č. účtu: /0300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300"

Transkript

1 č. účtu: /0300

2 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/ Praha 2 tel./fax: tel.: URL: www. pohoda-help.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 č. účtu: /0300 IČO: obsah: Slovo úvodem 2 Poslání a cíle 4 Služby a programy 5 Rozvoj a podpora 9 Lidé 11 Public Relations 14 Spolupráce 15 Hospodaření 16 Historie 22 POHODA SPOLEÈNOST PRO NORMÁLNÍ ŽIVOT společnost pro normální život lidí LIDÍ s S postižením POSTIŽENÍM Praha

3 slovo úvodem POHODA Díky, díky, díky! Není lehké najít oslovení pro Vás, kteří budete k těmto řádkům přistupovat v různých časových intervalech. Někdo si je přečte na našich akcích, jiný nahodile, najde-li naši výroční zprávu například na internetu. Bylo nebylo tak začínají mnohá vypravování, ale nyní je a píše se rok Přitom je to chvilka, kdy jsme připravovali Výroční zprávu za rok Určitě se mnou budete souhlasit, že čas je stále rychlejší, snad ve všem. Slyšela jsem nedávno takové postesknutí, že lidé hodně málo děkují. Za cokoliv. Začala jsem si toho všímat a musím dát této informaci za pravdu. Nechci filozofovat, ale bývalo docela automatickým zvykem (a často zcela přirozeným), že za pomoc v jakékoliv podobě se projevila slova díků. Patřilo to k základům chování a jednání každého z nás a dá se říci i k základním odměnám za práci a tím tedy podpoře lidí, kteří svoji práci vykonávají dobře. Bylo to signálem, že ten druhý si toho všiml. Přijměte proto na tomto místě poděkování Vy všichni: příznivci, pracovníci, kolegové, spolupracovníci, členové Správní rady POHODY a zástupci jednotlivých úřadů, dlouhodobějších či nových sponzorů, rodiny klientů a v neposlední řadě klienti. Poděkování za to, že jste s POHODOU vydrželi dobré, ale i zlé. Zlé byly hlavně chybějící finance pro zajištění roku 2005, tím se zvýšila migrace asistentů, což byl hlavní a velký problém. Ale na službách k lidem se to projevilo minimálně. Tím, že bylo málo prostředků, a tím tedy i méně asistentů, museli ostatní být v práci více, nežli bylo zdrávo. Musím však na tomto místě uvést, že jsme i se Správní radou a vedoucími jednotlivých projektů probírali různé možnosti. Uzavřít jeden nebo oba chráněné byty, na které jsme nezískali finanční dotaci, anebo vydržet? Děkuji proto všem, že jste rozhodli, jak jste rozhodli a vydrželi. Roční rozpočet se stal nevyrovnaným, a proto patří dík hlavně Správní radě, že stála na straně potřebných. Před koncem roku jsem pozvala na společné setkání s námi a vedoucími pracovníky POHODY zástupce našich klientů. Moc jich nepřišlo. Není mým cílem to hodnotit, je mým přáním, abychom společně bojovali a dokázali se účinně spojit třeba při propagování POHODY. Na základě této schůzky jsme například opakovaně informováni jedním ze zástupců klientů, kde se co děje. Také jsme pro POHODU dostali děkovné dopisy za služby, které byly poskytovány klientům osobními asistenty na jednotlivých chráněných komunitních bytech. To se vracím zpátky k úvodu. Potěšilo to a tyto dopisy budou také tvořit přílohy žádostí o granty nebo o finanční dary. Tyto řádky píši v dubnu Ohlížím se za tím, co bylo vloni, a zároveň vím, že nikoho z poskytovatelů sociálních služeb organizací podobných té naší v příštím roce nečeká jednoduchý život. V účinnost vstoupí zákon o sociálních službách a určitě řada z Vás ví, jak nejednotné a nejasné jsou některé důležité dílčí kroky. Je proto nutné, aby Ti, kdo mohou být jakkoliv nápomocni, pomohli. Ti z Vás, kdo nemají možnost pomoci finančně, mohou pomoci jinak, třeba navázáním kontaktů s lidmi, kteří rozhodují, pomůžete také svým časem, například tak, že se stanete dobrovolníkem. Na vlastní kůži se přesvědčíte, jak Vás činnost ve spolupráci s lidmi s postižením obohatí. Kdyby se vnitřní síla a bohatost projevovala navenek, lidé pracující v pomáhajících profesích jsou dávno celí ze zlata. Přeji Vám všem v nadcházejícím čase jenom dobré a hodně zdraví. Ladislava Dolínková výkonná ředitelka

4 Poslání a cíle Každý člověk s postižením potřebuje jinou podporu a má právo ji získat. Tato podpora a pomoc musí maximálně posilovat jeho vlastní soběstačnost a respektovat lidskou důstojnost. Poslání i cíle POHODY vycházejí z těchto názorů. Poslání POHODA poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým poškozením mozku, v místní komunitě. Motto Každý se může svobodně rozvíjet a jeden druhému má pomáhat, aby byl šťasten tak, jak po tom touží. Cíle K. Čapek Cílem POHODY je poskytování takových sociálních služeb, které lidem s postižením umožní co nejběžnější život v normálním prostředí, maximálně posilují jejich soběstačnost a vlastní kompetence a respektují jejich osobnost, názory a individuální potřeby. Služby a programy Od roku 1998 poskytujeme v Praze sociální služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Lidé, kteří našich služeb využívají, se díky osobní asistenci (s ohledem na své možnosti) stávají samostatnějšími. Tito lidé hledají cesty, jak spolužít v komunitách s druhými a vzájemně se obohacovat. Ne vždy umíme v životě ocenit i malé krůčky. Ne vždy umíme být upřímní a bezelstní. Máme příležitost se mnoho nového od nich naučit. Nepřehlížejme se! Základní služby Chráněné bydlení (CHB) je pobytová sociální služba. V bytě provozovaném organizací jako podpora lidem s mentálním postižením pracují osobní asistenti. Většinou jde o trvalý domov klienta, který se rozhodl žít více samostatně. Službu poskytujeme také lidem, kteří s ohledem na situaci nemohou nadále zůstat ve svém domácím prostředí (úmrtí rodinného pečovatele, aj.). Rozsah pracovní doby asistentů je různorodý, ovlivňuje jej míra postižení toho z klientů, který v chráněném bytě potřebuje nejvíce podpory a služeb. Pokud v bytě bydlí i těžce postižený člověk, asistentské služby fungují nepřetržitě ve dne i v noci, přičemž ve dne je ve službě často více než jeden asistent. 6 7

5 Podporované bydlení (PB) je služba, jejímž cílem je podpořit samostatný život člověka v jeho domácím prostředí. Poskytuje se lidem s postižením, kteří žijí ve svém vlastním nebo pronajatém bytě sami, s partnerem nebo přítelem. Často, ale ne vždy, je v podporovaném bydlení zabezpečován menší rozsah služeb než v chráněném bydlení. Doprovod je služba určená dospělým lidem s těžším postižením, kteří sami nejsou schopni zvládnout pochůzky městem. Domlouvá se individuálně, v závislosti na konkrétních potřebách klienta a možnostech asistenční služby. V roce 2005 jsme provozovali čtyři chráněné komunitní byty: dva v ulici Kodymova v Praze 5, jeden v ulici Sokolská v Praze 2 a nově též byt v ulici Krátká v Praze 10. Jeho slavnostního otevření 3. března 2005 se zúčastnili zástupci Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 10 a novináři. Náš velký dík patří nadaci The Diplomatic Ladies Association, která na vybavení tohoto bytu přispěla částkou Kč. Osobní asistence (OA) je moderní sociální služba, která nabízí lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením prostor pro seberealizaci, podporu a dopomoc se sebeobsluhou. Spolu s asistenty lidé s postižením rozvíjejí svůj potenciál, stávají se samostatnější a otevírají se jim nové možnosti běžného života v komunitách. Osobní asistence se poskytuje v přirozeném prostředí uživatele v kteroukoliv denní dobu a vykazuje se podle počtu asistenčních hodin. Denní programy jsou různorodé aktivity (výtvarné, rukodělné, pracovní) nabízené každému uživateli individuálně Denním komunitním centrem (DKC) v Záhřebské ulici. Zde se klient na základě svého přání, schopností a zdravotního stavu může učit novým věcem a trávit smysluplně svůj volný čas. Doplňkové služby Krizová respitní péče reaguje na akutní situace, v nichž je člověku s mentálním postižením nevyhnutelné zajistit trvalou čtyřiadvacetihodinovou péči. V takových případech klientovi po nezbytně nutnou dobu poskytujeme komplex služeb včetně ubytování, stravování, lékařské péče, denního programu. Poradenství poskytované Střediskem terénní pomoci rodinám osobní asistence (TPR) v Balbínově ulici je určeno zejména samotným uživatelům služeb, dále rodinám, jež pečují o člověka s mentálním a kombinovaným postižením a také všem sociálním pracovníkům městských částí Prahy, kteří potřebují získat odborné a cílené informace. Smysl poradny spočívá v pomoci najít klientovi pro něj nejvhodnější službu, vyřešit konkrétní problém, zodpovědět odborné i jiné specifické otázky, předat reference a kontakty na kompetentní organizace, případně distribuovat nabídky jejich služeb. Poradenství poskytujeme také jako terénní službu. Respitní péče je služba poskytovaná rodině, která pečuje o svého dospělého člena s těžším postižením. Umožní rodině oddychnout si a načerpat síly. Pobyt klienta na respitním lůžku v chráněném bytě lze objednat v rozsahu od několika dnů do tří týdnů. Terénní respitní služba se poskytuje v přirozeném prostředí klienta, většinou je užšího charakteru. Rekreační pobyty jsou službou nabízenou klientům využívajícím alespoň jeden z programů POHODY. Volnočasové aktivity. Každý klient má plnou podporu celého týmu pracovníků POHODY při hledání způsobů, jak využít volný čas. Může se věnovat všem svým osobním koníčkům. 8

6 Poslání a cíle Kde se co událo? V rámci aktivit Střediska terénní pomoci rodinám jsme v roce 2005 na základě přání a zájmů klientů zorganizovali množství rozmanitých akcí, od procházek Prahou či výletů do jejího blízkého i vzdálenějšího okolí (Řevnice, Nelahozeves, Karlštejn, zámek ve Ctěnicích, Rakovník, Kozojedy), přes čtrnáctidenní rekreační pobyty v Janově nad Nisou v Jizerských horách či na Šumavě, až po aktivní účast na výstavách a veletrzích se sociální tématikou (Schola Nova 2005, Pragointerier, Non-Handicap 2005). Účastnili jsme se také pestrého kulturního dění navštívili jsme Národní divadlo, Státní operu, Divadlo Járy Cimrmana, večerní představení Křižíkovy fontány, Národní muzeum, Muzeum Antonína Dvořáka, nechyběli jsme ani při slavnostním otevření Galerie Butovice spojeném s otevíráním podmořských akvárií, ale např. ani při Dnu otevřených dveří v České televizi. K dalším zajímavým akcím loňského roku můžeme připočíst rovněž účast na Vinobraní, Biojarmarku, výstavě prací mentálně postižených lidí v Toulcově dvoře přípravu dvou Benefičních koncertů pro POHODU, Mikulášského či Předvánočního setkání POHODY. Ve čtyřech chráněných komunitních bytech POHODY bydlelo v roce 2005 celkem 34 lidí, respitního pobytu využilo v průběhu roku 7 klientů. 26 klientů z chráněných bytů využívalo služeb Denního komunitního centra, dalších 10 klientů do centra docházelo z vlastních rodin. Pro rodiče a opatrovníky je tato služba možností, jak při péči o svého blízkého chodit i nadále do zaměstnání, věnovat se svým zálibám, setkávat se, odpočívat. V rámci aktivit Střediska terénní pomoci a osobní asistence jsme v roce 2005 odvedli více než 5800 hodin asistenční práce u klientů, v péči střediska bylo celkem 24 rodin. Rozvoj a podpora Upevnění POHODY V průběhu roku jsme napsali projekt zaměřený na komunikační síť POHODY a sestavení metodik. Podporu z Evropského sociálního fondu (tzv. Globální grant) jsme získali a projekt začali realizovat. Tým metodiků se za podpory odborníků pustil do sestavování etického kodexu pracovníka POHODY a obecných pravidel pro základy práce s uživatelem všech služeb POHODY. Práce bude pokračovat i po celý rok Asistent POHODY Podařilo se nám také sestavit úspěšný projekt s rozsáhlejším rozpočtem na dva roky (do konce roku 2007). Asistent POHODY je projekt Centra osobní asistence. Více je možné se dočíst na internetových stránkách Dobrovolníci V roce 2005 pro POHODU ve prospěch jejich klientů pracovalo 6 stálých dobrovolníků. Celá naše správní rada pracuje na dobrovolnické bázi. Na podzim se nám podařilo získat akreditaci ministerstva vnitra pro práci s dobrovolníky. Dál se snažíme tuto oblast práce organizace rozvíjet. Velmi si nezištné spolupráce dobrovolníků vážíme, je nedílnou a potřebnou součástí našich služeb. Supervize Po celý rok probíhají pravidelné supervize všech pracovních týmů pod vedením MUDr. Františka Matušky a Střediska psychoterapeutických ambulantních služeb (SPAS) Praha (tým Střediska terénní pomoci rodinám) a PaedDr. Michaela Chytrého (ostatní týmy sdružení POHODA) 10 11

7 Fundraising V oblasti oslovování individuálních a firemních dárců jsme dosáhli uspokojivých výsledků. Daří se nám získávat finanční prostředky z veřejných zdrojů. V roce 2005 se nám podařilo získat prostředky ESF EU na dva naše projekty. Získali jsme významnější firemní dárce. Pozice fundraisera byla obsazena jen na částečný úvazek a po zkušenostech jsme se rozhodli si práci rozdělit v úzkém týmu vedení organizace. Komunitní plánování Rozhodující změny v sociální oblasti přinese nový zákon o sociálních službách a také nový druh plánování. Bylo zahájeno tzv. komunitní plánování vždy v rámci území, kde se jednotlivé organizace včetně jejich poboček vyskytují. Vznikla tak triáda: poskytovatel, uživatel a dárce. Protože POHODA rozvíjí svou činnost na území několika městských částí Prahy a bude se i nadále otevírat většímu počtu klientů, zahájili jsme spolupráci též s Úřady městských částí Prahy 2, 4, 10, 12 a 13. Školení zaměstnanců Trvalé proškolování má preventivní funkci (s ohledem na syndrom vyhoření), ale zajišťuje také odborný růst pracovníků. S ohledem na výši získaných finančních prostředků jsme proškolovali zaměstnance hlavně v tématech směřujících k získávání dalších zdrojů a dále v základních kurzech jakými jsou BOZP, první pomoc, základy práce osobního asistenta, aj. Další proškolování prohlubující kvalitu služeb je plánováno v roce Strategické plánování V lednu 2005 se poprvé sešel speciální pracovní tým strategického plánování, aby vyjel na víkendové setkání do Kralup. V této fázi byly vypracovány velice podrobné strategické plány, na nichž se dále pracovalo. Vznikla tak vize do roku 2008 POHODA bude za tři roky známá, stabilizovaná nezisková organizace, financovaná z větší části z vnějších zdrojů. Bude působit alespoň ve třech krajích ČR a poskytovat sociální služby hlavně lidem s mentálním postižením. Bude otevřenou, spolupracující organizací, podílející se na komunitních plánech v místech své působnosti a používající vytvořené manuály pro práci s uživateli služeb i pro ostatní pracovní postupy. Zaměstnanci budou tvořit tým, sdílet společné hodnoty, poslání a cíle. Uživatelé služeb se budou stále více podílet na tvorbě dlouhodobých i krátkodobých plánů POHODY, budou mít maximální možnost samostatnosti a ponesou přiměřenou odpovědnost. Lidé Správní rada předseda: Ing. Jan Rejšek místopředsedkyně: Barbora Hrdličková členové: PhDr. Blanka Šrámková, Ing. Irena Brabcová, Mgr. Anna Onucová, revizní komise: Ing. Ivana Vaníčková, Ing. Jarmila Ozimá Tým kanceláře výkonná ředitelka: Ladislava Dolínková zástupce ředitele: od 06/05 Mgr. Jiří Kučera sociální pracovník: Eva Fišerová fundraising: Bc. Blanka Zelenková projektový manažer: Romana Hájková hospodářka: Kateřina Hrušková PR/Dobrovolnictví: Eva Janatová do 02/05, Jan Kotrbáček do 06/05, Mgr. Jiří Kučera od 06/05 metodik chráněného bydlení: Andrea Sladká Tým chráněných bytů Sokolská a Krátká vedoucí: Mgr. Miroslav Sklenář asistenti: Bc. Lucie Mervardová, Barbora Soukupová, Ludmila Mrvíková, Mgr. Kateřina Linhartová, Jiřina Jáchimová, Mgr. Jitka Schrogelová, Lubomír Kuča, Mgr. Alena Šejnová, Roman Novotný DPČ: Katka Chloubová, Iva Fišerová, Romana Jáchimová, Monika Tůková, dále dobrovolníci a stážisté 12 13

8 Tým chráněných bytů Kodymova I a Kodymova II Jak nás vidí klienti Střediska terénní pomoci? ODA vedoucí: Daniela Ježková, později Mgr. Adriana Kavuličová asistenti: Gabriela Pačínková, Petr Weiner, Evžena Janovská, Vojtěch Janovský, Mgr. Radek Kříž, Petra Pražáková, Jana Vašková, Mgr. Petr Kubisz, Ing. Milada Krátká DPČ: Evžena Chvapilová, dobrovolníci a stážisté Tým Denního komunitního centra vedoucí: Bc. Kamila Eliášová asistenti: Mgr. Helena Vokounová, Anna Brabencová, PhDr. Miroslava Sedláčková, Eva Špinarová, Evžen Vitáček, Vojtěch Janovský, dobrovolníci a stážisté Tým Střediska terénní pomoci rodinám osobní asistence vedoucí: Mgr. Jiří Kučera asistenti: Mgr. Blanka Šimková, Mgr. Lucie Hronová, Jitka Hladíková, Eva Kremlíková, Hana Kiliánová, Jana Vašková, Josef Malý, Kateřina Pešková, Petr Šístek, dobrovolníci a stážisté Asistent: Co bys řekl o POHODĚ? Michal: Jsem spokojenej s asistencí. Nikdy jsem si nestěžoval, mohlo by to pokračovat, stále pokračovat. Já bych si přál, aby všecko bylo tak, jak to je. Myslím, že by to bylo dobrý. Asistent: Co bys řekl o asistentech POHODY? Marcel: Že mi pomáhají někam se dostat na výlety, máma nemá čas. Mojmír: Od té doby, co k nám chodí, tak je to fajn. Asistent: Co pro tebe znamená POHODA? Ivan: POHODA pro mě znamená, že se podívám ven. Mám možnost cestovat a někam se podívat. Asistenti v chráněném bydlení nemají moc času....a slova pečujících členů rodin: Rodina z Prahy 5: S Vámi je opravdu pohoda! Když jste tady, mám alespoň čas pro sebe. Takto se můžu věnovat i svým koníčkům. Rodina z Prahy 3: Měli jsme o Honzu postaráno, byl v dobrých rukou, mohli jsme se spolehnout. Rodina z Prahy 6: POHODA umožňuje postiženým lidem prožívat plnohodnotný život

9 Public Relations POHODA Přehled prezentačních akcí v roce První benefiční koncert kostel sv. Martina ve zdi pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma Slavnostní otevření nového CHB v Krátké ul. pro 3 klienty Schola Nova 2005 účast na specializovaném veletrhu zaměřeném na školu a vzdělávání s trvalou přítomností pracovníka POHODY Non Handicap 2005 účast na specializované výstavě pomůcek a služeb pro zdravotně postižené stánek s prodejní výstavou výrobků DKC a kasičkou Den otevřených dveří v DKC za účasti rodičů, opatrovníků, zástupců veřejnosti, úřadů a sponzorů Šnekiáda třídenní prezentační akce POHODY na nám. Míru spojená s živým pódiovým vystoupením klientů i zaměstnanců a malováním šneků dětmi Druhý benefiční koncert Kostel Nejsvětějšího Salvátora pod záštitou prof. Tomáše Halíka vystoupení klientů POHODY a studentek sólového zpěvu Západočeské Univerzity Mikulášská besídka s programem v Toulcově dvoře prezentace jednotlivých projektů samotnými klienty. Akce byla završena diskotékou a dobrým občerstvením, které sponzorsky zajistila fy Globus a Kliment Trade. Nechyběly ani dárečky pro každého z POHODY i hosty, které klienti sami získali či vlastnoručně vyrobili. Zúčastnili se též zástupci sponzorů Organizace, s nimiž jsme roce 2005 zahájili spolupráci Centrum sociálních služeb Sámova, Praha vernisáž, prodej výrobků, 05/2005 a 06/2005 společná zahradní slavnost a další Centrum sociálních služeb Praha 2 smlouva o využívání prostor a vzájemnou integraci klientů, tj. možnost stravování našich klientů i nadále Střední odborné učiliště Belgická, Praha 2 pronájem tělocvičny na pravidelné cvičení klientů Ekocentrum Podhoubí, Praha 4 zapojení klientů do programů péče o zvířátka Daneta Hradec Králové exkurze do dílny zařízení pro zdravotně postižené, chráněného bytu a prodejny, již následovala řada diskusí s klienty POHODY. V dalších vzájemných telefonátech jsme zvažovali další možné typy budoucí spolupráce Toulcův dvůr smlouva od zapojení klientů do pravidelných pracovních činností Jeden svět Vánoční trhy v Korunní ul Spolupráce Pohoda se maximálně snaží o spolupráci, a to jak uvnitř organizace samotné, tak i navenek směrem k dalším různě zaměřeným subjektům. Tato spolupráce je dnes nevyhnutelná a nutná, neboť v centru pozornosti POHODY i jiných sdružení a institucí jí podobných je uživatel služby, který přichází do kontaktu s řadou odborníků pomáhajících profesí. Spolupráci jsme v roce 2005 rozvíjeli prostřednictvím různých společných akcí a aktivit. Vždy bylo přihlédnuto k hledání společné cesty, cílem byl oboustranný pohled na služby. Nelze opomenout přínos, který tato vnitřní i vnější spolupráce přináší klientům ve formě různých zážitků. POHODA

10 Hospodaření Rozvaha (v tis. Kč) Aktiva A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dl.nehmot.majetku Dlouhodobý hmotný majetek stavby samost. movité věci drobný dl. hmot. majetek poskytnuté zálohy 0 0 Oprávky k dl. hmot. majetku Dlouhodobý finanční majetek 0 0 B. Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky z obchodního styku daně ostatní Finanční majetek Peníze bankovní účty Přechodné účty pasivní náklady příštích období 30 7 příjmy příštích období 9 12 dohadné účty aktivní 1 0 Úhrn aktiv celkem Pasiva A. Vlastní zdroje krytí st. a oběž. aktiv Jmění vlastní jmění fondy organizace Hospodářský výsledek B. Cizí zdroje Zákonné rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky z obchodního styku k zaměstnancům sociál. a zdrav. pojišť ostatní přímé daně jiné závazky Bank. výpomoci a půjčky Přechodné účty pasivní výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní Úhrn pasiv celkem Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Výnosy hlavní činnost Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků 250 Úroky 40 Přijaté příspěvky od soukromníků 126 Ostatní příspěvky 306 Ostatní výnosy 259 Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu a energie 411 Náklady na nakupované služby Mzdové náklady Sociální náklady Daně a poplatky 1 Odpisy dlouhodobého majetku 100 Ostatní náklady 86 Náklady celkem 280 Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů 0 Hospodářský výsledek po zdanění

11 Struktura výnosů a nákladů (zaokrouhleno v tis. kč) Výnosy 1 Magistrát hl. m. Prahy ,12 % 2 Městské části, obce 250 2,82 % 3 Tržby 87 0,98 % 4 Dary fyzických osob 126 1,42 % 5 Dary firem a organizací 183 2,06 % 6 Příspěvky od nadací 122 1,38 % 7 Úroky z účtů 40 0,45 % 8 Finanční výnosy ostatní 260 2,93 % 9 Příspěvky Úřadů práce 3 0,03 % 10 Příspěvky klientů ,81 % 8 3% 9 0% 7 0% 6 5 2% % 10 19% Výnosový 1 70% Zpráva o provedeném auditu Výnosy celkem ,00 % Náklady 1 Osobní náklady včetně odvodů a pojištění ,32 % 2 Materiál pro klienty, hygienic.vybavení 94 1,01 % 3 Vybavení, DHIM 139 1,50 % 4 Ostatní materiál 104 1,12 % 5 Energie, vodné 61 0,66 % 6 Opravy 106 1,14 % 7 Cestovné 21 0,23 % 8 Strava klientů a další přímé služby 740 7,97 % 9 Nájmy, služby spojené s nájmem 417 4,49 % 10 Spoje (telefony, poštovné) 263 2,83 % 11 Služby ostatní (supervize, školení, jiné) 577 6,22 % 12 Náklady na reprezentaci a propagaci 46 0,50 % 13 Pojistné, banky, poplatky 78 0,84 % 14 Odpisy 100 1,08 % 15 Ostatní náklady 8 0,09 % Nákladový 8 8% 7 0% % 3 2% 10 3% % % 1 70% Náklady celkem ,00 % 20 21

12 Hospodaření Děkujeme Veřejné zdroje Příspěvky a granty obcí Magistrát hl. města Prahy MČ Praha 2 MČ Praha 5 MČ Praha 13 Globální grant (ESF EU, MPSV, NROS) POHODA za pochopení, podporu, spolupráci, finanční a věcné dary za čas, který jste věnovali ve prospěch POHODY bez nároku na odměnu všem dobrovolníkům za jejich ochotu pomáhat Kč Kč Kč Kč Kč Soukromé zdroje Dary neziskových organizací The Diplomatic Ladies Association Nadace Dětský mozek Dary firem UCB Pharma, s. r. o. Forma Praha, s. r. o. Dr. Müller Pharma, s. r. o. Stavby silnic a železnic, a. s. SAVA Trade, s. r. o. Věcné vyčíslené dary H+K Marketing Servis, s. r. o. multivitamíny SCONTO Nábytek, k. s. EVVA, spol. s r. o. bezpečnostní zámky UCB Pharma, s. r. o. kopírka Minolta McBride, s. r. o. drogerie Dr. Müller Pharma, s. r. o. sirupy, vitamíny Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ,50 Kč Kč Kč 1 Kč Kč 3 389,50 Kč Věcné nevyčíslené dary a služby Globus Praha Černý Most občerstvení, textil, obuv, drogerie (průběžně po celý rok) HELIX Liberec s.r.o. šnečí ulity Penzion Na Rozcestí, Janov nad Nisou občerstvení, nápoje Dary jednotlivců paní Kulhánková Marcel Matějka Doc. RNDr. Helena Illnerová Hana Slavíková SBD Zelená hora paní Káralová paní Crnadáková RNDr. Ivana Mášová Nina Nohejlová pan Hubka paní Průchová Hana Morkesová paní Kozlová paní Lounková Ing. Dr. Jiří Trmal paní Kratochvílová paní Zemanová paní Halersbergerová Miroslav Sklenář paní Halířová paní Ivanovová Ing. arch. Tomáš Kubal Ladislava Dolínková Kč Kč Kč 360 Kč Kč 350 Kč 200 Kč Kč 600 Kč 500 Kč 360 Kč Kč 600 Kč Kč Kč 50 Kč 100 Kč 100 Kč Kč 100 Kč Kč Kč Kč Věcné dary a služby Lenka Holubová grafické práce v hodnotě Kč členové správní rady, revizní komise dobrovolná práce ve prospěch POHODY Děkujeme také ostatním dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni. Veřejná sbírka Výnos z veřejné sbírky osvědčené Magistrátem hlavního města Prahy pod č.j. MHMP/71680/2002 ze dne za rok 2005: ,26 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup vybavení chráněných bytů, tkalcovský stav a vestavěné skříně do Denního komunitního centra, na opravy a údržbu. Osvědčením Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP/ 80613/2005 ze dne byla naší organizaci povolena další veřejná sbírka na území hlavního města, a to v termínu od do

13 Historie Jak šel čas 1998 založení organizace otevření CHB (Polská 58) pro 1 uživatele služby (dnes již tento CHB není v provozu) zahájení poradenství 1999 otevření CHB (Sokolská 29) pro 8 uživatelů služby (dnes 7 uživatelů) zahájení osobní asistence, služby podporovaného bydlení, respitní a krizové péče, volnočasových aktivit a rekreačních pobytů první kontrola kvality poskytovaných služeb ze strany MPSV ČR vydání adresáře sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha změna loga organizace (šnek) první Šnekiáda - propagační akce POHODY určená široké veřejnosti. Koná se v rámci Dnů hudby pořádaných na nám. Míru MČ Praha 2. Součástí je i veřejná sbírka vydání adresáře sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha otevření Denního komunitního centra (Záhřebská 15) zahájení spolupráce s externím supervizorem MUDr. Františkem Matuškou vydání publikace Služby pro lepší život lidí s mentálním a kombinovaným postižením zahájení služby komplexní pomoci rodinám zásadní personální změny dočasný provoz CHB Rumunská (snaha vrátit uživatele služby do jeho původního prostředí) nástup nové výkonné ředitelky Ladislavy Dolínkové zahájení činnosti koordinátora dobrovolníků 2004 otevření (Kodymova 2525) pro 3 uživatele služby (dnes 6 uživatelů) zavedení zvláštní supervize pro vedoucí pracovníky sdružení zásadní personální změny ve vedení jednotlivých projektů zahájení práce na strategickém plánování 2003 zahájení spolupráce s britskou organizací Owl Housing + spolupráce s tvůrci britské vládní Bílé knihy pro sociální oblast Barbarou McIntosh a Davidem Towellem 2000 otevření CHB (Kodymova 2526) pro 10 uživatelů služeb návštěva obdobných organizací v Německu (hrazeno z grantu R. Bosche) 2005 otevření CHB (Krátká 15) pro 3 uživatele služby dokončení Strategického plánování získání dvou velkých grantů z EU: Globální grant (Upevnění POHODY) a JPD 3 (Asistent POHODY); zahájení práce na Manuálu osobního asistenta První a Druhý benefiční koncert pro POHODU návrat kolegyně Lucie Hronové z roční stáže v Owl Housing v Londýně 24 25

14 Kontaktní údaje pracovišť POHODY: Kancelář: ředitelka: Ladislava Dolínková Hálkova 1612/1, Praha 2 Tel./fax: GSM: Denní komunitní centrum: vedoucí: Mgr. Kateřina Holická Záhřebská 15, Praha 2 Tel.: GSM: Chráněné komunitní bydlení Sokolská a Krátká: vedoucí: Mgr. Miroslav Sklenář Sokolská 29, Praha 2 Tel.: GSM: Chráněné komunitní bydlení Kodymova I a II: vedoucí: Bc. Lucie Mervardová Kodymova 2526, Praha 5 Tel.: GSM: Středisko terénní pomoci rodinám osobní asistence: vedoucí: Mgr. Blanka Šimková Balbínova 6, Praha 2 Tel.: GSM: Centrum osobní asistence ASISTENT POHODY vedoucí: Mgr. Jiří Kučera Na Větrově 23, Praha 4 - Lhotka Tel.: GSM:

15 Za podporu děkujeme: Naše projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Vydalo o. s. POHODA, uzávěrka , počet výtisků 250 ks, tisk Label Kutná Hora 28

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí -

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více