komunitn.qxd :10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB"

Transkript

1 komunitn.qxd :10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008

2 komunitn.qxd :10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům Vltavská Text Jana Pavelková, DiS, koordinátorka KPSS MČ Praha 7 Layout Agentura ADAG

3 komunitn.qxd :10 StrÆnka 3 Vážení občané, dostává se vám do rukou katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v rámci komunitního plánování v Praze 7. Byly bychom rády, aby Vám poskytl aktuální a pokud možno vyčerpávající přehled sociálních a doprovodných aktivit dostupných v Praze 7 a v její širší zájmové oblasti. Uvedené sociální služby a služby související představují pro občany naší městské části řadu možností, jak řešit tíživou sociální situaci, svou nebo svých blízkých. Ve stručném přehledu, který následuje, jsou abecedně seřazeny jednotlivé služby pro sociálně slabé a vyloučené, pro postižené, seniory, pro rodiny, děti i mládež včetně poradenství do čtyř kapitol. První kapitola nabízí přehled registrovaných poskytovatelů služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Druhá kapitola představuje doprovodné služby a organizace spolupracující. Třetí kapitola je vlastně rejstříkem či pojmovým slovníčkem sociální péče včetně služeb poskytovaných bezúplatně. Čtvrtá kapitola odpovídá na otázku: "Kam se obrátit?", potřebuji-li radu, pomoc nebo odpověd' na otázku v této oblasti. V závěru publikace je uveřejněn přehled zdravotnických zařízení v Praze 7 a nemocnic poskytujících lékařskou službu první pomoci tzv. pohotovost v noci a víkendech. Jsme si vědomi, že při plánování sociálních služeb je potřeba vycházet zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů služeb a to i potencionálních. Vycházíme z předpokladu, že komunitní plánování je věc veřejná a proto tento přehled chápeme jako první vklad do diskuse, kterou bychom chtěly vyvolat. Děkujeme všem, kteří nás upozorní na nedostatky, přispějí svojí troškou do mlýna či požádají o prezentaci nové či opomenuté činnosti Myslíme si, že nabídka sociálních služeb je v naší městské části poměrně značná, i když je jistě co zlepšovat. Věříme, že se nám spolu s vámi, s mnoha aktivními organizacemi, sdruženími a dalšími subjekty podaří i vtéto oblasti zvyšovat kvalitu života obyvatel Prahy 7. Marcela Justová PhDr. Ivana Kučerová radní předsedkyně Výboru pro komunitní péči MČ Praha 7 zastupitelstva MČ Praha 7 3

4 komunitn.qxd :10 StrÆnka 4 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SLUŽEB DLE ZÁKONA 108/2006 Sb. ACORUS - psychosociální centrum Poskytuje osobám ohroženým domácím násilí: 1. sociální služby: odborné sociální poradenství krizovou pomoc ve formě krizového ubytování azylový dům 2. další fakultativní služby: vzdělávací aktivity programy pro děti podpůrné rekondiční programy pro ženy Součástí služeb je sociální poradenství, právní pomoc, včetně zastupování u soudu. Pracovníkům pomáhajících profesí poskytuje: informace o problematice domácího násilí a jednání s jeho protagonisty vzdělávací semináře na téma domácí násilí, posttraumatická stresová porucha, jednání s klientem, komunikace, videotrénink interakcí, supervize a další ADRESA: Adresa azylového domu a krizové pomoci není veřejná Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím, Legerova 20, Praha 2 KONTAKT: Tel.: (krizová non stop linka) Mobil: URL: OS KLUB AFASIE - Centrum pro zdravotně postižené Klub AFASIE byl založen proto, aby pomáhal vytvářet optimální podmínky pro rozvoj osobnosti postiženého občana a napomáhal jeho rovnoprávnému zařazení do života společnosti, aby spoluvytvářel možnosti uskutečňovat jejich občanská práva a podílet se na tvorbě společenských hodnot ADRESA: OS Klub Afasie, Wuchterlova 11, Praha 6 KONTAKT: Viktorie Bartoníčková Mobil: URL: 4

5 komunitn.qxd :10 StrÆnka 5 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Azylový dům sv. Terezie poskytuje: Pomoc lidem v tíživé životní situaci, kterou bez cizí pomoci nezvládají řešit V rámci projektu "Pomoc v nouzi" je těmto lidem k dispozici poradna, kde je možno si o problému popovídat se sociálním pracovníkem a společně se pak pokusit hledat řešení. Ve složitějších případech je možno využít i služeb právní poradny. V jídelně AD je za symbolický poplatek poskytována polévka, pečivo a káva z melty, za příznivou cenu je zde možné zakoupit i celý oběd (hlavní jídlo). Ke krátkodobému ubytování klientů slouží noclehárny ve kterých jsou místa pro 9 žen a 22 mužů K dlouhodobému ubytování je vyhrazeno 10 míst v pěti dvoulůžkových pokojích pro muže a jedna samostatná bytová jednotka ve které jsou ubytovány 3 ženy ADRESA: Azylový dům sv. Terezie, Pernerova 20, Praha 8 KONTAKT: Mgr. Stanislav Fiala, ředitel AD Tel.: , fax: URL: ARMÁDA SPÁSY - Dům Bohuslava Bureše, azylový dům Centrum sociálních služeb AS nabízí krátkodobý a dlouhodobý azyl stabilizovaným klientům, kteří mají v pořádku doklady, pojištění a pravidelný příjem. Součástí nabídky je sociální, pracovní a duchovní program, kulturní aktivity, poradenství. ADRESA: Tusarova 60, Praha 7 KONTAKT: Pavel Akrman, ředitel AS Praha 7 Tel.: , , URL: 5

6 komunitn.qxd :10 StrÆnka 6 ASISTENCE, o.s. Organizace poskytuje služby sociální rehabilitace a osobní asistence Jejím posláním je hledat s člověkem s tělesným a kombinovaným postižením jeho vlastní cenu, jak se zapojit v běžném životě. Poskytuje podporu v oblasti zaměstnanosti, aktivit volného času, mapování možnosti bydlení, podporu při studiu na běžné škole a při zvyšování soběstačnosti Nezbytnou součástí programu je zajištění asistence / osobní, pracovní, školní/ Uživatelé: lidé s tělesným a kombinovaným postižením ADRESA: V Pevnosti 4, Praha 2 KONTAKT: Mgr. Vlasta Stupková, Mgr Markéta Francová Tel.: , , Mobil: , URL: BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, o.s. Poskytuje odbornou bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory, nabízí právní informace a psychosociální podporu v sedmi regionech ČR ADRESA: Pražská poradna Bílého kruhu bezpečí, U Trojice 1042/2, Praha 5 otevřeno: každé út, st, čt hodin bez objednání, každý pá 9-13 hodin pouze pro objednané KONTAKT: Tel.: nepřetržitě (centrála), nepřetržitě (poradna Praha) Fax: URL: DONA linka (provozuje Bílý kruh bezpečí, o.s.) - nepřetržitá telefonická pomoc osobám ohroženým domácím násilím Tel.: URL: 6

7 komunitn.qxd :10 StrÆnka 7 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRO PRAHU 7 A 1 Služby osobní asistence (pro P7 a P1) Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha (dále jen CZP) na sedmi místech v Praze plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké a pro osamělé seniory. Je důležitým informačním zdrojem a přímým poskytovatelem sociálních služeb v těchto oblastech: sociální poradenství, služby sociální péče, osobní asistence, služby sociální prevence ADRESA: Rybná 716/24, Praha 1 KONTAKT: Jitka Malá Tel.: Mobil: URL: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA (DŘÍVE MCSSP) Ubytovna pro muže bez přístřeší (azylový dům pro muže s trvalým bydlištěm na území Prahy, maximální doba pobytu 3 měsíce). ADRESA: Skloněná 521, Praha 9 - Vysočany KONTAKT: Jana Lajner Tel.: URL: Lo Hemes, noclehárna pro osoby bez přístřeší ADRESA: Nábř. kpt. Jaroše, Štefánikův most, Praha 7 KONTAKT: Martin Nový, koordinátor povozu Mobil: URL: Dům tréninkového bydlení ADRESA: Šromova 861, Praha 9 - Černý Most KONTAKT: Adéla Capcarová, koordinátor provozu 7

8 komunitn.qxd :10 StrÆnka 8 Další pracoviště CSSP: Poradny pro rodinu Informační centrum Kontakt Intervenční centrum RIAPS Linka důvěry Triangl Oddělení resocializačních programů a reitegračních programů Dům národnostních menšin CESTA DOMŮ - domácí hospic Hospicové občanské sdružení poskytuje domácí hospicovou péči - o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v Praze. ADRESA: Bubenská 3, Praha 7 KONTAKT: Martina Špinková, ředitelka Tel.: Mobil: URL: ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - Oblastní spolek Praha 7 Nabízí krátkodobý a dlouhodobý azyl stabilizovaným klientům, kteří mají v pořádku doklady, pojištění a pravidelný příjem. Součástí nabídky je sociální, pracovní a duchovní program, kulturní aktivity, poradenství poskytování ošacení klientům s potvrzením ze sociálních odborů zdarma, jinak za mírnou úplatu ADRESA: Janovského 29, Praha 7 KONTAKT: Mgr. Ivana Soukupová - ředitelka Úřadu OS ČČK Praha 7 Tel.: , , Fax: Mobil: dát předem vědět URL: cck.praha.cz/index.html Organizace je zaregistrována 8

9 komunitn.qxd :10 StrÆnka 9 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva (IHF) se sídlem ve Vídni. Hlavním posláním Českého helsinského výboru je především: Sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv Monitoring stavu lidských práv v ČR se zvláštním důrazem vybrané oblasti Pravidelné vypracovávání zpráv o stavu lidských práv v ČR Sledování situace těch skupin obyvatelstva, u nichž ochrana lidských práv vyžaduje zvláštní pozornost. Bezplatné právní poradenství jednotlivcům, jejichž lidská práva byla porušena specializovaná školení pro cílové skupiny programů zaměřených zejm.na reintegraci na trhu práce. publikační činnost, Informační a dokumentační činnost, knihovnické služby. ADRESA: Štefánikova 21, Praha 5 KONTAKT: Miroslav Krutina, zmocněnec ČHV Tel.: (vedoucí), (sociální pracovnice) URL: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM Provozovatelem Dětského centra je stejnojmenné občanské sdružení. Hlavním zaměřením je problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, dětí nacházejících se v závažných životních situacích a dětí z rozpadajících se rodin,a to jak v oblasti prevence a diagnostiky, tak v oblasti terapie. Pracovní tým DKC tvoří psychologové, sociální pracovníci a psychoterapeuti. Externě spolupracující právníci konzultují v rámci rozšířené nabídky služeb DKC problémy týkající se sociálně právní ochrany dětí, bezplatné poradenství. Tyto služby jsou poskytovány objednaným klientům. Dětské krizové centrum provozuje také non-stop Linku důvěry na tel. čísle a internetové poradenství na adrese ADRESA: V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle KONTAKT: Mgr. Zora Dušková, ředitelka Tel.: Mobil: URL: 9

10 komunitn.qxd :10 StrÆnka 10 DOM, o.s. - sdružení pro mladé lidi bez rodinného zázemí DOM je nevládní organizace působící v oblasti sociálních služeb. Zřizuje a provozuje sociálně rehabilitační pracoviště zaměřené na psychosociální následky zanedbávání, nedostatečné či nepřiměřené péče o dítě či institucionální výchovy. Věnuje se klientům, u kterých může jejich osobní historie, psychický stav, životní styl, sociální návyky i aktuální situace vést k sociální izolaci, sebedestruktivnímu jednání, rizikovým aktivitám, asociální či kriminálním činům. DOM poskytuje sociální služby mladým lidem ve věku od 17-26, kteří se nacházejí v obtížné rodinné a sociální situaci a musí se osamostatnit. Jedná se o mladé lidi, kteří odcházejí z dětského domova nebo výchovného ústavu či jiných zařízení, musí opustit svou rodinu a nemají dlouhodobé bezpečné zázemí. Do nového života vstupují nepřipraveni. Kromě nedostatku návyků a sociálních dovedností nosí v sobě psychologickou a emociální zátěž traumat prožitých v dětství a následků ústavní výchovy. POSKYTOVANÉ SLUŽBY: TYKADLO: Odborné sociální poradenství. Ambulantní a terenní práce s mladými lidmi žijícími mimo rodinu. Dům na půl cesty - Komunita: Intenzivní pobytová péče zaměřená na psychosociální rehabilitaci mladých lidí po ukončení ústavní péče či žijících mimo dysfunkční rodinu. Dům na půl cesty - Bydlo: Individuální bydlení spojené s asistencí a psychoterapií. Především pro úspěšné absolventy DPC Komunita, i jiné lidi cílové populace. Job: Sociální rehabilitace pro mladé lidi cílové skupiny a další mladé lidi znevýhodněné na trhu práce. Poradna v sociální a pracovní oblasti. Tréninkové a přechodné zaměstnání. Sociální firma Košára. ADRESA: Braunerova 22, Praha 8 KONTAKT: Mgr. Hana Zollmannová, výkonná ředitelka Tel.: KONTAKT: Ing. Michaela Svobodová, statutární zástupce Tel.: KONTAKT: Mgr. Jitka Ondrášková, PhD. - kontaktní osoba Tel.: URL: 10

11 komunitn.qxd :10 StrÆnka 11 DOMOV SVATÉ RODINY Cílem činnosti Domova svaté Rodiny je vytvořit příjemné a láskyplné prostředí klientům s různým mentálním či fyzickým postižením, které jim poskytne potřebnou péči i maximální rozvoj jejich schopností ve snaze kompenzovat jejich životní handicap ADRESA: Ulrychova 10, Praha 6 - Petřiny KONTAKT: Mgr. Antonín Szwanczar, ředitel Domova Tel.: , Fax URL: SPOLEČNOST DUHA - integrace osob s mentálním postižením Sociální rehabilitace (PZ) Sociálně terapeutické dílny Centrum denních služeb a podporovaného zaměstnávání Chráněné bydlení ADRESA: Českolipská 621, Praha 9 KONTAKT: Mgr. Monika Slováčková, pověřena řízením SR PaedDr. Eva Brožová, pověřena řízením společnosti DUHA Tel.: , , Mobil: do kanceláří URL: ADRESA: Bolevecká 468, Praha 15 - Horní Měcholupy KONTAKT: Lucie Zelenková, DiS., kontaktní osoba Tel.: URL: 11

12 komunitn.qxd :10 StrÆnka 12 EMAUZY ČR, o.s. Emauzský dům Praha podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili. Uživateli se mohou stát muži starší osmnácti let, bez přístřeší, z celé ČR, kteří jsou schopni a ochotni aktivně řešit nepříznivou životní situaci. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem.vyžadujícím bezbariérovost. ADRESA: Emauzský dům, Antonína Čermáka 85/4, Praha 6 - Bubeneč KONTAKT: Tel.: URL: FARNÍ CHARITA HOLEŠOVICE Posláním charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby je zajiš ovat komplexní péči o klienta přímo v rodinách, v prostředí, které je mu blízké a které respektuje individualitu jeho potřeb. Farní charita provozuje: Charitní ošetřovatelskou službu (tel.: ) Pečovatelská a asistenční služba ( tel.: ) ADRESA: Dukelských hrdinů 616/54, Praha 7 KONTAKT: Mgr. Jana Fajstavrová, ředitelka a statutární zástupkyně FCH H Tel.: , Fax: Mobil:

13 komunitn.qxd :10 StrÆnka 13 FOKUS PRAHA, o.s. Posláním občanského sdružení Fokus Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. ADRESA: Dolákova 24, Praha 8 KONTAKT: Pavel Novák, ředitel regionu Sever (P7,8,9,14,19,20,21) Tel.: Mobil: p. Mácha: URL: GAWAIN, textilní dílna o.s. - sociální rehabilitace Posláním Textilní dílny Gawain je vytvořit zázemí pro lidi s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a poskytnout jim podporu jak na rovině pracovní, společenské, tak i přátelské (nejsme zaměřeni na lidi s duševními poruchami). Základní činnosti: Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Nácvik dovedností pro zvláštní péči o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím integrační a společenské aktivity (divadlo, kroužky pro děti, prodejní trhy) Poskytnutí stravy ADRESA: Na Výšinách 1/1000, Praha 7 KONTAKT: Michal Mařák Tel.: Mobil: URL: gawain.webpark.cz 13

14 komunitn.qxd :10 StrÆnka 14 LINKA BEZPEČÍ Tel.: LINKA DŮVĚRY RIAPS PRAHA, tel.: nonstop LINKA DŮVĚRY CENTRA KRIZOVÁ INTERVENCE PRAHA, tel.: nonstop LINKA DŮVĚRY Psychiatrické kliniky VFN PRAHA tel.: , po - pá: LINKA DŮVĚRY DIAKONIE PRAHA, tel.: , po - pá: 9-22 KOLPINGOVA RODINA - azylové bydlení Azylový dům poskytuje ubytování matkám s dětmi na dobu 1-2 let (výjimečně tří) Organizuje sociálně-aktivizační služby rodinám s dětmi v azylovém domě a v tréninkových bytech (videotrenink, kurzy vaření a PC, psychoterapie, pracovní činnosti, sociálně-právní poradenství) Krizová pomoc matkám s dětmi po dobu 7 dnů Tréninkové byty ( upevňování sociálních návyků z azylového domu) ADRESA: Bohnická 32/3, Praha 8 KONTAKT: Tel.: , Mobil: URL: 14

15 komunitn.qxd :10 StrÆnka 15 MS CENTRUM ROSKA Provozovna Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR Poskytovatel sociálních služeb - Sociální rehabilitace - Identifikátor ze dne Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a plnohodnotný život ADRESA: Tusarova 10/1438, Praha 7 KONTAKT: Ing. Jaroslav Zika, předseda Karel Hrkal, vedoucí MS centra Roska Tel.: , , Fax.: Mobil: URL: NADĚJE, o. s. Nadějě je nepolitická a mezikonfesní organizace s celostátní působností. Jejím posláním je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. Cílem pak vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křes anských principech. N a území Prahy realizuje Integrační program, jehož posláním je pomáhat potřebným lidem při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Do cílové skupiny patří osoby v nepříznivé sociální situaci spojené především se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, přičemž není rozhodující, jakým způsobem se do té situace dostaly (bezdomovci, osoby v krizi, osoby v materiální nouzi apod.). Naděje provozuje následující registrované služby: Terénní program, dvě nízkoprahová denní centra, dvě noclehárny a pět azylových domů. ADRESA: K Brance 11/19e, Praha 5 KONTAKT: Mgr. Petra Lakatošová, oblastní ředitelka Tel.: , fax: URL: 15

16 komunitn.qxd :10 StrÆnka 16 NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR, o. s. Cílem činnosti NRZP ČR je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR a mezinárodními institucemi a organizacemi. ADRESA: Partyzánská 1/7, Praha 7 KONTAKT: Václav Krása, předseda NRZP ČR Tel.: , (421,423,425) Fax.: , URL: NOVÝ PROSTOR, o.s. Posláním Nového Prostoru jsou především: Rozvoj oblasti sociálního podnikání Podpora a rozvoj prostředí a dílčích projektů z oblastí sociálního podnikání Vývoj a realizace sociálně-terapeutické pracovní služby street-paper Vývoj a realizace unikátního tréninkového programu rozvoje klíčových kompetencí s ohledem na uplatnitelnost na otevřeném trhu práce Destigmatizace osob bez přístřeší, informování o realitě příčin a důsledků Prosazování práv a zájmů sociálně handicapovaných osob Medializace sociální problematiky Postupná změna vnímání problematiky bezdomovství ve společnosti Představování rolí a funkcí NNO ve společnosti prostřednictvím časopisu NP ADRESA: Redakce - Nádražní 56, Praha 5 Denní centrum - Řeznická 14, Praha 1 - Nové Město KONTAKT: Alena Vosáhlová, koordinátorka, Denní centrum Tel.: Denní centrum Mobil: Alena Vosáhlová URL: 16

17 komunitn.qxd :10 StrÆnka 17 OBČANSKÁ PORADNA Občanské poradny jsou dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jsou jednou ze služeb odborného sociálního poradenství. Pomáhají lidem vyznat se v jejich právech a povinnostech.informují a radí v různých oblastech (např. sociální dávky, pracovněprávní vztahy, bydlení, majetkoprávní problematika, problematika rodiny a mezilidských vztahů a v dalších tématech). Občanské poradny radí bezplatně, nestranně a diskrétně. Nejblíže Praze 7 jsou občanské poradny v Praze 1 a v Praze 3: OP Praha 1: Jakubská 3, Praha 1 Tel OP Praha 3: Křiš anova 15, Praha 3 Tel Mobil: URL: OKAMŽIK - sdružení pro podporu nejen nevidomých Okamžik poskytuje sociální aktivizační služby, které umožňují lidem se zrakovým postižením prostřednictvím spolupráce s pracovníky a dobrovolníky sdružení se aktivně zapojit do každodenního života společnosti a dělat činnosti, které by sami mohli uskutečňovat jen obtížné nebo vůbec nemohli (dlouhodobá spolupráce klientů s dobrovolníky při sportu, kulturních a zábavných akcích, přípravě do školy a zaměstnání apod., jednorázové doprovody k lékaři, na nákup apod., kurzy, semináře a obdobná setkání). Okamžik poskytuje také odborné sociální poradenství v otázkách života se zrakovým postižením (témata ztráty zraku v dospělosti, výchova a vzdělávání, sociálně-právní otázky, sebeobsluha, prostorová orientace a samostatný pohyb, výběr a dostupnost vhodných kompenzačních pomůcek, informační servis v otázkách uplatnění, volnočasové aktivity, cestování, partnerský a rodinný život, soužití lidí vidících a lidí se zrakovým postižením) ADRESA: Pacovská 869/31, Praha 4 Umělecká 5, Praha 7 (arteterapie) KONTAKT: Ing. Miroslav Michálek, výkonný ředitel Tel.: , , Mobil: , , ( poradenství) URL: 17

18 komunitn.qxd :10 StrÆnka 18 OTEVŘENÉ SRDCE, o.s. Občanské sdružení Otevřené srdce má poslání zřizování a provozování zařízení pro pomoc sociálně potřebným občanům, poradenskou činnost, pomoc při prosazování práv občanů, nákup a prodej za účelem pomoci ústavům sociální péče. Azylový dům pro matky s dětmi od r na adrese: Žilinská 216, Praha 4 ADRESA: U Průhonu 23, Praha 7 KONTAKT: Michaela Nováková Tel.: Mobil: URL: PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY Úřad MČ Praha 7, Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, malá zasedací místnost, 2. patro, číslo dveří 225, Právní poradna se koná vždy od hod. do hod. bez objednání. Termíny konání: Městská část Praha 7 umožňuje seniorům bezplatně právní konzultace, jak řešit problémy v oblasti bytové, sociální apod. Je otevřena seniorům zpravidla jedenkrát měsíčně. Návštěva v právní poradně se předem neobjednává. Právní porady a konzultace poskytuje advokát Mgr. Gabriel Šíp, v malé zasedací síni Úřadu MČ Praha 7. Podrobnější informace o konání právní poradny pro seniory lze získat u pí. Marcely Krištůfkové, tel.: a v informačních centrech Prahy 7: Milady Horákové 2, Praha 7, tel.: , Komunárdů 10, Praha 7, tel.: ,

19 komunitn.qxd :10 StrÆnka 19 PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, o. s. ( POV) Pražská organizace vozíčkářů vznikla v roce 1991 a je zaměřena na osoby s těžkým tělesným postižením, zejména vozíčkáře. Svými činnostmi zaměřenými na koncepční práci, poradenství a přímou pomoc klientům usiluje o vytvoření a rozvoj programu komplexních služeb, které by dosáhly většinu potřeb lidí s tělesným postižením, zejména vozíčkářů, s důrazem na důstojnost klienta, právo na jeho vlastní rozhodování, rovnoprávnost a integraci. Své služby nabízí i rodinným příslušníkům a blízkým klientů, odborné i laické veřejnosti zajímající se o problematiku vztahující se k lidem s tělesným postižením. Mezi nabízené služby a činnosti patří: Poradenství ( sociální, právní, v oblasti bezbariérovosti prostor a dopravy, osobní asistence, zaměstnávání) Osobní asistence Doprava speciálně upravenými mikrobusy Vzdělávací programy Dobrovolnický program " troškou do mlýna" Volnočasové aktivity Mapování bezbariérovosti ADRESA: Benediktská 688/ Praha 1 KONTAKT: Jaroslava Franková, předsedkyně organizace Tel.: Mobil: URL: PEČOVATELSKÉ CENTRUM PRAHA 7, příspěvková organizace Příspěvková organizace zřizovaná Městskou částí Praha 7. Poskytuje služby v oblasti terénní pečovatelské služby a zajiš uje provoz pobytového zařízení sociálních služeb. Dlouhodobým cílem organizace je podpora seniorů v domácím prostředí. V zájmu zajištění kontaktu se společenským prostředí rozvíjí organizace řadu kulturních a vzdělávacích programů, které podporují duševní i fyzickou aktivitu seniorů. Na základě jednotlivých rozhodnutí Rady MČ Praha 7, plní další úkoly v oblasti sociální politiky na území městské části. Organizace je metodicky řízena Úřadem Městské části - odbor sociální a zdravotnictví. Jedná se o tradičního poskytovatele komplexní péče o seniory v Praze 7. 19

20 komunitn.qxd :10 StrÆnka 20 1) Registrace na druh služby (pečovatelská služba 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Identifikátor: Kapacita: 700 uživatelů Cílová skupina: senioři Věková struktura cílové supiny: Mladší senioři (65-80 let) Starší senioři (nad 80 let) Místo poskytování: Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů Prahy 7 Rozhodnutí o registraci Č. jed.: /07 vydáno Magistrátem hl. m. Prahy - odbor sociální péče a zdravotnictví dne ) Registrace na druh služby (odlehčovací služby 44 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách): Identifikátor: Kapacita: počet lůžek - 38 Cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: Mladší senioři (65-80 let) Starší senioři ( nad 80 let) Místo poskytování: Kamenická 622/46, Praha 7 - Holešovice, Praha 7 Název zařízení. Sociálně odlehčovací centrum Rozhodnutí o registraci Č. jed.: /07 vydáno Magistrátem hl. m. Prahy - odbor sociální péče a zdravotnictví dne ADRESA: Heřmanova 1415/1, Praha 7 - Holešovice KONTAKT: Ing. Otto Kechner, ředitel Tel.: ,601 Fax.: Mobil: ing. Kechner pí. Koněrzová URL: 20

21 komunitn.qxd :10 StrÆnka 21 POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením POHODA poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým postižením mozku v místní komunitě. Jde o služby, které maximálně posilují jejich soběstačnost a vlastní kompetence a respektují jejich osobnost, názory a individuální potřeby: Asistence, osobní asistence, pomoc rodinám Chráněné bydlení, podporované bydlení, krizová a respitní péče, denní centrum ADRESA: Na Větrově 23, Praha Lhotka, KONTAKT: Mgr. Jiří Kučera, pověřený statutární zástupce Tel.: (+420) Mobil: (+420) Skype: j.k.pohoda ICQ: URL: htp://www.asistent-pohoda.cz; htp://www.pohoda-help.cz R - MOSTY, o. s. Sociální a terénní sociální poradenství Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Příprava romské mládeže na trh práce Dílna romských žen ADRESA: Havlíčkovo náměstí 300/10, Praha 3 KONTAKT: Mgr. Jakub Čihák, tajemník a ředitel Tel.: Mgr. Petra Vyhnálková, vedoucí Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Tel.: Pavlína Radlová, vedoucí sociálního poradenství Tel.: Richard Frištenský, administrativní pracovník, vedoucí Dílny žen Tel.: Monika Demeterová, terénní sociální pracovnice Tel.:

22 komunitn.qxd :10 StrÆnka 22 ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy Občanské sdružení ROSA se specializuje na poskytování bezplatné, komplexní psychosociální pomoci ženám, obětem domácího násilí a to formou těchto projektů: Informační a poradenské centrum ROSA - pro ženy DN Utajený Azylový dům pro ženy - oběti DN SOS telefonická krizová linka Internetové poradenství Cílem je uznání domácího násilí jakožto závažného celospolečenského problému a zlepšení systému pomoci ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem. Za tímto účelem spolupracuje se státními a zastupitelskými orgány, policií a neziskovými organizacemi zabývajícími obdobnou problematikou v České republice i v zahraničí. ADRESA: Podolská 242/25, Praha 4 KONTAKT: Marie Vavroňová, ředitelka Zdeňka Prokopová, vedoucí utajeného AD a SOS linky Tel.: Mobil: URL: SALET, o. s. Salet je nestátní nezisková organizace s územní působností v rámci ČR, která je svou orientací zaměřena především na integraci osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním formou poskytování sociální a pracovní rehabilitace v chráněných pracovních dílnách - knihařské a textilní dílně. Posláním o. s. SALET je poskytovat lidem s postižením takovou podporu, aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít v běžném prostředí mezi svými vrstevníky. ADRESA: Letohradská 3, Praha 7 Chráněná pracovní dílna Letná: Nad Kálovskou oborou 55, Praha 7 KONTAKT: Eva Ťulpíková - projektová manažerka Mgr. Kristýna Mihulová - sociální pracovnice Tel.: , , Mobil: E. Ťulpíková ; K. Mihulová E. Ťulpíková - K. Mihulová - URL: 22

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č.

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. 1 SENIOŘI Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy srpen

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více