PRŮVODCE NABÍDKA SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT. Městská část Praha 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE NABÍDKA SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT. Městská část Praha 15"

Transkript

1 PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI A NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 2013 Městská část Praha 15

2 Vážení spoluobčané, právě držíte v ruce průvodce sociálními službami, který je naším příspěvkem k lepší orientaci v sociálních službách a bude Vám nápomocen v obtížných životních situacích. Věříme, že přinášíme touto cestou informace, které Vám budou užitečné. Městská část Praha 15 vydává tohoto průvodce, v kterém je možné, vedle údajů o poskytovatelích sociálních služeb na území městské části a v okolí, nalézt také informace a kontakty na odbor sociální péče, na který se můžete obracet v případě potřeby. Součástí katalogu je i výčet volnočasových aktivit na našem území pro občany všech věkových kategorií a další důležitá telefonní čísla. Během svého života se může každý člověk dostat do určité tíživé životní situace, kterou musí řešit. Cílem sociálních služeb bývá rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti uživatele a obnovení nebo zachování původního stylu života. Ti z Vás, kteří některou sociální službu využívají, mají zpravidla již o službách přehled. Je však určitě řada těch, kteří se s touto situací setkávají poprvé a neví na koho a kam se obrátit. Právě těm by měl především pomoci náš průvodce. MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty 2 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

3 Co to jsou sociální služby? Sociální služby upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Úkolem sociálních služeb je napomáhat osobám řešit jejich nepříznivou sociální situaci, do které se dostaly z důvodu věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu, při krizové sociální situaci nebo z jiných vážných důvodů. Sociální služby zahrnují: sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Sociální služby se poskytují jako služby: pobytové, kterými se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb ambulantní, kterými se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb. Součástí služby není ubytování terénní, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném prostředí Důležité kontakty na Úřad městské části Praha 15 Odbor sociální péče Boloňská 478/1, Praha 10 sekretariát - telefon: Základní informace Odbor sociální péče zajišťuje výkon státní správy v oblasti péče o rodinu a děti, děti s výchovnými problémy, seniory, občany se zdravotním postižením, nezaměstnaným a občanům ohroženým sociálním vyloučením, vykonává funkci veřejného opatrovníka občanům s upravenou způsobilostí k právním úkonům. Na odboru je dále zabezpečována agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a přijímání žádostí o umístění žadatelů do Domu s pečovatelskou službou Prahy 15. K dané problematice jsou přijímány žádosti, které jsou k dispozici na ÚMČ Praha 15 - odbor sociální péče. Pracovníci odboru sociální péče poskytují komplexní poradenský servis týkající se sociálních a rodinných problémů pro občany správního obvodu Městské části Praha 15. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

4 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (CSOP Praha 15) Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 se sídlem Parmská 390, Praha 10, je příspěvkovou organizací Městské části Praha 15 a provozuje: 1. Terénní pečovatelské služby s rozvozem obědů 2. Dům s pečovatelskou službou (DPS) Janovská 486, Praha Odlehčovací pobytové služby na Sociálně ošetřovatelské jednotce (SOJ) Parmská 390, Praha Klub seniorů Praha 15, budova DPS Veškeré poskytované pečovatelské služby se řídí dle 40 zákona č. 108/2006 Sb. a cena služeb je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. Služby jsou poskytovány v DPS Janovská i uživatelům v terénu. Při poskytování služeb dbáme na dodržování všech standardů kvality sociální služby a také na specifika práce s uživatelem seniorem. Personál splňuje potřebné vzdělání pro výkon své funkce a prochází dalším akreditovaným vzděláváním. Terénní pečovatelské služby Pečovatelská služba je poskytována denně od pondělí do pátku od 7:00 hod. do 15:00 hod. Dále se poskytuje stravování v jídelně, která je v DPS Janovská 486, kde mají uživatelé služby možnost docházet na obědy nebo odnést si oběd domů, nebo jsou dováženy obědy uživatelům pečovatelské služby domů v zapůjčených termonádobách. Dovoz oběda je možno využít od pondělí do neděle, včetně svátků. Kontakt: Pečovatelská služba Adresa: Janovská 486, Praha 10 Telefon/mobil: ; DPS Janovská Dům s pečovatelskou službou je dům zvláštního určení s nájemními byty ve vlastnictví obce, ve kterých je poskytována pečovatelská služba. Rozsah poskytovaných služeb je individuální s možností časového rozšíření oproti terénu. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy mezi uživatelem a CSOP Praha 15, jako poskytovatelem po celou dobu pobytu. Každý nájemník si vybavuje svoji bytovou jednotku vlastním zařízením mimo kuchyňské linky. V DPS je strážní služba 24 hodin denně. Uživatelům je k dispozici přilehlá zahrada s altánem a sousedící seniorpark. Kontakt: Pečovatelská služba Adresa: Janovská 486, Praha 10 Telefon/mobil: ; Web: 4 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

5 Sociálně ošetřovatelská jednotka Jedná se o zařízení s celoročním nepřetržitým provozem. Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, s možností prodloužení pobytu do jednoho roku. Odlehčovací služba poskytuje služby dle 44 zákona č. 108/2006 Sb. SOJ Parmská se nachází ve dvoupodlažní budově, k dispozici jsou jedno až čtyřlůžkové pokoje. Každý pokoj je standardně vybaven polohovacím lůžkem, nočním stolkem, umyvadlem, skříní, stolem, židlí a televizí, některé pokoje mají k dispozici sociální zařízení na pokoji. Veškeré zařízení je uzpůsobeno potřebám uživatelů a každý má možnost si pokoj dovybavit vlastními obrázky, fotografiemi svých blízkých apod. Uživatelům je k dispozici také přilehlá zahrada. S každým uživatelem je sepsána Smlouva o poskytování pobytové odlehčovací služby. K vyplnění volného času uživatelů slouží široká škála volnočasových a aktivizačních činností, která je v zařízení poskytována. CSOP spolupracuje také s MŠ a ZŠ v okolí zařízení. Tato spolupráce je velmi ceněna a přínosná jak pro uživatele, tak pro děti, neboť nabízí mezigenerační kontakt, který v dnešní době není tolik samozřejmý, jako tomu bylo v minulosti. Kontakt: Sociálně ošetřovatelská jednotka Adresa: Parmská 390, Praha 10 Telefon/mobil: ; Web: Klub seniorů Praha 15 Klub seniorů nabízí širokou škálu kroužků pro seniory, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Provoz Klubu seniorů je každé pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Z nabídky kroužků můžeme zmínit kroužek kreativity, karetní kroužek, počítačový kurz, kroužek vaření a angličtiny. Bude-li mít senior zájem o zlepšení fyzické kondice, může navštívit kondiční cvičení nebo cvičení na židlích, případně se zúčastnit výletu, vycházky, které klub pořádá nebo si přijít zahrát stolní tenis. Klub seniorů nezapomíná ani na kulturní stránku, a proto pořádá přednášky na různá zajímavá témata, hudební vystoupení, návštěvy výstav a divadel, organizuje týdenní dovolenou a chce-li senior třeba jen v klidu posedět a popovídat si s vrstevníky, může navštívit kavárničku, která se koná také každý týden. Kontakt: Klub seniorů Adresa: Janovská 486, Praha 10 Telefon/mobil: ; MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

6 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedený seznam poskytovatelů sociálních služeb je rozdělen pro větší přehlednost do několika cílových skupin: služby pro seniory, zdravotně postižené občany dále děti, mládež a rodinu a osoby v krizových životních situacích. Rovněž zde nalezneme další poradenské a doplňkové služby. SENIOŘI o.s. ŽIVOT 90 - tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené Adresa: Karolíny Světlé 286/18, Praha 1 - Staré Město Telefon: Web: Kontakty Senior telefon: Telefonická krizová pomoc: (zdarma) Web: Web: Facebook: Typ sociální služby: Tísňová péče, tlačítková služba, která chrání život a zdraví seniorů Linka důvěry Senior telefon: Pečovatelská služba pro širší centrum Prahy Krátkodobé pobyty pro seniory z Prahy a Středních Čech (Odlehčovací péče) Půjčovna kompenzačních pomůcek Centrum denních služeb, Akademie seniorů a dobrovolnické centrum Informační a poradenské centrum Jiné služby nejen pro seniory: Senior bazar Divadlo U Valšů Klubová kavárnička U Elišky pro komunitní setkávání seniorů Societa o.p.s. Adresa: Malešická 655/59c, Praha 10 - Malešice Telefon: Web: Typ sociální služby: autodoprava Hospicové občanské sdružení Cesta domů Adresa: Boleslavská 16, Praha 3 Telefon: Poradna, domácí hospic, odlehčovací služba: Telefon: , Web: Typ sociální služby: hospicové občanské sdružení, odlehčovací služby, sociální poradenství 6 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

7 Česká alzheimerovská společnost Pomoc pacientům postiženým syndromem demence a jejich rodinám. Adresa: Šimůnkova 1600/5, Praha 8 - Kobylisy Telefon: Web: Typ sociální služby: odborné sociální poradenství (konzultace ČALS), odlehčovací služby (respitní péče ČALS) OPORA Adresa: Plaňanská 573/1, Praha 10 - Malešice Telefon: Web: Typ sociální služby: půjčovna kompenzačních pomůcek, odlehčovací služby, pečovatelská služba, aktivizační služby ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY Osoby s tělesným postižením: PROSAZ občanské sdružení Adresa: Kodymova 2526/4, Praha 5 - Stodůlky Telefon: , Web: Typ sociální služby: osobní asistence, pečovatelská služba, domácí zdravotní péči Hewer občanské sdružení Adresa: Pod Strašnickou vinicí 13/191, Praha 10 - Strašnice Telefon: , Web: Typ sociální služby: osobní asistence, autodoprava, pečovatelská služba, odlehčovací služby Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Adresa: Hábova 1571/22, Praha 5 Stodůlky Telefon: , sms: Středisko rané péče Tamtam Praha Telefon: Web: Typ sociální služby: odborné sociální poradenství, raná péče rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

8 Klub vozíčkářů Petýrkova, o.s. Adresa: Petýrkova 1953/24, Praha 4 Telefon: Web: Typ sociální služby: osobní asistence Centrum Slunečnice, středisko Diakonie Církve bratrské Adresa: Mansfeldova 801, Praha 9 - Černý Most Telefon: , Kontaktní osoby: Mgr. Lucie Kádnerová vedoucí střediska a sociální pracovnice služby Centra denních služeb Telefon: , Mgr. Martina Bursíková sociální pracovnice služby Osobní asistence Telefon: Bc. Linda Pařízková sociální pracovnice a koordinátorka služby Chráněné bydlení Telefon: Web: Typ sociální služby: centrum denních služeb, osobní asistence a chráněné bydlení Tyfloservis, o.p.s. Krajské ambulantní středisko Praha a Střední Čechy Adresa: Krakovská 1695/21, Praha 1 Telefon: Web: Typ sociální služby: poradna pro osoby se zrakovým postižením starší 15 let Tyfloservis je systém terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Nabízí individuální kurzy, ve kterých se klienti s těžkým zrakovým postižením učí prostorové orientaci s bílou holí a zvládnout každodenní činnosti v domácnosti (vaření, úklid, péče o oděvy apod.), čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní na klávesnici PC, vlastnoručního podpisu, rehabilitaci zraku apod. Pomůžeme klientům s výběrem kompenzačních a optických pomůcek, poradíme jak je získat a proškolíme v jejich používání. Poskytujeme poradenství a zprostředkování dalších služeb. Centrum Paraple, o.p.s. Adresa: Ovčárská 471/1b, Praha 10 Malešice Telefon: Web: Typ sociální služby: odlehčovací služby, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství 8 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

9 AVZ servis, s.r.o. Adresa: Bojasova 1246/9, Praha 8 Adresa kanceláře: Stříškovská 3/110, Praha 9 Telefon: nebo Mobil: Web: Typ sociální služby: půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek půjčovna a prodej kolečkových a pásových schodolezů prodej schodišťových sedaček a výtahů prodej stropních zvedacích systémů Osoby s mentálním a duševním postižením: Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Adresa: Českolipská 621, Praha 9 Telefon: Ředitelka: PaedDr. Eva Brožová Mobil: Web: Typ sociální služby: centrum denních služeb, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení Centrum denních služeb: Adresa: CDS Nová Duha, náměstí Plukovníka Vlčka 696/4, Praha 9 - Černý Most Telefon: , Tel./fax: Kontaktní osoby: CDS Nová Duha CDS Galerie Duhovka Bc. Marie Nedvědová Mgr. Veronika Lejcarová vedoucí střediska a sociální pracovnice vedoucí galerie Tel: Tel: Mobil: Mobil: Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení Mgr. Ivana Pešatová Mgr. Jan Šlosárek vedoucí podpory samostatného bydlení vedoucí chráněného bydlení Mobil: Tel: Mobil: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

10 Dětské centrum Paprsek, Středisko Setkání Adresa: Parmská 390, Praha 10 - Horní Měcholupy Telefon: , Web: Typ sociální služby: denní stacionář a chráněné bydlení pro zdravotně postižené Denní stacionář: Posláním denního stacionáře Střediska Setkání je podpora rodin s dětmi nebo mladými dospělými s kombinovaným postižením, zlepšování kvality jejich života, včetně začleňování do sociálního prostředí. Chráněné bydlení: Posláním chráněného bydlení Střediska Setkání je umožnit dospělým lidem s postižením žít v přirozených podmínkách a poskytovat jim potřebnou podporu k samostatnému bydlení a začleňování do společnosti. Do chráněného bydlení jsou přijímáni dospělí lidé s postižením, kteří se rozhodli osamostatnit se tak, jako jejich vrstevníci, tj. vést samostatný život nezávislý na rodičích. K tomu však potřebují vzhledem ke svému handicapu odpovídající pomoc pracovníků chráněného bydlení. POHODA o.s. Adresa: Roškotova 1737/6, Praha 4 - Braník Telefon: , Web: Typ sociální služby: osobní asistence, chráněné bydlení denní stacionář Klub POHODA Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4 Adresa: Šípková 1838/1, Praha 4 - Krč Telefon: Mobil: Web: Typ sociální služby: centrum denních služeb, chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 a Základní škola speciální Praha 10 Telefon: Web: Web: Diakonie ČCE - středisko Praha 5 Stodůlky a Mateřská a základní škola speciální Praha 5 Telefon: Web: Web: Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 Telefon: Web: Poradna LifeTool Praha 4 Středisko celostátních programů a služeb Telefon: Web: 10 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

11 Máme otevřeno? o.s. Adresa: U Zvonařky 447/14, Praha 2 Telefon: Web: Typ sociální služby: sociální rehabilitace Domov sociálních služeb Vlašská Adresa: Vlašská 344/25, Praha 1 Web: Typ sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, centra denních služeb, chráněné bydlení Středisko Vlašská Telefon: domov pro osoby se zdravotním postižením Telefon: centrum denních služeb Kontaktní osoba: Mgr. Konstantina Králíková Středisko Papírenská Papírenská 586/ Praha 6 Telefon: domov pro osoby se zdravotním postižením Vedoucí střediska: Mgr. Zuzana Kocourková Středisko Vilová Vilová 389/ Praha 10 Telefon: týdenní stacionář, centrum denních služeb Vedoucí střediska: PaedDr. Martina Středová Středisko Doubravčany Doubravčany okr. Kolín Telefon: týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením Vedoucí střediska: Mgr. Josef Krombholz Chráněné bydlení Doležalova 1036/ Praha 9 Telefon: kancelář chráněných bytů Vedoucí služby Chráněného bydlení: Mgr. Miroslava Minárová Fokus Praha, o.s. Adresa: Dolákova 24, Praha 8 Telefon: Web: Typ sociální služby: sociální rehabilitace, chráněné bydlení, aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

12 Občanské sdružení Green Doors Adresa: Křižíkova 76/61, Praha 8 - Karlín Telefon: poradna: Web: Typ sociální služby: odborné sociální poradenství a rehabilitace lidí s onemocněním schizofrenií Tréninková kavárna Café Na půl cesty Tréninková kavárna Klub V. kolona Centrální park Pankrác areál Psychiatrické léčebny Bohnice, Praha 4 Ústavní 91 Telefon: Praha 8 Kancelář: Telefon: , Pujmanové 1219/ Praha 4 Telefon: Tréninková restaurace Mlsná kavka Sociální poradna Sokolovská 29/327 Křižíkova 76/ Praha Praha 8- Karlín Telefon: Telefon: Kancelář: Křižíkova 76/ Praha 8 Karlín Telefon: , Začleňování na trh práce Jednotlivé programy v rámci této služby: Přechodné zaměstnávání Telefon: Podporované zaměstnávání Telefon: Trénink kognitivních funkcí Telefon: Job setkání Telefon: Více o jednotlivých službách naleznete na webových stránkách ESET HELP, o.s. Adresa: Vejvanovského 1610, Praha 4 Telefon: , Web: Typ sociální služby: sociální rehabilitace, chráněné bydlení 12 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

13 OSOBY V KRIZOVÝCH SITUACÍCH Centrum sociálních služeb Praha Adresa: Chelčického 39/842, Praha 3 Telefon: Web: Typ sociální služby: sociální, terapeutické a zdravotnické služby, psychologické i právní poradenství, přechodné ubytování nebo základní informační servis Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy zastřešující řadu odborných pracovišť poskytujících různé typy služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé životní nebo sociální situaci. Registrované sociální služby: Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Intervenční centrum Informační a poradenské centrum Kontakt Resocializační a reintegrační programy Triangl - centrum pro rodinu Terénní programy Hermes noclehárna Azylový dům pro muže Azylový dům pro ženy Azylový dům Šromova Azylový dům s ošetřovatelskou službou Pražská linka důvěry ROSA o.s.- centrum pro týrané a osamělé ženy Adresa: Podolská 242/25, Praha 4 Telefon: SOS linka ROSA: všední dny od 9 do 18 hod. internetové poradenství vedoucí azylového domu ROSA Web: Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy je nestátní nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. Občanské sdružení ROSA usiluje o zlepšení systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem. Jeho součástí je i odborné specializované poradenství a komplexní pomoc pro ženu-oběť domácího násilí, mezi níž patří krizová intervence, sociálně-terapeutické poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu, poskytování utajeného azylového bydlení pro ženy-oběti domácího násilí (formou azylového domu a bytu) a telefonická krizová pomoc pro všechny oběti domácího násilí. Armáda spásy ČR Adresa: Petržílkova 2565/23, Praha 5 Telefon: Web: NADĚJE o.s. Více o jednotlivých službách naleznete na webových stránkách MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

14 SPRÁVA POBOČKY PRAHA Zajišťuje administrativní a technickou podporu služeb integračního programu. Adresa: K Brance 11/19e, Praha 5 Telefon: , Web: Typ sociální služby: služby pro lidi bez domova, terénní, ambulantní a pobytové služby noclehárny, azylové domy, tréninkové byty INTEGRAČNÍ PROGRAM - pro lidi bez domova Integrační program Naděje v Praze je tvořen terénními, ambulantními a pobytovými službami, které na sebe navazují a doplňují se podle individuálních potřeb klientů. Jedná se o registrované sociální služby, které doplňují tréninkové byty, ordinace lékaře, psychologická pomoc a křesťanská duchovní služba. TERÉNNÍ PROGRAM STREETWORK Nabízí pomoc lidem bez domova přímo na ulici. Je realizován ve dvou formách: pěší terénní služba a mobilní sociální služba (terénní pracovníci využívají speciálně upravené a vybavené dodávkové auto). Adresa: Bolzanova 7, Praha 1 Telefon: , NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA Plní funkci místa prvního kontaktu. Nabízí uspokojení základních životních potřeb a následně zprostředkovávají další služby pro lidi bez domova - zejména noclehárny a azylové domy Naděje. STŘEDISKO NADĚJE U BULHARA STŘEDISKO NADĚJE BOLZANOVA Pro muže a ženy od 18 let pro muže a ženy od 18 do 26 let Adresa: U Bulhara 46, Praha 2 Adresa: Bolzanova 7, Praha 1 Telefon: Telefon: , NOCLEHÁRNY Základní službou je nabídka noclehu s možností osobní hygieny. Služba je za úhradu. STŘEDISKO NADĚJE NA SLUPI DŮM NADĚJE ŽIŽKOV noclehárna pro muže, 20 lůžek noclehárna pro muže, 20 lůžek Na Slupi 12, Praha 2 Husitská 70, Praha 3 Telefon: Telefon: , AZYLOVÉ DOMY Azylové domy poskytují ubytování a sociální poradenství. Dále zajišťují klientům zázemí pro přípravu jídla a praní prádla. Doba ubytování zpravidla nepřekračuje jeden rok. Služba je za úhradu. DŮM NADĚJE ŽIŽKOV DŮM NADĚJE RADOTÍN azylový dům pro muže, 37 lůžek azylový dům pro muže, 20 lůžek Husitská 70, Praha 3 Otínská 43, Praha 5 Telefon: , Telefon: , Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

15 DŮM NADĚJE VRŠOVICE azylový dům pro ženy, 30 lůžek Rybalkova 31, Praha 10 Telefon: , DŮM NADĚJE ZÁBĚHLICE azylový dům pro muže a ženy bez domova, kteří splňují nárok na starobní nebo invalidní důchod, 30 lůžek K Prádelně 2, Praha 10 Telefon: , TRÉNINKOVÉ BYTY Šest malometrážních bytů, které jsou poskytovány klientům Naděje na dobu určitou na základě podnájemní smlouvy. Služba je za úhradu. ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NADĚJE A GYNEKOLOGIE Zajišťuje primární zdravotnickou péči pro lidi bez domova. Péče je poskytovaná na ambulantní úrovni praktickým lékařem a gynekologem. U Bulhara 46, Praha 2 Telefon: Více na webových stránkách Bílý kruh bezpečí, o.s. Pomoc obětem trestních činů, svědkům a pozůstalým po obětech Adresa: U Trojice 1042/2, Praha 5 - Smíchov Telefonická krizová pomoc BKB Telefon: nonstop Telefonická krizová pomoc osobám ohroženým domácím násilím Dona Linka nonstop Web: DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA Dům tří přání Adresa: Karlovarská 337/18, Praha 6 Ruzyně Telefon: Web: Typ sociální služby: sociální rehabilitace, krizová pomoc Dům Přemysla Pittra pro děti Kontakt: Ambulantně terénní centrum Adresa: Terronská 727/7, Praha 6 Telefon: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

16 Dětské krizové centrum Praha 4 Adresa: V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle Web: Kontakt pro zájemce o služby centra a pro klienty centra Telefon/Fax: , Mobil: Provozní doba: pondělí 8:00-16:00 úterý 8:00-18:00 středa 8:00-16:00 čtvrtek 8:00-18:00 pátek 8:00-14:00 NON-STOP Linka důvěry DKC nebo mobil Web Linky důvěry DKC: internetové Linky důvěry DKC: Web: Typ sociální služby: diagnostika, prevence NONSTOP LINKA DŮVĚRY FOD Klokánek Štěrboholy Adresa: K Učilišti 165/15, Praha 10 Štěrboholy Telefon: Web: Typ sociální služby: sociální rehabilitace a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Lata programy pro ohroženou mládež, o.s. Adresa: Senovážné náměstí 24, Praha 1 Telefon: Mobil: Web: Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Občanské sdružení Lata je nezisková organizace pomáhající sociálně znevýhodněným ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám. Současné projekty: Projekt Ve dvou se to lépe táhne Cílová skupina: Děti a mládež (13-26 let) s problémy v oblasti navazování vztahů a hledání vlastní identity, s výchovnými problémy, se sklonem rizikově trávit volný čas, nerespektující autority atd. Projekt Individuální podpůrná práce s rodinou Cílová skupina: Rodiny s dětmi do 18 let řešící komplikovanou životní situaci (výchovné potíže, potíže se školou, nově strukturované rodiny, návrat dítěte do rodiny, udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny a další) 16 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

17 Střep, o.s. České centrum pro sanaci rodiny Adresa: Řehořova 10, Praha 3 Telefon: , Web: Typ sociální služby: sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi Proxima Sociale, o.s. Adresa: Rakovského 3138, Praha 4 Modřany Telefon: Web: Typ sociální služby: nízkoprahové programy pro děti a mládež, terénní programy Praha 11 Klub Jižní pól, terénní programy v Praze 11 (nízkoprahové programy pro děti a mládež) Adresa: Brandlova 1639/6, Praha 4 - Chodov Telefon: , Praha 12 Komunitní centrum Krok Klub Krok, terénní programy v Praze 12 (nízkoprahové programy pro děti a mládež) Adresa: Rakovského 3138, Praha 4 Modřany Telefon: , Občanská poradna Azylový byt Telefon: Telefon: , Krizová pomoc a Sanace rodiny Výchovné a vzdělávací programy Telefon: , Telefon: Praha 13 Klub JednaTrojka (nízkoprahový program pro děti a mládež) Adresa: K Zahrádkám 1865/11, Praha 5- Stodůlky Telefon: , Terénní programy v Praze 13 (nízkoprahový program pro děti a mládež) Adresa: Borovanského 2205/8, Praha 5 Velká Ohrada Telefon: , , Praha 9 Terénní programy v Praze 9 (nízkoprahový program pro děti a mládež) (terénní programy bez zázemí) Telefon: , MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

18 Drop In o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Konzultační telefonní linky: PhDr. Ivan Douda MUDr. Jiří Presl Nízkoprahové středisko Adresa: Karolíny Světlé 18, Praha 1, vchod z ulice Boršov Telefon: , Návštěvní hodiny: Pondělí - čtvrtek: 9-17,30; Pátek: 9-16 hodin Web: Typ sociální služby: komplexní prevence a péče o uživatele nealkoholových drog, jejich rodinné příslušníky, konzultace a poradenství, snižování rizik, terénní služby, služby následné péče TPSA Drop In o.p.s. - Streetwork Terénní programy sociálních asistentů Drop In je pomáhat uživatelům nelegálních návykových látek snižovat zdravotní a sociální rizika spojených s užíváním drog v Praze a motivovat ke změně životního stylu. Telefon: Centrum pro rodinu Adresa: Litevská 8, Praha 10 Telefon , Centrum následné péče Adresa: Kobrova 10, Praha 5 Telefon: Centrum metadové substituce (CMS) Telefon : CMS 1: Výdej Metadonu probíhá provizorně v prostorách nízkoprahového střediska na Boršově od pondělí do pátku v době 9,30 do 11,30 hodin. CMS 2: Adresa: Španělská 8, Praha 2 Telefon: Výdejní doba: pondělí - čtvrtek: 8-12 a hodin Více o jednotlivých službách naleznete na webových stránkách 18 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

19 PORADENSKÉ SLUŽBY A JINÉ Poradna při finanční tísni, o.p.s. Adresa: Americká 22, Praha 2 Telefon: Zelená linka: (pondělí 8:30-12:00 a 13:00-17:30) Web: Poskytovaní služby: bezplatné a nezávislé dluhové poradenství osobám zadluženým a předluženým, zpracovává zdarma návrhy na oddlužení osobní bankrot Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Adresa: OPU Praha, Kovářská 4, Prague 9, Czech Republic Telefon: (+420) , Fax: Web: Poskytované služby: právní i sociální poradenství uprchlíkům a cizincům mimo EU Rada seniorů ČR o.s. KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Dům odborových svazů Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3 Telefon: E- mail: Web: Poskytovaní služby: právní a bytové poradenství seniorům Právní poradna Rady seniorů ČR: Poskytuje poradenství z oblasti sociálního, občanského, rodinného a bytového práva, v sídle krajské rady v úředních hodinách. V pondělí poradna právní, od pondělí do čtvrtka dopoledne poradna sociální, úterý a čtvrtek odpoledne poradna bytová. Osobní návštěvu si domluvte telefonicky na lince Národní rada zdravotně postižených ČR, o.s. Adresa: Partyzánská 1/7, Praha 7 Telefon: , Web: Poskytované služby: odborné sociální poradenství MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

20 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory Adresa: Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 Karlín Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Drábek, sociální pracovník Provozní doba: Pondělí, úterý, pátek od 8 do 16 hod. čtvrtek od 8 do 17 hod. Telefon: , Web: Poskytované služby: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovna kompenzačních pomůcek Podrobnější popis: Poradna je zařízením sociálních služeb, které ambulantní nebo terénní formou poskytuje svým uživatelům základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Významnou součástí poradny je půjčovna kompenzačních pomůcek. Poskytované sociální služby jsou bezplatné, kromě zapůjčení kompenzačních pomůcek. Služby jsou poskytovány uživatelům, kteří potřebují podpořit v řešení složité životní situace a nezvládají tuto situaci řešit vlastními silami. Poskytované služby nejsou spojeny se specifickým okruhem obtíží, ale mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života. Poradna však neposkytuje právní služby, služby sociální péče nebo zdravotnické služby. Poskytnutí pomoci probíhá zpravidla při předem dohodnuté osobní konzultaci, popř. distanční formou během telefonických konzultací nebo elektronickou a písemnou korespondencí. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SPORTOVNÍ KLUBY HC Hostivař Pozemní hokej Adresa: Švehlova 1362/36, Praha 10 Kontaktní osoby: Antonín Kemr prezident HCH Miroslav Smolík viceprezident HCH Web: Kolektivní sportovní hra, při níž se hráči snaží dopravit do soupeřovy branky pomocí zahnutých holí tvrdý míček s korkovým středem obaleným nití. Pozemní hokej hrají dva týmy o 11 hráčích na obdélníkovém hřišti. Navíc pozemní hokej je celoroční sport - hrajeme jak venku, tak v hale přes zimu. SK Hostivař Fotbal Adresa: Švehlova 1362/36, Praha 10 nebo Kontaktní osoba: Karel Holeček předseda, tel: Petr Kovář sekretář, tel: Web: 20 Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne 26. 3. Kód IČ Název žadatele Název Druh 1408443 Osobní asistence Čtyřlístek OA - Osobní H 19 500 330 661 000 5222 661 000 SOUČET Centrum denních

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č.

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. 1 SENIOŘI Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy srpen

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Vážení obyvatelé Prahy 13, dostává se Vám do rukou katalog s aktualizovaným přehledem sociálních a doprovodných služeb. Od jeho prvního vydání

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. Identifikátor Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok A DOMA o.s. 27053679 1408443 osobní asistence Osobní asistence

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více