komunitn.qxd :10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB"

Transkript

1 komunitn.qxd :10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008

2 komunitn.qxd :10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům Vltavská Text Jana Pavelková, DiS, koordinátorka KPSS MČ Praha 7 Layout Agentura ADAG

3 komunitn.qxd :10 StrÆnka 3 Vážení občané, dostává se vám do rukou katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v rámci komunitního plánování v Praze 7. Byly bychom rády, aby Vám poskytl aktuální a pokud možno vyčerpávající přehled sociálních a doprovodných aktivit dostupných v Praze 7 a v její širší zájmové oblasti. Uvedené sociální služby a služby související představují pro občany naší městské části řadu možností, jak řešit tíživou sociální situaci, svou nebo svých blízkých. Ve stručném přehledu, který následuje, jsou abecedně seřazeny jednotlivé služby pro sociálně slabé a vyloučené, pro postižené, seniory, pro rodiny, děti i mládež včetně poradenství do čtyř kapitol. První kapitola nabízí přehled registrovaných poskytovatelů služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Druhá kapitola představuje doprovodné služby a organizace spolupracující. Třetí kapitola je vlastně rejstříkem či pojmovým slovníčkem sociální péče včetně služeb poskytovaných bezúplatně. Čtvrtá kapitola odpovídá na otázku: "Kam se obrátit?", potřebuji-li radu, pomoc nebo odpověd' na otázku v této oblasti. V závěru publikace je uveřejněn přehled zdravotnických zařízení v Praze 7 a nemocnic poskytujících lékařskou službu první pomoci tzv. pohotovost v noci a víkendech. Jsme si vědomi, že při plánování sociálních služeb je potřeba vycházet zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů služeb a to i potencionálních. Vycházíme z předpokladu, že komunitní plánování je věc veřejná a proto tento přehled chápeme jako první vklad do diskuse, kterou bychom chtěly vyvolat. Děkujeme všem, kteří nás upozorní na nedostatky, přispějí svojí troškou do mlýna či požádají o prezentaci nové či opomenuté činnosti Myslíme si, že nabídka sociálních služeb je v naší městské části poměrně značná, i když je jistě co zlepšovat. Věříme, že se nám spolu s vámi, s mnoha aktivními organizacemi, sdruženími a dalšími subjekty podaří i vtéto oblasti zvyšovat kvalitu života obyvatel Prahy 7. Marcela Justová PhDr. Ivana Kučerová radní předsedkyně Výboru pro komunitní péči MČ Praha 7 zastupitelstva MČ Praha 7 3

4 komunitn.qxd :10 StrÆnka 4 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SLUŽEB DLE ZÁKONA 108/2006 Sb. ACORUS - psychosociální centrum Poskytuje osobám ohroženým domácím násilí: 1. sociální služby: odborné sociální poradenství krizovou pomoc ve formě krizového ubytování azylový dům 2. další fakultativní služby: vzdělávací aktivity programy pro děti podpůrné rekondiční programy pro ženy Součástí služeb je sociální poradenství, právní pomoc, včetně zastupování u soudu. Pracovníkům pomáhajících profesí poskytuje: informace o problematice domácího násilí a jednání s jeho protagonisty vzdělávací semináře na téma domácí násilí, posttraumatická stresová porucha, jednání s klientem, komunikace, videotrénink interakcí, supervize a další ADRESA: Adresa azylového domu a krizové pomoci není veřejná Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím, Legerova 20, Praha 2 KONTAKT: Tel.: (krizová non stop linka) Mobil: URL: OS KLUB AFASIE - Centrum pro zdravotně postižené Klub AFASIE byl založen proto, aby pomáhal vytvářet optimální podmínky pro rozvoj osobnosti postiženého občana a napomáhal jeho rovnoprávnému zařazení do života společnosti, aby spoluvytvářel možnosti uskutečňovat jejich občanská práva a podílet se na tvorbě společenských hodnot ADRESA: OS Klub Afasie, Wuchterlova 11, Praha 6 KONTAKT: Viktorie Bartoníčková Mobil: URL: 4

5 komunitn.qxd :10 StrÆnka 5 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Azylový dům sv. Terezie poskytuje: Pomoc lidem v tíživé životní situaci, kterou bez cizí pomoci nezvládají řešit V rámci projektu "Pomoc v nouzi" je těmto lidem k dispozici poradna, kde je možno si o problému popovídat se sociálním pracovníkem a společně se pak pokusit hledat řešení. Ve složitějších případech je možno využít i služeb právní poradny. V jídelně AD je za symbolický poplatek poskytována polévka, pečivo a káva z melty, za příznivou cenu je zde možné zakoupit i celý oběd (hlavní jídlo). Ke krátkodobému ubytování klientů slouží noclehárny ve kterých jsou místa pro 9 žen a 22 mužů K dlouhodobému ubytování je vyhrazeno 10 míst v pěti dvoulůžkových pokojích pro muže a jedna samostatná bytová jednotka ve které jsou ubytovány 3 ženy ADRESA: Azylový dům sv. Terezie, Pernerova 20, Praha 8 KONTAKT: Mgr. Stanislav Fiala, ředitel AD Tel.: , fax: URL: ARMÁDA SPÁSY - Dům Bohuslava Bureše, azylový dům Centrum sociálních služeb AS nabízí krátkodobý a dlouhodobý azyl stabilizovaným klientům, kteří mají v pořádku doklady, pojištění a pravidelný příjem. Součástí nabídky je sociální, pracovní a duchovní program, kulturní aktivity, poradenství. ADRESA: Tusarova 60, Praha 7 KONTAKT: Pavel Akrman, ředitel AS Praha 7 Tel.: , , URL: 5

6 komunitn.qxd :10 StrÆnka 6 ASISTENCE, o.s. Organizace poskytuje služby sociální rehabilitace a osobní asistence Jejím posláním je hledat s člověkem s tělesným a kombinovaným postižením jeho vlastní cenu, jak se zapojit v běžném životě. Poskytuje podporu v oblasti zaměstnanosti, aktivit volného času, mapování možnosti bydlení, podporu při studiu na běžné škole a při zvyšování soběstačnosti Nezbytnou součástí programu je zajištění asistence / osobní, pracovní, školní/ Uživatelé: lidé s tělesným a kombinovaným postižením ADRESA: V Pevnosti 4, Praha 2 KONTAKT: Mgr. Vlasta Stupková, Mgr Markéta Francová Tel.: , , Mobil: , URL: BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, o.s. Poskytuje odbornou bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory, nabízí právní informace a psychosociální podporu v sedmi regionech ČR ADRESA: Pražská poradna Bílého kruhu bezpečí, U Trojice 1042/2, Praha 5 otevřeno: každé út, st, čt hodin bez objednání, každý pá 9-13 hodin pouze pro objednané KONTAKT: Tel.: nepřetržitě (centrála), nepřetržitě (poradna Praha) Fax: URL: DONA linka (provozuje Bílý kruh bezpečí, o.s.) - nepřetržitá telefonická pomoc osobám ohroženým domácím násilím Tel.: URL: 6

7 komunitn.qxd :10 StrÆnka 7 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRO PRAHU 7 A 1 Služby osobní asistence (pro P7 a P1) Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha (dále jen CZP) na sedmi místech v Praze plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké a pro osamělé seniory. Je důležitým informačním zdrojem a přímým poskytovatelem sociálních služeb v těchto oblastech: sociální poradenství, služby sociální péče, osobní asistence, služby sociální prevence ADRESA: Rybná 716/24, Praha 1 KONTAKT: Jitka Malá Tel.: Mobil: URL: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA (DŘÍVE MCSSP) Ubytovna pro muže bez přístřeší (azylový dům pro muže s trvalým bydlištěm na území Prahy, maximální doba pobytu 3 měsíce). ADRESA: Skloněná 521, Praha 9 - Vysočany KONTAKT: Jana Lajner Tel.: URL: Lo Hemes, noclehárna pro osoby bez přístřeší ADRESA: Nábř. kpt. Jaroše, Štefánikův most, Praha 7 KONTAKT: Martin Nový, koordinátor povozu Mobil: URL: Dům tréninkového bydlení ADRESA: Šromova 861, Praha 9 - Černý Most KONTAKT: Adéla Capcarová, koordinátor provozu 7

8 komunitn.qxd :10 StrÆnka 8 Další pracoviště CSSP: Poradny pro rodinu Informační centrum Kontakt Intervenční centrum RIAPS Linka důvěry Triangl Oddělení resocializačních programů a reitegračních programů Dům národnostních menšin CESTA DOMŮ - domácí hospic Hospicové občanské sdružení poskytuje domácí hospicovou péči - o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v Praze. ADRESA: Bubenská 3, Praha 7 KONTAKT: Martina Špinková, ředitelka Tel.: Mobil: URL: ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - Oblastní spolek Praha 7 Nabízí krátkodobý a dlouhodobý azyl stabilizovaným klientům, kteří mají v pořádku doklady, pojištění a pravidelný příjem. Součástí nabídky je sociální, pracovní a duchovní program, kulturní aktivity, poradenství poskytování ošacení klientům s potvrzením ze sociálních odborů zdarma, jinak za mírnou úplatu ADRESA: Janovského 29, Praha 7 KONTAKT: Mgr. Ivana Soukupová - ředitelka Úřadu OS ČČK Praha 7 Tel.: , , Fax: Mobil: dát předem vědět URL: cck.praha.cz/index.html Organizace je zaregistrována 8

9 komunitn.qxd :10 StrÆnka 9 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva (IHF) se sídlem ve Vídni. Hlavním posláním Českého helsinského výboru je především: Sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv Monitoring stavu lidských práv v ČR se zvláštním důrazem vybrané oblasti Pravidelné vypracovávání zpráv o stavu lidských práv v ČR Sledování situace těch skupin obyvatelstva, u nichž ochrana lidských práv vyžaduje zvláštní pozornost. Bezplatné právní poradenství jednotlivcům, jejichž lidská práva byla porušena specializovaná školení pro cílové skupiny programů zaměřených zejm.na reintegraci na trhu práce. publikační činnost, Informační a dokumentační činnost, knihovnické služby. ADRESA: Štefánikova 21, Praha 5 KONTAKT: Miroslav Krutina, zmocněnec ČHV Tel.: (vedoucí), (sociální pracovnice) URL: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM Provozovatelem Dětského centra je stejnojmenné občanské sdružení. Hlavním zaměřením je problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, dětí nacházejících se v závažných životních situacích a dětí z rozpadajících se rodin,a to jak v oblasti prevence a diagnostiky, tak v oblasti terapie. Pracovní tým DKC tvoří psychologové, sociální pracovníci a psychoterapeuti. Externě spolupracující právníci konzultují v rámci rozšířené nabídky služeb DKC problémy týkající se sociálně právní ochrany dětí, bezplatné poradenství. Tyto služby jsou poskytovány objednaným klientům. Dětské krizové centrum provozuje také non-stop Linku důvěry na tel. čísle a internetové poradenství na adrese ADRESA: V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle KONTAKT: Mgr. Zora Dušková, ředitelka Tel.: Mobil: URL: 9

10 komunitn.qxd :10 StrÆnka 10 DOM, o.s. - sdružení pro mladé lidi bez rodinného zázemí DOM je nevládní organizace působící v oblasti sociálních služeb. Zřizuje a provozuje sociálně rehabilitační pracoviště zaměřené na psychosociální následky zanedbávání, nedostatečné či nepřiměřené péče o dítě či institucionální výchovy. Věnuje se klientům, u kterých může jejich osobní historie, psychický stav, životní styl, sociální návyky i aktuální situace vést k sociální izolaci, sebedestruktivnímu jednání, rizikovým aktivitám, asociální či kriminálním činům. DOM poskytuje sociální služby mladým lidem ve věku od 17-26, kteří se nacházejí v obtížné rodinné a sociální situaci a musí se osamostatnit. Jedná se o mladé lidi, kteří odcházejí z dětského domova nebo výchovného ústavu či jiných zařízení, musí opustit svou rodinu a nemají dlouhodobé bezpečné zázemí. Do nového života vstupují nepřipraveni. Kromě nedostatku návyků a sociálních dovedností nosí v sobě psychologickou a emociální zátěž traumat prožitých v dětství a následků ústavní výchovy. POSKYTOVANÉ SLUŽBY: TYKADLO: Odborné sociální poradenství. Ambulantní a terenní práce s mladými lidmi žijícími mimo rodinu. Dům na půl cesty - Komunita: Intenzivní pobytová péče zaměřená na psychosociální rehabilitaci mladých lidí po ukončení ústavní péče či žijících mimo dysfunkční rodinu. Dům na půl cesty - Bydlo: Individuální bydlení spojené s asistencí a psychoterapií. Především pro úspěšné absolventy DPC Komunita, i jiné lidi cílové populace. Job: Sociální rehabilitace pro mladé lidi cílové skupiny a další mladé lidi znevýhodněné na trhu práce. Poradna v sociální a pracovní oblasti. Tréninkové a přechodné zaměstnání. Sociální firma Košára. ADRESA: Braunerova 22, Praha 8 KONTAKT: Mgr. Hana Zollmannová, výkonná ředitelka Tel.: KONTAKT: Ing. Michaela Svobodová, statutární zástupce Tel.: KONTAKT: Mgr. Jitka Ondrášková, PhD. - kontaktní osoba Tel.: URL: 10

11 komunitn.qxd :10 StrÆnka 11 DOMOV SVATÉ RODINY Cílem činnosti Domova svaté Rodiny je vytvořit příjemné a láskyplné prostředí klientům s různým mentálním či fyzickým postižením, které jim poskytne potřebnou péči i maximální rozvoj jejich schopností ve snaze kompenzovat jejich životní handicap ADRESA: Ulrychova 10, Praha 6 - Petřiny KONTAKT: Mgr. Antonín Szwanczar, ředitel Domova Tel.: , Fax URL: SPOLEČNOST DUHA - integrace osob s mentálním postižením Sociální rehabilitace (PZ) Sociálně terapeutické dílny Centrum denních služeb a podporovaného zaměstnávání Chráněné bydlení ADRESA: Českolipská 621, Praha 9 KONTAKT: Mgr. Monika Slováčková, pověřena řízením SR PaedDr. Eva Brožová, pověřena řízením společnosti DUHA Tel.: , , Mobil: do kanceláří URL: ADRESA: Bolevecká 468, Praha 15 - Horní Měcholupy KONTAKT: Lucie Zelenková, DiS., kontaktní osoba Tel.: URL: 11

12 komunitn.qxd :10 StrÆnka 12 EMAUZY ČR, o.s. Emauzský dům Praha podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili. Uživateli se mohou stát muži starší osmnácti let, bez přístřeší, z celé ČR, kteří jsou schopni a ochotni aktivně řešit nepříznivou životní situaci. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem.vyžadujícím bezbariérovost. ADRESA: Emauzský dům, Antonína Čermáka 85/4, Praha 6 - Bubeneč KONTAKT: Tel.: URL: FARNÍ CHARITA HOLEŠOVICE Posláním charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby je zajiš ovat komplexní péči o klienta přímo v rodinách, v prostředí, které je mu blízké a které respektuje individualitu jeho potřeb. Farní charita provozuje: Charitní ošetřovatelskou službu (tel.: ) Pečovatelská a asistenční služba ( tel.: ) ADRESA: Dukelských hrdinů 616/54, Praha 7 KONTAKT: Mgr. Jana Fajstavrová, ředitelka a statutární zástupkyně FCH H Tel.: , Fax: Mobil:

13 komunitn.qxd :10 StrÆnka 13 FOKUS PRAHA, o.s. Posláním občanského sdružení Fokus Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. ADRESA: Dolákova 24, Praha 8 KONTAKT: Pavel Novák, ředitel regionu Sever (P7,8,9,14,19,20,21) Tel.: Mobil: p. Mácha: URL: GAWAIN, textilní dílna o.s. - sociální rehabilitace Posláním Textilní dílny Gawain je vytvořit zázemí pro lidi s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a poskytnout jim podporu jak na rovině pracovní, společenské, tak i přátelské (nejsme zaměřeni na lidi s duševními poruchami). Základní činnosti: Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Nácvik dovedností pro zvláštní péči o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím integrační a společenské aktivity (divadlo, kroužky pro děti, prodejní trhy) Poskytnutí stravy ADRESA: Na Výšinách 1/1000, Praha 7 KONTAKT: Michal Mařák Tel.: Mobil: URL: gawain.webpark.cz 13

14 komunitn.qxd :10 StrÆnka 14 LINKA BEZPEČÍ Tel.: LINKA DŮVĚRY RIAPS PRAHA, tel.: nonstop LINKA DŮVĚRY CENTRA KRIZOVÁ INTERVENCE PRAHA, tel.: nonstop LINKA DŮVĚRY Psychiatrické kliniky VFN PRAHA tel.: , po - pá: LINKA DŮVĚRY DIAKONIE PRAHA, tel.: , po - pá: 9-22 KOLPINGOVA RODINA - azylové bydlení Azylový dům poskytuje ubytování matkám s dětmi na dobu 1-2 let (výjimečně tří) Organizuje sociálně-aktivizační služby rodinám s dětmi v azylovém domě a v tréninkových bytech (videotrenink, kurzy vaření a PC, psychoterapie, pracovní činnosti, sociálně-právní poradenství) Krizová pomoc matkám s dětmi po dobu 7 dnů Tréninkové byty ( upevňování sociálních návyků z azylového domu) ADRESA: Bohnická 32/3, Praha 8 KONTAKT: Tel.: , Mobil: URL: 14

15 komunitn.qxd :10 StrÆnka 15 MS CENTRUM ROSKA Provozovna Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR Poskytovatel sociálních služeb - Sociální rehabilitace - Identifikátor ze dne Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a plnohodnotný život ADRESA: Tusarova 10/1438, Praha 7 KONTAKT: Ing. Jaroslav Zika, předseda Karel Hrkal, vedoucí MS centra Roska Tel.: , , Fax.: Mobil: URL: NADĚJE, o. s. Nadějě je nepolitická a mezikonfesní organizace s celostátní působností. Jejím posláním je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. Cílem pak vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křes anských principech. N a území Prahy realizuje Integrační program, jehož posláním je pomáhat potřebným lidem při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Do cílové skupiny patří osoby v nepříznivé sociální situaci spojené především se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, přičemž není rozhodující, jakým způsobem se do té situace dostaly (bezdomovci, osoby v krizi, osoby v materiální nouzi apod.). Naděje provozuje následující registrované služby: Terénní program, dvě nízkoprahová denní centra, dvě noclehárny a pět azylových domů. ADRESA: K Brance 11/19e, Praha 5 KONTAKT: Mgr. Petra Lakatošová, oblastní ředitelka Tel.: , fax: URL: 15

16 komunitn.qxd :10 StrÆnka 16 NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR, o. s. Cílem činnosti NRZP ČR je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR a mezinárodními institucemi a organizacemi. ADRESA: Partyzánská 1/7, Praha 7 KONTAKT: Václav Krása, předseda NRZP ČR Tel.: , (421,423,425) Fax.: , URL: NOVÝ PROSTOR, o.s. Posláním Nového Prostoru jsou především: Rozvoj oblasti sociálního podnikání Podpora a rozvoj prostředí a dílčích projektů z oblastí sociálního podnikání Vývoj a realizace sociálně-terapeutické pracovní služby street-paper Vývoj a realizace unikátního tréninkového programu rozvoje klíčových kompetencí s ohledem na uplatnitelnost na otevřeném trhu práce Destigmatizace osob bez přístřeší, informování o realitě příčin a důsledků Prosazování práv a zájmů sociálně handicapovaných osob Medializace sociální problematiky Postupná změna vnímání problematiky bezdomovství ve společnosti Představování rolí a funkcí NNO ve společnosti prostřednictvím časopisu NP ADRESA: Redakce - Nádražní 56, Praha 5 Denní centrum - Řeznická 14, Praha 1 - Nové Město KONTAKT: Alena Vosáhlová, koordinátorka, Denní centrum Tel.: Denní centrum Mobil: Alena Vosáhlová URL: 16

17 komunitn.qxd :10 StrÆnka 17 OBČANSKÁ PORADNA Občanské poradny jsou dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jsou jednou ze služeb odborného sociálního poradenství. Pomáhají lidem vyznat se v jejich právech a povinnostech.informují a radí v různých oblastech (např. sociální dávky, pracovněprávní vztahy, bydlení, majetkoprávní problematika, problematika rodiny a mezilidských vztahů a v dalších tématech). Občanské poradny radí bezplatně, nestranně a diskrétně. Nejblíže Praze 7 jsou občanské poradny v Praze 1 a v Praze 3: OP Praha 1: Jakubská 3, Praha 1 Tel OP Praha 3: Křiš anova 15, Praha 3 Tel Mobil: URL: OKAMŽIK - sdružení pro podporu nejen nevidomých Okamžik poskytuje sociální aktivizační služby, které umožňují lidem se zrakovým postižením prostřednictvím spolupráce s pracovníky a dobrovolníky sdružení se aktivně zapojit do každodenního života společnosti a dělat činnosti, které by sami mohli uskutečňovat jen obtížné nebo vůbec nemohli (dlouhodobá spolupráce klientů s dobrovolníky při sportu, kulturních a zábavných akcích, přípravě do školy a zaměstnání apod., jednorázové doprovody k lékaři, na nákup apod., kurzy, semináře a obdobná setkání). Okamžik poskytuje také odborné sociální poradenství v otázkách života se zrakovým postižením (témata ztráty zraku v dospělosti, výchova a vzdělávání, sociálně-právní otázky, sebeobsluha, prostorová orientace a samostatný pohyb, výběr a dostupnost vhodných kompenzačních pomůcek, informační servis v otázkách uplatnění, volnočasové aktivity, cestování, partnerský a rodinný život, soužití lidí vidících a lidí se zrakovým postižením) ADRESA: Pacovská 869/31, Praha 4 Umělecká 5, Praha 7 (arteterapie) KONTAKT: Ing. Miroslav Michálek, výkonný ředitel Tel.: , , Mobil: , , ( poradenství) URL: 17

18 komunitn.qxd :10 StrÆnka 18 OTEVŘENÉ SRDCE, o.s. Občanské sdružení Otevřené srdce má poslání zřizování a provozování zařízení pro pomoc sociálně potřebným občanům, poradenskou činnost, pomoc při prosazování práv občanů, nákup a prodej za účelem pomoci ústavům sociální péče. Azylový dům pro matky s dětmi od r na adrese: Žilinská 216, Praha 4 ADRESA: U Průhonu 23, Praha 7 KONTAKT: Michaela Nováková Tel.: Mobil: URL: PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY Úřad MČ Praha 7, Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, malá zasedací místnost, 2. patro, číslo dveří 225, Právní poradna se koná vždy od hod. do hod. bez objednání. Termíny konání: Městská část Praha 7 umožňuje seniorům bezplatně právní konzultace, jak řešit problémy v oblasti bytové, sociální apod. Je otevřena seniorům zpravidla jedenkrát měsíčně. Návštěva v právní poradně se předem neobjednává. Právní porady a konzultace poskytuje advokát Mgr. Gabriel Šíp, v malé zasedací síni Úřadu MČ Praha 7. Podrobnější informace o konání právní poradny pro seniory lze získat u pí. Marcely Krištůfkové, tel.: a v informačních centrech Prahy 7: Milady Horákové 2, Praha 7, tel.: , Komunárdů 10, Praha 7, tel.: ,

19 komunitn.qxd :10 StrÆnka 19 PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, o. s. ( POV) Pražská organizace vozíčkářů vznikla v roce 1991 a je zaměřena na osoby s těžkým tělesným postižením, zejména vozíčkáře. Svými činnostmi zaměřenými na koncepční práci, poradenství a přímou pomoc klientům usiluje o vytvoření a rozvoj programu komplexních služeb, které by dosáhly většinu potřeb lidí s tělesným postižením, zejména vozíčkářů, s důrazem na důstojnost klienta, právo na jeho vlastní rozhodování, rovnoprávnost a integraci. Své služby nabízí i rodinným příslušníkům a blízkým klientů, odborné i laické veřejnosti zajímající se o problematiku vztahující se k lidem s tělesným postižením. Mezi nabízené služby a činnosti patří: Poradenství ( sociální, právní, v oblasti bezbariérovosti prostor a dopravy, osobní asistence, zaměstnávání) Osobní asistence Doprava speciálně upravenými mikrobusy Vzdělávací programy Dobrovolnický program " troškou do mlýna" Volnočasové aktivity Mapování bezbariérovosti ADRESA: Benediktská 688/ Praha 1 KONTAKT: Jaroslava Franková, předsedkyně organizace Tel.: Mobil: URL: PEČOVATELSKÉ CENTRUM PRAHA 7, příspěvková organizace Příspěvková organizace zřizovaná Městskou částí Praha 7. Poskytuje služby v oblasti terénní pečovatelské služby a zajiš uje provoz pobytového zařízení sociálních služeb. Dlouhodobým cílem organizace je podpora seniorů v domácím prostředí. V zájmu zajištění kontaktu se společenským prostředí rozvíjí organizace řadu kulturních a vzdělávacích programů, které podporují duševní i fyzickou aktivitu seniorů. Na základě jednotlivých rozhodnutí Rady MČ Praha 7, plní další úkoly v oblasti sociální politiky na území městské části. Organizace je metodicky řízena Úřadem Městské části - odbor sociální a zdravotnictví. Jedná se o tradičního poskytovatele komplexní péče o seniory v Praze 7. 19

20 komunitn.qxd :10 StrÆnka 20 1) Registrace na druh služby (pečovatelská služba 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Identifikátor: Kapacita: 700 uživatelů Cílová skupina: senioři Věková struktura cílové supiny: Mladší senioři (65-80 let) Starší senioři (nad 80 let) Místo poskytování: Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů Prahy 7 Rozhodnutí o registraci Č. jed.: /07 vydáno Magistrátem hl. m. Prahy - odbor sociální péče a zdravotnictví dne ) Registrace na druh služby (odlehčovací služby 44 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách): Identifikátor: Kapacita: počet lůžek - 38 Cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: Mladší senioři (65-80 let) Starší senioři ( nad 80 let) Místo poskytování: Kamenická 622/46, Praha 7 - Holešovice, Praha 7 Název zařízení. Sociálně odlehčovací centrum Rozhodnutí o registraci Č. jed.: /07 vydáno Magistrátem hl. m. Prahy - odbor sociální péče a zdravotnictví dne ADRESA: Heřmanova 1415/1, Praha 7 - Holešovice KONTAKT: Ing. Otto Kechner, ředitel Tel.: ,601 Fax.: Mobil: ing. Kechner pí. Koněrzová URL: 20

21 komunitn.qxd :10 StrÆnka 21 POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením POHODA poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým postižením mozku v místní komunitě. Jde o služby, které maximálně posilují jejich soběstačnost a vlastní kompetence a respektují jejich osobnost, názory a individuální potřeby: Asistence, osobní asistence, pomoc rodinám Chráněné bydlení, podporované bydlení, krizová a respitní péče, denní centrum ADRESA: Na Větrově 23, Praha Lhotka, KONTAKT: Mgr. Jiří Kučera, pověřený statutární zástupce Tel.: (+420) Mobil: (+420) Skype: j.k.pohoda ICQ: URL: htp://www.asistent-pohoda.cz; htp://www.pohoda-help.cz R - MOSTY, o. s. Sociální a terénní sociální poradenství Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Příprava romské mládeže na trh práce Dílna romských žen ADRESA: Havlíčkovo náměstí 300/10, Praha 3 KONTAKT: Mgr. Jakub Čihák, tajemník a ředitel Tel.: Mgr. Petra Vyhnálková, vedoucí Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Tel.: Pavlína Radlová, vedoucí sociálního poradenství Tel.: Richard Frištenský, administrativní pracovník, vedoucí Dílny žen Tel.: Monika Demeterová, terénní sociální pracovnice Tel.:

22 komunitn.qxd :10 StrÆnka 22 ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy Občanské sdružení ROSA se specializuje na poskytování bezplatné, komplexní psychosociální pomoci ženám, obětem domácího násilí a to formou těchto projektů: Informační a poradenské centrum ROSA - pro ženy DN Utajený Azylový dům pro ženy - oběti DN SOS telefonická krizová linka Internetové poradenství Cílem je uznání domácího násilí jakožto závažného celospolečenského problému a zlepšení systému pomoci ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem. Za tímto účelem spolupracuje se státními a zastupitelskými orgány, policií a neziskovými organizacemi zabývajícími obdobnou problematikou v České republice i v zahraničí. ADRESA: Podolská 242/25, Praha 4 KONTAKT: Marie Vavroňová, ředitelka Zdeňka Prokopová, vedoucí utajeného AD a SOS linky Tel.: Mobil: URL: SALET, o. s. Salet je nestátní nezisková organizace s územní působností v rámci ČR, která je svou orientací zaměřena především na integraci osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním formou poskytování sociální a pracovní rehabilitace v chráněných pracovních dílnách - knihařské a textilní dílně. Posláním o. s. SALET je poskytovat lidem s postižením takovou podporu, aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít v běžném prostředí mezi svými vrstevníky. ADRESA: Letohradská 3, Praha 7 Chráněná pracovní dílna Letná: Nad Kálovskou oborou 55, Praha 7 KONTAKT: Eva Ťulpíková - projektová manažerka Mgr. Kristýna Mihulová - sociální pracovnice Tel.: , , Mobil: E. Ťulpíková ; K. Mihulová E. Ťulpíková - K. Mihulová - URL: 22

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více