PRŮVODCE NABÍDKA SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT. Městská část Praha 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE NABÍDKA SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT. Městská část Praha 15"

Transkript

1 PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI A NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 2013 Městská část Praha 15

2 Vážení spoluobčané, právě držíte v ruce průvodce sociálními službami, který je naším příspěvkem k lepší orientaci v sociálních službách a bude Vám nápomocen v obtížných životních situacích. Věříme, že přinášíme touto cestou informace, které Vám budou užitečné. Městská část Praha 15 vydává tohoto průvodce, v kterém je možné, vedle údajů o poskytovatelích sociálních služeb na území městské části a v okolí, nalézt také informace a kontakty na odbor sociální péče, na který se můžete obracet v případě potřeby. Součástí katalogu je i výčet volnočasových aktivit na našem území pro občany všech věkových kategorií a další důležitá telefonní čísla. Během svého života se může každý člověk dostat do určité tíživé životní situace, kterou musí řešit. Cílem sociálních služeb bývá rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti uživatele a obnovení nebo zachování původního stylu života. Ti z Vás, kteří některou sociální službu využívají, mají zpravidla již o službách přehled. Je však určitě řada těch, kteří se s touto situací setkávají poprvé a neví na koho a kam se obrátit. Právě těm by měl především pomoci náš průvodce. MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty 2 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

3 Co to jsou sociální služby? Sociální služby upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Úkolem sociálních služeb je napomáhat osobám řešit jejich nepříznivou sociální situaci, do které se dostaly z důvodu věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu, při krizové sociální situaci nebo z jiných vážných důvodů. Sociální služby zahrnují: sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Sociální služby se poskytují jako služby: pobytové, kterými se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb ambulantní, kterými se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb. Součástí služby není ubytování terénní, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném prostředí Důležité kontakty na Úřad městské části Praha 15 Odbor sociální péče Boloňská 478/1, Praha 10 sekretariát - telefon: Základní informace Odbor sociální péče zajišťuje výkon státní správy v oblasti péče o rodinu a děti, děti s výchovnými problémy, seniory, občany se zdravotním postižením, nezaměstnaným a občanům ohroženým sociálním vyloučením, vykonává funkci veřejného opatrovníka občanům s upravenou způsobilostí k právním úkonům. Na odboru je dále zabezpečována agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a přijímání žádostí o umístění žadatelů do Domu s pečovatelskou službou Prahy 15. K dané problematice jsou přijímány žádosti, které jsou k dispozici na ÚMČ Praha 15 - odbor sociální péče. Pracovníci odboru sociální péče poskytují komplexní poradenský servis týkající se sociálních a rodinných problémů pro občany správního obvodu Městské části Praha 15. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

4 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (CSOP Praha 15) Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 se sídlem Parmská 390, Praha 10, je příspěvkovou organizací Městské části Praha 15 a provozuje: 1. Terénní pečovatelské služby s rozvozem obědů 2. Dům s pečovatelskou službou (DPS) Janovská 486, Praha Odlehčovací pobytové služby na Sociálně ošetřovatelské jednotce (SOJ) Parmská 390, Praha Klub seniorů Praha 15, budova DPS Veškeré poskytované pečovatelské služby se řídí dle 40 zákona č. 108/2006 Sb. a cena služeb je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. Služby jsou poskytovány v DPS Janovská i uživatelům v terénu. Při poskytování služeb dbáme na dodržování všech standardů kvality sociální služby a také na specifika práce s uživatelem seniorem. Personál splňuje potřebné vzdělání pro výkon své funkce a prochází dalším akreditovaným vzděláváním. Terénní pečovatelské služby Pečovatelská služba je poskytována denně od pondělí do pátku od 7:00 hod. do 15:00 hod. Dále se poskytuje stravování v jídelně, která je v DPS Janovská 486, kde mají uživatelé služby možnost docházet na obědy nebo odnést si oběd domů, nebo jsou dováženy obědy uživatelům pečovatelské služby domů v zapůjčených termonádobách. Dovoz oběda je možno využít od pondělí do neděle, včetně svátků. Kontakt: Pečovatelská služba Adresa: Janovská 486, Praha 10 Telefon/mobil: ; DPS Janovská Dům s pečovatelskou službou je dům zvláštního určení s nájemními byty ve vlastnictví obce, ve kterých je poskytována pečovatelská služba. Rozsah poskytovaných služeb je individuální s možností časového rozšíření oproti terénu. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy mezi uživatelem a CSOP Praha 15, jako poskytovatelem po celou dobu pobytu. Každý nájemník si vybavuje svoji bytovou jednotku vlastním zařízením mimo kuchyňské linky. V DPS je strážní služba 24 hodin denně. Uživatelům je k dispozici přilehlá zahrada s altánem a sousedící seniorpark. Kontakt: Pečovatelská služba Adresa: Janovská 486, Praha 10 Telefon/mobil: ; Web: 4 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

5 Sociálně ošetřovatelská jednotka Jedná se o zařízení s celoročním nepřetržitým provozem. Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, s možností prodloužení pobytu do jednoho roku. Odlehčovací služba poskytuje služby dle 44 zákona č. 108/2006 Sb. SOJ Parmská se nachází ve dvoupodlažní budově, k dispozici jsou jedno až čtyřlůžkové pokoje. Každý pokoj je standardně vybaven polohovacím lůžkem, nočním stolkem, umyvadlem, skříní, stolem, židlí a televizí, některé pokoje mají k dispozici sociální zařízení na pokoji. Veškeré zařízení je uzpůsobeno potřebám uživatelů a každý má možnost si pokoj dovybavit vlastními obrázky, fotografiemi svých blízkých apod. Uživatelům je k dispozici také přilehlá zahrada. S každým uživatelem je sepsána Smlouva o poskytování pobytové odlehčovací služby. K vyplnění volného času uživatelů slouží široká škála volnočasových a aktivizačních činností, která je v zařízení poskytována. CSOP spolupracuje také s MŠ a ZŠ v okolí zařízení. Tato spolupráce je velmi ceněna a přínosná jak pro uživatele, tak pro děti, neboť nabízí mezigenerační kontakt, který v dnešní době není tolik samozřejmý, jako tomu bylo v minulosti. Kontakt: Sociálně ošetřovatelská jednotka Adresa: Parmská 390, Praha 10 Telefon/mobil: ; Web: Klub seniorů Praha 15 Klub seniorů nabízí širokou škálu kroužků pro seniory, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Provoz Klubu seniorů je každé pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Z nabídky kroužků můžeme zmínit kroužek kreativity, karetní kroužek, počítačový kurz, kroužek vaření a angličtiny. Bude-li mít senior zájem o zlepšení fyzické kondice, může navštívit kondiční cvičení nebo cvičení na židlích, případně se zúčastnit výletu, vycházky, které klub pořádá nebo si přijít zahrát stolní tenis. Klub seniorů nezapomíná ani na kulturní stránku, a proto pořádá přednášky na různá zajímavá témata, hudební vystoupení, návštěvy výstav a divadel, organizuje týdenní dovolenou a chce-li senior třeba jen v klidu posedět a popovídat si s vrstevníky, může navštívit kavárničku, která se koná také každý týden. Kontakt: Klub seniorů Adresa: Janovská 486, Praha 10 Telefon/mobil: ; MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

6 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedený seznam poskytovatelů sociálních služeb je rozdělen pro větší přehlednost do několika cílových skupin: služby pro seniory, zdravotně postižené občany dále děti, mládež a rodinu a osoby v krizových životních situacích. Rovněž zde nalezneme další poradenské a doplňkové služby. SENIOŘI o.s. ŽIVOT 90 - tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené Adresa: Karolíny Světlé 286/18, Praha 1 - Staré Město Telefon: Web: Kontakty Senior telefon: Telefonická krizová pomoc: (zdarma) Web: Web: Facebook: Typ sociální služby: Tísňová péče, tlačítková služba, která chrání život a zdraví seniorů Linka důvěry Senior telefon: Pečovatelská služba pro širší centrum Prahy Krátkodobé pobyty pro seniory z Prahy a Středních Čech (Odlehčovací péče) Půjčovna kompenzačních pomůcek Centrum denních služeb, Akademie seniorů a dobrovolnické centrum Informační a poradenské centrum Jiné služby nejen pro seniory: Senior bazar Divadlo U Valšů Klubová kavárnička U Elišky pro komunitní setkávání seniorů Societa o.p.s. Adresa: Malešická 655/59c, Praha 10 - Malešice Telefon: Web: Typ sociální služby: autodoprava Hospicové občanské sdružení Cesta domů Adresa: Boleslavská 16, Praha 3 Telefon: Poradna, domácí hospic, odlehčovací služba: Telefon: , Web: Typ sociální služby: hospicové občanské sdružení, odlehčovací služby, sociální poradenství 6 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

7 Česká alzheimerovská společnost Pomoc pacientům postiženým syndromem demence a jejich rodinám. Adresa: Šimůnkova 1600/5, Praha 8 - Kobylisy Telefon: Web: Typ sociální služby: odborné sociální poradenství (konzultace ČALS), odlehčovací služby (respitní péče ČALS) OPORA Adresa: Plaňanská 573/1, Praha 10 - Malešice Telefon: Web: Typ sociální služby: půjčovna kompenzačních pomůcek, odlehčovací služby, pečovatelská služba, aktivizační služby ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY Osoby s tělesným postižením: PROSAZ občanské sdružení Adresa: Kodymova 2526/4, Praha 5 - Stodůlky Telefon: , Web: Typ sociální služby: osobní asistence, pečovatelská služba, domácí zdravotní péči Hewer občanské sdružení Adresa: Pod Strašnickou vinicí 13/191, Praha 10 - Strašnice Telefon: , Web: Typ sociální služby: osobní asistence, autodoprava, pečovatelská služba, odlehčovací služby Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Adresa: Hábova 1571/22, Praha 5 Stodůlky Telefon: , sms: Středisko rané péče Tamtam Praha Telefon: Web: Typ sociální služby: odborné sociální poradenství, raná péče rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

8 Klub vozíčkářů Petýrkova, o.s. Adresa: Petýrkova 1953/24, Praha 4 Telefon: Web: Typ sociální služby: osobní asistence Centrum Slunečnice, středisko Diakonie Církve bratrské Adresa: Mansfeldova 801, Praha 9 - Černý Most Telefon: , Kontaktní osoby: Mgr. Lucie Kádnerová vedoucí střediska a sociální pracovnice služby Centra denních služeb Telefon: , Mgr. Martina Bursíková sociální pracovnice služby Osobní asistence Telefon: Bc. Linda Pařízková sociální pracovnice a koordinátorka služby Chráněné bydlení Telefon: Web: Typ sociální služby: centrum denních služeb, osobní asistence a chráněné bydlení Tyfloservis, o.p.s. Krajské ambulantní středisko Praha a Střední Čechy Adresa: Krakovská 1695/21, Praha 1 Telefon: Web: Typ sociální služby: poradna pro osoby se zrakovým postižením starší 15 let Tyfloservis je systém terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Nabízí individuální kurzy, ve kterých se klienti s těžkým zrakovým postižením učí prostorové orientaci s bílou holí a zvládnout každodenní činnosti v domácnosti (vaření, úklid, péče o oděvy apod.), čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní na klávesnici PC, vlastnoručního podpisu, rehabilitaci zraku apod. Pomůžeme klientům s výběrem kompenzačních a optických pomůcek, poradíme jak je získat a proškolíme v jejich používání. Poskytujeme poradenství a zprostředkování dalších služeb. Centrum Paraple, o.p.s. Adresa: Ovčárská 471/1b, Praha 10 Malešice Telefon: Web: Typ sociální služby: odlehčovací služby, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství 8 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

9 AVZ servis, s.r.o. Adresa: Bojasova 1246/9, Praha 8 Adresa kanceláře: Stříškovská 3/110, Praha 9 Telefon: nebo Mobil: Web: Typ sociální služby: půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek půjčovna a prodej kolečkových a pásových schodolezů prodej schodišťových sedaček a výtahů prodej stropních zvedacích systémů Osoby s mentálním a duševním postižením: Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Adresa: Českolipská 621, Praha 9 Telefon: Ředitelka: PaedDr. Eva Brožová Mobil: Web: Typ sociální služby: centrum denních služeb, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení Centrum denních služeb: Adresa: CDS Nová Duha, náměstí Plukovníka Vlčka 696/4, Praha 9 - Černý Most Telefon: , Tel./fax: Kontaktní osoby: CDS Nová Duha CDS Galerie Duhovka Bc. Marie Nedvědová Mgr. Veronika Lejcarová vedoucí střediska a sociální pracovnice vedoucí galerie Tel: Tel: Mobil: Mobil: Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení Mgr. Ivana Pešatová Mgr. Jan Šlosárek vedoucí podpory samostatného bydlení vedoucí chráněného bydlení Mobil: Tel: Mobil: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

10 Dětské centrum Paprsek, Středisko Setkání Adresa: Parmská 390, Praha 10 - Horní Měcholupy Telefon: , Web: Typ sociální služby: denní stacionář a chráněné bydlení pro zdravotně postižené Denní stacionář: Posláním denního stacionáře Střediska Setkání je podpora rodin s dětmi nebo mladými dospělými s kombinovaným postižením, zlepšování kvality jejich života, včetně začleňování do sociálního prostředí. Chráněné bydlení: Posláním chráněného bydlení Střediska Setkání je umožnit dospělým lidem s postižením žít v přirozených podmínkách a poskytovat jim potřebnou podporu k samostatnému bydlení a začleňování do společnosti. Do chráněného bydlení jsou přijímáni dospělí lidé s postižením, kteří se rozhodli osamostatnit se tak, jako jejich vrstevníci, tj. vést samostatný život nezávislý na rodičích. K tomu však potřebují vzhledem ke svému handicapu odpovídající pomoc pracovníků chráněného bydlení. POHODA o.s. Adresa: Roškotova 1737/6, Praha 4 - Braník Telefon: , Web: Typ sociální služby: osobní asistence, chráněné bydlení denní stacionář Klub POHODA Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4 Adresa: Šípková 1838/1, Praha 4 - Krč Telefon: Mobil: Web: Typ sociální služby: centrum denních služeb, chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 a Základní škola speciální Praha 10 Telefon: Web: Web: Diakonie ČCE - středisko Praha 5 Stodůlky a Mateřská a základní škola speciální Praha 5 Telefon: Web: Web: Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 Telefon: Web: Poradna LifeTool Praha 4 Středisko celostátních programů a služeb Telefon: Web: 10 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

11 Máme otevřeno? o.s. Adresa: U Zvonařky 447/14, Praha 2 Telefon: Web: Typ sociální služby: sociální rehabilitace Domov sociálních služeb Vlašská Adresa: Vlašská 344/25, Praha 1 Web: Typ sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, centra denních služeb, chráněné bydlení Středisko Vlašská Telefon: domov pro osoby se zdravotním postižením Telefon: centrum denních služeb Kontaktní osoba: Mgr. Konstantina Králíková Středisko Papírenská Papírenská 586/ Praha 6 Telefon: domov pro osoby se zdravotním postižením Vedoucí střediska: Mgr. Zuzana Kocourková Středisko Vilová Vilová 389/ Praha 10 Telefon: týdenní stacionář, centrum denních služeb Vedoucí střediska: PaedDr. Martina Středová Středisko Doubravčany Doubravčany okr. Kolín Telefon: týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením Vedoucí střediska: Mgr. Josef Krombholz Chráněné bydlení Doležalova 1036/ Praha 9 Telefon: kancelář chráněných bytů Vedoucí služby Chráněného bydlení: Mgr. Miroslava Minárová Fokus Praha, o.s. Adresa: Dolákova 24, Praha 8 Telefon: Web: Typ sociální služby: sociální rehabilitace, chráněné bydlení, aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

12 Občanské sdružení Green Doors Adresa: Křižíkova 76/61, Praha 8 - Karlín Telefon: poradna: Web: Typ sociální služby: odborné sociální poradenství a rehabilitace lidí s onemocněním schizofrenií Tréninková kavárna Café Na půl cesty Tréninková kavárna Klub V. kolona Centrální park Pankrác areál Psychiatrické léčebny Bohnice, Praha 4 Ústavní 91 Telefon: Praha 8 Kancelář: Telefon: , Pujmanové 1219/ Praha 4 Telefon: Tréninková restaurace Mlsná kavka Sociální poradna Sokolovská 29/327 Křižíkova 76/ Praha Praha 8- Karlín Telefon: Telefon: Kancelář: Křižíkova 76/ Praha 8 Karlín Telefon: , Začleňování na trh práce Jednotlivé programy v rámci této služby: Přechodné zaměstnávání Telefon: Podporované zaměstnávání Telefon: Trénink kognitivních funkcí Telefon: Job setkání Telefon: Více o jednotlivých službách naleznete na webových stránkách ESET HELP, o.s. Adresa: Vejvanovského 1610, Praha 4 Telefon: , Web: Typ sociální služby: sociální rehabilitace, chráněné bydlení 12 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

13 OSOBY V KRIZOVÝCH SITUACÍCH Centrum sociálních služeb Praha Adresa: Chelčického 39/842, Praha 3 Telefon: Web: Typ sociální služby: sociální, terapeutické a zdravotnické služby, psychologické i právní poradenství, přechodné ubytování nebo základní informační servis Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy zastřešující řadu odborných pracovišť poskytujících různé typy služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé životní nebo sociální situaci. Registrované sociální služby: Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Intervenční centrum Informační a poradenské centrum Kontakt Resocializační a reintegrační programy Triangl - centrum pro rodinu Terénní programy Hermes noclehárna Azylový dům pro muže Azylový dům pro ženy Azylový dům Šromova Azylový dům s ošetřovatelskou službou Pražská linka důvěry ROSA o.s.- centrum pro týrané a osamělé ženy Adresa: Podolská 242/25, Praha 4 Telefon: SOS linka ROSA: všední dny od 9 do 18 hod. internetové poradenství vedoucí azylového domu ROSA Web: Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy je nestátní nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. Občanské sdružení ROSA usiluje o zlepšení systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem. Jeho součástí je i odborné specializované poradenství a komplexní pomoc pro ženu-oběť domácího násilí, mezi níž patří krizová intervence, sociálně-terapeutické poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu, poskytování utajeného azylového bydlení pro ženy-oběti domácího násilí (formou azylového domu a bytu) a telefonická krizová pomoc pro všechny oběti domácího násilí. Armáda spásy ČR Adresa: Petržílkova 2565/23, Praha 5 Telefon: Web: NADĚJE o.s. Více o jednotlivých službách naleznete na webových stránkách MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

14 SPRÁVA POBOČKY PRAHA Zajišťuje administrativní a technickou podporu služeb integračního programu. Adresa: K Brance 11/19e, Praha 5 Telefon: , Web: Typ sociální služby: služby pro lidi bez domova, terénní, ambulantní a pobytové služby noclehárny, azylové domy, tréninkové byty INTEGRAČNÍ PROGRAM - pro lidi bez domova Integrační program Naděje v Praze je tvořen terénními, ambulantními a pobytovými službami, které na sebe navazují a doplňují se podle individuálních potřeb klientů. Jedná se o registrované sociální služby, které doplňují tréninkové byty, ordinace lékaře, psychologická pomoc a křesťanská duchovní služba. TERÉNNÍ PROGRAM STREETWORK Nabízí pomoc lidem bez domova přímo na ulici. Je realizován ve dvou formách: pěší terénní služba a mobilní sociální služba (terénní pracovníci využívají speciálně upravené a vybavené dodávkové auto). Adresa: Bolzanova 7, Praha 1 Telefon: , NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA Plní funkci místa prvního kontaktu. Nabízí uspokojení základních životních potřeb a následně zprostředkovávají další služby pro lidi bez domova - zejména noclehárny a azylové domy Naděje. STŘEDISKO NADĚJE U BULHARA STŘEDISKO NADĚJE BOLZANOVA Pro muže a ženy od 18 let pro muže a ženy od 18 do 26 let Adresa: U Bulhara 46, Praha 2 Adresa: Bolzanova 7, Praha 1 Telefon: Telefon: , NOCLEHÁRNY Základní službou je nabídka noclehu s možností osobní hygieny. Služba je za úhradu. STŘEDISKO NADĚJE NA SLUPI DŮM NADĚJE ŽIŽKOV noclehárna pro muže, 20 lůžek noclehárna pro muže, 20 lůžek Na Slupi 12, Praha 2 Husitská 70, Praha 3 Telefon: Telefon: , AZYLOVÉ DOMY Azylové domy poskytují ubytování a sociální poradenství. Dále zajišťují klientům zázemí pro přípravu jídla a praní prádla. Doba ubytování zpravidla nepřekračuje jeden rok. Služba je za úhradu. DŮM NADĚJE ŽIŽKOV DŮM NADĚJE RADOTÍN azylový dům pro muže, 37 lůžek azylový dům pro muže, 20 lůžek Husitská 70, Praha 3 Otínská 43, Praha 5 Telefon: , Telefon: , Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

15 DŮM NADĚJE VRŠOVICE azylový dům pro ženy, 30 lůžek Rybalkova 31, Praha 10 Telefon: , DŮM NADĚJE ZÁBĚHLICE azylový dům pro muže a ženy bez domova, kteří splňují nárok na starobní nebo invalidní důchod, 30 lůžek K Prádelně 2, Praha 10 Telefon: , TRÉNINKOVÉ BYTY Šest malometrážních bytů, které jsou poskytovány klientům Naděje na dobu určitou na základě podnájemní smlouvy. Služba je za úhradu. ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NADĚJE A GYNEKOLOGIE Zajišťuje primární zdravotnickou péči pro lidi bez domova. Péče je poskytovaná na ambulantní úrovni praktickým lékařem a gynekologem. U Bulhara 46, Praha 2 Telefon: Více na webových stránkách Bílý kruh bezpečí, o.s. Pomoc obětem trestních činů, svědkům a pozůstalým po obětech Adresa: U Trojice 1042/2, Praha 5 - Smíchov Telefonická krizová pomoc BKB Telefon: nonstop Telefonická krizová pomoc osobám ohroženým domácím násilím Dona Linka nonstop Web: DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA Dům tří přání Adresa: Karlovarská 337/18, Praha 6 Ruzyně Telefon: Web: Typ sociální služby: sociální rehabilitace, krizová pomoc Dům Přemysla Pittra pro děti Kontakt: Ambulantně terénní centrum Adresa: Terronská 727/7, Praha 6 Telefon: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

16 Dětské krizové centrum Praha 4 Adresa: V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle Web: Kontakt pro zájemce o služby centra a pro klienty centra Telefon/Fax: , Mobil: Provozní doba: pondělí 8:00-16:00 úterý 8:00-18:00 středa 8:00-16:00 čtvrtek 8:00-18:00 pátek 8:00-14:00 NON-STOP Linka důvěry DKC nebo mobil Web Linky důvěry DKC: internetové Linky důvěry DKC: Web: Typ sociální služby: diagnostika, prevence NONSTOP LINKA DŮVĚRY FOD Klokánek Štěrboholy Adresa: K Učilišti 165/15, Praha 10 Štěrboholy Telefon: Web: Typ sociální služby: sociální rehabilitace a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Lata programy pro ohroženou mládež, o.s. Adresa: Senovážné náměstí 24, Praha 1 Telefon: Mobil: Web: Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Občanské sdružení Lata je nezisková organizace pomáhající sociálně znevýhodněným ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám. Současné projekty: Projekt Ve dvou se to lépe táhne Cílová skupina: Děti a mládež (13-26 let) s problémy v oblasti navazování vztahů a hledání vlastní identity, s výchovnými problémy, se sklonem rizikově trávit volný čas, nerespektující autority atd. Projekt Individuální podpůrná práce s rodinou Cílová skupina: Rodiny s dětmi do 18 let řešící komplikovanou životní situaci (výchovné potíže, potíže se školou, nově strukturované rodiny, návrat dítěte do rodiny, udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny a další) 16 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

17 Střep, o.s. České centrum pro sanaci rodiny Adresa: Řehořova 10, Praha 3 Telefon: , Web: Typ sociální služby: sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi Proxima Sociale, o.s. Adresa: Rakovského 3138, Praha 4 Modřany Telefon: Web: Typ sociální služby: nízkoprahové programy pro děti a mládež, terénní programy Praha 11 Klub Jižní pól, terénní programy v Praze 11 (nízkoprahové programy pro děti a mládež) Adresa: Brandlova 1639/6, Praha 4 - Chodov Telefon: , Praha 12 Komunitní centrum Krok Klub Krok, terénní programy v Praze 12 (nízkoprahové programy pro děti a mládež) Adresa: Rakovského 3138, Praha 4 Modřany Telefon: , Občanská poradna Azylový byt Telefon: Telefon: , Krizová pomoc a Sanace rodiny Výchovné a vzdělávací programy Telefon: , Telefon: Praha 13 Klub JednaTrojka (nízkoprahový program pro děti a mládež) Adresa: K Zahrádkám 1865/11, Praha 5- Stodůlky Telefon: , Terénní programy v Praze 13 (nízkoprahový program pro děti a mládež) Adresa: Borovanského 2205/8, Praha 5 Velká Ohrada Telefon: , , Praha 9 Terénní programy v Praze 9 (nízkoprahový program pro děti a mládež) (terénní programy bez zázemí) Telefon: , MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

18 Drop In o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Konzultační telefonní linky: PhDr. Ivan Douda MUDr. Jiří Presl Nízkoprahové středisko Adresa: Karolíny Světlé 18, Praha 1, vchod z ulice Boršov Telefon: , Návštěvní hodiny: Pondělí - čtvrtek: 9-17,30; Pátek: 9-16 hodin Web: Typ sociální služby: komplexní prevence a péče o uživatele nealkoholových drog, jejich rodinné příslušníky, konzultace a poradenství, snižování rizik, terénní služby, služby následné péče TPSA Drop In o.p.s. - Streetwork Terénní programy sociálních asistentů Drop In je pomáhat uživatelům nelegálních návykových látek snižovat zdravotní a sociální rizika spojených s užíváním drog v Praze a motivovat ke změně životního stylu. Telefon: Centrum pro rodinu Adresa: Litevská 8, Praha 10 Telefon , Centrum následné péče Adresa: Kobrova 10, Praha 5 Telefon: Centrum metadové substituce (CMS) Telefon : CMS 1: Výdej Metadonu probíhá provizorně v prostorách nízkoprahového střediska na Boršově od pondělí do pátku v době 9,30 do 11,30 hodin. CMS 2: Adresa: Španělská 8, Praha 2 Telefon: Výdejní doba: pondělí - čtvrtek: 8-12 a hodin Více o jednotlivých službách naleznete na webových stránkách 18 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

19 PORADENSKÉ SLUŽBY A JINÉ Poradna při finanční tísni, o.p.s. Adresa: Americká 22, Praha 2 Telefon: Zelená linka: (pondělí 8:30-12:00 a 13:00-17:30) Web: Poskytovaní služby: bezplatné a nezávislé dluhové poradenství osobám zadluženým a předluženým, zpracovává zdarma návrhy na oddlužení osobní bankrot Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Adresa: OPU Praha, Kovářská 4, Prague 9, Czech Republic Telefon: (+420) , Fax: Web: Poskytované služby: právní i sociální poradenství uprchlíkům a cizincům mimo EU Rada seniorů ČR o.s. KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Dům odborových svazů Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3 Telefon: E- mail: Web: Poskytovaní služby: právní a bytové poradenství seniorům Právní poradna Rady seniorů ČR: Poskytuje poradenství z oblasti sociálního, občanského, rodinného a bytového práva, v sídle krajské rady v úředních hodinách. V pondělí poradna právní, od pondělí do čtvrtka dopoledne poradna sociální, úterý a čtvrtek odpoledne poradna bytová. Osobní návštěvu si domluvte telefonicky na lince Národní rada zdravotně postižených ČR, o.s. Adresa: Partyzánská 1/7, Praha 7 Telefon: , Web: Poskytované služby: odborné sociální poradenství MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

20 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory Adresa: Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 Karlín Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Drábek, sociální pracovník Provozní doba: Pondělí, úterý, pátek od 8 do 16 hod. čtvrtek od 8 do 17 hod. Telefon: , Web: Poskytované služby: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovna kompenzačních pomůcek Podrobnější popis: Poradna je zařízením sociálních služeb, které ambulantní nebo terénní formou poskytuje svým uživatelům základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Významnou součástí poradny je půjčovna kompenzačních pomůcek. Poskytované sociální služby jsou bezplatné, kromě zapůjčení kompenzačních pomůcek. Služby jsou poskytovány uživatelům, kteří potřebují podpořit v řešení složité životní situace a nezvládají tuto situaci řešit vlastními silami. Poskytované služby nejsou spojeny se specifickým okruhem obtíží, ale mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života. Poradna však neposkytuje právní služby, služby sociální péče nebo zdravotnické služby. Poskytnutí pomoci probíhá zpravidla při předem dohodnuté osobní konzultaci, popř. distanční formou během telefonických konzultací nebo elektronickou a písemnou korespondencí. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SPORTOVNÍ KLUBY HC Hostivař Pozemní hokej Adresa: Švehlova 1362/36, Praha 10 Kontaktní osoby: Antonín Kemr prezident HCH Miroslav Smolík viceprezident HCH Web: Kolektivní sportovní hra, při níž se hráči snaží dopravit do soupeřovy branky pomocí zahnutých holí tvrdý míček s korkovým středem obaleným nití. Pozemní hokej hrají dva týmy o 11 hráčích na obdélníkovém hřišti. Navíc pozemní hokej je celoroční sport - hrajeme jak venku, tak v hale přes zimu. SK Hostivař Fotbal Adresa: Švehlova 1362/36, Praha 10 nebo Kontaktní osoba: Karel Holeček předseda, tel: Petr Kovář sekretář, tel: Web: 20 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více