komunitn.qxd :10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB"

Transkript

1 komunitn.qxd :10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008

2 komunitn.qxd :10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům Vltavská Text Jana Pavelková, DiS, koordinátorka KPSS MČ Praha 7 Layout Agentura ADAG

3 komunitn.qxd :10 StrÆnka 3 Vážení občané, dostává se vám do rukou katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v rámci komunitního plánování v Praze 7. Byly bychom rády, aby Vám poskytl aktuální a pokud možno vyčerpávající přehled sociálních a doprovodných aktivit dostupných v Praze 7 a v její širší zájmové oblasti. Uvedené sociální služby a služby související představují pro občany naší městské části řadu možností, jak řešit tíživou sociální situaci, svou nebo svých blízkých. Ve stručném přehledu, který následuje, jsou abecedně seřazeny jednotlivé služby pro sociálně slabé a vyloučené, pro postižené, seniory, pro rodiny, děti i mládež včetně poradenství do čtyř kapitol. První kapitola nabízí přehled registrovaných poskytovatelů služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Druhá kapitola představuje doprovodné služby a organizace spolupracující. Třetí kapitola je vlastně rejstříkem či pojmovým slovníčkem sociální péče včetně služeb poskytovaných bezúplatně. Čtvrtá kapitola odpovídá na otázku: "Kam se obrátit?", potřebuji-li radu, pomoc nebo odpověd' na otázku v této oblasti. V závěru publikace je uveřejněn přehled zdravotnických zařízení v Praze 7 a nemocnic poskytujících lékařskou službu první pomoci tzv. pohotovost v noci a víkendech. Jsme si vědomi, že při plánování sociálních služeb je potřeba vycházet zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů služeb a to i potencionálních. Vycházíme z předpokladu, že komunitní plánování je věc veřejná a proto tento přehled chápeme jako první vklad do diskuse, kterou bychom chtěly vyvolat. Děkujeme všem, kteří nás upozorní na nedostatky, přispějí svojí troškou do mlýna či požádají o prezentaci nové či opomenuté činnosti Myslíme si, že nabídka sociálních služeb je v naší městské části poměrně značná, i když je jistě co zlepšovat. Věříme, že se nám spolu s vámi, s mnoha aktivními organizacemi, sdruženími a dalšími subjekty podaří i vtéto oblasti zvyšovat kvalitu života obyvatel Prahy 7. Marcela Justová PhDr. Ivana Kučerová radní předsedkyně Výboru pro komunitní péči MČ Praha 7 zastupitelstva MČ Praha 7 3

4 komunitn.qxd :10 StrÆnka 4 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SLUŽEB DLE ZÁKONA 108/2006 Sb. ACORUS - psychosociální centrum Poskytuje osobám ohroženým domácím násilí: 1. sociální služby: odborné sociální poradenství krizovou pomoc ve formě krizového ubytování azylový dům 2. další fakultativní služby: vzdělávací aktivity programy pro děti podpůrné rekondiční programy pro ženy Součástí služeb je sociální poradenství, právní pomoc, včetně zastupování u soudu. Pracovníkům pomáhajících profesí poskytuje: informace o problematice domácího násilí a jednání s jeho protagonisty vzdělávací semináře na téma domácí násilí, posttraumatická stresová porucha, jednání s klientem, komunikace, videotrénink interakcí, supervize a další ADRESA: Adresa azylového domu a krizové pomoci není veřejná Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím, Legerova 20, Praha 2 KONTAKT: Tel.: (krizová non stop linka) Mobil: URL: OS KLUB AFASIE - Centrum pro zdravotně postižené Klub AFASIE byl založen proto, aby pomáhal vytvářet optimální podmínky pro rozvoj osobnosti postiženého občana a napomáhal jeho rovnoprávnému zařazení do života společnosti, aby spoluvytvářel možnosti uskutečňovat jejich občanská práva a podílet se na tvorbě společenských hodnot ADRESA: OS Klub Afasie, Wuchterlova 11, Praha 6 KONTAKT: Viktorie Bartoníčková Mobil: URL: 4

5 komunitn.qxd :10 StrÆnka 5 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Azylový dům sv. Terezie poskytuje: Pomoc lidem v tíživé životní situaci, kterou bez cizí pomoci nezvládají řešit V rámci projektu "Pomoc v nouzi" je těmto lidem k dispozici poradna, kde je možno si o problému popovídat se sociálním pracovníkem a společně se pak pokusit hledat řešení. Ve složitějších případech je možno využít i služeb právní poradny. V jídelně AD je za symbolický poplatek poskytována polévka, pečivo a káva z melty, za příznivou cenu je zde možné zakoupit i celý oběd (hlavní jídlo). Ke krátkodobému ubytování klientů slouží noclehárny ve kterých jsou místa pro 9 žen a 22 mužů K dlouhodobému ubytování je vyhrazeno 10 míst v pěti dvoulůžkových pokojích pro muže a jedna samostatná bytová jednotka ve které jsou ubytovány 3 ženy ADRESA: Azylový dům sv. Terezie, Pernerova 20, Praha 8 KONTAKT: Mgr. Stanislav Fiala, ředitel AD Tel.: , fax: URL: ARMÁDA SPÁSY - Dům Bohuslava Bureše, azylový dům Centrum sociálních služeb AS nabízí krátkodobý a dlouhodobý azyl stabilizovaným klientům, kteří mají v pořádku doklady, pojištění a pravidelný příjem. Součástí nabídky je sociální, pracovní a duchovní program, kulturní aktivity, poradenství. ADRESA: Tusarova 60, Praha 7 KONTAKT: Pavel Akrman, ředitel AS Praha 7 Tel.: , , URL: 5

6 komunitn.qxd :10 StrÆnka 6 ASISTENCE, o.s. Organizace poskytuje služby sociální rehabilitace a osobní asistence Jejím posláním je hledat s člověkem s tělesným a kombinovaným postižením jeho vlastní cenu, jak se zapojit v běžném životě. Poskytuje podporu v oblasti zaměstnanosti, aktivit volného času, mapování možnosti bydlení, podporu při studiu na běžné škole a při zvyšování soběstačnosti Nezbytnou součástí programu je zajištění asistence / osobní, pracovní, školní/ Uživatelé: lidé s tělesným a kombinovaným postižením ADRESA: V Pevnosti 4, Praha 2 KONTAKT: Mgr. Vlasta Stupková, Mgr Markéta Francová Tel.: , , Mobil: , URL: BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, o.s. Poskytuje odbornou bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory, nabízí právní informace a psychosociální podporu v sedmi regionech ČR ADRESA: Pražská poradna Bílého kruhu bezpečí, U Trojice 1042/2, Praha 5 otevřeno: každé út, st, čt hodin bez objednání, každý pá 9-13 hodin pouze pro objednané KONTAKT: Tel.: nepřetržitě (centrála), nepřetržitě (poradna Praha) Fax: URL: DONA linka (provozuje Bílý kruh bezpečí, o.s.) - nepřetržitá telefonická pomoc osobám ohroženým domácím násilím Tel.: URL: 6

7 komunitn.qxd :10 StrÆnka 7 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRO PRAHU 7 A 1 Služby osobní asistence (pro P7 a P1) Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha (dále jen CZP) na sedmi místech v Praze plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké a pro osamělé seniory. Je důležitým informačním zdrojem a přímým poskytovatelem sociálních služeb v těchto oblastech: sociální poradenství, služby sociální péče, osobní asistence, služby sociální prevence ADRESA: Rybná 716/24, Praha 1 KONTAKT: Jitka Malá Tel.: Mobil: URL: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA (DŘÍVE MCSSP) Ubytovna pro muže bez přístřeší (azylový dům pro muže s trvalým bydlištěm na území Prahy, maximální doba pobytu 3 měsíce). ADRESA: Skloněná 521, Praha 9 - Vysočany KONTAKT: Jana Lajner Tel.: URL: Lo Hemes, noclehárna pro osoby bez přístřeší ADRESA: Nábř. kpt. Jaroše, Štefánikův most, Praha 7 KONTAKT: Martin Nový, koordinátor povozu Mobil: URL: Dům tréninkového bydlení ADRESA: Šromova 861, Praha 9 - Černý Most KONTAKT: Adéla Capcarová, koordinátor provozu 7

8 komunitn.qxd :10 StrÆnka 8 Další pracoviště CSSP: Poradny pro rodinu Informační centrum Kontakt Intervenční centrum RIAPS Linka důvěry Triangl Oddělení resocializačních programů a reitegračních programů Dům národnostních menšin CESTA DOMŮ - domácí hospic Hospicové občanské sdružení poskytuje domácí hospicovou péči - o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v Praze. ADRESA: Bubenská 3, Praha 7 KONTAKT: Martina Špinková, ředitelka Tel.: Mobil: URL: ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - Oblastní spolek Praha 7 Nabízí krátkodobý a dlouhodobý azyl stabilizovaným klientům, kteří mají v pořádku doklady, pojištění a pravidelný příjem. Součástí nabídky je sociální, pracovní a duchovní program, kulturní aktivity, poradenství poskytování ošacení klientům s potvrzením ze sociálních odborů zdarma, jinak za mírnou úplatu ADRESA: Janovského 29, Praha 7 KONTAKT: Mgr. Ivana Soukupová - ředitelka Úřadu OS ČČK Praha 7 Tel.: , , Fax: Mobil: dát předem vědět URL: cck.praha.cz/index.html Organizace je zaregistrována 8

9 komunitn.qxd :10 StrÆnka 9 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva (IHF) se sídlem ve Vídni. Hlavním posláním Českého helsinského výboru je především: Sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv Monitoring stavu lidských práv v ČR se zvláštním důrazem vybrané oblasti Pravidelné vypracovávání zpráv o stavu lidských práv v ČR Sledování situace těch skupin obyvatelstva, u nichž ochrana lidských práv vyžaduje zvláštní pozornost. Bezplatné právní poradenství jednotlivcům, jejichž lidská práva byla porušena specializovaná školení pro cílové skupiny programů zaměřených zejm.na reintegraci na trhu práce. publikační činnost, Informační a dokumentační činnost, knihovnické služby. ADRESA: Štefánikova 21, Praha 5 KONTAKT: Miroslav Krutina, zmocněnec ČHV Tel.: (vedoucí), (sociální pracovnice) URL: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM Provozovatelem Dětského centra je stejnojmenné občanské sdružení. Hlavním zaměřením je problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, dětí nacházejících se v závažných životních situacích a dětí z rozpadajících se rodin,a to jak v oblasti prevence a diagnostiky, tak v oblasti terapie. Pracovní tým DKC tvoří psychologové, sociální pracovníci a psychoterapeuti. Externě spolupracující právníci konzultují v rámci rozšířené nabídky služeb DKC problémy týkající se sociálně právní ochrany dětí, bezplatné poradenství. Tyto služby jsou poskytovány objednaným klientům. Dětské krizové centrum provozuje také non-stop Linku důvěry na tel. čísle a internetové poradenství na adrese ADRESA: V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle KONTAKT: Mgr. Zora Dušková, ředitelka Tel.: Mobil: URL: 9

10 komunitn.qxd :10 StrÆnka 10 DOM, o.s. - sdružení pro mladé lidi bez rodinného zázemí DOM je nevládní organizace působící v oblasti sociálních služeb. Zřizuje a provozuje sociálně rehabilitační pracoviště zaměřené na psychosociální následky zanedbávání, nedostatečné či nepřiměřené péče o dítě či institucionální výchovy. Věnuje se klientům, u kterých může jejich osobní historie, psychický stav, životní styl, sociální návyky i aktuální situace vést k sociální izolaci, sebedestruktivnímu jednání, rizikovým aktivitám, asociální či kriminálním činům. DOM poskytuje sociální služby mladým lidem ve věku od 17-26, kteří se nacházejí v obtížné rodinné a sociální situaci a musí se osamostatnit. Jedná se o mladé lidi, kteří odcházejí z dětského domova nebo výchovného ústavu či jiných zařízení, musí opustit svou rodinu a nemají dlouhodobé bezpečné zázemí. Do nového života vstupují nepřipraveni. Kromě nedostatku návyků a sociálních dovedností nosí v sobě psychologickou a emociální zátěž traumat prožitých v dětství a následků ústavní výchovy. POSKYTOVANÉ SLUŽBY: TYKADLO: Odborné sociální poradenství. Ambulantní a terenní práce s mladými lidmi žijícími mimo rodinu. Dům na půl cesty - Komunita: Intenzivní pobytová péče zaměřená na psychosociální rehabilitaci mladých lidí po ukončení ústavní péče či žijících mimo dysfunkční rodinu. Dům na půl cesty - Bydlo: Individuální bydlení spojené s asistencí a psychoterapií. Především pro úspěšné absolventy DPC Komunita, i jiné lidi cílové populace. Job: Sociální rehabilitace pro mladé lidi cílové skupiny a další mladé lidi znevýhodněné na trhu práce. Poradna v sociální a pracovní oblasti. Tréninkové a přechodné zaměstnání. Sociální firma Košára. ADRESA: Braunerova 22, Praha 8 KONTAKT: Mgr. Hana Zollmannová, výkonná ředitelka Tel.: KONTAKT: Ing. Michaela Svobodová, statutární zástupce Tel.: KONTAKT: Mgr. Jitka Ondrášková, PhD. - kontaktní osoba Tel.: URL: 10

11 komunitn.qxd :10 StrÆnka 11 DOMOV SVATÉ RODINY Cílem činnosti Domova svaté Rodiny je vytvořit příjemné a láskyplné prostředí klientům s různým mentálním či fyzickým postižením, které jim poskytne potřebnou péči i maximální rozvoj jejich schopností ve snaze kompenzovat jejich životní handicap ADRESA: Ulrychova 10, Praha 6 - Petřiny KONTAKT: Mgr. Antonín Szwanczar, ředitel Domova Tel.: , Fax URL: SPOLEČNOST DUHA - integrace osob s mentálním postižením Sociální rehabilitace (PZ) Sociálně terapeutické dílny Centrum denních služeb a podporovaného zaměstnávání Chráněné bydlení ADRESA: Českolipská 621, Praha 9 KONTAKT: Mgr. Monika Slováčková, pověřena řízením SR PaedDr. Eva Brožová, pověřena řízením společnosti DUHA Tel.: , , Mobil: do kanceláří URL: ADRESA: Bolevecká 468, Praha 15 - Horní Měcholupy KONTAKT: Lucie Zelenková, DiS., kontaktní osoba Tel.: URL: 11

12 komunitn.qxd :10 StrÆnka 12 EMAUZY ČR, o.s. Emauzský dům Praha podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili. Uživateli se mohou stát muži starší osmnácti let, bez přístřeší, z celé ČR, kteří jsou schopni a ochotni aktivně řešit nepříznivou životní situaci. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem.vyžadujícím bezbariérovost. ADRESA: Emauzský dům, Antonína Čermáka 85/4, Praha 6 - Bubeneč KONTAKT: Tel.: URL: FARNÍ CHARITA HOLEŠOVICE Posláním charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby je zajiš ovat komplexní péči o klienta přímo v rodinách, v prostředí, které je mu blízké a které respektuje individualitu jeho potřeb. Farní charita provozuje: Charitní ošetřovatelskou službu (tel.: ) Pečovatelská a asistenční služba ( tel.: ) ADRESA: Dukelských hrdinů 616/54, Praha 7 KONTAKT: Mgr. Jana Fajstavrová, ředitelka a statutární zástupkyně FCH H Tel.: , Fax: Mobil:

13 komunitn.qxd :10 StrÆnka 13 FOKUS PRAHA, o.s. Posláním občanského sdružení Fokus Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. ADRESA: Dolákova 24, Praha 8 KONTAKT: Pavel Novák, ředitel regionu Sever (P7,8,9,14,19,20,21) Tel.: Mobil: p. Mácha: URL: GAWAIN, textilní dílna o.s. - sociální rehabilitace Posláním Textilní dílny Gawain je vytvořit zázemí pro lidi s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a poskytnout jim podporu jak na rovině pracovní, společenské, tak i přátelské (nejsme zaměřeni na lidi s duševními poruchami). Základní činnosti: Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Nácvik dovedností pro zvláštní péči o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím integrační a společenské aktivity (divadlo, kroužky pro děti, prodejní trhy) Poskytnutí stravy ADRESA: Na Výšinách 1/1000, Praha 7 KONTAKT: Michal Mařák Tel.: Mobil: URL: gawain.webpark.cz 13

14 komunitn.qxd :10 StrÆnka 14 LINKA BEZPEČÍ Tel.: LINKA DŮVĚRY RIAPS PRAHA, tel.: nonstop LINKA DŮVĚRY CENTRA KRIZOVÁ INTERVENCE PRAHA, tel.: nonstop LINKA DŮVĚRY Psychiatrické kliniky VFN PRAHA tel.: , po - pá: LINKA DŮVĚRY DIAKONIE PRAHA, tel.: , po - pá: 9-22 KOLPINGOVA RODINA - azylové bydlení Azylový dům poskytuje ubytování matkám s dětmi na dobu 1-2 let (výjimečně tří) Organizuje sociálně-aktivizační služby rodinám s dětmi v azylovém domě a v tréninkových bytech (videotrenink, kurzy vaření a PC, psychoterapie, pracovní činnosti, sociálně-právní poradenství) Krizová pomoc matkám s dětmi po dobu 7 dnů Tréninkové byty ( upevňování sociálních návyků z azylového domu) ADRESA: Bohnická 32/3, Praha 8 KONTAKT: Tel.: , Mobil: URL: 14

15 komunitn.qxd :10 StrÆnka 15 MS CENTRUM ROSKA Provozovna Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR Poskytovatel sociálních služeb - Sociální rehabilitace - Identifikátor ze dne Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a plnohodnotný život ADRESA: Tusarova 10/1438, Praha 7 KONTAKT: Ing. Jaroslav Zika, předseda Karel Hrkal, vedoucí MS centra Roska Tel.: , , Fax.: Mobil: URL: NADĚJE, o. s. Nadějě je nepolitická a mezikonfesní organizace s celostátní působností. Jejím posláním je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. Cílem pak vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křes anských principech. N a území Prahy realizuje Integrační program, jehož posláním je pomáhat potřebným lidem při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Do cílové skupiny patří osoby v nepříznivé sociální situaci spojené především se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, přičemž není rozhodující, jakým způsobem se do té situace dostaly (bezdomovci, osoby v krizi, osoby v materiální nouzi apod.). Naděje provozuje následující registrované služby: Terénní program, dvě nízkoprahová denní centra, dvě noclehárny a pět azylových domů. ADRESA: K Brance 11/19e, Praha 5 KONTAKT: Mgr. Petra Lakatošová, oblastní ředitelka Tel.: , fax: URL: 15

16 komunitn.qxd :10 StrÆnka 16 NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR, o. s. Cílem činnosti NRZP ČR je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR a mezinárodními institucemi a organizacemi. ADRESA: Partyzánská 1/7, Praha 7 KONTAKT: Václav Krása, předseda NRZP ČR Tel.: , (421,423,425) Fax.: , URL: NOVÝ PROSTOR, o.s. Posláním Nového Prostoru jsou především: Rozvoj oblasti sociálního podnikání Podpora a rozvoj prostředí a dílčích projektů z oblastí sociálního podnikání Vývoj a realizace sociálně-terapeutické pracovní služby street-paper Vývoj a realizace unikátního tréninkového programu rozvoje klíčových kompetencí s ohledem na uplatnitelnost na otevřeném trhu práce Destigmatizace osob bez přístřeší, informování o realitě příčin a důsledků Prosazování práv a zájmů sociálně handicapovaných osob Medializace sociální problematiky Postupná změna vnímání problematiky bezdomovství ve společnosti Představování rolí a funkcí NNO ve společnosti prostřednictvím časopisu NP ADRESA: Redakce - Nádražní 56, Praha 5 Denní centrum - Řeznická 14, Praha 1 - Nové Město KONTAKT: Alena Vosáhlová, koordinátorka, Denní centrum Tel.: Denní centrum Mobil: Alena Vosáhlová URL: 16

17 komunitn.qxd :10 StrÆnka 17 OBČANSKÁ PORADNA Občanské poradny jsou dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jsou jednou ze služeb odborného sociálního poradenství. Pomáhají lidem vyznat se v jejich právech a povinnostech.informují a radí v různých oblastech (např. sociální dávky, pracovněprávní vztahy, bydlení, majetkoprávní problematika, problematika rodiny a mezilidských vztahů a v dalších tématech). Občanské poradny radí bezplatně, nestranně a diskrétně. Nejblíže Praze 7 jsou občanské poradny v Praze 1 a v Praze 3: OP Praha 1: Jakubská 3, Praha 1 Tel OP Praha 3: Křiš anova 15, Praha 3 Tel Mobil: URL: OKAMŽIK - sdružení pro podporu nejen nevidomých Okamžik poskytuje sociální aktivizační služby, které umožňují lidem se zrakovým postižením prostřednictvím spolupráce s pracovníky a dobrovolníky sdružení se aktivně zapojit do každodenního života společnosti a dělat činnosti, které by sami mohli uskutečňovat jen obtížné nebo vůbec nemohli (dlouhodobá spolupráce klientů s dobrovolníky při sportu, kulturních a zábavných akcích, přípravě do školy a zaměstnání apod., jednorázové doprovody k lékaři, na nákup apod., kurzy, semináře a obdobná setkání). Okamžik poskytuje také odborné sociální poradenství v otázkách života se zrakovým postižením (témata ztráty zraku v dospělosti, výchova a vzdělávání, sociálně-právní otázky, sebeobsluha, prostorová orientace a samostatný pohyb, výběr a dostupnost vhodných kompenzačních pomůcek, informační servis v otázkách uplatnění, volnočasové aktivity, cestování, partnerský a rodinný život, soužití lidí vidících a lidí se zrakovým postižením) ADRESA: Pacovská 869/31, Praha 4 Umělecká 5, Praha 7 (arteterapie) KONTAKT: Ing. Miroslav Michálek, výkonný ředitel Tel.: , , Mobil: , , ( poradenství) URL: 17

18 komunitn.qxd :10 StrÆnka 18 OTEVŘENÉ SRDCE, o.s. Občanské sdružení Otevřené srdce má poslání zřizování a provozování zařízení pro pomoc sociálně potřebným občanům, poradenskou činnost, pomoc při prosazování práv občanů, nákup a prodej za účelem pomoci ústavům sociální péče. Azylový dům pro matky s dětmi od r na adrese: Žilinská 216, Praha 4 ADRESA: U Průhonu 23, Praha 7 KONTAKT: Michaela Nováková Tel.: Mobil: URL: PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY Úřad MČ Praha 7, Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, malá zasedací místnost, 2. patro, číslo dveří 225, Právní poradna se koná vždy od hod. do hod. bez objednání. Termíny konání: Městská část Praha 7 umožňuje seniorům bezplatně právní konzultace, jak řešit problémy v oblasti bytové, sociální apod. Je otevřena seniorům zpravidla jedenkrát měsíčně. Návštěva v právní poradně se předem neobjednává. Právní porady a konzultace poskytuje advokát Mgr. Gabriel Šíp, v malé zasedací síni Úřadu MČ Praha 7. Podrobnější informace o konání právní poradny pro seniory lze získat u pí. Marcely Krištůfkové, tel.: a v informačních centrech Prahy 7: Milady Horákové 2, Praha 7, tel.: , Komunárdů 10, Praha 7, tel.: ,

19 komunitn.qxd :10 StrÆnka 19 PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, o. s. ( POV) Pražská organizace vozíčkářů vznikla v roce 1991 a je zaměřena na osoby s těžkým tělesným postižením, zejména vozíčkáře. Svými činnostmi zaměřenými na koncepční práci, poradenství a přímou pomoc klientům usiluje o vytvoření a rozvoj programu komplexních služeb, které by dosáhly většinu potřeb lidí s tělesným postižením, zejména vozíčkářů, s důrazem na důstojnost klienta, právo na jeho vlastní rozhodování, rovnoprávnost a integraci. Své služby nabízí i rodinným příslušníkům a blízkým klientů, odborné i laické veřejnosti zajímající se o problematiku vztahující se k lidem s tělesným postižením. Mezi nabízené služby a činnosti patří: Poradenství ( sociální, právní, v oblasti bezbariérovosti prostor a dopravy, osobní asistence, zaměstnávání) Osobní asistence Doprava speciálně upravenými mikrobusy Vzdělávací programy Dobrovolnický program " troškou do mlýna" Volnočasové aktivity Mapování bezbariérovosti ADRESA: Benediktská 688/ Praha 1 KONTAKT: Jaroslava Franková, předsedkyně organizace Tel.: Mobil: URL: PEČOVATELSKÉ CENTRUM PRAHA 7, příspěvková organizace Příspěvková organizace zřizovaná Městskou částí Praha 7. Poskytuje služby v oblasti terénní pečovatelské služby a zajiš uje provoz pobytového zařízení sociálních služeb. Dlouhodobým cílem organizace je podpora seniorů v domácím prostředí. V zájmu zajištění kontaktu se společenským prostředí rozvíjí organizace řadu kulturních a vzdělávacích programů, které podporují duševní i fyzickou aktivitu seniorů. Na základě jednotlivých rozhodnutí Rady MČ Praha 7, plní další úkoly v oblasti sociální politiky na území městské části. Organizace je metodicky řízena Úřadem Městské části - odbor sociální a zdravotnictví. Jedná se o tradičního poskytovatele komplexní péče o seniory v Praze 7. 19

20 komunitn.qxd :10 StrÆnka 20 1) Registrace na druh služby (pečovatelská služba 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Identifikátor: Kapacita: 700 uživatelů Cílová skupina: senioři Věková struktura cílové supiny: Mladší senioři (65-80 let) Starší senioři (nad 80 let) Místo poskytování: Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů Prahy 7 Rozhodnutí o registraci Č. jed.: /07 vydáno Magistrátem hl. m. Prahy - odbor sociální péče a zdravotnictví dne ) Registrace na druh služby (odlehčovací služby 44 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách): Identifikátor: Kapacita: počet lůžek - 38 Cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: Mladší senioři (65-80 let) Starší senioři ( nad 80 let) Místo poskytování: Kamenická 622/46, Praha 7 - Holešovice, Praha 7 Název zařízení. Sociálně odlehčovací centrum Rozhodnutí o registraci Č. jed.: /07 vydáno Magistrátem hl. m. Prahy - odbor sociální péče a zdravotnictví dne ADRESA: Heřmanova 1415/1, Praha 7 - Holešovice KONTAKT: Ing. Otto Kechner, ředitel Tel.: ,601 Fax.: Mobil: ing. Kechner pí. Koněrzová URL: 20

21 komunitn.qxd :10 StrÆnka 21 POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením POHODA poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým postižením mozku v místní komunitě. Jde o služby, které maximálně posilují jejich soběstačnost a vlastní kompetence a respektují jejich osobnost, názory a individuální potřeby: Asistence, osobní asistence, pomoc rodinám Chráněné bydlení, podporované bydlení, krizová a respitní péče, denní centrum ADRESA: Na Větrově 23, Praha Lhotka, KONTAKT: Mgr. Jiří Kučera, pověřený statutární zástupce Tel.: (+420) Mobil: (+420) Skype: j.k.pohoda ICQ: URL: htp://www.asistent-pohoda.cz; htp://www.pohoda-help.cz R - MOSTY, o. s. Sociální a terénní sociální poradenství Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Příprava romské mládeže na trh práce Dílna romských žen ADRESA: Havlíčkovo náměstí 300/10, Praha 3 KONTAKT: Mgr. Jakub Čihák, tajemník a ředitel Tel.: Mgr. Petra Vyhnálková, vedoucí Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Tel.: Pavlína Radlová, vedoucí sociálního poradenství Tel.: Richard Frištenský, administrativní pracovník, vedoucí Dílny žen Tel.: Monika Demeterová, terénní sociální pracovnice Tel.:

22 komunitn.qxd :10 StrÆnka 22 ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy Občanské sdružení ROSA se specializuje na poskytování bezplatné, komplexní psychosociální pomoci ženám, obětem domácího násilí a to formou těchto projektů: Informační a poradenské centrum ROSA - pro ženy DN Utajený Azylový dům pro ženy - oběti DN SOS telefonická krizová linka Internetové poradenství Cílem je uznání domácího násilí jakožto závažného celospolečenského problému a zlepšení systému pomoci ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem. Za tímto účelem spolupracuje se státními a zastupitelskými orgány, policií a neziskovými organizacemi zabývajícími obdobnou problematikou v České republice i v zahraničí. ADRESA: Podolská 242/25, Praha 4 KONTAKT: Marie Vavroňová, ředitelka Zdeňka Prokopová, vedoucí utajeného AD a SOS linky Tel.: Mobil: URL: SALET, o. s. Salet je nestátní nezisková organizace s územní působností v rámci ČR, která je svou orientací zaměřena především na integraci osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním formou poskytování sociální a pracovní rehabilitace v chráněných pracovních dílnách - knihařské a textilní dílně. Posláním o. s. SALET je poskytovat lidem s postižením takovou podporu, aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít v běžném prostředí mezi svými vrstevníky. ADRESA: Letohradská 3, Praha 7 Chráněná pracovní dílna Letná: Nad Kálovskou oborou 55, Praha 7 KONTAKT: Eva Ťulpíková - projektová manažerka Mgr. Kristýna Mihulová - sociální pracovnice Tel.: , , Mobil: E. Ťulpíková ; K. Mihulová E. Ťulpíková - K. Mihulová - URL: 22

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více