u Aplikácia sa nastavuje pomocou sprievodcu nastavením. Môžete defaultne používať akúkoľvek webovú službu, ktorá podporuje POP3 alebo IMAP účty (Yahoo, Google, atd.) Obrázok 6-2 Poznámka: pred zapnutím sprievodcu nastavením sa prosím uistite, že je zariadenie dobre 55

56 pripojené k internetu. Sprievodca nastavením u 1.Vstúpte do hlavného rozhrania ako je ukázané na Obrázku Kliknite na ikonu . Vyskočí rozhranie pre nastavenie, ktoré Vám pomôže nastaviť pripojenie k u podľa obrázku Vstúpte do u a nastavte názov adresu a heslo. 4. Kliknite na tlačítko ďalší, vyberte svoj typ u POP3 alebo IMAP. 5. Kliknite na tlačítko ďalší, pre kontrolu či dostáváte y a odosielate alebo nie. 6. Vstúpte do účtu a nastavte odosielateľovo meno pre dokončenie. 7. Ak je poštovná schránka dostupná môžete vstúpiť do svojej poštovnej schránky. Obrázek 6-3 Použitie mobilnej TV Hlavné rozhranie mobilnej TV: 1. Kliknite na ikonu DVB-T v rozhraní aplikácií. 2. Kliknite na tlačidlo hľadanie pre vyhľadávanie TV programov. 3. Vyberte zo zoznamu TV program, ktorý chcete sledovať. 4. Kliknite na obrazovku prehrávania pre prehrávanie na celú obrazovku. 5. Po uložení obrázku sa uloží do /SDCARD/Obrázky. 6. Po nahraní videa sa uloží do /SDCARD/Videá. Poznámka: Behom nahrávania TV nevyberajte SD kartu. 56

57 Rozhranie pre prehrávanie Výber kanálov Vyhľadávanie kanálov Nastavenie hlasitosti Úprava jasu Zachytenie obrázku Nahrávanie videa Keď prehrávate videá v režime celej obrazovky, stlačte tlačidlo MENU pre zobrazenie vyskakovacej ponuky zobrazenej dolu: Návrat hlavného rozhrania DVB-T do Priblíženie /oddialenie obrazovky Náhľad programo v Preskočiť na predchádzajúci/ ďalší kanál Nastaviť snímanie Kliknite na ikonu EPG pre vstup do EPG rozhrania: 57

58 Rozhranie prehrávania Náhľad programu Informácie k programu 58

59 Romanian OV-Stream 59

60 1. Functiile butoanelor Descrierea functiilor butoanelor: Butonul de pornire (putere) Volum +(sus) Volum-(jos) Apasare scurta functia inactiv/trezit, apasare lunga pentru pornire/oprire Creste volumul Scade volumul Butonul HOME(acasa) Click in orice interfata pentru a reveni la interfata principala Butonul MENIU Icoana va fi afisata in aplicatiile butonului de meniu Afiseaza ultimul APPs Afiseaza arhiva browser-ului Butonul de revenire (inapoi) Cauta(cauta) Click in orice interfata pentru a reveni la interfata anterioara Click pentru a intra in Google cautare 2. Pornire si Oprire Pornire Apsare lunga a butonului de pornire pentru 3 butoane si poti intra in fotografia de startup. Sistemul intra in modul de ecran blocat. Va rugam deblocati-l pentru a intra in interfata principal pentru a actiona. Oprirea 1. Apasare lunga a butonului Power. Va afisa fereastra de inchidere 2. Setarile includ modul mut, si oprire precum in fotografia Apasand Oprire este ultimul pas 60

61 Imagine Interfata principala Ecranul meniului principal va afisa toate aplicatiile precum in imaginea 3-4. Poti folosi aplicatiile, scurtaturile si poti defini tapetul interfetei principale. Cauta coloana Cautare voce Aplicatii Tapet dinamic Volumul bateriei Buton de revenire Home Butonul de meniu Imagine 3-4 Coloane notificari Aminteste informatii Timp 61

62 Interfata pagina principala extensibila Pagina principal se va extinde pentru a depasi ecranul pentru a oferi mai mult spatiu. Poti plasa noile scurtaturi, widgets. Click spatiul gol in pagina principala apoi glisati stanga sau dreapta pentru a misca ecranul in stanga si dreapta. Sunt doua imagini extinse precum in Imaginea 3-5 Imagine 3-5 Administrarea scurtaturilor ale aplicatiilor de pe desktop Sistemul de mai jos Android 2.3 are functia de a crea un folder pe desktop si punerea icoanelor in folder. Android 4.0 are crearea folderului mai simpla. Pasii trebuie urmati precum mai jos: 1. Atrageti toate icoanele impreuna precum in imaginea Apo apasati pe icoanele compuse pentru a deschide toate aplicatiile precum in imaginea Apasati pe un foder fara nume mai jos de cadrul negru si va aparea o tastatura ascunsa si poti redenumi acest folder. ( similar cu sistemul IOS ) 62

63 Imagine 3-6 Imagine

64 Sterge icoanele de pe desktop 1. Apasa si asteapta pe icoana pe care o doresti stearsa. In stanga sus va afisa icoana 2. Atrage icoanele spre icoana de STERGERE pana icoanele devin rosii Schimba tapetul de pe desktop 1. Apasa si asteapta pe un spatiu gol al ecranului principal si va afisa o fereastra pentru a schimba tapetul 2. Click pe galeria foto sau pe galeria cu tapeturi pentru a schimba imaginea Cautare vocala 1. Atinge icoana microfonului 2. Poti alege conform nevoilor in selectarea google 3. Poti seta limba conform nevoilor tale in cadrul cautarii vocale. Click OK pentru a confirma 4. Pozitioneaza gura direct spre microfon si rosteste continutul pe care ai nevoie sa-l gasesti. Navigatorul va deschide lista cu cautarile gasite. Nota: Asigurati-va ca internetul este conectat inainte de cautarea vocala 4 Proceduri de vizitare a aplicatiilor Cum sa vizitezi procedura de aplicare a MID : 1. Click in imaginea 3-6, intra in procedurile de aplicare precum in imaginea 3-8: 2. Alege procedura de aplicare pe care vrei s-o vizitezi: Imagine

65 5 Conexiunea USB Configuratia depozitului MID Inainte de a transmite documente trebuie sa configurezi depozitul pentru MID-ul tau: Conectati MID si PC prin conexiune USB. Coloana de atentionare va afisa informatia de reamintire. 1. Deschideti reminder-ul; va rugam sa consultati capitolul 2.3 statusul MID si reminder-ul pentru a invata cum sa deschideti board-ul 2. In interfata pt reamintire clicl USB este conectat, apoi atingeti pentru a deschide dispozitivul de memorie USB precum in imaginea Acum USB este bine conectat Imagine 3-9 Copiati fisierele pe cardul de memorie 1. Conectati MID si PC prin cablu USB. 2. Operati ca setarea memoriei MID pentru a conecta MID cu PC 3. Deschideti My computer pentru a vedea discul mobil (x) 4. Copiati fisierul pe care doriti sa-l copiati in Mobile disk(x) 5. Dupa copier click inchide memoria USB in computerul tau pentru a dezinstala Nota: Cand MID este conectat prin cablu USB, daca deschizi dispozitivul de memorie USB poti vizita cardul de memorie prin MID. Daca vrei sa vizitezi cardul de memorie trebuie sa deconectezi cablul USB. 6. Intrare cuvinte Utilizare tastatura de pe ecran Cand incepi aplicatia sau alegi tastarea unui cuvant sau al unui numar va aparea tastatura pe ecran. Tastatura are mai jos metode de intrare: 1. Tastatura Android 2. Google metode de intrare Alege metoda de intrare pe care o doresti 65

66 1. Conform presetarii, MID va afisa tastatura Android in interfata principala.. Atingeti aplicatia de setari, click Limba si metode inputate 2. In spatiual setarilor textului, vor fi listate toate metodele de intrare pe care MID le are instalate. 3. Alege metoda de introducere pe care o doresti Utilizare tastatura Android Picture Schimba capitalizarea de introducere 2 Schimba modul de introducere al cuvintelor si simbolul mod/numar mod 3 Click pentru a lasa spatiu 4 Click pentru a intra 5 Sterge cucantul de langa cursor, apasa si tine apasat pentru a sterge toate caracterele 7. Voce si Display Setare volum multimedia 1. Click setarea aplicatiei in interfata principal 2. Click Voce 3. Click colum prentu a ajusta volumul pentru muzica si video 4. Cand apare panoul cu setari pentru volum, stanga sau dreapta bara de control 5. Click Confirma Setare Display Ajustati luminozitatea ecranului 1. Click procedura setarilor aplicatiei in interfata principal 2. Click display. 3. Apasati luminozitate cand meniul apare 66

67 4. Va aparea bordul se setare, glisati stanga dreapta pentru a ajusta luminozitatea 5. Click OK Ajustati timpul de standby al ecranului 1. Click procedura de setarea a aplicatiei in interfata principal 2. Click display i. Glisati in jos ecranul si click inactive ii. Va aparea setarea timpului de standby. Alege timpul pe care il doresti. 8. Setare Limba 1.Click setare aplicatie in interfata principal 2. Click limba si metoda de introducere 3. Click limba si selecteaza limba pe care o doresti. Glisati in jos pentru a gasi mai multe limbi. 9. 3G Extern 1. Intra in interfata principal 2. Dispozitivul se conecteaza la 3G dongle 3. Asteapta pana cand pe bara de status apare icoana 3G Conexiune Wi-Fi MID-ul conectat la internet wi-fi, operatiunile de conectare: 1. Click setare aplicatie in interfata principal 2. Click Wi-Fi 3. Intra in interfata Wi-Fi, apasa butonul Wi-Fi 4. MID va scana automat internetul wi-fi valabil. ( imaginea 6-1) 5. Selecteaza Wi-Fi daca doriti o conectare. Daca exista o fereastra pentru parola, introduceti parola si click Conectare pentru a termina. Imagine

68 Setare Aplicatia ataseaza ghidul de setari . Poti adauga un service web obisnuit la POP3 extern sau cont IMAP al producatorului ( precum yahoo, Gmail and 163) Imagine 6-2 Nota: Inainte de a deschide ghidul setari , va rog asigurati-va ca internetul dumneavoastra este bine conectat Ghid setari 1. Intra in interfata principala precum in imaginea Click icoana , va aparea ghidul setari pentru a te ajuta sa te hotarasti precum in imaginea Intra in contul tau de emai adresa si parola 4. Click butonul next, alege-ti tipul de POP3 sau IMAP 5. Click butonul next pentru a verifica daca trimisul si primitul de este valabil sau nu 6. Intra in numele contului si in numele ului trimis, click Finish 7. Daca cutia postala este valabila va intra in inbox 68

69 Imagine 6-3 Utilizare TV Mobil Interfata principala TV Mobil 1. Click DVB-T interfata programelor de aplicare 2. Click butonul de cautare pentru a cauta programe TV 3. Alege programul TV pe care doresti sa-l privesti 4. Click ecranul de redare si intra in redare ecran full 5. Dupa interceptarea pozei, salveaz-o in /SDCARD/Imagini 6. Video-ul interceptat va fi salvat in /SDCARD/Videos Nota: In timpul inregistrarii TV, va rugam niciodata sa nu scoateti cardul SD Interfata redare Lista canale Ajustati volum Cautati canale Captureaz a imagine Inregistrare video Ajustati luminozitate curenta 69

70 Cand reda in ecran full, apasati butonul de meniu, optiunile de mai jos vor aparea: Revinola interfata principala DVB-T Zoomin/o ut Program previzuali zare Schimba la anteriorul/urmat orul canal Seteaza captura Click EPG icon to enter the EPG interface: Interfata redare Previzuali zare program Introducere program 70

71 We, the undersigned: Declaration of Conformity Manufacturer: Address, City: Country: Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Declare the following apparatus: Products name: Brand and Model name: Tablet 7 DVB-T OV-Stream Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE: EMC : 2004/108/EC LVD : 2006/95/EC R&TTE : 1999/5/EC ROHS : 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed: EMC : LVD : R&TTE : ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) EN : A11: A1: A12:2011 EN V1.7.1:2006 EN 62311:2008 Release date:

72 OV-Stream

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK Instrukcja Obsługi User Manual PL CZ SK OV-DualDrive 1 Wprowadzenie 1.1 Zalecenia Czynności ochronne Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby urządzenie, bateria

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

Mid Android M001, M002, M003

Mid Android M001, M002, M003 Mid Android M001, M002, M003 Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka...1 1. Obrázek zařízení...4 2. Základní informace...5 2.1 Nabíjení baterie...5 2.2 Použití SD karty...5 2.3 Vypnutí a zapnutí...5

Více

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Obsah I. Úvod...- 3 - II. Inštalácia ovládačov USB modemu Huawei E220...- 3 - III. Nastavenia parametrov spojenia pre USB modem Huawei E220...- 8 - IV. Konfigurácia

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore7

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore7 Instrukcja użytkownika User Manual OV-BaseCore7 POLSKI Instrukcja Obsługi Zdjęcia i ilustracje zawarte w instrukcji zostały umieszczone jedynie w celach poglądowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w

Více

FREEIP. Aplikácia pre Android

FREEIP. Aplikácia pre Android FREEIP Aplikácia pre Android Úvod: -1-1 Inštalácia a registrácia -2-1.1 Inštalácia aplikácie do Android telefónu -2-1.2 Registrácia účtu -2-2. Pridanie zariadenia -4-2.1 Použitie kódu SN pridanie IPC/NVR

Více

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2 NÁVOD K POUŽITÍ CD/Radio přehrávač NÁVOD NA POUŽITIE Radio/CD prehrávač INSTRUCTION MANUAL CD/Radio player Popis tlačítek a funkcí: 1) Hlavní vypínač: krátký stisk zapne přístroj, opětovný krátký stisk

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE Pakiet aplikacji E-Share składa się z czterech aplikacji pozwalających przesyłać bezprzewodowo różne dane pomiędzy urządzeniami z systemem Android. INSTRUKCJA 1.

Více

Poznámka. Informace o produktu

Poznámka. Informace o produktu Poznámka Pokud zařízení nejde poprvé spustit, zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Pokud baterie není nabitá, připojte zařízení k nabíječce. Při nabíjení svítí indikátor v levém horním rohu. Informace

Více

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Inštalácia softvéru Vložte priložené CD do mechaniky, otvorte priečinok Sofware a následne priečinok 1.ISS. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor ISSSetup,

Více

Poznámka. Informace o produktu

Poznámka. Informace o produktu Poznámka Pokud zařízení nejde poprvé spustit, zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Pokud baterie není nabitá, připojte zařízení k nabíječce. Při nabíjení svítí indikátor v levém horním rohu. Informace

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace AHD_DVR Průvodce rychlým startem Tato řada produktů je určena pro bezpečnostní oblasti sledované v digitálním monitorovacím zařízení. Použitý vestavěný operační systém LINUX, umožňuje systému stabilní

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Quattor 7 II. Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

Quattor 7 II. Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Quattor 7 II Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE 1.0 Cechy produktu 1.1 Przyciski i porty 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 1 Kontrola głośności Przycisk włączania/wyłączani 2 a (włącznik)

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií Hardvérová inštalácia: Video vstup pre S-Video alebo kompozitný video kábel Audio vstup Kompozitný video kábel: Prijímač diaľkového ovládania

Více

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8)

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Protokol webových služieb umožňuje používateľom systému Windows Vista (SP2 alebo novší), Windows

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU OV-SteelCore10Gear 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej instrukcji

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Aby ste mohli nahrať slovenčinu do prístroja Forerunner 310XT, je potrebné si vytvoriť konto na

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Program CMS pro PC. Návod k obsluze. 1. Instalace program CMS do PC

Program CMS pro PC. Návod k obsluze. 1. Instalace program CMS do PC Program CMS pro PC Návod k obsluze 1. Instalace program CMS do PC Do CD mechaniky vložte CD disk dodaný společně s přístrojem a proveďte instalaci programu General_CMS V zobrazených oknech doporučujeme

Více

Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990.

Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990. Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990. Tento manuál vám pomôže správne nastaviť mobilný telefón Sony Ericsson P990 na používanie služby BlackBerry prostredníctvom aplikácie

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Krok 1: Aktualizácia firmvéru Pred aktualizáciou, prosím, najskôr skontrolujte: 1. Aktualizácia musí byť vykonávaná

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK Instrukcja Obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK OV-Area 1. Zasilanie Rutera Istnieją 2 sposoby zasilania Rutera OV-Area (zwanego dalej w instrukcji, w skrócie, Ruterem): * Za pośrednictwem baterii. *

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj Pokyny k použití Model-300 Návod na obsluhu Operating Instructions Napájecí zdroj se systémem Napájací zdroj so systémom Power Supply with System BK 0011900 / PC AQUACONTROL Kryt aquacontrol Kryt aquacontrol

Více

NVR Easyn pro IP kamery 1080p

NVR Easyn pro IP kamery 1080p NVR Easyn pro IP kamery 1080p Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Kapitola 1 úvod Účel softvéru Systémové požiadavky Výkon (podstatné iba pre technikov)

Kapitola 1 úvod Účel softvéru Systémové požiadavky Výkon (podstatné iba pre technikov) Návod na inštaláciu a používanie softvéru ivms-4500 určeného pre mobilné zariadenia s operačným systémom ANDROID na prezeranie živého obrazu a obrazu zo záznamu zo záznamových zariadení HikVision. Kapitola

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore10(Y)

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore10(Y) Instrukcja użytkownika User Manual OV-BaseCore10(Y) Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością. Prosimy przeczytać

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

DVB-T Tuner. Ver.3.0.*. Firmware

DVB-T Tuner. Ver.3.0.*. Firmware DVB-T Tuner Ver.3.0.*. Firmware Xtreamer Prodigy podporuje digitální vysílání s funkcí záznamu při použití interního DVBT tuneru. Vysílání je dostupné v hlavním menu v tabulce App. S DVBT modulem můžete

Více

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.pl

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.pl Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE www.overmax.pl 1 Informacje ogólne Aby jak najdłużej utrzymać telefon w doskonałej kondycji, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej

Více

Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega

Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega Dziękujemy za zakup urządzenia. Proszę zapoznać się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem. Cechy urządzenia: 1. Sensor: CMOS 1.3Mpikseli 2. Kąt nagrywania:

Více

Návod na použitie kamery DV130C

Návod na použitie kamery DV130C Návod na použitie kamery DV130C SK Upozornenie: 1. Pozor na mechanické poškodenie kamery. 2. Nevystavujte kameru a SD kartu pôsobeniu magnetického poľa. 3. Nevystavujte kameru vysokým teplotám. 4. Používajte

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android.

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android. 1. Inštalácia aplikácie Locus Map - free alebo pro verzia cez Google Play Pred inštaláciou je doporučené vložiť do prístroja microsd kartu pre zvýšenie kapacity pamäti zariadenia. Všetky mapy a namerané

Více

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / , Návod na inštaláciu

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / ,  Návod na inštaláciu Návod na inštaláciu Inštalácia LTE USB modemu Huawei E3372 a mobilného internetového pripojenia 1 Dôležité upozornenie: pred inštaláciou zariadenia a internetového pripojenia sa oboznámte so zariadením

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE

EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE EN USER MANUAL PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ NÁVOD K OBSLUZE SK NÁVOD NA POUŽITIE EN MP4 PLAYER NATEC MP40 USER MANUAL 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS The manual contains important safety instructions and

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf /apps Obsah Úvod 3 Zřízení potřebná k nastavení aplikace 3 Základní ovládání Chytrých hodinek Samsung Gear S2 3 Hlaní menu aplikace ihc-wtrf 3 Připojení Chytrých

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Rikomagic R1. Instalační příručka CZ

Rikomagic R1. Instalační příručka CZ Rikomagic R1 Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic R1 Rikomagic R1 je přenosný projektor s operačním systémem Android, který je vybaven čtyřjádrovým procesorem RK3128. Mezi hlavní

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív Užívateľský manuál Popis produktu Popis 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív 3)Ovládacie tlačidlo dolu 6)Reproduktor 7)Potvrdzujúce tlačidlo 8)Prepínanie režimu

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU Soution7II Dziękujemy za zakup naszego produktu. Stosowanie się do niniejszej instrukcji pozwoli na prawidłową i bezpieczną obsługę zarówno

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Instrukcja obsługi OV-TB-08 III

Instrukcja obsługi OV-TB-08 III Instrukcja obsługi OV-TB-08 III Szybki start Obsługa baterii i jej ładowanie Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy je w pełni naładować. Podłącz zasilacz-ładowarkę do gniazda DC, a urządzenie

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

EasyN Multi-Window P2P

EasyN Multi-Window P2P EasyN Multi-Window P2P Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

PV Cam Viewer aplikace

PV Cam Viewer aplikace PV Cam Viewer aplikace Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení aplikace 2.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia Pozn. V tomto návode je ako príklad inštalácie a obsluhy popísaný model. 1. Pripojenie zariadenia Pozn. Pri konfigurácií

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

3 Domovská obrazovka Androidu. Zamykací obrazovka Androidu

3 Domovská obrazovka Androidu. Zamykací obrazovka Androidu Zamykací obrazovka Androidu Tažením lišty zámku (A) doprava zamkněte GoTab. Následně se dostanete na domovskou obrazovku Androidu. 3 Domovská obrazovka Androidu Domovská obrazovka Androidu Dole na obrazovce

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse Executive 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse Executive 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse Executive 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion.

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál ApoEye Bezdrátová kamera Uživatelský manuál Nahrávací tlačítko Popis ovládacích prvků Mikrofon Indikátor stavu Micro SD Slot Reproduktor Micro USB port Očko pro šňůrku Video Photo Direct Cloud Mode Mode

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

Uživatelská příručka CZ

Uživatelská příručka CZ Minix NEO U9-H Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO U9-H Minix NEO U9-H je výkonné multimediální centrum na bázi Android 6.0 Marshmallow s osmijádrovým procesorem a grafikou Mali

Více