č. účtu: /0300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300"

Transkript

1 č. účtu: /0300

2 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/ Praha 2 tel./fax: tel.: URL: www. pohoda-help.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 č. účtu: /0300 IČO: obsah: Slovo úvodem 2 Poslání a cíle 4 Služby a programy 5 Rozvoj a podpora 9 Lidé 11 Public Relations 14 Spolupráce 15 Hospodaření 16 Historie 22 POHODA SPOLEÈNOST PRO NORMÁLNÍ ŽIVOT společnost pro normální život lidí LIDÍ s S postižením POSTIŽENÍM Praha

3 slovo úvodem POHODA Díky, díky, díky! Není lehké najít oslovení pro Vás, kteří budete k těmto řádkům přistupovat v různých časových intervalech. Někdo si je přečte na našich akcích, jiný nahodile, najde-li naši výroční zprávu například na internetu. Bylo nebylo tak začínají mnohá vypravování, ale nyní je a píše se rok Přitom je to chvilka, kdy jsme připravovali Výroční zprávu za rok Určitě se mnou budete souhlasit, že čas je stále rychlejší, snad ve všem. Slyšela jsem nedávno takové postesknutí, že lidé hodně málo děkují. Za cokoliv. Začala jsem si toho všímat a musím dát této informaci za pravdu. Nechci filozofovat, ale bývalo docela automatickým zvykem (a často zcela přirozeným), že za pomoc v jakékoliv podobě se projevila slova díků. Patřilo to k základům chování a jednání každého z nás a dá se říci i k základním odměnám za práci a tím tedy podpoře lidí, kteří svoji práci vykonávají dobře. Bylo to signálem, že ten druhý si toho všiml. Přijměte proto na tomto místě poděkování Vy všichni: příznivci, pracovníci, kolegové, spolupracovníci, členové Správní rady POHODY a zástupci jednotlivých úřadů, dlouhodobějších či nových sponzorů, rodiny klientů a v neposlední řadě klienti. Poděkování za to, že jste s POHODOU vydrželi dobré, ale i zlé. Zlé byly hlavně chybějící finance pro zajištění roku 2005, tím se zvýšila migrace asistentů, což byl hlavní a velký problém. Ale na službách k lidem se to projevilo minimálně. Tím, že bylo málo prostředků, a tím tedy i méně asistentů, museli ostatní být v práci více, nežli bylo zdrávo. Musím však na tomto místě uvést, že jsme i se Správní radou a vedoucími jednotlivých projektů probírali různé možnosti. Uzavřít jeden nebo oba chráněné byty, na které jsme nezískali finanční dotaci, anebo vydržet? Děkuji proto všem, že jste rozhodli, jak jste rozhodli a vydrželi. Roční rozpočet se stal nevyrovnaným, a proto patří dík hlavně Správní radě, že stála na straně potřebných. Před koncem roku jsem pozvala na společné setkání s námi a vedoucími pracovníky POHODY zástupce našich klientů. Moc jich nepřišlo. Není mým cílem to hodnotit, je mým přáním, abychom společně bojovali a dokázali se účinně spojit třeba při propagování POHODY. Na základě této schůzky jsme například opakovaně informováni jedním ze zástupců klientů, kde se co děje. Také jsme pro POHODU dostali děkovné dopisy za služby, které byly poskytovány klientům osobními asistenty na jednotlivých chráněných komunitních bytech. To se vracím zpátky k úvodu. Potěšilo to a tyto dopisy budou také tvořit přílohy žádostí o granty nebo o finanční dary. Tyto řádky píši v dubnu Ohlížím se za tím, co bylo vloni, a zároveň vím, že nikoho z poskytovatelů sociálních služeb organizací podobných té naší v příštím roce nečeká jednoduchý život. V účinnost vstoupí zákon o sociálních službách a určitě řada z Vás ví, jak nejednotné a nejasné jsou některé důležité dílčí kroky. Je proto nutné, aby Ti, kdo mohou být jakkoliv nápomocni, pomohli. Ti z Vás, kdo nemají možnost pomoci finančně, mohou pomoci jinak, třeba navázáním kontaktů s lidmi, kteří rozhodují, pomůžete také svým časem, například tak, že se stanete dobrovolníkem. Na vlastní kůži se přesvědčíte, jak Vás činnost ve spolupráci s lidmi s postižením obohatí. Kdyby se vnitřní síla a bohatost projevovala navenek, lidé pracující v pomáhajících profesích jsou dávno celí ze zlata. Přeji Vám všem v nadcházejícím čase jenom dobré a hodně zdraví. Ladislava Dolínková výkonná ředitelka

4 Poslání a cíle Každý člověk s postižením potřebuje jinou podporu a má právo ji získat. Tato podpora a pomoc musí maximálně posilovat jeho vlastní soběstačnost a respektovat lidskou důstojnost. Poslání i cíle POHODY vycházejí z těchto názorů. Poslání POHODA poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým poškozením mozku, v místní komunitě. Motto Každý se může svobodně rozvíjet a jeden druhému má pomáhat, aby byl šťasten tak, jak po tom touží. Cíle K. Čapek Cílem POHODY je poskytování takových sociálních služeb, které lidem s postižením umožní co nejběžnější život v normálním prostředí, maximálně posilují jejich soběstačnost a vlastní kompetence a respektují jejich osobnost, názory a individuální potřeby. Služby a programy Od roku 1998 poskytujeme v Praze sociální služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Lidé, kteří našich služeb využívají, se díky osobní asistenci (s ohledem na své možnosti) stávají samostatnějšími. Tito lidé hledají cesty, jak spolužít v komunitách s druhými a vzájemně se obohacovat. Ne vždy umíme v životě ocenit i malé krůčky. Ne vždy umíme být upřímní a bezelstní. Máme příležitost se mnoho nového od nich naučit. Nepřehlížejme se! Základní služby Chráněné bydlení (CHB) je pobytová sociální služba. V bytě provozovaném organizací jako podpora lidem s mentálním postižením pracují osobní asistenti. Většinou jde o trvalý domov klienta, který se rozhodl žít více samostatně. Službu poskytujeme také lidem, kteří s ohledem na situaci nemohou nadále zůstat ve svém domácím prostředí (úmrtí rodinného pečovatele, aj.). Rozsah pracovní doby asistentů je různorodý, ovlivňuje jej míra postižení toho z klientů, který v chráněném bytě potřebuje nejvíce podpory a služeb. Pokud v bytě bydlí i těžce postižený člověk, asistentské služby fungují nepřetržitě ve dne i v noci, přičemž ve dne je ve službě často více než jeden asistent. 6 7

5 Podporované bydlení (PB) je služba, jejímž cílem je podpořit samostatný život člověka v jeho domácím prostředí. Poskytuje se lidem s postižením, kteří žijí ve svém vlastním nebo pronajatém bytě sami, s partnerem nebo přítelem. Často, ale ne vždy, je v podporovaném bydlení zabezpečován menší rozsah služeb než v chráněném bydlení. Doprovod je služba určená dospělým lidem s těžším postižením, kteří sami nejsou schopni zvládnout pochůzky městem. Domlouvá se individuálně, v závislosti na konkrétních potřebách klienta a možnostech asistenční služby. V roce 2005 jsme provozovali čtyři chráněné komunitní byty: dva v ulici Kodymova v Praze 5, jeden v ulici Sokolská v Praze 2 a nově též byt v ulici Krátká v Praze 10. Jeho slavnostního otevření 3. března 2005 se zúčastnili zástupci Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 10 a novináři. Náš velký dík patří nadaci The Diplomatic Ladies Association, která na vybavení tohoto bytu přispěla částkou Kč. Osobní asistence (OA) je moderní sociální služba, která nabízí lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením prostor pro seberealizaci, podporu a dopomoc se sebeobsluhou. Spolu s asistenty lidé s postižením rozvíjejí svůj potenciál, stávají se samostatnější a otevírají se jim nové možnosti běžného života v komunitách. Osobní asistence se poskytuje v přirozeném prostředí uživatele v kteroukoliv denní dobu a vykazuje se podle počtu asistenčních hodin. Denní programy jsou různorodé aktivity (výtvarné, rukodělné, pracovní) nabízené každému uživateli individuálně Denním komunitním centrem (DKC) v Záhřebské ulici. Zde se klient na základě svého přání, schopností a zdravotního stavu může učit novým věcem a trávit smysluplně svůj volný čas. Doplňkové služby Krizová respitní péče reaguje na akutní situace, v nichž je člověku s mentálním postižením nevyhnutelné zajistit trvalou čtyřiadvacetihodinovou péči. V takových případech klientovi po nezbytně nutnou dobu poskytujeme komplex služeb včetně ubytování, stravování, lékařské péče, denního programu. Poradenství poskytované Střediskem terénní pomoci rodinám osobní asistence (TPR) v Balbínově ulici je určeno zejména samotným uživatelům služeb, dále rodinám, jež pečují o člověka s mentálním a kombinovaným postižením a také všem sociálním pracovníkům městských částí Prahy, kteří potřebují získat odborné a cílené informace. Smysl poradny spočívá v pomoci najít klientovi pro něj nejvhodnější službu, vyřešit konkrétní problém, zodpovědět odborné i jiné specifické otázky, předat reference a kontakty na kompetentní organizace, případně distribuovat nabídky jejich služeb. Poradenství poskytujeme také jako terénní službu. Respitní péče je služba poskytovaná rodině, která pečuje o svého dospělého člena s těžším postižením. Umožní rodině oddychnout si a načerpat síly. Pobyt klienta na respitním lůžku v chráněném bytě lze objednat v rozsahu od několika dnů do tří týdnů. Terénní respitní služba se poskytuje v přirozeném prostředí klienta, většinou je užšího charakteru. Rekreační pobyty jsou službou nabízenou klientům využívajícím alespoň jeden z programů POHODY. Volnočasové aktivity. Každý klient má plnou podporu celého týmu pracovníků POHODY při hledání způsobů, jak využít volný čas. Může se věnovat všem svým osobním koníčkům. 8

6 Poslání a cíle Kde se co událo? V rámci aktivit Střediska terénní pomoci rodinám jsme v roce 2005 na základě přání a zájmů klientů zorganizovali množství rozmanitých akcí, od procházek Prahou či výletů do jejího blízkého i vzdálenějšího okolí (Řevnice, Nelahozeves, Karlštejn, zámek ve Ctěnicích, Rakovník, Kozojedy), přes čtrnáctidenní rekreační pobyty v Janově nad Nisou v Jizerských horách či na Šumavě, až po aktivní účast na výstavách a veletrzích se sociální tématikou (Schola Nova 2005, Pragointerier, Non-Handicap 2005). Účastnili jsme se také pestrého kulturního dění navštívili jsme Národní divadlo, Státní operu, Divadlo Járy Cimrmana, večerní představení Křižíkovy fontány, Národní muzeum, Muzeum Antonína Dvořáka, nechyběli jsme ani při slavnostním otevření Galerie Butovice spojeném s otevíráním podmořských akvárií, ale např. ani při Dnu otevřených dveří v České televizi. K dalším zajímavým akcím loňského roku můžeme připočíst rovněž účast na Vinobraní, Biojarmarku, výstavě prací mentálně postižených lidí v Toulcově dvoře přípravu dvou Benefičních koncertů pro POHODU, Mikulášského či Předvánočního setkání POHODY. Ve čtyřech chráněných komunitních bytech POHODY bydlelo v roce 2005 celkem 34 lidí, respitního pobytu využilo v průběhu roku 7 klientů. 26 klientů z chráněných bytů využívalo služeb Denního komunitního centra, dalších 10 klientů do centra docházelo z vlastních rodin. Pro rodiče a opatrovníky je tato služba možností, jak při péči o svého blízkého chodit i nadále do zaměstnání, věnovat se svým zálibám, setkávat se, odpočívat. V rámci aktivit Střediska terénní pomoci a osobní asistence jsme v roce 2005 odvedli více než 5800 hodin asistenční práce u klientů, v péči střediska bylo celkem 24 rodin. Rozvoj a podpora Upevnění POHODY V průběhu roku jsme napsali projekt zaměřený na komunikační síť POHODY a sestavení metodik. Podporu z Evropského sociálního fondu (tzv. Globální grant) jsme získali a projekt začali realizovat. Tým metodiků se za podpory odborníků pustil do sestavování etického kodexu pracovníka POHODY a obecných pravidel pro základy práce s uživatelem všech služeb POHODY. Práce bude pokračovat i po celý rok Asistent POHODY Podařilo se nám také sestavit úspěšný projekt s rozsáhlejším rozpočtem na dva roky (do konce roku 2007). Asistent POHODY je projekt Centra osobní asistence. Více je možné se dočíst na internetových stránkách Dobrovolníci V roce 2005 pro POHODU ve prospěch jejich klientů pracovalo 6 stálých dobrovolníků. Celá naše správní rada pracuje na dobrovolnické bázi. Na podzim se nám podařilo získat akreditaci ministerstva vnitra pro práci s dobrovolníky. Dál se snažíme tuto oblast práce organizace rozvíjet. Velmi si nezištné spolupráce dobrovolníků vážíme, je nedílnou a potřebnou součástí našich služeb. Supervize Po celý rok probíhají pravidelné supervize všech pracovních týmů pod vedením MUDr. Františka Matušky a Střediska psychoterapeutických ambulantních služeb (SPAS) Praha (tým Střediska terénní pomoci rodinám) a PaedDr. Michaela Chytrého (ostatní týmy sdružení POHODA) 10 11

7 Fundraising V oblasti oslovování individuálních a firemních dárců jsme dosáhli uspokojivých výsledků. Daří se nám získávat finanční prostředky z veřejných zdrojů. V roce 2005 se nám podařilo získat prostředky ESF EU na dva naše projekty. Získali jsme významnější firemní dárce. Pozice fundraisera byla obsazena jen na částečný úvazek a po zkušenostech jsme se rozhodli si práci rozdělit v úzkém týmu vedení organizace. Komunitní plánování Rozhodující změny v sociální oblasti přinese nový zákon o sociálních službách a také nový druh plánování. Bylo zahájeno tzv. komunitní plánování vždy v rámci území, kde se jednotlivé organizace včetně jejich poboček vyskytují. Vznikla tak triáda: poskytovatel, uživatel a dárce. Protože POHODA rozvíjí svou činnost na území několika městských částí Prahy a bude se i nadále otevírat většímu počtu klientů, zahájili jsme spolupráci též s Úřady městských částí Prahy 2, 4, 10, 12 a 13. Školení zaměstnanců Trvalé proškolování má preventivní funkci (s ohledem na syndrom vyhoření), ale zajišťuje také odborný růst pracovníků. S ohledem na výši získaných finančních prostředků jsme proškolovali zaměstnance hlavně v tématech směřujících k získávání dalších zdrojů a dále v základních kurzech jakými jsou BOZP, první pomoc, základy práce osobního asistenta, aj. Další proškolování prohlubující kvalitu služeb je plánováno v roce Strategické plánování V lednu 2005 se poprvé sešel speciální pracovní tým strategického plánování, aby vyjel na víkendové setkání do Kralup. V této fázi byly vypracovány velice podrobné strategické plány, na nichž se dále pracovalo. Vznikla tak vize do roku 2008 POHODA bude za tři roky známá, stabilizovaná nezisková organizace, financovaná z větší části z vnějších zdrojů. Bude působit alespoň ve třech krajích ČR a poskytovat sociální služby hlavně lidem s mentálním postižením. Bude otevřenou, spolupracující organizací, podílející se na komunitních plánech v místech své působnosti a používající vytvořené manuály pro práci s uživateli služeb i pro ostatní pracovní postupy. Zaměstnanci budou tvořit tým, sdílet společné hodnoty, poslání a cíle. Uživatelé služeb se budou stále více podílet na tvorbě dlouhodobých i krátkodobých plánů POHODY, budou mít maximální možnost samostatnosti a ponesou přiměřenou odpovědnost. Lidé Správní rada předseda: Ing. Jan Rejšek místopředsedkyně: Barbora Hrdličková členové: PhDr. Blanka Šrámková, Ing. Irena Brabcová, Mgr. Anna Onucová, revizní komise: Ing. Ivana Vaníčková, Ing. Jarmila Ozimá Tým kanceláře výkonná ředitelka: Ladislava Dolínková zástupce ředitele: od 06/05 Mgr. Jiří Kučera sociální pracovník: Eva Fišerová fundraising: Bc. Blanka Zelenková projektový manažer: Romana Hájková hospodářka: Kateřina Hrušková PR/Dobrovolnictví: Eva Janatová do 02/05, Jan Kotrbáček do 06/05, Mgr. Jiří Kučera od 06/05 metodik chráněného bydlení: Andrea Sladká Tým chráněných bytů Sokolská a Krátká vedoucí: Mgr. Miroslav Sklenář asistenti: Bc. Lucie Mervardová, Barbora Soukupová, Ludmila Mrvíková, Mgr. Kateřina Linhartová, Jiřina Jáchimová, Mgr. Jitka Schrogelová, Lubomír Kuča, Mgr. Alena Šejnová, Roman Novotný DPČ: Katka Chloubová, Iva Fišerová, Romana Jáchimová, Monika Tůková, dále dobrovolníci a stážisté 12 13

8 Tým chráněných bytů Kodymova I a Kodymova II Jak nás vidí klienti Střediska terénní pomoci? ODA vedoucí: Daniela Ježková, později Mgr. Adriana Kavuličová asistenti: Gabriela Pačínková, Petr Weiner, Evžena Janovská, Vojtěch Janovský, Mgr. Radek Kříž, Petra Pražáková, Jana Vašková, Mgr. Petr Kubisz, Ing. Milada Krátká DPČ: Evžena Chvapilová, dobrovolníci a stážisté Tým Denního komunitního centra vedoucí: Bc. Kamila Eliášová asistenti: Mgr. Helena Vokounová, Anna Brabencová, PhDr. Miroslava Sedláčková, Eva Špinarová, Evžen Vitáček, Vojtěch Janovský, dobrovolníci a stážisté Tým Střediska terénní pomoci rodinám osobní asistence vedoucí: Mgr. Jiří Kučera asistenti: Mgr. Blanka Šimková, Mgr. Lucie Hronová, Jitka Hladíková, Eva Kremlíková, Hana Kiliánová, Jana Vašková, Josef Malý, Kateřina Pešková, Petr Šístek, dobrovolníci a stážisté Asistent: Co bys řekl o POHODĚ? Michal: Jsem spokojenej s asistencí. Nikdy jsem si nestěžoval, mohlo by to pokračovat, stále pokračovat. Já bych si přál, aby všecko bylo tak, jak to je. Myslím, že by to bylo dobrý. Asistent: Co bys řekl o asistentech POHODY? Marcel: Že mi pomáhají někam se dostat na výlety, máma nemá čas. Mojmír: Od té doby, co k nám chodí, tak je to fajn. Asistent: Co pro tebe znamená POHODA? Ivan: POHODA pro mě znamená, že se podívám ven. Mám možnost cestovat a někam se podívat. Asistenti v chráněném bydlení nemají moc času....a slova pečujících členů rodin: Rodina z Prahy 5: S Vámi je opravdu pohoda! Když jste tady, mám alespoň čas pro sebe. Takto se můžu věnovat i svým koníčkům. Rodina z Prahy 3: Měli jsme o Honzu postaráno, byl v dobrých rukou, mohli jsme se spolehnout. Rodina z Prahy 6: POHODA umožňuje postiženým lidem prožívat plnohodnotný život

9 Public Relations POHODA Přehled prezentačních akcí v roce První benefiční koncert kostel sv. Martina ve zdi pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma Slavnostní otevření nového CHB v Krátké ul. pro 3 klienty Schola Nova 2005 účast na specializovaném veletrhu zaměřeném na školu a vzdělávání s trvalou přítomností pracovníka POHODY Non Handicap 2005 účast na specializované výstavě pomůcek a služeb pro zdravotně postižené stánek s prodejní výstavou výrobků DKC a kasičkou Den otevřených dveří v DKC za účasti rodičů, opatrovníků, zástupců veřejnosti, úřadů a sponzorů Šnekiáda třídenní prezentační akce POHODY na nám. Míru spojená s živým pódiovým vystoupením klientů i zaměstnanců a malováním šneků dětmi Druhý benefiční koncert Kostel Nejsvětějšího Salvátora pod záštitou prof. Tomáše Halíka vystoupení klientů POHODY a studentek sólového zpěvu Západočeské Univerzity Mikulášská besídka s programem v Toulcově dvoře prezentace jednotlivých projektů samotnými klienty. Akce byla završena diskotékou a dobrým občerstvením, které sponzorsky zajistila fy Globus a Kliment Trade. Nechyběly ani dárečky pro každého z POHODY i hosty, které klienti sami získali či vlastnoručně vyrobili. Zúčastnili se též zástupci sponzorů Organizace, s nimiž jsme roce 2005 zahájili spolupráci Centrum sociálních služeb Sámova, Praha vernisáž, prodej výrobků, 05/2005 a 06/2005 společná zahradní slavnost a další Centrum sociálních služeb Praha 2 smlouva o využívání prostor a vzájemnou integraci klientů, tj. možnost stravování našich klientů i nadále Střední odborné učiliště Belgická, Praha 2 pronájem tělocvičny na pravidelné cvičení klientů Ekocentrum Podhoubí, Praha 4 zapojení klientů do programů péče o zvířátka Daneta Hradec Králové exkurze do dílny zařízení pro zdravotně postižené, chráněného bytu a prodejny, již následovala řada diskusí s klienty POHODY. V dalších vzájemných telefonátech jsme zvažovali další možné typy budoucí spolupráce Toulcův dvůr smlouva od zapojení klientů do pravidelných pracovních činností Jeden svět Vánoční trhy v Korunní ul Spolupráce Pohoda se maximálně snaží o spolupráci, a to jak uvnitř organizace samotné, tak i navenek směrem k dalším různě zaměřeným subjektům. Tato spolupráce je dnes nevyhnutelná a nutná, neboť v centru pozornosti POHODY i jiných sdružení a institucí jí podobných je uživatel služby, který přichází do kontaktu s řadou odborníků pomáhajících profesí. Spolupráci jsme v roce 2005 rozvíjeli prostřednictvím různých společných akcí a aktivit. Vždy bylo přihlédnuto k hledání společné cesty, cílem byl oboustranný pohled na služby. Nelze opomenout přínos, který tato vnitřní i vnější spolupráce přináší klientům ve formě různých zážitků. POHODA

10 Hospodaření Rozvaha (v tis. Kč) Aktiva A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dl.nehmot.majetku Dlouhodobý hmotný majetek stavby samost. movité věci drobný dl. hmot. majetek poskytnuté zálohy 0 0 Oprávky k dl. hmot. majetku Dlouhodobý finanční majetek 0 0 B. Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky z obchodního styku daně ostatní Finanční majetek Peníze bankovní účty Přechodné účty pasivní náklady příštích období 30 7 příjmy příštích období 9 12 dohadné účty aktivní 1 0 Úhrn aktiv celkem Pasiva A. Vlastní zdroje krytí st. a oběž. aktiv Jmění vlastní jmění fondy organizace Hospodářský výsledek B. Cizí zdroje Zákonné rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky z obchodního styku k zaměstnancům sociál. a zdrav. pojišť ostatní přímé daně jiné závazky Bank. výpomoci a půjčky Přechodné účty pasivní výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní Úhrn pasiv celkem Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Výnosy hlavní činnost Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků 250 Úroky 40 Přijaté příspěvky od soukromníků 126 Ostatní příspěvky 306 Ostatní výnosy 259 Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu a energie 411 Náklady na nakupované služby Mzdové náklady Sociální náklady Daně a poplatky 1 Odpisy dlouhodobého majetku 100 Ostatní náklady 86 Náklady celkem 280 Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů 0 Hospodářský výsledek po zdanění

11 Struktura výnosů a nákladů (zaokrouhleno v tis. kč) Výnosy 1 Magistrát hl. m. Prahy ,12 % 2 Městské části, obce 250 2,82 % 3 Tržby 87 0,98 % 4 Dary fyzických osob 126 1,42 % 5 Dary firem a organizací 183 2,06 % 6 Příspěvky od nadací 122 1,38 % 7 Úroky z účtů 40 0,45 % 8 Finanční výnosy ostatní 260 2,93 % 9 Příspěvky Úřadů práce 3 0,03 % 10 Příspěvky klientů ,81 % 8 3% 9 0% 7 0% 6 5 2% % 10 19% Výnosový 1 70% Zpráva o provedeném auditu Výnosy celkem ,00 % Náklady 1 Osobní náklady včetně odvodů a pojištění ,32 % 2 Materiál pro klienty, hygienic.vybavení 94 1,01 % 3 Vybavení, DHIM 139 1,50 % 4 Ostatní materiál 104 1,12 % 5 Energie, vodné 61 0,66 % 6 Opravy 106 1,14 % 7 Cestovné 21 0,23 % 8 Strava klientů a další přímé služby 740 7,97 % 9 Nájmy, služby spojené s nájmem 417 4,49 % 10 Spoje (telefony, poštovné) 263 2,83 % 11 Služby ostatní (supervize, školení, jiné) 577 6,22 % 12 Náklady na reprezentaci a propagaci 46 0,50 % 13 Pojistné, banky, poplatky 78 0,84 % 14 Odpisy 100 1,08 % 15 Ostatní náklady 8 0,09 % Nákladový 8 8% 7 0% % 3 2% 10 3% % % 1 70% Náklady celkem ,00 % 20 21

12 Hospodaření Děkujeme Veřejné zdroje Příspěvky a granty obcí Magistrát hl. města Prahy MČ Praha 2 MČ Praha 5 MČ Praha 13 Globální grant (ESF EU, MPSV, NROS) POHODA za pochopení, podporu, spolupráci, finanční a věcné dary za čas, který jste věnovali ve prospěch POHODY bez nároku na odměnu všem dobrovolníkům za jejich ochotu pomáhat Kč Kč Kč Kč Kč Soukromé zdroje Dary neziskových organizací The Diplomatic Ladies Association Nadace Dětský mozek Dary firem UCB Pharma, s. r. o. Forma Praha, s. r. o. Dr. Müller Pharma, s. r. o. Stavby silnic a železnic, a. s. SAVA Trade, s. r. o. Věcné vyčíslené dary H+K Marketing Servis, s. r. o. multivitamíny SCONTO Nábytek, k. s. EVVA, spol. s r. o. bezpečnostní zámky UCB Pharma, s. r. o. kopírka Minolta McBride, s. r. o. drogerie Dr. Müller Pharma, s. r. o. sirupy, vitamíny Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ,50 Kč Kč Kč 1 Kč Kč 3 389,50 Kč Věcné nevyčíslené dary a služby Globus Praha Černý Most občerstvení, textil, obuv, drogerie (průběžně po celý rok) HELIX Liberec s.r.o. šnečí ulity Penzion Na Rozcestí, Janov nad Nisou občerstvení, nápoje Dary jednotlivců paní Kulhánková Marcel Matějka Doc. RNDr. Helena Illnerová Hana Slavíková SBD Zelená hora paní Káralová paní Crnadáková RNDr. Ivana Mášová Nina Nohejlová pan Hubka paní Průchová Hana Morkesová paní Kozlová paní Lounková Ing. Dr. Jiří Trmal paní Kratochvílová paní Zemanová paní Halersbergerová Miroslav Sklenář paní Halířová paní Ivanovová Ing. arch. Tomáš Kubal Ladislava Dolínková Kč Kč Kč 360 Kč Kč 350 Kč 200 Kč Kč 600 Kč 500 Kč 360 Kč Kč 600 Kč Kč Kč 50 Kč 100 Kč 100 Kč Kč 100 Kč Kč Kč Kč Věcné dary a služby Lenka Holubová grafické práce v hodnotě Kč členové správní rady, revizní komise dobrovolná práce ve prospěch POHODY Děkujeme také ostatním dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni. Veřejná sbírka Výnos z veřejné sbírky osvědčené Magistrátem hlavního města Prahy pod č.j. MHMP/71680/2002 ze dne za rok 2005: ,26 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup vybavení chráněných bytů, tkalcovský stav a vestavěné skříně do Denního komunitního centra, na opravy a údržbu. Osvědčením Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP/ 80613/2005 ze dne byla naší organizaci povolena další veřejná sbírka na území hlavního města, a to v termínu od do

13 Historie Jak šel čas 1998 založení organizace otevření CHB (Polská 58) pro 1 uživatele služby (dnes již tento CHB není v provozu) zahájení poradenství 1999 otevření CHB (Sokolská 29) pro 8 uživatelů služby (dnes 7 uživatelů) zahájení osobní asistence, služby podporovaného bydlení, respitní a krizové péče, volnočasových aktivit a rekreačních pobytů první kontrola kvality poskytovaných služeb ze strany MPSV ČR vydání adresáře sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha změna loga organizace (šnek) první Šnekiáda - propagační akce POHODY určená široké veřejnosti. Koná se v rámci Dnů hudby pořádaných na nám. Míru MČ Praha 2. Součástí je i veřejná sbírka vydání adresáře sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha otevření Denního komunitního centra (Záhřebská 15) zahájení spolupráce s externím supervizorem MUDr. Františkem Matuškou vydání publikace Služby pro lepší život lidí s mentálním a kombinovaným postižením zahájení služby komplexní pomoci rodinám zásadní personální změny dočasný provoz CHB Rumunská (snaha vrátit uživatele služby do jeho původního prostředí) nástup nové výkonné ředitelky Ladislavy Dolínkové zahájení činnosti koordinátora dobrovolníků 2004 otevření (Kodymova 2525) pro 3 uživatele služby (dnes 6 uživatelů) zavedení zvláštní supervize pro vedoucí pracovníky sdružení zásadní personální změny ve vedení jednotlivých projektů zahájení práce na strategickém plánování 2003 zahájení spolupráce s britskou organizací Owl Housing + spolupráce s tvůrci britské vládní Bílé knihy pro sociální oblast Barbarou McIntosh a Davidem Towellem 2000 otevření CHB (Kodymova 2526) pro 10 uživatelů služeb návštěva obdobných organizací v Německu (hrazeno z grantu R. Bosche) 2005 otevření CHB (Krátká 15) pro 3 uživatele služby dokončení Strategického plánování získání dvou velkých grantů z EU: Globální grant (Upevnění POHODY) a JPD 3 (Asistent POHODY); zahájení práce na Manuálu osobního asistenta První a Druhý benefiční koncert pro POHODU návrat kolegyně Lucie Hronové z roční stáže v Owl Housing v Londýně 24 25

14 Kontaktní údaje pracovišť POHODY: Kancelář: ředitelka: Ladislava Dolínková Hálkova 1612/1, Praha 2 Tel./fax: GSM: Denní komunitní centrum: vedoucí: Mgr. Kateřina Holická Záhřebská 15, Praha 2 Tel.: GSM: Chráněné komunitní bydlení Sokolská a Krátká: vedoucí: Mgr. Miroslav Sklenář Sokolská 29, Praha 2 Tel.: GSM: Chráněné komunitní bydlení Kodymova I a II: vedoucí: Bc. Lucie Mervardová Kodymova 2526, Praha 5 Tel.: GSM: Středisko terénní pomoci rodinám osobní asistence: vedoucí: Mgr. Blanka Šimková Balbínova 6, Praha 2 Tel.: GSM: Centrum osobní asistence ASISTENT POHODY vedoucí: Mgr. Jiří Kučera Na Větrově 23, Praha 4 - Lhotka Tel.: GSM:

15 Za podporu děkujeme: Naše projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Vydalo o. s. POHODA, uzávěrka , počet výtisků 250 ks, tisk Label Kutná Hora 28

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Občanské sdružení DOLLY

Občanské sdružení DOLLY Výroční zpráva 2009 Občanské sdružení DOLLY Dopravní 381/3, Praha 10 Uhříněves, 104 00 IČO 26531186 Registr MV :7.5.2001 pod čj. J. VS/1-1/47 002/01-R Bankovní spojení: 2082531399/0800 Kontakt: tel.: 723568851

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Dopravní 381/3, Praha 10 Uhříněves, 104 00 IČO 26531186. Kontakt: tel.: 723568851 e-mail : reditelka@dolly-os.cz www.dolly-os.cz

Dopravní 381/3, Praha 10 Uhříněves, 104 00 IČO 26531186. Kontakt: tel.: 723568851 e-mail : reditelka@dolly-os.cz www.dolly-os.cz Výroční zpráva 2010 Občanské sdružení DOLLY Dopravní 381/3, Praha 10 Uhříněves, 104 00 IČO 26531186 Registr MV : 7.5.2001 pod čj. J. VS/1-1/47 002/01-R Bankovní spojení: 2082531399/0800 Kontakt: tel.:

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více