Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska"

Transkript

1 Město nám. T.G. Masaryka S E D L Č A N Y IČO: , DIČ CZ , tel.: , fax: Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska NÁZEV POPIS SLUŽBY KONTAKT ALKA, o.p.s. Podbrdská 269, Příbram V AMÉLIE, o.p.s. Šaldova 15, Praha 8 - Detašované pracoviště Kapitána Jaroše 482, Azylový dům Svaté rodiny pro matky s dětmi, o.s. Primáře Kareše 432, BENKON, o.s. Vnoučkova 1699, Benešov Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o.p.s. Hábova 1571/22, Praha 5 Provozovatel Centra péče o handicapované ALKA Provozovatel Denního stacionáře ALKA pro osoby se zdravotním postižením do 15 let Ergoterapeutické pracoviště Sociální rehabilitace Sociálně-aktivizační služby (řemeslné dílničky, muzikoterapie, hipoterapie, fyzioterapie) Odborné sociální poradenství Program psychosociální pomoci pro onkologicky nemocné osoby a jejich rodinné příslušníky Poradenská dobrovolná činnost Poskytování dočasné ubytovací služby matkám s dětmi v nouzi Poradenská služba Pomoc s řešením životní situace Klub onkologicky nemocných převážně žen, které prodělaly rakovinu prsu Pravidelné setkávání, přednášková činnost, výlety, rekondiční pobyty, psychosociální pomoc Podpora a pomoc rodinám, které vychovávají dítě ve věku od narození do 7 let věku se sluchovým nebo kombinovaným postižením nebo závažným postižením vývoje řeči Prosazování zájmů a potřeb těchto rodin , , www. amelie-os.cz , , www. sedlcany-azyl.vebnode.cz , , ,

2 Diakonie ČCE služby rané péče Vlachova 1502, Praha 5 DMA Praha, s.r.o. Krajanská 339, Praha 4 Dluhová a finanční poradna Tyršova 143, Farní charita Starý Knín oblastní centrum nám. Jiřího z Poděbrad 47, Nový Knín GERIMED, a.s. Vítkovo nám. 3, Sedlec-Prčice KROK, poskytovatel sociálních služeb Kamýk nad Vltavou 14 Domov, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb Svatý Jan 40, Krásná Hora nad Informační, sociální, psychologické, vzdělávací a sdružovací služby Terénní služby konzultací v rodinách dětí se zdravotním postižením Služby preventivně-poradenské, konzultace a pomoc v domácím prostředí rodin orientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte Dovozce a prodejce kompenzačních, ortopedických a rehabilitačních pomůcek pro seniory a tělesně postižené , Finanční a dluhové poradenství Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terénní pečovatelské služby, služby osobní asistence, aktivizační činnosti realizované v rámci regionálního principu Azylový dům pro rodiny s dětmi v socioekonomické nouzi Odlehčovací a sociálněaklivizační služby pro rodiny s dětmi i seniory Půjčovana kompenzačních pomůcek Poskytování komplexních zdravotních a sociálních služeb geriatrickým klientům Krátkodobé i dlouhodobé pobyty Zdravotně-sociální služby formou ústavní péče (LDN) Pobytové služby v týdenním stacionáři Odlehčovací služby pro děti a mládež s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením Celoroční pobytové komplexní služby Zdravotní ošetřovatelská péče Aktivizační činnosti pro seniory a osoby se sníženou soběstačností Domov pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby , , ny.cz

3 Vltavou Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb Vojkov 1, Vrchotovy Janovice Dům chráněného bydlení Klučenice Obec Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou Krásná Hora nad Vltavou Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou 2 Milešov Obec Milešov 52, Krásná Hora nad Vltavou Petrovice u Sedlčan Obecní úřad Petrovice 26, Petrovice Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 32, Sedlec-Prčice Městský úřad Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec- Prčice Solenice Obec Solenice 37, P.O.Box 2, Solenice HEWER Středisko osobní asistence Černokostelecká 2020/20, Praha 10 Klinická logopedie Sedlecká 37, Klub důchodců Dublovice Obec Dublovice 33, Klub důchodců Osečany Obec Osečany, Podpora samostatného bydlení Celoroční pobytové služby domova pro seniory Domov se zvláštním režimem služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo některou z forem demence Ubytovací služby ve 3 bytových služeb pečovatelky Ubytovací služby ve 4 bytových pomoci a služeb pečovatelky Ubytovací služby v 7 bytových pomoci a služeb pečovatelky Ubytovací služby v 11 samostatných bytových pomoci a služeb pečovatelky Ubytovací služby v celkovém počtu 48 bytových jednotek s možností využívat služeb pečovatelek ve škále sjednaných poskytovaných úkonů dle platné legislativy Ubytovací služby ve 20 bytových pomoci a služeb pečovatelky Ubytovací služby v 21 bytových služeb pečovatelky Osobní asistence pomoc klientovi na místě a v čase, který si sám vybere Logopedické služby Náprava řeči u dětí i dospělých Organizování poznávacích zájezdů a tématických procházek, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky Volnočasové aktivity pro seniory klubová činnost , , , , linka , ,

4 Klub důchodců při Městském úřadě nám. T. G. Masaryka 32, Klub důchodců Sedlec-Prčice nám. 7. května 62, Sedlec- Prčice Klub Svazu postižených civilizačními chorobami Sedlec-Prčice Konzultační a poradenské místo důchodového oddělení OSSZ Příbram Hailova 133, Příbram I Konzultační a poradenské místo Střediska výchovné péče Příbram Rodinné centrum Petrklíč, Sokolovská 580, Magdaléna Centrum adiktologických služeb Příbram Žežická 193, Příbram VII Organizování poznávacích zájezdů a tématických procházel besedy, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky s cílem zlepšit kvalitu života seniorů obce Volnočasové aktivity pro seniory klubová činnost Organizování poznávacích zájezdů a tématických vycházek, besedy v rámci osvětové činnosti, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky s programem Dobrovolné sdružení seniorů obce Pravidelné schůzky 14-ti denní, klubová činnost, přednášky, besedy Pořádání tématických poznávacích zájezdů Sdružuje občany s veškerým druhem postižení, pořádá tématické zájezdy, ozdravné pobyty, poradenství, výroční schůze všech členů s programem osvětové přednášky nebo besedy Pravidelné konzultační dny k důchodové problematice Poradenství a pomoc při uplatnění nároků na dávky důchodového zabezpečení Poskytování poradenských a terapeutických služeb dětem, mládeži a jejich rodinám, v případech hrozícího rizika poruchy chování nebo ohrožení jejich sociálního vývoje Terénní služba prováděná v regionu města v rámci resocializačního programu ambulantní léčebné péče osobám závislým na návykových látkách Nízkoprahové sociální a poradenské služby pro uživatele návykových látek Příbram Poradenství pro uživatele drog a jejich blízké , , MARANATHA Komenského nám. 70, Dobrovolnictví, kluby zdraví, preventivní programy na školách, duchovní a humanitární činnost stětkovice.casd.cz MEDITERRA, Psychodiagnostická vyšetření ,

5 Psychologická poradna Tyršova 161, MELA, o.p.s. Zahradní 1242, Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb Nalžovice 14 Obec Kosova Hora projekt sociálního bydlení Obec Kosova Hora 45 Orlíček Přední Chlum, o.p.s. Přední Chlum 23, Milešov Pečovatelská služba U Kulturního domu 746, Pečovatelská služba Sedlec- Prčice nám. 7. května 62, Sedlec- Prčice dospělí, děti Konzultační, poradenská a psychoterapeutická spolupráce s klienty Krizová intervence Psychodiagnostická vyšetření pro účely posudkové péče Následná ambulantní spolupráce s hospitalizovanými klienty Spolupráce s příbuznými klientů Sociálně-terapeutické dílny Odborné sociální poradenství Chráněné bydlení Sociální rehabilitace Denní stacionář Pobytová služba domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení - pobytová služba Sociálně-terapeutické dílny Poskytování sociálního bydlení v malometrážních bytech v lokalitě Obciny Provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Poskytování poradenství v péči o děti Poskytování sociálně-výchovných činností Podpora, zprostředkování a realizace projektů týkajících se sportovních, kulturních a volnočasových aktivit dětí a mládeže Pečovatelské služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu a škále platné legislativy (dovoz obědů, donáška nákupů, praní prádla, doprovod k lékaři, úklid v domácnostech ap.) forma terénní a ambulantní Pečovatelská služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění , ,

6 PROSAZ Kodymova Praha 5 Raná péče EDA, o.p.s. Trojická 2, Praha 2 Rodinné centrum Petrklíč, o.s. Sokolovská 580, Rodinné centrum Sluníčko Petrovice 26 Římsko-katolická farnost Farní charita Komenského nám. 44, STÉBLO, spolek Lidická 282, Středisko domácí ošetřovatelské péče Tyršova 161, Středisko rané péče při Oblastních charitě Kutná Hora Palackého nám. 320, Kutná Hora nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby Poskytování sociálních a zdravotních služeb Praha Provozování bezbariérového rekreačního a rehabilitačního střediska Líchovy, Dublovice Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým, případně zrakovým a kombinovaným postižením Terénní forma služeb Působnost na úrovni krajských pracovišť Provozování rodinného centra Petrklíč a volnočasového centra Hnízdo Poradenské služby rodinná problematika, právní poradenství, aktivní politika zaměstnanosti, psychologické poradenství Vzdělávací aktivity pro děti, dospělé i seniory Místo pro setkávání maminek nebo dalších rodinných příslušníků s dětmi, široké spektrum aktivit Pořádání sbírkových akcí Vyhlášení termínu a organizace pro sběr nepotřebných nebo nepoužívaných věcí, které jsou použitelné potřebnými Denní stacionář Sociálně-terapeutické dílny Chráněné bydlení Odlehčovací služba Zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře 14 dnů po hospitalizaci ve vlastním sociálním prostředí klienta Posouzení vývojové úrovně dítěte a stimulace dítěte ve všech oblastech vývoje Provázení rodiny podpora rodinných interakcí, naslouchání, podpora v období krize, výchovné poradenství, sociální poradenství , , , , ,

7 Svaz diabetiků ČR, místní organizace, pobočný spolek 28. října 173, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum, o.s. Žežická 193, Příbram VII Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Centrum služeb MOSTP, Kapitána Jaroše 482, TŘI, o.p.s. Hospic Dobrého Pastýře Sokolovská 584, Čerčany TYFLOSERVIS, o.p.s. Krakovská 1695/21, Praha 1 Život 90 Karolíny Světlé 18, Praha 1 Půjčování hraček, pomůcek, odborné literatury Sdružování občanů s diagnostikovaným onemocněním diabetem, včetně jejich rodinných příslušníků Pravidelné schůzky, na kterých jsou zabezpečeny odborné přednášky Pořádání rekondičně-edukačních pobytů, zajišťování volnočasových aktivit kolektivního plaveckého kursu, cvičení a tématických poznávacích zájezdů Každou 3. středu v měsíci a poslední čtvrtek v měsíci (9-11 hodin) možnost konzultací v kanceláři MO Poskytování poradenských služeb pro osoby sluchově postižené Sdružuje občany s tělesným postižením v regionu, svou činností usiluje o integraci zdravotně znevýhodněných do společnosti zdravých lidí, schůzky s programem osvětových přednášek, pořádání Dnů zdraví, účast členů na ozdravných rekondičních pobytech, organizování tématických výletů, provozování centra služeb, půjčovna kompenzačních pomůcek Lůžkový hospic Mobilní hospicové služby Ambulance paliativní medicíny Odlehčovací služby terénní a pobytovou formou Podpora, informace a nácvik dovedností osobám, které i přes vážné zrakové potíže hledají cestu k samostatnému životu Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením Tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené SENIOR TELEFON bezplatná ,

8 telefonická krizová pomoc Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Mapování potřeb uživatelů - senioři Závěrečná zpráva o výsledcích analýzy (období: říjen 2007 - březen 2008) Realizační tým Zpracování dotazníkového formuláře, analýza

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více